summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2018-06-12 07:35:27 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2018-06-12 07:38:49 (GMT)
commit2904c25f8b8f6a0b5eb6e2a4bb2c9f1ee2eb7051 (patch)
tree7fd8bf437e768e9577e7cb89a3c679e1de3cd1c6 /po/bg.po
parent425e504c7c8bef2244828c6f6951749bae0604e9 (diff)
downloadgit-2904c25f8b8f6a0b5eb6e2a4bb2c9f1ee2eb7051.zip
git-2904c25f8b8f6a0b5eb6e2a4bb2c9f1ee2eb7051.tar.gz
git-2904c25f8b8f6a0b5eb6e2a4bb2c9f1ee2eb7051.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (3608t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po6061
1 files changed, 3598 insertions, 2463 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 48fe315..8f9b6fd 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -17,11 +17,12 @@
# octopus merge множествено сливане
# stale remote старо хранилище
# rebase пребазирам
+# merge base база за сливане
# force (push) принудително изтласквам
# stash/index индекс
-# squash commits смачкване на подавания
+# squash commit вкарвам подаване в преднходното
+# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
# root commit начално подаване
-# fixup вкарвам подаване в предното без следа
# remote-tracking branch следящ клон
# git bundle пратка на git
# bisect двоично търсене
@@ -32,7 +33,9 @@
# revision range диапазон на версиите
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
+# graft присадка
# grafted repository хранилище с присаждане
+# replace refs заместващи указатели
# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
# thin pack съкратен пакет
# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
@@ -81,6 +84,7 @@
# binary patch двоична кръпка
# reverse-apply прилагам в обратна посока
# todo file файл с команди
+# todo command запланувава команда
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
# split index разделяне на индекса
@@ -91,6 +95,14 @@
# manual, man page ръководство
# guide въведение
# partial clone непълно хранилище
+# cousins сестрински клони
+# expiration date дата на срок
+# is well formed е по правилата
+# namespace пространство от имена
+# repository layout устройство на хранилището
+# collection/series of patches поредица от кръпки
+# recieve получавам
+# BOM маркер за поредността на байтовете
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -98,13 +110,12 @@
# HEAD as a reference vs head of a branch
# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
# git fetch --al работи подобно на --all
-#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-16 07:29+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-16 09:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-08 09:03+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-12 09:38+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -113,37 +124,37 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: advice.c:62
+#: advice.c:92
#, c-format
-msgid "hint: %.*s\n"
-msgstr "Подсказка: %.*s\n"
+msgid "%shint: %.*s%s\n"
+msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:90
+#: advice.c:137
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:92
+#: advice.c:139
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:94
+#: advice.c:141
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:96
+#: advice.c:143
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:98
+#: advice.c:145
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:100
+#: advice.c:147
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:108
+#: advice.c:155
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -151,23 +162,23 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:116
+#: advice.c:163
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:121 builtin/merge.c:1251
+#: advice.c:168 builtin/merge.c:1250
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:123
+#: advice.c:170
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:124
+#: advice.c:171
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:130
+#: advice.c:177
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -449,7 +460,7 @@ msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3396 apply.c:3407 apply.c:3453 setup.c:277
+#: apply.c:3396 apply.c:3407 apply.c:3453 setup.c:278
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -477,7 +488,7 @@ msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
#: apply.c:3560
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
-"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
+"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
#: apply.c:3563
@@ -654,7 +665,7 @@ msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвър
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:775 builtin/fetch.c:1025
+#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:786 builtin/fetch.c:1036
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
@@ -710,15 +721,15 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4894 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4894 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
-#: builtin/clone.c:118 builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:193
-#: builtin/submodule--helper.c:403 builtin/submodule--helper.c:1197
-#: builtin/submodule--helper.c:1200 builtin/submodule--helper.c:1567
-#: builtin/submodule--helper.c:1570 builtin/submodule--helper.c:1787
+#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:126 builtin/pull.c:198
+#: builtin/submodule--helper.c:405 builtin/submodule--helper.c:1210
+#: builtin/submodule--helper.c:1213 builtin/submodule--helper.c:1584
+#: builtin/submodule--helper.c:1587 builtin/submodule--helper.c:1807
#: git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "път"
@@ -796,7 +807,7 @@ msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БР
#: apply.c:4960 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
-#: builtin/pack-objects.c:3035
+#: builtin/pack-objects.c:3177
msgid "action"
msgstr "действие"
@@ -825,9 +836,9 @@ msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във ф
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:4977 builtin/add.c:292 builtin/check-ignore.c:21
-#: builtin/commit.c:1276 builtin/count-objects.c:96 builtin/fsck.c:665
-#: builtin/log.c:1901 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
+#: apply.c:4977 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
+#: builtin/commit.c:1301 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:666
+#: builtin/log.c:1901 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:124
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
@@ -866,98 +877,98 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:351 builtin/add.c:176 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
+#: archive.c:351 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:436
+#: archive.c:434
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:436
+#: archive.c:434
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:437 builtin/log.c:1462
+#: archive.c:435 builtin/log.c:1462
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:438
+#: archive.c:436
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:439 builtin/blame.c:702 builtin/blame.c:703 builtin/config.c:62
-#: builtin/fast-export.c:1005 builtin/fast-export.c:1007 builtin/grep.c:869
+#: archive.c:437 builtin/blame.c:813 builtin/blame.c:814 builtin/config.c:127
+#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1009 builtin/grep.c:869
#: builtin/hash-object.c:103 builtin/ls-files.c:551 builtin/ls-files.c:554
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:120
+#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:119
#: parse-options.h:165
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:440 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:438 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:442
+#: archive.c:440
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:443
+#: archive.c:441
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:444
+#: archive.c:442
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
-#: archive.c:445
+#: archive.c:443
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:453
+#: archive.c:451
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:456
+#: archive.c:454
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:458 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:108 builtin/clone.c:111
-#: builtin/submodule--helper.c:1209 builtin/submodule--helper.c:1576
+#: archive.c:456 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
+#: builtin/submodule--helper.c:1222 builtin/submodule--helper.c:1593
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:459 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:457 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:460 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:489
+#: archive.c:458 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:489
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:461 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:459 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:468
+#: archive.c:466
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:470
+#: archive.c:468
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:472
+#: archive.c:470
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:494
+#: archive.c:492
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:501
+#: archive.c:499
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
@@ -975,22 +986,22 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: bisect.c:460
+#: bisect.c:461
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:668
+#: bisect.c:669
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:722
+#: bisect.c:723
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:746
+#: bisect.c:747
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -999,7 +1010,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:751
+#: bisect.c:752
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1008,7 +1019,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:756
+#: bisect.c:757
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1017,7 +1028,7 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:764
+#: bisect.c:765
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1028,7 +1039,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:777
+#: bisect.c:778
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1039,36 +1050,36 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:810
+#: bisect.c:811
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:850
+#: bisect.c:851
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:869 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:235
+#: bisect.c:870 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:236
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:920
+#: bisect.c:921
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:950
+#: bisect.c:951
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:969
+#: bisect.c:970
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:977
+#: bisect.c:978
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1077,7 +1088,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:996
+#: bisect.c:997
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1087,52 +1098,52 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1002
+#: bisect.c:1003
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:1758
+#: blame.c:1756
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:1769
+#: blame.c:1767
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:1789
+#: blame.c:1787
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:1798 bundle.c:160 ref-filter.c:1978 sequencer.c:1699
-#: sequencer.c:2901 builtin/commit.c:976 builtin/log.c:366 builtin/log.c:920
-#: builtin/log.c:1371 builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1950 builtin/merge.c:370
-#: builtin/shortlog.c:191
+#: blame.c:1796 bundle.c:160 ref-filter.c:2075 sequencer.c:1861
+#: sequencer.c:3632 builtin/commit.c:981 builtin/log.c:366 builtin/log.c:920
+#: builtin/log.c:1371 builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1950 builtin/merge.c:372
+#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:1816
+#: blame.c:1814
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:1827
+#: blame.c:1825
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:1838
+#: blame.c:1836
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
-msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
+msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
-#: branch.c:53
+#: branch.c:54
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -1145,88 +1156,88 @@ msgstr ""
"информацията за следения клон чрез:\n"
"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
-#: branch.c:67
+#: branch.c:68
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
-#: branch.c:93
+#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
"пребазиране."
-#: branch.c:94
+#: branch.c:95
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
-#: branch.c:98
+#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:99
+#: branch.c:100
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
-#: branch.c:104
+#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:105
+#: branch.c:106
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
-#: branch.c:109
+#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:110
+#: branch.c:111
#, c-format
msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
-#: branch.c:119
+#: branch.c:120
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
-#: branch.c:156
+#: branch.c:157
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
-#: branch.c:189
+#: branch.c:190
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
-#: branch.c:208
+#: branch.c:209
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
-#: branch.c:213
+#: branch.c:214
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
-#: branch.c:233
+#: branch.c:234
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
-#: branch.c:235
+#: branch.c:236
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
-#: branch.c:237
+#: branch.c:238
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -1245,27 +1256,27 @@ msgstr ""
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
-#: branch.c:280
+#: branch.c:281
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: branch.c:300
+#: branch.c:301
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
-#: branch.c:305
+#: branch.c:306
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:359
+#: branch.c:360
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-#: branch.c:382
+#: branch.c:383
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
@@ -1280,7 +1291,7 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:88 sequencer.c:1879 sequencer.c:2337 builtin/commit.c:750
+#: bundle.c:88 sequencer.c:2081 sequencer.c:2558 builtin/commit.c:755
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1325,7 +1336,7 @@ msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:450 builtin/log.c:183 builtin/log.c:1607 builtin/shortlog.c:296
+#: bundle.c:450 builtin/log.c:183 builtin/log.c:1607 builtin/shortlog.c:303
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -1348,18 +1359,42 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:41 sequencer.c:2141 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
-#: builtin/am.c:1436 builtin/am.c:2072
+#: commit.c:43 sequencer.c:2364 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
+#: builtin/am.c:1436 builtin/am.c:2072 builtin/replace.c:376
+#: builtin/replace.c:448
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: commit.c:43
+#: commit.c:45
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
-#: commit.c:1506
+#: commit.c:182
+msgid ""
+"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
+"and will be removed in a future Git version.\n"
+"\n"
+"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
+"to convert the grafts into replace refs.\n"
+"\n"
+"Turn this message off by running\n"
+"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
+msgstr ""
+"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
+"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
+"\n"
+"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
+"указатели с командата:\n"
+"\n"
+" git replace --convert-graft-file\n"
+"\n"
+"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
+"\n"
+" git config advice.graftFileDeprecated false"
+
+#: commit.c:1537
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1369,174 +1404,188 @@ msgstr ""
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
+#: commit-graph.c:669
+#, c-format
+msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
+msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
+
+#: commit-graph.c:696
+msgid "too many commits to write graph"
+msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:707 builtin/init-db.c:516 builtin/init-db.c:521
+#, c-format
+msgid "cannot mkdir %s"
+msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
+
#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:186
+#: config.c:187
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
-#: config.c:720
+#: config.c:788
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
-#: config.c:724
+#: config.c:792
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-#: config.c:728
+#: config.c:796
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-#: config.c:732
+#: config.c:800
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
-#: config.c:736
+#: config.c:804
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
-#: config.c:740
+#: config.c:808
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-#: config.c:868
+#: config.c:936
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
-#: config.c:868
+#: config.c:936
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
-#: config.c:874
+#: config.c:942
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
-#: config.c:879
+#: config.c:947
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
-#: config.c:882
+#: config.c:950
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
-#: config.c:885
+#: config.c:953
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
-#: config.c:888
+#: config.c:956
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
-#: config.c:891
+#: config.c:959
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
-#: config.c:894
+#: config.c:962
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:989
+#: config.c:1057
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:998
+#: config.c:1066
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-#: config.c:1094 config.c:1105
+#: config.c:1171 config.c:1182
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:1225
+#: config.c:1307
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1386
+#: config.c:1473
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1582
+#: config.c:1681
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:1914
+#: config.c:2013
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2101
+#: config.c:2200
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2144
+#: config.c:2243
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
-#: config.c:2170
+#: config.c:2269
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2195
+#: config.c:2294
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2197
+#: config.c:2296
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2256
+#: config.c:2402
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2599 config.c:2816
+#: config.c:2766 config.c:3019
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2706
+#: config.c:2905
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2708 builtin/remote.c:776
+#: config.c:2907 builtin/remote.c:779
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: connect.c:52
+#: connect.c:61
msgid "The remote end hung up upon initial contact"
msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
-#: connect.c:54
+#: connect.c:63
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
@@ -1548,7 +1597,7 @@ msgstr ""
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
-#: connected.c:66 builtin/fsck.c:198 builtin/prune.c:144
+#: connected.c:66 builtin/fsck.c:201 builtin/prune.c:145
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
@@ -1564,12 +1613,12 @@ msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
-#: convert.c:205
+#: convert.c:206
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
-#: convert.c:207
+#: convert.c:208
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
@@ -1579,13 +1628,13 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:215
+#: convert.c:216
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
-#: convert.c:217
+#: convert.c:218
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
@@ -1596,6 +1645,53 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
+#: convert.c:279
+#, c-format
+msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
+msgstr ""
+"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
+"кодиране „%s“"
+
+#: convert.c:286
+#, c-format
+msgid ""
+"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
+"tree-encoding."
+msgstr ""
+"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
+"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
+
+#: convert.c:304
+#, c-format
+msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
+msgstr ""
+"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
+"„%s“"
+
+#: convert.c:306
+#, c-format
+msgid ""
+"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
+"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
+msgstr ""
+"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
+"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
+"поредността на байтовете)."
+
+#: convert.c:424
+#, c-format
+msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
+msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
+
+#: convert.c:467
+#, c-format
+msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
+msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
+
+#: convert.c:1225
+msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
+msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
+
#: date.c:116
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
@@ -1713,27 +1809,27 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3822
+#: diff.c:3823
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4146
+#: diff.c:4153
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4149
+#: diff.c:4156
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4237
+#: diff.c:4244
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4403
+#: diff.c:4410
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -1742,48 +1838,48 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4417
+#: diff.c:4424
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5493
+#: diff.c:5500
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:5496
+#: diff.c:5503
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
-#: diff.c:5499
+#: diff.c:5506
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:1866
+#: dir.c:1867
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2108
+#: dir.c:2109
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2232
+#: dir.c:2233
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr ""
"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
-#: dir.c:3024 dir.c:3029
+#: dir.c:3075 dir.c:3080
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3054
+#: dir.c:3109
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -1806,202 +1902,206 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху фа
msgid "Remote with no URL"
msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:253
+#: fetch-pack.c:254
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:265
+#: fetch-pack.c:266
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:284 builtin/archive.c:63
+#: fetch-pack.c:285 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
-#: fetch-pack.c:285
+#: fetch-pack.c:286
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
-#: fetch-pack.c:337
+#: fetch-pack.c:338
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:428
+#: fetch-pack.c:429 fetch-pack.c:1310
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:434
+#: fetch-pack.c:435 fetch-pack.c:1316
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:436
+#: fetch-pack.c:437 fetch-pack.c:1318
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:439
+#: fetch-pack.c:440 fetch-pack.c:1321
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:441
+#: fetch-pack.c:442 fetch-pack.c:1323
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:444
+#: fetch-pack.c:445 fetch-pack.c:1326
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
-#: fetch-pack.c:485
+#: fetch-pack.c:486
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:499
+#: fetch-pack.c:500
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:532
+#: fetch-pack.c:533
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:542 progress.c:229
+#: fetch-pack.c:543 progress.c:229
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:554
+#: fetch-pack.c:555
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:600
+#: fetch-pack.c:601
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:788
+#: fetch-pack.c:828
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:829
+#: fetch-pack.c:869
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:837
+#: fetch-pack.c:877
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:895
+#: fetch-pack.c:944
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:911
+#: fetch-pack.c:960
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:913
+#: fetch-pack.c:962
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:940
+#: fetch-pack.c:989
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:944
+#: fetch-pack.c:993
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:947
+#: fetch-pack.c:996
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
-#: fetch-pack.c:953
+#: fetch-pack.c:1002
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
-#: fetch-pack.c:957
+#: fetch-pack.c:1006
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
-#: fetch-pack.c:961
+#: fetch-pack.c:1010
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:1014
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:969
+#: fetch-pack.c:1018
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:979
+#: fetch-pack.c:1028
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-#: fetch-pack.c:985
+#: fetch-pack.c:1034 fetch-pack.c:1204
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:993
+#: fetch-pack.c:1042
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:999
+#: fetch-pack.c:1048
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:1003
+#: fetch-pack.c:1052
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:1005
+#: fetch-pack.c:1054
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1016
+#: fetch-pack.c:1065
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1028
+#: fetch-pack.c:1077 fetch-pack.c:1414
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1190
+#: fetch-pack.c:1199
+msgid "Server does not support shallow requests"
+msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
+
+#: fetch-pack.c:1584
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1212
+#: fetch-pack.c:1610
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1215
+#: fetch-pack.c:1613
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
-#: gpg-interface.c:181
+#: gpg-interface.c:185
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-#: gpg-interface.c:211
+#: gpg-interface.c:210
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:214
+#: gpg-interface.c:213
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
@@ -2011,36 +2111,97 @@ msgstr "Програмата не успя да запише самостоят
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:2022
+#: grep.c:2020
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2039 setup.c:163 builtin/clone.c:407 builtin/diff.c:81
+#: grep.c:2037 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:81
#: builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:2050
+#: grep.c:2048
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
-#: help.c:179
+#: help.c:23
+msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
+msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
+
+#: help.c:24
+msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
+msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
+
+#: help.c:25
+msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
+msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
+
+#: help.c:26
+msgid "grow, mark and tweak your common history"
+msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
+
+#: help.c:27
+msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
+msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
+
+#: help.c:31
+msgid "Main Porcelain Commands"
+msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
+
+#: help.c:32
+msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
+msgstr "Помощни команди/Променящи"
+
+#: help.c:33
+msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
+msgstr "Помощни команди/Запитващи"
+
+#: help.c:34
+msgid "Interacting with Others"
+msgstr "Съвместна работа с други хора"
+
+#: help.c:35
+msgid "Low-level Commands / Manipulators"
+msgstr "Команди от ниско ниво/Променящи"
+
+#: help.c:36
+msgid "Low-level Commands / Interrogators"
+msgstr "Команди от ниско ниво/Запитващи"
+
+#: help.c:37
+msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
+msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на хранилища"
+
+#: help.c:38
+msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
+msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
+
+#: help.c:293
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
-#: help.c:186
+#: help.c:300
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-#: help.c:217
+#: help.c:309
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:281
+#: help.c:358 git.c:90
+#, c-format
+msgid "unsupported command listing type '%s'"
+msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
+
+#: help.c:405
+msgid "The common Git guides are:"
+msgstr "Популярните въведения в Git са:"
+
+#: help.c:467
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -2049,36 +2210,36 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:336
+#: help.c:526
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:358
+#: help.c:548
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не съществува."
-#: help.c:363
+#: help.c:553
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-#: help.c:368
+#: help.c:558
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
"имате предвид „%s“."
-#: help.c:376
+#: help.c:566
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:380
+#: help.c:570
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -2092,16 +2253,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Най-близките команди са"
-#: help.c:395
+#: help.c:585
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-#: help.c:462
+#: help.c:652
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: help.c:466
+#: help.c:656
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -2172,7 +2333,7 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:416 builtin/commit.c:582
+#: ident.c:416 builtin/commit.c:587
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
@@ -2209,84 +2370,169 @@ msgstr ""
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
-#: merge.c:74
+#: merge.c:71
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:134 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:378
-#: builtin/checkout.c:599 builtin/clone.c:759
+#: merge.c:136 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:378
+#: builtin/checkout.c:606 builtin/clone.c:761
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:235
+#: merge-recursive.c:298
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:257 merge-recursive.c:265
+#: merge-recursive.c:320
+#, c-format
+msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
+msgstr ""
+"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
+"преустановено."
+
+#: merge-recursive.c:328
#, c-format
-msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
+msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
+msgstr ""
+"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
+"Сливането е преустановено."
-#: merge-recursive.c:329
+#: merge-recursive.c:410
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:771
+#: merge-recursive.c:881
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:782
+#: merge-recursive.c:892
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:796 merge-recursive.c:815
+#: merge-recursive.c:906 merge-recursive.c:925
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:805
+#: merge-recursive.c:915
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:847 builtin/cat-file.c:37
+#: merge-recursive.c:957 builtin/cat-file.c:37
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:849
+#: merge-recursive.c:959
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:873
+#: merge-recursive.c:983
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:884
+#: merge-recursive.c:994
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:889
+#: merge-recursive.c:999
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1029
+#: merge-recursive.c:1186
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
+msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
+
+#: merge-recursive.c:1193
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
+msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
+
+#: merge-recursive.c:1200
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
+msgstr ""
+"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
+"подаванията)"
+
+#: merge-recursive.c:1208 merge-recursive.c:1220
+#, c-format
+msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
+msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
+
+#: merge-recursive.c:1211 merge-recursive.c:1223
+#, c-format
+msgid "Fast-forwarding submodule %s to %s"
+msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до „%s“"
+
+#: merge-recursive.c:1245
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
+msgstr ""
+"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
+"от подаванията)"
+
+#: merge-recursive.c:1249
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
+msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
+
+#: merge-recursive.c:1250
+msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
+msgstr ""
+"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
+"подмодула:\n"
+
+#: merge-recursive.c:1253
+#, c-format
+msgid ""
+"If this is correct simply add it to the index for example\n"
+"by using:\n"
+"\n"
+" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
+"\n"
+"which will accept this suggestion.\n"
+msgstr ""
+"Ако това е така, добавете го към индекса с команда като следната:\n"
+"\n"
+" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
+"\n"
+"Това приема предложеното.\n"
+
+#: merge-recursive.c:1262
+#, c-format
+msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
+msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
+
+#: merge-recursive.c:1321
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:1034
+#: merge-recursive.c:1326
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1146
+#: merge-recursive.c:1358
+#, c-format
+msgid "Auto-merging %s"
+msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
+
+#: merge-recursive.c:1423
+#, c-format
+msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
+msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
+
+#: merge-recursive.c:1475
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2295,7 +2541,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1151
+#: merge-recursive.c:1480
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2304,7 +2550,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1158
+#: merge-recursive.c:1487
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2313,7 +2559,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1163
+#: merge-recursive.c:1492
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2322,20 +2568,33 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1197
+#: merge-recursive.c:1526
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1197
+#: merge-recursive.c:1526
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1254
+#: merge-recursive.c:1580 merge-recursive.c:1736 merge-recursive.c:2368
+#: merge-recursive.c:3086
+#, c-format
+msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
+msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
+
+#: merge-recursive.c:1594
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1279
+#: merge-recursive.c:1599
+#, c-format
+msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
+msgstr ""
+"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
+"Вместо него се добавя „%s“"
+
+#: merge-recursive.c:1625
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -2344,145 +2603,194 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1284
+#: merge-recursive.c:1630
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1346
+#: merge-recursive.c:1694
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1379
+#: merge-recursive.c:1733
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1582
+#: merge-recursive.c:1745
+#, c-format
+msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
+msgstr ""
+"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
+
+#: merge-recursive.c:1951
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
+"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
+"getting a majority of the files."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (раздвояване при преименуване на директория): Не е ясно къде да се "
+"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
+"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
+
+#: merge-recursive.c:1983
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
+"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
+"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
+
+#: merge-recursive.c:1993
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
+"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): повече от един път "
+"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
+"на тези пътища там: %s."
+
+#: merge-recursive.c:2085
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
+">%s in %s"
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
+"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
+
+#: merge-recursive.c:2330
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
+"renamed."
+msgstr ""
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
+"„%s“ също е с променено име."
+
+#: merge-recursive.c:2736
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1597
+#: merge-recursive.c:2751
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:1604 merge-recursive.c:1834
+#: merge-recursive.c:2758 merge-recursive.c:3089
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1661
+#: merge-recursive.c:2914
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:1664
+#: merge-recursive.c:2917
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:1733
+#: merge-recursive.c:2986
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:1733
+#: merge-recursive.c:2986
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:1743
+#: merge-recursive.c:2997
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:1750
+#: merge-recursive.c:3004
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:1786
+#: merge-recursive.c:3046
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:1800
-#, c-format
-msgid "Auto-merging %s"
-msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-
-#: merge-recursive.c:1804 git-submodule.sh:879
+#: merge-recursive.c:3055 git-submodule.sh:895
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:1805
+#: merge-recursive.c:3056
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1899
+#: merge-recursive.c:3178
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1925
+#: merge-recursive.c:3204
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:1931
+#: merge-recursive.c:3210
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:1938
+#: merge-recursive.c:3217
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1947
+#: merge-recursive.c:3226
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1987
+#: merge-recursive.c:3267
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: merge-recursive.c:1991
+#: merge-recursive.c:3271
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:2000
+#: merge-recursive.c:3280
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:2097
+#: merge-recursive.c:3379
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:2110
+#: merge-recursive.c:3392
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:2149
+#: merge-recursive.c:3431
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2212
+#: merge-recursive.c:3495
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2228 builtin/merge.c:657 builtin/merge.c:816
+#: merge-recursive.c:3511 builtin/merge.c:659 builtin/merge.c:816
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -2534,35 +2842,35 @@ msgstr ""
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
-#: object.c:239
+#: object.c:242
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: packfile.c:561
+#: packfile.c:563
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1694
+#: packfile.c:1742
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1698
+#: packfile.c:1746
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
-#: parse-options.c:619
+#: parse-options.c:621
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:638
+#: parse-options.c:640
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -2570,26 +2878,31 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:644
+#: parse-options.c:646
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:647
+#: parse-options.c:649
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:686
+#: parse-options.c:688
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
-#: parse-options-cb.c:108
+#: parse-options-cb.c:44
+#, c-format
+msgid "malformed expiration date '%s'"
+msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
+
+#: parse-options-cb.c:112
#, c-format
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: path.c:891
+#: path.c:892
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
@@ -2672,7 +2985,7 @@ msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: read-cache.c:1473
+#: read-cache.c:1500
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -2681,7 +2994,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1483
+#: read-cache.c:1510
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -2691,52 +3004,53 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:2375 sequencer.c:3248 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1049
+#: read-cache.c:2404 sequencer.c:4338 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1048
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:2448 sequencer.c:1900 sequencer.c:2627
+#: read-cache.c:2477 sequencer.c:2102 sequencer.c:3234
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:2461
+#: read-cache.c:2490
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:2473
+#: read-cache.c:2502
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: refs.c:706
+#: refs.c:732 sequencer.c:4334 sequencer.c:4393 wrapper.c:225 wrapper.c:395
+#: builtin/am.c:779
#, c-format
-msgid "Could not open '%s' for writing"
+msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: refs.c:1850
+#: refs.c:1880
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs/files-backend.c:1189
+#: refs/files-backend.c:1191
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1203 refs/packed-backend.c:1528
-#: refs/packed-backend.c:1538
+#: refs/files-backend.c:1205 refs/packed-backend.c:1531
+#: refs/packed-backend.c:1541
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1206 refs/packed-backend.c:1541
+#: refs/files-backend.c:1208 refs/packed-backend.c:1544
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1842
+#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1850
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -2755,157 +3069,162 @@ msgstr "назад с %d"
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:107
+#: ref-filter.c:121
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:109
+#: ref-filter.c:123
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:129
+#: ref-filter.c:145
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:133
+#: ref-filter.c:149
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:135
+#: ref-filter.c:151
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:184
+#: ref-filter.c:206
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:191
+#: ref-filter.c:215
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:209
+#: ref-filter.c:235
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-#: ref-filter.c:232
+#: ref-filter.c:264
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:234
+#: ref-filter.c:266
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:247
+#: ref-filter.c:281
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
-#: ref-filter.c:251
+#: ref-filter.c:285
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:278
+#: ref-filter.c:315
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:290
+#: ref-filter.c:327
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:294
+#: ref-filter.c:334
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:300
+#: ref-filter.c:343
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:304
+#: ref-filter.c:351
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:319
+#: ref-filter.c:369
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:409
+#: ref-filter.c:464
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:435
+#: ref-filter.c:491
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:547
+#: ref-filter.c:608
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:607
+#: ref-filter.c:671
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:609
+#: ref-filter.c:673
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:611
+#: ref-filter.c:675
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:637
+#: ref-filter.c:703
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:639
+#: ref-filter.c:705
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:641
+#: ref-filter.c:707
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:654
+#: ref-filter.c:722
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:709
+#: ref-filter.c:779
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1313
+#: ref-filter.c:1387
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1316
+#: ref-filter.c:1390
+#, c-format
+msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
+msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
+
+#: ref-filter.c:1393
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
@@ -2913,7 +3232,7 @@ msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached at " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1324
+#: ref-filter.c:1401
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
@@ -2921,149 +3240,149 @@ msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „
#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
#. detached from " in wt-status.c
#.
-#: ref-filter.c:1331
+#: ref-filter.c:1408
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-#: ref-filter.c:1335
+#: ref-filter.c:1412
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1364
+#: ref-filter.c:1442
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1367
+#: ref-filter.c:1445
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1819
+#: ref-filter.c:1902
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:1886
+#: ref-filter.c:1984
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:1891
+#: ref-filter.c:1989
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2152
+#: ref-filter.c:2261
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2246
+#: ref-filter.c:2365
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: remote.c:795
+#: remote.c:605
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:799
+#: remote.c:609
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:803
+#: remote.c:613
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:811
+#: remote.c:621
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1726 remote.c:1828
+#: remote.c:1534 remote.c:1635
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1735
+#: remote.c:1543
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1738
+#: remote.c:1546
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1744
+#: remote.c:1552
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1759
+#: remote.c:1567
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1771
+#: remote.c:1579
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1782
+#: remote.c:1589
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1795
+#: remote.c:1602
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1817
+#: remote.c:1624
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:2132
+#: remote.c:1939
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2136
+#: remote.c:1943
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2139
+#: remote.c:1946
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:2143
+#: remote.c:1950
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:2146
+#: remote.c:1953
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:2150
+#: remote.c:1957
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2156
+#: remote.c:1963
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2159
+#: remote.c:1966
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -3071,11 +3390,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2167
+#: remote.c:1974
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2170
+#: remote.c:1977
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -3090,28 +3409,28 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2180
+#: remote.c:1987
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: revision.c:2277
+#: revision.c:2289
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2280
+#: revision.c:2292
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2477
+#: revision.c:2489
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: run-command.c:731
+#: run-command.c:728
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1274
+#: run-command.c:1271
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -3162,29 +3481,34 @@ msgstr "получаващата страна не поддържа изтлас
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:158
+#: sequencer.c:175
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:267
+#: sequencer.c:275
+#, c-format
+msgid "could not delete '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: sequencer.c:301
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:269
+#: sequencer.c:303
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:271
+#: sequencer.c:305
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:273
+#: sequencer.c:307
#, c-format
msgid "Unknown action: %d"
msgstr "Неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:330
+#: sequencer.c:364
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -3192,7 +3516,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:333
+#: sequencer.c:367
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -3202,43 +3526,45 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:346 sequencer.c:2245
+#: sequencer.c:380 sequencer.c:2468
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:349 sequencer.c:2124 sequencer.c:2250 sequencer.c:2264
-#: sequencer.c:3246 sequencer.c:3310 wrapper.c:656
+#: sequencer.c:382 sequencer.c:2346 sequencer.c:2472 sequencer.c:2486
+#: sequencer.c:2694 sequencer.c:4336 sequencer.c:4399 wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: sequencer.c:353
+#: sequencer.c:387
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:356 sequencer.c:2128 sequencer.c:2252
+#: sequencer.c:392 sequencer.c:2351 sequencer.c:2474 sequencer.c:2488
+#: sequencer.c:2702
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:379 sequencer.c:1340 sequencer.c:2148 builtin/am.c:259
-#: builtin/commit.c:722 builtin/merge.c:1047
+#: sequencer.c:415 sequencer.c:804 sequencer.c:1493 sequencer.c:2371
+#: sequencer.c:2684 sequencer.c:2788 builtin/am.c:259 builtin/commit.c:727
+#: builtin/merge.c:1046
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:405
+#: sequencer.c:441
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:409
+#: sequencer.c:445
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:438
+#: sequencer.c:474
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
@@ -3246,20 +3572,20 @@ msgstr "%s: превъртане"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:526
+#: sequencer.c:563
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:542
-msgid "could not resolve HEAD commit"
-msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-
-#: sequencer.c:562
+#: sequencer.c:579
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:658
+#: sequencer.c:592
+msgid "could not resolve HEAD commit"
+msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
+
+#: sequencer.c:749
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -3276,7 +3602,7 @@ msgid ""
" git rebase --continue\n"
msgstr ""
"в това работно дърво има скатани промени.\n"
-"Ако искате да ги слеете с предишното подаване, изпълнете:\n"
+"Ако искате да ги вкарате в предишното подаване, изпълнете:\n"
"\n"
" git commit --amend %s\n"
"\n"
@@ -3288,13 +3614,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:915
+#: sequencer.c:818
+msgid "writing root commit"
+msgstr "запазване на начално подаване"
+
+#: sequencer.c:1043
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:922
+#: sequencer.c:1050
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -3323,7 +3653,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:935
+#: sequencer.c:1063
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -3349,339 +3679,325 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:975
+#: sequencer.c:1103
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:977
+#: sequencer.c:1105
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1023
+#: sequencer.c:1151
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1025
+#: sequencer.c:1153
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1029
+#: sequencer.c:1157
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1050
+#: sequencer.c:1178
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1052
+#: sequencer.c:1180
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1056 builtin/commit.c:1491
+#: sequencer.c:1184 builtin/commit.c:1528
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1107 sequencer.c:1673
+#: sequencer.c:1235 sequencer.c:1832
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1117 builtin/am.c:1630 builtin/merge.c:643
+#: sequencer.c:1245 builtin/am.c:1630 builtin/merge.c:645
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1134 sequencer.c:1186
+#: sequencer.c:1262 sequencer.c:1317
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1154 builtin/am.c:1650 builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:826
-#: builtin/merge.c:851
+#: sequencer.c:1284 builtin/am.c:1650 builtin/commit.c:1631 builtin/merge.c:825
+#: builtin/merge.c:850
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1213
+#: sequencer.c:1344
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1218
+#: sequencer.c:1349
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1347
-#, c-format
-msgid ""
-"unexpected 1st line of squash message:\n"
-"\n"
-"\t%.*s"
-msgstr ""
-"неочакван първи ред на съобщението при смачкване:\n"
-"\n"
-" %.*s"
-
-#: sequencer.c:1353
-#, c-format
-msgid ""
-"invalid 1st line of squash message:\n"
-"\n"
-"\t%.*s"
-msgstr ""
-"неправилен първи ред на съобщението при смачкване:\n"
-"\n"
-" %.*s"
-
-#: sequencer.c:1359 sequencer.c:1384
+#: sequencer.c:1500 sequencer.c:1525
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1368 sequencer.c:3265
+#: sequencer.c:1510 sequencer.c:4355
msgid "need a HEAD to fixup"
-msgstr "За смачкване ви трябва указател „HEAD“"
+msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1370
+#: sequencer.c:1512 sequencer.c:2729
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1372
+#: sequencer.c:1514
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1378
+#: sequencer.c:1520
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1387 git-rebase--interactive.sh:452
+#: sequencer.c:1527 git-rebase--interactive.sh:457
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1395
+#: sequencer.c:1535
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1402
+#: sequencer.c:1542
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1407
+#: sequencer.c:1548
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1412
+#: sequencer.c:1553
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1479
+#: sequencer.c:1631
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1498
+#: sequencer.c:1638
+msgid "cannot fixup root commit"
+msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
+
+#: sequencer.c:1657
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1506
+#: sequencer.c:1665
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1510
+#: sequencer.c:1669
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
-#: sequencer.c:1516
+#: sequencer.c:1675
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1535
+#: sequencer.c:1694
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1600 sequencer.c:2397
+#: sequencer.c:1759
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1654
+#: sequencer.c:1813
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1655
+#: sequencer.c:1814
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1702
+#: sequencer.c:1864
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:1712
+#: sequencer.c:1874
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:1718
+#: sequencer.c:1881
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:1792
+#: sequencer.c:1961
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:1801
+#: sequencer.c:1970
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:1844
+#: sequencer.c:2029
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:1852
+#: sequencer.c:2037
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:1883 sequencer.c:3056 sequencer.c:3091
+#: sequencer.c:2085 sequencer.c:4138 sequencer.c:4173
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:1906
+#: sequencer.c:2108
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:1908
+#: sequencer.c:2110
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:1913
+#: sequencer.c:2115
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:1924
+#: sequencer.c:2126
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:1926
+#: sequencer.c:2128
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:1993
+#: sequencer.c:2195
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:1996
+#: sequencer.c:2198
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2062
+#: sequencer.c:2269
+msgid "unusable squash-onto"
+msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
+
+#: sequencer.c:2285
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2100
+#: sequencer.c:2323
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2101
+#: sequencer.c:2324
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:2104
+#: sequencer.c:2327
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:2118
+#: sequencer.c:2341
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2173 sequencer.c:2761
+#: sequencer.c:2396 sequencer.c:3403
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2175
+#: sequencer.c:2398
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2177 sequencer.c:2212
+#: sequencer.c:2400 sequencer.c:2435
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2198 builtin/grep.c:720
+#: sequencer.c:2421 builtin/grep.c:720
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2200
+#: sequencer.c:2423
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2201
+#: sequencer.c:2424
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2207
+#: sequencer.c:2430
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2218
+#: sequencer.c:2441
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2324 sequencer.c:2679
+#: sequencer.c:2545 sequencer.c:3321
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2362 sequencer.c:2659
+#: sequencer.c:2583 sequencer.c:3301
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2402 builtin/difftool.c:639
+#: sequencer.c:2618 sequencer.c:2622 builtin/difftool.c:639
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2421
+#: sequencer.c:2641
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2426
+#: sequencer.c:2646
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -3696,11 +4012,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2432
+#: sequencer.c:2652
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:2438
+#: sequencer.c:2658
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -3717,17 +4033,62 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:2497
+#: sequencer.c:2771
+msgid "writing fake root commit"
+msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
+
+#: sequencer.c:2776
+msgid "writing squash-onto"
+msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
+
+#: sequencer.c:2811
+#, c-format
+msgid "failed to find tree of %s"
+msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
+
+#: sequencer.c:2829
+msgid "could not write index"
+msgstr "индексът не може да бъде записан"
+
+#: sequencer.c:2861
+msgid "cannot merge without a current revision"
+msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
+
+#: sequencer.c:2884
+#, c-format
+msgid "could not resolve '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
+
+#: sequencer.c:2906
+#, c-format
+msgid "could not get commit message of '%s'"
+msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
+
+#: sequencer.c:2916 sequencer.c:2941
+#, c-format
+msgid "could not write '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се запише"
+
+#: sequencer.c:3005
+#, c-format
+msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
+msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
+
+#: sequencer.c:3021
+msgid "merge: Unable to write new index file"
+msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
+
+#: sequencer.c:3088
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:2509
+#: sequencer.c:3100
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:2512 git-rebase.sh:178
+#: sequencer.c:3103 git-rebase.sh:188
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -3738,52 +4099,71 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:2595
+#: sequencer.c:3134
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not execute the todo command\n"
+"\n"
+" %.*s\n"
+"It has been rescheduled; To edit the command before continuing, please\n"
+"edit the todo list first:\n"
+"\n"
+" git rebase --edit-todo\n"
+" git rebase --continue\n"
+msgstr ""
+"Следната запланувана команда не може да бъде изпълнена:\n"
+"\n"
+" %.*s\n"
+"\n"
+"Тя е запланувана за по-късно. За да редактирате командата преди "
+"изпълнение,\n"
+"редактирайте списъка за изпълнение:\n"
+"\n"
+" git rebase --edit-todo\n"
+" git rebase --continue\n"
+
+#: sequencer.c:3202
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:2637
+#: sequencer.c:3264
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:2667
+#: sequencer.c:3309
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2672 sequencer.c:3262
+#: sequencer.c:3314 sequencer.c:4352
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2686
+#: sequencer.c:3328
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:2770
+#: sequencer.c:3414
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:2775
-msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
-msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-
-#: sequencer.c:2784
+#: sequencer.c:3423
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:2786
+#: sequencer.c:3425
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:2788
+#: sequencer.c:3427
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:2791
+#: sequencer.c:3430
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -3793,38 +4173,47 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:2801
+#: sequencer.c:3455 sequencer.c:3493
+#, c-format
+msgid "could not write file: '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
+
+#: sequencer.c:3508
+msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
+msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
+
+#: sequencer.c:3515
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:2881
+#: sequencer.c:3612
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:2885
+#: sequencer.c:3616
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:2918
+#: sequencer.c:3649
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:3023
+#: sequencer.c:4098
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:3026
+#: sequencer.c:4101
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:3060 sequencer.c:3095
+#: sequencer.c:4142 sequencer.c:4177
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: sequencer.c:3146
+#: sequencer.c:4236
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
@@ -3832,7 +4221,7 @@ msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
"Настройката се прескача."
-#: sequencer.c:3212
+#: sequencer.c:4302
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -3841,7 +4230,7 @@ msgstr ""
"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
-#: sequencer.c:3219
+#: sequencer.c:4309
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -3858,7 +4247,7 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: sequencer.c:3231
+#: sequencer.c:4321
#, c-format
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
@@ -3869,27 +4258,21 @@ msgstr ""
"continue“ след това.\n"
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-#: sequencer.c:3244 sequencer.c:3304 wrapper.c:225 wrapper.c:395
-#: builtin/am.c:779
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-
-#: sequencer.c:3285
+#: sequencer.c:4375
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:3401
+#: sequencer.c:4490
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
-#: setup.c:122
+#: setup.c:123
#, c-format
msgid "'%s' is outside repository"
msgstr "„%s“ е извън хранилището"
-#: setup.c:171
+#: setup.c:172
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -3900,7 +4283,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
-#: setup.c:184
+#: setup.c:185
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -3913,12 +4296,12 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:233
+#: setup.c:234
#, c-format
msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
-#: setup.c:252
+#: setup.c:253
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -3930,95 +4313,95 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:388
+#: setup.c:389
msgid "unable to set up work tree using invalid config"
msgstr ""
"не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
-#: setup.c:395
+#: setup.c:393
msgid "this operation must be run in a work tree"
msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
-#: setup.c:506
+#: setup.c:503
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:514
+#: setup.c:511
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:533
+#: setup.c:530
#, c-format
msgid "error opening '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: setup.c:535
+#: setup.c:532
#, c-format
msgid "too large to be a .git file: '%s'"
msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
-#: setup.c:537
+#: setup.c:534
#, c-format
msgid "error reading %s"
msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
-#: setup.c:539
+#: setup.c:536
#, c-format
msgid "invalid gitfile format: %s"
msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
-#: setup.c:541
+#: setup.c:538
#, c-format
msgid "no path in gitfile: %s"
msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
-#: setup.c:543
+#: setup.c:540
#, c-format
msgid "not a git repository: %s"
msgstr "не е хранилище на Git: %s"
-#: setup.c:642
+#: setup.c:639
#, c-format
msgid "'$%s' too big"
msgstr "„%s“ е прекалено голям"
-#: setup.c:656
+#: setup.c:653
#, c-format
msgid "not a git repository: '%s'"
msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
-#: setup.c:685 setup.c:687 setup.c:718
+#: setup.c:682 setup.c:684 setup.c:715
#, c-format
msgid "cannot chdir to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:690 setup.c:746 setup.c:756 setup.c:795 setup.c:803 setup.c:818
+#: setup.c:687 setup.c:743 setup.c:753 setup.c:792 setup.c:800 setup.c:815
msgid "cannot come back to cwd"
msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:816
+#: setup.c:813
#, c-format
msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:827
+#: setup.c:824
#, c-format
msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
-#: setup.c:1057
+#: setup.c:1054
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1069 setup.c:1075
+#: setup.c:1066 setup.c:1072
#, c-format
msgid "cannot change to '%s'"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1088
+#: setup.c:1085
#, c-format
msgid ""
"not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -4029,7 +4412,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1172
+#: setup.c:1168
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -4039,53 +4422,53 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1215
+#: setup.c:1211
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-#: setup.c:1230
+#: setup.c:1226
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fork“"
-#: setup.c:1235
+#: setup.c:1231
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
-#: sha1_file.c:592
+#: sha1-file.c:625
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: sha1_file.c:618
+#: sha1-file.c:651
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: sha1_file.c:624
+#: sha1-file.c:657
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: sha1_file.c:630
+#: sha1-file.c:663
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: sha1_file.c:638
+#: sha1-file.c:671
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: sha1_name.c:422
+#: sha1-name.c:442
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-#: sha1_name.c:433
+#: sha1-name.c:453
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: sha1_name.c:693
+#: sha1-name.c:695
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -4109,71 +4492,71 @@ msgstr ""
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
-#: submodule.c:96 submodule.c:130
+#: submodule.c:97 submodule.c:131
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
-#: submodule.c:100 submodule.c:134
+#: submodule.c:101 submodule.c:135
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
-#: submodule.c:108
+#: submodule.c:109
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
-#: submodule.c:141
+#: submodule.c:142
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
-#: submodule.c:152
+#: submodule.c:153
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:312
+#: submodule.c:315
#, c-format
msgid "in unpopulated submodule '%s'"
msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
-#: submodule.c:343
+#: submodule.c:346
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-#: submodule.c:833
+#: submodule.c:837
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1065 builtin/branch.c:648 builtin/submodule--helper.c:1724
+#: submodule.c:1069 builtin/branch.c:651 builtin/submodule--helper.c:1743
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1370
+#: submodule.c:1375
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1508
+#: submodule.c:1513
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1521
+#: submodule.c:1526
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1614
+#: submodule.c:1619
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1878
+#: submodule.c:1718
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -4181,18 +4564,18 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:1890 submodule.c:1946
+#: submodule.c:1730 submodule.c:1786
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:1894 builtin/submodule--helper.c:1246
-#: builtin/submodule--helper.c:1256
+#: submodule.c:1734 builtin/submodule--helper.c:1261
+#: builtin/submodule--helper.c:1271
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: submodule.c:1897
+#: submodule.c:1737
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -4203,29 +4586,30 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:1981
+#: submodule.c:1821
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:2025
+#: submodule.c:1865
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2045
-msgid "BUG: returned path string doesn't match cwd?"
-msgstr "ГРЕШКА: полученият низ за пътя не съвпада с върнатото от „cwd“"
-
-#: submodule.c:2064
+#: submodule.c:1904
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
-#: submodule-config.c:263
+#: submodule-config.c:230
+#, c-format
+msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
+msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
+
+#: submodule-config.c:294
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
-#: submodule-config.c:436
+#: submodule-config.c:467
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
@@ -4241,7 +4625,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата к
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:290
+#: trailer.c:539 trailer.c:544 builtin/remote.c:293
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
@@ -4284,17 +4668,21 @@ msgstr "временният файл не може да се отвори"
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
-#: transport.c:63
+#: transport.c:116
#, c-format
msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
-#: transport.c:152
+#: transport.c:208
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:916
+#: transport.c:584
+msgid "could not parse transport.color.* config"
+msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
+
+#: transport.c:996
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -4303,7 +4691,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:920
+#: transport.c:1000
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -4328,11 +4716,11 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:928
+#: transport.c:1008
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport-helper.c:1079
+#: transport-helper.c:1087
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
@@ -4349,11 +4737,11 @@ msgstr "неправилни права за достъп в запис в дъ
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
-#: tree-walk.c:114
+#: tree-walk.c:113
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-#: unpack-trees.c:108
+#: unpack-trees.c:111
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -4362,7 +4750,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-#: unpack-trees.c:110
+#: unpack-trees.c:113
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -4371,7 +4759,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:113
+#: unpack-trees.c:116
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4380,7 +4768,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:115
+#: unpack-trees.c:118
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4389,7 +4777,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:118
+#: unpack-trees.c:121
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4398,7 +4786,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:120
+#: unpack-trees.c:123
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4407,7 +4795,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:125
+#: unpack-trees.c:128
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -4416,7 +4804,7 @@ msgstr ""
"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:129
+#: unpack-trees.c:132
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4425,7 +4813,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-#: unpack-trees.c:131
+#: unpack-trees.c:134
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4434,7 +4822,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:134
+#: unpack-trees.c:137
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4443,7 +4831,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:136
+#: unpack-trees.c:139
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4452,7 +4840,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:139
+#: unpack-trees.c:142
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4461,7 +4849,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:141
+#: unpack-trees.c:144
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4470,7 +4858,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:146
+#: unpack-trees.c:150
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4480,7 +4868,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-#: unpack-trees.c:148
+#: unpack-trees.c:152
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4490,7 +4878,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:151
+#: unpack-trees.c:155
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4499,7 +4887,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:153
+#: unpack-trees.c:157
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4508,7 +4896,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:156
+#: unpack-trees.c:160
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4517,7 +4905,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:158
+#: unpack-trees.c:162
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4526,12 +4914,12 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:165
+#: unpack-trees.c:170
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-#: unpack-trees.c:168
+#: unpack-trees.c:173
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
@@ -4541,7 +4929,7 @@ msgstr ""
"актуални:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:170
+#: unpack-trees.c:175
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -4552,7 +4940,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:172
+#: unpack-trees.c:177
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -4563,7 +4951,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:174
+#: unpack-trees.c:179
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -4572,12 +4960,12 @@ msgstr ""
"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
"„%s“"
-#: unpack-trees.c:251
+#: unpack-trees.c:262
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:333
+#: unpack-trees.c:344
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
@@ -4647,7 +5035,7 @@ msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:320 builtin/am.c:770
-#: builtin/am.c:862 builtin/merge.c:1044
+#: builtin/am.c:862 builtin/merge.c:1043
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
@@ -4661,161 +5049,161 @@ msgstr "няма достъп до „%s“"
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-#: wt-status.c:151
+#: wt-status.c:154
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
-#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
+#: wt-status.c:181 wt-status.c:208
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:180 wt-status.c:207
+#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:184
+#: wt-status.c:187
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:186 wt-status.c:190
+#: wt-status.c:189 wt-status.c:193
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
-#: wt-status.c:188
+#: wt-status.c:191
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:199 wt-status.c:1007
+#: wt-status.c:202 wt-status.c:1015
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:217 wt-status.c:1016
+#: wt-status.c:220 wt-status.c:1024
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-#: wt-status.c:221
+#: wt-status.c:224
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:223
+#: wt-status.c:226
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:224
+#: wt-status.c:227
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:229
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
-#: wt-status.c:238
+#: wt-status.c:241
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:253
+#: wt-status.c:256
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:255
+#: wt-status.c:258
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:257
+#: wt-status.c:260
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:259
+#: wt-status.c:262
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:261
+#: wt-status.c:264
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:263
+#: wt-status.c:266
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:265
+#: wt-status.c:268
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:275
+#: wt-status.c:278
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:277
+#: wt-status.c:280
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:279
+#: wt-status.c:282
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:281
+#: wt-status.c:284
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:283
+#: wt-status.c:286
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:285
+#: wt-status.c:288
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:287
+#: wt-status.c:290
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:289
+#: wt-status.c:292
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:369
+#: wt-status.c:372
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:371
+#: wt-status.c:374
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:373
+#: wt-status.c:376
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:847
+#: wt-status.c:853
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:879
+#: wt-status.c:885
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:881
+#: wt-status.c:887
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:963
+#: wt-status.c:969
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -4823,241 +5211,241 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1076
+#: wt-status.c:1084
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1079
+#: wt-status.c:1087
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1081
+#: wt-status.c:1089
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1086
+#: wt-status.c:1094
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1089
+#: wt-status.c:1097
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1099
+#: wt-status.c:1107
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1102
+#: wt-status.c:1110
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1106
+#: wt-status.c:1114
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1108
+#: wt-status.c:1116
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1110
+#: wt-status.c:1118
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1242
+#: wt-status.c:1250
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1244
+#: wt-status.c:1252
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1247
+#: wt-status.c:1255
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1258
+#: wt-status.c:1266
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1263
+#: wt-status.c:1271
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1266
+#: wt-status.c:1274
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1274
+#: wt-status.c:1282
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1287
+#: wt-status.c:1295
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1292
+#: wt-status.c:1300
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1306
+#: wt-status.c:1314
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1308
+#: wt-status.c:1316
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1310
+#: wt-status.c:1318
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1316
+#: wt-status.c:1324
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1320
+#: wt-status.c:1328
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1325
+#: wt-status.c:1333
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1336
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1332
+#: wt-status.c:1340
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1337
+#: wt-status.c:1345
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1340
+#: wt-status.c:1348
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1342
+#: wt-status.c:1350
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1352
+#: wt-status.c:1360
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1357
+#: wt-status.c:1365
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1360
+#: wt-status.c:1368
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1362
+#: wt-status.c:1370
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1371
+#: wt-status.c:1379
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1376
+#: wt-status.c:1384
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1379
+#: wt-status.c:1387
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1381
+#: wt-status.c:1389
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1392
+#: wt-status.c:1400
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1396
+#: wt-status.c:1404
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1399
+#: wt-status.c:1407
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1596
+#: wt-status.c:1604
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1602
+#: wt-status.c:1610
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1604
+#: wt-status.c:1612
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1609
+#: wt-status.c:1617
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1611
+#: wt-status.c:1619
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1614
+#: wt-status.c:1622
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1634
+#: wt-status.c:1642
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1635
+#: wt-status.c:1643
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1649
+#: wt-status.c:1657
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1651
+#: wt-status.c:1659
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1655
+#: wt-status.c:1663
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -5069,32 +5457,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1661
+#: wt-status.c:1669
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1663
+#: wt-status.c:1671
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1669
+#: wt-status.c:1677
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1674
+#: wt-status.c:1682
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1677
+#: wt-status.c:1685
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1680
+#: wt-status.c:1688
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -5103,71 +5491,71 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1683
+#: wt-status.c:1691
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1686
+#: wt-status.c:1694
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1689 wt-status.c:1694
+#: wt-status.c:1697 wt-status.c:1702
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1692
+#: wt-status.c:1700
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1696
+#: wt-status.c:1704
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1809
+#: wt-status.c:1817
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1813
+#: wt-status.c:1821
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1844
+#: wt-status.c:1852
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1846 wt-status.c:1854
+#: wt-status.c:1854 wt-status.c:1862
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1849 wt-status.c:1852
+#: wt-status.c:1857 wt-status.c:1860
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2358
+#: wt-status.c:2366
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2364
+#: wt-status.c:2372
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2366
+#: wt-status.c:2374
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:440
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:442
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -5181,7 +5569,7 @@ msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:257
+#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:266
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
@@ -5194,7 +5582,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:888
+#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:892
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5225,83 +5613,83 @@ msgstr "Празна кръпка, преустановяване на дейс
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:271
+#: builtin/add.c:269
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:291 builtin/clean.c:911 builtin/fetch.c:146 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:207 builtin/push.c:541
-#: builtin/remote.c:1333 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:911 builtin/fetch.c:145 builtin/mv.c:123
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:212 builtin/push.c:557
+#: builtin/remote.c:1342 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:294
+#: builtin/add.c:292
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:295 builtin/checkout.c:1128 builtin/reset.c:302
+#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1135 builtin/reset.c:302
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:296
+#: builtin/add.c:294
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:297
+#: builtin/add.c:295
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:298
+#: builtin/add.c:296
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:299
+#: builtin/add.c:297
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
-#: builtin/add.c:300
+#: builtin/add.c:298
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:301
+#: builtin/add.c:299
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:304
+#: builtin/add.c:302
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:306
+#: builtin/add.c:304
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:307
+#: builtin/add.c:305
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:308
+#: builtin/add.c:306
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:964
+#: builtin/add.c:307 builtin/update-index.c:974
msgid "(+/-)x"
msgstr "(+/-)x"
-#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:965
+#: builtin/add.c:307 builtin/update-index.c:975
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:311
+#: builtin/add.c:309
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:326
+#: builtin/add.c:324
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -5332,47 +5720,47 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:354
+#: builtin/add.c:352
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:372
+#: builtin/add.c:370
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
-#: builtin/add.c:380
+#: builtin/add.c:378
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:417
+#: builtin/add.c:416
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:424
+#: builtin/add.c:423
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:428
+#: builtin/add.c:427
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:443
+#: builtin/add.c:442
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:444
+#: builtin/add.c:443
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:449 builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:280
-#: builtin/checkout.c:483 builtin/clean.c:958 builtin/commit.c:316
+#: builtin/add.c:448 builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:280
+#: builtin/checkout.c:483 builtin/clean.c:958 builtin/commit.c:325
#: builtin/diff-tree.c:114 builtin/mv.c:144 builtin/reset.c:241
-#: builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:326
+#: builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:328
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
@@ -5407,7 +5795,7 @@ msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
#: builtin/am.c:855
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
-"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
+"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
#: builtin/am.c:903
msgid "invalid timestamp"
@@ -5425,7 +5813,7 @@ msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:1013 builtin/clone.c:405
+#: builtin/am.c:1013 builtin/clone.c:407
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -5434,7 +5822,7 @@ msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създа
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1148 builtin/commit.c:342
+#: builtin/am.c:1148 builtin/commit.c:351
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -5470,7 +5858,7 @@ msgstr "подаването не може да бъде анализирано:
#: builtin/am.c:1554
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
-"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
+"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
#: builtin/am.c:1556
@@ -5482,7 +5870,7 @@ msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
msgstr ""
-"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
+"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
#: builtin/am.c:1581
@@ -5616,7 +6004,7 @@ msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
#: builtin/am.c:2222 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
-#: builtin/repack.c:182
+#: builtin/repack.c:192
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
@@ -5661,16 +6049,17 @@ msgstr "пропускане на всичко преди реда за отря
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2260 builtin/fmt-merge-msg.c:665 builtin/fmt-merge-msg.c:668
-#: builtin/grep.c:853 builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:145 builtin/pull.c:203
-#: builtin/repack.c:191 builtin/repack.c:195 builtin/repack.c:197
-#: builtin/show-branch.c:631 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:382
-#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:257
+#: builtin/am.c:2260 builtin/commit.c:1332 builtin/fmt-merge-msg.c:665
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:668 builtin/grep.c:853 builtin/merge.c:208
+#: builtin/pull.c:150 builtin/pull.c:208 builtin/repack.c:201
+#: builtin/repack.c:205 builtin/repack.c:207 builtin/show-branch.c:631
+#: builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:383 parse-options.h:144
+#: parse-options.h:146 parse-options.h:258
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2266 builtin/branch.c:629 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:445 builtin/tag.c:418 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2266 builtin/branch.c:632 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:543 builtin/tag.c:419 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
@@ -5717,8 +6106,8 @@ msgstr "дата за подаване различна от първонача
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2298 builtin/commit.c:1431 builtin/merge.c:237
-#: builtin/pull.c:178 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:398
+#: builtin/am.c:2298 builtin/commit.c:1468 builtin/merge.c:239
+#: builtin/pull.c:183 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:399
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
@@ -5861,133 +6250,160 @@ msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно два ар
msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
-#: builtin/blame.c:27
+#: builtin/blame.c:29
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
-#: builtin/blame.c:32
+#: builtin/blame.c:34
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:677
+#: builtin/blame.c:404
+#, c-format
+msgid "expecting a color: %s"
+msgstr "трябва да е цвят: %s"
+
+#: builtin/blame.c:411
+msgid "must end with a color"
+msgstr "трябва да завършва с цвят"
+
+#: builtin/blame.c:697
+#, c-format
+msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
+msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
+
+#: builtin/blame.c:715
+msgid "invalid value for blame.coloring"
+msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
+
+#: builtin/blame.c:786
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
-#: builtin/blame.c:678
+#: builtin/blame.c:787
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:679
+#: builtin/blame.c:788
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:680
+#: builtin/blame.c:789
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:681
+#: builtin/blame.c:790
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:682
+#: builtin/blame.c:791
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:683
+#: builtin/blame.c:792
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:684
+#: builtin/blame.c:793
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:685
+#: builtin/blame.c:794
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:686
+#: builtin/blame.c:795
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:687
+#: builtin/blame.c:796
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:688
+#: builtin/blame.c:797
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:689
+#: builtin/blame.c:798
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:690
+#: builtin/blame.c:799
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:691
+#: builtin/blame.c:800
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:692
+#: builtin/blame.c:801
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:699
+#: builtin/blame.c:802
+msgid "color redundant metadata from previous line differently"
+msgstr ""
+"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
+
+#: builtin/blame.c:803
+msgid "color lines by age"
+msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
+
+#: builtin/blame.c:810
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
-#: builtin/blame.c:701
+#: builtin/blame.c:812
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:702
+#: builtin/blame.c:813
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:703
+#: builtin/blame.c:814
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:704 builtin/blame.c:705
+#: builtin/blame.c:815 builtin/blame.c:816
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:704
+#: builtin/blame.c:815
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:705
+#: builtin/blame.c:816
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:706
+#: builtin/blame.c:817
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:706
+#: builtin/blame.c:817
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:753
+#: builtin/blame.c:866
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -6001,18 +6417,18 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:917
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:890
+#: builtin/blame.c:1003
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:936
+#: builtin/blame.c:1049
msgid "Blaming lines"
msgstr "Анотирани редове"
@@ -6123,66 +6539,66 @@ msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:417 builtin/tag.c:58
+#: builtin/branch.c:416 builtin/tag.c:58
msgid "unable to parse format string"
msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
-#: builtin/branch.c:450
+#: builtin/branch.c:453
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:454
+#: builtin/branch.c:457
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:471
+#: builtin/branch.c:474
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
msgstr "не можете да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:473
+#: builtin/branch.c:476
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:484
+#: builtin/branch.c:487
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:511
+#: builtin/branch.c:514
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:513
+#: builtin/branch.c:516
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Неуспешно копиране на клон"
-#: builtin/branch.c:517
+#: builtin/branch.c:520
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
-#: builtin/branch.c:520
+#: builtin/branch.c:523
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
-#: builtin/branch.c:526
+#: builtin/branch.c:529
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:535
+#: builtin/branch.c:538
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:537
+#: builtin/branch.c:540
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:553
+#: builtin/branch.c:556
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -6193,187 +6609,189 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:586
+#: builtin/branch.c:589
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:588
+#: builtin/branch.c:591
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените "
"клони"
-#: builtin/branch.c:589
+#: builtin/branch.c:592
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:590
+#: builtin/branch.c:593
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:592
+#: builtin/branch.c:595
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:597
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:597
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:595
+#: builtin/branch.c:598
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "без клон-източник"
-#: builtin/branch.c:596
+#: builtin/branch.c:599
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:600
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:599 builtin/branch.c:601
+#: builtin/branch.c:602 builtin/branch.c:604
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:600 builtin/branch.c:602
+#: builtin/branch.c:603 builtin/branch.c:605
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:605
+#: builtin/branch.c:608
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:606
+#: builtin/branch.c:609
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:608
+#: builtin/branch.c:611
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:609
+#: builtin/branch.c:612
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:613
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:611
+#: builtin/branch.c:614
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:612
+#: builtin/branch.c:615
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:616
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:614
+#: builtin/branch.c:617
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:615
+#: builtin/branch.c:618
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:617
+#: builtin/branch.c:620
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:621
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:619
+#: builtin/branch.c:622
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:623
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:624
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:622 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:411
+#: builtin/branch.c:625 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
+#: builtin/tag.c:412
msgid "key"
msgstr "КЛЮЧ"
-#: builtin/branch.c:623 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:412
+#: builtin/branch.c:626 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
+#: builtin/tag.c:413
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
-#: builtin/branch.c:625 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:408
+#: builtin/branch.c:628 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:408
#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:571 builtin/notes.c:574
-#: builtin/tag.c:414
+#: builtin/tag.c:415
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:629
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:628 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:421
+#: builtin/branch.c:631 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:422
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:629 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:419
+#: builtin/branch.c:632 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:420
#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:652 builtin/clone.c:735
+#: builtin/branch.c:655 builtin/clone.c:737
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:675
+#: builtin/branch.c:678
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:690 builtin/branch.c:742 builtin/branch.c:751
+#: builtin/branch.c:693 builtin/branch.c:745 builtin/branch.c:754
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:718
+#: builtin/branch.c:721
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:723
+#: builtin/branch.c:726
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:730
+#: builtin/branch.c:733
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:733
+#: builtin/branch.c:736
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:748
+#: builtin/branch.c:751
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:757
+#: builtin/branch.c:760
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:762
+#: builtin/branch.c:765
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:766
+#: builtin/branch.c:769
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -6381,35 +6799,35 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:791 builtin/branch.c:807
+#: builtin/branch.c:772 builtin/branch.c:794 builtin/branch.c:810
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:773
+#: builtin/branch.c:776
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:785
+#: builtin/branch.c:788
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:789
+#: builtin/branch.c:792
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:795
+#: builtin/branch.c:798
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:810
+#: builtin/branch.c:813
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:816
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -6430,7 +6848,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:523
+#: builtin/cat-file.c:525
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -6438,7 +6856,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:524
+#: builtin/cat-file.c:526
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -6446,71 +6864,71 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:561
+#: builtin/cat-file.c:563
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
-"ВИДът може да е: „blob“ (обект BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
+"ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:562
+#: builtin/cat-file.c:564
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:563
+#: builtin/cat-file.c:565
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:565
+#: builtin/cat-file.c:567
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:566
+#: builtin/cat-file.c:568
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:568
+#: builtin/cat-file.c:570
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
-"на съдържанието на обекта BLOB"
+"на съдържанието на обекта-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:570
+#: builtin/cat-file.c:572
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
-"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите BLOB"
+"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:571 git-submodule.sh:878
+#: builtin/cat-file.c:573 git-submodule.sh:894
msgid "blob"
-msgstr "обект BLOB"
+msgstr "обект-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:572
+#: builtin/cat-file.c:574
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:574
+#: builtin/cat-file.c:576
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:575
+#: builtin/cat-file.c:577
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:577
+#: builtin/cat-file.c:579
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:580
+#: builtin/cat-file.c:582
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:583
+#: builtin/cat-file.c:585
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:585
+#: builtin/cat-file.c:587
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
@@ -6538,7 +6956,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1106 builtin/gc.c:358
+#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1113 builtin/gc.c:500
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -6628,9 +7046,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:173 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1203 builtin/submodule--helper.c:1206
-#: builtin/submodule--helper.c:1212 builtin/submodule--helper.c:1574
-#: builtin/worktree.c:570
+#: builtin/submodule--helper.c:1216 builtin/submodule--helper.c:1219
+#: builtin/submodule--helper.c:1227 builtin/submodule--helper.c:1591
+#: builtin/worktree.c:610
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -6702,54 +7120,54 @@ msgstr ""
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:505
+#: builtin/checkout.c:506
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:636
+#: builtin/checkout.c:643
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:677
+#: builtin/checkout.c:684
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:681 builtin/clone.c:689
+#: builtin/checkout.c:688 builtin/clone.c:691
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:685
+#: builtin/checkout.c:692
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:688
+#: builtin/checkout.c:695
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:692
+#: builtin/checkout.c:699
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:694 builtin/checkout.c:1039
+#: builtin/checkout.c:701 builtin/checkout.c:1046
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:696
+#: builtin/checkout.c:703
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:747
+#: builtin/checkout.c:754
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:753
+#: builtin/checkout.c:760
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -6771,7 +7189,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:772
+#: builtin/checkout.c:779
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -6798,164 +7216,164 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:804
+#: builtin/checkout.c:811
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:808
+#: builtin/checkout.c:815
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:836 builtin/checkout.c:1034
+#: builtin/checkout.c:843 builtin/checkout.c:1041
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:940
+#: builtin/checkout.c:947
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:980 builtin/worktree.c:249
+#: builtin/checkout.c:987 builtin/worktree.c:240 builtin/worktree.c:389
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1009
+#: builtin/checkout.c:1016
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1048
+#: builtin/checkout.c:1055
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1051 builtin/checkout.c:1055
+#: builtin/checkout.c:1058 builtin/checkout.c:1062
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1059 builtin/checkout.c:1062 builtin/checkout.c:1067
-#: builtin/checkout.c:1070
+#: builtin/checkout.c:1066 builtin/checkout.c:1069 builtin/checkout.c:1074
+#: builtin/checkout.c:1077
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1075
+#: builtin/checkout.c:1082
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1107 builtin/checkout.c:1109 builtin/clone.c:116
-#: builtin/remote.c:166 builtin/remote.c:168 builtin/worktree.c:387
-#: builtin/worktree.c:389
+#: builtin/checkout.c:1114 builtin/checkout.c:1116 builtin/clone.c:118
+#: builtin/remote.c:167 builtin/remote.c:169 builtin/worktree.c:433
+#: builtin/worktree.c:435
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1108
+#: builtin/checkout.c:1115
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1110
+#: builtin/checkout.c:1117
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1111
+#: builtin/checkout.c:1118
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1112 builtin/worktree.c:391
+#: builtin/checkout.c:1119 builtin/worktree.c:437
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1113
+#: builtin/checkout.c:1120
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1115
+#: builtin/checkout.c:1122
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1115
+#: builtin/checkout.c:1122
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1116
+#: builtin/checkout.c:1123
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1118
+#: builtin/checkout.c:1125
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1120
+#: builtin/checkout.c:1127
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1122
+#: builtin/checkout.c:1129
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1124 builtin/merge.c:239
+#: builtin/checkout.c:1131 builtin/merge.c:241
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1126 builtin/log.c:1499 parse-options.h:263
+#: builtin/checkout.c:1133 builtin/log.c:1499 parse-options.h:264
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1127
+#: builtin/checkout.c:1134
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1130
+#: builtin/checkout.c:1137
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1132
+#: builtin/checkout.c:1139
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1134
+#: builtin/checkout.c:1141
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1138 builtin/clone.c:83 builtin/fetch.c:150
-#: builtin/merge.c:236 builtin/pull.c:123 builtin/push.c:556
-#: builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/checkout.c:1145 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:149
+#: builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:128 builtin/push.c:572
+#: builtin/send-pack.c:174
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1168
+#: builtin/checkout.c:1175
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1185
+#: builtin/checkout.c:1192
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1190
+#: builtin/checkout.c:1197
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1226
+#: builtin/checkout.c:1233
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1233
+#: builtin/checkout.c:1240
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1237
+#: builtin/checkout.c:1244
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1241
+#: builtin/checkout.c:1248
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -6993,7 +7411,7 @@ msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:572
+#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:579
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -7006,7 +7424,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:306 git-add--interactive.perl:581
+#: builtin/clean.c:306 git-add--interactive.perl:588
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -7027,8 +7445,8 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:522 git-add--interactive.perl:547
-#: git-add--interactive.perl:552
+#: builtin/clean.c:522 git-add--interactive.perl:554
+#: git-add--interactive.perl:559
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
@@ -7054,7 +7472,7 @@ msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
#
-#: builtin/clean.c:788 git-add--interactive.perl:1710
+#: builtin/clean.c:788 git-add--interactive.perl:1717
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
@@ -7077,11 +7495,11 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1786
+#: builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1793
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: builtin/clean.c:824 git-add--interactive.perl:1783
+#: builtin/clean.c:824 git-add--interactive.perl:1790
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
@@ -7151,148 +7569,150 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clone.c:40
+#: builtin/clone.c:42
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:85
+#: builtin/clone.c:87
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:86 builtin/clone.c:88 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:88 builtin/clone.c:90 builtin/init-db.c:479
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:90
+#: builtin/clone.c:92
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:92
+#: builtin/clone.c:94
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:94
+#: builtin/clone.c:96
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:96
+#: builtin/clone.c:98
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:98 builtin/clone.c:102
+#: builtin/clone.c:100 builtin/clone.c:104
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:98 builtin/clone.c:102
+#: builtin/clone.c:100 builtin/clone.c:104
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:105
+#: builtin/clone.c:107
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:106 builtin/init-db.c:476
+#: builtin/clone.c:108 builtin/init-db.c:476
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:107 builtin/init-db.c:477
+#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:477
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:109 builtin/clone.c:111 builtin/submodule--helper.c:1210
-#: builtin/submodule--helper.c:1577
+#: builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:113 builtin/submodule--helper.c:1223
+#: builtin/submodule--helper.c:1594
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:113
+#: builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1225
+#: builtin/submodule--helper.c:1596
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:114 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/clone.c:116 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/pack-objects.c:3166 builtin/repack.c:213
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:115
+#: builtin/clone.c:117
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:117
+#: builtin/clone.c:119
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:119
+#: builtin/clone.c:121
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:151 builtin/grep.c:813
-#: builtin/pull.c:211
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:150 builtin/grep.c:813
+#: builtin/pull.c:216
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:123
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:153 builtin/pack-objects.c:3017
+#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:152 builtin/pack-objects.c:3157
#: parse-options.h:154
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:123
+#: builtin/clone.c:125
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:155
+#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:154
msgid "revision"
msgstr "версия"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:156
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:155
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:127
+#: builtin/clone.c:129
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:129
+#: builtin/clone.c:131
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:131
+#: builtin/clone.c:133
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:132 builtin/init-db.c:485
+#: builtin/clone.c:134 builtin/init-db.c:485
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:133 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:486
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:134
+#: builtin/clone.c:136
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:135
+#: builtin/clone.c:137
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:136 builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:224
-#: builtin/push.c:567
+#: builtin/clone.c:138 builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:229
+#: builtin/push.c:583
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:138 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:227
-#: builtin/push.c:569
+#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:232
+#: builtin/push.c:585
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:276
+#: builtin/clone.c:278
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -7300,43 +7720,43 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:329
+#: builtin/clone.c:331
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:401
+#: builtin/clone.c:403
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/clone.c:409
+#: builtin/clone.c:411
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:423
+#: builtin/clone.c:425
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:445
+#: builtin/clone.c:447
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:449
+#: builtin/clone.c:451
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:475
+#: builtin/clone.c:477
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:489
+#: builtin/clone.c:491
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -7347,103 +7767,103 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:566
+#: builtin/clone.c:568
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:661
+#: builtin/clone.c:663
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: builtin/clone.c:677
+#: builtin/clone.c:679
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:726
+#: builtin/clone.c:728
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:756
+#: builtin/clone.c:758
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:801
+#: builtin/clone.c:803
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:864
+#: builtin/clone.c:866
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:866
+#: builtin/clone.c:868
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:906 builtin/receive-pack.c:1946
+#: builtin/clone.c:907 builtin/receive-pack.c:1947
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:910
+#: builtin/clone.c:911
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:923
+#: builtin/clone.c:924
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:926
+#: builtin/clone.c:927
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:939
+#: builtin/clone.c:940
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:945 builtin/fetch.c:1455
+#: builtin/clone.c:946 builtin/fetch.c:1460
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:955
+#: builtin/clone.c:956
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:965
+#: builtin/clone.c:966
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:980 builtin/clone.c:1001 builtin/difftool.c:270
-#: builtin/worktree.c:255 builtin/worktree.c:285
+#: builtin/clone.c:981 builtin/clone.c:1002 builtin/difftool.c:270
+#: builtin/worktree.c:246 builtin/worktree.c:276
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:985
+#: builtin/clone.c:986
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1005
+#: builtin/clone.c:1006
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1007
+#: builtin/clone.c:1008
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1031
+#: builtin/clone.c:1032
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -7520,7 +7940,7 @@ msgstr "Поле в знаци отдясно"
msgid "Padding space between columns"
msgstr "Поле в знаци между колоните"
-#: builtin/column.c:52
+#: builtin/column.c:51
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
@@ -7579,61 +7999,61 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:284
+#: builtin/commit.c:293
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:325
+#: builtin/commit.c:334
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:331
+#: builtin/commit.c:340
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:344
+#: builtin/commit.c:353
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:346
+#: builtin/commit.c:355
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:371 builtin/commit.c:395 builtin/commit.c:444
+#: builtin/commit.c:380 builtin/commit.c:403 builtin/commit.c:449
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:427
+#: builtin/commit.c:432
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:429
+#: builtin/commit.c:434
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:437
+#: builtin/commit.c:442
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:456
+#: builtin/commit.c:461
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:553
+#: builtin/commit.c:558
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:555
+#: builtin/commit.c:560
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:574
+#: builtin/commit.c:579
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:626
+#: builtin/commit.c:631
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -7641,38 +8061,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:663 builtin/commit.c:696 builtin/commit.c:1024
+#: builtin/commit.c:668 builtin/commit.c:701 builtin/commit.c:1029
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:675 builtin/shortlog.c:309
+#: builtin/commit.c:680 builtin/shortlog.c:316
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:677
+#: builtin/commit.c:682
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:681
+#: builtin/commit.c:686
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:710 builtin/commit.c:718
+#: builtin/commit.c:715 builtin/commit.c:723
msgid "could not read SQUASH_MSG"
-msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
+msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:715
+#: builtin/commit.c:720
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:769
+#: builtin/commit.c:774
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:787
+#: builtin/commit.c:792
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7687,7 +8107,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:792
+#: builtin/commit.c:797
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7703,7 +8123,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:805
+#: builtin/commit.c:810
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -7712,7 +8132,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:813
+#: builtin/commit.c:818
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -7723,154 +8143,154 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:830
+#: builtin/commit.c:835
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:838
+#: builtin/commit.c:843
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:845
+#: builtin/commit.c:850
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:862
+#: builtin/commit.c:867
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:928
+#: builtin/commit.c:933
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:942 builtin/tag.c:256
+#: builtin/commit.c:947 builtin/tag.c:257
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:986
+#: builtin/commit.c:991
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1000
+#: builtin/commit.c:1005
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1014 builtin/commit.c:1264
+#: builtin/commit.c:1019 builtin/commit.c:1269
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1052
+#: builtin/commit.c:1057
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1085
+#: builtin/commit.c:1090
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1094
+#: builtin/commit.c:1099
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1097
+#: builtin/commit.c:1102
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1099
+#: builtin/commit.c:1104
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1102
+#: builtin/commit.c:1107
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1112
+#: builtin/commit.c:1117
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1114
+#: builtin/commit.c:1119
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1122
+#: builtin/commit.c:1127
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1139
+#: builtin/commit.c:1144
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1141
+#: builtin/commit.c:1146
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:1155 builtin/tag.c:542
+#: builtin/commit.c:1160 builtin/tag.c:543
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1160
+#: builtin/commit.c:1165
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1278 builtin/commit.c:1443
+#: builtin/commit.c:1303 builtin/commit.c:1480
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1280 builtin/commit.c:1445
+#: builtin/commit.c:1305 builtin/commit.c:1482
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1282
+#: builtin/commit.c:1307
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1284 builtin/commit.c:1447
+#: builtin/commit.c:1309 builtin/commit.c:1484
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1286
+#: builtin/commit.c:1311
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1286 builtin/commit.c:1449 builtin/push.c:542
-#: builtin/worktree.c:541
+#: builtin/commit.c:1311 builtin/commit.c:1486 builtin/push.c:558
+#: builtin/worktree.c:581
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1289 builtin/commit.c:1451
+#: builtin/commit.c:1314 builtin/commit.c:1488
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1292 builtin/commit.c:1454
+#: builtin/commit.c:1317 builtin/commit.c:1491
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1294 builtin/commit.c:1298 builtin/commit.c:1457
-#: builtin/fast-export.c:999 builtin/fast-export.c:1002 builtin/tag.c:396
+#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1323 builtin/commit.c:1494
+#: builtin/fast-export.c:1001 builtin/fast-export.c:1004 builtin/tag.c:397
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1295 builtin/commit.c:1457
+#: builtin/commit.c:1320 builtin/commit.c:1494
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1299
+#: builtin/commit.c:1324
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -7879,11 +8299,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1301 parse-options.h:167
+#: builtin/commit.c:1326 parse-options.h:167
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1302
+#: builtin/commit.c:1327
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -7892,190 +8312,198 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1304
+#: builtin/commit.c:1329
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1323
+#: builtin/commit.c:1330
+msgid "do not detect renames"
+msgstr "без засичане на преименуванията"
+
+#: builtin/commit.c:1332
+msgid "detect renames, optionally set similarity index"
+msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
+
+#: builtin/commit.c:1352
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1413
+#: builtin/commit.c:1450
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1414
+#: builtin/commit.c:1451
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1416
+#: builtin/commit.c:1453
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1417 builtin/tag.c:393
+#: builtin/commit.c:1454 builtin/tag.c:394
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1418
+#: builtin/commit.c:1455
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1418
+#: builtin/commit.c:1455
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1419 builtin/gc.c:359
+#: builtin/commit.c:1456 builtin/gc.c:501
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1419
+#: builtin/commit.c:1456
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1420 builtin/merge.c:226 builtin/notes.c:402
-#: builtin/notes.c:565 builtin/tag.c:391
+#: builtin/commit.c:1457 builtin/merge.c:228 builtin/notes.c:402
+#: builtin/notes.c:565 builtin/tag.c:392
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit.c:1420
+#: builtin/commit.c:1457
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit.c:1421 builtin/commit.c:1422 builtin/commit.c:1423
-#: builtin/commit.c:1424 parse-options.h:269 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1458 builtin/commit.c:1459 builtin/commit.c:1460
+#: builtin/commit.c:1461 parse-options.h:270 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1421
+#: builtin/commit.c:1458
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1422
+#: builtin/commit.c:1459
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1423
+#: builtin/commit.c:1460
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
-"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на указаното "
-"ПОДАВАНЕ в предното без следа"
+"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
+"предходното без следа"
-#: builtin/commit.c:1424
+#: builtin/commit.c:1461
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
-"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
-"указаното ПОДАВАНЕ в предното"
+"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
+"предното"
-#: builtin/commit.c:1425
+#: builtin/commit.c:1462
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1426 builtin/log.c:1446 builtin/merge.c:240
-#: builtin/pull.c:149 builtin/revert.c:105
+#: builtin/commit.c:1463 builtin/log.c:1446 builtin/merge.c:242
+#: builtin/pull.c:154 builtin/revert.c:105
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1427
+#: builtin/commit.c:1464
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1428
+#: builtin/commit.c:1465
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1429
+#: builtin/commit.c:1466
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1429 builtin/tag.c:397
+#: builtin/commit.c:1466 builtin/tag.c:398
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1430
+#: builtin/commit.c:1467
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1432 builtin/merge.c:238 builtin/pull.c:179
+#: builtin/commit.c:1469 builtin/merge.c:240 builtin/pull.c:184
#: builtin/revert.c:113
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1435
+#: builtin/commit.c:1472
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1436
+#: builtin/commit.c:1473
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1437
+#: builtin/commit.c:1474
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1438
+#: builtin/commit.c:1475
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1439
+#: builtin/commit.c:1476
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1440
+#: builtin/commit.c:1477
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1441
+#: builtin/commit.c:1478
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1442
+#: builtin/commit.c:1479
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1455
+#: builtin/commit.c:1492
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1456
+#: builtin/commit.c:1493
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1461
+#: builtin/commit.c:1498
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1463
+#: builtin/commit.c:1500
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1536
+#: builtin/commit.c:1573
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1543
+#: builtin/commit.c:1580
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1562
+#: builtin/commit.c:1599
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1573
+#: builtin/commit.c:1610
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1578
+#: builtin/commit.c:1615
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1613
+#: builtin/commit.c:1650
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -8085,154 +8513,220 @@ msgstr ""
"не е записан. Проверете дали дискът не е препълнен или не сте\n"
"превишили дисковата си квота. След това изпълнете „git reset HEAD“."
+#: builtin/commit-graph.c:9
+msgid "git commit-graph [--object-dir <objdir>]"
+msgstr "git commit-graph [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
+
+#: builtin/commit-graph.c:10 builtin/commit-graph.c:16
+msgid "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
+msgstr "git commit-graph read [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
+
+#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:21
+msgid ""
+"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--stdin-packs|--"
+"stdin-commits]"
+msgstr ""
+"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append] [--stdin-packs|--"
+"stdin-commits]"
+
+#: builtin/commit-graph.c:39 builtin/commit-graph.c:92
+#: builtin/commit-graph.c:147 builtin/fetch.c:161 builtin/log.c:1466
+msgid "dir"
+msgstr "директория"
+
+#: builtin/commit-graph.c:40 builtin/commit-graph.c:93
+#: builtin/commit-graph.c:148
+msgid "The object directory to store the graph"
+msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
+
+#: builtin/commit-graph.c:95
+msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
+msgstr ""
+"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
+
+#: builtin/commit-graph.c:97
+msgid "start walk at commits listed by stdin"
+msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
+
+#: builtin/commit-graph.c:99
+msgid "include all commits already in the commit-graph file"
+msgstr ""
+"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
+
+#: builtin/commit-graph.c:108
+msgid "cannot use both --stdin-commits and --stdin-packs"
+msgstr "опциите „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
+
#: builtin/config.c:10
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:101
+#, c-format
+msgid "unrecognized --type argument, %s"
+msgstr "непознат аргумент „--type“: %s"
+
+#: builtin/config.c:123
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:124
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:125
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:126
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:127
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:128
msgid "blob-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:128
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:129
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:130
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:131
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:132
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:133
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:134
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:135
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:136
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:137
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:138
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:139
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:140
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:141
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:142
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:143
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (стандартният изход е терминал)"
-#: builtin/config.c:79
+#: builtin/config.c:144
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:80
+#: builtin/config.c:145
+msgid "value is given this type"
+msgstr "стойността е от този вид"
+
+#: builtin/config.c:146
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
-#: builtin/config.c:81
+#: builtin/config.c:147
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:82
+#: builtin/config.c:148
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:83
+#: builtin/config.c:149
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:84
+#: builtin/config.c:150
msgid "value is an expiry date"
msgstr "стойността е период на валидност/запазване"
-#: builtin/config.c:85
+#: builtin/config.c:151
msgid "Other"
msgstr "Други"
-#: builtin/config.c:86
+#: builtin/config.c:152
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:87
+#: builtin/config.c:153
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:88
+#: builtin/config.c:154
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:89
+#: builtin/config.c:155
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
-"обект BLOB, команден ред)"
+"обект-BLOB, команден ред)"
+
+#: builtin/config.c:156
+msgid "value"
+msgstr "СТОЙНОСТ"
+
+#: builtin/config.c:156
+msgid "with --get, use default value when missing entry"
+msgstr "с „--get“ се използва стандартна СТОЙНОСТ при липсваща"
-#: builtin/config.c:335
+#: builtin/config.c:332
+#, c-format
+msgid "failed to format default config value: %s"
+msgstr "неуспешно форматиране на стандартната стойност на настройка: %s"
+
+#: builtin/config.c:431
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:479
+#: builtin/config.c:575
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -8247,16 +8741,20 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:507
+#: builtin/config.c:603
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:632
+#: builtin/config.c:606
+msgid "--blob can only be used inside a git repository"
+msgstr "„--blob“ може да се използва само в хранилище"
+
+#: builtin/config.c:735
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:645
+#: builtin/config.c:748
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -8266,11 +8764,11 @@ msgstr ""
"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
-#: builtin/count-objects.c:88
+#: builtin/count-objects.c:90
msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-#: builtin/count-objects.c:98
+#: builtin/count-objects.c:100
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
@@ -8369,7 +8867,7 @@ msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
#: builtin/describe.c:508
#, c-format
msgid "%s is neither a commit nor blob"
-msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект BLOB"
+msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект-BLOB"
#: builtin/describe.c:522
msgid "find the tag that comes after the commit"
@@ -8468,7 +8966,7 @@ msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
#: builtin/diff.c:408
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
-msgstr "зададени са повече от 2 обекта BLOB: „%s“"
+msgstr "зададени са повече от 2 обекта-BLOB: „%s“"
#: builtin/diff.c:413
#, c-format
@@ -8537,25 +9035,25 @@ msgstr "разлика по директории"
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:705
+#: builtin/difftool.c:704
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:705
msgid "<tool>"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:707
+#: builtin/difftool.c:706
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:709
+#: builtin/difftool.c:708
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:712
+#: builtin/difftool.c:711
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -8563,169 +9061,165 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
"ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:714
+#: builtin/difftool.c:713
msgid "<command>"
msgstr "КОМАНДА"
-#: builtin/difftool.c:715
+#: builtin/difftool.c:714
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:739
+#: builtin/difftool.c:738
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:746
+#: builtin/difftool.c:745
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
-#: builtin/fast-export.c:26
+#: builtin/fast-export.c:27
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:998
+#: builtin/fast-export.c:1000
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:1000
+#: builtin/fast-export.c:1002
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:1003
+#: builtin/fast-export.c:1005
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:1006
+#: builtin/fast-export.c:1008
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1008
+#: builtin/fast-export.c:1010
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1010
+#: builtin/fast-export.c:1012
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:1012
+#: builtin/fast-export.c:1014
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:1014
+#: builtin/fast-export.c:1016
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:1015
+#: builtin/fast-export.c:1017
msgid "Skip output of blob data"
-msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите BLOB"
+msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1016
+#: builtin/fast-export.c:1018
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:1017
+#: builtin/fast-export.c:1019
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1018
+#: builtin/fast-export.c:1020
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fetch.c:25
+#: builtin/fetch.c:26
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:26
+#: builtin/fetch.c:27
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:27
+#: builtin/fetch.c:28
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:28
+#: builtin/fetch.c:29
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:123 builtin/pull.c:193
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:126 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:196
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:128 builtin/pull.c:194
+#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:199
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:196
+#: builtin/fetch.c:128 builtin/pull.c:201
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/fetch.c:131
+#: builtin/fetch.c:130
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:133 builtin/pull.c:198
+#: builtin/fetch.c:132 builtin/pull.c:203
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:135
+#: builtin/fetch.c:134
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:137
+#: builtin/fetch.c:136
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:201
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:206
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:141
+#: builtin/fetch.c:140
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и махане на променените"
-#: builtin/fetch.c:142 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:126
+#: builtin/fetch.c:141 builtin/fetch.c:164 builtin/pull.c:131
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:143
+#: builtin/fetch.c:142
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:147 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:146 builtin/pull.c:214
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:149
+#: builtin/fetch.c:148
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:152 builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:151 builtin/fetch.c:157 builtin/pull.c:217
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:153
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:160 builtin/pull.c:215
+#: builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:220
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/log.c:1466
-msgid "dir"
-msgstr "директория"
-
-#: builtin/fetch.c:163
+#: builtin/fetch.c:162
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:166
+#: builtin/fetch.c:165
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -8733,91 +9227,101 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:170 builtin/pull.c:218
+#: builtin/fetch.c:169 builtin/pull.c:223
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:220
+#: builtin/fetch.c:170 builtin/pull.c:225
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:221
+#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:226
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:431
+#: builtin/fetch.c:172 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/send-pack.c:172
+msgid "server-specific"
+msgstr "специфични за сървъра"
+
+#: builtin/fetch.c:172 builtin/ls-remote.c:77 builtin/push.c:582
+#: builtin/send-pack.c:173
+msgid "option to transmit"
+msgstr "опция за пренос"
+
+#: builtin/fetch.c:442
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:549
+#: builtin/fetch.c:560
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:642
+#: builtin/fetch.c:653
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:646
+#: builtin/fetch.c:657
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:659 builtin/fetch.c:739
+#: builtin/fetch.c:670 builtin/fetch.c:750
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:660
+#: builtin/fetch.c:671
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:669
+#: builtin/fetch.c:680
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:670 builtin/fetch.c:703 builtin/fetch.c:719
-#: builtin/fetch.c:734
+#: builtin/fetch.c:681 builtin/fetch.c:714 builtin/fetch.c:730
+#: builtin/fetch.c:745
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:689
+#: builtin/fetch.c:700
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:692
+#: builtin/fetch.c:703
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:695
+#: builtin/fetch.c:706
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:734
+#: builtin/fetch.c:745
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:739
+#: builtin/fetch.c:750
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:784
+#: builtin/fetch.c:795
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:804
+#: builtin/fetch.c:815
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:892 builtin/fetch.c:988
+#: builtin/fetch.c:903 builtin/fetch.c:999
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:903
+#: builtin/fetch.c:914
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -8827,57 +9331,57 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:958
+#: builtin/fetch.c:969
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:959
+#: builtin/fetch.c:970
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:991
+#: builtin/fetch.c:1002
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:992 builtin/remote.c:1024
+#: builtin/fetch.c:1003 builtin/remote.c:1033
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1015
+#: builtin/fetch.c:1026
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1034
+#: builtin/fetch.c:1045
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1037
+#: builtin/fetch.c:1048
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1277
+#: builtin/fetch.c:1287
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1279 builtin/remote.c:97
+#: builtin/fetch.c:1289 builtin/remote.c:98
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1325 builtin/fetch.c:1498
+#: builtin/fetch.c:1335 builtin/fetch.c:1503
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in core.partialClone"
msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „core.partialClone“"
-#: builtin/fetch.c:1350
+#: builtin/fetch.c:1358
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -8885,41 +9389,41 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1394
+#: builtin/fetch.c:1395
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1439
+#: builtin/fetch.c:1444
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1441
+#: builtin/fetch.c:1446
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/fetch.c:1446
+#: builtin/fetch.c:1451
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1448
+#: builtin/fetch.c:1453
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1464
+#: builtin/fetch.c:1469
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1466
+#: builtin/fetch.c:1471
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1475
+#: builtin/fetch.c:1480
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1482
+#: builtin/fetch.c:1487
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
@@ -8987,7 +9491,7 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:420
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:421
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
@@ -9011,82 +9515,82 @@ msgstr "извеждане само на указателите, които съ
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/fsck.c:568
+#: builtin/fsck.c:569
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:660
+#: builtin/fsck.c:661
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:666
+#: builtin/fsck.c:667
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:667
+#: builtin/fsck.c:668
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:668
+#: builtin/fsck.c:669
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:669
+#: builtin/fsck.c:670
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:670
+#: builtin/fsck.c:671
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:671
+#: builtin/fsck.c:672
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:673
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:673
+#: builtin/fsck.c:674
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:674
+#: builtin/fsck.c:675
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:676
+#: builtin/fsck.c:677
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:677 builtin/prune.c:108
+#: builtin/fsck.c:678 builtin/prune.c:109
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:678
+#: builtin/fsck.c:679
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:742
+#: builtin/fsck.c:745
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/gc.c:27
+#: builtin/gc.c:33
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:80
+#: builtin/gc.c:88
#, c-format
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:312
+#: builtin/gc.c:452
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: builtin/gc.c:321
+#: builtin/gc.c:461
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -9103,49 +9607,58 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:360
+#: builtin/gc.c:502
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:362
+#: builtin/gc.c:504
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:363
+#: builtin/gc.c:505
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:366
+#: builtin/gc.c:508
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:384
+#: builtin/gc.c:511
+msgid "repack all other packs except the largest pack"
+msgstr "препакетиране на всичко без най-големия пакет"
+
+#: builtin/gc.c:528
#, c-format
-msgid "Failed to parse gc.logexpiry value %s"
-msgstr "Неразпозната стойност на „gc.logexpiry“: %s"
+msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
+msgstr "неразпозната стойност на „gc.logexpiry“ %s"
-#: builtin/gc.c:412
+#: builtin/gc.c:539
+#, c-format
+msgid "failed to parse prune expiry value %s"
+msgstr "неразпозната стойност на периода за окастряне: %s"
+
+#: builtin/gc.c:559
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:414
+#: builtin/gc.c:561
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:415
+#: builtin/gc.c:562
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:440
+#: builtin/gc.c:598
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -9154,23 +9667,23 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:487
+#: builtin/gc.c:645
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
-#: builtin/grep.c:27
+#: builtin/grep.c:28
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:225
+#: builtin/grep.c:226
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:283
+#: builtin/grep.c:284
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
@@ -9179,17 +9692,17 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:292 builtin/index-pack.c:1523 builtin/index-pack.c:1712
+#: builtin/grep.c:293 builtin/index-pack.c:1531 builtin/index-pack.c:1723
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:460 builtin/grep.c:580 builtin/grep.c:622
+#: builtin/grep.c:461 builtin/grep.c:582 builtin/grep.c:623
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:637
+#: builtin/grep.c:638
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
@@ -9399,7 +9912,7 @@ msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвмес
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1036 builtin/index-pack.c:1519
+#: builtin/grep.c:1036 builtin/index-pack.c:1527
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
@@ -9474,58 +9987,62 @@ msgstr ""
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
-#: builtin/help.c:43
+#: builtin/help.c:45
msgid "print all available commands"
msgstr "показване на всички налични команди"
-#: builtin/help.c:44
+#: builtin/help.c:46
msgid "exclude guides"
msgstr "без въведения"
-#: builtin/help.c:45
+#: builtin/help.c:47
msgid "print list of useful guides"
msgstr "показване на списък с въведения"
-#: builtin/help.c:46
+#: builtin/help.c:48
msgid "show man page"
msgstr "показване на страница от ръководството"
-#: builtin/help.c:47
+#: builtin/help.c:49
msgid "show manual in web browser"
msgstr "показване на страница от ръководството в уеб браузър"
-#: builtin/help.c:49
+#: builtin/help.c:51
msgid "show info page"
msgstr "показване на информационна страница"
-#: builtin/help.c:55
+#: builtin/help.c:53
+msgid "print command description"
+msgstr "извеждане на описанието на команда"
+
+#: builtin/help.c:58
msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [КОМАНДА]"
-#: builtin/help.c:67
+#: builtin/help.c:70
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "непознат формат на помощта „%s“"
-#: builtin/help.c:94
+#: builtin/help.c:97
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Неуспешно стартиране на „emacsclient“."
-#: builtin/help.c:107
+#: builtin/help.c:110
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анализира."
-#: builtin/help.c:115
+#: builtin/help.c:118
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:133 builtin/help.c:155 builtin/help.c:165 builtin/help.c:173
+#: builtin/help.c:136 builtin/help.c:158 builtin/help.c:168 builtin/help.c:176
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: builtin/help.c:211
+#: builtin/help.c:214
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -9534,7 +10051,7 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:223
+#: builtin/help.c:226
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -9543,370 +10060,338 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:340
+#: builtin/help.c:343
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:357
+#: builtin/help.c:360
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:365
+#: builtin/help.c:368
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:407
-msgid "Defining attributes per path"
-msgstr "Указване на атрибути към път"
-
-#: builtin/help.c:408
-msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
-msgstr "Ежедневието в Git в рамките на двайсетина команди"
-
-#: builtin/help.c:409
-msgid "A Git glossary"
-msgstr "Речник с термините на Git"
-
-#: builtin/help.c:410
-msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
-msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-
-#: builtin/help.c:411
-msgid "Defining submodule properties"
-msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-
-#: builtin/help.c:412
-msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
-msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-
-#: builtin/help.c:413
-msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
-msgstr "Въвеждащ урок за Git (версии поне 1.5.1)"
-
-#: builtin/help.c:414
-msgid "An overview of recommended workflows with Git"
-msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
-
-#: builtin/help.c:426
-msgid "The common Git guides are:\n"
-msgstr "Популярните въведения в Git са:\n"
-
-#: builtin/help.c:444
+#: builtin/help.c:415
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е синоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:466 builtin/help.c:483
+#: builtin/help.c:442 builtin/help.c:459
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/index-pack.c:157
+#: builtin/index-pack.c:158
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:207
+#: builtin/index-pack.c:208
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:227
+#: builtin/index-pack.c:228
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:230
+#: builtin/index-pack.c:231
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:272
+#: builtin/index-pack.c:273
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:282
+#: builtin/index-pack.c:283
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:283
+#: builtin/index-pack.c:284
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:295
+#: builtin/index-pack.c:296
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:302
+#: builtin/index-pack.c:303
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:305 builtin/unpack-objects.c:93
+#: builtin/index-pack.c:306 builtin/unpack-objects.c:93
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:320
+#: builtin/index-pack.c:321
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:326
+#: builtin/index-pack.c:327
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:340
+#: builtin/index-pack.c:341
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:342
+#: builtin/index-pack.c:343
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:360
+#: builtin/index-pack.c:361
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:481
+#: builtin/index-pack.c:482
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:530
+#: builtin/index-pack.c:531
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:538
+#: builtin/index-pack.c:539
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:546
+#: builtin/index-pack.c:547
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:577
+#: builtin/index-pack.c:578
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:579
+#: builtin/index-pack.c:580
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:605
+#: builtin/index-pack.c:606
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:750 builtin/index-pack.c:756 builtin/index-pack.c:779
-#: builtin/index-pack.c:818 builtin/index-pack.c:827
+#: builtin/index-pack.c:751 builtin/index-pack.c:757 builtin/index-pack.c:780
+#: builtin/index-pack.c:819 builtin/index-pack.c:828
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:753 builtin/pack-objects.c:182
-#: builtin/pack-objects.c:276
+#: builtin/index-pack.c:754 builtin/pack-objects.c:198
+#: builtin/pack-objects.c:292
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:816
+#: builtin/index-pack.c:817
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:824
+#: builtin/index-pack.c:825
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:838
+#: builtin/index-pack.c:839
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
-msgstr "неправилен обект BLOB „%s“"
+msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-# FIXME perhaps invalid object
-#: builtin/index-pack.c:853
+#: builtin/index-pack.c:842 builtin/index-pack.c:860
+msgid "fsck error in packed object"
+msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
+
+# FIXME perhaps invalid object or pack
+#: builtin/index-pack.c:857
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:856
-msgid "Error in object"
-msgstr "Грешка в обекта"
-
-#: builtin/index-pack.c:858
+#: builtin/index-pack.c:862
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:930 builtin/index-pack.c:961
+#: builtin/index-pack.c:934 builtin/index-pack.c:965
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1131
+#: builtin/index-pack.c:1135
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1131
+#: builtin/index-pack.c:1135
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1165
+#: builtin/index-pack.c:1169
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1170
+#: builtin/index-pack.c:1174
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1173
+#: builtin/index-pack.c:1177
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1185
+#: builtin/index-pack.c:1189
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1208
+#: builtin/index-pack.c:1212
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1219
+#: builtin/index-pack.c:1223
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1261
+#: builtin/index-pack.c:1265
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1267
+#: builtin/index-pack.c:1271
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1279
+#: builtin/index-pack.c:1283
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1283
+#: builtin/index-pack.c:1287
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1307
+#: builtin/index-pack.c:1311
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1383
+#: builtin/index-pack.c:1388
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1397
+#: builtin/index-pack.c:1402
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1422
+#: builtin/index-pack.c:1427
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1430
+#: builtin/index-pack.c:1435
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1454
+#: builtin/index-pack.c:1459
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1468
+#: builtin/index-pack.c:1473
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1476
+#: builtin/index-pack.c:1481
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1513
+#: builtin/index-pack.c:1521
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1581
+#: builtin/index-pack.c:1590
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1583
+#: builtin/index-pack.c:1592
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1631
+#: builtin/index-pack.c:1640
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1638
+#: builtin/index-pack.c:1647
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1675
+#: builtin/index-pack.c:1684
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1724 builtin/index-pack.c:1727
-#: builtin/index-pack.c:1743 builtin/index-pack.c:1747
+#: builtin/index-pack.c:1735 builtin/index-pack.c:1738
+#: builtin/index-pack.c:1754 builtin/index-pack.c:1758
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1763
+#: builtin/index-pack.c:1774
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1765
+#: builtin/index-pack.c:1776
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1771
+#: builtin/index-pack.c:1782
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
+#: builtin/index-pack.c:1832 builtin/unpack-objects.c:578
+msgid "fsck error in pack objects"
+msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
+
#: builtin/init-db.c:55
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
@@ -9944,8 +10429,8 @@ msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
#: builtin/init-db.c:120
#, c-format
-msgid "templates not found %s"
-msgstr "директорията с шаблоните не е открита: „%s“"
+msgid "templates not found in %s"
+msgstr "няма шаблони в „%s“"
#: builtin/init-db.c:135
#, c-format
@@ -10006,11 +10491,6 @@ msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:516 builtin/init-db.c:521
-#, c-format
-msgid "cannot mkdir %s"
-msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-
#: builtin/init-db.c:525
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
@@ -10198,7 +10678,7 @@ msgstr "Можете да укажете максимум една директ
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
-#: builtin/log.c:1289 builtin/notes.c:887 builtin/tag.c:522
+#: builtin/log.c:1289 builtin/notes.c:887 builtin/tag.c:523
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
@@ -10378,7 +10858,7 @@ msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
#: builtin/log.c:1505
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
-msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към серията кръпки"
+msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
#: builtin/log.c:1507
msgid "add a signature from a file"
@@ -10558,7 +11038,7 @@ msgstr ""
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
-#: builtin/ls-remote.c:7
+#: builtin/ls-remote.c:9
msgid ""
"git ls-remote [--heads] [--tags] [--refs] [--upload-pack=<exec>]\n"
" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
@@ -10568,39 +11048,39 @@ msgstr ""
" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
" [--symref] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/ls-remote.c:52
+#: builtin/ls-remote.c:59
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:53 builtin/ls-remote.c:55
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
-#: builtin/ls-remote.c:54 builtin/ls-remote.c:56
+#: builtin/ls-remote.c:61 builtin/ls-remote.c:63
msgid "path of git-upload-pack on the remote host"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалечената машина"
-#: builtin/ls-remote.c:58
+#: builtin/ls-remote.c:65
msgid "limit to tags"
msgstr "само етикетите"
-#: builtin/ls-remote.c:59
+#: builtin/ls-remote.c:66
msgid "limit to heads"
msgstr "само върховете"
-#: builtin/ls-remote.c:60
+#: builtin/ls-remote.c:67
msgid "do not show peeled tags"
msgstr "без извеждане на проследените етикети"
-#: builtin/ls-remote.c:62
+#: builtin/ls-remote.c:69
msgid "take url.<base>.insteadOf into account"
msgstr "взимане предвид на „url.БАЗА.insteadOf“"
-#: builtin/ls-remote.c:64
+#: builtin/ls-remote.c:73
msgid "exit with exit code 2 if no matching refs are found"
msgstr "изход с код 2, ако не се открият съвпадащи указатели"
-#: builtin/ls-remote.c:67
+#: builtin/ls-remote.c:76
msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
msgstr "извеждане на указателя заедно с обекта сочен от него"
@@ -10647,169 +11127,169 @@ msgstr ""
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
-#: builtin/merge.c:49
+#: builtin/merge.c:51
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:50
+#: builtin/merge.c:52
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:51
+#: builtin/merge.c:53
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:108
+#: builtin/merge.c:110
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:145
+#: builtin/merge.c:147
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:146
+#: builtin/merge.c:148
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:151
+#: builtin/merge.c:153
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:137
+#: builtin/merge.c:203 builtin/pull.c:142
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:204 builtin/pull.c:140
+#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:145
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:143
+#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:148
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(синоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:146
+#: builtin/merge.c:209 builtin/pull.c:151
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:210 builtin/pull.c:152
+#: builtin/merge.c:212 builtin/pull.c:157
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:212 builtin/pull.c:155
+#: builtin/merge.c:214 builtin/pull.c:160
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:214 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:163
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:215
+#: builtin/merge.c:217
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:169
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:221 builtin/pull.c:167
+#: builtin/merge.c:223 builtin/pull.c:172
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:222 builtin/notes.c:777 builtin/pull.c:171
+#: builtin/merge.c:224 builtin/notes.c:777 builtin/pull.c:176
#: builtin/revert.c:109
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:223 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:225 builtin/pull.c:177
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:175
+#: builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:180
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:225 builtin/pull.c:176
+#: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:181
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:227
+#: builtin/merge.c:229
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:231
+#: builtin/merge.c:233
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:233
+#: builtin/merge.c:235
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:235 builtin/pull.c:183
+#: builtin/merge.c:237 builtin/pull.c:188
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:241
+#: builtin/merge.c:243
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr ""
"проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:266
+#: builtin/merge.c:268
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:271
+#: builtin/merge.c:273
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:276
+#: builtin/merge.c:278
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:298 builtin/merge.c:315
+#: builtin/merge.c:300 builtin/merge.c:317
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:345
+#: builtin/merge.c:347
msgid " (nothing to squash)"
-msgstr " (няма какво да се смачка)"
+msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:356
+#: builtin/merge.c:358
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
-msgstr "Подаване със смачкване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
+msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:406
+#: builtin/merge.c:408
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:456
+#: builtin/merge.c:458
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:546
+#: builtin/merge.c:548
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:668
+#: builtin/merge.c:669
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:682
+#: builtin/merge.c:683
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:697
+#: builtin/merge.c:698
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
@@ -10845,68 +11325,68 @@ msgstr ""
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:820
+#: builtin/merge.c:819
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:873
+#: builtin/merge.c:872
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:912
+#: builtin/merge.c:911
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:914
+#: builtin/merge.c:913
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:916
+#: builtin/merge.c:915
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:921
+#: builtin/merge.c:920
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:974
+#: builtin/merge.c:973
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1076
+#: builtin/merge.c:1075
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1110
+#: builtin/merge.c:1109
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1212
+#: builtin/merge.c:1211
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1216
+#: builtin/merge.c:1215
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1228
+#: builtin/merge.c:1227
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1232
+#: builtin/merge.c:1231
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1248
+#: builtin/merge.c:1247
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -10914,7 +11394,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1255
+#: builtin/merge.c:1254
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -10922,121 +11402,121 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1258
+#: builtin/merge.c:1257
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1267
+#: builtin/merge.c:1266
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1275
+#: builtin/merge.c:1274
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1292
+#: builtin/merge.c:1291
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
-msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
+msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1294
+#: builtin/merge.c:1293
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1299
+#: builtin/merge.c:1298
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1301
+#: builtin/merge.c:1300
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1335
+#: builtin/merge.c:1334
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1338
+#: builtin/merge.c:1337
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1341
+#: builtin/merge.c:1340
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1344
+#: builtin/merge.c:1343
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1403
+#: builtin/merge.c:1402
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1412
+#: builtin/merge.c:1411
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1422
+#: builtin/merge.c:1421
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1463
+#: builtin/merge.c:1462
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1470
+#: builtin/merge.c:1469
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1495
+#: builtin/merge.c:1494
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1501
+#: builtin/merge.c:1500
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1524 builtin/merge.c:1603
+#: builtin/merge.c:1523 builtin/merge.c:1602
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1528
+#: builtin/merge.c:1527
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1594
+#: builtin/merge.c:1593
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1596
+#: builtin/merge.c:1595
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1605
+#: builtin/merge.c:1604
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1617
+#: builtin/merge.c:1616
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -11175,27 +11655,27 @@ msgstr "разрешаване на създаването на повече о
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
-#: builtin/mv.c:83
+#: builtin/mv.c:82
#, c-format
msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
msgstr "Директорията „%s“ е в индекса, но не е подмодул"
-#: builtin/mv.c:85 builtin/rm.c:289
+#: builtin/mv.c:84 builtin/rm.c:288
msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
"или ги скатайте"
-#: builtin/mv.c:103
+#: builtin/mv.c:102
#, c-format
msgid "%.*s is in index"
msgstr "„%.*s“ вече е в индекса"
-#: builtin/mv.c:125
+#: builtin/mv.c:124
msgid "force move/rename even if target exists"
msgstr "принудително преместване/преименуване дори целта да съществува"
-#: builtin/mv.c:127
+#: builtin/mv.c:126
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
@@ -11260,7 +11740,7 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:712 builtin/repack.c:394
+#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:715 builtin/repack.c:409
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -11454,12 +11934,12 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:506
+#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:507
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:509
+#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:510
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
@@ -11713,7 +12193,7 @@ msgstr "опитът за изтриването на несъществуващ
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:943 builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:160
+#: builtin/notes.c:943 builtin/prune.c:107 builtin/worktree.c:151
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
@@ -11734,229 +12214,259 @@ msgstr "да се използва бележката сочена от този
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:33
+#: builtin/pack-objects.c:48
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:34
+#: builtin/pack-objects.c:49
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:195 builtin/pack-objects.c:198
+#: builtin/pack-objects.c:211 builtin/pack-objects.c:214
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: builtin/pack-objects.c:791
+#: builtin/pack-objects.c:810
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:804
+#: builtin/pack-objects.c:823
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1084
+#: builtin/pack-objects.c:1106
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:2454
+#: builtin/pack-objects.c:1765
+msgid "Counting objects"
+msgstr "Преброяване на обектите"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1895
+#, c-format
+msgid "unable to get size of %s"
+msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1910
+#, c-format
+msgid "unable to parse object header of %s"
+msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
+
+#: builtin/pack-objects.c:2564
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2625
+#: builtin/pack-objects.c:2735
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:2928
+#: builtin/pack-objects.c:3067
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2932
+#: builtin/pack-objects.c:3071
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2962
+#: builtin/pack-objects.c:3102
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2964
+#: builtin/pack-objects.c:3104
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2966
+#: builtin/pack-objects.c:3106
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2969
+#: builtin/pack-objects.c:3109
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2970
+#: builtin/pack-objects.c:3110
msgid "version[,offset]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:2971
+#: builtin/pack-objects.c:3111
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2974
+#: builtin/pack-objects.c:3114
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2976
+#: builtin/pack-objects.c:3116
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2978
+#: builtin/pack-objects.c:3118
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2980
+#: builtin/pack-objects.c:3120
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2982
+#: builtin/pack-objects.c:3122
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2984
+#: builtin/pack-objects.c:3124
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2986
+#: builtin/pack-objects.c:3126
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2988
+#: builtin/pack-objects.c:3128
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2990
+#: builtin/pack-objects.c:3130
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:2992
+#: builtin/pack-objects.c:3132
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:2994
+#: builtin/pack-objects.c:3134
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2996
+#: builtin/pack-objects.c:3136
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:2998
+#: builtin/pack-objects.c:3138
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3001
+#: builtin/pack-objects.c:3141
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3004
+#: builtin/pack-objects.c:3144
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3007
+#: builtin/pack-objects.c:3147
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3010
+#: builtin/pack-objects.c:3150
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3012
+#: builtin/pack-objects.c:3152
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3014
+#: builtin/pack-objects.c:3154
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3016
+#: builtin/pack-objects.c:3156
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3018
+#: builtin/pack-objects.c:3158
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3021
+#: builtin/pack-objects.c:3161
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3023
+#: builtin/pack-objects.c:3163
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3025
+#: builtin/pack-objects.c:3165
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3027
+#: builtin/pack-objects.c:3167
+msgid "ignore this pack"
+msgstr "пропускане на този пакет"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3169
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3029
+#: builtin/pack-objects.c:3171
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3031
+#: builtin/pack-objects.c:3173
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3033
+#: builtin/pack-objects.c:3175
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3036
+#: builtin/pack-objects.c:3178
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3039
+#: builtin/pack-objects.c:3181
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3178
-msgid "Counting objects"
-msgstr "Преброяване на обектите"
+#: builtin/pack-objects.c:3205
+#, c-format
+msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
+msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3210
+#, c-format
+msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
+msgstr ""
+"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
+"ползва %d"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3338
+msgid "Enumerating objects"
+msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-refs.c:6
+#: builtin/pack-refs.c:7
msgid "git pack-refs [<options>]"
msgstr "git pack-refs [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/pack-refs.c:14
+#: builtin/pack-refs.c:15
msgid "pack everything"
msgstr "пакетиране на всичко"
-#: builtin/pack-refs.c:15
+#: builtin/pack-refs.c:16
msgid "prune loose refs (default)"
msgstr "окастряне на недостижимите указатели (стандартно)"
@@ -11972,65 +12482,65 @@ msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
msgid "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--progress] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:107
+#: builtin/prune.c:108
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:110
+#: builtin/prune.c:111
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "окастряне на обектите по-стари от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/prune.c:112
+#: builtin/prune.c:113
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "ограничаване на обхождането до обекти извън гарантиращи пакети"
-#: builtin/prune.c:126
+#: builtin/prune.c:127
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
-#: builtin/pull.c:54 builtin/pull.c:56
+#: builtin/pull.c:59 builtin/pull.c:61
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:76
+#: builtin/pull.c:81
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:127
+#: builtin/pull.c:132
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/pull.c:131
+#: builtin/pull.c:136
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:134
+#: builtin/pull.c:139
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:161 builtin/rebase--helper.c:23 builtin/revert.c:121
+#: builtin/pull.c:166 builtin/rebase--helper.c:23 builtin/revert.c:121
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:170
+#: builtin/pull.c:175
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:186
+#: builtin/pull.c:191
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:204
+#: builtin/pull.c:209
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:299
+#: builtin/pull.c:304
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:415
+#: builtin/pull.c:420
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -12038,14 +12548,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:417
+#: builtin/pull.c:422
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:418
+#: builtin/pull.c:423
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -12053,7 +12563,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:421
+#: builtin/pull.c:426
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -12064,44 +12574,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:426 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:431 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:428 builtin/pull.c:443 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:433 builtin/pull.c:448 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:430 builtin/pull.c:445 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:435 builtin/pull.c:450 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:431 builtin/pull.c:446
+#: builtin/pull.c:436 builtin/pull.c:451
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:433 builtin/pull.c:439 builtin/pull.c:448
+#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:444 builtin/pull.c:453
#: git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:433 builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:453 git-rebase.sh:477
+#: builtin/pull.c:438 builtin/pull.c:453 builtin/pull.c:458 git-rebase.sh:523
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:441 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:446 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:450 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:455 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:455
+#: builtin/pull.c:460
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -12110,27 +12620,27 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:819
+#: builtin/pull.c:826
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:867
+#: builtin/pull.c:874
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:875
+#: builtin/pull.c:882
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:878
+#: builtin/pull.c:885
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:879
+#: builtin/pull.c:886
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:904
+#: builtin/pull.c:911
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -12140,7 +12650,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:909
+#: builtin/pull.c:916
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -12157,32 +12667,32 @@ msgstr ""
" $ git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:924
+#: builtin/pull.c:931
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:928
+#: builtin/pull.c:935
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:935
+#: builtin/pull.c:942
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
-#: builtin/push.c:17
+#: builtin/push.c:19
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/push.c:92
+#: builtin/push.c:111
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "съкращение за етикет без ЕТИКЕТ"
-#: builtin/push.c:102
+#: builtin/push.c:121
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "опцията „--delete“ приема за цел само прости имена на указатели"
-#: builtin/push.c:146
+#: builtin/push.c:165
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -12191,7 +12701,7 @@ msgstr ""
"За да включите тази опция за постоянно, погледнете документацията за "
"настройката „push.default“ в „git help config“."
-#: builtin/push.c:149
+#: builtin/push.c:168
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -12216,7 +12726,7 @@ msgstr ""
" git push %s %s\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:164
+#: builtin/push.c:183
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -12230,7 +12740,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
-#: builtin/push.c:178
+#: builtin/push.c:197
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -12244,14 +12754,14 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:186
+#: builtin/push.c:205
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не можете просто да "
"изтласкате."
-#: builtin/push.c:189
+#: builtin/push.c:208
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -12263,14 +12773,14 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:248
+#: builtin/push.c:267
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-#: builtin/push.c:255
+#: builtin/push.c:274
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -12284,7 +12794,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:261
+#: builtin/push.c:280
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -12298,7 +12808,7 @@ msgstr ""
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:267
+#: builtin/push.c:286
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -12317,14 +12827,14 @@ msgstr ""
"страницата\n"
"от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:274
+#: builtin/push.c:293
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:277
+#: builtin/push.c:296
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -12334,22 +12844,22 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:337
+#: builtin/push.c:357
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:341
+#: builtin/push.c:361
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:372
+#: builtin/push.c:395
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:373
+#: builtin/push.c:396
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -12371,115 +12881,107 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:391
-msgid "--all and --tags are incompatible"
-msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-
-#: builtin/push.c:392
-msgid "--all can't be combined with refspecs"
-msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-
-#: builtin/push.c:397
-msgid "--mirror and --tags are incompatible"
-msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-
-#: builtin/push.c:398
-msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
-msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-
-#: builtin/push.c:403
-msgid "--all and --mirror are incompatible"
-msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-
-#: builtin/push.c:535
+#: builtin/push.c:551
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:536 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:164
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:537 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:166
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:539
+#: builtin/push.c:555
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:540
+#: builtin/push.c:556
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:559 builtin/send-pack.c:167
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:180
+#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:181
msgid "refname>:<expect"
msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:181
+#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:182
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:549
+#: builtin/push.c:565
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:551 builtin/send-pack.c:174
+#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:175
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:552 builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:160
-#: builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:568 builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/send-pack.c:162
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:554
+#: builtin/push.c:570
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:557
+#: builtin/push.c:573
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:559
+#: builtin/push.c:575
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:560
+#: builtin/push.c:576
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:563 builtin/send-pack.c:168
+#: builtin/push.c:579 builtin/send-pack.c:169
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:581 builtin/send-pack.c:176
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:566 builtin/send-pack.c:171
-msgid "server-specific"
-msgstr "специфични за сървъра"
-
-#: builtin/push.c:566 builtin/send-pack.c:172
-msgid "option to transmit"
-msgstr "опция за пренос"
-
-#: builtin/push.c:583
+#: builtin/push.c:599
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:585
+#: builtin/push.c:601
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
#: builtin/push.c:604
+msgid "--all and --tags are incompatible"
+msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
+
+#: builtin/push.c:606
+msgid "--all can't be combined with refspecs"
+msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
+
+#: builtin/push.c:610
+msgid "--mirror and --tags are incompatible"
+msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
+
+#: builtin/push.c:612
+msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
+msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
+
+#: builtin/push.c:615
+msgid "--all and --mirror are incompatible"
+msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
+
+#: builtin/push.c:634
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
@@ -12494,67 +12996,67 @@ msgstr ""
"checkout] [--index-output=ФАЙЛ] (--empty | УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_1 "
"[УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_2 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_3]])"
-#: builtin/read-tree.c:121
+#: builtin/read-tree.c:120
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "запазване на индекса в този ФАЙЛ"
-#: builtin/read-tree.c:124
+#: builtin/read-tree.c:123
msgid "only empty the index"
msgstr "само зануляване на индекса"
-#: builtin/read-tree.c:126
+#: builtin/read-tree.c:125
msgid "Merging"
msgstr "Сливане"
-#: builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/read-tree.c:127
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "да се извърши и сливане след освен изчитането"
-#: builtin/read-tree.c:130
+#: builtin/read-tree.c:129
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr "тройно сливане, ако не се налага пофайлово сливане"
-#: builtin/read-tree.c:132
+#: builtin/read-tree.c:131
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "тройно сливане при добавяне на добавяне и изтриване на файлове"
-#: builtin/read-tree.c:134
+#: builtin/read-tree.c:133
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "същото като опцията „-m“, но неслетите обекти се пренебрегват"
-#: builtin/read-tree.c:135
+#: builtin/read-tree.c:134
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:136
+#: builtin/read-tree.c:135
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "изчитане на дървото към индекса като да е в тази ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:139
+#: builtin/read-tree.c:138
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "обновяване на работното дърво с резултата от сливането"
-#: builtin/read-tree.c:141
+#: builtin/read-tree.c:140
msgid "gitignore"
msgstr "ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ"
-#: builtin/read-tree.c:142
+#: builtin/read-tree.c:141
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "позволяване на презаписването на изрично пренебрегваните файлове"
-#: builtin/read-tree.c:145
+#: builtin/read-tree.c:144
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "без проверка на работното дърво след сливането"
-#: builtin/read-tree.c:146
+#: builtin/read-tree.c:145
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "без обновяване и на индекса, и на работното дърво"
-#: builtin/read-tree.c:148
+#: builtin/read-tree.c:147
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "без прилагане на филтъра за частично изтегляне"
-#: builtin/read-tree.c:150
+#: builtin/read-tree.c:149
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
@@ -12571,48 +13073,61 @@ msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
#: builtin/rebase--helper.c:27
+msgid "rebase merge commits"
+msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:29
+msgid "keep original branch points of cousins"
+msgstr ""
+"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:30
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase--helper.c:29
+#: builtin/rebase--helper.c:32
msgid "abort rebase"
msgstr "преустановяване на пребазирането"
-#: builtin/rebase--helper.c:32
+#: builtin/rebase--helper.c:35
msgid "make rebase script"
msgstr "създаване на скрипт за пребазиране"
-#: builtin/rebase--helper.c:34
+#: builtin/rebase--helper.c:37
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:36
+#: builtin/rebase--helper.c:39
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:38
+#: builtin/rebase--helper.c:41
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase--helper.c:40
+#: builtin/rebase--helper.c:43
msgid "skip unnecessary picks"
msgstr "прескачане на излишните команди за отбиране"
-#: builtin/rebase--helper.c:42
+#: builtin/rebase--helper.c:45
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
-"преподреждане на редовете за сливане на подаванията със и без смени на "
-"съобщението"
+"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
+"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase--helper.c:44
+#: builtin/rebase--helper.c:47
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/receive-pack.c:30
+#: builtin/rebase--helper.c:68
+msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
+msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
+
+#: builtin/receive-pack.c:31
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:841
+#: builtin/receive-pack.c:842
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -12645,7 +13160,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:861
+#: builtin/receive-pack.c:862
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -12666,11 +13181,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1934
+#: builtin/receive-pack.c:1935
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1948
+#: builtin/receive-pack.c:1949
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -12679,11 +13194,11 @@ msgstr "Трябва да укажете директория."
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
-#: builtin/remote.c:13
+#: builtin/remote.c:14
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
-#: builtin/remote.c:14
+#: builtin/remote.c:15
msgid ""
"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
@@ -12691,83 +13206,83 @@ msgstr ""
"git remote add [-t КЛОН] [-m ОСНОВЕН_КЛОН] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:35
+#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:36
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:40
+#: builtin/remote.c:17 builtin/remote.c:41
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:17 builtin/remote.c:45
+#: builtin/remote.c:18 builtin/remote.c:46
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head ИМЕ (-a | --auto | -d | --delete | КЛОН)"
-#: builtin/remote.c:18
+#: builtin/remote.c:19
msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:19
+#: builtin/remote.c:20
msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:20
+#: builtin/remote.c:21
msgid ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
msgstr ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(ГРУПА | "
"ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ)…]"
-#: builtin/remote.c:21
+#: builtin/remote.c:22
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:71
+#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:72
msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
msgstr "git remote get-url [--push] [--all] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:76
+#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:77
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] ИМЕ НОВ_АДРЕС [СТАР_АДРЕС]"
-#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:77
+#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:78
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add ИМЕ НОВ_АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:78
+#: builtin/remote.c:26 builtin/remote.c:79
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:30
+#: builtin/remote.c:31
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [ОПЦИЯ…] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:50
+#: builtin/remote.c:51
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:51
+#: builtin/remote.c:52
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:56
+#: builtin/remote.c:57
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:61
+#: builtin/remote.c:62
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:66
+#: builtin/remote.c:67
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ…]"
-#: builtin/remote.c:95
+#: builtin/remote.c:96
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Обновяване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:127
+#: builtin/remote.c:128
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -12775,90 +13290,90 @@ msgstr ""
"Използването само на „--mirror“ е опасно. Вместо това\n"
"ползвайте „--mirror=fetch“ или „--mirror=push“"
-#: builtin/remote.c:144
+#: builtin/remote.c:145
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--mirror“: %s"
-#: builtin/remote.c:160
+#: builtin/remote.c:161
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "отдалечените клони не могат да бъдат доставени"
-#: builtin/remote.c:162
+#: builtin/remote.c:163
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "внасяне на всички етикети и принадлежащите им обекти при доставяне"
-#: builtin/remote.c:165
+#: builtin/remote.c:166
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "може и да не се доставят никакви етикети (чрез опцията „--no-tags“)"
-#: builtin/remote.c:167
+#: builtin/remote.c:168
msgid "branch(es) to track"
msgstr "клон/и за следене"
-#: builtin/remote.c:168
+#: builtin/remote.c:169
msgid "master branch"
msgstr "основен клон"
-#: builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:170
msgid "push|fetch"
msgstr "издърпване|доставяне"
-#: builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:171
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr ""
"настройване на отдалечено хранилище, от което да се издърпва или доставя"
-#: builtin/remote.c:182
+#: builtin/remote.c:183
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr ""
"няма смисъл да се указва основен клон при използване на опцията „--mirror“"
-#: builtin/remote.c:184
+#: builtin/remote.c:185
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:191 builtin/remote.c:631
+#: builtin/remote.c:192 builtin/remote.c:634
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:635
+#: builtin/remote.c:196 builtin/remote.c:638
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:235
+#: builtin/remote.c:236
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:337
+#: builtin/remote.c:342
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
-#: builtin/remote.c:438 builtin/remote.c:446
+#: builtin/remote.c:441 builtin/remote.c:449
msgid "(matching)"
msgstr "(съвпадащи)"
-#: builtin/remote.c:450
+#: builtin/remote.c:453
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:624 builtin/remote.c:759 builtin/remote.c:858
+#: builtin/remote.c:627 builtin/remote.c:762 builtin/remote.c:861
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
-#: builtin/remote.c:641
+#: builtin/remote.c:644
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:661
+#: builtin/remote.c:664
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -12869,17 +13384,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:697
+#: builtin/remote.c:700
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:731
+#: builtin/remote.c:734
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:796
+#: builtin/remote.c:799
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -12893,116 +13408,121 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:810
+#: builtin/remote.c:813
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:911
+#: builtin/remote.c:914
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:914
+#: builtin/remote.c:917
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:919
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:918
+#: builtin/remote.c:921
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:959
+#: builtin/remote.c:962
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:967
+#: builtin/remote.c:971
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:968
+#: builtin/remote.c:973
+#, c-format
+msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
+msgstr "интерактивно пребазиране (със сливания) върху отдалечения клон „%s“"
+
+#: builtin/remote.c:976
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:971
+#: builtin/remote.c:980
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:974
+#: builtin/remote.c:983
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:977
+#: builtin/remote.c:986
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1020
+#: builtin/remote.c:1029
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1023
+#: builtin/remote.c:1032
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1027
+#: builtin/remote.c:1036
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1030
+#: builtin/remote.c:1039
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1033
+#: builtin/remote.c:1042
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1040
+#: builtin/remote.c:1049
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1043
+#: builtin/remote.c:1052
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1047
+#: builtin/remote.c:1056
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1050
+#: builtin/remote.c:1059
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1118
+#: builtin/remote.c:1127
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1145
+#: builtin/remote.c:1154
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1146
+#: builtin/remote.c:1155
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1147 builtin/remote.c:1163 builtin/remote.c:1302
+#: builtin/remote.c:1156 builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1311
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
@@ -13010,25 +13530,25 @@ msgstr "(без адрес)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1161 builtin/remote.c:1163
+#: builtin/remote.c:1170 builtin/remote.c:1172
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1165 builtin/remote.c:1167 builtin/remote.c:1169
+#: builtin/remote.c:1174 builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1165
+#: builtin/remote.c:1174
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1167
+#: builtin/remote.c:1176
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1171
+#: builtin/remote.c:1180
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -13037,161 +13557,161 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1183
+#: builtin/remote.c:1192
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1186 builtin/remote.c:1212
+#: builtin/remote.c:1195 builtin/remote.c:1221
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1195
+#: builtin/remote.c:1204
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1203
+#: builtin/remote.c:1212
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1209
+#: builtin/remote.c:1218
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1230
+#: builtin/remote.c:1239
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1232
+#: builtin/remote.c:1241
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1247
+#: builtin/remote.c:1256
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1249
+#: builtin/remote.c:1258
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1259
+#: builtin/remote.c:1268
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1267
+#: builtin/remote.c:1276
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1269
+#: builtin/remote.c:1278
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1287
+#: builtin/remote.c:1296
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1288
+#: builtin/remote.c:1297
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1307
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1299
+#: builtin/remote.c:1308
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1315
+#: builtin/remote.c:1324
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1318
+#: builtin/remote.c:1327
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1363
+#: builtin/remote.c:1372
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1426 builtin/remote.c:1480 builtin/remote.c:1548
+#: builtin/remote.c:1435 builtin/remote.c:1489 builtin/remote.c:1557
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1442
+#: builtin/remote.c:1451
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1449
+#: builtin/remote.c:1458
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1466
+#: builtin/remote.c:1475
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1468
+#: builtin/remote.c:1477
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1496
+#: builtin/remote.c:1505
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1522
+#: builtin/remote.c:1531
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1524
+#: builtin/remote.c:1533
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1526
+#: builtin/remote.c:1535
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1533
+#: builtin/remote.c:1542
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1572
+#: builtin/remote.c:1581
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1580
+#: builtin/remote.c:1589
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-#: builtin/remote.c:1582
+#: builtin/remote.c:1591
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1598
+#: builtin/remote.c:1607
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/remote.c:1629
+#: builtin/remote.c:1638
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
@@ -13209,136 +13729,144 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:170
+#: builtin/repack.c:180
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:172
+#: builtin/repack.c:182
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:175
+#: builtin/repack.c:185
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:177
+#: builtin/repack.c:187
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:179
+#: builtin/repack.c:189
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:181
+#: builtin/repack.c:191
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:184
+#: builtin/repack.c:194
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:186
+#: builtin/repack.c:196
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:187
+#: builtin/repack.c:197
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:188
+#: builtin/repack.c:198
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:190
+#: builtin/repack.c:200
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:192
+#: builtin/repack.c:202
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:193 builtin/repack.c:199
+#: builtin/repack.c:203 builtin/repack.c:209
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:194
+#: builtin/repack.c:204
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:196
+#: builtin/repack.c:206
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:198
+#: builtin/repack.c:208
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:200
+#: builtin/repack.c:210
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:202
+#: builtin/repack.c:212
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:212
+#: builtin/repack.c:214
+msgid "do not repack this pack"
+msgstr "без препакетиране на този пакет"
+
+#: builtin/repack.c:224
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:216
+#: builtin/repack.c:228
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:410 builtin/worktree.c:148
+#: builtin/repack.c:425 builtin/worktree.c:139
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/replace.c:20
+#: builtin/replace.c:22
msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
msgstr "git replace [-f] ОБЕКТ ЗАМЯНА"
-#: builtin/replace.c:21
+#: builtin/replace.c:23
msgid "git replace [-f] --edit <object>"
msgstr "git replace [-f] --edit ОБЕКТ"
-#: builtin/replace.c:22
+#: builtin/replace.c:24
msgid "git replace [-f] --graft <commit> [<parent>...]"
msgstr "git replace [-f] --graft ПОДАВАНЕ [РОДИТЕЛ…]"
-#: builtin/replace.c:23
+#: builtin/replace.c:25
+msgid "git replace [-f] --convert-graft-file"
+msgstr "git replace [-f] --convert-graft-file"
+
+#: builtin/replace.c:26
msgid "git replace -d <object>..."
msgstr "git replace -d ОБЕКТ…"
-#: builtin/replace.c:24
+#: builtin/replace.c:27
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=ФОРМАТ] [-l [ШАБЛОН]]"
-#: builtin/replace.c:331 builtin/replace.c:369 builtin/replace.c:397
+#: builtin/replace.c:371 builtin/replace.c:415 builtin/replace.c:445
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: builtin/replace.c:361
+#: builtin/replace.c:407
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:363
+#: builtin/replace.c:409
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:374
+#: builtin/replace.c:421
#, c-format
msgid ""
"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -13347,45 +13875,58 @@ msgstr ""
"Първоначалното подаване „%s“ съдържа етикета при сливане „%s“, който е "
"изхвърлен, затова използвайте опцията „--edit“, а не „--graft“."
-#: builtin/replace.c:407
+#: builtin/replace.c:460
#, c-format
msgid "the original commit '%s' has a gpg signature."
msgstr "Първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG."
-#: builtin/replace.c:408
+#: builtin/replace.c:461
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "Подписът ще бъде премахнат в заменящото подаване!"
-#: builtin/replace.c:414
+#: builtin/replace.c:471
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "заменящото подаване за „%s“ не може да бъде записано"
-#: builtin/replace.c:438
+#: builtin/replace.c:514
+#, c-format
+msgid ""
+"could not convert the following graft(s):\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"следните присадки не могат да се преобразуват:\n"
+"%s"
+
+#: builtin/replace.c:535
msgid "list replace refs"
msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:439
+#: builtin/replace.c:536
msgid "delete replace refs"
msgstr "изтриване на указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:440
+#: builtin/replace.c:537
msgid "edit existing object"
msgstr "редактиране на съществуващ обект"
-#: builtin/replace.c:441
+#: builtin/replace.c:538
msgid "change a commit's parents"
msgstr "смяна на родителите на подаване"
-#: builtin/replace.c:442
+#: builtin/replace.c:539
+msgid "convert existing graft file"
+msgstr "преобразуване на файла за присадките"
+
+#: builtin/replace.c:540
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
-#: builtin/replace.c:444
+#: builtin/replace.c:542
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
-#: builtin/replace.c:445
+#: builtin/replace.c:543
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
@@ -13548,23 +14089,23 @@ msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждан
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
-#: builtin/rev-parse.c:402
+#: builtin/rev-parse.c:406
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:407
+#: builtin/rev-parse.c:411
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:409
+#: builtin/rev-parse.c:413
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:412
+#: builtin/rev-parse.c:416
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
-#: builtin/rev-parse.c:545
+#: builtin/rev-parse.c:549
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -13709,44 +14250,44 @@ msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:241
msgid "do not list removed files"
msgstr "да не се извеждат изтритите файлове"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:242
msgid "only remove from the index"
msgstr "изтриване само от индекса"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:243
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "въпреки проверката за актуалността на съдържанието"
-#: builtin/rm.c:246
+#: builtin/rm.c:244
msgid "allow recursive removal"
msgstr "рекурсивно изтриване"
-#: builtin/rm.c:248
+#: builtin/rm.c:246
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
"изтриване"
-#: builtin/rm.c:307
+#: builtin/rm.c:306
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "без използването на опцията „-r“ „%s“ няма да се изтрие рекурсивно"
-#: builtin/rm.c:346
+#: builtin/rm.c:345
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
-#: builtin/rm.c:369
+#: builtin/rm.c:368
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/send-pack.c:19
+#: builtin/send-pack.c:20
msgid ""
"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
"receive-pack>] [--verbose] [--thin] [--atomic] [<host>:]<directory> "
@@ -13757,52 +14298,72 @@ msgstr ""
"pack=ПАКЕТ] [--verbose] [--thin] [--atomic] [ХОСТ:]ДИРЕКТОРИЯ [УКАЗАТЕЛ…]\n"
" опцията „--all“ и изричното посочване на УКАЗАТЕЛ са взаимно несъвместими."
-#: builtin/send-pack.c:162
+#: builtin/send-pack.c:163
msgid "remote name"
msgstr "име на отдалечено хранилище"
-#: builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/send-pack.c:177
msgid "use stateless RPC protocol"
msgstr "използване на протокол без запазване на състоянието за RPC"
-#: builtin/send-pack.c:177
+#: builtin/send-pack.c:178
msgid "read refs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/send-pack.c:178
+#: builtin/send-pack.c:179
msgid "print status from remote helper"
msgstr "извеждане на състоянието от отдалечената помощна функция"
+#: builtin/serve.c:7
+msgid "git serve [<options>]"
+msgstr "git serve [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/serve.c:17 builtin/upload-pack.c:23
+msgid "quit after a single request/response exchange"
+msgstr "изход след първоначалната размяна на заявка и отговор"
+
+#: builtin/serve.c:19
+msgid "exit immediately after advertising capabilities"
+msgstr "изход след първоначалната обява на възможностите"
+
#: builtin/shortlog.c:14
-msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] [<path>...]]"
+msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/shortlog.c:263
+#: builtin/shortlog.c:15
+msgid "git log --pretty=short | git shortlog [<options>]"
+msgstr "git log --pretty=short | git shortlog [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/shortlog.c:264
msgid "Group by committer rather than author"
msgstr "Групиране по подаващ, а не по автор"
-#: builtin/shortlog.c:265
+#: builtin/shortlog.c:266
msgid "sort output according to the number of commits per author"
msgstr "подредба на подаванията по броя подавания от автор"
-#: builtin/shortlog.c:267
+#: builtin/shortlog.c:268
msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
msgstr "Без описания на подаванията — да се показва само броя подавания"
-#: builtin/shortlog.c:269
+#: builtin/shortlog.c:270
msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
-#: builtin/shortlog.c:270
+#: builtin/shortlog.c:271
msgid "w[,i1[,i2]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ОТСТЪП_1[,ОТСТЪП_2]]"
-#: builtin/shortlog.c:271
+#: builtin/shortlog.c:272
msgid "Linewrap output"
msgstr ""
"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
"ред и ОТСТЪП_2 (9) за останалите"
+#: builtin/shortlog.c:298
+msgid "too many arguments given outside repository"
+msgstr "прекалено много аргументи извън хранилище"
+
#: builtin/show-branch.c:12
msgid ""
"git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
@@ -14005,40 +14566,40 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:35 builtin/submodule--helper.c:1669
+#: builtin/submodule--helper.c:37 builtin/submodule--helper.c:1688
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:42 builtin/submodule--helper.c:1678
+#: builtin/submodule--helper.c:44 builtin/submodule--helper.c:1697
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:59
+#: builtin/submodule--helper.c:61
msgid "submodule--helper print-default-remote takes no arguments"
msgstr ""
"командата „print-default-remote“ на „submodule--helper“ не приема аргументи"
-#: builtin/submodule--helper.c:96
+#: builtin/submodule--helper.c:98
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:1198
+#: builtin/submodule--helper.c:406 builtin/submodule--helper.c:1211
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
-#: builtin/submodule--helper.c:409
+#: builtin/submodule--helper.c:411
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:460 builtin/submodule--helper.c:483
+#: builtin/submodule--helper.c:462 builtin/submodule--helper.c:485
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:498
+#: builtin/submodule--helper.c:500
#, c-format
msgid ""
"could not lookup configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
@@ -14047,55 +14608,55 @@ msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:509
+#: builtin/submodule--helper.c:511
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:513
+#: builtin/submodule--helper.c:515
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:523
+#: builtin/submodule--helper.c:525
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:530
+#: builtin/submodule--helper.c:532
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:552
+#: builtin/submodule--helper.c:554
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:557
+#: builtin/submodule--helper.c:559
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper name [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:625 builtin/submodule--helper.c:747
+#: builtin/submodule--helper.c:631 builtin/submodule--helper.c:757
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:660
+#: builtin/submodule--helper.c:670
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:687 builtin/submodule--helper.c:856
+#: builtin/submodule--helper.c:697 builtin/submodule--helper.c:866
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:711 builtin/submodule--helper.c:1021
+#: builtin/submodule--helper.c:721 builtin/submodule--helper.c:1031
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:712
+#: builtin/submodule--helper.c:722
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -14103,51 +14664,51 @@ msgstr ""
"Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:713
+#: builtin/submodule--helper.c:723
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:718
+#: builtin/submodule--helper.c:728
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:742
+#: builtin/submodule--helper.c:752
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:806
+#: builtin/submodule--helper.c:816
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:812
+#: builtin/submodule--helper.c:822
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:826
+#: builtin/submodule--helper.c:836
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/submodule--helper.c:837
+#: builtin/submodule--helper.c:847
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
-#: builtin/submodule--helper.c:885
+#: builtin/submodule--helper.c:895
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:887
+#: builtin/submodule--helper.c:897
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:892
+#: builtin/submodule--helper.c:902
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:946
+#: builtin/submodule--helper.c:956
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -14156,7 +14717,7 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: builtin/submodule--helper.c:958
+#: builtin/submodule--helper.c:968
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -14165,83 +14726,83 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
"отхвърлите с опцията „-f“"
-#: builtin/submodule--helper.c:966
+#: builtin/submodule--helper.c:976
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:968
+#: builtin/submodule--helper.c:978
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:977
+#: builtin/submodule--helper.c:987
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:993
+#: builtin/submodule--helper.c:1003
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1022
+#: builtin/submodule--helper.c:1032
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
-#: builtin/submodule--helper.c:1023
+#: builtin/submodule--helper.c:1033
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1028
+#: builtin/submodule--helper.c:1038
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1042
+#: builtin/submodule--helper.c:1052
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1133 builtin/submodule--helper.c:1136
+#: builtin/submodule--helper.c:1145 builtin/submodule--helper.c:1148
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1172
+#: builtin/submodule--helper.c:1184
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1179
+#: builtin/submodule--helper.c:1191
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1201
+#: builtin/submodule--helper.c:1214
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1204
+#: builtin/submodule--helper.c:1217
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1207
+#: builtin/submodule--helper.c:1220
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1213
+#: builtin/submodule--helper.c:1228
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1216 builtin/submodule--helper.c:1587
+#: builtin/submodule--helper.c:1231 builtin/submodule--helper.c:1606
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1221
+#: builtin/submodule--helper.c:1236
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -14249,85 +14810,85 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:1252
+#: builtin/submodule--helper.c:1267
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1267
+#: builtin/submodule--helper.c:1281
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1332
+#: builtin/submodule--helper.c:1347
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:1336
+#: builtin/submodule--helper.c:1351
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1365
+#: builtin/submodule--helper.c:1380
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1394
+#: builtin/submodule--helper.c:1409
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1527
+#: builtin/submodule--helper.c:1544
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:1538
+#: builtin/submodule--helper.c:1555
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:1568 builtin/submodule--helper.c:1788
+#: builtin/submodule--helper.c:1585 builtin/submodule--helper.c:1808
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:1571
+#: builtin/submodule--helper.c:1588
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1575
+#: builtin/submodule--helper.c:1592
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1579
+#: builtin/submodule--helper.c:1598
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:1582
+#: builtin/submodule--helper.c:1601
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:1584
+#: builtin/submodule--helper.c:1603
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:1585
+#: builtin/submodule--helper.c:1604
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1592
+#: builtin/submodule--helper.c:1611
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1605
+#: builtin/submodule--helper.c:1624
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1673
+#: builtin/submodule--helper.c:1692
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -14336,20 +14897,20 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:1789
+#: builtin/submodule--helper.c:1809
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:1795
+#: builtin/submodule--helper.c:1815
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper name embed-git-dir [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/submodule--helper.c:1901
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1863
+#: builtin/submodule--helper.c:1907
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -14417,7 +14978,7 @@ msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:131
+#: builtin/tag.c:132
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -14430,7 +14991,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:135
+#: builtin/tag.c:136
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -14445,146 +15006,146 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
"изтриете вие.\n"
-#: builtin/tag.c:189
+#: builtin/tag.c:190
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
-#: builtin/tag.c:191
+#: builtin/tag.c:192
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-#: builtin/tag.c:216
+#: builtin/tag.c:217
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:265
+#: builtin/tag.c:266
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:272
+#: builtin/tag.c:273
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:381
+#: builtin/tag.c:382
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:383
+#: builtin/tag.c:384
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:385
+#: builtin/tag.c:386
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:386
+#: builtin/tag.c:387
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:388
+#: builtin/tag.c:389
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:390
+#: builtin/tag.c:391
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:392
+#: builtin/tag.c:393
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:394
+#: builtin/tag.c:395
msgid "force edit of tag message"
msgstr "принудително редактиране на съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:395
+#: builtin/tag.c:396
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:399
+#: builtin/tag.c:400
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:400
+#: builtin/tag.c:401
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:401 builtin/update-ref.c:368
+#: builtin/tag.c:402 builtin/update-ref.c:368
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:403
+#: builtin/tag.c:404
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:404
+#: builtin/tag.c:405
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:405 builtin/tag.c:407
+#: builtin/tag.c:406 builtin/tag.c:408
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:406 builtin/tag.c:408
+#: builtin/tag.c:407 builtin/tag.c:409
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:409
+#: builtin/tag.c:410
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:410
+#: builtin/tag.c:411
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:415
+#: builtin/tag.c:416
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:459
+#: builtin/tag.c:460
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:481
+#: builtin/tag.c:482
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:483
+#: builtin/tag.c:484
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:485
+#: builtin/tag.c:486
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:487
+#: builtin/tag.c:488
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:489
+#: builtin/tag.c:490
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
-#: builtin/tag.c:500
+#: builtin/tag.c:501
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:519
+#: builtin/tag.c:520
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:525
+#: builtin/tag.c:526
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:530
+#: builtin/tag.c:531
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:561
+#: builtin/tag.c:562
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
@@ -14663,153 +15224,153 @@ msgstr ""
msgid " OK"
msgstr " Добре"
-#: builtin/update-index.c:579
+#: builtin/update-index.c:589
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:936
+#: builtin/update-index.c:946
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:939
+#: builtin/update-index.c:949
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:942
+#: builtin/update-index.c:952
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:944
+#: builtin/update-index.c:954
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:946
+#: builtin/update-index.c:956
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:948
+#: builtin/update-index.c:958
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:951
+#: builtin/update-index.c:961
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:955
+#: builtin/update-index.c:965
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:959
+#: builtin/update-index.c:969
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:960
+#: builtin/update-index.c:970
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:969
+#: builtin/update-index.c:979
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:972
+#: builtin/update-index.c:982
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:975
+#: builtin/update-index.c:985
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:978
+#: builtin/update-index.c:988
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:981
+#: builtin/update-index.c:991
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:983
+#: builtin/update-index.c:993
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:985
+#: builtin/update-index.c:995
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:987
+#: builtin/update-index.c:997
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:991
+#: builtin/update-index.c:1001
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:1005
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:999
+#: builtin/update-index.c:1009
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:1003
+#: builtin/update-index.c:1013
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1006
+#: builtin/update-index.c:1016
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:1008
+#: builtin/update-index.c:1018
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:1012
+#: builtin/update-index.c:1022
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:1014
+#: builtin/update-index.c:1024
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1016
+#: builtin/update-index.c:1026
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1018
+#: builtin/update-index.c:1028
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1020
+#: builtin/update-index.c:1030
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1022
+#: builtin/update-index.c:1032
msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
msgstr "запис на индекса, дори да не е отбелязан като променен"
-#: builtin/update-index.c:1024
+#: builtin/update-index.c:1034
msgid "enable or disable file system monitor"
msgstr "включване или изключване на наблюдението на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1026
+#: builtin/update-index.c:1036
msgid "mark files as fsmonitor valid"
msgstr "отбелязване на файловете, че могат да се следят чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1029
+#: builtin/update-index.c:1039
msgid "clear fsmonitor valid bit"
msgstr "изчистване на флага за следенето чрез файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1127
+#: builtin/update-index.c:1138
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -14817,7 +15378,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я или я "
"изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1136
+#: builtin/update-index.c:1147
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -14825,7 +15386,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я или "
"я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
-#: builtin/update-index.c:1147
+#: builtin/update-index.c:1158
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -14833,11 +15394,11 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1151
+#: builtin/update-index.c:1162
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1159
+#: builtin/update-index.c:1170
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -14845,29 +15406,29 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1163
+#: builtin/update-index.c:1174
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
-#: builtin/update-index.c:1171
+#: builtin/update-index.c:1182
msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ не е зададена. Задайте я, за да включите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1175
+#: builtin/update-index.c:1186
msgid "fsmonitor enabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е включено"
-#: builtin/update-index.c:1178
+#: builtin/update-index.c:1189
msgid ""
"core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
msgstr ""
"Настройката „core.fsmonitor“ е зададена. Изтрийте я, за да изключите "
"следенето чрез файловата система."
-#: builtin/update-index.c:1182
+#: builtin/update-index.c:1193
msgid "fsmonitor disabled"
msgstr "следенето чрез файловата система е изключено"
@@ -14909,6 +15470,23 @@ msgstr "git update-server-info [--force]"
msgid "update the info files from scratch"
msgstr "обновяване на информационните файлове от нулата"
+#: builtin/upload-pack.c:11
+msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
+msgstr "git upload-repack [ОПЦИЯ…] ДИРЕКТОРИЯ"
+
+#: builtin/upload-pack.c:25
+msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
+msgstr "изход след първоначалната обява на указатели"
+
+#: builtin/upload-pack.c:27
+msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
+msgstr ""
+"да не се търси „ДИРЕКТОРИЯ/.git/“, ако ДИРЕКТОРИЯта не е под контрола на Git"
+
+#: builtin/upload-pack.c:29
+msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
+msgstr "трансферът да се преустанови след този БРОЙ секунди"
+
#: builtin/verify-commit.c:18
msgid "git verify-commit [-v | --verbose] <commit>..."
msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] ПОДАВАНЕ…"
@@ -14969,23 +15547,23 @@ msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:60
+#: builtin/worktree.c:58
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:66
+#: builtin/worktree.c:64
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:71 builtin/worktree.c:80
+#: builtin/worktree.c:69 builtin/worktree.c:78
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:90
+#: builtin/worktree.c:88
#, c-format
msgid ""
"Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
@@ -14994,185 +15572,202 @@ msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното "
"(очаквани: %<PRIuMAX> байта, получени: %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/worktree.c:98
+#: builtin/worktree.c:96
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:114
+#: builtin/worktree.c:105
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:161
+#: builtin/worktree.c:152
msgid "report pruned working trees"
msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
-#: builtin/worktree.c:163
+#: builtin/worktree.c:154
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/worktree.c:238
+#: builtin/worktree.c:229
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:269
+#: builtin/worktree.c:260
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:308
+#: builtin/worktree.c:373 builtin/worktree.c:379
#, c-format
-msgid "Preparing %s (identifier %s)"
-msgstr "Подготвяне на %s (идентификатор %s)"
+msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
+msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:385
+#: builtin/worktree.c:375
+#, c-format
+msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
+msgstr ""
+"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
+"„%s“)"
+
+#: builtin/worktree.c:384
+#, c-format
+msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
+msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
+
+#: builtin/worktree.c:390
+#, c-format
+msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
+msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
+
+#: builtin/worktree.c:431
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:388
+#: builtin/worktree.c:434
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:390
+#: builtin/worktree.c:436
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:392
+#: builtin/worktree.c:438
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:393
+#: builtin/worktree.c:439
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:395
+#: builtin/worktree.c:441
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:398
+#: builtin/worktree.c:444
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:406
+#: builtin/worktree.c:452
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:471
+#: builtin/worktree.c:511
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:571
+#: builtin/worktree.c:611
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:583 builtin/worktree.c:616 builtin/worktree.c:670
-#: builtin/worktree.c:809
+#: builtin/worktree.c:623 builtin/worktree.c:656 builtin/worktree.c:710
+#: builtin/worktree.c:850
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:585 builtin/worktree.c:618
+#: builtin/worktree.c:625 builtin/worktree.c:658
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:590
+#: builtin/worktree.c:630
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:592
+#: builtin/worktree.c:632
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:620
+#: builtin/worktree.c:660
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:645
+#: builtin/worktree.c:685
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:672 builtin/worktree.c:811
+#: builtin/worktree.c:712 builtin/worktree.c:852
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:677
+#: builtin/worktree.c:717
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:683
+#: builtin/worktree.c:723
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "целта „%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:690
+#: builtin/worktree.c:730
#, c-format
msgid "cannot move a locked working tree, lock reason: %s"
msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s"
-#: builtin/worktree.c:692
+#: builtin/worktree.c:732
msgid "cannot move a locked working tree"
msgstr "не може да местите заключено работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:695
+#: builtin/worktree.c:735
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:700
+#: builtin/worktree.c:740
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:748
+#: builtin/worktree.c:788
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:752
+#: builtin/worktree.c:792
#, c-format
msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
msgstr ""
"работното дърво „%s“ не е чисто, за принудително изтриване е необходима "
"опцията „--force“ "
-#: builtin/worktree.c:757
+#: builtin/worktree.c:797
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:768 builtin/worktree.c:782
+#: builtin/worktree.c:808 builtin/worktree.c:822
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/worktree.c:794
+#: builtin/worktree.c:834
msgid "force removing even if the worktree is dirty"
msgstr "принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто"
-#: builtin/worktree.c:815
+#: builtin/worktree.c:856
#, c-format
msgid "cannot remove a locked working tree, lock reason: %s"
msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s"
-#: builtin/worktree.c:817
+#: builtin/worktree.c:858
msgid "cannot remove a locked working tree"
msgstr "не може да изтриете заключено работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:820
+#: builtin/worktree.c:861
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
@@ -15193,27 +15788,6 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
-#: upload-pack.c:27
-msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
-msgstr "git upload-repack [ОПЦИЯ…] ДИРЕКТОРИЯ"
-
-#: upload-pack.c:1070
-msgid "quit after a single request/response exchange"
-msgstr "изход след първоначалната размяна на заявка и отговор"
-
-#: upload-pack.c:1072
-msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
-msgstr "изход след първоначалната обява на указатели"
-
-#: upload-pack.c:1074
-msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
-msgstr ""
-"да не се търси „ДИРЕКТОРИЯ/.git/“, ако ДИРЕКТОРИЯта не е под контрола на Git"
-
-#: upload-pack.c:1076
-msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
-msgstr "трансферът да се преустанови след този БРОЙ секунди"
-
#: credential-cache--daemon.c:222
#, c-format
msgid ""
@@ -15233,11 +15807,12 @@ msgstr ""
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
-#: git.c:8
+#: git.c:27
msgid ""
"git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]\n"
" [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]\n"
-" [-p | --paginate | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]\n"
+" [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--"
+"bare]\n"
" [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]\n"
" <command> [<args>]"
msgstr ""
@@ -15247,7 +15822,7 @@ msgstr ""
" [--git-dir=ПЪТ] [--work-tree=ПЪТ] [--namespace=ИМЕ]\n"
" КОМАНДА [АРГ…]"
-#: git.c:15
+#: git.c:34
msgid ""
"'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some\n"
"concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'\n"
@@ -15262,67 +15837,67 @@ msgstr ""
"Български превод на книгата „Pro Git“ от Чакън и Страуб:\n"
"http://i-can.eu/progit2-bg/progit.html"
-#: git.c:95
+#: git.c:173
#, c-format
msgid "no directory given for --git-dir\n"
msgstr "опцията „--git-dir“ изисква директория\n"
-#: git.c:109
+#: git.c:187
#, c-format
msgid "no namespace given for --namespace\n"
msgstr "опцията „--namespace“ изисква име\n"
-#: git.c:123
+#: git.c:201
#, c-format
msgid "no directory given for --work-tree\n"
msgstr "опцията „--work-tree“ изисква директория\n"
-#: git.c:137
+#: git.c:215
#, c-format
msgid "no prefix given for --super-prefix\n"
msgstr "опцията „--super-prefix“ изисква префикс\n"
-#: git.c:159
+#: git.c:237
#, c-format
msgid "-c expects a configuration string\n"
msgstr "опцията „-c“ изисква низ за настройка\n"
-#: git.c:197
+#: git.c:275
#, c-format
msgid "no directory given for -C\n"
msgstr "опцията „-C“ изисква директория\n"
-#: git.c:212
+#: git.c:300
#, c-format
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "непозната опция: „%s“\n"
-#: git.c:687
+#: git.c:765
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на синонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на git\n"
-#: git.c:699
+#: git.c:777
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
-#: http.c:342
+#: http.c:348
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr ""
"отрицателна стойност за „http.postbuffer“. Ще се ползва стандартната: %d"
-#: http.c:363
+#: http.c:369
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "Управлението на делегирането не се поддържа от cURL < 7.22.0"
-#: http.c:372
+#: http.c:378
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1857
+#: http.c:1854
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -15333,7 +15908,7 @@ msgstr ""
" ● заявен адрес: %s\n"
" ● пренасочване: %s"
-#: remote-curl.c:345
+#: remote-curl.c:401
#, c-format
msgid "redirecting to %s"
msgstr "пренасочване към „%s“"
@@ -15346,130 +15921,671 @@ msgstr "АРГУМЕНТИ"
msgid "object filtering"
msgstr "филтриране по вид на обекта"
-#: common-cmds.h:9
-msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
-msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
+#: parse-options.h:157
+msgid "expiry-date"
+msgstr "период на валидност/запазване"
-#: common-cmds.h:10
-msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
-msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
+#: parse-options.h:172
+msgid "no-op (backward compatibility)"
+msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
-#: common-cmds.h:11
-msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
-msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
+#: parse-options.h:251
+msgid "be more verbose"
+msgstr "повече подробности"
-#: common-cmds.h:12
-msgid "grow, mark and tweak your common history"
-msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
+#: parse-options.h:253
+msgid "be more quiet"
+msgstr "по-малко подробности"
-#: common-cmds.h:13
-msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
-msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
+#: parse-options.h:259
+msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
+msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
-#: common-cmds.h:17
+#: command-list.h:50
msgid "Add file contents to the index"
msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
-#: common-cmds.h:18
+#: command-list.h:51
+msgid "Apply a series of patches from a mailbox"
+msgstr "Прилагане на поредица от кръпки от пощенска кутия"
+
+#: command-list.h:52
+msgid "Annotate file lines with commit information"
+msgstr "Анотиране на редовете на файловете с информация за подаванията"
+
+#: command-list.h:53
+msgid "Apply a patch to files and/or to the index"
+msgstr "Прилагане на кръпка към файловете и/или индекса"
+
+#: command-list.h:54
+msgid "Import an Arch repository into Git"
+msgstr "Внасяне на хранилище на Arch в Git"
+
+#: command-list.h:55
+msgid "Create an archive of files from a named tree"
+msgstr "Създаване на архив с файловете от именовано дърво"
+
+#: command-list.h:56
msgid "Use binary search to find the commit that introduced a bug"
msgstr "Двоично търсене на промяната, която е причинила грешка"
-#: common-cmds.h:19
+#: command-list.h:57
+msgid "Show what revision and author last modified each line of a file"
+msgstr ""
+"Извеждане на версията и автора на последната промяна на всеки от редовете на "
+"файл"
+
+#: command-list.h:58
msgid "List, create, or delete branches"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване на клони"
-#: common-cmds.h:20
+#: command-list.h:59
+msgid "Move objects and refs by archive"
+msgstr "Местене на обекти и указатели по архиви"
+
+#: command-list.h:60
+msgid "Provide content or type and size information for repository objects"
+msgstr ""
+"Предоставяне на съдържанието или вида и размерите на обекти от хранилище"
+
+#: command-list.h:61
+msgid "Display gitattributes information"
+msgstr "Извеждане на информацията за атрибутите на git (gitattributes)"
+
+#: command-list.h:62
+msgid "Debug gitignore / exclude files"
+msgstr "Изчистване на грешки в игнорираните файлове (gitignore)"
+
+#: command-list.h:63
+msgid "Show canonical names and email addresses of contacts"
+msgstr "Извеждане на каноничните име и адрес на е-поща на контактите"
+
+#: command-list.h:64
msgid "Switch branches or restore working tree files"
msgstr ""
"Преминаване към друг клон или възстановяване на файловете в работното дърво"
-#: common-cmds.h:21
+#: command-list.h:65
+msgid "Copy files from the index to the working tree"
+msgstr "Копиране на файлове от индекса към работното дърво"
+
+#: command-list.h:66
+msgid "Ensures that a reference name is well formed"
+msgstr "Проверка дали името на указателя е по правилата"
+
+#: command-list.h:67
+msgid "Find commits yet to be applied to upstream"
+msgstr ""
+"Откриване на подавания, които още не са подадени към отдалеченото хранилище"
+
+#: command-list.h:68
+msgid "Apply the changes introduced by some existing commits"
+msgstr "Прилагане на промените от съществуващи подавания"
+
+#: command-list.h:69
+msgid "Graphical alternative to git-commit"
+msgstr "Графична алтернатива на „git-commit“"
+
+#: command-list.h:70
+msgid "Remove untracked files from the working tree"
+msgstr "Изтриване на неследените файлове от работното дърво"
+
+#: command-list.h:71
msgid "Clone a repository into a new directory"
msgstr "Клониране на хранилище в нова директория"
-#: common-cmds.h:22
+#: command-list.h:72
+msgid "Display data in columns"
+msgstr "Извеждане по колони"
+
+#: command-list.h:73
msgid "Record changes to the repository"
msgstr "Подаване на промени в хранилището"
-#: common-cmds.h:23
+#: command-list.h:74
+msgid "Write and verify Git commit graph files"
+msgstr "Запис и проверка на файловете с гра̀фа на подаванията на Git"
+
+#: command-list.h:75
+msgid "Create a new commit object"
+msgstr "Създаване на нов обект-подаване"
+
+#: command-list.h:76
+msgid "Get and set repository or global options"
+msgstr ""
+"Извеждане и задаване на глобални настройки или настройки на определено "
+"хранилище"
+
+#: command-list.h:77
+msgid "Count unpacked number of objects and their disk consumption"
+msgstr ""
+"Преброяване на непакетираните обекти и колко дисково пространство заемат"
+
+#: command-list.h:78
+msgid "Retrieve and store user credentials"
+msgstr "Получаване и запазване на идентификацията на потребител"
+
+#: command-list.h:79
+msgid "Helper to temporarily store passwords in memory"
+msgstr "Помощна програма за временно запазване на пароли в паметта"
+
+#: command-list.h:80
+msgid "Helper to store credentials on disk"
+msgstr ""
+"Помощна програма за запазване на идентификацията на потребител на диска"
+
+#: command-list.h:81
+msgid "Export a single commit to a CVS checkout"
+msgstr "Изнасяне на едно подаване като изтегляне в CVS"
+
+#: command-list.h:82
+msgid "Salvage your data out of another SCM people love to hate"
+msgstr "Изнасяне на данните ви от друга система за контрол на версиите"
+
+#: command-list.h:83
+msgid "A CVS server emulator for Git"
+msgstr "Емулация на сървър за CVS за Git"
+
+#: command-list.h:84
+msgid "A really simple server for Git repositories"
+msgstr "Силно опростен сървър за хранилища на Git"
+
+#: command-list.h:85
+msgid "Give an object a human readable name based on an available ref"
+msgstr ""
+"Задаване на име удобно за потребителите на обект въз основа на наличен "
+"указател"
+
+#: command-list.h:86
msgid "Show changes between commits, commit and working tree, etc"
msgstr "Извеждане на разликите между подаванията, версиите, работното дърво"
-#: common-cmds.h:24
+#: command-list.h:87
+msgid "Compares files in the working tree and the index"
+msgstr "Сравняване на файлове от работното дърво и индекса"
+
+#: command-list.h:88
+msgid "Compare a tree to the working tree or index"
+msgstr "Сравняване на обекти-дърво с работното дърво и индекса"
+
+#: command-list.h:89
+msgid "Compares the content and mode of blobs found via two tree objects"
+msgstr ""
+"Сравняване на съдържанието и правата за достъп на обектите-BLOB чрез два "
+"обекта-дърво"
+
+#: command-list.h:90
+msgid "Show changes using common diff tools"
+msgstr "Извеждане на промените чрез стандартните инструменти за това"
+
+#: command-list.h:91
+msgid "Git data exporter"
+msgstr "Разглеждане на данните от Git"
+
+#: command-list.h:92
+msgid "Backend for fast Git data importers"
+msgstr "Ядро за бързо внасяне на данни в Git"
+
+#: command-list.h:93
msgid "Download objects and refs from another repository"
msgstr "Изтегляне на обекти и указатели от друго хранилище"
-#: common-cmds.h:25
+#: command-list.h:94
+msgid "Receive missing objects from another repository"
+msgstr "Получаване на липсващи обекти от друго хранилище"
+
+#: command-list.h:95
+msgid "Rewrite branches"
+msgstr "Презаписване на клони"
+
+#: command-list.h:96
+msgid "Produce a merge commit message"
+msgstr "Създаване на съобщение при подаване със сливане"
+
+#: command-list.h:97
+msgid "Output information on each ref"
+msgstr "Извеждане на информацията за всеки указател"
+
+#: command-list.h:98
+msgid "Prepare patches for e-mail submission"
+msgstr "Подготвяне на кръпки за изпращане по е-поща"
+
+#: command-list.h:99
+msgid "Verifies the connectivity and validity of the objects in the database"
+msgstr "Проверка на обектите и връзките тях в базата от данни за обектите"
+
+#: command-list.h:100
+msgid "Cleanup unnecessary files and optimize the local repository"
+msgstr "Изчистване на ненужните файлове и оптимизиране на локалното хранилище"
+
+#: command-list.h:101
+msgid "Extract commit ID from an archive created using git-archive"
+msgstr "Извеждане на идентификатора на подаване от архив на „git-archive“"
+
+#: command-list.h:102
msgid "Print lines matching a pattern"
msgstr "Извеждане на редовете напасващи на шаблон"
-#: common-cmds.h:26
+#: command-list.h:103
+msgid "A portable graphical interface to Git"
+msgstr "Графичен интерфейс към Git"
+
+#: command-list.h:104
+msgid "Compute object ID and optionally creates a blob from a file"
+msgstr ""
+"Изчисляване на идентификатор на обект и евентуално създаване на обект-BLOB "
+"от файл"
+
+#: command-list.h:105
+msgid "Display help information about Git"
+msgstr "Извеждане на помощта за Git"
+
+#: command-list.h:106
+msgid "Server side implementation of Git over HTTP"
+msgstr "Сървърна реализация на Git по HTTP"
+
+#: command-list.h:107
+msgid "Download from a remote Git repository via HTTP"
+msgstr "Изтегляне на отдалечено хранилище по HTTP"
+
+#: command-list.h:108
+msgid "Push objects over HTTP/DAV to another repository"
+msgstr "Изтласкване на обекти по HTTP/DAV към друго хранилище"
+
+#: command-list.h:109
+msgid "Send a collection of patches from stdin to an IMAP folder"
+msgstr "Изпращане на поредица от кръпки на стандартния вход към папка по IMAP"
+
+#: command-list.h:110
+msgid "Build pack index file for an existing packed archive"
+msgstr "Създаване на пакетен индекс за съществуващ пакетиран архив"
+
+#: command-list.h:111
msgid "Create an empty Git repository or reinitialize an existing one"
msgstr "Създаване на празно хранилище на Git или зануляване на съществуващо"
-#: common-cmds.h:27
+#: command-list.h:112
+msgid "Instantly browse your working repository in gitweb"
+msgstr "Незабавно разглеждане на работното ви хранилище чрез „gitweb“"
+
+#: command-list.h:113
+msgid "add or parse structured information in commit messages"
+msgstr ""
+"добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
+
+#: command-list.h:114
+msgid "The Git repository browser"
+msgstr "Разглеждане на хранилище на Git"
+
+#: command-list.h:115
msgid "Show commit logs"
msgstr "Извеждане на журнала с подаванията"
-#: common-cmds.h:28
+#: command-list.h:116
+msgid "Show information about files in the index and the working tree"
+msgstr "Извеждане на информация за файловете в индекса и работното дърво"
+
+#: command-list.h:117
+msgid "List references in a remote repository"
+msgstr "Извеждане на указателите в отдалечено хранилище"
+
+#: command-list.h:118
+msgid "List the contents of a tree object"
+msgstr "Извеждане на съдържанието на обект-дърво"
+
+#: command-list.h:119
+msgid "Extracts patch and authorship from a single e-mail message"
+msgstr "Изваждане на кръпка и авторството от е-писмо"
+
+#: command-list.h:120
+msgid "Simple UNIX mbox splitter program"
+msgstr "Проста програма за разделяне на файлове във формат UNIX mbox"
+
+#: command-list.h:121
msgid "Join two or more development histories together"
msgstr "Сливане на две или повече поредици/истории от промени"
-#: common-cmds.h:29
+#: command-list.h:122
+msgid "Find as good common ancestors as possible for a merge"
+msgstr "Откриване на най-подходящите общи предшественици за сливане"
+
+#: command-list.h:123
+msgid "Run a three-way file merge"
+msgstr "Изпълнение на тройно сливане"
+
+#: command-list.h:124
+msgid "Run a merge for files needing merging"
+msgstr "Сливане на файловете, които се нуждаят от това"
+
+#: command-list.h:125
+msgid "The standard helper program to use with git-merge-index"
+msgstr "Стандартната помощна програма за „git-merge-index“"
+
+#: command-list.h:126
+msgid "Run merge conflict resolution tools to resolve merge conflicts"
+msgstr "Изпълнение на програмите за коригиране на конфликтите при сливане"
+
+#: command-list.h:127
+msgid "Show three-way merge without touching index"
+msgstr "Извеждане на тройно сливане без промяна на индекса"
+
+#: command-list.h:128
+msgid "Creates a tag object"
+msgstr "Създаване на обект-етикет"
+
+#: command-list.h:129
+msgid "Build a tree-object from ls-tree formatted text"
+msgstr "Създаване на обект-дърво от текст във формат „ls-tree“"
+
+#: command-list.h:130
msgid "Move or rename a file, a directory, or a symlink"
msgstr "Преместване или преименуване на файл, директория или символна връзка"
-#: common-cmds.h:30
+#: command-list.h:131
+msgid "Find symbolic names for given revs"
+msgstr "Откриване на имената дадени на версия"
+
+#: command-list.h:132
+msgid "Add or inspect object notes"
+msgstr "Добавяне или преглед на бележки към обект"
+
+#: command-list.h:133
+msgid "Import from and submit to Perforce repositories"
+msgstr "Внасяне и подаване към хранилища на Perforce"
+
+#: command-list.h:134
+msgid "Create a packed archive of objects"
+msgstr "Създаване на пакетиран архив от обекти"
+
+#: command-list.h:135
+msgid "Find redundant pack files"
+msgstr "Намиране на повтарящи се пакетни файлове"
+
+#: command-list.h:136
+msgid "Pack heads and tags for efficient repository access"
+msgstr "Пакетиране на върховете и етикетите за бърз достъп до хранилище"
+
+#: command-list.h:137
+msgid "Routines to help parsing remote repository access parameters"
+msgstr ""
+"Помощни програми за анализа на параметрите за достъп до отдалечено хранилище"
+
+#: command-list.h:138
+msgid "Compute unique ID for a patch"
+msgstr "Генериране на уникален идентификатор на кръпка"
+
+#: command-list.h:139
+msgid "Prune all unreachable objects from the object database"
+msgstr "Окастряне на всички недостижими обекти в базата от данни за обектите"
+
+#: command-list.h:140
+msgid "Remove extra objects that are already in pack files"
+msgstr "Изтриване на допълнителните обекти, които вече са в пакетни файлове"
+
+#: command-list.h:141
msgid "Fetch from and integrate with another repository or a local branch"
msgstr "Доставяне и внасяне на промените от друго хранилище или клон"
-#: common-cmds.h:31
+#: command-list.h:142
msgid "Update remote refs along with associated objects"
msgstr "Обновяване на отдалечените указатели и свързаните с тях обекти"
-#: common-cmds.h:32
+#: command-list.h:143
+msgid "Applies a quilt patchset onto the current branch"
+msgstr "Прилагане на поредица от кръпки от quilt към текущия клон"
+
+#: command-list.h:144
+msgid "Reads tree information into the index"
+msgstr "Изчитане на информация за обект-дърво в индекса"
+
+#: command-list.h:145
msgid "Reapply commits on top of another base tip"
msgstr "Прилагане на подаванията върху друг връх"
-#: common-cmds.h:33
+#: command-list.h:146
+msgid "Receive what is pushed into the repository"
+msgstr "Получаване на изтласканото в хранилището"
+
+#: command-list.h:147
+msgid "Manage reflog information"
+msgstr "Управление на информацията в журнала на указателите"
+
+#: command-list.h:148
+msgid "Manage set of tracked repositories"
+msgstr "Управление на набор от следени хранилища"
+
+#: command-list.h:149
+msgid "Pack unpacked objects in a repository"
+msgstr "Пакетиране на непакетираните обекти в хранилище"
+
+#: command-list.h:150
+msgid "Create, list, delete refs to replace objects"
+msgstr "Създаване, извеждане, изтриване на указатели за замяна на обекти"
+
+#: command-list.h:151
+msgid "Generates a summary of pending changes"
+msgstr "Обобщение на предстоящите промени"
+
+#: command-list.h:152
+msgid "Reuse recorded resolution of conflicted merges"
+msgstr "Преизползване на вече запазено коригиране на конфликт при сливане"
+
+#: command-list.h:153
msgid "Reset current HEAD to the specified state"
msgstr "Привеждане на указателя „HEAD“ към зададеното състояние"
-#: common-cmds.h:34
+#: command-list.h:154
+msgid "Revert some existing commits"
+msgstr "Отменяне на съществуващи подавания"
+
+#: command-list.h:155
+msgid "Lists commit objects in reverse chronological order"
+msgstr "Извеждане на подаванията в обратна хронологическа подредба"
+
+#: command-list.h:156
+msgid "Pick out and massage parameters"
+msgstr "Избор и промяна на параметри"
+
+#: command-list.h:157
msgid "Remove files from the working tree and from the index"
msgstr "Изтриване на файлове от работното дърво и индекса"
-#: common-cmds.h:35
+#: command-list.h:158
+msgid "Send a collection of patches as emails"
+msgstr "Изпращане на поредица от кръпки по е-поща"
+
+#: command-list.h:159
+msgid "Push objects over Git protocol to another repository"
+msgstr "Изтласкване на обекти по протокола на Git към друго хранилище"
+
+#: command-list.h:160
+msgid "Restricted login shell for Git-only SSH access"
+msgstr "Ограничена входна обвивка за достъп през SSH само до Git"
+
+#: command-list.h:161
+msgid "Summarize 'git log' output"
+msgstr "Обобщен изход от „git log“"
+
+#: command-list.h:162
msgid "Show various types of objects"
msgstr "Извеждане на различните видове обекти в Git"
-#: common-cmds.h:36
+#: command-list.h:163
+msgid "Show branches and their commits"
+msgstr "Извеждане на клоните и подаванията в тях"
+
+#: command-list.h:164
+msgid "Show packed archive index"
+msgstr "Извеждане на индекса на пакетирания архив"
+
+#: command-list.h:165
+msgid "List references in a local repository"
+msgstr "Извеждане на указателите в локално хранилище"
+
+#: command-list.h:166
+msgid "Git's i18n setup code for shell scripts"
+msgstr "Настройки на Git за интернационализация на скриптовете на обвивката"
+
+#: command-list.h:167
+msgid "Common Git shell script setup code"
+msgstr "Настройки на Git за скриптовете на обвивката"
+
+#: command-list.h:168
+msgid "Stash the changes in a dirty working directory away"
+msgstr "Скатаване на неподадените промени в работното дърво"
+
+#: command-list.h:169
+msgid "Add file contents to the staging area"
+msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
+
+#: command-list.h:170
msgid "Show the working tree status"
msgstr "Извеждане на състоянието на работното дърво"
-#: common-cmds.h:37
+#: command-list.h:171
+msgid "Remove unnecessary whitespace"
+msgstr "Премахване на излишните знаци за интервали"
+
+#: command-list.h:172
+msgid "Initialize, update or inspect submodules"
+msgstr "Инициализиране, обновяване или разглеждане на подмодули"
+
+#: command-list.h:173
+msgid "Bidirectional operation between a Subversion repository and Git"
+msgstr "Двупосочна работа между хранилища под Subversion и Git"
+
+#: command-list.h:174
+msgid "Read, modify and delete symbolic refs"
+msgstr "Извеждане, промяна и изтриване на символни указатели"
+
+#: command-list.h:175
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, проверка на етикети подписани с GPG"
-#: parse-options.h:157
-msgid "expiry-date"
-msgstr "период на валидност/запазване"
+#: command-list.h:176
+msgid "Creates a temporary file with a blob's contents"
+msgstr "Създаване на временен файл със същото съдържание като обектът-BLOB"
-#: parse-options.h:172
-msgid "no-op (backward compatibility)"
-msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
+#: command-list.h:177
+msgid "Unpack objects from a packed archive"
+msgstr "Разпакетиране на обекти от пакетиран архив"
-#: parse-options.h:250
-msgid "be more verbose"
-msgstr "повече подробности"
+#: command-list.h:178
+msgid "Register file contents in the working tree to the index"
+msgstr "Регистриране на съдържанието на файловете от работното дърво в индекса"
-#: parse-options.h:252
-msgid "be more quiet"
-msgstr "по-малко подробности"
+#: command-list.h:179
+msgid "Update the object name stored in a ref safely"
+msgstr "Безопасно обновяване на името на обект в указател"
-#: parse-options.h:258
-msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
-msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
+#: command-list.h:180
+msgid "Update auxiliary info file to help dumb servers"
+msgstr ""
+"Обновяване на файла с допълнителна информация в помощ на опростените сървъри"
+
+#: command-list.h:181
+msgid "Send archive back to git-archive"
+msgstr "Изпращане на архива обратно към „git-archive“"
+
+#: command-list.h:182
+msgid "Send objects packed back to git-fetch-pack"
+msgstr "Изпращане на пакетираните обекти обратно към „git-fetch-pack“"
+
+#: command-list.h:183
+msgid "Show a Git logical variable"
+msgstr "Извеждане на логическа променлива на Git"
+
+#: command-list.h:184
+msgid "Check the GPG signature of commits"
+msgstr "Проверка на подписите GPG върху подаванията"
+
+#: command-list.h:185
+msgid "Validate packed Git archive files"
+msgstr "Проверка на пакетираните архивни файлове на Git"
+
+#: command-list.h:186
+msgid "Check the GPG signature of tags"
+msgstr "Проверка на подписите GPG върху етикетите"
+
+#: command-list.h:187
+msgid "Git web interface (web frontend to Git repositories)"
+msgstr "Уеб интерфейс на Git"
+
+#: command-list.h:188
+msgid "Show logs with difference each commit introduces"
+msgstr "Извеждане на журнал с разликите, въведени с всяко подаване"
+
+#: command-list.h:189
+msgid "Manage multiple working trees"
+msgstr "Управление на множество работни дървета"
+
+#: command-list.h:190
+msgid "Create a tree object from the current index"
+msgstr "Създаване на обект-дърво от текущия индекс"
+
+#: command-list.h:191
+msgid "Defining attributes per path"
+msgstr "Указване на атрибути към път"
+
+#: command-list.h:192
+msgid "Git command-line interface and conventions"
+msgstr "Команден ред и конвенции на Git"
+
+#: command-list.h:193
+msgid "A Git core tutorial for developers"
+msgstr "Въвеждащ урок в Git за разработчици"
+
+#: command-list.h:194
+msgid "Git for CVS users"
+msgstr "Git за потребители на CVS"
+
+#: command-list.h:195
+msgid "Tweaking diff output"
+msgstr "Настройване на изгледа на разликите"
+
+#: command-list.h:196
+msgid "A useful minimum set of commands for Everyday Git"
+msgstr "Полезен минимален набор от команди за ежедневната работа с Git"
+
+#: command-list.h:197
+msgid "A Git Glossary"
+msgstr "Речник с термините на Git"
+
+#: command-list.h:198
+msgid "Hooks used by Git"
+msgstr "Куки на Git"
+
+#: command-list.h:199
+msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
+msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
+
+#: command-list.h:200
+msgid "Defining submodule properties"
+msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
+
+#: command-list.h:201
+msgid "Git namespaces"
+msgstr "Пространства от имена на Git"
+
+#: command-list.h:202
+msgid "Git Repository Layout"
+msgstr "Устройство на хранилището на Git"
+
+#: command-list.h:203
+msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
+msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
+
+#: command-list.h:204
+msgid "A tutorial introduction to Git: part two"
+msgstr "Въвеждащ урок за Git: втора част"
+
+#: command-list.h:205
+msgid "A tutorial introduction to Git"
+msgstr "Въвеждащ урок за Git"
+
+#: command-list.h:206
+msgid "An overview of recommended workflows with Git"
+msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
#: rerere.h:40
msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
@@ -15708,7 +16824,7 @@ msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
-#: git-rebase.sh:60
+#: git-rebase.sh:61
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -15722,44 +16838,44 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: git-rebase.sh:163 git-rebase.sh:409
+#: git-rebase.sh:173 git-rebase.sh:442
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-#: git-rebase.sh:174
+#: git-rebase.sh:184
msgid "Applied autostash."
msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
-#: git-rebase.sh:177
+#: git-rebase.sh:187
#, sh-format
msgid "Cannot store $stash_sha1"
msgstr "„${stash_sha1}“ не може да бъде запазен"
-#: git-rebase.sh:218
+#: git-rebase.sh:229
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: git-rebase.sh:223
+#: git-rebase.sh:234
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: git-rebase.sh:370
+#: git-rebase.sh:403
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: git-rebase.sh:381
+#: git-rebase.sh:414
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: git-rebase.sh:388
+#: git-rebase.sh:421
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: git-rebase.sh:391
+#: git-rebase.sh:424
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -15767,7 +16883,7 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: git-rebase.sh:435
+#: git-rebase.sh:468
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -15788,79 +16904,83 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-rebase.sh:491
+#: git-rebase.sh:509
+msgid "error: cannot combine '--signoff' with '--preserve-merges'"
+msgstr "грешка: опциите „--signoff“ и „--preserve-merges“ са несъвместими"
+
+#: git-rebase.sh:537
#, sh-format
msgid "invalid upstream '$upstream_name'"
msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-rebase.sh:515
+#: git-rebase.sh:561
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-rebase.sh:518 git-rebase.sh:522
+#: git-rebase.sh:564 git-rebase.sh:568
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-rebase.sh:527
+#: git-rebase.sh:573
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-rebase.sh:553
+#: git-rebase.sh:599
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch/commit '$branch_name'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-rebase.sh:586
+#: git-rebase.sh:632
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: git-rebase.sh:591
+#: git-rebase.sh:637
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-rebase.sh:595
+#: git-rebase.sh:641
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: git-rebase.sh:618
+#: git-rebase.sh:664
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален"
-#: git-rebase.sh:620
+#: git-rebase.sh:666
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-rebase.sh:628
+#: git-rebase.sh:674
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително."
-#: git-rebase.sh:630
+#: git-rebase.sh:676
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-rebase.sh:642
+#: git-rebase.sh:688
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-rebase.sh:651
+#: git-rebase.sh:697
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-rebase.sh:661
+#: git-rebase.sh:707
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
@@ -15930,115 +17050,115 @@ msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr ""
"Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
-#: git-stash.sh:340
+#: git-stash.sh:342
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: git-stash.sh:488
+#: git-stash.sh:490
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "непозната опция: ${opt}"
-#: git-stash.sh:501
+#: git-stash.sh:503
msgid "No stash entries found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: git-stash.sh:508
+#: git-stash.sh:510
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-#: git-stash.sh:523
+#: git-stash.sh:525
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-#: git-stash.sh:551
+#: git-stash.sh:553
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-stash.sh:562
+#: git-stash.sh:564
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-stash.sh:570
+#: git-stash.sh:572
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-stash.sh:574
+#: git-stash.sh:576
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-stash.sh:582
+#: git-stash.sh:584
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-stash.sh:584
+#: git-stash.sh:586
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:593
+#: git-stash.sh:595
msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-#: git-stash.sh:618
+#: git-stash.sh:620
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-stash.sh:633
+#: git-stash.sh:635
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е скатан."
-#: git-stash.sh:647
+#: git-stash.sh:649
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново"
-#: git-stash.sh:656
+#: git-stash.sh:658
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-stash.sh:657
+#: git-stash.sh:659
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:665
+#: git-stash.sh:667
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: git-stash.sh:744
+#: git-stash.sh:746
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
-#: git-submodule.sh:181
+#: git-submodule.sh:188
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
-#: git-submodule.sh:191
+#: git-submodule.sh:198
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:210
+#: git-submodule.sh:217
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:213
+#: git-submodule.sh:220
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
-#: git-submodule.sh:219
+#: git-submodule.sh:226
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -16049,24 +17169,24 @@ msgstr ""
"${sm_path}\n"
"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-#: git-submodule.sh:237
+#: git-submodule.sh:249
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:239
+#: git-submodule.sh:251
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:247
+#: git-submodule.sh:259
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:249
+#: git-submodule.sh:261
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -16083,48 +17203,48 @@ msgstr ""
"правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
"друго име като аргумент към опцията „--name“."
-#: git-submodule.sh:255
+#: git-submodule.sh:267
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:267
+#: git-submodule.sh:279
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:272
+#: git-submodule.sh:284
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:281
+#: git-submodule.sh:293
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:342
+#: git-submodule.sh:354
#, sh-format
msgid "Entering '$displaypath'"
msgstr "Влизане в „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:362
+#: git-submodule.sh:374
#, sh-format
msgid "Stopping at '$displaypath'; script returned non-zero status."
msgstr ""
"Спиране при „${displaypath}“ — изходният код от скрипта бе различен от 0."
-#: git-submodule.sh:584
+#: git-submodule.sh:600
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:594
+#: git-submodule.sh:610
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:599
+#: git-submodule.sh:615
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -16133,12 +17253,12 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:617
+#: git-submodule.sh:633
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:623
+#: git-submodule.sh:639
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -16147,80 +17267,80 @@ msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„$sha1“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:630
+#: git-submodule.sh:646
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:631
+#: git-submodule.sh:647
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:635
+#: git-submodule.sh:651
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:636
+#: git-submodule.sh:652
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:641
+#: git-submodule.sh:657
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:642
+#: git-submodule.sh:658
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:647
+#: git-submodule.sh:663
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:648
+#: git-submodule.sh:664
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:679
+#: git-submodule.sh:695
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:775
+#: git-submodule.sh:791
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:827
+#: git-submodule.sh:843
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:847
+#: git-submodule.sh:863
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:850
+#: git-submodule.sh:866
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:853
+#: git-submodule.sh:869
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
@@ -16232,22 +17352,28 @@ msgstr ""
msgid "See git-${cmd}(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството на „git-${cmd}(1)“"
-#: git-rebase--interactive.sh:140
+#: git-rebase--interactive.sh:142
#, sh-format
msgid "Rebasing ($new_count/$total)"
msgstr "Пребазиране ($new_count/$total)"
-#: git-rebase--interactive.sh:156
+#: git-rebase--interactive.sh:158
msgid ""
"\n"
"Commands:\n"
-"p, pick = use commit\n"
-"r, reword = use commit, but edit the commit message\n"
-"e, edit = use commit, but stop for amending\n"
-"s, squash = use commit, but meld into previous commit\n"
-"f, fixup = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
-"x, exec = run command (the rest of the line) using shell\n"
-"d, drop = remove commit\n"
+"p, pick <commit> = use commit\n"
+"r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
+"e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
+"s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
+"f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
+"x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
+"d, drop <commit> = remove commit\n"
+"l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
+"t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
+"m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
+". create a merge commit using the original merge commit's\n"
+". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
+". specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
"\n"
"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
msgstr ""
@@ -16256,16 +17382,22 @@ msgstr ""
" p, pick — прилагане на подаването\n"
" r, reword — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
" e, edit — прилагане на подаването и спиране при него за още промени\n"
-" s, squash — сливане на подаването към предходното му\n"
-" f, fixup — сливане на подаването към предходното му, без смяна на "
+" s, squash — вкарване на подаването в предходното му\n"
+" f, fixup — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на "
"съобщението\n"
" x, exec — изпълнение на команда към обвивката: останалата част на реда\n"
" d, drop — прескачане на подаването\n"
+" l, label ЕТИКЕТ — задаване на етикет на указаното от HEAD\n"
+" t, reset ЕТИКЕТ — занулявяне на HEAD към ЕТИКЕТа\n"
+" m, merge [-C ПОДАВАНЕ | -c ПОДАВАНЕ] ЕТИКЕТ [# ЕДИН_РЕД]\n"
+" създаване на подаване със сливане със съобщението от първоначалното\n"
+" подаване (или съобщението от ЕДИН_РЕД, ако не е зададено подаване\n"
+" със сливане. С опцията „-c ПОДАВАНЕ“, може да смените съобщението.\n"
"\n"
"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
"последователно отгоре-надолу.\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:171
+#: git-rebase--interactive.sh:179
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -16274,7 +17406,7 @@ msgstr ""
"Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
"„drop“.\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:175
+#: git-rebase--interactive.sh:183
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -16282,7 +17414,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:213
+#: git-rebase--interactive.sh:221
#, sh-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -16301,84 +17433,84 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue"
-#: git-rebase--interactive.sh:238
+#: git-rebase--interactive.sh:246
#, sh-format
msgid "$sha1: not a commit that can be picked"
msgstr "$sha1: това не е подаване, което може да бъде отбрано"
-#: git-rebase--interactive.sh:277
+#: git-rebase--interactive.sh:285
#, sh-format
msgid "Invalid commit name: $sha1"
msgstr "Неправилно име на подаване: „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:319
+#: git-rebase--interactive.sh:325
msgid "Cannot write current commit's replacement sha1"
msgstr ""
"Заместващата сума по SHA1 за текущото подаване не може да бъде запазена"
-#: git-rebase--interactive.sh:371
+#: git-rebase--interactive.sh:376
#, sh-format
msgid "Fast-forward to $sha1"
msgstr "Превъртане до „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:373
+#: git-rebase--interactive.sh:378
#, sh-format
msgid "Cannot fast-forward to $sha1"
msgstr "Не може да се превърти до „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:382
+#: git-rebase--interactive.sh:387
#, sh-format
msgid "Cannot move HEAD to $first_parent"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се насочи към „$first_parent“"
-#: git-rebase--interactive.sh:387
+#: git-rebase--interactive.sh:392
#, sh-format
msgid "Refusing to squash a merge: $sha1"
msgstr "Подаването не може да се смачка: „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:405
+#: git-rebase--interactive.sh:410
#, sh-format
msgid "Error redoing merge $sha1"
msgstr "Грешка при повтарянето на сливането на „$sha1“"
-#: git-rebase--interactive.sh:414
+#: git-rebase--interactive.sh:419
#, sh-format
msgid "Could not pick $sha1"
msgstr "„$sha1“ не може да се отбере."
-#: git-rebase--interactive.sh:423
+#: git-rebase--interactive.sh:428
#, sh-format
msgid "This is the commit message #${n}:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №${n}:"
-#: git-rebase--interactive.sh:428
+#: git-rebase--interactive.sh:433
#, sh-format
msgid "The commit message #${n} will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №${n} ще бъде прескочено."
-#: git-rebase--interactive.sh:439
+#: git-rebase--interactive.sh:444
#, sh-format
msgid "This is a combination of $count commit."
msgid_plural "This is a combination of $count commits."
msgstr[0] "Това е обединение от $count подаване."
msgstr[1] "Това е обединение от $count подавания."
-#: git-rebase--interactive.sh:448
+#: git-rebase--interactive.sh:453
#, sh-format
msgid "Cannot write $fixup_msg"
msgstr "Новото съобщение при подаване „$fixup_msg“ не може да бъде запазено"
-#: git-rebase--interactive.sh:451
+#: git-rebase--interactive.sh:456
msgid "This is a combination of 2 commits."
msgstr "Това е обединение от 2 подавания"
-#: git-rebase--interactive.sh:492 git-rebase--interactive.sh:535
-#: git-rebase--interactive.sh:538
+#: git-rebase--interactive.sh:497 git-rebase--interactive.sh:540
+#: git-rebase--interactive.sh:543
#, sh-format
msgid "Could not apply $sha1... $rest"
msgstr "Не може да се подаде $sha1… $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:567
+#: git-rebase--interactive.sh:572
#, sh-format
msgid ""
"Could not amend commit after successfully picking $sha1... $rest\n"
@@ -16394,31 +17526,31 @@ msgstr ""
"коригирате,\n"
"преди да можете да промените подаването."
-#: git-rebase--interactive.sh:582
+#: git-rebase--interactive.sh:587
#, sh-format
msgid "Stopped at $sha1_abbrev... $rest"
msgstr "Спиране при „$sha1_abbrev…“ $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:597
+#: git-rebase--interactive.sh:602
#, sh-format
msgid "Cannot '$squash_style' without a previous commit"
-msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „$squash_style“"
+msgstr "Без предходно подаване не може да се изпълни „$squash_style“"
-#: git-rebase--interactive.sh:639
+#: git-rebase--interactive.sh:644
#, sh-format
msgid "Executing: $rest"
msgstr "В момента се изпълнява: $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:647
+#: git-rebase--interactive.sh:652
#, sh-format
msgid "Execution failed: $rest"
msgstr "Неуспешно изпълнение: $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:649
+#: git-rebase--interactive.sh:654
msgid "and made changes to the index and/or the working tree"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво"
-#: git-rebase--interactive.sh:651
+#: git-rebase--interactive.sh:656
msgid ""
"You can fix the problem, and then run\n"
"\n"
@@ -16429,7 +17561,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue"
#. TRANSLATORS: after these lines is a command to be issued by the user
-#: git-rebase--interactive.sh:664
+#: git-rebase--interactive.sh:669
#, sh-format
msgid ""
"Execution succeeded: $rest\n"
@@ -16444,29 +17576,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue"
-#: git-rebase--interactive.sh:675
+#: git-rebase--interactive.sh:680
#, sh-format
msgid "Unknown command: $command $sha1 $rest"
msgstr "Непозната команда: $command $sha1 $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:676
+#: git-rebase--interactive.sh:681
msgid "Please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "Коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: git-rebase--interactive.sh:711
+#: git-rebase--interactive.sh:716
#, sh-format
msgid "Successfully rebased and updated $head_name."
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „$head_name“."
-#: git-rebase--interactive.sh:735
+#: git-rebase--interactive.sh:740
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: git-rebase--interactive.sh:771
+#: git-rebase--interactive.sh:778
msgid "Could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "Указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: git-rebase--interactive.sh:776
+#: git-rebase--interactive.sh:783
#, sh-format
msgid ""
"You have staged changes in your working tree.\n"
@@ -16483,7 +17615,7 @@ msgid ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
msgstr ""
-"В индекса има промени. Ако искате да ги прибавите към\n"
+"В индекса има промени. Ако искате да ги вкарате в\n"
"предишното подаване, изпълнете:\n"
"\n"
" git commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
@@ -16496,11 +17628,11 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:793
+#: git-rebase--interactive.sh:800
msgid "Error trying to find the author identity to amend commit"
msgstr "Не може да бъде открит автор за поправянето на подаването"
-#: git-rebase--interactive.sh:798
+#: git-rebase--interactive.sh:805
msgid ""
"You have uncommitted changes in your working tree. Please commit them\n"
"first and then run 'git rebase --continue' again."
@@ -16508,11 +17640,11 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: git-rebase--interactive.sh:803 git-rebase--interactive.sh:807
+#: git-rebase--interactive.sh:810 git-rebase--interactive.sh:814
msgid "Could not commit staged changes."
msgstr "Промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: git-rebase--interactive.sh:836
+#: git-rebase--interactive.sh:843
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -16527,37 +17659,29 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:844 git-rebase--interactive.sh:1008
+#: git-rebase--interactive.sh:851 git-rebase--interactive.sh:937
msgid "Could not execute editor"
msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
-#: git-rebase--interactive.sh:860
+#: git-rebase--interactive.sh:872
#, sh-format
msgid "Could not checkout $switch_to"
msgstr "„$switch_to“ не може да се изтегли"
-#: git-rebase--interactive.sh:865
+#: git-rebase--interactive.sh:879
msgid "No HEAD?"
msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-#: git-rebase--interactive.sh:866
+#: git-rebase--interactive.sh:880
#, sh-format
msgid "Could not create temporary $state_dir"
msgstr "Временната директория „$state_dir“ не може да бъде създадена"
-#: git-rebase--interactive.sh:869
+#: git-rebase--interactive.sh:883
msgid "Could not mark as interactive"
msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
-#: git-rebase--interactive.sh:879 git-rebase--interactive.sh:884
-msgid "Could not init rewritten commits"
-msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не може да бъде създаден"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:910
-msgid "Could not generate todo list"
-msgstr "Файлът с командите не може да се генерира"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:986
+#: git-rebase--interactive.sh:915
#, sh-format
msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
@@ -16566,20 +17690,30 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
-#: git-rebase--interactive.sh:991
+#: git-rebase--interactive.sh:920
msgid ""
"\n"
-"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
+"\tHowever, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
"\n"
+"\t"
msgstr ""
"\n"
-"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
+" Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
+" "
-#: git-rebase--interactive.sh:998
+#: git-rebase--interactive.sh:927
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Празните подавания са коментирани"
+#: git-rebase--interactive.sh:980
+msgid "Could not generate todo list"
+msgstr "Файлът с командите не може да се генерира"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1001 git-rebase--interactive.sh:1006
+msgid "Could not init rewritten commits"
+msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не може да бъде създаден"
+
#: git-sh-setup.sh:89 git-sh-setup.sh:94
#, sh-format
msgid "usage: $dashless $USAGE"
@@ -16661,68 +17795,68 @@ msgstr "в индекса"
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: git-add--interactive.perl:246 git-add--interactive.perl:271
+#: git-add--interactive.perl:253 git-add--interactive.perl:278
msgid "binary"
msgstr "двоично"
-#: git-add--interactive.perl:255 git-add--interactive.perl:309
+#: git-add--interactive.perl:262 git-add--interactive.perl:316
msgid "nothing"
msgstr "нищо"
-#: git-add--interactive.perl:291 git-add--interactive.perl:306
+#: git-add--interactive.perl:298 git-add--interactive.perl:313
msgid "unchanged"
msgstr "няма промени"
-#: git-add--interactive.perl:602
+#: git-add--interactive.perl:609
#, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл добавен\n"
msgstr[1] "%d файла добавени\n"
-#: git-add--interactive.perl:605
+#: git-add--interactive.perl:612
#, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл обновен\n"
msgstr[1] "%d файла обновени\n"
-#: git-add--interactive.perl:608
+#: git-add--interactive.perl:615
#, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
-#: git-add--interactive.perl:611
+#: git-add--interactive.perl:618
#, perl-format
msgid "touched %d path\n"
msgid_plural "touched %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл засегнат\n"
msgstr[1] "%d файла засегнати\n"
-#: git-add--interactive.perl:620
+#: git-add--interactive.perl:627
msgid "Update"
msgstr "Обновяване"
-#: git-add--interactive.perl:632
+#: git-add--interactive.perl:639
msgid "Revert"
msgstr "Отмяна"
-#: git-add--interactive.perl:655
+#: git-add--interactive.perl:662
#, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-#: git-add--interactive.perl:666
+#: git-add--interactive.perl:673
msgid "Add untracked"
msgstr "Добавяне на неследени"
-#: git-add--interactive.perl:672
+#: git-add--interactive.perl:679
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Няма неследени файлове.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1026
+#: git-add--interactive.perl:1033
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for staging."
@@ -16731,7 +17865,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"добавено към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1029
+#: git-add--interactive.perl:1036
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for stashing."
@@ -16740,7 +17874,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"скътано"
-#: git-add--interactive.perl:1032
+#: git-add--interactive.perl:1039
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for unstaging."
@@ -16749,7 +17883,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"извадено от индекса."
-#: git-add--interactive.perl:1035 git-add--interactive.perl:1044
+#: git-add--interactive.perl:1042 git-add--interactive.perl:1051
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for applying."
@@ -16758,7 +17892,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за прилагане."
-#: git-add--interactive.perl:1038 git-add--interactive.perl:1041
+#: git-add--interactive.perl:1045 git-add--interactive.perl:1048
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for discarding."
@@ -16767,16 +17901,16 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за зануляване."
-#: git-add--interactive.perl:1078
+#: git-add--interactive.perl:1085
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for writing: %s"
msgstr "файлът за редактиране на парчето код не може да бъде отворен: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1079
+#: git-add--interactive.perl:1086
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1085
+#: git-add--interactive.perl:1092
#, perl-format
msgid ""
"---\n"
@@ -16791,7 +17925,7 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%s“ ще бъдат пропуснати.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: git-add--interactive.perl:1093
+#: git-add--interactive.perl:1100
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -16801,7 +17935,7 @@ msgstr ""
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1107
+#: git-add--interactive.perl:1114
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for reading: %s"
msgstr ""
@@ -16813,7 +17947,7 @@ msgstr ""
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: git-add--interactive.perl:1206
+#: git-add--interactive.perl:1213
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
@@ -16821,7 +17955,7 @@ msgstr ""
"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
"„n“ (не)? "
-#: git-add--interactive.perl:1215
+#: git-add--interactive.perl:1222
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
@@ -16835,7 +17969,7 @@ msgstr ""
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1221
+#: git-add--interactive.perl:1228
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
@@ -16849,7 +17983,7 @@ msgstr ""
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла"
-#: git-add--interactive.perl:1227
+#: git-add--interactive.perl:1234
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
@@ -16863,7 +17997,7 @@ msgstr ""
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1233
+#: git-add--interactive.perl:1240
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -16877,7 +18011,7 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1239
+#: git-add--interactive.perl:1246
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -16894,7 +18028,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1245
+#: git-add--interactive.perl:1252
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -16911,7 +18045,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1251
+#: git-add--interactive.perl:1258
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -16928,7 +18062,7 @@ msgstr ""
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1266
+#: git-add--interactive.perl:1273
msgid ""
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
@@ -16950,220 +18084,220 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: git-add--interactive.perl:1297
+#: git-add--interactive.perl:1304
msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!\n"
-#: git-add--interactive.perl:1298
+#: git-add--interactive.perl:1305
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-#: git-add--interactive.perl:1301
+#: git-add--interactive.perl:1308
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Нищо не е приложено.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1312
+#: git-add--interactive.perl:1319
#, perl-format
msgid "ignoring unmerged: %s\n"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1321
+#: git-add--interactive.perl:1328
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1323
+#: git-add--interactive.perl:1330
msgid "No changes.\n"
msgstr "Няма промени.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1331
+#: git-add--interactive.perl:1338
msgid "Patch update"
msgstr "Обновяване на кръпка"
-#: git-add--interactive.perl:1383
+#: git-add--interactive.perl:1390
#, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1384
+#: git-add--interactive.perl:1391
#, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1385
+#: git-add--interactive.perl:1392
#, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1388
+#: git-add--interactive.perl:1395
#, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1389
+#: git-add--interactive.perl:1396
#, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1390
+#: git-add--interactive.perl:1397
#, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1393
+#: git-add--interactive.perl:1400
#, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1394
+#: git-add--interactive.perl:1401
#, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1395
+#: git-add--interactive.perl:1402
#, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1398
+#: git-add--interactive.perl:1405
#, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1399
+#: git-add--interactive.perl:1406
#, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1400
+#: git-add--interactive.perl:1407
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1403
+#: git-add--interactive.perl:1410
#, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1404
+#: git-add--interactive.perl:1411
#, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1405
+#: git-add--interactive.perl:1412
#, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1408
+#: git-add--interactive.perl:1415
#, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
"n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1409
+#: git-add--interactive.perl:1416
#, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1410
+#: git-add--interactive.perl:1417
#, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1413
+#: git-add--interactive.perl:1420
#, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
"q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1414
+#: git-add--interactive.perl:1421
#, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1415
+#: git-add--interactive.perl:1422
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1515
+#: git-add--interactive.perl:1522
msgid "No other hunks to goto\n"
msgstr "Няма други парчета\n"
-#: git-add--interactive.perl:1522
+#: git-add--interactive.perl:1529
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
-#: git-add--interactive.perl:1524
+#: git-add--interactive.perl:1531
msgid "go to which hunk? "
msgstr "към кое парче да се придвижи? "
-#: git-add--interactive.perl:1533
+#: git-add--interactive.perl:1540
#, perl-format
msgid "Invalid number: '%s'\n"
msgstr "Неправилен номер: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1538
+#: git-add--interactive.perl:1545
#, perl-format
msgid "Sorry, only %d hunk available.\n"
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available.\n"
msgstr[0] "Има само %d парче.\n"
msgstr[1] "Има само %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1564
+#: git-add--interactive.perl:1571
msgid "No other hunks to search\n"
msgstr "Няма други парчета за търсене\n"
-#: git-add--interactive.perl:1568
+#: git-add--interactive.perl:1575
msgid "search for regex? "
msgstr "да се търси с регулярен израз? "
-#: git-add--interactive.perl:1581
+#: git-add--interactive.perl:1588
#, perl-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s\n"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s\n"
-#: git-add--interactive.perl:1591
+#: git-add--interactive.perl:1598
msgid "No hunk matches the given pattern\n"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз\n"
-#: git-add--interactive.perl:1603 git-add--interactive.perl:1625
+#: git-add--interactive.perl:1610 git-add--interactive.perl:1632
msgid "No previous hunk\n"
msgstr "Няма друго парче преди това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1612 git-add--interactive.perl:1631
+#: git-add--interactive.perl:1619 git-add--interactive.perl:1638
msgid "No next hunk\n"
msgstr "Няма друго парче след това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1637
+#: git-add--interactive.perl:1644
msgid "Sorry, cannot split this hunk\n"
msgstr "Това парче не може да бъде разделено\n"
-#: git-add--interactive.perl:1643
+#: git-add--interactive.perl:1650
#, perl-format
msgid "Split into %d hunk.\n"
msgid_plural "Split into %d hunks.\n"
msgstr[0] "Разделяне на %d парче.\n"
msgstr[1] "Разделяне на %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1653
+#: git-add--interactive.perl:1660
msgid "Sorry, cannot edit this hunk\n"
msgstr "Това парче не може да бъде редактирано\n"
-#: git-add--interactive.perl:1699
+#: git-add--interactive.perl:1706
msgid "Review diff"
msgstr "Преглед на разликата"
#. TRANSLATORS: please do not translate the command names
#. 'status', 'update', 'revert', etc.
-#: git-add--interactive.perl:1718
+#: git-add--interactive.perl:1725
msgid ""
"status - show paths with changes\n"
"update - add working tree state to the staged set of changes\n"
@@ -17184,18 +18318,18 @@ msgstr ""
" и индекса\n"
"add untracked — добавяне на неследените файлове към промените в индекса\n"
-#: git-add--interactive.perl:1735 git-add--interactive.perl:1740
-#: git-add--interactive.perl:1743 git-add--interactive.perl:1750
-#: git-add--interactive.perl:1754 git-add--interactive.perl:1760
+#: git-add--interactive.perl:1742 git-add--interactive.perl:1747
+#: git-add--interactive.perl:1750 git-add--interactive.perl:1757
+#: git-add--interactive.perl:1761 git-add--interactive.perl:1767
msgid "missing --"
msgstr "„--“ липсва"
-#: git-add--interactive.perl:1756
+#: git-add--interactive.perl:1763
#, perl-format
msgid "unknown --patch mode: %s"
msgstr "неизвестна стратегия за прилагане на кръпка: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1762 git-add--interactive.perl:1768
+#: git-add--interactive.perl:1769 git-add--interactive.perl:1775
#, perl-format
msgid "invalid argument %s, expecting --"
msgstr "указан е неправилен аргумент „%s“, а се очаква „--“."
@@ -17418,7 +18552,7 @@ msgstr ""
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "Пътят към сертификат „%s“ не съществува."
-#: git-send-email.perl:1395
+#: git-send-email.perl:1400
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -17443,134 +18577,135 @@ msgstr ""
" „git config --global sendemail.confirm auto“.\n"
"\n"
-#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [q] [a] in your
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [e] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1410
-msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[q]uit|[a]ll): "
+#: git-send-email.perl:1415
+msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[e]dit|[q]uit|[a]ll): "
msgstr ""
-"Изпращане на е-писмото? „y“ (да), „n“ (не), „q“ (изход), „a“ (всичко): "
+"Изпращане на е-писмото? „y“ (да), „n“ (не), „e“ (редактиране), „q“ (изход), "
+"„a“ (всичко): "
-#: git-send-email.perl:1413
+#: git-send-email.perl:1418
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Изискване на отговор към това е-писмо"
-#: git-send-email.perl:1439
+#: git-send-email.perl:1446
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "Сървърът за SMTP не е настроен правилно."
-#: git-send-email.perl:1486
+#: git-send-email.perl:1493
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "Сървърът не поддържа „STARTTLS“! %s"
-#: git-send-email.perl:1491 git-send-email.perl:1495
+#: git-send-email.perl:1498 git-send-email.perl:1502
#, perl-format
msgid "STARTTLS failed! %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на STARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1505
+#: git-send-email.perl:1512
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Подсистемата за SMTP не може да се инициализира. Проверете настройките и "
"използвайте опцията: „--smtp-debug“."
-#: git-send-email.perl:1523
+#: git-send-email.perl:1530
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "„%s“ не може да бъде изпратен\n"
-#: git-send-email.perl:1526
+#: git-send-email.perl:1533
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Проба за изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1526
+#: git-send-email.perl:1533
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1528
+#: git-send-email.perl:1535
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Успех при пробата. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1528
+#: git-send-email.perl:1535
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "Успех. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1540
+#: git-send-email.perl:1547
msgid "Result: "
msgstr "Резултат: "
-#: git-send-email.perl:1543
+#: git-send-email.perl:1550
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Резултат: успех\n"
-#: git-send-email.perl:1556
+#: git-send-email.perl:1568
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: git-send-email.perl:1603 git-send-email.perl:1623
+#: git-send-email.perl:1615 git-send-email.perl:1635
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1609
+#: git-send-email.perl:1621
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „до: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1657
+#: git-send-email.perl:1674
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(не-mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1682
+#: git-send-email.perl:1699
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(тяло) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1788
+#: git-send-email.perl:1817
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) Не може да бъде се изпълни „%s“"
-#: git-send-email.perl:1795
+#: git-send-email.perl:1824
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) Добавяне на „%s: %s“ от: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1799
+#: git-send-email.perl:1828
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) програмният канал не може да се затвори за изпълнението на „%s“"
-#: git-send-email.perl:1826
+#: git-send-email.perl:1855
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "съобщението не може да се изпрати чрез 7 битови знаци"
-#: git-send-email.perl:1834
+#: git-send-email.perl:1863
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "неправилно кодиране за пренос"
-#: git-send-email.perl:1872 git-send-email.perl:1923 git-send-email.perl:1933
+#: git-send-email.perl:1901 git-send-email.perl:1952 git-send-email.perl:1962
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1875
+#: git-send-email.perl:1904
#, perl-format
msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
msgstr "„%s“: кръпката съдържа ред с над 988 знака"
-#: git-send-email.perl:1891
+#: git-send-email.perl:1920
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение за архивен файл: „%s“.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:1895
+#: git-send-email.perl:1924
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "