summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2021-05-17 09:13:37 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2021-05-28 15:45:58 (GMT)
commitfe1c18ba4da53987a3635e067ba3071a3ad8d94a (patch)
treec548b0e93379fd68580bfb1a1e5caa9941ac18c8
parentc2529290f05b472c1710f3a3c5ccdbf1258d248d (diff)
downloadgit-fe1c18ba4da53987a3635e067ba3071a3ad8d94a.zip
git-fe1c18ba4da53987a3635e067ba3071a3ad8d94a.tar.gz
git-fe1c18ba4da53987a3635e067ba3071a3ad8d94a.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (5204t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
-rw-r--r--po/bg.po7100
1 files changed, 3791 insertions, 3309 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 529ea97..212f7ac 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -32,6 +32,7 @@
# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
# switch to branch преминавам към клон
# sparse entry/blob частично изтеглена директория/път/обект-BLOB
+# sparse index частичен индекс
# revision range диапазон на версиите
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
@@ -152,6 +153,12 @@
# integrate (changes) внасяне (на промени)
# overflow data данни за отместването
# reverse index обратен индекс (а не обърнат, за да не се бърка с reverse key index)
+# preferred предпочитан
+# expired остарял
+# reroll-count номер на редакция
+# Nth re-roll N-та поредна редакция
+# fetch доставам
+# prefetch предварително доставяне
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -170,8 +177,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.31\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-03-04 22:41+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-03-05 12:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-17 16:02+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-28 17:44+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -185,9 +192,9 @@ msgstr ""
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
-#: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:65 sequencer.c:3292
-#: sequencer.c:3743 sequencer.c:3898 builtin/rebase.c:1538
-#: builtin/rebase.c:1963
+#: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:65 sequencer.c:3493
+#: sequencer.c:3944 sequencer.c:4099 builtin/rebase.c:1528
+#: builtin/rebase.c:1953
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
@@ -215,7 +222,7 @@ msgstr "Обновяване"
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
-#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3486
+#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3687
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -231,7 +238,7 @@ msgstr[1] "%d файла обновени\n"
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-#: add-interactive.c:729 apply.c:4125 builtin/checkout.c:295
+#: add-interactive.c:729 apply.c:4127 builtin/checkout.c:298
#: builtin/reset.c:145
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
@@ -371,12 +378,12 @@ msgstr "в индекса"
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: add-interactive.c:1144 apply.c:4987 apply.c:4990 builtin/am.c:2257
-#: builtin/am.c:2260 builtin/bugreport.c:134 builtin/clone.c:124
-#: builtin/fetch.c:150 builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:190
-#: builtin/submodule--helper.c:409 builtin/submodule--helper.c:1818
-#: builtin/submodule--helper.c:1821 builtin/submodule--helper.c:2326
-#: builtin/submodule--helper.c:2329 builtin/submodule--helper.c:2572
+#: add-interactive.c:1144 apply.c:4994 apply.c:4997 builtin/am.c:2308
+#: builtin/am.c:2311 builtin/bugreport.c:135 builtin/clone.c:128
+#: builtin/fetch.c:152 builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:190
+#: builtin/submodule--helper.c:409 builtin/submodule--helper.c:1819
+#: builtin/submodule--helper.c:1822 builtin/submodule--helper.c:2327
+#: builtin/submodule--helper.c:2330 builtin/submodule--helper.c:2573
#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "път"
@@ -822,7 +829,7 @@ msgstr ""
#: add-patch.c:1289
msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
-msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!"
+msgstr "Избраните парчета не може да се добавят в индекса!"
#: add-patch.c:1290 git-add--interactive.perl:1346
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
@@ -920,7 +927,7 @@ msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
msgid "'git apply' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
-#: advice.c:143
+#: advice.c:145
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -930,37 +937,37 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.%s false"
-#: advice.c:159
+#: advice.c:161
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:250
+#: advice.c:252
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:252
+#: advice.c:254
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:254
+#: advice.c:256
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:256
+#: advice.c:258
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:258
+#: advice.c:260
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:260
+#: advice.c:262
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:268
+#: advice.c:270
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -968,23 +975,40 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:276
+#: advice.c:278
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:281 builtin/merge.c:1370
+#: advice.c:283 builtin/merge.c:1374
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:283
+#: advice.c:285
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:284
+#: advice.c:286
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:290
+#: advice.c:296
+#, c-format
+msgid ""
+"The following pathspecs didn't match any eligible path, but they do match "
+"index\n"
+"entries outside the current sparse checkout:\n"
+msgstr ""
+"Следните пътища не съвпадат с никой от настроените, но съвпадат с обекти\n"
+"в индекса, които са извън текущото частично изтегляне:\n"
+
+#: advice.c:303
+msgid ""
+"Disable or modify the sparsity rules if you intend to update such entries."
+msgstr ""
+"Изключете или променете правилата за частичност, ако искате до обновявате "
+"такива обекти."
+
+#: advice.c:310
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
@@ -1013,7 +1037,7 @@ msgstr ""
"бъдат\n"
"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
"\n"
-"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
+"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, може да\n"
"направите това като зададете име на клон към опцията „-c“ на командата\n"
"„switch“. Например:\n"
"\n"
@@ -1035,90 +1059,86 @@ msgstr "командният ред завършва с „/“"
msgid "unclosed quote"
msgstr "кавичка без еш"
-#: apply.c:69
+#: apply.c:70
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:85
+#: apply.c:86
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:135
+#: apply.c:136
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:137
-msgid "--cached and --3way cannot be used together."
-msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
-
-#: apply.c:140
+#: apply.c:139
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-#: apply.c:151
+#: apply.c:150
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-#: apply.c:154
+#: apply.c:153
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: apply.c:801
+#: apply.c:800
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: apply.c:810
+#: apply.c:809
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: apply.c:884
+#: apply.c:883
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: apply.c:922
+#: apply.c:921
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: apply.c:928
+#: apply.c:927
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: apply.c:929
+#: apply.c:928
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: apply.c:934
+#: apply.c:933
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: apply.c:963
+#: apply.c:962
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
-#: apply.c:1282
+#: apply.c:1281
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
-#: apply.c:1372
+#: apply.c:1371
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -1133,81 +1153,81 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1385
+#: apply.c:1384
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1481
+#: apply.c:1480
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: apply.c:1550
+#: apply.c:1549
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:1753
+#: apply.c:1752
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1755
+#: apply.c:1754
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: apply.c:1789
+#: apply.c:1788
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: apply.c:1826
+#: apply.c:1825
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1828
+#: apply.c:1827
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: apply.c:1831
+#: apply.c:1830
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1978
+#: apply.c:1977
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2015
+#: apply.c:2014
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2177
+#: apply.c:2176
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2263
+#: apply.c:2262
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2267
+#: apply.c:2266
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2936
+#: apply.c:2935
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3057
+#: apply.c:3056
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -1216,13 +1236,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3069
+#: apply.c:3068
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3075
+#: apply.c:3074
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -1231,313 +1251,316 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3097
+#: apply.c:3096
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3105
+#: apply.c:3104
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3152
+#: apply.c:3151
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3163
+#: apply.c:3162
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3171
+#: apply.c:3170
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3189
+#: apply.c:3188
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3202
+#: apply.c:3201
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3209
+#: apply.c:3208
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3230
+#: apply.c:3229
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3353
+#: apply.c:3352
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:86 pack-revindex.c:213
+#: apply.c:3404 apply.c:3415 apply.c:3461 midx.c:98 pack-revindex.c:214
#: setup.c:308
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3413
+#: apply.c:3412
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3442 apply.c:3685
+#: apply.c:3441 apply.c:3687
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3528 apply.c:3700
+#: apply.c:3527 apply.c:3702
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3537 apply.c:3708 apply.c:3952
+#: apply.c:3536 apply.c:3710 apply.c:3954
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3572
-msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
-msgstr ""
-"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
-"сливане."
+#: apply.c:3571
+msgid "repository lacks the necessary blob to perform 3-way merge."
+msgstr "в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за тройно сливане."
-#: apply.c:3575
+#: apply.c:3574
#, c-format
-msgid "Falling back to three-way merge...\n"
-msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
+msgid "Performing three-way merge...\n"
+msgstr "Тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3591 apply.c:3595
+#: apply.c:3590 apply.c:3594
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3607
+#: apply.c:3606
#, c-format
-msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
-msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
+msgid "Failed to perform three-way merge...\n"
+msgstr "Неуспешно тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3621
+#: apply.c:3620
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3626
+#: apply.c:3625
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3652
+#: apply.c:3642
+#, c-format
+msgid "Falling back to direct application...\n"
+msgstr "Преминаване към пряко прилагане…\n"
+
+#: apply.c:3654
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3725
+#: apply.c:3727
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3727
+#: apply.c:3729
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3892 apply.c:3894 read-cache.c:832 read-cache.c:858
-#: read-cache.c:1313
+#: apply.c:3894 apply.c:3896 read-cache.c:861 read-cache.c:890
+#: read-cache.c:1351
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3950
+#: apply.c:3952
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3954
+#: apply.c:3956
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3974
+#: apply.c:3976
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3979
+#: apply.c:3981
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3999
+#: apply.c:4001
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:4003
+#: apply.c:4005
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:4018
+#: apply.c:4020
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4110
+#: apply.c:4112
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4117
+#: apply.c:4119
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4120
+#: apply.c:4122
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4129
+#: apply.c:4131
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4139
+#: apply.c:4141
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4277
+#: apply.c:4279
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4311
+#: apply.c:4313
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4317
+#: apply.c:4319
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4325
+#: apply.c:4327
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4331 apply.c:4476
+#: apply.c:4333 apply.c:4478
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4374 builtin/bisect--helper.c:523
+#: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:523
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4378
+#: apply.c:4380
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4448
+#: apply.c:4450
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4546
+#: apply.c:4548
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4554
+#: apply.c:4556
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4557
+#: apply.c:4559
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4568
+#: apply.c:4570
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4576 builtin/fetch.c:933 builtin/fetch.c:1334
+#: apply.c:4578 builtin/fetch.c:993 builtin/fetch.c:1394
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4590
+#: apply.c:4592
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4594
+#: apply.c:4596
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4718
+#: apply.c:4725
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4726
+#: apply.c:4733
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4746
+#: apply.c:4753
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4903
+#: apply.c:4910
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4930
+#: apply.c:4937
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4936 apply.c:4951
+#: apply.c:4943 apply.c:4958
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4944
+#: apply.c:4951
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -1546,135 +1569,138 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4960 builtin/add.c:626 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:406
+#: apply.c:4967 builtin/add.c:679 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:423
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4988
+#: apply.c:4995
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4998
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4993 builtin/am.c:2266
+#: apply.c:5000 builtin/am.c:2317
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:5001
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4997
+#: apply.c:5004
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4999
+#: apply.c:5006
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:5003
+#: apply.c:5010
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:5005
+#: apply.c:5012
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:5007
+#: apply.c:5014
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:5009
+#: apply.c:5016
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:5011
+#: apply.c:5018
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:5013
+#: apply.c:5020
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:5015
+#: apply.c:5022
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5025
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:5020
-msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
-msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
+#: apply.c:5027
+msgid "attempt three-way merge, fall back on normal patch if that fails"
+msgstr ""
+"пробване с тройно сливане, ако това не сработи — стандартно прилагане на "
+"кръпка"
-#: apply.c:5022
+#: apply.c:5029
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:5025 builtin/checkout-index.c:195 builtin/ls-files.c:540
+#: apply.c:5032 builtin/checkout-index.c:196 builtin/ls-files.c:617
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:5027
+#: apply.c:5034
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5028 builtin/am.c:2245 builtin/interpret-trailers.c:98
-#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3577 builtin/rebase.c:1352
+#: apply.c:5035 builtin/am.c:2293 builtin/am.c:2296
+#: builtin/interpret-trailers.c:98 builtin/interpret-trailers.c:100
+#: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3831
+#: builtin/rebase.c:1347
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:5029
+#: apply.c:5036
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:5032 apply.c:5035
+#: apply.c:5039 apply.c:5042
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:5038
+#: apply.c:5045
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:5040
+#: apply.c:5047
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:5042
+#: apply.c:5049
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5044
+#: apply.c:5051
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5045 builtin/add.c:337 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1364 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:757
-#: builtin/log.c:2286 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: apply.c:5052 builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1474 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:755
+#: builtin/log.c:2295 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:5047
+#: apply.c:5054
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5050
+#: apply.c:5057
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5052 builtin/am.c:2254
+#: apply.c:5059 builtin/am.c:2305
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5053
+#: apply.c:5060
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -1741,141 +1767,141 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:192
+#: archive.c:188
#, c-format
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive.c:345 sequencer.c:459 sequencer.c:1744 sequencer.c:2894
-#: sequencer.c:3335 sequencer.c:3444 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:786
-#: builtin/merge.c:1139
+#: archive.c:342 sequencer.c:460 sequencer.c:1915 sequencer.c:3095
+#: sequencer.c:3536 sequencer.c:3645 builtin/am.c:261 builtin/commit.c:833
+#: builtin/merge.c:1143
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive.c:430 builtin/add.c:189 builtin/add.c:602 builtin/rm.c:315
+#: archive.c:427 builtin/add.c:205 builtin/add.c:646 builtin/rm.c:328
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:454
+#: archive.c:451
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "такъв указател няма: %.*s"
-#: archive.c:460
+#: archive.c:457
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-#: archive.c:473
+#: archive.c:470
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "не е обект-дърво: %s"
-#: archive.c:485
+#: archive.c:482
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "текущата работна директория не е следена"
-#: archive.c:526
+#: archive.c:523
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Файлът „%s“ липсва"
-#: archive.c:528
+#: archive.c:525
#, c-format
msgid "Not a regular file: %s"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: archive.c:555
+#: archive.c:552
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:555
+#: archive.c:552
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:556 builtin/log.c:1764
+#: archive.c:553 builtin/log.c:1772
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:557
+#: archive.c:554
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:558 archive.c:561 builtin/blame.c:884 builtin/blame.c:888
+#: archive.c:555 archive.c:558 builtin/blame.c:884 builtin/blame.c:888
#: builtin/blame.c:889 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:135
#: builtin/fast-export.c:1207 builtin/fast-export.c:1209
-#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:920 builtin/hash-object.c:105
-#: builtin/ls-files.c:576 builtin/ls-files.c:579 builtin/notes.c:412
-#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:190
+#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:922 builtin/hash-object.c:105
+#: builtin/ls-files.c:653 builtin/ls-files.c:656 builtin/notes.c:412
+#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:191
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:559
+#: archive.c:556
msgid "add untracked file to archive"
msgstr "добавяне на неследените файлове към архива"
-#: archive.c:562 builtin/archive.c:90
+#: archive.c:559 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:564
+#: archive.c:561
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:565
+#: archive.c:562
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:567
+#: archive.c:564
msgid "set compression level"
msgstr "задаване на нивото на компресиране"
-#: archive.c:570
+#: archive.c:567
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:572 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:117
-#: builtin/submodule--helper.c:1830 builtin/submodule--helper.c:2335
+#: archive.c:569 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:118 builtin/clone.c:121
+#: builtin/submodule--helper.c:1831 builtin/submodule--helper.c:2336
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:573 builtin/archive.c:92
+#: archive.c:570 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "получаване на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:574 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:714
+#: archive.c:571 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:718
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:575 builtin/archive.c:94
+#: archive.c:572 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:582
+#: archive.c:579
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:584
+#: archive.c:581
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
-msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
+msgstr "опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:586
+#: archive.c:583
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:588
+#: archive.c:585
msgid "Options --add-file and --remote cannot be used together"
-msgstr "Опциите „--add-file“ и „--remote“ са несъвместими"
+msgstr "опциите „--add-file“ и „--remote“ са несъвместими"
-#: archive.c:610
+#: archive.c:607
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:619
+#: archive.c:616
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
@@ -1885,12 +1911,12 @@ msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
-#: attr.c:359
+#: attr.c:363
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
-#: attr.c:399
+#: attr.c:403
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1972,7 +1998,7 @@ msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери б
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:941 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:287
+#: bisect.c:941 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:298
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
@@ -2017,41 +2043,41 @@ msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:2777
+#: blame.c:2776
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
-msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
+msgstr "опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:2791
+#: blame.c:2790
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
-msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
+msgstr "опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:2812
+#: blame.c:2811
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2821 bundle.c:213 ref-filter.c:2206 remote.c:2041 sequencer.c:2146
-#: sequencer.c:4641 submodule.c:856 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:411
-#: builtin/log.c:1016 builtin/log.c:1624 builtin/log.c:2045 builtin/log.c:2335
-#: builtin/merge.c:424 builtin/pack-objects.c:3395 builtin/pack-objects.c:3410
-#: builtin/shortlog.c:255
+#: blame.c:2820 bundle.c:213 ref-filter.c:2207 remote.c:2041 sequencer.c:2333
+#: sequencer.c:4866 submodule.c:857 builtin/commit.c:1106 builtin/log.c:411
+#: builtin/log.c:1018 builtin/log.c:1626 builtin/log.c:2054 builtin/log.c:2344
+#: builtin/merge.c:428 builtin/pack-objects.c:3183 builtin/pack-objects.c:3646
+#: builtin/pack-objects.c:3661 builtin/shortlog.c:255
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:2839
+#: blame.c:2838
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:2850
+#: blame.c:2849
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:2861
+#: blame.c:2860
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -2065,7 +2091,7 @@ msgid ""
"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
msgstr ""
"\n"
-"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
+"След корекция на грешката, може да обновите\n"
"информацията за следения клон чрез:\n"
"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
@@ -2119,7 +2145,7 @@ msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател
#: branch.c:119
msgid "Unable to write upstream branch configuration"
-msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
+msgstr "Настройките за следения клон не може да бъдат записани"
#: branch.c:156
#, c-format
@@ -2184,12 +2210,12 @@ msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:365
+#: branch.c:366
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-#: branch.c:388
+#: branch.c:389
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
@@ -2214,8 +2240,8 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:136 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2398 sequencer.c:3184
-#: builtin/commit.c:814
+#: bundle.c:136 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2593 sequencer.c:3385
+#: builtin/commit.c:861
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -2274,7 +2300,7 @@ msgstr "неподдържана версия на индекса %d"
msgid "cannot write bundle version %d with algorithm %s"
msgstr "пратка %d не може да се запише с алгоритъм %s"
-#: bundle.c:510 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1926 builtin/shortlog.c:396
+#: bundle.c:510 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1935 builtin/shortlog.c:396
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -2316,243 +2342,243 @@ msgstr "ненулев идентификатор за краен откъс %<P
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit-graph.c:197 midx.c:46
+#: commit-graph.c:204 midx.c:47
msgid "invalid hash version"
msgstr "неправилна версия на контролна сума"
-#: commit-graph.c:255
+#: commit-graph.c:262
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "файлът за гра̀фа с подаванията е твърде малък"
-#: commit-graph.c:348
+#: commit-graph.c:355
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:355
+#: commit-graph.c:362
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:362
+#: commit-graph.c:369
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:379
+#: commit-graph.c:386
#, c-format
msgid "commit-graph file is too small to hold %u chunks"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък, за да съдържа %u откъси"
-#: commit-graph.c:472
+#: commit-graph.c:482
msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:482
+#: commit-graph.c:492
msgid "commit-graph chain does not match"
msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
-#: commit-graph.c:530
+#: commit-graph.c:540
#, c-format
msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
msgstr ""
"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
-#: commit-graph.c:554
+#: commit-graph.c:564
msgid "unable to find all commit-graph files"
-msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
+msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не може да бъдат открити"
-#: commit-graph.c:735 commit-graph.c:772
+#: commit-graph.c:745 commit-graph.c:782
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-#: commit-graph.c:756
+#: commit-graph.c:766
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:789
+#: commit-graph.c:799
msgid "commit-graph requires overflow generation data but has none"
msgstr ""
"графът с подаванията изисква генериране на данни за отместването, но такива "
"липсват"
-#: commit-graph.c:1065 builtin/am.c:1292
+#: commit-graph.c:1075 builtin/am.c:1340
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: commit-graph.c:1327 builtin/pack-objects.c:2872
+#: commit-graph.c:1337 builtin/pack-objects.c:2897
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:1358
+#: commit-graph.c:1368
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1375
+#: commit-graph.c:1385
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1395
+#: commit-graph.c:1405
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1414
+#: commit-graph.c:1424
msgid "Computing commit graph topological levels"
msgstr "Изчисляване на топологичните нива в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1467
+#: commit-graph.c:1477
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1548
+#: commit-graph.c:1558
msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
-#: commit-graph.c:1625
+#: commit-graph.c:1635
msgid "Collecting referenced commits"
msgstr "Събиране на свързаните подавания"
-#: commit-graph.c:1650
+#: commit-graph.c:1660
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:1663
+#: commit-graph.c:1673
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:1667
+#: commit-graph.c:1677
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:1704
+#: commit-graph.c:1714
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:1722
+#: commit-graph.c:1732
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1771
+#: commit-graph.c:1781
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1802 midx.c:794
+#: commit-graph.c:1812 midx.c:906
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
-msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
+msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1815
+#: commit-graph.c:1825
msgid "unable to create temporary graph layer"
msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1820
+#: commit-graph.c:1830
#, c-format
msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
-msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
+msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не може да бъдат зададени"
-#: commit-graph.c:1879
+#: commit-graph.c:1887
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1915
+#: commit-graph.c:1923
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-#: commit-graph.c:1931
+#: commit-graph.c:1939
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1951
+#: commit-graph.c:1959
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:2084
+#: commit-graph.c:2092
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-#: commit-graph.c:2128
+#: commit-graph.c:2136
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:2235
+#: commit-graph.c:2244
msgid "attempting to write a commit-graph, but 'core.commitGraph' is disabled"
msgstr ""
"опит за запис на гра̀фа с подаванията, но настройката „core.commitGraph“ е "
"изключена"
-#: commit-graph.c:2342
+#: commit-graph.c:2351
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2440
+#: commit-graph.c:2450
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:2450
+#: commit-graph.c:2460
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:2460 commit-graph.c:2475
+#: commit-graph.c:2470 commit-graph.c:2485
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:2467
+#: commit-graph.c:2477
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:2485
+#: commit-graph.c:2495
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2500
+#: commit-graph.c:2510
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2507
+#: commit-graph.c:2517
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2517
+#: commit-graph.c:2527
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2526
+#: commit-graph.c:2536
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2540
+#: commit-graph.c:2550
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2545
+#: commit-graph.c:2555
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2560,7 +2586,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2549
+#: commit-graph.c:2559
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2568,22 +2594,22 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2566
+#: commit-graph.c:2576
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %<PRIuMAX> < %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX> < "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit-graph.c:2572
+#: commit-graph.c:2582
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit.c:52 sequencer.c:2887 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
-#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2018 builtin/replace.c:457
+#: commit.c:52 sequencer.c:3088 builtin/am.c:371 builtin/am.c:416
+#: builtin/am.c:421 builtin/am.c:1419 builtin/am.c:2066 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -2616,29 +2642,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1223
+#: commit.c:1237
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1227
+#: commit.c:1241
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1230
+#: commit.c:1244
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1233
+#: commit.c:1247
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1487
+#: commit.c:1501
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -2705,7 +2731,7 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:472 sequencer.c:2588
+#: config.c:472 sequencer.c:2785
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -2822,51 +2848,51 @@ msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:1194
+#: config.c:1257
#, c-format
msgid "bad boolean config value '%s' for '%s'"
msgstr "неправилна булева стойност „%s“ за „%s“"
-#: config.c:1289
+#: config.c:1275
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:1298
+#: config.c:1284
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-#: config.c:1391
+#: config.c:1377
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
-#: config.c:1405 config.c:1416
+#: config.c:1391 config.c:1402
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:1508
+#: config.c:1494
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
-#: config.c:1541
+#: config.c:1527
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1613
+#: config.c:1599
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
-#: config.c:1639
+#: config.c:1625
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: config.c:1640
+#: config.c:1626
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -2874,22 +2900,22 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1701 builtin/pack-objects.c:3666
+#: config.c:1687 builtin/pack-objects.c:3924
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1823
+#: config.c:1809
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
-#: config.c:1826
+#: config.c:1812
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
-#: config.c:1843
+#: config.c:1829
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
@@ -2899,107 +2925,107 @@ msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1927
+#: config.c:1929
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2290
+#: config.c:2293
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2464
+#: config.c:2467
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2509
+#: config.c:2512
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2555
+#: config.c:2558
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2557
+#: config.c:2560
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2641
+#: config.c:2644
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2673
+#: config.c:2676
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2702
+#: config.c:2705
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2954 config.c:3280
+#: config.c:2957 config.c:3283
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2965
+#: config.c:2968
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:3002 builtin/config.c:361
+#: config.c:3005 builtin/config.c:361
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:3027
+#: config.c:3030
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:3040 config.c:3293
+#: config.c:3043 config.c:3296
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:3051
+#: config.c:3054
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:3060 config.c:3298
+#: config.c:3063 config.c:3301
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:3145 config.c:3395
+#: config.c:3148 config.c:3398
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:3179
+#: config.c:3182
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:3181 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
+#: config.c:3184 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3271
+#: config.c:3274
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3438
+#: config.c:3441
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -3183,7 +3209,7 @@ msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:108 builtin/fsck.c:191 builtin/prune.c:45
+#: connected.c:108 builtin/fsck.c:188 builtin/prune.c:45
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
@@ -3199,17 +3225,17 @@ msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
-#: convert.c:194
+#: convert.c:183
#, c-format
msgid "illegal crlf_action %d"
msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
-#: convert.c:207
+#: convert.c:196
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
-#: convert.c:209
+#: convert.c:198
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
@@ -3219,13 +3245,13 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:217
+#: convert.c:206
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
-#: convert.c:219
+#: convert.c:208
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
@@ -3236,14 +3262,14 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:284
+#: convert.c:273
#, c-format
msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
"кодиране „%s“"
-#: convert.c:291
+#: convert.c:280
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%.*s as "
@@ -3252,14 +3278,14 @@ msgstr ""
"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
"„UTF-%.*s“ като кодиране за работното дърво."
-#: convert.c:304
+#: convert.c:293
#, c-format
msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
msgstr ""
"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
"„%s“"
-#: convert.c:306
+#: convert.c:295
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
@@ -3269,50 +3295,50 @@ msgstr ""
"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
"поредността на байтовете)."
-#: convert.c:419 convert.c:490
+#: convert.c:408 convert.c:479
#, c-format
msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
-#: convert.c:462
+#: convert.c:451
#, c-format
msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
-#: convert.c:665
+#: convert.c:654
#, c-format
msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
-#: convert.c:685
+#: convert.c:674
#, c-format
msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
-#: convert.c:692
+#: convert.c:681
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed %d"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
-#: convert.c:727 convert.c:730
+#: convert.c:716 convert.c:719
#, c-format
msgid "read from external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
-#: convert.c:733 convert.c:788
+#: convert.c:722 convert.c:777
#, c-format
msgid "external filter '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
-#: convert.c:837
+#: convert.c:826
msgid "unexpected filter type"
msgstr "неочакван вид филтър"
-#: convert.c:848
+#: convert.c:837
msgid "path name too long for external filter"
msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
-#: convert.c:940
+#: convert.c:934
#, c-format
msgid ""
"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
@@ -3321,17 +3347,17 @@ msgstr ""
"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
"филтрирани"
-#: convert.c:1240
+#: convert.c:1234
msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
msgstr ""
"„true“/„false“ (истина/лъжа̀) не може да са кодирания на работното дърво"
-#: convert.c:1428 convert.c:1462
+#: convert.c:1414 convert.c:1447
#, c-format
msgid "%s: clean filter '%s' failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
-#: convert.c:1508
+#: convert.c:1490
#, c-format
msgid "%s: smudge filter %s failed"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
@@ -3458,28 +3484,28 @@ msgstr ""
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
-#: diff-merges.c:70
+#: diff-merges.c:80
#, c-format
msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
msgstr "непозната стойност за опцията „--diff-merges“: „%s“"
-#: diff-lib.c:534
+#: diff-lib.c:538
msgid "--merge-base does not work with ranges"
msgstr "опцията „--merge-base“ не работи с диапазони"
-#: diff-lib.c:536
+#: diff-lib.c:540
msgid "--merge-base only works with commits"
msgstr "опцията „--merge-base“ работи само с подавания"
-#: diff-lib.c:553
+#: diff-lib.c:557
msgid "unable to get HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде получен"
-#: diff-lib.c:560
+#: diff-lib.c:564
msgid "no merge base found"
msgstr "липсва база за сливане"
-#: diff-lib.c:562
+#: diff-lib.c:566
msgid "multiple merge bases found"
msgstr "много бази за сливане"
@@ -3551,38 +3577,38 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4276
+#: diff.c:4278
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4628
+#: diff.c:4630
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
-"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
+"опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4631
+#: diff.c:4633
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
-msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
+msgstr "опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4710
+#: diff.c:4712
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
-msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
+msgstr "опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4758
+#: diff.c:4760
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-#: diff.c:4763 diff.c:4768 diff.c:4773 diff.c:4778 diff.c:5306
+#: diff.c:4765 diff.c:4770 diff.c:4775 diff.c:4780 diff.c:5308
#: parse-options.c:197 parse-options.c:201 builtin/commit-graph.c:180
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-#: diff.c:4795
+#: diff.c:4797
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -3591,44 +3617,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4880
+#: diff.c:4882
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-#: diff.c:4904
+#: diff.c:4906
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-#: diff.c:4918
+#: diff.c:4920
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
-#: diff.c:4968 diff.c:4974
+#: diff.c:4970 diff.c:4976
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-#: diff.c:4986
+#: diff.c:4988
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-#: diff.c:5007
+#: diff.c:5009
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-#: diff.c:5026
+#: diff.c:5028
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-#: diff.c:5066
+#: diff.c:5068
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -3637,158 +3663,158 @@ msgstr ""
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
-#: diff.c:5102 diff.c:5122
+#: diff.c:5104 diff.c:5124
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-#: diff.c:5226
+#: diff.c:5228
#, c-format
msgid "invalid regex given to -I: '%s'"
msgstr "неправилен регулярен израз подаден към „-I“: „%s“"
-#: diff.c:5275
+#: diff.c:5277
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5331
+#: diff.c:5333
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-#: diff.c:5367
+#: diff.c:5369
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
-#: diff.c:5369 diff.c:5375
+#: diff.c:5371 diff.c:5377
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
-#: diff.c:5372 builtin/log.c:179
+#: diff.c:5374 builtin/log.c:179
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5377 diff.c:5491 diff.c:5498
+#: diff.c:5379 diff.c:5493 diff.c:5500
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5378 diff.c:5381
+#: diff.c:5380 diff.c:5383
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-#: diff.c:5383
+#: diff.c:5385
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-#: diff.c:5386
+#: diff.c:5388
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5390
+#: diff.c:5392
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5394
+#: diff.c:5396
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-#: diff.c:5397
+#: diff.c:5399
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-#: diff.c:5399 diff.c:5407
+#: diff.c:5401 diff.c:5409
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-#: diff.c:5400
+#: diff.c:5402
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-#: diff.c:5404
+#: diff.c:5406
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-#: diff.c:5408
+#: diff.c:5410
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-#: diff.c:5412
+#: diff.c:5414
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
-#: diff.c:5415
+#: diff.c:5417
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
-#: diff.c:5418
+#: diff.c:5420
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-#: diff.c:5421
+#: diff.c:5423
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-#: diff.c:5423
+#: diff.c:5425
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-#: diff.c:5424
+#: diff.c:5426
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
-#: diff.c:5426 diff.c:5429 diff.c:5432
+#: diff.c:5428 diff.c:5431 diff.c:5434
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
-#: diff.c:5427
+#: diff.c:5429
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-#: diff.c:5430
+#: diff.c:5432
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-#: diff.c:5433
+#: diff.c:5435
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-#: diff.c:5435
+#: diff.c:5437
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5436
+#: diff.c:5438
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-#: diff.c:5439
+#: diff.c:5441
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-#: diff.c:5442
+#: diff.c:5444
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-#: diff.c:5445
+#: diff.c:5447
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5449
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
-#: diff.c:5448
+#: diff.c:5450
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
-#: diff.c:5449
+#: diff.c:5451
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -3796,7 +3822,7 @@ msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
-#: diff.c:5452
+#: diff.c:5454
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -3804,261 +3830,261 @@ msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-#: diff.c:5455 diff.c:5458 diff.c:5461 diff.c:5570
+#: diff.c:5457 diff.c:5460 diff.c:5463 diff.c:5572
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: diff.c:5456
+#: diff.c:5458
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-#: diff.c:5459
+#: diff.c:5461
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-#: diff.c:5462
+#: diff.c:5464
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-#: diff.c:5465
+#: diff.c:5467
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
-#: diff.c:5468
+#: diff.c:5470
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
-#: diff.c:5472 diff.c:5477 diff.c:5482
+#: diff.c:5474 diff.c:5479 diff.c:5484
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
-#: diff.c:5473
+#: diff.c:5475
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-#: diff.c:5478
+#: diff.c:5480
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5485
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-#: diff.c:5486
+#: diff.c:5488
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-#: diff.c:5487
+#: diff.c:5489
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-#: diff.c:5488
+#: diff.c:5490
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-#: diff.c:5492
+#: diff.c:5494
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
-#: diff.c:5496
+#: diff.c:5498
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-#: diff.c:5499
+#: diff.c:5501
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
-#: diff.c:5503
+#: diff.c:5505
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-#: diff.c:5505
+#: diff.c:5507
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5510
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-#: diff.c:5510
+#: diff.c:5512
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
-#: diff.c:5513
+#: diff.c:5515
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-#: diff.c:5515
+#: diff.c:5517
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-#: diff.c:5517
+#: diff.c:5519
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-#: diff.c:5520
+#: diff.c:5522
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-#: diff.c:5523
+#: diff.c:5525
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: diff.c:5526
+#: diff.c:5528
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-#: diff.c:5529
+#: diff.c:5531
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-#: diff.c:5532
+#: diff.c:5534
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-#: diff.c:5534 diff.c:5556 diff.c:5559 diff.c:5604
+#: diff.c:5536 diff.c:5558 diff.c:5561 diff.c:5606
msgid "<regex>"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5535
+#: diff.c:5537
msgid "ignore changes whose all lines match <regex>"
msgstr "без промени в редовете, които напасват РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5538
+#: diff.c:5540
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-#: diff.c:5541
+#: diff.c:5543
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-#: diff.c:5545
+#: diff.c:5547
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-#: diff.c:5547
+#: diff.c:5549
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-#: diff.c:5548
+#: diff.c:5550
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-#: diff.c:5550
+#: diff.c:5552
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: diff.c:5551
+#: diff.c:5553
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-#: diff.c:5553 diff.c:5562 diff.c:5565
+#: diff.c:5555 diff.c:5564 diff.c:5567
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: diff.c:5554
+#: diff.c:5556
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-#: diff.c:5557
+#: diff.c:5559
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-#: diff.c:5560
+#: diff.c:5562
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-#: diff.c:5563
+#: diff.c:5565
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-#: diff.c:5566
+#: diff.c:5568
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-#: diff.c:5569
+#: diff.c:5571
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
-#: diff.c:5571
+#: diff.c:5573
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
-#: diff.c:5575
+#: diff.c:5577
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-#: diff.c:5577
+#: diff.c:5579
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-#: diff.c:5579
+#: diff.c:5581
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
-#: diff.c:5581
+#: diff.c:5583
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-#: diff.c:5583
+#: diff.c:5585
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-#: diff.c:5585
+#: diff.c:5587
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-#: diff.c:5587
+#: diff.c:5589
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
-#: diff.c:5588
+#: diff.c:5590
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-#: diff.c:5591
+#: diff.c:5593
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: diff.c:5592
+#: diff.c:5594
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-#: diff.c:5596
+#: diff.c:5598
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5599
+#: diff.c:5601
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5601
+#: diff.c:5603
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
-#: diff.c:5602
+#: diff.c:5604
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-#: diff.c:5605
+#: diff.c:5607
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -4066,69 +4092,69 @@ msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
-#: diff.c:5608
+#: diff.c:5610
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-#: diff.c:5611
+#: diff.c:5613
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-#: diff.c:5614
+#: diff.c:5616
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-#: diff.c:5615 diff.c:5618
+#: diff.c:5617 diff.c:5620
msgid "<path>"
msgstr "ПЪТ"
-#: diff.c:5616
+#: diff.c:5618
msgid "show the change in the specified path first"
msgstr "първо извеждане на промяната в указания път"
-#: diff.c:5619
+#: diff.c:5621
msgid "skip the output to the specified path"
msgstr "прескачане на изхода към указания път"
-#: diff.c:5621
+#: diff.c:5623
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-#: diff.c:5622
+#: diff.c:5624
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-#: diff.c:5624
+#: diff.c:5626
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5625
+#: diff.c:5627
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-#: diff.c:5627
+#: diff.c:5629
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: diff.c:5628
+#: diff.c:5630
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
-#: diff.c:6285
+#: diff.c:6287
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:6288
+#: diff.c:6290
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6291
+#: diff.c:6293
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -4139,7 +4165,7 @@ msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: diffcore-rename.c:786
+#: diffcore-rename.c:1418
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
@@ -4174,36 +4200,36 @@ msgstr ""
msgid "disabling cone pattern matching"
msgstr "изключване на пътеводното напасване"
-#: dir.c:1198
+#: dir.c:1206
#, c-format
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:2305
+#: dir.c:2314
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2605
+#: dir.c:2614
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2729
+#: dir.c:2738
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3534
+#: dir.c:3543
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3579 dir.c:3584
+#: dir.c:3590 dir.c:3595
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3613
+#: dir.c:3624
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -4213,11 +4239,11 @@ msgstr "директорията на git не може да се мигрира
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
-#: entry.c:177
+#: entry.c:179
msgid "Filtering content"
msgstr "Филтриране на съдържанието"
-#: entry.c:478
+#: entry.c:500
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
@@ -4237,253 +4263,261 @@ msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
msgid "too many args to run %s"
msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
-#: fetch-pack.c:177
+#: fetch-pack.c:182
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:180
+#: fetch-pack.c:185
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:191
+#: fetch-pack.c:196
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:211
+#: fetch-pack.c:216
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:222
+#: fetch-pack.c:227
msgid "unable to write to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:283
+#: fetch-pack.c:288
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:378 fetch-pack.c:1457
+#: fetch-pack.c:383 fetch-pack.c:1423
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:384 fetch-pack.c:1463
+#: fetch-pack.c:389 fetch-pack.c:1429
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:386 fetch-pack.c:1465
+#: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1431
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:389 fetch-pack.c:1468
+#: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1434
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1470
+#: fetch-pack.c:396 fetch-pack.c:1436
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1474
+#: fetch-pack.c:399 fetch-pack.c:1440
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:434
+#: fetch-pack.c:439
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:451
+#: fetch-pack.c:456
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:482
+#: fetch-pack.c:487
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:495 progress.c:339
+#: fetch-pack.c:500 progress.c:339
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:507
+#: fetch-pack.c:512
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:543
+#: fetch-pack.c:548
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:758
+#: fetch-pack.c:763
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:844
+#: fetch-pack.c:849
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:852
+#: fetch-pack.c:857
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:946
+#: fetch-pack.c:951
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:952
+#: fetch-pack.c:957
msgid "fetch-pack: invalid index-pack output"
msgstr "fetch-pack: неправилен изход от командата „index-pack“"
-#: fetch-pack.c:969
+#: fetch-pack.c:974
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:971
+#: fetch-pack.c:976
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:1031
+#: fetch-pack.c:1019
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:1039 fetch-pack.c:1045 fetch-pack.c:1048 fetch-pack.c:1054
-#: fetch-pack.c:1058 fetch-pack.c:1062 fetch-pack.c:1066 fetch-pack.c:1070
-#: fetch-pack.c:1074 fetch-pack.c:1078 fetch-pack.c:1082 fetch-pack.c:1086
-#: fetch-pack.c:1092 fetch-pack.c:1098 fetch-pack.c:1103 fetch-pack.c:1108
+#: fetch-pack.c:1027 fetch-pack.c:1033 fetch-pack.c:1036 fetch-pack.c:1042
+#: fetch-pack.c:1046 fetch-pack.c:1050 fetch-pack.c:1054 fetch-pack.c:1058
+#: fetch-pack.c:1062 fetch-pack.c:1066 fetch-pack.c:1070 fetch-pack.c:1074
+#: fetch-pack.c:1080 fetch-pack.c:1086 fetch-pack.c:1091 fetch-pack.c:1096
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
-#: fetch-pack.c:1041
+#: fetch-pack.c:1029
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:1101
+#: fetch-pack.c:1089
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:1106
+#: fetch-pack.c:1094
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:1110
+#: fetch-pack.c:1098
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1112
+#: fetch-pack.c:1100
msgid "Server does not support this repository's object format"
msgstr "Сървърът не поддържа форма̀та на обектите на това хранилище"
-#: fetch-pack.c:1125
+#: fetch-pack.c:1113
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1138 fetch-pack.c:1682
+#: fetch-pack.c:1122 fetch-pack.c:1469 builtin/clone.c:1238
+msgid "source repository is shallow, reject to clone."
+msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова няма да се клонира."
+
+#: fetch-pack.c:1128 fetch-pack.c:1651
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1265
+#: fetch-pack.c:1242
#, c-format
msgid "mismatched algorithms: client %s; server %s"
msgstr "различни алгоритми — на клиента: „%s“, на сървъра: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1269
+#: fetch-pack.c:1246
#, c-format
msgid "the server does not support algorithm '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа алгоритъм „%s“"
-#: fetch-pack.c:1289
+#: fetch-pack.c:1279
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1296
+#: fetch-pack.c:1286
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1335
+#: fetch-pack.c:1329 fetch-pack.c:2034
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:1353
+#: fetch-pack.c:1347
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1359
+#: fetch-pack.c:1353
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1420
+#: fetch-pack.c:1387
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1425
+#: fetch-pack.c:1392
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1435
+#: fetch-pack.c:1402
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1437
+#: fetch-pack.c:1404
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1479
+#: fetch-pack.c:1445
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1526
+#: fetch-pack.c:1494
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1531
+#: fetch-pack.c:1499
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1536
+#: fetch-pack.c:1504
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1566
+#: fetch-pack.c:1534
msgid "git fetch-pack: expected response end packet"
msgstr "git fetch-pack: очаква се пакет за край на отговора"
-#: fetch-pack.c:1960
+#: fetch-pack.c:1930
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1983 builtin/clone.c:693
+#: fetch-pack.c:1953 builtin/clone.c:697
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:2010
+#: fetch-pack.c:2056
+msgid "unexpected 'ready' from remote"
+msgstr "неочаквано състояние за готовност от отдалечено хранилище"
+
+#: fetch-pack.c:2079
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:2013
+#: fetch-pack.c:2082
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
@@ -4506,7 +4540,7 @@ msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:543
+#: grep.c:531
msgid ""
"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
"with -P under PCRE v2"
@@ -4514,18 +4548,18 @@ msgstr ""
"зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“). Това се поддържа "
"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
-#: grep.c:1906
+#: grep.c:1893
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:1923 setup.c:176 builtin/clone.c:412 builtin/diff.c:90
-#: builtin/rm.c:135
+#: grep.c:1910 setup.c:176 builtin/clone.c:416 builtin/diff.c:90
+#: builtin/rm.c:136
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:1934
+#: grep.c:1921
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -4756,49 +4790,54 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:454 builtin/commit.c:634
+#: ident.c:454 builtin/commit.c:647
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-#: list-objects-filter-options.c:81
+#: list-objects-filter-options.c:83
msgid "expected 'tree:<depth>'"
msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
-#: list-objects-filter-options.c:96
+#: list-objects-filter-options.c:98
msgid "sparse:path filters support has been dropped"
msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
-#: list-objects-filter-options.c:109
+#: list-objects-filter-options.c:105
+#, c-format
+msgid "'%s' for 'object:type=<type>' isnot a valid object type"
+msgstr "„%s“ не е правилна стойност за вид на обект в „object:type=ВИД“"
+
+#: list-objects-filter-options.c:124
#, c-format
msgid "invalid filter-spec '%s'"
msgstr "неправилен филтър: „%s“"
-#: list-objects-filter-options.c:125
+#: list-objects-filter-options.c:140
#, c-format
msgid "must escape char in sub-filter-spec: '%c'"
msgstr "знак за екраниране в подфилтър: „%c“"
-#: list-objects-filter-options.c:167
+#: list-objects-filter-options.c:182
msgid "expected something after combine:"
msgstr "добавете нещо след комбинирането:"
-#: list-objects-filter-options.c:249
+#: list-objects-filter-options.c:264
msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
-#: list-objects-filter-options.c:361
+#: list-objects-filter-options.c:376
msgid "unable to upgrade repository format to support partial clone"
msgstr ""
"не може да се извърши частично клониране, защото форматът на хранилището не "
"може да се обнови"
-#: list-objects-filter.c:492
+#: list-objects-filter.c:532
#, c-format
msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
msgstr "няма достъп до частично изтегления обект-BLOB в „%s“"
-#: list-objects-filter.c:495
+#: list-objects-filter.c:535
#, c-format
msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
msgstr ""
@@ -4814,7 +4853,7 @@ msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан к
msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
-#: list-objects.c:375
+#: list-objects.c:395
#, c-format
msgid "unable to load root tree for commit %s"
msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
@@ -4852,34 +4891,43 @@ msgstr "неправилна стойност „%s“ за „lsrefs.unborn“"
msgid "expected flush after ls-refs arguments"
msgstr "след аргументите към „ls-refs“ се очаква изчистване на буферите"
-#: merge-ort.c:888 merge-recursive.c:1191
+#: mailinfo.c:1050
+msgid "quoted CRLF detected"
+msgstr "цитирани знаци CRLF"
+
+#: mailinfo.c:1254 builtin/am.c:176 builtin/mailinfo.c:46
+#, c-format
+msgid "bad action '%s' for '%s'"
+msgstr "неправилно действие „%s“ за „%s“"
+
+#: merge-ort.c:1116 merge-recursive.c:1205
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-ort.c:897 merge-recursive.c:1198
+#: merge-ort.c:1125 merge-recursive.c:1212
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-ort.c:906 merge-recursive.c:1205
+#: merge-ort.c:1134 merge-recursive.c:1219
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-ort.c:916 merge-ort.c:923
+#: merge-ort.c:1144 merge-ort.c:1151
#, c-format
msgid "Note: Fast-forwarding submodule %s to %s"
msgstr "Бележка: Превъртане на подмодула „%s“ към „%s“"
-#: merge-ort.c:944
+#: merge-ort.c:1172
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“"
-#: merge-ort.c:951
+#: merge-ort.c:1179
#, c-format
msgid ""
"Failed to merge submodule %s, but a possible merge resolution exists:\n"
@@ -4888,7 +4936,7 @@ msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“, но е открито възможно решение:\n"
"%s\n"
-#: merge-ort.c:955 merge-recursive.c:1259
+#: merge-ort.c:1183 merge-recursive.c:1273
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -4904,7 +4952,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
-#: merge-ort.c:968
+#: merge-ort.c:1196
#, c-format
msgid ""
"Failed to merge submodule %s, but multiple possible merges exist:\n"
@@ -4913,21 +4961,21 @@ msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“, но са открити множество решения:\n"
"%s"
-#: merge-ort.c:1127 merge-recursive.c:1341
+#: merge-ort.c:1415 merge-recursive.c:1362
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-ort.c:1132 merge-recursive.c:1346
+#: merge-ort.c:1420 merge-recursive.c:1367
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-ort.c:1139 merge-recursive.c:1378
+#: merge-ort.c:1427 merge-recursive.c:1400
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-ort.c:1278 merge-recursive.c:2100
+#: merge-ort.c:1566 merge-recursive.c:2122
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4936,7 +4984,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-ort.c:1288 merge-recursive.c:2110
+#: merge-ort.c:1576 merge-recursive.c:2132
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4946,7 +4994,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-ort.c:1471
+#: merge-ort.c:1634
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to rename %s to; it was "
@@ -4957,7 +5005,7 @@ msgstr ""
"да се преименува „%s“, защото е преместен в няколко нови директории, без "
"никоя от тях да е по-честа цел."
-#: merge-ort.c:1637 merge-recursive.c:2447
+#: merge-ort.c:1788 merge-recursive.c:2468
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4966,7 +5014,7 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-ort.c:1781 merge-recursive.c:3215
+#: merge-ort.c:1932 merge-recursive.c:3244
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4975,7 +5023,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-ort.c:1788 merge-recursive.c:3222
+#: merge-ort.c:1939 merge-recursive.c:3251
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4984,7 +5032,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-ort.c:1801 merge-recursive.c:3218
+#: merge-ort.c:1952 merge-recursive.c:3247
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4993,7 +5041,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-ort.c:1809 merge-recursive.c:3225
+#: merge-ort.c:1960 merge-recursive.c:3254
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -5002,14 +5050,14 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-ort.c:1952
+#: merge-ort.c:2103
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): %s renamed to %s in %s and to %s in %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“ "
"и на „%s“ в „%s“."
-#: merge-ort.c:2047
+#: merge-ort.c:2198
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename involved in collision): rename of %s -> %s has content "
@@ -5020,14 +5068,24 @@ msgstr ""
"има и промени в съдържанието, а и има съвпадение на пътя. Може да се "
"получат вложени маркери за конфликт."
-#: merge-ort.c:2066 merge-ort.c:2090
+#: merge-ort.c:2217 merge-ort.c:2241
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/delete): %s renamed to %s in %s, but deleted in %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"е изтрит в „%s“."
-#: merge-ort.c:2735
+#: merge-ort.c:2550 merge-recursive.c:3002
+#, c-format
+msgid "cannot read object %s"
+msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
+
+#: merge-ort.c:2553 merge-recursive.c:3005
+#, c-format
+msgid "object %s is not a blob"
+msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
+
+#: merge-ort.c:2981
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file/directory): directory in the way of %s from %s; moving it to "
@@ -5036,42 +5094,42 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (файл/директория): директория на мястото на „%s“ от „%s“, вместо "
"това се извършва преместване в „%s“."
-#: merge-ort.c:2808
+#: merge-ort.c:3055
#, c-format
msgid ""
-"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed %s "
+"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed both "
"of them so each can be recorded somewhere."
msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (различни обекти): „%s“ е различен вид обект в двата варианта, "
-"затова се извършва преименуване на %s, за да може и двата варианта да са "
-"отразени."
-
-#: merge-ort.c:2812
-msgid "both"
-msgstr "двата"
+"КОНФЛИКТ (различни видове): „%s“ е различен вид обект в двата варианта. И "
+"двата се преименуват, за да може всичко да е отразено."
-#: merge-ort.c:2812
-msgid "one"
-msgstr "единия"
+#: merge-ort.c:3062
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed one "
+"of them so each can be recorded somewhere."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (различни видове): „%s“ е различен вид обект в двата варианта. "
+"Извършва се преименуване в единия, за да може всичко да е отразено."
-#: merge-ort.c:2907 merge-recursive.c:3052
+#: merge-ort.c:3162 merge-recursive.c:3081
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-ort.c:2909 merge-recursive.c:3056
+#: merge-ort.c:3164 merge-recursive.c:3085
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-ort.c:2911 merge-recursive.c:3101
+#: merge-ort.c:3166 merge-recursive.c:3130
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-ort.c:2913 merge-recursive.c:3102
+#: merge-ort.c:3168 merge-recursive.c:3131
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-ort.c:2938
+#: merge-ort.c:3198
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (modify/delete): %s deleted in %s and modified in %s. Version %s "
@@ -5080,15 +5138,24 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (промяна/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а е променен в %s. Версия "
"%s на „%s“ е оставена в дървото."
+#: merge-ort.c:3433
+#, c-format
+msgid ""
+"Note: %s not up to date and in way of checking out conflicted version; old "
+"copy renamed to %s"
+msgstr ""
+"Бележка: „%s“ не е актуален и пречи за преминаването към версията с "
+"конфликт. Старият вариант е преименуван на „%s“"
+
#. TRANSLATORS: The %s arguments are: 1) tree hash of a merge
#. base, and 2-3) the trees for the two trees we're merging.
#.
-#: merge-ort.c:3406
+#: merge-ort.c:3730
#, c-format
msgid "collecting merge info failed for trees %s, %s, %s"
msgstr "неуспешно събиране на информацията за сливането на „%s“, „%s“ и „%s“"
-#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3661
+#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3699
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -5097,10 +5164,9 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3436
-#, c-format
-msgid "Already up to date!"
-msgstr "Вече е обновено!"
+#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3465 builtin/merge.c:402
+msgid "Already up to date."
+msgstr "Вече е обновено."
#: merge-recursive.c:356
msgid "(bad commit)\n"
@@ -5120,91 +5186,91 @@ msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
"Сливането е преустановено."
-#: merge-recursive.c:874
+#: merge-recursive.c:876
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:885
+#: merge-recursive.c:887
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:899 merge-recursive.c:918
+#: merge-recursive.c:901 merge-recursive.c:920
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:908
+#: merge-recursive.c:910
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:949 builtin/cat-file.c:41
+#: merge-recursive.c:951 builtin/cat-file.c:41
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:954
+#: merge-recursive.c:956
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:979
+#: merge-recursive.c:981
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:990
+#: merge-recursive.c:992
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:995
+#: merge-recursive.c:997
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
+#: merge-recursive.c:1227 merge-recursive.c:1239
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1216 merge-recursive.c:1228
+#: merge-recursive.c:1230 merge-recursive.c:1242
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-#: merge-recursive.c:1251
+#: merge-recursive.c:1265
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1255
+#: merge-recursive.c:1269
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-#: merge-recursive.c:1256
+#: merge-recursive.c:1270
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1268
+#: merge-recursive.c:1282
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1402
+#: merge-recursive.c:1424
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1474
+#: merge-recursive.c:1496
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -5213,7 +5279,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1479
+#: merge-recursive.c:1501
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -5222,7 +5288,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1486
+#: merge-recursive.c:1508
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -5231,7 +5297,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1491
+#: merge-recursive.c:1513
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -5240,45 +5306,45 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1526
+#: merge-recursive.c:1548
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1526
+#: merge-recursive.c:1548
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1577 merge-recursive.c:2484 merge-recursive.c:3129
+#: merge-recursive.c:1599 merge-recursive.c:2505 merge-recursive.c:3158
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1587
+#: merge-recursive.c:1609
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1645
+#: merge-recursive.c:1667
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1676
+#: merge-recursive.c:1698
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1681
+#: merge-recursive.c:1703
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1708
+#: merge-recursive.c:1730
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -5287,18 +5353,18 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1713
+#: merge-recursive.c:1735
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1805
+#: merge-recursive.c:1827
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2068
+#: merge-recursive.c:2090
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -5309,7 +5375,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2202
+#: merge-recursive.c:2224
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -5318,91 +5384,81 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2973
-#, c-format
-msgid "cannot read object %s"
-msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-
-#: merge-recursive.c:2976
-#, c-format
-msgid "object %s is not a blob"
-msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-
-#: merge-recursive.c:3040
+#: merge-recursive.c:3069
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3040
+#: merge-recursive.c:3069
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3079
+#: merge-recursive.c:3108
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3132
+#: merge-recursive.c:3161
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3339
+#: merge-recursive.c:3368
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3362
+#: merge-recursive.c:3391
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3367
+#: merge-recursive.c:3396
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3374
+#: merge-recursive.c:3403
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3383
+#: merge-recursive.c:3412
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3392
+#: merge-recursive.c:3421
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3445
+#: merge-recursive.c:3474
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3539
+#: merge-recursive.c:3568
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3552
+#: merge-recursive.c:3581
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3602
+#: merge-recursive.c:3631
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3758
+#: merge-recursive.c:3796
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3776 builtin/merge.c:712 builtin/merge.c:896
-#: builtin/stash.c:471
+#: merge-recursive.c:3814 builtin/merge.c:716 builtin/merge.c:900
+#: builtin/stash.c:473
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5410,115 +5466,134 @@ msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:109 rerere.c:704 builtin/am.c:1883 builtin/am.c:1917
-#: builtin/checkout.c:575 builtin/checkout.c:828 builtin/clone.c:817
-#: builtin/stash.c:265
+#: merge.c:109 rerere.c:704 builtin/am.c:1931 builtin/am.c:1965
+#: builtin/checkout.c:595 builtin/checkout.c:849 builtin/clone.c:821
+#: builtin/stash.c:267
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: midx.c:62
+#: midx.c:74
msgid "multi-pack-index OID fanout is of the wrong size"
msgstr "неправилен размер на откъс (OID fanout) на индекса за множество пакети"
-#: midx.c:93
+#: midx.c:105
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
-#: midx.c:109
+#: midx.c:121
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
-#: midx.c:114
+#: midx.c:126
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
-#: midx.c:119
+#: midx.c:131
#, c-format
msgid "multi-pack-index hash version %u does not match version %u"
msgstr ""
"версията на контролната сума на индекса за множество пакети %u не съвпада с "
"%u"
-#: midx.c:136
+#: midx.c:148
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:138
+#: midx.c:150
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:140
+#: midx.c:152
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:142
+#: midx.c:154
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:158
+#: midx.c:170
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr ""
"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
"преди „%s“"
-#: midx.c:202
+#: midx.c:214
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr ""
"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
-#: midx.c:252
+#: midx.c:264
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
"„off_t“ е недостатъчен"
-#: midx.c:467
+#: midx.c:490
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-#: midx.c:473
+#: midx.c:496
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-#: midx.c:533
+#: midx.c:564
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:821
+#: midx.c:880 builtin/index-pack.c:1535
+msgid "cannot store reverse index file"
+msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
+
+#: midx.c:933
msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
-#: midx.c:855
+#: midx.c:979
#, c-format
msgid "did not see pack-file %s to drop"
msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
-#: midx.c:904
+#: midx.c:1024
+#, c-format
+msgid "unknown preferred pack: '%s'"
+msgstr "непознат предпочитан пакет: %s"
+
+#: midx.c:1029
+#, c-format
+msgid "preferred pack '%s' is expired"
+msgstr "предпочитаният пакет „%s“ е остарял"
+
+#: midx.c:1045
msgid "no pack files to index."
msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
-#: midx.c:965
+#: midx.c:1125 builtin/clean.c:37
+#, c-format
+msgid "failed to remove %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: midx.c:1156
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:1021
+#: midx.c:1214
msgid "multi-pack-index file exists, but failed to parse"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети, но не може да бъде анализиран"
-#: midx.c:1029
+#: midx.c:1222
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1044
+#: midx.c:1237
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -5526,72 +5601,72 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1049
+#: midx.c:1242
msgid "the midx contains no oid"
msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
-#: midx.c:1058
+#: midx.c:1251
msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
msgstr ""
"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти във файл с индекс към "
"множество пакетни файлове"
-#: midx.c:1067
+#: midx.c:1260
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1087
+#: midx.c:1280
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-#: midx.c:1094
+#: midx.c:1287
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1110
+#: midx.c:1303
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1116
+#: midx.c:1309
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1125
+#: midx.c:1318
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: midx.c:1150
+#: midx.c:1343
msgid "Counting referenced objects"
msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
-#: midx.c:1160
+#: midx.c:1353
msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1351
+#: midx.c:1544
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: midx.c:1371
+#: midx.c:1564
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
-#: name-hash.c:538
+#: name-hash.c:542
#, c-format
msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
-#: name-hash.c:560
+#: name-hash.c:564
#, c-format
msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
-#: name-hash.c:566
+#: name-hash.c:570
#, c-format
msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за имена: %s"
@@ -5644,265 +5719,265 @@ msgstr ""
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
-#: object-file.c:480
+#: object-file.c:526
#, c-format
msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
msgstr ""
"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
"alternates“"
-#: object-file.c:531
+#: object-file.c:577
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
-#: object-file.c:603
+#: object-file.c:649
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr ""
"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
"дълбоко влагане"
-#: object-file.c:610
+#: object-file.c:656
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
-#: object-file.c:653
+#: object-file.c:699
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
-#: object-file.c:671
+#: object-file.c:717
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
-#: object-file.c:678
+#: object-file.c:724
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
-#: object-file.c:713
+#: object-file.c:759
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: object-file.c:734
+#: object-file.c:780
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: object-file.c:740
+#: object-file.c:786
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: object-file.c:746
+#: object-file.c:792
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: object-file.c:754
+#: object-file.c:800
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: object-file.c:814
+#: object-file.c:860
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
-#: object-file.c:964
+#: object-file.c:1010
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-#: object-file.c:985
+#: object-file.c:1031
msgid "mmap failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
-#: object-file.c:1149
+#: object-file.c:1195
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: object-file.c:1284 object-file.c:2477
+#: object-file.c:1330 object-file.c:2524
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: object-file.c:1286 object-file.c:2481
+#: object-file.c:1332 object-file.c:2528
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-#: object-file.c:1328
+#: object-file.c:1374
msgid "invalid object type"
msgstr "неправилен вид обект"
-#: object-file.c:1412
+#: object-file.c:1458
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
"type“"
-#: object-file.c:1415
+#: object-file.c:1461
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: object-file.c:1421
+#: object-file.c:1467
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-#: object-file.c:1424
+#: object-file.c:1470
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: object-file.c:1651
+#: object-file.c:1697
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: object-file.c:1655
+#: object-file.c:1701
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: object-file.c:1659
+#: object-file.c:1705
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: object-file.c:1663
+#: object-file.c:1709
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: object-file.c:1768
+#: object-file.c:1814
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: object-file.c:1775
+#: object-file.c:1821
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
-msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
+msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат зададени"
-#: object-file.c:1782
+#: object-file.c:1828
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: object-file.c:1802
+#: object-file.c:1848
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: object-file.c:1867
+#: object-file.c:1913
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: object-file.c:1869
+#: object-file.c:1915
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: object-file.c:1893
+#: object-file.c:1939
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: object-file.c:1899
+#: object-file.c:1945
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: object-file.c:1903
+#: object-file.c:1949
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: object-file.c:1907
+#: object-file.c:1953
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: object-file.c:1917 builtin/pack-objects.c:1097
+#: object-file.c:1963 builtin/pack-objects.c:1097
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: object-file.c:1994
+#: object-file.c:2040
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: object-file.c:2045
+#: object-file.c:2091
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: object-file.c:2053
+#: object-file.c:2099
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: object-file.c:2153
+#: object-file.c:2199
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: object-file.c:2156
+#: object-file.c:2202
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: object-file.c:2229 object-file.c:2239
+#: object-file.c:2275 object-file.c:2285
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: object-file.c:2245
+#: object-file.c:2291
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: object-file.c:2269
+#: object-file.c:2315
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: object-file.c:2271
+#: object-file.c:2317
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: object-file.c:2298 builtin/index-pack.c:192
+#: object-file.c:2344 builtin/index-pack.c:192
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: object-file.c:2488 object-file.c:2541
+#: object-file.c:2535 object-file.c:2588
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: object-file.c:2512
+#: object-file.c:2559
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: object-file.c:2517
+#: object-file.c:2564
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: object-file.c:2523
+#: object-file.c:2570
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: object-file.c:2534
+#: object-file.c:2581
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
@@ -6016,73 +6091,73 @@ msgstr "неправилен вид обект: „%s“"
msgid "object %s is a %s, not a %s"
msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
-#: object.c:233
+#: object.c:232
#, c-format
msgid "object %s has unknown type id %d"
msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
-#: object.c:246
+#: object.c:245
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: object.c:266 object.c:278
+#: object.c:265 object.c:277
#, c-format
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-#: pack-bitmap.c:843 pack-bitmap.c:849 builtin/pack-objects.c:2226
+#: pack-bitmap.c:844 pack-bitmap.c:850 builtin/pack-objects.c:2251
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: pack-bitmap.c:1489 builtin/rev-list.c:92
+#: pack-bitmap.c:1547 builtin/rev-list.c:92
#, c-format
msgid "unable to get disk usage of %s"
msgstr "използваното място за „%s“ не може да бъде получено"
-#: pack-revindex.c:220
+#: pack-revindex.c:221
#, c-format
msgid "reverse-index file %s is too small"
msgstr "файлът с обратния индекс „%s“ е твърде малък"
-#: pack-revindex.c:225
+#: pack-revindex.c:226
#, c-format
msgid "reverse-index file %s is corrupt"
msgstr "файлът с обратния индекс „%s“ е повреден"
-#: pack-revindex.c:233
+#: pack-revindex.c:234
#, c-format
msgid "reverse-index file %s has unknown signature"
msgstr "непознат подпис за файла на обратния индекс „%s“"
-#: pack-revindex.c:237
+#: pack-revindex.c:238
#, c-format
msgid "reverse-index file %s has unsupported version %<PRIu32>"
msgstr "версия %2$<PRIu32> на файла с обратен индекс „%1$s“ не се поддържа"
-#: pack-revindex.c:242
+#: pack-revindex.c:243
#, c-format
msgid "reverse-index file %s has unsupported hash id %<PRIu32>"
msgstr ""
"идентификатор на контролна сума %2$<PRIu32> на файла с обратен индекс „%1$s“ "
"не се поддържа"
-#: pack-write.c:236
+#: pack-write.c:250
msgid "cannot both write and verify reverse index"
msgstr "обратният индекс не може едновременно да се записва и да се проверява"
-#: pack-write.c:257
+#: pack-write.c:271
#, c-format
msgid "could not stat: %s"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: pack-write.c:269
+#: pack-write.c:283
#, c-format
msgid "failed to make %s readable"
msgstr "не може да се дадат права за четене на „%s“"
-#: pack-write.c:508
+#: pack-write.c:522
#, c-format
msgid "could not write '%s' promisor file"
msgstr "гарантиращият файл „%s“ не може да се запише"
@@ -6092,14 +6167,14 @@ msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1934
+#: packfile.c:1937
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1938
+#: packfile.c:1941
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
@@ -6169,31 +6244,31 @@ msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
-#: parse-options.c:666 parse-options.c:971
+#: parse-options.c:668 parse-options.c:988
#, c-format
msgid "alias of --%s"
msgstr "псевдоним на „--%s“"
-#: parse-options.c:862
+#: parse-options.c:879
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "непозната опция: „%s“"
-#: parse-options.c:864
+#: parse-options.c:881
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "непознат флаг „%c“"
-#: parse-options.c:866
+#: parse-options.c:883
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
-#: parse-options.c:890
+#: parse-options.c:907
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:909
+#: parse-options.c:926
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -6201,48 +6276,48 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:915
+#: parse-options.c:932
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:918
+#: parse-options.c:935
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:957
+#: parse-options.c:974
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
#: path.c:915
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
-msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
+msgstr "Не може да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
-#: pathspec.c:130
+#: pathspec.c:151
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr ""
"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
-#: pathspec.c:148
+#: pathspec.c:169
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
-#: pathspec.c:151
+#: pathspec.c:172
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
-#: pathspec.c:194
+#: pathspec.c:215
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
-#: pathspec.c:259
+#: pathspec.c:280
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:266
+#: pathspec.c:287
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
@@ -6250,51 +6325,51 @@ msgstr ""
"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
"други глобални настройки за пътища"
-#: pathspec.c:306
+#: pathspec.c:327
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
-#: pathspec.c:327
+#: pathspec.c:348
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
-#: pathspec.c:332
+#: pathspec.c:353
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
-#: pathspec.c:370
+#: pathspec.c:391
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
-#: pathspec.c:429
+#: pathspec.c:450
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:445
+#: pathspec.c:466
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището при „%s“"
-#: pathspec.c:521
+#: pathspec.c:542
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
-#: pathspec.c:531
+#: pathspec.c:552
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:598
+#: pathspec.c:619
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-#: pathspec.c:643
+#: pathspec.c:664
#, c-format
msgid "line is badly quoted: %s"
msgstr "неправилно цитиран ред: %s"
@@ -6315,7 +6390,7 @@ msgstr "разделящият пакет без запазване на със
msgid "flush packet write failed"
msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
-#: pkt-line.c:153 pkt-line.c:239
+#: pkt-line.c:153 pkt-line.c:265
msgid "protocol error: impossibly long line"
msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
@@ -6323,35 +6398,36 @@ msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
msgid "packet write with format failed"
msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
-#: pkt-line.c:203
+#: pkt-line.c:204
msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
msgstr ""
"неуспешен запис на пакетен файл — данните надвишават максималният размер на "
"пакет"
-#: pkt-line.c:210 pkt-line.c:217
-msgid "packet write failed"
-msgstr "неуспешен запис на пакет"
+#: pkt-line.c:222
+#, c-format
+msgid "packet write failed: %s"
+msgstr "неуспешен запис на пакет: %s"
-#: pkt-line.c:302
+#: pkt-line.c:328 pkt-line.c:329
msgid "read error"
msgstr "грешка при четене"
-#: pkt-line.c:310
+#: pkt-line.c:339 pkt-line.c:340
msgid "the remote end hung up unexpectedly"
msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
-#: pkt-line.c:338
+#: pkt-line.c:369 pkt-line.c:371
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
-#: pkt-line.c:352 pkt-line.c:357
+#: pkt-line.c:386 pkt-line.c:388 pkt-line.c:394 pkt-line.c:396
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
-#: pkt-line.c:373 sideband.c:165
+#: pkt-line.c:413 sideband.c:165
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
@@ -6365,7 +6441,7 @@ msgstr "Обновяване на индекса"
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
-#: pretty.c:984
+#: pretty.c:988
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
@@ -6389,6 +6465,10 @@ msgid "promisor remote name cannot begin with '/': %s"
msgstr ""
"името отдалеченото хранилище-гарант не може за започва със знака „/“: %s"
+#: protocol-caps.c:103
+msgid "object-info: expected flush after arguments"
+msgstr "object-info: след аргументите се очаква изчистване на буферите"
+
#: prune-packed.c:35
msgid "Removing duplicate objects"
msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
@@ -6402,7 +6482,7 @@ msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:101 sequencer.c:5318
+#: range-diff.c:101 sequencer.c:5551
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -6434,53 +6514,53 @@ msgstr "опциите „--left-only“ и „--right-only“ са несъвм
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: read-cache.c:682
+#: read-cache.c:708
#, c-format
msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
msgstr ""
"няма да бъде добавен псевдоним за файл „%s“ („%s“ вече съществува в индекса)"
-#: read-cache.c:698
+#: read-cache.c:724
msgid "cannot create an empty blob in the object database"
msgstr "в базата от данни за обектите не може да се създаде празен обект-BLOB"
-#: read-cache.c:720
+#: read-cache.c:746
#, c-format
msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
msgstr ""
"%s: може да добавяте само обикновени файлове, символни връзки и директории "
"на git"
-#: read-cache.c:725
+#: read-cache.c:751
#, c-format
msgid "'%s' does not have a commit checked out"
msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
-#: read-cache.c:777
+#: read-cache.c:803
#, c-format
msgid "unable to index file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде индексиран"
-#: read-cache.c:796
+#: read-cache.c:822
#, c-format
msgid "unable to add '%s' to index"
msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
-#: read-cache.c:807
+#: read-cache.c:833
#, c-format
msgid "unable to stat '%s'"
msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
-#: read-cache.c:1318
+#: read-cache.c:1356
#, c-format
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
-#: read-cache.c:1532
+#: read-cache.c:1571
msgid "Refresh index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: read-cache.c:1657
+#: read-cache.c:1700
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -6489,7 +6569,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1667
+#: read-cache.c:1710
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -6499,142 +6579,146 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1723
+#: read-cache.c:1766
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1726
+#: read-cache.c:1769
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "неправилна версия на индекса %d"
-#: read-cache.c:1735
+#: read-cache.c:1778
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
-#: read-cache.c:1765
+#: read-cache.c:1812
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr ""
"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
-#: read-cache.c:1767
+#: read-cache.c:1814
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
-#: read-cache.c:1804
+#: read-cache.c:1851
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1820
+#: read-cache.c:1867
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
-#: read-cache.c:1877
+#: read-cache.c:1924
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "неподредени записи в индекса"
-#: read-cache.c:1880
+#: read-cache.c:1927
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
-#: read-cache.c:1883
+#: read-cache.c:1930
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "неподредени записи за „%s“"
-#: read-cache.c:1989 read-cache.c:2280 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
-#: submodule.c:1634 builtin/add.c:546 builtin/check-ignore.c:181
-#: builtin/checkout.c:504 builtin/checkout.c:690 builtin/clean.c:991
-#: builtin/commit.c:364 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:505
-#: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:290
+#: read-cache.c:2036 read-cache.c:2333 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
+#: submodule.c:1635 builtin/add.c:575 builtin/check-ignore.c:183
+#: builtin/checkout.c:522 builtin/checkout.c:711 builtin/clean.c:991
+#: builtin/commit.c:377 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:505
+#: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:291
#: builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: read-cache.c:2133
+#: read-cache.c:2180
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2146
+#: read-cache.c:2193
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
-#: read-cache.c:2179
+#: read-cache.c:2226
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
-#: read-cache.c:2183
+#: read-cache.c:2230
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
-#: read-cache.c:2187
+#: read-cache.c:2234
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
-#: read-cache.c:2191
+#: read-cache.c:2238
#, c-format
msgid "%s: unable to map index file"
msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
-#: read-cache.c:2233
+#: read-cache.c:2280
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2260
+#: read-cache.c:2307
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
-#: read-cache.c:2292
+#: read-cache.c:2345
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
-#: read-cache.c:2339
+#: read-cache.c:2392
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:3035 strbuf.c:1171 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1141
+#: read-cache.c:3095 strbuf.c:1173 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1145
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3138 sequencer.c:2487 sequencer.c:4239
+#: read-cache.c:3138
+msgid "failed to convert to a sparse-index"
+msgstr "индексът не може да бъде превърнат в частичен"
+
+#: read-cache.c:3209 sequencer.c:2684 sequencer.c:4441
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:3151
+#: read-cache.c:3222
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:3163
+#: read-cache.c:3234
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: read-cache.c:3188
+#: read-cache.c:3263
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
-msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
+msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат поправени"
-#: read-cache.c:3337
+#: read-cache.c:3412
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
@@ -6665,7 +6749,10 @@ msgid ""
"r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
"e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
"s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
-"f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
+"f, fixup [-C | -c] <commit> = like \"squash\" but keep only the previous\n"
+" commit's log message, unless -C is used, in which case\n"
+" keep only this commit's message; -c is same as -C but\n"
+" opens the editor\n"
"x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
"b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
"d, drop <commit> = remove commit\n"
@@ -6674,19 +6761,21 @@ msgid ""
"m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
". create a merge commit using the original merge commit's\n"
". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
-". specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
+". specified); use -c <commit> to reword the commit message\n"
"\n"
"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
msgstr ""
"\n"
"Команди:\n"
" p, pick ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването\n"
-" r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
+" r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но промяна на съобщението му\n"
" e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още "
"промени\n"
" s, squash ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му\n"
-" f, fixup ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
-" съобщението\n"
+" f, fixup [-C | -c] ПОДАВАНЕ\n"
+" — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
+" съобщението. С „-C“ се използва само съобщението на\n"
+" настоящото, а с „-c“ освен това се отваря редакторът\n"
" x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част "
"на\n"
" реда\n"
@@ -6704,23 +6793,22 @@ msgstr ""
"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
"последователно отгоре-надолу.\n"
-#: rebase-interactive.c:63
+#: rebase-interactive.c:66
#, c-format
msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
-#: rebase-interactive.c:72 git-rebase--preserve-merges.sh:218
+#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:218
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
msgstr ""
"\n"
-"Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
-"„drop“.\n"
+"Не изтривайте редове. Подаванията може да се прескачат с командата „drop“.\n"
-#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:222
+#: rebase-interactive.c:78 git-rebase--preserve-merges.sh:222
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -6728,7 +6816,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-#: rebase-interactive.c:81 git-rebase--preserve-merges.sh:861
+#: rebase-interactive.c:84 git-rebase--preserve-merges.sh:861
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -6743,7 +6831,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:86 git-rebase--preserve-merges.sh:938
+#: rebase-interactive.c:89 git-rebase--preserve-merges.sh:938
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -6753,19 +6841,19 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3615
-#: sequencer.c:3641 sequencer.c:5424 builtin/fsck.c:329 builtin/rebase.c:272
+#: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3816
+#: sequencer.c:3842 sequencer.c:5657 builtin/fsck.c:327 builtin/rebase.c:271
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
-#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:230
-#: builtin/rebase.c:254
+#: rebase-interactive.c:119 builtin/rebase.c:203 builtin/rebase.c:229
+#: builtin/rebase.c:253
#, c-format
msgid "could not write '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се запише."
-#: rebase-interactive.c:193
+#: rebase-interactive.c:196
#, c-format
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
@@ -6774,7 +6862,7 @@ msgstr ""
"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
-#: rebase-interactive.c:200
+#: rebase-interactive.c:203
#, c-format
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
@@ -6791,14 +6879,14 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2402
-#: builtin/rebase.c:190 builtin/rebase.c:215 builtin/rebase.c:241
-#: builtin/rebase.c:266
+#: rebase-interactive.c:236 rebase-interactive.c:241 sequencer.c:2597
+#: builtin/rebase.c:189 builtin/rebase.c:214 builtin/rebase.c:240
+#: builtin/rebase.c:265
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1975
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1978
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -6953,111 +7041,111 @@ msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изис
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:806
+#: ref-filter.c:807
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:808
+#: ref-filter.c:809
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:810
+#: ref-filter.c:811
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:838
+#: ref-filter.c:839
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:840
+#: ref-filter.c:841
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:842
+#: ref-filter.c:843
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:857
+#: ref-filter.c:858
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:914
+#: ref-filter.c:915
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1555
+#: ref-filter.c:1556
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1558
+#: ref-filter.c:1559
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1561
+#: ref-filter.c:1562
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
-#: ref-filter.c:1565
+#: ref-filter.c:1566
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1568
+#: ref-filter.c:1569
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“)"
-#: ref-filter.c:1571
+#: ref-filter.c:1572
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1603 ref-filter.c:1812
+#: ref-filter.c:1604 ref-filter.c:1813
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1613
+#: ref-filter.c:1614
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1996
+#: ref-filter.c:1997
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:2085
+#: ref-filter.c:2086
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2090 refs.c:676
+#: ref-filter.c:2091 refs.c:676
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2430
+#: ref-filter.c:2431
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2529
+#: ref-filter.c:2525
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2534
+#: ref-filter.c:2530
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
@@ -7081,7 +7169,7 @@ msgid ""
"\n"
"\tgit branch -m <name>\n"
msgstr ""
-"Първоначалният клон ще се казва „%s“. Това може да се промени. Можете да "
+"Първоначалният клон ще се казва „%s“. Това може да се промени. Може да "
"зададете\n"
"настройката и да спрете това съобщение. За това изпълнете:\n"
"\n"
@@ -7518,8 +7606,8 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:865 submodule.c:2088 builtin/log.c:1991
-#: builtin/submodule--helper.c:1878 builtin/submodule--helper.c:1890
+#: rerere.c:865 submodule.c:2089 builtin/log.c:2000
+#: builtin/submodule--helper.c:1879 builtin/submodule--helper.c:1891
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -7557,25 +7645,25 @@ msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отво
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3468
+#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3669
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: revision.c:2338
+#: revision.c:2343
msgid "--unpacked=<packfile> no longer supported"
msgstr "опцията „--unpacked=ПАКЕТЕН_ФАЙЛ“ вече не се поддържа"
-#: revision.c:2668
+#: revision.c:2683
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2671
+#: revision.c:2686
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2877
+#: revision.c:2892
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
@@ -7585,12 +7673,12 @@ msgstr ""
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1274
+#: run-command.c:1275
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-#: run-command.c:1338
+#: run-command.c:1345
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -7600,37 +7688,45 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.ignoredHook false"
-#: send-pack.c:146
+#: send-pack.c:150
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
msgstr ""
"неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
"отдалеченото разпакетиране"
-#: send-pack.c:148
+#: send-pack.c:152
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-#: send-pack.c:150
+#: send-pack.c:154
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:374
+#: send-pack.c:378
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:467
+#: send-pack.c:433
+msgid "send-pack: unable to fork off fetch subprocess"
+msgstr "send-pack: неуспешно създаване на процес"
+
+#: send-pack.c:455
+msgid "push negotiation failed; proceeding anyway with push"
+msgstr "неуспешно договаряне на изтласкване, но се продължава с изтласкването"
+
+#: send-pack.c:520
msgid "the receiving end does not support this repository's hash algorithm"
msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа алгоритъма за контролни суми на това хранилище"
-#: send-pack.c:476
+#: send-pack.c:529
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:478
+#: send-pack.c:531
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -7638,47 +7734,47 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:490
+#: send-pack.c:543
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:495
+#: send-pack.c:548
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:195
+#: sequencer.c:196
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:323
+#: sequencer.c:324
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:343 builtin/rebase.c:757 builtin/rebase.c:1602 builtin/rm.c:385
+#: sequencer.c:344 builtin/rebase.c:757 builtin/rebase.c:1592 builtin/rm.c:402
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:353
+#: sequencer.c:354
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:355
+#: sequencer.c:356
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:357
+#: sequencer.c:358
msgid "rebase"
msgstr "пребазиране"
-#: sequencer.c:359
+#: sequencer.c:360
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:418
+#: sequencer.c:419
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -7686,7 +7782,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:421
+#: sequencer.c:422
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -7696,43 +7792,43 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:434 sequencer.c:3070
+#: sequencer.c:435 sequencer.c:3271
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:436 sequencer.c:2869 sequencer.c:3074 sequencer.c:3088
-#: sequencer.c:3345 sequencer.c:5334 strbuf.c:1168 wrapper.c:631
+#: sequencer.c:437 sequencer.c:3070 sequencer.c:3275 sequencer.c:3289
+#: sequencer.c:3546 sequencer.c:5567 strbuf.c:1170 wrapper.c:631
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: sequencer.c:441
+#: sequencer.c:442
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:446 sequencer.c:2874 sequencer.c:3076 sequencer.c:3090
-#: sequencer.c:3353
+#: sequencer.c:447 sequencer.c:3075 sequencer.c:3277 sequencer.c:3291
+#: sequencer.c:3554
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:485
+#: sequencer.c:486
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:489
+#: sequencer.c:490
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:521
+#: sequencer.c:522
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
-#: sequencer.c:560 builtin/tag.c:598
+#: sequencer.c:561 builtin/tag.c:609
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -7740,65 +7836,65 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase".
#.
-#: sequencer.c:670
+#: sequencer.c:671
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:684
+#: sequencer.c:685
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:698
+#: sequencer.c:699
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:778
+#: sequencer.c:779
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:789
+#: sequencer.c:790
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:826 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:710
-#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1136 builtin/rebase.c:910
+#: sequencer.c:827 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:728
+#: builtin/am.c:820 builtin/merge.c:1140 builtin/rebase.c:910
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:836
+#: sequencer.c:837
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:841
+#: sequencer.c:842
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:846
+#: sequencer.c:847
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:850
+#: sequencer.c:851
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:855
+#: sequencer.c:856
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:857
+#: sequencer.c:858
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:859
+#: sequencer.c:860
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:924
+#: sequencer.c:925
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -7827,13 +7923,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1211
+#: sequencer.c:1212
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1217
+#: sequencer.c:1218
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7848,8 +7944,7 @@ msgid ""
" git commit --amend --reset-author\n"
msgstr ""
"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
-"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да "
-"спрете\n"
+"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Може да спрете\n"
"това съобщение като изрично зададете стойностите. Изпълнете следната "
"команда\n"
"и следвайте инструкциите в текстовия ви редактор, за да редактирате\n"
@@ -7857,12 +7952,12 @@ msgstr ""
"\n"
" git config --global --edit\n"
"\n"
-"След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
+"След като направите това, може да коригирате информацията за автора на\n"
"текущото подаване чрез:\n"
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1230
+#: sequencer.c:1231
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7876,363 +7971,366 @@ msgid ""
" git commit --amend --reset-author\n"
msgstr ""
"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
-"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да "
-"спрете\n"
+"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Може да спрете\n"
"това съобщение като изрично зададете стойностите:\n"
"\n"
" git config --global user.name \"Вашето Име\"\n"
" git config --global user.email пенчо@example.com\n"
"\n"
-"След като направите това, можете да коригирате информацията за автора на\n"
+"След като направите това, може да коригирате информацията за автора на\n"
"текущото подаване чрез:\n"
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1272
+#: sequencer.c:1273
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1274
+#: sequencer.c:1275
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1320
+#: sequencer.c:1321
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1322
+#: sequencer.c:1323
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1326
+#: sequencer.c:1327
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1347
+#: sequencer.c:1348
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1349
+#: sequencer.c:1350
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1353 sequencer.c:1431 builtin/commit.c:1577
+#: sequencer.c:1354 sequencer.c:1432 builtin/commit.c:1692
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1409 sequencer.c:2108
+#: sequencer.c:1410 sequencer.c:2295
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1420 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:702
+#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1614 builtin/merge.c:706
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1453 sequencer.c:1573
+#: sequencer.c:1454 sequencer.c:1574
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1484 sequencer.c:1516
+#: sequencer.c:1485 sequencer.c:1517
#, c-format
msgid "invalid author identity '%s'"
msgstr "неправилна самоличност за автор: „%s“"
-#: sequencer.c:1490
+#: sequencer.c:1491
msgid "corrupt author: missing date information"
msgstr "повредена информация за автор: липсва дата"
-#: sequencer.c:1529 builtin/am.c:1593 builtin/commit.c:1678 builtin/merge.c:905
-#: builtin/merge.c:930 t/helper/test-fast-rebase.c:78
+#: sequencer.c:1530 builtin/am.c:1641 builtin/commit.c:1806 builtin/merge.c:909
+#: builtin/merge.c:934 t/helper/test-fast-rebase.c:78
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1556 sequencer.c:4291 t/helper/test-fast-rebase.c:198
+#: sequencer.c:1557 sequencer.c:4493 t/helper/test-fast-rebase.c:198
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:1605
+#: sequencer.c:1606
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1610
+#: sequencer.c:1611
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1693 sequencer.c:1804
+#: sequencer.c:1694 sequencer.c:1975
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1751 sequencer.c:1776
+#: sequencer.c:1736 git-rebase--preserve-merges.sh:486
+msgid "This is the 1st commit message:"
+msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
+
+#: sequencer.c:1737
+#, c-format
+msgid "This is the commit message #%d:"
+msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
+
+#: sequencer.c:1738
+msgid "The 1st commit message will be skipped:"
+msgstr "Съобщението при подаване №1 ще бъде прескочено:"
+
+#: sequencer.c:1739
+#, c-format
+msgid "The commit message #%d will be skipped:"
+msgstr "Съобщението при подаване №%d ще бъде прескочено:"
+
+#: sequencer.c:1740
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1761
+#: sequencer.c:1887 sequencer.c:1944
+#, c-format
+msgid "cannot write '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се запази"
+
+#: sequencer.c:1934
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1763 sequencer.c:3380
+#: sequencer.c:1936 sequencer.c:3581
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1765
+#: sequencer.c:1938
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1771
-#, c-format
-msgid "cannot write '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се запази"
-
-#: sequencer.c:1778 git-rebase--preserve-merges.sh:486
-msgid "This is the 1st commit message:"
-msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-
-#: sequencer.c:1786
+#: sequencer.c:1962
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1793
-#, c-format
-msgid "This is the commit message #%d:"
-msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-
-#: sequencer.c:1799
-#, c-format
-msgid "The commit message #%d will be skipped:"
-msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-
-#: sequencer.c:1887
+#: sequencer.c:2072
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1894
+#: sequencer.c:2079
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1913
+#: sequencer.c:2098
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1921 sequencer.c:1929
+#: sequencer.c:2106 sequencer.c:2114
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1935
+#: sequencer.c:2120
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1954
+#: sequencer.c:2139
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:2019
+#: sequencer.c:2205
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:2079
+#: sequencer.c:2265
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:2080
+#: sequencer.c:2266
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:2100
+#: sequencer.c:2287
#, c-format
msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
-#: sequencer.c:2158
+#: sequencer.c:2345
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:2165
+#: sequencer.c:2352
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2242
+#: sequencer.c:2425
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2251
+#: sequencer.c:2434
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2282
+#: sequencer.c:2477
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2343
+#: sequencer.c:2538
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2354
+#: sequencer.c:2549
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2440
+#: sequencer.c:2635
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2449
+#: sequencer.c:2644
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
-#: sequencer.c:2493
+#: sequencer.c:2690
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2495
+#: sequencer.c:2692
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2500
+#: sequencer.c:2697
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2511
+#: sequencer.c:2708
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2513
+#: sequencer.c:2710
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2591
+#: sequencer.c:2788
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2698
+#: sequencer.c:2897
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2718
+#: sequencer.c:2917
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2811 sequencer.c:4644
+#: sequencer.c:3012 sequencer.c:4869
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2828
+#: sequencer.c:3029
msgid "revert is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-#: sequencer.c:2830
+#: sequencer.c:3031
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2833
+#: sequencer.c:3034
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2835
+#: sequencer.c:3036
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2849
+#: sequencer.c:3050
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr ""
"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
"създадена"
-#: sequencer.c:2864
+#: sequencer.c:3065
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2924 sequencer.c:4379
+#: sequencer.c:3125 sequencer.c:4582
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2926 sequencer.c:2937
+#: sequencer.c:3127 sequencer.c:3138
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2928 sequencer.c:2972
+#: sequencer.c:3129 sequencer.c:3173
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2958 builtin/grep.c:757
+#: sequencer.c:3159 builtin/grep.c:759
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2960
+#: sequencer.c:3161
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2961
+#: sequencer.c:3162
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2967
+#: sequencer.c:3168
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2978
+#: sequencer.c:3179
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:3019
+#: sequencer.c:3220
msgid "no revert in progress"
msgstr "в момента не тече пребазиране"
-#: sequencer.c:3028
+#: sequencer.c:3229
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:3038
+#: sequencer.c:3239
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
-#: sequencer.c:3045
+#: sequencer.c:3246
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "няма какво да се прескочи"
-#: sequencer.c:3048
+#: sequencer.c:3249
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -8242,16 +8340,16 @@ msgstr ""
"\n"
" git %s --continue"
-#: sequencer.c:3210 sequencer.c:4271
+#: sequencer.c:3411 sequencer.c:4473
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3227
+#: sequencer.c:3428
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3235
+#: sequencer.c:3436
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -8270,27 +8368,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3245
+#: sequencer.c:3446
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3252
+#: sequencer.c:3453
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:3266 sequencer.c:3270 builtin/difftool.c:640
+#: sequencer.c:3467 sequencer.c:3471 builtin/difftool.c:644
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3282
+#: sequencer.c:3483
#, c-format
msgid "Executing: %s\n"
msgstr "В момента се изпълнява: %s\n"
-#: sequencer.c:3297
+#: sequencer.c:3498
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -8305,11 +8403,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3303
+#: sequencer.c:3504
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:3309
+#: sequencer.c:3510
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -8326,90 +8424,90 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3370
+#: sequencer.c:3571
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3424
+#: sequencer.c:3625
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3429
+#: sequencer.c:3630
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3513
+#: sequencer.c:3714
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3546
+#: sequencer.c:3747
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3568
+#: sequencer.c:3769
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3577
+#: sequencer.c:3778
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3589
+#: sequencer.c:3790
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3605
+#: sequencer.c:3806
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3788
+#: sequencer.c:3989
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3804
+#: sequencer.c:4005
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3878
+#: sequencer.c:4079
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: sequencer.c:3881
+#: sequencer.c:4082
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: sequencer.c:3887
+#: sequencer.c:4088
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:3890
+#: sequencer.c:4091
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: sequencer.c:3894
+#: sequencer.c:4095
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: sequencer.c:3919
+#: sequencer.c:4120
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3931
+#: sequencer.c:4132
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3934
+#: sequencer.c:4135
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -8417,33 +8515,33 @@ msgid ""
"You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
msgstr ""
"%s\n"
-"Промените ви са надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез\n"
+"Промените ви са надеждно скатани. Може да пробвате да ги приложите чрез\n"
"„git stash pop“ или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато "
"поискате.\n"
-#: sequencer.c:3939
+#: sequencer.c:4140
msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
msgstr "Конфликти при прилагането на автоматично скатаното."
-#: sequencer.c:3940
+#: sequencer.c:4141
msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
msgstr "Вече има запис за автоматично скатано, затова се създава нов запис."
-#: sequencer.c:4033 git-rebase--preserve-merges.sh:769
+#: sequencer.c:4234 git-rebase--preserve-merges.sh:769
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:4048
+#: sequencer.c:4249
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:4050
+#: sequencer.c:4251
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:4058
+#: sequencer.c:4259
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -8466,58 +8564,58 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:4104
+#: sequencer.c:4305
#, c-format
msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
msgstr "Пребазиране (%d/%d)%s"
-#: sequencer.c:4149
+#: sequencer.c:4351
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:4220
+#: sequencer.c:4422
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:4279
+#: sequencer.c:4481
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4284
+#: sequencer.c:4486
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4298
+#: sequencer.c:4500
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:4358
+#: sequencer.c:4560
#, c-format
msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „%s“.\n"
-#: sequencer.c:4391
+#: sequencer.c:4612
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4400
+#: sequencer.c:4621
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4402
+#: sequencer.c:4623
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4404
+#: sequencer.c:4625
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4407
+#: sequencer.c:4628
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -8527,50 +8625,50 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4443 sequencer.c:4482
+#: sequencer.c:4664 sequencer.c:4703
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4498
+#: sequencer.c:4719
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4505
+#: sequencer.c:4726
msgid "could not commit staged changes."
-msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
+msgstr "промените в индекса не може да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4621
+#: sequencer.c:4846
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4625
+#: sequencer.c:4850
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4660
+#: sequencer.c:4885
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:5137
+#: sequencer.c:5362
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:5140
+#: sequencer.c:5365
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:5382 sequencer.c:5399
+#: sequencer.c:5615 sequencer.c:5632
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:5418
+#: sequencer.c:5651
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5512
+#: sequencer.c:5751
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -8723,7 +8821,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1362
+#: setup.c:1370
#, c-format
msgid ""
"problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -8733,56 +8831,69 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1409
+#: setup.c:1417
msgid "open /dev/null or dup failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-#: setup.c:1424
+#: setup.c:1432
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-#: setup.c:1429
+#: setup.c:1437 t/helper/test-simple-ipc.c:285
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
+#: sparse-index.c:151
+msgid "attempting to use sparse-index without cone mode"
+msgstr "опит за ползване на частичен индекс без пътеводен режим"
+
+#: sparse-index.c:156
+msgid "unable to update cache-tree, staying full"
+msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено и остава пълно"
+
+#: sparse-index.c:239
+#, c-format
+msgid "index entry is a directory, but not sparse (%08x)"
+msgstr "обектът в индекса е директория, но не частично изтеглена (%08x)"
+
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:848
+#: strbuf.c:850
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB"
msgstr "%u.%2.2u GiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:850
+#: strbuf.c:852
#, c-format
msgid "%u.%2.2u GiB/s"
msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:858
+#: strbuf.c:860
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB"
msgstr "%u.%2.2u MiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:860
+#: strbuf.c:862
#, c-format
msgid "%u.%2.2u MiB/s"
msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:867
+#: strbuf.c:869
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB"
msgstr "%u.%2.2u KiB"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:869
+#: strbuf.c:871
#, c-format
msgid "%u.%2.2u KiB/s"
msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:875
+#: strbuf.c:877
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
@@ -8790,20 +8901,20 @@ msgstr[0] "%u байт"
msgstr[1] "%u байта"
#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:877
+#: strbuf.c:879
#, c-format
msgid "%u byte/s"
msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u байт/сек."
msgstr[1] "%u байта/сек."
-#: strbuf.c:1166 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:719
+#: strbuf.c:1168 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:737
#: builtin/rebase.c:866
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: strbuf.c:1175
+#: strbuf.c:1177
#, c-format
msgid "could not edit '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се редактира"
@@ -8837,7 +8948,7 @@ msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не мож
#: submodule.c:114 submodule.c:143
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
-"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
+"Неслетите файлове „.gitmodules“ не може да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
#: submodule.c:118 submodule.c:147
@@ -8854,22 +8965,22 @@ msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не мож
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:327
+#: submodule.c:328
#, c-format
msgid "in unpopulated submodule '%s'"
msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
-#: submodule.c:358
+#: submodule.c:359
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-#: submodule.c:435
+#: submodule.c:436
#, c-format
msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--ignore-submodules“: „%s“"
-#: submodule.c:817
+#: submodule.c:818
#, c-format
msgid ""
"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
@@ -8878,12 +8989,12 @@ msgstr ""
"Подмодулът при подаване %s на пътя „%s“ е различен от другия модул със "
"същото име, затова първият се прескача."
-#: submodule.c:920
+#: submodule.c:921
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1005
+#: submodule.c:1006
#, c-format
msgid ""
"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
@@ -8892,36 +9003,36 @@ msgstr ""
"Командата „git rev-list ПОДАВАНИЯ --not --remotes -n 1“ не може да се "
"изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1128
+#: submodule.c:1129
#, c-format
msgid "process for submodule '%s' failed"
msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
-#: submodule.c:1157 builtin/branch.c:689 builtin/submodule--helper.c:2469
+#: submodule.c:1158 builtin/branch.c:691 builtin/submodule--helper.c:2470
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1168
+#: submodule.c:1169
#, c-format
msgid "Pushing submodule '%s'\n"
msgstr "Изтласкване на подмодула „%s“\n"
-#: submodule.c:1171
+#: submodule.c:1172
#, c-format
msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде изтласкан\n"
-#: submodule.c:1463
+#: submodule.c:1464
#, c-format
msgid "Fetching submodule %s%s\n"
msgstr "Доставяне на подмодула „%s%s“\n"
-#: submodule.c:1497
+#: submodule.c:1498
#, c-format
msgid "Could not access submodule '%s'\n"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен\n"
-#: submodule.c:1652
+#: submodule.c:1653
#, c-format
msgid ""
"Errors during submodule fetch:\n"
@@ -8930,63 +9041,63 @@ msgstr ""
"Грешки при доставяне на подмодул:\n"
"%s"
-#: submodule.c:1677
+#: submodule.c:1678
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1694
+#: submodule.c:1695
#, c-format
msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
msgstr ""
"Командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1735
+#: submodule.c:1736
#, c-format
msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
msgstr ""
"командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1810
+#: submodule.c:1811
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1823
+#: submodule.c:1824
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1838
+#: submodule.c:1839
#, c-format
msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1865 submodule.c:2175
+#: submodule.c:1866 submodule.c:2176
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1886
+#: submodule.c:1887
msgid "could not reset submodule index"
msgstr "неуспешно зануляване на индекса на подмодула"
-#: submodule.c:1928
+#: submodule.c:1929
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1980
+#: submodule.c:1981
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:2048
+#: submodule.c:2049
#, c-format
msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
-#: submodule.c:2069
+#: submodule.c:2070
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -8994,17 +9105,17 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:2081 submodule.c:2140
+#: submodule.c:2082 submodule.c:2141
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:2085
+#: submodule.c:2086
#, c-format
msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
-#: submodule.c:2092
+#: submodule.c:2093
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -9015,65 +9126,71 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:2220
+#: submodule.c:2221
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2260
+#: submodule.c:2261
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
-#: trailer.c:236
+#: symlinks.c:244
+#, c-format
+msgid "failed to lstat '%s'"
+msgstr "не може да бъде получена информация чрез „lstat“ за „%s“"
+
+#: trailer.c:244
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
-#: trailer.c:483 trailer.c:488 trailer.c:493 trailer.c:547 trailer.c:551
-#: trailer.c:555
+#: trailer.c:493 trailer.c:498 trailer.c:503 trailer.c:562 trailer.c:566
+#: trailer.c:570
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:537 trailer.c:542 builtin/remote.c:299 builtin/remote.c:324
+#: trailer.c:547 trailer.c:552 trailer.c:557 builtin/remote.c:299
+#: builtin/remote.c:324
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
-#: trailer.c:728
+#: trailer.c:743
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
-#: trailer.c:748
+#: trailer.c:763
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: trailer.c:751 builtin/mktag.c:91
+#: trailer.c:766 builtin/mktag.c:88
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:1009 wrapper.c:676
+#: trailer.c:1024 wrapper.c:676
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: trailer.c:1011
+#: trailer.c:1026
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: trailer.c:1013
+#: trailer.c:1028
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
-#: trailer.c:1025
+#: trailer.c:1040
msgid "could not open temporary file"
msgstr "временният файл не може да се отвори"
-#: trailer.c:1065
+#: trailer.c:1080
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
@@ -9126,7 +9243,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1237
+#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1247
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
@@ -9144,7 +9261,7 @@ msgstr "протоколът не поддържа задаването на п
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1447
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1471
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
@@ -9153,73 +9270,77 @@ msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
-#: transport-helper.c:745
+#: transport-helper.c:693 transport.c:397
+msgid "--negotiate-only requires protocol v2"
+msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква версия 2 на протокола"
+
+#: transport-helper.c:755
msgid "'option' without a matching 'ok/error' directive"
msgstr "опция без съответстваща директива за успех или грешка"
-#: transport-helper.c:788
+#: transport-helper.c:798
#, c-format
msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr ""
"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
-#: transport-helper.c:845
+#: transport-helper.c:855
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
-#: transport-helper.c:928
+#: transport-helper.c:938
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
-#: transport-helper.c:931
+#: transport-helper.c:941
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
-#: transport-helper.c:934
+#: transport-helper.c:944
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr ""
"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
-#: transport-helper.c:939
+#: transport-helper.c:949
#, c-format
msgid "helper %s does not support --atomic"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--atomic“"
-#: transport-helper.c:943
+#: transport-helper.c:953
#, c-format
msgid "helper %s does not support --%s"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „%s“"
-#: transport-helper.c:950
+#: transport-helper.c:960
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:1050
+#: transport-helper.c:1060
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:1055
+#: transport-helper.c:1065
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:1102
+#: transport-helper.c:1112
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1107
+#: transport-helper.c:1117
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1132
+#: transport-helper.c:1142
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -9228,52 +9349,52 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели —\n"
"нищо няма да бъде направено. Пробвайте да укажете клон.\n"
-#: transport-helper.c:1214
+#: transport-helper.c:1224
#, c-format
msgid "unsupported object format '%s'"
msgstr "обект с неподдържан формат „%s“"
-#: transport-helper.c:1223
+#: transport-helper.c:1233
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1375
+#: transport-helper.c:1385
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1402
+#: transport-helper.c:1412
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1451
+#: transport-helper.c:1461
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1455
+#: transport-helper.c:1465
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1474 transport-helper.c:1478
+#: transport-helper.c:1484 transport-helper.c:1488
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1515
+#: transport-helper.c:1525
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1519
+#: transport-helper.c:1529
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1537 transport-helper.c:1546
+#: transport-helper.c:1547 transport-helper.c:1556
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -9292,38 +9413,42 @@ msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде проч
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:269
+#: transport.c:272
msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
msgstr ""
"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
-#: transport.c:270
+#: transport.c:273
msgid "server options require protocol version 2 or later"
msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
-#: transport.c:727
+#: transport.c:400
+msgid "server does not support wait-for-done"
+msgstr "сървърът не поддържа „wait-for-done“"
+
+#: transport.c:751
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-#: transport.c:802
+#: transport.c:826
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-#: transport.c:936
+#: transport.c:960
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-#: transport.c:1002
+#: transport.c:1026
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-#: transport.c:1055
+#: transport.c:1079
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-#: transport.c:1157
+#: transport.c:1181
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -9332,7 +9457,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:1161
+#: transport.c:1185
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9357,11 +9482,11 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:1169
+#: transport.c:1193
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport.c:1316
+#: transport.c:1340
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
@@ -9381,7 +9506,7 @@ msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-#: unpack-trees.c:113
+#: unpack-trees.c:115
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -9390,7 +9515,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-#: unpack-trees.c:115
+#: unpack-trees.c:117
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -9399,7 +9524,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:118
+#: unpack-trees.c:120
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -9408,7 +9533,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:120
+#: unpack-trees.c:122
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -9417,7 +9542,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:123
+#: unpack-trees.c:125
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -9426,7 +9551,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:125
+#: unpack-trees.c:127
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -9435,7 +9560,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:130
+#: unpack-trees.c:132
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -9444,7 +9569,7 @@ msgstr ""
"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:134
+#: unpack-trees.c:136
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -9453,7 +9578,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-#: unpack-trees.c:136
+#: unpack-trees.c:138
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -9462,7 +9587,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:139
+#: unpack-trees.c:141
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -9471,7 +9596,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:141
+#: unpack-trees.c:143
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -9480,7 +9605,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:144
+#: unpack-trees.c:146
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -9489,7 +9614,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:146
+#: unpack-trees.c:148
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -9498,7 +9623,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:152
+#: unpack-trees.c:154
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -9508,7 +9633,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-#: unpack-trees.c:154
+#: unpack-trees.c:156
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -9518,7 +9643,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:157
+#: unpack-trees.c:159
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -9527,7 +9652,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:159
+#: unpack-trees.c:161
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -9536,7 +9661,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:162
+#: unpack-trees.c:164
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -9545,7 +9670,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:164
+#: unpack-trees.c:166
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -9554,12 +9679,12 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:172
+#: unpack-trees.c:174
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-#: unpack-trees.c:175
+#: unpack-trees.c:177
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -9568,7 +9693,7 @@ msgstr ""
"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
"„%s“"
-#: unpack-trees.c:178
+#: unpack-trees.c:180
#, c-format
msgid ""
"The following paths are not up to date and were left despite sparse "
@@ -9579,7 +9704,7 @@ msgstr ""
"изтегляне:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:180
+#: unpack-trees.c:182
#, c-format
msgid ""
"The following paths are unmerged and were left despite sparse patterns:\n"
@@ -9589,7 +9714,7 @@ msgstr ""
"изтегляне:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:182
+#: unpack-trees.c:184
#, c-format
msgid ""
"The following paths were already present and thus not updated despite sparse "
@@ -9600,12 +9725,12 @@ msgstr ""
"частично изтегляне:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:262
+#: unpack-trees.c:264
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:289
+#: unpack-trees.c:291
#, c-format
msgid ""
"After fixing the above paths, you may want to run `git sparse-checkout "
@@ -9616,11 +9741,11 @@ msgstr ""
"\n"
" git sparse-checkout reapply\n"
-#: unpack-trees.c:350
+#: unpack-trees.c:352
msgid "Updating files"
msgstr "Обновяване на файлове"
-#: unpack-trees.c:382
+#: unpack-trees.c:384
msgid ""
"the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
"on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
@@ -9630,11 +9755,17 @@ msgstr ""
"във файлови системи, които не различават главни от малки букви)\n"
"и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
-#: unpack-trees.c:1498
+#: unpack-trees.c:1519
msgid "Updating index flags"
msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
-#: upload-pack.c:1543
+#: unpack-trees.c:2608
+#, c-format
+msgid "worktree and untracked commit have duplicate entries: %s"
+msgstr ""
+"работното дърво и неследеното подаване съдържат повтарящи се обекти: %s"
+
+#: upload-pack.c:1548
msgid "expected flush after fetch arguments"
msgstr "след аргументите на „fetch“ се очаква изчистване на буферите"
@@ -9653,7 +9784,7 @@ msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:
#: urlmatch.c:232
msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
-msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
+msgstr "при схема „file:“ не може да указвате номер на порт"
#: urlmatch.c:247
msgid "invalid characters in host name"
@@ -9671,7 +9802,7 @@ msgstr "неправилна част от пътя „..“"
msgid "Fetching objects"
msgstr "Доставяне на обектите"
-#: worktree.c:238 builtin/am.c:2103
+#: worktree.c:238 builtin/am.c:2151
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -9821,11 +9952,11 @@ msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:211 wt-status.c:1072
+#: wt-status.c:211 wt-status.c:1075
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:234 wt-status.c:1081
+#: wt-status.c:234 wt-status.c:1084
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
@@ -9930,22 +10061,22 @@ msgstr "променено съдържание, "
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:905
+#: wt-status.c:908
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:936
+#: wt-status.c:939
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:938
+#: wt-status.c:941
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:1020
+#: wt-status.c:1023
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -9953,7 +10084,7 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1112
+#: wt-status.c:1115
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9964,271 +10095,271 @@ msgstr ""
"Изчисляването на броя различаващи се подавания отне %.2f сек.\n"
"За да избегнете това, ползвайте „--no-ahead-behind“.\n"
-#: wt-status.c:1142
+#: wt-status.c:1145
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1145
+#: wt-status.c:1148
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1147
+#: wt-status.c:1150
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1151
+#: wt-status.c:1154
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1154
+#: wt-status.c:1157
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1163
+#: wt-status.c:1166
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1166
+#: wt-status.c:1169
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1170
+#: wt-status.c:1173
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1172
+#: wt-status.c:1175
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1174
+#: wt-status.c:1177
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1307
+#: wt-status.c:1310
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1312
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1312
+#: wt-status.c:1315
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последно изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последно изпълнени команди (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1323
+#: wt-status.c:1326
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1331
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1331
+#: wt-status.c:1334
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следващи команди за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1339
+#: wt-status.c:1342
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1351
+#: wt-status.c:1354
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1356
+#: wt-status.c:1359
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1369
+#: wt-status.c:1372
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1371
+#: wt-status.c:1374
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1376
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1380
+#: wt-status.c:1383
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1384
+#: wt-status.c:1387
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1389
+#: wt-status.c:1392
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1392
+#: wt-status.c:1395
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1396
+#: wt-status.c:1399
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1401
+#: wt-status.c:1404
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1404
+#: wt-status.c:1407
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1406
+#: wt-status.c:1409
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1417
+#: wt-status.c:1420
msgid "Cherry-pick currently in progress."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
-#: wt-status.c:1420
+#: wt-status.c:1423
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1427
+#: wt-status.c:1430
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1430
+#: wt-status.c:1433
msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1433
+#: wt-status.c:1436
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1435
+#: wt-status.c:1438
msgid " (use \"git cherry-pick --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git cherry-pick --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1437
+#: wt-status.c:1440
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1447
+#: wt-status.c:1450
msgid "Revert currently in progress."
msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
-#: wt-status.c:1450
+#: wt-status.c:1453
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1456
+#: wt-status.c:1459
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1459
+#: wt-status.c:1462
msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1462
+#: wt-status.c:1465
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1464
+#: wt-status.c:1467
msgid " (use \"git revert --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git revert --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1466
+#: wt-status.c:1469
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1476
+#: wt-status.c:1479
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1480
+#: wt-status.c:1483
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1483
+#: wt-status.c:1486
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1494
+#: wt-status.c:1497
#, c-format
msgid "You are in a sparse checkout with %d%% of tracked files present."
msgstr ""
"Намирате се в частично изтеглено хранилище с %d%% налични, следени файла."
-#: wt-status.c:1733
+#: wt-status.c:1736
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1740
+#: wt-status.c:1743
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1742
+#: wt-status.c:1745
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1747
+#: wt-status.c:1750
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1749
+#: wt-status.c:1752
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1752
+#: wt-status.c:1755
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1769
+#: wt-status.c:1772
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1770
+#: wt-status.c:1773
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1784
+#: wt-status.c:1787
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1786
+#: wt-status.c:1789
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1790
+#: wt-status.c:1793
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -10240,32 +10371,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1796
+#: wt-status.c:1799
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1798
+#: wt-status.c:1801
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1804
+#: wt-status.c:1807
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1809
+#: wt-status.c:1812
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1813
+#: wt-status.c:1816
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1817
+#: wt-status.c:1820
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -10274,71 +10405,89 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1821
+#: wt-status.c:1824
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1825
+#: wt-status.c:1828
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1829 wt-status.c:1835
+#: wt-status.c:1832 wt-status.c:1838
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1832
+#: wt-status.c:1835
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1837
+#: wt-status.c:1840
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1942
+#: wt-status.c:1945
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1946
+#: wt-status.c:1949
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1977
+#: wt-status.c:1980
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1979 wt-status.c:1987
+#: wt-status.c:1982 wt-status.c:1990
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1982 wt-status.c:1985
+#: wt-status.c:1985 wt-status.c:1988
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2507
+#: wt-status.c:2511
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2513
+#: wt-status.c:2517
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2515
+#: wt-status.c:2519
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:457
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:178
+msgid "could not send IPC command"
+msgstr "командата за комуникация между процеси не може да бъде пратена"
+
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:185
+msgid "could not read IPC response"
+msgstr "отговорът за комуникацията между процеси не може да бъде прочетен"
+
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:862
+#, c-format
+msgid "could not start accept_thread '%s'"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „accept_thread“ върху нишката „%s“"
+
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:874
+#, c-format
+msgid "could not start worker[0] for '%s'"
+msgstr "не може да се стартира нишката worker[0] за „%s“"
+
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:461
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -10347,137 +10496,136 @@ msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/add.c:58
+#: builtin/add.c:61
#, c-format
msgid "cannot chmod %cx '%s'"
msgstr "правата на „%2$s“ не може да се зададат да са %1$cx"
-#: builtin/add.c:96
+#: builtin/add.c:99
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:101 builtin/commit.c:285
+#: builtin/add.c:104 builtin/commit.c:297
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
-#: builtin/add.c:111
+#: builtin/add.c:114
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:186
+#: builtin/add.c:198
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:280 builtin/rev-parse.c:991
+#: builtin/add.c:307 builtin/rev-parse.c:991
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:291
+#: builtin/add.c:318
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-#: builtin/add.c:295
+#: builtin/add.c:322
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:298
+#: builtin/add.c:325
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:301
+#: builtin/add.c:328
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:303
+#: builtin/add.c:330
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:308
+#: builtin/add.c:335
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:316
+#: builtin/add.c:343
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:336 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:169 builtin/mv.c:124
+#: builtin/add.c:363 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:173 builtin/mv.c:124
#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:559
-#: builtin/remote.c:1427 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:190
+#: builtin/remote.c:1427 builtin/rm.c:243 builtin/send-pack.c:190
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:339
+#: builtin/add.c:366
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:340 builtin/checkout.c:1546 builtin/reset.c:308
+#: builtin/add.c:367 builtin/checkout.c:1567 builtin/reset.c:308
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:341
+#: builtin/add.c:368
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:342
+#: builtin/add.c:369
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:343
+#: builtin/add.c:370
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:344
+#: builtin/add.c:371
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
-#: builtin/add.c:345
+#: builtin/add.c:372
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:346
+#: builtin/add.c:373
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:349
+#: builtin/add.c:376
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:351
+#: builtin/add.c:378
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:352
+#: builtin/add.c:379
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
-msgstr ""
-"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
+msgstr "прескачане на файловете, които не може да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:353
+#: builtin/add.c:380
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:355 builtin/update-index.c:1004
+#: builtin/add.c:382 builtin/update-index.c:1006
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:357
+#: builtin/add.c:384
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:359
+#: builtin/add.c:386
msgid "backend for `git stash -p`"
msgstr "реализация на „git stash -p“"
-#: builtin/add.c:377
+#: builtin/add.c:404
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -10508,12 +10656,12 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:405
+#: builtin/add.c:432
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:424
+#: builtin/add.c:451
msgid ""
"Use -f if you really want to add them.\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10524,50 +10672,56 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addIgnoredFile false"
-#: builtin/add.c:433
+#: builtin/add.c:460
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:461 builtin/commit.c:345
+#: builtin/add.c:488
+msgid "--dry-run is incompatible with --interactive/--patch"
+msgstr ""
+"опцията „--dry-run“ е несъвместима с всяка от опциите „--interactive“/„--"
+"patch“"
+
+#: builtin/add.c:490 builtin/commit.c:357
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с всяка от опциите „--"
"interactive“/„--patch“"
-#: builtin/add.c:478
+#: builtin/add.c:507
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --edit"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--edit“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:490
+#: builtin/add.c:519
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:493
+#: builtin/add.c:522
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
-msgstr "Опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
+msgstr "опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:497
+#: builtin/add.c:526
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:515 builtin/checkout.c:1714 builtin/commit.c:351
-#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1569
+#: builtin/add.c:544 builtin/checkout.c:1735 builtin/commit.c:363
+#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:273 builtin/stash.c:1637
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
-#: builtin/add.c:522 builtin/checkout.c:1726 builtin/commit.c:357
-#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1575
+#: builtin/add.c:551 builtin/checkout.c:1747 builtin/commit.c:369
+#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:279 builtin/stash.c:1643
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
-#: builtin/add.c:526
+#: builtin/add.c:555
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:528
+#: builtin/add.c:557
msgid ""
"Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10578,110 +10732,110 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addEmptyPathspec false"
-#: builtin/am.c:352
+#: builtin/am.c:364
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:436
+#: builtin/am.c:454
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:478
+#: builtin/am.c:496
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:516
+#: builtin/am.c:534
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:542
+#: builtin/am.c:560
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:730
+#: builtin/am.c:748
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:795
+#: builtin/am.c:813
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:843
+#: builtin/am.c:861
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:848 builtin/am.c:860
+#: builtin/am.c:866 builtin/am.c:878
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:855
+#: builtin/am.c:873
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:948
+#: builtin/am.c:966
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:953 builtin/clone.c:410
+#: builtin/am.c:971 builtin/clone.c:414
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:958
+#: builtin/am.c:976
msgid "Failed to split patches."
-msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
+msgstr "Кръпките не може да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1089
+#: builtin/am.c:1125
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1090
+#: builtin/am.c:1126
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1091
+#: builtin/am.c:1127
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1174
+#: builtin/am.c:1222
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
"редовете може да се загубят."
-#: builtin/am.c:1202
+#: builtin/am.c:1250
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1267
+#: builtin/am.c:1315
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
-#: builtin/am.c:1270
+#: builtin/am.c:1318
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1489
+#: builtin/am.c:1537
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1491
+#: builtin/am.c:1539
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1510
+#: builtin/am.c:1558
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -10689,24 +10843,24 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1516
+#: builtin/am.c:1564
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1542
+#: builtin/am.c:1590
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1574
+#: builtin/am.c:1622
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1626 builtin/am.c:1630
+#: builtin/am.c:1674 builtin/am.c:1678
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1648
+#: builtin/am.c:1696
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -10714,45 +10868,45 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1658
+#: builtin/am.c:1706
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1704 builtin/commit.c:395
+#: builtin/am.c:1752 builtin/commit.c:408
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1708
+#: builtin/am.c:1756
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
-"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
+"Индексът не е чист: кръпките не може да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1748 builtin/am.c:1816
+#: builtin/am.c:1796 builtin/am.c:1864
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1765
+#: builtin/am.c:1813
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1771
+#: builtin/am.c:1819
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1775
+#: builtin/am.c:1823
msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте:\n"
"\n"
" git am --show-current-patch=diff"
-#: builtin/am.c:1819
+#: builtin/am.c:1867
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -10762,7 +10916,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1826
+#: builtin/am.c:1874
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -10773,17 +10927,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1937 builtin/am.c:1949 builtin/reset.c:347
+#: builtin/am.c:1981 builtin/am.c:1985 builtin/am.c:1997 builtin/reset.c:347
#: builtin/reset.c:355
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:1985
+#: builtin/am.c:2033
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2029
+#: builtin/am.c:2077
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -10794,162 +10948,166 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2136
+#: builtin/am.c:2184
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2178
+#: builtin/am.c:2226
#, c-format
msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2182
+#: builtin/am.c:2230
#, c-format
msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
msgstr ""
"опциите „--show-current-patch=%s“ и „--show-current-patch=%s“ са несъвместими"
-#: builtin/am.c:2213
+#: builtin/am.c:2261
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2214
+#: builtin/am.c:2262
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2220
+#: builtin/am.c:2268
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2222
+#: builtin/am.c:2270
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2272
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2225 builtin/init-db.c:560 builtin/prune-packed.c:16
-#: builtin/repack.c:334 builtin/stash.c:882
+#: builtin/am.c:2273 builtin/init-db.c:546 builtin/prune-packed.c:16
+#: builtin/repack.c:472 builtin/stash.c:948
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2275
msgid "add a Signed-off-by trailer to the commit message"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2278
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2232
+#: builtin/am.c:2280
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2234
+#: builtin/am.c:2282
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2236
+#: builtin/am.c:2284
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2286
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2289
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2244
+#: builtin/am.c:2292
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255
-#: builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264 builtin/am.c:2267
-#: builtin/am.c:2273
+#: builtin/am.c:2294
+msgid "pass it through git-mailinfo"
+msgstr "прекарване през „git-mailinfo“"
+
+#: builtin/am.c:2297 builtin/am.c:2300 builtin/am.c:2303 builtin/am.c:2306
+#: builtin/am.c:2309 builtin/am.c:2312 builtin/am.c:2315 builtin/am.c:2318
+#: builtin/am.c:2324
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2263 builtin/commit.c:1395 builtin/fmt-merge-msg.c:17
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:904 builtin/merge.c:261
+#: builtin/am.c:2314 builtin/commit.c:1505 builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:906 builtin/merge.c:261
#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
-#: builtin/rebase.c:1347 builtin/repack.c:345 builtin/repack.c:349
-#: builtin/repack.c:351 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
-#: builtin/tag.c:436 parse-options.h:154 parse-options.h:175
-#: parse-options.h:316
+#: builtin/rebase.c:1342 builtin/repack.c:483 builtin/repack.c:487
+#: builtin/repack.c:489 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/tag.c:447 parse-options.h:155 parse-options.h:176
+#: parse-options.h:317
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:670 builtin/bugreport.c:136
-#: builtin/for-each-ref.c:38 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:470
+#: builtin/am.c:2320 builtin/branch.c:672 builtin/bugreport.c:137
+#: builtin/for-each-ref.c:40 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:481
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2270
+#: builtin/am.c:2321
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2327
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2278
+#: builtin/am.c:2329
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2332
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2284
+#: builtin/am.c:2335
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2338
msgid "restore the original branch and abort the patching operation"
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката"
-#: builtin/am.c:2290
+#: builtin/am.c:2341
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is"
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“"
-#: builtin/am.c:2294
+#: builtin/am.c:2345
msgid "show the patch being applied"
msgstr "показване на прилаганата кръпка"
-#: builtin/am.c:2299
+#: builtin/am.c:2350
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2301
+#: builtin/am.c:2352
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2303 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1515
-#: builtin/merge.c:298 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:538
-#: builtin/rebase.c:1400 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:451
+#: builtin/am.c:2354 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1630
+#: builtin/merge.c:298 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:537
+#: builtin/rebase.c:1395 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:462
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2304 builtin/rebase.c:539 builtin/rebase.c:1401
+#: builtin/am.c:2355 builtin/rebase.c:538 builtin/rebase.c:1396
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2307
+#: builtin/am.c:2358
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2325
+#: builtin/am.c:2376
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -10957,31 +11115,31 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2332
+#: builtin/am.c:2383
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2347
+#: builtin/am.c:2398
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2371
+#: builtin/am.c:2422
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
"Use \"git am --abort\" to remove it."
msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
-"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
+"Може да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2377
+#: builtin/am.c:2428
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-#: builtin/am.c:2387
+#: builtin/am.c:2438
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
@@ -11187,7 +11345,7 @@ msgstr ""
"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
-#: builtin/bisect--helper.c:497 builtin/bisect--helper.c:1014
+#: builtin/bisect--helper.c:497 builtin/bisect--helper.c:1021
msgid "revision walk setup failed\n"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите\n"
@@ -11250,97 +11408,102 @@ msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА,
#: builtin/bisect--helper.c:842
msgid "Please call `--bisect-state` with at least one argument"
-msgstr "Опцията „--bisect-state“ изисква поне един аргумент"
+msgstr "опцията „--bisect-state“ изисква поне един аргумент"
#: builtin/bisect--helper.c:855
#, c-format
msgid "'git bisect %s' can take only one argument."
msgstr "Командата „git bisect %s“ приема само един аргумент."
-#: builtin/bisect--helper.c:867 builtin/bisect--helper.c:878
+#: builtin/bisect--helper.c:867 builtin/bisect--helper.c:880
#, c-format
msgid "Bad rev input: %s"
msgstr "Неправилна версия: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:912
+#: builtin/bisect--helper.c:887
+#, c-format
+msgid "Bad rev input (not a commit): %s"
+msgstr "Неправилна версия (не е подаване): „%s“"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:919
msgid "We are not bisecting."
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
-#: builtin/bisect--helper.c:962
+#: builtin/bisect--helper.c:969
#, c-format
msgid "'%s'?? what are you talking about?"
msgstr ""
"Непозната команда „%s“. Възможностите са: „start“, „skip“, „good“, „bad“ (и "
"вариантите им)"
-#: builtin/bisect--helper.c:974
+#: builtin/bisect--helper.c:981
#, c-format
msgid "cannot read file '%s' for replaying"
msgstr ""
"файлът „%s“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят командите от него "
"наново"
-#: builtin/bisect--helper.c:1047
+#: builtin/bisect--helper.c:1054
msgid "reset the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1049
+#: builtin/bisect--helper.c:1056
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1051
+#: builtin/bisect--helper.c:1058
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "извеждане на управляващите думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1053
+#: builtin/bisect--helper.c:1060
msgid "start the bisect session"
msgstr "начало на двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1055
+#: builtin/bisect--helper.c:1062
msgid "find the next bisection commit"
msgstr "откриване на следващото подаване при двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1057
+#: builtin/bisect--helper.c:1064
msgid "mark the state of ref (or refs)"
msgstr "задаване на състоянието на указателя/ите"
-#: builtin/bisect--helper.c:1059
+#: builtin/bisect--helper.c:1066
msgid "list the bisection steps so far"
msgstr "извеждане на стъпките на двоичното търсене досега"
-#: builtin/bisect--helper.c:1061
+#: builtin/bisect--helper.c:1068
msgid "replay the bisection process from the given file"
msgstr "наново изпълнение на двоичното търсене чрез дадения файл"
-#: builtin/bisect--helper.c:1063
+#: builtin/bisect--helper.c:1070
msgid "skip some commits for checkout"
msgstr "прескачане на някои подавания при изтегляне"
-#: builtin/bisect--helper.c:1065
+#: builtin/bisect--helper.c:1072
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
-#: builtin/bisect--helper.c:1080
+#: builtin/bisect--helper.c:1087
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:1085
+#: builtin/bisect--helper.c:1092
msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:1091
+#: builtin/bisect--helper.c:1098
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:1100
+#: builtin/bisect--helper.c:1107
msgid "--bisect-next requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1111
+#: builtin/bisect--helper.c:1118
msgid "--bisect-log requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-log“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1116
+#: builtin/bisect--helper.c:1123
msgid "no logfile given"
msgstr "не е зададен журнален файл"
@@ -11395,9 +11558,9 @@ msgstr ""
msgid "show work cost statistics"
msgstr "извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:871 builtin/checkout.c:1503 builtin/clone.c:92
-#: builtin/commit-graph.c:84 builtin/commit-graph.c:222 builtin/fetch.c:175
-#: builtin/merge.c:297 builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119
+#: builtin/blame.c:871 builtin/checkout.c:1524 builtin/clone.c:94
+#: builtin/commit-graph.c:84 builtin/commit-graph.c:222 builtin/fetch.c:179
+#: builtin/merge.c:297 builtin/multi-pack-index.c:55 builtin/pull.c:119
#: builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:198
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
@@ -11454,7 +11617,7 @@ msgstr ""
msgid "ignore whitespace differences"
msgstr "без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:883 builtin/log.c:1812
+#: builtin/blame.c:883 builtin/log.c:1820
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
@@ -11607,7 +11770,7 @@ msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурацион
#: builtin/branch.c:223
msgid "cannot use -a with -d"
-msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
+msgstr "опциите „-a“ и „-d“ са несъвместими"
#: builtin/branch.c:230
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
@@ -11616,7 +11779,7 @@ msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „H
#: builtin/branch.c:244
#, c-format
msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
-msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
+msgstr "Не може да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
#: builtin/branch.c:259
#, c-format
@@ -11638,75 +11801,75 @@ msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:438 builtin/tag.c:61
+#: builtin/branch.c:440 builtin/tag.c:63
msgid "unable to parse format string"
msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
-#: builtin/branch.c:469
+#: builtin/branch.c:471
msgid "could not resolve HEAD"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
-#: builtin/branch.c:475
+#: builtin/branch.c:477
#, c-format
msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
-#: builtin/branch.c:490
+#: builtin/branch.c:492
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:494
+#: builtin/branch.c:496
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:511
+#: builtin/branch.c:513
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
-msgstr "не можете да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
+msgstr "не може да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:513
+#: builtin/branch.c:515
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
-"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
+"не може да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:524
+#: builtin/branch.c:526
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:553
+#: builtin/branch.c:555
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:555
+#: builtin/branch.c:557
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Неуспешно копиране на клон"
-#: builtin/branch.c:559
+#: builtin/branch.c:561
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
-#: builtin/branch.c:562
+#: builtin/branch.c:564
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
-#: builtin/branch.c:568
+#: builtin/branch.c:570
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:577
+#: builtin/branch.c:579
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:579
+#: builtin/branch.c:581
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:595
+#: builtin/branch.c:597
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -11717,183 +11880,183 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:631
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:631
+#: builtin/branch.c:633
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на контролната сума и темата. Повтарянето на опцията прибавя "
"отдалечените клони"
-#: builtin/branch.c:632
+#: builtin/branch.c:634
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:633
+#: builtin/branch.c:635
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:635
+#: builtin/branch.c:637
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:637 builtin/rebase.c:534
+#: builtin/branch.c:639 builtin/rebase.c:533
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:637
+#: builtin/branch.c:639
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:638
+#: builtin/branch.c:640
msgid "unset the upstream info"
msgstr "изчистване на информацията за клон-източник"
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:641
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:642
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:642 builtin/branch.c:644
+#: builtin/branch.c:644 builtin/branch.c:646
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:643 builtin/branch.c:645
+#: builtin/branch.c:645 builtin/branch.c:647
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:648
+#: builtin/branch.c:650
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:649
+#: builtin/branch.c:651
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:651
+#: builtin/branch.c:653
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:652
+#: builtin/branch.c:654
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:653
+#: builtin/branch.c:655
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:654
+#: builtin/branch.c:656
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:655
+#: builtin/branch.c:657
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:656
+#: builtin/branch.c:658
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:657
+#: builtin/branch.c:659
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:658
+#: builtin/branch.c:660
msgid "show current branch name"
msgstr "извеждане на името на текущия клон"
-#: builtin/branch.c:659
+#: builtin/branch.c:661
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:661
+#: builtin/branch.c:663
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:662
+#: builtin/branch.c:664
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:663
+#: builtin/branch.c:665
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:664
+#: builtin/branch.c:666
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:665
+#: builtin/branch.c:667
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:667 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:669 builtin/for-each-ref.c:44 builtin/notes.c:415
#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:466
+#: builtin/tag.c:477
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:668
+#: builtin/branch.c:670
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:669 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:473
+#: builtin/branch.c:671 builtin/for-each-ref.c:50 builtin/tag.c:484
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:670 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:471
+#: builtin/branch.c:672 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:482
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:693 builtin/clone.c:790
+#: builtin/branch.c:695 builtin/clone.c:794
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:717
+#: builtin/branch.c:719
msgid "--column and --verbose are incompatible"
-msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
+msgstr "опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:732 builtin/branch.c:788 builtin/branch.c:797
+#: builtin/branch.c:734 builtin/branch.c:790 builtin/branch.c:799
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:764
+#: builtin/branch.c:766
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:769
+#: builtin/branch.c:771
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:776
+#: builtin/branch.c:778
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:779
+#: builtin/branch.c:781
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:794
+#: builtin/branch.c:796
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:803
+#: builtin/branch.c:805
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:808
+#: builtin/branch.c:810
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:812
+#: builtin/branch.c:814
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -11901,44 +12064,44 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:815 builtin/branch.c:838
+#: builtin/branch.c:817 builtin/branch.c:840
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:819
+#: builtin/branch.c:821
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:832
+#: builtin/branch.c:834
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:836
+#: builtin/branch.c:838
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:842
+#: builtin/branch.c:844
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:852
+#: builtin/branch.c:854
msgid ""
"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
msgstr ""
-"Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон.\n"
+"опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон.\n"
"Пробвайте с: „-a|-r --list ШАБЛОН“"
-#: builtin/branch.c:856
+#: builtin/branch.c:858
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
msgstr ""
-"Опцията „--set-upstream“ вече не се поддържа. Използвайте „--track“ или „--"
+"опцията „--set-upstream“ вече не се поддържа. Използвайте „--track“ или „--"
"set-upstream-to“"
#: builtin/bugreport.c:15
@@ -12002,38 +12165,38 @@ msgstr ""
"Разгледайте останалата част от доклада за грешка по-долу.\n"
"Може да изтриете редовете, които не искате да споделите.\n"
-#: builtin/bugreport.c:135
+#: builtin/bugreport.c:136
msgid "specify a destination for the bugreport file"
msgstr "укажете файла, в който да се запази докладът за грешка"
-#: builtin/bugreport.c:137
+#: builtin/bugreport.c:138
msgid "specify a strftime format suffix for the filename"
msgstr "укажете суфикса на файла във формат за „strftime“"
-#: builtin/bugreport.c:159
+#: builtin/bugreport.c:160
#, c-format
msgid "could not create leading directories for '%s'"
-msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
+msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: builtin/bugreport.c:166
+#: builtin/bugreport.c:167
msgid "System Info"
msgstr "Информация за системата"
-#: builtin/bugreport.c:169
+#: builtin/bugreport.c:170
msgid "Enabled Hooks"
msgstr "Включени куки"
-#: builtin/bugreport.c:176
+#: builtin/bugreport.c:177
#, c-format
msgid "couldn't create a new file at '%s'"
msgstr "новият файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/bugreport.c:179
+#: builtin/bugreport.c:180
#, c-format
msgid "unable to write to %s"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: builtin/bugreport.c:189
+#: builtin/bugreport.c:190
#, c-format
msgid "Created new report at '%s'.\n"
msgstr "Новият доклад е създаден в „%s“.\n"
@@ -12054,19 +12217,19 @@ msgstr "git bundle list-heads ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
-#: builtin/bundle.c:67 builtin/pack-objects.c:3495
+#: builtin/bundle.c:67 builtin/pack-objects.c:3747
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3497
+#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3749
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:71 builtin/pack-objects.c:3499
+#: builtin/bundle.c:71 builtin/pack-objects.c:3751
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/bundle.c:74 builtin/pack-objects.c:3502
+#: builtin/bundle.c:74 builtin/pack-objects.c:3754
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
@@ -12217,8 +12380,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1499 builtin/gc.c:549
-#: builtin/worktree.c:489
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1520 builtin/gc.c:549
+#: builtin/worktree.c:491
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -12230,27 +12393,27 @@ msgstr "извеждане на несъвпадащите пътища"
msgid "ignore index when checking"
msgstr "прескачане на индекса при проверката"
-#: builtin/check-ignore.c:163
+#: builtin/check-ignore.c:165
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
-#: builtin/check-ignore.c:166
+#: builtin/check-ignore.c:168
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "опцията „-z“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/check-ignore.c:168
+#: builtin/check-ignore.c:170
msgid "no path specified"
msgstr "не е зададен път"
-#: builtin/check-ignore.c:172
+#: builtin/check-ignore.c:174
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
-#: builtin/check-ignore.c:174
+#: builtin/check-ignore.c:176
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/check-ignore.c:177
+#: builtin/check-ignore.c:179
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "опцията „--non-matching“ изисква „--verbose“"
@@ -12271,6 +12434,21 @@ msgstr "контактът не може да бъде анализиран: %s"
msgid "no contacts specified"
msgstr "не са указани контакти"
+#: builtin/checkout--worker.c:110
+msgid "git checkout--worker [<options>]"
+msgstr "git checkout--worker [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/checkout--worker.c:118 builtin/checkout-index.c:201
+#: builtin/column.c:31 builtin/submodule--helper.c:1825
+#: builtin/submodule--helper.c:1828 builtin/submodule--helper.c:1836
+#: builtin/submodule--helper.c:2334 builtin/worktree.c:719
+msgid "string"
+msgstr "НИЗ"
+
+#: builtin/checkout--worker.c:119 builtin/checkout-index.c:202
+msgid "when creating files, prepend <string>"
+msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
+
#: builtin/checkout-index.c:152
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
@@ -12279,158 +12457,147 @@ msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "етапът трябва да е „1“, „2“, „3“ или „all“ (всички)"
-#: builtin/checkout-index.c:186
+#: builtin/checkout-index.c:187
msgid "check out all files in the index"
msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:187
+#: builtin/checkout-index.c:188
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
-#: builtin/checkout-index.c:189
+#: builtin/checkout-index.c:190
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:191
+#: builtin/checkout-index.c:192
msgid "don't checkout new files"
msgstr "без изтегляне на нови файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:193
+#: builtin/checkout-index.c:194
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:197
+#: builtin/checkout-index.c:198
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
-#: builtin/checkout-index.c:199
+#: builtin/checkout-index.c:200
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:200 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1824 builtin/submodule--helper.c:1827
-#: builtin/submodule--helper.c:1835 builtin/submodule--helper.c:2333
-#: builtin/worktree.c:717
-msgid "string"
-msgstr "НИЗ"
-
-#: builtin/checkout-index.c:201
-msgid "when creating files, prepend <string>"
-msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
-
-#: builtin/checkout-index.c:203
+#: builtin/checkout-index.c:204
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
-#: builtin/checkout.c:31
+#: builtin/checkout.c:33
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:32
+#: builtin/checkout.c:34
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:37
+#: builtin/checkout.c:39
msgid "git switch [<options>] [<branch>]"
msgstr "git switch [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:42
+#: builtin/checkout.c:44
msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
msgstr "git restore [ОПЦИЯ…] [--source=КЛОН] ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:188 builtin/checkout.c:227
+#: builtin/checkout.c:190 builtin/checkout.c:229
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:190 builtin/checkout.c:229
+#: builtin/checkout.c:192 builtin/checkout.c:231
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:206
+#: builtin/checkout.c:208
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:258
+#: builtin/checkout.c:261
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:275
+#: builtin/checkout.c:278
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:291
+#: builtin/checkout.c:294
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:396
+#: builtin/checkout.c:414
#, c-format
msgid "Recreated %d merge conflict"
msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
-#: builtin/checkout.c:401
+#: builtin/checkout.c:419
#, c-format
msgid "Updated %d path from %s"
msgid_plural "Updated %d paths from %s"
msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
-#: builtin/checkout.c:408
+#: builtin/checkout.c:426
#, c-format
msgid "Updated %d path from the index"
msgid_plural "Updated %d paths from the index"
msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
-#: builtin/checkout.c:431 builtin/checkout.c:434 builtin/checkout.c:437
-#: builtin/checkout.c:441
+#: builtin/checkout.c:449 builtin/checkout.c:452 builtin/checkout.c:455
+#: builtin/checkout.c:459
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:444 builtin/checkout.c:447
+#: builtin/checkout.c:462 builtin/checkout.c:465
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
-msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
+msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:451
+#: builtin/checkout.c:469
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:455
+#: builtin/checkout.c:473
#, c-format
msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
msgstr "не е указано нито „%s“, нито „%s“"
-#: builtin/checkout.c:459
+#: builtin/checkout.c:477
#, c-format
msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s“ не е зададена"
-#: builtin/checkout.c:464 builtin/checkout.c:469
+#: builtin/checkout.c:482 builtin/checkout.c:487
#, c-format
msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
-#: builtin/checkout.c:543 builtin/checkout.c:550
+#: builtin/checkout.c:563 builtin/checkout.c:570
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:718
+#: builtin/checkout.c:739
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:772
+#: builtin/checkout.c:793
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -12440,50 +12607,50 @@ msgstr ""
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:865
+#: builtin/checkout.c:886
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:907
+#: builtin/checkout.c:928
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:911 builtin/clone.c:721 t/helper/test-fast-rebase.c:202
+#: builtin/checkout.c:932 builtin/clone.c:725 t/helper/test-fast-rebase.c:202
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:915
+#: builtin/checkout.c:936
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:918
+#: builtin/checkout.c:939
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:922
+#: builtin/checkout.c:943
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:924 builtin/checkout.c:1355
+#: builtin/checkout.c:945 builtin/checkout.c:1376
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:926
+#: builtin/checkout.c:947
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:977
+#: builtin/checkout.c:998
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:983
+#: builtin/checkout.c:1004
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -12505,7 +12672,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:1002
+#: builtin/checkout.c:1023
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -12532,19 +12699,19 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1037
+#: builtin/checkout.c:1058
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:1041
+#: builtin/checkout.c:1062
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:1081 builtin/checkout.c:1350
+#: builtin/checkout.c:1102 builtin/checkout.c:1371
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
-#: builtin/checkout.c:1163
+#: builtin/checkout.c:1184
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -12553,7 +12720,7 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1170
+#: builtin/checkout.c:1191
msgid ""
"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
@@ -12575,51 +12742,51 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
-#: builtin/checkout.c:1180
+#: builtin/checkout.c:1201
#, c-format
msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
msgstr "„%s“ напасва с множество (%d) отдалечени клони"
-#: builtin/checkout.c:1246
+#: builtin/checkout.c:1267
msgid "only one reference expected"
msgstr "очаква се само един указател"
-#: builtin/checkout.c:1263
+#: builtin/checkout.c:1284
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1309 builtin/worktree.c:270 builtin/worktree.c:438
+#: builtin/checkout.c:1330 builtin/worktree.c:270 builtin/worktree.c:438
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1322 builtin/checkout.c:1688
+#: builtin/checkout.c:1343 builtin/checkout.c:1709
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1369
+#: builtin/checkout.c:1390
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1371
+#: builtin/checkout.c:1392
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1372 builtin/checkout.c:1380
+#: builtin/checkout.c:1393 builtin/checkout.c:1401
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1375
+#: builtin/checkout.c:1396
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1391
+#: builtin/checkout.c:1412
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12627,7 +12794,7 @@ msgstr ""
"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1395
+#: builtin/checkout.c:1416
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12636,7 +12803,7 @@ msgstr ""
"клон.\n"
"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1399
+#: builtin/checkout.c:1420
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12644,7 +12811,7 @@ msgstr ""
"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1403
+#: builtin/checkout.c:1424
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12652,7 +12819,7 @@ msgstr ""
"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1407
+#: builtin/checkout.c:1428
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12660,139 +12827,139 @@ msgstr ""
"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1411
+#: builtin/checkout.c:1432
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
-#: builtin/checkout.c:1418
+#: builtin/checkout.c:1439
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1421 builtin/checkout.c:1425 builtin/checkout.c:1429
+#: builtin/checkout.c:1442 builtin/checkout.c:1446 builtin/checkout.c:1450
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1433 builtin/checkout.c:1436 builtin/checkout.c:1439
-#: builtin/checkout.c:1444 builtin/checkout.c:1449
+#: builtin/checkout.c:1454 builtin/checkout.c:1457 builtin/checkout.c:1460
+#: builtin/checkout.c:1465 builtin/checkout.c:1470
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1446
+#: builtin/checkout.c:1467
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
-#: builtin/checkout.c:1454
+#: builtin/checkout.c:1475
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1461
+#: builtin/checkout.c:1482
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1504
+#: builtin/checkout.c:1525
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1505 builtin/log.c:1799 parse-options.h:322
+#: builtin/checkout.c:1526 builtin/log.c:1807 parse-options.h:323
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1506
+#: builtin/checkout.c:1527
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1518 builtin/worktree.c:486
+#: builtin/checkout.c:1539 builtin/worktree.c:488
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1519
+#: builtin/checkout.c:1540
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1521
+#: builtin/checkout.c:1542
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1523
+#: builtin/checkout.c:1544
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1523
+#: builtin/checkout.c:1544
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1525 builtin/merge.c:301
+#: builtin/checkout.c:1546 builtin/merge.c:301
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1528
+#: builtin/checkout.c:1549
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1541
+#: builtin/checkout.c:1562
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1544
+#: builtin/checkout.c:1565
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1548
+#: builtin/checkout.c:1569
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1603
+#: builtin/checkout.c:1624
#, c-format
msgid "-%c, -%c and --orphan are mutually exclusive"
-msgstr "Опциите „-%c“, „-%c“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
+msgstr "опциите „-%c“, „-%c“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1607
+#: builtin/checkout.c:1628
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1644
+#: builtin/checkout.c:1665
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1649
+#: builtin/checkout.c:1670
#, c-format
msgid "missing branch name; try -%c"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-%c“"
-#: builtin/checkout.c:1681
+#: builtin/checkout.c:1702
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/checkout.c:1697
+#: builtin/checkout.c:1718
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1704
+#: builtin/checkout.c:1725
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1708
+#: builtin/checkout.c:1729
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1717
+#: builtin/checkout.c:1738
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1720 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1566
+#: builtin/checkout.c:1741 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1634
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1733
+#: builtin/checkout.c:1754
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -12800,74 +12967,74 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1738
+#: builtin/checkout.c:1759
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-#: builtin/checkout.c:1764 builtin/checkout.c:1766 builtin/checkout.c:1815
-#: builtin/checkout.c:1817 builtin/clone.c:122 builtin/remote.c:170
-#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2719 builtin/worktree.c:482
-#: builtin/worktree.c:484
+#: builtin/checkout.c:1785 builtin/checkout.c:1787 builtin/checkout.c:1836
+#: builtin/checkout.c:1838 builtin/clone.c:126 builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2720 builtin/worktree.c:484
+#: builtin/worktree.c:486
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1765
+#: builtin/checkout.c:1786
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1767
+#: builtin/checkout.c:1788
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1768
+#: builtin/checkout.c:1789
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1770
+#: builtin/checkout.c:1791
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1771
+#: builtin/checkout.c:1792
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1816
+#: builtin/checkout.c:1837
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1818
+#: builtin/checkout.c:1839
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1820
+#: builtin/checkout.c:1841
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1822
+#: builtin/checkout.c:1843
msgid "throw away local modifications"
msgstr "зануляване на локалните промени"
-#: builtin/checkout.c:1856
+#: builtin/checkout.c:1877
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1858
+#: builtin/checkout.c:1879
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1860
+#: builtin/checkout.c:1881
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1862
+#: builtin/checkout.c:1883
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1863
+#: builtin/checkout.c:1884
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
@@ -12896,11 +13063,6 @@ msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
msgid "Would skip repository %s\n"
msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
-#: builtin/clean.c:37
-#, c-format
-msgid "failed to remove %s"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-
#: builtin/clean.c:38
#, c-format
msgid "could not lstat %s\n"
@@ -13011,8 +13173,8 @@ msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
#: builtin/clean.c:909 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
-#: builtin/grep.c:922 builtin/log.c:184 builtin/log.c:186
-#: builtin/ls-files.c:573 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
+#: builtin/grep.c:924 builtin/log.c:184 builtin/log.c:186
+#: builtin/ls-files.c:650 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
@@ -13054,168 +13216,173 @@ msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:94
+#: builtin/clone.c:96
+msgid "don't clone shallow repository"
+msgstr "без клониране на плитко хранилище"
+
+#: builtin/clone.c:98
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:95 builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:555
+#: builtin/clone.c:99 builtin/clone.c:101 builtin/init-db.c:541
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:103
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:101
+#: builtin/clone.c:105
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:103
+#: builtin/clone.c:107
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:105
+#: builtin/clone.c:109
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:111
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:111
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:111
+#: builtin/clone.c:115
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:552
+#: builtin/clone.c:116 builtin/init-db.c:538
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:113 builtin/init-db.c:553
+#: builtin/clone.c:117 builtin/init-db.c:539
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:115 builtin/clone.c:117 builtin/submodule--helper.c:1831
-#: builtin/submodule--helper.c:2336
+#: builtin/clone.c:119 builtin/clone.c:121 builtin/submodule--helper.c:1832
+#: builtin/submodule--helper.c:2337
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/submodule--helper.c:1833
-#: builtin/submodule--helper.c:2338
+#: builtin/clone.c:123 builtin/submodule--helper.c:1834
+#: builtin/submodule--helper.c:2339
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:120 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:563
-#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3561 builtin/repack.c:357
+#: builtin/clone.c:124 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:549
+#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3815 builtin/repack.c:495
+#: t/helper/test-simple-ipc.c:696 t/helper/test-simple-ipc.c:698
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:125
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:123
+#: builtin/clone.c:127
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:125
+#: builtin/clone.c:129
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:176 builtin/grep.c:861
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:180 builtin/grep.c:863
#: builtin/pull.c:208
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:127
+#: builtin/clone.c:131
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:178 builtin/pack-objects.c:3550
+#: builtin/clone.c:132 builtin/fetch.c:182 builtin/pack-objects.c:3804
#: builtin/pull.c:211
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:129
+#: builtin/clone.c:133
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:180 builtin/fetch.c:203
-#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1323
+#: builtin/clone.c:134 builtin/fetch.c:184 builtin/fetch.c:207
+#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1318
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:131 builtin/fetch.c:181 builtin/pull.c:215
+#: builtin/clone.c:135 builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:215
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:133 builtin/submodule--helper.c:1843
-#: builtin/submodule--helper.c:2352
+#: builtin/clone.c:137 builtin/submodule--helper.c:1844
+#: builtin/submodule--helper.c:2353
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:135
+#: builtin/clone.c:139
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:137
+#: builtin/clone.c:141
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:561
+#: builtin/clone.c:142 builtin/init-db.c:547
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:139 builtin/init-db.c:562
+#: builtin/clone.c:143 builtin/init-db.c:548
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:140
+#: builtin/clone.c:144
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:141
+#: builtin/clone.c:145
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:198 builtin/ls-remote.c:77
+#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:202 builtin/ls-remote.c:77
#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:196
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:198 builtin/ls-remote.c:77
+#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:202 builtin/ls-remote.c:77
#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:197
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:144 builtin/fetch.c:199 builtin/pull.c:234
+#: builtin/clone.c:148 builtin/fetch.c:203 builtin/pull.c:234
#: builtin/push.c:585
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:146 builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:237
+#: builtin/clone.c:150 builtin/fetch.c:205 builtin/pull.c:237
#: builtin/push.c:587
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:150
+#: builtin/clone.c:154
msgid "any cloned submodules will use their remote-tracking branch"
msgstr "всички клонирани подмодули ще ползват следящите си клони"
-#: builtin/clone.c:152
+#: builtin/clone.c:156
msgid "initialize sparse-checkout file to include only files at root"
msgstr ""
"инициализиране на файла за частично изтегляне („.git/info/sparse-checkout“) "
"да съдържа само файловете в основната директория"
-#: builtin/clone.c:288
+#: builtin/clone.c:292
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -13223,207 +13390,207 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:341
+#: builtin/clone.c:345
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:414
+#: builtin/clone.c:418
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:432
+#: builtin/clone.c:436
#, c-format
msgid "failed to start iterator over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:463
+#: builtin/clone.c:467
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:467
+#: builtin/clone.c:471
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:472
+#: builtin/clone.c:476
#, c-format
msgid "failed to iterate over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:499
+#: builtin/clone.c:503
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:513
+#: builtin/clone.c:517
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
"and retry with 'git restore --source=HEAD :/'\n"
msgstr ""
"Клонирането бе успешно за разлика от подготовката на работното дърво\n"
-"за определен клон. Все пак можете да проверите кои файлове и от кой\n"
-"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
+"за определен клон. Все пак може да проверите кои файлове и от кой\n"
+"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Може да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата:\n"
"\n"
" git restore --source=HEAD :/\n"
-#: builtin/clone.c:590
+#: builtin/clone.c:594
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:709
+#: builtin/clone.c:713
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:757
+#: builtin/clone.c:761
msgid "failed to initialize sparse-checkout"
msgstr "частичното изтегляне не може да се инициализира"
-#: builtin/clone.c:780
+#: builtin/clone.c:784
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:812
+#: builtin/clone.c:816
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:887
+#: builtin/clone.c:894
msgid "unable to write parameters to config file"
-msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
+msgstr "настройките не може да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:950
+#: builtin/clone.c:957
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:952
+#: builtin/clone.c:959
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:993 builtin/receive-pack.c:2493
+#: builtin/clone.c:1001 builtin/receive-pack.c:2491
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:997
+#: builtin/clone.c:1005
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:1010
+#: builtin/clone.c:1018
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:1013
+#: builtin/clone.c:1021
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:1026
+#: builtin/clone.c:1035
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1030 builtin/fetch.c:1951
+#: builtin/clone.c:1039 builtin/fetch.c:2011
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:1040
+#: builtin/clone.c:1049
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1046
+#: builtin/clone.c:1055
#, c-format
msgid "repository path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "пътят в хранилището „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1060
+#: builtin/clone.c:1069
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:1075 builtin/clone.c:1096 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1986 builtin/worktree.c:282 builtin/worktree.c:314
+#: builtin/clone.c:1084 builtin/clone.c:1105 builtin/difftool.c:272
+#: builtin/log.c:1995 builtin/worktree.c:282 builtin/worktree.c:314
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
-msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
+msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:1080
+#: builtin/clone.c:1089
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1100
+#: builtin/clone.c:1109
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1102
+#: builtin/clone.c:1111
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1126
+#: builtin/clone.c:1135
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
msgstr ""
-"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
+"опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1170 builtin/remote.c:200 builtin/remote.c:705
+#: builtin/clone.c:1188 builtin/remote.c:200 builtin/remote.c:705
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/clone.c:1211
+#: builtin/clone.c:1229
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1213
+#: builtin/clone.c:1231
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1215
+#: builtin/clone.c:1233
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1217
+#: builtin/clone.c:1235
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1220
+#: builtin/clone.c:1240
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1225
+#: builtin/clone.c:1245
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1315 builtin/clone.c:1323
+#: builtin/clone.c:1337 builtin/clone.c:1345
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1326
+#: builtin/clone.c:1348
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -13440,20 +13607,20 @@ msgid "layout to use"
msgstr "как да се подреди резултата"
#: builtin/column.c:30
-msgid "Maximum width"
-msgstr "Максимална широчина"
+msgid "maximum width"
+msgstr "максимална широчина"
#: builtin/column.c:31
-msgid "Padding space on left border"
-msgstr "Поле в знаци отляво"
+msgid "padding space on left border"
+msgstr "поле в знаци отляво"
#: builtin/column.c:32
-msgid "Padding space on right border"
-msgstr "Поле в знаци отдясно"
+msgid "padding space on right border"
+msgstr "поле в знаци отдясно"
#: builtin/column.c:33
-msgid "Padding space between columns"
-msgstr "Поле в знаци между колоните"
+msgid "padding space between columns"
+msgstr "поле в знаци между колоните"
#: builtin/column.c:51
msgid "--command must be the first argument"
@@ -13482,7 +13649,7 @@ msgid "could not find object directory matching %s"
msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
#: builtin/commit-graph.c:80 builtin/commit-graph.c:210
-#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:187 builtin/log.c:1768
+#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:191 builtin/log.c:1776
msgid "dir"
msgstr "директория"
@@ -13582,7 +13749,7 @@ msgstr ""
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:557
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:559
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -13610,13 +13777,13 @@ msgstr "родител"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1504 builtin/merge.c:282
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1537
-#: builtin/tag.c:445
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1614 builtin/merge.c:282
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1605
+#: builtin/tag.c:456
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1614
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
@@ -13624,7 +13791,7 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1516 builtin/merge.c:299
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1631 builtin/merge.c:299
#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -13652,7 +13819,7 @@ msgid ""
"remove the commit entirely with \"git reset HEAD^\".\n"
msgstr ""
"Поискахте да поправите последното си подаване. Това действие ще превърне\n"
-"подаването в празно. Можете или да го повторите като разрешите такива "
+"подаването в празно. Може или да го повторите като разрешите такива "
"подавания\n"
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
@@ -13708,73 +13875,73 @@ msgstr ""
" git cherry-pick --skip\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:312
+#: builtin/commit.c:324
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:348
+#: builtin/commit.c:360
msgid "--pathspec-from-file with -a does not make sense"
msgstr "опциите „-a“ и „--pathspec-from-file“ са несъвместими"
-#: builtin/commit.c:361
+#: builtin/commit.c:374
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
-msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
+msgstr "опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:373
+#: builtin/commit.c:386
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:382
+#: builtin/commit.c:395
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:397
+#: builtin/commit.c:410
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:399
+#: builtin/commit.c:412
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:424 builtin/commit.c:447 builtin/commit.c:495
+#: builtin/commit.c:437 builtin/commit.c:460 builtin/commit.c:508
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:476
+#: builtin/commit.c:489
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:478
+#: builtin/commit.c:491
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:480
+#: builtin/commit.c:493
msgid "cannot do a partial commit during a rebase."
msgstr "по време на пребазиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:488
+#: builtin/commit.c:501
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:507
+#: builtin/commit.c:520
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:605
+#: builtin/commit.c:618
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:607
+#: builtin/commit.c:620
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:626
+#: builtin/commit.c:639
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:679
+#: builtin/commit.c:692
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -13782,38 +13949,43 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:717 builtin/commit.c:750 builtin/commit.c:1097
+#: builtin/commit.c:746 builtin/commit.c:780 builtin/commit.c:1158
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:729 builtin/shortlog.c:413
+#: builtin/commit.c:758 builtin/shortlog.c:413
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:731
+#: builtin/commit.c:760
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:735
+#: builtin/commit.c:764
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:766 builtin/commit.c:782
+#: builtin/commit.c:801
+#, c-format
+msgid "cannot combine -m with --fixup:%s"
+msgstr "опциите „-m“ и „--fixup“ са несъвместими:%s"
+
+#: builtin/commit.c:813 builtin/commit.c:829
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:773
+#: builtin/commit.c:820
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:833
+#: builtin/commit.c:880
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:853
+#: builtin/commit.c:900
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a merge.\n"
@@ -13828,7 +14000,7 @@ msgstr ""
" git update-ref -d MERGE_HEAD\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:858
+#: builtin/commit.c:905
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
@@ -13843,7 +14015,7 @@ msgstr ""
" git update-ref -d CHERRY_PICK_HEAD\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:868
+#: builtin/commit.c:915
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -13852,7 +14024,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:876
+#: builtin/commit.c:923
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -13863,151 +14035,186 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:893
+#: builtin/commit.c:940
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:901
+#: builtin/commit.c:948
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:908
+#: builtin/commit.c:955
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:926
+#: builtin/commit.c:973
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:997
+#: builtin/commit.c:1018
+msgid "unable to pass trailers to --trailers"
+msgstr "епилогът не може да се подаде на „--trailers“"
+
+#: builtin/commit.c:1058
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:1011 builtin/tag.c:308
+#: builtin/commit.c:1072 builtin/tag.c:319
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1055
+#: builtin/commit.c:1116
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
-"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
+"опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1069
+#: builtin/commit.c:1130
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1087 builtin/commit.c:1331
+#: builtin/commit.c:1148 builtin/commit.c:1441
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1127
+#: builtin/commit.c:1188
msgid "--long and -z are incompatible"
-msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
+msgstr "опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
+
+#: builtin/commit.c:1219
+msgid "You are in the middle of a merge -- cannot reword."
+msgstr ""
+"В момента се извършва сливане, не може да промените съобщение при подаване."
-#: builtin/commit.c:1171
+#: builtin/commit.c:1221
+msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot reword."
+msgstr ""
+"В момента се извършва отбиране на подаване, не може да промените съобщение "
+"при подаване."
+
+#: builtin/commit.c:1224
+#, c-format
+msgid "cannot combine reword option of --fixup with path '%s'"
+msgstr ""
+"опцията за промяна на съобщението на „--fixup“ и указването на път „%s“ са "
+"несъвместими"
+
+#: builtin/commit.c:1226
+msgid ""
+"reword option of --fixup is mutually exclusive with --patch/--interactive/--"
+"all/--include/--only"
+msgstr ""
+"опцията за промяна на съобщението на „--fixup“ и „--patch“/„--interactive“/"
+"„--all“/„--include“/„--only“ са несъвместими"
+
+#: builtin/commit.c:1245
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
-msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
+msgstr "опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1180
+#: builtin/commit.c:1254
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1183
+#: builtin/commit.c:1257
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
-msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
+msgstr "В момента се извършва сливане, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1185
+#: builtin/commit.c:1259
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
-msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
+msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1187
+#: builtin/commit.c:1261
msgid "You are in the middle of a rebase -- cannot amend."
-msgstr "В момента се извършва пребазиране, не можете да поправяте."
+msgstr "В момента се извършва пребазиране, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1190
+#: builtin/commit.c:1264
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
-msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
+msgstr "опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1200
+#: builtin/commit.c:1274
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
-msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
+msgstr "опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1202
+#: builtin/commit.c:1276
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
-msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
+msgstr "опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1211
+#: builtin/commit.c:1285
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
-"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
+"опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1229
+#: builtin/commit.c:1303
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
-"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
+"опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1235
+#: builtin/commit.c:1331
+#, c-format
+msgid "unknown option: --fixup=%s:%s"
+msgstr "непозната опция: --fixup=%s:%s"
+
+#: builtin/commit.c:1345
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-#: builtin/commit.c:1366 builtin/commit.c:1527
+#: builtin/commit.c:1476 builtin/commit.c:1642
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1368 builtin/commit.c:1529
+#: builtin/commit.c:1478 builtin/commit.c:1644
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1370
+#: builtin/commit.c:1480
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1372 builtin/commit.c:1531
+#: builtin/commit.c:1482 builtin/commit.c:1646
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1374
+#: builtin/commit.c:1484
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533 builtin/push.c:560
-#: builtin/worktree.c:679
+#: builtin/commit.c:1484 builtin/commit.c:1648 builtin/push.c:560
+#: builtin/worktree.c:681
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1377 builtin/commit.c:1535
+#: builtin/commit.c:1487 builtin/commit.c:1650
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1380 builtin/commit.c:1538
+#: builtin/commit.c:1490 builtin/commit.c:1653
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1386 builtin/commit.c:1541
+#: builtin/commit.c:1492 builtin/commit.c:1496 builtin/commit.c:1656
#: builtin/fast-export.c:1198 builtin/fast-export.c:1201
-#: builtin/fast-export.c:1204 builtin/rebase.c:1412 parse-options.h:336
+#: builtin/fast-export.c:1204 builtin/rebase.c:1407 parse-options.h:337
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1383 builtin/commit.c:1541
+#: builtin/commit.c:1493 builtin/commit.c:1656
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1387
+#: builtin/commit.c:1497
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -14016,11 +14223,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1389 parse-options.h:192
+#: builtin/commit.c:1499 parse-options.h:193
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1390
+#: builtin/commit.c:1500
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -14029,176 +14236,197 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1392
+#: builtin/commit.c:1502
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1393
+#: builtin/commit.c:1503
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1395
+#: builtin/commit.c:1505
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1415
+#: builtin/commit.c:1525
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1607
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1608
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1610
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:286 builtin/tag.c:447
+#: builtin/commit.c:1611 builtin/merge.c:286 builtin/tag.c:458
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1612
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1612
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1503 builtin/gc.c:550
+#: builtin/commit.c:1613 builtin/gc.c:550
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1613
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1505 builtin/commit.c:1506 builtin/commit.c:1507
-#: builtin/commit.c:1508 parse-options.h:328 ref-filter.h:90
+#: builtin/commit.c:1615 builtin/commit.c:1616 builtin/commit.c:1622
+#: parse-options.h:329 ref-filter.h:90
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1615
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1506
+#: builtin/commit.c:1616
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1507
-msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
+#. TRANSLATORS: Leave "[(amend|reword):]" as-is,
+#. and only translate <commit>.
+#.
+#: builtin/commit.c:1621
+msgid "[(amend|reword):]commit"
+msgstr "[(amend|reword):]подаване"
+
+#: builtin/commit.c:1621
+msgid ""
+"use autosquash formatted message to fixup or amend/reword specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
-"предходното без следа"
+"предходното без следа или за промяна на подаването или съобщението"
-#: builtin/commit.c:1508
+#: builtin/commit.c:1622
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1623
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1510 builtin/log.c:1743 builtin/merge.c:302
+#: builtin/commit.c:1624 builtin/interpret-trailers.c:111
+msgid "trailer"
+msgstr "епилог"
+
+#: builtin/commit.c:1624
+msgid "add custom trailer(s)"
+msgstr "добовяне на друг епилог"
+
+#: builtin/commit.c:1625 builtin/log.c:1751 builtin/merge.c:302
#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
msgid "add a Signed-off-by trailer"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“"
-#: builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1626
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1512
+#: builtin/commit.c:1627
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1629
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1519
+#: builtin/commit.c:1634
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1520
+#: builtin/commit.c:1635
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1636
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1522
+#: builtin/commit.c:1637
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1638
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1524
+#: builtin/commit.c:1639
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1525
+#: builtin/commit.c:1640
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1526
+#: builtin/commit.c:1641
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1539
+#: builtin/commit.c:1654
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1540
+#: builtin/commit.c:1655
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1547
+#: builtin/commit.c:1662
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1549
+#: builtin/commit.c:1664
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1737
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1629
+#: builtin/commit.c:1744
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1650
+#: builtin/commit.c:1765
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1657
+#: builtin/commit.c:1772
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1662
+#: builtin/commit.c:1777
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1696
+#: builtin/commit.c:1788
+#, c-format
+msgid "Aborting commit due to empty commit message body.\n"
+msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
+
+#: builtin/commit.c:1824
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -14536,7 +14764,7 @@ msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
" Use a regexp, --add or --replace-all to change %s."
msgstr ""
-"множество стойности не могат да се заменят с една.\n"
+"множество стойности не може да се замени с една.\n"
"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
@@ -14553,7 +14781,7 @@ msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
-#: builtin/credential-cache--daemon.c:226
+#: builtin/credential-cache--daemon.c:227
#, c-format
msgid ""
"The permissions on your socket directory are too loose; other\n"
@@ -14563,16 +14791,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Правата за достъп до директорията за програмните гнезда са прекалено "
"свободни —\n"
-"другите потребители могат да получат достъп до кешираните ви пароли. За да\n"
+"другите потребители може да получат достъп до кешираните ви пароли. За да\n"
"коригирате това, изпълнете:\n"
"\n"
" chmod 0700 %s"
-#: builtin/credential-cache--daemon.c:275
+#: builtin/credential-cache--daemon.c:276
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
-#: builtin/credential-cache--daemon.c:315
+#: builtin/credential-cache--daemon.c:316
msgid "credential-cache--daemon unavailable; no unix socket support"
msgstr ""
"демонът за кеша с идентификациите е недостъпен — липсва поддръжка на гнезда "
@@ -14743,7 +14971,7 @@ msgstr ""
#: builtin/describe.c:593
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
-msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
+msgstr "опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
#: builtin/describe.c:622
msgid "No names found, cannot describe anything."
@@ -14784,7 +15012,7 @@ msgstr "„%s..%s“: липсва база за сливане"
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:532 builtin/grep.c:682
+#: builtin/diff.c:532 builtin/grep.c:684
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
@@ -14804,31 +15032,31 @@ msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
msgid "%s...%s: multiple merge bases, using %s"
msgstr "%s...%s: много бази за сливане, ще се ползва „%s“"
-#: builtin/difftool.c:30
+#: builtin/difftool.c:31
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/difftool.c:260
+#: builtin/difftool.c:261
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
-#: builtin/difftool.c:302
+#: builtin/difftool.c:303
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/difftool.c:304
+#: builtin/difftool.c:305
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:312
+#: builtin/difftool.c:313
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:412
+#: builtin/difftool.c:413
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -14836,55 +15064,55 @@ msgstr ""
"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
-#: builtin/difftool.c:633
+#: builtin/difftool.c:637
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
-#: builtin/difftool.c:635
+#: builtin/difftool.c:639
msgid "working tree file has been left."
msgstr "работното дърво е изоставено."
-#: builtin/difftool.c:646
+#: builtin/difftool.c:650
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "в „%s“ има временни файлове."
-#: builtin/difftool.c:647
+#: builtin/difftool.c:651
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:696
+#: builtin/difftool.c:700
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:698
+#: builtin/difftool.c:702
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:700
+#: builtin/difftool.c:704
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:705
+#: builtin/difftool.c:709
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:710
msgid "tool"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:707
+#: builtin/difftool.c:711
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:709
+#: builtin/difftool.c:713
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:712
+#: builtin/difftool.c:716
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -14892,31 +15120,31 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
"ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:715
+#: builtin/difftool.c:719
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:716
+#: builtin/difftool.c:720
msgid "passed to `diff`"
msgstr "подава се към „diff“"
-#: builtin/difftool.c:731
+#: builtin/difftool.c:735
msgid "difftool requires worktree or --no-index"
msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
-#: builtin/difftool.c:738
+#: builtin/difftool.c:742
msgid "--dir-diff is incompatible with --no-index"
msgstr "опциите „--dir-diff“ и „--no-index“ са несъвместими"
-#: builtin/difftool.c:741
+#: builtin/difftool.c:745
msgid "--gui, --tool and --extcmd are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--gui“, „--tool“ и „--extcmd“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/difftool.c:749
+#: builtin/difftool.c:753
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:756
+#: builtin/difftool.c:760
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
@@ -14996,7 +15224,8 @@ msgstr "внасяне на маркерите от този ФАЙЛ, ако с
#: builtin/fast-export.c:1216
msgid "fake a tagger when tags lack one"
-msgstr "да се използва изкуствено име на човек при липса на създател на етикета"
+msgstr ""
+"да се използва изкуствено име на човек при липса на създател на етикета"
#: builtin/fast-export.c:1218
msgid "output full tree for each commit"
@@ -15010,7 +15239,7 @@ msgstr "използване на маркер за завършване на п
msgid "skip output of blob data"
msgstr "без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1222 builtin/log.c:1815
+#: builtin/fast-export.c:1222 builtin/log.c:1823
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
@@ -15074,7 +15303,7 @@ msgstr "Очаква се команда „to“, а бе получена: „
#: builtin/fast-import.c:3322
msgid "Expected format name:filename for submodule rewrite option"
-msgstr "Опцията за презапис на подмодул изисква формат: име:име_на_файл"
+msgstr "опцията за презапис на подмодул изисква формат: име:име_на_файл"
#: builtin/fast-import.c:3377
#, c-format
@@ -15102,98 +15331,104 @@ msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:120
+#: builtin/fetch.c:122
msgid "fetch.parallel cannot be negative"
msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/pull.c:185
+#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:185
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:145 builtin/pull.c:245
+#: builtin/fetch.c:147 builtin/pull.c:245
msgid "set upstream for git pull/fetch"
msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
-#: builtin/fetch.c:147 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:188
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:149
+#: builtin/fetch.c:151
msgid "use atomic transaction to update references"
msgstr "изискване на атомарни операции за обновяване на указателите"
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:153 builtin/pull.c:191
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:152
+#: builtin/fetch.c:154
msgid "force overwrite of local reference"
msgstr "принудително презаписване на локален указател"
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:156
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:195
+#: builtin/fetch.c:158 builtin/pull.c:195
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:158
+#: builtin/fetch.c:160
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:160
+#: builtin/fetch.c:162
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:198
+#: builtin/fetch.c:164
+msgid "modify the refspec to place all refs within refs/prefetch/"
+msgstr ""
+"промяна на указателя, така че и той, както останалите, да бъде в „refs/"
+"prefetch/“"
+
+#: builtin/fetch.c:166 builtin/pull.c:198
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:164
+#: builtin/fetch.c:168
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:165 builtin/fetch.c:190 builtin/pull.c:122
+#: builtin/fetch.c:169 builtin/fetch.c:194 builtin/pull.c:122
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:166
+#: builtin/fetch.c:170
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:171
+#: builtin/fetch.c:175
msgid "write fetched references to the FETCH_HEAD file"
msgstr "запазване на доставените указатели във файла „FETCH_HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:206
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:174
+#: builtin/fetch.c:178
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:177 builtin/fetch.c:183 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:181 builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:209
#: builtin/pull.c:218
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:179 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:183 builtin/pull.c:212
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:221
+#: builtin/fetch.c:189 builtin/pull.c:221
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:188
+#: builtin/fetch.c:192
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:191
+#: builtin/fetch.c:195
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -15201,98 +15436,104 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:195 builtin/pull.c:224
+#: builtin/fetch.c:199 builtin/pull.c:224
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:196 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:200 builtin/pull.c:226
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:197 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:201 builtin/pull.c:227
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:204 builtin/pull.c:240
+#: builtin/fetch.c:208 builtin/pull.c:240
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
-msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
+msgstr "докладване, че всички обекти може са достижими при започване от този"
+
+#: builtin/fetch.c:210
+msgid "do not fetch a packfile; instead, print ancestors of negotiation tips"
+msgstr ""
+"без доставяне на пакетни файлове, вместо това да се извеждат предшественици "
+"на договорните върхове"
-#: builtin/fetch.c:207 builtin/fetch.c:209
+#: builtin/fetch.c:213 builtin/fetch.c:215
msgid "run 'maintenance --auto' after fetching"
msgstr "изпълняване на „maintenance --auto“ след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:211 builtin/pull.c:243
+#: builtin/fetch.c:217 builtin/pull.c:243
msgid "check for forced-updates on all updated branches"
msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
-#: builtin/fetch.c:213
+#: builtin/fetch.c:219
msgid "write the commit-graph after fetching"
msgstr "запазване на гра̀фа с подаванията след доставяне"
-#: builtin/fetch.c:215
+#: builtin/fetch.c:221
msgid "accept refspecs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/fetch.c:526
+#: builtin/fetch.c:586
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:697
+#: builtin/fetch.c:757
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:796
+#: builtin/fetch.c:856
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:800
+#: builtin/fetch.c:860
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуален]"
-#: builtin/fetch.c:813 builtin/fetch.c:829 builtin/fetch.c:901
+#: builtin/fetch.c:873 builtin/fetch.c:889 builtin/fetch.c:961
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:814
+#: builtin/fetch.c:874
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:824
+#: builtin/fetch.c:884
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:825 builtin/fetch.c:862 builtin/fetch.c:884
-#: builtin/fetch.c:896
+#: builtin/fetch.c:885 builtin/fetch.c:922 builtin/fetch.c:944
+#: builtin/fetch.c:956
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:829
+#: builtin/fetch.c:889
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:851
+#: builtin/fetch.c:911
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:854
+#: builtin/fetch.c:914
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:857
+#: builtin/fetch.c:917
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:896
+#: builtin/fetch.c:956
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:901
+#: builtin/fetch.c:961
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:1005
+#: builtin/fetch.c:1065
msgid ""
"Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15303,7 +15544,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates true"
-#: builtin/fetch.c:1009
+#: builtin/fetch.c:1069
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
@@ -15317,84 +15558,84 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:1041
+#: builtin/fetch.c:1101
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:1069
+#: builtin/fetch.c:1129
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
-"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
+"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не може да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1146 builtin/fetch.c:1297
+#: builtin/fetch.c:1206 builtin/fetch.c:1357
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1168
+#: builtin/fetch.c:1228
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
" 'git remote prune %s' to remove any old, conflicting branches"
msgstr ""
-"някои локални указатели не могат да бъдат обновени. Изпълнете командата\n"
+"някои локални указатели не може да бъдат обновени. Изпълнете командата\n"
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1267
+#: builtin/fetch.c:1327
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1268
+#: builtin/fetch.c:1328
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1300
+#: builtin/fetch.c:1360
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1301 builtin/remote.c:1118
+#: builtin/fetch.c:1361 builtin/remote.c:1118
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1324
+#: builtin/fetch.c:1384
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1343
+#: builtin/fetch.c:1403
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1346
+#: builtin/fetch.c:1406
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
-msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
+msgstr "опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1558
+#: builtin/fetch.c:1618
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1573
+#: builtin/fetch.c:1633
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1575
+#: builtin/fetch.c:1635
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1577
+#: builtin/fetch.c:1637
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1579
+#: builtin/fetch.c:1639
msgid ""
"no source branch found.\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -15402,22 +15643,22 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене.\n"
"Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
-#: builtin/fetch.c:1708 builtin/fetch.c:1771
+#: builtin/fetch.c:1768 builtin/fetch.c:1831
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1718 builtin/fetch.c:1773 builtin/remote.c:101
+#: builtin/fetch.c:1778 builtin/fetch.c:1833 builtin/remote.c:101
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1730
+#: builtin/fetch.c:1790
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1834
+#: builtin/fetch.c:1894
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -15425,45 +15666,52 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1870
+#: builtin/fetch.c:1930
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1935
+#: builtin/fetch.c:1995
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1937
+#: builtin/fetch.c:1997
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1942
+#: builtin/fetch.c:2002
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1944
+#: builtin/fetch.c:2004
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
-msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
+msgstr "не може да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1961
+#: builtin/fetch.c:2021
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
-msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
+msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1963
+#: builtin/fetch.c:2023
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
-msgstr ""
-"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
+msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1972
+#: builtin/fetch.c:2032
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1979
+#: builtin/fetch.c:2039
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1997
+#: builtin/fetch.c:2055
+msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
+msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква хранилище"
+
+#: builtin/fetch.c:2060
+msgid "Protocol does not support --negotiate-only, exiting."
+msgstr "Протоколът не поддържа опцията „--negotiate-only“, изход от прогамата."
+
+#: builtin/fetch.c:2079
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -15471,12 +15719,12 @@ msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „extensions.partialClone“"
-#: builtin/fetch.c:2001
+#: builtin/fetch.c:2083
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr ""
"опцията „--atomic“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2005
+#: builtin/fetch.c:2087
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "опцията „--stdin“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
@@ -15524,47 +15772,47 @@ msgstr "git for-each-ref [--merged [ПОДАВАНЕ]] [--no-merged [ПОДАВ
msgid "git for-each-ref [--contains [<commit>]] [--no-contains [<commit>]]"
msgstr "git for-each-ref [--contains [ПОДАВАНЕ]] [--no-contains [ПОДАВАНЕ]]"
-#: builtin/for-each-ref.c:28
+#: builtin/for-each-ref.c:30
msgid "quote placeholders suitably for shells"
msgstr "цитиране подходящо за командни интерпретатори на обвивката"
-#: builtin/for-each-ref.c:30
+#: builtin/for-each-ref.c:32
msgid "quote placeholders suitably for perl"
msgstr "цитиране подходящо за perl"
-#: builtin/for-each-ref.c:32
+#: builtin/for-each-ref.c:34
msgid "quote placeholders suitably for python"
msgstr "цитиране подходящо за python"
-#: builtin/for-each-ref.c:34
+#: builtin/for-each-ref.c:36
msgid "quote placeholders suitably for Tcl"
msgstr "цитиране подходящо за tcl"
-#: builtin/for-each-ref.c:37
+#: builtin/for-each-ref.c:39
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:472
+#: builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:483
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
-#: builtin/for-each-ref.c:42
+#: builtin/for-each-ref.c:44
msgid "print only refs which points at the given object"
msgstr "извеждане само на указателите, сочещи към ОБЕКТА"
-#: builtin/for-each-ref.c:44
+#: builtin/for-each-ref.c:46
msgid "print only refs that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:45
+#: builtin/for-each-ref.c:47
msgid "print only refs that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:46
+#: builtin/for-each-ref.c:48
msgid "print only refs which contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/for-each-ref.c:47
+#: builtin/for-each-ref.c:49
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
@@ -15584,32 +15832,32 @@ msgstr "настройка, която съдържа списък с пътищ
msgid "missing --config=<config>"
msgstr "липсва --config=НАСТРОЙКА"
-#: builtin/fsck.c:69 builtin/fsck.c:130 builtin/fsck.c:131
+#: builtin/fsck.c:69 builtin/fsck.c:127 builtin/fsck.c:128
msgid "unknown"
msgstr "непознат"
#. TRANSLATORS: e.g. error in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:83 builtin/fsck.c:103
+#: builtin/fsck.c:78 builtin/fsck.c:100
#, c-format
msgid "error in %s %s: %s"
msgstr "грешка в %s „%s“: %s"
#. TRANSLATORS: e.g. warning in tree 01bfda: <more explanation>
-#: builtin/fsck.c:97
+#: builtin/fsck.c:94
#, c-format
msgid "warning in %s %s: %s"
msgstr "предупреждение за %s „%s“: %s"
-#: builtin/fsck.c:126 builtin/fsck.c:129
+#: builtin/fsck.c:123 builtin/fsck.c:126
#, c-format
msgid "broken link from %7s %s"
msgstr "скъсана връзка от %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:138
+#: builtin/fsck.c:135
msgid "wrong object type in link"
msgstr "неправилен вид обект във връзката"
-#: builtin/fsck.c:154
+#: builtin/fsck.c:151
#, c-format
msgid ""
"broken link from %7s %s\n"
@@ -15618,212 +15866,212 @@ msgstr ""
"скъсана връзка от %7s %s\n"
" към %7s %s"
-#: builtin/fsck.c:265
+#: builtin/fsck.c:263
#, c-format
msgid "missing %s %s"
msgstr "липсващ обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:292
+#: builtin/fsck.c:290
#, c-format
msgid "unreachable %s %s"
msgstr "недостижим обект: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:312
+#: builtin/fsck.c:310
#, c-format
msgid "dangling %s %s"
msgstr "извън клон: %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:322
+#: builtin/fsck.c:320
msgid "could not create lost-found"
msgstr "„lost-found“ не може да се създаде"
-#: builtin/fsck.c:333
+#: builtin/fsck.c:331
#, c-format
msgid "could not finish '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: builtin/fsck.c:350
+#: builtin/fsck.c:348
#, c-format
msgid "Checking %s"
msgstr "Проверка на „%s“"
-#: builtin/fsck.c:388
+#: builtin/fsck.c:386
#, c-format
msgid "Checking connectivity (%d objects)"
msgstr "Проверка на свързаността (%d обекта)"
-#: builtin/fsck.c:407
+#: builtin/fsck.c:405
#, c-format
msgid "Checking %s %s"
msgstr "Проверяване на %s „%s“"
-#: builtin/fsck.c:412
+#: builtin/fsck.c:410
msgid "broken links"
msgstr "скъсани връзки"
-#: builtin/fsck.c:421
+#: builtin/fsck.c:419
#, c-format
msgid "root %s"
msgstr "начална директория „%s“"
-#: builtin/fsck.c:429
+#: builtin/fsck.c:427
#, c-format
msgid "tagged %s %s (%s) in %s"
msgstr "приложен етикет „%s“ върху „%s“ (%s) в „%s“"
-#: builtin/fsck.c:458
+#: builtin/fsck.c:456
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing"
msgstr "%s: липсващ или повреден обект"
-#: builtin/fsck.c:483
+#: builtin/fsck.c:481
#, c-format
msgid "%s: invalid reflog entry %s"
msgstr "%s: неправилен запис в журнала за указатели „%s“"
-#: builtin/fsck.c:497
+#: builtin/fsck.c:495
#, c-format
msgid "Checking reflog %s->%s"
msgstr "Проверка на журнала на указателите: „%s“ до „%s“"
-#: builtin/fsck.c:531
+#: builtin/fsck.c:529
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer %s"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:538
+#: builtin/fsck.c:536
#, c-format
msgid "%s: not a commit"
msgstr "%s: не е подаване!"
-#: builtin/fsck.c:592
+#: builtin/fsck.c:590
msgid "notice: No default references"
msgstr "внимание: няма указатели по подразбиране"
-#: builtin/fsck.c:607
+#: builtin/fsck.c:605
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
msgstr "„%s“: липсващ обект: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:620
+#: builtin/fsck.c:618
#, c-format
msgid "%s: object could not be parsed: %s"
msgstr "„%s“: не може да се анализира: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:640
+#: builtin/fsck.c:638
#, c-format
msgid "bad sha1 file: %s"
msgstr "неправилен ред с контролна сума по SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:655
+#: builtin/fsck.c:653
msgid "Checking object directory"
msgstr "Проверка на директория с обекти"
-#: builtin/fsck.c:658
+#: builtin/fsck.c:656
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:673
+#: builtin/fsck.c:671
#, c-format
msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:678 builtin/index-pack.c:865
+#: builtin/fsck.c:676 builtin/index-pack.c:866
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
-#: builtin/fsck.c:685
+#: builtin/fsck.c:683
#, c-format
msgid "%s points to something strange (%s)"
msgstr "„%s“ сочи към нещо необичайно (%s)"
-#: builtin/fsck.c:691
+#: builtin/fsck.c:689
#, c-format
msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
msgstr "%s: несвързаният връх „HEAD“ не сочи към нищо"
-#: builtin/fsck.c:695
+#: builtin/fsck.c:693
#, c-format
msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
msgstr "предупреждение: „%s“ сочи към все още несъществуващ клон (%s)"
-#: builtin/fsck.c:707
+#: builtin/fsck.c:705
msgid "Checking cache tree"
msgstr "Проверка на дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:712
+#: builtin/fsck.c:710
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1 в дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:721
+#: builtin/fsck.c:719
msgid "non-tree in cache-tree"
msgstr "в дървото на кеша има нещо, което не е дърво"
-#: builtin/fsck.c:752
+#: builtin/fsck.c:750
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:758
+#: builtin/fsck.c:756
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:759
+#: builtin/fsck.c:757
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:760
+#: builtin/fsck.c:758
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:761
+#: builtin/fsck.c:759
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:762
+#: builtin/fsck.c:760
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
-#: builtin/fsck.c:763
+#: builtin/fsck.c:761
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване и на указателите от журнала с указателите (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:764
+#: builtin/fsck.c:762
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:765
+#: builtin/fsck.c:763
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:766 builtin/mktag.c:78
+#: builtin/fsck.c:764 builtin/mktag.c:75
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:768
+#: builtin/fsck.c:766
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:769 builtin/prune.c:134
+#: builtin/fsck.c:767 builtin/prune.c:134
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:770
+#: builtin/fsck.c:768
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:829 builtin/index-pack.c:261
+#: builtin/fsck.c:827 builtin/index-pack.c:262
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/fsck.c:857
+#: builtin/fsck.c:855
#, c-format
msgid "%s: object missing"
msgstr "„%s“: липсващ обект"
-#: builtin/fsck.c:868
+#: builtin/fsck.c:866
#, c-format
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
@@ -15842,12 +16090,12 @@ msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%
msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/gc.c:487 builtin/init-db.c:58
+#: builtin/gc.c:487 builtin/init-db.c:57
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/gc.c:496 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:562
+#: builtin/gc.c:496 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:573
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -15955,149 +16203,149 @@ msgstr "непознат аргумент към „--schedule“: %s"
msgid "failed to write commit-graph"
msgstr "графът с подаванията не може да бъде записан"
-#: builtin/gc.c:914
-msgid "failed to fill remotes"
-msgstr "неуспешно попълване на следящите клони"
+#: builtin/gc.c:905
+msgid "failed to prefetch remotes"
+msgstr "неуспешно предварително доставяне на отдалечените клони"
-#: builtin/gc.c:1037
+#: builtin/gc.c:1022
msgid "failed to start 'git pack-objects' process"
msgstr "процесът за командата „git pack-objects“ не може да бъде стартиран"
-#: builtin/gc.c:1054
+#: builtin/gc.c:1039
msgid "failed to finish 'git pack-objects' process"
msgstr "процесът за командата „git pack-objects“ не може да завърши"
-#: builtin/gc.c:1106
+#: builtin/gc.c:1091
msgid "failed to write multi-pack-index"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде записан"
-#: builtin/gc.c:1124
+#: builtin/gc.c:1109
msgid "'git multi-pack-index expire' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git multi-pack-index expire“"
-#: builtin/gc.c:1185
+#: builtin/gc.c:1170
msgid "'git multi-pack-index repack' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git multi-pack-index repack“"
-#: builtin/gc.c:1194
+#: builtin/gc.c:1179
msgid ""
"skipping incremental-repack task because core.multiPackIndex is disabled"
msgstr ""
"задачата „incremental-repack“ се прескача, защото настройката „core."
"multiPackIndex“ е изключена"
-#: builtin/gc.c:1298
+#: builtin/gc.c:1283
#, c-format
msgid "lock file '%s' exists, skipping maintenance"
msgstr "заключващият файл „%s“ съществува. Действието се прескача"
-#: builtin/gc.c:1328
+#: builtin/gc.c:1313
#, c-format
msgid "task '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на задачата „%s“"
-#: builtin/gc.c:1410
+#: builtin/gc.c:1395
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid task"
msgstr "„%s“ не е правилна задача"
-#: builtin/gc.c:1415
+#: builtin/gc.c:1400
#, c-format
msgid "task '%s' cannot be selected multiple times"
msgstr "задачата „%s“ не може да се избере повече от веднъж"
-#: builtin/gc.c:1430
+#: builtin/gc.c:1415
msgid "run tasks based on the state of the repository"
msgstr "изпълняване на задачи според състоянието на хранилището"
-#: builtin/gc.c:1431
+#: builtin/gc.c:1416
msgid "frequency"
msgstr "честота"
-#: builtin/gc.c:1432
+#: builtin/gc.c:1417
msgid "run tasks based on frequency"
msgstr "изпълняване на задачи по график"
-#: builtin/gc.c:1435
+#: builtin/gc.c:1420
msgid "do not report progress or other information over stderr"
msgstr "без извеждане на напредъка и друга информация на стандартния изход"
-#: builtin/gc.c:1436
+#: builtin/gc.c:1421
msgid "task"
msgstr "задача"
-#: builtin/gc.c:1437
+#: builtin/gc.c:1422
msgid "run a specific task"
msgstr "изпълнение на определена задача"
-#: builtin/gc.c:1454
+#: builtin/gc.c:1439
msgid "use at most one of --auto and --schedule=<frequency>"
msgstr ""
"може да се указва максимум една от опциите „--auto“ и „--schedule=ЧЕСТОТА“"
-#: builtin/gc.c:1497
+#: builtin/gc.c:1482
msgid "failed to run 'git config'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git config“"
-#: builtin/gc.c:1562
+#: builtin/gc.c:1547
#, c-format
msgid "failed to expand path '%s'"
msgstr "грешка при заместването на пътя „%s“"
-#: builtin/gc.c:1591
+#: builtin/gc.c:1576
msgid "failed to start launchctl"
msgstr "неуспешно стартиране на „launchctl“."
-#: builtin/gc.c:1628
+#: builtin/gc.c:1613
#, c-format
msgid "failed to create directories for '%s'"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: builtin/gc.c:1689
+#: builtin/gc.c:1674
#, c-format
msgid "failed to bootstrap service %s"
msgstr "услугата „%s“ не може се настрои първоначално"
-#: builtin/gc.c:1760
+#: builtin/gc.c:1745
msgid "failed to create temp xml file"
msgstr "неуспешно създаване на временен файл за xml"
-#: builtin/gc.c:1850
+#: builtin/gc.c:1835
msgid "failed to start schtasks"
msgstr "задачите за периодично изпълнение не може да се стартират"
-#: builtin/gc.c:1894
+#: builtin/gc.c:1879
msgid "failed to run 'crontab -l'; your system might not support 'cron'"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „crontab -l“. Системата ви може да не поддържа "
"„cron“"
-#: builtin/gc.c:1911
+#: builtin/gc.c:1896
msgid "failed to run 'crontab'; your system might not support 'cron'"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „crontab“. Системата ви може да не поддържа „cron“"
-#: builtin/gc.c:1915
+#: builtin/gc.c:1900
msgid "failed to open stdin of 'crontab'"
msgstr "стандартният вход на „crontab“ не може да се отвори"
-#: builtin/gc.c:1956
+#: builtin/gc.c:1942
msgid "'crontab' died"
msgstr "процесът на „crontab“ умря"
-#: builtin/gc.c:1990
+#: builtin/gc.c:1976
msgid "another process is scheduling background maintenance"
msgstr "друг процес задава поддръжката на заден фон"
-#: builtin/gc.c:2009
+#: builtin/gc.c:2000
msgid "failed to add repo to global config"
msgstr "неуспешно добавяне на хранилище към файла с глобални настройки"
-#: builtin/gc.c:2019
+#: builtin/gc.c:2010
msgid "git maintenance <subcommand> [<options>]"
msgstr "git maintenance ПОДКОМАНДА [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:2038
+#: builtin/gc.c:2029
#, c-format
msgid "invalid subcommand: %s"
msgstr "неправилна подкоманда: „%s“"
@@ -16120,271 +16368,271 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:285 builtin/index-pack.c:1589 builtin/index-pack.c:1808
-#: builtin/pack-objects.c:2944
+#: builtin/grep.c:285 builtin/index-pack.c:1590 builtin/index-pack.c:1793
+#: builtin/pack-objects.c:2969
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:473 builtin/grep.c:601 builtin/grep.c:641
+#: builtin/grep.c:473 builtin/grep.c:603 builtin/grep.c:643
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:656
+#: builtin/grep.c:658
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:737
+#: builtin/grep.c:739
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:836
+#: builtin/grep.c:838
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:838
+#: builtin/grep.c:840
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:840
+#: builtin/grep.c:842
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:842
+#: builtin/grep.c:844
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:844
+#: builtin/grep.c:846
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:847
+#: builtin/grep.c:849
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:849
+#: builtin/grep.c:851
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:851
+#: builtin/grep.c:853
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:853
+#: builtin/grep.c:855
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:855
+#: builtin/grep.c:857
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:858
+#: builtin/grep.c:860
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:860
+#: builtin/grep.c:862
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:864
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:868
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:871
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:874
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:875
+#: builtin/grep.c:877
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:878
+#: builtin/grep.c:880
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:881
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:882
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:881
+#: builtin/grep.c:883
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:883
+#: builtin/grep.c:885
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:887
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:889
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:890
+#: builtin/grep.c:892
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:892
+#: builtin/grep.c:894
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:895
+#: builtin/grep.c:897
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:897
+#: builtin/grep.c:899
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:900
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:902
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:902
+#: builtin/grep.c:904
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:905
+#: builtin/grep.c:907
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:908
+#: builtin/grep.c:910
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:910
+#: builtin/grep.c:912
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:914
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:913
+#: builtin/grep.c:915
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:916
+#: builtin/grep.c:918
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:918
+#: builtin/grep.c:920
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:921
+#: builtin/grep.c:923
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:923
+#: builtin/grep.c:925
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:925
+#: builtin/grep.c:927
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:937
+#: builtin/grep.c:939
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:939
+#: builtin/grep.c:941
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:942
+#: builtin/grep.c:944
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:942
+#: builtin/grep.c:944
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:946
+#: builtin/grep.c:948
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:1012
+#: builtin/grep.c:1014
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1048
+#: builtin/grep.c:1050
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1056
+#: builtin/grep.c:1058
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1086
+#: builtin/grep.c:1088
msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1090
+#: builtin/grep.c:1092
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1093 builtin/pack-objects.c:3672
+#: builtin/grep.c:1095 builtin/pack-objects.c:3930
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1096 builtin/index-pack.c:1586 builtin/pack-objects.c:2941
+#: builtin/grep.c:1098 builtin/index-pack.c:1587 builtin/pack-objects.c:2966
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1130
+#: builtin/grep.c:1132
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1156
+#: builtin/grep.c:1158
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1159
+#: builtin/grep.c:1161
msgid "--untracked cannot be used with --cached"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--cached“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1165
+#: builtin/grep.c:1167
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1173
+#: builtin/grep.c:1175
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
@@ -16519,12 +16767,12 @@ msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:520 builtin/help.c:531 git.c:340
+#: builtin/help.c:520 builtin/help.c:531 git.c:348
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:534 git.c:372
+#: builtin/help.c:534 git.c:380
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
@@ -16538,408 +16786,404 @@ msgstr "употреба: %s%s"
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
-#: builtin/index-pack.c:221
+#: builtin/index-pack.c:222
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:241
+#: builtin/index-pack.c:242
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:244
+#: builtin/index-pack.c:245
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:294
+#: builtin/index-pack.c:295
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:304
+#: builtin/index-pack.c:305
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:305
+#: builtin/index-pack.c:306
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:317
+#: builtin/index-pack.c:318
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:324 builtin/pack-objects.c:624
+#: builtin/index-pack.c:325 builtin/pack-objects.c:624
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:327 builtin/unpack-objects.c:95
+#: builtin/index-pack.c:328 builtin/unpack-objects.c:95
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:342
+#: builtin/index-pack.c:343
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:348
+#: builtin/index-pack.c:349
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:362
+#: builtin/index-pack.c:363
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:364
+#: builtin/index-pack.c:365
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:382
+#: builtin/index-pack.c:383
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:488
+#: builtin/index-pack.c:489
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:537
+#: builtin/index-pack.c:538
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:545
+#: builtin/index-pack.c:546
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:553
+#: builtin/index-pack.c:554
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:584
+#: builtin/index-pack.c:585
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:586
+#: builtin/index-pack.c:587
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:612
+#: builtin/index-pack.c:613
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:757 builtin/index-pack.c:763 builtin/index-pack.c:787
-#: builtin/index-pack.c:826 builtin/index-pack.c:835
+#: builtin/index-pack.c:758 builtin/index-pack.c:764 builtin/index-pack.c:788
+#: builtin/index-pack.c:827 builtin/index-pack.c:836
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:760 builtin/pack-objects.c:171
+#: builtin/index-pack.c:761 builtin/pack-objects.c:171
#: builtin/pack-objects.c:231 builtin/pack-objects.c:326
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:824
+#: builtin/index-pack.c:825
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:832
+#: builtin/index-pack.c:833
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:846
+#: builtin/index-pack.c:847
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:849 builtin/index-pack.c:868
+#: builtin/index-pack.c:850 builtin/index-pack.c:869
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
-#: builtin/index-pack.c:870
+#: builtin/index-pack.c:871
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не може да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:931 builtin/index-pack.c:978
+#: builtin/index-pack.c:932 builtin/index-pack.c:979
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1161
+#: builtin/index-pack.c:1162
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1161
+#: builtin/index-pack.c:1162
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1195
+#: builtin/index-pack.c:1196
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1200
+#: builtin/index-pack.c:1201
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1203
+#: builtin/index-pack.c:1204
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1215
+#: builtin/index-pack.c:1216
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1238
+#: builtin/index-pack.c:1239
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1249 builtin/pack-objects.c:2707
+#: builtin/index-pack.c:1250 builtin/pack-objects.c:2732
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1282
+#: builtin/index-pack.c:1283
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1288
+#: builtin/index-pack.c:1289
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1300
+#: builtin/index-pack.c:1301
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1304
+#: builtin/index-pack.c:1305
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1328
+#: builtin/index-pack.c:1329
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1424
+#: builtin/index-pack.c:1425
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1445
+#: builtin/index-pack.c:1446
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.%s'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва с „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1469
+#: builtin/index-pack.c:1470
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1477
+#: builtin/index-pack.c:1478
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1503
+#: builtin/index-pack.c:1504
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1517
+#: builtin/index-pack.c:1518
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1525
+#: builtin/index-pack.c:1526
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1534
-msgid "cannot store reverse index file"
-msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-
-#: builtin/index-pack.c:1580 builtin/pack-objects.c:2952
+#: builtin/index-pack.c:1581 builtin/pack-objects.c:2977
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1650
+#: builtin/index-pack.c:1651
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1652
+#: builtin/index-pack.c:1653
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1700
+#: builtin/index-pack.c:1701
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1707
+#: builtin/index-pack.c:1708
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1765
+#: builtin/index-pack.c:1750
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1819 builtin/index-pack.c:1822
-#: builtin/index-pack.c:1838 builtin/index-pack.c:1842
+#: builtin/index-pack.c:1804 builtin/index-pack.c:1807
+#: builtin/index-pack.c:1823 builtin/index-pack.c:1827
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1848 builtin/init-db.c:392 builtin/init-db.c:625
+#: builtin/index-pack.c:1833 builtin/init-db.c:378 builtin/init-db.c:613
#, c-format
msgid "unknown hash algorithm '%s'"
msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1867
+#: builtin/index-pack.c:1852
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1869
+#: builtin/index-pack.c:1854
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1871
+#: builtin/index-pack.c:1856
msgid "--object-format cannot be used with --stdin"
msgstr "опцията „--object-format“ и „--stdin“ са несъвместими"
-#: builtin/index-pack.c:1886
+#: builtin/index-pack.c:1871
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1956 builtin/unpack-objects.c:582
+#: builtin/index-pack.c:1937 builtin/unpack-objects.c:584
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
-#: builtin/init-db.c:64
+#: builtin/init-db.c:63
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:69
+#: builtin/init-db.c:68
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/init-db.c:81
+#: builtin/init-db.c:80
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/init-db.c:83
+#: builtin/init-db.c:82
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "не може да се създаде символна връзка „%s“ в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:89
+#: builtin/init-db.c:88
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:93
+#: builtin/init-db.c:92
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:124
+#: builtin/init-db.c:123
#, c-format
msgid "templates not found in %s"
msgstr "няма шаблони в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:139
+#: builtin/init-db.c:138
#, c-format
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:275
+#: builtin/init-db.c:262
#, c-format
msgid "invalid initial branch name: '%s'"
msgstr "неправилно име на първоначалния клон: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:367
+#: builtin/init-db.c:353
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:370
+#: builtin/init-db.c:356
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:386
+#: builtin/init-db.c:372
msgid "attempt to reinitialize repository with different hash"
msgstr ""
"опит за повторно задаване на първото подаване в хранилището с различна "
"контролна сума"
-#: builtin/init-db.c:410 builtin/init-db.c:413
+#: builtin/init-db.c:396 builtin/init-db.c:399
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-#: builtin/init-db.c:445
+#: builtin/init-db.c:431
#, c-format
msgid "re-init: ignored --initial-branch=%s"
msgstr "re-init: „--initial-branch=%s“ се пропуска"
-#: builtin/init-db.c:476
+#: builtin/init-db.c:462
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr ""
"Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:477
+#: builtin/init-db.c:463
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:481
+#: builtin/init-db.c:467
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:482
+#: builtin/init-db.c:468
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:531
+#: builtin/init-db.c:517
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -16947,43 +17191,43 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:557
+#: builtin/init-db.c:543
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:558
+#: builtin/init-db.c:544
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:564
+#: builtin/init-db.c:550
msgid "override the name of the initial branch"
msgstr "задаване на името на първоначалния клон"
-#: builtin/init-db.c:565 builtin/verify-pack.c:74
+#: builtin/init-db.c:551 builtin/verify-pack.c:74
msgid "hash"
msgstr "алгоритъм"
-#: builtin/init-db.c:566 builtin/show-index.c:22 builtin/verify-pack.c:75
+#: builtin/init-db.c:552 builtin/show-index.c:22 builtin/verify-pack.c:75
msgid "specify the hash algorithm to use"
msgstr "указване на алгоритъм за контролна сума"
-#: builtin/init-db.c:573
+#: builtin/init-db.c:559
msgid "--separate-git-dir and --bare are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--separate-git-dir“ и „--bare“ са несъвместими"
-#: builtin/init-db.c:602 builtin/init-db.c:607
+#: builtin/init-db.c:590 builtin/init-db.c:595
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:611 builtin/init-db.c:666
+#: builtin/init-db.c:599 builtin/init-db.c:654
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:638
+#: builtin/init-db.c:626
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -16992,12 +17236,12 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:690
+#: builtin/init-db.c:678
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
-#: builtin/init-db.c:695
+#: builtin/init-db.c:683
msgid "--separate-git-dir incompatible with bare repository"
msgstr "опцията „--separate-git-dir“ е несъвместима с голо хранилище"
@@ -17049,10 +17293,6 @@ msgstr "опции при анализ"
msgid "do not treat --- specially"
msgstr "„---“ няма специално значение"
-#: builtin/interpret-trailers.c:111
-msgid "trailer"
-msgstr "епилог"
-
#: builtin/interpret-trailers.c:112
msgid "trailer(s) to add"
msgstr "епилози за добавяне"
@@ -17117,80 +17357,80 @@ msgstr "опцията „-LДИАПАЗОН:ФАЙЛ“ не може да се
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:566
+#: builtin/log.c:568
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:581 builtin/log.c:671
+#: builtin/log.c:583 builtin/log.c:673
#, c-format
msgid "could not read object %s"
msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:696
+#: builtin/log.c:698
#, c-format
msgid "unknown type: %d"
msgstr "неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:841
+#: builtin/log.c:843
#, c-format
msgid "%s: invalid cover from description mode"
msgstr "%s: неправилно придружаващо писмо от режима на описание"
-#: builtin/log.c:848
+#: builtin/log.c:850
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:977
+#: builtin/log.c:979
#, c-format
msgid "cannot open patch file %s"
msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:994
+#: builtin/log.c:996
msgid "need exactly one range"
msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
-#: builtin/log.c:1004
+#: builtin/log.c:1006
msgid "not a range"
msgstr "не е диапазон"
-#: builtin/log.c:1168
+#: builtin/log.c:1170
msgid "cover letter needs email format"
msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1174
+#: builtin/log.c:1176
msgid "failed to create cover-letter file"
msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1261
+#: builtin/log.c:1263
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1288
+#: builtin/log.c:1290
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1346
+#: builtin/log.c:1348
msgid "two output directories?"
msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-#: builtin/log.c:1497 builtin/log.c:2317 builtin/log.c:2319 builtin/log.c:2331
+#: builtin/log.c:1499 builtin/log.c:2326 builtin/log.c:2328 builtin/log.c:2340
#, c-format
msgid "unknown commit %s"
msgstr "непознато подаване: „%s“"
-#: builtin/log.c:1508 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1510 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
#: builtin/replace.c:210
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-#: builtin/log.c:1517
+#: builtin/log.c:1519
msgid "could not find exact merge base"
msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1527
+#: builtin/log.c:1529
msgid ""
"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -17198,305 +17438,310 @@ msgid ""
msgstr ""
"следеният клон не може да бъде установен. Ако искате ръчно да го\n"
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
-"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
+"Може ръчно да зададете базово подаване чрез „--"
+"base=<ИДЕНТИФИКАТОР_НА_БАЗОВО_ПОДАВАНЕ>“."
-#: builtin/log.c:1550
+#: builtin/log.c:1552
msgid "failed to find exact merge base"
msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1567
+#: builtin/log.c:1569
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1577
+#: builtin/log.c:1579
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1635
+#: builtin/log.c:1637
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1692
+#: builtin/log.c:1700
msgid "failed to infer range-diff origin of current series"
msgstr ""
"неуспешно определяне на началото на диапазонната разлика на текущата поредица"
-#: builtin/log.c:1694
+#: builtin/log.c:1702
#, c-format
msgid "using '%s' as range-diff origin of current series"
msgstr ""
"„%s“ се ползва като началото на диапазонната разлика на текущата поредица"
-#: builtin/log.c:1738
+#: builtin/log.c:1746
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1741
+#: builtin/log.c:1749
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1745
+#: builtin/log.c:1753
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1747
+#: builtin/log.c:1755
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1749
+#: builtin/log.c:1757
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1750
+#: builtin/log.c:1758
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1751
+#: builtin/log.c:1759
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1753
+#: builtin/log.c:1761
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1755
+#: builtin/log.c:1762
+msgid "reroll-count"
+msgstr "номер на редакция"
+
+#: builtin/log.c:1763
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1757
+#: builtin/log.c:1765
msgid "max length of output filename"
msgstr "максимална дължина на име на всеки пакетен файл"
-#: builtin/log.c:1759
+#: builtin/log.c:1767
msgid "use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1762
+#: builtin/log.c:1770
msgid "cover-from-description-mode"
msgstr "режим-придружаващо-писмо-по-описание"
-#: builtin/log.c:1763
+#: builtin/log.c:1771
msgid "generate parts of a cover letter based on a branch's description"
msgstr ""
"генериране на частите на придружаващото писмо на базата на описанието на "
"клона"
-#: builtin/log.c:1765
+#: builtin/log.c:1773
msgid "use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1768
+#: builtin/log.c:1776
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1771
+#: builtin/log.c:1779
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1774
+#: builtin/log.c:1782
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1776
+#: builtin/log.c:1784
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1778
+#: builtin/log.c:1786
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1780
+#: builtin/log.c:1788
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1782
+#: builtin/log.c:1790
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1783
+#: builtin/log.c:1791
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1784
+#: builtin/log.c:1792
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1785 builtin/log.c:1786
+#: builtin/log.c:1793 builtin/log.c:1794
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1785
+#: builtin/log.c:1793
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1786
+#: builtin/log.c:1794
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1787
+#: builtin/log.c:1795
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1788
+#: builtin/log.c:1796
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1790
+#: builtin/log.c:1798
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1791
+#: builtin/log.c:1799
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1792 builtin/log.c:1795
+#: builtin/log.c:1800 builtin/log.c:1803
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1793
+#: builtin/log.c:1801
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1796
+#: builtin/log.c:1804
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1800
+#: builtin/log.c:1808
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1802
+#: builtin/log.c:1810
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1803
+#: builtin/log.c:1811
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1804
+#: builtin/log.c:1812
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1805
+#: builtin/log.c:1813
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1808
+#: builtin/log.c:1816
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1809
+#: builtin/log.c:1817
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1811
+#: builtin/log.c:1819
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1813
+#: builtin/log.c:1821
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1816
+#: builtin/log.c:1824
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1818
+#: builtin/log.c:1826 builtin/range-diff.c:28
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1904
+#: builtin/log.c:1913
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1919
+#: builtin/log.c:1928
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1921
+#: builtin/log.c:1930
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1929
+#: builtin/log.c:1938
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1931
+#: builtin/log.c:1940
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1933
+#: builtin/log.c:1942
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1955
+#: builtin/log.c:1964
msgid "--stdout, --output, and --output-directory are mutually exclusive"
msgstr ""
-"Опциите „--stdout“, „--output“ и „--output-directory“ са несъвместими една с "
+"опциите „--stdout“, „--output“ и „--output-directory“ са несъвместими една с "
"друга"
-#: builtin/log.c:2078
+#: builtin/log.c:2087
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:2082
+#: builtin/log.c:2091
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:2083
+#: builtin/log.c:2092
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:2089
+#: builtin/log.c:2098
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:2093
+#: builtin/log.c:2102
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:2101
+#: builtin/log.c:2110
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:2102
+#: builtin/log.c:2111
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:2113
+#: builtin/log.c:2122
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:2149
+#: builtin/log.c:2158
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:2193
+#: builtin/log.c:2202
msgid "failed to create output files"
msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-#: builtin/log.c:2252
+#: builtin/log.c:2261
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2306
+#: builtin/log.c:2315
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -17504,113 +17749,113 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/ls-files.c:486
+#: builtin/ls-files.c:563
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:542
+#: builtin/ls-files.c:619
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:544
+#: builtin/ls-files.c:621
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:546
+#: builtin/ls-files.c:623
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "малки букви за файловете за командата „fsmonitor clean“"
-#: builtin/ls-files.c:548
+#: builtin/ls-files.c:625
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:550
+#: builtin/ls-files.c:627
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:552
+#: builtin/ls-files.c:629
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:554
+#: builtin/ls-files.c:631
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:556
+#: builtin/ls-files.c:633
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:559
+#: builtin/ls-files.c:636
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:561
+#: builtin/ls-files.c:638
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/ls-files.c:640
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:565
+#: builtin/ls-files.c:642
msgid "show line endings of files"
msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
-#: builtin/ls-files.c:567
+#: builtin/ls-files.c:644
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:570
+#: builtin/ls-files.c:647
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:572
+#: builtin/ls-files.c:649
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:574
+#: builtin/ls-files.c:651
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:577
+#: builtin/ls-files.c:654
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:580
+#: builtin/ls-files.c:657
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:582
+#: builtin/ls-files.c:659
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:586
+#: builtin/ls-files.c:663
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:589
+#: builtin/ls-files.c:666
msgid "recurse through submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/ls-files.c:591
+#: builtin/ls-files.c:668
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:592
+#: builtin/ls-files.c:669
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:593
+#: builtin/ls-files.c:670
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:595
+#: builtin/ls-files.c:672
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
-#: builtin/ls-files.c:597
+#: builtin/ls-files.c:674
msgid "suppress duplicate entries"
msgstr "без повтаряне на записите"
@@ -17628,7 +17873,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:61 builtin/ls-remote.c:63 builtin/rebase.c:1404
+#: builtin/ls-remote.c:61 builtin/ls-remote.c:63 builtin/rebase.c:1399
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -17698,6 +17943,60 @@ msgstr ""
"извеждане на цялото дърво, не само на текущата директория (включва опцията "
"„--full-name“)"
+#. TRANSLATORS: keep <> in "<" mail ">" info.
+#: builtin/mailinfo.c:14
+msgid "git mailinfo [<options>] <msg> <patch> < mail >info"
+msgstr ""
+"git mailinfo [ОПЦИЯ…] СЪОБЩЕНИЕ КРЪПКА < ПИСМО >ИНФОРМАЦИЯ\n"
+"git diff --no-index ПЪТ ПЪТ"
+
+#: builtin/mailinfo.c:58
+msgid "keep subject"
+msgstr "запазване на темата"
+
+#: builtin/mailinfo.c:60
+msgid "keep non patch brackets in subject"
+msgstr "запазване на допълнителните квадратни скоби в темата"
+
+#: builtin/mailinfo.c:62
+msgid "copy Message-ID to the end of commit message"
+msgstr ""
+"копиране на идентификатора на съобщение „Message-ID“ в края на съобщението "
+"при подаване"
+
+#: builtin/mailinfo.c:64
+msgid "re-code metadata to i18n.commitEncoding"
+msgstr ""
+"прекодиране на метаданните към зададеното в „i18n.commitEncoding“ кодиране"
+
+#: builtin/mailinfo.c:67
+msgid "disable charset re-coding of metadata"
+msgstr "без прекодиране на метаданните"
+
+#: builtin/mailinfo.c:69
+msgid "encoding"
+msgstr "кодиране"
+
+#: builtin/mailinfo.c:70
+msgid "re-code metadata to this encoding"
+msgstr "прекодиране на метаданните към това кодиране"
+
+#: builtin/mailinfo.c:72
+msgid "use scissors"
+msgstr "ножици"
+
+#: builtin/mailinfo.c:73
+msgid "<action>"
+msgstr "ДЕЙСТВИЕ"
+
+#: builtin/mailinfo.c:74
+msgid "action when quoted CR is found"
+msgstr "ДЕЙСТВИЕ при намирането на цитиран знак за нов ред"
+
+#: builtin/mailinfo.c:77
+msgid "use headers in message's body"
+msgstr "заглавни части в тялото на писмото"
+
#: builtin/mailsplit.c:241
#, c-format
msgid "empty mbox: '%s'"
@@ -17894,7 +18193,7 @@ msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
#: builtin/merge.c:278 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
-#: builtin/rebase.c:541 builtin/rebase.c:1418 builtin/revert.c:114
+#: builtin/rebase.c:540 builtin/rebase.c:1413 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
@@ -17953,58 +18252,58 @@ msgstr "неправилен обект: „%s“"
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:399
-msgid " (nothing to squash)"
-msgstr " (няма какво да се вкара)"
+#: builtin/merge.c:400
+msgid "Already up to date. (nothing to squash)"
+msgstr "Вече е обновено (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:410
+#: builtin/merge.c:414
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:460
+#: builtin/merge.c:464
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:511
+#: builtin/merge.c:515
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:598
+#: builtin/merge.c:602
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:724
+#: builtin/merge.c:728
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:737
+#: builtin/merge.c:741
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:756 t/helper/test-fast-rebase.c:209
+#: builtin/merge.c:760 t/helper/test-fast-rebase.c:209
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:808
+#: builtin/merge.c:812
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:817
+#: builtin/merge.c:821
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:823
+#: builtin/merge.c:827
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -18013,11 +18312,11 @@ msgstr ""
"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-#: builtin/merge.c:828
+#: builtin/merge.c:832
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:831
+#: builtin/merge.c:835
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -18026,76 +18325,76 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:884
+#: builtin/merge.c:888
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:899
+#: builtin/merge.c:903
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:960
+#: builtin/merge.c:964
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:999
+#: builtin/merge.c:1003
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:1001
+#: builtin/merge.c:1005
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:1003
+#: builtin/merge.c:1007
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:1008
+#: builtin/merge.c:1012
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1065
+#: builtin/merge.c:1069
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1168
+#: builtin/merge.c:1172
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1202
+#: builtin/merge.c:1206
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1312
+#: builtin/merge.c:1316
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1316
+#: builtin/merge.c:1320
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1334
+#: builtin/merge.c:1338
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1347
+#: builtin/merge.c:1351
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1351
+#: builtin/merge.c:1355
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1367
+#: builtin/merge.c:1371
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -18103,7 +18402,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1374
+#: builtin/merge.c:1378
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -18111,103 +18410,95 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1377
+#: builtin/merge.c:1381
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1391
+#: builtin/merge.c:1395
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
-msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
+msgstr "опциите „--squash“ и „--no-ff“ са несъвместими."
-#: builtin/merge.c:1393
+#: builtin/merge.c:1397
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
-msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
+msgstr "опциите „--squash“ и „--commit“ са несъвместими."
-#: builtin/merge.c:1409
+#: builtin/merge.c:1413
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1426
+#: builtin/merge.c:1430
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1428
+#: builtin/merge.c:1432
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1433
+#: builtin/merge.c:1437
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1435
+#: builtin/merge.c:1439
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
-msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
+msgstr "Може да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1516
+#: builtin/merge.c:1520
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1525
-msgid "Already up to date."
-msgstr "Вече е обновено."
-
-#: builtin/merge.c:1535
+#: builtin/merge.c:1539
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1581
+#: builtin/merge.c:1585
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1588
+#: builtin/merge.c:1592
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1613
-msgid "Already up to date. Yeeah!"
-msgstr "Вече е обновено!"
-
-#: builtin/merge.c:1619
+#: builtin/merge.c:1623
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1647 builtin/merge.c:1712
+#: builtin/merge.c:1651 builtin/merge.c:1716
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1651
+#: builtin/merge.c:1655
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1703
+#: builtin/merge.c:1707
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1705
+#: builtin/merge.c:1709
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1714
+#: builtin/merge.c:1718
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1728
+#: builtin/merge.c:1732
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -18218,40 +18509,40 @@ msgstr ""
msgid "git mktag"
msgstr "git mktag"
-#: builtin/mktag.c:30
+#: builtin/mktag.c:27
#, c-format
msgid "warning: tag input does not pass fsck: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: аргументът-етикет не минава проверка с „fsck“: %s"
-#: builtin/mktag.c:41
+#: builtin/mktag.c:38
#, c-format
msgid "error: tag input does not pass fsck: %s"
msgstr "ГРЕШКА: аргументът-етикет не минава проверка с „fsck“: %s"
-#: builtin/mktag.c:44
+#: builtin/mktag.c:41
#, c-format
msgid "%d (FSCK_IGNORE?) should never trigger this callback"
msgstr "%d (FSCK_IGNORE?) никога не трябва да задейства тази функция"
-#: builtin/mktag.c:59
+#: builtin/mktag.c:56
#, c-format
msgid "could not read tagged object '%s'"
msgstr "обектът с етикет не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/mktag.c:62
+#: builtin/mktag.c:59
#, c-format
msgid "object '%s' tagged as '%s', but is a '%s' type"
msgstr "обектът „%s“ е с етикет за %s, но е %s"
-#: builtin/mktag.c:99
+#: builtin/mktag.c:97
msgid "tag on stdin did not pass our strict fsck check"
msgstr "етикетът на стандартния вход не преминава строгата проверка с „fsck“"
-#: builtin/mktag.c:102
+#: builtin/mktag.c:100
msgid "tag on stdin did not refer to a valid object"
msgstr "етикетът на стандартния вход не сочи към правилен обект"
-#: builtin/mktag.c:105 builtin/tag.c:232
+#: builtin/mktag.c:103 builtin/tag.c:243
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
@@ -18271,21 +18562,38 @@ msgstr "разрешаване на липсващи обекти"
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "разрешаване на създаването на повече от едно дърво"
-#: builtin/multi-pack-index.c:9
-msgid ""
-"git multi-pack-index [<options>] (write|verify|expire|repack --batch-"
-"size=<size>)"
-msgstr ""
-"git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] (write|verify|expire|repack --batch-"
-"size=РАЗМЕР)"
+#: builtin/multi-pack-index.c:10
+msgid "git multi-pack-index [<options>] write [--preferred-pack=<pack>]"
+msgstr "git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] write [--preferred-pack=ПАКЕТ]"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:13
+msgid "git multi-pack-index [<options>] verify"
+msgstr "git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] verify"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:16
+msgid "git multi-pack-index [<options>] expire"
+msgstr "git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] expire"
-#: builtin/multi-pack-index.c:26
+#: builtin/multi-pack-index.c:19
+msgid "git multi-pack-index [<options>] repack [--batch-size=<size>]"
+msgstr "git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] repack [--batch-size=РАЗМЕР]"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:54
msgid "object directory containing set of packfile and pack-index pairs"
msgstr ""
"ДИРекторията_с_ОБЕКТи съдържа множество двойки пакетни файлове със "
"съответния им индекс"
-#: builtin/multi-pack-index.c:29
+#: builtin/multi-pack-index.c:69
+msgid "preferred-pack"
+msgstr "предпочитан_пакет"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:70
+msgid "pack for reuse when computing a multi-pack bitmap"
+msgstr ""
+"пакет, който да се преизползва при изчисляване на многопакетна битовата маска"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:128
msgid ""
"during repack, collect pack-files of smaller size into a batch that is "
"larger than this size"
@@ -18293,18 +18601,7 @@ msgstr ""
"при препакетиране пакетните файлове, които са с по-малък от този размер, да "
"се обединяват в пакети с по-голям от този размер"
-#: builtin/multi-pack-index.c:50 builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431
-#: builtin/notes.c:509 builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:598
-#: builtin/notes.c:665 builtin/notes.c:815 builtin/notes.c:963
-#: builtin/notes.c:985 builtin/prune-packed.c:25 builtin/tag.c:575
-msgid "too many arguments"
-msgstr "прекалено много аргументи"
-
-#: builtin/multi-pack-index.c:60
-msgid "--batch-size option is only for 'repack' subcommand"
-msgstr "опцията „--batch-size“ изисква подкомандата „repack“"
-
-#: builtin/multi-pack-index.c:69
+#: builtin/multi-pack-index.c:180
#, c-format
msgid "unrecognized subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -18402,7 +18699,7 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:280 builtin/remote.c:785 builtin/repack.c:483
+#: builtin/mv.c:280 builtin/remote.c:785 builtin/repack.c:667
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -18438,7 +18735,7 @@ msgstr "игнориране на указателите напасващи на
#: builtin/name-rev.c:531
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
-"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
+"извеждане на всички подавания, които може да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
#: builtin/name-rev.c:532
@@ -18596,7 +18893,7 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:565
+#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:576
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
@@ -18639,6 +18936,13 @@ msgstr ""
"няма да се извърши „%s“ върху бележките в „%s“, защото са извън „refs/"
"notes/“."
+#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:509
+#: builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:598 builtin/notes.c:665
+#: builtin/notes.c:815 builtin/notes.c:963 builtin/notes.c:985
+#: builtin/prune-packed.c:25 builtin/tag.c:586
+msgid "too many arguments"
+msgstr "прекалено много аргументи"
+
#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:678
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
@@ -18831,7 +19135,7 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:578
+#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:589
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
@@ -18865,7 +19169,7 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1671
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1739
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -18937,67 +19241,67 @@ msgstr "не може да бъде получена информация чре
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1358
+#: builtin/pack-objects.c:1383
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1806
+#: builtin/pack-objects.c:1831
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1815
+#: builtin/pack-objects.c:1840
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2096
+#: builtin/pack-objects.c:2121
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2241
+#: builtin/pack-objects.c:2266
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2311 builtin/pack-objects.c:2327
-#: builtin/pack-objects.c:2337
+#: builtin/pack-objects.c:2336 builtin/pack-objects.c:2352
+#: builtin/pack-objects.c:2362
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2314 builtin/pack-objects.c:2341
+#: builtin/pack-objects.c:2339 builtin/pack-objects.c:2366
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2351
+#: builtin/pack-objects.c:2376
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2666
+#: builtin/pack-objects.c:2691
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2805
+#: builtin/pack-objects.c:2830
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
-"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
+"обектите, които може да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2891
+#: builtin/pack-objects.c:2916
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2897
+#: builtin/pack-objects.c:2922
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2976
+#: builtin/pack-objects.c:3001
#, c-format
msgid ""
"value of uploadpack.blobpackfileuri must be of the form '<object-hash> <pack-"
@@ -19006,7 +19310,7 @@ msgstr ""
"стойността на „uploadpack.blobpackfileuri“ трябва да е във формат "
"„СУМА_НА_ОБЕКТ СУМА_НА_ПАКЕТ АДРЕС“ (получена е „%s“)"
-#: builtin/pack-objects.c:2979
+#: builtin/pack-objects.c:3004
#, c-format
msgid ""
"object already configured in another uploadpack.blobpackfileuri (got '%s')"
@@ -19014,7 +19318,17 @@ msgstr ""
"вече има настройка за обекта в друг ред „uploadpack."
"blobpackfileuri“ (получена е „%s“)"
-#: builtin/pack-objects.c:3008
+#: builtin/pack-objects.c:3039
+#, c-format
+msgid "could not get type of object %s in pack %s"
+msgstr "видът на обекта „%s“ в пакет „%s“ не може да бъде определен"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3161 builtin/pack-objects.c:3175
+#, c-format
+msgid "could not find pack '%s'"
+msgstr "пакетът „%s“ не може да се открие"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3218
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -19023,7 +19337,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3014
+#: builtin/pack-objects.c:3224
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -19032,253 +19346,264 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3112
+#: builtin/pack-objects.c:3322
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:3171 builtin/pack-objects.c:3279
+#: builtin/pack-objects.c:3381 builtin/pack-objects.c:3490
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:3202
+#: builtin/pack-objects.c:3412
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3287
+#: builtin/pack-objects.c:3498
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3380
+#: builtin/pack-objects.c:3628
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3383
+#: builtin/pack-objects.c:3631
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3408
+#: builtin/pack-objects.c:3659
msgid "unable to add recent objects"
-msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
+msgstr "скорошните обекти не може да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3461
+#: builtin/pack-objects.c:3712
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3465
+#: builtin/pack-objects.c:3716
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3503
+#: builtin/pack-objects.c:3755
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3504
+#: builtin/pack-objects.c:3756
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3507
+#: builtin/pack-objects.c:3759
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3509
+#: builtin/pack-objects.c:3761
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3511
+#: builtin/pack-objects.c:3763
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3513
+#: builtin/pack-objects.c:3765
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3515
+#: builtin/pack-objects.c:3767
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3517
+#: builtin/pack-objects.c:3769
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3519
+#: builtin/pack-objects.c:3771
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3521
+#: builtin/pack-objects.c:3773
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3523
+#: builtin/pack-objects.c:3775
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3525
+#: builtin/pack-objects.c:3777
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3527
+#: builtin/pack-objects.c:3779
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3529
+#: builtin/pack-objects.c:3781
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3531
+#: builtin/pack-objects.c:3783
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3534
+#: builtin/pack-objects.c:3786
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
-"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
-"указател"
+"включване на всички обекти, които може да се достигнат от произволен указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3537
+#: builtin/pack-objects.c:3789
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3540
+#: builtin/pack-objects.c:3792
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3543
+#: builtin/pack-objects.c:3795
+msgid "read packs from stdin"
+msgstr "изчитане на пакетите от стандартния вход"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3797
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3545
+#: builtin/pack-objects.c:3799
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3547
+#: builtin/pack-objects.c:3801
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3549
+#: builtin/pack-objects.c:3803
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3551
+#: builtin/pack-objects.c:3805
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3554
+#: builtin/pack-objects.c:3808
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
-#: builtin/pack-objects.c:3556
+#: builtin/pack-objects.c:3810
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3558
+#: builtin/pack-objects.c:3812
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3560
+#: builtin/pack-objects.c:3814
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3562
+#: builtin/pack-objects.c:3816
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3564
+#: builtin/pack-objects.c:3818
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3566
+#: builtin/pack-objects.c:3820
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3568
+#: builtin/pack-objects.c:3822
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3570
+#: builtin/pack-objects.c:3824
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
-msgstr ""
-"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
+msgstr "запазване и на индекс на база битова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3574
+#: builtin/pack-objects.c:3828
msgid "write a bitmap index if possible"
msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
-#: builtin/pack-objects.c:3578
+#: builtin/pack-objects.c:3832
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3581
+#: builtin/pack-objects.c:3835
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3583
+#: builtin/pack-objects.c:3837
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3585
+#: builtin/pack-objects.c:3839
msgid "protocol"
msgstr "протокол"
-#: builtin/pack-objects.c:3586
+#: builtin/pack-objects.c:3840
msgid "exclude any configured uploadpack.blobpackfileuri with this protocol"
msgstr "без ползване на настройки „uploadpack.blobpackfileuri“ с този протокол"
-#: builtin/pack-objects.c:3617
+#: builtin/pack-objects.c:3873
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3622
+#: builtin/pack-objects.c:3878
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3676
+#: builtin/pack-objects.c:3934
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3678
+#: builtin/pack-objects.c:3936
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3683
+#: builtin/pack-objects.c:3941
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3686
+#: builtin/pack-objects.c:3944
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3692
+#: builtin/pack-objects.c:3950
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3752
+#: builtin/pack-objects.c:3952
+msgid "cannot use --filter with --stdin-packs"
+msgstr "опциите „-filter“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3956
+msgid "cannot use internal rev list with --stdin-packs"
+msgstr ""
+"вътрешният списък на указатели и опцията „--stdin-packs“ са несъвместими"
+
+#: builtin/pack-objects.c:4015
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3783
+#: builtin/pack-objects.c:4052
#, c-format
msgid ""
"Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
@@ -19358,11 +19683,11 @@ msgstr "Опции при сливане"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:492 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:491 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:167 parse-options.h:339
+#: builtin/pull.c:167 parse-options.h:340
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
@@ -19417,7 +19742,7 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:1253
+#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:1248
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
@@ -19434,7 +19759,7 @@ msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
#: builtin/pull.c:463 builtin/pull.c:469 builtin/pull.c:478
-#: builtin/rebase.c:1259
+#: builtin/rebase.c:1254
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
@@ -19442,7 +19767,7 @@ msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:471 builtin/rebase.c:1251
+#: builtin/pull.c:471 builtin/rebase.c:1246
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
@@ -19450,7 +19775,7 @@ msgstr "Текущият клон не следи никой."
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
-"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
+"Ако искате да зададете информация за следен клон, може да направите това с "
"командата:"
#: builtin/pull.c:485
@@ -19630,7 +19955,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
-"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не можете просто да "
+"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не може просто да "
"изтласкате."
#: builtin/push.c:205
@@ -19885,10 +20210,6 @@ msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] СТАР_ВРЪХ...НОВ_ВРЪХ"
msgid "git range-diff [<options>] <base> <old-tip> <new-tip>"
msgstr "git range-diff [ОПЦИЯ…] БАЗА СТАР_ВРЪХ НОВ_ВРЪХ"
-#: builtin/range-diff.c:28
-msgid "Percentage by which creation is weighted"
-msgstr "Процент за оценка на създаването"
-
#: builtin/range-diff.c:30
msgid "use simple diff colors"
msgstr "използване на прости цветове за разликите"
@@ -20023,192 +20344,192 @@ msgstr ""
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:195 builtin/rebase.c:219 builtin/rebase.c:246
+#: builtin/rebase.c:194 builtin/rebase.c:218 builtin/rebase.c:245
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:312
+#: builtin/rebase.c:311
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
-#: builtin/rebase.c:318
+#: builtin/rebase.c:317
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-#: builtin/rebase.c:371
+#: builtin/rebase.c:370
msgid "could not generate todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-#: builtin/rebase.c:413
+#: builtin/rebase.c:412
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
-#: builtin/rebase.c:482
+#: builtin/rebase.c:481
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase.c:495 builtin/rebase.c:1394
+#: builtin/rebase.c:494 builtin/rebase.c:1389
msgid "keep commits which start empty"
msgstr "запазванe на първоначално празните подавания"
-#: builtin/rebase.c:499 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:498 builtin/revert.c:128
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/rebase.c:501
+#: builtin/rebase.c:500
msgid "rebase merge commits"
msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-#: builtin/rebase.c:503
+#: builtin/rebase.c:502
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr ""
"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-#: builtin/rebase.c:505
+#: builtin/rebase.c:504
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-#: builtin/rebase.c:506
+#: builtin/rebase.c:505
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase.c:508 builtin/rebase.c:1333
+#: builtin/rebase.c:507 builtin/rebase.c:1328
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:510
+#: builtin/rebase.c:509
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase.c:512
+#: builtin/rebase.c:511
msgid "skip commit"
msgstr "прескачане на подаване"
-#: builtin/rebase.c:513
+#: builtin/rebase.c:512
msgid "edit the todo list"
msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:515
+#: builtin/rebase.c:514
msgid "show the current patch"
msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:517
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:520
+#: builtin/rebase.c:519
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:522
+#: builtin/rebase.c:521
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:524
+#: builtin/rebase.c:523
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase.c:526
+#: builtin/rebase.c:525
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:527
+#: builtin/rebase.c:526
msgid "onto"
msgstr "върху"
-#: builtin/rebase.c:530
+#: builtin/rebase.c:529
msgid "restrict-revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:530
+#: builtin/rebase.c:529
msgid "restrict revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:532
+#: builtin/rebase.c:531
msgid "squash-onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:533
+#: builtin/rebase.c:532
msgid "squash onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:535
+#: builtin/rebase.c:534
msgid "the upstream commit"
msgstr "подаване на източника"
-#: builtin/rebase.c:537
+#: builtin/rebase.c:536
msgid "head-name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:537
+#: builtin/rebase.c:536
msgid "head name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:542
+#: builtin/rebase.c:541
msgid "rebase strategy"
msgstr "стратегия на пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:543
+#: builtin/rebase.c:542
msgid "strategy-opts"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:544
+#: builtin/rebase.c:543
msgid "strategy options"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:545
+#: builtin/rebase.c:544
msgid "switch-to"
msgstr "преминаване към"
-#: builtin/rebase.c:546
+#: builtin/rebase.c:545
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "клонът, към който да се премине"
-#: builtin/rebase.c:547
+#: builtin/rebase.c:546
msgid "onto-name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:547
+#: builtin/rebase.c:546
msgid "onto name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:548
+#: builtin/rebase.c:547
msgid "cmd"
msgstr "команда"
-#: builtin/rebase.c:548
+#: builtin/rebase.c:547
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:551 builtin/rebase.c:1427
+#: builtin/rebase.c:550 builtin/rebase.c:1422
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr ""
"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
-#: builtin/rebase.c:567
+#: builtin/rebase.c:566
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/rebase.c:583
+#: builtin/rebase.c:582
#, c-format
msgid "%s requires the merge backend"
msgstr "„%s“ изисква пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:626
+#: builtin/rebase.c:625
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:643
+#: builtin/rebase.c:642
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:668
+#: builtin/rebase.c:667
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
@@ -20243,9 +20564,9 @@ msgstr ""
"\n"
" %s\n"
"\n"
-"В резултат те не могат да се пребазират."
+"В резултат те не може да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1227
+#: builtin/rebase.c:1222
#, c-format
msgid ""
"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
@@ -20254,7 +20575,7 @@ msgstr ""
"неправилна стойност „%s“: вариантите са „drop“ (прескачане), "
"„keep“ (запазване) и „ask“ (питане)"
-#: builtin/rebase.c:1245
+#: builtin/rebase.c:1240
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -20271,7 +20592,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1261
+#: builtin/rebase.c:1256
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -20279,205 +20600,197 @@ msgid ""
" git branch --set-upstream-to=%s/<branch> %s\n"
"\n"
msgstr ""
-"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
+"Ако искате да зададете информация за следен клон, може да направите това с "
"командата:\n"
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1291
+#: builtin/rebase.c:1286
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1295
+#: builtin/rebase.c:1290
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1324
+#: builtin/rebase.c:1319
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1326
+#: builtin/rebase.c:1321
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
-#: builtin/rebase.c:1328
+#: builtin/rebase.c:1323
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1330
+#: builtin/rebase.c:1325
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1336
+#: builtin/rebase.c:1331
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1339
+#: builtin/rebase.c:1334
msgid "add a Signed-off-by trailer to each commit"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“ към всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1342
+#: builtin/rebase.c:1337
msgid "make committer date match author date"
msgstr "датата на подаващия да отговаря на датата на автора"
-#: builtin/rebase.c:1344
+#: builtin/rebase.c:1339
msgid "ignore author date and use current date"
msgstr "да се ползва днешна дата, а не тази на автора"
-#: builtin/rebase.c:1346
+#: builtin/rebase.c:1341
msgid "synonym of --reset-author-date"
msgstr "псевдоним на „--reset-author-date“"
-#: builtin/rebase.c:1348 builtin/rebase.c:1352
+#: builtin/rebase.c:1343 builtin/rebase.c:1347
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1350
+#: builtin/rebase.c:1345
msgid "ignore changes in whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: builtin/rebase.c:1354 builtin/rebase.c:1357
+#: builtin/rebase.c:1349 builtin/rebase.c:1352
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1359
+#: builtin/rebase.c:1354
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1362
+#: builtin/rebase.c:1357
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1364
+#: builtin/rebase.c:1359
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1367
+#: builtin/rebase.c:1362
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1368
+#: builtin/rebase.c:1363
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1371
+#: builtin/rebase.c:1366
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1374
+#: builtin/rebase.c:1369
msgid "use apply strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия с прилагане"
-#: builtin/rebase.c:1378
+#: builtin/rebase.c:1373
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия със сливане"
-#: builtin/rebase.c:1382
+#: builtin/rebase.c:1377
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1386
+#: builtin/rebase.c:1381
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(ОСТАРЯЛО) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1391
+#: builtin/rebase.c:1386
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "как да се обработват оказалите се празни подавания"
-#: builtin/rebase.c:1398
+#: builtin/rebase.c:1393
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1405
+#: builtin/rebase.c:1400
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1409
+#: builtin/rebase.c:1404
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1413
+#: builtin/rebase.c:1408
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1416
+#: builtin/rebase.c:1411
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1418
+#: builtin/rebase.c:1413
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1420 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1415 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1421
+#: builtin/rebase.c:1416
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1424
+#: builtin/rebase.c:1419
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1429
+#: builtin/rebase.c:1424
msgid "apply all changes, even those already present upstream"
msgstr "прилагане на всички промени, дори и наличните вече в следеното"
-#: builtin/rebase.c:1446
-msgid ""
-"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
-"See its entry in 'git help config' for details."
-msgstr ""
-"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
-"За повече информация вижте „git help config“."
-
-#: builtin/rebase.c:1452
+#: builtin/rebase.c:1442
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1493
+#: builtin/rebase.c:1483
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
"нея."
-#: builtin/rebase.c:1498
+#: builtin/rebase.c:1488
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1500
+#: builtin/rebase.c:1490
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1504
+#: builtin/rebase.c:1494
msgid "cannot combine '--root' with '--fork-point'"
msgstr "опциите „--root“ и „--fork-point“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1507
+#: builtin/rebase.c:1497
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1511
+#: builtin/rebase.c:1501
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1534 t/helper/test-fast-rebase.c:123
+#: builtin/rebase.c:1524 t/helper/test-fast-rebase.c:123
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1546
+#: builtin/rebase.c:1536
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -20485,16 +20798,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1565
+#: builtin/rebase.c:1555
msgid "could not discard worktree changes"
-msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
+msgstr "промените в работното дърво не може да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1584
+#: builtin/rebase.c:1574
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1630
+#: builtin/rebase.c:1620
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -20515,138 +20828,138 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1658
+#: builtin/rebase.c:1648
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1700
+#: builtin/rebase.c:1690
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1739
+#: builtin/rebase.c:1729
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1769
+#: builtin/rebase.c:1759
msgid "cannot combine apply options with merge options"
msgstr "опциите за „apply“ са несъвместими с опциите за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1782
+#: builtin/rebase.c:1772
#, c-format
msgid "Unknown rebase backend: %s"
msgstr "Непозната реализация на пребазиране: %s"
-#: builtin/rebase.c:1812
+#: builtin/rebase.c:1802
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
"interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1832
+#: builtin/rebase.c:1822
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1836
+#: builtin/rebase.c:1826
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1860
+#: builtin/rebase.c:1850
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1866
+#: builtin/rebase.c:1856
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1892
+#: builtin/rebase.c:1882
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
-#: builtin/rebase.c:1895
+#: builtin/rebase.c:1885
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1903
+#: builtin/rebase.c:1893
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1931
+#: builtin/rebase.c:1921
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1939 builtin/submodule--helper.c:40
-#: builtin/submodule--helper.c:2414
+#: builtin/rebase.c:1929 builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/submodule--helper.c:2415
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1950
+#: builtin/rebase.c:1940
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1971
+#: builtin/rebase.c:1961
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:2007
+#: builtin/rebase.c:1997
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2018
+#: builtin/rebase.c:2008
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:2020
+#: builtin/rebase.c:2010
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:2028
+#: builtin/rebase.c:2018
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:2030
+#: builtin/rebase.c:2020
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:2038
+#: builtin/rebase.c:2028
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2045
+#: builtin/rebase.c:2035
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2048
+#: builtin/rebase.c:2038
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2073
+#: builtin/rebase.c:2063
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2082
+#: builtin/rebase.c:2072
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2091
+#: builtin/rebase.c:2081
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
@@ -20709,11 +21022,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:2481
+#: builtin/receive-pack.c:2479
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:2495
+#: builtin/receive-pack.c:2493
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -20879,7 +21192,7 @@ msgstr "неправилна стойност за „--mirror“: %s"
#: builtin/remote.c:164
msgid "fetch the remote branches"
-msgstr "отдалечените клони не могат да бъдат доставени"
+msgstr "отдалечените клони не може да бъдат доставени"
#: builtin/remote.c:166
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
@@ -20926,7 +21239,7 @@ msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде нас
#: builtin/remote.c:355
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
-msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
+msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не може да бъдат получени"
#: builtin/remote.c:454 builtin/remote.c:462
msgid "(matching)"
@@ -20952,7 +21265,7 @@ msgstr ""
" %s:%d\n"
"използва отдалечено хранилище, което вече не съществува: „%s“"
-#: builtin/remote.c:691 builtin/remote.c:836 builtin/remote.c:946
+#: builtin/remote.c:691 builtin/remote.c:836 builtin/remote.c:943
#, c-format
msgid "No such remote: '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
@@ -21315,7 +21628,7 @@ msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:270 builtin/repack.c:446
+#: builtin/repack.c:270 builtin/repack.c:630
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: от „pack-objects“ се изискват редове само с пълни шестнайсетични "
@@ -21327,113 +21640,136 @@ msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:322
+#: builtin/repack.c:309
+#, c-format
+msgid "cannot open index for %s"
+msgstr "грешка при отваряне на индекса за „%s“"
+
+#: builtin/repack.c:368
+#, c-format
+msgid "pack %s too large to consider in geometric progression"
+msgstr "пакет „%s“ е твърде голям, за да е част от геометрична прогресия"
+
+#: builtin/repack.c:401 builtin/repack.c:408 builtin/repack.c:413
+#, c-format
+msgid "pack %s too large to roll up"
+msgstr "пакет „%s“ е твърде голям за свиване"
+
+#: builtin/repack.c:460
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:324
+#: builtin/repack.c:462
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:327
+#: builtin/repack.c:465
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:329
+#: builtin/repack.c:467
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:331
+#: builtin/repack.c:469
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:333
+#: builtin/repack.c:471
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:336
+#: builtin/repack.c:474
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:338
+#: builtin/repack.c:476
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:340
+#: builtin/repack.c:478
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:341
+#: builtin/repack.c:479
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:342
+#: builtin/repack.c:480
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:344
+#: builtin/repack.c:482
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:346
+#: builtin/repack.c:484
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:347 builtin/repack.c:353
+#: builtin/repack.c:485 builtin/repack.c:491
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:348
+#: builtin/repack.c:486
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:350
+#: builtin/repack.c:488
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:352
+#: builtin/repack.c:490
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:354
+#: builtin/repack.c:492
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:356
+#: builtin/repack.c:494
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:358
+#: builtin/repack.c:496
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:368
+#: builtin/repack.c:498
+msgid "find a geometric progression with factor <N>"
+msgstr "откриване на геометрична прогресия с частно <N>"
+
+#: builtin/repack.c:508
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:372
+#: builtin/repack.c:512
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
-msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
+msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:455
+#: builtin/repack.c:527
+msgid "--geometric is incompatible with -A, -a"
+msgstr "опциите „--geometric“ и „-A“/„-a“ са несъвместими"
+
+#: builtin/repack.c:639
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
-#: builtin/repack.c:485
+#: builtin/repack.c:669
#, c-format
msgid "missing required file: %s"
msgstr "липсва задължителния файл „%s“"
-#: builtin/repack.c:487
+#: builtin/repack.c:671
#, c-format
msgid "could not unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -21615,7 +21951,7 @@ msgid ""
"could not convert the following graft(s):\n"
"%s"
msgstr ""
-"следните присадки не могат да се преобразуват:\n"
+"следните присадки не може да се преобразуват:\n"
"%s"
#: builtin/replace.c:548
@@ -21767,8 +22103,8 @@ msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:295 builtin/stash.c:587 builtin/stash.c:661
-#: builtin/stash.c:685
+#: builtin/reset.c:295 builtin/stash.c:589 builtin/stash.c:663
+#: builtin/stash.c:687
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
@@ -21827,7 +22163,7 @@ msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s
#: builtin/reset.c:392
msgid "-N can only be used with --mixed"
-msgstr "Опцията „-N“ изисква опцията „--mixed“"
+msgstr "опцията „-N“ изисква опцията „--mixed“"
#: builtin/reset.c:413
msgid "Unstaged changes after reset:"
@@ -21855,19 +22191,19 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:534
+#: builtin/rev-list.c:538
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
-#: builtin/rev-list.c:595
+#: builtin/rev-list.c:599
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:651
+#: builtin/rev-list.c:659
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:656
+#: builtin/rev-list.c:664
msgid "marked counting is incompatible with --objects"
msgstr "опцията „--objects“ е несъвместима с изброяването"
@@ -21980,19 +22316,19 @@ msgstr "запазване на първоначално празните под
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:239
+#: builtin/revert.c:237
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:252
+#: builtin/revert.c:250
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
-#: builtin/rm.c:19
+#: builtin/rm.c:20
msgid "git rm [<options>] [--] <file>..."
msgstr "git rm [ОПЦИЯ…] [--] ФАЙЛ…"
-#: builtin/rm.c:207
+#: builtin/rm.c:208
msgid ""
"the following file has staged content different from both the\n"
"file and the HEAD:"
@@ -22008,7 +22344,7 @@ msgstr[1] ""
"съдържание и\n"
"различно от съответстващото на HEAD:"
-#: builtin/rm.c:212
+#: builtin/rm.c:213
msgid ""
"\n"
"(use -f to force removal)"
@@ -22016,13 +22352,13 @@ msgstr ""
"\n"
"(за принудително изтриване използвайте опцията „-f“)"
-#: builtin/rm.c:216
+#: builtin/rm.c:217
msgid "the following file has changes staged in the index:"
msgid_plural "the following files have changes staged in the index:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание в индекса:"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание в индекса:"
-#: builtin/rm.c:220 builtin/rm.c:229
+#: builtin/rm.c:221 builtin/rm.c:230
msgid ""
"\n"
"(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
@@ -22031,50 +22367,50 @@ msgstr ""
"(за запазване на файла използвайте опцията „--cached“, а за принудително\n"
"изтриване — „-f“)"
-#: builtin/rm.c:226
+#: builtin/rm.c:227
msgid "the following file has local modifications:"
msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:244
msgid "do not list removed files"
msgstr "да не се извеждат изтритите файлове"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "only remove from the index"
msgstr "изтриване само от индекса"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:246
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "въпреки проверката за актуалността на съдържанието"
-#: builtin/rm.c:246
+#: builtin/rm.c:247
msgid "allow recursive removal"
msgstr "рекурсивно изтриване"
-#: builtin/rm.c:248
+#: builtin/rm.c:249
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
"изтриване"
-#: builtin/rm.c:282
+#: builtin/rm.c:283
msgid "No pathspec was given. Which files should I remove?"
msgstr "Не са зададени пътища. Кои файлове да се изтрият?"
-#: builtin/rm.c:305
+#: builtin/rm.c:310
msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"за да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
"или ги скатайте"
-#: builtin/rm.c:323
+#: builtin/rm.c:331
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "без използването на опцията „-r“ „%s“ няма да се изтрие рекурсивно"
-#: builtin/rm.c:362
+#: builtin/rm.c:379
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
@@ -22241,7 +22577,7 @@ msgstr "извеждане само на подаванията, които не
#: builtin/show-branch.c:669
msgid "show merges reachable from only one tip"
-msgstr "извеждане на сливанията, които могат да се достигнат само от един връх"
+msgstr "извеждане на сливанията, които може да се достигнат само от един връх"
#: builtin/show-branch.c:671
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
@@ -22357,105 +22693,113 @@ msgstr ""
"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
"локалното хранилище"
-#: builtin/sparse-checkout.c:21
+#: builtin/sparse-checkout.c:22
msgid "git sparse-checkout (init|list|set|add|reapply|disable) <options>"
msgstr "git sparse-checkout (init|list|set|add|reapply|disable) ОПЦИЯ…"
-#: builtin/sparse-checkout.c:45
+#: builtin/sparse-checkout.c:46
msgid "git sparse-checkout list"
msgstr "git sparse-checkout list"
-#: builtin/sparse-checkout.c:71
+#: builtin/sparse-checkout.c:72
msgid "this worktree is not sparse (sparse-checkout file may not exist)"
msgstr ""
"това не е частично работно дърво (вероятно липсва файл „sparse-checkout“)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:223
+#: builtin/sparse-checkout.c:227
msgid "failed to create directory for sparse-checkout file"
msgstr "директорията за частично изтегляне „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/sparse-checkout.c:264
+#: builtin/sparse-checkout.c:268
msgid "unable to upgrade repository format to enable worktreeConfig"
msgstr ""
"настройката „worktreeConfig“ не може да се включи, защото форматът на "
"хранилището не може да се обнови"
-#: builtin/sparse-checkout.c:266
+#: builtin/sparse-checkout.c:270
msgid "failed to set extensions.worktreeConfig setting"
msgstr "неуспешно задаване на настройката „extensions.worktreeConfig“"
-#: builtin/sparse-checkout.c:283
-msgid "git sparse-checkout init [--cone]"
-msgstr "git sparse-checkout init [--cone]"
+#: builtin/sparse-checkout.c:290
+msgid "git sparse-checkout init [--cone] [--[no-]sparse-index]"
+msgstr "git sparse-checkout init [--cone] [--[no-]sparse-index]"
-#: builtin/sparse-checkout.c:302
+#: builtin/sparse-checkout.c:310
msgid "initialize the sparse-checkout in cone mode"
msgstr "инициализиране на частичното изтегляне в пътеводен режим"
-#: builtin/sparse-checkout.c:339
+#: builtin/sparse-checkout.c:312
+msgid "toggle the use of a sparse index"
+msgstr "превключване на ползването на частичен индекс"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:340
+msgid "failed to modify sparse-index config"
+msgstr "настройките на частичния индекс не може да се променят"
+
+#: builtin/sparse-checkout.c:361
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: builtin/sparse-checkout.c:396
+#: builtin/sparse-checkout.c:419
#, c-format
msgid "could not normalize path %s"
msgstr "пътят „%s“ не може да се нормализира"
-#: builtin/sparse-checkout.c:408
+#: builtin/sparse-checkout.c:431
msgid "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | <patterns>)"
msgstr "git sparse-checkout (set|add) (--stdin | ШАБЛОН…)"
-#: builtin/sparse-checkout.c:433
+#: builtin/sparse-checkout.c:456
#, c-format
msgid "unable to unquote C-style string '%s'"
msgstr "цитирането на низ, форматиран за C — „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: builtin/sparse-checkout.c:487 builtin/sparse-checkout.c:511
+#: builtin/sparse-checkout.c:510 builtin/sparse-checkout.c:534
msgid "unable to load existing sparse-checkout patterns"
-msgstr "шаблоните за частично изтегляне не могат да се заредят"
+msgstr "шаблоните за частично изтегляне не може да се заредят"
-#: builtin/sparse-checkout.c:556
+#: builtin/sparse-checkout.c:579
msgid "read patterns from standard in"
msgstr "изчитане на шаблоните от стандартния вход"
-#: builtin/sparse-checkout.c:571
+#: builtin/sparse-checkout.c:594
msgid "git sparse-checkout reapply"
msgstr "git sparse-checkout reapply"
-#: builtin/sparse-checkout.c:590
+#: builtin/sparse-checkout.c:613
msgid "git sparse-checkout disable"
msgstr "git sparse-checkout disable"
-#: builtin/sparse-checkout.c:618
+#: builtin/sparse-checkout.c:644
msgid "error while refreshing working directory"
msgstr "грешка при обновяване на работната директория"
-#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:38
+#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:40
msgid "git stash list [<options>]"
msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:43
+#: builtin/stash.c:25 builtin/stash.c:45
msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
msgstr "git stash show [ОПЦИЯ…] [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:48
+#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:50
msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:25
+#: builtin/stash.c:27
msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:63
+#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:65
msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:68
+#: builtin/stash.c:29 builtin/stash.c:70
msgid "git stash clear"
msgstr "git stash clear"
-#: builtin/stash.c:28
+#: builtin/stash.c:30
msgid ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
@@ -22467,7 +22811,7 @@ msgstr ""
" [--pathspec-from-file=ФАЙЛ [--pathspec-file-nul]]\n"
" [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/stash.c:32 builtin/stash.c:85
+#: builtin/stash.c:34 builtin/stash.c:87
msgid ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
@@ -22475,19 +22819,19 @@ msgstr ""
"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
-#: builtin/stash.c:53
+#: builtin/stash.c:55
msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:58
+#: builtin/stash.c:60
msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-#: builtin/stash.c:73
+#: builtin/stash.c:75
msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:78
+#: builtin/stash.c:80
msgid ""
"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
@@ -22497,30 +22841,30 @@ msgstr ""
" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
" [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/stash.c:128
+#: builtin/stash.c:130
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash-like commit"
msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:148
+#: builtin/stash.c:150
#, c-format
msgid "Too many revisions specified:%s"
msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
-#: builtin/stash.c:162
+#: builtin/stash.c:164
msgid "No stash entries found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: builtin/stash.c:176
+#: builtin/stash.c:178
#, c-format
msgid "%s is not a valid reference"
msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
-#: builtin/stash.c:225
+#: builtin/stash.c:227
msgid "git stash clear with arguments is unimplemented"
msgstr "командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
-#: builtin/stash.c:429
+#: builtin/stash.c:431
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Untracked file in way of tracked file! Renaming\n"
@@ -22531,152 +22875,168 @@ msgstr ""
" „%s“ на „%s“\n"
" за да се направи място.\n"
-#: builtin/stash.c:490
+#: builtin/stash.c:492
msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:501
+#: builtin/stash.c:503
#, c-format
msgid "could not generate diff %s^!."
msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
-#: builtin/stash.c:508
+#: builtin/stash.c:510
msgid "conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"в индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: builtin/stash.c:514
+#: builtin/stash.c:516
msgid "could not save index tree"
msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:523
+#: builtin/stash.c:525
msgid "could not restore untracked files from stash"
-msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
+msgstr "неследени файлове не може да се възстановят от скатаното"
-#: builtin/stash.c:537
+#: builtin/stash.c:539
#, c-format
msgid "Merging %s with %s"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
-#: builtin/stash.c:547
+#: builtin/stash.c:549
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
-#: builtin/stash.c:589 builtin/stash.c:687
+#: builtin/stash.c:591 builtin/stash.c:689
msgid "attempt to recreate the index"
msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
-#: builtin/stash.c:633
+#: builtin/stash.c:635
#, c-format
msgid "Dropped %s (%s)"
msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
-#: builtin/stash.c:636
+#: builtin/stash.c:638
#, c-format
msgid "%s: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
-#: builtin/stash.c:649
+#: builtin/stash.c:651
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:699
+#: builtin/stash.c:701
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
-#: builtin/stash.c:722
+#: builtin/stash.c:724
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: builtin/stash.c:866 builtin/stash.c:903
+#: builtin/stash.c:808
+msgid "failed to parse tree"
+msgstr "дървото не може да бъде анализирано"
+
+#: builtin/stash.c:819
+msgid "failed to unpack trees"
+msgstr "дървото не може да бъде разпакетирано"
+
+#: builtin/stash.c:839
+msgid "include untracked files in the stash"
+msgstr "скатаване и на неследените файлове"
+
+#: builtin/stash.c:842
+msgid "only show untracked files in the stash"
+msgstr "извеждане само на неследените файлове в скатаното"
+
+#: builtin/stash.c:932 builtin/stash.c:969
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:884 builtin/stash.c:1538 builtin/stash.c:1603
+#: builtin/stash.c:950 builtin/stash.c:1606 builtin/stash.c:1671
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
-#: builtin/stash.c:894
+#: builtin/stash.c:960
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1109
+#: builtin/stash.c:1175
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: builtin/stash.c:1209
+#: builtin/stash.c:1275
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: builtin/stash.c:1236
+#: builtin/stash.c:1302
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1245
+#: builtin/stash.c:1311
msgid "Cannot save the untracked files"
-msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
+msgstr "Неследените файлове не може да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1256 builtin/stash.c:1265
+#: builtin/stash.c:1322 builtin/stash.c:1331
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1293
+#: builtin/stash.c:1359
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1342
+#: builtin/stash.c:1408
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
-msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
+msgstr "опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: builtin/stash.c:1358
+#: builtin/stash.c:1426
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1373
+#: builtin/stash.c:1441
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1380
+#: builtin/stash.c:1448
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1395
+#: builtin/stash.c:1463
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1400
+#: builtin/stash.c:1468
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1490
+#: builtin/stash.c:1558
msgid "Cannot remove worktree changes"
-msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
+msgstr "Промените в работното дърво не може да бъдат занулени"
-#: builtin/stash.c:1529 builtin/stash.c:1594
+#: builtin/stash.c:1597 builtin/stash.c:1662
msgid "keep index"
msgstr "запазване на индекса"
-#: builtin/stash.c:1531 builtin/stash.c:1596
+#: builtin/stash.c:1599 builtin/stash.c:1664
msgid "stash in patch mode"
msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-#: builtin/stash.c:1532 builtin/stash.c:1597
+#: builtin/stash.c:1600 builtin/stash.c:1665
msgid "quiet mode"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/stash.c:1534 builtin/stash.c:1599
+#: builtin/stash.c:1602 builtin/stash.c:1667
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-#: builtin/stash.c:1536 builtin/stash.c:1601
+#: builtin/stash.c:1604 builtin/stash.c:1669
msgid "include ignore files"
msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/stash.c:1636
+#: builtin/stash.c:1704
msgid ""
"the stash.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -22700,7 +23060,7 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:2423
+#: builtin/submodule--helper.c:47 builtin/submodule--helper.c:2424
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
@@ -22715,7 +23075,7 @@ msgstr ""
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1819
+#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1820
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
@@ -22723,18 +23083,18 @@ msgstr "директория за определянето на относите
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:472 builtin/submodule--helper.c:629
-#: builtin/submodule--helper.c:652
+#: builtin/submodule--helper.c:473 builtin/submodule--helper.c:630
+#: builtin/submodule--helper.c:653
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:524
+#: builtin/submodule--helper.c:525
#, c-format
msgid "Entering '%s'\n"
msgstr "Влизане в „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:527
+#: builtin/submodule--helper.c:528
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status for %s\n"
@@ -22743,7 +23103,7 @@ msgstr ""
"изпълнената команда завърши с ненулев изход за „%s“\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:549
+#: builtin/submodule--helper.c:550
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status while recursing in the nested "
@@ -22754,20 +23114,20 @@ msgstr ""
"вложени в „%s“\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:565
+#: builtin/submodule--helper.c:566
msgid "suppress output of entering each submodule command"
msgstr "без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:567 builtin/submodule--helper.c:888
-#: builtin/submodule--helper.c:1487
+#: builtin/submodule--helper.c:568 builtin/submodule--helper.c:889
+#: builtin/submodule--helper.c:1488
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:572
+#: builtin/submodule--helper.c:573
msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
-#: builtin/submodule--helper.c:599
+#: builtin/submodule--helper.c:600
#, c-format
msgid ""
"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
@@ -22776,55 +23136,55 @@ msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:666
+#: builtin/submodule--helper.c:667
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:670
+#: builtin/submodule--helper.c:671
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:680
+#: builtin/submodule--helper.c:681
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:687
+#: builtin/submodule--helper.c:688
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:709
+#: builtin/submodule--helper.c:710
msgid "suppress output for initializing a submodule"
msgstr "без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:714
+#: builtin/submodule--helper.c:715
msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:787 builtin/submodule--helper.c:922
+#: builtin/submodule--helper.c:788 builtin/submodule--helper.c:923
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:835
+#: builtin/submodule--helper.c:836
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:862 builtin/submodule--helper.c:1457
+#: builtin/submodule--helper.c:863 builtin/submodule--helper.c:1458
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:886 builtin/submodule--helper.c:1623
+#: builtin/submodule--helper.c:887 builtin/submodule--helper.c:1624
msgid "suppress submodule status output"
msgstr "без изход за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:887
+#: builtin/submodule--helper.c:888
msgid ""
"use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -22832,100 +23192,100 @@ msgstr ""
"използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:893
+#: builtin/submodule--helper.c:894
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:917
+#: builtin/submodule--helper.c:918
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:989
+#: builtin/submodule--helper.c:990
#, c-format
msgid "* %s %s(blob)->%s(submodule)"
msgstr "● %s %s(обект-BLOB)→%s(подмодул)"
-#: builtin/submodule--helper.c:992
+#: builtin/submodule--helper.c:993
#, c-format
msgid "* %s %s(submodule)->%s(blob)"
msgstr "● %s %s(подмодул)→%s(обект-BLOB)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1005
+#: builtin/submodule--helper.c:1006
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1055
+#: builtin/submodule--helper.c:1056
#, c-format
msgid "couldn't hash object from '%s'"
msgstr "неуспешно изчисляване на контролната сума на обект от „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1059
+#: builtin/submodule--helper.c:1060
#, c-format
msgid "unexpected mode %o\n"
msgstr "неочакван режим „%o“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1300
+#: builtin/submodule--helper.c:1301
msgid "use the commit stored in the index instead of the submodule HEAD"
msgstr ""
"използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:1302
+#: builtin/submodule--helper.c:1303
msgid "to compare the commit in the index with that in the submodule HEAD"
msgstr ""
"за сравнение на подаването указано в индекса с това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:1304
+#: builtin/submodule--helper.c:1305
msgid "skip submodules with 'ignore_config' value set to 'all'"
msgstr "прескачане на подмодули, чиято настройка „ignore_config“ е „all“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1306
+#: builtin/submodule--helper.c:1307
msgid "limit the summary size"
msgstr "ограничаване на размера на обобщението"
-#: builtin/submodule--helper.c:1311
+#: builtin/submodule--helper.c:1312
msgid "git submodule--helper summary [<options>] [<commit>] [--] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper summary [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ] -- [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1335
+#: builtin/submodule--helper.c:1336
msgid "could not fetch a revision for HEAD"
msgstr "не може да се достави версия за „HEAD“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1340
+#: builtin/submodule--helper.c:1341
msgid "--cached and --files are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: builtin/submodule--helper.c:1407
+#: builtin/submodule--helper.c:1408
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1413
+#: builtin/submodule--helper.c:1414
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1427
+#: builtin/submodule--helper.c:1428
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1438
+#: builtin/submodule--helper.c:1439
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1485
+#: builtin/submodule--helper.c:1486
msgid "suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1492
+#: builtin/submodule--helper.c:1493
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1546
+#: builtin/submodule--helper.c:1547
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -22934,56 +23294,56 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1558
+#: builtin/submodule--helper.c:1559
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
"them"
msgstr ""
-"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
+"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Може да ги "
"отхвърлите с опцията „-f“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1566
+#: builtin/submodule--helper.c:1567
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1568
+#: builtin/submodule--helper.c:1569
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1579
+#: builtin/submodule--helper.c:1580
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1595
+#: builtin/submodule--helper.c:1596
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1624
+#: builtin/submodule--helper.c:1625
msgid "remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
-#: builtin/submodule--helper.c:1625
+#: builtin/submodule--helper.c:1626
msgid "unregister all submodules"
msgstr "премахване на регистрациите на всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1630
+#: builtin/submodule--helper.c:1631
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1644
+#: builtin/submodule--helper.c:1645
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1713
+#: builtin/submodule--helper.c:1714
msgid ""
"An alternate computed from a superproject's alternate is invalid.\n"
"To allow Git to clone without an alternate in such a case, set\n"
@@ -22995,47 +23355,47 @@ msgstr ""
"задайте настройката „submodule.alternateErrorStrategy“ да е „info“ или\n"
"при клониране ползвайте опцията „--reference-if-able“ вместо „--reference“."
-#: builtin/submodule--helper.c:1752 builtin/submodule--helper.c:1755
+#: builtin/submodule--helper.c:1753 builtin/submodule--helper.c:1756
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1791
+#: builtin/submodule--helper.c:1792
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1798
+#: builtin/submodule--helper.c:1799
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1822
+#: builtin/submodule--helper.c:1823
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1825
+#: builtin/submodule--helper.c:1826
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1828
+#: builtin/submodule--helper.c:1829
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1836
+#: builtin/submodule--helper.c:1837
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1839 builtin/submodule--helper.c:2348
+#: builtin/submodule--helper.c:1840 builtin/submodule--helper.c:2349
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1841 builtin/submodule--helper.c:2350
+#: builtin/submodule--helper.c:1842 builtin/submodule--helper.c:2351
msgid "disallow cloning into non-empty directory"
msgstr "предотвратяване на клониране в непразна история"
-#: builtin/submodule--helper.c:1848
+#: builtin/submodule--helper.c:1849
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] [--single-branch] --url "
@@ -23044,108 +23404,108 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] [--single-branch] --url АДРЕС --path ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:1873
+#: builtin/submodule--helper.c:1874
#, c-format
msgid "refusing to create/use '%s' in another submodule's git dir"
msgstr ""
"„%s“ не може нито да се създаде, нито да се ползва в директорията на git на "
"друг подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1884
+#: builtin/submodule--helper.c:1885
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1888
+#: builtin/submodule--helper.c:1889
#, c-format
msgid "directory not empty: '%s'"
msgstr "директорията не е празна: „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1900
+#: builtin/submodule--helper.c:1901
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1936
+#: builtin/submodule--helper.c:1937
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
msgstr "Неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1940
+#: builtin/submodule--helper.c:1941
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Настроен е неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2041
+#: builtin/submodule--helper.c:2042
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:2045
+#: builtin/submodule--helper.c:2046
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:2075
+#: builtin/submodule--helper.c:2076
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2104
+#: builtin/submodule--helper.c:2105
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2254
+#: builtin/submodule--helper.c:2255
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:2265
+#: builtin/submodule--helper.c:2266
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:2327 builtin/submodule--helper.c:2573
+#: builtin/submodule--helper.c:2328 builtin/submodule--helper.c:2574
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2330
+#: builtin/submodule--helper.c:2331
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:2334
+#: builtin/submodule--helper.c:2335
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:2340
+#: builtin/submodule--helper.c:2341
msgid "create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "извършване на плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:2343
+#: builtin/submodule--helper.c:2344
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:2345
+#: builtin/submodule--helper.c:2346
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:2346
+#: builtin/submodule--helper.c:2347
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:2357
+#: builtin/submodule--helper.c:2358
msgid "git submodule--helper update-clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update-clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2370
+#: builtin/submodule--helper.c:2371
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2418
+#: builtin/submodule--helper.c:2419
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -23154,83 +23514,83 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:2541
+#: builtin/submodule--helper.c:2542
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "не може да се получи връзка към хранилище за подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2574
+#: builtin/submodule--helper.c:2575
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:2580
+#: builtin/submodule--helper.c:2581
msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2636
+#: builtin/submodule--helper.c:2637
msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
msgstr "проверка дали писането във файла „.gitmodules“ е безопасно"
-#: builtin/submodule--helper.c:2639
+#: builtin/submodule--helper.c:2640
msgid "unset the config in the .gitmodules file"
msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2644
+#: builtin/submodule--helper.c:2645
msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2645
+#: builtin/submodule--helper.c:2646
msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
-#: builtin/submodule--helper.c:2646
+#: builtin/submodule--helper.c:2647
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2665 git-submodule.sh:150
+#: builtin/submodule--helper.c:2666 git-submodule.sh:150
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2681
+#: builtin/submodule--helper.c:2682
msgid "suppress output for setting url of a submodule"
msgstr "без извеждане на информация при задаването на адреса на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:2685
+#: builtin/submodule--helper.c:2686
msgid "git submodule--helper set-url [--quiet] <path> <newurl>"
msgstr "git submodule--helper set-url [--quiet] [ПЪТ] [НОВ_ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:2718
+#: builtin/submodule--helper.c:2719
msgid "set the default tracking branch to master"
msgstr "задаване на стандартния следящ клон да е „master“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2720
+#: builtin/submodule--helper.c:2721
msgid "set the default tracking branch"
msgstr "задаване на стандартния следящ клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:2724
+#: builtin/submodule--helper.c:2725
msgid "git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-d|--default) <path>"
msgstr "git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-d|--default) ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:2725
+#: builtin/submodule--helper.c:2726
msgid ""
"git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-b|--branch) <branch> <path>"
msgstr "git submodule--helper set-branch [-q|--quiet] (-b|--branch) КЛОН ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:2732
+#: builtin/submodule--helper.c:2733
msgid "--branch or --default required"
msgstr "необходимо е една от опциите „--branch“ и „--default“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2735
+#: builtin/submodule--helper.c:2736
msgid "--branch and --default are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--branch“ и „--default“ са несъвместими"
-#: builtin/submodule--helper.c:2792 git.c:441 git.c:714
+#: builtin/submodule--helper.c:2793 git.c:449 git.c:724
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2798
+#: builtin/submodule--helper.c:2799
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -23243,23 +23603,23 @@ msgstr "git symbolic-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ [УКАЗАТЕЛ]"
msgid "git symbolic-ref -d [-q] <name>"
msgstr "git symbolic-ref -d [-q] ИМЕ"
-#: builtin/symbolic-ref.c:40
+#: builtin/symbolic-ref.c:42
msgid "suppress error message for non-symbolic (detached) refs"
msgstr "без извеждане на грешка за несвързани (несимволни) указатели"
-#: builtin/symbolic-ref.c:41
+#: builtin/symbolic-ref.c:43
msgid "delete symbolic ref"
msgstr "изтриване на символен указател"
-#: builtin/symbolic-ref.c:42
+#: builtin/symbolic-ref.c:44
msgid "shorten ref output"
msgstr "кратка информация за указателя"