summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2021-11-06 10:31:37 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2021-11-06 11:17:35 (GMT)
commited5fa6887245052103bc3456d23f3b778874813d (patch)
tree05d9edaff39136b33ccce76f5bac0d309234b42e
parent1b372d1ccbdeb50deeab7b33a1e9eb34a235c0b0 (diff)
downloadgit-ed5fa6887245052103bc3456d23f3b778874813d.zip
git-ed5fa6887245052103bc3456d23f3b778874813d.tar.gz
git-ed5fa6887245052103bc3456d23f3b778874813d.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (5210t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
-rw-r--r--po/bg.po8325
1 files changed, 4107 insertions, 4218 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 9bc8843..73529e3 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -62,6 +62,7 @@
# fallback резервен вариант
# pathspec magic опция за магически пътища
# bitmap index индекс на база битови маски
+# multi-pack bitmap многопакетната битова маска
# mark маркер
# plumbing команди от системно ниво
# porcelain команди от потребителско ниво
@@ -143,9 +144,10 @@
# blame извеждане на авторство
# refname име на указател
# cone pattern matching пътеводно напасване
+# sparse-checkout cone пътеводен сегмент на частичното изтегляне
# negative pattern отрицателен шаблон
# colored hunk/diff оцветено парче/разлика
-# up to date обновен, освен като самостотелва дума - актуален или completely up to date - напълно актуален
+# up to date обновен, освен като самостоятелна дума - актуален или completely up to date - напълно актуален
# stateless без запазване на състоянието
# end packet пакет за край
# identity самоличност, информация за
@@ -157,8 +159,10 @@
# expired остарял
# reroll-count номер на редакция
# Nth re-roll N-та поредна редакция
-# fetch доставам
+# fetch доставям
# prefetch предварително доставяне
+# scheduler планиращ модул
+# snapshot снимка
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -175,10 +179,10 @@
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.31\n"
+"Project-Id-Version: git 2.34\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-08-14 07:56+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-08-21 18:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-11-04 08:34+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-06 12:17+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -187,214 +191,214 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: add-interactive.c:376
+#: add-interactive.c:380
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
-#: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:64 sequencer.c:3493
-#: sequencer.c:3964 sequencer.c:4119 builtin/rebase.c:1528
-#: builtin/rebase.c:1953
+#: add-interactive.c:533 add-interactive.c:834 reset.c:65 sequencer.c:3512
+#: sequencer.c:3979 sequencer.c:4141 builtin/rebase.c:1233
+#: builtin/rebase.c:1642
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: add-interactive.c:584 git-add--interactive.perl:269
+#: add-interactive.c:588 git-add--interactive.perl:269
#: git-add--interactive.perl:294
msgid "binary"
msgstr "двоично"
-#: add-interactive.c:642 git-add--interactive.perl:278
+#: add-interactive.c:646 git-add--interactive.perl:278
#: git-add--interactive.perl:332
msgid "nothing"
msgstr "нищо"
-#: add-interactive.c:643 git-add--interactive.perl:314
+#: add-interactive.c:647 git-add--interactive.perl:314
#: git-add--interactive.perl:329
msgid "unchanged"
msgstr "няма промени"
-#: add-interactive.c:680 git-add--interactive.perl:641
+#: add-interactive.c:684 git-add--interactive.perl:641
msgid "Update"
msgstr "Обновяване"
-#: add-interactive.c:697 add-interactive.c:885
+#: add-interactive.c:701 add-interactive.c:889
#, c-format
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
-#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:88 sequencer.c:3707
+#: add-interactive.c:707 add-interactive.c:896 reset.c:89 sequencer.c:3718
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: add-interactive.c:706 git-add--interactive.perl:626
+#: add-interactive.c:710 git-add--interactive.perl:626
#, c-format, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл обновен\n"
msgstr[1] "%d файла обновени\n"
-#: add-interactive.c:724 git-add--interactive.perl:676
+#: add-interactive.c:728 git-add--interactive.perl:676
#, c-format, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-#: add-interactive.c:729 apply.c:4127 builtin/checkout.c:298
-#: builtin/reset.c:145
+#: add-interactive.c:733 apply.c:4149 builtin/checkout.c:298
+#: builtin/reset.c:151
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: add-interactive.c:759 git-add--interactive.perl:653
+#: add-interactive.c:763 git-add--interactive.perl:653
msgid "Revert"
msgstr "Отмяна"
-#: add-interactive.c:775
+#: add-interactive.c:779
msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
msgstr "Указателят „HEAD^{tree}“ не може да бъде анализиран"
-#: add-interactive.c:813 git-add--interactive.perl:629
+#: add-interactive.c:817 git-add--interactive.perl:629
#, c-format, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
-#: add-interactive.c:864 git-add--interactive.perl:693
+#: add-interactive.c:868 git-add--interactive.perl:693
#, c-format
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Няма неследени файлове.\n"
-#: add-interactive.c:868 git-add--interactive.perl:687
+#: add-interactive.c:872 git-add--interactive.perl:687
msgid "Add untracked"
msgstr "Добавяне на неследени"
-#: add-interactive.c:895 git-add--interactive.perl:623
+#: add-interactive.c:899 git-add--interactive.perl:623
#, c-format, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл добавен\n"
msgstr[1] "%d файла добавени\n"
-#: add-interactive.c:925
+#: add-interactive.c:929
#, c-format
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
-#: add-interactive.c:937 add-patch.c:1752 git-add--interactive.perl:1369
+#: add-interactive.c:941 add-patch.c:1752 git-add--interactive.perl:1369
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-#: add-interactive.c:939 add-patch.c:1750 git-add--interactive.perl:1371
+#: add-interactive.c:943 add-patch.c:1750 git-add--interactive.perl:1371
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Няма промени.\n"
-#: add-interactive.c:943 git-add--interactive.perl:1379
+#: add-interactive.c:947 git-add--interactive.perl:1379
msgid "Patch update"
msgstr "Обновяване на кръпка"
-#: add-interactive.c:982 git-add--interactive.perl:1792
+#: add-interactive.c:986 git-add--interactive.perl:1792
msgid "Review diff"
msgstr "Преглед на разликата"
-#: add-interactive.c:1010
+#: add-interactive.c:1014
msgid "show paths with changes"
msgstr "извеждане на пътищата с промени"
-#: add-interactive.c:1012
+#: add-interactive.c:1016
msgid "add working tree state to the staged set of changes"
msgstr "добавяне на състоянието на работното дърво към промените в индекса"
-#: add-interactive.c:1014
+#: add-interactive.c:1018
msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
msgstr "връщане на състоянието на индекса към соченото от „HEAD“"
-#: add-interactive.c:1016
+#: add-interactive.c:1020
msgid "pick hunks and update selectively"
msgstr "интерактивни избор и промяна на парчета код"
-#: add-interactive.c:1018
+#: add-interactive.c:1022
msgid "view diff between HEAD and index"
msgstr "разлика между соченото от „HEAD“ и индекса"
-#: add-interactive.c:1020
+#: add-interactive.c:1024
msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
msgstr "добавяне на съдържанието на неследените файлове към индекса"
-#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1077
+#: add-interactive.c:1032 add-interactive.c:1081
msgid "Prompt help:"
msgstr "Помощ:"
-#: add-interactive.c:1030
+#: add-interactive.c:1034
msgid "select a single item"
msgstr "избор на eдин елемент"
-#: add-interactive.c:1032
+#: add-interactive.c:1036
msgid "select a range of items"
msgstr "избор на поредица от елементи"
-#: add-interactive.c:1034
+#: add-interactive.c:1038
msgid "select multiple ranges"
msgstr "избор на няколко поредици от елементи"
-#: add-interactive.c:1036 add-interactive.c:1081
+#: add-interactive.c:1040 add-interactive.c:1085
msgid "select item based on unique prefix"
msgstr "избор на базата на уникален префикс"
-#: add-interactive.c:1038
+#: add-interactive.c:1042
msgid "unselect specified items"
msgstr "изваждане на указаното от избора"
-#: add-interactive.c:1040
+#: add-interactive.c:1044
msgid "choose all items"
msgstr "избор на всички елементи"
-#: add-interactive.c:1042
+#: add-interactive.c:1046
msgid "(empty) finish selecting"
msgstr "(празно) приключване на избирането"
-#: add-interactive.c:1079
+#: add-interactive.c:1083
msgid "select a numbered item"
msgstr "избор на номериран елемент"
-#: add-interactive.c:1083
+#: add-interactive.c:1087
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(празно) без избор на нищо"
-#: add-interactive.c:1091 builtin/clean.c:813 git-add--interactive.perl:1896
+#: add-interactive.c:1095 builtin/clean.c:813 git-add--interactive.perl:1896
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: add-interactive.c:1092 builtin/clean.c:814 git-add--interactive.perl:1893
+#: add-interactive.c:1096 builtin/clean.c:814 git-add--interactive.perl:1893
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: add-interactive.c:1144 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1148 git-add--interactive.perl:213
msgid "staged"
msgstr "в индекса"
-#: add-interactive.c:1144 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1148 git-add--interactive.perl:213
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: add-interactive.c:1144 apply.c:4994 apply.c:4997 builtin/am.c:2309
-#: builtin/am.c:2312 builtin/bugreport.c:135 builtin/clone.c:128
-#: builtin/fetch.c:152 builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:190
-#: builtin/submodule--helper.c:410 builtin/submodule--helper.c:1886
-#: builtin/submodule--helper.c:1889 builtin/submodule--helper.c:2343
-#: builtin/submodule--helper.c:2346 builtin/submodule--helper.c:2589
-#: builtin/submodule--helper.c:2890 builtin/submodule--helper.c:2893
+#: add-interactive.c:1148 apply.c:5016 apply.c:5019 builtin/am.c:2311
+#: builtin/am.c:2314 builtin/bugreport.c:107 builtin/clone.c:128
+#: builtin/fetch.c:152 builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:190
+#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/submodule--helper.c:1860 builtin/submodule--helper.c:2503
+#: builtin/submodule--helper.c:2506 builtin/submodule--helper.c:2573
+#: builtin/submodule--helper.c:2578 builtin/submodule--helper.c:2811
#: git-add--interactive.perl:213
msgid "path"
msgstr "път"
-#: add-interactive.c:1151
+#: add-interactive.c:1155
msgid "could not refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
#
-#: add-interactive.c:1165 builtin/clean.c:778 git-add--interactive.perl:1803
+#: add-interactive.c:1169 builtin/clean.c:778 git-add--interactive.perl:1803
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
@@ -928,7 +932,7 @@ msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
msgid "'git apply' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
-#: advice.c:145
+#: advice.c:78
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -938,37 +942,37 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.%s false"
-#: advice.c:161
+#: advice.c:94
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:252
+#: advice.c:178
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:254
+#: advice.c:180
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:256
+#: advice.c:182
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:258
+#: advice.c:184
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:260
+#: advice.c:186
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:262
+#: advice.c:188
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:270
+#: advice.c:196
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -976,40 +980,47 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:278
+#: advice.c:204
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:283 builtin/merge.c:1375
+#: advice.c:209 builtin/merge.c:1379
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:285
+#: advice.c:211
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:286
+#: advice.c:212
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:296
+#: advice.c:217
+msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
+msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
+
+#: advice.c:227
#, c-format
msgid ""
-"The following pathspecs didn't match any eligible path, but they do match "
-"index\n"
-"entries outside the current sparse checkout:\n"
+"The following paths and/or pathspecs matched paths that exist\n"
+"outside of your sparse-checkout definition, so will not be\n"
+"updated in the index:\n"
msgstr ""
-"Следните пътища не съвпадат с никой от настроените, но съвпадат с обекти\n"
-"в индекса, които са извън текущото частично изтегляне:\n"
+"Следните пътища напасват с пътища извън дефиницията за частично\n"
+"изтегляне и няма да се обновят в индекса:\n"
-#: advice.c:303
+#: advice.c:234
msgid ""
-"Disable or modify the sparsity rules if you intend to update such entries."
+"If you intend to update such entries, try one of the following:\n"
+"* Use the --sparse option.\n"
+"* Disable or modify the sparsity rules."
msgstr ""
-"Изключете или променете правилата за частичност, ако искате до обновявате "
-"такива обекти."
+"Ако искате да ги обновите, пробвайте едно от следните:\n"
+" ⁃ ползвайте опцията „--sparse“\n"
+" ⁃ изключете или променете правилата за частичност."
-#: advice.c:310
+#: advice.c:242
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
@@ -1198,37 +1209,37 @@ msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1977
+#: apply.c:1978
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2014
+#: apply.c:2015
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2176
+#: apply.c:2177
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2262
+#: apply.c:2263
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2266
+#: apply.c:2267
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2935
+#: apply.c:2936
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3056
+#: apply.c:3057
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -1237,13 +1248,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3068
+#: apply.c:3069
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3074
+#: apply.c:3075
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -1252,316 +1263,317 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3096
+#: apply.c:3097
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3104
+#: apply.c:3105
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3151
+#: apply.c:3152
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3162
+#: apply.c:3163
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3170
+#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3188
+#: apply.c:3189
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3201
+#: apply.c:3202
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3208
+#: apply.c:3209
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3229
+#: apply.c:3230
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3352
+#: apply.c:3353
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3404 apply.c:3415 apply.c:3461 midx.c:98 pack-revindex.c:214
+#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:102 pack-revindex.c:214
#: setup.c:308
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3412
+#: apply.c:3413
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3441 apply.c:3687
+#: apply.c:3442 apply.c:3709
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3527 apply.c:3702
+#: apply.c:3549 apply.c:3724
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3536 apply.c:3710 apply.c:3954
+#: apply.c:3558 apply.c:3732 apply.c:3976
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3571
+#: apply.c:3593
msgid "repository lacks the necessary blob to perform 3-way merge."
msgstr "в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за тройно сливане."
-#: apply.c:3574
+#: apply.c:3596
#, c-format
msgid "Performing three-way merge...\n"
msgstr "Тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3590 apply.c:3594
+#: apply.c:3612 apply.c:3616
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3606
+#: apply.c:3628
#, c-format
msgid "Failed to perform three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3620
+#: apply.c:3642
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3625
+#: apply.c:3647
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3642
+#: apply.c:3664
#, c-format
msgid "Falling back to direct application...\n"
msgstr "Преминаване към пряко прилагане…\n"
-#: apply.c:3654
+#: apply.c:3676
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3727
+#: apply.c:3749
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3729
+#: apply.c:3751
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3894 apply.c:3896 read-cache.c:863 read-cache.c:892
-#: read-cache.c:1353
+#: apply.c:3916 apply.c:3918 read-cache.c:876 read-cache.c:905
+#: read-cache.c:1368
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3952
+#: apply.c:3974
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3956
+#: apply.c:3978
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3976
+#: apply.c:3998
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3981
+#: apply.c:4003
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:4001
+#: apply.c:4023
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:4005
+#: apply.c:4027
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:4020
+#: apply.c:4042
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4134
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4119
+#: apply.c:4141
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4122
+#: apply.c:4144
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4131
+#: apply.c:4153
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4141
+#: apply.c:4163
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4279
+#: apply.c:4301
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4313
+#: apply.c:4335
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4319
+#: apply.c:4341
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4327
+#: apply.c:4349
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4333 apply.c:4478
+#: apply.c:4355 apply.c:4500
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:525
+#: apply.c:4398 builtin/bisect--helper.c:540 builtin/gc.c:2241
+#: builtin/gc.c:2276
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4380
+#: apply.c:4402
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4450
+#: apply.c:4472
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4548
+#: apply.c:4570
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4556
+#: apply.c:4578
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4559
+#: apply.c:4581
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4570
+#: apply.c:4592
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4578 builtin/fetch.c:993 builtin/fetch.c:1394
+#: apply.c:4600 builtin/fetch.c:998 builtin/fetch.c:1408
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4592
+#: apply.c:4614
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4596
+#: apply.c:4618
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4725
+#: apply.c:4747
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4733
+#: apply.c:4755
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4753
+#: apply.c:4775
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4910
+#: apply.c:4932
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4937
+#: apply.c:4959
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4943 apply.c:4958
+#: apply.c:4965 apply.c:4980
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4951
+#: apply.c:4973
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -1570,138 +1582,138 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4967 builtin/add.c:678 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:423
+#: apply.c:4989 builtin/add.c:707 builtin/mv.c:338 builtin/rm.c:429
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4995
+#: apply.c:5017
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:5020
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:5000 builtin/am.c:2318
+#: apply.c:5022 builtin/am.c:2320
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:5001
+#: apply.c:5023
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:5004
+#: apply.c:5026
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:5006
+#: apply.c:5028
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:5010
+#: apply.c:5032
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:5012
+#: apply.c:5034
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:5014
+#: apply.c:5036
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:5038
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5040
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:5020
+#: apply.c:5042
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:5022
+#: apply.c:5044
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:5025
+#: apply.c:5047
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:5027
+#: apply.c:5049
msgid "attempt three-way merge, fall back on normal patch if that fails"
msgstr ""
"пробване с тройно сливане, ако това не сработи — стандартно прилагане на "
"кръпка"
-#: apply.c:5029
+#: apply.c:5051
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:5032 builtin/checkout-index.c:196 builtin/ls-files.c:617
+#: apply.c:5054 builtin/checkout-index.c:196
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:5034
+#: apply.c:5056
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5035 builtin/am.c:2294 builtin/am.c:2297
+#: apply.c:5057 builtin/am.c:2296 builtin/am.c:2299
#: builtin/interpret-trailers.c:98 builtin/interpret-trailers.c:100
-#: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3991
-#: builtin/rebase.c:1347
+#: builtin/interpret-trailers.c:102 builtin/pack-objects.c:3960
+#: builtin/rebase.c:1051
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:5036
+#: apply.c:5058
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:5039 apply.c:5042
+#: apply.c:5061 apply.c:5064
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:5045
+#: apply.c:5067
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:5047
+#: apply.c:5069
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:5049
+#: apply.c:5071
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5051
+#: apply.c:5073
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5052 builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1481 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:756
-#: builtin/log.c:2297 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: apply.c:5074 builtin/add.c:372 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1483 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:788
+#: builtin/log.c:2297 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:120
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:5054
+#: apply.c:5076
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5057
+#: apply.c:5079
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5059 builtin/am.c:2306
+#: apply.c:5081 builtin/am.c:2308
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5060
+#: apply.c:5082
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -1773,152 +1785,151 @@ msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive.c:342 sequencer.c:460 sequencer.c:1915 sequencer.c:3095
-#: sequencer.c:3537 sequencer.c:3665 builtin/am.c:262 builtin/commit.c:833
-#: builtin/merge.c:1144
+#: archive.c:341 sequencer.c:473 sequencer.c:1932 sequencer.c:3114
+#: sequencer.c:3556 sequencer.c:3684 builtin/am.c:263 builtin/commit.c:834
+#: builtin/merge.c:1145
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive.c:427 builtin/add.c:205 builtin/add.c:645 builtin/rm.c:328
+#: archive.c:426 builtin/add.c:215 builtin/add.c:674 builtin/rm.c:334
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:451
+#: archive.c:450
#, c-format
msgid "no such ref: %.*s"
msgstr "такъв указател няма: %.*s"
-#: archive.c:457
+#: archive.c:456
#, c-format
msgid "not a valid object name: %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-#: archive.c:470
+#: archive.c:469
#, c-format
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "не е обект-дърво: %s"
-#: archive.c:482
+#: archive.c:481
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "текущата работна директория не е следена"
-#: archive.c:523
+#: archive.c:522
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Файлът „%s“ липсва"
-#: archive.c:525
+#: archive.c:524
#, c-format
msgid "Not a regular file: %s"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: archive.c:552
+#: archive.c:551
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:552
+#: archive.c:551
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:553 builtin/log.c:1775
+#: archive.c:552 builtin/log.c:1775
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:554
+#: archive.c:553
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:555 archive.c:558 builtin/blame.c:884 builtin/blame.c:888
-#: builtin/blame.c:889 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:135
-#: builtin/fast-export.c:1207 builtin/fast-export.c:1209
-#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:921 builtin/hash-object.c:105
-#: builtin/ls-files.c:653 builtin/ls-files.c:656 builtin/notes.c:412
-#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:191
+#: archive.c:554 archive.c:557 builtin/blame.c:880 builtin/blame.c:884
+#: builtin/blame.c:885 builtin/commit-tree.c:115 builtin/config.c:135
+#: builtin/fast-export.c:1208 builtin/fast-export.c:1210
+#: builtin/fast-export.c:1214 builtin/grep.c:935 builtin/hash-object.c:103
+#: builtin/ls-files.c:651 builtin/ls-files.c:654 builtin/notes.c:410
+#: builtin/notes.c:576 builtin/read-tree.c:115 parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:556
+#: archive.c:555
msgid "add untracked file to archive"
msgstr "добавяне на неследените файлове към архива"
-#: archive.c:559 builtin/archive.c:90
+#: archive.c:558 builtin/archive.c:88
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:561
+#: archive.c:560
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:562
+#: archive.c:561
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:564
+#: archive.c:563
msgid "set compression level"
msgstr "задаване на нивото на компресиране"
-#: archive.c:567
+#: archive.c:566
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:569 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:118 builtin/clone.c:121
-#: builtin/submodule--helper.c:1898 builtin/submodule--helper.c:2352
-#: builtin/submodule--helper.c:2902
+#: archive.c:568 builtin/archive.c:89 builtin/clone.c:118 builtin/clone.c:121
+#: builtin/submodule--helper.c:1869 builtin/submodule--helper.c:2512
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:570 builtin/archive.c:92
+#: archive.c:569 builtin/archive.c:90
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "получаване на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:571 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:717
-#: builtin/notes.c:498
+#: archive.c:570 builtin/archive.c:91 builtin/difftool.c:714
+#: builtin/notes.c:496
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:572 builtin/archive.c:94
+#: archive.c:571 builtin/archive.c:92
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:579
+#: archive.c:578
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:581
+#: archive.c:580
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:583
+#: archive.c:582
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:585
+#: archive.c:584
msgid "Options --add-file and --remote cannot be used together"
msgstr "опциите „--add-file“ и „--remote“ са несъвместими"
-#: archive.c:607
+#: archive.c:606
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:616
+#: archive.c:615
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-#: attr.c:202
+#: attr.c:203
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
-#: attr.c:363
+#: attr.c:364
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
-#: attr.c:403
+#: attr.c:404
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1926,22 +1937,22 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: bisect.c:489
+#: bisect.c:488
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:699
+#: bisect.c:698
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:766
+#: bisect.c:764
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:791
+#: bisect.c:789
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1950,7 +1961,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:796
+#: bisect.c:794
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1959,7 +1970,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:801
+#: bisect.c:799
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1968,7 +1979,7 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:809
+#: bisect.c:807
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1979,7 +1990,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:822
+#: bisect.c:820
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1990,36 +2001,36 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:861
+#: bisect.c:859
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:911
+#: bisect.c:909
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:941 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:298
+#: bisect.c:939
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:987 builtin/merge.c:153
+#: bisect.c:985 builtin/merge.c:154
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:1027
+#: bisect.c:1025
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:1057
+#: bisect.c:1055
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:1066
+#: bisect.c:1064
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -2028,7 +2039,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:1095
+#: bisect.c:1093
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -2038,7 +2049,7 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1101
+#: bisect.c:1099
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
@@ -2059,11 +2070,12 @@ msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2820 bundle.c:224 ref-filter.c:2278 remote.c:2041 sequencer.c:2333
-#: sequencer.c:4865 submodule.c:844 builtin/commit.c:1113 builtin/log.c:414
-#: builtin/log.c:1021 builtin/log.c:1629 builtin/log.c:2056 builtin/log.c:2346
-#: builtin/merge.c:428 builtin/pack-objects.c:3343 builtin/pack-objects.c:3806
-#: builtin/pack-objects.c:3821 builtin/shortlog.c:255
+#: blame.c:2820 bundle.c:224 midx.c:1039 ref-filter.c:2370 remote.c:2041
+#: sequencer.c:2350 sequencer.c:4902 submodule.c:883 builtin/commit.c:1114
+#: builtin/log.c:414 builtin/log.c:1021 builtin/log.c:1629 builtin/log.c:2056
+#: builtin/log.c:2346 builtin/merge.c:429 builtin/pack-objects.c:3373
+#: builtin/pack-objects.c:3775 builtin/pack-objects.c:3790
+#: builtin/shortlog.c:255
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -2242,8 +2254,8 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:140 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2593 sequencer.c:3385
-#: builtin/commit.c:861
+#: bundle.c:140 rerere.c:464 rerere.c:674 sequencer.c:2618 sequencer.c:3404
+#: builtin/commit.c:862
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -2302,7 +2314,7 @@ msgstr "неподдържана версия на индекса %d"
msgid "cannot write bundle version %d with algorithm %s"
msgstr "пратка %d не може да се запише с алгоритъм %s"
-#: bundle.c:524 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1938 builtin/shortlog.c:396
+#: bundle.c:524 builtin/log.c:210 builtin/log.c:1938 builtin/shortlog.c:399
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -2344,7 +2356,7 @@ msgstr "ненулев идентификатор за краен откъс %<P
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit-graph.c:204 midx.c:47
+#: commit-graph.c:204 midx.c:51
msgid "invalid hash version"
msgstr "неправилна версия на контролна сума"
@@ -2390,197 +2402,197 @@ msgstr ""
msgid "unable to find all commit-graph files"
msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не може да бъдат открити"
-#: commit-graph.c:745 commit-graph.c:782
+#: commit-graph.c:746 commit-graph.c:783
msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
msgstr ""
"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
-#: commit-graph.c:766
+#: commit-graph.c:767
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:799
+#: commit-graph.c:800
msgid "commit-graph requires overflow generation data but has none"
msgstr ""
"графът с подаванията изисква генериране на данни за отместването, но такива "
"липсват"
-#: commit-graph.c:1075 builtin/am.c:1341
+#: commit-graph.c:1105 builtin/am.c:1342
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: commit-graph.c:1337 builtin/pack-objects.c:3057
+#: commit-graph.c:1367 builtin/pack-objects.c:3070
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:1368
+#: commit-graph.c:1398
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1385
+#: commit-graph.c:1415
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1405
+#: commit-graph.c:1435
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1424
+#: commit-graph.c:1454
msgid "Computing commit graph topological levels"
msgstr "Изчисляване на топологичните нива в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1477
+#: commit-graph.c:1507
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1558
+#: commit-graph.c:1588
msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
-#: commit-graph.c:1635
+#: commit-graph.c:1665
msgid "Collecting referenced commits"
msgstr "Събиране на свързаните подавания"
-#: commit-graph.c:1660
+#: commit-graph.c:1690
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:1673
+#: commit-graph.c:1703
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:1677
+#: commit-graph.c:1707
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:1714
+#: commit-graph.c:1744
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:1732
+#: commit-graph.c:1762
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1781
+#: commit-graph.c:1811
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1812 midx.c:911
+#: commit-graph.c:1842 midx.c:1146
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1825
+#: commit-graph.c:1855
msgid "unable to create temporary graph layer"
msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1830
+#: commit-graph.c:1860
#, c-format
msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не може да бъдат зададени"
-#: commit-graph.c:1887
+#: commit-graph.c:1917
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1923
+#: commit-graph.c:1953
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-#: commit-graph.c:1939
+#: commit-graph.c:1969
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1959
+#: commit-graph.c:1989
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:2092
+#: commit-graph.c:2122
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-#: commit-graph.c:2136
+#: commit-graph.c:2166
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:2244
+#: commit-graph.c:2274
msgid "attempting to write a commit-graph, but 'core.commitGraph' is disabled"
msgstr ""
"опит за запис на гра̀фа с подаванията, но настройката „core.commitGraph“ е "
"изключена"
-#: commit-graph.c:2351
+#: commit-graph.c:2381
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2449
+#: commit-graph.c:2479
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:2459
+#: commit-graph.c:2489
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:2469 commit-graph.c:2484
+#: commit-graph.c:2499 commit-graph.c:2514
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:2476
+#: commit-graph.c:2506
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:2494
+#: commit-graph.c:2524
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2509
+#: commit-graph.c:2539
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2516
+#: commit-graph.c:2546
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2526
+#: commit-graph.c:2556
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2535
+#: commit-graph.c:2565
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2549
+#: commit-graph.c:2579
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2554
+#: commit-graph.c:2584
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2588,7 +2600,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2558
+#: commit-graph.c:2588
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2596,32 +2608,32 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2575
+#: commit-graph.c:2605
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %<PRIuMAX> < %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX> < "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit-graph.c:2581
+#: commit-graph.c:2611
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit.c:52 sequencer.c:3088 builtin/am.c:372 builtin/am.c:417
-#: builtin/am.c:422 builtin/am.c:1420 builtin/am.c:2067 builtin/replace.c:457
+#: commit.c:53 sequencer.c:3107 builtin/am.c:373 builtin/am.c:418
+#: builtin/am.c:423 builtin/am.c:1421 builtin/am.c:2068 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: commit.c:54
+#: commit.c:55
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
-#: commit.c:194
+#: commit.c:196
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -2644,29 +2656,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1237
+#: commit.c:1239
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1241
+#: commit.c:1243
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1244
+#: commit.c:1246
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1247
+#: commit.c:1249
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1501
+#: commit.c:1503
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -2680,7 +2692,7 @@ msgstr ""
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:126
+#: config.c:125
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
@@ -2695,35 +2707,35 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
-#: config.c:142
+#: config.c:141
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
-#: config.c:153
+#: config.c:152
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
-#: config.c:199
+#: config.c:201
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
-#: config.c:396
+#: config.c:398
#, c-format
msgid "invalid config format: %s"
msgstr "неправилен формат на настройка: %s"
-#: config.c:400
+#: config.c:402
#, c-format
msgid "missing environment variable name for configuration '%.*s'"
msgstr "липсва име на променлива на средата за настройката „%.*s“"
-#: config.c:405
+#: config.c:407
#, c-format
msgid "missing environment variable '%s' for configuration '%.*s'"
msgstr "липсва променлива на средата „%s“ за настройката „%.*s“"
-#: config.c:442
+#: config.c:443
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
@@ -2733,168 +2745,168 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:472 sequencer.c:2785
+#: config.c:470 sequencer.c:2804
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: config.c:478
+#: config.c:475
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
-#: config.c:511
+#: config.c:495
msgid "empty config key"
msgstr "празен ключ за настройка"
-#: config.c:529 config.c:541
+#: config.c:513 config.c:525
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
-#: config.c:555 config.c:572 config.c:579 config.c:588
+#: config.c:539 config.c:556 config.c:563 config.c:572
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "неправилен формат в „%s“"
-#: config.c:622
+#: config.c:606
#, c-format
msgid "bogus count in %s"
msgstr "неправилен брой в „%s“"
-#: config.c:626
+#: config.c:610
#, c-format
msgid "too many entries in %s"
msgstr "прекалено много записи в „%s“"
-#: config.c:636
+#: config.c:620
#, c-format
msgid "missing config key %s"
msgstr "ключът за настройка „%s“ липсва"
-#: config.c:644
+#: config.c:628
#, c-format
msgid "missing config value %s"
msgstr "стойността за настройка „%s“ липсва"
-#: config.c:995
+#: config.c:979
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
-#: config.c:999
+#: config.c:983
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-#: config.c:1003
+#: config.c:987
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-#: config.c:1007
+#: config.c:991
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
-#: config.c:1011
+#: config.c:995
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
-#: config.c:1015
+#: config.c:999
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-#: config.c:1152
+#: config.c:1136
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
-#: config.c:1152
+#: config.c:1136
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
-#: config.c:1153
+#: config.c:1137
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
-#: config.c:1163
+#: config.c:1147
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
-#: config.c:1166
+#: config.c:1150
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
-#: config.c:1169
+#: config.c:1153
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
-#: config.c:1172
+#: config.c:1156
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
-#: config.c:1175
+#: config.c:1159
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
-#: config.c:1178
+#: config.c:1162
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:1257
+#: config.c:1241
#, c-format
msgid "bad boolean config value '%s' for '%s'"
msgstr "неправилна булева стойност „%s“ за „%s“"
-#: config.c:1275
+#: config.c:1259
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:1284
+#: config.c:1268
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-#: config.c:1377
+#: config.c:1361
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
-#: config.c:1391 config.c:1402
+#: config.c:1375 config.c:1386
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:1494
+#: config.c:1476
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
-#: config.c:1527
+#: config.c:1509
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1599
+#: config.c:1581
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
-#: config.c:1625
+#: config.c:1607
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: config.c:1626
+#: config.c:1608
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -2902,132 +2914,132 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1687 builtin/pack-objects.c:4084
+#: config.c:1669 builtin/pack-objects.c:4053
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1809
+#: config.c:1792
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
-#: config.c:1812
+#: config.c:1795
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
-#: config.c:1829
+#: config.c:1813
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
-#: config.c:1874
+#: config.c:1858
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1930
+#: config.c:1914
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2294
+#: config.c:2282
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2468
+#: config.c:2456
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2513
+#: config.c:2501
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2559
+#: config.c:2547
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2561
+#: config.c:2549
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2645
+#: config.c:2633
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2677
+#: config.c:2665
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2706
+#: config.c:2694
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2958 config.c:3285
+#: config.c:2946 config.c:3273
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2969
+#: config.c:2957
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:3006 builtin/config.c:361
+#: config.c:2994 builtin/config.c:361
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:3031
+#: config.c:3019
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:3044 config.c:3298
+#: config.c:3032 config.c:3286
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:3055
+#: config.c:3043
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'%s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“%s"
-#: config.c:3065 config.c:3303
+#: config.c:3053 config.c:3291
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:3150 config.c:3400
+#: config.c:3138 config.c:3388
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:3184
+#: config.c:3172
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:3186 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
+#: config.c:3174 builtin/remote.c:662 builtin/remote.c:860 builtin/remote.c:868
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3276
+#: config.c:3264
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3443
+#: config.c:3431
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -3063,72 +3075,72 @@ msgid "expected flush after capabilities"
msgstr ""
"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
-#: connect.c:263
+#: connect.c:265
#, c-format
msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
-#: connect.c:284
+#: connect.c:286
msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
-#: connect.c:306
+#: connect.c:308
#, c-format
msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
-#: connect.c:308
+#: connect.c:310
msgid "repository on the other end cannot be shallow"
msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
-#: connect.c:347
+#: connect.c:349
msgid "invalid packet"
msgstr "неправилен пакет"
-#: connect.c:367
+#: connect.c:369
#, c-format
msgid "protocol error: unexpected '%s'"
msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
-#: connect.c:497
+#: connect.c:499
#, c-format
msgid "unknown object format '%s' specified by server"
msgstr "сървърът указа непознат формат на обект: „%s“"
-#: connect.c:526
+#: connect.c:528
#, c-format
msgid "invalid ls-refs response: %s"
msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
-#: connect.c:530
+#: connect.c:532
msgid "expected flush after ref listing"
msgstr "след изброяването на указателите се очаква изчистване на буферите"
-#: connect.c:533
+#: connect.c:535
msgid "expected response end packet after ref listing"
msgstr "след изброяването на указателите се очаква пакет за край"
-#: connect.c:666
+#: connect.c:670
#, c-format
msgid "protocol '%s' is not supported"
msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
-#: connect.c:717
+#: connect.c:721
msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
-#: connect.c:757 connect.c:820
+#: connect.c:761 connect.c:824
#, c-format
msgid "Looking up %s ... "
msgstr "Търсене на „%s“… "
-#: connect.c:761
+#: connect.c:765
#, c-format
msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
-#: connect.c:765 connect.c:836
+#: connect.c:769 connect.c:840
#, c-format
msgid ""
"done.\n"
@@ -3137,7 +3149,7 @@ msgstr ""
"готово.\n"
"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
-#: connect.c:787 connect.c:864
+#: connect.c:791 connect.c:868
#, c-format
msgid ""
"unable to connect to %s:\n"
@@ -3147,83 +3159,83 @@ msgstr ""
"%s"
#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
-#: connect.c:793 connect.c:870
+#: connect.c:797 connect.c:874
msgid "done."
msgstr "действието завърши."
-#: connect.c:824
+#: connect.c:828
#, c-format
msgid "unable to look up %s (%s)"
msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
-#: connect.c:830
+#: connect.c:834
#, c-format
msgid "unknown port %s"
msgstr "непознат порт „%s“"
-#: connect.c:967 connect.c:1299
+#: connect.c:971 connect.c:1303
#, c-format
msgid "strange hostname '%s' blocked"
msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
-#: connect.c:969
+#: connect.c:973
#, c-format
msgid "strange port '%s' blocked"
msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
-#: connect.c:979
+#: connect.c:983
#, c-format
msgid "cannot start proxy %s"
msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
-#: connect.c:1050
+#: connect.c:1054
msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
msgstr ""
"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
"\n"
" git help pull"
-#: connect.c:1190
+#: connect.c:1194
msgid "newline is forbidden in git:// hosts and repo paths"
msgstr ""
"знакът за нов ред не е позволен в адресите и в пътищата до хранилищата "
"„git://“"
-#: connect.c:1247
+#: connect.c:1251
msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
-#: connect.c:1259
+#: connect.c:1263
msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
-#: connect.c:1276
+#: connect.c:1280
msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
msgstr ""
"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
-#: connect.c:1388
+#: connect.c:1392
#, c-format
msgid "strange pathname '%s' blocked"
msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
-#: connect.c:1436
+#: connect.c:1440
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:108 builtin/fsck.c:189 builtin/prune.c:45
+#: connected.c:109 builtin/fsck.c:189 builtin/prune.c:45
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
-#: connected.c:120
+#: connected.c:122
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:144
+#: connected.c:146
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:149
+#: connected.c:151
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
@@ -3377,17 +3389,17 @@ msgstr "адресът трябва задължително да съдържа
msgid "refusing to work with credential missing protocol field"
msgstr "адресът трябва задължително да съдържа протокол"
-#: credential.c:394
+#: credential.c:395
#, c-format
msgid "url contains a newline in its %s component: %s"
msgstr "адресът съдържа нов ред в частта за %s: %s"
-#: credential.c:438
+#: credential.c:439
#, c-format
msgid "url has no scheme: %s"
msgstr "адресът е без схема: %s"
-#: credential.c:511
+#: credential.c:512
#, c-format
msgid "credential url cannot be parsed: %s"
msgstr "адресът за идентификация не може да се анализира: „%s“"
@@ -3491,23 +3503,23 @@ msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключ
msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
msgstr "непозната стойност за опцията „--diff-merges“: „%s“"
-#: diff-lib.c:557
+#: diff-lib.c:561
msgid "--merge-base does not work with ranges"
msgstr "опцията „--merge-base“ не работи с диапазони"
-#: diff-lib.c:559
+#: diff-lib.c:563
msgid "--merge-base only works with commits"
msgstr "опцията „--merge-base“ работи само с подавания"
-#: diff-lib.c:576
+#: diff-lib.c:580
msgid "unable to get HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде получен"
-#: diff-lib.c:583
+#: diff-lib.c:587
msgid "no merge base found"
msgstr "липсва база за сливане"
-#: diff-lib.c:585
+#: diff-lib.c:589
msgid "multiple merge bases found"
msgstr "много бази за сливане"
@@ -3523,19 +3535,19 @@ msgstr ""
"Не е хранилище на git. Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
"пътища извън работно дърво"
-#: diff.c:156
+#: diff.c:157
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
-#: diff.c:161
+#: diff.c:162
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:297
+#: diff.c:298
msgid ""
"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
"'dimmed-zebra', 'plain'"
@@ -3544,7 +3556,7 @@ msgstr ""
"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), „dimmed-"
"zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
-#: diff.c:325
+#: diff.c:326
#, c-format
msgid ""
"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
@@ -3557,7 +3569,7 @@ msgstr ""
"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
"форматиране)"
-#: diff.c:333
+#: diff.c:334
msgid ""
"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
"whitespace modes"
@@ -3565,12 +3577,12 @@ msgstr ""
"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
"за празни знаци"
-#: diff.c:410
+#: diff.c:411
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:470
+#: diff.c:471
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -3579,30 +3591,30 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4282
+#: diff.c:4290
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4634
+#: diff.c:4642
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4637
+#: diff.c:4645
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4640
+#: diff.c:4648
msgid ""
"-G and --pickaxe-regex are mutually exclusive, use --pickaxe-regex with -S"
msgstr ""
"опциите „-G“ и „--pickaxe-regex“ са несъвместими една с друга. Пробвайте „--"
"pickaxe-regex“ със „-S“"
-#: diff.c:4643
+#: diff.c:4651
msgid ""
"--pickaxe-all and --find-object are mutually exclusive, use --pickaxe-all "
"with -G and -S"
@@ -3610,22 +3622,22 @@ msgstr ""
"опциите „--pickaxe-all“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга. "
"Пробвайте „--pickaxe-all“ с „-G“ и „-S“"
-#: diff.c:4722
+#: diff.c:4730
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4770
+#: diff.c:4778
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-#: diff.c:4775 diff.c:4780 diff.c:4785 diff.c:4790 diff.c:5318
-#: parse-options.c:197 parse-options.c:201 builtin/commit-graph.c:180
+#: diff.c:4783 diff.c:4788 diff.c:4793 diff.c:4798 diff.c:5326
+#: parse-options.c:217 parse-options.c:221
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-#: diff.c:4807
+#: diff.c:4815
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -3634,44 +3646,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4892
+#: diff.c:4900
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-#: diff.c:4916
+#: diff.c:4924
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-#: diff.c:4930
+#: diff.c:4938
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
-#: diff.c:4980 diff.c:4986
+#: diff.c:4988 diff.c:4994
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-#: diff.c:4998
+#: diff.c:5006
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-#: diff.c:5019
+#: diff.c:5027
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-#: diff.c:5038
+#: diff.c:5046
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-#: diff.c:5078
+#: diff.c:5086
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -3680,158 +3692,158 @@ msgstr ""
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
-#: diff.c:5114 diff.c:5134
+#: diff.c:5122 diff.c:5142
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-#: diff.c:5238
+#: diff.c:5246
#, c-format
msgid "invalid regex given to -I: '%s'"
msgstr "неправилен регулярен израз подаден към „-I“: „%s“"
-#: diff.c:5287
+#: diff.c:5295
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5343
+#: diff.c:5351
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-#: diff.c:5379
+#: diff.c:5387
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
-#: diff.c:5381 diff.c:5387
+#: diff.c:5389 diff.c:5395
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
-#: diff.c:5384 builtin/log.c:179
+#: diff.c:5392 builtin/log.c:179
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5389 diff.c:5503 diff.c:5510
+#: diff.c:5397 diff.c:5511 diff.c:5518
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5390 diff.c:5393
+#: diff.c:5398 diff.c:5401
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-#: diff.c:5395
+#: diff.c:5403
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-#: diff.c:5398
+#: diff.c:5406
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --raw“"
-#: diff.c:5402
+#: diff.c:5410
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5406
+#: diff.c:5414
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-#: diff.c:5409
+#: diff.c:5417
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-#: diff.c:5411 diff.c:5419
+#: diff.c:5419 diff.c:5427
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-#: diff.c:5412
+#: diff.c:5420
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-#: diff.c:5416
+#: diff.c:5424
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-#: diff.c:5420
+#: diff.c:5428
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛ…,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-#: diff.c:5424
+#: diff.c:5432
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
-#: diff.c:5427
+#: diff.c:5435
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
-#: diff.c:5430
+#: diff.c:5438
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-#: diff.c:5433
+#: diff.c:5441
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-#: diff.c:5435
+#: diff.c:5443
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-#: diff.c:5436
+#: diff.c:5444
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
-#: diff.c:5438 diff.c:5441 diff.c:5444
+#: diff.c:5446 diff.c:5449 diff.c:5452
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
-#: diff.c:5439
+#: diff.c:5447
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-#: diff.c:5442
+#: diff.c:5450
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-#: diff.c:5445
+#: diff.c:5453
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5455
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5448
+#: diff.c:5456
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-#: diff.c:5451
+#: diff.c:5459
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-#: diff.c:5454
+#: diff.c:5462
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-#: diff.c:5457
+#: diff.c:5465
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
-#: diff.c:5459
+#: diff.c:5467
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
-#: diff.c:5460
+#: diff.c:5468
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
-#: diff.c:5461
+#: diff.c:5469
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -3839,7 +3851,7 @@ msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
-#: diff.c:5464
+#: diff.c:5472
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -3847,261 +3859,261 @@ msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-#: diff.c:5467 diff.c:5470 diff.c:5473 diff.c:5582
+#: diff.c:5475 diff.c:5478 diff.c:5481 diff.c:5590
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: diff.c:5468
+#: diff.c:5476
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-#: diff.c:5471
+#: diff.c:5479
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-#: diff.c:5474
+#: diff.c:5482
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-#: diff.c:5477
+#: diff.c:5485
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5488
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
-#: diff.c:5484 diff.c:5489 diff.c:5494
+#: diff.c:5492 diff.c:5497 diff.c:5502
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
-#: diff.c:5485
+#: diff.c:5493
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-#: diff.c:5490
+#: diff.c:5498
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-#: diff.c:5495
+#: diff.c:5503
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-#: diff.c:5498
+#: diff.c:5506
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-#: diff.c:5499
+#: diff.c:5507
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-#: diff.c:5500
+#: diff.c:5508
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-#: diff.c:5504
+#: diff.c:5512
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5516
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5519
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
-#: diff.c:5515
+#: diff.c:5523
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-#: diff.c:5517
+#: diff.c:5525
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
-#: diff.c:5520
+#: diff.c:5528
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-#: diff.c:5522
+#: diff.c:5530
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
-#: diff.c:5525
+#: diff.c:5533
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-#: diff.c:5527
+#: diff.c:5535
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-#: diff.c:5529
+#: diff.c:5537
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-#: diff.c:5532
+#: diff.c:5540
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-#: diff.c:5535
+#: diff.c:5543
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: diff.c:5538
+#: diff.c:5546
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-#: diff.c:5541
+#: diff.c:5549
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-#: diff.c:5544
+#: diff.c:5552
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-#: diff.c:5546 diff.c:5568 diff.c:5571 diff.c:5616
+#: diff.c:5554 diff.c:5576 diff.c:5579 diff.c:5624
msgid "<regex>"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5547
+#: diff.c:5555
msgid "ignore changes whose all lines match <regex>"
msgstr "без промени в редовете, които напасват РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5550
+#: diff.c:5558
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-#: diff.c:5553
+#: diff.c:5561
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-#: diff.c:5557
+#: diff.c:5565
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-#: diff.c:5559
+#: diff.c:5567
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-#: diff.c:5560
+#: diff.c:5568
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-#: diff.c:5562
+#: diff.c:5570
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: diff.c:5563
+#: diff.c:5571
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-#: diff.c:5565 diff.c:5574 diff.c:5577
+#: diff.c:5573 diff.c:5582 diff.c:5585
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: diff.c:5566
+#: diff.c:5574
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-#: diff.c:5569
+#: diff.c:5577
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-#: diff.c:5572
+#: diff.c:5580
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-#: diff.c:5575
+#: diff.c:5583
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-#: diff.c:5578
+#: diff.c:5586
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-#: diff.c:5581
+#: diff.c:5589
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
-#: diff.c:5583
+#: diff.c:5591
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
-#: diff.c:5587
+#: diff.c:5595
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-#: diff.c:5589
+#: diff.c:5597
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-#: diff.c:5591
+#: diff.c:5599
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
-#: diff.c:5593
+#: diff.c:5601
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-#: diff.c:5595
+#: diff.c:5603
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-#: diff.c:5597
+#: diff.c:5605
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-#: diff.c:5599
+#: diff.c:5607
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
-#: diff.c:5600
+#: diff.c:5608
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-#: diff.c:5603
+#: diff.c:5611
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: diff.c:5604
+#: diff.c:5612
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-#: diff.c:5608
+#: diff.c:5616
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5611
+#: diff.c:5619
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5613
+#: diff.c:5621
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
-#: diff.c:5614
+#: diff.c:5622
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-#: diff.c:5617
+#: diff.c:5625
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -4109,69 +4121,69 @@ msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
-#: diff.c:5620
+#: diff.c:5628
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-#: diff.c:5623
+#: diff.c:5631
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-#: diff.c:5626
+#: diff.c:5634
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-#: diff.c:5627 diff.c:5630
+#: diff.c:5635 diff.c:5638
msgid "<path>"
msgstr "ПЪТ"
-#: diff.c:5628
+#: diff.c:5636
msgid "show the change in the specified path first"
msgstr "първо извеждане на промяната в указания път"
-#: diff.c:5631
+#: diff.c:5639
msgid "skip the output to the specified path"
msgstr "прескачане на изхода към указания път"
-#: diff.c:5633
+#: diff.c:5641
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-#: diff.c:5634
+#: diff.c:5642
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-#: diff.c:5636
+#: diff.c:5644
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5637
+#: diff.c:5645
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-#: diff.c:5639
+#: diff.c:5647
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: diff.c:5640
+#: diff.c:5648
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
-#: diff.c:6298
+#: diff.c:6306
msgid "exhaustive rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"пълното търсене на преименувания на обекти се прескача поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6301
+#: diff.c:6309
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6304
+#: diff.c:6312
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -4182,7 +4194,7 @@ msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: diffcore-rename.c:1514
+#: diffcore-rename.c:1564
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
@@ -4222,342 +4234,430 @@ msgstr "изключване на пътеводното напасване"
msgid "cannot use %s as an exclude file"
msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
-#: dir.c:2351
+#: dir.c:2464
#, c-format
msgid "could not open directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: dir.c:2653
+#: dir.c:2766
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2777
+#: dir.c:2890
msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
msgstr ""
"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
-#: dir.c:3610
+#: dir.c:3158
+msgid ""
+"No directory name could be guessed.\n"
+"Please specify a directory on the command line"
+msgstr ""
+"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
+"Задайте директорията изрично на командния ред"
+
+#: dir.c:3837
#, c-format
msgid "index file corrupt in repo %s"
msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
-#: dir.c:3657 dir.c:3662
+#: dir.c:3884 dir.c:3889
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:3691
+#: dir.c:3918
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
-#: editor.c:74
+#: editor.c:77
#, c-format
msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
-#: entry.c:176
+#: entry.c:177
msgid "Filtering content"
msgstr "Филтриране на съдържанието"
-#: entry.c:497
+#: entry.c:498
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
-#: environment.c:152
+#: environment.c:143
#, c-format
msgid "bad git namespace path \"%s\""
msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
-#: environment.c:334
-#, c-format
-msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
-msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
-
#: exec-cmd.c:363
#, c-format
msgid "too many args to run %s"
msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
-#: fetch-pack.c:182
+#: fetch-pack.c:193
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:185
+#: fetch-pack.c:196
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:196
+#: fetch-pack.c:207
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:216
+#: fetch-pack.c:227
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:227
+#: fetch-pack.c:238
msgid "unable to write to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:288
+#: fetch-pack.c:299
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:383 fetch-pack.c:1423
+#: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1434
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:389 fetch-pack.c:1429
+#: fetch-pack.c:400 fetch-pack.c:1440
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1431
+#: fetch-pack.c:402 fetch-pack.c:1442
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1434
+#: fetch-pack.c:405 fetch-pack.c:1445
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:396 fetch-pack.c:1436
+#: fetch-pack.c:407 fetch-pack.c:1447
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:399 fetch-pack.c:1440
+#: fetch-pack.c:410 fetch-pack.c:1451
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:439
+#: fetch-pack.c:450
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:456
+#: fetch-pack.c:467
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:487
+#: fetch-pack.c:498
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:500 progress.c:339
+#: fetch-pack.c:511 progress.c:339
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:512
+#: fetch-pack.c:523
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:548
+#: fetch-pack.c:559
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:763
+#: fetch-pack.c:774
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:849
+#: fetch-pack.c:860
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:857
+#: fetch-pack.c:868
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:951
+#: fetch-pack.c:962
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:957
+#: fetch-pack.c:968
msgid "fetch-pack: invalid index-pack output"
msgstr "fetch-pack: неправилен изход от командата „index-pack“"
-#: fetch-pack.c:974
+#: fetch-pack.c:985
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:976
+#: fetch-pack.c:987
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:1019
+#: fetch-pack.c:1030
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:1027 fetch-pack.c:1033 fetch-pack.c:1036 fetch-pack.c:1042
-#: fetch-pack.c:1046 fetch-pack.c:1050 fetch-pack.c:1054 fetch-pack.c:1058
-#: fetch-pack.c:1062 fetch-pack.c:1066 fetch-pack.c:1070 fetch-pack.c:1074
-#: fetch-pack.c:1080 fetch-pack.c:1086 fetch-pack.c:1091 fetch-pack.c:1096
+#: fetch-pack.c:1038 fetch-pack.c:1044 fetch-pack.c:1047 fetch-pack.c:1053
+#: fetch-pack.c:1057 fetch-pack.c:1061 fetch-pack.c:1065 fetch-pack.c:1069
+#: fetch-pack.c:1073 fetch-pack.c:1077 fetch-pack.c:1081 fetch-pack.c:1085
+#: fetch-pack.c:1091 fetch-pack.c:1097 fetch-pack.c:1102 fetch-pack.c:1107
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
-#: fetch-pack.c:1029
+#: fetch-pack.c:1040
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:1089
+#: fetch-pack.c:1100
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:1094
+#: fetch-pack.c:1105
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:1098
+#: fetch-pack.c:1109
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1100
+#: fetch-pack.c:1111
msgid "Server does not support this repository's object format"
msgstr "Сървърът не поддържа форма̀та на обектите на това хранилище"
-#: fetch-pack.c:1113
+#: fetch-pack.c:1124
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1122 fetch-pack.c:1469 builtin/clone.c:1238
+#: fetch-pack.c:1133 fetch-pack.c:1480 builtin/clone.c:1130
msgid "source repository is shallow, reject to clone."
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова няма да се клонира."
-#: fetch-pack.c:1128 fetch-pack.c:1660
+#: fetch-pack.c:1139 fetch-pack.c:1671
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1242
+#: fetch-pack.c:1253
#, c-format
msgid "mismatched algorithms: client %s; server %s"
msgstr "различни алгоритми — на клиента: „%s“, на сървъра: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1246
+#: fetch-pack.c:1257
#, c-format
msgid "the server does not support algorithm '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа алгоритъм „%s“"
-#: fetch-pack.c:1279
+#: fetch-pack.c:1290
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1286
+#: fetch-pack.c:1297
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1329 fetch-pack.c:2043
+#: fetch-pack.c:1340 fetch-pack.c:2053
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:1347
+#: fetch-pack.c:1358
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1353
+#: fetch-pack.c:1364
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1387
+#: fetch-pack.c:1398
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1392
+#: fetch-pack.c:1403
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1402
+#: fetch-pack.c:1413
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1404
+#: fetch-pack.c:1415
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1445
+#: fetch-pack.c:1456
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1494
+#: fetch-pack.c:1505
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1499
+#: fetch-pack.c:1510
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1504
+#: fetch-pack.c:1515
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1534
+#: fetch-pack.c:1545
msgid "git fetch-pack: expected response end packet"
msgstr "git fetch-pack: очаква се пакет за край на отговора"
-#: fetch-pack.c:1939
+#: fetch-pack.c:1949
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1962 builtin/clone.c:697
+#: fetch-pack.c:1972 builtin/clone.c:581
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:2065
+#: fetch-pack.c:2075
msgid "unexpected 'ready' from remote"
msgstr "неочаквано състояние за готовност от отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:2088
+#: fetch-pack.c:2098
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:2091
+#: fetch-pack.c:2101
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
-#: gpg-interface.c:273
+#: gpg-interface.c:329 gpg-interface.c:451 gpg-interface.c:902
+#: gpg-interface.c:918
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:276
+#: gpg-interface.c:332 gpg-interface.c:454
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
-#: gpg-interface.c:470
+#: gpg-interface.c:445
+msgid ""
+"gpg.ssh.allowedSignersFile needs to be configured and exist for ssh "
+"signature verification"
+msgstr ""
+"настройката „gpg.ssh.allowedSignersFile“ трябва да е зададена за проверка на "
+"подписите на ssh"
+
+#: gpg-interface.c:469
+msgid ""
+"ssh-keygen -Y find-principals/verify is needed for ssh signature "
+"verification (available in openssh version 8.2p1+)"
+msgstr ""
+"За проверка на подписите е необходима командата (достъпна от openssh ≥ "
+"8.2p1+):\n"
+"\n"
+" ssh-keygen -Y find-principals/verify"
+
+#: gpg-interface.c:523
+#, c-format
+msgid "ssh signing revocation file configured but not found: %s"
+msgstr ""
+"файлът за отхвърляне на подписи на ssh е настроен, но не може да се открие: "
+"%s"
+
+#: gpg-interface.c:576
+#, c-format
+msgid "bad/incompatible signature '%s'"
+msgstr "лош/несъвместим подпис „%s“"
+
+#: gpg-interface.c:735 gpg-interface.c:740
+#, c-format
+msgid "failed to get the ssh fingerprint for key '%s'"
+msgstr "отпечатъкът по ssh на ключа „%s“ не може да бъде получен"
+
+#: gpg-interface.c:762
+msgid ""
+"either user.signingkey or gpg.ssh.defaultKeyCommand needs to be configured"
+msgstr ""
+"Поне една от настройките „user.signingkey“ или „gpg.ssh.defaultKeyCommand“ "
+"трябва да е зададена"
+
+#: gpg-interface.c:780
+#, c-format
+msgid "gpg.ssh.defaultKeyCommand succeeded but returned no keys: %s %s"
+msgstr ""
+"командата „gpg.ssh.defaultKeyCommand“ завърши успешно, но не върна никакви "
+"ключове: %s %s"
+
+#: gpg-interface.c:786
+#, c-format
+msgid "gpg.ssh.defaultKeyCommand failed: %s %s"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „gpg.ssh.defaultKeyCommand“: %s %s"
+
+#: gpg-interface.c:874
msgid "gpg failed to sign the data"
-msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
+msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните"
+
+#: gpg-interface.c:895
+msgid "user.signingkey needs to be set for ssh signing"
+msgstr ""
+"за подписване със ssh е необходимо да зададете настройката „user.signingkey“"
+
+#: gpg-interface.c:906
+#, c-format
+msgid "failed writing ssh signing key to '%s'"
+msgstr "неуспешно запазване на ключа за подписване на ssh в „%s“"
+
+#: gpg-interface.c:924
+#, c-format
+msgid "failed writing ssh signing key buffer to '%s'"
+msgstr "неуспешно запазване на буфера за подписване на ssh в „%s“"
+
+#: gpg-interface.c:942
+msgid ""
+"ssh-keygen -Y sign is needed for ssh signing (available in openssh version "
+"8.2p1+)"
+msgstr ""
+"За подписване със ssh е необходима командата (достъпна от openssh ≥ "
+"8.2p1+):\n"
+"\n"
+" ssh-keygen -Y"
+
+#: gpg-interface.c:954
+#, c-format
+msgid "failed reading ssh signing data buffer from '%s'"
+msgstr "неуспешно прочитане на буфера за подписване на ssh от „%s“"
#: graph.c:98
#, c-format
msgid "ignored invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:531
+#: grep.c:533
msgid ""
"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
"with -P under PCRE v2"
@@ -4565,109 +4665,109 @@ msgstr ""
"зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“). Това се поддържа "
"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
-#: grep.c:1895
+#: grep.c:1928
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:1912 setup.c:176 builtin/clone.c:416 builtin/diff.c:90
+#: grep.c:1945 setup.c:176 builtin/clone.c:302 builtin/diff.c:90
#: builtin/rm.c:136
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:1923
+#: grep.c:1956
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
-#: help.c:23
+#: help.c:24
msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
-#: help.c:24
+#: help.c:25
msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
-#: help.c:25
+#: help.c:26
msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
-#: help.c:26
+#: help.c:27
msgid "grow, mark and tweak your common history"
msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
-#: help.c:27
+#: help.c:28
msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
-#: help.c:31
+#: help.c:32
msgid "Main Porcelain Commands"
msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
-#: help.c:32
+#: help.c:33
msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
msgstr "Помощни команди / Променящи"
-#: help.c:33
+#: help.c:34
msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
msgstr "Помощни команди / Запитващи"
-#: help.c:34
+#: help.c:35
msgid "Interacting with Others"
msgstr "Съвместна работа с други хора"
-#: help.c:35
+#: help.c:36
msgid "Low-level Commands / Manipulators"
msgstr "Команди от ниско ниво / Променящи"
-#: help.c:36
+#: help.c:37
msgid "Low-level Commands / Interrogators"
msgstr "Команди от ниско ниво / Запитващи"
-#: help.c:37
+#: help.c:38
msgid "Low-level Commands / Syncing Repositories"
msgstr "Команди от ниско ниво / Синхронизация на хранилища"
-#: help.c:38
+#: help.c:39
msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
msgstr "Команди от ниско ниво / Допълнителни инструменти"
-#: help.c:300
+#: help.c:313
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
-#: help.c:307
+#: help.c:320
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-#: help.c:316
+#: help.c:329
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:365 git.c:100
+#: help.c:378 git.c:100
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
-#: help.c:405
+#: help.c:418
msgid "The Git concept guides are:"
msgstr "Ръководствата за концепциите в Git са:"
-#: help.c:429
+#: help.c:442
msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
-#: help.c:434
+#: help.c:447
msgid "External commands"
msgstr "Външни команди"
-#: help.c:449
+#: help.c:462
msgid "Command aliases"
msgstr "Псевдоними на командите"
-#: help.c:527
+#: help.c:543
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -4676,36 +4776,41 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:543 help.c:631
+#: help.c:565 help.c:662
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:591
+#: help.c:613
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:613
+#: help.c:635
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не съществува."
-#: help.c:618
+#: help.c:640
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-#: help.c:623
+#: help.c:646
+#, c-format
+msgid "Run '%s' instead? (y/N)"
+msgstr "Да се изпълни „%s“ вместо това? (y/N)"
+
+#: help.c:654
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
"имате предвид „%s“."
-#: help.c:635
+#: help.c:666
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -4719,16 +4824,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Най-близките команди са"
-#: help.c:675
+#: help.c:706
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-#: help.c:730
+#: help.c:761
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: help.c:734
+#: help.c:765
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -4742,6 +4847,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
+#: hook.c:27
+#, c-format
+msgid ""
+"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
+"You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
+msgstr ""
+"Куката „%s“ се прескача, защото липсват права за изпълнение.\n"
+"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
+" git config advice.ignoredHook false"
+
#: ident.c:353
msgid "Author identity unknown\n"
msgstr "Липсва информация за автора\n"
@@ -4807,7 +4922,7 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:454 builtin/commit.c:647
+#: ident.c:454 builtin/commit.c:648
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
@@ -4904,7 +5019,12 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "invalid value '%s' for lsrefs.unborn"
msgstr "неправилна стойност „%s“ за „lsrefs.unborn“"
-#: ls-refs.c:167
+#: ls-refs.c:174
+#, c-format
+msgid "unexpected line: '%s'"
+msgstr "неочакван ред: „%s“"
+
+#: ls-refs.c:178
msgid "expected flush after ls-refs arguments"
msgstr "след аргументите към „ls-refs“ се очаква изчистване на буферите"
@@ -4912,39 +5032,39 @@ msgstr "след аргументите към „ls-refs“ се очаква
msgid "quoted CRLF detected"
msgstr "цитирани знаци CRLF"
-#: mailinfo.c:1254 builtin/am.c:176 builtin/mailinfo.c:46
+#: mailinfo.c:1254 builtin/am.c:177 builtin/mailinfo.c:46
#, c-format
msgid "bad action '%s' for '%s'"
msgstr "неправилно действие „%s“ за „%s“"
-#: merge-ort.c:1569 merge-recursive.c:1201
+#: merge-ort.c:1584 merge-recursive.c:1211
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-ort.c:1578 merge-recursive.c:1208
+#: merge-ort.c:1593 merge-recursive.c:1218
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-ort.c:1587 merge-recursive.c:1215
+#: merge-ort.c:1602 merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-ort.c:1597 merge-ort.c:1604
+#: merge-ort.c:1612 merge-ort.c:1620
#, c-format
msgid "Note: Fast-forwarding submodule %s to %s"
msgstr "Бележка: Превъртане на подмодула „%s“ към „%s“"
-#: merge-ort.c:1625
+#: merge-ort.c:1642
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“"
-#: merge-ort.c:1632
+#: merge-ort.c:1649
#, c-format
msgid ""
"Failed to merge submodule %s, but a possible merge resolution exists:\n"
@@ -4953,7 +5073,7 @@ msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“, но е открито възможно решение:\n"
"%s\n"
-#: merge-ort.c:1636 merge-recursive.c:1269
+#: merge-ort.c:1653 merge-recursive.c:1281
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -4969,7 +5089,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
-#: merge-ort.c:1649
+#: merge-ort.c:1666
#, c-format
msgid ""
"Failed to merge submodule %s, but multiple possible merges exist:\n"
@@ -4978,21 +5098,21 @@ msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“, но са открити множество решения:\n"
"%s"
-#: merge-ort.c:1868 merge-recursive.c:1358
+#: merge-ort.c:1887 merge-recursive.c:1372
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-ort.c:1873 merge-recursive.c:1363
+#: merge-ort.c:1892 merge-recursive.c:1377
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-ort.c:1880 merge-recursive.c:1396
+#: merge-ort.c:1899 merge-recursive.c:1410
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-ort.c:2019 merge-recursive.c:2118
+#: merge-ort.c:2038 merge-recursive.c:2132
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -5001,7 +5121,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-ort.c:2029 merge-recursive.c:2128
+#: merge-ort.c:2048 merge-recursive.c:2142
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -5011,7 +5131,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-ort.c:2087
+#: merge-ort.c:2106
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to rename %s to; it was "
@@ -5022,7 +5142,7 @@ msgstr ""
"да се преименува „%s“, защото е преместен в няколко нови директории, без "
"никоя от тях да е по-честа цел."
-#: merge-ort.c:2241 merge-recursive.c:2464
+#: merge-ort.c:2260 merge-recursive.c:2478
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -5031,7 +5151,7 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-ort.c:2385 merge-recursive.c:3247
+#: merge-ort.c:2400 merge-recursive.c:3261
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -5040,7 +5160,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-ort.c:2392 merge-recursive.c:3254
+#: merge-ort.c:2407 merge-recursive.c:3268
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -5049,7 +5169,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-ort.c:2405 merge-recursive.c:3250
+#: merge-ort.c:2420 merge-recursive.c:3264
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -5058,7 +5178,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-ort.c:2413 merge-recursive.c:3257
+#: merge-ort.c:2428 merge-recursive.c:3271
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -5067,14 +5187,14 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-ort.c:2569
+#: merge-ort.c:2584
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): %s renamed to %s in %s and to %s in %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“ "
"и на „%s“ в „%s“."
-#: merge-ort.c:2664
+#: merge-ort.c:2679
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename involved in collision): rename of %s -> %s has content "
@@ -5085,24 +5205,24 @@ msgstr ""
"има и промени в съдържанието, а и има съвпадение на пътя. Може да се "
"получат вложени маркери за конфликт."
-#: merge-ort.c:2683 merge-ort.c:2707
+#: merge-ort.c:2698 merge-ort.c:2722
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/delete): %s renamed to %s in %s, but deleted in %s."
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"е изтрит в „%s“."
-#: merge-ort.c:3182 merge-recursive.c:3008
+#: merge-ort.c:3212 merge-recursive.c:3022
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-ort.c:3185 merge-recursive.c:3011
+#: merge-ort.c:3215 merge-recursive.c:3025
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-ort.c:3613
+#: merge-ort.c:3644
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file/directory): directory in the way of %s from %s; moving it to "
@@ -5111,7 +5231,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (файл/директория): директория на мястото на „%s“ от „%s“, вместо "
"това се извършва преместване в „%s“."
-#: merge-ort.c:3689
+#: merge-ort.c:3721
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed both "
@@ -5120,7 +5240,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (различни видове): „%s“ е различен вид обект в двата варианта. И "
"двата се преименуват, за да може всичко да е отразено."
-#: merge-ort.c:3696
+#: merge-ort.c:3728
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (distinct types): %s had different types on each side; renamed one "
@@ -5129,24 +5249,24 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (различни видове): „%s“ е различен вид обект в двата варианта. "
"Извършва се преименуване в единия, за да може всичко да е отразено."
-#: merge-ort.c:3796 merge-recursive.c:3087
+#: merge-ort.c:3819 merge-recursive.c:3101
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-ort.c:3798 merge-recursive.c:3091
+#: merge-ort.c:3821 merge-recursive.c:3105
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-ort.c:3800 merge-recursive.c:3136
+#: merge-ort.c:3823 merge-recursive.c:3150
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-ort.c:3802 merge-recursive.c:3137
+#: merge-ort.c:3825 merge-recursive.c:3151
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-ort.c:3833
+#: merge-ort.c:3856
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (modify/delete): %s deleted in %s and modified in %s. Version %s "
@@ -5155,7 +5275,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (промяна/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а е променен в %s. Версия "
"%s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-ort.c:4120
+#: merge-ort.c:4152
#, c-format
msgid ""
"Note: %s not up to date and in way of checking out conflicted version; old "
@@ -5167,12 +5287,12 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: The %s arguments are: 1) tree hash of a merge
#. base, and 2-3) the trees for the two trees we're merging.
#.
-#: merge-ort.c:4487
+#: merge-ort.c:4521
#, c-format
msgid "collecting merge info failed for trees %s, %s, %s"
msgstr "неуспешно събиране на информацията за сливането на „%s“, „%s“ и „%s“"
-#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3702
+#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3716
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -5181,113 +5301,113 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3468 builtin/merge.c:402
+#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3482 builtin/merge.c:403
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: merge-recursive.c:352
+#: merge-recursive.c:353
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:375
+#: merge-recursive.c:381
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
"преустановено."
-#: merge-recursive.c:384
+#: merge-recursive.c:390
#, c-format
msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
"Сливането е преустановено."
-#: merge-recursive.c:872
+#: merge-recursive.c:881
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:883
+#: merge-recursive.c:892
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:897 merge-recursive.c:916
+#: merge-recursive.c:906 merge-recursive.c:925
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:906
+#: merge-recursive.c:915
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:947 builtin/cat-file.c:41
+#: merge-recursive.c:956 builtin/cat-file.c:41
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:952
+#: merge-recursive.c:961
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:977
+#: merge-recursive.c:986
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:988
+#: merge-recursive.c:997
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:993
+#: merge-recursive.c:1002
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1223 merge-recursive.c:1235
+#: merge-recursive.c:1233 merge-recursive.c:1246
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1226 merge-recursive.c:1238
+#: merge-recursive.c:1236 merge-recursive.c:1249
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-#: merge-recursive.c:1261
+#: merge-recursive.c:1273
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1265
+#: merge-recursive.c:1277
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-#: merge-recursive.c:1266
+#: merge-recursive.c:1278
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1278
+#: merge-recursive.c:1290
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1420
+#: merge-recursive.c:1434
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1492
+#: merge-recursive.c:1506
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -5296,7 +5416,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1497
+#: merge-recursive.c:1511
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -5305,7 +5425,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1504
+#: merge-recursive.c:1518
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -5314,7 +5434,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1509
+#: merge-recursive.c:1523
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -5323,45 +5443,45 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1544
+#: merge-recursive.c:1558
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1544
+#: merge-recursive.c:1558
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1595 merge-recursive.c:2501 merge-recursive.c:3164
+#: merge-recursive.c:1609 merge-recursive.c:2515 merge-recursive.c:3178
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1605
+#: merge-recursive.c:1619
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1663
+#: merge-recursive.c:1677
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1694
+#: merge-recursive.c:1708
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1699
+#: merge-recursive.c:1713
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1726
+#: merge-recursive.c:1740
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -5370,18 +5490,18 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1731
+#: merge-recursive.c:1745
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1823
+#: merge-recursive.c:1837
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2086
+#: merge-recursive.c:2100
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -5392,7 +5512,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2220
+#: merge-recursive.c:2234
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -5401,81 +5521,81 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:3075
+#: merge-recursive.c:3089
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:3075
+#: merge-recursive.c:3089
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3114
+#: merge-recursive.c:3128
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3167
+#: merge-recursive.c:3181
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3371
+#: merge-recursive.c:3385
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3394
+#: merge-recursive.c:3408
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3399
+#: merge-recursive.c:3413
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3406
+#: merge-recursive.c:3420
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3415
+#: merge-recursive.c:3429
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3424
+#: merge-recursive.c:3438
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3477
+#: merge-recursive.c:3491
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3571
+#: merge-recursive.c:3585
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3584
+#: merge-recursive.c:3598
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3634
+#: merge-recursive.c:3648
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3799
+#: merge-recursive.c:3816
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3817 builtin/merge.c:717 builtin/merge.c:901
-#: builtin/stash.c:473
+#: merge-recursive.c:3834 builtin/merge.c:718 builtin/merge.c:904
+#: builtin/stash.c:489
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5483,143 +5603,176 @@ msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:108 rerere.c:704 builtin/am.c:1932 builtin/am.c:1966
-#: builtin/checkout.c:590 builtin/checkout.c:844 builtin/clone.c:821
-#: builtin/stash.c:267
+#: merge.c:102 rerere.c:704 builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1967
+#: builtin/checkout.c:590 builtin/checkout.c:842 builtin/clone.c:706
+#: builtin/stash.c:269
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: midx.c:74
+#: midx.c:78
msgid "multi-pack-index OID fanout is of the wrong size"
msgstr "неправилен размер на откъс (OID fanout) на индекса за множество пакети"
-#: midx.c:105
+#: midx.c:109
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
-#: midx.c:121
+#: midx.c:125
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
-#: midx.c:126
+#: midx.c:130
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
-#: midx.c:131
+#: midx.c:135
#, c-format
msgid "multi-pack-index hash version %u does not match version %u"
msgstr ""
"версията на контролната сума на индекса за множество пакети %u не съвпада с "
"%u"
-#: midx.c:148
+#: midx.c:152
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:150
+#: midx.c:154
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:152
+#: midx.c:156
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:154
+#: midx.c:158
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:170
+#: midx.c:174
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr ""
"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
"преди „%s“"
-#: midx.c:214
+#: midx.c:221
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr ""
"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
-#: midx.c:264
+#: midx.c:271
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
"„off_t“ е недостатъчен"
-#: midx.c:490
+#: midx.c:502
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-#: midx.c:496
+#: midx.c:508
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-#: midx.c:564
+#: midx.c:576
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:880 builtin/index-pack.c:1533
+#: midx.c:892
msgid "cannot store reverse index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: midx.c:920
+#: midx.c:990
+#, c-format
+msgid "could not parse line: %s"
+msgstr "редът не може да се анализира: „%s“"
+
+#: midx.c:992
+#, c-format
+msgid "malformed line: %s"
+msgstr "неправилен ред: „%s“."
+
+#: midx.c:1159
msgid "ignoring existing multi-pack-index; checksum mismatch"
msgstr ""
"индексът за множество пакети се прескача, защото контролната сума не съвпада"
-#: midx.c:943
-msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
-msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
+#: midx.c:1184
+msgid "could not load pack"
+msgstr "пакетът не може да се зареди"
-#: midx.c:989
+#: midx.c:1190
#, c-format
-msgid "did not see pack-file %s to drop"
-msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
+msgid "could not open index for %s"
+msgstr "индексът за „%s“ не може да се отвори"
-#: midx.c:1034
+#: midx.c:1201
+msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
+msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
+
+#: midx.c:1244
#, c-format
msgid "unknown preferred pack: '%s'"
msgstr "непознат предпочитан пакет: %s"
-#: midx.c:1039
+#: midx.c:1289
+#, c-format
+msgid "cannot select preferred pack %s with no objects"
+msgstr ""
+"не може да изберете „%s“, който не съдържа обекти, за предпочитан пакет"
+
+#: midx.c:1321
+#, c-format
+msgid "did not see pack-file %s to drop"
+msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
+
+#: midx.c:1367
#, c-format
msgid "preferred pack '%s' is expired"
msgstr "предпочитаният пакет „%s“ е остарял"
-#: midx.c:1055
+#: midx.c:1380
msgid "no pack files to index."
msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
-#: midx.c:1135 builtin/clean.c:37
+#: midx.c:1417
+msgid "could not write multi-pack bitmap"
+msgstr "многопакетната битова маска не може да бъде запазена"
+
+#: midx.c:1427
+msgid "could not write multi-pack-index"
+msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде запазен"
+
+#: midx.c:1486 builtin/clean.c:37
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: midx.c:1166
+#: midx.c:1517
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:1225
+#: midx.c:1577
msgid "multi-pack-index file exists, but failed to parse"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети, но не може да бъде анализиран"
-#: midx.c:1233
+#: midx.c:1585
msgid "incorrect checksum"
msgstr "неправилна контролна сума"
-#: midx.c:1236
+#: midx.c:1588
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1251
+#: midx.c:1603
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -5627,58 +5780,58 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1256
+#: midx.c:1608
msgid "the midx contains no oid"
msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
-#: midx.c:1265
+#: midx.c:1617
msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
msgstr ""
"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти във файл с индекс към "
"множество пакетни файлове"
-#: midx.c:1274
+#: midx.c:1626
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1294
+#: midx.c:1646
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-#: midx.c:1301
+#: midx.c:1653
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1317
+#: midx.c:1669
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1323
+#: midx.c:1675
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1332
+#: midx.c:1684
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: midx.c:1357
+#: midx.c:1709
msgid "Counting referenced objects"
msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
-#: midx.c:1367
+#: midx.c:1719
msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1558
+#: midx.c:1911
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: midx.c:1578
+#: midx.c:1931
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
@@ -5745,266 +5898,263 @@ msgstr ""
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
-#: object-file.c:526
+#: object-file.c:459
#, c-format
msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
msgstr ""
"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
"alternates“"
-#: object-file.c:584
+#: object-file.c:517
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
-#: object-file.c:658
+#: object-file.c:591
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr ""
"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
"дълбоко влагане"
-#: object-file.c:665
+#: object-file.c:598
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
-#: object-file.c:708
+#: object-file.c:641
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
-#: object-file.c:726
+#: object-file.c:659
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
-#: object-file.c:733
+#: object-file.c:666
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
-#: object-file.c:768
+#: object-file.c:701
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: object-file.c:789
+#: object-file.c:722
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: object-file.c:795
+#: object-file.c:728
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: object-file.c:801
+#: object-file.c:734
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: object-file.c:809
+#: object-file.c:742
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: object-file.c:869
+#: object-file.c:773
+#, c-format
+msgid "could not find object directory matching %s"
+msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
+
+#: object-file.c:823
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
-#: object-file.c:1019
+#: object-file.c:973
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-#: object-file.c:1054
+#: object-file.c:1008
#, c-format
msgid "mmap failed%s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“%s"
-#: object-file.c:1218
+#: object-file.c:1174
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: object-file.c:1353 object-file.c:2548
+#: object-file.c:1293 object-file.c:2499
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: object-file.c:1355 object-file.c:2552
+#: object-file.c:1295 object-file.c:2503
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-#: object-file.c:1397
+#: object-file.c:1417
+#, c-format
+msgid "unable to parse %s header"
+msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
+
+#: object-file.c:1419
msgid "invalid object type"
msgstr "неправилен вид обект"
-#: object-file.c:1481
-#, c-format
-msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
-msgstr ""
-"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
-"type“"
-
-#: object-file.c:1484
+#: object-file.c:1430
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: object-file.c:1490
-#, c-format
-msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
-msgstr ""
-"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-
-#: object-file.c:1493
+#: object-file.c:1434
#, c-format
-msgid "unable to parse %s header"
-msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
+msgid "header for %s too long, exceeds %d bytes"
+msgstr "заглавната част на „%s“ е прекалено дълга — надхвърля %d байта"
-#: object-file.c:1717
+#: object-file.c:1664
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: object-file.c:1721
+#: object-file.c:1668
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: object-file.c:1725
+#: object-file.c:1672
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: object-file.c:1729
+#: object-file.c:1676
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: object-file.c:1834
+#: object-file.c:1781
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: object-file.c:1841
+#: object-file.c:1788
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат зададени"
-#: object-file.c:1848
+#: object-file.c:1795
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: object-file.c:1868
+#: object-file.c:1815
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: object-file.c:1933
+#: object-file.c:1882
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: object-file.c:1935
+#: object-file.c:1884
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: object-file.c:1959
+#: object-file.c:1908
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: object-file.c:1965
+#: object-file.c:1914
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: object-file.c:1969
+#: object-file.c:1918
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: object-file.c:1973
+#: object-file.c:1922
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: object-file.c:1983 builtin/pack-objects.c:1237
+#: object-file.c:1933 builtin/pack-objects.c:1243
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: object-file.c:2060
+#: object-file.c:2011
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: object-file.c:2111
+#: object-file.c:2062
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: object-file.c:2119
+#: object-file.c:2070
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: object-file.c:2219
+#: object-file.c:2170
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: object-file.c:2222
+#: object-file.c:2173
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: object-file.c:2295 object-file.c:2305
+#: object-file.c:2246 object-file.c:2256
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: object-file.c:2311
+#: object-file.c:2262
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: object-file.c:2335
+#: object-file.c:2286 builtin/fetch.c:1445
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: object-file.c:2337
+#: object-file.c:2288
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: object-file.c:2364 builtin/index-pack.c:192
+#: object-file.c:2315
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: object-file.c:2559 object-file.c:2612
+#: object-file.c:2510
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: object-file.c:2583
+#: object-file.c:2533
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: object-file.c:2588
+#: object-file.c:2539
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: object-file.c:2594
+#: object-file.c:2544
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: object-file.c:2605
+#: object-file.c:2555
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
@@ -6133,12 +6283,27 @@ msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-#: pack-bitmap.c:868 pack-bitmap.c:874 builtin/pack-objects.c:2411
+#: pack-bitmap.c:348
+msgid "multi-pack bitmap is missing required reverse index"
+msgstr "задължителният обратен индекс липсва в многопакетната битова маска"
+
+#: pack-bitmap.c:424
+msgid "load_reverse_index: could not open pack"
+msgstr ""
+"load_reverse_index: пакетът не може да се отвори (при зареждане на обратния "
+"индекс)"
+
+#: pack-bitmap.c:1064 pack-bitmap.c:1070 builtin/pack-objects.c:2424
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: pack-bitmap.c:1571 builtin/rev-list.c:92
+#: pack-bitmap.c:1916
+#, c-format
+msgid "could not find %s in pack %s at offset %<PRIuMAX>"
+msgstr "„%s“ липсва в пакет „%s“ при отместване %<PRIuMAX>"
+
+#: pack-bitmap.c:1952 builtin/rev-list.c:92
#, c-format
msgid "unable to get disk usage of %s"
msgstr "използваното място за „%s“ не може да бъде получено"
@@ -6170,50 +6335,50 @@ msgstr ""
"идентификатор на контролна сума %2$<PRIu32> на файла с обратен индекс „%1$s“ "
"не се поддържа"
-#: pack-write.c:250
+#: pack-write.c:251
msgid "cannot both write and verify reverse index"
msgstr "обратният индекс не може едновременно да се записва и да се проверява"
-#: pack-write.c:271
+#: pack-write.c:270
#, c-format
msgid "could not stat: %s"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: pack-write.c:283
+#: pack-write.c:282
#, c-format
msgid "failed to make %s readable"
msgstr "не може да се дадат права за четене на „%s“"
-#: pack-write.c:522
+#: pack-write.c:520
#, c-format
msgid "could not write '%s' promisor file"
msgstr "гарантиращият файл „%s“ не може да се запише"
-#: packfile.c:625
+#: packfile.c:626
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:655
+#: packfile.c:656
#, c-format
msgid "packfile %s cannot be mapped%s"
msgstr "не може да се изпълни „mmap“ върху пакетния файл „%s“%s"
-#: packfile.c:1934
+#: packfile.c:1923
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1938
+#: packfile.c:1927
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
-#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
+#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24 builtin/commit-graph.c:175
#, c-format
msgid "option `%s' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
@@ -6235,72 +6400,72 @@ msgstr ""
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: parse-options.c:38
+#: parse-options.c:58
#, c-format
msgid "%s requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква аргумент"
-#: parse-options.c:73
+#: parse-options.c:93
#, c-format
msgid "%s is incompatible with %s"
msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
-#: parse-options.c:78
+#: parse-options.c:98
#, c-format
msgid "%s : incompatible with something else"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с нещо"
-#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:317
+#: parse-options.c:112 parse-options.c:116
#, c-format
msgid "%s takes no value"
msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
-#: parse-options.c:94
+#: parse-options.c:114
#, c-format
msgid "%s isn't available"
msgstr "опцията „%s“ не е налична"
-#: parse-options.c:217
+#: parse-options.c:237
#, c-format
msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
msgstr ""
"„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
-#: parse-options.c:386
+#: parse-options.c:393
#, c-format
msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
-#: parse-options.c:420 parse-options.c:428
+#: parse-options.c:427 parse-options.c:435
#, c-format
msgid "did you mean `--%s` (with two dashes)?"
msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
-#: parse-options.c:668 parse-options.c:988
+#: parse-options.c:677 parse-options.c:1053
#, c-format
msgid "alias of --%s"
msgstr "псевдоним на „--%s“"
-#: parse-options.c:879
+#: parse-options.c:891
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "непозната опция: „%s“"
-#: parse-options.c:881
+#: parse-options.c:893
#, c-format
msgid "unknown switch `%c'"
msgstr "непознат флаг „%c“"
-#: parse-options.c:883
+#: parse-options.c:895
#, c-format
msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
-#: parse-options.c:907
+#: parse-options.c:919
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:926
+#: parse-options.c:933
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
@@ -6308,48 +6473,72 @@ msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation.
#.
-#: parse-options.c:932
+#: parse-options.c:948
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:935
+#. TRANSLATORS: You should only need to translate this format
+#. string if your language is a RTL language (e.g. Arabic,
+#. Hebrew etc.), not if it's a LTR language (e.g. German,
+#. Russian, Chinese etc.).
+#. *
+#. When a translated usage string has an embedded "\n" it's
+#. because options have wrapped to the next line. The line
+#. after the "\n" will then be padded to align with the
+#. command name, such as N_("git cmd [opt]\n<8
+#. spaces>[opt2]"), where the 8 spaces are the same length as
+#. "git cmd ".
+#. *
+#. This format string prints out that already-translated
+#. line. The "%*s" is whitespace padding to account for the
+#. padding at the start of the line that we add in this
+#. function. The "%s" is a line in the (hopefully already
+#. translated) N_() usage string, which contained embedded
+#. newlines before we split it up.
+#.
+#: parse-options.c:969
+#, c-format
+msgid "%*s%s"
+msgstr "%*s%s"
+
+#: parse-options.c:992
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:974
+#: parse-options.c:1039
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
-#: path.c:915
+#: path.c:922
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не може да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
-#: pathspec.c:151
+#: pathspec.c:150
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr ""
"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
-#: pathspec.c:169
+#: pathspec.c:168
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
-#: pathspec.c:172
+#: pathspec.c:171
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
-#: pathspec.c:215
+#: pathspec.c:214
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
-#: pathspec.c:280
+#: pathspec.c:279
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:287
+#: pathspec.c:286
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
@@ -6357,51 +6546,51 @@ msgstr ""
"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
"други глобални настройки за пътища"
-#: pathspec.c:327
+#: pathspec.c:326
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
-#: pathspec.c:348
+#: pathspec.c:347
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
-#: pathspec.c:353
+#: pathspec.c:352
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
-#: pathspec.c:391
+#: pathspec.c:390
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
-#: pathspec.c:450
+#: pathspec.c:449
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:466
+#: pathspec.c:465
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository at '%s'"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището при „%s“"
-#: pathspec.c:542
+#: pathspec.c:541
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
-#: pathspec.c:552
+#: pathspec.c:551
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:619
+#: pathspec.c:618
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-#: pathspec.c:664
+#: pathspec.c:663
#, c-format
msgid "line is badly quoted: %s"
msgstr "неправилно цитиран ред: %s"
@@ -6422,7 +6611,7 @@ msgstr "пакетът за край на отговора не може да с
msgid "flush packet write failed"
msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
-#: pkt-line.c:153 pkt-line.c:265
+#: pkt-line.c:153
msgid "protocol error: impossibly long line"
msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
@@ -6430,7 +6619,7 @@ msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
msgid "packet write with format failed"
msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
-#: pkt-line.c:204
+#: pkt-line.c:204 pkt-line.c:252
msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
msgstr ""
"неуспешен запис на пакетен файл — данните надвишават максималният размер на "
@@ -6441,25 +6630,25 @@ msgstr ""
msgid "packet write failed: %s"
msgstr "неуспешен запис на пакет: %s"
-#: pkt-line.c:328 pkt-line.c:329
+#: pkt-line.c:349 pkt-line.c:350
msgid "read error"
msgstr "грешка при четене"
-#: pkt-line.c:339 pkt-line.c:340
+#: pkt-line.c:360 pkt-line.c:361
msgid "the remote end hung up unexpectedly"
msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
-#: pkt-line.c:369 pkt-line.c:371
+#: pkt-line.c:390 pkt-line.c:392
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
-#: pkt-line.c:386 pkt-line.c:388 pkt-line.c:394 pkt-line.c:396
+#: pkt-line.c:407 pkt-line.c:409 pkt-line.c:415 pkt-line.c:417
#, c-format
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
-#: pkt-line.c:413 sideband.c:165
+#: pkt-line.c:434 sideband.c:165
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
@@ -6473,7 +6662,7 @@ msgstr "Обновяване на индекса"
msgid "unable to create threaded lstat: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
-#: pretty.c:988
+#: pretty.c:1051
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
@@ -6505,21 +6694,21 @@ msgstr "object-info: след аргументите се очаква изчи
msgid "Removing duplicate objects"
msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
-#: range-diff.c:78
+#: range-diff.c:67
msgid "could not start `log`"
msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
-#: range-diff.c:80
+#: range-diff.c:69
msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:101 sequencer.c:5550
+#: range-diff.c:97 sequencer.c:5605
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: range-diff.c:115
+#: range-diff.c:111
#, c-format
msgid ""
"could not parse first line of `log` output: did not start with 'commit ': "
@@ -6528,12 +6717,12 @@ msgstr ""
"първият ред от изхода на командата „log“ не може да се анализира, защото не "
"започва с „commit “: „%s“"
-#: range-diff.c:140
+#: range-diff.c:137
#, c-format
msgid "could not parse git header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
-#: range-diff.c:307
+#: range-diff.c:304
msgid "failed to generate diff"
msgstr "неуспешно търсене на разлика"
@@ -6563,7 +6752,7 @@ msgstr ""
"%s: може да добавяте само обикновени файлове, символни връзки и директории "
"на git"
-#: read-cache.c:753
+#: read-cache.c:753 builtin/submodule--helper.c:3241
#, c-format
msgid "'%s' does not have a commit checked out"
msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
@@ -6583,16 +6772,16 @@ msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
msgid "unable to stat '%s'"
msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
-#: read-cache.c:1358
+#: read-cache.c:1373
#, c-format
msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
-#: read-cache.c:1573
+#: read-cache.c:1588
msgid "Refresh index"
msgstr "Обновяване на индекса"
-#: read-cache.c:1705
+#: read-cache.c:1720
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -6601,7 +6790,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1715
+#: read-cache.c:1730
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -6611,152 +6800,152 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1771
+#: read-cache.c:1786
#, c-format
msgid "bad signature 0x%08x"
msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1774
+#: read-cache.c:1789
#, c-format
msgid "bad index version %d"
msgstr "неправилна версия на индекса %d"
-#: read-cache.c:1783
+#: read-cache.c:1798
msgid "bad index file sha1 signature"
msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
-#: read-cache.c:1817
+#: read-cache.c:1832
#, c-format
msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
msgstr ""
"индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
-#: read-cache.c:1819
+#: read-cache.c:1834
#, c-format
msgid "ignoring %.4s extension"
msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
-#: read-cache.c:1856
+#: read-cache.c:1871
#, c-format
msgid "unknown index entry format 0x%08x"
msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
-#: read-cache.c:1872
+#: read-cache.c:1887
#, c-format
msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
-#: read-cache.c:1929
+#: read-cache.c:1944
msgid "unordered stage entries in index"
msgstr "неподредени записи в индекса"
-#: read-cache.c:1932
+#: read-cache.c:1947
#, c-format
msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
-#: read-cache.c:1935
+#: read-cache.c:1950
#, c-format
msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "неподредени записи за „%s“"
-#: read-cache.c:2041 read-cache.c:2339 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
-#: submodule.c:1622 builtin/add.c:575 builtin/check-ignore.c:183
-#: builtin/checkout.c:519 builtin/checkout.c:706 builtin/clean.c:987
-#: builtin/commit.c:377 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:505
-#: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:291
-#: builtin/submodule--helper.c:333
+#: read-cache.c:2065 read-cache.c:2363 rerere.c:549 rerere.c:583 rerere.c:1095
+#: submodule.c:1662 builtin/add.c:603 builtin/check-ignore.c:183
+#: builtin/checkout.c:519 builtin/checkout.c:708 builtin/clean.c:987
+#: builtin/commit.c:378 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:519
+#: builtin/mv.c:148 builtin/reset.c:253 builtin/rm.c:293
+#: builtin/submodule--helper.c:327 builtin/submodule--helper.c:3201
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: read-cache.c:2185
+#: read-cache.c:2209
#, c-format
msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша "
"(load_cache_entries): %s"
-#: read-cache.c:2198
+#: read-cache.c:2222
#, c-format
msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
msgstr ""
"не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша "
"(load_cache_entries): %s"
-#: read-cache.c:2231
+#: read-cache.c:2255
#, c-format
msgid "%s: index file open failed"
msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
-#: read-cache.c:2235
+#: read-cache.c:2259
#, c-format
msgid "%s: cannot stat the open index"
msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
-#: read-cache.c:2239
+#: read-cache.c:2263
#, c-format
msgid "%s: index file smaller than expected"
msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
-#: read-cache.c:2243
+#: read-cache.c:2267
#, c-format
msgid "%s: unable to map index file%s"
msgstr "%s: неуспешно изпълнение на „mmap“ върху индексния файл%s"
-#: read-cache.c:2286
+#: read-cache.c:2310
#, c-format
msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса "
"(load_index_extensions): %s"
-#: read-cache.c:2313
+#: read-cache.c:2337
#, c-format
msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
msgstr ""
"не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса "
"(load_index_extensions): %s"
-#: read-cache.c:2351
+#: read-cache.c:2375
#, c-format
msgid "could not freshen shared index '%s'"
msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
-#: read-cache.c:2398
+#: read-cache.c:2434
#, c-format
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:3032 strbuf.c:1173 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1146
+#: read-cache.c:3065 strbuf.c:1179 wrapper.c:641 builtin/merge.c:1147
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3075
+#: read-cache.c:3108
msgid "failed to convert to a sparse-index"
msgstr "индексът не може да бъде превърнат в частичен"
-#: read-cache.c:3146 sequencer.c:2684 sequencer.c:4440
+#: read-cache.c:3179
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:3159
+#: read-cache.c:3192
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:3171
+#: read-cache.c:3204
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: read-cache.c:3200
+#: read-cache.c:3233
#, c-format
msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не може да бъдат поправени"
-#: read-cache.c:3349
+#: read-cache.c:3390
#, c-format
msgid "%s: cannot drop to stage #0"
msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
@@ -6838,7 +7027,7 @@ msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
-#: rebase-interactive.c:75 git-rebase--preserve-merges.sh:218
+#: rebase-interactive.c:75
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -6846,7 +7035,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Не изтривайте редове. Подаванията може да се прескачат с командата „drop“.\n"
-#: rebase-interactive.c:78 git-rebase--preserve-merges.sh:222
+#: rebase-interactive.c:78
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -6854,7 +7043,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-#: rebase-interactive.c:84 git-rebase--preserve-merges.sh:861
+#: rebase-interactive.c:84
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -6869,7 +7058,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:89 git-rebase--preserve-merges.sh:938
+#: rebase-interactive.c:89
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -6879,14 +7068,14 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3836
-#: sequencer.c:3862 sequencer.c:5656 builtin/fsck.c:328 builtin/rebase.c:271
+#: rebase-interactive.c:113 rerere.c:469 rerere.c:676 sequencer.c:3888
+#: sequencer.c:3914 sequencer.c:5711 builtin/fsck.c:328 builtin/gc.c:1789
+#: builtin/rebase.c:190
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
-#: rebase-interactive.c:119 builtin/rebase.c:203 builtin/rebase.c:229
-#: builtin/rebase.c:253
+#: rebase-interactive.c:119
#, c-format
msgid "could not write '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се запише."
@@ -6917,12 +7106,10 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: rebase-interactive.c:236 rebase-interactive.c:241 sequencer.c:2597
-#: builtin/rebase.c:189 builtin/rebase.c:214 builtin/rebase.c:240
-#: builtin/rebase.c:265
+#: rebase.c:29
#, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "от „%s“ не може да се чете."
+msgid "%s: 'preserve' superseded by 'merges'"
+msgstr "%s: „merges“ заменя „preserve“"
#: ref-filter.c:42 wt-status.c:2036
msgid "gone"
@@ -6943,257 +7130,278 @@ msgstr "назад с %d"
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:230
+#: ref-filter.c:235
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:232
+#: ref-filter.c:237
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:254
+#: ref-filter.c:259
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:258
+#: ref-filter.c:263
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:260
+#: ref-filter.c:265
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:315
+#: ref-filter.c:320
#, c-format
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:339
+#: ref-filter.c:344
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
-#: ref-filter.c:347
+#: ref-filter.c:352
#, c-format
msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:359
+#: ref-filter.c:364
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:372
+#: ref-filter.c:377
#, c-format
msgid "unrecognized %%(subject) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(subject): %s"
-#: ref-filter.c:391
+#: ref-filter.c:396
#, c-format
msgid "expected %%(trailers:key=<value>)"
msgstr "очаква се %%(trailers:КЛЮЧ=СТОЙНОСТ)"
-#: ref-filter.c:393
+#: ref-filter.c:398
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-#: ref-filter.c:424
+#: ref-filter.c:429
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:426
+#: ref-filter.c:431
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:441
+#: ref-filter.c:443
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(raw) argument: %s"
+msgstr "непознат аргумент за „%%(raw)“: %s"
+
+#: ref-filter.c:458
#, c-format
msgid "positive value expected '%s' in %%(%s)"
msgstr "очаква се положителна стойност за „%s“ в %%(%s)"
-#: ref-filter.c:445
+#: ref-filter.c:462
#, c-format
msgid "unrecognized argument '%s' in %%(%s)"
msgstr "непознат аргумент „%s“ в %%(%s)"
-#: ref-filter.c:459
+#: ref-filter.c:476
#, c-format
msgid "unrecognized email option: %s"
msgstr "непозната опция за е-поща: %s"
-#: ref-filter.c:489
+#: ref-filter.c:506
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:501
+#: ref-filter.c:518
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:508
+#: ref-filter.c:525
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:517
+#: ref-filter.c:534
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:525
+#: ref-filter.c:542
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:543
+#: ref-filter.c:560
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:645
+#: ref-filter.c:568
+#, c-format
+msgid "%%(rest) does not take arguments"
+msgstr "%%(rest) не приема аргументи"
+
+#: ref-filter.c:680
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:672
+#: ref-filter.c:707
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:676
+#: ref-filter.c:711
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
-#: ref-filter.c:801
+#: ref-filter.c:844
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:865
+#: ref-filter.c:910
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:867
+#: ref-filter.c:912
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:869
+#: ref-filter.c:914
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:897
+#: ref-filter.c:946
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:899
+#: ref-filter.c:948
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:901
+#: ref-filter.c:950
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:916
+#: ref-filter.c:965
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:973
+#: ref-filter.c:1027
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1621
+#: ref-filter.c:1033
+#, c-format
+msgid "this command reject atom %%(%.*s)"
+msgstr "тази команда отхвърли лексемата %%(%.*s)"
+
+#: ref-filter.c:1040
+#, c-format
+msgid "--format=%.*s cannot be used with --python, --shell, --tcl"
+msgstr ""
+"опцията „--format=%.*s“ е несъвместима с „--python“, „--shell“, „--tcl“"
+
+#: ref-filter.c:1706
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1624
+#: ref-filter.c:1709
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1627
+#: ref-filter.c:1712
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
-#: ref-filter.c:1631
+#: ref-filter.c:1716
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1634
+#: ref-filter.c:1719
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "(указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“)"
-#: ref-filter.c:1637
+#: ref-filter.c:1722
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1669 ref-filter.c:1880
+#: ref-filter.c:1754 ref-filter.c:1972
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1679
+#: ref-filter.c:1764
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:2064
+#: ref-filter.c:2155
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:2153
+#: ref-filter.c:2245
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2158 refs.c:676
+#: ref-filter.c:2250 refs.c:673
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2502
+#: ref-filter.c:2623
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2596
+#: ref-filter.c:2726
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2601
+#: ref-filter.c:2731
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
-#: refs.c:264
+#: refs.c:261
#, c-format
msgid "%s does not point to a valid object!"
msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
-#: refs.c:566
+#: refs.c:563
#, c-format
msgid ""
"Using '%s' as the name for the initial branch. This default branch name\n"
@@ -7218,81 +7426,81 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch -m ИМЕ\n"
-#: refs.c:588
+#: refs.c:585
#, c-format
msgid "could not retrieve `%s`"
msgstr "„%s“ не може да бъде получен"
-#: refs.c:598
+#: refs.c:595
#, c-format
msgid "invalid branch name: %s = %s"
msgstr "неправилно име на клон: „%s = %s“"
-#: refs.c:674
+#: refs.c:671
#, c-format
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-#: refs.c:922
+#: refs.c:920
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
-#: refs.c:929
+#: refs.c:927
#, c-format
msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
-#: refs.c:994
+#: refs.c:992
#, c-format
msgid "log for %s is empty"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
-#: refs.c:1086
+#: refs.c:1084
#, c-format
msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
-#: refs.c:1157
+#: refs.c:1155
#, c-format
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "неуспешно обновяване на указателя (update_ref) „%s“: %s"
-#: refs.c:2051
+#: refs.c:2062
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-#: refs.c:2131
+#: refs.c:2142
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs.c:2142
+#: refs.c:2153
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr "обновяванията на указатели са преустановени от кука"
-#: refs.c:2242 refs.c:2272
+#: refs.c:2253 refs.c:2283
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-#: refs.c:2248 refs.c:2283
+#: refs.c:2259 refs.c:2294
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
-#: refs/files-backend.c:1228
+#: refs/files-backend.c:1271
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1542
-#: refs/packed-backend.c:1552
+#: refs/files-backend.c:1285 refs/packed-backend.c:1549
+#: refs/packed-backend.c:1559
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1555
+#: refs/files-backend.c:1288 refs/packed-backend.c:1562
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
@@ -7596,7 +7804,7 @@ msgstr "приложеното коригиране на конфликт не
msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
msgstr "грешки при записването на „%s“ (%s)"
-#: rerere.c:482
+#: rerere.c:482 builtin/gc.c:2246 builtin/gc.c:2281
#, c-format
msgid "failed to flush '%s'"
msgstr "грешка при изчистването на буферите при записването на „%s“"
@@ -7644,8 +7852,8 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:865 submodule.c:2076 builtin/log.c:2002
-#: builtin/submodule--helper.c:1805 builtin/submodule--helper.c:1848
+#: rerere.c:865 submodule.c:2121 builtin/log.c:2002
+#: builtin/submodule--helper.c:1776 builtin/submodule--helper.c:1819
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -7683,49 +7891,43 @@ msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отво
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: reset.c:69 reset.c:75 sequencer.c:3689
+#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3705
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: revision.c:2344
+#: revision.c:2259
+msgid "--unsorted-input is incompatible with --no-walk"
+msgstr "опциите „--unsorted-input“ и „--no-walk“ са несъвместими"
+
+#: revision.c:2346
msgid "--unpacked=<packfile> no longer supported"
msgstr "опцията „--unpacked=ПАКЕТЕН_ФАЙЛ“ вече не се поддържа"
-#: revision.c:2684
+#: revision.c:2655 revision.c:2659
+msgid "--no-walk is incompatible with --unsorted-input"
+msgstr "опциите „--no-walk“ и „--unsorted-input“ са несъвместими"
+
+#: revision.c:2690
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2687
+#: revision.c:2693
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2893
+#: revision.c:2895
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
"p“ и „-s“"
-#: run-command.c:766
-msgid "open /dev/null failed"
-msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-
-#: run-command.c:1274
+#: run-command.c:1278
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-#: run-command.c:1344
-#, c-format
-msgid ""
-"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
-"You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
-msgstr ""
-"Куката „%s“ се прескача, защото липсват права за изпълнение.\n"
-"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
-" git config advice.ignoredHook false"
-
#: send-pack.c:150
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
msgstr ""
@@ -7747,24 +7949,24 @@ msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:433
+#: send-pack.c:435
msgid "send-pack: unable to fork off fetch subprocess"
msgstr "send-pack: неуспешно създаване на процес"
-#: send-pack.c:455
+#: send-pack.c:457
msgid "push negotiation failed; proceeding anyway with push"
msgstr "неуспешно договаряне на изтласкване, но се продължава с изтласкването"
-#: send-pack.c:526
+#: send-pack.c:528
msgid "the receiving end does not support this repository's hash algorithm"
msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа алгоритъма за контролни суми на това хранилище"
-#: send-pack.c:535
+#: send-pack.c:537
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:537
+#: send-pack.c:539
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -7772,101 +7974,149 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:544
+#: send-pack.c:546
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:549
+#: send-pack.c:551
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:196
+#: sequencer.c:197
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:324
+#: sequencer.c:325
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:344 builtin/rebase.c:757 builtin/rebase.c:1592 builtin/rm.c:402
+#: sequencer.c:345 sequencer.c:4754 builtin/rebase.c:563 builtin/rebase.c:1297
+#: builtin/rm.c:408
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:354
+#: sequencer.c:355
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:356
+#: sequencer.c:357
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:358
+#: sequencer.c:359
msgid "rebase"
msgstr "пребазиране"
-#: sequencer.c:360
+#: sequencer.c:361
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:419
+#: sequencer.c:420
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
msgstr ""
-"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
-"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
+"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните пътища с:\n"
+"\n"
+" git add ПЪТ…\n"
+"\n"
+"или\n"
+"\n"
+" git rm ПЪТ…"
-#: sequencer.c:422
+#: sequencer.c:423
msgid ""
-"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
-"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
-"and commit the result with 'git commit'"
+"After resolving the conflicts, mark them with\n"
+"\"git add/rm <pathspec>\", then run\n"
+"\"git cherry-pick --continue\".\n"
+"You can instead skip this commit with \"git cherry-pick --skip\".\n"
+"To abort and get back to the state before \"git cherry-pick\",\n"
+"run \"git cherry-pick --abort\"."
msgstr ""
-"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
-"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
-"подайте резултата с командата „git commit'“."
+"След коригирането на конфликтите отбележете решаването им чрез:\n"
+"\n"
+" git add/rm ПЪТ…\n"
+"\n"
+"и изпълнете:\n"
+"\n"
+" git cherry-pick --continue\n"
+"\n"
+"Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git cherry-pick --skip\n"
+"\n"
+"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
+"изпълнете:\n"
+"\n"
+" git cherry-pick --abort"
-#: sequencer.c:435 sequencer.c:3271
+#: sequencer.c:430
+msgid ""
+"After resolving the conflicts, mark them with\n"
+"\"git add/rm <pathspec>\", then run\n"
+"\"git revert --continue\".\n"
+"You can instead skip this commit with \"git revert --skip\".\n"
+"To abort and get back to the state before \"git revert\",\n"
+"run \"git revert --abort\"."
+msgstr ""
+"След коригирането на конфликтите отбележете решаването им чрез:\n"
+"\n"
+" git add/rm ПЪТ…\n"
+"\n"
+"и изпълнете:\n"
+"\n"
+" git revert --continue\n"
+"\n"
+"Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git revert --skip\n"
+"\n"
+"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
+"изпълнете:\n"
+"\n"
+" git revert --abort"
+
+#: sequencer.c:448 sequencer.c:3290
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:437 sequencer.c:3070 sequencer.c:3275 sequencer.c:3289
-#: sequencer.c:3547 sequencer.c:5566 strbuf.c:1170 wrapper.c:631
+#: sequencer.c:450 sequencer.c:3089 sequencer.c:3294 sequencer.c:3308
+#: sequencer.c:3566 sequencer.c:5621 strbuf.c:1176 wrapper.c:639
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: sequencer.c:442
+#: sequencer.c:455
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:447 sequencer.c:3075 sequencer.c:3277 sequencer.c:3291
-#: sequencer.c:3555
+#: sequencer.c:460 sequencer.c:3094 sequencer.c:3296 sequencer.c:3310
+#: sequencer.c:3574
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:486
+#: sequencer.c:499
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:490
+#: sequencer.c:503
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:522
+#: sequencer.c:535
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
-#: sequencer.c:561 builtin/tag.c:609
+#: sequencer.c:574 builtin/tag.c:610
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -7874,65 +8124,65 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase".
#.
-#: sequencer.c:671
+#: sequencer.c:685
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:685
+#: sequencer.c:699
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:699
+#: sequencer.c:713
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:779
+#: sequencer.c:793
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:790
+#: sequencer.c:804
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:827 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:729
-#: builtin/am.c:821 builtin/merge.c:1141 builtin/rebase.c:910
+#: sequencer.c:841 wrapper.c:209 wrapper.c:379 builtin/am.c:730
+#: builtin/am.c:822 builtin/rebase.c:694
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:837
+#: sequencer.c:851
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:842
+#: sequencer.c:856
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:847
+#: sequencer.c:861
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:851
+#: sequencer.c:865
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:856
+#: sequencer.c:870
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:858
+#: sequencer.c:872
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:860
+#: sequencer.c:874
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:925
+#: sequencer.c:939
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -7961,13 +8211,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1212
+#: sequencer.c:1229
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1218
+#: sequencer.c:1235
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7995,7 +8245,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1231
+#: sequencer.c:1248
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -8020,356 +8270,361 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1273
+#: sequencer.c:1290
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1275
+#: sequencer.c:1292
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1321
+#: sequencer.c:1338
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1323
+#: sequencer.c:1340
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1327
+#: sequencer.c:1344
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1348
+#: sequencer.c:1365
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1350
+#: sequencer.c:1367
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1354 sequencer.c:1432 builtin/commit.c:1705
+#: sequencer.c:1371 sequencer.c:1449 builtin/commit.c:1707
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1410 sequencer.c:2295
+#: sequencer.c:1427 sequencer.c:2312
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1615 builtin/merge.c:707
+#: sequencer.c:1438 builtin/am.c:1616 builtin/merge.c:708
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1454 sequencer.c:1574
+#: sequencer.c:1471 sequencer.c:1591
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1485 sequencer.c:1517
+#: sequencer.c:1502 sequencer.c:1534
#, c-format
msgid "invalid author identity '%s'"
msgstr "неправилна самоличност за автор: „%s“"
-#: sequencer.c:1491
+#: sequencer.c:1508
msgid "corrupt author: missing date information"
msgstr "повредена информация за автор: липсва дата"
-#: sequencer.c:1530 builtin/am.c:1642 builtin/commit.c:1819 builtin/merge.c:910
-#: builtin/merge.c:935 t/helper/test-fast-rebase.c:78
+#: sequencer.c:1547 builtin/am.c:1643 builtin/commit.c:1821 builtin/merge.c:913
+#: builtin/merge.c:938 t/helper/test-fast-rebase.c:78
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1557 sequencer.c:4492 t/helper/test-fast-rebase.c:199
+#: sequencer.c:1574 sequencer.c:4526 t/helper/test-fast-rebase.c:199
#: t/helper/test-fast-rebase.c:217
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:1606
+#: sequencer.c:1623
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1611
+#: sequencer.c:1628
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1694 sequencer.c:1975
+#: sequencer.c:1711 sequencer.c:1992
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1736 git-rebase--preserve-merges.sh:486
+#: sequencer.c:1753
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1737
+#: sequencer.c:1754
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1738
+#: sequencer.c:1755
msgid "The 1st commit message will be skipped:"
msgstr "Съобщението при подаване №1 ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1739
+#: sequencer.c:1756
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщението при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1740
+#: sequencer.c:1757
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1887 sequencer.c:1944
+#: sequencer.c:1904 sequencer.c:1961
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1934
+#: sequencer.c:1951
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1936 sequencer.c:3582
+#: sequencer.c:1953 sequencer.c:3601
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1938
+#: sequencer.c:1955
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1962
+#: sequencer.c:1979
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:2072
+#: sequencer.c:2089
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:2079
+#: sequencer.c:2096
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:2098
+#: sequencer.c:2115
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:2106 sequencer.c:2114
+#: sequencer.c:2123 sequencer.c:2131
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:2120
+#: sequencer.c:2137
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:2139
+#: sequencer.c:2156
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:2205
+#: sequencer.c:2222
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:2265
+#: sequencer.c:2282
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:2266
+#: sequencer.c:2283
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:2287
+#: sequencer.c:2304
#, c-format
msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
-#: sequencer.c:2345
+#: sequencer.c:2362
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:2352
+#: sequencer.c:2370
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2425
+#: sequencer.c:2450
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2434
+#: sequencer.c:2459
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2477
+#: sequencer.c:2502
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2538
+#: sequencer.c:2563
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2549
+#: sequencer.c:2574
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2635
+#: sequencer.c:2622 builtin/rebase.c:184
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "от „%s“ не може да се чете."
+
+#: sequencer.c:2660
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2644
+#: sequencer.c:2669
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
-#: sequencer.c:2690
+#: sequencer.c:2709
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2692
+#: sequencer.c:2711
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2697
+#: sequencer.c:2716
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2708
+#: sequencer.c:2727
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2710
+#: sequencer.c:2729
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2788
+#: sequencer.c:2807
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2897
+#: sequencer.c:2916
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2917
+#: sequencer.c:2936
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:3012 sequencer.c:4868
+#: sequencer.c:3031 sequencer.c:4905
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:3029
+#: sequencer.c:3048
msgid "revert is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-#: sequencer.c:3031
+#: sequencer.c:3050
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git revert (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:3034
+#: sequencer.c:3053
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:3036
+#: sequencer.c:3055
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:3050
+#: sequencer.c:3069
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr ""
"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
"създадена"
-#: sequencer.c:3065
+#: sequencer.c:3084
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:3125 sequencer.c:4581
+#: sequencer.c:3144 sequencer.c:4615
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:3127 sequencer.c:3138
+#: sequencer.c:3146 sequencer.c:3157
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:3129 sequencer.c:3173
+#: sequencer.c:3148 sequencer.c:3192
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:3159 builtin/grep.c:758
+#: sequencer.c:3178 builtin/grep.c:772
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:3161
+#: sequencer.c:3180
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:3162
+#: sequencer.c:3181
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:3168
+#: sequencer.c:3187
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:3179
+#: sequencer.c:3198
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:3220
+#: sequencer.c:3239
msgid "no revert in progress"
msgstr "в момента не тече пребазиране"
-#: sequencer.c:3229
+#: sequencer.c:3248
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:3239
+#: sequencer.c:3258
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
-#: sequencer.c:3246
+#: sequencer.c:3265
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "няма какво да се прескочи"
-#: sequencer.c:3249
+#: sequencer.c:3268
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -8379,16 +8634,16 @@ msgstr ""
"\n"
" git %s --continue"
-#: sequencer.c:3411 sequencer.c:4472
+#: sequencer.c:3430 sequencer.c:4506
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3428
+#: sequencer.c:3447
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3436
+#: sequencer.c:3455
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -8407,27 +8662,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3446
+#: sequencer.c:3465
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3453
+#: sequencer.c:3472
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:3467 sequencer.c:3471 builtin/difftool.c:644
+#: sequencer.c:3486 sequencer.c:3490 builtin/difftool.c:639
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3483
+#: sequencer.c:3502
#, c-format
msgid "Executing: %s\n"
msgstr "В момента се изпълнява: %s\n"
-#: sequencer.c:3498
+#: sequencer.c:3517
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -8442,11 +8697,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3504
+#: sequencer.c:3523
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:3510
+#: sequencer.c:3529
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -8463,90 +8718,90 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3572
+#: sequencer.c:3591
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3645
+#: sequencer.c:3664
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3650
+#: sequencer.c:3669
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3734
+#: sequencer.c:3748
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3767
+#: sequencer.c:3780
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3789
+#: sequencer.c:3802
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3798
+#: sequencer.c:3811
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3810
+#: sequencer.c:3823
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3826
+#: sequencer.c:3878
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:4009
+#: sequencer.c:4024
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:4025
+#: sequencer.c:4040
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:4099
+#: sequencer.c:4121
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: sequencer.c:4102
+#: sequencer.c:4124
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: sequencer.c:4108
+#: sequencer.c:4130
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:4111
+#: sequencer.c:4133
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: sequencer.c:4115
+#: sequencer.c:4137
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: sequencer.c:4140
+#: sequencer.c:4162
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:4152
+#: sequencer.c:4174
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:4155
+#: sequencer.c:4177
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -8558,29 +8813,29 @@ msgstr ""
"„git stash pop“ или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато "
"поискате.\n"
-#: sequencer.c:4160
+#: sequencer.c:4182
msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
msgstr "Конфликти при прилагането на автоматично скатаното."
-#: sequencer.c:4161
+#: sequencer.c:4183
msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
msgstr "Вече има запис за автоматично скатано, затова се създава нов запис."
-#: sequencer.c:4233 git-rebase--preserve-merges.sh:769
+#: sequencer.c:4255
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:4248
+#: sequencer.c:4270
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:4250
+#: sequencer.c:4272
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:4258
+#: sequencer.c:4304
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -8603,58 +8858,58 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:4304
+#: sequencer.c:4350
#, c-format
msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
msgstr "Пребазиране (%d/%d)%s"
-#: sequencer.c:4350
+#: sequencer.c:4396
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:4421
+#: sequencer.c:4466
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:4480
+#: sequencer.c:4514
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4485
+#: sequencer.c:4519
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4499
+#: sequencer.c:4533
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:4559
+#: sequencer.c:4593
#, c-format
msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „%s“.\n"
-#: sequencer.c:4611
+#: sequencer.c:4645
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4620
+#: sequencer.c:4654
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4622
+#: sequencer.c:4656
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4624
+#: sequencer.c:4658
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4627
+#: sequencer.c:4661
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -8664,50 +8919,60 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4663 sequencer.c:4702
+#: sequencer.c:4697 sequencer.c:4736
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4718
+#: sequencer.c:4752
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4725
+#: sequencer.c:4762
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не може да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4845
+#: sequencer.c:4882
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4849
+#: sequencer.c:4886
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4884
+#: sequencer.c:4921
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:5361
+#: sequencer.c:5192 sequencer.c:5421
+#, c-format
+msgid "skipped previously applied commit %s"
+msgstr "прескачане на вече приложеното подаване „%s“"
+
+#: sequencer.c:5262 sequencer.c:5437
+msgid "use --reapply-cherry-picks to include skipped commits"
+msgstr ""
+"може да включите пропуснатите подавания с опцията „--reapply-cherry-picks“"
+
+#: sequencer.c:5408
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:5364
+#: sequencer.c:5411
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:5614 sequencer.c:5631
+#: sequencer.c:5669 sequencer.c:5686
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:5650
+#: sequencer.c:5705
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5750
+#: sequencer.c:5805
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -8874,27 +9139,15 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: setup.c:1430
-msgid "open /dev/null or dup failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
-
-#: setup.c:1445
+#: setup.c:1443
msgid "fork failed"
msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
-#: setup.c:1450 t/helper/test-simple-ipc.c:285
+#: setup.c:1448
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
-#: sparse-index.c:162
-msgid "attempting to use sparse-index without cone mode"
-msgstr "опит за ползване на частичен индекс без пътеводен режим"
-
-#: sparse-index.c:176
-msgid "unable to update cache-tree, staying full"
-msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено и остава пълно"
-
-#: sparse-index.c:263
+#: sparse-index.c:273
#, c-format
msgid "index entry is a directory, but not sparse (%08x)"
msgstr "обектът в индекса е директория, но не частично изтеглена (%08x)"
@@ -8951,13 +9204,13 @@ msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u байт/сек."
msgstr[1] "%u байта/сек."
-#: strbuf.c:1168 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:738
-#: builtin/rebase.c:866
+#: strbuf.c:1174 wrapper.c:207 wrapper.c:377 builtin/am.c:739
+#: builtin/rebase.c:650
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: strbuf.c:1177
+#: strbuf.c:1183
#, c-format
msgid "could not edit '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се редактира"
@@ -8983,7 +9236,7 @@ msgstr ""
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-#: submodule-config.c:766
+#: submodule-config.c:767
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
@@ -9008,22 +9261,22 @@ msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не мож
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:328
+#: submodule.c:358
#, c-format
msgid "in unpopulated submodule '%s'"
msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
-#: submodule.c:359
+#: submodule.c:389
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-#: submodule.c:436
+#: submodule.c:466
#, c-format
msgid "bad --ignore-submodules argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--ignore-submodules“: „%s“"
-#: submodule.c:805
+#: submodule.c:844
#, c-format
msgid ""
"Submodule in commit %s at path: '%s' collides with a submodule named the "
@@ -9032,12 +9285,12 @@ msgstr ""
"Подмодулът при подаване %s на пътя „%s“ е различен от другия модул със "
"същото име, затова първият се прескача."
-#: submodule.c:908
+#: submodule.c:954
#, c-format
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:993
+#: submodule.c:1042
#, c-format
msgid ""
"Could not run 'git rev-list <commits> --not --remotes -n 1' command in "
@@ -9046,36 +9299,36 @@ msgstr ""
"Командата „git rev-list ПОДАВАНИЯ --not --remotes -n 1“ не може да се "
"изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1116
+#: submodule.c:1165
#, c-format
msgid "process for submodule '%s' failed"
msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
-#: submodule.c:1145 builtin/branch.c:691 builtin/submodule--helper.c:2486
+#: submodule.c:1194 builtin/branch.c:692 builtin/submodule--helper.c:2713
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: submodule.c:1156
+#: submodule.c:1205
#, c-format
msgid "Pushing submodule '%s'\n"
msgstr "Изтласкване на подмодула „%s“\n"
-#: submodule.c:1159
+#: submodule.c:1208
#, c-format
msgid "Unable to push submodule '%s'\n"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде изтласкан\n"
-#: submodule.c:1451
+#: submodule.c:1491
#, c-format
msgid "Fetching submodule %s%s\n"
msgstr "Доставяне на подмодула „%s%s“\n"
-#: submodule.c:1485
+#: submodule.c:1525
#, c-format
msgid "Could not access submodule '%s'\n"
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да бъде достъпен\n"
-#: submodule.c:1640
+#: submodule.c:1680
#, c-format
msgid ""
"Errors during submodule fetch:\n"
@@ -9084,63 +9337,63 @@ msgstr ""
"Грешки при доставяне на подмодул:\n"
"%s"
-#: submodule.c:1665
+#: submodule.c:1705
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1682
+#: submodule.c:1722
#, c-format
msgid "Could not run 'git status --porcelain=2' in submodule %s"
msgstr ""
"Командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1723
+#: submodule.c:1763
#, c-format
msgid "'git status --porcelain=2' failed in submodule %s"
msgstr ""
"командата „git status --porcelain=2“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1798
+#: submodule.c:1838
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1811
+#: submodule.c:1851
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1826
+#: submodule.c:1868
#, c-format
msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се изтрие в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1853 submodule.c:2163
+#: submodule.c:1895 submodule.c:2210
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1874
+#: submodule.c:1917
msgid "could not reset submodule index"
msgstr "неуспешно зануляване на индекса на подмодула"
-#: submodule.c:1916
+#: submodule.c:1959
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1968
+#: submodule.c:2013
#, c-format
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:2036
+#: submodule.c:2081
#, c-format
msgid "submodule git dir '%s' is inside git dir '%.*s'"
msgstr "„%s“ (директория на подмодул) е в директорията на git: „%.*s“"
-#: submodule.c:2057
+#: submodule.c:2102
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -9148,17 +9401,17 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:2069 submodule.c:2128
+#: submodule.c:2114 submodule.c:2174
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:2073
+#: submodule.c:2118
#, c-format
msgid "refusing to move '%s' into an existing git dir"
msgstr "„%s“ не може да се премести в съществуваща директория на git"
-#: submodule.c:2080
+#: submodule.c:2124
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -9169,11 +9422,11 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:2208
+#: submodule.c:2255
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2248
+#: submodule.c:2295
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -9195,7 +9448,7 @@ msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
#: trailer.c:547 trailer.c:552 trailer.c:557 builtin/remote.c:299
-#: builtin/remote.c:324
+#: builtin/remote.c:327
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
@@ -9210,11 +9463,11 @@ msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: trailer.c:766 builtin/mktag.c:88 imap-send.c:1577
+#: trailer.c:766 builtin/mktag.c:89 imap-send.c:1573
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:1024 wrapper.c:676
+#: trailer.c:1024 wrapper.c:684
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
@@ -9286,7 +9539,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1247
+#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1251
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
@@ -9304,7 +9557,7 @@ msgstr "протоколът не поддържа задаването на п
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1477
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1475
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
@@ -9313,7 +9566,7 @@ msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
msgid "can't connect to subservice %s"
msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
-#: transport-helper.c:693 transport.c:400
+#: transport-helper.c:693 transport.c:404
msgid "--negotiate-only requires protocol v2"
msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква версия 2 на протокола"
@@ -9327,63 +9580,62 @@ msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr ""
"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
-#: transport-helper.c:855
+#: transport-helper.c:859
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
-#: transport-helper.c:938
+#: transport-helper.c:942
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
-#: transport-helper.c:941
+#: transport-helper.c:945
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
-#: transport-helper.c:944
+#: transport-helper.c:948
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr ""
"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
-#: transport-helper.c:949
+#: transport-helper.c:953
#, c-format
msgid "helper %s does not support --atomic"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--atomic“"
-#: transport-helper.c:953
+#: transport-helper.c:957
#, c-format
msgid "helper %s does not support --%s"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „%s“"
-#: transport-helper.c:960
+#: transport-helper.c:964
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:1060
+#: transport-helper.c:1064
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:1065
+#: transport-helper.c:1069
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
-msgstr ""
-"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
+msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:1112
+#: transport-helper.c:1116
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1117
+#: transport-helper.c:1121
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1142
+#: transport-helper.c:1146
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -9392,52 +9644,52 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели —\n"
"нищо няма да бъде направено. Пробвайте да укажете клон.\n"
-#: transport-helper.c:1224
+#: transport-helper.c:1228
#, c-format
msgid "unsupported object format '%s'"
msgstr "обект с неподдържан формат „%s“"
-#: transport-helper.c:1233
+#: transport-helper.c:1237
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1385
+#: transport-helper.c:1389
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1412
+#: transport-helper.c:1416
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1461
+#: transport-helper.c:1465
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1465
+#: transport-helper.c:1469
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1484 transport-helper.c:1488
+#: transport-helper.c:1488 transport-helper.c:1492
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1525
+#: transport-helper.c:1529
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1529
+#: transport-helper.c:1533
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1547 transport-helper.c:1556
+#: transport-helper.c:1551 transport-helper.c:1560
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -9451,47 +9703,47 @@ msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
msgid "could not read bundle '%s'"
msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: transport.c:223
+#: transport.c:227
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:275
+#: transport.c:279
msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
msgstr ""
"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
-#: transport.c:276
+#: transport.c:280
msgid "server options require protocol version 2 or later"
msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
-#: transport.c:403
+#: transport.c:407
msgid "server does not support wait-for-done"
msgstr "сървърът не поддържа „wait-for-done“"
-#: transport.c:755
+#: transport.c:759
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-#: transport.c:830
+#: transport.c:834
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-#: transport.c:965
+#: transport.c:967
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-#: transport.c:1031
+#: transport.c:1033
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-#: transport.c:1084
+#: transport.c:1082
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-#: transport.c:1187
+#: transport.c:1185
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -9500,7 +9752,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:1191
+#: transport.c:1189
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9525,11 +9777,11 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:1199
+#: transport.c:1197
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport.c:1346
+#: transport.c:1344
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
@@ -9798,17 +10050,17 @@ msgstr ""
"във файлови системи, които не различават главни от малки букви)\n"
"и само един от участниците в конфликта е в работното дърво:\n"
-#: unpack-trees.c:1618
+#: unpack-trees.c:1620
msgid "Updating index flags"
msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
-#: unpack-trees.c:2718
+#: unpack-trees.c:2772
#, c-format
msgid "worktree and untracked commit have duplicate entries: %s"
msgstr ""
"работното дърво и неследеното подаване съдържат повтарящи се обекти: %s"
-#: upload-pack.c:1548
+#: upload-pack.c:1561
msgid "expected flush after fetch arguments"
msgstr "след аргументите на „fetch“ се очаква изчистване на буферите"
@@ -9845,7 +10097,7 @@ msgstr "неправилна част от пътя „..“"
msgid "Fetching objects"
msgstr "Доставяне на обектите"
-#: worktree.c:236 builtin/am.c:2152
+#: worktree.c:236 builtin/am.c:2154 builtin/bisect--helper.c:156
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -9944,17 +10196,27 @@ msgstr "неправилен файл „gitdir“"
msgid "gitdir file points to non-existent location"
msgstr "файлът „gitdir“ сочи несъществуващо местоположение"
-#: wrapper.c:197 wrapper.c:367
+#: wrapper.c:151
+#, c-format
+msgid "could not setenv '%s'"
+msgstr "променливата на средата „%s“ не може да се зададе чрез „setenv“"
+
+#: wrapper.c:203
+#, c-format
+msgid "unable to create '%s'"
+msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
+
+#: wrapper.c:205 wrapper.c:375
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
-#: wrapper.c:398 wrapper.c:599
+#: wrapper.c:406 wrapper.c:607
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:607
+#: wrapper.c:615
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
@@ -10516,25 +10778,25 @@ msgstr "освен това в индекса има неподадени про
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:182
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:183
msgid "could not send IPC command"
msgstr "командата за комуникация между процеси не може да бъде пратена"
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:189
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:190
msgid "could not read IPC response"
msgstr "отговорът за комуникацията между процеси не може да бъде прочетен"
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:866
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:870
#, c-format
msgid "could not start accept_thread '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „accept_thread“ върху нишката „%s“"
-#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:878
+#: compat/simple-ipc/ipc-unix-socket.c:882
#, c-format
msgid "could not start worker[0] for '%s'"
msgstr "не може да се стартира нишката worker[0] за „%s“"
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:461
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:347
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -10543,136 +10805,136 @@ msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/add.c:61
+#: builtin/add.c:64
#, c-format
msgid "cannot chmod %cx '%s'"
msgstr "правата на „%2$s“ не може да се зададат да са %1$cx"
-#: builtin/add.c:99
+#: builtin/add.c:106
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:104 builtin/commit.c:297
+#: builtin/add.c:111 builtin/commit.c:298
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
-#: builtin/add.c:114
+#: builtin/add.c:121
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:198
+#: builtin/add.c:205
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:307 builtin/rev-parse.c:993
+#: builtin/add.c:317 builtin/rev-parse.c:993
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:318
-#, c-format
-msgid "Could not open '%s' for writing."
-msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-
-#: builtin/add.c:322
+#: builtin/add.c:330
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:325
+#: builtin/add.c:333
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:328
+#: builtin/add.c:336
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:330
+#: builtin/add.c:338
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:335
+#: builtin/add.c:343
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:343
+#: builtin/add.c:351
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:363 builtin/clean.c:901 builtin/fetch.c:173 builtin/mv.c:124
+#: builtin/add.c:371 builtin/clean.c:901 builtin/fetch.c:173 builtin/mv.c:124
#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:550
-#: builtin/remote.c:1427 builtin/rm.c:243 builtin/send-pack.c:190
+#: builtin/remote.c:1429 builtin/rm.c:244 builtin/send-pack.c:194
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:366
+#: builtin/add.c:374
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:367 builtin/checkout.c:1562 builtin/reset.c:308
+#: builtin/add.c:375 builtin/checkout.c:1560 builtin/reset.c:314
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:368
+#: builtin/add.c:376
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:369
+#: builtin/add.c:377
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:370
+#: builtin/add.c:378
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:371
+#: builtin/add.c:379
msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
msgstr "уеднаквяване на знаците за край на файл (включва опцията „-u“)"
-#: builtin/add.c:372
+#: builtin/add.c:380
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:373
+#: builtin/add.c:381
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:376
+#: builtin/add.c:384
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:378
+#: builtin/add.c:386
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:379
+#: builtin/add.c:387
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr "прескачане на файловете, които не може да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:380
+#: builtin/add.c:388
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:382 builtin/update-index.c:1006
+#: builtin/add.c:389 builtin/mv.c:128 builtin/rm.c:251
+msgid "allow updating entries outside of the sparse-checkout cone"
+msgstr ""
+"обновяване и на записите извън пътеводния сегмент на частичното изтегляне"
+
+#: builtin/add.c:391 builtin/update-index.c:1004
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:384
+#: builtin/add.c:393
msgid "warn when adding an embedded repository"
msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
-#: builtin/add.c:386
+#: builtin/add.c:395
msgid "backend for `git stash -p`"
msgstr "реализация на „git stash -p“"
-#: builtin/add.c:404
+#: builtin/add.c:413
#, c-format
msgid ""
"You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -10703,12 +10965,12 @@ msgstr ""
"\n"
"За повече информация погледнете „git help submodule“."
-#: builtin/add.c:432
+#: builtin/add.c:442
#, c-format
msgid "adding embedded git repository: %s"
msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
-#: builtin/add.c:451
+#: builtin/add.c:462
msgid ""
"Use -f if you really want to add them.\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10719,56 +10981,56 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addIgnoredFile false"
-#: builtin/add.c:460
+#: builtin/add.c:477
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:488
+#: builtin/add.c:513
msgid "--dry-run is incompatible with --interactive/--patch"
msgstr ""
"опцията „--dry-run“ е несъвместима с всяка от опциите „--interactive“/„--"
"patch“"
-#: builtin/add.c:490 builtin/commit.c:357
+#: builtin/add.c:515 builtin/commit.c:358
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --interactive/--patch"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с всяка от опциите „--"
"interactive“/„--patch“"
-#: builtin/add.c:507
+#: builtin/add.c:532
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --edit"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--edit“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:519
+#: builtin/add.c:544
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:522
+#: builtin/add.c:547
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:526
+#: builtin/add.c:551
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:544 builtin/checkout.c:1733 builtin/commit.c:363
-#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:273 builtin/stash.c:1633
+#: builtin/add.c:572 builtin/checkout.c:1731 builtin/commit.c:364
+#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:275 builtin/stash.c:1650
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
-#: builtin/add.c:551 builtin/checkout.c:1745 builtin/commit.c:369
-#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:279 builtin/stash.c:1639
+#: builtin/add.c:579 builtin/checkout.c:1743 builtin/commit.c:370
+#: builtin/reset.c:340 builtin/rm.c:281 builtin/stash.c:1656
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
-#: builtin/add.c:555
+#: builtin/add.c:583
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:557
+#: builtin/add.c:585
msgid ""
"Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
"Turn this message off by running\n"
@@ -10779,110 +11041,110 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addEmptyPathspec false"
-#: builtin/am.c:365
+#: builtin/am.c:366
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:455
+#: builtin/am.c:456
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:497
+#: builtin/am.c:498
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:535
+#: builtin/am.c:536
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:561
+#: builtin/am.c:562
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:749
+#: builtin/am.c:750
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:814
+#: builtin/am.c:815
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:862
+#: builtin/am.c:863
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:867 builtin/am.c:879
+#: builtin/am.c:868 builtin/am.c:880
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:874
+#: builtin/am.c:875
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:967
+#: builtin/am.c:968
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:972 builtin/clone.c:414
+#: builtin/am.c:973 builtin/clone.c:300
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:977
+#: builtin/am.c:978
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не може да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1126
+#: builtin/am.c:1127
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1127
+#: builtin/am.c:1128
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1128
+#: builtin/am.c:1129
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1223
+#: builtin/am.c:1224
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
"редовете може да се загубят."
-#: builtin/am.c:1251
+#: builtin/am.c:1252
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1316
+#: builtin/am.c:1317
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
-#: builtin/am.c:1319
+#: builtin/am.c:1320
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1538
+#: builtin/am.c:1539
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1540
+#: builtin/am.c:1541
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1559
+#: builtin/am.c:1560
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -10890,24 +11152,24 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1565
+#: builtin/am.c:1566
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1591
+#: builtin/am.c:1592
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1623
+#: builtin/am.c:1624
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1675 builtin/am.c:1679
+#: builtin/am.c:1676 builtin/am.c:1680
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1697
+#: builtin/am.c:1698
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -10915,38 +11177,38 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1707
+#: builtin/am.c:1708
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1753 builtin/commit.c:408
+#: builtin/am.c:1754 builtin/commit.c:409
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1757
+#: builtin/am.c:1758
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не може да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1797 builtin/am.c:1865
+#: builtin/am.c:1798 builtin/am.c:1865
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1814
+#: builtin/am.c:1815
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1821
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1824
+#: builtin/am.c:1825
msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте:\n"
@@ -10974,17 +11236,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1982 builtin/am.c:1986 builtin/am.c:1998 builtin/reset.c:347
-#: builtin/reset.c:355
+#: builtin/am.c:1983 builtin/am.c:1987 builtin/am.c:1999 builtin/reset.c:353
+#: builtin/reset.c:361
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2034
+#: builtin/am.c:2035 builtin/am.c:2111
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2078
+#: builtin/am.c:2079
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -10995,166 +11257,166 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2185
+#: builtin/am.c:2187
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2229
#, c-format
msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2231
+#: builtin/am.c:2233
#, c-format
msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
msgstr ""
"опциите „--show-current-patch=%s“ и „--show-current-patch=%s“ са несъвместими"
-#: builtin/am.c:2262
+#: builtin/am.c:2264
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2265
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --skip | --abort)"
-#: builtin/am.c:2269
+#: builtin/am.c:2271
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2271
+#: builtin/am.c:2273
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2273
+#: builtin/am.c:2275
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2274 builtin/init-db.c:547 builtin/prune-packed.c:16
-#: builtin/repack.c:472 builtin/stash.c:945
+#: builtin/am.c:2276 builtin/init-db.c:547 builtin/prune-packed.c:16
+#: builtin/repack.c:640 builtin/stash.c:961
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2278
msgid "add a Signed-off-by trailer to the commit message"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2279
+#: builtin/am.c:2281
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2283
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2283
+#: builtin/am.c:2285
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2285
+#: builtin/am.c:2287
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2289
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2290
+#: builtin/am.c:2292
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2293
+#: builtin/am.c:2295
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2297
msgid "pass it through git-mailinfo"
msgstr "прекарване през „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
-#: builtin/am.c:2310 builtin/am.c:2313 builtin/am.c:2316 builtin/am.c:2319
-#: builtin/am.c:2325
+#: builtin/am.c:2300 builtin/am.c:2303 builtin/am.c:2306 builtin/am.c:2309
+#: builtin/am.c:2312 builtin/am.c:2315 builtin/am.c:2318 builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2327
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2315 builtin/commit.c:1512 builtin/fmt-merge-msg.c:17
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:905 builtin/merge.c:261
+#: builtin/am.c:2317 builtin/commit.c:1514 builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:919 builtin/merge.c:262
#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
-#: builtin/rebase.c:1342 builtin/repack.c:483 builtin/repack.c:487
-#: builtin/repack.c:489 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
-#: builtin/tag.c:447 parse-options.h:155 parse-options.h:176
-#: parse-options.h:317
+#: builtin/rebase.c:1046 builtin/repack.c:651 builtin/repack.c:655
+#: builtin/repack.c:657 builtin/show-branch.c:649 builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/tag.c:445 parse-options.h:154 parse-options.h:175
+#: parse-options.h:316
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2321 builtin/branch.c:672 builtin/bugreport.c:137
-#: builtin/for-each-ref.c:40 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:481
+#: builtin/am.c:2323 builtin/branch.c:673 builtin/bugreport.c:109
+#: builtin/for-each-ref.c:40 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:479
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2322
+#: builtin/am.c:2324
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2328
+#: builtin/am.c:2330
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2330
+#: builtin/am.c:2332
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2333
+#: builtin/am.c:2335
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2336
+#: builtin/am.c:2338
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2339
+#: builtin/am.c:2341
msgid "restore the original branch and abort the patching operation"
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката"
-#: builtin/am.c:2342
+#: builtin/am.c:2344
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is"
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“"
-#: builtin/am.c:2346
+#: builtin/am.c:2348
msgid "show the patch being applied"
msgstr "показване на прилаганата кръпка"
-#: builtin/am.c:2351
+#: builtin/am.c:2353
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2353
+#: builtin/am.c:2355
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2355 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1640
-#: builtin/merge.c:298 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:537
-#: builtin/rebase.c:1395 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:462
+#: builtin/am.c:2357 builtin/commit-tree.c:118 builtin/commit.c:1642
+#: builtin/merge.c:299 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:1099
+#: builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:460
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2356 builtin/rebase.c:538 builtin/rebase.c:1396
+#: builtin/am.c:2358 builtin/rebase.c:1100
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2359
+#: builtin/am.c:2361
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2377
+#: builtin/am.c:2379
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -11162,18 +11424,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2384
+#: builtin/am.c:2386
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2399
+#: builtin/am.c:2401
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2423
+#: builtin/am.c:2425
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -11182,11 +11444,11 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Може да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2429
+#: builtin/am.c:2431
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-#: builtin/am.c:2439
+#: builtin/am.c:2441
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
@@ -11194,45 +11456,36 @@ msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на
msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
-#: builtin/archive.c:17
-#, c-format
-msgid "could not create archive file '%s'"
-msgstr "архивният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-
-#: builtin/archive.c:20
+#: builtin/archive.c:18
msgid "could not redirect output"
msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
-#: builtin/archive.c:37
+#: builtin/archive.c:35
msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
-#: builtin/archive.c:61
+#: builtin/archive.c:59
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: builtin/archive.c:64
+#: builtin/archive.c:62
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
-#: builtin/archive.c:65
+#: builtin/archive.c:63
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: протоколна грешка"
-#: builtin/archive.c:69
+#: builtin/archive.c:67
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
-#: builtin/bisect--helper.c:23
+#: builtin/bisect--helper.c:24
msgid "git bisect--helper --bisect-reset [<commit>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-reset [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/bisect--helper.c:24
-msgid "git bisect--helper --bisect-next-check <good_term> <bad_term> [<term>]"
-msgstr "git bisect--helper --bisect-next-check ЛОШО ДОБРО УПРАВЛЯВАЩА_ДУМА"
-
#: builtin/bisect--helper.c:25
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
@@ -11270,46 +11523,59 @@ msgstr "git bisect--helper --bisect-replay ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
msgid "git bisect--helper --bisect-skip [(<rev>|<range>)...]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-skip [(ВЕРСИЯ|ДИАПАЗОН)…]"
-#: builtin/bisect--helper.c:107
+#: builtin/bisect--helper.c:33
+msgid "git bisect--helper --bisect-visualize"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-visualize"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:34
+msgid "git bisect--helper --bisect-run <cmd>..."
+msgstr "git bisect--helper --bisect-run КОМАНДА…"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:109
#, c-format
msgid "cannot open file '%s' in mode '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори в режим „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:114
+#: builtin/bisect--helper.c:116
#, c-format
msgid "could not write to file '%s'"
msgstr "във файла „%s“ не може да се пише"
-#: builtin/bisect--helper.c:155
+#: builtin/bisect--helper.c:154
+#, c-format
+msgid "cannot open file '%s' for reading"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен за четене"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:170
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid term"
msgstr "„%s“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:159
+#: builtin/bisect--helper.c:174
#, c-format
msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
msgstr "„%s“ е вградена команда и не може да се използва като управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:169
+#: builtin/bisect--helper.c:184
#, c-format
msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
msgstr "не може да смените значението на управляващата дума „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:179
+#: builtin/bisect--helper.c:194
msgid "please use two different terms"
msgstr "използвайте две различни управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:195
+#: builtin/bisect--helper.c:210
#, c-format
msgid "We are not bisecting.\n"
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:203
+#: builtin/bisect--helper.c:218
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:212
+#: builtin/bisect--helper.c:227
#, c-format
msgid ""
"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
@@ -11317,27 +11583,27 @@ msgstr ""
"първоначално указаното „%s“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
"изтеглено. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
-#: builtin/bisect--helper.c:256
+#: builtin/bisect--helper.c:271
#, c-format
msgid "Bad bisect_write argument: %s"
msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:261
+#: builtin/bisect--helper.c:276
#, c-format
msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
msgstr "идентификаторът на обект на версия „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/bisect--helper.c:273
+#: builtin/bisect--helper.c:288
#, c-format
msgid "couldn't open the file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/bisect--helper.c:299
+#: builtin/bisect--helper.c:314
#, c-format
msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
msgstr "Неправилна команда: в момента се изпълнява двоично търсене по %s/%s."
-#: builtin/bisect--helper.c:326
+#: builtin/bisect--helper.c:341
#, c-format
msgid ""
"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
@@ -11346,7 +11612,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:330
+#: builtin/bisect--helper.c:345
#, c-format
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
@@ -11357,7 +11623,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:350
+#: builtin/bisect--helper.c:365
#, c-format
msgid "bisecting only with a %s commit"
msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
@@ -11366,15 +11632,15 @@ msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:358
+#: builtin/bisect--helper.c:373
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:419
+#: builtin/bisect--helper.c:434
msgid "no terms defined"
msgstr "не са указани управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:422
+#: builtin/bisect--helper.c:437
#, c-format
msgid ""
"Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -11383,7 +11649,7 @@ msgstr ""
"Текущите управляващи думи са: %s за старото състояние\n"
"и %s за новото състояние.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:432
+#: builtin/bisect--helper.c:447
#, c-format
msgid ""
"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -11392,56 +11658,56 @@ msgstr ""
"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
-#: builtin/bisect--helper.c:499 builtin/bisect--helper.c:1023
+#: builtin/bisect--helper.c:514 builtin/bisect--helper.c:1038
msgid "revision walk setup failed\n"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:521
+#: builtin/bisect--helper.c:536
#, c-format
msgid "could not open '%s' for appending"
msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори за добавяне"
-#: builtin/bisect--helper.c:640 builtin/bisect--helper.c:653
+#: builtin/bisect--helper.c:655 builtin/bisect--helper.c:668
msgid "'' is not a valid term"
msgstr "„“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:663
+#: builtin/bisect--helper.c:678
#, c-format
msgid "unrecognized option: '%s'"
msgstr "непозната опция: %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:667
+#: builtin/bisect--helper.c:682
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
-#: builtin/bisect--helper.c:698
+#: builtin/bisect--helper.c:713
msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-#: builtin/bisect--helper.c:713
+#: builtin/bisect--helper.c:728
#, c-format
msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
msgstr ""
"Неуспешно преминаване към „%s“. Изпълнете командата „git bisect start "
"СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-#: builtin/bisect--helper.c:734
+#: builtin/bisect--helper.c:749
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
"„cogito“"
-#: builtin/bisect--helper.c:737
+#: builtin/bisect--helper.c:752
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
-#: builtin/bisect--helper.c:757
+#: builtin/bisect--helper.c:772
#, c-format
msgid "invalid ref: '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:815
+#: builtin/bisect--helper.c:830
msgid "You need to start by \"git bisect start\"\n"
msgstr "Започнете като изпълните командата „git bisect start“\n"
@@ -11449,108 +11715,158 @@ msgstr "Започнете като изпълните командата „git
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:826
+#: builtin/bisect--helper.c:841
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:844
+#: builtin/bisect--helper.c:859
msgid "Please call `--bisect-state` with at least one argument"
msgstr "опцията „--bisect-state“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/bisect--helper.c:857
+#: builtin/bisect--helper.c:872
#, c-format
msgid "'git bisect %s' can take only one argument."
msgstr "Командата „git bisect %s“ приема само един аргумент."
-#: builtin/bisect--helper.c:869 builtin/bisect--helper.c:882
+#: builtin/bisect--helper.c:884 builtin/bisect--helper.c:897
#, c-format
msgid "Bad rev input: %s"
msgstr "Неправилна версия: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:889
+#: builtin/bisect--helper.c:904
#, c-format
msgid "Bad rev input (not a commit): %s"
msgstr "Неправилна версия (не е подаване): „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:921
+#: builtin/bisect--helper.c:936
msgid "We are not bisecting."
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
-#: builtin/bisect--helper.c:971
+#: builtin/bisect--helper.c:986
#, c-format
msgid "'%s'?? what are you talking about?"
msgstr ""
"Непозната команда „%s“. Възможностите са: „start“, „skip“, „good“, „bad“ (и "
"вариантите им)"
-#: builtin/bisect--helper.c:983
+#: builtin/bisect--helper.c:998
#, c-format
msgid "cannot read file '%s' for replaying"
msgstr ""
"файлът „%s“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят командите от него "
"наново"
-#: builtin/bisect--helper.c:1056
+#: builtin/bisect--helper.c:1107 builtin/bisect--helper.c:1274
+msgid "bisect run failed: no command provided."
+msgstr "неуспешно двоично търсене, не е зададена команда."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1116
+#, c-format
+msgid "running %s\n"
+msgstr "изпълнение на %s\n"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1120
+#, c-format
+msgid "bisect run failed: exit code %d from '%s' is < 0 or >= 128"
+msgstr ""
+"неуспешно двоично търсене: изходният код от командата „%2$s“ е %1$d — това е "
+"извън интервала [0, 128)"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1136
+#, c-format
+msgid "cannot open file '%s' for writing"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1152
+msgid "bisect run cannot continue any more"
+msgstr "двоичното търсене не може да продължи"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1154
+#, c-format
+msgid "bisect run success"
+msgstr "успешно двоично търсене"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1157
+#, c-format
+msgid "bisect found first bad commit"
+msgstr "двоичното търсене откри първото лошо подаване"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1160
+#, c-format
+msgid ""
+"bisect run failed: 'git bisect--helper --bisect-state %s' exited with error "
+"code %d"
+msgstr ""
+"неуспешно двоично търсене: „git bisect--helper bisect-state %s“ завърши с "
+"код за грешка: %d"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1192
msgid "reset the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1058
+#: builtin/bisect--helper.c:1194
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1060
+#: builtin/bisect--helper.c:1196
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "извеждане на управляващите думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1062
+#: builtin/bisect--helper.c:1198
msgid "start the bisect session"
msgstr "начало на двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1064
+#: builtin/bisect--helper.c:1200
msgid "find the next bisection commit"
msgstr "откриване на следващото подаване при двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:1066
+#: builtin/bisect--helper.c:1202
msgid "mark the state of ref (or refs)"
msgstr "задаване на състоянието на указателя/ите"
-#: builtin/bisect--helper.c:1068
+#: builtin/bisect--helper.c:1204
msgid "list the bisection steps so far"
msgstr "извеждане на стъпките на двоичното търсене досега"
-#: builtin/bisect--helper.c:1070
+#: builtin/bisect--helper.c:1206
msgid "replay the bisection process from the given file"
msgstr "наново изпълнение на двоичното търсене чрез дадения файл"
-#: builtin/bisect--helper.c:1072
+#: builtin/bisect--helper.c:1208
msgid "skip some commits for checkout"
msgstr "прескачане на някои подавания при изтегляне"
-#: builtin/bisect--helper.c:1074
+#: builtin/bisect--helper.c:1210
+msgid "visualize the bisection"
+msgstr "визуализиране на двоичното търсене"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1212
+msgid "use <cmd>... to automatically bisect."
+msgstr ""
+"за автоматично определяне на състоянието при двоичното търсене да се ползва "
+"тази КОМАНДА…"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:1214
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
-#: builtin/bisect--helper.c:1089
+#: builtin/bisect--helper.c:1229
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:1094
-msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
-msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:1100
+#: builtin/bisect--helper.c:1234
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:1109
+#: builtin/bisect--helper.c:1243
msgid "--bisect-next requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1120
+#: builtin/bisect--helper.c:1254
msgid "--bisect-log requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-log“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:1125
+#: builtin/bisect--helper.c:1259
msgid "no logfile given"
msgstr "не е зададен журнален файл"
@@ -11562,167 +11878,169 @@ msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕР
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:410
+#: builtin/blame.c:406
#, c-format
msgid "expecting a color: %s"
msgstr "трябва да е цвят: %s"
-#: builtin/blame.c:417
+#: builtin/blame.c:413
msgid "must end with a color"
msgstr "трябва да завършва с цвят"
-#: builtin/blame.c:728
+#: builtin/blame.c:724
#, c-format
msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
-#: builtin/blame.c:746
+#: builtin/blame.c:742
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
-#: builtin/blame.c:845
+#: builtin/blame.c:841
#, c-format
msgid "cannot find revision %s to ignore"
msgstr "версията за прескачане „%s“ не може да бъде открита"
-#: builtin/blame.c:867
+#: builtin/blame.c:863
msgid "show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "извеждане на авторството с намирането му, последователно"
-#: builtin/blame.c:868
+#: builtin/blame.c:864
msgid "do not show object names of boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"без извеждане на имената на обектите за граничните подавания (стандартно "
"опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:869
+#: builtin/blame.c:865
msgid "do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:870
+#: builtin/blame.c:866
msgid "show work cost statistics"
msgstr "извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:871 builtin/checkout.c:1519 builtin/clone.c:94
-#: builtin/commit-graph.c:84 builtin/commit-graph.c:222 builtin/fetch.c:179
-#: builtin/merge.c:297 builtin/multi-pack-index.c:55 builtin/pull.c:119
-#: builtin/push.c:566 builtin/send-pack.c:198
+#: builtin/blame.c:867 builtin/checkout.c:1517 builtin/clone.c:94
+#: builtin/commit-graph.c:75 builtin/commit-graph.c:228 builtin/fetch.c:179
+#: builtin/merge.c:298 builtin/multi-pack-index.c:103
+#: builtin/multi-pack-index.c:154 builtin/multi-pack-index.c:178
+#: builtin/multi-pack-index.c:204 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:566
+#: builtin/send-pack.c:202
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:872
+#: builtin/blame.c:868
msgid "show output score for blame entries"
msgstr "извеждане на допълнителна информация за определянето на авторството"
-#: builtin/blame.c:873
+#: builtin/blame.c:869
msgid "show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:874
+#: builtin/blame.c:870
msgid "show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"извеждане на първоначалния номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:875
+#: builtin/blame.c:871
msgid "show in a format designed for machine consumption"
msgstr "извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:872
msgid "show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:877
+#: builtin/blame.c:873
msgid "use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:878
+#: builtin/blame.c:874
msgid "show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:879
+#: builtin/blame.c:875
msgid "show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:880
+#: builtin/blame.c:876
msgid "suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:881
+#: builtin/blame.c:877
msgid "show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:882
+#: builtin/blame.c:878
msgid "ignore whitespace differences"
msgstr "без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:883 builtin/log.c:1823
+#: builtin/blame.c:879 builtin/log.c:1823
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
-#: builtin/blame.c:883
+#: builtin/blame.c:879
msgid "ignore <rev> when blaming"
msgstr "прескачане на ВЕРСията при извеждане на авторството"
-#: builtin/blame.c:884
+#: builtin/blame.c:880
msgid "ignore revisions from <file>"
msgstr "прескачане на версиите указани във ФАЙЛа"
-#: builtin/blame.c:885
+#: builtin/blame.c:881
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr ""
"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
-#: builtin/blame.c:886
+#: builtin/blame.c:882
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:887
+#: builtin/blame.c:883
msgid "spend extra cycles to find better match"
msgstr "допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:888
+#: builtin/blame.c:884
msgid "use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "изчитане на версиите от ФАЙЛа, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:889
+#: builtin/blame.c:885
msgid "use <file>'s contents as the final image"
msgstr "използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:890 builtin/blame.c:891
+#: builtin/blame.c:886 builtin/blame.c:887
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:890
+#: builtin/blame.c:886
msgid "find line copies within and across files"
msgstr ""
"търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:891
+#: builtin/blame.c:887
msgid "find line movements within and across files"
msgstr ""
"търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:892
+#: builtin/blame.c:888
msgid "range"
msgstr "диапазон"
-#: builtin/blame.c:893
+#: builtin/blame.c:889
msgid "process only line range <start>,<end> or function :<funcname>"
msgstr ""
"информация само за редовете в диапазона НАЧАЛО,КРАЙ или само на :ФУНКЦИЯта"
-#: builtin/blame.c:945
+#: builtin/blame.c:944
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -11736,18 +12054,18 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:996
+#: builtin/blame.c:995
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1112
+#: builtin/blame.c:1111
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1157
+#: builtin/blame.c:1156
msgid "Blaming lines"
msgstr "Редове с авторство"
@@ -11848,75 +12166,75 @@ msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:440 builtin/tag.c:63
+#: builtin/branch.c:441 builtin/tag.c:63
msgid "unable to parse format string"
msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
-#: builtin/branch.c:471
+#: builtin/branch.c:472
msgid "could not resolve HEAD"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
-#: builtin/branch.c:477
+#: builtin/branch.c:478
#, c-format
msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
-#: builtin/branch.c:492
+#: builtin/branch.c:493
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:496
+#: builtin/branch.c:497
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:513
+#: builtin/branch.c:514
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
msgstr "не може да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:515
+#: builtin/branch.c:516
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не може да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:526
+#: builtin/branch.c:527
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:555
+#: builtin/branch.c:556
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:557
+#: builtin/branch.c:558
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Неуспешно копиране на клон"
-#: builtin/branch.c:561
+#: builtin/branch.c:562
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
-#: builtin/branch.c:564
+#: builtin/branch.c:565
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
-#: builtin/branch.c:570
+#: builtin/branch.c:571
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:579
+#: builtin/branch.c:580
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:581
+#: builtin/branch.c:582
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:598
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -11927,183 +12245,183 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:631
+#: builtin/branch.c:632
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:633
+#: builtin/branch.c:634
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на контролната сума и темата. Повтарянето на опцията прибавя "
"отдалечените клони"
-#: builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:635
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:635
+#: builtin/branch.c:636
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:637
+#: builtin/branch.c:638
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:639 builtin/rebase.c:533
+#: builtin/branch.c:640
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:640
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:641
msgid "unset the upstream info"
msgstr "изчистване на информацията за клон-източник"
-#: builtin/branch.c:641
+#: builtin/branch.c:642
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:643
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:644 builtin/branch.c:646
+#: builtin/branch.c:645 builtin/branch.c:647
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:645 builtin/branch.c:647
+#: builtin/branch.c:646 builtin/branch.c:648
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:650
+#: builtin/branch.c:651
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:651
+#: builtin/branch.c:652
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:653
+#: builtin/branch.c:654
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:654
+#: builtin/branch.c:655
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:655
+#: builtin/branch.c:656
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:656
+#: builtin/branch.c:657
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:657
+#: builtin/branch.c:658
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:658
+#: builtin/branch.c:659
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:659
+#: builtin/branch.c:660
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:660
+#: builtin/branch.c:661
msgid "show current branch name"
msgstr "извеждане на името на текущия клон"
-#: builtin/branch.c:661
+#: builtin/branch.c:662
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:663
+#: builtin/branch.c:664
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:664
+#: builtin/branch.c:665
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:665
+#: builtin/branch.c:666
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:666
+#: builtin/branch.c:667
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:667
+#: builtin/branch.c:668
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:669 builtin/for-each-ref.c:44 builtin/notes.c:415
-#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:477
+#: builtin/branch.c:670 builtin/for-each-ref.c:44 builtin/notes.c:413
+#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:579 builtin/notes.c:582
+#: builtin/tag.c:475
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:670
+#: builtin/branch.c:671
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:671 builtin/for-each-ref.c:50 builtin/tag.c:484
+#: builtin/branch.c:672 builtin/for-each-ref.c:50 builtin/tag.c:482
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:672 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:482
+#: builtin/branch.c:673 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:480
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:695 builtin/clone.c:794
+#: builtin/branch.c:696 builtin/clone.c:678
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:719
+#: builtin/branch.c:720
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:734 builtin/branch.c:790 builtin/branch.c:799
+#: builtin/branch.c:735 builtin/branch.c:792 builtin/branch.c:801
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:766
+#: builtin/branch.c:768
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:771
+#: builtin/branch.c:773
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:778
+#: builtin/branch.c:780
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:781
+#: builtin/branch.c:783
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:796
+#: builtin/branch.c:798
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:805
+#: builtin/branch.c:807
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:810
+#: builtin/branch.c:812
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:814
+#: builtin/branch.c:816
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -12111,31 +12429,31 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:817 builtin/branch.c:840
+#: builtin/branch.c:819 builtin/branch.c:842
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:821
+#: builtin/branch.c:823
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:834
+#: builtin/branch.c:836
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:838
+#: builtin/branch.c:840
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:844
+#: builtin/branch.c:846
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:854
+#: builtin/branch.c:856
msgid ""
"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
@@ -12143,7 +12461,7 @@ msgstr ""
"опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон.\n"
"Пробвайте с: „-a|-r --list ШАБЛОН“"
-#: builtin/branch.c:858
+#: builtin/branch.c:860
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -12151,32 +12469,32 @@ msgstr ""
"опцията „--set-upstream“ вече не се поддържа. Използвайте „--track“ или „--"
"set-upstream-to“"
-#: builtin/bugreport.c:15
+#: builtin/bugreport.c:16
msgid "git version:\n"
msgstr "версия на git:\n"
-#: builtin/bugreport.c:21
+#: builtin/bugreport.c:22
#, c-format
msgid "uname() failed with error '%s' (%d)\n"
msgstr "грешка при изпълнението на „uname()“ — „%s“ (%d)\n"
-#: builtin/bugreport.c:31
+#: builtin/bugreport.c:32
msgid "compiler info: "
msgstr "компилатор: "
-#: builtin/bugreport.c:34
+#: builtin/bugreport.c:35
msgid "libc info: "
msgstr "библиотека на C: "
-#: builtin/bugreport.c:80
+#: builtin/bugreport.c:49
msgid "not run from a git repository - no hooks to show\n"
msgstr "командата е стартирана извън хранилище на Git, затова няма куки\n"
-#: builtin/bugreport.c:90
+#: builtin/bugreport.c:62
msgid "git bugreport [-o|--output-directory <file>] [-s|--suffix <format>]"
msgstr "git bugreport [-o|--output-directory ФАЙЛ] [-s|--suffix ФОРМАТ]"
-#: builtin/bugreport.c:97
+#: builtin/bugreport.c:69
msgid ""
"Thank you for filling out a Git bug report!\n"
"Please answer the following questions to help us understand your issue.\n"
@@ -12212,38 +12530,33 @@ msgstr ""
"Разгледайте останалата част от доклада за грешка по-долу.\n"
"Може да изтриете редовете, които не искате да споделите.\n"
-#: builtin/bugreport.c:136
+#: builtin/bugreport.c:108
msgid "specify a destination for the bugreport file"
msgstr "укажете файла, в който да се запази докладът за грешка"
-#: builtin/bugreport.c:138
+#: builtin/bugreport.c:110
msgid "specify a strftime format suffix for the filename"
msgstr "укажете суфикса на файла във формат за „strftime“"
-#: builtin/bugreport.c:160
+#: builtin/bugreport.c:132
#, c-format
msgid "could not create leading directories for '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: builtin/bugreport.c:167
+#: builtin/bugreport.c:139
msgid "System Info"
msgstr "Информация за системата"
-#: builtin/bugreport.c:170
+#: builtin/bugreport.c:142
msgid "Enabled Hooks"
msgstr "Включени куки"
-#: builtin/bugreport.c:177
-#, c-format
-msgid "couldn't create a new file at '%s'"
-msgstr "новият файл „%s“ не може да бъде създаден"
-
-#: builtin/bugreport.c:180
+#: builtin/bugreport.c:149
#, c-format
msgid "unable to write to %s"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: builtin/bugreport.c:190
+#: builtin/bugreport.c:159
#, c-format
msgid "Created new report at '%s'.\n"
msgstr "Новият доклад е създаден в „%s“.\n"
@@ -12264,54 +12577,54 @@ msgstr "git bundle list-heads ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
msgid "git bundle unbundle <file> [<refname>...]"
msgstr "git bundle unbundle ФАЙЛ [ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ…]"
-#: builtin/bundle.c:67 builtin/pack-objects.c:3907
+#: builtin/bundle.c:65 builtin/pack-objects.c:3876
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3909
+#: builtin/bundle.c:67 builtin/bundle.c:167 builtin/pack-objects.c:3878
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:71 builtin/pack-objects.c:3911
+#: builtin/bundle.c:69 builtin/pack-objects.c:3880
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/bundle.c:74 builtin/pack-objects.c:3914
+#: builtin/bundle.c:72 builtin/pack-objects.c:3883
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/bundle.c:76
+#: builtin/bundle.c:74
msgid "specify bundle format version"
msgstr "версия на пратката"
-#: builtin/bundle.c:96
+#: builtin/bundle.c:94
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "За създаването на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:109
+#: builtin/bundle.c:107
msgid "do not show bundle details"
msgstr "без подробна информация за пратките"
-#: builtin/bundle.c:128
+#: builtin/bundle.c:126
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
-#: builtin/bundle.c:179
+#: builtin/bundle.c:182
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:191 builtin/remote.c:1700
-msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
-msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
+#: builtin/bundle.c:185
+msgid "Unbundling objects"
+msgstr "Разпакетиране на пратки от обекти"
-#: builtin/bundle.c:213 builtin/remote.c:1731
+#: builtin/bundle.c:219 builtin/remote.c:1733
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/cat-file.c:596
+#: builtin/cat-file.c:622
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -12319,7 +12632,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:597
+#: builtin/cat-file.c:623
msgid ""
"git cat-file (--batch[=<format>] | --batch-check[=<format>]) [--follow-"
"symlinks] [--textconv | --filters]"
@@ -12327,79 +12640,79 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch[=ФОРМАТ] | --batch-check[=ФОРМАТ]) [--follow-symlinks] "
"[--textconv | --filters]"
-#: builtin/cat-file.c:618
+#: builtin/cat-file.c:644
msgid "only one batch option may be specified"
msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
-#: builtin/cat-file.c:636
+#: builtin/cat-file.c:662
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:637
+#: builtin/cat-file.c:663
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:664
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:666
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:641
+#: builtin/cat-file.c:667
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:643
+#: builtin/cat-file.c:669
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:645
+#: builtin/cat-file.c:671
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:646
+#: builtin/cat-file.c:672
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:673
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:649
+#: builtin/cat-file.c:675
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:650
+#: builtin/cat-file.c:676
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:652
+#: builtin/cat-file.c:678
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:656
+#: builtin/cat-file.c:682
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:660
+#: builtin/cat-file.c:686
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:662
+#: builtin/cat-file.c:688
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
-#: builtin/cat-file.c:664
+#: builtin/cat-file.c:690
msgid "do not order --batch-all-objects output"
msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
@@ -12419,7 +12732,7 @@ msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
-#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:25 builtin/hash-object.c:102
+#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:25 builtin/hash-object.c:100
msgid "read file names from stdin"
msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
@@ -12427,8 +12740,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1515 builtin/gc.c:549
-#: builtin/worktree.c:493
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1513 builtin/gc.c:549
+#: builtin/worktree.c:494
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -12486,11 +12799,10 @@ msgid "git checkout--worker [<options>]"
msgstr "git checkout--worker [ОПЦИЯ…]"
#: builtin/checkout--worker.c:118 builtin/checkout-index.c:201
-#: builtin/column.c:31 builtin/submodule--helper.c:1892
-#: builtin/submodule--helper.c:1895 builtin/submodule--helper.c:1903
-#: builtin/submodule--helper.c:2350 builtin/submodule--helper.c:2896
-#: builtin/submodule--helper.c:2899 builtin/worktree.c:491
-#: builtin/worktree.c:728
+#: builtin/column.c:31 builtin/column.c:32 builtin/submodule--helper.c:1863
+#: builtin/submodule--helper.c:1866 builtin/submodule--helper.c:1874
+#: builtin/submodule--helper.c:2510 builtin/submodule--helper.c:2576
+#: builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:729
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -12642,11 +12954,11 @@ msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:734
+#: builtin/checkout.c:736
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:788
+#: builtin/checkout.c:786
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -12656,50 +12968,50 @@ msgstr ""
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:881
+#: builtin/checkout.c:879
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:923
+#: builtin/checkout.c:921
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:927 builtin/clone.c:725 t/helper/test-fast-rebase.c:203
+#: builtin/checkout.c:925 builtin/clone.c:609 t/helper/test-fast-rebase.c:203
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:931
+#: builtin/checkout.c:929
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:934
+#: builtin/checkout.c:932
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:938
+#: builtin/checkout.c:936
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:940 builtin/checkout.c:1371
+#: builtin/checkout.c:938 builtin/checkout.c:1369
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:942
+#: builtin/checkout.c:940
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:993
+#: builtin/checkout.c:991
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:999
+#: builtin/checkout.c:997
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -12721,7 +13033,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:1018
+#: builtin/checkout.c:1016
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -12748,19 +13060,19 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1053
+#: builtin/checkout.c:1051
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:1057
+#: builtin/checkout.c:1055
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:1097 builtin/checkout.c:1366
+#: builtin/checkout.c:1095 builtin/checkout.c:1364
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
-#: builtin/checkout.c:1179
+#: builtin/checkout.c:1177
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -12769,7 +13081,7 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1186
+#: builtin/checkout.c:1184
msgid ""
"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
@@ -12791,51 +13103,51 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
-#: builtin/checkout.c:1196
+#: builtin/checkout.c:1194
#, c-format
msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
msgstr "„%s“ напасва с множество (%d) отдалечени клони"
-#: builtin/checkout.c:1262
+#: builtin/checkout.c:1260
msgid "only one reference expected"
msgstr "очаква се само един указател"
-#: builtin/checkout.c:1279
+#: builtin/checkout.c:1277
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1325 builtin/worktree.c:268 builtin/worktree.c:436
+#: builtin/checkout.c:1323 builtin/worktree.c:269 builtin/worktree.c:437
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1338 builtin/checkout.c:1707
+#: builtin/checkout.c:1336 builtin/checkout.c:1705
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1385
+#: builtin/checkout.c:1383
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1387
+#: builtin/checkout.c:1385
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1388 builtin/checkout.c:1396
+#: builtin/checkout.c:1386 builtin/checkout.c:1394
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1391
+#: builtin/checkout.c:1389
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1407
+#: builtin/checkout.c:1405
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12843,7 +13155,7 @@ msgstr ""
"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1411
+#: builtin/checkout.c:1409
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12852,7 +13164,7 @@ msgstr ""
"клон.\n"
"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1415
+#: builtin/checkout.c:1413
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12860,7 +13172,7 @@ msgstr ""
"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1419
+#: builtin/checkout.c:1417
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12868,7 +13180,7 @@ msgstr ""
"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1423
+#: builtin/checkout.c:1421
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12876,139 +13188,139 @@ msgstr ""
"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1427
+#: builtin/checkout.c:1425
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
-#: builtin/checkout.c:1434
+#: builtin/checkout.c:1432
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1437 builtin/checkout.c:1441 builtin/checkout.c:1445
+#: builtin/checkout.c:1435 builtin/checkout.c:1439 builtin/checkout.c:1443
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1449 builtin/checkout.c:1452 builtin/checkout.c:1455
-#: builtin/checkout.c:1460 builtin/checkout.c:1465
+#: builtin/checkout.c:1447 builtin/checkout.c:1450 builtin/checkout.c:1453
+#: builtin/checkout.c:1458 builtin/checkout.c:1463
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1462
+#: builtin/checkout.c:1460
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
-#: builtin/checkout.c:1470
+#: builtin/checkout.c:1468
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1477
+#: builtin/checkout.c:1475
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1520
+#: builtin/checkout.c:1518
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1521 builtin/log.c:1810 parse-options.h:323
+#: builtin/checkout.c:1519 builtin/log.c:1810 parse-options.h:322
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1522
+#: builtin/checkout.c:1520
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1534 builtin/worktree.c:488
+#: builtin/checkout.c:1532 builtin/worktree.c:489
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1535
+#: builtin/checkout.c:1533
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1537
+#: builtin/checkout.c:1535
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1539
+#: builtin/checkout.c:1537
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1539
+#: builtin/checkout.c:1537
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1541 builtin/merge.c:301
+#: builtin/checkout.c:1539 builtin/merge.c:302
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1544
+#: builtin/checkout.c:1542
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1557
+#: builtin/checkout.c:1555
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1560
+#: builtin/checkout.c:1558
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1564
+#: builtin/checkout.c:1562
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1622
+#: builtin/checkout.c:1620
#, c-format
msgid "-%c, -%c and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-%c“, „-%c“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1626
+#: builtin/checkout.c:1624
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1663
+#: builtin/checkout.c:1661
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1668
+#: builtin/checkout.c:1666
#, c-format
msgid "missing branch name; try -%c"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-%c“"
-#: builtin/checkout.c:1700
+#: builtin/checkout.c:1698
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/checkout.c:1716
+#: builtin/checkout.c:1714
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1723
+#: builtin/checkout.c:1721
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1727
+#: builtin/checkout.c:1725
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1736
+#: builtin/checkout.c:1734
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1739 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1630
+#: builtin/checkout.c:1737 builtin/reset.c:331 builtin/stash.c:1647
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1752
+#: builtin/checkout.c:1750
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -13016,75 +13328,75 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1757
+#: builtin/checkout.c:1755
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-#: builtin/checkout.c:1783 builtin/checkout.c:1785 builtin/checkout.c:1834
-#: builtin/checkout.c:1836 builtin/clone.c:126 builtin/remote.c:170
-#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2736
-#: builtin/submodule--helper.c:2887 builtin/worktree.c:484
-#: builtin/worktree.c:486
+#: builtin/checkout.c:1781 builtin/checkout.c:1783 builtin/checkout.c:1832
+#: builtin/checkout.c:1834 builtin/clone.c:126 builtin/remote.c:170
+#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2958
+#: builtin/submodule--helper.c:3252 builtin/worktree.c:485
+#: builtin/worktree.c:487
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1784
+#: builtin/checkout.c:1782
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1786
+#: builtin/checkout.c:1784
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1787
+#: builtin/checkout.c:1785
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1789
+#: builtin/checkout.c:1787
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1790
+#: builtin/checkout.c:1788
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1835
+#: builtin/checkout.c:1833
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1837
+#: builtin/checkout.c:1835
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1839
+#: builtin/checkout.c:1837
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1841
+#: builtin/checkout.c:1839
msgid "throw away local modifications"
msgstr "зануляване на локалните промени"
-#: builtin/checkout.c:1875
+#: builtin/checkout.c:1873
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1877
+#: builtin/checkout.c:1875
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1879
+#: builtin/checkout.c:1877
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1881
+#: builtin/checkout.c:1879
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1882
+#: builtin/checkout.c:1880
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
@@ -13223,8 +13535,8 @@ msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
#: builtin/clean.c:906 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
-#: builtin/grep.c:923 builtin/log.c:184 builtin/log.c:186
-#: builtin/ls-files.c:650 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
+#: builtin/grep.c:937 builtin/log.c:184 builtin/log.c:186
+#: builtin/ls-files.c:648 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
@@ -13315,19 +13627,20 @@ msgstr "директория с шаблони"
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/clone.c:121 builtin/submodule--helper.c:1899
-#: builtin/submodule--helper.c:2353 builtin/submodule--helper.c:2903
+#: builtin/clone.c:119 builtin/clone.c:121 builtin/submodule--helper.c:1870
+#: builtin/submodule--helper.c:2513 builtin/submodule--helper.c:3259
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:123 builtin/submodule--helper.c:1901
-#: builtin/submodule--helper.c:2355 builtin/submodule--helper.c:2905
+#: builtin/clone.c:123 builtin/submodule--helper.c:1872
+#: builtin/submodule--helper.c:2515
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
#: builtin/clone.c:124 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:550
-#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3975 builtin/repack.c:495
-#: t/helper/test-simple-ipc.c:696 t/helper/test-simple-ipc.c:698
+#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3944 builtin/repack.c:663
+#: builtin/submodule--helper.c:3261 t/helper/test-simple-ipc.c:595
+#: t/helper/test-simple-ipc.c:597
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
@@ -13343,7 +13656,7 @@ msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:180 builtin/grep.c:862
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:180 builtin/grep.c:876
#: builtin/pull.c:208
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
@@ -13352,7 +13665,7 @@ msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:132 builtin/fetch.c:182 builtin/pack-objects.c:3964
+#: builtin/clone.c:132 builtin/fetch.c:182 builtin/pack-objects.c:3933
#: builtin/pull.c:211
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
@@ -13362,7 +13675,7 @@ msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
#: builtin/clone.c:134 builtin/fetch.c:184 builtin/fetch.c:207
-#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1318
+#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1022
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
@@ -13370,8 +13683,8 @@ msgstr "ВЕРСИЯ"
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/submodule--helper.c:1911
-#: builtin/submodule--helper.c:2369
+#: builtin/clone.c:137 builtin/submodule--helper.c:1882
+#: builtin/submodule--helper.c:2529
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
@@ -13403,12 +13716,12 @@ msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:202 builtin/ls-remote.c:77
-#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:196
+#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:200
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
#: builtin/clone.c:147 builtin/fetch.c:202 builtin/ls-remote.c:77
-#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:197
+#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:575 builtin/send-pack.c:201
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
@@ -13432,51 +13745,43 @@ msgstr ""
"инициализиране на файла за частично изтегляне („.git/info/sparse-checkout“) "
"да съдържа само файловете в основната директория"
-#: builtin/clone.c:292
-msgid ""
-"No directory name could be guessed.\n"
-"Please specify a directory on the command line"
-msgstr ""
-"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
-"Задайте директорията изрично на командния ред"
-
-#: builtin/clone.c:345
+#: builtin/clone.c:231
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:418
+#: builtin/clone.c:304
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:436
+#: builtin/clone.c:322
#, c-format
msgid "failed to start iterator over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:467
+#: builtin/clone.c:353
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:471
+#: builtin/clone.c:357
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:476
+#: builtin/clone.c:362
#, c-format
msgid "failed to iterate over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:503
+#: builtin/clone.c:389
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:517
+#: builtin/clone.c:403
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -13489,108 +13794,108 @@ msgstr ""
"\n"
" git restore --source=HEAD :/\n"
-#: builtin/clone.c:594
+#: builtin/clone.c:480
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:713
+#: builtin/clone.c:597
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:761
+#: builtin/clone.c:645
msgid "failed to initialize sparse-checkout"
msgstr "частичното изтегляне не може да се инициализира"
-#: builtin/clone.c:784
+#: builtin/clone.c:668
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:816
+#: builtin/clone.c:701
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:894
+#: builtin/clone.c:779
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не може да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:957
+#: builtin/clone.c:842
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:959
+#: builtin/clone.c:844
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:1001 builtin/receive-pack.c:2490
+#: builtin/clone.c:886 builtin/receive-pack.c:2493
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:1005
+#: builtin/clone.c:890
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:1018
+#: builtin/clone.c:903
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:1021
+#: builtin/clone.c:906
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:1035
+#: builtin/clone.c:920
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1039 builtin/fetch.c:2014
+#: builtin/clone.c:924 builtin/fetch.c:2029
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:1049
+#: builtin/clone.c:934
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1055
+#: builtin/clone.c:940
#, c-format
msgid "repository path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "пътят в хранилището „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1069
+#: builtin/clone.c:954
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:1084 builtin/clone.c:1105 builtin/difftool.c:272
-#: builtin/log.c:1997 builtin/worktree.c:280 builtin/worktree.c:312
+#: builtin/clone.c:969 builtin/clone.c:990 builtin/difftool.c:262
+#: builtin/log.c:1997 builtin/worktree.c:281 builtin/worktree.c:313
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:1089
+#: builtin/clone.c:974
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1109
+#: builtin/clone.c:994
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1111
+#: builtin/clone.c:996
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1135
+#: builtin/clone.c:1025
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -13598,53 +13903,53 @@ msgstr ""
"опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1188 builtin/remote.c:200 builtin/remote.c:705
+#: builtin/clone.c:1080 builtin/remote.c:200 builtin/remote.c:710
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/clone.c:1229
+#: builtin/clone.c:1121
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1231
+#: builtin/clone.c:1123
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1233
+#: builtin/clone.c:1125
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1235
+#: builtin/clone.c:1127
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1240
+#: builtin/clone.c:1132
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1245
+#: builtin/clone.c:1137
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1324 builtin/clone.c:1383
+#: builtin/clone.c:1216 builtin/clone.c:1276
msgid "remote transport reported error"
msgstr "отдалеченият транспорт върна грешка"
-#: builtin/clone.c:1336 builtin/clone.c:1344
+#: builtin/clone.c:1228 builtin/clone.c:1239
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1347
+#: builtin/clone.c:1242
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -13680,14 +13985,14 @@ msgstr "поле в знаци между колоните"
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
-#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:22
+#: builtin/commit-graph.c:13
msgid ""
"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
msgstr ""
"git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow] [--"
"[no-]progress]"
-#: builtin/commit-graph.c:14 builtin/commit-graph.c:27
+#: builtin/commit-graph.c:16
msgid ""
"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--"
"split[=<strategy>]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
@@ -13697,99 +14002,97 @@ msgstr ""
"split[=СТРАТЕГИЯ]] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--changed-"
"paths] [--[no-]max-new-filters <n>] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
-#: builtin/commit-graph.c:64
-#, c-format
-msgid "could not find object directory matching %s"
-msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
-
-#: builtin/commit-graph.c:80 builtin/commit-graph.c:210
-#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:191 builtin/log.c:1779
+#: builtin/commit-graph.c:51 builtin/fetch.c:191 builtin/log.c:1779
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/commit-graph.c:81 builtin/commit-graph.c:211
-#: builtin/commit-graph.c:317
+#: builtin/commit-graph.c:52
msgid "the object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-#: builtin/commit-graph.c:83
+#: builtin/commit-graph.c:73
msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
msgstr ""
"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
-#: builtin/commit-graph.c:106
+#: builtin/commit-graph.c:100
#, c-format
msgid "Could not open commit-graph '%s'"
msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
-#: builtin/commit-graph.c:142
+#: builtin/commit-graph.c:137
#, c-format
msgid "unrecognized --split argument, %s"
msgstr "непознат аргумент към „--split“: %s"
-#: builtin/commit-graph.c:155
+#: builtin/commit-graph.c:150
#, c-format
msgid "unexpected non-hex object ID: %s"
msgstr "неочакван, нешестнайсетичен идентификатор на обект: %s"
-#: builtin/commit-graph.c:160
+#: builtin/commit-graph.c:155
#, c-format
msgid "invalid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/commit-graph.c:213
+#: builtin/commit-graph.c:205
msgid "start walk at all refs"
msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-#: builtin/commit-graph.c:215
+#: builtin/commit-graph.c:207
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-#: builtin/commit-graph.c:217
+#: builtin/commit-graph.c:209
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-#: builtin/commit-graph.c:219
+#: builtin/commit-graph.c:211
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:221
+#: builtin/commit-graph.c:213
msgid "enable computation for changed paths"
msgstr "включване на изчисленията за променените пътища"
-#: builtin/commit-graph.c:224
+#: builtin/commit-graph.c:215
msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:228
+#: builtin/commit-graph.c:219
msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
-#: builtin/commit-graph.c:230
+#: builtin/commit-graph.c:221
msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
msgstr ""
"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
"граф"
-#: builtin/commit-graph.c:232
+#: builtin/commit-graph.c:223
msgid "only expire files older than a given date-time"
msgstr "обявяване за остарели само на файловете по-стари от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/commit-graph.c:234
+#: builtin/commit-graph.c:225
msgid "maximum number of changed-path Bloom filters to compute"
msgstr "максимален брой промени в пътищата следени от филтрите на Блум"
-#: builtin/commit-graph.c:255
+#: builtin/commit-graph.c:251
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
-#: builtin/commit-graph.c:287
+#: builtin/commit-graph.c:282
msgid "Collecting commits from input"
msgstr "Получаване на подаванията от входа"
+#: builtin/commit-graph.c:328 builtin/multi-pack-index.c:255
+#, c-format
+msgid "unrecognized subcommand: %s"
+msgstr "непозната подкоманда: %s"
+
#: builtin/commit-tree.c:18
msgid ""
"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
@@ -13803,70 +14106,65 @@ msgstr ""
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:562
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:134 builtin/log.c:562
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:93
-#, c-format
-msgid "git commit-tree: failed to open '%s'"
-msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се отвори"
-
-#: builtin/commit-tree.c:96
+#: builtin/commit-tree.c:94
#, c-format
msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/commit-tree.c:98
+#: builtin/commit-tree.c:96
#, c-format
msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се затвори"
-#: builtin/commit-tree.c:111
+#: builtin/commit-tree.c:109
msgid "parent"
msgstr "родител"
-#: builtin/commit-tree.c:112
+#: builtin/commit-tree.c:110
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1624 builtin/merge.c:282
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1601
-#: builtin/tag.c:456
+#: builtin/commit-tree.c:112 builtin/commit.c:1626 builtin/merge.c:283
+#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:573 builtin/stash.c:1618
+#: builtin/tag.c:454
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1624
+#: builtin/commit-tree.c:113 builtin/commit.c:1626
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit-tree.c:118
+#: builtin/commit-tree.c:116
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1641 builtin/merge.c:299
+#: builtin/commit-tree.c:119 builtin/commit.c:1643 builtin/merge.c:300
#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit-tree.c:133
+#: builtin/commit-tree.c:131
msgid "must give exactly one tree"
msgstr "трябва да е точно едно дърво"
-#: builtin/commit-tree.c:140
+#: builtin/commit-tree.c:138
msgid "git commit-tree: failed to read"
msgstr "git commit-tree: не може да се прочете"
-#: builtin/commit.c:41
+#: builtin/commit.c:42
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:46
+#: builtin/commit.c:47
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:51
+#: builtin/commit.c:52
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -13878,7 +14176,7 @@ msgstr ""
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
-#: builtin/commit.c:56
+#: builtin/commit.c:57
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -13893,21 +14191,21 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:63
+#: builtin/commit.c:64
msgid "Otherwise, please use 'git rebase --skip'\n"
msgstr ""
"В противен случай използвайте командата:\n"
"\n"
" git rebase --skip\n"
-#: builtin/commit.c:66
+#: builtin/commit.c:67
msgid "Otherwise, please use 'git cherry-pick --skip'\n"
msgstr ""
"В противен случай използвайте командата:\n"
"\n"
" git cherry-pick --skip\n"
-#: builtin/commit.c:69
+#: builtin/commit.c:70
msgid ""
"and then use:\n"
"\n"
@@ -13929,73 +14227,73 @@ msgstr ""
" git cherry-pick --skip\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:324
+#: builtin/commit.c:325
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:360
+#: builtin/commit.c:361
msgid "--pathspec-from-file with -a does not make sense"
msgstr "опциите „-a“ и „--pathspec-from-file“ са несъвместими"
-#: builtin/commit.c:374
+#: builtin/commit.c:375
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:386
+#: builtin/commit.c:387
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:395
+#: builtin/commit.c:396
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:410
+#: builtin/commit.c:411
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:412
+#: builtin/commit.c:413
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:437 builtin/commit.c:460 builtin/commit.c:508
+#: builtin/commit.c:438 builtin/commit.c:461 builtin/commit.c:509
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс (new_index) не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:489
+#: builtin/commit.c:490
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:491
+#: builtin/commit.c:492
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:493
+#: builtin/commit.c:494
msgid "cannot do a partial commit during a rebase."
msgstr "по време на пребазиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:501
+#: builtin/commit.c:502
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:520
+#: builtin/commit.c:521
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:618
+#: builtin/commit.c:619
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:620
+#: builtin/commit.c:621
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:639
+#: builtin/commit.c:640
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:692
+#: builtin/commit.c:693
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -14003,43 +14301,43 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:746 builtin/commit.c:780 builtin/commit.c:1165
+#: builtin/commit.c:747 builtin/commit.c:781 builtin/commit.c:1166
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:758 builtin/shortlog.c:413
+#: builtin/commit.c:759 builtin/shortlog.c:416
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:760
+#: builtin/commit.c:761
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:764
+#: builtin/commit.c:765
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:801
+#: builtin/commit.c:802
#, c-format
msgid "cannot combine -m with --fixup:%s"
msgstr "опциите „-m“ и „--fixup“ са несъвместими:%s"
-#: builtin/commit.c:813 builtin/commit.c:829
+#: builtin/commit.c:814 builtin/commit.c:830
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:820
+#: builtin/commit.c:821
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:880
+#: builtin/commit.c:881
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:893
+#: builtin/commit.c:894
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -14048,7 +14346,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/commit.c:895
+#: builtin/commit.c:896
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -14057,7 +14355,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:899
+#: builtin/commit.c:900
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -14066,7 +14364,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие.\n"
-#: builtin/commit.c:903
+#: builtin/commit.c:904
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -14077,7 +14375,7 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:915
+#: builtin/commit.c:916
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a merge.\n"
@@ -14092,7 +14390,7 @@ msgstr ""
" git update-ref -d MERGE_HEAD\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:920
+#: builtin/commit.c:921
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
@@ -14107,78 +14405,78 @@ msgstr ""
" git update-ref -d CHERRY_PICK_HEAD\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:947
+#: builtin/commit.c:948
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:955
+#: builtin/commit.c:956
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:962
+#: builtin/commit.c:963
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:980
+#: builtin/commit.c:981
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1025
+#: builtin/commit.c:1026
msgid "unable to pass trailers to --trailers"
msgstr "епилогът не може да се подаде на „--trailers“"
-#: builtin/commit.c:1065
+#: builtin/commit.c:1066
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:1079 builtin/tag.c:319
+#: builtin/commit.c:1080 builtin/tag.c:317
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1123
+#: builtin/commit.c:1124
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1137
+#: builtin/commit.c:1138
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1155 builtin/commit.c:1448
+#: builtin/commit.c:1156 builtin/commit.c:1450
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1195
+#: builtin/commit.c:1196
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1226
+#: builtin/commit.c:1227
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot reword."
msgstr ""
"В момента се извършва сливане, не може да промените съобщение при подаване."
-#: builtin/commit.c:1228
+#: builtin/commit.c:1229
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot reword."
msgstr ""
"В момента се извършва отбиране на подаване, не може да промените съобщение "
"при подаване."
-#: builtin/commit.c:1231
+#: builtin/commit.c:1232
#, c-format
msgid "cannot combine reword option of --fixup with path '%s'"
msgstr ""
"опцията за промяна на съобщението на „--fixup“ и указването на път „%s“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/commit.c:1233
+#: builtin/commit.c:1234
msgid ""
"reword option of --fixup is mutually exclusive with --patch/--interactive/--"
"all/--include/--only"
@@ -14186,107 +14484,107 @@ msgstr ""
"опцията за промяна на съобщението на „--fixup“ и „--patch“/„--interactive“/"
"„--all“/„--include“/„--only“ са несъвместими"
-#: builtin/commit.c:1252
+#: builtin/commit.c:1253
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1261
+#: builtin/commit.c:1260
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1264
+#: builtin/commit.c:1263
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1266
+#: builtin/commit.c:1265
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1268
+#: builtin/commit.c:1267
msgid "You are in the middle of a rebase -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва пребазиране, не може да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1271
+#: builtin/commit.c:1270
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1281
+#: builtin/commit.c:1280
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1283
+#: builtin/commit.c:1282
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1292
+#: builtin/commit.c:1291
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1310
+#: builtin/commit.c:1309
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1338
+#: builtin/commit.c:1337
#, c-format
msgid "unknown option: --fixup=%s:%s"
msgstr "непозната опция: --fixup=%s:%s"
-#: builtin/commit.c:1352
+#: builtin/commit.c:1354
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-#: builtin/commit.c:1483 builtin/commit.c:1652
+#: builtin/commit.c:1485 builtin/commit.c:1654
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1485 builtin/commit.c:1654
+#: builtin/commit.c:1487 builtin/commit.c:1656
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1489
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1489 builtin/commit.c:1656
+#: builtin/commit.c:1491 builtin/commit.c:1658
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1493
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1491 builtin/commit.c:1658 builtin/push.c:551
-#: builtin/worktree.c:690
+#: builtin/commit.c:1493 builtin/commit.c:1660 builtin/push.c:551
+#: builtin/worktree.c:691
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1494 builtin/commit.c:1660
+#: builtin/commit.c:1496 builtin/commit.c:1662
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1497 builtin/commit.c:1663
+#: builtin/commit.c:1499 builtin/commit.c:1665
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1499 builtin/commit.c:1503 builtin/commit.c:1666
-#: builtin/fast-export.c:1198 builtin/fast-export.c:1201
-#: builtin/fast-export.c:1204 builtin/rebase.c:1407 parse-options.h:337
+#: builtin/commit.c:1501 builtin/commit.c:1505 builtin/commit.c:1668
+#: builtin/fast-export.c:1199 builtin/fast-export.c:1202
+#: builtin/fast-export.c:1205 builtin/rebase.c:1111 parse-options.h:336
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1500 builtin/commit.c:1666
+#: builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1668
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1504
+#: builtin/commit.c:1506
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -14295,11 +14593,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1506 parse-options.h:193
+#: builtin/commit.c:1508 parse-options.h:192
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1509
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -14308,197 +14606,197 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1511
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1510
+#: builtin/commit.c:1512
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1512
+#: builtin/commit.c:1514
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1535
+#: builtin/commit.c:1537
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1617
+#: builtin/commit.c:1619
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1618
+#: builtin/commit.c:1620
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1620
+#: builtin/commit.c:1622
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1621 builtin/merge.c:286 builtin/tag.c:458
+#: builtin/commit.c:1623 builtin/merge.c:287 builtin/tag.c:456
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1624
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1624
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1623 builtin/gc.c:550
+#: builtin/commit.c:1625 builtin/gc.c:550
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1625
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1625 builtin/commit.c:1626 builtin/commit.c:1632
-#: parse-options.h:329 ref-filter.h:90
+#: builtin/commit.c:1627 builtin/commit.c:1628 builtin/commit.c:1634
+#: parse-options.h:328 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1625
+#: builtin/commit.c:1627
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1626
+#: builtin/commit.c:1628
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
#. TRANSLATORS: Leave "[(amend|reword):]" as-is,
#. and only translate <commit>.
#.
-#: builtin/commit.c:1631
+#: builtin/commit.c:1633
msgid "[(amend|reword):]commit"
msgstr "[(amend|reword):]подаване"
-#: builtin/commit.c:1631
+#: builtin/commit.c:1633
msgid ""
"use autosquash formatted message to fixup or amend/reword specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа или за промяна на подаването или съобщението"
-#: builtin/commit.c:1632
+#: builtin/commit.c:1634
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1633
+#: builtin/commit.c:1635
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1634 builtin/interpret-trailers.c:111
+#: builtin/commit.c:1636 builtin/interpret-trailers.c:111
msgid "trailer"
msgstr "епилог"
-#: builtin/commit.c:1634
+#: builtin/commit.c:1636
msgid "add custom trailer(s)"
-msgstr "добовяне на друг епилог"
+msgstr "добавяне на друг епилог"
-#: builtin/commit.c:1635 builtin/log.c:1754 builtin/merge.c:302
+#: builtin/commit.c:1637 builtin/log.c:1754 builtin/merge.c:303
#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
msgid "add a Signed-off-by trailer"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“"
-#: builtin/commit.c:1636
+#: builtin/commit.c:1638
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1637
+#: builtin/commit.c:1639
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1639
+#: builtin/commit.c:1641
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1644
+#: builtin/commit.c:1646
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1645
+#: builtin/commit.c:1647
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1646
+#: builtin/commit.c:1648
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1647
+#: builtin/commit.c:1649
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1648
+#: builtin/commit.c:1650
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1649
+#: builtin/commit.c:1651
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1650
+#: builtin/commit.c:1652
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1651
+#: builtin/commit.c:1653
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1664
+#: builtin/commit.c:1666
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1665
+#: builtin/commit.c:1667
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1672
+#: builtin/commit.c:1674
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1674
+#: builtin/commit.c:1676
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1750
+#: builtin/commit.c:1752
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1757
+#: builtin/commit.c:1759
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1778
+#: builtin/commit.c:1780
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1785
+#: builtin/commit.c:1787
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1790
+#: builtin/commit.c:1792
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1801
+#: builtin/commit.c:1803
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message body.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1837
+#: builtin/commit.c:1839
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -14878,7 +15176,7 @@ msgstr ""
"демонът за кеша с идентификациите е недостъпен (credential-cache--daemon) — "
"липсва поддръжка на гнезда на unix"
-#: builtin/credential-cache.c:154
+#: builtin/credential-cache.c:180
msgid "credential-cache unavailable; no unix socket support"
msgstr ""
"кешът с идентификациите е недостъпен — липсва поддръжка на гнезда на unix"
@@ -15084,7 +15382,7 @@ msgstr "„%s..%s“: липсва база за сливане"
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:532 builtin/grep.c:684
+#: builtin/diff.c:532 builtin/grep.c:698
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
@@ -15108,115 +15406,115 @@ msgstr "%s...%s: много бази за сливане, ще се ползва
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/difftool.c:261
-#, c-format
-msgid "failed: %d"
-msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
-
-#: builtin/difftool.c:303
+#: builtin/difftool.c:293
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/difftool.c:305
+#: builtin/difftool.c:295
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:313
+#: builtin/difftool.c:303
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:413
+#: builtin/difftool.c:427
msgid ""
-"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
-"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
+"combined diff formats ('-c' and '--cc') are not supported in\n"
+"directory diff mode ('-d' and '--dir-diff')."
msgstr ""
"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
-#: builtin/difftool.c:637
+#: builtin/difftool.c:632
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
-#: builtin/difftool.c:639
+#: builtin/difftool.c:634
msgid "working tree file has been left."
msgstr "работното дърво е изоставено."
-#: builtin/difftool.c:650
+#: builtin/difftool.c:645
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "в „%s“ има временни файлове."
-#: builtin/difftool.c:651
+#: builtin/difftool.c:646
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:651
+#, c-format
+msgid "failed: %d"
+msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
+
+#: builtin/difftool.c:696
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:701
+#: builtin/difftool.c:698
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:703
+#: builtin/difftool.c:700
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:705
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:709
+#: builtin/difftool.c:706
msgid "tool"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:710
+#: builtin/difftool.c:707
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:712
+#: builtin/difftool.c:709
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:715
+#: builtin/difftool.c:712
msgid ""
-"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
+"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non-zero exit "
"code"
msgstr ""
-"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
-"ненулев код"
+"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА за разлики "
+"завърши с ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:718
+#: builtin/difftool.c:715
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:719
+#: builtin/difftool.c:716
msgid "passed to `diff`"
msgstr "подава се към „diff“"
-#: builtin/difftool.c:734
+#: builtin/difftool.c:732
msgid "difftool requires worktree or --no-index"
msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
-#: builtin/difftool.c:741
+#: builtin/difftool.c:739
msgid "--dir-diff is incompatible with --no-index"
msgstr "опциите „--dir-diff“ и „--no-index“ са несъвместими"
-#: builtin/difftool.c:744
+#: builtin/difftool.c:742
msgid "--gui, --tool and --extcmd are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--gui“, „--tool“ и „--extcmd“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/difftool.c:752
+#: builtin/difftool.c:750
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:759
+#: builtin/difftool.c:757
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
@@ -15224,7 +15522,7 @@ msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА
msgid "git env--helper --type=[bool|ulong] <options> <env-var>"
msgstr "git env--helper --type=[bool|ulong] ОПЦИИ ПРОМЕНЛИВИ"
-#: builtin/env--helper.c:42 builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/env--helper.c:42 builtin/hash-object.c:96
msgid "type"
msgstr "ВИД"
@@ -15256,100 +15554,100 @@ msgstr ""
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:868
+#: builtin/fast-export.c:869
msgid "Error: Cannot export nested tags unless --mark-tags is specified."
msgstr ""
"Грешка: непреките етикети не се изнасят, освен ако не зададете „--mark-tags“."
-#: builtin/fast-export.c:1177
+#: builtin/fast-export.c:1178
msgid "--anonymize-map token cannot be empty"
msgstr "опцията „--anonymize-map“ изисква аргумент"
-#: builtin/fast-export.c:1197
+#: builtin/fast-export.c:1198
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:1199
+#: builtin/fast-export.c:1200
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:1202
+#: builtin/fast-export.c:1203
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:1205
+#: builtin/fast-export.c:1206
msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
msgstr ""
"как да се обработват съобщенията за подаване, които са в друго кодиране"
-#: builtin/fast-export.c:1208
+#: builtin/fast-export.c:1209
msgid "dump marks to this file"
msgstr "запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1210
+#: builtin/fast-export.c:1211
msgid "import marks from this file"
msgstr "внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1214
+#: builtin/fast-export.c:1215
msgid "import marks from this file if it exists"
msgstr "внасяне на маркерите от този ФАЙЛ, ако съществува"
-#: builtin/fast-export.c:1216
+#: builtin/fast-export.c:1217
msgid "fake a tagger when tags lack one"
msgstr ""
"да се използва изкуствено име на човек при липса на създател на етикета"
-#: builtin/fast-export.c:1218
+#: builtin/fast-export.c:1219
msgid "output full tree for each commit"
msgstr "извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:1220
+#: builtin/fast-export.c:1221
msgid "use the done feature to terminate the stream"
msgstr "използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:1221
+#: builtin/fast-export.c:1222
msgid "skip output of blob data"
msgstr "без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1222 builtin/log.c:1826
+#: builtin/fast-export.c:1223 builtin/log.c:1826
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:1223
+#: builtin/fast-export.c:1224
msgid "apply refspec to exported refs"
msgstr "прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1224
+#: builtin/fast-export.c:1225
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fast-export.c:1225
+#: builtin/fast-export.c:1226
msgid "from:to"
msgstr "ОТ:КЪМ"
-#: builtin/fast-export.c:1226
+#: builtin/fast-export.c:1227
msgid "convert <from> to <to> in anonymized output"
msgstr "заместване ОТ със КЪМ в анонимизирания изход"
-#: builtin/fast-export.c:1229
+#: builtin/fast-export.c:1230
msgid "reference parents which are not in fast-export stream by object id"
msgstr ""
"указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
"идентификатор на обект"
-#: builtin/fast-export.c:1231
+#: builtin/fast-export.c:1232
msgid "show original object ids of blobs/commits"
msgstr "извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
-#: builtin/fast-export.c:1233
+#: builtin/fast-export.c:1234
msgid "label tags with mark ids"
msgstr "задаване на идентификатори на маркери на етикетите"
-#: builtin/fast-export.c:1256
+#: builtin/fast-export.c:1257
msgid "--anonymize-map without --anonymize does not make sense"
msgstr "опцията „--anonymize-map“ изисква „--anonymize“"
-#: builtin/fast-export.c:1271
+#: builtin/fast-export.c:1272
msgid "Cannot pass both --import-marks and --import-marks-if-exists"
msgstr "опциите „--import-marks“ и „--import-marks-if-exists“ са несъвместими"
@@ -15550,62 +15848,62 @@ msgstr "четене на указателите от стандартния в
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:757
+#: builtin/fetch.c:760
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:856
+#: builtin/fetch.c:862
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:860
+#: builtin/fetch.c:866
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуален]"
-#: builtin/fetch.c:873 builtin/fetch.c:889 builtin/fetch.c:961
+#: builtin/fetch.c:879 builtin/fetch.c:895 builtin/fetch.c:967
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:874
+#: builtin/fetch.c:880
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:884
+#: builtin/fetch.c:890
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:885 builtin/fetch.c:922 builtin/fetch.c:944
-#: builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:891 builtin/fetch.c:928 builtin/fetch.c:950
+#: builtin/fetch.c:962
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:889
+#: builtin/fetch.c:895
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:911
+#: builtin/fetch.c:917
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:914
+#: builtin/fetch.c:920
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:917
+#: builtin/fetch.c:923
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:956
+#: builtin/fetch.c:962
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:961
+#: builtin/fetch.c:967
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:1065
+#: builtin/fetch.c:1070
msgid ""
"Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
"but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -15616,7 +15914,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates true"
-#: builtin/fetch.c:1069
+#: builtin/fetch.c:1074
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
@@ -15630,23 +15928,23 @@ msgstr ""
"\n"
" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
-#: builtin/fetch.c:1101
+#: builtin/fetch.c:1105
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:1129
+#: builtin/fetch.c:1134
#, c-format
msgid "rejected %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на „%s“, защото плитките върхове не може да бъдат обновявани"
-#: builtin/fetch.c:1206 builtin/fetch.c:1357
+#: builtin/fetch.c:1223 builtin/fetch.c:1371
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:1228
+#: builtin/fetch.c:1244
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -15656,57 +15954,62 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1327
+#: builtin/fetch.c:1341
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1328
+#: builtin/fetch.c:1342
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1360
+#: builtin/fetch.c:1374
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1361 builtin/remote.c:1118
+#: builtin/fetch.c:1375 builtin/remote.c:1128
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1384
+#: builtin/fetch.c:1398
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1403
+#: builtin/fetch.c:1417
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1406
+#: builtin/fetch.c:1420
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1618
+#: builtin/fetch.c:1447
+#, c-format
+msgid "the object %s does not exist"
+msgstr "обектът „%s“ не съществува"
+
+#: builtin/fetch.c:1633
msgid "multiple branches detected, incompatible with --set-upstream"
msgstr ""
"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
-#: builtin/fetch.c:1633
+#: builtin/fetch.c:1648
msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1635
+#: builtin/fetch.c:1650
msgid "not setting upstream for a remote tag"
msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
-#: builtin/fetch.c:1637
+#: builtin/fetch.c:1652
msgid "unknown branch type"
msgstr "непознат вид клон"
-#: builtin/fetch.c:1639
+#: builtin/fetch.c:1654
msgid ""
"no source branch found.\n"
"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
@@ -15714,22 +16017,22 @@ msgstr ""
"не е открит клон за следене.\n"
"Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
-#: builtin/fetch.c:1768 builtin/fetch.c:1831
+#: builtin/fetch.c:1783 builtin/fetch.c:1846
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1778 builtin/fetch.c:1833 builtin/remote.c:101
+#: builtin/fetch.c:1793 builtin/fetch.c:1848 builtin/remote.c:101
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1790
+#: builtin/fetch.c:1805
#, c-format
msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
-#: builtin/fetch.c:1894
+#: builtin/fetch.c:1909
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -15737,57 +16040,57 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1930
+#: builtin/fetch.c:1945
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1994
+#: builtin/fetch.c:2009
msgid "--negotiate-only needs one or more --negotiate-tip=*"
msgstr ""
"Опцията „--negotiate-only“ изисква една или повече опции „--negotiate-tip=*“"
-#: builtin/fetch.c:1998
+#: builtin/fetch.c:2013
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:2000
+#: builtin/fetch.c:2015
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:2005
+#: builtin/fetch.c:2020
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:2007
+#: builtin/fetch.c:2022
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не може да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2024
+#: builtin/fetch.c:2039
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2026
+#: builtin/fetch.c:2041
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "към „git fetch --all“ не може да добавите аргумент-указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:2035
+#: builtin/fetch.c:2050
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:2042
+#: builtin/fetch.c:2057
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:2058
+#: builtin/fetch.c:2073
msgid "must supply remote when using --negotiate-only"
msgstr "опцията „--negotiate-only“ изисква хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2063
+#: builtin/fetch.c:2078
msgid "Protocol does not support --negotiate-only, exiting."
msgstr "Протоколът не поддържа опцията „--negotiate-only“, изход от прогамата."
-#: builtin/fetch.c:2082
+#: builtin/fetch.c:2097
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -15795,12 +16098,12 @@ msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „extensions.partialclone“"
-#: builtin/fetch.c:2086
+#: builtin/fetch.c:2101
msgid "--atomic can only be used when fetching from one remote"
msgstr ""
"опцията „--atomic“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
-#: builtin/fetch.c:2090
+#: builtin/fetch.c:2105
msgid "--stdin can only be used when fetching from one remote"
msgstr "опцията „--stdin“ поддържа доставяне само от едно отдалечено хранилище"
@@ -15868,7 +16171,7 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:483
+#: builtin/for-each-ref.c:41 builtin/tag.c:481
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
@@ -16024,130 +16327,140 @@ msgstr "%s: не е подаване!"
msgid "notice: No default references"
msgstr "внимание: няма указатели по подразбиране"
-#: builtin/fsck.c:606
+#: builtin/fsck.c:621
+#, c-format
+msgid "%s: hash-path mismatch, found at: %s"
+msgstr "%s: разлика в контролната сума при: %s"
+
+#: builtin/fsck.c:624
#, c-format
msgid "%s: object corrupt or missing: %s"
-msgstr "„%s“: липсващ обект: „%s“"
+msgstr "%s: развален или липсващ обект: %s"
+
+#: builtin/fsck.c:628
+#, c-format
+msgid "%s: object is of unknown type '%s': %s"
+msgstr "%s: обектът е непознат вид „%s“: %s"
-#: builtin/fsck.c:619
+#: builtin/fsck.c:644
#, c-format
msgid "%s: object could not be parsed: %s"
msgstr "„%s“: не може да се анализира: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:639
+#: builtin/fsck.c:664
#, c-format
msgid "bad sha1 file: %s"
msgstr "неправилен ред с контролна сума по SHA1: „%s“"
-#: builtin/fsck.c:654
+#: builtin/fsck.c:685
msgid "Checking object directory"
msgstr "Проверка на директория с обекти"
-#: builtin/fsck.c:657
+#: builtin/fsck.c:688
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:672
+#: builtin/fsck.c:704
#, c-format
msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:677 builtin/index-pack.c:864
+#: builtin/fsck.c:709 builtin/index-pack.c:859
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
-#: builtin/fsck.c:684
+#: builtin/fsck.c:716
#, c-format
msgid "%s points to something strange (%s)"
msgstr "„%s“ сочи към нещо необичайно (%s)"
-#: builtin/fsck.c:690
+#: builtin/fsck.c:722
#, c-format
msgid "%s: detached HEAD points at nothing"
msgstr "%s: несвързаният връх „HEAD“ не сочи към нищо"
-#: builtin/fsck.c:694
+#: builtin/fsck.c:726
#, c-format
msgid "notice: %s points to an unborn branch (%s)"
msgstr "предупреждение: „%s“ сочи към все още несъществуващ клон (%s)"
-#: builtin/fsck.c:706
+#: builtin/fsck.c:738
msgid "Checking cache tree"
msgstr "Проверка на дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:711
+#: builtin/fsck.c:743
#, c-format
msgid "%s: invalid sha1 pointer in cache-tree"
msgstr "„%s“: неправилен указател за SHA1 в дървото на кеша"
-#: builtin/fsck.c:720
+#: builtin/fsck.c:752
msgid "non-tree in cache-tree"
msgstr "в дървото на кеша има нещо, което не е дърво"
-#: builtin/fsck.c:751
+#: builtin/fsck.c:783
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:757
+#: builtin/fsck.c:789
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:758
+#: builtin/fsck.c:790
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:759
+#: builtin/fsck.c:791
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:760
+#: builtin/fsck.c:792
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:761
+#: builtin/fsck.c:793
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
-#: builtin/fsck.c:762
+#: builtin/fsck.c:794
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване и на указателите от журнала с указателите (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:763
+#: builtin/fsck.c:795
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:764
+#: builtin/fsck.c:796
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:765 builtin/mktag.c:75
+#: builtin/fsck.c:797 builtin/mktag.c:76
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:767
+#: builtin/fsck.c:799
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:768 builtin/prune.c:134
+#: builtin/fsck.c:800 builtin/prune.c:134
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:769
+#: builtin/fsck.c:801
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:828 builtin/index-pack.c:262
+#: builtin/fsck.c:861 builtin/index-pack.c:261
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/fsck.c:856
+#: builtin/fsck.c:889
#, c-format
msgid "%s: object missing"
msgstr "„%s“: липсващ обект"
-#: builtin/fsck.c:867
+#: builtin/fsck.c:900
#, c-format
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
@@ -16171,7 +16484,7 @@ msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/gc.c:496 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:573
+#: builtin/gc.c:496 builtin/notes.c:238 builtin/tag.c:574
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -16180,14 +16493,13 @@ msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
-"and remove %s.\n"
+"and remove %s\n"
"Automatic cleanup will not be performed until the file is removed.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
-"При последното изпълнение на „git gc“ бе докладвана грешка. Коригирайте "
-"причината за\n"
-"нея и изтрийте „%s“.\n"
+"При последното изпълнение на „git gc“ бе докладвано следното — коригирайте\n"
+"причината за него и изтрийте „%s“.\n"
"Автоматичното изчистване на боклука няма да работи, преди да изтриете "
"файла.\n"
"\n"
@@ -16275,153 +16587,192 @@ msgstr "опцията „--no-schedule“ не е позволена"
msgid "unrecognized --schedule argument '%s'"
msgstr "непознат аргумент към „--schedule“: %s"
-#: builtin/gc.c:869
+#: builtin/gc.c:868
msgid "failed to write commit-graph"
msgstr "графът с подаванията не може да бъде записан"
-#: builtin/gc.c:905
+#: builtin/gc.c:904
msgid "failed to prefetch remotes"
msgstr "неуспешно предварително доставяне на отдалечените клони"
-#: builtin/gc.c:1022
+#: builtin/gc.c:1020
msgid "failed to start 'git pack-objects' process"
msgstr "процесът за командата „git pack-objects“ не може да бъде стартиран"
-#: builtin/gc.c:1039
+#: builtin/gc.c:1037
msgid "failed to finish 'git pack-objects' process"
msgstr "процесът за командата „git pack-objects“ не може да завърши"
-#: builtin/gc.c:1091
+#: builtin/gc.c:1088
msgid "failed to write multi-pack-index"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде записан"
-#: builtin/gc.c:1109
+#: builtin/gc.c:1104
msgid "'git multi-pack-index expire' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git multi-pack-index expire“"
-#: builtin/gc.c:1170
+#: builtin/gc.c:1163
msgid "'git multi-pack-index repack' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git multi-pack-index repack“"
-#: builtin/gc.c:1179
+#: builtin/gc.c:1172
msgid ""
"skipping incremental-repack task because core.multiPackIndex is disabled"
msgstr ""
"задачата „incremental-repack“ се прескача, защото настройката „core."
"multiPackIndex“ е изключена"
-#: builtin/gc.c:1283
+#: builtin/gc.c:1276
#, c-format
msgid "lock file '%s' exists, skipping maintenance"
msgstr "заключващият файл „%s“ съществува. Действието се прескача"
-#: builtin/gc.c:1313
+#: builtin/gc.c:1306
#, c-format
msgid "task '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на задачата „%s“"
-#: builtin/gc.c:1395
+#: builtin/gc.c:1388
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid task"
msgstr "„%s“ не е правилна задача"
-#: builtin/gc.c:1400
+#: builtin/gc.c:1393
#, c-format
msgid "task '%s' cannot be selected multiple times"
msgstr "задачата „%s“ не може да се избере повече от веднъж"
-#: builtin/gc.c:1415
+#: builtin/gc.c:1408
msgid "run tasks based on the state of the repository"
msgstr "изпълняване на задачи според състоянието на хранилището"
-#: builtin/gc.c:1416
+#: builtin/gc.c:1409
msgid "frequency"
msgstr "честота"
-#: builtin/gc.c:1417
+#: builtin/gc.c:1410
msgid "run tasks based on frequency"
msgstr "изпълняване на задачи по график"
-#: builtin/gc.c:1420
+#: builtin/gc.c:1413
msgid "do not report progress or other information over stderr"
msgstr "без извеждане на напредъка и друга информация на стандартния изход"
-#: builtin/gc.c:1421
+#: builtin/gc.c:1414
msgid "task"
msgstr "задача"
-#: builtin/gc.c:1422
+#: builtin/gc.c:1415
msgid "run a specific task"
msgstr "изпълнение на определена задача"
-#: builtin/gc.c:1439
+#: builtin/gc.c:1432
msgid "use at most one of --auto and --schedule=<frequency>"
-msgstr ""
-"може да се указва максимум една от опциите „--auto“ и „--schedule=ЧЕСТОТА“"
+msgstr "опциите „--auto“ и „--schedule=ЧЕСТОТА“ са несъвместими"
-#: builtin/gc.c:1482
+#: builtin/gc.c:1475
msgid "failed to run 'git config'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git config“"
-#: builtin/gc.c:1547
+#: builtin/gc.c:1627
#, c-format
msgid "failed to expand path '%s'"
msgstr "грешка при заместването на пътя „%s“"
-#: builtin/gc.c:1576
+#: builtin/gc.c:1654 builtin/gc.c:1692
msgid "failed to start launchctl"
msgstr "неуспешно стартиране на „launchctl“."
-#: builtin/gc.c:1613
+#: builtin/gc.c:1767 builtin/gc.c:2220
#, c-format
msgid "failed to create directories for '%s'"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: builtin/gc.c:1674
+#: builtin/gc.c:1794
#, c-format
msgid "failed to bootstrap service %s"
msgstr "услугата „%s“ не може се настрои първоначално"
-#: builtin/gc.c:1745
+#: builtin/gc.c:1887
msgid "failed to create temp xml file"
msgstr "неуспешно създаване на временен файл за xml"
-#: builtin/gc.c:1835
+#: builtin/gc.c:1977
msgid "failed to start schtasks"
msgstr "задачите за периодично изпълнение не може да се стартират"
-#: builtin/gc.c:1879
+#: builtin/gc.c:2046
msgid "failed to run 'crontab -l'; your system might not support 'cron'"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „crontab -l“. Системата ви може да не поддържа "
"„cron“"
-#: builtin/gc.c:1896
+#: builtin/gc.c:2063
msgid "failed to run 'crontab'; your system might not support 'cron'"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на „crontab“. Системата ви може да не поддържа „cron“"
-#: builtin/gc.c:1900
+#: builtin/gc.c:2067
msgid "failed to open stdin of 'crontab'"
msgstr "стандартният вход на „crontab“ не може да се отвори"
-#: builtin/gc.c:1942
+#: builtin/gc.c:2109
msgid "'crontab' died"
msgstr "процесът на „crontab“ умря"
-#: builtin/gc.c:1976
+#: builtin/gc.c:2174
+msgid "failed to start systemctl"
+msgstr "неуспешно стартиране на „systemctl“"
+
+#: builtin/gc.c:2184
+msgid "failed to run systemctl"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „systemctl“"
+
+#: builtin/gc.c:2193 builtin/gc.c:2198 builtin/worktree.c:62
+#: builtin/worktree.c:945
+#, c-format
+msgid "failed to delete '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+
+#: builtin/gc.c:2378
+#, c-format
+msgid "unrecognized --scheduler argument '%s'"
+msgstr "непознат аргумент към „--scheduler“: %s"
+
+#: builtin/gc.c:2403
+msgid "neither systemd timers nor crontab are available"
+msgstr "липсват както таймери на systemd, така и crontab"
+
+#: builtin/gc.c:2418
+#, c-format
+msgid "%s scheduler is not available"
+msgstr "планиращият модул „%s“ липсва"
+
+#: builtin/gc.c:2432
msgid "another process is scheduling background maintenance"
msgstr "друг процес задава поддръжката на заден фон"
-#: builtin/gc.c:2000
+#: builtin/gc.c:2454
+msgid "git maintenance start [--scheduler=<scheduler>]"
+msgstr "git maintenance start [--scheduler=ПЛАНИРАЩ_МОДУЛ]"
+
+#: builtin/gc.c:2463
+msgid "scheduler"
+msgstr "ПЛАНИРАЩ_МОДУЛ"
+
+#: builtin/gc.c:2464
+msgid "scheduler to trigger git maintenance run"
+msgstr "ПЛАНИРАЩият_МОДУЛ, който да изпълнява задачите"
+
+#: builtin/gc.c:2478
msgid "failed to add repo to global config"
msgstr "неуспешно добавяне на хранилище към файла с глобални настройки"
-#: builtin/gc.c:2010
+#: builtin/gc.c:2487
msgid "git maintenance <subcommand> [<options>]"
msgstr "git maintenance ПОДКОМАНДА [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:2029
+#: builtin/gc.c:2506
#, c-format
msgid "invalid subcommand: %s"
msgstr "неправилна подкоманда: „%s“"
@@ -16430,12 +16781,12 @@ msgstr "неправилна подкоманда: „%s“"
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:223
+#: builtin/grep.c:239
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:277
+#: builtin/grep.c:293
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
@@ -16444,275 +16795,275 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:285 builtin/index-pack.c:1588 builtin/index-pack.c:1791
-#: builtin/pack-objects.c:3129
+#: builtin/grep.c:301 builtin/index-pack.c:1582 builtin/index-pack.c:1785
+#: builtin/pack-objects.c:3142
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:473 builtin/grep.c:603 builtin/grep.c:643
+#: builtin/grep.c:488 builtin/grep.c:617 builtin/grep.c:657
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:658
+#: builtin/grep.c:672
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:738
+#: builtin/grep.c:752
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:851
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:853
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:855
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:857
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:845
+#: builtin/grep.c:859
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:862
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:850
+#: builtin/grep.c:864
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:852
+#: builtin/grep.c:866
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:868
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:856
+#: builtin/grep.c:870
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:859
+#: builtin/grep.c:873
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:861
+#: builtin/grep.c:875
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:863
+#: builtin/grep.c:877
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:881
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:870
+#: builtin/grep.c:884
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:873
+#: builtin/grep.c:887
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:876
+#: builtin/grep.c:890
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:893
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:894
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:881
+#: builtin/grep.c:895
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:896
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:884
+#: builtin/grep.c:898
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:886
+#: builtin/grep.c:900
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:888
+#: builtin/grep.c:902
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:891
+#: builtin/grep.c:905
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:907
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:896
+#: builtin/grep.c:910
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:912
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:899
+#: builtin/grep.c:913
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:901
+#: builtin/grep.c:915
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:903
+#: builtin/grep.c:917
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:906
+#: builtin/grep.c:920
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:909
+#: builtin/grep.c:923
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:911
+#: builtin/grep.c:925
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:913
+#: builtin/grep.c:927
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:914
+#: builtin/grep.c:928
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:917
+#: builtin/grep.c:931
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:919
+#: builtin/grep.c:933
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:922
+#: builtin/grep.c:936
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:938
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:926
+#: builtin/grep.c:940
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:938
+#: builtin/grep.c:952
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:940
+#: builtin/grep.c:954
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:943
+#: builtin/grep.c:957
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:943
+#: builtin/grep.c:957
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:947
+#: builtin/grep.c:961
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:1013
+#: builtin/grep.c:1027
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1049
+#: builtin/grep.c:1063
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--no-index“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1057
+#: builtin/grep.c:1071
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1087
+#: builtin/grep.c:1101
msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1091
+#: builtin/grep.c:1105
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1094 builtin/pack-objects.c:4090
+#: builtin/grep.c:1108 builtin/pack-objects.c:4059
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1097 builtin/index-pack.c:1585 builtin/pack-objects.c:3126
+#: builtin/grep.c:1111 builtin/index-pack.c:1579 builtin/pack-objects.c:3139
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1131
+#: builtin/grep.c:1145
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1157
+#: builtin/grep.c:1171
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1160
+#: builtin/grep.c:1174
msgid "--untracked cannot be used with --cached"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--cached“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1166
+#: builtin/grep.c:1180
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1174
+#: builtin/grep.c:1188
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
-#: builtin/hash-object.c:85
+#: builtin/hash-object.c:83
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <file>..."
@@ -16720,97 +17071,109 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t ВИД] [-w] [--path=ФАЙЛ | --no-filters] [--stdin] [--] "
"ФАЙЛ…"
-#: builtin/hash-object.c:86
+#: builtin/hash-object.c:84
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/hash-object.c:96
msgid "object type"
msgstr "ВИД на обекта"
-#: builtin/hash-object.c:99
+#: builtin/hash-object.c:97
msgid "write the object into the object database"
msgstr "записване на обекта в базата от данни за обектите"
-#: builtin/hash-object.c:101
+#: builtin/hash-object.c:99
msgid "read the object from stdin"
msgstr "изчитане на обекта от стандартния вход"
-#: builtin/hash-object.c:103
+#: builtin/hash-object.c:101
msgid "store file as is without filters"
msgstr "запазване на файла както е — без филтри"
-#: builtin/hash-object.c:104
+#: builtin/hash-object.c:102
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr ""
"създаване и изчисляване на контролни суми на произволни данни за повредени "
"обекти за трасиране на Git"
-#: builtin/hash-object.c:105
+#: builtin/hash-object.c:103
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
-#: builtin/help.c:47
+#: builtin/help.c:55
msgid "print all available commands"
msgstr "показване на всички налични команди"
-#: builtin/help.c:48
+#: builtin/help.c:57
msgid "exclude guides"
msgstr "без въведения"
-#: builtin/help.c:49
-msgid "print list of useful guides"
-msgstr "показване на списък с въведения"
-
-#: builtin/help.c:50
-msgid "print all configuration variable names"
-msgstr "показване на имената на всички конфигуриращи променливи"
-
-#: builtin/help.c:52
+#: builtin/help.c:58
msgid "show man page"
msgstr "показване на страница от ръководството"
-#: builtin/help.c:53
+#: builtin/help.c:59
msgid "show manual in web browser"
msgstr "показване на страница от ръководството в уеб браузър"
-#: builtin/help.c:55
+#: builtin/help.c:61
msgid "show info page"
msgstr "показване на информационна страница"
-#: builtin/help.c:57
+#: builtin/help.c:63
msgid "print command description"
msgstr "извеждане на описанието на команда"
-#: builtin/help.c:62
-msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
-msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [КОМАНДА]"
+#: builtin/help.c:65
+msgid "print list of useful guides"
+msgstr "показване на списък с въведения"
+
+#: builtin/help.c:67
+msgid "print all configuration variable names"
+msgstr "показване на имената на всички конфигуриращи променливи"
+
+#: builtin/help.c:78
+msgid ""
+"git help [-a|--all] [--[no-]verbose]]\n"
+" [[-i|--info] [-m|--man] [-w|--web]] [<command>]"
+msgstr ""
+"git help [-a|--all] [--[no-]verbose]]\n"
+" [[-i|--info] [-m|--man] [-w|--web]] [КОМАНДА]"
+
+#: builtin/help.c:80
+msgid "git help [-g|--guides]"
+msgstr "git help [-g|--guides]"
+
+#: builtin/help.c:81
+msgid "git help [-c|--config]"
+msgstr "git help [-c|--config]"
-#: builtin/help.c:163
+#: builtin/help.c:196
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "непознат формат на помощта „%s“"
-#: builtin/help.c:190
+#: builtin/help.c:223
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Неуспешно стартиране на „emacsclient“."
-#: builtin/help.c:203
+#: builtin/help.c:236
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анализира."
-#: builtin/help.c:211
+#: builtin/help.c:244
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:229 builtin/help.c:251 builtin/help.c:261 builtin/help.c:269
+#: builtin/help.c:262 builtin/help.c:284 builtin/help.c:294 builtin/help.c:302
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: builtin/help.c:307
+#: builtin/help.c:340
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -16819,7 +17182,7 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:319
+#: builtin/help.c:352
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -16828,339 +17191,330 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:436
+#: builtin/help.c:467
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:452
+#: builtin/help.c:483
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:459
+#: builtin/help.c:490
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:517 builtin/help.c:528 git.c:348
+#: builtin/help.c:551 builtin/help.c:562 git.c:348
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:531 git.c:380
+#: builtin/help.c:565 git.c:380
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
-#: builtin/help.c:561 builtin/help.c:591
+#: builtin/help.c:581
+msgid "this option doesn't take any other arguments"
+msgstr "опцията не приема аргументи"
+
+#: builtin/help.c:602 builtin/help.c:629
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/help.c:575
+#: builtin/help.c:624
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
-#: builtin/index-pack.c:222
+#: builtin/index-pack.c:221
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:242
+#: builtin/index-pack.c:241
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:245
+#: builtin/index-pack.c:244
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:295
+#: builtin/index-pack.c:294
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:305
+#: builtin/index-pack.c:304
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:306
+#: builtin/index-pack.c:305
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:318
+#: builtin/index-pack.c:317
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:325 builtin/pack-objects.c:756
+#: builtin/index-pack.c:324 builtin/pack-objects.c:756
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:328 builtin/unpack-objects.c:95
+#: builtin/index-pack.c:327 builtin/unpack-objects.c:95
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:343
-#, c-format
-msgid "unable to create '%s'"
-msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-
-#: builtin/index-pack.c:349
-#, c-format
-msgid "cannot open packfile '%s'"
-msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-
-#: builtin/index-pack.c:363
+#: builtin/index-pack.c:358
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:365
+#: builtin/index-pack.c:360
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:381
+#: builtin/index-pack.c:376
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:487
+#: builtin/index-pack.c:482
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:536
+#: builtin/index-pack.c:531
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:544
+#: builtin/index-pack.c:539
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:552
+#: builtin/index-pack.c:547
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:583
+#: builtin/index-pack.c:578
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:585
+#: builtin/index-pack.c:580
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:611
+#: builtin/index-pack.c:606
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:756 builtin/index-pack.c:762 builtin/index-pack.c:786
-#: builtin/index-pack.c:825 builtin/index-pack.c:834
+#: builtin/index-pack.c:751 builtin/index-pack.c:757 builtin/index-pack.c:781
+#: builtin/index-pack.c:820 builtin/index-pack.c:829
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:759 builtin/pack-objects.c:292
+#: builtin/index-pack.c:754 builtin/pack-objects.c:292
#: builtin/pack-objects.c:352 builtin/pack-objects.c:458
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:823
+#: builtin/index-pack.c:818
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:831
+#: builtin/index-pack.c:826
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:845
+#: builtin/index-pack.c:840
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:848 builtin/index-pack.c:867
+#: builtin/index-pack.c:843 builtin/index-pack.c:862
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
-#: builtin/index-pack.c:869
+#: builtin/index-pack.c:864
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не може да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:930 builtin/index-pack.c:977
+#: builtin/index-pack.c:925 builtin/index-pack.c:972
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1156
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1156
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1194
+#: builtin/index-pack.c:1190
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1199
+#: builtin/index-pack.c:1195
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1202
+#: builtin/index-pack.c:1198
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1214
+#: builtin/index-pack.c:1210
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1237
+#: builtin/index-pack.c:1233
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1248 builtin/pack-objects.c:2892
+#: builtin/index-pack.c:1244 builtin/pack-objects.c:2905
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1281
+#: builtin/index-pack.c:1277
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "фатална грешка"
-#: builtin/index-pack.c:1287
+#: builtin/index-pack.c:1283
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1299
+#: builtin/index-pack.c:1295
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1303
+#: builtin/index-pack.c:1299
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1327
+#: builtin/index-pack.c:1323
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1423
+#: builtin/index-pack.c:1419
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1444
+#: builtin/index-pack.c:1440
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.%s'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва с „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1468
+#: builtin/index-pack.c:1464
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1476
+#: builtin/index-pack.c:1472
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1502
+#: builtin/index-pack.c:1489
+#, c-format
+msgid "unable to rename temporary '*.%s' file to '%s'"
+msgstr "временният файл „*.%s“ не може да се преименува на „%s“"
+
+#: builtin/index-pack.c:1514
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1516
-msgid "cannot store pack file"
-msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-
-#: builtin/index-pack.c:1524
-msgid "cannot store index file"
-msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-
-#: builtin/index-pack.c:1579 builtin/pack-objects.c:3137
+#: builtin/index-pack.c:1573 builtin/pack-objects.c:3150
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1649
+#: builtin/index-pack.c:1643
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1651
+#: builtin/index-pack.c:1645
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1699
+#: builtin/index-pack.c:1693
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1706
+#: builtin/index-pack.c:1700
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1748
+#: builtin/index-pack.c:1742
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1802 builtin/index-pack.c:1805
-#: builtin/index-pack.c:1821 builtin/index-pack.c:1825
+#: builtin/index-pack.c:1796 builtin/index-pack.c:1799
+#: builtin/index-pack.c:1819 builtin/index-pack.c:1823
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1831 builtin/init-db.c:379 builtin/init-db.c:614
+#: builtin/index-pack.c:1829 builtin/init-db.c:379 builtin/init-db.c:614
#, c-format
msgid "unknown hash algorithm '%s'"
msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1850
+#: builtin/index-pack.c:1848
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1852
+#: builtin/index-pack.c:1850
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1854
+#: builtin/index-pack.c:1852
msgid "--object-format cannot be used with --stdin"
msgstr "опцията „--object-format“ и „--stdin“ са несъвместими"
-#: builtin/index-pack.c:1869
+#: builtin/index-pack.c:1867
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1935 builtin/unpack-objects.c:584
+#: builtin/index-pack.c:1933 builtin/unpack-objects.c:584
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
@@ -17822,131 +18176,135 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/ls-files.c:561
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:619
+#: builtin/ls-files.c:615
+msgid "separate paths with the NUL character"
+msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
+
+#: builtin/ls-files.c:617
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:621
+#: builtin/ls-files.c:619
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:623
+#: builtin/ls-files.c:621
msgid "use lowercase letters for 'fsmonitor clean' files"
msgstr "малки букви за файловете за командата „fsmonitor clean“"
-#: builtin/ls-files.c:625
+#: builtin/ls-files.c:623
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:627
+#: builtin/ls-files.c:625
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:629
+#: builtin/ls-files.c:627
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:631
+#: builtin/ls-files.c:629
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:633
+#: builtin/ls-files.c:631
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:636
+#: builtin/ls-files.c:634
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:638
+#: builtin/ls-files.c:636
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:640
+#: builtin/ls-files.c:638
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:642
+#: builtin/ls-files.c:640
msgid "show line endings of files"
msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
-#: builtin/ls-files.c:644
+#: builtin/ls-files.c:642
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:647
+#: builtin/ls-files.c:645
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:649
+#: builtin/ls-files.c:647
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:651
+#: builtin/ls-files.c:649
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:654
-msgid "exclude patterns are read from <file>"
-msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
+#: builtin/ls-files.c:652
+msgid "read exclude patterns from <file>"
+msgstr "изчитане на шаблоните за игнориране от ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:657
+#: builtin/ls-files.c:655
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:659
+#: builtin/ls-files.c:657
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:663
+#: builtin/ls-files.c:661
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:666
+#: builtin/ls-files.c:664
msgid "recurse through submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/ls-files.c:668
+#: builtin/ls-files.c:666
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:669
+#: builtin/ls-files.c:667
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:670
+#: builtin/ls-files.c:668
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:672
+#: builtin/ls-files.c:670
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
-#: builtin/ls-files.c:674
+#: builtin/ls-files.c:672
msgid "suppress duplicate entries"
msgstr "без повтаряне на записите"
#: builtin/ls-remote.c:9
msgid ""
"git ls-remote [--heads] [--tags] [--refs] [--upload-pack=<exec>]\n"
-" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
-" [--symref] [<repository> [<refs>...]]"
+" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
+" [--symref] [<repository> [<refs>...]]"
msgstr ""
-"git ls-remote [--heads] [--tags] [--refs] [--upload-pack=КОМАНДА]\n"
-" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
-" [--symref] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
+"git ls-remote [--heads] [--tags] [--refs] [--upload-pack=<exec>]\n"
+" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
+" [--symref] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
#: builtin/ls-remote.c:60
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:61 builtin/ls-remote.c:63 builtin/rebase.c:1399
+#: builtin/ls-remote.c:61 builtin/ls-remote.c:63 builtin/rebase.c:1103
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -18068,7 +18426,7 @@ msgstr "ДЕЙСТВИЕ при намирането на цитиран зна
msgid "use headers in message's body"
msgstr "заглавни части в тялото на писмото"
-#: builtin/mailsplit.c:241
+#: builtin/mailsplit.c:239
#, c-format
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
@@ -18185,146 +18543,146 @@ msgstr "указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
msgid "Merging %s with %s\n"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
-#: builtin/merge.c:58
+#: builtin/merge.c:59
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:123
+#: builtin/merge.c:124
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:146
+#: builtin/merge.c:147
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:199
+#: builtin/merge.c:200
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:200
+#: builtin/merge.c:201
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:205
+#: builtin/merge.c:206
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:256 builtin/pull.c:133
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:133
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:136
+#: builtin/merge.c:260 builtin/pull.c:136
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:260 builtin/pull.c:139
+#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:139
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:262 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:263 builtin/pull.c:142
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:148
+#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:148
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:151
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:154
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:271
+#: builtin/merge.c:272
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:273 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:274 builtin/pull.c:161
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:277 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:278 builtin/pull.c:164
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:278 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
-#: builtin/rebase.c:540 builtin/rebase.c:1413 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:279 builtin/notes.c:785 builtin/pull.c:168
+#: builtin/rebase.c:1117 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:279 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:169
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:172
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:173
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:283
+#: builtin/merge.c:284
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:290
+#: builtin/merge.c:291
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:292
+#: builtin/merge.c:293
msgid "--abort but leave index and working tree alone"
msgstr "преустановяване (--abort) без промяна на индекса и работното дърво"
-#: builtin/merge.c:294
+#: builtin/merge.c:295
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:296 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:297 builtin/pull.c:180
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:303
+#: builtin/merge.c:304
msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
"съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:320
+#: builtin/merge.c:321
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:325
+#: builtin/merge.c:326
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:330
+#: builtin/merge.c:331
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:352 builtin/merge.c:369
+#: builtin/merge.c:353 builtin/merge.c:370
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:400
+#: builtin/merge.c:401
msgid "Already up to date. (nothing to squash)"
msgstr "Вече е обновено (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:414
+#: builtin/merge.c:415
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:464
+#: builtin/merge.c:465
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
@@ -18340,33 +18698,33 @@ msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:729
+#: builtin/merge.c:730
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:742
+#: builtin/merge.c:743
#, c-format
-msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
-msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
+msgid "unknown strategy option: -X%s"
+msgstr "непозната опция за стратегия: -X%s"
-#: builtin/merge.c:761 t/helper/test-fast-rebase.c:223
+#: builtin/merge.c:762 t/helper/test-fast-rebase.c:223
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:813
+#: builtin/merge.c:814
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:822
+#: builtin/merge.c:823
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:828
+#: builtin/merge.c:829
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -18375,11 +18733,11 @@ msgstr ""
"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-#: builtin/merge.c:833
+#: builtin/merge.c:834
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:836
+#: builtin/merge.c:837
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -18388,76 +18746,76 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:889
+#: builtin/merge.c:892
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:904
+#: builtin/merge.c:907
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:965
+#: builtin/merge.c:968
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:1004
+#: builtin/merge.c:1007
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:1006
+#: builtin/merge.c:1009
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:1008
+#: builtin/merge.c:1011
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:1013
+#: builtin/merge.c:1016
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1070
+#: builtin/merge.c:1073
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1173
+#: builtin/merge.c:1174
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1207
+#: builtin/merge.c:1208
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1317
+#: builtin/merge.c:1321
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1321
+#: builtin/merge.c:1325
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1339
+#: builtin/merge.c:1343
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1352
+#: builtin/merge.c:1356
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1356
+#: builtin/merge.c:1360
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1372
+#: builtin/merge.c:1376
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -18465,7 +18823,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1379
+#: builtin/merge.c:1383
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -18473,94 +18831,90 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1382
+#: builtin/merge.c:1386
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1396
+#: builtin/merge.c:1400
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "опциите „--squash“ и „--no-ff“ са несъвместими."
-#: builtin/merge.c:1398
+#: builtin/merge.c:1402
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
msgstr "опциите „--squash“ и „--commit“ са несъвместими."
-#: builtin/merge.c:1414
+#: builtin/merge.c:1418
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1431
+#: builtin/merge.c:1435
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1433
+#: builtin/merge.c:1437
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, сливания, които не са превъртания, са невъзможни"
-#: builtin/merge.c:1438
+#: builtin/merge.c:1442
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1440
+#: builtin/merge.c:1444
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Може да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1521
+#: builtin/merge.c:1531
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1540
+#: builtin/merge.c:1550
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1587
+#: builtin/merge.c:1598
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1594
+#: builtin/merge.c:1605
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1625
-msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
-msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-
-#: builtin/merge.c:1653 builtin/merge.c:1719
+#: builtin/merge.c:1664 builtin/merge.c:1730
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1657
+#: builtin/merge.c:1668
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1709
+#: builtin/merge.c:1720
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1711
+#: builtin/merge.c:1722
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1721
+#: builtin/merge.c:1732
#, c-format
msgid "Using the %s strategy to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1735
+#: builtin/merge.c:1746
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -18595,15 +18949,15 @@ msgstr "обектът с етикет не може да бъде прочет
msgid "object '%s' tagged as '%s', but is a '%s' type"
msgstr "обектът „%s“ е с етикет за %s, но е %s"
-#: builtin/mktag.c:97
+#: builtin/mktag.c:98
msgid "tag on stdin did not pass our strict fsck check"
msgstr "етикетът на стандартния вход не преминава строгата проверка с „fsck“"
-#: builtin/mktag.c:100
+#: builtin/mktag.c:101
msgid "tag on stdin did not refer to a valid object"
msgstr "етикетът на стандартния вход не сочи към правилен обект"
-#: builtin/mktag.c:103 builtin/tag.c:243
+#: builtin/mktag.c:104 builtin/tag.c:243
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
@@ -18624,37 +18978,55 @@ msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "разрешаване на създаването на повече от едно дърво"
#: builtin/multi-pack-index.c:10
-msgid "git multi-pack-index [<options>] write [--preferred-pack=<pack>]"
-msgstr "git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] write [--preferred-pack=ПАКЕТ]"
+msgid ""
+"git multi-pack-index [<options>] write [--preferred-pack=<pack>][--refs-"
+"snapshot=<path>]"
+msgstr ""
+"git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] write [--preferred-pack=ПАКЕТ] [--refs-"
+"snapshot=ПЪТ]"
-#: builtin/multi-pack-index.c:13
+#: builtin/multi-pack-index.c:14
msgid "git multi-pack-index [<options>] verify"
msgstr "git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] verify"
-#: builtin/multi-pack-index.c:16
+#: builtin/multi-pack-index.c:17
msgid "git multi-pack-index [<options>] expire"
msgstr "git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] expire"
-#: builtin/multi-pack-index.c:19
+#: builtin/multi-pack-index.c:20
msgid "git multi-pack-index [<options>] repack [--batch-size=<size>]"
msgstr "git multi-pack-index [ОПЦИЯ…] repack [--batch-size=РАЗМЕР]"
-#: builtin/multi-pack-index.c:54
+#: builtin/multi-pack-index.c:57
msgid "object directory containing set of packfile and pack-index pairs"
msgstr ""
"ДИРекторията_с_ОБЕКТи съдържа множество двойки пакетни файлове със "
"съответния им индекс"
-#: builtin/multi-pack-index.c:69
+#: builtin/multi-pack-index.c:98
msgid "preferred-pack"
msgstr "предпочитан_пакет"
-#: builtin/multi-pack-index.c:70
+#: builtin/multi-pack-index.c:99
msgid "pack for reuse when computing a multi-pack bitmap"
msgstr ""
"пакет, който да се преизползва при изчисляване на многопакетна битовата маска"
-#: builtin/multi-pack-index.c:128
+#: builtin/multi-pack-index.c:100
+msgid "write multi-pack bitmap"
+msgstr "запазване на многопакетната битова маска"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:105
+msgid "write multi-pack index containing only given indexes"
+msgstr ""
+"запазване на битовата маска за множество пакети, съдържаща само дадените "
+"индекси"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:107
+msgid "refs snapshot for selecting bitmap commits"
+msgstr "снимка на указателите за избор на подавания по битова маска"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:202
msgid ""
"during repack, collect pack-files of smaller size into a batch that is "
"larger than this size"
@@ -18662,11 +19034,6 @@ msgstr ""
"при препакетиране пакетните файлове, които са с по-малък от този размер, да "
"се обединяват в пакети с по-голям от този размер"
-#: builtin/multi-pack-index.c:179
-#, c-format
-msgid "unrecognized subcommand: %s"
-msgstr "непозната подкоманда: %s"
-
#: builtin/mv.c:18
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
@@ -18695,72 +19062,72 @@ msgstr "принудително преместване/преименуване
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
-#: builtin/mv.c:170
+#: builtin/mv.c:172
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "целта „%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/mv.c:181
+#: builtin/mv.c:184
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Проверка на преименуването на обект от „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:185
+#: builtin/mv.c:190
msgid "bad source"
msgstr "неправилен обект"
-#: builtin/mv.c:188
+#: builtin/mv.c:193
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "директория не може да се премести в себе си"
-#: builtin/mv.c:191
+#: builtin/mv.c:196
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "директория не може да се премести върху файл"
-#: builtin/mv.c:200
+#: builtin/mv.c:205
msgid "source directory is empty"
msgstr "първоначалната директория е празна"
-#: builtin/mv.c:225
+#: builtin/mv.c:231
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
-#: builtin/mv.c:227
+#: builtin/mv.c:233
msgid "conflicted"
msgstr "конфликт"
-#: builtin/mv.c:230
+#: builtin/mv.c:236
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:238
+#: builtin/mv.c:244
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:241
+#: builtin/mv.c:247
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:244
+#: builtin/mv.c:250
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:246
+#: builtin/mv.c:252
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:253
+#: builtin/mv.c:280
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:274
+#: builtin/mv.c:308
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:280 builtin/remote.c:785 builtin/repack.c:667
+#: builtin/mv.c:314 builtin/remote.c:790 builtin/repack.c:853
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -18941,48 +19308,48 @@ msgstr "изведената информация от действието „s
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се завърши за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:197
+#: builtin/notes.c:195
msgid "please supply the note contents using either -m or -F option"
msgstr "задайте съдържанието на бележката с някоя от опциите „-m“ или „-F“"
-#: builtin/notes.c:206
+#: builtin/notes.c:204
msgid "unable to write note object"
msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан"
-#: builtin/notes.c:208
+#: builtin/notes.c:206
#, c-format
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:576
+#: builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:577
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/notes.c:263 builtin/notes.c:313 builtin/notes.c:315
-#: builtin/notes.c:383 builtin/notes.c:438 builtin/notes.c:526
-#: builtin/notes.c:531 builtin/notes.c:610 builtin/notes.c:672
+#: builtin/notes.c:261 builtin/notes.c:311 builtin/notes.c:313
+#: builtin/notes.c:381 builtin/notes.c:436 builtin/notes.c:524
+#: builtin/notes.c:529 builtin/notes.c:608 builtin/notes.c:670
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/notes.c:265
+#: builtin/notes.c:263
#, c-format
msgid "failed to read object '%s'."
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен."
-#: builtin/notes.c:268
+#: builtin/notes.c:266
#, c-format
msgid "cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr ""
"съдържанието на бележка не може да се вземе от обект, който не е BLOB: „%s“."
-#: builtin/notes.c:309
+#: builtin/notes.c:307
#, c-format
msgid "malformed input line: '%s'."
msgstr "входен ред с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/notes.c:324
+#: builtin/notes.c:322
#, c-format
msgid "failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
@@ -18990,50 +19357,50 @@ msgstr "бележката не може да се копира от „%s“ к
#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a git
#. notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
#.
-#: builtin/notes.c:356
+#: builtin/notes.c:354
#, c-format
msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
"няма да се извърши „%s“ върху бележките в „%s“, защото са извън „refs/"
"notes/“."
-#: builtin/notes.c:376 builtin/notes.c:431 builtin/notes.c:509
-#: builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:598 builtin/notes.c:665
-#: builtin/notes.c:815 builtin/notes.c:963 builtin/notes.c:985
-#: builtin/prune-packed.c:25 builtin/tag.c:586
+#: builtin/notes.c:374 builtin/notes.c:429 builtin/notes.c:507
+#: builtin/notes.c:519 builtin/notes.c:596 builtin/notes.c:663
+#: builtin/notes.c:813 builtin/notes.c:961 builtin/notes.c:983
+#: builtin/prune-packed.c:25 builtin/tag.c:587
msgid "too many arguments"
msgstr "прекалено много аргументи"
-#: builtin/notes.c:389 builtin/notes.c:678
+#: builtin/notes.c:387 builtin/notes.c:676
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "няма бележки за обекта „%s“."
-#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:576
+#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:574
msgid "note contents as a string"
msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:413 builtin/notes.c:579
+#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:577
msgid "note contents in a file"
msgstr "ФАЙЛ със съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:416 builtin/notes.c:582
+#: builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:580
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "преизползване и редактиране на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:419 builtin/notes.c:585
+#: builtin/notes.c:417 builtin/notes.c:583
msgid "reuse specified note object"
msgstr "преизползване на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:422 builtin/notes.c:588
+#: builtin/notes.c:420 builtin/notes.c:586
msgid "allow storing empty note"
msgstr "приемане и на празни бележки"
-#: builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:496
+#: builtin/notes.c:421 builtin/notes.c:494
msgid "replace existing notes"
msgstr "замяна на съществуващите бележки"
-#: builtin/notes.c:448
+#: builtin/notes.c:446
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -19042,31 +19409,31 @@ msgstr ""
"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:544
+#: builtin/notes.c:461 builtin/notes.c:542
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:475 builtin/notes.c:637 builtin/notes.c:902
+#: builtin/notes.c:473 builtin/notes.c:635 builtin/notes.c:900
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:497
+#: builtin/notes.c:495
msgid "read objects from stdin"
msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:499
+#: builtin/notes.c:497
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
"опцията „--stdin“)"
-#: builtin/notes.c:517
+#: builtin/notes.c:515
msgid "too few arguments"
msgstr "прекалено малко аргументи"
-#: builtin/notes.c:538
+#: builtin/notes.c:536
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -19075,12 +19442,12 @@ msgstr ""
"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:550
+#: builtin/notes.c:548
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "няма бележки за обекта-източник „%s“. Не може да се копира."
-#: builtin/notes.c:603
+#: builtin/notes.c:601
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -19091,52 +19458,52 @@ msgstr ""
"Вместо това ги използвайте с подкомандата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:698
+#: builtin/notes.c:696
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:700
+#: builtin/notes.c:698
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_REF“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:702
+#: builtin/notes.c:700
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr "работната директория на „git notes merge“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/notes.c:722
+#: builtin/notes.c:720
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:724
+#: builtin/notes.c:722
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се открие."
-#: builtin/notes.c:726
+#: builtin/notes.c:724
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се анализира."
-#: builtin/notes.c:739
+#: builtin/notes.c:737
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "не може да се открие към какво сочи „NOTES_MERGE_REF“"
-#: builtin/notes.c:742
+#: builtin/notes.c:740
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "неуспешно сливане на бележките"
-#: builtin/notes.c:768
+#: builtin/notes.c:766
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "непозната стратегия за сливане на бележки „%s“"
-#: builtin/notes.c:784
+#: builtin/notes.c:782
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:786
+#: builtin/notes.c:784
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:788
+#: builtin/notes.c:786
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -19146,46 +19513,46 @@ msgstr ""
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:790
+#: builtin/notes.c:788
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:792
+#: builtin/notes.c:790
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:794
+#: builtin/notes.c:792
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:796
+#: builtin/notes.c:794
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:807
+#: builtin/notes.c:805
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "опциите „--commit“, „--abort“ и „-s“/„--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/notes.c:812
+#: builtin/notes.c:810
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "трябва да укажете указател към бележка за сливане."
-#: builtin/notes.c:836
+#: builtin/notes.c:834
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "неизвестна стратегия към опцията „-s“/„--strategy“: „%s“"
-#: builtin/notes.c:873
+#: builtin/notes.c:871
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "в момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
-#: builtin/notes.c:876
+#: builtin/notes.c:874
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr "не може да се запази връзка към указателя на текущата бележка („%s“)."
-#: builtin/notes.c:878
+#: builtin/notes.c:876
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -19196,41 +19563,41 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:589
+#: builtin/notes.c:895 builtin/tag.c:590
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/notes.c:900
+#: builtin/notes.c:898
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:912
+#: builtin/notes.c:910
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:915
+#: builtin/notes.c:913
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:146
+#: builtin/notes.c:952 builtin/prune.c:132 builtin/worktree.c:147
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-#: builtin/notes.c:955
+#: builtin/notes.c:953
msgid "report pruned notes"
msgstr "докладване на окастрените обекти"
-#: builtin/notes.c:998
+#: builtin/notes.c:996
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:999
+#: builtin/notes.c:997
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1735
+#: builtin/notes.c:1032 builtin/stash.c:1752
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -19282,87 +19649,91 @@ msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<
msgid "expected object at offset %<PRIuMAX> in pack %s"
msgstr "очаква се обект при отместване %<PRIuMAX> в пакетния файл „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1155
+#: builtin/pack-objects.c:1160
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:1168
+#: builtin/pack-objects.c:1173
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1229 builtin/update-index.c:90
+#: builtin/pack-objects.c:1235 builtin/update-index.c:90
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1281
+#: builtin/pack-objects.c:1268
+msgid "failed to write bitmap index"
+msgstr "неуспешно записване на индекси на база битови маски"
+
+#: builtin/pack-objects.c:1294
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1523
+#: builtin/pack-objects.c:1536
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1971
+#: builtin/pack-objects.c:1984
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1980
+#: builtin/pack-objects.c:1993
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2261
+#: builtin/pack-objects.c:2274
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2426
+#: builtin/pack-objects.c:2439
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2496 builtin/pack-objects.c:2512
-#: builtin/pack-objects.c:2522
+#: builtin/pack-objects.c:2509 builtin/pack-objects.c:2525
+#: builtin/pack-objects.c:2535
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2499 builtin/pack-objects.c:2526
+#: builtin/pack-objects.c:2512 builtin/pack-objects.c:2539
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2536
+#: builtin/pack-objects.c:2549
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2851
+#: builtin/pack-objects.c:2864
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2990
+#: builtin/pack-objects.c:3003
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които може да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3076
+#: builtin/pack-objects.c:3089
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3082
+#: builtin/pack-objects.c:3095
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3161
+#: builtin/pack-objects.c:3174
#, c-format
msgid ""
"value of uploadpack.blobpackfileuri must be of the form '<object-hash> <pack-"
@@ -19371,7 +19742,7 @@ msgstr ""
"стойността на „uploadpack.blobpackfileuri“ трябва да е във формат "
"„СУМА_НА_ОБЕКТ СУМА_НА_ПАКЕТ АДРЕС“ (получена е „%s“)"
-#: builtin/pack-objects.c:3164
+#: builtin/pack-objects.c:3177
#, c-format
msgid ""
"object already configured in another uploadpack.blobpackfileuri (got '%s')"
@@ -19379,17 +19750,18 @@ msgstr ""
"вече има настройка за обекта в друг ред „uploadpack."
"blobpackfileuri“ (получена е „%s“)"
-#: builtin/pack-objects.c:3199
+#: builtin/pack-objects.c:3212
#, c-format
msgid "could not get type of object %s in pack %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ в пакет „%s“ не може да бъде определен"
-#: builtin/pack-objects.c:3321 builtin/pack-objects.c:3335
+#: builtin/pack-objects.c:3340 builtin/pack-objects.c:3351
+#: builtin/pack-objects.c:3365
#, c-format
msgid "could not find pack '%s'"
msgstr "пакетът „%s“ не може да се открие"
-#: builtin/pack-objects.c:3378
+#: builtin/pack-objects.c:3408
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -19398,7 +19770,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3384
+#: builtin/pack-objects.c:3414
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -19407,264 +19779,264 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:3482
+#: builtin/pack-objects.c:3507
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:3541 builtin/pack-objects.c:3650
+#: builtin/pack-objects.c:3532 builtin/pack-objects.c:3619
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:3572
+#: builtin/pack-objects.c:3541
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3658
+#: builtin/pack-objects.c:3627
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3788
+#: builtin/pack-objects.c:3757
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3791 builtin/rev-parse.c:1061
+#: builtin/pack-objects.c:3760 builtin/rev-parse.c:1061
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3819
+#: builtin/pack-objects.c:3788
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не може да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3872
+#: builtin/pack-objects.c:3841
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3876
+#: builtin/pack-objects.c:3845
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3915
+#: builtin/pack-objects.c:3884
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3916
+#: builtin/pack-objects.c:3885
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3919
+#: builtin/pack-objects.c:3888
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3921
+#: builtin/pack-objects.c:3890
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3923
+#: builtin/pack-objects.c:3892
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3925
+#: builtin/pack-objects.c:3894
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3927
+#: builtin/pack-objects.c:3896
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3929
+#: builtin/pack-objects.c:3898
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3931
+#: builtin/pack-objects.c:3900
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3933
+#: builtin/pack-objects.c:3902
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3935
+#: builtin/pack-objects.c:3904
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3937
+#: builtin/pack-objects.c:3906
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3939
+#: builtin/pack-objects.c:3908
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3941
+#: builtin/pack-objects.c:3910
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3943
+#: builtin/pack-objects.c:3912
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3946
+#: builtin/pack-objects.c:3915
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които може да се достигнат от произволен указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3949
+#: builtin/pack-objects.c:3918
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3952
+#: builtin/pack-objects.c:3921
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3955
+#: builtin/pack-objects.c:3924
msgid "read packs from stdin"
msgstr "изчитане на пакетите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3957
+#: builtin/pack-objects.c:3926
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3959
+#: builtin/pack-objects.c:3928
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3961
+#: builtin/pack-objects.c:3930
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3963
+#: builtin/pack-objects.c:3932
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3965
+#: builtin/pack-objects.c:3934
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3968
+#: builtin/pack-objects.c:3937
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
-#: builtin/pack-objects.c:3970
+#: builtin/pack-objects.c:3939
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3972
+#: builtin/pack-objects.c:3941
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3974
+#: builtin/pack-objects.c:3943
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3976
+#: builtin/pack-objects.c:3945
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3978
+#: builtin/pack-objects.c:3947
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3980
+#: builtin/pack-objects.c:3949
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3982
+#: builtin/pack-objects.c:3951
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3984
+#: builtin/pack-objects.c:3953
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr "запазване и на индекс на база битова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3988
+#: builtin/pack-objects.c:3957
msgid "write a bitmap index if possible"
msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
-#: builtin/pack-objects.c:3992
+#: builtin/pack-objects.c:3961
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3995
+#: builtin/pack-objects.c:3964
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3997
+#: builtin/pack-objects.c:3966
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3999
+#: builtin/pack-objects.c:3968
msgid "protocol"
msgstr "протокол"
-#: builtin/pack-objects.c:4000
+#: builtin/pack-objects.c:3969
msgid "exclude any configured uploadpack.blobpackfileuri with this protocol"
msgstr "без ползване на настройки „uploadpack.blobpackfileuri“ с този протокол"
-#: builtin/pack-objects.c:4033
+#: builtin/pack-objects.c:4002
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:4038
+#: builtin/pack-objects.c:4007
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:4094
+#: builtin/pack-objects.c:4063
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:4096
+#: builtin/pack-objects.c:4065
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:4101
+#: builtin/pack-objects.c:4070
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:4104
+#: builtin/pack-objects.c:4073
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:4110
+#: builtin/pack-objects.c:4079
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „--filter“ изисква „--stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:4112
+#: builtin/pack-objects.c:4081
msgid "cannot use --filter with --stdin-packs"
msgstr "опциите „--filter“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:4116
+#: builtin/pack-objects.c:4085
msgid "cannot use internal rev list with --stdin-packs"
msgstr ""
"вътрешният списък на указатели и опцията „--stdin-packs“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:4175
+#: builtin/pack-objects.c:4144
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:4212
+#: builtin/pack-objects.c:4181
#, c-format
msgid ""
"Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), pack-"
@@ -19719,7 +20091,7 @@ msgstr "обявяване на обектите по-стари от това
msgid "limit traversal to objects outside promisor packfiles"
msgstr "ограничаване на обхождането до обекти извън гарантиращи пакети"
-#: builtin/prune.c:152
+#: builtin/prune.c:151
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
@@ -19744,11 +20116,11 @@ msgstr "Опции при сливане"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:491 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:158 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:167 parse-options.h:340
+#: builtin/pull.c:167 parse-options.h:339
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
@@ -19803,7 +20175,7 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:1248
+#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:951
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
@@ -19820,7 +20192,7 @@ msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
#: builtin/pull.c:463 builtin/pull.c:469 builtin/pull.c:478
-#: builtin/rebase.c:1254
+#: builtin/rebase.c:957
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
@@ -19828,7 +20200,7 @@ msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:471 builtin/rebase.c:1246
+#: builtin/pull.c:471 builtin/rebase.c:949
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
@@ -19857,11 +20229,11 @@ msgstr "недостъпно подаване: %s"
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:930
+#: builtin/pull.c:936
msgid ""
-"Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is\n"
-"discouraged. You can squelch this message by running one of the following\n"
-"commands sometime before your next pull:\n"
+"You have divergent branches and need to specify how to reconcile them.\n"
+"You can do so by running one of the following commands sometime before\n"
+"your next pull:\n"
"\n"
" git config pull.rebase false # merge (the default strategy)\n"
" git config pull.rebase true # rebase\n"
@@ -19873,8 +20245,8 @@ msgid ""
"or --ff-only on the command line to override the configured default per\n"
"invocation.\n"
msgstr ""
-"Не се насърчава издърпване без указване на стратегията за съгласуване на\n"
-"клоните. За да заглушите това съобщение, изпълнете някоя от следните\n"
+"Някои от клоните са се раздалечили и трябва да укажете как да се решава\n"
+"това. За да заглушите това съобщение, изпълнете някоя от следните\n"
"команди преди следващото издърпване:\n"
"\n"
" git config pull.rebase false # сливане (стандартна стратегия)\n"
@@ -19886,19 +20258,19 @@ msgstr ""
"използвайте опциите „--rebase“, „--no-rebase“, „--ff-only“. Те са с\n"
"приоритет пред настройките.\n"
-#: builtin/pull.c:990
+#: builtin/pull.c:1010
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:994
+#: builtin/pull.c:1014
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:995
+#: builtin/pull.c:1015
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:1020
+#: builtin/pull.c:1040
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -19908,7 +20280,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:1026
+#: builtin/pull.c:1046
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -19925,15 +20297,24 @@ msgstr ""
" git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:1041
+#: builtin/pull.c:1061
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:1045
+#: builtin/pull.c:1066
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:1065
+#: builtin/pull.c:1068
+msgid "Cannot fast-forward to multiple branches."
+msgstr "Не може да превъртите към повече от един клон."
+
+#: builtin/pull.c:1082
+msgid "Need to specify how to reconcile divergent branches."
+msgstr ""
+"Трябва да укажете как да се решават разликите при разминаване на клоните."
+
+#: builtin/pull.c:1096
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -20123,15 +20504,15 @@ msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:544
+#: builtin/push.c:544 builtin/submodule--helper.c:3258
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:189
+#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:193
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:191
+#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:195
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
@@ -20143,19 +20524,19 @@ msgstr "изтриване на указателите"
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:192
+#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:196
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:204
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:208
msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:205
+#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:209
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:208
+#: builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:212
msgid "require remote updates to be integrated locally"
msgstr ""
"изискване обновяванията в отдалечените хранилища да се внасят и в локалното"
@@ -20164,12 +20545,12 @@ msgstr ""
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:199
+#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:203
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:562 builtin/push.c:563 builtin/send-pack.c:186
-#: builtin/send-pack.c:187
+#: builtin/push.c:562 builtin/push.c:563 builtin/send-pack.c:190
+#: builtin/send-pack.c:191
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
@@ -20191,11 +20572,11 @@ msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:193
+#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:197
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:574 builtin/send-pack.c:200
+#: builtin/push.c:574 builtin/send-pack.c:204
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
@@ -20307,83 +20688,82 @@ msgstr "необходими са два диапазона с подавани
#: builtin/read-tree.c:41
msgid ""
"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
-"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
-"index-output=<file>] (--empty | <tree-ish1> [<tree-ish2> [<tree-ish3>]])"
+"[-u | -i]] [--no-sparse-checkout] [--index-output=<file>] (--empty | <tree-"
+"ish1> [<tree-ish2> [<tree-ish3>]])"
msgstr ""
"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=ПРЕФИКС) "
-"[-u [--exclude-per-directory=ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ] | -i]] [--no-sparse-"
-"checkout] [--index-output=ФАЙЛ] (--empty | УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_1 "
-"[УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_2 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_3]])"
+"[-u | -i]] [--no-sparse-checkout] [--index-output=ФАЙЛ] (--empty | "
+"УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_1 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_2 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_3]])"
-#: builtin/read-tree.c:124
+#: builtin/read-tree.c:116
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "запазване на индекса в този ФАЙЛ"
-#: builtin/read-tree.c:127
+#: builtin/read-tree.c:119
msgid "only empty the index"
msgstr "само зануляване на индекса"
-#: builtin/read-tree.c:129
+#: builtin/read-tree.c:121
msgid "Merging"
msgstr "Сливане"
-#: builtin/read-tree.c:131
+#: builtin/read-tree.c:123
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "да се извърши и сливане след освен изчитането"
-#: builtin/read-tree.c:133
+#: builtin/read-tree.c:125
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr "тройно сливане, ако не се налага пофайлово сливане"
-#: builtin/read-tree.c:135
+#: builtin/read-tree.c:127
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "тройно сливане при добавяне на добавяне и изтриване на файлове"
-#: builtin/read-tree.c:137
+#: builtin/read-tree.c:129
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "същото като опцията „-m“, но неслетите обекти се пренебрегват"
-#: builtin/read-tree.c:138
+#: builtin/read-tree.c:130
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:139
+#: builtin/read-tree.c:131
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "изчитане на дървото към индекса като да е в тази ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:142
+#: builtin/read-tree.c:134
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "обновяване на работното дърво с резултата от сливането"
-#: builtin/read-tree.c:144
+#: builtin/read-tree.c:136
msgid "gitignore"
msgstr "ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ"
-#: builtin/read-tree.c:145
+#: builtin/read-tree.c:137
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "позволяване на презаписването на изрично пренебрегваните файлове"
-#: builtin/read-tree.c:148
+#: builtin/read-tree.c:140
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "без проверка на работното дърво след сливането"
-#: builtin/read-tree.c:149
+#: builtin/read-tree.c:141
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "без обновяване и на индекса, и на работното дърво"
-#: builtin/read-tree.c:151
+#: builtin/read-tree.c:143
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "без прилагане на филтъра за частично изтегляне"
-#: builtin/read-tree.c:153
+#: builtin/read-tree.c:145
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
-#: builtin/read-tree.c:157
+#: builtin/read-tree.c:149
msgid "suppress feedback messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/read-tree.c:188
+#: builtin/read-tree.c:183
msgid "You need to resolve your current index first"
msgstr "Първо трябва да коригирате индекса си"
@@ -20405,197 +20785,44 @@ msgstr ""
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:194 builtin/rebase.c:218 builtin/rebase.c:245
-#, c-format
-msgid "unusable todo list: '%s'"
-msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-
-#: builtin/rebase.c:311
+#: builtin/rebase.c:230
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
-#: builtin/rebase.c:317
+#: builtin/rebase.c:236
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-#: builtin/rebase.c:370
+#: builtin/rebase.c:289
msgid "could not generate todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-#: builtin/rebase.c:412
+#: builtin/rebase.c:331
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
-#: builtin/rebase.c:481
-msgid "git rebase--interactive [<options>]"
-msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-
-#: builtin/rebase.c:494 builtin/rebase.c:1389
-msgid "keep commits which start empty"
-msgstr "запазванe на първоначално празните подавания"
-
-#: builtin/rebase.c:498 builtin/revert.c:128
-msgid "allow commits with empty messages"
-msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-
-#: builtin/rebase.c:500
-msgid "rebase merge commits"
-msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-
-#: builtin/rebase.c:502
-msgid "keep original branch points of cousins"
-msgstr ""
-"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-
-#: builtin/rebase.c:504
-msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
-msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-
-#: builtin/rebase.c:505
-msgid "sign commits"
-msgstr "подписване на подаванията"
-
-#: builtin/rebase.c:507 builtin/rebase.c:1328
-msgid "display a diffstat of what changed upstream"
-msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-
-#: builtin/rebase.c:509
-msgid "continue rebase"
-msgstr "продължаване на пребазирането"
-
-#: builtin/rebase.c:511
-msgid "skip commit"
-msgstr "прескачане на подаване"
-
-#: builtin/rebase.c:512
-msgid "edit the todo list"
-msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase.c:514
-msgid "show the current patch"
-msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-
-#: builtin/rebase.c:517
-msgid "shorten commit ids in the todo list"
-msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase.c:519
-msgid "expand commit ids in the todo list"
-msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase.c:521
-msgid "check the todo list"
-msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase.c:523
-msgid "rearrange fixup/squash lines"
-msgstr ""
-"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
-"предходните им със и без смени на съобщението"
-
-#: builtin/rebase.c:525
-msgid "insert exec commands in todo list"
-msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase.c:526
-msgid "onto"
-msgstr "върху"
-
-#: builtin/rebase.c:529
-msgid "restrict-revision"
-msgstr "ограничена версия"
-
-#: builtin/rebase.c:529
-msgid "restrict revision"
-msgstr "ограничена версия"
-
-#: builtin/rebase.c:531
-msgid "squash-onto"
-msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-
-#: builtin/rebase.c:532
-msgid "squash onto"
-msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-
-#: builtin/rebase.c:534
-msgid "the upstream commit"
-msgstr "подаване на източника"
-
-#: builtin/rebase.c:536
-msgid "head-name"
-msgstr "име на върха"
-
-#: builtin/rebase.c:536
-msgid "head name"
-msgstr "име на върха"
-
-#: builtin/rebase.c:541
-msgid "rebase strategy"
-msgstr "стратегия на пребазиране"
-
-#: builtin/rebase.c:542
-msgid "strategy-opts"
-msgstr "опции на стратегията"
-
-#: builtin/rebase.c:543
-msgid "strategy options"
-msgstr "опции на стратегията"
-
-#: builtin/rebase.c:544
-msgid "switch-to"
-msgstr "преминаване към"
-
-#: builtin/rebase.c:545
-msgid "the branch or commit to checkout"
-msgstr "клонът, към който да се премине"
-
-#: builtin/rebase.c:546
-msgid "onto-name"
-msgstr "име на база"
-
-#: builtin/rebase.c:546
-msgid "onto name"
-msgstr "име на база"
-
-#: builtin/rebase.c:547
-msgid "cmd"
-msgstr "команда"
-
-#: builtin/rebase.c:547
-msgid "the command to run"
-msgstr "команда за изпълнение"
-
-#: builtin/rebase.c:550 builtin/rebase.c:1422
-msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
-msgstr ""
-"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
-
-#: builtin/rebase.c:566
-msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
-msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-
-#: builtin/rebase.c:582
+#: builtin/rebase.c:390
#, c-format
msgid "%s requires the merge backend"
msgstr "„%s“ изисква пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:625
+#: builtin/rebase.c:432
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:642
+#: builtin/rebase.c:449
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:667
+#: builtin/rebase.c:474
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:813 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:597
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -20609,7 +20836,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:896
+#: builtin/rebase.c:680
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -20627,7 +20854,7 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не може да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1222
+#: builtin/rebase.c:925
#, c-format
msgid ""
"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
@@ -20636,7 +20863,7 @@ msgstr ""
"неправилна стойност „%s“: вариантите са „drop“ (прескачане), "
"„keep“ (запазване) и „ask“ (питане)"
-#: builtin/rebase.c:1240
+#: builtin/rebase.c:943
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -20653,7 +20880,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1256
+#: builtin/rebase.c:959
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -20666,192 +20893,202 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1286
+#: builtin/rebase.c:989
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1290
+#: builtin/rebase.c:993
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1319
+#: builtin/rebase.c:1023
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1321
+#: builtin/rebase.c:1025
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
-#: builtin/rebase.c:1323
+#: builtin/rebase.c:1027
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1325
+#: builtin/rebase.c:1029
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1331
+#: builtin/rebase.c:1032
+msgid "display a diffstat of what changed upstream"
+msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
+
+#: builtin/rebase.c:1035
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1334
+#: builtin/rebase.c:1038
msgid "add a Signed-off-by trailer to each commit"
msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“ към всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1337
+#: builtin/rebase.c:1041
msgid "make committer date match author date"
msgstr "датата на подаващия да отговаря на датата на автора"
-#: builtin/rebase.c:1339
+#: builtin/rebase.c:1043
msgid "ignore author date and use current date"
msgstr "да се ползва днешна дата, а не тази на автора"
-#: builtin/rebase.c:1341
+#: builtin/rebase.c:1045
msgid "synonym of --reset-author-date"
msgstr "псевдоним на „--reset-author-date“"
-#: builtin/rebase.c:1343 builtin/rebase.c:1347
+#: builtin/rebase.c:1047 builtin/rebase.c:1051
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1345
+#: builtin/rebase.c:1049
msgid "ignore changes in whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: builtin/rebase.c:1349 builtin/rebase.c:1352
+#: builtin/rebase.c:1053 builtin/rebase.c:1056
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1354
+#: builtin/rebase.c:1058
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1357
+#: builtin/rebase.c:1061
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1359
+#: builtin/rebase.c:1063
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1362
+#: builtin/rebase.c:1066
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1363
+#: builtin/rebase.c:1067
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1366
+#: builtin/rebase.c:1070
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1369
+#: builtin/rebase.c:1073
msgid "use apply strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия с прилагане"
-#: builtin/rebase.c:1373
+#: builtin/rebase.c:1077
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия със сливане"
-#: builtin/rebase.c:1377
+#: builtin/rebase.c:1081
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1381
+#: builtin/rebase.c:1085
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(ОСТАРЯЛО) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1386
+#: builtin/rebase.c:1090
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "как да се обработват оказалите се празни подавания"
-#: builtin/rebase.c:1393
+#: builtin/rebase.c:1093
+msgid "keep commits which start empty"
+msgstr "запазванe на първоначално празните подавания"
+
+#: builtin/rebase.c:1097
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1400
+#: builtin/rebase.c:1104
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1404
+#: builtin/rebase.c:1108
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1408
+#: builtin/rebase.c:1112
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1411
+#: builtin/rebase.c:1115
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1413
+#: builtin/rebase.c:1117
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1415 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1119 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1416
+#: builtin/rebase.c:1120
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1419
+#: builtin/rebase.c:1123
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1424
+#: builtin/rebase.c:1126
+msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
+msgstr ""
+"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
+
+#: builtin/rebase.c:1128
msgid "apply all changes, even those already present upstream"
msgstr "прилагане на всички промени, дори и наличните вече в следеното"
-#: builtin/rebase.c:1442
+#: builtin/rebase.c:1149
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1483
-msgid ""
-"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
-msgstr ""
-"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
-"нея."
+#: builtin/rebase.c:1180
+msgid "--preserve-merges was replaced by --rebase-merges"
+msgstr "Опцията „--preserve-merges“ е заменена с „--rebase-merges“."
-#: builtin/rebase.c:1488
+#: builtin/rebase.c:1193
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1490
+#: builtin/rebase.c:1195
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1494
+#: builtin/rebase.c:1199
msgid "cannot combine '--root' with '--fork-point'"
msgstr "опциите „--root“ и „--fork-point“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1497
+#: builtin/rebase.c:1202
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1501
+#: builtin/rebase.c:1206
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1524 t/helper/test-fast-rebase.c:122
+#: builtin/rebase.c:1229 t/helper/test-fast-rebase.c:122
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1536
+#: builtin/rebase.c:1241
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -20859,16 +21096,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1555
+#: builtin/rebase.c:1260
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не може да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1574
+#: builtin/rebase.c:1279
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1620
+#: builtin/rebase.c:1325
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -20889,147 +21126,136 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1648
+#: builtin/rebase.c:1353
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1690
+#: builtin/rebase.c:1395
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1729
+#: builtin/rebase.c:1434
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1759
+#: builtin/rebase.c:1463
msgid "cannot combine apply options with merge options"
msgstr "опциите за „apply“ са несъвместими с опциите за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1772
+#: builtin/rebase.c:1476
#, c-format
msgid "Unknown rebase backend: %s"
msgstr "Непозната реализация на пребазиране: %s"
-#: builtin/rebase.c:1802
+#: builtin/rebase.c:1505
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
"interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1822
-msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
-msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-
-#: builtin/rebase.c:1826
-msgid ""
-"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
-msgstr ""
-"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
-"несъвместими"
-
-#: builtin/rebase.c:1850
+#: builtin/rebase.c:1536
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1856
+#: builtin/rebase.c:1542
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1882
+#: builtin/rebase.c:1568
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
-#: builtin/rebase.c:1885
+#: builtin/rebase.c:1571
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1893
+#: builtin/rebase.c:1580
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1921
+#: builtin/rebase.c:1607
#, c-format
-msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
-msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
+msgid "no such branch/commit '%s'"
+msgstr "не съществува клон/подаване „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1929 builtin/submodule--helper.c:39
-#: builtin/submodule--helper.c:2431
+#: builtin/rebase.c:1618 builtin/submodule--helper.c:39
+#: builtin/submodule--helper.c:2658
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1940
+#: builtin/rebase.c:1629
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1961
+#: builtin/rebase.c:1650
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:1997
+#: builtin/rebase.c:1686
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2008
+#: builtin/rebase.c:1697
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:2010
+#: builtin/rebase.c:1699
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:2018
+#: builtin/rebase.c:1707
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:2020
+#: builtin/rebase.c:1709
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:2028
+#: builtin/rebase.c:1717
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2035
+#: builtin/rebase.c:1724
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2038
+#: builtin/rebase.c:1727
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2063
+#: builtin/rebase.c:1752
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2072
+#: builtin/rebase.c:1761
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2081
+#: builtin/rebase.c:1770
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
-#: builtin/receive-pack.c:34
+#: builtin/receive-pack.c:35
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:1275
+#: builtin/receive-pack.c:1280
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -21062,7 +21288,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1295
+#: builtin/receive-pack.c:1300
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -21083,11 +21309,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:2478
+#: builtin/receive-pack.c:2480
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:2492
+#: builtin/receive-pack.c:2495
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -21127,7 +21353,7 @@ msgstr "Отбелязване на достижимите обекти…"
msgid "%s points nowhere!"
msgstr "„%s“ не сочи наникъде!"
-#: builtin/reflog.c:699
+#: builtin/reflog.c:700
msgid "no reflog specified to delete"
msgstr "не е указан журнал с подавания за изтриване"
@@ -21287,7 +21513,7 @@ msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:700
+#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:705
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
@@ -21297,25 +21523,30 @@ msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:355
+#: builtin/remote.c:322
+#, c-format
+msgid "unhandled branch.%s.rebase=%s; assuming 'true'"
+msgstr "„branch.%s.rebase=%s“ не се поддържа. Приема се „true“ (истина)"
+
+#: builtin/remote.c:366
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не може да бъдат получени"
-#: builtin/remote.c:454 builtin/remote.c:462
+#: builtin/remote.c:460 builtin/remote.c:468
msgid "(matching)"
msgstr "(съвпадащи)"
-#: builtin/remote.c:466
+#: builtin/remote.c:472
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:655
+#: builtin/remote.c:660
#, c-format
msgid "could not set '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе"
-#: builtin/remote.c:660
+#: builtin/remote.c:665
#, c-format
msgid ""
"The %s configuration remote.pushDefault in:\n"
@@ -21326,17 +21557,17 @@ msgstr ""
" %s:%d\n"
"използва отдалечено хранилище, което вече не съществува: „%s“"
-#: builtin/remote.c:691 builtin/remote.c:836 builtin/remote.c:943
+#: builtin/remote.c:696 builtin/remote.c:841 builtin/remote.c:948
#, c-format
msgid "No such remote: '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:710
+#: builtin/remote.c:715
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:730
+#: builtin/remote.c:735
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -21347,17 +21578,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:770
+#: builtin/remote.c:775
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:804
+#: builtin/remote.c:809
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:882
+#: builtin/remote.c:887
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -21371,121 +21602,121 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:896
+#: builtin/remote.c:901
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:999
+#: builtin/remote.c:1009
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:1002
+#: builtin/remote.c:1012
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:1004
+#: builtin/remote.c:1014
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:1006
+#: builtin/remote.c:1016
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:1047
+#: builtin/remote.c:1057
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „branch.%s.merge“. Невъзможно е да пребазирате "
"върху повече от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:1056
+#: builtin/remote.c:1066
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1058
+#: builtin/remote.c:1068
#, c-format
msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране (със сливания) върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1061
+#: builtin/remote.c:1071
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1065
+#: builtin/remote.c:1075
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1068
+#: builtin/remote.c:1078
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1071
+#: builtin/remote.c:1081
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1114
+#: builtin/remote.c:1124
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1117
+#: builtin/remote.c:1127
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1121
+#: builtin/remote.c:1131
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1124
+#: builtin/remote.c:1134
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1127
+#: builtin/remote.c:1137
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1134
+#: builtin/remote.c:1144
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1137
+#: builtin/remote.c:1147
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1141
+#: builtin/remote.c:1151
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1144
+#: builtin/remote.c:1154
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1212
+#: builtin/remote.c:1222
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1239
+#: builtin/remote.c:1243
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1240
+#: builtin/remote.c:1244
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1241 builtin/remote.c:1257 builtin/remote.c:1396
+#: builtin/remote.c:1245 builtin/remote.c:1261 builtin/remote.c:1398
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
@@ -21493,25 +21724,25 @@ msgstr "(без адрес)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1255 builtin/remote.c:1257
+#: builtin/remote.c:1259 builtin/remote.c:1261
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1259 builtin/remote.c:1261 builtin/remote.c:1263
+#: builtin/remote.c:1263 builtin/remote.c:1265 builtin/remote.c:1267
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1259
+#: builtin/remote.c:1263
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1261
+#: builtin/remote.c:1265
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1265
+#: builtin/remote.c:1269
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -21520,161 +21751,165 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1277
+#: builtin/remote.c:1281
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1280 builtin/remote.c:1306
+#: builtin/remote.c:1284 builtin/remote.c:1310
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1289
+#: builtin/remote.c:1293
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1297
+#: builtin/remote.c:1301
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1303
+#: builtin/remote.c:1307
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1324
+#: builtin/remote.c:1328
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1326
+#: builtin/remote.c:1330
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1341
+#: builtin/remote.c:1344
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1343
+#: builtin/remote.c:1346
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1353
+#: builtin/remote.c:1356
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1361
+#: builtin/remote.c:1364
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1363
+#: builtin/remote.c:1366
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1381
+#: builtin/remote.c:1384
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1382
+#: builtin/remote.c:1385
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1392
+#: builtin/remote.c:1394
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1393
+#: builtin/remote.c:1395
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1409
+#: builtin/remote.c:1411
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1412
+#: builtin/remote.c:1414
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1457
+#: builtin/remote.c:1459
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1521 builtin/remote.c:1577 builtin/remote.c:1647
+#: builtin/remote.c:1523 builtin/remote.c:1579 builtin/remote.c:1649
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1539
+#: builtin/remote.c:1541
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1546
+#: builtin/remote.c:1548
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1563
+#: builtin/remote.c:1565
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1565
+#: builtin/remote.c:1567
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1595
+#: builtin/remote.c:1597
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1621
+#: builtin/remote.c:1623
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1623
+#: builtin/remote.c:1625
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1625
+#: builtin/remote.c:1627
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1632
+#: builtin/remote.c:1634
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1673
+#: builtin/remote.c:1675
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1681
+#: builtin/remote.c:1683
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-#: builtin/remote.c:1683
+#: builtin/remote.c:1685
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/repack.c:26
+#: builtin/remote.c:1702
+msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
+msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
+
+#: builtin/repack.c:28
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:31
+#: builtin/repack.c:33
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -21683,154 +21918,167 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:198
+#: builtin/repack.c:201
msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:270 builtin/repack.c:630
+#: builtin/repack.c:273 builtin/repack.c:816
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: от „pack-objects“ се изискват редове само с пълни шестнайсетични "
"указатели."
-#: builtin/repack.c:294
+#: builtin/repack.c:297
msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:309
+#: builtin/repack.c:312
#, c-format
msgid "cannot open index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса за „%s“"
-#: builtin/repack.c:368
+#: builtin/repack.c:371
#, c-format
msgid "pack %s too large to consider in geometric progression"
msgstr "пакет „%s“ е твърде голям, за да е част от геометрична прогресия"
-#: builtin/repack.c:401 builtin/repack.c:408 builtin/repack.c:413
+#: builtin/repack.c:404 builtin/repack.c:411 builtin/repack.c:416
#, c-format
msgid "pack %s too large to roll up"
msgstr "пакет „%s“ е твърде голям за свиване"
-#: builtin/repack.c:460
+#: builtin/repack.c:496
+#, c-format
+msgid "could not open tempfile %s for writing"
+msgstr "временният файл „%s“ не може да бъде отворен за запис"
+
+#: builtin/repack.c:514
+msgid "could not close refs snapshot tempfile"
+msgstr "временният файл със снимка на указателите не може да се затвори"
+
+#: builtin/repack.c:628
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:462
+#: builtin/repack.c:630
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:465
+#: builtin/repack.c:633
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:467
+#: builtin/repack.c:635
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:469
+#: builtin/repack.c:637
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:471
+#: builtin/repack.c:639
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:474
+#: builtin/repack.c:642
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:476
+#: builtin/repack.c:644
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:478
+#: builtin/repack.c:646
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:479
+#: builtin/repack.c:647
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:480
+#: builtin/repack.c:648
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:482
+#: builtin/repack.c:650
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:484
+#: builtin/repack.c:652
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:485 builtin/repack.c:491
+#: builtin/repack.c:653 builtin/repack.c:659
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:486
+#: builtin/repack.c:654
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:488
+#: builtin/repack.c:656
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:490
+#: builtin/repack.c:658
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:492
+#: builtin/repack.c:660
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:494
+#: builtin/repack.c:662
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:496
+#: builtin/repack.c:664
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:498
+#: builtin/repack.c:666
msgid "find a geometric progression with factor <N>"
msgstr "откриване на геометрична прогресия с частно <N>"
-#: builtin/repack.c:508
+#: builtin/repack.c:668
+msgid "write a multi-pack index of the resulting packs"
+msgstr "запазване на многопакетен индекс за създадените пакети"
+
+#: builtin/repack.c:678
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:512
+#: builtin/repack.c:682
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:527
+#: builtin/repack.c:713
msgid "--geometric is incompatible with -A, -a"
msgstr "опциите „--geometric“ и „-A“/„-a“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:639
+#: builtin/repack.c:825
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
-#: builtin/repack.c:669
+#: builtin/repack.c:855
#, c-format
msgid "missing required file: %s"
msgstr "липсва задължителния файл „%s“"
-#: builtin/repack.c:671
+#: builtin/repack.c:857
#, c-format
msgid "could not unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -22141,96 +22389,96 @@ msgstr "слято (merge)"
msgid "keep"
msgstr "запазващо (keep)"
-#: builtin/reset.c:83
+#: builtin/reset.c:89
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Указателят „HEAD“ е повреден."
-#: builtin/reset.c:85
+#: builtin/reset.c:91
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:91
+#: builtin/reset.c:97
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:116
+#: builtin/reset.c:122
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/reset.c:195
+#: builtin/reset.c:201
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:295 builtin/stash.c:589 builtin/stash.c:663
-#: builtin/stash.c:687
+#: builtin/reset.c:301 builtin/stash.c:605 builtin/stash.c:679
+#: builtin/stash.c:703
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
-#: builtin/reset.c:297
+#: builtin/reset.c:303
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво"
-#: builtin/reset.c:298
+#: builtin/reset.c:304
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:300 builtin/reset.c:302
+#: builtin/reset.c:306 builtin/reset.c:308
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:304
+#: builtin/reset.c:310
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
-#: builtin/reset.c:310
+#: builtin/reset.c:316
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr ""
"отбелязване само на факта, че изтритите пътища ще бъдат добавени по-късно"
-#: builtin/reset.c:344
+#: builtin/reset.c:350
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:352
+#: builtin/reset.c:358
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "„%s“ не е разпознат като дърво."
-#: builtin/reset.c:361
+#: builtin/reset.c:367
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard“/„--mixed“/„--"
"soft“"
-#: builtin/reset.c:371
+#: builtin/reset.c:377
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:373
+#: builtin/reset.c:379
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:388
+#: builtin/reset.c:394
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:392
+#: builtin/reset.c:398
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "опцията „-N“ изисква опцията „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:413
+#: builtin/reset.c:419
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:416
+#: builtin/reset.c:422
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -22243,12 +22491,12 @@ msgstr ""
"Опцията „--quiet“ заглушава това съобщение еднократно. За постоянно\n"
"заглушаване задайте настройката „reset.quiet“ да е „true“ (истина).\n"
-#: builtin/reset.c:434
+#: builtin/reset.c:440
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:439
+#: builtin/reset.c:445
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
@@ -22429,15 +22677,19 @@ msgstr "добавяне на името на подаването"
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "запазване на първоначално празните подавания"
+#: builtin/revert.c:128
+msgid "allow commits with empty messages"
+msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
+
#: builtin/revert.c:129
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:237
+#: builtin/revert.c:241
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:250
+#: builtin/revert.c:254
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
@@ -22490,72 +22742,73 @@ msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "do not list removed files"
msgstr "да не се извеждат изтритите файлове"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:246
msgid "only remove from the index"
msgstr "изтриване само от индекса"
-#: builtin/rm.c:246
+#: builtin/rm.c:247
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "въпреки проверката за актуалността на съдържанието"
-#: builtin/rm.c:247
+#: builtin/rm.c:248
msgid "allow recursive removal"
msgstr "рекурсивно изтриване"
-#: builtin/rm.c:249
+#: builtin/rm.c:250
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
"изтриване"
-#: builtin/rm.c:283
+#: builtin/rm.c:285
msgid "No pathspec was given. Which files should I remove?"
msgstr "Не са зададени пътища. Кои файлове да се изтрият?"
-#: builtin/rm.c:310
+#: builtin/rm.c:315
msgid "please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"за да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
"или ги скатайте"
-#: builtin/rm.c:331
+#: builtin/rm.c:337
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "без използването на опцията „-r“ „%s“ няма да се изтрие рекурсивно"
-#: builtin/rm.c:379
+#: builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
#: builtin/send-pack.c:20
msgid ""
-"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
-"receive-pack>] [--verbose] [--thin] [--atomic] [<host>:]<directory> "
-"[<ref>...]\n"
-" --all and explicit <ref> specification are mutually exclusive."
+"git send-pack [--mirror] [--dry-run] [--force]\n"
+" [--receive-pack=<git-receive-pack>]\n"
+" [--verbose] [--thin] [--atomic]\n"
+" [<host>:]<directory> (--all | <ref>...)"
msgstr ""
-"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-"
-"pack=ПАКЕТ] [--verbose] [--thin] [--atomic] [ХОСТ:]ДИРЕКТОРИЯ [УКАЗАТЕЛ…]\n"
-" опцията „--all“ и изричното посочване на УКАЗАТЕЛ са взаимно несъвместими."
+"git send-pack [--mirror] [--dry-run] [--force]\n"
+" [--receive-pack=ПАКЕТ]\n"
+" [--verbose] [--thin] [--atomic]\n"
+" [ХОСТ:]ДИРЕКТОРИЯ (--all | УКАЗАТЕЛ…])"
-#: builtin/send-pack.c:188
+#: builtin/send-pack.c:192
msgid "remote name"
msgstr "име на отдалечено хранилище"
-#: builtin/send-pack.c:201
+#: builtin/send-pack.c:205
msgid "use stateless RPC protocol"
msgstr "използване на протокол без запазване на състоянието за RPC"
-#: builtin/send-pack.c:202
+#: builtin/send-pack.c:206
msgid "read refs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/send-pack.c:203
+#: builtin/send-pack.c:207
msgid "print status from remote helper"
msgstr "извеждане на състоянието от отдалечената помощна функция"
@@ -22612,21 +22865,21 @@ msgstr "поле"
msgid "group by field"
msgstr "групиране по поле"
-#: builtin/shortlog.c:391
+#: builtin/shortlog.c:394
msgid "too many arguments given outside repository"
msgstr "прекалено много аргументи извън хранилище"
#: builtin/show-branch.c:13
msgid ""
"git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
-"\t\t[--current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse]\n"
-"\t\t[--more=<n> | --list | --independent | --merge-base]\n"
-"\t\t[--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<rev> | <glob>)...]"
+" [--current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse]\n"
+" [--more=<n> | --list | --independent | --merge-base]\n"
+" [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(<rev> | <glob>)...]"
msgstr ""
"git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
-" [--current] [--color[=КОГА] | --no-color] [--sparse]\n"
-" [--more=БРОЙ | --list | --independent | --merge-base]\n"
-" [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(РЕВИЗИЯ | УКАЗАТЕЛ)…]"
+" [--current] [--color[=КОГА] | --no-color] [--sparse]\n"
+" [--more=БРОЙ | --list | --independent | --merge-base]\n"
+" [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(РЕВИЗИЯ | УКАЗАТЕЛ)…]"
#: builtin/show-branch.c:17
msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
@@ -22639,117 +22892,117 @@ msgid_plural "ignoring %s; cannot handle more than %d refs"
msgstr[0] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указател"
msgstr[1] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указатели"
-#: builtin/show-branch.c:548
+#: builtin/show-branch.c:547
#, c-format
msgid "no matching refs with %s"
msgstr "никой указател не съвпада с „%s“"
-#: builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-branch.c:644
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане на следящите и локалните клони"
-#: builtin/show-branch.c:647
+#: builtin/show-branch.c:646
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "извеждане на следящите клони"
-#: builtin/show-branch.c:649
+#: builtin/show-branch.c:648
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "оцветяване на „*!+-“ според клоните"
-#: builtin/show-branch.c:651
+#: builtin/show-branch.c:650
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ подавания от общия предшественик"
-#: builtin/show-branch.c:653
+#: builtin/show-branch.c:652
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "псевдоним на „more=-1“"
-#: builtin/show-branch.c:654
+#: builtin/show-branch.c:653
msgid "suppress naming strings"
msgstr "без низове за имената на клоните"
-#: builtin/show-branch.c:656
+#: builtin/show-branch.c:655
msgid "include the current br