summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2018-01-11 20:59:37 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2018-01-11 21:02:02 (GMT)
commit1b6d5e83b6fc055f4cc5e107f70ddbe1abc22309 (patch)
tree90f8d53270b7aa26cd2c9aa7c3a9e9f12be399f7 /po/bg.po
parent0d08328dd87a412ec082640c3cf7967d156f323d (diff)
downloadgit-1b6d5e83b6fc055f4cc5e107f70ddbe1abc22309.zip
git-1b6d5e83b6fc055f4cc5e107f70ddbe1abc22309.tar.gz
git-1b6d5e83b6fc055f4cc5e107f70ddbe1abc22309.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (3288t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po384
1 files changed, 203 insertions, 181 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 362fd4a..a37d5df 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -78,7 +78,7 @@
# hunk парче
# binary patch двоична кръпка
# reverse-apply прилагам в обратна посока
-# todo file команден файл
+# todo file файл с команди
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
# split index разделяне на индекса
@@ -100,8 +100,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-31 10:45+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-01 21:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-07 07:50+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-11 22:01+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -711,7 +711,7 @@ msgstr[1] ""
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260
+#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2220 builtin/am.c:2223
#: builtin/clone.c:116 builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:193
#: builtin/submodule--helper.c:369 builtin/submodule--helper.c:860
#: builtin/submodule--helper.c:863 builtin/submodule--helper.c:1230
@@ -728,7 +728,7 @@ msgstr "без прилагане на промените напасващи н
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4927 builtin/am.c:2266
+#: apply.c:4927 builtin/am.c:2229
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
@@ -791,7 +791,7 @@ msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „N
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:4959 builtin/am.c:2245 builtin/interpret-trailers.c:95
+#: apply.c:4959 builtin/am.c:2208 builtin/interpret-trailers.c:95
#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
#: builtin/pack-objects.c:3009
msgid "action"
@@ -836,7 +836,7 @@ msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ зн
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:4983 builtin/am.c:2254
+#: apply.c:4983 builtin/am.c:2217
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
@@ -1105,8 +1105,8 @@ msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:1797 bundle.c:169 ref-filter.c:1981 sequencer.c:1179
-#: sequencer.c:2367 builtin/commit.c:1066 builtin/log.c:364 builtin/log.c:918
+#: blame.c:1797 bundle.c:169 ref-filter.c:1981 sequencer.c:1177
+#: sequencer.c:2370 builtin/commit.c:1066 builtin/log.c:364 builtin/log.c:918
#: builtin/log.c:1368 builtin/log.c:1697 builtin/log.c:1945 builtin/merge.c:369
#: builtin/shortlog.c:191
msgid "revision walk setup failed"
@@ -1277,8 +1277,8 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:88 sequencer.c:1357 sequencer.c:1804 sequencer.c:2631
-#: sequencer.c:2657 sequencer.c:2748 sequencer.c:2850 builtin/commit.c:782
+#: bundle.c:88 sequencer.c:1360 sequencer.c:1807 sequencer.c:2637
+#: sequencer.c:2663 sequencer.c:2754 sequencer.c:2856 builtin/commit.c:782
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1346,8 +1346,8 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:41 sequencer.c:1611 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
-#: builtin/am.c:1471 builtin/am.c:2106
+#: commit.c:41 sequencer.c:1614 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
+#: builtin/am.c:1434 builtin/am.c:2069
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -2189,11 +2189,11 @@ msgstr ""
msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
-#: merge.c:41
+#: merge.c:74
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:95 builtin/am.c:1980 builtin/am.c:2014 builtin/checkout.c:379
+#: merge.c:128 builtin/am.c:1943 builtin/am.c:1977 builtin/checkout.c:379
#: builtin/checkout.c:600 builtin/clone.c:754
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -2427,36 +2427,42 @@ msgstr ""
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1955
+#: merge-recursive.c:1958
+#, c-format
+msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
+msgstr ""
+"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
+
+#: merge-recursive.c:1962
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:1964
+#: merge-recursive.c:1971
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:2061
+#: merge-recursive.c:2068
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:2074
+#: merge-recursive.c:2081
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:2113
+#: merge-recursive.c:2120
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2176
+#: merge-recursive.c:2183
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2190 builtin/merge.c:656 builtin/merge.c:815
+#: merge-recursive.c:2197 builtin/merge.c:656 builtin/merge.c:815
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -2665,12 +2671,12 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:2370 sequencer.c:2725 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1048
+#: read-cache.c:2370 sequencer.c:2731 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1048
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:2442 sequencer.c:1366 sequencer.c:2093
+#: read-cache.c:2442 sequencer.c:1369 sequencer.c:2096
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
@@ -3085,26 +3091,26 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.ignoredHook false"
-#: send-pack.c:151
+#: send-pack.c:141
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-#: send-pack.c:153
+#: send-pack.c:143
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:316
+#: send-pack.c:306
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:429
+#: send-pack.c:419
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:431
+#: send-pack.c:421
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -3112,11 +3118,11 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:443
+#: send-pack.c:433
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:448
+#: send-pack.c:438
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
@@ -3155,13 +3161,13 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:297 sequencer.c:1715
+#: sequencer.c:297 sequencer.c:1718
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:300 sequencer.c:1592 sequencer.c:1720 sequencer.c:1734
-#: sequencer.c:2723 sequencer.c:2794 wrapper.c:656
+#: sequencer.c:300 sequencer.c:1595 sequencer.c:1723 sequencer.c:1737
+#: sequencer.c:2729 sequencer.c:2800 wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
@@ -3171,12 +3177,12 @@ msgstr "в „%s“ не може да се пише"
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:308 sequencer.c:1597 sequencer.c:1722
+#: sequencer.c:308 sequencer.c:1600 sequencer.c:1725
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се завърши."
-#: sequencer.c:332 sequencer.c:829 sequencer.c:1618 builtin/am.c:259
+#: sequencer.c:332 sequencer.c:829 sequencer.c:1621 builtin/am.c:259
#: builtin/commit.c:754 builtin/merge.c:1046
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
@@ -3205,12 +3211,12 @@ msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
#: sequencer.c:496
-msgid "could not resolve HEAD commit\n"
-msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
+msgid "could not resolve HEAD commit"
+msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
#: sequencer.c:516
-msgid "unable to update cache tree\n"
-msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
+msgid "unable to update cache tree"
+msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
#: sequencer.c:600
#, c-format
@@ -3243,13 +3249,13 @@ msgstr ""
#: sequencer.c:702
#, c-format
-msgid "could not parse commit %s\n"
-msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
+msgid "could not parse commit %s"
+msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
#: sequencer.c:707
#, c-format
-msgid "could not parse parent commit %s\n"
-msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
+msgid "could not parse parent commit %s"
+msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
#: sequencer.c:836
#, c-format
@@ -3278,7 +3284,7 @@ msgstr ""
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:857 sequencer.c:2742
+#: sequencer.c:857 sequencer.c:2748
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За смачкване ви трябва указател „HEAD“"
@@ -3346,167 +3352,177 @@ msgstr "неуспешно извличане на съобщението за
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1025
+#: sequencer.c:1023
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1088 sequencer.c:1864
+#: sequencer.c:1086 sequencer.c:1867
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1139
+#: sequencer.c:1137
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1140
+#: sequencer.c:1138
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1182
+#: sequencer.c:1180
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:1192
+#: sequencer.c:1190
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:1198
+#: sequencer.c:1196
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:1319
+#: sequencer.c:1270
+#, c-format
+msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
+msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
+
+#: sequencer.c:1279
+#, c-format
+msgid "missing arguments for %s"
+msgstr "„%s“ изисква аргументи"
+
+#: sequencer.c:1322
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:1327
+#: sequencer.c:1330
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:1360 sequencer.c:2522 sequencer.c:2557 sequencer.c:2636
-#: sequencer.c:2662 sequencer.c:2752 sequencer.c:2853
+#: sequencer.c:1363 sequencer.c:2525 sequencer.c:2560 sequencer.c:2642
+#: sequencer.c:2668 sequencer.c:2758 sequencer.c:2859
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:1372
+#: sequencer.c:1375
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:1374
+#: sequencer.c:1377
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:1379
+#: sequencer.c:1382
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:1390
+#: sequencer.c:1393
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:1392
+#: sequencer.c:1395
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:1459
+#: sequencer.c:1462
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:1462
+#: sequencer.c:1465
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:1528
+#: sequencer.c:1531
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:1566
+#: sequencer.c:1569
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1567
+#: sequencer.c:1570
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:1570
+#: sequencer.c:1573
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:1585
+#: sequencer.c:1588
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:1643 sequencer.c:2227
+#: sequencer.c:1646 sequencer.c:2230
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1645
+#: sequencer.c:1648
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1647 sequencer.c:1682
+#: sequencer.c:1650 sequencer.c:1685
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:1668 builtin/grep.c:713
+#: sequencer.c:1671 builtin/grep.c:713
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:1670
+#: sequencer.c:1673
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:1671
+#: sequencer.c:1674
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:1677
+#: sequencer.c:1680
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:1688
+#: sequencer.c:1691
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:1829 sequencer.c:2125
+#: sequencer.c:1832 sequencer.c:2128
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:1869 builtin/difftool.c:639
+#: sequencer.c:1872 builtin/difftool.c:639
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:1888
+#: sequencer.c:1891
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:1893
+#: sequencer.c:1896
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -3521,11 +3537,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1899
+#: sequencer.c:1902
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:1905
+#: sequencer.c:1908
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -3542,17 +3558,17 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1964
+#: sequencer.c:1967
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:1976
+#: sequencer.c:1979
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:1979 git-rebase.sh:175
+#: sequencer.c:1982 git-rebase.sh:175
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -3563,57 +3579,57 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:2061
+#: sequencer.c:2064
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:2103
+#: sequencer.c:2106
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:2133
+#: sequencer.c:2136
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2138 sequencer.c:2739
+#: sequencer.c:2141 sequencer.c:2745
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2145
+#: sequencer.c:2148
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2152
+#: sequencer.c:2155
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:2236
+#: sequencer.c:2239
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:2241
+#: sequencer.c:2244
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:2250
+#: sequencer.c:2253
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:2252
+#: sequencer.c:2255
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:2254
+#: sequencer.c:2257
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:2257
+#: sequencer.c:2260
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -3623,38 +3639,38 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:2267
+#: sequencer.c:2270
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:2347
+#: sequencer.c:2350
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:2351
+#: sequencer.c:2354
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:2384
+#: sequencer.c:2387
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:2489
+#: sequencer.c:2492
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:2492
+#: sequencer.c:2495
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:2526 sequencer.c:2561
+#: sequencer.c:2529 sequencer.c:2564
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: sequencer.c:2609
+#: sequencer.c:2615
#, c-format
msgid ""
"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
@@ -3662,7 +3678,7 @@ msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
"Настройката се прескача."
-#: sequencer.c:2689
+#: sequencer.c:2695
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -3671,7 +3687,7 @@ msgstr ""
"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
-#: sequencer.c:2696
+#: sequencer.c:2702
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -3688,7 +3704,7 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: sequencer.c:2708
+#: sequencer.c:2714
#, c-format
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
@@ -3699,18 +3715,18 @@ msgstr ""
"continue“ след това.\n"
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-#: sequencer.c:2721 sequencer.c:2788 wrapper.c:225 wrapper.c:395
+#: sequencer.c:2727 sequencer.c:2794 wrapper.c:225 wrapper.c:395
#: builtin/am.c:779
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: sequencer.c:2769
+#: sequencer.c:2775
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:2891
+#: sequencer.c:2897
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -5157,46 +5173,46 @@ msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1197
+#: builtin/am.c:1160
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1198
+#: builtin/am.c:1161
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1199
+#: builtin/am.c:1162
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1306
+#: builtin/am.c:1269
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1372
+#: builtin/am.c:1335
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1394
+#: builtin/am.c:1357
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1587
+#: builtin/am.c:1550
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1589
+#: builtin/am.c:1552
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1608
+#: builtin/am.c:1571
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -5204,39 +5220,39 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1614
+#: builtin/am.c:1577
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1639
+#: builtin/am.c:1602
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1663 builtin/merge.c:642
+#: builtin/am.c:1626 builtin/merge.c:642
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: builtin/am.c:1670
+#: builtin/am.c:1633
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1683 builtin/commit.c:1798 builtin/merge.c:825
+#: builtin/am.c:1646 builtin/commit.c:1798 builtin/merge.c:825
#: builtin/merge.c:850
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1716 builtin/am.c:1720
+#: builtin/am.c:1679 builtin/am.c:1683
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1736
+#: builtin/am.c:1699
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1741
+#: builtin/am.c:1704
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -5244,38 +5260,38 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1751
+#: builtin/am.c:1714
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1801
+#: builtin/am.c:1764
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1841 builtin/am.c:1913
+#: builtin/am.c:1804 builtin/am.c:1876
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1857
+#: builtin/am.c:1820
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1865
+#: builtin/am.c:1828
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1871
+#: builtin/am.c:1834
#, c-format
msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
-#: builtin/am.c:1916
+#: builtin/am.c:1879
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -5285,7 +5301,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1923
+#: builtin/am.c:1886
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -5296,17 +5312,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:2030 builtin/am.c:2034 builtin/am.c:2046 builtin/reset.c:332
+#: builtin/am.c:1993 builtin/am.c:1997 builtin/am.c:2009 builtin/reset.c:332
#: builtin/reset.c:340
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2082
+#: builtin/am.c:2045
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2117
+#: builtin/am.c:2080
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -5317,78 +5333,78 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2180
+#: builtin/am.c:2143
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2176
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2214
+#: builtin/am.c:2177
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2220
+#: builtin/am.c:2183
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2222
+#: builtin/am.c:2185
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2187
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2225 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/am.c:2188 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
#: builtin/repack.c:180
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2190
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2193
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2232
+#: builtin/am.c:2195
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2234
+#: builtin/am.c:2197
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2236
+#: builtin/am.c:2199
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2201
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2204
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2244
+#: builtin/am.c:2207
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255
-#: builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264 builtin/am.c:2267
-#: builtin/am.c:2273
+#: builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212 builtin/am.c:2215 builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2221 builtin/am.c:2224 builtin/am.c:2227 builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2236
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2263 builtin/fmt-merge-msg.c:665 builtin/fmt-merge-msg.c:668
+#: builtin/am.c:2226 builtin/fmt-merge-msg.c:665 builtin/fmt-merge-msg.c:668
#: builtin/grep.c:845 builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:145 builtin/pull.c:203
#: builtin/repack.c:189 builtin/repack.c:193 builtin/repack.c:195
#: builtin/show-branch.c:631 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:377
@@ -5396,59 +5412,59 @@ msgstr "прекарване през „git-apply“"
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:629 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/am.c:2232 builtin/branch.c:629 builtin/for-each-ref.c:38
#: builtin/replace.c:444 builtin/tag.c:412 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2233
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2239
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2241
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2244
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "синоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2247
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2250
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2291
+#: builtin/am.c:2254
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2293
+#: builtin/am.c:2256
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2295 builtin/commit.c:1636 builtin/merge.c:236
+#: builtin/am.c:2258 builtin/commit.c:1636 builtin/merge.c:236
#: builtin/pull.c:178 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:392
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2296
+#: builtin/am.c:2259
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2299
+#: builtin/am.c:2262
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2317
+#: builtin/am.c:2280
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -5456,18 +5472,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2324
+#: builtin/am.c:2287
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2339
+#: builtin/am.c:2302
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2363
+#: builtin/am.c:2326
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -5476,7 +5492,7 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2369
+#: builtin/am.c:2332
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
@@ -12058,7 +12074,8 @@ msgid ""
"See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details."
msgstr ""
"Обновяването е отхвърлено, защото върхът на изтласквания клон е преди върха\n"
-"на отдалечения клон. Преминете към клона и внесете отдалечените промени (напр.\n"
+"на отдалечения клон. Преминете към клона и внесете отдалечените промени "
+"(напр.\n"
"с командата „git pull…“), преди отново да изтласкате промените. За повече\n"
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
@@ -16089,12 +16106,13 @@ msgid ""
"\n"
msgstr ""
"\n"
-"В момента редактирате командния файл на текущото интерактивно пребазиране.\n"
+"В момента редактирате файла с командите на текущото интерактивно "
+"пребазиране.\n"
"За да продължите пребазирането след това, изпълнете:\n"
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:835 git-rebase--interactive.sh:994
+#: git-rebase--interactive.sh:835 git-rebase--interactive.sh:995
msgid "Could not execute editor"
msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
@@ -16120,7 +16138,11 @@ msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
msgid "Could not init rewritten commits"
msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не може да бъде създаден"
-#: git-rebase--interactive.sh:972
+#: git-rebase--interactive.sh:897
+msgid "Could not generate todo list"
+msgstr "Файлът с командите не може да се генерира"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:973
#, sh-format
msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
@@ -16129,7 +16151,7 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
-#: git-rebase--interactive.sh:977
+#: git-rebase--interactive.sh:978
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -16139,7 +16161,7 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:984
+#: git-rebase--interactive.sh:985
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Празните подавания са коментирани"