summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorJunio C Hamano <gitster@pobox.com>2016-06-13 01:00:57 (GMT)
committerJunio C Hamano <gitster@pobox.com>2016-06-13 01:00:57 (GMT)
commit25c7aeb1adee0a62bc53c2f3bf8d051f035f1922 (patch)
tree93840b0abb017a609ad4a2ee2a50d163c2dd7fb9 /po/bg.po
parenta28705da929ad746abcb34270947f738549d3246 (diff)
parentad583ebe0813c5d6a8e7c263d72d934770083d83 (diff)
downloadgit-25c7aeb1adee0a62bc53c2f3bf8d051f035f1922.zip
git-25c7aeb1adee0a62bc53c2f3bf8d051f035f1922.tar.gz
git-25c7aeb1adee0a62bc53c2f3bf8d051f035f1922.tar.bz2
Merge tag 'l10n-2.9.0-rc0' of git://github.com/git-l10n/git-po
l10n-2.9.0-rc0 * tag 'l10n-2.9.0-rc0' of git://github.com/git-l10n/git-po: l10n: ko.po: Update Korean translation l10n: ru.po: update Russian translation l10n: de.po: translate 104 new messages l10n: zh_CN: review for git v2.9.0 l10n round 1 l10n: zh_CN: for git v2.9.0 l10n round 1 l10n: pt_PT: update Portuguese translation l10n: pt_PT: update according to git-gui glossary l10n: pt_PT: merge git.pot file l10n: Updated Bulgarian translation of git (2597t,0f,0u) l10n: sv.po: Update Swedish translation (2597t0f0u) l10n: fr.po v2.9.0rnd1 l10n: Updated Vietnamese translation (2597t) l10n: git.pot: v2.9.0 round 1 (104 new, 37 removed) l10n: fr.po Fixed grammar mistake
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po4689
1 files changed, 2655 insertions, 2034 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index ac6f103..ce75f39 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -65,6 +65,9 @@
# term управляваща дума (за git-bisect)
# mergetag етикет при сливане
# delta - разлика, делта, обект-разлика
+# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
+# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
+# unrelated histories - независими истории
# ----
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ========================
@@ -109,8 +112,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-22 22:50+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-28 11:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-05-24 23:42+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-29 15:23+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -133,7 +136,7 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:101 builtin/merge.c:1225
+#: advice.c:101 builtin/merge.c:1238
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
@@ -177,25 +180,25 @@ msgstr "ФОРМАТ"
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:430 builtin/log.c:1229
+#: archive.c:430 builtin/log.c:1395
msgid "prefix"
-msgstr "префикс"
+msgstr "ПРЕФИКС"
#: archive.c:431
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
-msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
+msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2535 builtin/blame.c:2536
-#: builtin/config.c:58 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
-#: builtin/grep.c:707 builtin/hash-object.c:99 builtin/ls-files.c:446
-#: builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:395 builtin/notes.c:558
+#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2548 builtin/blame.c:2549
+#: builtin/config.c:60 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
+#: builtin/grep.c:722 builtin/hash-object.c:100 builtin/ls-files.c:459
+#: builtin/ls-files.c:462 builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:561
#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
msgid "file"
-msgstr "файл"
+msgstr "ФАЙЛ"
#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
-msgstr "запазване на архива в този файл"
+msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
#: archive.c:435
msgid "read .gitattributes in working directory"
@@ -221,7 +224,8 @@ msgstr "добро компресиране"
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
+#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:82
+#: builtin/submodule--helper.c:776
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
@@ -229,7 +233,7 @@ msgstr "хранилище"
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:479
+#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:482
msgid "command"
msgstr "команда"
@@ -237,7 +241,7 @@ msgstr "команда"
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: attr.c:265
+#: attr.c:263
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -245,85 +249,102 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: branch.c:61
+#: branch.c:53
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
+"the remote tracking information by invoking\n"
+"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
+msgstr ""
+"\n"
+"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
+"информацията за следения клон чрез:\n"
+"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
+
+#: branch.c:67
#, c-format
msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
msgstr ""
"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
-#: branch.c:84
+#: branch.c:93
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
"пребазиране."
-#: branch.c:85
+#: branch.c:94
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
-#: branch.c:89
+#: branch.c:98
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
msgstr ""
"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
-#: branch.c:90
+#: branch.c:99
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
-#: branch.c:95
+#: branch.c:104
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:96
+#: branch.c:105
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
-#: branch.c:100
+#: branch.c:109
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
-#: branch.c:101
+#: branch.c:110
#, c-format
msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
-#: branch.c:134
+#: branch.c:119
+msgid "Unable to write upstream branch configuration"
+msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
+
+#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
-#: branch.c:163
+#: branch.c:185
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid branch name."
msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
-#: branch.c:168
+#: branch.c:190
#, c-format
msgid "A branch named '%s' already exists."
msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
-#: branch.c:176
+#: branch.c:198
msgid "Cannot force update the current branch."
msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
-#: branch.c:196
+#: branch.c:218
#, c-format
msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
-#: branch.c:198
+#: branch.c:220
#, c-format
msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
-#: branch.c:200
+#: branch.c:222
msgid ""
"\n"
"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -342,26 +363,31 @@ msgstr ""
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
-#: branch.c:244
+#: branch.c:266
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: branch.c:264
+#: branch.c:286
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
-#: branch.c:269
+#: branch.c:291
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:322
+#: branch.c:345
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
+#: branch.c:364
+#, c-format
+msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
+msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
+
#: bundle.c:34
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
@@ -372,7 +398,7 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:87 builtin/commit.c:766
+#: bundle.c:87 builtin/commit.c:777
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -381,10 +407,10 @@ msgstr "„%s“ не може да се отвори"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:163 ref-filter.c:1372 sequencer.c:636 sequencer.c:1083
-#: builtin/blame.c:2734 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:334
-#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1461 builtin/log.c:1694 builtin/merge.c:358
-#: builtin/shortlog.c:158
+#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:627 sequencer.c:1073
+#: builtin/blame.c:2755 builtin/commit.c:1056 builtin/log.c:340
+#: builtin/log.c:863 builtin/log.c:1308 builtin/log.c:1633 builtin/log.c:1875
+#: builtin/merge.c:361 builtin/shortlog.c:170
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -424,21 +450,21 @@ msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1369 builtin/shortlog.c:261
+#: bundle.c:443 builtin/log.c:163 builtin/log.c:1538 builtin/shortlog.c:273
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:449
+#: bundle.c:451
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:459
+#: bundle.c:463
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:480
+#: bundle.c:491
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
@@ -447,8 +473,8 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:40 builtin/am.c:452 builtin/am.c:488 builtin/am.c:1520
-#: builtin/am.c:2149
+#: commit.c:40 builtin/am.c:437 builtin/am.c:473 builtin/am.c:1504
+#: builtin/am.c:2134
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -462,28 +488,27 @@ msgstr "%s %s не е подаване!"
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:474 config.c:476
+#: config.c:475 config.c:477
#, c-format
-msgid "bad config file line %d in %s"
-msgstr "неправилен ред %d в „%s“"
+msgid "bad config line %d in %s %s"
+msgstr "неправилен ред %d в настройката %s „%s“"
-#: config.c:592
+#: config.c:593
#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
-msgstr ""
-"неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в раздела „%s“: %s"
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в %s „%s“: %s"
-#: config.c:594
+#: config.c:595
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
-#: config.c:679
+#: config.c:680
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:757 config.c:768
+#: config.c:761 config.c:772
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
@@ -493,42 +518,50 @@ msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1216
+#: config.c:1228
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:1277
+#: config.c:1284
msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:1601
+#: config.c:1629
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:1603
+#: config.c:1631
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:1662
+#: config.c:1690
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
+#: config.c:2224
+#, c-format
+msgid "could not set '%s' to '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
+
+#: config.c:2226
+#, c-format
+msgid "could not unset '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се премахне"
+
#: connected.c:69
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
#: connected.c:89
-#, c-format
-msgid "failed write to rev-list: %s"
-msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
+msgid "failed write to rev-list"
+msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:97
-#, c-format
-msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
-msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен: %s"
+#: connected.c:96
+msgid "failed to close rev-list's stdin"
+msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
#: date.c:95
msgid "in the future"
@@ -603,28 +636,28 @@ msgstr[1] "преди %lu години"
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: diffcore-rename.c:536
+#: diffcore-rename.c:538
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-#: diff.c:115
+#: diff.c:116
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
-#: diff.c:120
+#: diff.c:121
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:215
+#: diff.c:225
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:267
+#: diff.c:277
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -633,17 +666,17 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3000
+#: diff.c:3007
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:3396
+#: diff.c:3405
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:3559
+#: diff.c:3568
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -652,20 +685,21 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3573
+#: diff.c:3582
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: dir.c:1915
+#: dir.c:1823
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:1998
-msgid "Untracked cache is disabled on this system."
-msgstr "Кеша за неследените файлове е изключен на тази система"
+#: dir.c:1942
+msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
+msgstr ""
+"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
-#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:237
+#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:235
msgid "could not run gpg."
msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
@@ -679,43 +713,43 @@ msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
#: gpg-interface.c:222
#, c-format
-msgid "could not create temporary file '%s': %s"
-msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
+msgid "could not create temporary file '%s'"
+msgstr "Програмата не успя да създаде временния файл „%s“"
-#: gpg-interface.c:225
+#: gpg-interface.c:224
#, c-format
-msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
-msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
+msgid "failed writing detached signature to '%s'"
+msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
#: grep.c:1718
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:1735
+#: grep.c:1735 builtin/clone.c:382 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
#, c-format
-msgid "'%s': %s"
-msgstr "„%s“: „%s“"
+msgid "failed to stat '%s'"
+msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
#: grep.c:1746
#, c-format
-msgid "'%s': short read %s"
-msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
+msgid "'%s': short read"
+msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
-#: help.c:207
+#: help.c:205
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
-#: help.c:214
+#: help.c:212
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-#: help.c:246
+#: help.c:244
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:311
+#: help.c:309
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -724,11 +758,11 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:368
+#: help.c:366
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:390
+#: help.c:388
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
@@ -739,17 +773,17 @@ msgstr ""
"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
"предвид „%s“"
-#: help.c:395
+#: help.c:393
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "след %0.1f секунди…"
-#: help.c:402
+#: help.c:400
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:406 help.c:466
+#: help.c:404 help.c:464
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -763,17 +797,41 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
-#: help.c:462
+#: help.c:460
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
+#: lockfile.c:152
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
+"\n"
+"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
+"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
+"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
+"may have crashed in this repository earlier:\n"
+"remove the file manually to continue."
+msgstr ""
+"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
+"\n"
+"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
+"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
+"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
+"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
+"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
+
+#: lockfile.c:160
+#, c-format
+msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
+msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
+
#: merge.c:41
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:94 builtin/am.c:2022 builtin/am.c:2057 builtin/checkout.c:376
-#: builtin/checkout.c:587 builtin/clone.c:722
+#: merge.c:94 builtin/am.c:2007 builtin/am.c:2042 builtin/checkout.c:375
+#: builtin/checkout.c:586 builtin/clone.c:732
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -791,66 +849,66 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за п
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:686
+#: merge-recursive.c:689
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:697
+#: merge-recursive.c:700
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:711 merge-recursive.c:732
+#: merge-recursive.c:714 merge-recursive.c:735
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:722
+#: merge-recursive.c:725
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:762
+#: merge-recursive.c:765
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:764
+#: merge-recursive.c:767
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:787 builtin/clone.c:369
+#: merge-recursive.c:790 builtin/clone.c:376
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: merge-recursive.c:795
+#: merge-recursive.c:798
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
-#: merge-recursive.c:798
+#: merge-recursive.c:801
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:936
+#: merge-recursive.c:939
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:940
+#: merge-recursive.c:943
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:956
+#: merge-recursive.c:959
msgid "unsupported object type in the tree"
msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
-#: merge-recursive.c:1031 merge-recursive.c:1045
+#: merge-recursive.c:1034 merge-recursive.c:1048
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -859,7 +917,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1050
+#: merge-recursive.c:1040 merge-recursive.c:1053
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -868,20 +926,20 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1091
+#: merge-recursive.c:1094
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1091
+#: merge-recursive.c:1094
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1147
+#: merge-recursive.c:1150
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1169
+#: merge-recursive.c:1172
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -890,150 +948,150 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1174
+#: merge-recursive.c:1177
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1228
+#: merge-recursive.c:1231
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1258
+#: merge-recursive.c:1261
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1457
+#: merge-recursive.c:1460
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1467
+#: merge-recursive.c:1470
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:1472 merge-recursive.c:1674
+#: merge-recursive.c:1475 merge-recursive.c:1677
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1523
+#: merge-recursive.c:1526
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:1526
+#: merge-recursive.c:1529
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:1578
+#: merge-recursive.c:1581
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:1578
+#: merge-recursive.c:1581
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:1588
+#: merge-recursive.c:1591
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:1595
+#: merge-recursive.c:1598
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:1629
+#: merge-recursive.c:1632
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:1643
+#: merge-recursive.c:1646
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1647 git-submodule.sh:1025
+#: merge-recursive.c:1650 git-submodule.sh:941
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:1648
+#: merge-recursive.c:1651
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1734
+#: merge-recursive.c:1737
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1759
+#: merge-recursive.c:1762
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:1765
+#: merge-recursive.c:1768
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:1770
+#: merge-recursive.c:1773
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1780
+#: merge-recursive.c:1781
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1797
+#: merge-recursive.c:1798
msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
-#: merge-recursive.c:1816
+#: merge-recursive.c:1817
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:1825
+#: merge-recursive.c:1826
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:1855
+#: merge-recursive.c:1856
#, c-format
msgid "Unprocessed path??? %s"
msgstr ""
"Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
-#: merge-recursive.c:1903
+#: merge-recursive.c:1904
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:1916
+#: merge-recursive.c:1917
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:1953
+#: merge-recursive.c:1954
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2010
+#: merge-recursive.c:2011
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2021 builtin/merge.c:645
+#: merge-recursive.c:2022 builtin/merge.c:649 builtin/merge.c:831
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -1065,28 +1123,28 @@ msgstr "Зададена е лоша стойност на променлива
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: parse-options.c:570
+#: parse-options.c:572
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:588
+#: parse-options.c:590
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
-#: parse-options.c:592
+#: parse-options.c:594
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:595
+#: parse-options.c:597
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:629
+#: parse-options.c:631
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
@@ -1095,7 +1153,7 @@ msgstr "-ЧИСЛО"
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: path.c:752
+#: path.c:796
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
@@ -1151,12 +1209,12 @@ msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:432
+#: pathspec.c:433
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-#: pathspec.c:441
+#: pathspec.c:442
msgid ""
"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
@@ -1164,7 +1222,7 @@ msgstr ""
"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
-#: pretty.c:969
+#: pretty.c:971
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
@@ -1191,165 +1249,250 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: refs.c:543 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
-#: builtin/merge.c:983
+#: refs.c:543 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:883 builtin/merge.c:985
+#: builtin/merge.c:995
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: refs/files-backend.c:2359
+#: refs/files-backend.c:2243
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:2362
+#: refs/files-backend.c:2246
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-#: refs/files-backend.c:2371
+#: refs/files-backend.c:2255
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: ref-filter.c:245
+#: ref-filter.c:55
#, c-format
-msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
-msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
+msgid "expected format: %%(color:<color>)"
+msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
+
+#: ref-filter.c:57
+#, c-format
+msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
+msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:704
+#: ref-filter.c:71
+#, c-format
+msgid "unrecognized format: %%(%s)"
+msgstr "непознат формат: %%(%s)"
+
+#: ref-filter.c:77
+#, c-format
+msgid "%%(body) does not take arguments"
+msgstr "%%(body) не приема аргументи"
+
+#: ref-filter.c:84
+#, c-format
+msgid "%%(subject) does not take arguments"
+msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
+
+#: ref-filter.c:101
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:833
+#: ref-filter.c:103
#, c-format
-msgid "expected format: %%(color:<color>)"
-msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
+msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
+msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:835
-msgid "unable to parse format"
-msgstr "форматът не може да бъде анализиран"
+#: ref-filter.c:113
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
+msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:870
+#: ref-filter.c:135
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:893
+#: ref-filter.c:147
#, c-format
-msgid "improper format entered align:%s"
-msgstr "въведен е неправилен формат align:%s"
+msgid "unrecognized position:%s"
+msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:898
+#: ref-filter.c:151
+#, c-format
+msgid "unrecognized width:%s"
+msgstr "непозната широчина: %s"
+
+#: ref-filter.c:157
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
+msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
+
+#: ref-filter.c:161
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:1219
+#: ref-filter.c:244
+#, c-format
+msgid "malformed field name: %.*s"
+msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
+
+#: ref-filter.c:270
+#, c-format
+msgid "unknown field name: %.*s"
+msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
+
+#: ref-filter.c:372
+#, c-format
+msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
+msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
+
+#: ref-filter.c:424
+#, c-format
+msgid "malformed format string %s"
+msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
+
+#: ref-filter.c:878
+msgid ":strip= requires a positive integer argument"
+msgstr "„:strip=“ изисква аргумент цяло, положително число"
+
+#: ref-filter.c:883
+#, c-format
+msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
+msgstr "указателят „%s“ не разполага с %ld компоненти за премахване (:strip)"
+
+#: ref-filter.c:1046
+#, c-format
+msgid "unknown %.*s format %s"
+msgstr "непознато „%.*s“, формат „%s“"
+
+#: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
+#, c-format
+msgid "missing object %s for %s"
+msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
+
+#: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
+#, c-format
+msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
+msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
+
+#: ref-filter.c:1311
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:1561
+#: ref-filter.c:1373
+#, c-format
+msgid "ignoring ref with broken name %s"
+msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
+
+#: ref-filter.c:1378
+#, c-format
+msgid "ignoring broken ref %s"
+msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
+
+#: ref-filter.c:1651
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:1615
+#: ref-filter.c:1705
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: remote.c:756
+#: remote.c:746
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:760
+#: remote.c:750
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:764
+#: remote.c:754
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:772
+#: remote.c:762
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1687 remote.c:1730
+#: remote.c:1678 remote.c:1721
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1696
+#: remote.c:1687
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1699
+#: remote.c:1690
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1705
+#: remote.c:1696
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1720
+#: remote.c:1711
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1735
+#: remote.c:1726
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1746
+#: remote.c:1737
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1759
+#: remote.c:1750
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1781
+#: remote.c:1772
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:2083
+#: remote.c:2074
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2087
+#: remote.c:2078
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2090
+#: remote.c:2081
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:2094
+#: remote.c:2085
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2100
+#: remote.c:2091
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2103
+#: remote.c:2094
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -1359,11 +1502,11 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
-#: remote.c:2111
+#: remote.c:2102
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2114
+#: remote.c:2105
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -1378,28 +1521,28 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2124
+#: remote.c:2115
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: revision.c:2193
+#: revision.c:2142
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2196
+#: revision.c:2145
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2390
+#: revision.c:2339
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: run-command.c:90
+#: run-command.c:92
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:92
+#: run-command.c:94
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
@@ -1425,7 +1568,7 @@ msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
# FIXME git add <path…> for consistence
-#: sequencer.c:183
+#: sequencer.c:174
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -1433,7 +1576,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:186
+#: sequencer.c:177
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -1444,227 +1587,227 @@ msgstr ""
"подайте резултата с командата „git commit'“."
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: sequencer.c:199 sequencer.c:842 sequencer.c:922
+#: sequencer.c:190 sequencer.c:833 sequencer.c:912
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:202
+#: sequencer.c:193
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s"
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
-#: sequencer.c:217
+#: sequencer.c:208
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
-#: sequencer.c:219
+#: sequencer.c:210
msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
-#: sequencer.c:222
+#: sequencer.c:213
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
-#: sequencer.c:309
+#: sequencer.c:300
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:327
+#: sequencer.c:318
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
-#: sequencer.c:347
+#: sequencer.c:338
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
-#: sequencer.c:399
+#: sequencer.c:390
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:404
+#: sequencer.c:395
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:469
+#: sequencer.c:460
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "Индексът не е слят."
-#: sequencer.c:488
+#: sequencer.c:479
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:496
+#: sequencer.c:487
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:500
+#: sequencer.c:491
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
-#: sequencer.c:513
+#: sequencer.c:504
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:517
+#: sequencer.c:508
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
-#: sequencer.c:603
+#: sequencer.c:594
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:604
+#: sequencer.c:595
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:639
+#: sequencer.c:630
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:647
+#: sequencer.c:638
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:651
+#: sequencer.c:642
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:711
+#: sequencer.c:702
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
-#: sequencer.c:733
+#: sequencer.c:724
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
-#: sequencer.c:738
+#: sequencer.c:729
msgid "No commits parsed."
msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
-#: sequencer.c:750
+#: sequencer.c:741
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "„%s“ не може да се прочете."
-#: sequencer.c:754
+#: sequencer.c:745
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "„%s“ не може да се отвори."
-#: sequencer.c:761
+#: sequencer.c:752
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
-#: sequencer.c:791
+#: sequencer.c:782
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:794 builtin/pull.c:47 builtin/pull.c:49
+#: sequencer.c:785 builtin/pull.c:50 builtin/pull.c:52
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:804
+#: sequencer.c:795
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:823
+#: sequencer.c:814
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:824
+#: sequencer.c:815
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:828
+#: sequencer.c:819
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:844 sequencer.c:926
+#: sequencer.c:835 sequencer.c:916
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
-#: sequencer.c:863 sequencer.c:996
+#: sequencer.c:854 sequencer.c:986
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:865
+#: sequencer.c:856
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:867
+#: sequencer.c:858
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:887 builtin/apply.c:4287
+#: sequencer.c:878 builtin/fetch.c:610 builtin/fetch.c:851
#, c-format
-msgid "cannot open %s: %s"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
+msgid "cannot open %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:890
+#: sequencer.c:880
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:891
+#: sequencer.c:881
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:897
+#: sequencer.c:887
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:919
+#: sequencer.c:909
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
-#: sequencer.c:1064
+#: sequencer.c:1054
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:1067
+#: sequencer.c:1057
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:1101
+#: sequencer.c:1091
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:1102
+#: sequencer.c:1092
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
@@ -1673,7 +1816,35 @@ msgstr "При празен връх не могат да се отбират п
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sha1_name.c:463
+#: setup.c:468
+#, c-format
+msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
+msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
+
+#: setup.c:476
+msgid "unknown repository extensions found:"
+msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
+
+#: sha1_file.c:1080
+msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
+msgstr ""
+"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
+
+#: sha1_file.c:2458
+#, c-format
+msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
+msgstr ""
+"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
+"индексът да е повреден)"
+
+#: sha1_file.c:2462
+#, c-format
+msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
+msgstr ""
+"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
+"да е отрязан)"
+
+#: sha1_name.c:462
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -1697,67 +1868,315 @@ msgstr ""
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
-#: submodule.c:61 submodule.c:95
+#: submodule.c:64 submodule.c:98
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
-#: submodule.c:65 submodule.c:99
+#: submodule.c:68 submodule.c:102
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
-#: submodule.c:73
+#: submodule.c:76
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
-#: submodule.c:106
+#: submodule.c:109
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
-#: submodule.c:117
+#: submodule.c:120
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:1040
+#: submodule.c:177
+msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
+msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
+
+#: submodule-config.c:355
+#, c-format
+msgid "invalid value for %s"
+msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
+
+#: trailer.c:237
#, c-format
-msgid "Could not set core.worktree in %s"
-msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
+msgid "running trailer command '%s' failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
-#: trailer.c:491 trailer.c:495 trailer.c:499 trailer.c:553 trailer.c:557
-#: trailer.c:561
+#: trailer.c:492 trailer.c:496 trailer.c:500 trailer.c:554 trailer.c:558
+#: trailer.c:562
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:296
+#: trailer.c:544 trailer.c:549 builtin/remote.c:289
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
-#: trailer.c:581
+#: trailer.c:582
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
-#: trailer.c:701
+#: trailer.c:702
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: trailer.c:704
+#: trailer.c:705
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: transport-helper.c:1025
+#: trailer.c:857 builtin/am.c:42
+#, c-format
+msgid "could not stat %s"
+msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
+
+#: trailer.c:859
+#, c-format
+msgid "file %s is not a regular file"
+msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
+
+#: trailer.c:861
+#, c-format
+msgid "file %s is not writable by user"
+msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
+
+#: trailer.c:873
+msgid "could not open temporary file"
+msgstr "временният файл не може да се отвори"
+
+#: trailer.c:912
+#, c-format
+msgid "could not rename temporary file to %s"
+msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
+
+#: transport-helper.c:1041
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
-#: unpack-trees.c:203
+#: unpack-trees.c:64
+#, c-format
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
+"%%sPlease commit your changes or stash them before you can switch branches."
+msgstr ""
+"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
+"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
+
+#: unpack-trees.c:66
+#, c-format
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
+"%%s"
+msgstr ""
+"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
+"%%s"
+
+#: unpack-trees.c:69
+#, c-format
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
+"%%sPlease commit your changes or stash them before you can merge."
+msgstr ""
+"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
+"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
+
+#: unpack-trees.c:71
+#, c-format
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
+"%%s"
+msgstr ""
+"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
+"%%s"
+
+#: unpack-trees.c:74
+#, c-format
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
+"%%sPlease commit your changes or stash them before you can %s."
+msgstr ""
+"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
+"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
+
+#: unpack-trees.c:76
+#, c-format
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
+"%%s"
+msgstr ""
+"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
+"%%s"
+
+#: unpack-trees.c:81
+#, c-format
+msgid ""
+"Updating the following directories would lose untracked files in it:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Обновяването на тези директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
+"%s"
+
+#: unpack-trees.c:85
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
+"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
+msgstr ""
+"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
+
+#: unpack-trees.c:87
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
+"%%s"
+msgstr ""
+"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%s"
+
+#: unpack-trees.c:90
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
+"%%sPlease move or remove them before you can merge."
+msgstr ""
+"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
+
+#: unpack-trees.c:92
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
+"%%s"
+msgstr ""
+"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%s"
+
+#: unpack-trees.c:95
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
+"%%sPlease move or remove them before you can %s."
+msgstr ""
+"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
+
+#: unpack-trees.c:97
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
+"%%s"
+msgstr ""
+"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%s"
+
+#: unpack-trees.c:102
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be overwritten by "
+"checkout:\n"
+"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
+msgstr ""
+"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
+
+#: unpack-trees.c:104
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be overwritten by "
+"checkout:\n"
+"%%s"
+msgstr ""
+"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%s"
+
+#: unpack-trees.c:107
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
+"%%sPlease move or remove them before you can merge."
+msgstr ""
+"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
+
+#: unpack-trees.c:109
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
+"%%s"
+msgstr ""
+"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%s"
+
+#: unpack-trees.c:112
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
+"%%sPlease move or remove them before you can %s."
+msgstr ""
+"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
+
+#: unpack-trees.c:114
+#, c-format
+msgid ""
+"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
+"%%s"
+msgstr ""
+"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
+"%%s"
+
+#: unpack-trees.c:121
+#, c-format
+msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
+msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
+
+#: unpack-trees.c:124
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Частичното изтегляне не може да бъде обновено: следните записи не са "
+"актуални:\n"
+"%s"
+
+#: unpack-trees.c:126
+#, c-format
+msgid ""
+"The following Working tree files would be overwritten by sparse checkout "
+"update:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Обновяването на частичното изтегляне ще презапише тези файлове в работното "
+"дърво:\n"
+"%s"
+
+#: unpack-trees.c:128
+#, c-format
+msgid ""
+"The following Working tree files would be removed by sparse checkout "
+"update:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Обновяването на частичното изтегляне ще изтрие тези файлове в работното "
+"дърво:\n"
+"%s"
+
+#: unpack-trees.c:205
+#, c-format
+msgid "Aborting\n"
+msgstr "Преустановяване на действието\n"
+
+#: unpack-trees.c:237
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
@@ -1790,210 +2209,206 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: wrapper.c:219 wrapper.c:362
+#: wrapper.c:222 wrapper.c:381
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
-#: wrapper.c:221 wrapper.c:364
+#: wrapper.c:224 wrapper.c:383 builtin/am.c:779
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: wrapper.c:223 wrapper.c:366 builtin/am.c:338 builtin/commit.c:1691
-#: builtin/merge.c:1074 builtin/pull.c:380
+#: wrapper.c:226 wrapper.c:385 builtin/am.c:323 builtin/am.c:772
+#: builtin/am.c:860 builtin/commit.c:1711 builtin/merge.c:1086
+#: builtin/pull.c:407
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: wrapper.c:579
-#, c-format
-msgid "unable to access '%s': %s"
-msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
-
-#: wrapper.c:600
+#: wrapper.c:594 wrapper.c:615
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:608
+#: wrapper.c:623
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-#: wrapper.c:635
+#: wrapper.c:650
#, c-format
msgid "could not open %s for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: wrapper.c:646 builtin/am.c:425
+#: wrapper.c:661 builtin/am.c:410
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: wrapper.c:652
+#: wrapper.c:667
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: wt-status.c:149
+#: wt-status.c:150
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
-#: wt-status.c:176 wt-status.c:203
+#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
+#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:182
+#: wt-status.c:183
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:184 wt-status.c:188
+#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
-#: wt-status.c:186
+#: wt-status.c:187
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:197 wt-status.c:880
+#: wt-status.c:198 wt-status.c:881
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:215 wt-status.c:889
+#: wt-status.c:216 wt-status.c:890
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-#: wt-status.c:219
+#: wt-status.c:220
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:221
+#: wt-status.c:222
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:222
+#: wt-status.c:223
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
-#: wt-status.c:224
+#: wt-status.c:225
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
-#: wt-status.c:236
+#: wt-status.c:237
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:251
+#: wt-status.c:252
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:253
+#: wt-status.c:254
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:255
+#: wt-status.c:256
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:257
+#: wt-status.c:258
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:259
+#: wt-status.c:260
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:261
+#: wt-status.c:262
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:263
+#: wt-status.c:264
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:265
+#: wt-status.c:266
#, c-format
msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
-#: wt-status.c:273
+#: wt-status.c:274
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:275
+#: wt-status.c:276
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:277
+#: wt-status.c:278
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:279
+#: wt-status.c:280
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:281
+#: wt-status.c:282
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:283
+#: wt-status.c:284
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:285
+#: wt-status.c:286
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:287
+#: wt-status.c:288
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:369
+#: wt-status.c:370
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:371
+#: wt-status.c:372
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:373
+#: wt-status.c:374
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:390
+#: wt-status.c:391
#, c-format
msgid "bug: unhandled diff status %c"
msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
-#: wt-status.c:754
+#: wt-status.c:755
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:756
+#: wt-status.c:757
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:837
+#: wt-status.c:838
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
@@ -2001,39 +2416,39 @@ msgstr ""
"Не променяйте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:948
+#: wt-status.c:949
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:951
+#: wt-status.c:952
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:954
+#: wt-status.c:956
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:957
+#: wt-status.c:959
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:967
+#: wt-status.c:969
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:970
+#: wt-status.c:972
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:974
+#: wt-status.c:976
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:976
+#: wt-status.c:978
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:978
+#: wt-status.c:980
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
@@ -2187,43 +2602,43 @@ msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1438
+#: wt-status.c:1460
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1444
+#: wt-status.c:1466
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1446
+#: wt-status.c:1468
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1451
+#: wt-status.c:1473
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1453
+#: wt-status.c:1475
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1456
+#: wt-status.c:1478
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1474
+#: wt-status.c:1496
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1488
+#: wt-status.c:1510
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1490
+#: wt-status.c:1512
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1494
+#: wt-status.c:1516
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -2235,32 +2650,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1500
+#: wt-status.c:1522
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1502
+#: wt-status.c:1524
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1508
+#: wt-status.c:1530
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1513
+#: wt-status.c:1535
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1516
+#: wt-status.c:1538
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1519
+#: wt-status.c:1541
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -2269,52 +2684,56 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1522
+#: wt-status.c:1544
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1525
+#: wt-status.c:1547
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1528 wt-status.c:1533
+#: wt-status.c:1550 wt-status.c:1555
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1531
+#: wt-status.c:1553
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1535
+#: wt-status.c:1557
#, c-format
msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1642
+#: wt-status.c:1664
msgid "Initial commit on "
msgstr "Първоначално подаване на клон"
-#: wt-status.c:1646
+#: wt-status.c:1668
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1675
+#: wt-status.c:1697
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
-#: wt-status.c:1677 wt-status.c:1685
+#: wt-status.c:1699 wt-status.c:1707
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: compat/precompose_utf8.c:56 builtin/clone.c:408
+#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1705
+msgid "ahead "
+msgstr "напред с "
+
+#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:415
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -2328,7 +2747,7 @@ msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:278
+#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:280
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
@@ -2341,7 +2760,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:796
+#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:811
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -2377,15 +2796,15 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:894 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:543
-#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
+#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:112 builtin/mv.c:111
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:197 builtin/push.c:511
+#: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнeние"
-#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4571 builtin/check-ignore.c:19
-#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:558
-#: builtin/log.c:1645 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
+#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4563 builtin/check-ignore.c:19
+#: builtin/commit.c:1333 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:557
+#: builtin/log.c:1826 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
@@ -2393,7 +2812,7 @@ msgstr "повече подробности"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1153 builtin/reset.c:286
+#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1154 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -2465,138 +2884,123 @@ msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:938
-#: builtin/commit.c:337 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
-#: builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:914
+#: builtin/commit.c:339 builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
+#: builtin/submodule--helper.c:240
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4669 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
+#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4661 builtin/mv.c:283 builtin/rm.c:430
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:42
-#, c-format
-msgid "could not stat %s"
-msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-
-#: builtin/am.c:271 builtin/commit.c:738 builtin/merge.c:1077
+#: builtin/am.c:256 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1089
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/am.c:445
+#: builtin/am.c:430
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:522
+#: builtin/am.c:507
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:563 builtin/notes.c:300
+#: builtin/am.c:548 builtin/notes.c:300
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:600 builtin/notes.c:315
+#: builtin/am.c:585 builtin/notes.c:315
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:626
+#: builtin/am.c:611
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:787 builtin/am.c:875
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for reading: %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за четене: %s"
-
-#: builtin/am.c:794
-#, c-format
-msgid "could not open '%s' for writing: %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
-
-#: builtin/am.c:803
+#: builtin/am.c:788
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:868
+#: builtin/am.c:853
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:916
+#: builtin/am.c:900
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:919 builtin/am.c:927
+#: builtin/am.c:903 builtin/am.c:911
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:924
+#: builtin/am.c:908
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:1011
+#: builtin/am.c:995
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:1016 builtin/clone.c:373
+#: builtin/am.c:1000 builtin/clone.c:380
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:1020
+#: builtin/am.c:1004
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1152 builtin/commit.c:363
+#: builtin/am.c:1136 builtin/commit.c:365
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1203
+#: builtin/am.c:1187
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1204
+#: builtin/am.c:1188
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1205
+#: builtin/am.c:1189
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1343
+#: builtin/am.c:1327
msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
-#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1347
+#: builtin/am.c:1401 builtin/log.c:1516
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/am.c:1444
+#: builtin/am.c:1428
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1646
+#: builtin/am.c:1630
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1648
+#: builtin/am.c:1632
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1667
+#: builtin/am.c:1651
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -2604,39 +3008,39 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1673
+#: builtin/am.c:1657
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1688
+#: builtin/am.c:1672
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1712 builtin/merge.c:632
+#: builtin/am.c:1696 builtin/merge.c:636
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: builtin/am.c:1719
+#: builtin/am.c:1703
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1732 builtin/commit.c:1755 builtin/merge.c:829
-#: builtin/merge.c:854
+#: builtin/am.c:1716 builtin/commit.c:1775 builtin/merge.c:841
+#: builtin/merge.c:866
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1768
+#: builtin/am.c:1748 builtin/am.c:1752
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1784
+#: builtin/am.c:1768
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1789
+#: builtin/am.c:1773
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -2644,38 +3048,38 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1799
+#: builtin/am.c:1783
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1849
+#: builtin/am.c:1833
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1955
+#: builtin/am.c:1868 builtin/am.c:1940
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1900
+#: builtin/am.c:1884
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1908
+#: builtin/am.c:1892
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1914
+#: builtin/am.c:1898
#, c-format
msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
-#: builtin/am.c:1958
+#: builtin/am.c:1943
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -2685,7 +3089,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1965
+#: builtin/am.c:1950
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"Did you forget to use 'git add'?"
@@ -2693,17 +3097,17 @@ msgstr ""
"Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
-#: builtin/am.c:2073 builtin/am.c:2077 builtin/am.c:2089 builtin/reset.c:308
+#: builtin/am.c:2058 builtin/am.c:2062 builtin/am.c:2074 builtin/reset.c:308
#: builtin/reset.c:316
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2125
+#: builtin/am.c:2110
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2159
+#: builtin/am.c:2144
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -2714,157 +3118,159 @@ msgstr ""
"към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2220
+#: builtin/am.c:2205
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2253
+#: builtin/am.c:2238
msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА]…"
-#: builtin/am.c:2254
+#: builtin/am.c:2239
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2260
+#: builtin/am.c:2245
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2262
+#: builtin/am.c:2247
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2264
+#: builtin/am.c:2249
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2265 builtin/init-db.c:474 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/am.c:2250 builtin/init-db.c:478 builtin/prune-packed.c:57
#: builtin/repack.c:171
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2267
+#: builtin/am.c:2252
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2255
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2272
+#: builtin/am.c:2257
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2274
+#: builtin/am.c:2259
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2261
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2263
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2266
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2269
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4554
+#: builtin/am.c:2270 builtin/apply.c:4546
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292 builtin/am.c:2295
-#: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
-#: builtin/am.c:2313
+#: builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
+#: builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292
+#: builtin/am.c:2298
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2294 builtin/apply.c:4578
+#: builtin/am.c:2279 builtin/apply.c:4570
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/am.c:2297 builtin/am.c:2300 builtin/apply.c:4516
-#: builtin/apply.c:4519 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:93
-#: builtin/pull.c:167 builtin/submodule--helper.c:78
-#: builtin/submodule--helper.c:166 builtin/submodule--helper.c:169
+#: builtin/am.c:2282 builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4508
+#: builtin/apply.c:4511 builtin/clone.c:90 builtin/fetch.c:95
+#: builtin/pull.c:179 builtin/submodule--helper.c:277
+#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:485
+#: builtin/submodule--helper.c:488 builtin/submodule--helper.c:767
+#: builtin/submodule--helper.c:770
msgid "path"
msgstr "път"
-#: builtin/am.c:2303 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
-#: builtin/grep.c:693 builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:127
+#: builtin/am.c:2288 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
+#: builtin/grep.c:706 builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:134 builtin/pull.c:193
#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
#: parse-options.h:134 parse-options.h:244
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2306 builtin/apply.c:4522
+#: builtin/am.c:2291 builtin/apply.c:4514
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2309 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
+#: builtin/am.c:2294 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
#: builtin/tag.c:372
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2310
+#: builtin/am.c:2295
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2316
+#: builtin/am.c:2301
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2318
+#: builtin/am.c:2303
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2306
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "синоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2324
+#: builtin/am.c:2309
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2327
+#: builtin/am.c:2312
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2331
+#: builtin/am.c:2316
msgid "lie about committer date"
-msgstr "дата за подаване различна от първоначалнота"
+msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2333
+#: builtin/am.c:2318
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2335 builtin/commit.c:1593 builtin/merge.c:225
-#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
+#: builtin/am.c:2320 builtin/commit.c:1609 builtin/merge.c:228
+#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2336
+#: builtin/am.c:2321
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2339
+#: builtin/am.c:2324
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2354
+#: builtin/am.c:2339
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -2872,18 +3278,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2361
+#: builtin/am.c:2346
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2376
+#: builtin/am.c:2361
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2400
+#: builtin/am.c:2385
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -2892,7 +3298,7 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2406
+#: builtin/am.c:2391
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
@@ -2925,45 +3331,45 @@ msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: builtin/apply.c:940
+#: builtin/apply.c:937
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: builtin/apply.c:944
+#: builtin/apply.c:942
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: builtin/apply.c:945
+#: builtin/apply.c:943
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: builtin/apply.c:952
+#: builtin/apply.c:949
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: builtin/apply.c:1415
+#: builtin/apply.c:1406
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: builtin/apply.c:1472
+#: builtin/apply.c:1463
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1489
+#: builtin/apply.c:1480
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -2978,65 +3384,65 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: builtin/apply.c:1655
+#: builtin/apply.c:1646
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: builtin/apply.c:1657
+#: builtin/apply.c:1648
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: builtin/apply.c:1683
+#: builtin/apply.c:1674
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: builtin/apply.c:1719
+#: builtin/apply.c:1710
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: builtin/apply.c:1721
+#: builtin/apply.c:1712
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: builtin/apply.c:1724
+#: builtin/apply.c:1715
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: builtin/apply.c:1870
+#: builtin/apply.c:1861
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: builtin/apply.c:1899
+#: builtin/apply.c:1895
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: builtin/apply.c:2050
+#: builtin/apply.c:2048
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: builtin/apply.c:2140
+#: builtin/apply.c:2138
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/apply.c:2144
+#: builtin/apply.c:2142
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/apply.c:2777
+#: builtin/apply.c:2775
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: builtin/apply.c:2896
+#: builtin/apply.c:2894
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -3045,13 +3451,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: builtin/apply.c:2908
+#: builtin/apply.c:2906
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: builtin/apply.c:2914
+#: builtin/apply.c:2912
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -3060,328 +3466,338 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: builtin/apply.c:2934
+#: builtin/apply.c:2932
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: builtin/apply.c:3035
+#: builtin/apply.c:3033
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: builtin/apply.c:3041
+#: builtin/apply.c:3039
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
"„%s“, а бе получено: „%s“)"
-#: builtin/apply.c:3062
+#: builtin/apply.c:3060
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: builtin/apply.c:3186
+#: builtin/apply.c:3184
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: builtin/apply.c:3231 builtin/apply.c:3242 builtin/apply.c:3287
+#: builtin/apply.c:3229 builtin/apply.c:3240 builtin/apply.c:3285
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
-#: builtin/apply.c:3239
+#: builtin/apply.c:3237
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: builtin/apply.c:3267 builtin/apply.c:3489
+#: builtin/apply.c:3265 builtin/apply.c:3487
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: builtin/apply.c:3348 builtin/apply.c:3503
+#: builtin/apply.c:3346 builtin/apply.c:3501
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3495 builtin/apply.c:3517
+#: builtin/apply.c:3350 builtin/apply.c:3493 builtin/apply.c:3515
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "„%s“: %s"
-#: builtin/apply.c:3357 builtin/apply.c:3511
+#: builtin/apply.c:3355 builtin/apply.c:3509
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: builtin/apply.c:3459
+#: builtin/apply.c:3457
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: builtin/apply.c:3528
+#: builtin/apply.c:3526
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: builtin/apply.c:3530
+#: builtin/apply.c:3528
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: builtin/apply.c:3689 builtin/apply.c:3691
+#: builtin/apply.c:3687 builtin/apply.c:3689
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: builtin/apply.c:3746
+#: builtin/apply.c:3744
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: builtin/apply.c:3749
+#: builtin/apply.c:3747
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: builtin/apply.c:3769
+#: builtin/apply.c:3767
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: builtin/apply.c:3774
+#: builtin/apply.c:3772
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: builtin/apply.c:3794
+#: builtin/apply.c:3792
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: builtin/apply.c:3798
+#: builtin/apply.c:3796
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/apply.c:3812
+#: builtin/apply.c:3810
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: builtin/apply.c:3905 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
+#: builtin/apply.c:3903 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: builtin/apply.c:4048
+#: builtin/apply.c:4046
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: builtin/apply.c:4077
+#: builtin/apply.c:4075
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: builtin/apply.c:4081
+#: builtin/apply.c:4079
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: builtin/apply.c:4086
+#: builtin/apply.c:4084
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: builtin/apply.c:4089 builtin/apply.c:4197
+#: builtin/apply.c:4087 builtin/apply.c:4195
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: builtin/apply.c:4122
+#: builtin/apply.c:4120
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: builtin/apply.c:4171
+#: builtin/apply.c:4169
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: builtin/apply.c:4258
+#: builtin/apply.c:4256
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: builtin/apply.c:4266
+#: builtin/apply.c:4264
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: builtin/apply.c:4269
+#: builtin/apply.c:4267
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: builtin/apply.c:4279
+#: builtin/apply.c:4277
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: builtin/apply.c:4300
+#: builtin/apply.c:4285
+#, c-format
+msgid "cannot open %s: %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
+
+#: builtin/apply.c:4298
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: builtin/apply.c:4303
+#: builtin/apply.c:4301
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: builtin/apply.c:4393
+#: builtin/apply.c:4387
+#, c-format
+msgid "Skipped patch '%s'."
+msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
+
+#: builtin/apply.c:4395
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: builtin/apply.c:4404
+#: builtin/apply.c:4406
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/apply.c:4517
+#: builtin/apply.c:4509
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: builtin/apply.c:4520
+#: builtin/apply.c:4512
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: builtin/apply.c:4523
+#: builtin/apply.c:4515
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: builtin/apply.c:4526
+#: builtin/apply.c:4518
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: builtin/apply.c:4528
+#: builtin/apply.c:4520
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: builtin/apply.c:4532
+#: builtin/apply.c:4524
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: builtin/apply.c:4534
+#: builtin/apply.c:4526
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: builtin/apply.c:4536
+#: builtin/apply.c:4528
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: builtin/apply.c:4538
+#: builtin/apply.c:4530
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: builtin/apply.c:4540
+#: builtin/apply.c:4532
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: builtin/apply.c:4542
+#: builtin/apply.c:4534
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: builtin/apply.c:4544
+#: builtin/apply.c:4536
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: builtin/apply.c:4546
+#: builtin/apply.c:4538
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: builtin/apply.c:4548
+#: builtin/apply.c:4540
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: builtin/apply.c:4550 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
+#: builtin/apply.c:4543 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:425
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/apply.c:4553
+#: builtin/apply.c:4545
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: builtin/apply.c:4555
+#: builtin/apply.c:4547
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: builtin/apply.c:4558 builtin/apply.c:4561
+#: builtin/apply.c:4550 builtin/apply.c:4553
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: builtin/apply.c:4564
+#: builtin/apply.c:4556
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: builtin/apply.c:4566
+#: builtin/apply.c:4558
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: builtin/apply.c:4568
+#: builtin/apply.c:4560
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: builtin/apply.c:4570
+#: builtin/apply.c:4562
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: builtin/apply.c:4573
+#: builtin/apply.c:4565
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: builtin/apply.c:4576
+#: builtin/apply.c:4568
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: builtin/apply.c:4579
+#: builtin/apply.c:4571
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
-#: builtin/apply.c:4601
+#: builtin/apply.c:4593
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4609
+#: builtin/apply.c:4601
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4612
+#: builtin/apply.c:4604
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: builtin/apply.c:4631
+#: builtin/apply.c:4623
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/apply.c:4645
+#: builtin/apply.c:4637
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: builtin/apply.c:4651 builtin/apply.c:4661
+#: builtin/apply.c:4643 builtin/apply.c:4653
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
@@ -3436,120 +3852,128 @@ msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
-#: builtin/blame.c:32
+#: builtin/blame.c:33
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
-#: builtin/blame.c:37
+#: builtin/blame.c:38
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:2519
+#: builtin/blame.c:1782
+msgid "Blaming lines"
+msgstr "Анотирани редове"
+
+#: builtin/blame.c:2531
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
# FIXME SHA-1 -> SHA1
-#: builtin/blame.c:2520
+#: builtin/blame.c:2532
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2521
+#: builtin/blame.c:2533
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2522
+#: builtin/blame.c:2534
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:2523
+#: builtin/blame.c:2535
+msgid "Force progress reporting"
+msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
+
+#: builtin/blame.c:2536
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:2524
+#: builtin/blame.c:2537
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:2525
+#: builtin/blame.c:2538
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2526
+#: builtin/blame.c:2539
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:2527
+#: builtin/blame.c:2540
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:2528
+#: builtin/blame.c:2541
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2529
+#: builtin/blame.c:2542
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2530
+#: builtin/blame.c:2543
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2531
+#: builtin/blame.c:2544
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2532
+#: builtin/blame.c:2545
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2533
+#: builtin/blame.c:2546
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:2534
+#: builtin/blame.c:2547
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:2535
+#: builtin/blame.c:2548
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:2536
+#: builtin/blame.c:2549
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:2537 builtin/blame.c:2538
+#: builtin/blame.c:2550 builtin/blame.c:2551
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:2537
+#: builtin/blame.c:2550
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:2538
+#: builtin/blame.c:2551
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:2539
+#: builtin/blame.c:2552
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:2539
+#: builtin/blame.c:2552
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в интервала от n до m включително. Броенето "
@@ -3561,31 +3985,31 @@ msgstr ""
#. takes 22 places, is the longest among various forms of
#. relative timestamps, but your language may need more or
#. fewer display columns.
-#: builtin/blame.c:2620
+#: builtin/blame.c:2641
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/branch.c:25
+#: builtin/branch.c:26
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-#: builtin/branch.c:26
+#: builtin/branch.c:27
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
-#: builtin/branch.c:27
+#: builtin/branch.c:28
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
-#: builtin/branch.c:28
+#: builtin/branch.c:29
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
-#: builtin/branch.c:29
+#: builtin/branch.c:30
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
-#: builtin/branch.c:142
+#: builtin/branch.c:143
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -3594,7 +4018,7 @@ msgstr ""
"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
" но още не е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:146
+#: builtin/branch.c:147
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -3603,12 +4027,12 @@ msgstr ""
"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:160
+#: builtin/branch.c:161
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:164
+#: builtin/branch.c:165
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -3617,301 +4041,322 @@ msgstr ""
"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
-#: builtin/branch.c:177
+#: builtin/branch.c:178
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
-#: builtin/branch.c:205
+#: builtin/branch.c:206
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
-#: builtin/branch.c:211
+#: builtin/branch.c:212
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:219
+#: builtin/branch.c:226
#, c-format
-msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
-msgstr "Не можете да изтриете текущия клон „%s“"
+msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
+msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/branch.c:235
+#: builtin/branch.c:241
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:236
+#: builtin/branch.c:242
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:251
+#: builtin/branch.c:257
#, c-format
msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
-#: builtin/branch.c:252
+#: builtin/branch.c:258
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
-#: builtin/branch.c:259
+#: builtin/branch.c:265
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:260
+#: builtin/branch.c:266
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:303
+#: builtin/branch.c:309
#, c-format
msgid "[%s: gone]"
msgstr "[%s: изтрит]"
-#: builtin/branch.c:308
+#: builtin/branch.c:314
#, c-format
msgid "[%s]"
msgstr "[%s]"
-#: builtin/branch.c:313
+#: builtin/branch.c:319
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:315
+#: builtin/branch.c:321
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:319
+#: builtin/branch.c:325
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: напред с %d]"
-#: builtin/branch.c:321
+#: builtin/branch.c:327
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[напред с %d]"
-#: builtin/branch.c:324
+#: builtin/branch.c:330
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:327
+#: builtin/branch.c:333
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:340
+#: builtin/branch.c:346
msgid " **** invalid ref ****"
msgstr " ●●● неправилен указател ●●●"
-#: builtin/branch.c:366
+#: builtin/branch.c:372
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: builtin/branch.c:369
+#: builtin/branch.c:375
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
-#: builtin/branch.c:375
+#. TRANSLATORS: make sure this matches
+#. "HEAD detached at " in wt-status.c
+#: builtin/branch.c:381
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-#: builtin/branch.c:378
+#. TRANSLATORS: make sure this matches
+#. "HEAD detached from " in wt-status.c
+#: builtin/branch.c:386
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-#: builtin/branch.c:382
+#: builtin/branch.c:390
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: builtin/branch.c:524
+#: builtin/branch.c:541
+#, c-format
+msgid "Branch %s is being rebased at %s"
+msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
+
+#: builtin/branch.c:545
+#, c-format
+msgid "Branch %s is being bisected at %s"
+msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
+
+#: builtin/branch.c:560
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:534
+#: builtin/branch.c:570
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:549
+#: builtin/branch.c:587
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:553
+#: builtin/branch.c:591
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
-#: builtin/branch.c:557
+#: builtin/branch.c:594
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:564
+#: builtin/branch.c:601
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:587
-#, c-format
-msgid "could not write branch description template: %s"
-msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан: „%s“"
+#: builtin/branch.c:623
+msgid "could not write branch description template"
+msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан"
-#: builtin/branch.c:616
+#: builtin/branch.c:651
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:653
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените клони"
-#: builtin/branch.c:619
+#: builtin/branch.c:654
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:655
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:622
+#: builtin/branch.c:657
msgid "change upstream info"
msgstr "смяна на следения клон"
-#: builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:659
+msgid "upstream"
+msgstr "клон-източник"
+
+#: builtin/branch.c:659
+msgid "change the upstream info"
+msgstr "смяна на клона-източник"
+
+#: builtin/branch.c:661
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:627
+#: builtin/branch.c:662
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:629 builtin/branch.c:630
+#: builtin/branch.c:664 builtin/branch.c:665
msgid "print only branches that contain the commit"
-msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това подаване"
+msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:633
+#: builtin/branch.c:668
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:669
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:636
+#: builtin/branch.c:671
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:637
+#: builtin/branch.c:672
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:638
+#: builtin/branch.c:673
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:674
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:675
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:641
+#: builtin/branch.c:676
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:643
+#: builtin/branch.c:678
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:644
+#: builtin/branch.c:679
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:645
+#: builtin/branch.c:680
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:646
+#: builtin/branch.c:681
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:647
+#: builtin/branch.c:682
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:648 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
+#: builtin/branch.c:683 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
msgid "key"
-msgstr "ключ"
+msgstr "КЛЮЧ"
-#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
+#: builtin/branch.c:684 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
-#: builtin/branch.c:651 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:398
-#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:561 builtin/notes.c:564
+#: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:401
+#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:564 builtin/notes.c:567
#: builtin/tag.c:369
msgid "object"
-msgstr "обект"
+msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:652
+#: builtin/branch.c:687
msgid "print only branches of the object"
-msgstr "извеждане само на клоните на обекта"
+msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:670
+#: builtin/branch.c:705
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:674 builtin/clone.c:697
+#: builtin/branch.c:709 builtin/clone.c:707
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:694
+#: builtin/branch.c:729
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:705 builtin/branch.c:747
+#: builtin/branch.c:740 builtin/branch.c:782
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:723
+#: builtin/branch.c:758
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на „HEAD“ извън клон"
-#: builtin/branch.c:728
+#: builtin/branch.c:763
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:735
+#: builtin/branch.c:770
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:738
+#: builtin/branch.c:773
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:753
+#: builtin/branch.c:788
msgid "too many branches for a rename operation"
msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
-#: builtin/branch.c:758
+#: builtin/branch.c:793
msgid "too many branches to set new upstream"
msgstr "Зададени са прекалено много клони за следене"
-#: builtin/branch.c:762
+#: builtin/branch.c:797
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -3919,39 +4364,39 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:765 builtin/branch.c:787 builtin/branch.c:808
+#: builtin/branch.c:800 builtin/branch.c:822 builtin/branch.c:843
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:769
+#: builtin/branch.c:804
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:781
+#: builtin/branch.c:816
msgid "too many branches to unset upstream"
msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
-#: builtin/branch.c:785
+#: builtin/branch.c:820
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:791
+#: builtin/branch.c:826
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:805
+#: builtin/branch.c:840
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:811
+#: builtin/branch.c:846
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:814
+#: builtin/branch.c:849
#, c-format
msgid ""
"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
@@ -3960,7 +4405,7 @@ msgstr ""
"Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
-#: builtin/branch.c:831
+#: builtin/branch.c:866
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3971,16 +4416,6 @@ msgstr ""
"За да накарате „%s“ да следи „%s“, изпълнете следната команда:\n"
"\n"
-#: builtin/branch.c:832
-#, c-format
-msgid " git branch -d %s\n"
-msgstr " git branch -d %s\n"
-
-#: builtin/branch.c:833
-#, c-format
-msgid " git branch --set-upstream-to %s\n"
-msgstr " git branch --set-upstream-to %s\n"
-
#: builtin/bundle.c:51
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
@@ -4077,7 +4512,7 @@ msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
-#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:96
+#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:97
msgid "read file names from stdin"
msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
@@ -4085,7 +4520,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1134 builtin/gc.c:325
+#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1135 builtin/gc.c:325
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -4138,49 +4573,54 @@ msgstr "контактът не може да бъде анализиран: %s"
msgid "no contacts specified"
msgstr "не са указани контакти"
-#: builtin/checkout-index.c:126
+#: builtin/checkout-index.c:127
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/checkout-index.c:188
+#: builtin/checkout-index.c:144
+msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
+msgstr "етапът трябва да е „1“, „2“, „3“ или „all“ (всички)"
+
+#: builtin/checkout-index.c:160
msgid "check out all files in the index"
msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:189
+#: builtin/checkout-index.c:161
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
-#: builtin/checkout-index.c:191
+#: builtin/checkout-index.c:163
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:193
+#: builtin/checkout-index.c:165
msgid "don't checkout new files"
msgstr "без изтегляне на нови файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:195
+#: builtin/checkout-index.c:167
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:201
+#: builtin/checkout-index.c:171
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
-#: builtin/checkout-index.c:203
+#: builtin/checkout-index.c:173
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:204 builtin/column.c:30
-#: builtin/submodule--helper.c:172 builtin/submodule--helper.c:175
-#: builtin/submodule--helper.c:178 builtin/submodule--helper.c:181
+#: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30
+#: builtin/submodule--helper.c:491 builtin/submodule--helper.c:494
+#: builtin/submodule--helper.c:497 builtin/submodule--helper.c:500
+#: builtin/submodule--helper.c:774
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:205
+#: builtin/checkout-index.c:175
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:208
+#: builtin/checkout-index.c:177
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
@@ -4222,45 +4662,49 @@ msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:251 builtin/checkout.c:254 builtin/checkout.c:257
-#: builtin/checkout.c:260
+#: builtin/checkout.c:250 builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256
+#: builtin/checkout.c:259
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:263 builtin/checkout.c:266
+#: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:269
+#: builtin/checkout.c:268
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:280 builtin/checkout.c:474
+#: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:473
msgid "corrupt index file"
msgstr "повреден файл на индекса"
-#: builtin/checkout.c:340 builtin/checkout.c:347
+#: builtin/checkout.c:339 builtin/checkout.c:346
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:496
+#: builtin/checkout.c:495
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:623
+#: builtin/checkout.c:622
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:661
+#: builtin/checkout.c:660
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
+#: builtin/checkout.c:664 builtin/clone.c:661
+msgid "unable to update HEAD"
+msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
+
#: builtin/checkout.c:668
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
@@ -4276,7 +4720,7 @@ msgstr "Вече сте на „%s“\n"
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1066
+#: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1067
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
@@ -4348,7 +4792,7 @@ msgstr "вътрешна грешка при обхождането на вер
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1061
+#: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1062
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
@@ -4357,137 +4801,137 @@ msgstr "В момента сте на клон, който предстои да
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1007 builtin/worktree.c:213
+#: builtin/checkout.c:1008 builtin/worktree.c:212
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1036
+#: builtin/checkout.c:1037
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1075
+#: builtin/checkout.c:1076
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1078 builtin/checkout.c:1082
+#: builtin/checkout.c:1079 builtin/checkout.c:1083
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1086 builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1094
-#: builtin/checkout.c:1097
+#: builtin/checkout.c:1087 builtin/checkout.c:1090 builtin/checkout.c:1095
+#: builtin/checkout.c:1098
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1102
+#: builtin/checkout.c:1103
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ не "
"е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1135 builtin/checkout.c:1137 builtin/clone.c:83
-#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:320
-#: builtin/worktree.c:322
+#: builtin/checkout.c:1136 builtin/checkout.c:1138 builtin/clone.c:88
+#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:323
+#: builtin/worktree.c:325
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1136
+#: builtin/checkout.c:1137
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1138
+#: builtin/checkout.c:1139
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1139
+#: builtin/checkout.c:1140
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1140
+#: builtin/checkout.c:1141
msgid "detach the HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1141
+#: builtin/checkout.c:1142
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1143
+#: builtin/checkout.c:1144
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1143
+#: builtin/checkout.c:1144
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1144
+#: builtin/checkout.c:1145
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1146
+#: builtin/checkout.c:1147
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1148
+#: builtin/checkout.c:1149
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1149
+#: builtin/checkout.c:1150
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1150 builtin/merge.c:227
+#: builtin/checkout.c:1151 builtin/merge.c:230
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1266 parse-options.h:250
+#: builtin/checkout.c:1152 builtin/log.c:1432 parse-options.h:250
msgid "style"
-msgstr "стил"
+msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1152
+#: builtin/checkout.c:1153
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1155
+#: builtin/checkout.c:1156
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1157
+#: builtin/checkout.c:1158
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1159
+#: builtin/checkout.c:1160
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1160 builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:112
-#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:558
+#: builtin/checkout.c:1161 builtin/clone.c:60 builtin/fetch.c:116
+#: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:116 builtin/push.c:526
#: builtin/send-pack.c:168
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1191
+#: builtin/checkout.c:1192
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1208
+#: builtin/checkout.c:1209
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1213
+#: builtin/checkout.c:1214
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1249
+#: builtin/checkout.c:1250
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1256
+#: builtin/checkout.c:1257
#, c-format
msgid ""
"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
@@ -4496,12 +4940,12 @@ msgstr ""
"Не можете едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“.\n"
"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
-#: builtin/checkout.c:1261
+#: builtin/checkout.c:1262
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1265
+#: builtin/checkout.c:1266
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -4539,7 +4983,7 @@ msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:315
+#: builtin/clean.c:291
msgid ""
"Prompt help:\n"
"1 - select a numbered item\n"
@@ -4551,7 +4995,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира"
-#: builtin/clean.c:319
+#: builtin/clean.c:295
msgid ""
"Prompt help:\n"
"1 - select a single item\n"
@@ -4571,38 +5015,38 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането"
-#: builtin/clean.c:535
+#: builtin/clean.c:511
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неправилен избор (%s). Изберете отново."
# FIXME - should we use >> or sth else
-#: builtin/clean.c:677
+#: builtin/clean.c:653
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:714
+#: builtin/clean.c:690
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:735
+#: builtin/clean.c:711
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:776
+#: builtin/clean.c:752
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
# FIXME improve message
-#: builtin/clean.c:801
+#: builtin/clean.c:777
msgid "Bye."
msgstr "Изход."
-#: builtin/clean.c:809
+#: builtin/clean.c:785
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -4620,63 +5064,63 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:836
+#: builtin/clean.c:812
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
# FIXME improve message
-#: builtin/clean.c:837
+#: builtin/clean.c:813
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: builtin/clean.c:845
+#: builtin/clean.c:821
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:862
+#: builtin/clean.c:838
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:893
+#: builtin/clean.c:869
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:895
+#: builtin/clean.c:871
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:896
+#: builtin/clean.c:872
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:898
+#: builtin/clean.c:874
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:899 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:709
-#: builtin/ls-files.c:443 builtin/name-rev.c:307 builtin/show-ref.c:182
+#: builtin/clean.c:875 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:724
+#: builtin/ls-files.c:456 builtin/name-rev.c:314 builtin/show-ref.c:182
msgid "pattern"
-msgstr "шаблон"
+msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:900
+#: builtin/clean.c:876
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:901
+#: builtin/clean.c:877
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:903
+#: builtin/clean.c:879
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:921
+#: builtin/clean.c:897
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:925
+#: builtin/clean.c:901
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -4684,7 +5128,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:928
+#: builtin/clean.c:904
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -4697,148 +5141,168 @@ msgstr ""
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:59
+#: builtin/clone.c:62
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:60 builtin/clone.c:62 builtin/init-db.c:469
+#: builtin/clone.c:63 builtin/clone.c:65 builtin/init-db.c:473
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:64
+#: builtin/clone.c:67
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:66
+#: builtin/clone.c:69
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:68
+#: builtin/clone.c:71
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:70
+#: builtin/clone.c:73
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:72 builtin/clone.c:74
+#: builtin/clone.c:75 builtin/clone.c:77
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:75 builtin/init-db.c:466
+#: builtin/clone.c:79
+msgid "number of submodules cloned in parallel"
+msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
+
+#: builtin/clone.c:80 builtin/init-db.c:470
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:76 builtin/init-db.c:467
+#: builtin/clone.c:81 builtin/init-db.c:471
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:78 builtin/submodule--helper.c:179
+#: builtin/clone.c:83 builtin/submodule--helper.c:498
+#: builtin/submodule--helper.c:777
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:80
+#: builtin/clone.c:85
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:81 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/clone.c:86 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:82
+#: builtin/clone.c:87
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:84
+#: builtin/clone.c:89
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:86
+#: builtin/clone.c:91
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:87 builtin/fetch.c:113 builtin/grep.c:654 builtin/pull.c:186
+#: builtin/clone.c:92 builtin/fetch.c:117 builtin/grep.c:667 builtin/pull.c:201
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:88
+#: builtin/clone.c:93
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:90
+#: builtin/clone.c:95
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:91 builtin/init-db.c:475
+#: builtin/clone.c:97
+msgid "any cloned submodules will be shallow"
+msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
+
+#: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:479
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:92 builtin/init-db.c:476
+#: builtin/clone.c:99 builtin/init-db.c:480
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:93
+#: builtin/clone.c:100
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:94
+#: builtin/clone.c:101
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:300
+#: builtin/clone.c:102 builtin/fetch.c:131 builtin/push.c:536
+msgid "use IPv4 addresses only"
+msgstr "само адреси IPv4"
+
+#: builtin/clone.c:104 builtin/fetch.c:133 builtin/push.c:538
+msgid "use IPv6 addresses only"
+msgstr "само адреси IPv6"
+
+#: builtin/clone.c:241
+msgid ""
+"No directory name could be guessed.\n"
+"Please specify a directory on the command line"
+msgstr ""
+"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
+"Задайте директорията изрично на командния ред"
+
+#: builtin/clone.c:307
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: builtin/clone.c:302
+#: builtin/clone.c:309
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: builtin/clone.c:307
+#: builtin/clone.c:314
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: builtin/clone.c:310
+#: builtin/clone.c:317
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: builtin/clone.c:375 builtin/diff.c:84
-#, c-format
-msgid "failed to stat '%s'"
-msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-
-#: builtin/clone.c:377
+#: builtin/clone.c:384
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:391
+#: builtin/clone.c:398
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:413
+#: builtin/clone.c:420
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:417
+#: builtin/clone.c:424
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:442 builtin/clone.c:626
+#: builtin/clone.c:449 builtin/clone.c:633
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:454
+#: builtin/clone.c:461
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -4849,7 +5313,7 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:531
+#: builtin/clone.c:538
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
@@ -4857,116 +5321,126 @@ msgstr ""
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
# FIXME translator note that the space at end is necesssary
-#: builtin/clone.c:621
+#: builtin/clone.c:628
#, c-format
msgid "Checking connectivity... "
msgstr "Проверка на връзката… "
-#: builtin/clone.c:624
+#: builtin/clone.c:631
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: builtin/clone.c:688
+# FIXME merge with next?
+#: builtin/clone.c:649
+#, c-format
+msgid "unable to update %s"
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
+
+#: builtin/clone.c:698
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:719
+#: builtin/clone.c:729
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:808
+#: builtin/clone.c:767
+msgid "unable to write parameters to config file"
+msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
+
+#: builtin/clone.c:830
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:810
+#: builtin/clone.c:832
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:842
+#: builtin/clone.c:864 builtin/receive-pack.c:1731
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:846
+#: builtin/clone.c:868
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:857
+#: builtin/clone.c:879
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:860
+#: builtin/clone.c:882
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:873
+#: builtin/clone.c:895
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:879 builtin/fetch.c:1166
+#: builtin/clone.c:901 builtin/fetch.c:1174
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:889
+#: builtin/clone.c:911
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:899
+#: builtin/clone.c:921
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:914 builtin/clone.c:925 builtin/submodule--helper.c:224
-#: builtin/worktree.c:221 builtin/worktree.c:248
+#: builtin/clone.c:936 builtin/clone.c:947 builtin/submodule--helper.c:547
+#: builtin/worktree.c:220 builtin/worktree.c:247
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:917
+#: builtin/clone.c:939
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:935
+#: builtin/clone.c:957
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:937
+#: builtin/clone.c:959
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:975
+#: builtin/clone.c:998
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се игнорира. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:978
+#: builtin/clone.c:1001
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се игнорира"
-#: builtin/clone.c:983
+#: builtin/clone.c:1006
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се игнорира"
-#: builtin/clone.c:987
+#: builtin/clone.c:1010
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "Не се поддържа клониране на връзки от вида „%s“ "
-#: builtin/clone.c:1036 builtin/clone.c:1044
+#: builtin/clone.c:1059 builtin/clone.c:1067
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1047
+#: builtin/clone.c:1070
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -5110,66 +5584,66 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:305
+#: builtin/commit.c:307
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:346
+#: builtin/commit.c:348
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:352
+#: builtin/commit.c:354
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:365
+#: builtin/commit.c:367
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:367
+#: builtin/commit.c:369
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:391 builtin/commit.c:414 builtin/commit.c:463
+#: builtin/commit.c:393 builtin/commit.c:416 builtin/commit.c:465
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:445
+#: builtin/commit.c:447
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:447
+#: builtin/commit.c:449
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:456
+#: builtin/commit.c:458
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:475
+#: builtin/commit.c:477
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:580
+#: builtin/commit.c:582
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:582
+#: builtin/commit.c:584
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:601
+#: builtin/commit.c:603
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:609
+#: builtin/commit.c:611
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-#: builtin/commit.c:653
+#: builtin/commit.c:655
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -5177,39 +5651,39 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:690 builtin/commit.c:723 builtin/commit.c:1080
+#: builtin/commit.c:692 builtin/commit.c:725 builtin/commit.c:1091
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:702 builtin/shortlog.c:273
+#: builtin/commit.c:704 builtin/shortlog.c:285
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:704
+#: builtin/commit.c:706
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:708
+#: builtin/commit.c:710
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:730
-msgid "could not read MERGE_MSG"
-msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-
-#: builtin/commit.c:734
+#: builtin/commit.c:737 builtin/commit.c:745
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:785
+#: builtin/commit.c:742
+msgid "could not read MERGE_MSG"
+msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
+
+#: builtin/commit.c:796
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
# FIXME
-#: builtin/commit.c:803
+#: builtin/commit.c:814
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5225,7 +5699,7 @@ msgstr ""
"и опитайте отново.\n"
# FIXME
-#: builtin/commit.c:808
+#: builtin/commit.c:819
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5241,7 +5715,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:821
+#: builtin/commit.c:832
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -5250,7 +5724,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:828
+#: builtin/commit.c:839
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -5261,96 +5735,96 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:848
+#: builtin/commit.c:859
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:856
+#: builtin/commit.c:867
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:863
+#: builtin/commit.c:874
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:881
+#: builtin/commit.c:892
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:938
+#: builtin/commit.c:949
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:953 builtin/tag.c:266
+#: builtin/commit.c:964 builtin/tag.c:266
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1055
+#: builtin/commit.c:1066
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1070 builtin/commit.c:1310
+#: builtin/commit.c:1081 builtin/commit.c:1321
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1107
+#: builtin/commit.c:1118
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1137
+#: builtin/commit.c:1148
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1146
+#: builtin/commit.c:1157
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1149
+#: builtin/commit.c:1160
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1151
+#: builtin/commit.c:1162
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1154
+#: builtin/commit.c:1165
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1164
+#: builtin/commit.c:1175
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1166
+#: builtin/commit.c:1177
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup“."
-#: builtin/commit.c:1174
+#: builtin/commit.c:1185
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1191
+#: builtin/commit.c:1202
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1193
+#: builtin/commit.c:1204
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
# FIXME bad message
-#: builtin/commit.c:1195
+#: builtin/commit.c:1206
msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
msgstr ""
"Чудесно сте се сетили как да поправите съобщението на последното подаване "
@@ -5358,271 +5832,269 @@ msgstr ""
"променен индекс. Споделете и с друг потребител трика с „git commit --amend -"
"o“."
-#: builtin/commit.c:1197
+#: builtin/commit.c:1208
msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
msgstr ""
"Зададени са изрични пътища без опциите „-i“ или „-o“. Приема се, че все едно "
"сте\n"
"ползвали опцията „--only“ с ПЪТища…"
-#: builtin/commit.c:1209 builtin/tag.c:475
+#: builtin/commit.c:1220 builtin/tag.c:474
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1214
+#: builtin/commit.c:1225
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1324 builtin/commit.c:1605
+#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1621
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1326 builtin/commit.c:1607
+#: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1623
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:544
-#: builtin/worktree.c:423
+#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1625 builtin/push.c:512
+#: builtin/worktree.c:437
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1611
+#: builtin/commit.c:1342 builtin/commit.c:1627
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1334 builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1630
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1617 builtin/fast-export.c:981
+#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1633 builtin/fast-export.c:981
#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:353
msgid "mode"
-msgstr "режим"
+msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1617
+#: builtin/commit.c:1348 builtin/commit.c:1633
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
-"извеждане на неследените файлове. Възможните режими са „all“ (подробна\n"
-"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове).\n"
-"Стандартният режим е: „all“."
+"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
+"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
+"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1340
+#: builtin/commit.c:1351
msgid "show ignored files"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/commit.c:1341 parse-options.h:155
+#: builtin/commit.c:1352 parse-options.h:155
msgid "when"
-msgstr "кога"
+msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1342
+#: builtin/commit.c:1353
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
msgstr ""
"игнориране на промените в подмодулите. Опция с незадължителна стойност — "
-"една от\n"
-"„all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), „untracked“ (неследени)"
+"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
+"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1344
+#: builtin/commit.c:1355
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1430
+#: builtin/commit.c:1441
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: builtin/commit.c:1432
+#: builtin/commit.c:1443
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: builtin/commit.c:1477
+#: builtin/commit.c:1488
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit.c:1491
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: builtin/commit.c:1575
+#: builtin/commit.c:1591
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1576
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1578
+#: builtin/commit.c:1594
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1579 builtin/tag.c:351
+#: builtin/commit.c:1595 builtin/tag.c:351
msgid "read message from file"
-msgstr "взимане на съобщението от файл"
+msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1580
+#: builtin/commit.c:1596
msgid "author"
-msgstr "автор"
+msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1580
+#: builtin/commit.c:1596
msgid "override author for commit"
-msgstr "задаване на автор за подаването"
+msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1581 builtin/gc.c:326
+#: builtin/commit.c:1597 builtin/gc.c:326
msgid "date"
-msgstr "дата"
+msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1581
+#: builtin/commit.c:1597
msgid "override date for commit"
-msgstr "задаване на дата за подаването"
+msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1582 builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:392
-#: builtin/notes.c:555 builtin/tag.c:349
+#: builtin/commit.c:1598 builtin/merge.c:219 builtin/notes.c:395
+#: builtin/notes.c:558 builtin/tag.c:349
msgid "message"
-msgstr "съобщение"
+msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit.c:1582
+#: builtin/commit.c:1598
msgid "commit message"
-msgstr "съобщение при подаване"
+msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit.c:1583 builtin/commit.c:1584 builtin/commit.c:1585
-#: builtin/commit.c:1586 parse-options.h:256 ref-filter.h:79
+#: builtin/commit.c:1599 builtin/commit.c:1600 builtin/commit.c:1601
+#: builtin/commit.c:1602 parse-options.h:256 ref-filter.h:79
msgid "commit"
-msgstr "подаване"
+msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1583
+#: builtin/commit.c:1599
msgid "reuse and edit message from specified commit"
-msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното подаване"
+msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1584
+#: builtin/commit.c:1600
msgid "reuse message from specified commit"
-msgstr "преизползване на съобщението от указаното подаване"
+msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1585
+#: builtin/commit.c:1601
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
-"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на "
-"указаното\n"
-"подаване в предното без следа"
+"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на указаното "
+"ПОДАВАНЕ в предното без следа"
-#: builtin/commit.c:1586
+#: builtin/commit.c:1602
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
-"указаното\n"
-"подаване в предното"
+"указаното ПОДАВАНЕ в предното"
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1603
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1216 builtin/revert.c:86
+#: builtin/commit.c:1604 builtin/log.c:1382 builtin/revert.c:86
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1589
+#: builtin/commit.c:1605
msgid "use specified template file"
-msgstr "използване на указания шаблонен файл"
+msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1590
+#: builtin/commit.c:1606
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1591
+#: builtin/commit.c:1607
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1591 builtin/tag.c:354
+#: builtin/commit.c:1607 builtin/tag.c:354
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1608
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:156
+#: builtin/commit.c:1610 builtin/merge.c:229 builtin/pull.c:165
#: builtin/revert.c:93
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1613
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1614
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1615
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1600
+#: builtin/commit.c:1616
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1601
+#: builtin/commit.c:1617
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1602
+#: builtin/commit.c:1618
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1603
+#: builtin/commit.c:1619
msgid "bypass pre-commit hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди подаване (pre-commit)"
-#: builtin/commit.c:1604
+#: builtin/commit.c:1620
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1615
+#: builtin/commit.c:1631
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1616
+#: builtin/commit.c:1632
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1637
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1639
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1652
+#: builtin/commit.c:1668
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:1698
+#: builtin/commit.c:1718
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1705
+#: builtin/commit.c:1725
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1724
+#: builtin/commit.c:1744
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1735
+#: builtin/commit.c:1755
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1740
+#: builtin/commit.c:1760
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1788
+#: builtin/commit.c:1808
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -5632,145 +6104,151 @@ msgstr ""
"не е записан. Проверете дали дискът не е препълнен или не сте\n"
"превишили дисковата си квота. След това изпълнете „git reset HEAD“."
-#: builtin/config.c:8
+#: builtin/config.c:9
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:54
+#: builtin/config.c:56
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:55
+#: builtin/config.c:57
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:56
+#: builtin/config.c:58
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:57
+#: builtin/config.c:59
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:60
msgid "use given config file"
-msgstr "използване на зададения конфигурационен файл"
+msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:61
msgid "blob-id"
-msgstr "идентификатор на BLOB"
+msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:61
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
-"изчитане на конфигурацията от BLOB с този идентификатор на съдържанието"
+"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:62
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:63
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:64
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:65
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:66
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:67
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:68
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:69
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:70
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:71
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:72
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:73
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:74
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:75
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:76
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартният изход е терминал]"
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:77
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:78
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:79
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:80
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:79
+#: builtin/config.c:81
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:80
+#: builtin/config.c:82
msgid "Other"
msgstr "Други"
# FIXME NUL byte to null char, terminate -> razdelitel - da stane ednakvo
-#: builtin/config.c:81
+#: builtin/config.c:83
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:82
+#: builtin/config.c:84
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:83
+#: builtin/config.c:85
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:303
+#: builtin/config.c:86
+msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
+msgstr ""
+"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
+"обект BLOB, команден ред)"
+
+#: builtin/config.c:328
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:441
+#: builtin/config.c:472
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -5785,7 +6263,7 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:575
+#: builtin/config.c:614
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
@@ -5822,7 +6300,7 @@ msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вграде
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:459
+#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:465
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
@@ -5918,7 +6396,7 @@ msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни ет
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:314
+#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:321
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
@@ -5952,21 +6430,21 @@ msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито сим
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:358
+#: builtin/diff.c:360
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:401
+#: builtin/diff.c:403
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:410
+#: builtin/diff.c:412
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:417
+#: builtin/diff.c:419
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
@@ -5989,11 +6467,11 @@ msgstr "Как да се обработват етикетите на филтр
#: builtin/fast-export.c:988
msgid "Dump marks to this file"
-msgstr "Запазване на маркерите в този файл"
+msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
#: builtin/fast-export.c:990
msgid "Import marks from this file"
-msgstr "Внасяне на маркерите от този файл"
+msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
#: builtin/fast-export.c:992
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
@@ -6013,11 +6491,11 @@ msgstr "Без извеждане на съдържанието на обект
#: builtin/fast-export.c:998
msgid "refspec"
-msgstr "указател на версия"
+msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
#: builtin/fast-export.c:999
msgid "Apply refspec to exported refs"
-msgstr "Прилагане на указателя на версия към изнесените указатели"
+msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
#: builtin/fast-export.c:1000
msgid "anonymize output"
@@ -6039,164 +6517,163 @@ msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:90 builtin/pull.c:162
+#: builtin/fetch.c:92 builtin/pull.c:174
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:92 builtin/pull.c:165
+#: builtin/fetch.c:94 builtin/pull.c:177
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:94 builtin/pull.c:168
+#: builtin/fetch.c:96 builtin/pull.c:180
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:95 builtin/pull.c:170
+#: builtin/fetch.c:97 builtin/pull.c:182
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/fetch.c:97
+#: builtin/fetch.c:99
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:99 builtin/pull.c:172
+#: builtin/fetch.c:101 builtin/pull.c:184
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:101
+#: builtin/fetch.c:103
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:103 builtin/pull.c:175
+#: builtin/fetch.c:105
+msgid "number of submodules fetched in parallel"
+msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
+
+#: builtin/fetch.c:107 builtin/pull.c:187
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:104 builtin/pull.c:178
+#: builtin/fetch.c:108 builtin/pull.c:190
msgid "on-demand"
-msgstr "при нужда"
+msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:105 builtin/pull.c:179
+#: builtin/fetch.c:109 builtin/pull.c:191
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:109 builtin/pull.c:184
+#: builtin/fetch.c:113 builtin/pull.c:199
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:111
+#: builtin/fetch.c:115
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:114 builtin/pull.c:187
+#: builtin/fetch.c:118 builtin/pull.c:202
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:190
+#: builtin/fetch.c:120 builtin/pull.c:205
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1233
+#: builtin/fetch.c:122 builtin/log.c:1399
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/fetch.c:119
+#: builtin/fetch.c:123
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:122
+#: builtin/fetch.c:126
msgid "default mode for recursion"
msgstr "стандартен режим на рекурсия"
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:193
+#: builtin/fetch.c:128 builtin/pull.c:208
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:195
+#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:210
msgid "refmap"
-msgstr "карта с указатели"
+msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:126 builtin/pull.c:196
+#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:211
msgid "specify fetch refmap"
-msgstr "указване на картата с указатели за доставяне"
+msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:378
+#: builtin/fetch.c:386
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:458
+#: builtin/fetch.c:466
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:463
+#: builtin/fetch.c:471
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:477
+#: builtin/fetch.c:485
#, c-format
msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
msgstr "! %-*s %-*s → %s (в текущия клон не може да се доставя)"
-#: builtin/fetch.c:478 builtin/fetch.c:566
+#: builtin/fetch.c:486 builtin/fetch.c:574
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:489
+#: builtin/fetch.c:497
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:491 builtin/fetch.c:526 builtin/fetch.c:544
+#: builtin/fetch.c:499 builtin/fetch.c:534 builtin/fetch.c:552
msgid " (unable to update local ref)"
msgstr " (локалните указатели не могат да бъдат обновени)"
-#: builtin/fetch.c:509
+#: builtin/fetch.c:517
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:512
+#: builtin/fetch.c:520
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:515
+#: builtin/fetch.c:523
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:561
+#: builtin/fetch.c:569
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:561
+#: builtin/fetch.c:569
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:568
+#: builtin/fetch.c:576
msgid "(non-fast-forward)"
msgstr "(сливането не е тривиално)"
-#: builtin/fetch.c:602 builtin/fetch.c:843
-#, c-format
-msgid "cannot open %s: %s\n"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s\n"
-
-#: builtin/fetch.c:611
+#: builtin/fetch.c:619
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:629
+#: builtin/fetch.c:637
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:716 builtin/fetch.c:808
+#: builtin/fetch.c:724 builtin/fetch.c:816
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
# FIXME - is the space necessary
-#: builtin/fetch.c:727
+#: builtin/fetch.c:735
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -6206,55 +6683,55 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:779
+#: builtin/fetch.c:787
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:780
+#: builtin/fetch.c:788
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:812
+#: builtin/fetch.c:820
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:813 builtin/remote.c:1040
+#: builtin/fetch.c:821 builtin/remote.c:1025
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:833
+#: builtin/fetch.c:841
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:852
+#: builtin/fetch.c:860
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:855
+#: builtin/fetch.c:863
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се игнорира при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:911
+#: builtin/fetch.c:920
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "Не се поддържа доставяне от „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1072
+#: builtin/fetch.c:1080
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1074 builtin/remote.c:96
+#: builtin/fetch.c:1082 builtin/remote.c:96
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1092
+#: builtin/fetch.c:1100
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -6262,33 +6739,33 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1115
+#: builtin/fetch.c:1123
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1157
+#: builtin/fetch.c:1165
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1159
+#: builtin/fetch.c:1167
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1179
+#: builtin/fetch.c:1187
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1181
+#: builtin/fetch.c:1189
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1192
+#: builtin/fetch.c:1200
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1200
+#: builtin/fetch.c:1208
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
@@ -6362,7 +6839,7 @@ msgstr "ФОРМАТ за изхода"
#: builtin/for-each-ref.c:41
msgid "print only refs which points at the given object"
-msgstr "извеждане само на указателите, сочещи към обекта"
+msgstr "извеждане само на указателите, сочещи към ОБЕКТА"
#: builtin/for-each-ref.c:43
msgid "print only refs that are merged"
@@ -6374,7 +6851,7 @@ msgstr "извеждане само на неслетите указатели"
#: builtin/for-each-ref.c:45
msgid "print only refs which contain the commit"
-msgstr "извеждане само на указателите, които съдържат това подаване"
+msgstr "извеждане само на указателите, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
#: builtin/fsck.c:156 builtin/prune.c:140
msgid "Checking connectivity"
@@ -6384,56 +6861,56 @@ msgstr "Проверка на връзката"
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:553
+#: builtin/fsck.c:552
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:559
+#: builtin/fsck.c:558
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:560
+#: builtin/fsck.c:559
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:561
+#: builtin/fsck.c:560
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:562
+#: builtin/fsck.c:561
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:563
+#: builtin/fsck.c:562
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:564
+#: builtin/fsck.c:563
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:565
+#: builtin/fsck.c:564
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:566
+#: builtin/fsck.c:565
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:567
+#: builtin/fsck.c:566
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:569
+#: builtin/fsck.c:568
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:570 builtin/prune.c:107
+#: builtin/fsck.c:569 builtin/prune.c:107
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:631
+#: builtin/fsck.c:630
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
@@ -6527,239 +7004,253 @@ msgstr ""
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:218
+#: builtin/grep.c:219
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:441 builtin/grep.c:476
+#: builtin/grep.c:277
+#, c-format
+msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
+msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
+
+#: builtin/grep.c:452 builtin/grep.c:487
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:491
+#: builtin/grep.c:502
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:547
+#: builtin/grep.c:560
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:564
+#: builtin/grep.c:577
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/grep.c:633
+#: builtin/grep.c:646
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:635
+#: builtin/grep.c:648
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:637
+#: builtin/grep.c:650
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:639
+#: builtin/grep.c:652
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:642
+#: builtin/grep.c:655
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:644
+#: builtin/grep.c:657
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:646
+#: builtin/grep.c:659
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:648
+#: builtin/grep.c:661
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:650
+#: builtin/grep.c:663
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:653
+#: builtin/grep.c:666
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:655
+#: builtin/grep.c:668
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:659
+#: builtin/grep.c:672
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:662
+#: builtin/grep.c:675
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:665
+#: builtin/grep.c:678
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:668
+#: builtin/grep.c:681
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:671
+#: builtin/grep.c:684
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:672
+#: builtin/grep.c:685
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:673
+#: builtin/grep.c:686
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:675
+#: builtin/grep.c:688
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:677
+#: builtin/grep.c:690
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:679
+#: builtin/grep.c:692
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "синоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:682
+#: builtin/grep.c:695
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:684
+#: builtin/grep.c:697
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:686
+#: builtin/grep.c:699
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:687
+#: builtin/grep.c:700
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:689
+#: builtin/grep.c:702
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:691
+#: builtin/grep.c:704
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:694
+#: builtin/grep.c:707
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:697
+#: builtin/grep.c:710
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:699
+#: builtin/grep.c:712
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:700
+#: builtin/grep.c:714
+msgid "use <n> worker threads"
+msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
+
+#: builtin/grep.c:715
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "синоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:703
+#: builtin/grep.c:718
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:705
+#: builtin/grep.c:720
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:708
+#: builtin/grep.c:723
msgid "read patterns from file"
-msgstr "изчитане на шаблоните от файл"
+msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:710
+#: builtin/grep.c:725
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:712
+#: builtin/grep.c:727
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:724
+#: builtin/grep.c:739
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:726
+#: builtin/grep.c:741
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:728
+#: builtin/grep.c:743
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:732
+#: builtin/grep.c:747
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:732
+#: builtin/grep.c:747
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:735
+#: builtin/grep.c:750
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:793
+#: builtin/grep.c:813
msgid "no pattern given."
msgstr "липсва шаблон."
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:845 builtin/index-pack.c:1477
+#, c-format
+msgid "invalid number of threads specified (%d)"
+msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
+
+#: builtin/grep.c:875
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:901
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“."
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:906
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs."
msgstr ""
"опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с търсене във версии."
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:909
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове."
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:917
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво."
-#: builtin/hash-object.c:80
+#: builtin/hash-object.c:81
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <file>..."
@@ -6767,40 +7258,40 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t ВИД] [-w] [--path=ФАЙЛ | --no-filters] [--stdin] [--] "
"ФАЙЛ…"
-#: builtin/hash-object.c:81
+#: builtin/hash-object.c:82
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:92
+#: builtin/hash-object.c:93
msgid "type"
msgstr "ВИД"
-#: builtin/hash-object.c:92
+#: builtin/hash-object.c:93
msgid "object type"
-msgstr "вид на обекта"
+msgstr "ВИД на обекта"
-#: builtin/hash-object.c:93
+#: builtin/hash-object.c:94
msgid "write the object into the object database"
msgstr "записване на обекта в базата от данни за обектите"
-#: builtin/hash-object.c:95
+#: builtin/hash-object.c:96
msgid "read the object from stdin"
msgstr "изчитане на обекта от стандартния вход"
-#: builtin/hash-object.c:97
+#: builtin/hash-object.c:98
msgid "store file as is without filters"
msgstr "запазване на файла както е — без филтри"
-#: builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/hash-object.c:99
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr ""
"създаване и хеширане на произволни данни за повредени обекти за трасиране на "
"Git"
-#: builtin/hash-object.c:99
+#: builtin/hash-object.c:100
msgid "process file as it were from this path"
-msgstr "обработване на файла все едно е с този път"
+msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
#: builtin/help.c:41
msgid "print all available commands"
@@ -6846,10 +7337,10 @@ msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d
#: builtin/help.c:130 builtin/help.c:151 builtin/help.c:160 builtin/help.c:168
#, c-format
-msgid "failed to exec '%s': %s"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“: %s"
+msgid "failed to exec '%s'"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: builtin/help.c:208
+#: builtin/help.c:205
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -6858,7 +7349,7 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:220
+#: builtin/help.c:217
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -6867,63 +7358,63 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:337
+#: builtin/help.c:334
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:354
+#: builtin/help.c:351
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:362
+#: builtin/help.c:359
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:411
+#: builtin/help.c:408
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
-#: builtin/help.c:412
+#: builtin/help.c:409
msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
msgstr "Ежедневието в Git в рамките на 20-ина команди"
-#: builtin/help.c:413
+#: builtin/help.c:410
msgid "A Git glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: builtin/help.c:414
+#: builtin/help.c:411
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: builtin/help.c:415
+#: builtin/help.c:412
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: builtin/help.c:416
+#: builtin/help.c:413
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и интервали в Git"
-#: builtin/help.c:417
+#: builtin/help.c:414
msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
msgstr "Въвеждащ урок за Git (версии поне 1.5.1)"
-#: builtin/help.c:418
+#: builtin/help.c:415
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
-#: builtin/help.c:430
+#: builtin/help.c:427
msgid "The common Git guides are:\n"
msgstr "Популярните пътеводители в Git са:\n"
-#: builtin/help.c:451 builtin/help.c:468
+#: builtin/help.c:448 builtin/help.c:465
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/help.c:484
+#: builtin/help.c:481
#, c-format
msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
msgstr "„git %s“ е синоним на „%s“"
@@ -7119,118 +7610,115 @@ msgstr ""
#: builtin/index-pack.c:1253
#, c-format
-msgid "completed with %d local objects"
-msgstr "действието завърши с %d локални обекта"
+msgid "completed with %d local object"
+msgid_plural "completed with %d local objects"
+msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
+msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1263
+#: builtin/index-pack.c:1265
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1267
+#: builtin/index-pack.c:1269
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1291
+#: builtin/index-pack.c:1293
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1367
+#: builtin/index-pack.c:1369
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1391
+#: builtin/index-pack.c:1393
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1404
+#: builtin/index-pack.c:1406
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при записването на файла „%s“, осигуряващ запазване на директория"
-#: builtin/index-pack.c:1412
+#: builtin/index-pack.c:1414
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при затварянето на записания файл „%s“, осигуряващ запазване на "
"директория"
-#: builtin/index-pack.c:1425
+#: builtin/index-pack.c:1427
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1436
+#: builtin/index-pack.c:1438
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1469
+#: builtin/index-pack.c:1471
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1475
-#, c-format
-msgid "invalid number of threads specified (%d)"
-msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-
-#: builtin/index-pack.c:1479 builtin/index-pack.c:1663
+#: builtin/index-pack.c:1481 builtin/index-pack.c:1678
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/index-pack.c:1537
+#: builtin/index-pack.c:1540
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1539
+#: builtin/index-pack.c:1542
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1586
+#: builtin/index-pack.c:1589
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1593
+#: builtin/index-pack.c:1596
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
+#: builtin/index-pack.c:1609
+#, c-format
+msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
+msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
+
# FIXME it is not the cwd it is the previous cwd
-#: builtin/index-pack.c:1623
+#: builtin/index-pack.c:1638
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1675 builtin/index-pack.c:1678
-#: builtin/index-pack.c:1690 builtin/index-pack.c:1694
+#: builtin/index-pack.c:1690 builtin/index-pack.c:1693
+#: builtin/index-pack.c:1705 builtin/index-pack.c:1709
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1708
+#: builtin/index-pack.c:1723
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1712 builtin/index-pack.c:1721
-#, c-format
-msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
-msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-
-#: builtin/index-pack.c:1729
+#: builtin/index-pack.c:1731
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
@@ -7269,28 +7757,27 @@ msgstr "„%s“ не може да се копира в „%s“"
msgid "ignoring template %s"
msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:118
+#: builtin/init-db.c:120
#, c-format
msgid "templates not found %s"
msgstr "директорията с шаблоните не е открита: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:131
+#: builtin/init-db.c:135
#, c-format
-msgid "not copying templates of a wrong format version %d from '%s'"
-msgstr ""
-"шаблоните с неправилен номер на форма̀та %d няма да бъдат копирани от „%s“"
+msgid "not copying templates from '%s': %s"
+msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:309 builtin/init-db.c:312
+#: builtin/init-db.c:312 builtin/init-db.c:315
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-#: builtin/init-db.c:340
+#: builtin/init-db.c:344
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:343
+#: builtin/init-db.c:347
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
@@ -7298,24 +7785,24 @@ msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
#. TRANSLATORS: The first '%s' is either "Reinitialized
#. existing" or "Initialized empty", the second " shared" or
#. "", and the last '%s%s' is the verbatim directory name.
-#: builtin/init-db.c:399
+#: builtin/init-db.c:403
#, c-format
msgid "%s%s Git repository in %s%s\n"
msgstr "%s%s хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:400
+#: builtin/init-db.c:404
msgid "Reinitialized existing"
msgstr "Наново инициализирано, съществуващо"
-#: builtin/init-db.c:400
+#: builtin/init-db.c:404
msgid "Initialized empty"
msgstr "Инициализирано празно"
-#: builtin/init-db.c:401
+#: builtin/init-db.c:405
msgid " shared"
msgstr ", споделено"
-#: builtin/init-db.c:448
+#: builtin/init-db.c:452
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -7323,27 +7810,27 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:471
+#: builtin/init-db.c:475
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:472
+#: builtin/init-db.c:476
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:506 builtin/init-db.c:511
+#: builtin/init-db.c:510 builtin/init-db.c:515
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:515
+#: builtin/init-db.c:519
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:536
+#: builtin/init-db.c:540
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -7352,31 +7839,39 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:564
+#: builtin/init-db.c:568
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
#: builtin/interpret-trailers.c:15
msgid ""
-"git interpret-trailers [--trim-empty] [(--trailer <token>[(=|:)<value>])...] "
-"[<file>...]"
+"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
+"<token>[(=|:)<value>])...] [<file>...]"
msgstr ""
-"git interpret-trailers [--trim-empty] [(--trailer ЛЕКСЕМА[(=|:)СТОЙНОСТ])…] "
-"[ФАЙЛ…]"
+"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
+"ЛЕКСЕМА[(=|:)СТОЙНОСТ])…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/interpret-trailers.c:25
+#: builtin/interpret-trailers.c:26
+msgid "edit files in place"
+msgstr "директно редактиране на файловете"
+
+#: builtin/interpret-trailers.c:27
msgid "trim empty trailers"
msgstr "изчистване на празните епилози"
-#: builtin/interpret-trailers.c:26
+#: builtin/interpret-trailers.c:28
msgid "trailer"
msgstr "епилог"
-#: builtin/interpret-trailers.c:27
+#: builtin/interpret-trailers.c:29
msgid "trailer(s) to add"
msgstr "епилог(зи) за добавяне"
+#: builtin/interpret-trailers.c:42
+msgid "no input file given for in-place editing"
+msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
+
#: builtin/log.c:43
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
@@ -7390,277 +7885,327 @@ msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:131
+#: builtin/log.c:137
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:132
+#: builtin/log.c:138
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:133
+#: builtin/log.c:139
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:134
+#: builtin/log.c:140
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:137
+#: builtin/log.c:143
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в интервала от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:233
+#: builtin/log.c:239
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:465
+#: builtin/log.c:471
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:479 builtin/log.c:572
+#: builtin/log.c:485 builtin/log.c:578
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:596
+#: builtin/log.c:602
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:714
+#: builtin/log.c:722
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:798
+#: builtin/log.c:812
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:813
+#: builtin/log.c:827
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:827
+#: builtin/log.c:841
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:837
+#: builtin/log.c:851
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:943
+#: builtin/log.c:957
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
# FIXME bad wording insanely
-#: builtin/log.c:1022
+#: builtin/log.c:1036
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1050
+#: builtin/log.c:1064
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-# FIXME message WTF why ask it
-#: builtin/log.c:1095
+#: builtin/log.c:1109
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1211
+#: builtin/log.c:1216 builtin/log.c:1857 builtin/log.c:1859 builtin/log.c:1871
+#, c-format
+msgid "Unknown commit %s"
+msgstr "Непознато подаване „%s“"
+
+#: builtin/log.c:1226 builtin/notes.c:253 builtin/notes.c:304
+#: builtin/notes.c:306 builtin/notes.c:369 builtin/notes.c:424
+#: builtin/notes.c:510 builtin/notes.c:515 builtin/notes.c:593
+#: builtin/notes.c:656 builtin/notes.c:881 builtin/tag.c:455
+#, c-format
+msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
+msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
+
+#: builtin/log.c:1231
+msgid "Could not find exact merge base."
+msgstr "Точната база за сливане не може да се открие."
+
+#: builtin/log.c:1235
+msgid ""
+"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
+"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
+"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually."
+msgstr ""
+"Следеният клон не може да бъде установен. Ако искате ръчно да го\n"
+"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
+"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
+
+#: builtin/log.c:1255
+msgid "Failed to find exact merge base"
+msgstr "Точната база при сливане не може да бъде открита"
+
+#: builtin/log.c:1266
+msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
+msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
+
+#: builtin/log.c:1270
+msgid "base commit shouldn't be in revision list"
+msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
+
+#: builtin/log.c:1319
+msgid "cannot get patch id"
+msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
+
+#: builtin/log.c:1377
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1214
+#: builtin/log.c:1380
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1218
+#: builtin/log.c:1384
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1220
+#: builtin/log.c:1386
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1222
+#: builtin/log.c:1388
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1223
+#: builtin/log.c:1389
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1224
+#: builtin/log.c:1390
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1226
+#: builtin/log.c:1392
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1228
+#: builtin/log.c:1394
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1230
+#: builtin/log.c:1396
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1233
+#: builtin/log.c:1399
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1236
+#: builtin/log.c:1402
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1239
+#: builtin/log.c:1405
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1241
+#: builtin/log.c:1407
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1243
+#: builtin/log.c:1409
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1245
+#: builtin/log.c:1411
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1247
+#: builtin/log.c:1413
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1248
+#: builtin/log.c:1414
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1249
+#: builtin/log.c:1415
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1250 builtin/log.c:1252
+#: builtin/log.c:1416 builtin/log.c:1418
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1250
+#: builtin/log.c:1416
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1252
+#: builtin/log.c:1418
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1254
+#: builtin/log.c:1420
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1255
+#: builtin/log.c:1421
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1257
+#: builtin/log.c:1423
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1258
+#: builtin/log.c:1424
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1259 builtin/log.c:1262
+#: builtin/log.c:1425 builtin/log.c:1428
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1260
+#: builtin/log.c:1426
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1263
+#: builtin/log.c:1429
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1267
+#: builtin/log.c:1433
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
-"използване на нишки за съобщенията. Стилът е „shallow“ (плитък) или "
+"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1269
+#: builtin/log.c:1435
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1270
+#: builtin/log.c:1436
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1272
+#: builtin/log.c:1437
+msgid "base-commit"
+msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
+
+#: builtin/log.c:1438
+msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
+msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към серията кръпки"
+
+#: builtin/log.c:1440
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1273
+#: builtin/log.c:1441
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1362
+#: builtin/log.c:1531
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1364
+#: builtin/log.c:1533
msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „--subject-prefix“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1372
+#: builtin/log.c:1541
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1374
+#: builtin/log.c:1543
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1376
+#: builtin/log.c:1545
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1401
+#: builtin/log.c:1573
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1403
+#: builtin/log.c:1575
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1500
+#: builtin/log.c:1672
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1563
+#: builtin/log.c:1743
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1611
+#: builtin/log.c:1792
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1665
+#: builtin/log.c:1846
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -7668,106 +8213,151 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/log.c:1676 builtin/log.c:1678 builtin/log.c:1690
-#, c-format
-msgid "Unknown commit %s"
-msgstr "Непознато подаване „%s“"
-
-#: builtin/ls-files.c:358
+#: builtin/ls-files.c:378
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:415
+#: builtin/ls-files.c:427
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:417
+#: builtin/ls-files.c:429
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:419
+#: builtin/ls-files.c:431
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:421
+#: builtin/ls-files.c:433
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:423
+#: builtin/ls-files.c:435
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:425
+#: builtin/ls-files.c:437
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:427
+#: builtin/ls-files.c:439
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:430
+#: builtin/ls-files.c:442
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:432
+#: builtin/ls-files.c:444
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:434
+#: builtin/ls-files.c:446
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:437
+#: builtin/ls-files.c:448
+msgid "show line endings of files"
+msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
+
+#: builtin/ls-files.c:450
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:440
+#: builtin/ls-files.c:453
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
# FIXME not clear about what this option does
-#: builtin/ls-files.c:442
+#: builtin/ls-files.c:455
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:444
+#: builtin/ls-files.c:457
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:447
+#: builtin/ls-files.c:460
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:450
+#: builtin/ls-files.c:463
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:452
+#: builtin/ls-files.c:465
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:455
+#: builtin/ls-files.c:468
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:458
+#: builtin/ls-files.c:471
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:459
+#: builtin/ls-files.c:472
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:460
+#: builtin/ls-files.c:473
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:462
+#: builtin/ls-files.c:475
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
+#: builtin/ls-remote.c:7
+msgid ""
+"git ls-remote [--heads] [--tags] [--refs] [--upload-pack=<exec>]\n"
+" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
+" [--symref] [<repository> [<refs>...]]"
+msgstr ""
+"git ls-remote [--heads] [--tags] [--refs] [--upload-pack=КОМАНДА]\n"
+" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
+" [--symref] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
+
+#: builtin/ls-remote.c:50
+msgid "do not print remote URL"
+msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
+
+#: builtin/ls-remote.c:51 builtin/ls-remote.c:53
+msgid "exec"
+msgstr "КОМАНДА"
+
+#: builtin/ls-remote.c:52 builtin/ls-remote.c:54
+msgid "path of git-upload-pack on the remote host"
+msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалечената машина"
+
+#: builtin/ls-remote.c:56
+msgid "limit to tags"
+msgstr "само етикетите"
+
+#: builtin/ls-remote.c:57
+msgid "limit to heads"
+msgstr "само върховете"
+
+#: builtin/ls-remote.c:58
+msgid "do not show peeled tags"
+msgstr "без извеждане на проследените етикети"
+
+#: builtin/ls-remote.c:60
+msgid "take url.<base>.insteadOf into account"
+msgstr "взимане предвид на „url.БАЗА.insteadOf“"
+
+#: builtin/ls-remote.c:62
+msgid "exit with exit code 2 if no matching refs are found"
+msgstr "изход с код 2, ако не се открият съвпадащи указатели"
+
+#: builtin/ls-remote.c:64
+msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
+msgstr "извеждане на указателя заедно с обекта сочен от него"
+
#: builtin/ls-tree.c:28
msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git ls-tree [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
@@ -7819,175 +8409,179 @@ msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
# FIXME -m rather than just m
-#: builtin/merge.c:100
+#: builtin/merge.c:101
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:137
+#: builtin/merge.c:138
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:138
+#: builtin/merge.c:139
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:143
+#: builtin/merge.c:144
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:193 builtin/pull.c:119
+#: builtin/merge.c:194 builtin/pull.c:126
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:196 builtin/pull.c:122
+#: builtin/merge.c:197 builtin/pull.c:129
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:197 builtin/pull.c:125
+#: builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:132
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(синоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:128
+#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:135
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:202 builtin/pull.c:131
+#: builtin/merge.c:203 builtin/pull.c:138
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:204 builtin/pull.c:134
+#: builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:141
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:137
+#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:144
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:207
+#: builtin/merge.c:208
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на тривиално сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:209 builtin/pull.c:143
+#: builtin/merge.c:210 builtin/pull.c:150
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако сливането не е тривиално"
-#: builtin/merge.c:213
+#: builtin/merge.c:214
msgid "Verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "Проверка, че именуваното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:214 builtin/notes.c:767 builtin/pull.c:148
+#: builtin/merge.c:215 builtin/notes.c:771 builtin/pull.c:157
#: builtin/revert.c:89
msgid "strategy"
-msgstr "стратегия"
+msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:215 builtin/pull.c:149
+#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:158
msgid "merge strategy to use"
-msgstr "стратегия за сливане, която да се ползва"
+msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:152
+#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:161
msgid "option=value"
-msgstr "опция=стойност"
+msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:153
+#: builtin/merge.c:218 builtin/pull.c:162
msgid "option for selected merge strategy"
-msgstr "опция за избраната стратегия за сливане"
+msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:219
+#: builtin/merge.c:220
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
-msgstr "съобщение при подаването със сливане (при нетривиални сливания)"
+msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при нетривиални сливания)"
-#: builtin/merge.c:223
+#: builtin/merge.c:224
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:251
+#: builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:169
+msgid "allow merging unrelated histories"
+msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
+
+#: builtin/merge.c:254
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:256
+#: builtin/merge.c:259
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:261
+#: builtin/merge.c:264
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:280 builtin/merge.c:297
+#: builtin/merge.c:283 builtin/merge.c:300
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:327
+#: builtin/merge.c:330
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се смачка)"
-#: builtin/merge.c:340
+#: builtin/merge.c:343
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Подаване със смачкване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:344 builtin/merge.c:763 builtin/merge.c:975
-#: builtin/merge.c:988
+#: builtin/merge.c:347 builtin/merge.c:767 builtin/merge.c:987
+#: builtin/merge.c:1000
#, c-format
msgid "Could not write to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:372
+#: builtin/merge.c:375
msgid "Writing SQUASH_MSG"
msgstr "Записване на съобщението за смачкване SQUASH_MSG"
-#: builtin/merge.c:374
+#: builtin/merge.c:377
msgid "Finishing SQUASH_MSG"
msgstr "Завършване на съобщението за смачкване SQUASH_MSG"
-#: builtin/merge.c:397
+#: builtin/merge.c:400
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:447
+#: builtin/merge.c:451
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:537
+#: builtin/merge.c:541
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:656
+#: builtin/merge.c:660
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:670
+#: builtin/merge.c:674
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:683
+#: builtin/merge.c:687
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:772
+#: builtin/merge.c:776
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:781
+#: builtin/merge.c:785
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:787
+#: builtin/merge.c:791
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -8002,55 +8596,55 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:811
+#: builtin/merge.c:815
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
# FIXME - WTF is wonderful.
-#: builtin/merge.c:823
+#: builtin/merge.c:835
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на тривиалното сливане завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:878
+#: builtin/merge.c:890
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr "Неуспешно сливане — коригирайте конфликтите и подайте резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:894
+#: builtin/merge.c:906
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/merge.c:935
+#: builtin/merge.c:947
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:937
+#: builtin/merge.c:949
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:939
+#: builtin/merge.c:951
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:944
+#: builtin/merge.c:956
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1079
+#: builtin/merge.c:1091
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: builtin/merge.c:1206
+#: builtin/merge.c:1219
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1222
+#: builtin/merge.c:1235
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -8058,7 +8652,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1229
+#: builtin/merge.c:1242
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -8066,111 +8660,115 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1232
+#: builtin/merge.c:1245
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1241
+#: builtin/merge.c:1254
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1249
+#: builtin/merge.c:1262
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1266
+#: builtin/merge.c:1279
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1268
+#: builtin/merge.c:1281
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са тривиални, не може да се "
"извърши нетривиално сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1274
+#: builtin/merge.c:1286
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1276
+#: builtin/merge.c:1288
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1331
+#: builtin/merge.c:1344
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1334
+#: builtin/merge.c:1347
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1337
+#: builtin/merge.c:1350
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1340
+#: builtin/merge.c:1353
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1423
+#: builtin/merge.c:1415
+msgid "refusing to merge unrelated histories"
+msgstr "независими истории не може да се слеят"
+
+#: builtin/merge.c:1439
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1460
+#: builtin/merge.c:1476
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба с най-тривиалното сливане в рамките на индекса…\n"
# FIXME WTF message
-#: builtin/merge.c:1467
+#: builtin/merge.c:1483
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1499
+#: builtin/merge.c:1515
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr ""
"Не може да се извърши тривиално сливане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1522 builtin/merge.c:1601
+#: builtin/merge.c:1538 builtin/merge.c:1617
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1526
+#: builtin/merge.c:1542
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1592
+#: builtin/merge.c:1608
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1594
+#: builtin/merge.c:1610
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1603
+#: builtin/merge.c:1619
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1615
+#: builtin/merge.c:1631
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -8258,19 +8856,19 @@ msgstr "без предупреждения при конфликти"
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
-#: builtin/mktree.c:64
+#: builtin/mktree.c:65
msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
-#: builtin/mktree.c:150
+#: builtin/mktree.c:152
msgid "input is NUL terminated"
msgstr "входните записи са разделени с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/mktree.c:151 builtin/write-tree.c:24
+#: builtin/mktree.c:153 builtin/write-tree.c:24
msgid "allow missing objects"
msgstr "разрешаване на липсващи обекти"
-#: builtin/mktree.c:152
+#: builtin/mktree.c:154
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "разрешаване на създаването на повече от едно дърво"
@@ -8278,138 +8876,136 @@ msgstr "разрешаване на създаването на повече о
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
-# FIXME message<
-#: builtin/mv.c:69
+#: builtin/mv.c:70
#, c-format
msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
msgstr "Директорията „%s“ е в индекса, но не е подмодул"
-#: builtin/mv.c:71
+#: builtin/mv.c:72 builtin/rm.c:317
msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
"или ги скатайте"
-# FIXME message
-#: builtin/mv.c:89
+#: builtin/mv.c:90
#, c-format
msgid "%.*s is in index"
msgstr "„%.*s“ вече е в индекса"
-#: builtin/mv.c:111
+#: builtin/mv.c:112
msgid "force move/rename even if target exists"
msgstr "принудително преместване/преименуване дори целта да съществува"
-#: builtin/mv.c:112
+#: builtin/mv.c:113
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
-#: builtin/mv.c:151
+#: builtin/mv.c:152
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "целта „%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/mv.c:162
+#: builtin/mv.c:163
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Проверка на преименуването на обект от „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:166
+#: builtin/mv.c:167
msgid "bad source"
msgstr "неправилен обект"
-#: builtin/mv.c:169
+#: builtin/mv.c:170
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "директория не може да се премести в себе си"
-#: builtin/mv.c:172
+#: builtin/mv.c:173
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "директория не може да се премести върху файл"
-#: builtin/mv.c:181
+#: builtin/mv.c:182
msgid "source directory is empty"
msgstr "първоначалната директория е празна"
-#: builtin/mv.c:206
+#: builtin/mv.c:207
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
-#: builtin/mv.c:209
+#: builtin/mv.c:210
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:217
+#: builtin/mv.c:218
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:220
+#: builtin/mv.c:221
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:223
+#: builtin/mv.c:224
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:225
+#: builtin/mv.c:226
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:232
+#: builtin/mv.c:233
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:253
+#: builtin/mv.c:254
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:256 builtin/remote.c:728 builtin/repack.c:365
+#: builtin/mv.c:260 builtin/remote.c:714 builtin/repack.c:365
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:251
+#: builtin/name-rev.c:258
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:252
+#: builtin/name-rev.c:259
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:253
+#: builtin/name-rev.c:260
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
# FIXME sha
-#: builtin/name-rev.c:305
+#: builtin/name-rev.c:312
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:306
+#: builtin/name-rev.c:313
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:308
+#: builtin/name-rev.c:315
msgid "only use refs matching <pattern>"
-msgstr "използване само на шаблоните напасващи на ШАБЛОНа"
+msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:310
+#: builtin/name-rev.c:317
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:311
+#: builtin/name-rev.c:318
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:312
+#: builtin/name-rev.c:319
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:318
+#: builtin/name-rev.c:325
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
@@ -8557,24 +9153,16 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "The note contents have been left in %s"
msgstr "Съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:232 builtin/tag.c:440
+#: builtin/notes.c:232 builtin/tag.c:439
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:443
+#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:442
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/notes.c:253 builtin/notes.c:304 builtin/notes.c:306
-#: builtin/notes.c:366 builtin/notes.c:421 builtin/notes.c:507
-#: builtin/notes.c:512 builtin/notes.c:590 builtin/notes.c:653
-#: builtin/notes.c:877 builtin/tag.c:456
-#, c-format
-msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
-msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-
#: builtin/notes.c:256
#, c-format
msgid "Failed to read object '%s'."
@@ -8586,42 +9174,42 @@ msgid "Cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr ""
"Съдържанието на бележка не може да се вземе от обект, който не е BLOB: „%s“."
-#: builtin/notes.c:359 builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:490
-#: builtin/notes.c:502 builtin/notes.c:578 builtin/notes.c:646
-#: builtin/notes.c:942
+#: builtin/notes.c:362 builtin/notes.c:417 builtin/notes.c:493
+#: builtin/notes.c:505 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:649
+#: builtin/notes.c:946
msgid "too many parameters"
msgstr "прекалено много параметри"
-#: builtin/notes.c:372 builtin/notes.c:659
+#: builtin/notes.c:375 builtin/notes.c:662
#, c-format
msgid "No note found for object %s."
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“."
-#: builtin/notes.c:393 builtin/notes.c:556
+#: builtin/notes.c:396 builtin/notes.c:559
msgid "note contents as a string"
msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:396 builtin/notes.c:559
+#: builtin/notes.c:399 builtin/notes.c:562
msgid "note contents in a file"
-msgstr "файл със съдържанието на бележката"
+msgstr "ФАЙЛ със съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:399 builtin/notes.c:562
+#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
msgid "reuse and edit specified note object"
-msgstr "преизползване и редактиране на указания обект-бележка"
+msgstr "преизползване и редактиране на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
+#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
msgid "reuse specified note object"
-msgstr "преизползване на указания обект-бележка"
+msgstr "преизползване на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
+#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
msgid "allow storing empty note"
msgstr "приемане и на празни бележки"
-#: builtin/notes.c:406 builtin/notes.c:477
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:480
msgid "replace existing notes"
msgstr "замяна на съществуващите бележки"
-#: builtin/notes.c:431
+#: builtin/notes.c:434
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -8630,32 +9218,32 @@ msgstr ""
"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:446 builtin/notes.c:525
+#: builtin/notes.c:449 builtin/notes.c:528
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:457 builtin/notes.c:618 builtin/notes.c:882
+#: builtin/notes.c:460 builtin/notes.c:621 builtin/notes.c:886
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:478
+#: builtin/notes.c:481
msgid "read objects from stdin"
msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
# FIXME imporve message
-#: builtin/notes.c:480
+#: builtin/notes.c:483
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
"опцията „--stdin“)"
-#: builtin/notes.c:498
+#: builtin/notes.c:501
msgid "too few parameters"
msgstr "прекалено малко параметри"
-#: builtin/notes.c:519
+#: builtin/notes.c:522
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -8664,14 +9252,14 @@ msgstr ""
"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:531
+#: builtin/notes.c:534
#, c-format
msgid "Missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr ""
"Не може да се копира бележка, която не съществува — няма бележки за обекта-"
"източник „%s“."
-#: builtin/notes.c:583
+#: builtin/notes.c:586
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -8682,67 +9270,67 @@ msgstr ""
"Вместо това ги използвайте с подкомандата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:764
+#: builtin/notes.c:768
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:766
+#: builtin/notes.c:770
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:768
+#: builtin/notes.c:772
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
msgstr ""
-"коригиране на конфликтите при сливане на бележките чрез тази стратегия — "
+"коригиране на конфликтите при сливане на бележките чрез тази СТРАТЕГИЯ — "
"„manual“ (ръчно), „ours“ (вашата версия), „theirs“ (чуждата версия), "
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:770
+#: builtin/notes.c:774
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:772
+#: builtin/notes.c:776
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:774
+#: builtin/notes.c:778
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:776
+#: builtin/notes.c:780
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:853
+#: builtin/notes.c:857
#, c-format
msgid "A notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "В момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
-#: builtin/notes.c:880
+#: builtin/notes.c:884
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:892
+#: builtin/notes.c:896
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:895
+#: builtin/notes.c:899
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:976
+#: builtin/notes.c:980
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:977
+#: builtin/notes.c:981
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1012 builtin/remote.c:1647
+#: builtin/notes.c:1016 builtin/remote.c:1628
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
@@ -8766,181 +9354,187 @@ msgstr ""
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: builtin/pack-objects.c:771
+#: builtin/pack-objects.c:763
+msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
+msgstr ""
+"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
+"стойността на „pack.packSizeLimit“"
+
+#: builtin/pack-objects.c:776
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1011
+#: builtin/pack-objects.c:1017
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:2171
+#: builtin/pack-objects.c:2177
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2568
+#: builtin/pack-objects.c:2563
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2572
+#: builtin/pack-objects.c:2567
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2602
+#: builtin/pack-objects.c:2597
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2604
+#: builtin/pack-objects.c:2599
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2606
+#: builtin/pack-objects.c:2601
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2609
+#: builtin/pack-objects.c:2604
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2610
+#: builtin/pack-objects.c:2605
msgid "version[,offset]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:2611
+#: builtin/pack-objects.c:2606
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2614
+#: builtin/pack-objects.c:2609
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2616
+#: builtin/pack-objects.c:2611
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2618
+#: builtin/pack-objects.c:2613
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2620
+#: builtin/pack-objects.c:2615
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2622
+#: builtin/pack-objects.c:2617
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2624
+#: builtin/pack-objects.c:2619
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2626
+#: builtin/pack-objects.c:2621
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2628
+#: builtin/pack-objects.c:2623
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2630
+#: builtin/pack-objects.c:2625
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:2632
+#: builtin/pack-objects.c:2627
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:2634
+#: builtin/pack-objects.c:2629
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2636
+#: builtin/pack-objects.c:2631
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:2638
+#: builtin/pack-objects.c:2633
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2641
+#: builtin/pack-objects.c:2636
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:2644
+#: builtin/pack-objects.c:2639
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:2647
+#: builtin/pack-objects.c:2642
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:2650
+#: builtin/pack-objects.c:2645
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:2652
+#: builtin/pack-objects.c:2647
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2654
+#: builtin/pack-objects.c:2649
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2655 parse-options.h:142
+#: builtin/pack-objects.c:2650 parse-options.h:142
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2656
+#: builtin/pack-objects.c:2651
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2659
+#: builtin/pack-objects.c:2654
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:2661
+#: builtin/pack-objects.c:2656
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:2663
+#: builtin/pack-objects.c:2658
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:2665
+#: builtin/pack-objects.c:2660
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:2667
+#: builtin/pack-objects.c:2662
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:2669
+#: builtin/pack-objects.c:2664
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2671
+#: builtin/pack-objects.c:2666
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:2762
+#: builtin/pack-objects.c:2757
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
@@ -8968,15 +9562,15 @@ msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
msgid "git prune [-n] [-v] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:124
+#: builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:125
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:125
+#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:126
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:127
+#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:128
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "окастряне на обектите по-стари от това ВРЕМЕ"
@@ -8984,52 +9578,60 @@ msgstr "окастряне на обектите по-стари от това
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
-#: builtin/pull.c:69
+#: builtin/pull.c:72
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:113
+#: builtin/pull.c:120
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:116
+#: builtin/pull.c:123
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:140 builtin/revert.c:105
+#: builtin/pull.c:147 builtin/revert.c:105
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на тривиални сливания"
-#: builtin/pull.c:146
+#: builtin/pull.c:153
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "Проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/pull.c:160
+#: builtin/pull.c:156
+msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
+msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
+
+#: builtin/pull.c:172
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:268
+#: builtin/pull.c:194
+msgid "number of submodules pulled in parallel"
+msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
+
+#: builtin/pull.c:283
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:352
+#: builtin/pull.c:379
msgid "Cannot pull with rebase: You have unstaged changes."
msgstr ""
"Не можете да издърпвате при това пребазиране, защото има промени, които не "
"са в индекса"
-#: builtin/pull.c:358
+#: builtin/pull.c:385
msgid "Additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "Освен това в индекса има неподадени промени."
-#: builtin/pull.c:360
+#: builtin/pull.c:387
msgid "Cannot pull with rebase: Your index contains uncommitted changes."
msgstr ""
"Не можете да издърпвате при това пребазиране, защото в индекса има "
"неподадени промени."
-#: builtin/pull.c:436
+#: builtin/pull.c:463
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -9037,14 +9639,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:438
+#: builtin/pull.c:465
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:439
+#: builtin/pull.c:466
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -9052,7 +9654,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:442
+#: builtin/pull.c:469
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -9063,40 +9665,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:447
+#: builtin/pull.c:474 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:449 builtin/pull.c:464
+#: builtin/pull.c:476 builtin/pull.c:491 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:451 builtin/pull.c:466
+#: builtin/pull.c:478 builtin/pull.c:493 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:452 builtin/pull.c:467
+#: builtin/pull.c:479 builtin/pull.c:494
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:462
+#: builtin/pull.c:481 builtin/pull.c:487 builtin/pull.c:496
+#: git-parse-remote.sh:64
+msgid "<remote>"
+msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
+
+#: builtin/pull.c:481 builtin/pull.c:496 builtin/pull.c:501
+#: git-parse-remote.sh:65
+msgid "<branch>"
+msgstr "КЛОН"
+
+#: builtin/pull.c:489 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:471
-#, c-format
+#: builtin/pull.c:498 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
-"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
-"\n"
-" git branch --set-upstream-to=%s/<branch> %s\n"
+"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
-"Ако все пак искате да зададете информация за следен клон,\n"
-"можете да направите това с командата:\n"
-"\n"
-" git branch --set-upstream-to=%s/СЛЕДЕН_КЛОН %s\n"
-"\n"
+"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
+"командата:"
-#: builtin/pull.c:476
+#: builtin/pull.c:503
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -9105,11 +9711,15 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:830
+#: builtin/pull.c:864
+msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
+msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
+
+#: builtin/pull.c:872
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:859
+#: builtin/pull.c:900
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -9119,7 +9729,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе тривиално слято от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:864
+#: builtin/pull.c:905
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -9136,11 +9746,11 @@ msgstr ""
" $ git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:879
+#: builtin/pull.c:920
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:883
+#: builtin/pull.c:924
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
@@ -9148,15 +9758,15 @@ msgstr "Не може да пребазирате върху повече от
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/push.c:88
+#: builtin/push.c:89
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "съкращение за етикет без ЕТИКЕТ"
-#: builtin/push.c:98
+#: builtin/push.c:99
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "опцията „--delete“ приема за цел само прости имена на указатели"
-#: builtin/push.c:142
+#: builtin/push.c:143
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -9165,7 +9775,7 @@ msgstr ""
"За да включите тази опция за постоянно, погледнете документацията за "
"настройката „push.default“ в „git help config“."
-#: builtin/push.c:145
+#: builtin/push.c:146
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -9190,7 +9800,7 @@ msgstr ""
" git push %s %s\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:160
+#: builtin/push.c:161
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -9204,7 +9814,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
-#: builtin/push.c:174
+#: builtin/push.c:175
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -9218,14 +9828,14 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:182
+#: builtin/push.c:183
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не можете просто да "
"изтласкате."
-#: builtin/push.c:185
+#: builtin/push.c:186
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -9237,67 +9847,14 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:208
-msgid ""
-"push.default is unset; its implicit value has changed in\n"
-"Git 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message\n"
-"and maintain the traditional behavior, use:\n"
-"\n"
-" git config --global push.default matching\n"
-"\n"
-"To squelch this message and adopt the new behavior now, use:\n"
-"\n"
-" git config --global push.default simple\n"
-"\n"
-"When push.default is set to 'matching', git will push local branches\n"
-"to the remote branches that already exist with the same name.\n"
-"\n"
-"Since Git 2.0, Git defaults to the more conservative 'simple'\n"
-"behavior, which only pushes the current branch to the corresponding\n"
-"remote branch that 'git pull' uses to update the current branch.\n"
-"\n"
-"See 'git help config' and search for 'push.default' for further "
-"information.\n"
-"(the 'simple' mode was introduced in Git 1.7.11. Use the similar mode\n"
-"'current' instead of 'simple' if you sometimes use older versions of Git)"
-msgstr ""
-"Настройката „push.default“ не е зададена. Стойността ѝ по подразбиране е "
-"сменена\n"
-"в Git 2.0 от „matching“ (всички съвпадащи клони) на „simple“ (само текущия\n"
-"клон). За да подтиснете това съобщение и да използвате традиционното "
-"поведение\n"
-"на Git 1.x, изпълнете командата:\n"
-"\n"
-" git config --global push.default matching\n"
-"\n"
-"За да подтиснете това съобщение и да използвате новото поведение на Git 2."
-"x,\n"
-"изпълнете командата:\n"
-"\n"
-" git config --global push.default simple\n"
-"\n"
-"Когато настройката „push.default“ е „matching“, git ще изтласка всички "
-"локални\n"
-"клони, които имат отдалечен аналог със същото име.\n"
-"\n"
-"От версия 2.0 Git стандартно започва да ползва по-консервативния вариант\n"
-"„simple“, при който „push“ изтласква само текущия клон към отдалечения, "
-"следен\n"
-"клон — същия, който „git pull“ използва, за да обнови текущия.\n"
-"\n"
-"За повече информация погледнете „git help config“ и потърсете „push."
-"default“.\n"
-"Новата стойност „simple“ бе въведена с версия 1.7.11 на Git. Ако понякога\n"
-"ползвате стари версии на Git, задайте стойност „current“ вместо „simple“."
-
-#: builtin/push.c:275
+#: builtin/push.c:242
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-#: builtin/push.c:282
+#: builtin/push.c:249
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -9311,7 +9868,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:288
+#: builtin/push.c:255
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -9324,7 +9881,7 @@ msgstr ""
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:294
+#: builtin/push.c:261
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -9343,14 +9900,14 @@ msgstr ""
"страницата\n"
"от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:301
+#: builtin/push.c:268
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:304
+#: builtin/push.c:271
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -9360,22 +9917,22 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:363
+#: builtin/push.c:331
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:367
+#: builtin/push.c:335
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:397
+#: builtin/push.c:365
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:398
+#: builtin/push.c:366
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -9397,108 +9954,104 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:413
+#: builtin/push.c:381
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:414
+#: builtin/push.c:382
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:419
+#: builtin/push.c:387
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:420
+#: builtin/push.c:388
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:425
+#: builtin/push.c:393
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:537
+#: builtin/push.c:505
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:538 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:506 builtin/send-pack.c:161
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:539 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/push.c:507 builtin/send-pack.c:163
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:541
+#: builtin/push.c:509
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:542
+#: builtin/push.c:510
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:513 builtin/send-pack.c:164
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
# FIXME double check this
-#: builtin/push.c:547 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:515 builtin/send-pack.c:175
msgid "refname>:<expect"
msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:516 builtin/send-pack.c:176
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:550
-msgid "check|on-demand|no"
-msgstr "„check“ (проверка), „on-demand“ (при нужда) или „no“ (без)"
-
-#: builtin/push.c:551
+#: builtin/push.c:519
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:521 builtin/send-pack.c:169
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:554 builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:158
+#: builtin/push.c:522 builtin/push.c:523 builtin/send-pack.c:158
#: builtin/send-pack.c:159
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:556
+#: builtin/push.c:524
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:559
+#: builtin/push.c:527
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:561
+#: builtin/push.c:529
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:562
+#: builtin/push.c:530
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:533 builtin/send-pack.c:166
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:170
+#: builtin/push.c:535 builtin/send-pack.c:170
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:577
+#: builtin/push.c:549
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:579
+#: builtin/push.c:551
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
@@ -9577,13 +10130,24 @@ msgstr "без прилагане на филтъра за частично из
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
-# FIXME
-#: builtin/reflog.c:428
+#: builtin/receive-pack.c:25
+msgid "git receive-pack <git-dir>"
+msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
+
+#: builtin/receive-pack.c:1719
+msgid "quiet"
+msgstr "без извеждане на информация"
+
+#: builtin/receive-pack.c:1733
+msgid "You must specify a directory."
+msgstr "Трябва да укажете директория."
+
+#: builtin/reflog.c:423
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-#: builtin/reflog.c:545 builtin/reflog.c:550
+#: builtin/reflog.c:540 builtin/reflog.c:545
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
@@ -9730,56 +10294,46 @@ msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:193 builtin/remote.c:643
+#: builtin/remote.c:190 builtin/remote.c:633
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:197 builtin/remote.c:647
+#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:637
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:241
+#: builtin/remote.c:234
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:341
+#: builtin/remote.c:336
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
-#: builtin/remote.c:442 builtin/remote.c:450
+#: builtin/remote.c:437 builtin/remote.c:445
msgid "(matching)"
msgstr "(съвпадащи)"
-#: builtin/remote.c:454
+#: builtin/remote.c:449
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:594 builtin/remote.c:600 builtin/remote.c:606
-#, c-format
-msgid "Could not append '%s' to '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се добави към „%s“"
-
-#: builtin/remote.c:636 builtin/remote.c:775 builtin/remote.c:875
+#: builtin/remote.c:626 builtin/remote.c:761 builtin/remote.c:858
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
-#: builtin/remote.c:653
+#: builtin/remote.c:643
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:659 builtin/remote.c:827
-#, c-format
-msgid "Could not remove config section '%s'"
-msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-
# FIXME tabulator
-#: builtin/remote.c:674
+#: builtin/remote.c:663
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -9790,27 +10344,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:680
-#, c-format
-msgid "Could not append '%s'"
-msgstr "Разделът „%s“ не може да бъде добавен в настройките"
-
-#: builtin/remote.c:691
-#, c-format
-msgid "Could not set '%s'"
-msgstr "Разделът „%s“ не може да бъде зададен в настройките"
-
-#: builtin/remote.c:713
+#: builtin/remote.c:699
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:747
+#: builtin/remote.c:733
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:813
+#: builtin/remote.c:796
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -9824,125 +10368,132 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:928
+#: builtin/remote.c:810
+#, c-format
+msgid "Could not remove config section '%s'"
+msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
+
+#: builtin/remote.c:911
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:931
+#: builtin/remote.c:914
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:933
+#: builtin/remote.c:916
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
# FIXME
-#: builtin/remote.c:935
+#: builtin/remote.c:918
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:976
+#: builtin/remote.c:959
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече от "
"1 клон"
-#: builtin/remote.c:983
+#: builtin/remote.c:967
#, c-format
-msgid "rebases onto remote %s"
-msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
+msgid "rebases interactively onto remote %s"
+msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:986
+#: builtin/remote.c:971
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:987
+#: builtin/remote.c:972
msgid " and with remote"
msgstr " и с отдалечения клон"
-#: builtin/remote.c:989
+#: builtin/remote.c:974
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:990
+#: builtin/remote.c:975
msgid " and with remote"
msgstr " и с отдалечения клон"
-#: builtin/remote.c:1036
+#: builtin/remote.c:1021
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1039
+#: builtin/remote.c:1024
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1043
+#: builtin/remote.c:1028
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1046
+#: builtin/remote.c:1031
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се слее тривиално"
-#: builtin/remote.c:1049
+#: builtin/remote.c:1034
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1056
+#: builtin/remote.c:1041
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1059
+#: builtin/remote.c:1044
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1063
+#: builtin/remote.c:1048
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1066
+#: builtin/remote.c:1051
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1134
+#: builtin/remote.c:1119
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1161
+#: builtin/remote.c:1146
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1162
+#: builtin/remote.c:1147
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1163 builtin/remote.c:1314
+#: builtin/remote.c:1148 builtin/remote.c:1301
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
# FIXME spaces betwen Push and URL
-#: builtin/remote.c:1172 builtin/remote.c:1174
+#. TRANSLATORS: the colon ':' should align with
+#. the one in " Fetch URL: %s" translation
+#: builtin/remote.c:1159 builtin/remote.c:1161
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1176 builtin/remote.c:1178 builtin/remote.c:1180
+#: builtin/remote.c:1163 builtin/remote.c:1165 builtin/remote.c:1167
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1182
+#: builtin/remote.c:1169
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -9951,159 +10502,159 @@ msgstr ""
"хранилище е\n"
" нееднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1194
+#: builtin/remote.c:1181
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1197 builtin/remote.c:1224
+#: builtin/remote.c:1184 builtin/remote.c:1211
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1206
+#: builtin/remote.c:1193
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1214
+#: builtin/remote.c:1201
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1221
+#: builtin/remote.c:1208
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1242
+#: builtin/remote.c:1229
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1244
+#: builtin/remote.c:1231
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1259
+#: builtin/remote.c:1246
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1261
+#: builtin/remote.c:1248
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1271
+#: builtin/remote.c:1258
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1279
+#: builtin/remote.c:1266
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1281
+#: builtin/remote.c:1268
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1299
+#: builtin/remote.c:1286
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1300
+#: builtin/remote.c:1287
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1310
+#: builtin/remote.c:1297
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1311
+#: builtin/remote.c:1298
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1327
+#: builtin/remote.c:1314
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1330
+#: builtin/remote.c:1317
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1375
+#: builtin/remote.c:1362
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1441 builtin/remote.c:1498 builtin/remote.c:1566
+#: builtin/remote.c:1425 builtin/remote.c:1479 builtin/remote.c:1547
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1461
+#: builtin/remote.c:1441
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1468
+#: builtin/remote.c:1448
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1485
+#: builtin/remote.c:1465
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1487
+#: builtin/remote.c:1467
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1515
+#: builtin/remote.c:1495
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1541
+#: builtin/remote.c:1521
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1543
+#: builtin/remote.c:1523
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1545
+#: builtin/remote.c:1525
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
# FIXME message - incompatible
-#: builtin/remote.c:1552
+#: builtin/remote.c:1532
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1592
+#: builtin/remote.c:1573
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1600
+#: builtin/remote.c:1581
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
# FIXME CHECK MEANING
-#: builtin/remote.c:1602
+#: builtin/remote.c:1583
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1616
+#: builtin/remote.c:1597
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
@@ -10419,7 +10970,7 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:354
+#: builtin/rev-list.c:350
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
@@ -10634,12 +11185,6 @@ msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
"изтриване"
-#: builtin/rm.c:317
-msgid "Please, stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
-msgstr ""
-"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
-"или ги скатайте"
-
#: builtin/rm.c:335
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
@@ -10681,29 +11226,24 @@ msgstr "извеждане на състоянието от отдалечена
msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] [<path>...]]"
msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/shortlog.c:131
-#, c-format
-msgid "Missing author: %s"
-msgstr "Авторът липсва: %s"
-
-#: builtin/shortlog.c:230
+#: builtin/shortlog.c:242
msgid "sort output according to the number of commits per author"
msgstr "подредба на подаванията по броя подавания от автор"
-#: builtin/shortlog.c:232
+#: builtin/shortlog.c:244
msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
msgstr "Без описания на подаванията — да се показва само броя подавания"
-#: builtin/shortlog.c:234
+#: builtin/shortlog.c:246
msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
# FIXME why is this so short
-#: builtin/shortlog.c:235
+#: builtin/shortlog.c:247
msgid "w[,i1[,i2]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ОТСТЪП_1[,ОТСТЪП_2]]"
-#: builtin/shortlog.c:236
+#: builtin/shortlog.c:248
msgid "Linewrap output"
msgstr ""
"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
@@ -10853,84 +11393,186 @@ msgid "skip and remove all lines starting with comment character"
msgstr "пропускане на всички редове, които започват с „#“"
#: builtin/stripspace.c:38
-msgid "prepend comment character and blank to each line"
-msgstr "добавяне на „# “ на всеки ред"
+msgid "prepend comment character and space to each line"
+msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:24
+#, c-format
+msgid "No such ref: %s"
+msgstr "Такъв указател няма: %s"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:31
+#, c-format
+msgid "Expecting a full ref name, got %s"
+msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:79 builtin/submodule--helper.c:167
+#: builtin/submodule--helper.c:71
+#, c-format
+msgid "cannot strip one component off url '%s'"
+msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:278 builtin/submodule--helper.c:405
+#: builtin/submodule--helper.c:486
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
-#: builtin/submodule--helper.c:84
+#: builtin/submodule--helper.c:283
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:114
+#: builtin/submodule--helper.c:326 builtin/submodule--helper.c:340
+#, c-format
+msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
+msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:366
+#, c-format
+msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
+msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:370
+#, c-format
+msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
+msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:380
+#, c-format
+msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
+msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:387
+#, c-format
+msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
+msgstr ""
+"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:406
+msgid "Suppress output for initializing a submodule"
+msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:411
+msgid "git submodule--helper init [<path>]"
+msgstr "git submodule--helper name [ПЪТ]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:432
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:120
+#: builtin/submodule--helper.c:438
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:170
+#: builtin/submodule--helper.c:489
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:173
+#: builtin/submodule--helper.c:492
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:176
+#: builtin/submodule--helper.c:495
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:182
+#: builtin/submodule--helper.c:501
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:188
+#: builtin/submodule--helper.c:507
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
-"<repository>] [--name <name>] [--url <url>][--depth <depth>] [--] [<path>...]"
+"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
-"[--name ИМЕ] [--url АДРЕС][--depth ДЪЛБОЧИНА] [--] ПЪТ…]"
+"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:202 builtin/submodule--helper.c:208
-#: builtin/submodule--helper.c:216
+#: builtin/submodule--helper.c:532 builtin/submodule--helper.c:538
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:204
+#: builtin/submodule--helper.c:534
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:227
+#: builtin/submodule--helper.c:550
#, c-format
msgid "cannot open file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/submodule--helper.c:232
+#: builtin/submodule--helper.c:555
#, c-format
msgid "could not close file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да се затвори"
-#: builtin/submodule--helper.c:247
+#: builtin/submodule--helper.c:562
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:273
-msgid "fatal: submodule--helper subcommand must be called with a subcommand"
-msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „submodule--helper“ трябва да се стартира с подкоманда"
+#: builtin/submodule--helper.c:609
+#, c-format
+msgid "Submodule path '%s' not initialized"
+msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:613
+msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
+msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:639
+#, c-format
+msgid "Skipping unmerged submodule %s"
+msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:280
+#: builtin/submodule--helper.c:660
#, c-format
-msgid "fatal: '%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
-msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
+msgid "Skipping submodule '%s'"
+msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:768
+msgid "path into the working tree"
+msgstr "път към работното дърво"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:771
+msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
+msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:775
+msgid "rebase, merge, checkout or none"
+msgstr ""
+"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
+"„none“ (нищо да не се прави)"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:779
+msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
+msgstr "Плитко клониране, ограничено до указания брой версии"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:782
+msgid "parallel jobs"
+msgstr "брой паралелни процеси"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:783
+msgid "don't print cloning progress"
+msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:788
+msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
+msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:798
+msgid "bad value for update parameter"
+msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:855
+msgid "submodule--helper subcommand must be called with a subcommand"
+msgstr "„submodule--helper“ трябва да се стартира с подкоманда"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:862
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
+msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
#: builtin/symbolic-ref.c:7
msgid "git symbolic-ref [<options>] <name> [<ref>]"
@@ -10985,27 +11627,22 @@ msgstr ""
msgid "git tag -v <tagname>..."
msgstr "git tag -v ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:80
+#: builtin/tag.c:81
#, c-format
msgid "tag name too long: %.*s..."
msgstr "името на етикета е твърде дълго: „%.*s“…"
-#: builtin/tag.c:85
+#: builtin/tag.c:86
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
-#: builtin/tag.c:100
+#: builtin/tag.c:101
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:112
-#, c-format
-msgid "could not verify the tag '%s'"
-msgstr "етикетът „%s“ не може да бъде проверен"
-
-#: builtin/tag.c:122
+#: builtin/tag.c:117
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -11018,7 +11655,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:126
+#: builtin/tag.c:121
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -11085,7 +11722,7 @@ msgstr "анотирането на етикети изисква съобщен
#: builtin/tag.c:350
msgid "tag message"
-msgstr "съобщение за етикет"
+msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
#: builtin/tag.c:352
msgid "annotated and GPG-signed tag"
@@ -11125,7 +11762,7 @@ msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
#: builtin/tag.c:370
msgid "print only tags of the object"
-msgstr "извеждане само на етикетите на обекта"
+msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
#: builtin/tag.c:399
msgid "--column and -n are incompatible"
@@ -11145,28 +11782,28 @@ msgstr "Опцията „-points-at“ изисква опцията „-l“."
#: builtin/tag.c:425
msgid "--merged and --no-merged option are only allowed with -l"
-msgstr "Опцииите „--merged“ и „--no-merged“ изискват опцията „-l“."
+msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват опцията „-l“."
# FIXME message pattern
#: builtin/tag.c:433
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:453
+#: builtin/tag.c:452
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:459
+#: builtin/tag.c:458
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:464
+#: builtin/tag.c:463
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:489
+#: builtin/tag.c:491
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
@@ -11175,210 +11812,223 @@ msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
-#: builtin/update-index.c:70
+#: builtin/update-index.c:79
#, c-format
msgid "failed to create directory %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/update-index.c:76
+#: builtin/update-index.c:85
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/update-index.c:86
+#: builtin/update-index.c:95
#, c-format
msgid "failed to create file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/update-index.c:94
+#: builtin/update-index.c:103
#, c-format
msgid "failed to delete file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/update-index.c:101 builtin/update-index.c:203
+#: builtin/update-index.c:110 builtin/update-index.c:212
#, c-format
msgid "failed to delete directory %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/update-index.c:124
+#: builtin/update-index.c:133
#, c-format
-msgid "Testing "
-msgstr "Проба"
+msgid "Testing mtime in '%s' "
+msgstr "Проверка на времето на промяна (mtime) на файла „%s“"
-#: builtin/update-index.c:136
+#: builtin/update-index.c:145
msgid "directory stat info does not change after adding a new file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"добавянето на нов файл"
-#: builtin/update-index.c:149
+#: builtin/update-index.c:158
msgid "directory stat info does not change after adding a new directory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"добавянето на нова директория"
-#: builtin/update-index.c:162
+#: builtin/update-index.c:171
msgid "directory stat info changes after updating a file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията се променя след "
"обновяването на нов файл"
-#: builtin/update-index.c:173
+#: builtin/update-index.c:182
msgid "directory stat info changes after adding a file inside subdirectory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията се променя след добавянето "
"на файл в поддиректория"
-#: builtin/update-index.c:184
+#: builtin/update-index.c:193
msgid "directory stat info does not change after deleting a file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"изтриването на файл"
-#: builtin/update-index.c:197
+#: builtin/update-index.c:206
msgid "directory stat info does not change after deleting a directory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"изтриването на директория"
-#: builtin/update-index.c:204
+#: builtin/update-index.c:213
msgid " OK"
msgstr " Добре"
-#: builtin/update-index.c:564
+#: builtin/update-index.c:575
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:918
+#: builtin/update-index.c:930
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:921
+#: builtin/update-index.c:933
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:924
+#: builtin/update-index.c:936
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:926
+#: builtin/update-index.c:938
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:928
+#: builtin/update-index.c:940
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:930
+#: builtin/update-index.c:942
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:933
+#: builtin/update-index.c:945
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:937
+#: builtin/update-index.c:949
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:941
+#: builtin/update-index.c:953
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:942
+#: builtin/update-index.c:954
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:946
+#: builtin/update-index.c:958
msgid "(+/-)x"
msgstr "(+/-)x"
-#: builtin/update-index.c:947
+#: builtin/update-index.c:959
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/update-index.c:951
+#: builtin/update-index.c:963
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:954
+#: builtin/update-index.c:966
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:957
+#: builtin/update-index.c:969
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:960
+#: builtin/update-index.c:972
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:963
+#: builtin/update-index.c:975
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:965
+#: builtin/update-index.c:977
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:967
+#: builtin/update-index.c:979
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:969
+#: builtin/update-index.c:981
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:973
+#: builtin/update-index.c:985
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:977
+#: builtin/update-index.c:989
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:981
+#: builtin/update-index.c:993
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:985
+#: builtin/update-index.c:997
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:988
+#: builtin/update-index.c:1000
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:990
+#: builtin/update-index.c:1002
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:994
+#: builtin/update-index.c:1006
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:996
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:998
+#: builtin/update-index.c:1010
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1000
+#: builtin/update-index.c:1012
+msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
+msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
+
+#: builtin/update-index.c:1014
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
+#: builtin/update-index.c:1134
+msgid "Untracked cache disabled"
+msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
+
+#: builtin/update-index.c:1146
+#, c-format
+msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
+msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен за „%s“"
+
#: builtin/update-ref.c:9
msgid "git update-ref [<options>] -d <refname> [<old-val>]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] -d ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ [СТАРА_СТОЙНОСТ]"
@@ -11426,7 +12076,7 @@ msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] ПОДАВАНЕ…"
msgid "print commit contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на подаването"
-#: builtin/verify-commit.c:73 builtin/verify-tag.c:84
+#: builtin/verify-commit.c:73 builtin/verify-tag.c:35
msgid "print raw gpg status output"
msgstr "извеждане на необработения изход от състоянието на „gpg“"
@@ -11446,7 +12096,7 @@ msgstr "извеждане само на статистиката"
msgid "git verify-tag [-v | --verbose] <tag>..."
msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/verify-tag.c:83
+#: builtin/verify-tag.c:34
msgid "print tag contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
@@ -11462,71 +12112,75 @@ msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
msgid "git worktree list [<options>]"
msgstr "git worktree list [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:39
+#: builtin/worktree.c:40
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:45
+#: builtin/worktree.c:46
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:50
+#: builtin/worktree.c:51
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:61
+#: builtin/worktree.c:62
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:77
+#: builtin/worktree.c:78
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:112
+#: builtin/worktree.c:113
#, c-format
-msgid "failed to remove: %s"
-msgstr "„%s“ не може да се изтрие"
+msgid "failed to remove '%s'"
+msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/worktree.c:201
+#: builtin/worktree.c:202
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:235
+#: builtin/worktree.c:234
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:271
+#: builtin/worktree.c:270
#, c-format
msgid "Preparing %s (identifier %s)"
msgstr "Подготвяне на %s (идентификатор %s)"
-#: builtin/worktree.c:319
+#: builtin/worktree.c:322
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:321
+#: builtin/worktree.c:324
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:323
+#: builtin/worktree.c:326
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:324
+#: builtin/worktree.c:327
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/worktree.c:331
+#: builtin/worktree.c:328
+msgid "populate the new working tree"
+msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
+
+#: builtin/worktree.c:336
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
@@ -11546,7 +12200,7 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
-#: credential-cache--daemon.c:255
+#: credential-cache--daemon.c:271
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
@@ -11562,6 +12216,10 @@ msgstr ""
"за\n"
"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“."
+#: http.c:322
+msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
+msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
+
#: common-cmds.h:9
msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
@@ -11645,8 +12303,8 @@ msgid "Update remote refs along with associated objects"
msgstr "Обновяване на отдалечените указатели и свързаните с тях обекти"
#: common-cmds.h:32
-msgid "Forward-port local commits to the updated upstream head"
-msgstr "Пребазиране на промени към нова основа"
+msgid "Reapply commits on top of another base tip"
+msgstr "Прилагане на подаванията върху друг връх"
#: common-cmds.h:33
msgid "Reset current HEAD to the specified state"
@@ -11690,7 +12348,7 @@ msgstr "по-малко подробности"
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
-#: rerere.h:38
+#: rerere.h:40
msgid "update the index with reused conflict resolution if possible"
msgstr ""
"при възможност преизползване на решението на конфликта за обновяване на "
@@ -11853,7 +12511,6 @@ msgstr ""
msgid "bisect run cannot continue any more"
msgstr "двоичното търсене не може да продължи"
-# FIXME initial space
#: git-bisect.sh:531
#, sh-format
msgid ""
@@ -11919,16 +12576,16 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: git-rebase.sh:165
+#: git-rebase.sh:168
msgid "Applied autostash."
msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
-#: git-rebase.sh:168
+#: git-rebase.sh:171
#, sh-format
msgid "Cannot store $stash_sha1"
msgstr "„${stash_sha1}“ не може да бъде запазен"
-#: git-rebase.sh:169
+#: git-rebase.sh:172
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
"Your changes are safe in the stash.\n"
@@ -11938,34 +12595,30 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: git-rebase.sh:208
+#: git-rebase.sh:211
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: git-rebase.sh:213
+#: git-rebase.sh:216
msgid "It looks like git-am is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: git-rebase.sh:354
-msgid "The --exec option must be used with the --interactive option"
-msgstr "Опцията „--exec“ задължително изисква опцията „--interactive“"
-
-#: git-rebase.sh:359
+#: git-rebase.sh:357
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: git-rebase.sh:370
+#: git-rebase.sh:368
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: git-rebase.sh:377
+#: git-rebase.sh:375
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: git-rebase.sh:380
+#: git-rebase.sh:378
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -11973,12 +12626,12 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: git-rebase.sh:398
+#: git-rebase.sh:396
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-#: git-rebase.sh:417
+#: git-rebase.sh:415
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -11998,69 +12651,69 @@ msgstr ""
"и отново започнете пребазирането. Текущото пребазиране се преустановява, за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-rebase.sh:468
+#: git-rebase.sh:466
#, sh-format
msgid "invalid upstream $upstream_name"
msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-rebase.sh:492
+#: git-rebase.sh:490
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-rebase.sh:495 git-rebase.sh:499
+#: git-rebase.sh:493 git-rebase.sh:497
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-rebase.sh:504
+#: git-rebase.sh:502
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-rebase.sh:527
+#: git-rebase.sh:525
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch: $branch_name"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-rebase.sh:560
+#: git-rebase.sh:558
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: git-rebase.sh:565
+#: git-rebase.sh:563
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-rebase.sh:569
+#: git-rebase.sh:567
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: git-rebase.sh:589
+#: git-rebase.sh:587
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-rebase.sh:593
+#: git-rebase.sh:591
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-rebase.sh:604
+#: git-rebase.sh:602
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-rebase.sh:613
+#: git-rebase.sh:611
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-rebase.sh:623
+#: git-rebase.sh:621
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Тривиално сливане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
@@ -12207,31 +12860,26 @@ msgstr "Не е указано име на клон"
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
-#: git-submodule.sh:104
-#, sh-format
-msgid "cannot strip one component off url '$remoteurl'"
-msgstr "не може да се махне компонент от адреса „${remoteurl}“"
-
-#: git-submodule.sh:281
+#: git-submodule.sh:219
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
# FIXME - what is this regex?
-#: git-submodule.sh:291
+#: git-submodule.sh:229
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:308
+#: git-submodule.sh:246
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:312
+#: git-submodule.sh:250
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -12242,24 +12890,24 @@ msgstr ""
"${sm_path}\n"
"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-#: git-submodule.sh:330
+#: git-submodule.sh:268
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:332
+#: git-submodule.sh:270
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:340
+#: git-submodule.sh:278
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:342
+#: git-submodule.sh:280
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from"
@@ -12267,7 +12915,7 @@ msgstr ""
"Ако искате да преизползвате тази локална директория на Git вместо да отново "
"да клонирате:"
-#: git-submodule.sh:344
+#: git-submodule.sh:282
#, sh-format
msgid ""
"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct repo"
@@ -12275,7 +12923,7 @@ msgstr ""
"използвайте опцията „--force“. Ако локалната директория не сочи към "
"правилното отдалечено хранилище"
-#: git-submodule.sh:345
+#: git-submodule.sh:283
#, sh-format
msgid ""
"or you are unsure what this means choose another name with the '--name' "
@@ -12285,77 +12933,55 @@ msgstr ""
"аргумент на опцията „--name“."
# FIXME активиране - какво всъщност става
-#: git-submodule.sh:347
+#: git-submodule.sh:285
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:359
+#: git-submodule.sh:297
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:364
+#: git-submodule.sh:302
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:373
+#: git-submodule.sh:311
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:417
+#: git-submodule.sh:355
#, sh-format
-msgid "Entering '$prefix$displaypath'"
-msgstr "Влизане в „${prefix}${displaypath}“"
+msgid "Entering '$displaypath'"
+msgstr "Влизане в „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:437
+#: git-submodule.sh:375
#, sh-format
-msgid "Stopping at '$prefix$displaypath'; script returned non-zero status."
+msgid "Stopping at '$displaypath'; script returned non-zero status."
msgstr ""
-"Спиране при „${prefix}${displaypath}“ — изходният код от скрипта бе различен "
-"от 0."
+"Спиране при „${displaypath}“ — изходният код от скрипта бе различен от 0."
-#: git-submodule.sh:483
+#: git-submodule.sh:448
#, sh-format
-msgid "No url found for submodule path '$displaypath' in .gitmodules"
-msgstr ""
-"Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул "
-"„${displaypath}“"
-
-#: git-submodule.sh:492
-#, sh-format
-msgid "Failed to register url for submodule path '$displaypath'"
-msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „${displaypath}“"
+msgid "pathspec and --all are incompatible"
+msgstr "указването на път е несъвместимо с опцията „--all“"
-#: git-submodule.sh:494
+#: git-submodule.sh:453
#, sh-format
-msgid "Submodule '$name' ($url) registered for path '$displaypath'"
-msgstr ""
-"Регистриран е подмодул „${name}“, сочещ към адрес „${url}“, за пътя към "
-"подмодул „${displaypath}“"
+msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
+msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: git-submodule.sh:511
-#, sh-format
-msgid "Failed to register update mode for submodule path '$displaypath'"
-msgstr ""
-"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул "
-"„${displaypath}“"
-
-#: git-submodule.sh:549
-#, sh-format
-msgid "Use '.' if you really want to deinitialize all submodules"
-msgstr "Използвайте „.“, за да премахнете всички подмодули"
-
-#: git-submodule.sh:566
+#: git-submodule.sh:470
#, sh-format
msgid "Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory"
msgstr ""
"Пътят към подмодул „${displaypath}“ в работното дърво съдържа директория „."
"git“"
-#: git-submodule.sh:567
+#: git-submodule.sh:471
#, sh-format
msgid ""
"(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its history)"
@@ -12363,7 +12989,7 @@ msgstr ""
"(използвайте командата „rm -rf“, за да го изтриете заедно с цялата му "
"история)"
-#: git-submodule.sh:573
+#: git-submodule.sh:477
#, sh-format
msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to "
@@ -12372,147 +12998,142 @@ msgstr ""
"Пътят към подмодул „${displaypath}“ в работното дърво съдържа локални "
"промени. Можете да ги пренебрегнете и отмените с опцията „-f“"
-#: git-submodule.sh:576
+#: git-submodule.sh:480
#, sh-format
msgid "Cleared directory '$displaypath'"
msgstr "Директорията „${displaypath}“ е изчистена"
-#: git-submodule.sh:577
+#: git-submodule.sh:481
#, sh-format
msgid "Could not remove submodule work tree '$displaypath'"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „${displaypath}“ не може да "
"бъде изтрита"
-#: git-submodule.sh:580
+#: git-submodule.sh:484
#, sh-format
msgid "Could not create empty submodule directory '$displaypath'"
msgstr ""
"Празната директория за подмодула „${displaypath}“ не може да бъде създадена"
-#: git-submodule.sh:589
+#: git-submodule.sh:493
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) unregistered for path '$displaypath'"
msgstr ""
"Премахната е регистрацията на подмодул „${name}“, сочещ към адрес „${url}“, "
"за пътя „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:705
-#, sh-format
-msgid ""
-"Submodule path '$displaypath' not initialized\n"
-"Maybe you want to use 'update --init'?"
-msgstr ""
-"Пътят към подмодул „${displaypath}“ не е инициализиран.\n"
-"Пробвайте с командата „update --init“."
-
-#: git-submodule.sh:718
+#: git-submodule.sh:635
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:727
+#: git-submodule.sh:644
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:751
+#: git-submodule.sh:667
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:765
+#: git-submodule.sh:680
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:766
+#: git-submodule.sh:681
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:770
+#: git-submodule.sh:685
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:771
+#: git-submodule.sh:686
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:776
+#: git-submodule.sh:691
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:777
+#: git-submodule.sh:692
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:782
+#: git-submodule.sh:697
#, sh-format
-msgid ""
-"Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$prefix$sm_path'"
+msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
-"„${prefix}${sm_path}“"
+"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:783
+#: git-submodule.sh:698
#, sh-format
-msgid "Submodule path '$prefix$sm_path': '$command $sha1'"
-msgstr "Път към подмодул „${prefix}${sm_path}“: „${command} ${sha1}“"
+msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
+msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:813
+#: git-submodule.sh:729
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:921
+#: git-submodule.sh:837
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:973
+#: git-submodule.sh:889
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:993
+#: git-submodule.sh:909
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:996
+#: git-submodule.sh:912
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:999
+#: git-submodule.sh:915
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа никое от подаванията "
"„${sha1_src}“ и „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:1024
+#: git-submodule.sh:940
msgid "blob"
msgstr "обект BLOB"
-#: git-submodule.sh:1142
+#: git-submodule.sh:1059
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:1206
+#: git-submodule.sh:1123
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „${displaypath}“"
+
+#: git-parse-remote.sh:89
+#, sh-format
+msgid "See git-${cmd}(1) for details."
+msgstr "За повече информация погледнете ръководството на „git-${cmd}(1)“"