summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-12-20 18:00:54 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2020-12-22 16:49:18 (GMT)
commitda0e79d6fa95216fe16761dd3a79801c373535bf (patch)
treec19d480b56bddb9bda878a472f3e26af2ed81612
parent44840426ec4dce01c99d60b0e0845fb380814431 (diff)
downloadgit-da0e79d6fa95216fe16761dd3a79801c373535bf.zip
git-da0e79d6fa95216fe16761dd3a79801c373535bf.tar.gz
git-da0e79d6fa95216fe16761dd3a79801c373535bf.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (5037t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
-rw-r--r--po/bg.po5080
1 files changed, 2600 insertions, 2480 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index c2af082..d73e84c 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -148,6 +148,7 @@
# end packet пакет за край
# identity самоличност, информация за
# boundary commit гранично подаване
+# integrate (changes) внасяне (на промени)
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -164,10 +165,10 @@
# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.29\n"
+"Project-Id-Version: git 2.30\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-10-10 09:32+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-10-11 15:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-12-21 07:10+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-22 17:48+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -176,200 +177,200 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: add-interactive.c:368
+#: add-interactive.c:376
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
msgstr "Неуспешен анализ — „%s“."
-#: add-interactive.c:521 add-interactive.c:822 reset.c:65 sequencer.c:3250
-#: sequencer.c:3698 sequencer.c:3840 builtin/rebase.c:1526
-#: builtin/rebase.c:1944
+#: add-interactive.c:529 add-interactive.c:830 reset.c:65 sequencer.c:3284
+#: sequencer.c:3735 sequencer.c:3890 builtin/rebase.c:1532
+#: builtin/rebase.c:1955
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: add-interactive.c:576 git-add--interactive.perl:269
+#: add-interactive.c:584 git-add--interactive.perl:269
#: git-add--interactive.perl:294
msgid "binary"
msgstr "двоично"
-#: add-interactive.c:634 git-add--interactive.perl:278
+#: add-interactive.c:642 git-add--interactive.perl:278
#: git-add--interactive.perl:332
msgid "nothing"
msgstr "нищо"
-#: add-interactive.c:635 git-add--interactive.perl:314
+#: add-interactive.c:643 git-add--interactive.perl:314
#: git-add--interactive.perl:329
msgid "unchanged"
msgstr "няма промени"
-#: add-interactive.c:672 git-add--interactive.perl:643
+#: add-interactive.c:680 git-add--interactive.perl:641
msgid "Update"
msgstr "Обновяване"
-#: add-interactive.c:689 add-interactive.c:877
+#: add-interactive.c:697 add-interactive.c:885
#, c-format
msgid "could not stage '%s'"
msgstr "неуспешно добавяне в индекса на „%s“"
-#: add-interactive.c:695 add-interactive.c:884 reset.c:89 sequencer.c:3444
+#: add-interactive.c:703 add-interactive.c:892 reset.c:89 sequencer.c:3478
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: add-interactive.c:698 git-add--interactive.perl:628
+#: add-interactive.c:706 git-add--interactive.perl:626
#, c-format, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл обновен\n"
msgstr[1] "%d файла обновени\n"
-#: add-interactive.c:716 git-add--interactive.perl:678
+#: add-interactive.c:724 git-add--interactive.perl:676
#, c-format, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-#: add-interactive.c:721 apply.c:4127 builtin/checkout.c:295
+#: add-interactive.c:729 apply.c:4125 builtin/checkout.c:295
#: builtin/reset.c:145
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: add-interactive.c:751 git-add--interactive.perl:655
+#: add-interactive.c:759 git-add--interactive.perl:653
msgid "Revert"
msgstr "Отмяна"
-#: add-interactive.c:767
+#: add-interactive.c:775
msgid "Could not parse HEAD^{tree}"
msgstr "Указателят „HEAD^{tree}“ не може да бъде анализиран"
-#: add-interactive.c:805 git-add--interactive.perl:631
+#: add-interactive.c:813 git-add--interactive.perl:629
#, c-format, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
-#: add-interactive.c:856 git-add--interactive.perl:695
+#: add-interactive.c:864 git-add--interactive.perl:693
#, c-format
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Няма неследени файлове.\n"
-#: add-interactive.c:860 git-add--interactive.perl:689
+#: add-interactive.c:868 git-add--interactive.perl:687
msgid "Add untracked"
msgstr "Добавяне на неследени"
-#: add-interactive.c:887 git-add--interactive.perl:625
+#: add-interactive.c:895 git-add--interactive.perl:623
#, c-format, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл добавен\n"
msgstr[1] "%d файла добавени\n"
-#: add-interactive.c:917
+#: add-interactive.c:925
#, c-format
msgid "ignoring unmerged: %s"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“"
-#: add-interactive.c:929 add-patch.c:1738 git-add--interactive.perl:1371
+#: add-interactive.c:937 add-patch.c:1751 git-add--interactive.perl:1369
#, c-format
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-#: add-interactive.c:931 add-patch.c:1736 git-add--interactive.perl:1373
+#: add-interactive.c:939 add-patch.c:1749 git-add--interactive.perl:1371
#, c-format
msgid "No changes.\n"
msgstr "Няма промени.\n"
-#: add-interactive.c:935 git-add--interactive.perl:1381
+#: add-interactive.c:943 git-add--interactive.perl:1379
msgid "Patch update"
msgstr "Обновяване на кръпка"
-#: add-interactive.c:974 git-add--interactive.perl:1794
+#: add-interactive.c:982 git-add--interactive.perl:1792
msgid "Review diff"
msgstr "Преглед на разликата"
-#: add-interactive.c:1002
+#: add-interactive.c:1010
msgid "show paths with changes"
msgstr "извеждане на пътищата с промени"
-#: add-interactive.c:1004
+#: add-interactive.c:1012
msgid "add working tree state to the staged set of changes"
msgstr "добавяне на състоянието на работното дърво към промените в индекса"
-#: add-interactive.c:1006
+#: add-interactive.c:1014
msgid "revert staged set of changes back to the HEAD version"
msgstr "връщане на състоянието на индекса към соченото от „HEAD“"
-#: add-interactive.c:1008
+#: add-interactive.c:1016
msgid "pick hunks and update selectively"
msgstr "интерактивни избор и промяна на парчета код"
-#: add-interactive.c:1010
+#: add-interactive.c:1018
msgid "view diff between HEAD and index"
msgstr "разлика между соченото от „HEAD“ и индекса"
-#: add-interactive.c:1012
+#: add-interactive.c:1020
msgid "add contents of untracked files to the staged set of changes"
msgstr "добавяне на съдържанието на неследените файлове към индекса"
-#: add-interactive.c:1020 add-interactive.c:1069
+#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1077
msgid "Prompt help:"
msgstr "Помощ:"
-#: add-interactive.c:1022
+#: add-interactive.c:1030
msgid "select a single item"
msgstr "избор на eдин елемент"
-#: add-interactive.c:1024
+#: add-interactive.c:1032
msgid "select a range of items"
msgstr "избор на поредица от елементи"
-#: add-interactive.c:1026
+#: add-interactive.c:1034
msgid "select multiple ranges"
msgstr "избор на няколко поредици от елементи"
-#: add-interactive.c:1028 add-interactive.c:1073
+#: add-interactive.c:1036 add-interactive.c:1081
msgid "select item based on unique prefix"
msgstr "избор на базата на уникален префикс"
-#: add-interactive.c:1030
+#: add-interactive.c:1038
msgid "unselect specified items"
msgstr "изваждане на указаното от избора"
-#: add-interactive.c:1032
+#: add-interactive.c:1040
msgid "choose all items"
msgstr "избор на всички елементи"
-#: add-interactive.c:1034
+#: add-interactive.c:1042
msgid "(empty) finish selecting"
msgstr "(празно) приключване на избирането"
-#: add-interactive.c:1071
+#: add-interactive.c:1079
msgid "select a numbered item"
msgstr "избор на номериран елемент"
-#: add-interactive.c:1075
+#: add-interactive.c:1083
msgid "(empty) select nothing"
msgstr "(празно) без избор на нищо"
-#: add-interactive.c:1083 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1891
+#: add-interactive.c:1091 builtin/clean.c:816 git-add--interactive.perl:1896
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: add-interactive.c:1084 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1888
+#: add-interactive.c:1092 builtin/clean.c:817 git-add--interactive.perl:1893
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1144 git-add--interactive.perl:213
msgid "staged"
msgstr "в индекса"
-#: add-interactive.c:1136 git-add--interactive.perl:213
+#: add-interactive.c:1144 git-add--interactive.perl:213
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: add-interactive.c:1136 apply.c:4984 apply.c:4987 builtin/am.c:2270
-#: builtin/am.c:2273 builtin/bugreport.c:133 builtin/clone.c:123
-#: builtin/fetch.c:147 builtin/merge.c:275 builtin/pull.c:190
+#: add-interactive.c:1144 apply.c:4987 apply.c:4990 builtin/am.c:2257
+#: builtin/am.c:2260 builtin/bugreport.c:134 builtin/clone.c:124
+#: builtin/fetch.c:147 builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:190
#: builtin/submodule--helper.c:409 builtin/submodule--helper.c:1818
#: builtin/submodule--helper.c:1821 builtin/submodule--helper.c:2326
#: builtin/submodule--helper.c:2329 builtin/submodule--helper.c:2572
@@ -377,32 +378,32 @@ msgstr "извън индекса"
msgid "path"
msgstr "път"
-#: add-interactive.c:1143
+#: add-interactive.c:1151
msgid "could not refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
#
-#: add-interactive.c:1157 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1805
+#: add-interactive.c:1165 builtin/clean.c:781 git-add--interactive.perl:1803
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1433
+#: add-patch.c:34 git-add--interactive.perl:1431
#, c-format, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1434
+#: add-patch.c:35 git-add--interactive.perl:1432
#, c-format, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:36 git-add--interactive.perl:1435
+#: add-patch.c:36 git-add--interactive.perl:1433
#, c-format, perl-format
msgid "Stage addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на добавянето [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:37 git-add--interactive.perl:1436
+#: add-patch.c:37 git-add--interactive.perl:1434
#, c-format, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
@@ -429,22 +430,22 @@ msgstr ""
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
-#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1439
+#: add-patch.c:56 git-add--interactive.perl:1437
#, c-format, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:57 git-add--interactive.perl:1440
+#: add-patch.c:57 git-add--interactive.perl:1438
#, c-format, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:58 git-add--interactive.perl:1441
+#: add-patch.c:58 git-add--interactive.perl:1439
#, c-format, perl-format
msgid "Stash addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на добавянето [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:59 git-add--interactive.perl:1442
+#: add-patch.c:59 git-add--interactive.perl:1440
#, c-format, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
@@ -471,22 +472,22 @@ msgstr ""
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
-#: add-patch.c:80 git-add--interactive.perl:1445
+#: add-patch.c:80 git-add--interactive.perl:1443
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:81 git-add--interactive.perl:1446
+#: add-patch.c:81 git-add--interactive.perl:1444
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:82 git-add--interactive.perl:1447
+#: add-patch.c:82 git-add--interactive.perl:1445
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage addition [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на добавянето [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:83 git-add--interactive.perl:1448
+#: add-patch.c:83 git-add--interactive.perl:1446
#, c-format, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
@@ -513,23 +514,23 @@ msgstr ""
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
-#: add-patch.c:103 git-add--interactive.perl:1451
+#: add-patch.c:103 git-add--interactive.perl:1449
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:104 git-add--interactive.perl:1452
+#: add-patch.c:104 git-add--interactive.perl:1450
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:105 git-add--interactive.perl:1453
+#: add-patch.c:105 git-add--interactive.perl:1451
#, c-format, perl-format
msgid "Apply addition to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на добавянето към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:106 git-add--interactive.perl:1454
+#: add-patch.c:106 git-add--interactive.perl:1452
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
@@ -556,28 +557,28 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
-#: add-patch.c:126 git-add--interactive.perl:1457
-#: git-add--interactive.perl:1475
+#: add-patch.c:126 git-add--interactive.perl:1455
+#: git-add--interactive.perl:1473
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
-#: add-patch.c:127 git-add--interactive.perl:1458
-#: git-add--interactive.perl:1476
+#: add-patch.c:127 git-add--interactive.perl:1456
+#: git-add--interactive.perl:1474
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:128 git-add--interactive.perl:1459
-#: git-add--interactive.perl:1477
+#: add-patch.c:128 git-add--interactive.perl:1457
+#: git-add--interactive.perl:1475
#, c-format, perl-format
msgid "Discard addition from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на добавянето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:129 git-add--interactive.perl:1460
-#: git-add--interactive.perl:1478
+#: add-patch.c:129 git-add--interactive.perl:1458
+#: git-add--interactive.perl:1476
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
@@ -607,26 +608,26 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво\n"
-#: add-patch.c:149 add-patch.c:194 git-add--interactive.perl:1463
+#: add-patch.c:149 add-patch.c:194 git-add--interactive.perl:1461
#, c-format, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
"n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:150 add-patch.c:195 git-add--interactive.perl:1464
+#: add-patch.c:150 add-patch.c:195 git-add--interactive.perl:1462
#, c-format, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:151 add-patch.c:196 git-add--interactive.perl:1465
+#: add-patch.c:151 add-patch.c:196 git-add--interactive.perl:1463
#, c-format, perl-format
msgid "Discard addition from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на добавянето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:152 add-patch.c:197 git-add--interactive.perl:1466
+#: add-patch.c:152 add-patch.c:197 git-add--interactive.perl:1464
#, c-format, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
@@ -648,25 +649,25 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво\n"
-#: add-patch.c:171 add-patch.c:216 git-add--interactive.perl:1469
+#: add-patch.c:171 add-patch.c:216 git-add--interactive.perl:1467
#, c-format, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
"q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:172 add-patch.c:217 git-add--interactive.perl:1470
+#: add-patch.c:172 add-patch.c:217 git-add--interactive.perl:1468
#, c-format, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:173 add-patch.c:218 git-add--interactive.perl:1471
+#: add-patch.c:173 add-patch.c:218 git-add--interactive.perl:1469
#, c-format, perl-format
msgid "Apply addition to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на добавянето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: add-patch.c:174 add-patch.c:219 git-add--interactive.perl:1472
+#: add-patch.c:174 add-patch.c:219 git-add--interactive.perl:1470
#, c-format, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
@@ -737,7 +738,7 @@ msgstr ""
"Обработените редове на изхода на ползвания филтър, трябва\n"
"да се отнасят едно към едно спрямо редовете на входа."
-#: add-patch.c:785
+#: add-patch.c:790
#, c-format
msgid ""
"expected context line #%d in\n"
@@ -746,7 +747,7 @@ msgstr ""
"очаква се ред №%d от контекста в\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:800
+#: add-patch.c:805
#, c-format
msgid ""
"hunks do not overlap:\n"
@@ -759,11 +760,11 @@ msgstr ""
" не завършва с:\n"
"%.*s"
-#: add-patch.c:1076 git-add--interactive.perl:1117
+#: add-patch.c:1081 git-add--interactive.perl:1115
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-#: add-patch.c:1080
+#: add-patch.c:1085
#, c-format
msgid ""
"---\n"
@@ -778,7 +779,7 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: add-patch.c:1094 git-add--interactive.perl:1131
+#: add-patch.c:1099 git-add--interactive.perl:1129
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -788,11 +789,11 @@ msgstr ""
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
-#: add-patch.c:1127
+#: add-patch.c:1132
msgid "could not parse hunk header"
msgstr "заглавната част парчето не може да се анализира"
-#: add-patch.c:1172
+#: add-patch.c:1177
msgid "'git apply --cached' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
@@ -808,7 +809,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply --cached“"
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: add-patch.c:1241 git-add--interactive.perl:1244
+#: add-patch.c:1246 git-add--interactive.perl:1242
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
@@ -816,19 +817,19 @@ msgstr ""
"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
"„n“ (не)? "
-#: add-patch.c:1284
+#: add-patch.c:1289
msgid "The selected hunks do not apply to the index!"
msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!"
-#: add-patch.c:1285 git-add--interactive.perl:1348
+#: add-patch.c:1290 git-add--interactive.perl:1346
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-#: add-patch.c:1292 git-add--interactive.perl:1351
+#: add-patch.c:1297 git-add--interactive.perl:1349
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Нищо не е приложено.\n"
-#: add-patch.c:1349
+#: add-patch.c:1354
msgid ""
"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
@@ -850,73 +851,73 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: add-patch.c:1511 add-patch.c:1521
+#: add-patch.c:1516 add-patch.c:1526
msgid "No previous hunk"
msgstr "Няма друго парче преди това"
-#: add-patch.c:1516 add-patch.c:1526
+#: add-patch.c:1521 add-patch.c:1531
msgid "No next hunk"
msgstr "Няма друго парче след това"
-#: add-patch.c:1532
+#: add-patch.c:1537
msgid "No other hunks to goto"
msgstr "Няма други парчета"
-#: add-patch.c:1543 git-add--interactive.perl:1608
+#: add-patch.c:1548 git-add--interactive.perl:1606
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
-#: add-patch.c:1544 git-add--interactive.perl:1610
+#: add-patch.c:1549 git-add--interactive.perl:1608
msgid "go to which hunk? "
msgstr "към кое парче да се придвижи? "
-#: add-patch.c:1555
+#: add-patch.c:1560
#, c-format
msgid "Invalid number: '%s'"
msgstr "Неправилен номер: „%s“"
-#: add-patch.c:1560
+#: add-patch.c:1565
#, c-format
msgid "Sorry, only %d hunk available."
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available."
msgstr[0] "Има само %d парче."
msgstr[1] "Има само %d парчета."
-#: add-patch.c:1569
+#: add-patch.c:1574
msgid "No other hunks to search"
msgstr "Няма други парчета за търсене"
-#: add-patch.c:1575 git-add--interactive.perl:1663
+#: add-patch.c:1580 git-add--interactive.perl:1661
msgid "search for regex? "
msgstr "да се търси с регулярен израз? "
-#: add-patch.c:1590
+#: add-patch.c:1595
#, c-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s"
-#: add-patch.c:1607
+#: add-patch.c:1612
msgid "No hunk matches the given pattern"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз"
-#: add-patch.c:1614
+#: add-patch.c:1619
msgid "Sorry, cannot split this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде разделено"
-#: add-patch.c:1618
+#: add-patch.c:1623
#, c-format
msgid "Split into %d hunks."
msgstr "Разделяне на %d парчета."
-#: add-patch.c:1622
+#: add-patch.c:1627
msgid "Sorry, cannot edit this hunk"
msgstr "Това парче не може да бъде редактирано"
-#: add-patch.c:1674
+#: add-patch.c:1679
msgid "'git apply' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git apply“"
-#: advice.c:140
+#: advice.c:143
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -926,37 +927,37 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.%s false"
-#: advice.c:156
+#: advice.c:159
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:247
+#: advice.c:250
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:249
+#: advice.c:252
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:251
+#: advice.c:254
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:253
+#: advice.c:256
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:255
+#: advice.c:258
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:257
+#: advice.c:260
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:265
+#: advice.c:268
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -964,23 +965,23 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:273
+#: advice.c:276
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:278 builtin/merge.c:1349
+#: advice.c:281 builtin/merge.c:1369
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:280
+#: advice.c:283
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:281
+#: advice.c:284
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:287
+#: advice.c:290
#, c-format
msgid ""
"Note: switching to '%s'.\n"
@@ -1284,7 +1285,7 @@ msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:72 setup.c:308
+#: apply.c:3405 apply.c:3416 apply.c:3462 midx.c:73 setup.c:308
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1304,7 +1305,7 @@ msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или из
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3537 apply.c:3708 apply.c:3953
+#: apply.c:3537 apply.c:3708 apply.c:3952
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
@@ -1365,174 +1366,174 @@ msgstr "неправилен път: „%s“"
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3956
+#: apply.c:3954
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3976
+#: apply.c:3974
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3981
+#: apply.c:3979
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:4001
+#: apply.c:3999
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:4005
+#: apply.c:4003
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:4020
+#: apply.c:4018
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4110
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4119
+#: apply.c:4117
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4122
+#: apply.c:4120
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4131
+#: apply.c:4129
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4141
+#: apply.c:4139
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4279
+#: apply.c:4277
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4313
+#: apply.c:4311
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4319
+#: apply.c:4317
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4327
+#: apply.c:4325
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4333 apply.c:4478
+#: apply.c:4331 apply.c:4476
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4376 builtin/bisect--helper.c:537
+#: apply.c:4374 builtin/bisect--helper.c:524
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4380
+#: apply.c:4378
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4450
+#: apply.c:4448
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4548
+#: apply.c:4546
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4556
+#: apply.c:4554
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4559
+#: apply.c:4557
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4570
+#: apply.c:4568
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4578 builtin/fetch.c:927 builtin/fetch.c:1228
+#: apply.c:4576 builtin/fetch.c:927 builtin/fetch.c:1228
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4592
+#: apply.c:4590
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4596
+#: apply.c:4594
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4715
+#: apply.c:4718
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4723
+#: apply.c:4726
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4743
+#: apply.c:4746
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4900
+#: apply.c:4903
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4927
+#: apply.c:4930
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4933 apply.c:4948
+#: apply.c:4936 apply.c:4951
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4941
+#: apply.c:4944
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -1541,135 +1542,135 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4957 builtin/add.c:618 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:406
+#: apply.c:4960 builtin/add.c:618 builtin/mv.c:304 builtin/rm.c:406
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4988
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4988
+#: apply.c:4991
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4990 builtin/am.c:2279
+#: apply.c:4993 builtin/am.c:2266
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4994
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:4997
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:4999
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5003
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:5002
+#: apply.c:5005
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:5004
+#: apply.c:5007
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:5006
+#: apply.c:5009
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:5008
+#: apply.c:5011
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:5010
+#: apply.c:5013
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:5012
+#: apply.c:5015
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:5015
+#: apply.c:5018
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:5017
+#: apply.c:5020
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:5019
+#: apply.c:5022
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:5022 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:525
+#: apply.c:5025 builtin/checkout-index.c:182 builtin/ls-files.c:525
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:5024
+#: apply.c:5027
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5025 builtin/am.c:2258 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:5028 builtin/am.c:2245 builtin/interpret-trailers.c:98
#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3562 builtin/rebase.c:1340
+#: builtin/pack-objects.c:3562 builtin/rebase.c:1346
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:5026
+#: apply.c:5029
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:5029 apply.c:5032
+#: apply.c:5032 apply.c:5035
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:5035
+#: apply.c:5038
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:5037
+#: apply.c:5040
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:5039
+#: apply.c:5042
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5041
+#: apply.c:5044
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5042 builtin/add.c:329 builtin/check-ignore.c:22
+#: apply.c:5045 builtin/add.c:329 builtin/check-ignore.c:22
#: builtin/commit.c:1364 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:775
-#: builtin/log.c:2270 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/log.c:2287 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:5044
+#: apply.c:5047
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5047
+#: apply.c:5050
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5049 builtin/am.c:2267
+#: apply.c:5052 builtin/am.c:2254
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5050
+#: apply.c:5053
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -1683,16 +1684,16 @@ msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработ
msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
-#: archive-tar.c:449
+#: archive-tar.c:450
#, c-format
msgid "unable to start '%s' filter"
msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
-#: archive-tar.c:452
+#: archive-tar.c:453
msgid "unable to redirect descriptor"
msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
-#: archive-tar.c:459
+#: archive-tar.c:460
#, c-format
msgid "'%s' filter reported error"
msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
@@ -1741,9 +1742,9 @@ msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
msgid "cannot read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: archive.c:345 sequencer.c:445 sequencer.c:1706 sequencer.c:2852
-#: sequencer.c:3293 sequencer.c:3402 builtin/am.c:263 builtin/commit.c:786
-#: builtin/merge.c:1124
+#: archive.c:345 sequencer.c:459 sequencer.c:1736 sequencer.c:2886
+#: sequencer.c:3327 sequencer.c:3436 builtin/am.c:249 builtin/commit.c:786
+#: builtin/merge.c:1138
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1782,118 +1783,110 @@ msgstr "Файлът „%s“ липсва"
msgid "Not a regular file: %s"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: archive.c:553
+#: archive.c:555
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:553
+#: archive.c:555
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:554 builtin/log.c:1760
+#: archive.c:556 builtin/log.c:1765
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:555
+#: archive.c:557
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:556 archive.c:559 builtin/blame.c:884 builtin/blame.c:888
-#: builtin/blame.c:889 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:133
-#: builtin/fast-export.c:1208 builtin/fast-export.c:1210
-#: builtin/fast-export.c:1214 builtin/grep.c:908 builtin/hash-object.c:105
+#: archive.c:558 archive.c:561 builtin/blame.c:886 builtin/blame.c:890
+#: builtin/blame.c:891 builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:135
+#: builtin/fast-export.c:1207 builtin/fast-export.c:1209
+#: builtin/fast-export.c:1213 builtin/grep.c:919 builtin/hash-object.c:105
#: builtin/ls-files.c:561 builtin/ls-files.c:564 builtin/notes.c:412
#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:190
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:557
+#: archive.c:559
msgid "add untracked file to archive"
msgstr "добавяне на неследените файлове към архива"
-#: archive.c:560 builtin/archive.c:90
+#: archive.c:562 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:562
+#: archive.c:564
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:563
+#: archive.c:565
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:564
-msgid "store only"
-msgstr "съхранение без компресиране"
-
-#: archive.c:565
-msgid "compress faster"
-msgstr "бързо компресиране"
-
-#: archive.c:573
-msgid "compress better"
-msgstr "добро компресиране"
+#: archive.c:567
+msgid "set compression level"
+msgstr "задаване на нивото на компресиране"
-#: archive.c:576
+#: archive.c:570
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:578 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: archive.c:572 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:117
#: builtin/submodule--helper.c:1830 builtin/submodule--helper.c:2335
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:579 builtin/archive.c:92
+#: archive.c:573 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "получаване на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:580 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
+#: archive.c:574 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:714
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:581 builtin/archive.c:94
+#: archive.c:575 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:588
+#: archive.c:582
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:590
+#: archive.c:584
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:592
+#: archive.c:586
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:594
+#: archive.c:588
msgid "Options --add-file and --remote cannot be used together"
msgstr "Опциите „--add-file“ и „--remote“ са несъвместими"
-#: archive.c:616
+#: archive.c:610
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:623
+#: archive.c:619
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-#: attr.c:212
+#: attr.c:202
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
-#: attr.c:369
+#: attr.c:359
#, c-format
msgid "%s not allowed: %s:%d"
msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
-#: attr.c:409
+#: attr.c:399
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1901,22 +1894,22 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: bisect.c:476
+#: bisect.c:489
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:686
+#: bisect.c:699
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:753
+#: bisect.c:766
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:778
+#: bisect.c:791
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1925,7 +1918,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:783
+#: bisect.c:796
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1934,7 +1927,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:788
+#: bisect.c:801
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1943,7 +1936,7 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:796
+#: bisect.c:809
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1954,7 +1947,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:809
+#: bisect.c:822
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1965,36 +1958,36 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:848
+#: bisect.c:861
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:898
+#: bisect.c:911
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:928 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:255
+#: bisect.c:941 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:255
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:974 builtin/merge.c:150
+#: bisect.c:987 builtin/merge.c:152
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:1014
+#: bisect.c:1027
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:1044
+#: bisect.c:1057
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:1053
+#: bisect.c:1066
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -2003,7 +1996,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:1082
+#: bisect.c:1095
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -2013,48 +2006,48 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
#. steps)" translation.
#.
-#: bisect.c:1088
+#: bisect.c:1101
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:2778
+#: blame.c:2777
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:2792
+#: blame.c:2791
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:2813
+#: blame.c:2812
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:2822 bundle.c:213 ref-filter.c:2264 remote.c:2020 sequencer.c:2105
-#: sequencer.c:4606 submodule.c:855 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:404
-#: builtin/log.c:1020 builtin/log.c:1622 builtin/log.c:2029 builtin/log.c:2319
-#: builtin/merge.c:414 builtin/pack-objects.c:3380 builtin/pack-objects.c:3395
-#: builtin/shortlog.c:320
+#: blame.c:2821 bundle.c:213 ref-filter.c:2272 remote.c:2031 sequencer.c:2138
+#: sequencer.c:4633 submodule.c:855 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:409
+#: builtin/log.c:1023 builtin/log.c:1625 builtin/log.c:2046 builtin/log.c:2336
+#: builtin/merge.c:423 builtin/pack-objects.c:3380 builtin/pack-objects.c:3395
+#: builtin/shortlog.c:267
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:2840
+#: blame.c:2839
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:2851
+#: blame.c:2850
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:2862
+#: blame.c:2861
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -2217,7 +2210,7 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:136 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2357 sequencer.c:3142
+#: bundle.c:136 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2390 sequencer.c:3176
#: builtin/commit.c:814
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
@@ -2281,7 +2274,7 @@ msgstr "неподдържана версия на индекса %d"
msgid "cannot write bundle version %d with algorithm %s"
msgstr "пратка %d не може да се запише с алгоритъм %s"
-#: bundle.c:522 builtin/log.c:207 builtin/log.c:1918 builtin/shortlog.c:461
+#: bundle.c:522 builtin/log.c:209 builtin/log.c:1927 builtin/shortlog.c:408
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -2304,7 +2297,7 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit-graph.c:188 midx.c:46
+#: commit-graph.c:188 midx.c:47
msgid "invalid hash version"
msgstr "неправилна версия на контролна сума"
@@ -2370,185 +2363,177 @@ msgstr ""
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:1042 builtin/am.c:1306
+#: commit-graph.c:1036 builtin/am.c:1292
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: commit-graph.c:1265 builtin/pack-objects.c:2864
+#: commit-graph.c:1252 builtin/pack-objects.c:2864
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:1301
+#: commit-graph.c:1283
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1318
+#: commit-graph.c:1300
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1338
+#: commit-graph.c:1320
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1357
+#: commit-graph.c:1339
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1424
+#: commit-graph.c:1406
msgid "Computing commit changed paths Bloom filters"
msgstr "Изчисляване на филтрите на Блум на пътищата с промяна при подаването"
-#: commit-graph.c:1501
+#: commit-graph.c:1483
msgid "Collecting referenced commits"
msgstr "Събиране на свързаните подавания"
-#: commit-graph.c:1526
+#: commit-graph.c:1508
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:1539
+#: commit-graph.c:1521
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:1543
+#: commit-graph.c:1525
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:1582
+#: commit-graph.c:1562
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:1597
-msgid "Counting distinct commits in commit graph"
-msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
-
-#: commit-graph.c:1629
+#: commit-graph.c:1580
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1678
+#: commit-graph.c:1628
msgid "failed to write correct number of base graph ids"
msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1720 midx.c:826
+#: commit-graph.c:1670 midx.c:819
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1733
+#: commit-graph.c:1683
msgid "unable to create temporary graph layer"
msgstr "не може да бъде създаден временен слой за гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1738
+#: commit-graph.c:1688
#, c-format
msgid "unable to adjust shared permissions for '%s'"
msgstr "правата за споделен достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: commit-graph.c:1808
+#: commit-graph.c:1758
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1853
+#: commit-graph.c:1803
msgid "unable to open commit-graph chain file"
msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
-#: commit-graph.c:1869
+#: commit-graph.c:1819
msgid "failed to rename base commit-graph file"
msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:1889
+#: commit-graph.c:1839
msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
-#: commit-graph.c:2015
+#: commit-graph.c:1965
msgid "Scanning merged commits"
msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
-#: commit-graph.c:2026
-#, c-format
-msgid "unexpected duplicate commit id %s"
-msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
-
-#: commit-graph.c:2049
+#: commit-graph.c:2009
msgid "Merging commit-graph"
msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:2259
-#, c-format
-msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
-msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
+#: commit-graph.c:2115
+msgid "attempting to write a commit-graph, but 'core.commitGraph' is disabled"
+msgstr ""
+"опит за запис на гра̀фа с подаванията, но настройката „core.commitGraph“ е "
+"изключена"
-#: commit-graph.c:2270
+#: commit-graph.c:2214
msgid "too many commits to write graph"
msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2363
+#: commit-graph.c:2307
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:2373
+#: commit-graph.c:2317
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:2383 commit-graph.c:2398
+#: commit-graph.c:2327 commit-graph.c:2342
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:2390
+#: commit-graph.c:2334
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:2408
+#: commit-graph.c:2352
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:2423
+#: commit-graph.c:2367
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:2430
+#: commit-graph.c:2374
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2440
+#: commit-graph.c:2384
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:2449
+#: commit-graph.c:2393
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:2463
+#: commit-graph.c:2407
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:2468
+#: commit-graph.c:2412
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -2556,7 +2541,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:2472
+#: commit-graph.c:2416
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -2564,22 +2549,22 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:2488
+#: commit-graph.c:2432
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
"другаде е %u"
-#: commit-graph.c:2494
+#: commit-graph.c:2438
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
"%<PRIuMAX>"
-#: commit.c:52 sequencer.c:2845 builtin/am.c:373 builtin/am.c:417
-#: builtin/am.c:1385 builtin/am.c:2031 builtin/replace.c:457
+#: commit.c:52 sequencer.c:2879 builtin/am.c:359 builtin/am.c:403
+#: builtin/am.c:1371 builtin/am.c:2018 builtin/replace.c:457
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -2686,7 +2671,7 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:408 sequencer.c:2547
+#: config.c:408 sequencer.c:2580
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -2881,77 +2866,77 @@ msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командни
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2470
+#: config.c:2473
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2502
+#: config.c:2505
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2531
+#: config.c:2534
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2783 config.c:3107
+#: config.c:2786 config.c:3112
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2794
+#: config.c:2797
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2829 builtin/config.c:354
+#: config.c:2834 builtin/config.c:361
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2854
+#: config.c:2859
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2867 config.c:3120
+#: config.c:2872 config.c:3125
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2878
+#: config.c:2883
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2887 config.c:3125
+#: config.c:2892 config.c:3130
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2972 config.c:3222
+#: config.c:2977 config.c:3227
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:3006
+#: config.c:3011
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:3008 builtin/remote.c:656 builtin/remote.c:850 builtin/remote.c:858
+#: config.c:3013 builtin/remote.c:657 builtin/remote.c:855 builtin/remote.c:863
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3098
+#: config.c:3103
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3265
+#: config.c:3270
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -3404,6 +3389,26 @@ msgstr ""
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
+#: diff-lib.c:534
+msgid "--merge-base does not work with ranges"
+msgstr "опцията „--merge-base“ не работи с диапазони"
+
+#: diff-lib.c:536
+msgid "--merge-base only works with commits"
+msgstr "опцията „--merge-base“ работи само с подавания"
+
+#: diff-lib.c:553
+msgid "unable to get HEAD"
+msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде получен"
+
+#: diff-lib.c:560
+msgid "no merge base found"
+msgstr "липсва база за сливане"
+
+#: diff-lib.c:562
+msgid "multiple merge bases found"
+msgstr "много бази за сливане"
+
#: diff-no-index.c:238
msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
@@ -3472,38 +3477,38 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4269
+#: diff.c:4276
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4618
+#: diff.c:4625
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4621
+#: diff.c:4628
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4699
+#: diff.c:4707
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4747
+#: diff.c:4755
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-#: diff.c:4752 diff.c:4757 diff.c:4762 diff.c:4767 diff.c:5279
+#: diff.c:4760 diff.c:4765 diff.c:4770 diff.c:4775 diff.c:5303
#: parse-options.c:197 parse-options.c:201 builtin/commit-graph.c:180
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-#: diff.c:4784
+#: diff.c:4792
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -3512,44 +3517,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4869
+#: diff.c:4877
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-#: diff.c:4893
+#: diff.c:4901
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-#: diff.c:4907
+#: diff.c:4915
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
-#: diff.c:4957 diff.c:4963
+#: diff.c:4965 diff.c:4971
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-#: diff.c:4975
+#: diff.c:4983
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-#: diff.c:4996
+#: diff.c:5004
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-#: diff.c:5015
+#: diff.c:5023
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-#: diff.c:5055
+#: diff.c:5063
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -3558,153 +3563,158 @@ msgstr ""
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
-#: diff.c:5091 diff.c:5111
+#: diff.c:5099 diff.c:5119
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-#: diff.c:5248
+#: diff.c:5223
+#, c-format
+msgid "invalid regex given to -I: '%s'"
+msgstr "неправилен регулярен израз подаден към „-I“: „%s“"
+
+#: diff.c:5272
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5304
+#: diff.c:5328
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-#: diff.c:5327
+#: diff.c:5351
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
-#: diff.c:5329 diff.c:5335
+#: diff.c:5353 diff.c:5359
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
-#: diff.c:5332 builtin/log.c:176
+#: diff.c:5356 builtin/log.c:178
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5337 diff.c:5451 diff.c:5458
+#: diff.c:5361 diff.c:5475 diff.c:5482
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5338 diff.c:5341
+#: diff.c:5362 diff.c:5365
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-#: diff.c:5343
+#: diff.c:5367
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-#: diff.c:5346
+#: diff.c:5370
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5350
+#: diff.c:5374
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5354
+#: diff.c:5378
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-#: diff.c:5357
+#: diff.c:5381
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-#: diff.c:5359 diff.c:5367
+#: diff.c:5383 diff.c:5391
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-#: diff.c:5360
+#: diff.c:5384
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-#: diff.c:5364
+#: diff.c:5388
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-#: diff.c:5368
+#: diff.c:5392
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-#: diff.c:5372
+#: diff.c:5396
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
-#: diff.c:5375
+#: diff.c:5399
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
-#: diff.c:5378
+#: diff.c:5402
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-#: diff.c:5381
+#: diff.c:5405
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-#: diff.c:5383
+#: diff.c:5407
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-#: diff.c:5384
+#: diff.c:5408
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
-#: diff.c:5386 diff.c:5389 diff.c:5392
+#: diff.c:5410 diff.c:5413 diff.c:5416
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
-#: diff.c:5387
+#: diff.c:5411
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-#: diff.c:5390
+#: diff.c:5414
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-#: diff.c:5393
+#: diff.c:5417
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-#: diff.c:5395
+#: diff.c:5419
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5396
+#: diff.c:5420
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-#: diff.c:5399
+#: diff.c:5423
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-#: diff.c:5402
+#: diff.c:5426
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-#: diff.c:5405
+#: diff.c:5429
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
-#: diff.c:5407
+#: diff.c:5431
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
-#: diff.c:5408
+#: diff.c:5432
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
-#: diff.c:5409
+#: diff.c:5433
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -3712,7 +3722,7 @@ msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
-#: diff.c:5412
+#: diff.c:5436
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -3720,257 +3730,261 @@ msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-#: diff.c:5415 diff.c:5418 diff.c:5421 diff.c:5527
+#: diff.c:5439 diff.c:5442 diff.c:5445 diff.c:5554
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: diff.c:5416
+#: diff.c:5440
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-#: diff.c:5419
+#: diff.c:5443
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-#: diff.c:5422
+#: diff.c:5446
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-#: diff.c:5425
+#: diff.c:5449
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
-#: diff.c:5428
+#: diff.c:5452
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
-#: diff.c:5432 diff.c:5437 diff.c:5442
+#: diff.c:5456 diff.c:5461 diff.c:5466
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
-#: diff.c:5433
+#: diff.c:5457
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-#: diff.c:5438
+#: diff.c:5462
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-#: diff.c:5443
+#: diff.c:5467
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-#: diff.c:5446
+#: diff.c:5470
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5471
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-#: diff.c:5448
+#: diff.c:5472
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-#: diff.c:5452
+#: diff.c:5476
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
-#: diff.c:5456
+#: diff.c:5480
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-#: diff.c:5459
+#: diff.c:5483
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
-#: diff.c:5463
+#: diff.c:5487
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-#: diff.c:5465
+#: diff.c:5489
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
-#: diff.c:5468
+#: diff.c:5492
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-#: diff.c:5470
+#: diff.c:5494
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
-#: diff.c:5473
+#: diff.c:5497
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-#: diff.c:5475
+#: diff.c:5499
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-#: diff.c:5477
+#: diff.c:5501
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5504
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5507
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: diff.c:5486
+#: diff.c:5510
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-#: diff.c:5489
+#: diff.c:5513
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-#: diff.c:5492
+#: diff.c:5516
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-#: diff.c:5495
+#: diff.c:5518 diff.c:5540 diff.c:5543 diff.c:5588
+msgid "<regex>"
+msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
+
+#: diff.c:5519
+msgid "ignore changes whose all lines match <regex>"
+msgstr "без промени в редовете, които напасват РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ"
+
+#: diff.c:5522
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-#: diff.c:5498
+#: diff.c:5525
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-#: diff.c:5502
+#: diff.c:5529
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-#: diff.c:5504
+#: diff.c:5531
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-#: diff.c:5505
+#: diff.c:5532
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-#: diff.c:5507
+#: diff.c:5534
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5535
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-#: diff.c:5510 diff.c:5519 diff.c:5522
+#: diff.c:5537 diff.c:5546 diff.c:5549
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5538
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-#: diff.c:5513 diff.c:5516 diff.c:5561
-msgid "<regex>"
-msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-
-#: diff.c:5514
+#: diff.c:5541
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-#: diff.c:5517
+#: diff.c:5544
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-#: diff.c:5520
+#: diff.c:5547
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-#: diff.c:5523
+#: diff.c:5550
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-#: diff.c:5526
+#: diff.c:5553
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
-#: diff.c:5528
+#: diff.c:5555
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
-#: diff.c:5532
+#: diff.c:5559
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-#: diff.c:5534
+#: diff.c:5561
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-#: diff.c:5536
+#: diff.c:5563
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
-#: diff.c:5538
+#: diff.c:5565
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-#: diff.c:5540
+#: diff.c:5567
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-#: diff.c:5542
+#: diff.c:5569
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-#: diff.c:5544
+#: diff.c:5571
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
-#: diff.c:5545
+#: diff.c:5572
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-#: diff.c:5548
+#: diff.c:5575
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: diff.c:5549
+#: diff.c:5576
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-#: diff.c:5553
+#: diff.c:5580
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5556
+#: diff.c:5583
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5558
+#: diff.c:5585
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
-#: diff.c:5559
+#: diff.c:5586
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-#: diff.c:5562
+#: diff.c:5589
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -3978,57 +3992,57 @@ msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
-#: diff.c:5565
+#: diff.c:5592
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-#: diff.c:5568
+#: diff.c:5595
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-#: diff.c:5571
+#: diff.c:5598
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-#: diff.c:5572
+#: diff.c:5599
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-#: diff.c:5573
+#: diff.c:5600
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-#: diff.c:5575
+#: diff.c:5602
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5576
+#: diff.c:5603
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-#: diff.c:5578
+#: diff.c:5605
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: diff.c:5579
+#: diff.c:5606
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
-#: diff.c:6236
+#: diff.c:6263
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:6239
+#: diff.c:6266
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6242
+#: diff.c:6269
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -4132,249 +4146,249 @@ msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
msgid "too many args to run %s"
msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
-#: fetch-pack.c:176
+#: fetch-pack.c:177
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:179
+#: fetch-pack.c:180
msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:190
+#: fetch-pack.c:191
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
msgstr ""
"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
-#: fetch-pack.c:210
+#: fetch-pack.c:211
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:221
+#: fetch-pack.c:222
msgid "unable to write to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:282
+#: fetch-pack.c:283
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:375 fetch-pack.c:1397
+#: fetch-pack.c:378 fetch-pack.c:1406
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:381 fetch-pack.c:1403
+#: fetch-pack.c:384 fetch-pack.c:1412
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:383 fetch-pack.c:1405
+#: fetch-pack.c:386 fetch-pack.c:1414
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:386 fetch-pack.c:1408
+#: fetch-pack.c:389 fetch-pack.c:1417
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:388 fetch-pack.c:1410
+#: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1419
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:391 fetch-pack.c:1414
+#: fetch-pack.c:394 fetch-pack.c:1423
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:431
+#: fetch-pack.c:434
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:448
+#: fetch-pack.c:451
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:479
+#: fetch-pack.c:482
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:492 progress.c:339
+#: fetch-pack.c:495 progress.c:339
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:504
+#: fetch-pack.c:507
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:540
+#: fetch-pack.c:543
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:755
+#: fetch-pack.c:758
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:824
+#: fetch-pack.c:827
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:832
+#: fetch-pack.c:835
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:916
+#: fetch-pack.c:919
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:933
+#: fetch-pack.c:937
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:935
+#: fetch-pack.c:939
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:978
+#: fetch-pack.c:982
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:983 fetch-pack.c:989 fetch-pack.c:992 fetch-pack.c:998
-#: fetch-pack.c:1002 fetch-pack.c:1006 fetch-pack.c:1010 fetch-pack.c:1014
-#: fetch-pack.c:1018 fetch-pack.c:1022 fetch-pack.c:1026 fetch-pack.c:1030
-#: fetch-pack.c:1036 fetch-pack.c:1042 fetch-pack.c:1047 fetch-pack.c:1052
+#: fetch-pack.c:990 fetch-pack.c:996 fetch-pack.c:999 fetch-pack.c:1005
+#: fetch-pack.c:1009 fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1017 fetch-pack.c:1021
+#: fetch-pack.c:1025 fetch-pack.c:1029 fetch-pack.c:1033 fetch-pack.c:1037
+#: fetch-pack.c:1043 fetch-pack.c:1049 fetch-pack.c:1054 fetch-pack.c:1059
#, c-format
msgid "Server supports %s"
msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
-#: fetch-pack.c:985
+#: fetch-pack.c:992
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:1045
+#: fetch-pack.c:1052
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:1050
+#: fetch-pack.c:1057
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:1054
+#: fetch-pack.c:1061
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:1056
+#: fetch-pack.c:1063
msgid "Server does not support this repository's object format"
msgstr "Сървърът не поддържа форма̀та на обектите на това хранилище"
-#: fetch-pack.c:1069
+#: fetch-pack.c:1076
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1081 fetch-pack.c:1619
+#: fetch-pack.c:1088 fetch-pack.c:1628
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1205
+#: fetch-pack.c:1214
#, c-format
msgid "mismatched algorithms: client %s; server %s"
msgstr "различни алгоритми — на клиента: „%s“, на сървъра: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1209
+#: fetch-pack.c:1218
#, c-format
msgid "the server does not support algorithm '%s'"
msgstr "сървърът не поддържа алгоритъм „%s“"
-#: fetch-pack.c:1229
+#: fetch-pack.c:1238
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1236
+#: fetch-pack.c:1245
msgid "Server supports filter"
msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-#: fetch-pack.c:1275
+#: fetch-pack.c:1284
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:1293
+#: fetch-pack.c:1302
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1299
+#: fetch-pack.c:1308
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1360
+#: fetch-pack.c:1369
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1365
+#: fetch-pack.c:1374
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1375
+#: fetch-pack.c:1384
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1377
+#: fetch-pack.c:1386
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1419
+#: fetch-pack.c:1428
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1466
+#: fetch-pack.c:1475
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1471
+#: fetch-pack.c:1480
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1476
+#: fetch-pack.c:1485
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1506
+#: fetch-pack.c:1515
msgid "git fetch-pack: expected response end packet"
msgstr "git fetch-pack: очаква се пакет за край на отговора"
-#: fetch-pack.c:1887
+#: fetch-pack.c:1897
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1910 builtin/clone.c:692
+#: fetch-pack.c:1920 builtin/clone.c:693
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1937
+#: fetch-pack.c:1947
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1940
+#: fetch-pack.c:1950
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
@@ -4397,7 +4411,7 @@ msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:668
+#: grep.c:640
msgid ""
"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
"with -P under PCRE v2"
@@ -4405,18 +4419,18 @@ msgstr ""
"зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“). Това се поддържа "
"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
-#: grep.c:2128
+#: grep.c:2100
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2145 setup.c:176 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:89
+#: grep.c:2117 setup.c:176 builtin/clone.c:412 builtin/diff.c:89
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:2156
+#: grep.c:2128
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -4507,7 +4521,7 @@ msgstr "Външни команди"
msgid "Command aliases"
msgstr "Псевдоними на командите"
-#: help.c:513
+#: help.c:527
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -4516,36 +4530,36 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:572
+#: help.c:543 help.c:631
+#, c-format
+msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
+msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
+
+#: help.c:591
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:594
+#: help.c:613
#, c-format
msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не съществува."
-#: help.c:599
+#: help.c:618
#, c-format
msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-#: help.c:604
+#: help.c:623
#, c-format
msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
msgstr ""
"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
"имате предвид „%s“."
-#: help.c:612
-#, c-format
-msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
-msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-
-#: help.c:616
+#: help.c:635
msgid ""
"\n"
"The most similar command is"
@@ -4559,16 +4573,16 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Най-близките команди са"
-#: help.c:656
+#: help.c:675
msgid "git version [<options>]"
msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
-#: help.c:711
+#: help.c:730
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: help.c:715
+#: help.c:734
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -4738,6 +4752,20 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "expected flush after ls-refs arguments"
msgstr "след аргументите към „ls-refs“ се очаква изчистване на буферите"
+#: merge-ort-wrappers.c:13 merge-recursive.c:3672
+#, c-format
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
+" %s"
+
+#: merge-ort-wrappers.c:33 merge-recursive.c:3436
+#, c-format
+msgid "Already up to date!"
+msgstr "Вече е обновено!"
+
#: merge-recursive.c:356
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
@@ -5140,10 +5168,6 @@ msgstr "Добавяне на „%s“"
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3436
-msgid "Already up to date!"
-msgstr "Вече е обновено!"
-
#: merge-recursive.c:3445
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
@@ -5164,21 +5188,12 @@ msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3672
-#, c-format
-msgid ""
-"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
-" %s"
-msgstr ""
-"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
-" %s"
-
#: merge-recursive.c:3769
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3787 builtin/merge.c:702 builtin/merge.c:881
+#: merge-recursive.c:3787 builtin/merge.c:711 builtin/merge.c:895
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -5186,131 +5201,125 @@ msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:109 rerere.c:720 builtin/am.c:1896 builtin/am.c:1930
-#: builtin/checkout.c:560 builtin/checkout.c:816 builtin/clone.c:816
+#: merge.c:109 rerere.c:720 builtin/am.c:1883 builtin/am.c:1917
+#: builtin/checkout.c:573 builtin/checkout.c:829 builtin/clone.c:817
#: builtin/stash.c:265
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: midx.c:79
+#: midx.c:80
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
-#: midx.c:95
+#: midx.c:96
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
-#: midx.c:100
+#: midx.c:101
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
-#: midx.c:105
+#: midx.c:106
#, c-format
msgid "multi-pack-index hash version %u does not match version %u"
msgstr ""
"версията на контролната сума на индекса за множество пакети %u не съвпада с "
"%u"
-#: midx.c:122
+#: midx.c:123
msgid "invalid chunk offset (too large)"
msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
-#: midx.c:146
+#: midx.c:147
msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
msgstr ""
"идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
"рано от очакваното"
-#: midx.c:159
+#: midx.c:160
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:161
+#: midx.c:162
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:163
+#: midx.c:164
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:165
+#: midx.c:166
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:179
+#: midx.c:180
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr ""
"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
"преди „%s“"
-#: midx.c:222
+#: midx.c:223
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr ""
"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
-#: midx.c:272
+#: midx.c:273
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
"„off_t“ е недостатъчен"
-#: midx.c:300
-msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
-msgstr ""
-"грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
-"пакети"
-
-#: midx.c:485
+#: midx.c:480
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-#: midx.c:491
+#: midx.c:486
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-#: midx.c:551
+#: midx.c:546
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:853
+#: midx.c:846
msgid "Adding packfiles to multi-pack-index"
msgstr "Добавяне на пакетни файлове към индекс за множество пакети"
-#: midx.c:886
+#: midx.c:879
#, c-format
msgid "did not see pack-file %s to drop"
msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
-#: midx.c:938
+#: midx.c:931
msgid "no pack files to index."
msgstr "няма пакетни файлове за индексиране"
-#: midx.c:990
+#: midx.c:982
msgid "Writing chunks to multi-pack-index"
msgstr "Запис на откъси към индекс за множество пакети"
-#: midx.c:1068
+#: midx.c:1060
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:1124
+#: midx.c:1116
msgid "multi-pack-index file exists, but failed to parse"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети, но не може да бъде анализиран"
-#: midx.c:1132
+#: midx.c:1124
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1147
+#: midx.c:1139
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -5318,58 +5327,58 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1152
+#: midx.c:1144
msgid "the midx contains no oid"
msgstr "във файла с индекса за множество пакети няма идентификатори на обекти"
-#: midx.c:1161
+#: midx.c:1153
msgid "Verifying OID order in multi-pack-index"
msgstr ""
"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти във файл с индекс към "
"множество пакетни файлове"
-#: midx.c:1170
+#: midx.c:1162
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1190
+#: midx.c:1182
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-#: midx.c:1197
+#: midx.c:1189
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1213
+#: midx.c:1205
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1219
+#: midx.c:1211
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1228
+#: midx.c:1220
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: midx.c:1253
+#: midx.c:1245
msgid "Counting referenced objects"
msgstr "Преброяване на свързаните обекти"
-#: midx.c:1263
+#: midx.c:1255
msgid "Finding and deleting unreferenced packfiles"
msgstr "Търсене и изтриване на несвързаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1454
+#: midx.c:1446
msgid "could not start pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: midx.c:1474
+#: midx.c:1466
msgid "could not finish pack-objects"
msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
@@ -5466,19 +5475,19 @@ msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: packfile.c:630
+#: packfile.c:615
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1922
+#: packfile.c:1907
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1926
+#: packfile.c:1911
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
@@ -5730,7 +5739,7 @@ msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за д
msgid "protocol error: bad line length %d"
msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
-#: pkt-line.c:373 sideband.c:150
+#: pkt-line.c:373 sideband.c:165
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
@@ -5781,7 +5790,7 @@ msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:98 sequencer.c:5283
+#: range-diff.c:98 sequencer.c:5310
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -5800,11 +5809,11 @@ msgstr ""
msgid "could not parse git header '%.*s'"
msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
-#: range-diff.c:301
+#: range-diff.c:299
msgid "failed to generate diff"
msgstr "неуспешно търсене на разлика"
-#: range-diff.c:534 range-diff.c:536
+#: range-diff.c:532 range-diff.c:534
#, c-format
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
@@ -5925,8 +5934,8 @@ msgstr "неподредени записи за „%s“"
#: read-cache.c:1971 read-cache.c:2262 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
#: submodule.c:1628 builtin/add.c:538 builtin/check-ignore.c:181
-#: builtin/checkout.c:489 builtin/checkout.c:675 builtin/clean.c:991
-#: builtin/commit.c:364 builtin/diff-tree.c:121 builtin/grep.c:507
+#: builtin/checkout.c:502 builtin/checkout.c:688 builtin/clean.c:991
+#: builtin/commit.c:364 builtin/diff-tree.c:122 builtin/grep.c:507
#: builtin/mv.c:146 builtin/reset.c:247 builtin/rm.c:290
#: builtin/submodule--helper.c:332
msgid "index file corrupt"
@@ -5984,12 +5993,12 @@ msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се о
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:3017 strbuf.c:1171 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1126
+#: read-cache.c:3017 strbuf.c:1171 wrapper.c:633 builtin/merge.c:1140
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3120 sequencer.c:2446 sequencer.c:4185
+#: read-cache.c:3120 sequencer.c:2479 sequencer.c:4231
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
@@ -6128,14 +6137,14 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3571
-#: sequencer.c:3597 sequencer.c:5389 builtin/fsck.c:347 builtin/rebase.c:264
+#: rebase-interactive.c:110 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3607
+#: sequencer.c:3633 sequencer.c:5416 builtin/fsck.c:347 builtin/rebase.c:270
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
-#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:196 builtin/rebase.c:222
-#: builtin/rebase.c:246
+#: rebase-interactive.c:116 builtin/rebase.c:202 builtin/rebase.c:228
+#: builtin/rebase.c:252
#, c-format
msgid "could not write '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се запише."
@@ -6166,9 +6175,9 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2361
-#: builtin/rebase.c:182 builtin/rebase.c:207 builtin/rebase.c:233
-#: builtin/rebase.c:258
+#: rebase-interactive.c:233 rebase-interactive.c:238 sequencer.c:2394
+#: builtin/rebase.c:188 builtin/rebase.c:213 builtin/rebase.c:239
+#: builtin/rebase.c:264
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
@@ -6363,61 +6372,61 @@ msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1541
+#: ref-filter.c:1549
#, c-format
msgid "no branch, rebasing %s"
msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
-#: ref-filter.c:1544
+#: ref-filter.c:1552
#, c-format
msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
-#: ref-filter.c:1547
+#: ref-filter.c:1555
#, c-format
msgid "no branch, bisect started on %s"
msgstr "извън клон, двоично търсене от „%s“"
-#: ref-filter.c:1557
+#: ref-filter.c:1565
msgid "no branch"
msgstr "извън клон"
-#: ref-filter.c:1591 ref-filter.c:1800
+#: ref-filter.c:1599 ref-filter.c:1808
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1601
+#: ref-filter.c:1609
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:2054
+#: ref-filter.c:2062
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:2143
+#: ref-filter.c:2151
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2148 refs.c:657
+#: ref-filter.c:2156 refs.c:676
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2464
+#: ref-filter.c:2472
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2563
+#: ref-filter.c:2571
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2568
+#: ref-filter.c:2576
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
@@ -6427,65 +6436,90 @@ msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
msgid "%s does not point to a valid object!"
msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
-#: refs.c:572
+#: refs.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"Using '%s' as the name for the initial branch. This default branch name\n"
+"is subject to change. To configure the initial branch name to use in all\n"
+"of your new repositories, which will suppress this warning, call:\n"
+"\n"
+"\tgit config --global init.defaultBranch <name>\n"
+"\n"
+"Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and\n"
+"'development'. The just-created branch can be renamed via this command:\n"
+"\n"
+"\tgit branch -m <name>\n"
+msgstr ""
+"Първоначалният клон ще се казва „%s“. Това може да се промени. Можете да "
+"зададете\n"
+"настройката и да спрете това съобщение. За това изпълнете:\n"
+"\n"
+" git config --global init.defaultBranch ИМЕ\n"
+"\n"
+"Често ползвани варианти вместо „master“ са „main“, „trunk“ и „development“.\n"
+"За да преименувата току що създаден клон, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git branch -m ИМЕ\n"
+
+#: refs.c:588
#, c-format
msgid "could not retrieve `%s`"
msgstr "„%s“ не може да бъде получен"
-#: refs.c:579
+#: refs.c:598
#, c-format
msgid "invalid branch name: %s = %s"
msgstr "неправилно име на клон: „%s = %s“"
-#: refs.c:655
+#: refs.c:674
#, c-format
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-#: refs.c:892
+#: refs.c:911
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
-#: refs.c:898
+#: refs.c:917
#, c-format
msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
-#: refs.c:957
+#: refs.c:976
#, c-format
msgid "log for %s is empty"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
-#: refs.c:1049
+#: refs.c:1068
#, c-format
msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
-#: refs.c:1120
+#: refs.c:1139
#, c-format
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
-#: refs.c:1944
+#: refs.c:1963
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-#: refs.c:2024
+#: refs.c:2043
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs.c:2035
+#: refs.c:2054
msgid "ref updates aborted by hook"
msgstr "обновяванията на указатели са преустановени от кука"
-#: refs.c:2135 refs.c:2165
+#: refs.c:2154 refs.c:2184
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-#: refs.c:2141 refs.c:2176
+#: refs.c:2160 refs.c:2195
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
@@ -6506,7 +6540,7 @@ msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит:
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-#: refspec.c:167
+#: refspec.c:170
#, c-format
msgid "invalid refspec '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
@@ -6652,96 +6686,96 @@ msgstr ""
"указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
"източник"
-#: remote.c:1703 remote.c:1804
+#: remote.c:1714 remote.c:1815
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1712
+#: remote.c:1723
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1715
+#: remote.c:1726
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1721
+#: remote.c:1732
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1736
+#: remote.c:1747
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1748
+#: remote.c:1759
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1758
+#: remote.c:1769
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1771
+#: remote.c:1782
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1793
+#: remote.c:1804
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:1922
+#: remote.c:1933
#, c-format
msgid "couldn't find remote ref %s"
msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
-#: remote.c:1935
+#: remote.c:1946
#, c-format
msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
-#: remote.c:2098
+#: remote.c:2109
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2102
+#: remote.c:2113
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2105
+#: remote.c:2116
#, c-format
msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е обновен към „%s“.\n"
-#: remote.c:2109
+#: remote.c:2120
#, c-format
msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
-#: remote.c:2112
+#: remote.c:2123
#, c-format
msgid " (use \"%s\" for details)\n"
msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
-#: remote.c:2116
+#: remote.c:2127
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2122
+#: remote.c:2133
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2125
+#: remote.c:2136
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -6749,11 +6783,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2133
+#: remote.c:2144
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2136
+#: remote.c:2147
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -6768,11 +6802,11 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2146
+#: remote.c:2157
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2337
+#: remote.c:2349
#, c-format
msgid "cannot parse expected object name '%s'"
msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -6853,7 +6887,7 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2082 builtin/log.c:1975
+#: rerere.c:881 submodule.c:2082 builtin/log.c:1992
#: builtin/submodule--helper.c:1878 builtin/submodule--helper.c:1890
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
@@ -6892,45 +6926,45 @@ msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отво
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3426
+#: reset.c:70 reset.c:76 sequencer.c:3460
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: revision.c:2344
+#: revision.c:2336
msgid "--unpacked=<packfile> no longer supported"
msgstr "опцията „--unpacked=ПАКЕТЕН_ФАЙЛ“ вече не се поддържа"
-#: revision.c:2364
+#: revision.c:2356
#, c-format
msgid "unknown value for --diff-merges: %s"
msgstr "непозната стойност за опцията „--diff-merges“: „%s“"
-#: revision.c:2702
+#: revision.c:2694
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2705
+#: revision.c:2697
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2915
+#: revision.c:2907
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
"p“ и „-s“"
-#: run-command.c:763
+#: run-command.c:764
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:1270
+#: run-command.c:1271
#, c-format
msgid "cannot create async thread: %s"
msgstr "не може да се създаде асинхронна нишка: %s"
-#: run-command.c:1334
+#: run-command.c:1335
#, c-format
msgid ""
"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -6940,37 +6974,37 @@ msgstr ""
"За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
" git config advice.ignoredHook false"
-#: send-pack.c:145
+#: send-pack.c:146
msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
msgstr ""
"неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
"отдалеченото разпакетиране"
-#: send-pack.c:147
+#: send-pack.c:148
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-#: send-pack.c:149
+#: send-pack.c:150
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:372
+#: send-pack.c:374
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:460
+#: send-pack.c:467
msgid "the receiving end does not support this repository's hash algorithm"
msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа алгоритъма за контролни суми на това хранилище"
-#: send-pack.c:469
+#: send-pack.c:476
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:471
+#: send-pack.c:478
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -6978,47 +7012,47 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:483
+#: send-pack.c:490
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:488
+#: send-pack.c:495
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:194
+#: sequencer.c:195
#, c-format
msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“ на съобщение при подаване"
-#: sequencer.c:308
+#: sequencer.c:323
#, c-format
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:329 builtin/rebase.c:749 builtin/rebase.c:1590 builtin/rm.c:385
+#: sequencer.c:343 builtin/rebase.c:755 builtin/rebase.c:1596 builtin/rm.c:385
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:339
+#: sequencer.c:353
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:341
+#: sequencer.c:355
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:343
+#: sequencer.c:357
msgid "rebase"
msgstr "пребазиране"
-#: sequencer.c:345
+#: sequencer.c:359
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:404
+#: sequencer.c:418
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -7026,7 +7060,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:407
+#: sequencer.c:421
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -7036,43 +7070,43 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:420 sequencer.c:3028
+#: sequencer.c:434 sequencer.c:3062
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:422 sequencer.c:2827 sequencer.c:3032 sequencer.c:3046
-#: sequencer.c:3303 sequencer.c:5299 strbuf.c:1168 wrapper.c:631
+#: sequencer.c:436 sequencer.c:2861 sequencer.c:3066 sequencer.c:3080
+#: sequencer.c:3337 sequencer.c:5326 strbuf.c:1168 wrapper.c:631
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: sequencer.c:427
+#: sequencer.c:441
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:432 sequencer.c:2832 sequencer.c:3034 sequencer.c:3048
-#: sequencer.c:3311
+#: sequencer.c:446 sequencer.c:2866 sequencer.c:3068 sequencer.c:3082
+#: sequencer.c:3345
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:471
+#: sequencer.c:485
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:475
+#: sequencer.c:489
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:507
+#: sequencer.c:521
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
-#: sequencer.c:546 builtin/tag.c:566
+#: sequencer.c:560 builtin/tag.c:566
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -7080,65 +7114,65 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase".
#.
-#: sequencer.c:640
+#: sequencer.c:670
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:657
+#: sequencer.c:687
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:671
+#: sequencer.c:701
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:751
+#: sequencer.c:781
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:762
+#: sequencer.c:792
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:799 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:724
-#: builtin/am.c:816 builtin/merge.c:1121 builtin/rebase.c:902
+#: sequencer.c:829 wrapper.c:201 wrapper.c:371 builtin/am.c:710
+#: builtin/am.c:802 builtin/merge.c:1135 builtin/rebase.c:908
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:809
+#: sequencer.c:839
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:814
+#: sequencer.c:844
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:819
+#: sequencer.c:849
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:823
+#: sequencer.c:853
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:828
+#: sequencer.c:858
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:830
+#: sequencer.c:860
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:832
+#: sequencer.c:862
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:897
+#: sequencer.c:927
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -7167,13 +7201,13 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1178
+#: sequencer.c:1208
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1184
+#: sequencer.c:1214
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7202,7 +7236,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1197
+#: sequencer.c:1227
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7228,351 +7262,351 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1239
+#: sequencer.c:1269
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1241
+#: sequencer.c:1271
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1287
+#: sequencer.c:1317
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1289
+#: sequencer.c:1319
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1293
+#: sequencer.c:1323
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1314
+#: sequencer.c:1344
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1316
+#: sequencer.c:1346
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1320 sequencer.c:1395 builtin/commit.c:1577
+#: sequencer.c:1350 sequencer.c:1425 builtin/commit.c:1577
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1373 sequencer.c:2067
+#: sequencer.c:1403 sequencer.c:2100
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1384 builtin/am.c:1580 builtin/merge.c:692
+#: sequencer.c:1414 builtin/am.c:1566 builtin/merge.c:701
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1417 sequencer.c:1535
+#: sequencer.c:1447 sequencer.c:1565
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1446 sequencer.c:1478
+#: sequencer.c:1476 sequencer.c:1508
#, c-format
msgid "invalid author identity '%s'"
msgstr "неправилна самоличност за автор: „%s“"
-#: sequencer.c:1452
+#: sequencer.c:1482
msgid "corrupt author: missing date information"
msgstr "повредена информация за автор: липсва дата"
-#: sequencer.c:1491 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1678 builtin/merge.c:890
-#: builtin/merge.c:915
+#: sequencer.c:1521 builtin/am.c:1593 builtin/commit.c:1678 builtin/merge.c:904
+#: builtin/merge.c:929 t/helper/test-fast-rebase.c:78
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1518 sequencer.c:4237
+#: sequencer.c:1548 sequencer.c:4283 t/helper/test-fast-rebase.c:198
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:1567
+#: sequencer.c:1597
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1572
+#: sequencer.c:1602
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1655 sequencer.c:1766
+#: sequencer.c:1685 sequencer.c:1796
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1713 sequencer.c:1738
+#: sequencer.c:1743 sequencer.c:1768
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1723
+#: sequencer.c:1753
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1725 sequencer.c:3338
+#: sequencer.c:1755 sequencer.c:3372
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1727
+#: sequencer.c:1757
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1733
+#: sequencer.c:1763
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1740 git-rebase--preserve-merges.sh:486
+#: sequencer.c:1770 git-rebase--preserve-merges.sh:486
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1748
+#: sequencer.c:1778
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1755
+#: sequencer.c:1785
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1761
+#: sequencer.c:1791
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1849
+#: sequencer.c:1879
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1856
+#: sequencer.c:1886
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1875
+#: sequencer.c:1905
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1883 sequencer.c:1891
+#: sequencer.c:1913 sequencer.c:1921
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1897
+#: sequencer.c:1927
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1916
+#: sequencer.c:1946
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1981
+#: sequencer.c:2011
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:2038
+#: sequencer.c:2071
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:2039
+#: sequencer.c:2072
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:2059
+#: sequencer.c:2092
#, c-format
msgid "dropping %s %s -- patch contents already upstream\n"
msgstr "прескачане на %s %s — кръпката вече е приложена\n"
-#: sequencer.c:2117
+#: sequencer.c:2150
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:2124
+#: sequencer.c:2157
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2201
+#: sequencer.c:2234
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2210
+#: sequencer.c:2243
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2241
+#: sequencer.c:2274
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2302
+#: sequencer.c:2335
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2313
+#: sequencer.c:2346
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2399
+#: sequencer.c:2432
msgid "cancelling a cherry picking in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2408
+#: sequencer.c:2441
msgid "cancelling a revert in progress"
msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
-#: sequencer.c:2452
+#: sequencer.c:2485
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2454
+#: sequencer.c:2487
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2459
+#: sequencer.c:2492
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2470
+#: sequencer.c:2503
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2472
+#: sequencer.c:2505
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2550
+#: sequencer.c:2583
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2657
+#: sequencer.c:2690
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2677
+#: sequencer.c:2710
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2769 sequencer.c:4609
+#: sequencer.c:2803 sequencer.c:4636
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2786
+#: sequencer.c:2820
msgid "revert is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-#: sequencer.c:2788
+#: sequencer.c:2822
#, c-format
msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2791
+#: sequencer.c:2825
msgid "cherry-pick is already in progress"
msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2793
+#: sequencer.c:2827
#, c-format
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2807
+#: sequencer.c:2841
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr ""
"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
"създадена"
-#: sequencer.c:2822
+#: sequencer.c:2856
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2882 sequencer.c:4325
+#: sequencer.c:2916 sequencer.c:4371
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2884 sequencer.c:2895
+#: sequencer.c:2918 sequencer.c:2929
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2886 sequencer.c:2930
+#: sequencer.c:2920 sequencer.c:2964
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2916 builtin/grep.c:745
+#: sequencer.c:2950 builtin/grep.c:756
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2918
+#: sequencer.c:2952
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2919
+#: sequencer.c:2953
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2925
+#: sequencer.c:2959
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2936
+#: sequencer.c:2970
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2977
+#: sequencer.c:3011
msgid "no revert in progress"
msgstr "в момента не тече пребазиране"
-#: sequencer.c:2986
+#: sequencer.c:3020
msgid "no cherry-pick in progress"
msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
-#: sequencer.c:2996
+#: sequencer.c:3030
msgid "failed to skip the commit"
msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
-#: sequencer.c:3003
+#: sequencer.c:3037
msgid "there is nothing to skip"
msgstr "няма какво да се прескочи"
-#: sequencer.c:3006
+#: sequencer.c:3040
#, c-format
msgid ""
"have you committed already?\n"
@@ -7582,16 +7616,16 @@ msgstr ""
"\n"
" git %s --continue"
-#: sequencer.c:3168 sequencer.c:4217
+#: sequencer.c:3202 sequencer.c:4263
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3185
+#: sequencer.c:3219
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3193
+#: sequencer.c:3227
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -7610,27 +7644,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3203
+#: sequencer.c:3237
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3210
+#: sequencer.c:3244
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:3224 sequencer.c:3228 builtin/difftool.c:641
+#: sequencer.c:3258 sequencer.c:3262 builtin/difftool.c:640
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3240
+#: sequencer.c:3274
#, c-format
msgid "Executing: %s\n"
msgstr "В момента се изпълнява: %s\n"
-#: sequencer.c:3255
+#: sequencer.c:3289
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -7645,11 +7679,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3261
+#: sequencer.c:3295
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:3267
+#: sequencer.c:3301
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -7666,90 +7700,90 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3328
+#: sequencer.c:3362
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3382
+#: sequencer.c:3416
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3387
+#: sequencer.c:3421
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3471
+#: sequencer.c:3505
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3502
+#: sequencer.c:3538
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3524
+#: sequencer.c:3560
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3533
+#: sequencer.c:3569
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3545
+#: sequencer.c:3581
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3561
+#: sequencer.c:3597
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3730
+#: sequencer.c:3780
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3746
+#: sequencer.c:3796
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3820
+#: sequencer.c:3870
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: sequencer.c:3823
+#: sequencer.c:3873
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: sequencer.c:3829
+#: sequencer.c:3879
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:3832
+#: sequencer.c:3882
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: sequencer.c:3836
+#: sequencer.c:3886
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: sequencer.c:3861
+#: sequencer.c:3911
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3873
+#: sequencer.c:3923
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3876
+#: sequencer.c:3926
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -7761,34 +7795,29 @@ msgstr ""
"„git stash pop“ или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато "
"поискате.\n"
-#: sequencer.c:3881
+#: sequencer.c:3931
msgid "Applying autostash resulted in conflicts."
msgstr "Конфликти при прилагането на автоматично скатаното."
-#: sequencer.c:3882
+#: sequencer.c:3932
msgid "Autostash exists; creating a new stash entry."
msgstr "Вече има запис за автоматично скатано, затова се създава нов запис."
-#: sequencer.c:3974
-#, c-format
-msgid "%s: not a valid OID"
-msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
-
-#: sequencer.c:3979 git-rebase--preserve-merges.sh:769
+#: sequencer.c:4025 git-rebase--preserve-merges.sh:769
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:3994
+#: sequencer.c:4040
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:3996
+#: sequencer.c:4042
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:4004
+#: sequencer.c:4050
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -7811,58 +7840,58 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:4050
+#: sequencer.c:4096
#, c-format
msgid "Rebasing (%d/%d)%s"
msgstr "Пребазиране (%d/%d)%s"
-#: sequencer.c:4095
+#: sequencer.c:4141
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:4166
+#: sequencer.c:4212
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:4225
+#: sequencer.c:4271
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4230
+#: sequencer.c:4276
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:4244
+#: sequencer.c:4290
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:4304
+#: sequencer.c:4350
#, c-format
msgid "Successfully rebased and updated %s.\n"
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „%s“.\n"
-#: sequencer.c:4337
+#: sequencer.c:4383
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4346
+#: sequencer.c:4392
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4348
+#: sequencer.c:4394
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4350
+#: sequencer.c:4396
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4353
+#: sequencer.c:4399
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -7872,55 +7901,50 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4389 sequencer.c:4428
+#: sequencer.c:4435 sequencer.c:4474
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4444
+#: sequencer.c:4490
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4451
+#: sequencer.c:4497
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4477
-#, c-format
-msgid "invalid committer '%s'"
-msgstr "неправилен подаващ: „%s“"
-
-#: sequencer.c:4586
+#: sequencer.c:4613
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4590
+#: sequencer.c:4617
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4625
+#: sequencer.c:4652
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:5102
+#: sequencer.c:5129
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:5105
+#: sequencer.c:5132
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:5347 sequencer.c:5364
+#: sequencer.c:5374 sequencer.c:5391
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:5383
+#: sequencer.c:5410
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5480
+#: sequencer.c:5504
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -8095,265 +8119,265 @@ msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork
msgid "setsid failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
-#: sha1-file.c:470
+#: sha1-file.c:480
#, c-format
msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
msgstr ""
"директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
"alternates“"
-#: sha1-file.c:521
+#: sha1-file.c:531
#, c-format
msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
-#: sha1-file.c:593
+#: sha1-file.c:603
#, c-format
msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
msgstr ""
"%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
"дълбоко влагане"
-#: sha1-file.c:600
+#: sha1-file.c:610
#, c-format
msgid "unable to normalize object directory: %s"
msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
-#: sha1-file.c:643
+#: sha1-file.c:653
msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
-#: sha1-file.c:661
+#: sha1-file.c:671
msgid "unable to read alternates file"
msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:668
+#: sha1-file.c:678
msgid "unable to move new alternates file into place"
msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
-#: sha1-file.c:703
+#: sha1-file.c:713
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: sha1-file.c:724
+#: sha1-file.c:734
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: sha1-file.c:730
+#: sha1-file.c:740
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: sha1-file.c:736
+#: sha1-file.c:746
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: sha1-file.c:744
+#: sha1-file.c:754
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: sha1-file.c:804
+#: sha1-file.c:814
#, c-format
msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
-#: sha1-file.c:954
+#: sha1-file.c:964
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-#: sha1-file.c:975
+#: sha1-file.c:985
msgid "mmap failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
-#: sha1-file.c:1139
+#: sha1-file.c:1149
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: sha1-file.c:1274 sha1-file.c:2467
+#: sha1-file.c:1284 sha1-file.c:2477
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: sha1-file.c:1276 sha1-file.c:2471
+#: sha1-file.c:1286 sha1-file.c:2481
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-#: sha1-file.c:1318
+#: sha1-file.c:1328
msgid "invalid object type"
msgstr "неправилен вид обект"
-#: sha1-file.c:1402
+#: sha1-file.c:1412
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
"type“"
-#: sha1-file.c:1405
+#: sha1-file.c:1415
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:1411
+#: sha1-file.c:1421
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-#: sha1-file.c:1414
+#: sha1-file.c:1424
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:1641
+#: sha1-file.c:1651
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:1645
+#: sha1-file.c:1655
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: sha1-file.c:1649
+#: sha1-file.c:1659
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1653
+#: sha1-file.c:1663
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1758
+#: sha1-file.c:1768
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sha1-file.c:1765
+#: sha1-file.c:1775
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: sha1-file.c:1772
+#: sha1-file.c:1782
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: sha1-file.c:1792
+#: sha1-file.c:1802
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1857
+#: sha1-file.c:1867
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: sha1-file.c:1859
+#: sha1-file.c:1869
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: sha1-file.c:1883
+#: sha1-file.c:1893
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1889
+#: sha1-file.c:1899
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: sha1-file.c:1893
+#: sha1-file.c:1903
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: sha1-file.c:1897
+#: sha1-file.c:1907
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: sha1-file.c:1907 builtin/pack-objects.c:1086
+#: sha1-file.c:1917 builtin/pack-objects.c:1086
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: sha1-file.c:1984
+#: sha1-file.c:1994
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: sha1-file.c:2035
+#: sha1-file.c:2045
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: sha1-file.c:2043
+#: sha1-file.c:2053
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: sha1-file.c:2143
+#: sha1-file.c:2153
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2146
+#: sha1-file.c:2156
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2219 sha1-file.c:2229
+#: sha1-file.c:2229 sha1-file.c:2239
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: sha1-file.c:2235
+#: sha1-file.c:2245
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: sha1-file.c:2259
+#: sha1-file.c:2269
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: sha1-file.c:2261
+#: sha1-file.c:2271
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: sha1-file.c:2288 builtin/index-pack.c:192
+#: sha1-file.c:2298 builtin/index-pack.c:192
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: sha1-file.c:2478 sha1-file.c:2531
+#: sha1-file.c:2488 sha1-file.c:2541
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: sha1-file.c:2502
+#: sha1-file.c:2512
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: sha1-file.c:2507
+#: sha1-file.c:2517
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:2513
+#: sha1-file.c:2523
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:2524
+#: sha1-file.c:2534
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
@@ -8509,8 +8533,8 @@ msgid_plural "%u bytes/s"
msgstr[0] "%u байт/сек."
msgstr[1] "%u байта/сек."
-#: strbuf.c:1166 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:733
-#: builtin/rebase.c:858
+#: strbuf.c:1166 wrapper.c:199 wrapper.c:369 builtin/am.c:719
+#: builtin/rebase.c:864
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
@@ -8609,7 +8633,7 @@ msgstr ""
msgid "process for submodule '%s' failed"
msgstr "процесът за подмодула „%s“ завърши неуспешно"
-#: submodule.c:1156 builtin/branch.c:678 builtin/submodule--helper.c:2469
+#: submodule.c:1156 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:2469
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
@@ -8747,7 +8771,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата к
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:537 trailer.c:542 builtin/remote.c:298 builtin/remote.c:323
+#: trailer.c:537 trailer.c:542 builtin/remote.c:299 builtin/remote.c:324
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
@@ -8838,7 +8862,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1226
+#: transport-helper.c:549 transport-helper.c:1236
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
@@ -8856,7 +8880,7 @@ msgstr "протоколът не поддържа задаването на п
msgid "invalid remote service path"
msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
-#: transport-helper.c:661 transport.c:1428
+#: transport-helper.c:661 transport.c:1446
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
@@ -8875,58 +8899,63 @@ msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
msgstr ""
"очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
-#: transport-helper.c:841
+#: transport-helper.c:845
#, c-format
msgid "helper reported unexpected status of %s"
msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
-#: transport-helper.c:924
+#: transport-helper.c:928
#, c-format
msgid "helper %s does not support dry-run"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
-#: transport-helper.c:927
+#: transport-helper.c:931
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
-#: transport-helper.c:930
+#: transport-helper.c:934
#, c-format
msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
msgstr ""
"насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
-#: transport-helper.c:935
+#: transport-helper.c:939
#, c-format
msgid "helper %s does not support --atomic"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--atomic“"
-#: transport-helper.c:941
+#: transport-helper.c:943
+#, c-format
+msgid "helper %s does not support --%s"
+msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „%s“"
+
+#: transport-helper.c:950
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:1040
+#: transport-helper.c:1050
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:1045
+#: transport-helper.c:1055
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:1092
+#: transport-helper.c:1102
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1097
+#: transport-helper.c:1107
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1122
+#: transport-helper.c:1132
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -8935,52 +8964,52 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели —\n"
"нищо няма да бъде направено. Пробвайте да укажете клон.\n"
-#: transport-helper.c:1203
+#: transport-helper.c:1213
#, c-format
msgid "unsupported object format '%s'"
msgstr "обект с неподдържан формат „%s“"
-#: transport-helper.c:1212
+#: transport-helper.c:1222
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1364
+#: transport-helper.c:1374
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1391
+#: transport-helper.c:1401
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1440
+#: transport-helper.c:1450
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1444
+#: transport-helper.c:1454
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1463 transport-helper.c:1467
+#: transport-helper.c:1473 transport-helper.c:1477
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1504
+#: transport-helper.c:1514
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1508
+#: transport-helper.c:1518
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1526 transport-helper.c:1535
+#: transport-helper.c:1536 transport-helper.c:1545
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -9008,29 +9037,29 @@ msgstr ""
msgid "server options require protocol version 2 or later"
msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
-#: transport.c:712
+#: transport.c:727
msgid "could not parse transport.color.* config"
msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
-#: transport.c:785
+#: transport.c:802
msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
-#: transport.c:919
+#: transport.c:936
#, c-format
msgid "unknown value for config '%s': %s"
msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
-#: transport.c:985
+#: transport.c:1002
#, c-format
msgid "transport '%s' not allowed"
msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
-#: transport.c:1038
+#: transport.c:1055
msgid "git-over-rsync is no longer supported"
msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
-#: transport.c:1140
+#: transport.c:1157
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -9039,7 +9068,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:1144
+#: transport.c:1161
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -9064,11 +9093,11 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:1152
+#: transport.c:1169
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport.c:1297
+#: transport.c:1315
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
@@ -9341,7 +9370,7 @@ msgstr ""
msgid "Updating index flags"
msgstr "Обновяване на флаговете на индекса"
-#: upload-pack.c:1516
+#: upload-pack.c:1550
msgid "expected flush after fetch arguments"
msgstr "след аргументите на „fetch“ се очаква изчистване на буферите"
@@ -9378,7 +9407,7 @@ msgstr "неправилна част от пътя „..“"
msgid "Fetching objects"
msgstr "Доставяне на обектите"
-#: worktree.c:236 builtin/am.c:2116
+#: worktree.c:236 builtin/am.c:2103
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -9903,7 +9932,7 @@ msgid ""
"new files yourself (see 'git help status')."
msgstr ""
"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
-"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
+"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“ ще ускори\n"
"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
@@ -10005,7 +10034,7 @@ msgstr "освен това в индекса има неподадени про
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:456
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:457
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -10032,7 +10061,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:272 builtin/rev-parse.c:904
+#: builtin/add.c:272 builtin/rev-parse.c:908
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -10069,8 +10098,8 @@ msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
#: builtin/add.c:328 builtin/clean.c:904 builtin/fetch.c:166 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:538
-#: builtin/remote.c:1422 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:184
+#: builtin/prune-packed.c:14 builtin/pull.c:204 builtin/push.c:559
+#: builtin/remote.c:1427 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:190
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -10078,7 +10107,7 @@ msgstr "пробно изпълнение"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:332 builtin/checkout.c:1529 builtin/reset.c:308
+#: builtin/add.c:332 builtin/checkout.c:1547 builtin/reset.c:308
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -10213,14 +10242,14 @@ msgstr "Опцията „--ignore-missing“ изисква „--dry-run“"
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:507 builtin/checkout.c:1697 builtin/commit.c:351
-#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1503
+#: builtin/add.c:507 builtin/checkout.c:1715 builtin/commit.c:351
+#: builtin/reset.c:328 builtin/rm.c:272 builtin/stash.c:1502
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with pathspec arguments"
msgstr ""
"опцията „--pathspec-from-file“ е несъвместима с аргументи, указващи пътища"
-#: builtin/add.c:514 builtin/checkout.c:1709 builtin/commit.c:357
-#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1509
+#: builtin/add.c:514 builtin/checkout.c:1727 builtin/commit.c:357
+#: builtin/reset.c:334 builtin/rm.c:278 builtin/stash.c:1508
msgid "--pathspec-file-nul requires --pathspec-from-file"
msgstr "опцията „--pathspec-file-nul“ изисква опция „--pathspec-from-file“"
@@ -10240,115 +10269,110 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.addEmptyPathspec false"
-#: builtin/am.c:160
-#, c-format
-msgid "invalid committer: %s"
-msgstr "неправилен подаващ: „%s“"
-
-#: builtin/am.c:366
+#: builtin/am.c:352
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:450
+#: builtin/am.c:436
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:492
+#: builtin/am.c:478
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:530
+#: builtin/am.c:516
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:556
+#: builtin/am.c:542
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:744
+#: builtin/am.c:730
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:809
+#: builtin/am.c:795
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:857
+#: builtin/am.c:843
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:862 builtin/am.c:874
+#: builtin/am.c:848 builtin/am.c:860
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:869
+#: builtin/am.c:855
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:962
+#: builtin/am.c:948
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:967 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:953 builtin/clone.c:410
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:972
+#: builtin/am.c:958
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1103
+#: builtin/am.c:1089
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1104
+#: builtin/am.c:1090
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1105
+#: builtin/am.c:1091
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1188
+#: builtin/am.c:1174
msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
msgstr ""
"Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“. Празните знаци в края на "
"редовете може да се загубят."
-#: builtin/am.c:1216
+#: builtin/am.c:1202
msgid "Patch is empty."
msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1281
+#: builtin/am.c:1267
#, c-format
msgid "missing author line in commit %s"
msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
-#: builtin/am.c:1284
+#: builtin/am.c:1270
#, c-format
msgid "invalid ident line: %.*s"
msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1503
+#: builtin/am.c:1489
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1505
+#: builtin/am.c:1491
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1524
+#: builtin/am.c:1510
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -10356,24 +10380,24 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1530
+#: builtin/am.c:1516
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1556
+#: builtin/am.c:1542
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1588
+#: builtin/am.c:1574
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1639 builtin/am.c:1643
+#: builtin/am.c:1626 builtin/am.c:1630
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1661
+#: builtin/am.c:1648
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -10381,45 +10405,45 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1671
+#: builtin/am.c:1658
#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1717 builtin/commit.c:395
+#: builtin/am.c:1704 builtin/commit.c:395
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1721
+#: builtin/am.c:1708
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1761 builtin/am.c:1829
+#: builtin/am.c:1748 builtin/am.c:1816
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1778
+#: builtin/am.c:1765
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1784
+#: builtin/am.c:1771
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1788
+#: builtin/am.c:1775
msgid "Use 'git am --show-current-patch=diff' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте:\n"
"\n"
" git am --show-current-patch=diff"
-#: builtin/am.c:1832
+#: builtin/am.c:1819
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -10429,7 +10453,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1839
+#: builtin/am.c:1826
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -10440,17 +10464,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1950 builtin/am.c:1962 builtin/reset.c:347
+#: builtin/am.c:1933 builtin/am.c:1937 builtin/am.c:1949 builtin/reset.c:347
#: builtin/reset.c:355
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:1998
+#: builtin/am.c:1985
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2042
+#: builtin/am.c:2029
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -10461,162 +10485,162 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2149
+#: builtin/am.c:2136
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2191
+#: builtin/am.c:2178
#, c-format
msgid "Invalid value for --show-current-patch: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--show-current-patch“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2195
+#: builtin/am.c:2182
#, c-format
msgid "--show-current-patch=%s is incompatible with --show-current-patch=%s"
msgstr ""
"опциите „--show-current-patch=%s“ и „--show-current-patch=%s“ са несъвместими"
-#: builtin/am.c:2226
+#: builtin/am.c:2213
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2214
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2220
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2235
+#: builtin/am.c:2222
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2224
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2238 builtin/init-db.c:558 builtin/prune-packed.c:16
-#: builtin/repack.c:309 builtin/stash.c:816
+#: builtin/am.c:2225 builtin/init-db.c:560 builtin/prune-packed.c:16
+#: builtin/repack.c:335 builtin/stash.c:815
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2240
-msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
-msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
+#: builtin/am.c:2227
+msgid "add a Signed-off-by trailer to the commit message"
+msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2243
+#: builtin/am.c:2230
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2232
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2247
+#: builtin/am.c:2234
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2236
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2238
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2254
+#: builtin/am.c:2241
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2257
+#: builtin/am.c:2244
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2259 builtin/am.c:2262 builtin/am.c:2265 builtin/am.c:2268
-#: builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
-#: builtin/am.c:2286
+#: builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255
+#: builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264 builtin/am.c:2267
+#: builtin/am.c:2273
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2276 builtin/commit.c:1395 builtin/fmt-merge-msg.c:17
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:892 builtin/merge.c:251
+#: builtin/am.c:2263 builtin/commit.c:1395 builtin/fmt-merge-msg.c:17
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:20 builtin/grep.c:903 builtin/merge.c:260
#: builtin/pull.c:141 builtin/pull.c:200 builtin/pull.c:217
-#: builtin/rebase.c:1335 builtin/repack.c:320 builtin/repack.c:324
-#: builtin/repack.c:326 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/rebase.c:1341 builtin/repack.c:346 builtin/repack.c:350
+#: builtin/repack.c:352 builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172
#: builtin/tag.c:404 parse-options.h:154 parse-options.h:175
#: parse-options.h:316
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2282 builtin/branch.c:659 builtin/bugreport.c:135
+#: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:661 builtin/bugreport.c:136
#: builtin/for-each-ref.c:38 builtin/replace.c:556 builtin/tag.c:438
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2283
+#: builtin/am.c:2270
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2289
+#: builtin/am.c:2276
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2291
+#: builtin/am.c:2278
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2294
+#: builtin/am.c:2281
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2297
+#: builtin/am.c:2284
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2300
+#: builtin/am.c:2287
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2303
+#: builtin/am.c:2290
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
-#: builtin/am.c:2307
+#: builtin/am.c:2294
msgid "show the patch being applied"
msgstr "показване на прилаганата кръпка"
-#: builtin/am.c:2312
+#: builtin/am.c:2299
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2314
+#: builtin/am.c:2301
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2316 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1515
-#: builtin/merge.c:288 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:530
-#: builtin/rebase.c:1388 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:419
+#: builtin/am.c:2303 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1515
+#: builtin/merge.c:297 builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:536
+#: builtin/rebase.c:1394 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:419
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2317 builtin/rebase.c:531 builtin/rebase.c:1389
+#: builtin/am.c:2304 builtin/rebase.c:537 builtin/rebase.c:1395
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2320
+#: builtin/am.c:2307
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2338
+#: builtin/am.c:2325
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -10624,18 +10648,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2345
+#: builtin/am.c:2332
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2360
+#: builtin/am.c:2347
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2384
+#: builtin/am.c:2371
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -10644,11 +10668,11 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2390
+#: builtin/am.c:2377
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-#: builtin/am.c:2400
+#: builtin/am.c:2387
msgid "interactive mode requires patches on the command line"
msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
@@ -10688,39 +10712,27 @@ msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
#: builtin/bisect--helper.c:23
-msgid "git bisect--helper --next-all"
-msgstr "git bisect--helper --next-all"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:24
-msgid "git bisect--helper --write-terms <bad_term> <good_term>"
-msgstr "git bisect--helper --write-terms ЛОШО ДОБРО"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:25
-msgid "git bisect--helper --bisect-clean-state"
-msgstr "git bisect--helper --bisect-clean-state"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:26
msgid "git bisect--helper --bisect-reset [<commit>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-reset [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/bisect--helper.c:27
+#: builtin/bisect--helper.c:24
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] <state> <revision> <good_term> "
"<bad_term>"
msgstr ""
"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] СЪСТОЯНИЕ ВЕРСИЯ ДОБРО ЛОШО"
-#: builtin/bisect--helper.c:28
+#: builtin/bisect--helper.c:25
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms <command> <good_term> "
"<bad_term>"
msgstr "git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms КОМАНДА ДОБРО"
-#: builtin/bisect--helper.c:29
+#: builtin/bisect--helper.c:26
msgid "git bisect--helper --bisect-next-check <good_term> <bad_term> [<term>]"
msgstr "git bisect--helper --bisect-next-check ЛОШО ДОБРО УПРАВЛЯВАЩА_ДУМА"
-#: builtin/bisect--helper.c:30
+#: builtin/bisect--helper.c:27
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
"term-new]"
@@ -10728,7 +10740,7 @@ msgstr ""
"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
"term-new]"
-#: builtin/bisect--helper.c:31
+#: builtin/bisect--helper.c:28
msgid ""
"git bisect--helper --bisect-start [--term-{new,bad}=<term> --term-{old,good}"
"=<term>] [--no-checkout] [--first-parent] [<bad> [<good>...]] [--] "
@@ -10737,58 +10749,62 @@ msgstr ""
"git bisect--helper --bisect-start [--term-{new,bad}=ЛОШО --term-{old,good}"
"=ДОБРО] [--no-checkout] [--first-parent] [ЛОШО [ДОБРО…]] [--] [ПЪТ…]"
-#: builtin/bisect--helper.c:33
+#: builtin/bisect--helper.c:30
msgid "git bisect--helper --bisect-next"
msgstr "git bisect--helper --bisect-next"
-#: builtin/bisect--helper.c:34
+#: builtin/bisect--helper.c:31
msgid "git bisect--helper --bisect-auto-next"
msgstr "git bisect--helper --bisect-auto-next"
-#: builtin/bisect--helper.c:35
-msgid "git bisect--helper --bisect-autostart"
-msgstr "git bisect--helper --bisect-autostart"
+#: builtin/bisect--helper.c:32
+msgid "git bisect--helper --bisect-state (bad|new) [<rev>]"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-reset (ЛОШО) [ВЕРСИЯ]"
-#: builtin/bisect--helper.c:97
+#: builtin/bisect--helper.c:33
+msgid "git bisect--helper --bisect-state (good|old) [<rev>...]"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-reset (ДОБРО) [ВЕРСИЯ…]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:108
#, c-format
msgid "cannot open file '%s' in mode '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори в режим „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:104
+#: builtin/bisect--helper.c:115
#, c-format
msgid "could not write to file '%s'"
msgstr "във файла „%s“ не може да се пише"
-#: builtin/bisect--helper.c:143
+#: builtin/bisect--helper.c:154
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid term"
msgstr "„%s“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:147
+#: builtin/bisect--helper.c:158
#, c-format
msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
msgstr "„%s“ е вградена команда и не може да се използва като управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:157
+#: builtin/bisect--helper.c:168
#, c-format
msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
msgstr "не може да смените значението на управляващата дума „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:167
+#: builtin/bisect--helper.c:178
msgid "please use two different terms"
msgstr "използвайте две различни управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:207
+#: builtin/bisect--helper.c:194
#, c-format
msgid "We are not bisecting.\n"
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:215
+#: builtin/bisect--helper.c:202
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:224
+#: builtin/bisect--helper.c:211
#, c-format
msgid ""
"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
@@ -10796,27 +10812,27 @@ msgstr ""
"първоначално указаното „%s“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
"изтеглено. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
-#: builtin/bisect--helper.c:268
+#: builtin/bisect--helper.c:255
#, c-format
msgid "Bad bisect_write argument: %s"
msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:273
+#: builtin/bisect--helper.c:260
#, c-format
msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
msgstr "идентификаторът на обект на версия „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/bisect--helper.c:285
+#: builtin/bisect--helper.c:272
#, c-format
msgid "couldn't open the file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/bisect--helper.c:311
+#: builtin/bisect--helper.c:298
#, c-format
msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
msgstr "Неправилна команда: в момента се изпълнява двоично търсене по %s/%s."
-#: builtin/bisect--helper.c:338
+#: builtin/bisect--helper.c:325
#, c-format
msgid ""
"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
@@ -10825,7 +10841,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:342
+#: builtin/bisect--helper.c:329
#, c-format
msgid ""
"You need to start by \"git bisect start\".\n"
@@ -10836,7 +10852,7 @@ msgstr ""
"Трябва да зададете поне една „%s“ и една „%s“ версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect %s“ и „git bisect %s“.)"
-#: builtin/bisect--helper.c:362
+#: builtin/bisect--helper.c:349
#, c-format
msgid "bisecting only with a %s commit"
msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
@@ -10845,15 +10861,15 @@ msgstr "двоично търсене само по „%s“ подаване."
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:370
+#: builtin/bisect--helper.c:357
msgid "Are you sure [Y/n]? "
msgstr "Да се продължи ли? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:431
+#: builtin/bisect--helper.c:418
msgid "no terms defined"
msgstr "не са указани управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:434
+#: builtin/bisect--helper.c:421
#, c-format
msgid ""
"Your current terms are %s for the old state\n"
@@ -10862,7 +10878,7 @@ msgstr ""
"Текущите управляващи думи са: %s за старото състояние\n"
"и %s за новото състояние.\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:444
+#: builtin/bisect--helper.c:431
#, c-format
msgid ""
"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
@@ -10871,56 +10887,56 @@ msgstr ""
"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „%s“\n"
"Поддържат се опциите „--term-good“/„--term-old“ и „--term-bad„/„--term-new“."
-#: builtin/bisect--helper.c:511
+#: builtin/bisect--helper.c:498
msgid "revision walk setup failed\n"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите\n"
-#: builtin/bisect--helper.c:533
+#: builtin/bisect--helper.c:520
#, c-format
msgid "could not open '%s' for appending"
msgstr "файлът „%s“ не може да се отвори за добавяне"
-#: builtin/bisect--helper.c:651 builtin/bisect--helper.c:664
+#: builtin/bisect--helper.c:639 builtin/bisect--helper.c:652
msgid "'' is not a valid term"
msgstr "„“ е неправилна управляваща дума"
-#: builtin/bisect--helper.c:674
+#: builtin/bisect--helper.c:662
#, c-format
msgid "unrecognized option: '%s'"
msgstr "непозната опция: %s"
-#: builtin/bisect--helper.c:678
+#: builtin/bisect--helper.c:666
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
msgstr "„%s“ не изглежда като указател към версия"
-#: builtin/bisect--helper.c:709
+#: builtin/bisect--helper.c:697
msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-#: builtin/bisect--helper.c:724
+#: builtin/bisect--helper.c:712
#, c-format
msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
msgstr ""
"Неуспешно преминаване към „%s“. Изпълнете командата „git bisect start "
"СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-#: builtin/bisect--helper.c:745
+#: builtin/bisect--helper.c:733
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
"„cogito“"
-#: builtin/bisect--helper.c:748
+#: builtin/bisect--helper.c:736
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
-#: builtin/bisect--helper.c:775
+#: builtin/bisect--helper.c:756
#, c-format
msgid "invalid ref: '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:827
+#: builtin/bisect--helper.c:814
msgid "You need to start by \"git bisect start\"\n"
msgstr "Започнете като изпълните командата „git bisect start“\n"
@@ -10928,109 +10944,95 @@ msgstr "Започнете като изпълните командата „git
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
#.
-#: builtin/bisect--helper.c:838
+#: builtin/bisect--helper.c:825
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: builtin/bisect--helper.c:866
-msgid "perform 'git bisect next'"
-msgstr "извършване на „git bisect next“"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:868
-msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
-msgstr "запазване на управляващите думи в „“.git/BISECT_TERMS„“"
+#: builtin/bisect--helper.c:843
+msgid "Please call `--bisect-state` with at least one argument"
+msgstr "Опцията „--bisect-state“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/bisect--helper.c:870
-msgid "cleanup the bisection state"
-msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
+#: builtin/bisect--helper.c:856
+#, c-format
+msgid "'git bisect %s' can take only one argument."
+msgstr "Командата „git bisect %s“ приема само един аргумент."
-#: builtin/bisect--helper.c:872
-msgid "check for expected revs"
-msgstr "проверка за очакваните версии"
+#: builtin/bisect--helper.c:868 builtin/bisect--helper.c:879
+#, c-format
+msgid "Bad rev input: %s"
+msgstr "Неправилна версия: „%s“"
-#: builtin/bisect--helper.c:874
+#: builtin/bisect--helper.c:924
msgid "reset the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:876
+#: builtin/bisect--helper.c:926
msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
msgstr "запис на състоянието на двоичното търсене в „BISECT_LOG“"
-#: builtin/bisect--helper.c:878
+#: builtin/bisect--helper.c:928
msgid "check and set terms in a bisection state"
msgstr ""
"проверка и задаване на управляващи думи към състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:880
+#: builtin/bisect--helper.c:930
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:882
+#: builtin/bisect--helper.c:932
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "извеждане на управляващите думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:884
+#: builtin/bisect--helper.c:934
msgid "start the bisect session"
msgstr "начало на двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:886
+#: builtin/bisect--helper.c:936
msgid "find the next bisection commit"
msgstr "откриване на следващото подаване при двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:888
+#: builtin/bisect--helper.c:938
msgid "verify the next bisection state then checkout the next bisection commit"
msgstr ""
"проверка на следващото състояние и преминаване към следващото подаване при "
"двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:890
-msgid "start the bisection if it has not yet been started"
-msgstr "начало на двоично търсене, ако вече не е почнало"
+#: builtin/bisect--helper.c:940
+msgid "mark the state of ref (or refs)"
+msgstr "задаване на състоянието на указателя/ите"
-#: builtin/bisect--helper.c:892
+#: builtin/bisect--helper.c:942
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
-#: builtin/bisect--helper.c:910
-msgid "--write-terms requires two arguments"
-msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно 2 аргумента"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:914
-msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
-msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
-
-#: builtin/bisect--helper.c:921
+#: builtin/bisect--helper.c:957
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:925
+#: builtin/bisect--helper.c:961
msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-write“ изисква 4 или 5 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:931
+#: builtin/bisect--helper.c:967
msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
msgstr "опцията „--check-and-set-terms“ изисква 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:937
+#: builtin/bisect--helper.c:973
msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:943
+#: builtin/bisect--helper.c:979
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:952
+#: builtin/bisect--helper.c:988
msgid "--bisect-next requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:958
+#: builtin/bisect--helper.c:994
msgid "--bisect-auto-next requires 0 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-auto-next“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:964
-msgid "--bisect-autostart does not accept arguments"
-msgstr "опцията „--bisect-autostart“ не приема аргументи"
-
#: builtin/blame.c:32
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
@@ -11057,147 +11059,146 @@ msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
-#: builtin/blame.c:845
+#: builtin/blame.c:847
#, c-format
msgid "cannot find revision %s to ignore"
msgstr "версията за прескачане „%s“ не може да бъде открита"
-#: builtin/blame.c:867
+#: builtin/blame.c:869
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на авторството с намирането му, последователно"
-#: builtin/blame.c:868
+#: builtin/blame.c:870
msgid "Do not show object names of boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Без извеждане на имената на обектите за граничните подавания (стандартно "
"опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:869
+#: builtin/blame.c:871
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:870
+#: builtin/blame.c:872
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:871
+#: builtin/blame.c:873
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:872
+#: builtin/blame.c:874
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на авторството"
-#: builtin/blame.c:873
+#: builtin/blame.c:875
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:874
+#: builtin/blame.c:876
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:875
+#: builtin/blame.c:877
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:878
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:877
+#: builtin/blame.c:879
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:878
+#: builtin/blame.c:880
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:879
+#: builtin/blame.c:881
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:880
+#: builtin/blame.c:882
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:881
+#: builtin/blame.c:883
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:882
+#: builtin/blame.c:884
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:883 builtin/log.c:1808
+#: builtin/blame.c:885 builtin/log.c:1813
msgid "rev"
msgstr "ВЕРС"
-#: builtin/blame.c:883
+#: builtin/blame.c:885
msgid "Ignore <rev> when blaming"
msgstr "Прескачане на ВЕРСията при извеждане на авторството"
-#: builtin/blame.c:884
+#: builtin/blame.c:886
msgid "Ignore revisions from <file>"
msgstr "Прескачане на версиите указани във ФАЙЛа при извеждане на авторството"
-#: builtin/blame.c:885
+#: builtin/blame.c:887
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr ""
"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
-#: builtin/blame.c:886
+#: builtin/blame.c:888
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:887
+#: builtin/blame.c:889
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:888
+#: builtin/blame.c:890
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:889
+#: builtin/blame.c:891
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:890 builtin/blame.c:891
+#: builtin/blame.c:892 builtin/blame.c:893
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:890
+#: builtin/blame.c:892
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:891
+#: builtin/blame.c:893
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:892
-msgid "n,m"
-msgstr "n,m"
+#: builtin/blame.c:894
+msgid "range"
+msgstr "диапазон"
-#: builtin/blame.c:892
-msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
+#: builtin/blame.c:895
+msgid "Process only line range <start>,<end> or function :<funcname>"
msgstr ""
-"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
-"започва от 1"
+"Информация само за редовете в диапазона НАЧАЛО,КРАЙ или само на :ФУНКЦИЯта"
-#: builtin/blame.c:944
+#: builtin/blame.c:947
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -11211,18 +11212,18 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:995
+#: builtin/blame.c:998
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1110
+#: builtin/blame.c:1114
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1156
+#: builtin/blame.c:1159
msgid "Blaming lines"
msgstr "Редове с авторство"
@@ -11370,38 +11371,38 @@ msgstr ""
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:542
+#: builtin/branch.c:544
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:544
+#: builtin/branch.c:546
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Неуспешно копиране на клон"
-#: builtin/branch.c:548
+#: builtin/branch.c:550
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
-#: builtin/branch.c:551
+#: builtin/branch.c:553
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
-#: builtin/branch.c:557
+#: builtin/branch.c:559
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:566
+#: builtin/branch.c:568
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:568
+#: builtin/branch.c:570
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:584
+#: builtin/branch.c:586
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -11412,183 +11413,183 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:620
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:622
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на контролната сума и темата. Повтарянето на опцията прибавя "
"отдалечените клони"
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:623
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:622
+#: builtin/branch.c:624
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:624
+#: builtin/branch.c:626
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:526
+#: builtin/branch.c:628 builtin/rebase.c:532
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:628
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:627
+#: builtin/branch.c:629
msgid "unset the upstream info"
msgstr "изчистване на информацията за клон-източник"
-#: builtin/branch.c:628
+#: builtin/branch.c:630
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:631
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:631 builtin/branch.c:633
+#: builtin/branch.c:633 builtin/branch.c:635
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:632 builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:634 builtin/branch.c:636
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:637
+#: builtin/branch.c:639
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:638
+#: builtin/branch.c:640
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:642
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:641
+#: builtin/branch.c:643
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:644
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:643
+#: builtin/branch.c:645
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:644
+#: builtin/branch.c:646
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:645
+#: builtin/branch.c:647
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:646
+#: builtin/branch.c:648
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:647
+#: builtin/branch.c:649
msgid "show current branch name"
msgstr "извеждане на името на текущия клон"
-#: builtin/branch.c:648
+#: builtin/branch.c:650
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:650
+#: builtin/branch.c:652
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:651
+#: builtin/branch.c:653
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:652
+#: builtin/branch.c:654
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:653
+#: builtin/branch.c:655
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:654
+#: builtin/branch.c:656
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:656 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:658 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
#: builtin/tag.c:434
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:657
+#: builtin/branch.c:659
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:658 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:441
+#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:441
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:659 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:439
+#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:439
#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:682 builtin/clone.c:789
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:790
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:706
+#: builtin/branch.c:708
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:721 builtin/branch.c:775 builtin/branch.c:784
+#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:777 builtin/branch.c:786
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:751
+#: builtin/branch.c:753
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:756
+#: builtin/branch.c:758
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:763
+#: builtin/branch.c:765
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:766
+#: builtin/branch.c:768
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:781
+#: builtin/branch.c:783
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:790
+#: builtin/branch.c:792
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:795
+#: builtin/branch.c:797
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:799
+#: builtin/branch.c:801
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -11596,31 +11597,31 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:802 builtin/branch.c:825
+#: builtin/branch.c:804 builtin/branch.c:827
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:806
+#: builtin/branch.c:808
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:819
+#: builtin/branch.c:821
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:823
+#: builtin/branch.c:825
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:829
+#: builtin/branch.c:831
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:839
+#: builtin/branch.c:841
msgid ""
"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
@@ -11628,7 +11629,7 @@ msgstr ""
"Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон.\n"
"Пробвайте с: „-a|-r --list ШАБЛОН“"
-#: builtin/branch.c:843
+#: builtin/branch.c:845
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -11697,38 +11698,38 @@ msgstr ""
"Разгледайте останалата част от доклада за грешка по-долу.\n"
"Може да изтриете редовете, които не искате да споделите.\n"
-#: builtin/bugreport.c:134
+#: builtin/bugreport.c:135
msgid "specify a destination for the bugreport file"
msgstr "укажете файла, в който да се запази докладът за грешка"
-#: builtin/bugreport.c:136
+#: builtin/bugreport.c:137
msgid "specify a strftime format suffix for the filename"
msgstr "укажете суфикса на файла във формат за „strftime“"
-#: builtin/bugreport.c:158
+#: builtin/bugreport.c:159
#, c-format
msgid "could not create leading directories for '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/bugreport.c:165
+#: builtin/bugreport.c:166
msgid "System Info"
msgstr "Информация за системата"
-#: builtin/bugreport.c:168
+#: builtin/bugreport.c:169
msgid "Enabled Hooks"
msgstr "Включени куки"
-#: builtin/bugreport.c:175
+#: builtin/bugreport.c:176
#, c-format
msgid "couldn't create a new file at '%s'"
msgstr "новият файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/bugreport.c:178
+#: builtin/bugreport.c:179
#, c-format
msgid "unable to write to %s"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: builtin/bugreport.c:188
+#: builtin/bugreport.c:189
#, c-format
msgid "Created new report at '%s'.\n"
msgstr "Новият доклад е създаден в „%s“.\n"
@@ -11787,11 +11788,11 @@ msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:171 builtin/remote.c:1687
+#: builtin/bundle.c:171 builtin/remote.c:1700
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/bundle.c:193 builtin/remote.c:1718
+#: builtin/bundle.c:193 builtin/remote.c:1731
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
@@ -11912,7 +11913,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1482 builtin/gc.c:538
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1500 builtin/gc.c:541
#: builtin/worktree.c:561
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -11966,54 +11967,54 @@ msgstr "контактът не може да бъде анализиран: %s"
msgid "no contacts specified"
msgstr "не са указани контакти"
-#: builtin/checkout-index.c:131
+#: builtin/checkout-index.c:139
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/checkout-index.c:148
+#: builtin/checkout-index.c:156
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "етапът трябва да е „1“, „2“, „3“ или „all“ (всички)"
-#: builtin/checkout-index.c:164
+#: builtin/checkout-index.c:173
msgid "check out all files in the index"
msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:165
+#: builtin/checkout-index.c:174
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
-#: builtin/checkout-index.c:167
+#: builtin/checkout-index.c:176
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:169
+#: builtin/checkout-index.c:178
msgid "don't checkout new files"
msgstr "без изтегляне на нови файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:171
+#: builtin/checkout-index.c:180
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:175
+#: builtin/checkout-index.c:184
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
-#: builtin/checkout-index.c:177
+#: builtin/checkout-index.c:186
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
+#: builtin/checkout-index.c:187 builtin/column.c:31
#: builtin/submodule--helper.c:1824 builtin/submodule--helper.c:1827
#: builtin/submodule--helper.c:1835 builtin/submodule--helper.c:2333
-#: builtin/worktree.c:754
+#: builtin/worktree.c:757
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:179
+#: builtin/checkout-index.c:188
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:181
+#: builtin/checkout-index.c:190
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
@@ -12116,16 +12117,16 @@ msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s
msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
-#: builtin/checkout.c:528 builtin/checkout.c:535
+#: builtin/checkout.c:541 builtin/checkout.c:548
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:703
+#: builtin/checkout.c:716
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:757
+#: builtin/checkout.c:770
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -12135,50 +12136,50 @@ msgstr ""
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:853
+#: builtin/checkout.c:866
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:895
+#: builtin/checkout.c:908
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:899 builtin/clone.c:720
+#: builtin/checkout.c:912 builtin/clone.c:721 t/helper/test-fast-rebase.c:202
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:903
+#: builtin/checkout.c:916
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:906
+#: builtin/checkout.c:919
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:910
+#: builtin/checkout.c:923
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:912 builtin/checkout.c:1338
+#: builtin/checkout.c:925 builtin/checkout.c:1356
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:914
+#: builtin/checkout.c:927
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:965
+#: builtin/checkout.c:978
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:971
+#: builtin/checkout.c:984
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -12200,7 +12201,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:990
+#: builtin/checkout.c:1003
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -12227,19 +12228,19 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1025
+#: builtin/checkout.c:1038
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:1029
+#: builtin/checkout.c:1042
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:1069 builtin/checkout.c:1333
+#: builtin/checkout.c:1082 builtin/checkout.c:1351
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
-#: builtin/checkout.c:1146
+#: builtin/checkout.c:1164
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -12248,7 +12249,7 @@ msgstr ""
"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1153
+#: builtin/checkout.c:1171
msgid ""
"If you meant to check out a remote tracking branch on, e.g. 'origin',\n"
"you can do so by fully qualifying the name with the --track option:\n"
@@ -12270,51 +12271,51 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
-#: builtin/checkout.c:1163
+#: builtin/checkout.c:1181
#, c-format
msgid "'%s' matched multiple (%d) remote tracking branches"
msgstr "„%s“ напасва с множество (%d) отдалечени клони"
-#: builtin/checkout.c:1229
+#: builtin/checkout.c:1247
msgid "only one reference expected"
msgstr "очаква се само един указател"
-#: builtin/checkout.c:1246
+#: builtin/checkout.c:1264
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1292 builtin/worktree.c:342 builtin/worktree.c:510
+#: builtin/checkout.c:1310 builtin/worktree.c:342 builtin/worktree.c:510
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1305 builtin/checkout.c:1671
+#: builtin/checkout.c:1323 builtin/checkout.c:1689
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1352
+#: builtin/checkout.c:1370
#, c-format
msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1354
+#: builtin/checkout.c:1372
#, c-format
msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1355 builtin/checkout.c:1363
+#: builtin/checkout.c:1373 builtin/checkout.c:1381
#, c-format
msgid "a branch is expected, got '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1358
+#: builtin/checkout.c:1376
#, c-format
msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1374
+#: builtin/checkout.c:1392
msgid ""
"cannot switch branch while merging\n"
"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12322,7 +12323,7 @@ msgstr ""
"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1378
+#: builtin/checkout.c:1396
msgid ""
"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12331,7 +12332,7 @@ msgstr ""
"клон.\n"
"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1382
+#: builtin/checkout.c:1400
msgid ""
"cannot switch branch while rebasing\n"
"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12339,7 +12340,7 @@ msgstr ""
"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1386
+#: builtin/checkout.c:1404
msgid ""
"cannot switch branch while cherry-picking\n"
"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12347,7 +12348,7 @@ msgstr ""
"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1390
+#: builtin/checkout.c:1408
msgid ""
"cannot switch branch while reverting\n"
"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
@@ -12355,146 +12356,146 @@ msgstr ""
"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
-#: builtin/checkout.c:1394
+#: builtin/checkout.c:1412
msgid "you are switching branch while bisecting"
msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
-#: builtin/checkout.c:1401
+#: builtin/checkout.c:1419
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1404 builtin/checkout.c:1408 builtin/checkout.c:1412
+#: builtin/checkout.c:1422 builtin/checkout.c:1426 builtin/checkout.c:1430
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1416 builtin/checkout.c:1419 builtin/checkout.c:1422
-#: builtin/checkout.c:1427 builtin/checkout.c:1432
+#: builtin/checkout.c:1434 builtin/checkout.c:1437 builtin/checkout.c:1440
+#: builtin/checkout.c:1445 builtin/checkout.c:1450
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1429
+#: builtin/checkout.c:1447
#, c-format
msgid "'%s' cannot take <start-point>"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
-#: builtin/checkout.c:1437
+#: builtin/checkout.c:1455
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1444
+#: builtin/checkout.c:1462
msgid "missing branch or commit argument"
msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1486 builtin/clone.c:91 builtin/commit-graph.c:84
-#: builtin/commit-graph.c:222 builtin/fetch.c:172 builtin/merge.c:287
-#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:551
-#: builtin/send-pack.c:192
+#: builtin/checkout.c:1504 builtin/clone.c:92 builtin/commit-graph.c:84
+#: builtin/commit-graph.c:222 builtin/fetch.c:172 builtin/merge.c:296
+#: builtin/multi-pack-index.c:27 builtin/pull.c:119 builtin/push.c:575
+#: builtin/send-pack.c:198
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1487
+#: builtin/checkout.c:1505
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1488 builtin/log.c:1795 parse-options.h:322
+#: builtin/checkout.c:1506 builtin/log.c:1800 parse-options.h:322
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1489
+#: builtin/checkout.c:1507
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1501 builtin/worktree.c:558
+#: builtin/checkout.c:1519 builtin/worktree.c:558
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1502
+#: builtin/checkout.c:1520
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1504
+#: builtin/checkout.c:1522
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1506
+#: builtin/checkout.c:1524
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1506
+#: builtin/checkout.c:1524
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1508 builtin/merge.c:291
+#: builtin/checkout.c:1526 builtin/merge.c:300
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1511
+#: builtin/checkout.c:1529
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1524
+#: builtin/checkout.c:1542
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1527
+#: builtin/checkout.c:1545
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1531
+#: builtin/checkout.c:1549
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1586
+#: builtin/checkout.c:1604
#, c-format
msgid "-%c, -%c and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-%c“, „-%c“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1590
+#: builtin/checkout.c:1608
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1627
+#: builtin/checkout.c:1645
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1632
+#: builtin/checkout.c:1650
#, c-format
msgid "missing branch name; try -%c"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-%c“"
-#: builtin/checkout.c:1664
+#: builtin/checkout.c:1682
#, c-format
msgid "could not resolve %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/checkout.c:1680
+#: builtin/checkout.c:1698
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1687
+#: builtin/checkout.c:1705
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1691
+#: builtin/checkout.c:1709
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1700
+#: builtin/checkout.c:1718
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --detach"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--detach“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1703 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1500
+#: builtin/checkout.c:1721 builtin/reset.c:325 builtin/stash.c:1499
msgid "--pathspec-from-file is incompatible with --patch"
msgstr "опциите „--pathspec-from-file“ и „--patch“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1716
+#: builtin/checkout.c:1734
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -12502,74 +12503,74 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1721
+#: builtin/checkout.c:1739
msgid "you must specify path(s) to restore"
msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
-#: builtin/checkout.c:1747 builtin/checkout.c:1749 builtin/checkout.c:1798
-#: builtin/checkout.c:1800 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:170
+#: builtin/checkout.c:1765 builtin/checkout.c:1767 builtin/checkout.c:1816
+#: builtin/checkout.c:1818 builtin/clone.c:122 builtin/remote.c:170
#: builtin/remote.c:172 builtin/submodule--helper.c:2719 builtin/worktree.c:554
#: builtin/worktree.c:556
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1748
+#: builtin/checkout.c:1766
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1750
+#: builtin/checkout.c:1768
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1751
+#: builtin/checkout.c:1769
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1753
+#: builtin/checkout.c:1771
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1754
+#: builtin/checkout.c:1772
msgid "use overlay mode (default)"
msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1799
+#: builtin/checkout.c:1817
msgid "create and switch to a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1801
+#: builtin/checkout.c:1819
msgid "create/reset and switch to a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1803
+#: builtin/checkout.c:1821
msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1805
+#: builtin/checkout.c:1823
msgid "throw away local modifications"
msgstr "зануляване на локалните промени"
-#: builtin/checkout.c:1839
+#: builtin/checkout.c:1857
msgid "which tree-ish to checkout from"
msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
-#: builtin/checkout.c:1841
+#: builtin/checkout.c:1859
msgid "restore the index"
msgstr "възстановяване на индекса"
-#: builtin/checkout.c:1843
+#: builtin/checkout.c:1861
msgid "restore the working tree (default)"
msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1845
+#: builtin/checkout.c:1863
msgid "ignore unmerged entries"
msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
-#: builtin/checkout.c:1846
+#: builtin/checkout.c:1864
msgid "use overlay mode"
msgstr "използване на припокриващ режим"
@@ -12608,7 +12609,7 @@ msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
msgid "could not lstat %s\n"
msgstr "не може да се получи информация чрез „lstat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:595
+#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:593
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -12621,7 +12622,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:306 git-add--interactive.perl:604
+#: builtin/clean.c:306 git-add--interactive.perl:602
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -12642,8 +12643,8 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:521 git-add--interactive.perl:570
-#: git-add--interactive.perl:575
+#: builtin/clean.c:521 git-add--interactive.perl:568
+#: git-add--interactive.perl:573
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
@@ -12713,7 +12714,7 @@ msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
#: builtin/clean.c:909 builtin/describe.c:565 builtin/describe.c:567
-#: builtin/grep.c:910 builtin/log.c:181 builtin/log.c:183
+#: builtin/grep.c:921 builtin/log.c:183 builtin/log.c:185
#: builtin/ls-files.c:558 builtin/name-rev.c:526 builtin/name-rev.c:528
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
@@ -12756,168 +12757,168 @@ msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:93
+#: builtin/clone.c:94
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:553
+#: builtin/clone.c:95 builtin/clone.c:97 builtin/init-db.c:555
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:98
+#: builtin/clone.c:99
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:101
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:102
+#: builtin/clone.c:103
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:105
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:106
+#: builtin/clone.c:107
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:106
+#: builtin/clone.c:107
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:110
+#: builtin/clone.c:111
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:550
+#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:552
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:551
+#: builtin/clone.c:113 builtin/init-db.c:553
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1831
+#: builtin/clone.c:115 builtin/clone.c:117 builtin/submodule--helper.c:1831
#: builtin/submodule--helper.c:2336
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1833
+#: builtin/clone.c:119 builtin/submodule--helper.c:1833
#: builtin/submodule--helper.c:2338
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:561
-#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3546 builtin/repack.c:332
+#: builtin/clone.c:120 builtin/column.c:27 builtin/init-db.c:563
+#: builtin/merge-file.c:46 builtin/pack-objects.c:3546 builtin/repack.c:358
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:120
+#: builtin/clone.c:121
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:122
+#: builtin/clone.c:123
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:124
+#: builtin/clone.c:125
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:173 builtin/grep.c:849
+#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:173 builtin/grep.c:860
#: builtin/pull.c:208
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:126
+#: builtin/clone.c:127
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:175 builtin/pack-objects.c:3535
+#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:175 builtin/pack-objects.c:3535
#: builtin/pull.c:211
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:128
+#: builtin/clone.c:129
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:177 builtin/fetch.c:200
-#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1311
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:177 builtin/fetch.c:200
+#: builtin/pull.c:214 builtin/pull.c:239 builtin/rebase.c:1317
msgid "revision"
msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:178 builtin/pull.c:215
+#: builtin/clone.c:131 builtin/fetch.c:178 builtin/pull.c:215
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:132 builtin/submodule--helper.c:1843
+#: builtin/clone.c:133 builtin/submodule--helper.c:1843
#: builtin/submodule--helper.c:2352
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:134
+#: builtin/clone.c:135
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:136
+#: builtin/clone.c:137
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:559
+#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:561
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:560
+#: builtin/clone.c:139 builtin/init-db.c:562
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:139
+#: builtin/clone.c:140
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:140
+#: builtin/clone.c:141
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:195 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:560 builtin/send-pack.c:190
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:195 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/pull.c:230 builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:196
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:195 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:560 builtin/send-pack.c:191
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:195 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/pull.c:231 builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:197
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:196 builtin/pull.c:234
-#: builtin/push.c:561
+#: builtin/clone.c:144 builtin/fetch.c:196 builtin/pull.c:234
+#: builtin/push.c:585
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:198 builtin/pull.c:237
-#: builtin/push.c:563
+#: builtin/clone.c:146 builtin/fetch.c:198 builtin/pull.c:237
+#: builtin/push.c:587
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:149
+#: builtin/clone.c:150
msgid "any cloned submodules will use their remote-tracking branch"
msgstr "всички клонирани подмодули ще ползват следящите си клони"
-#: builtin/clone.c:151
+#: builtin/clone.c:152
msgid "initialize sparse-checkout file to include only files at root"
msgstr ""
"инициализиране на файла за частично изтегляне („.git/info/sparse-checkout“) "
"да съдържа само файловете в основната директория"
-#: builtin/clone.c:287
+#: builtin/clone.c:288
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -12925,43 +12926,43 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:340
+#: builtin/clone.c:341
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:413
+#: builtin/clone.c:414
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:431
+#: builtin/clone.c:432
#, c-format
msgid "failed to start iterator over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:462
+#: builtin/clone.c:463
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:466
+#: builtin/clone.c:467
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:471
+#: builtin/clone.c:472
#, c-format
msgid "failed to iterate over '%s'"
msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:498
+#: builtin/clone.c:499
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:512
+#: builtin/clone.c:513
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -12974,108 +12975,108 @@ msgstr ""
"\n"
" git restore --source=HEAD :/\n"
-#: builtin/clone.c:589
+#: builtin/clone.c:590
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:708
+#: builtin/clone.c:709
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:756
+#: builtin/clone.c:757
msgid "failed to initialize sparse-checkout"
msgstr "частичното изтегляне не може да се инициализира"
-#: builtin/clone.c:779
+#: builtin/clone.c:780
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:811
+#: builtin/clone.c:812
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:868
+#: builtin/clone.c:887
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:931
+#: builtin/clone.c:950
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:933
+#: builtin/clone.c:952
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:970 builtin/receive-pack.c:2434
+#: builtin/clone.c:992 builtin/receive-pack.c:2493
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:974
+#: builtin/clone.c:996
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:987
+#: builtin/clone.c:1009
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:990
+#: builtin/clone.c:1012
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:1006
+#: builtin/clone.c:1025
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1010 builtin/fetch.c:1841
+#: builtin/clone.c:1029 builtin/fetch.c:1841
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:1020
+#: builtin/clone.c:1039
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1026
+#: builtin/clone.c:1045
#, c-format
msgid "repository path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "пътят в хранилището „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:1040
+#: builtin/clone.c:1059
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:1055 builtin/clone.c:1076 builtin/difftool.c:271
-#: builtin/log.c:1970 builtin/worktree.c:354 builtin/worktree.c:386
+#: builtin/clone.c:1074 builtin/clone.c:1095 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1987 builtin/worktree.c:354 builtin/worktree.c:386
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:1060
+#: builtin/clone.c:1079
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1080
+#: builtin/clone.c:1099
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1082
+#: builtin/clone.c:1101
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1106
+#: builtin/clone.c:1125
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -13083,44 +13084,49 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1170
+#: builtin/clone.c:1169 builtin/remote.c:200 builtin/remote.c:705
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid remote name"
+msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
+
+#: builtin/clone.c:1210
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1172
+#: builtin/clone.c:1212
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1174
+#: builtin/clone.c:1214
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1176
+#: builtin/clone.c:1216
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1179
+#: builtin/clone.c:1219
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1184
+#: builtin/clone.c:1224
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1268 builtin/clone.c:1276
+#: builtin/clone.c:1311 builtin/clone.c:1319
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1279
+#: builtin/clone.c:1322
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -13179,7 +13185,7 @@ msgid "could not find object directory matching %s"
msgstr "директорията с обекти, която отговаря на „%s“, не може да бъде открита"
#: builtin/commit-graph.c:80 builtin/commit-graph.c:210
-#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:184 builtin/log.c:1764
+#: builtin/commit-graph.c:316 builtin/fetch.c:184 builtin/log.c:1769
msgid "dir"
msgstr "директория"
@@ -13279,7 +13285,7 @@ msgstr ""
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:546
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:555
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -13307,8 +13313,8 @@ msgstr "родител"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1504 builtin/merge.c:272
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1471
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1504 builtin/merge.c:281
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1470
#: builtin/tag.c:413
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
@@ -13321,7 +13327,7 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1516 builtin/merge.c:289
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1516 builtin/merge.c:298
#: builtin/pull.c:176 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -13484,7 +13490,7 @@ msgstr ""
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:729 builtin/shortlog.c:478
+#: builtin/commit.c:729 builtin/shortlog.c:425
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
@@ -13678,8 +13684,8 @@ msgstr "изчисляване на точните стойности напре
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533 builtin/push.c:539
-#: builtin/worktree.c:722
+#: builtin/commit.c:1374 builtin/commit.c:1533 builtin/push.c:560
+#: builtin/worktree.c:725
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
@@ -13692,8 +13698,8 @@ msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
#: builtin/commit.c:1382 builtin/commit.c:1386 builtin/commit.c:1541
-#: builtin/fast-export.c:1199 builtin/fast-export.c:1202
-#: builtin/fast-export.c:1205 builtin/rebase.c:1400 parse-options.h:336
+#: builtin/fast-export.c:1198 builtin/fast-export.c:1201
+#: builtin/fast-export.c:1204 builtin/rebase.c:1406 parse-options.h:336
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
@@ -13754,7 +13760,7 @@ msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съ
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:276 builtin/tag.c:415
+#: builtin/commit.c:1501 builtin/merge.c:285 builtin/tag.c:415
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
@@ -13766,7 +13772,7 @@ msgstr "АВТОР"
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1503 builtin/gc.c:539
+#: builtin/commit.c:1503 builtin/gc.c:542
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
@@ -13804,10 +13810,10 @@ msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1510 builtin/log.c:1741 builtin/merge.c:292
+#: builtin/commit.c:1510 builtin/log.c:1744 builtin/merge.c:301
#: builtin/pull.c:145 builtin/revert.c:110
-msgid "add Signed-off-by:"
-msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
+msgid "add a Signed-off-by trailer"
+msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“"
#: builtin/commit.c:1511
msgid "use specified template file"
@@ -13911,223 +13917,226 @@ msgstr ""
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:107 builtin/env--helper.c:27
+#: builtin/config.c:109 builtin/env--helper.c:27
#, c-format
msgid "unrecognized --type argument, %s"
msgstr "непознат аргумент към „--type“: %s"
-#: builtin/config.c:119
+#: builtin/config.c:121
msgid "only one type at a time"
msgstr "само по един вид"
-#: builtin/config.c:128
+#: builtin/config.c:130
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:129
+#: builtin/config.c:131
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:130
+#: builtin/config.c:132
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:131
+#: builtin/config.c:133
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:132
+#: builtin/config.c:134
msgid "use per-worktree config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на работното копие"
-#: builtin/config.c:133
+#: builtin/config.c:135
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:134
+#: builtin/config.c:136
msgid "blob-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:134
+#: builtin/config.c:136
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:135
+#: builtin/config.c:137
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:136
-msgid "get value: name [value-regex]"
-msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
+#: builtin/config.c:138
+msgid "get value: name [value-pattern]"
+msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:137
-msgid "get all values: key [value-regex]"
-msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
+#: builtin/config.c:139
+msgid "get all values: key [value-pattern]"
+msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:138
-msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
+#: builtin/config.c:140
+msgid "get values for regexp: name-regex [value-pattern]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
-"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
+"[ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:139
+#: builtin/config.c:141
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:140
-msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
+#: builtin/config.c:142
+msgid "replace all matching variables: name value [value-pattern]"
msgstr ""
-"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
-"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
+"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ [ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:141
+#: builtin/config.c:143
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:142
-msgid "remove a variable: name [value-regex]"
-msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
+#: builtin/config.c:144
+msgid "remove a variable: name [value-pattern]"
+msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:143
-msgid "remove all matches: name [value-regex]"
-msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
+#: builtin/config.c:145
+msgid "remove all matches: name [value-pattern]"
+msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:144
+#: builtin/config.c:146
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:145
+#: builtin/config.c:147
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:146
+#: builtin/config.c:148
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:147
+#: builtin/config.c:149
+msgid "use string equality when comparing values to 'value-pattern'"
+msgstr "дословно равенство при сравняване със ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТ"
+
+#: builtin/config.c:150
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:148
+#: builtin/config.c:151
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:149
+#: builtin/config.c:152
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (стандартният изход е терминал)"
-#: builtin/config.c:150
+#: builtin/config.c:153
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:151 builtin/env--helper.c:43
+#: builtin/config.c:154 builtin/env--helper.c:43
msgid "value is given this type"
msgstr "стойността е от този вид"
-#: builtin/config.c:152
+#: builtin/config.c:155
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа̀)"
-#: builtin/config.c:153
+#: builtin/config.c:156
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:154
+#: builtin/config.c:157
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:155
+#: builtin/config.c:158
msgid "value is --bool or string"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или низ"
-#: builtin/config.c:156
+#: builtin/config.c:159
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:157
+#: builtin/config.c:160
msgid "value is an expiry date"
msgstr "стойността е период на валидност/запазване"
-#: builtin/config.c:158
+#: builtin/config.c:161
msgid "Other"
msgstr "Други"
-#: builtin/config.c:159
+#: builtin/config.c:162
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:160
+#: builtin/config.c:163
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:161
+#: builtin/config.c:164
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:162
+#: builtin/config.c:165
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
"обект-BLOB, команден ред)"
-#: builtin/config.c:163
+#: builtin/config.c:166
msgid "show scope of config (worktree, local, global, system, command)"
msgstr ""
"извеждане на обхвата на настройката „worktree“ (работно дърво), "
"„local“ (хранилище), „global“ (потребител), „system“ (система), "
"„command“ (команда)"
-#: builtin/config.c:164 builtin/env--helper.c:45
+#: builtin/config.c:167 builtin/env--helper.c:45
msgid "value"
msgstr "СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:164
+#: builtin/config.c:167
msgid "with --get, use default value when missing entry"
msgstr "с „--get“ се използва стандартна СТОЙНОСТ при липсваща"
-#: builtin/config.c:178
+#: builtin/config.c:181
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е точно %d"
-#: builtin/config.c:180
+#: builtin/config.c:183
#, c-format
msgid "wrong number of arguments, should be from %d to %d"
msgstr "неправилен брой аргументи, трябва да е от %d до %d включително"
-#: builtin/config.c:334
+#: builtin/config.c:339
#, c-format
msgid "invalid key pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон за ключ: „%s“"
-#: builtin/config.c:370
+#: builtin/config.c:377
#, c-format
msgid "failed to format default config value: %s"
msgstr "неуспешно форматиране на стандартната стойност на настройка: %s"
-#: builtin/config.c:434
+#: builtin/config.c:441
#, c-format
msgid "cannot parse color '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира като цвят"
-#: builtin/config.c:476
+#: builtin/config.c:483
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:529 builtin/config.c:789
+#: builtin/config.c:536 builtin/config.c:833
msgid "not in a git directory"
msgstr "не е в директория под Git"
-#: builtin/config.c:532
+#: builtin/config.c:539
msgid "writing to stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа записване в стандартния вход"
-#: builtin/config.c:535
+#: builtin/config.c:542
msgid "writing config blobs is not supported"
msgstr "обекти-BLOB в настройките не се поддържат"
-#: builtin/config.c:620
+#: builtin/config.c:627
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -14142,27 +14151,27 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:644
+#: builtin/config.c:652
msgid "only one config file at a time"
msgstr "само по един конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:650
+#: builtin/config.c:658
msgid "--local can only be used inside a git repository"
msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:652
+#: builtin/config.c:660
msgid "--blob can only be used inside a git repository"
msgstr "„--blob“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:654
+#: builtin/config.c:662
msgid "--worktree can only be used inside a git repository"
msgstr "„--worktree“ може да се използва само в хранилище"
-#: builtin/config.c:676
+#: builtin/config.c:684
msgid "$HOME not set"
msgstr "променливата „HOME“ не е зададена"
-#: builtin/config.c:700
+#: builtin/config.c:708
msgid ""
"--worktree cannot be used with multiple working trees unless the config\n"
"extension worktreeConfig is enabled. Please read \"CONFIGURATION FILE\"\n"
@@ -14173,20 +14182,20 @@ msgstr ""
"повече информация вижте раздела „CONFIGURATION FILE“ в\n"
"„git help worktree“"
-#: builtin/config.c:735
+#: builtin/config.c:743
msgid "--get-color and variable type are incoherent"
msgstr "опцията „--get-color“ не съответства на вида на променливата"
-#: builtin/config.c:740
+#: builtin/config.c:748
msgid "only one action at a time"
msgstr "само по едно действие"
-#: builtin/config.c:753
+#: builtin/config.c:761
msgid "--name-only is only applicable to --list or --get-regexp"
msgstr ""
"опцията „--name-only“ е приложима само към опциите „--list“ и „--get-regexp“"
-#: builtin/config.c:759
+#: builtin/config.c:767
msgid ""
"--show-origin is only applicable to --get, --get-all, --get-regexp, and --"
"list"
@@ -14194,33 +14203,37 @@ msgstr ""
"опцията „--show-origin“ е приложима само към опциите „--get“, „--get-all“, "
"„--get-regexp“ и „--list“"
-#: builtin/config.c:765
+#: builtin/config.c:773
msgid "--default is only applicable to --get"
msgstr "опцията „--default“ е приложима само към опцията „--get“"
-#: builtin/config.c:778
+#: builtin/config.c:806
+msgid "--fixed-value only applies with 'value-pattern'"
+msgstr "опцията „--fixed-value“ е приложима само със ШАБЛОН_ЗА_СТОЙНОСТ"
+
+#: builtin/config.c:822
#, c-format
msgid "unable to read config file '%s'"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/config.c:781
+#: builtin/config.c:825
msgid "error processing config file(s)"
msgstr "грешка при обработката на конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:791
+#: builtin/config.c:835
msgid "editing stdin is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на стандартния вход"
-#: builtin/config.c:793
+#: builtin/config.c:837
msgid "editing blobs is not supported"
msgstr "не се поддържа редактиране на обекти-BLOB"
-#: builtin/config.c:807
+#: builtin/config.c:851
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:820
+#: builtin/config.c:864
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -14230,7 +14243,7 @@ msgstr ""
"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
-#: builtin/config.c:894 builtin/config.c:905
+#: builtin/config.c:943 builtin/config.c:954
#, c-format
msgid "no such section: %s"
msgstr "такъв раззел няма: %s"
@@ -14273,6 +14286,13 @@ msgid "credential-cache unavailable; no unix socket support"
msgstr ""
"кешът с идентификациите е недостъпен — липсва поддръжка на гнезда на unix"
+#: builtin/credential-store.c:66
+#, c-format
+msgid "unable to get credential storage lock in %d ms"
+msgstr ""
+"ключалката на хранилището на идентификациите не бе получена в рамките на %d "
+"ms"
+
#: builtin/describe.c:26
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…]"
@@ -14440,41 +14460,49 @@ msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указат
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
+#: builtin/diff-tree.c:155
+msgid "--stdin and --merge-base are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „-stdin“ и „--merge-base“ са несъвместими"
+
+#: builtin/diff-tree.c:157
+msgid "--merge-base only works with two commits"
+msgstr "опцията „--merge-base“ изисква точно две подавания"
+
#: builtin/diff.c:91
#, c-format
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито символна връзка"
-#: builtin/diff.c:241
+#: builtin/diff.c:258
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:358
+#: builtin/diff.c:375
#, c-format
msgid "%s...%s: no merge base"
msgstr "„%s..%s“: липсва база за сливане"
-#: builtin/diff.c:468
+#: builtin/diff.c:485
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:513
+#: builtin/diff.c:530 builtin/grep.c:681
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:524
+#: builtin/diff.c:541
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта-BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:529
+#: builtin/diff.c:546
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:563
+#: builtin/diff.c:580
#, c-format
msgid "%s...%s: multiple merge bases, using %s"
msgstr "%s...%s: много бази за сливане, ще се ползва „%s“"
@@ -14503,7 +14531,7 @@ msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:413
+#: builtin/difftool.c:412
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -14511,55 +14539,55 @@ msgstr ""
"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
-#: builtin/difftool.c:634
+#: builtin/difftool.c:633
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
-#: builtin/difftool.c:636
+#: builtin/difftool.c:635
msgid "working tree file has been left."
msgstr "работното дърво е изоставено."
-#: builtin/difftool.c:647
+#: builtin/difftool.c:646
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "в „%s“ има временни файлове."
-#: builtin/difftool.c:648
+#: builtin/difftool.c:647
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:697
+#: builtin/difftool.c:696
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:698
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:701
+#: builtin/difftool.c:700
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:705
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:707
+#: builtin/difftool.c:706
msgid "tool"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:707
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:710
+#: builtin/difftool.c:709
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:713
+#: builtin/difftool.c:712
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -14567,31 +14595,31 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
"ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:716
+#: builtin/difftool.c:715
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:717
+#: builtin/difftool.c:716
msgid "passed to `diff`"
msgstr "подава се към „diff“"
-#: builtin/difftool.c:732
+#: builtin/difftool.c:731
msgid "difftool requires worktree or --no-index"
msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
-#: builtin/difftool.c:739
+#: builtin/difftool.c:738
msgid "--dir-diff is incompatible with --no-index"
msgstr "опциите „--dir-diff“ и „--no-index“ са несъвместими"
-#: builtin/difftool.c:742
+#: builtin/difftool.c:741
msgid "--gui, --tool and --extcmd are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--gui“, „--tool“ и „--extcmd“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/difftool.c:750
+#: builtin/difftool.c:749
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:757
+#: builtin/difftool.c:756
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
@@ -14636,122 +14664,122 @@ msgid "Error: Cannot export nested tags unless --mark-tags is specified."
msgstr ""
"Грешка: непреките етикети не се изнасят, освен ако не зададете „--mark-tags“."
-#: builtin/fast-export.c:1178
+#: builtin/fast-export.c:1177
msgid "--anonymize-map token cannot be empty"
msgstr "опцията „--anonymize-map“ изисква аргумент"
-#: builtin/fast-export.c:1198
+#: builtin/fast-export.c:1197
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:1200
+#: builtin/fast-export.c:1199
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:1203
+#: builtin/fast-export.c:1202
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:1206
+#: builtin/fast-export.c:1205
msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
msgstr ""
"как да се обработват съобщенията за подаване, които са в друго кодиране"
-#: builtin/fast-export.c:1209
+#: builtin/fast-export.c:1208
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1211
+#: builtin/fast-export.c:1210
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1215
+#: builtin/fast-export.c:1214
msgid "Import marks from this file if it exists"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ, ако съществува"
-#: builtin/fast-export.c:1217
+#: builtin/fast-export.c:1216
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:1219
+#: builtin/fast-export.c:1218
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:1221
+#: builtin/fast-export.c:1220
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:1222
+#: builtin/fast-export.c:1221
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1223 builtin/log.c:1811
+#: builtin/fast-export.c:1222 builtin/log.c:1816
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:1224
+#: builtin/fast-export.c:1223
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1225
+#: builtin/fast-export.c:1224
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fast-export.c:1226
+#: builtin/fast-export.c:1225
msgid "from:to"
msgstr "ОТ:КЪМ"
-#: builtin/fast-export.c:1227
+#: builtin/fast-export.c:1226
msgid "convert <from> to <to> in anonymized output"
msgstr "заместване ОТ със КЪМ в анонимизирания изход"
-#: builtin/fast-export.c:1230
+#: builtin/fast-export.c:1229
msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
msgstr ""
"Указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
"идентификатор на обект"
-#: builtin/fast-export.c:1232
+#: builtin/fast-export.c:1231
msgid "Show original object ids of blobs/commits"
msgstr "Извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
-#: builtin/fast-export.c:1234
+#: builtin/fast-export.c:1233
msgid "Label tags with mark ids"
msgstr "Задаване на идентификатори на маркери на етикетите"
-#: builtin/fast-export.c:1257
+#: builtin/fast-export.c:1256
msgid "--anonymize-map without --anonymize does not make sense"
msgstr "опцията „--anonymize-map“ изисква „--anonymize“"
-#: builtin/fast-export.c:1272
+#: builtin/fast-export.c:1271
msgid "Cannot pass both --import-marks and --import-marks-if-exists"
msgstr "опциите „--import-marks“ и „--import-marks-if-exists“ са несъвместими"
-#: builtin/fast-import.c:3086
+#: builtin/fast-import.c:3088
#, c-format
msgid "Missing from marks for submodule '%s'"
msgstr "Липсват маркери „от“ за подмодула „%s“"
-#: builtin/fast-import.c:3088
+#: builtin/fast-import.c:3090
#, c-format
msgid "Missing to marks for submodule '%s'"
msgstr "Липсват маркери „до“ за подмодула „%s“"
-#: builtin/fast-import.c:3223
+#: builtin/fast-import.c:3225
#, c-format
msgid "Expected 'mark' command, got %s"
msgstr "Очаква се команда „mark“, а бе получена: „%s“"
-#: builtin/fast-import.c:3228
+#: builtin/fast-import.c:3230
#, c-format
msgid "Expected 'to' command, got %s"
msgstr "Очаква се команда „to“, а бе получена: „%s“"
-#: builtin/fast-import.c:3320
+#: builtin/fast-import.c:3322
msgid "Expected format name:filename for submodule rewrite option"
msgstr "Опцията за презапис на подмодул изисква формат: име:име_на_файл"
-#: builtin/fast-import.c:3374
+#: builtin/fast-import.c:3377
#, c-format
msgid "feature '%s' forbidden in input without --allow-unsafe-features"
msgstr "„%s“ изисква изричното задаване на опцията „--allow-unsafe-features“"
@@ -15029,7 +15057,7 @@ msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1195 builtin/remote.c:1113
+#: builtin/fetch.c:1195 builtin/remote.c:1118
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
@@ -15234,6 +15262,22 @@ msgstr "извеждане само на указателите, които съ
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
+#: builtin/for-each-repo.c:9
+msgid "git for-each-repo --config=<config> <command-args>"
+msgstr "git for-each-repo --config=НАСТРОЙКА АРГУМЕНТ…"
+
+#: builtin/for-each-repo.c:37
+msgid "config"
+msgstr "настройка"
+
+#: builtin/for-each-repo.c:38
+msgid "config key storing a list of repository paths"
+msgstr "настройка, която съдържа списък с пътища към хранилища"
+
+#: builtin/for-each-repo.c:46
+msgid "missing --config=<config>"
+msgstr "липсва --config=НАСТРОЙКА"
+
#: builtin/fsck.c:69 builtin/fsck.c:148 builtin/fsck.c:149
msgid "unknown"
msgstr "непознат"
@@ -15478,31 +15522,31 @@ msgstr "„%s“: липсващ обект"
msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
-#: builtin/gc.c:36
+#: builtin/gc.c:39
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:91
+#: builtin/gc.c:94
#, c-format
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:127
+#: builtin/gc.c:130
#, c-format
msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/gc.c:476 builtin/init-db.c:58
+#: builtin/gc.c:479 builtin/init-db.c:58
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:530
+#: builtin/gc.c:488 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:530
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/gc.c:492
+#: builtin/gc.c:495
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -15519,58 +15563,58 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:540
+#: builtin/gc.c:543
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:542
+#: builtin/gc.c:545
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:543
+#: builtin/gc.c:546
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:546
+#: builtin/gc.c:549
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:549
+#: builtin/gc.c:552
msgid "repack all other packs except the largest pack"
msgstr "препакетиране на всичко без най-големия пакет"
-#: builtin/gc.c:566
+#: builtin/gc.c:569
#, c-format
msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на „gc.logexpiry“ %s"
-#: builtin/gc.c:577
+#: builtin/gc.c:580
#, c-format
msgid "failed to parse prune expiry value %s"
msgstr "неразпозната стойност на периода за окастряне: %s"
-#: builtin/gc.c:597
+#: builtin/gc.c:600
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:599
+#: builtin/gc.c:602
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:600
+#: builtin/gc.c:603
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:640
+#: builtin/gc.c:643
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -15579,62 +15623,148 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:695
+#: builtin/gc.c:698
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
-#: builtin/gc.c:705
-msgid "git maintenance run [--auto] [--[no-]quiet] [--task=<task>]"
-msgstr "git maintenance run [--auto] [--[no-]quiet] [--task=ЗАДАЧА]"
+#: builtin/gc.c:708
+msgid ""
+"git maintenance run [--auto] [--[no-]quiet] [--task=<task>] [--schedule]"
+msgstr ""
+"git maintenance run [--auto] [--[no-]quiet] [--task=ЗАДАЧА] [--schedule]"
+
+#: builtin/gc.c:738
+msgid "--no-schedule is not allowed"
+msgstr "опцията „--no-schedule“ не е позволена"
-#: builtin/gc.c:812
+#: builtin/gc.c:743
+#, c-format
+msgid "unrecognized --schedule argument '%s'"
+msgstr "непознат аргумент към „--schedule“: %s"
+
+#: builtin/gc.c:862
msgid "failed to write commit-graph"
msgstr "графът с подаванията не може да бъде записан"
-#: builtin/gc.c:905
+#: builtin/gc.c:901
+msgid "failed to fill remotes"
+msgstr "неуспешно попълване на следящите клони"
+
+#: builtin/gc.c:1024
+msgid "failed to start 'git pack-objects' process"
+msgstr "процесът за командата „git pack-objects“ не може да бъде стартиран"
+
+#: builtin/gc.c:1041
+msgid "failed to finish 'git pack-objects' process"
+msgstr "процесът за командата „git pack-objects“ не може да завърши"
+
+#: builtin/gc.c:1093
+msgid "failed to write multi-pack-index"
+msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде записан"
+
+#: builtin/gc.c:1111
+msgid "'git multi-pack-index expire' failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git multi-pack-index expire“"
+
+#: builtin/gc.c:1172
+msgid "'git multi-pack-index repack' failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git multi-pack-index repack“"
+
+#: builtin/gc.c:1181
+msgid ""
+"skipping incremental-repack task because core.multiPackIndex is disabled"
+msgstr ""
+"задачата „incremental-repack“ се прескача, защото настройката „core."
+"multiPackIndex“ е изключена"
+
+#: builtin/gc.c:1279
#, c-format
msgid "lock file '%s' exists, skipping maintenance"
msgstr "заключващият файл „%s“ съществува. Действието се прескача"
-#: builtin/gc.c:932
+#: builtin/gc.c:1309
#, c-format
msgid "task '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на задачата „%s“"
-#: builtin/gc.c:979
+#: builtin/gc.c:1389
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid task"
msgstr "„%s“ не е правилна задача"
-#: builtin/gc.c:984
+#: builtin/gc.c:1394
#, c-format
msgid "task '%s' cannot be selected multiple times"
msgstr "задачата „%s“ не може да се избере повече от веднъж"
-#: builtin/gc.c:999
+#: builtin/gc.c:1409
msgid "run tasks based on the state of the repository"
msgstr "изпълняване на задачи според състоянието на хранилището"
-#: builtin/gc.c:1001
+#: builtin/gc.c:1410
+msgid "frequency"
+msgstr "честота"
+
+#: builtin/gc.c:1411
+msgid "run tasks based on frequency"
+msgstr "изпълняване на задачи по график"
+
+#: builtin/gc.c:1414
msgid "do not report progress or other information over stderr"
msgstr "без извеждане на напредъка и друга информация на стандартния изход"
-#: builtin/gc.c:1002
+#: builtin/gc.c:1415
msgid "task"
msgstr "задача"
-#: builtin/gc.c:1003
+#: builtin/gc.c:1416
msgid "run a specific task"
msgstr "изпълнение на определена задача"
-#: builtin/gc.c:1026
-msgid "git maintenance run [<options>]"
-msgstr "git maintenance run [ОПЦИЯ…]"
+#: builtin/gc.c:1433
+msgid "use at most one of --auto and --schedule=<frequency>"
+msgstr ""
+"може да се указва максимум една от опциите „--auto“ и „--schedule=ЧЕСТОТА“"
+
+#: builtin/gc.c:1467
+msgid "failed to run 'git config'"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git config“"
+
+#: builtin/gc.c:1512
+msgid "another process is scheduling background maintenance"
+msgstr "друг процес задава поддръжката на заден фон"
+
+#: builtin/gc.c:1525
+msgid "failed to run 'crontab -l'; your system might not support 'cron'"
+msgstr ""
+"неуспешно изпълнение на „crontab -l“. Системата ви може да не поддържа "
+"„cron“"
+
+#: builtin/gc.c:1544
+msgid "failed to run 'crontab'; your system might not support 'cron'"
+msgstr ""
+"неуспешно изпълнение на „crontab“. Системата ви може да не поддържа „cron“"
+
+#: builtin/gc.c:1550
+msgid "failed to open stdin of 'crontab'"
+msgstr "стандартният вход на „crontab“ не може да се отвори"
+
+#: builtin/gc.c:1592
+msgid "'crontab' died"
+msgstr "процесът на „crontab“ умря"
+
+#: builtin/gc.c:1605
+msgid "failed to add repo to global config"
+msgstr "неуспешно добавяне на хранилище към файла с глобални настройки"
+
+#: builtin/gc.c:1615
+msgid "git maintenance <subcommand> [<options>]"
+msgstr "git maintenance ПОДКОМАНДА [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:1037
+#: builtin/gc.c:1634
#, c-format
msgid "invalid subcommand: %s"
msgstr "неправилна подкоманда: „%s“"
@@ -15673,255 +15803,255 @@ msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:725
+#: builtin/grep.c:736
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:835
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:837
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:839
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:841
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:832
+#: builtin/grep.c:843
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:835
+#: builtin/grep.c:846
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:848
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:850
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:852
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:854
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:846
+#: builtin/grep.c:857
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:848
+#: builtin/grep.c:859
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:850
+#: builtin/grep.c:861
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:865
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:868
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:860
+#: builtin/grep.c:871
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:863
+#: builtin/grep.c:874
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:866
+#: builtin/grep.c:877
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:878
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:868
+#: builtin/grep.c:879
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:880
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:871
+#: builtin/grep.c:882
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:873
+#: builtin/grep.c:884
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:875
+#: builtin/grep.c:886
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:878
+#: builtin/grep.c:889
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:891
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:883
+#: builtin/grep.c:894
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:896
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:886
+#: builtin/grep.c:897
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:888
+#: builtin/grep.c:899
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:890
+#: builtin/grep.c:901
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:904
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:896
+#: builtin/grep.c:907
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:909
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:911
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:901
+#: builtin/grep.c:912
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:904
+#: builtin/grep.c:915
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:906
+#: builtin/grep.c:917
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:909
+#: builtin/grep.c:920
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:911
+#: builtin/grep.c:922
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:913
+#: builtin/grep.c:924
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:925
+#: builtin/grep.c:936
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:927
+#: builtin/grep.c:938
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:929
+#: builtin/grep.c:940
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:933
+#: builtin/grep.c:944
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:933
+#: builtin/grep.c:944
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:937
+#: builtin/grep.c:948
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:1004
+#: builtin/grep.c:1014
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1040
+#: builtin/grep.c:1050
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1048
+#: builtin/grep.c:1058
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1078
+#: builtin/grep.c:1088
msgid "--untracked not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опциите „--untracked“ и „--recurse-submodules“ са несъвместими"
-#: builtin/grep.c:1082
+#: builtin/grep.c:1092
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1085 builtin/pack-objects.c:3655
+#: builtin/grep.c:1095 builtin/pack-objects.c:3655
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1088 builtin/index-pack.c:1573 builtin/pack-objects.c:2933
+#: builtin/grep.c:1098 builtin/index-pack.c:1573 builtin/pack-objects.c:2933
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1122
+#: builtin/grep.c:1132
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "опцията „--open-files-in-pager“ изисква търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1148
+#: builtin/grep.c:1158
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1154
+#: builtin/grep.c:1164
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1162
+#: builtin/grep.c:1172
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
@@ -16117,7 +16247,7 @@ msgstr "пакетният файл е прекалено голям за тек
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:342 builtin/repack.c:254
+#: builtin/index-pack.c:342 builtin/repack.c:286
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
@@ -16355,7 +16485,7 @@ msgstr "Процесът не може да се върне към предиш
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1806 builtin/init-db.c:391 builtin/init-db.c:623
+#: builtin/index-pack.c:1806 builtin/init-db.c:392 builtin/init-db.c:625
#, c-format
msgid "unknown hash algorithm '%s'"
msgstr "непознат алгоритъм за контролни суми „%s“"
@@ -16420,59 +16550,59 @@ msgstr "няма шаблони в „%s“"
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:274
+#: builtin/init-db.c:275
#, c-format
msgid "invalid initial branch name: '%s'"
msgstr "неправилно име на първоначалния клон: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:366
+#: builtin/init-db.c:367
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:369
+#: builtin/init-db.c:370
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:385
+#: builtin/init-db.c:386
msgid "attempt to reinitialize repository with different hash"
msgstr ""
"опит за повторно задаване на първото подаване в хранилището с различна "
"контролна сума"
-#: builtin/init-db.c:409 builtin/init-db.c:412
+#: builtin/init-db.c:410 builtin/init-db.c:413
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-#: builtin/init-db.c:443
+#: builtin/init-db.c:445
#, c-format
msgid "re-init: ignored --initial-branch=%s"
msgstr "re-init: „--initial-branch=%s“ се пропуска"
-#: builtin/init-db.c:474
+#: builtin/init-db.c:476
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr ""
"Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:475
+#: builtin/init-db.c:477
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:479
+#: builtin/init-db.c:481
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:480
+#: builtin/init-db.c:482
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:529
+#: builtin/init-db.c:531
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -16480,43 +16610,43 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:555
+#: builtin/init-db.c:557
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:556
+#: builtin/init-db.c:558
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:562
+#: builtin/init-db.c:564
msgid "override the name of the initial branch"
msgstr "задаване на името на първоначалния клон"
-#: builtin/init-db.c:563 builtin/verify-pack.c:74
+#: builtin/init-db.c:565 builtin/verify-pack.c:74
msgid "hash"
msgstr "алгоритъм"
-#: builtin/init-db.c:564 builtin/show-index.c:22 builtin/verify-pack.c:75
+#: builtin/init-db.c:566 builtin/show-index.c:22 builtin/verify-pack.c:75
msgid "specify the hash algorithm to use"
msgstr "указване на алгоритъм за контролна сума"
-#: builtin/init-db.c:571
+#: builtin/init-db.c:573
msgid "--separate-git-dir and --bare are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--separate-git-dir“ и „--bare“ са несъвместими"
-#: builtin/init-db.c:600 builtin/init-db.c:605
+#: builtin/init-db.c:602 builtin/init-db.c:607
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:609 builtin/init-db.c:664
+#: builtin/init-db.c:611 builtin/init-db.c:666
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:636
+#: builtin/init-db.c:638
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -16525,12 +16655,12 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:688
+#: builtin/init-db.c:690
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
-#: builtin/init-db.c:693
+#: builtin/init-db.c:695
msgid "--separate-git-dir incompatible with bare repository"
msgstr "опцията „--separate-git-dir“ е несъвместима с голо хранилище"
@@ -16598,130 +16728,132 @@ msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:56
+#: builtin/log.c:58
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:57
+#: builtin/log.c:59
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:110
+#: builtin/log.c:112
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:177
+#: builtin/log.c:179
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:178
+#: builtin/log.c:180
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:181
+#: builtin/log.c:183
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:183
+#: builtin/log.c:185
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:184
+#: builtin/log.c:186
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:187
-msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
+#: builtin/log.c:189
+msgid ""
+"Trace the evolution of line range <start>,<end> or function :<funcname> in "
+"<file>"
msgstr ""
-"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
-"Броенето започва от 1"
+"Проследяване на еволюцията на диапазона от редове НАЧАЛО,КРАЙ или :ФУНКЦИЯта "
+"във ФАЙЛа"
+
+#: builtin/log.c:212
+msgid "-L<range>:<file> cannot be used with pathspec"
+msgstr "опцията „-LДИАПАЗОН:ФАЙЛ“ не може да се ползва с път"
-#: builtin/log.c:297
+#: builtin/log.c:302
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:555
+#: builtin/log.c:564
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:570 builtin/log.c:665
+#: builtin/log.c:579 builtin/log.c:674
#, c-format
msgid "could not read object %s"
msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:690
+#: builtin/log.c:699
#, c-format
msgid "unknown type: %d"
msgstr "неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:839
+#: builtin/log.c:848
#, c-format
msgid "%s: invalid cover from description mode"
msgstr "%s: неправилно придружаващо писмо от режима на описание"
-#: builtin/log.c:846
+#: builtin/log.c:855
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:965
-msgid "name of output directory is too long"
-msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-
-#: builtin/log.c:981
+#: builtin/log.c:984
#, c-format
msgid "cannot open patch file %s"
msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:998
+#: builtin/log.c:1001
msgid "need exactly one range"
msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
-#: builtin/log.c:1008
+#: builtin/log.c:1011
msgid "not a range"
msgstr "не е диапазон"
-#: builtin/log.c:1172
+#: builtin/log.c:1175
msgid "cover letter needs email format"
msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1178
+#: builtin/log.c:1181
msgid "failed to create cover-letter file"
msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1259
+#: builtin/log.c:1262
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1286
+#: builtin/log.c:1289
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1344
+#: builtin/log.c:1347
msgid "two output directories?"
msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-#: builtin/log.c:1495 builtin/log.c:2301 builtin/log.c:2303 builtin/log.c:2315
+#: builtin/log.c:1498 builtin/log.c:2318 builtin/log.c:2320 builtin/log.c:2332
#, c-format
msgid "unknown commit %s"
msgstr "непознато подаване: „%s“"
-#: builtin/log.c:1506 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1509 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
#: builtin/replace.c:210
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-#: builtin/log.c:1515
+#: builtin/log.c:1518
msgid "could not find exact merge base"
msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1525
+#: builtin/log.c:1528
msgid ""
"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -16731,298 +16863,303 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1548
+#: builtin/log.c:1551
msgid "failed to find exact merge base"
msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1565
+#: builtin/log.c:1568
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1575
+#: builtin/log.c:1578
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1633
+#: builtin/log.c:1636
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1690
+#: builtin/log.c:1693
msgid "failed to infer range-diff origin of current series"
msgstr ""
"неуспешно определяне на началото на диапазонната разлика на текущата поредица"
-#: builtin/log.c:1692
+#: builtin/log.c:1695
#, c-format
msgid "using '%s' as range-diff origin of current series"
msgstr ""
"„%s“ се ползва като началото на диапазонната разлика на текущата поредица"
-#: builtin/log.c:1736
+#: builtin/log.c:1739
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1739
+#: builtin/log.c:1742
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1743
+#: builtin/log.c:1746
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1745
+#: builtin/log.c:1748
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1747
+#: builtin/log.c:1750
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1748
+#: builtin/log.c:1751
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1749
+#: builtin/log.c:1752
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1751
+#: builtin/log.c:1754
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1753
+#: builtin/log.c:1756
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1755
+#: builtin/log.c:1758
+msgid "max length of output filename"
+msgstr "максимална дължина на име на всеки пакетен файл"
+
+#: builtin/log.c:1760
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1758
+#: builtin/log.c:1763
msgid "cover-from-description-mode"
msgstr "режим-придружаващо-писмо-по-описание"
-#: builtin/log.c:1759
+#: builtin/log.c:1764
msgid "generate parts of a cover letter based on a branch's description"
msgstr ""
"генериране на частите на придружаващото писмо на базата на описанието на "
"клона"
-#: builtin/log.c:1761
+#: builtin/log.c:1766
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1764
+#: builtin/log.c:1769
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1767
+#: builtin/log.c:1772
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1770
+#: builtin/log.c:1775
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1772
+#: builtin/log.c:1777
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1774
+#: builtin/log.c:1779
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1776
+#: builtin/log.c:1781
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1778
+#: builtin/log.c:1783
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1779
+#: builtin/log.c:1784
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1780
+#: builtin/log.c:1785
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1781 builtin/log.c:1782
+#: builtin/log.c:1786 builtin/log.c:1787
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1781
+#: builtin/log.c:1786
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1782
+#: builtin/log.c:1787
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1783
+#: builtin/log.c:1788
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1784
+#: builtin/log.c:1789
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1786
+#: builtin/log.c:1791
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1787
+#: builtin/log.c:1792
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1788 builtin/log.c:1791
+#: builtin/log.c:1793 builtin/log.c:1796
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1789
+#: builtin/log.c:1794
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1792
+#: builtin/log.c:1797
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1796
+#: builtin/log.c:1801
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1798
+#: builtin/log.c:1803
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1799
+#: builtin/log.c:1804
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1800
+#: builtin/log.c:1805
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1801
+#: builtin/log.c:1806
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1804
+#: builtin/log.c:1809
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1805
+#: builtin/log.c:1810
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1807
+#: builtin/log.c:1812
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1809
+#: builtin/log.c:1814
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1812
+#: builtin/log.c:1817
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1814
+#: builtin/log.c:1819
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1896
+#: builtin/log.c:1905
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1911
+#: builtin/log.c:1920
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1913
+#: builtin/log.c:1922
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1921
+#: builtin/log.c:1930
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1923
+#: builtin/log.c:1932
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1925
+#: builtin/log.c:1934
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1958
-msgid "standard output, or directory, which one?"
+#: builtin/log.c:1956
+msgid "--stdout, --output, and --output-directory are mutually exclusive"
msgstr ""
-"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
+"Опциите „--stdout“, „--output“ и „--output-directory“ са несъвместими една с "
+"друга"
-#: builtin/log.c:2062
+#: builtin/log.c:2079
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:2066
+#: builtin/log.c:2083
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:2067
+#: builtin/log.c:2084
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:2073
+#: builtin/log.c:2090
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:2077
+#: builtin/log.c:2094
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:2085
+#: builtin/log.c:2102
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:2086
+#: builtin/log.c:2103
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:2097
+#: builtin/log.c:2114
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:2133
+#: builtin/log.c:2150
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:2177
+#: builtin/log.c:2194
msgid "failed to create output files"
msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-#: builtin/log.c:2236
+#: builtin/log.c:2253
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2290
+#: builtin/log.c:2307
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -17150,7 +17287,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1392
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1398
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -17337,196 +17474,196 @@ msgstr "указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
msgid "Merging %s with %s\n"
msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
-#: builtin/merge.c:56
+#: builtin/merge.c:57
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:57
+#: builtin/merge.c:58
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:58
+#: builtin/merge.c:59
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:120
+#: builtin/merge.c:122
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:143
+#: builtin/merge.c:145
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:189
+#: builtin/merge.c:198
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:190
+#: builtin/merge.c:199
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:195
+#: builtin/merge.c:204
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:246 builtin/pull.c:133
+#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:133
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:249 builtin/pull.c:136
+#: builtin/merge.c:258 builtin/pull.c:136
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:139
+#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:139
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:252 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:142
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:148
+#: builtin/merge.c:264 builtin/pull.c:148
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:151
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:154
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:261
+#: builtin/merge.c:270
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:263 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:161
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:164
+#: builtin/merge.c:276 builtin/pull.c:164
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:268 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
-#: builtin/rebase.c:533 builtin/rebase.c:1406 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:277 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:168
+#: builtin/rebase.c:539 builtin/rebase.c:1412 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:278 builtin/pull.c:169
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:270 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:279 builtin/pull.c:172
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:271 builtin/pull.c:173
+#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:173
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:273
+#: builtin/merge.c:282
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:280
+#: builtin/merge.c:289
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:282
+#: builtin/merge.c:291
msgid "--abort but leave index and working tree alone"
msgstr "преустановяване без промяна на индекса и работното дърво"
-#: builtin/merge.c:284
+#: builtin/merge.c:293
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:180
+#: builtin/merge.c:295 builtin/pull.c:180
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:293
+#: builtin/merge.c:302
msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
"съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:310
+#: builtin/merge.c:319
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:315
+#: builtin/merge.c:324
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:320
+#: builtin/merge.c:329
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:342 builtin/merge.c:359
+#: builtin/merge.c:351 builtin/merge.c:368
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:389
+#: builtin/merge.c:398
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:400
+#: builtin/merge.c:409
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:450
+#: builtin/merge.c:459
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:501
+#: builtin/merge.c:510
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:588
+#: builtin/merge.c:597
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:713
+#: builtin/merge.c:723
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:726
+#: builtin/merge.c:736
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:741
+#: builtin/merge.c:755 t/helper/test-fast-rebase.c:209
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:793
+#: builtin/merge.c:807
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:802
+#: builtin/merge.c:816
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:808
+#: builtin/merge.c:822
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -17535,11 +17672,11 @@ msgstr ""
"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-#: builtin/merge.c:813
+#: builtin/merge.c:827
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:816
+#: builtin/merge.c:830
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -17548,76 +17685,76 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:869
+#: builtin/merge.c:883
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:884
+#: builtin/merge.c:898
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:945
+#: builtin/merge.c:959
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:984
+#: builtin/merge.c:998
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:986
+#: builtin/merge.c:1000
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:988
+#: builtin/merge.c:1002
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:993
+#: builtin/merge.c:1007
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1050
+#: builtin/merge.c:1064
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1153
+#: builtin/merge.c:1167
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1187
+#: builtin/merge.c:1201
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1291
+#: builtin/merge.c:1311
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1295
+#: builtin/merge.c:1315
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1313
+#: builtin/merge.c:1333
msgid "--quit expects no arguments"
msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1326
+#: builtin/merge.c:1346
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1330
+#: builtin/merge.c:1350
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1346
+#: builtin/merge.c:1366
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -17625,7 +17762,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1353
+#: builtin/merge.c:1373
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -17633,103 +17770,103 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1356
+#: builtin/merge.c:1376
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1370
+#: builtin/merge.c:1390
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1372
+#: builtin/merge.c:1392
msgid "You cannot combine --squash with --commit."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
-#: builtin/merge.c:1388
+#: builtin/merge.c:1408
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1405
+#: builtin/merge.c:1425
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1407
+#: builtin/merge.c:1427
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1412
+#: builtin/merge.c:1432
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1414
+#: builtin/merge.c:1434
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1495
+#: builtin/merge.c:1515
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1504
+#: builtin/merge.c:1524
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1514
+#: builtin/merge.c:1534
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1560
+#: builtin/merge.c:1580
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1567
+#: builtin/merge.c:1587
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1592
+#: builtin/merge.c:1612
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1598
+#: builtin/merge.c:1618
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1626 builtin/merge.c:1691
+#: builtin/merge.c:1646 builtin/merge.c:1711
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1630
+#: builtin/merge.c:1650
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1682
+#: builtin/merge.c:1702
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1684
+#: builtin/merge.c:1704
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1693
+#: builtin/merge.c:1713
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1707
+#: builtin/merge.c:1727
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -17880,7 +18017,7 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:280 builtin/remote.c:782 builtin/repack.c:518
+#: builtin/mv.c:280 builtin/remote.c:785 builtin/repack.c:484
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
@@ -18349,7 +18486,7 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1605
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1604
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -18814,7 +18951,7 @@ msgstr "Опции при сливане"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:484 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:158 builtin/rebase.c:490 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
@@ -18902,15 +19039,15 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:469 builtin/rebase.c:1240 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:469 builtin/rebase.c:1246
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:471 builtin/pull.c:486 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:471 builtin/pull.c:486
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:473 builtin/pull.c:488 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:473 builtin/pull.c:488
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
@@ -18919,20 +19056,19 @@ msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
#: builtin/pull.c:476 builtin/pull.c:482 builtin/pull.c:491
-#: builtin/rebase.c:1246 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/rebase.c:1252
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
#: builtin/pull.c:476 builtin/pull.c:491 builtin/pull.c:496
-#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:484 builtin/rebase.c:1238 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:484 builtin/rebase.c:1244
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:493 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:493
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
@@ -18953,23 +19089,23 @@ msgstr ""
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "недостъпно подаване: %s"
-#: builtin/pull.c:894
+#: builtin/pull.c:915
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:954
+#: builtin/pull.c:972
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:958
+#: builtin/pull.c:976
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:959
+#: builtin/pull.c:977
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:984
+#: builtin/pull.c:1002
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -18979,7 +19115,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:990
+#: builtin/pull.c:1008
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -18996,15 +19132,15 @@ msgstr ""
" git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:1005
+#: builtin/pull.c:1023
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:1009
+#: builtin/pull.c:1027
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:1017
+#: builtin/pull.c:1041
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -19173,102 +19309,118 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:351
+#: builtin/push.c:294
+msgid ""
+"Updates were rejected because the tip of the remote-tracking\n"
+"branch has been updated since the last checkout. You may want\n"
+"to integrate those changes locally (e.g., 'git pull ...')\n"
+"before forcing an update.\n"
+msgstr ""
+"Обновяването е отхвърлено, защото върхът на следящия клон е обновяван след\n"
+"последното изтегляне. Внесете отдалечените промени (напр. с командата\n"
+"„git pull…“), преди отново принудително да изтласкате промените.\n"
+
+#: builtin/push.c:364
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:358
+#: builtin/push.c:371
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:532
+#: builtin/push.c:553
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:533 builtin/send-pack.c:183
+#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:189
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:534 builtin/send-pack.c:185
+#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:191
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:536
+#: builtin/push.c:557
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:537
+#: builtin/push.c:558
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:540 builtin/send-pack.c:186
+#: builtin/push.c:561 builtin/send-pack.c:192
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:541 builtin/send-pack.c:198
+#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:204
msgid "<refname>:<expect>"
msgstr "ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:542 builtin/send-pack.c:199
+#: builtin/push.c:563 builtin/send-pack.c:205
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:545
+#: builtin/push.c:566 builtin/send-pack.c:208
+msgid "require remote updates to be integrated locally"
+msgstr ""
+"изискване обновяванията в отдалечените хранилища да се внасят и в локалното"
+
+#: builtin/push.c:569
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:193
+#: builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:199
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:547 builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:180
-#: builtin/send-pack.c:181
+#: builtin/push.c:571 builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:186
+#: builtin/send-pack.c:187
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:549
+#: builtin/push.c:573
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:552
+#: builtin/push.c:576
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:554
+#: builtin/push.c:578
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:555
+#: builtin/push.c:579
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:187
+#: builtin/push.c:581 builtin/send-pack.c:193
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:559 builtin/send-pack.c:194
+#: builtin/push.c:583 builtin/send-pack.c:200
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:577
+#: builtin/push.c:601
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:579
+#: builtin/push.c:603
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/push.c:599
+#: builtin/push.c:623
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:600
+#: builtin/push.c:624
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -19290,27 +19442,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:615
+#: builtin/push.c:639
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:617
+#: builtin/push.c:641
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:621
+#: builtin/push.c:645
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:623
+#: builtin/push.c:647
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:626
+#: builtin/push.c:650
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:630
+#: builtin/push.c:657
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
@@ -19456,197 +19608,197 @@ msgstr ""
msgid "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
-#: builtin/rebase.c:187 builtin/rebase.c:211 builtin/rebase.c:238
+#: builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217 builtin/rebase.c:244
#, c-format
msgid "unusable todo list: '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:304
+#: builtin/rebase.c:310
#, c-format
msgid "could not create temporary %s"
msgstr "не може да се създаде временна директория „%s“"
-#: builtin/rebase.c:310
+#: builtin/rebase.c:316
msgid "could not mark as interactive"
msgstr "невъзможно задаване на интерактивна работа"
-#: builtin/rebase.c:364
+#: builtin/rebase.c:369
msgid "could not generate todo list"
msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
-#: builtin/rebase.c:405
+#: builtin/rebase.c:411
msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
-#: builtin/rebase.c:474
+#: builtin/rebase.c:480
msgid "git rebase--interactive [<options>]"
msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase.c:487 builtin/rebase.c:1382
+#: builtin/rebase.c:493 builtin/rebase.c:1388
msgid "keep commits which start empty"
msgstr "запазванe на първоначално празните подавания"
-#: builtin/rebase.c:491 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:497 builtin/revert.c:128
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/rebase.c:493
+#: builtin/rebase.c:499
msgid "rebase merge commits"
msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
-#: builtin/rebase.c:495
+#: builtin/rebase.c:501
msgid "keep original branch points of cousins"
msgstr ""
"запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
-#: builtin/rebase.c:497
+#: builtin/rebase.c:503
msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
-#: builtin/rebase.c:498
+#: builtin/rebase.c:504
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase.c:500 builtin/rebase.c:1321
+#: builtin/rebase.c:506 builtin/rebase.c:1327
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:502
+#: builtin/rebase.c:508
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase.c:504
+#: builtin/rebase.c:510
msgid "skip commit"
msgstr "прескачане на подаване"
-#: builtin/rebase.c:505
+#: builtin/rebase.c:511
msgid "edit the todo list"
msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:507
+#: builtin/rebase.c:513
msgid "show the current patch"
msgstr "извеждане на текущата кръпка"
-#: builtin/rebase.c:510
+#: builtin/rebase.c:516
msgid "shorten commit ids in the todo list"
msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:512
+#: builtin/rebase.c:518
msgid "expand commit ids in the todo list"
msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:514
+#: builtin/rebase.c:520
msgid "check the todo list"
msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:516
+#: builtin/rebase.c:522
msgid "rearrange fixup/squash lines"
msgstr ""
"преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
"предходните им със и без смени на съобщението"
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:524
msgid "insert exec commands in todo list"
msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:519
+#: builtin/rebase.c:525
msgid "onto"
msgstr "върху"
-#: builtin/rebase.c:522
+#: builtin/rebase.c:528
msgid "restrict-revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:522
+#: builtin/rebase.c:528
msgid "restrict revision"
msgstr "ограничена версия"
-#: builtin/rebase.c:524
+#: builtin/rebase.c:530
msgid "squash-onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:525
+#: builtin/rebase.c:531
msgid "squash onto"
msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
-#: builtin/rebase.c:527
+#: builtin/rebase.c:533
msgid "the upstream commit"
msgstr "подаване на източника"
-#: builtin/rebase.c:529
+#: builtin/rebase.c:535
msgid "head-name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:529
+#: builtin/rebase.c:535
msgid "head name"
msgstr "име на върха"
-#: builtin/rebase.c:534
+#: builtin/rebase.c:540
msgid "rebase strategy"
msgstr "стратегия на пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:535
+#: builtin/rebase.c:541
msgid "strategy-opts"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:536
+#: builtin/rebase.c:542
msgid "strategy options"
msgstr "опции на стратегията"
-#: builtin/rebase.c:537
+#: builtin/rebase.c:543
msgid "switch-to"
msgstr "преминаване към"
-#: builtin/rebase.c:538
+#: builtin/rebase.c:544
msgid "the branch or commit to checkout"
msgstr "клонът, към който да се премине"
-#: builtin/rebase.c:539
+#: builtin/rebase.c:545
msgid "onto-name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:539
+#: builtin/rebase.c:545
msgid "onto name"
msgstr "име на база"
-#: builtin/rebase.c:540
+#: builtin/rebase.c:546
msgid "cmd"
msgstr "команда"
-#: builtin/rebase.c:540
+#: builtin/rebase.c:546
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:543 builtin/rebase.c:1415
+#: builtin/rebase.c:549 builtin/rebase.c:1421
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr ""
"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
-#: builtin/rebase.c:559
+#: builtin/rebase.c:565
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/rebase.c:575
+#: builtin/rebase.c:581
#, c-format
msgid "%s requires the merge backend"
msgstr "„%s“ изисква пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:618
+#: builtin/rebase.c:624
#, c-format
msgid "could not get 'onto': '%s'"
msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:635
+#: builtin/rebase.c:641
#, c-format
msgid "invalid orig-head: '%s'"
msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:660
+#: builtin/rebase.c:666
#, c-format
msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:805 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:811 git-rebase--preserve-merges.sh:81
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -19660,7 +19812,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:888
+#: builtin/rebase.c:894
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -19678,7 +19830,7 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1214
+#: builtin/rebase.c:1220
#, c-format
msgid ""
"unrecognized empty type '%s'; valid values are \"drop\", \"keep\", and \"ask"
@@ -19687,7 +19839,7 @@ msgstr ""
"неправилна стойност „%s“: вариантите са „drop“ (прескачане), "
"„keep“ (запазване) и „ask“ (питане)"
-#: builtin/rebase.c:1232
+#: builtin/rebase.c:1238
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -19704,7 +19856,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1248
+#: builtin/rebase.c:1254
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -19717,155 +19869,154 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1278
+#: builtin/rebase.c:1284
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1282
+#: builtin/rebase.c:1288
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1312
+#: builtin/rebase.c:1318
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1314
+#: builtin/rebase.c:1320
msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
-#: builtin/rebase.c:1316
+#: builtin/rebase.c:1322
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1318
+#: builtin/rebase.c:1324
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1324
+#: builtin/rebase.c:1330
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1327
-msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
-msgstr ""
-"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
+#: builtin/rebase.c:1333
+msgid "add a Signed-off-by trailer to each commit"
+msgstr "добавяне на епилог за подпис „Signed-off-by“ към всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1330
+#: builtin/rebase.c:1336
msgid "make committer date match author date"
msgstr "датата на подаващия да отговаря на датата на автора"
-#: builtin/rebase.c:1332
+#: builtin/rebase.c:1338
msgid "ignore author date and use current date"
msgstr "да се ползва днешна дата, а не тази на автора"
-#: builtin/rebase.c:1334
+#: builtin/rebase.c:1340
msgid "synonym of --reset-author-date"
msgstr "псевдоним на „--reset-author-date“"
-#: builtin/rebase.c:1336 builtin/rebase.c:1340
+#: builtin/rebase.c:1342 builtin/rebase.c:1346
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1338
+#: builtin/rebase.c:1344
msgid "ignore changes in whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: builtin/rebase.c:1342 builtin/rebase.c:1345
+#: builtin/rebase.c:1348 builtin/rebase.c:1351
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1347
+#: builtin/rebase.c:1353
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1350
+#: builtin/rebase.c:1356
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1352
+#: builtin/rebase.c:1358
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1355
+#: builtin/rebase.c:1361
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1356
+#: builtin/rebase.c:1362
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1359
+#: builtin/rebase.c:1365
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1362
+#: builtin/rebase.c:1368
msgid "use apply strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия с прилагане"
-#: builtin/rebase.c:1366
+#: builtin/rebase.c:1372
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия със сливане"
-#: builtin/rebase.c:1370
+#: builtin/rebase.c:1376
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1374
+#: builtin/rebase.c:1380
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(ОСТАРЯЛО) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1379
+#: builtin/rebase.c:1385
msgid "how to handle commits that become empty"
msgstr "как да се обработват оказалите се празни подавания"
-#: builtin/rebase.c:1386
+#: builtin/rebase.c:1392
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1393
+#: builtin/rebase.c:1399
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1397
+#: builtin/rebase.c:1403
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1401
+#: builtin/rebase.c:1407
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1404
+#: builtin/rebase.c:1410
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1406
+#: builtin/rebase.c:1412
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1408 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1414 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1409
+#: builtin/rebase.c:1415
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1412
+#: builtin/rebase.c:1418
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1417
+#: builtin/rebase.c:1423
msgid "apply all changes, even those already present upstream"
msgstr "прилагане на всички промени, дори и наличните вече в следеното"
-#: builtin/rebase.c:1434
+#: builtin/rebase.c:1440
msgid ""
"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -19873,45 +20024,45 @@ msgstr ""
"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
"За повече информация вижте „git help config“."
-#: builtin/rebase.c:1440
+#: builtin/rebase.c:1446
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1481
+#: builtin/rebase.c:1487
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
"нея."
-#: builtin/rebase.c:1486
+#: builtin/rebase.c:1492
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1488
+#: builtin/rebase.c:1494
msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1492
+#: builtin/rebase.c:1498
msgid "cannot combine '--root' with '--fork-point'"
msgstr "опциите „--root“ и „--fork-point“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1495
+#: builtin/rebase.c:1501
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1499
+#: builtin/rebase.c:1505
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1522
+#: builtin/rebase.c:1528 t/helper/test-fast-rebase.c:123
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1534
+#: builtin/rebase.c:1540
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -19919,16 +20070,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1553
+#: builtin/rebase.c:1559
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1572
+#: builtin/rebase.c:1578
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1618
+#: builtin/rebase.c:1624
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -19949,138 +20100,138 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1646
+#: builtin/rebase.c:1652
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1688
+#: builtin/rebase.c:1694
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1727
+#: builtin/rebase.c:1733
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1757
+#: builtin/rebase.c:1763
msgid "cannot combine apply options with merge options"
msgstr "опциите за „apply“ са несъвместими с опциите за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1770
+#: builtin/rebase.c:1776
#, c-format
msgid "Unknown rebase backend: %s"
msgstr "Непозната реализация на пребазиране: %s"
-#: builtin/rebase.c:1795
+#: builtin/rebase.c:1806
msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
"interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1815
+#: builtin/rebase.c:1826
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1819
+#: builtin/rebase.c:1830
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1843
+#: builtin/rebase.c:1854
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1849
+#: builtin/rebase.c:1860
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1875
+#: builtin/rebase.c:1886
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
-#: builtin/rebase.c:1878
+#: builtin/rebase.c:1889
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1886
+#: builtin/rebase.c:1897
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1912
+#: builtin/rebase.c:1923
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1920 builtin/submodule--helper.c:40
+#: builtin/rebase.c:1931 builtin/submodule--helper.c:40
#: builtin/submodule--helper.c:2414
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1931
+#: builtin/rebase.c:1942
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1952
+#: builtin/rebase.c:1963
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:1988
+#: builtin/rebase.c:1999
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1999
+#: builtin/rebase.c:2010
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:2001
+#: builtin/rebase.c:2012
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:2009
+#: builtin/rebase.c:2020
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:2011
+#: builtin/rebase.c:2022
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:2019
+#: builtin/rebase.c:2030
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2026
+#: builtin/rebase.c:2037
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2029
+#: builtin/rebase.c:2040
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2054
+#: builtin/rebase.c:2065
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2063
+#: builtin/rebase.c:2074
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2072
+#: builtin/rebase.c:2083
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
@@ -20089,7 +20240,7 @@ msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:1224
+#: builtin/receive-pack.c:1276
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -20122,7 +20273,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1244
+#: builtin/receive-pack.c:1296
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -20143,11 +20294,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:2422
+#: builtin/receive-pack.c:2481
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:2436
+#: builtin/receive-pack.c:2495
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -20347,40 +20498,35 @@ msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:697
+#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:700
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:199 builtin/remote.c:701
-#, c-format
-msgid "'%s' is not a valid remote name"
-msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-
-#: builtin/remote.c:239
+#: builtin/remote.c:240
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:354
+#: builtin/remote.c:355
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
-#: builtin/remote.c:453 builtin/remote.c:461
+#: builtin/remote.c:454 builtin/remote.c:462
msgid "(matching)"
msgstr "(съвпадащи)"
-#: builtin/remote.c:465
+#: builtin/remote.c:466
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:654
+#: builtin/remote.c:655
#, c-format
msgid "could not set '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе"
-#: builtin/remote.c:659
+#: builtin/remote.c:660
#, c-format
msgid ""
"The %s configuration remote.pushDefault in:\n"
@@ -20391,17 +20537,17 @@ msgstr ""
" %s:%d\n"
"използва отдалечено хранилище, което вече не съществува: „%s“"
-#: builtin/remote.c:690 builtin/remote.c:833 builtin/remote.c:941
+#: builtin/remote.c:691 builtin/remote.c:836 builtin/remote.c:946
#, c-format
msgid "No such remote: '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:707
+#: builtin/remote.c:710
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:727
+#: builtin/remote.c:730
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -20412,17 +20558,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:767
+#: builtin/remote.c:770
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:801
+#: builtin/remote.c:804
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:877
+#: builtin/remote.c:882
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -20436,121 +20582,121 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:891
+#: builtin/remote.c:896
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:994
+#: builtin/remote.c:999
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:997
+#: builtin/remote.c:1002
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:999
+#: builtin/remote.c:1004
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:1001
+#: builtin/remote.c:1006
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:1042
+#: builtin/remote.c:1047
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:1051
+#: builtin/remote.c:1056
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1053
+#: builtin/remote.c:1058
#, c-format
msgid "rebases interactively (with merges) onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране (със сливания) върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1056
+#: builtin/remote.c:1061
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1060
+#: builtin/remote.c:1065
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1063
+#: builtin/remote.c:1068
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:1066
+#: builtin/remote.c:1071
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1109
+#: builtin/remote.c:1114
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1112
+#: builtin/remote.c:1117
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1116
+#: builtin/remote.c:1121
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1119
+#: builtin/remote.c:1124
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1122
+#: builtin/remote.c:1127
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1129
+#: builtin/remote.c:1134
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1132
+#: builtin/remote.c:1137
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1136
+#: builtin/remote.c:1141
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1139
+#: builtin/remote.c:1144
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1207
+#: builtin/remote.c:1212
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1234
+#: builtin/remote.c:1239
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1235
+#: builtin/remote.c:1240
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1236 builtin/remote.c:1252 builtin/remote.c:1391
+#: builtin/remote.c:1241 builtin/remote.c:1257 builtin/remote.c:1396
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
@@ -20558,25 +20704,25 @@ msgstr "(без адрес)"
#. with the one in " Fetch URL: %s"
#. translation.
#.
-#: builtin/remote.c:1250 builtin/remote.c:1252
+#: builtin/remote.c:1255 builtin/remote.c:1257
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1254 builtin/remote.c:1256 builtin/remote.c:1258
+#: builtin/remote.c:1259 builtin/remote.c:1261 builtin/remote.c:1263
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1254
+#: builtin/remote.c:1259
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1256
+#: builtin/remote.c:1261
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1260
+#: builtin/remote.c:1265
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -20585,153 +20731,153 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1272
+#: builtin/remote.c:1277
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1275 builtin/remote.c:1301
+#: builtin/remote.c:1280 builtin/remote.c:1306
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1284
+#: builtin/remote.c:1289
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1292
+#: builtin/remote.c:1297
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1303
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1319
+#: builtin/remote.c:1324
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1321
+#: builtin/remote.c:1326
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1336
+#: builtin/remote.c:1341
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1338
+#: builtin/remote.c:1343
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1348
+#: builtin/remote.c:1353
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1356
+#: builtin/remote.c:1361
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1358
+#: builtin/remote.c:1363
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1376
+#: builtin/remote.c:1381
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1377
+#: builtin/remote.c:1382
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1387
+#: builtin/remote.c:1392
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1388
+#: builtin/remote.c:1393
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1404
+#: builtin/remote.c:1409
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1407
+#: builtin/remote.c:1412
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1452
+#: builtin/remote.c:1457
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1515 builtin/remote.c:1569 builtin/remote.c:1637
+#: builtin/remote.c:1521 builtin/remote.c:1577 builtin/remote.c:1647
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1531
+#: builtin/remote.c:1539
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1538
+#: builtin/remote.c:1546
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1555
+#: builtin/remote.c:1563
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1557
+#: builtin/remote.c:1565
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1585
+#: builtin/remote.c:1595
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1611
+#: builtin/remote.c:1621
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1613
+#: builtin/remote.c:1623
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1615
+#: builtin/remote.c:1625
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1622
+#: builtin/remote.c:1632
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1661
+#: builtin/remote.c:1673
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1669
+#: builtin/remote.c:1681
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-#: builtin/remote.c:1671
+#: builtin/remote.c:1683
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
@@ -20754,141 +20900,128 @@ msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:236 builtin/repack.c:421
+#: builtin/repack.c:268 builtin/repack.c:447
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: от „pack-objects“ се изискват редове само с пълни шестнайсетични "
"указатели."
-#: builtin/repack.c:260
+#: builtin/repack.c:295
msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:297
+#: builtin/repack.c:323
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:299
+#: builtin/repack.c:325
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:302
+#: builtin/repack.c:328
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:304
+#: builtin/repack.c:330
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:306
+#: builtin/repack.c:332
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:308
+#: builtin/repack.c:334
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:311
+#: builtin/repack.c:337
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:313
+#: builtin/repack.c:339
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:315
+#: builtin/repack.c:341
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:316
+#: builtin/repack.c:342
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:317
+#: builtin/repack.c:343
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:319
+#: builtin/repack.c:345
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:321
+#: builtin/repack.c:347
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:322 builtin/repack.c:328
+#: builtin/repack.c:348 builtin/repack.c:354
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:323
+#: builtin/repack.c:349
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:325
+#: builtin/repack.c:351
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:327
+#: builtin/repack.c:353
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:329
+#: builtin/repack.c:355
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:331
+#: builtin/repack.c:357
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:333
+#: builtin/repack.c:359
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:343
+#: builtin/repack.c:369
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:347
+#: builtin/repack.c:373
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:430
+#: builtin/repack.c:456
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
#: builtin/repack.c:486
#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
-"WARNING: prefixing old- to their name, in order to\n"
-"WARNING: replace them with the new version of the\n"
-"WARNING: file. But the operation failed, and the\n"
-"WARNING: attempt to rename them back to their\n"
-"WARNING: original names also failed.\n"
-"WARNING: Please rename them in %s manually:\n"
-msgstr ""
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да бъдат заменени с нови версии, някои\n"
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пакетни файлове бяха преименувани, като към\n"
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: имената им бе добавен префиксът „old-“.\n"
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази операция бе неуспешна, както и обратната\n"
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ѝ — за връщането на първоначалните имена.\n"
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преименувайте файловете в „%s“ ръчно:\n"
+msgid "missing required file: %s"
+msgstr "липсва задължителния файл „%s“"
-#: builtin/repack.c:534
+#: builtin/repack.c:488
#, c-format
-msgid "failed to remove '%s'"
-msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
+msgid "could not unlink: %s"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
#: builtin/replace.c:22
msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
@@ -21219,8 +21352,8 @@ msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:295 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
-#: builtin/stash.c:619
+#: builtin/reset.c:295 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:594
+#: builtin/stash.c:618
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
@@ -21432,11 +21565,11 @@ msgstr "запазване на първоначално празните под
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:232
+#: builtin/revert.c:239
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:245
+#: builtin/revert.c:252
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
@@ -21542,78 +21675,78 @@ msgstr ""
"pack=ПАКЕТ] [--verbose] [--thin] [--atomic] [ХОСТ:]ДИРЕКТОРИЯ [УКАЗАТЕЛ…]\n"
" опцията „--all“ и изричното посочване на УКАЗАТЕЛ са взаимно несъвместими."
-#: builtin/send-pack.c:182
+#: builtin/send-pack.c:188
msgid "remote name"
msgstr "име на отдалечено хранилище"
-#: builtin/send-pack.c:195
+#: builtin/send-pack.c:201
msgid "use stateless RPC protocol"
msgstr "използване на протокол без запазване на състоянието за RPC"
-#: builtin/send-pack.c:196
+#: builtin/send-pack.c:202
msgid "read refs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/send-pack.c:197
+#: builtin/send-pack.c:203
msgid "print status from remote helper"
msgstr "извеждане на състоянието от отдалечената помощна функция"
-#: builtin/shortlog.c:15
+#: builtin/shortlog.c:16
msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/shortlog.c:16
+#: builtin/shortlog.c:17
msgid "git log --pretty=short | git shortlog [<options>]"
msgstr "git log --pretty=short | git shortlog [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/shortlog.c:134
+#: builtin/shortlog.c:135
msgid "using multiple --group options with stdin is not supported"
msgstr "повече от една опции „--group“ са несъвместими със стандартния вход"
-#: builtin/shortlog.c:144
+#: builtin/shortlog.c:145
msgid "using --group=trailer with stdin is not supported"
msgstr "опцията „--group=trailer“ е несъвместима със стандартния вход"
-#: builtin/shortlog.c:388
+#: builtin/shortlog.c:335
#, c-format
msgid "unknown group type: %s"
msgstr "неизвестен вид група: %s"
-#: builtin/shortlog.c:416
+#: builtin/shortlog.c:363
msgid "Group by committer rather than author"
msgstr "Групиране по подаващ, а не по автор"
-#: builtin/shortlog.c:419
+#: builtin/shortlog.c:366
msgid "sort output according to the number of commits per author"
msgstr "подредба на подаванията по броя подавания от автор"
-#: builtin/shortlog.c:421
+#: builtin/shortlog.c:368
msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
msgstr "Без описания на подаванията — да се показва само броя подавания"
-#: builtin/shortlog.c:423
+#: builtin/shortlog.c:370
msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
-#: builtin/shortlog.c:424
+#: builtin/shortlog.c:371
msgid "<w>[,<i1>[,<i2>]]"
msgstr "<ШИРОЧИНА>[,<ОТСТЪП_1>[,<ОТСТЪП_2>]]"
-#: builtin/shortlog.c:425
+#: builtin/shortlog.c:372
msgid "Linewrap output"
msgstr ""
"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
"ред и ОТСТЪП_2 (9) за останалите"
-#: builtin/shortlog.c:427
+#: builtin/shortlog.c:374
msgid "field"
msgstr "поле"
-#: builtin/shortlog.c:428
+#: builtin/shortlog.c:375
msgid "Group by field"
msgstr "Групиране по поле"
-#: builtin/shortlog.c:456
+#: builtin/shortlog.c:403
msgid "too many arguments given outside repository"
msgstr "прекалено много аргументи извън хранилище"
@@ -21984,7 +22117,7 @@ msgid "could not generate diff %s^!."
msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
#: builtin/stash.c:422
-msgid "conflicts in index.Try without --index."
+msgid "conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"в индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
@@ -22006,120 +22139,120 @@ msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
-#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:621
+#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:620
msgid "attempt to recreate the index"
msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
-#: builtin/stash.c:555
+#: builtin/stash.c:566
#, c-format
msgid "Dropped %s (%s)"
msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
-#: builtin/stash.c:558
+#: builtin/stash.c:569
#, c-format
msgid "%s: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
-#: builtin/stash.c:583
+#: builtin/stash.c:582
#, c-format
msgid "'%s' is not a stash reference"
msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
-#: builtin/stash.c:633
+#: builtin/stash.c:632
msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
-#: builtin/stash.c:656
+#: builtin/stash.c:655
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: builtin/stash.c:800 builtin/stash.c:837
+#: builtin/stash.c:799 builtin/stash.c:836
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:818 builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1537
+#: builtin/stash.c:817 builtin/stash.c:1471 builtin/stash.c:1536
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
-#: builtin/stash.c:828
+#: builtin/stash.c:827
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1043
+#: builtin/stash.c:1042
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: builtin/stash.c:1143
+#: builtin/stash.c:1142
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: builtin/stash.c:1170
+#: builtin/stash.c:1169
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1179
+#: builtin/stash.c:1178
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1190 builtin/stash.c:1199
+#: builtin/stash.c:1189 builtin/stash.c:1198
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1227
+#: builtin/stash.c:1226
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1276
+#: builtin/stash.c:1275
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: builtin/stash.c:1292
+#: builtin/stash.c:1291
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1307
+#: builtin/stash.c:1306
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1314
+#: builtin/stash.c:1313
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1329
+#: builtin/stash.c:1328
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1334
+#: builtin/stash.c:1333
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1424
+#: builtin/stash.c:1423
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/stash.c:1463 builtin/stash.c:1528
+#: builtin/stash.c:1462 builtin/stash.c:1527
msgid "keep index"
msgstr "запазване на индекса"
-#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1530
+#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1529
msgid "stash in patch mode"
msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1531
+#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1530
msgid "quiet mode"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1533
+#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1532
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-#: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1535
+#: builtin/stash.c:1469 builtin/stash.c:1534
msgid "include ignore files"
msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/stash.c:1570
+#: builtin/stash.c:1569
msgid ""
"the stash.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -22264,7 +22397,7 @@ msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подм
#: builtin/submodule--helper.c:886 builtin/submodule--helper.c:1623
msgid "Suppress submodule status output"
-msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
+msgstr "Без изход за състоянието на подмодула"
#: builtin/submodule--helper.c:887
msgid ""
@@ -22633,7 +22766,7 @@ msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
-#: builtin/submodule--helper.c:2665 git-submodule.sh:151
+#: builtin/submodule--helper.c:2665 git-submodule.sh:150
#, sh-format
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
@@ -22671,7 +22804,7 @@ msgstr "необходимо е една от опциите „--branch“ и
msgid "--branch and --default are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--branch“ и „--default“ са несъвместими"
-#: builtin/submodule--helper.c:2792 git.c:438 git.c:710
+#: builtin/submodule--helper.c:2792 git.c:438 git.c:711
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
@@ -22701,11 +22834,11 @@ msgstr "изтриване на символен указател"
msgid "shorten ref output"
msgstr "кратка информация за указателя"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:486
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:499
msgid "reason"
msgstr "причина"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:486
+#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:499
msgid "reason of the update"
msgstr "причина за обновяването"
@@ -22853,7 +22986,7 @@ msgstr "използване на друг ключ за подписванет
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:422 builtin/update-ref.c:492
+#: builtin/tag.c:422 builtin/update-ref.c:505
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
@@ -23225,21 +23358,21 @@ msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_С
msgid "git update-ref [<options>] --stdin [-z]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] --stdin [-z]"
-#: builtin/update-ref.c:487
+#: builtin/update-ref.c:500
msgid "delete the reference"
msgstr "изтриване на указателя"
-#: builtin/update-ref.c:489
+#: builtin/update-ref.c:502
msgid "update <refname> not the one it points to"
msgstr "обновяване на ИМЕто_НА_УКАЗАТЕЛя, а не това, към което сочи"
-#: builtin/update-ref.c:490
+#: builtin/update-ref.c:503
msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
msgstr ""
"някои от елементите подадени на стандартния вход завършват с нулевия знак "
"„NUL“"
-#: builtin/update-ref.c:491
+#: builtin/update-ref.c:504
msgid "read updates from stdin"
msgstr "изчитане на указателите от стандартния вход"
@@ -23332,7 +23465,7 @@ msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:970
+#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:973
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -23471,57 +23604,57 @@ msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвме
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:755
+#: builtin/worktree.c:758
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:767 builtin/worktree.c:800 builtin/worktree.c:874
-#: builtin/worktree.c:998
+#: builtin/worktree.c:770 builtin/worktree.c:803 builtin/worktree.c:877
+#: builtin/worktree.c:1001
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:769 builtin/worktree.c:802
+#: builtin/worktree.c:772 builtin/worktree.c:805
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:774
+#: builtin/worktree.c:777
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:776
+#: builtin/worktree.c:779
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:804
+#: builtin/worktree.c:807
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:845
+#: builtin/worktree.c:848
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:853
+#: builtin/worktree.c:856
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
"заключено"
-#: builtin/worktree.c:876 builtin/worktree.c:1000
+#: builtin/worktree.c:879 builtin/worktree.c:1003
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:881
+#: builtin/worktree.c:884
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:894
+#: builtin/worktree.c:897
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -23530,7 +23663,7 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:896
+#: builtin/worktree.c:899
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -23538,41 +23671,41 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:899
+#: builtin/worktree.c:902
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:904
+#: builtin/worktree.c:907
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:950
+#: builtin/worktree.c:953
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
-msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:954
+#: builtin/worktree.c:957
#, c-format
msgid "'%s' contains modified or untracked files, use --force to delete it"
msgstr ""
"„%s“ съдържа променени или нови файлове, за принудително изтриване е "
"необходима опцията „--force“"
-#: builtin/worktree.c:959
+#: builtin/worktree.c:962
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:982
+#: builtin/worktree.c:985
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
-#: builtin/worktree.c:1005
+#: builtin/worktree.c:1008
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -23581,7 +23714,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:1007
+#: builtin/worktree.c:1010
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -23589,17 +23722,17 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:1010
+#: builtin/worktree.c:1013
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
-#: builtin/worktree.c:1034
+#: builtin/worktree.c:1037
#, c-format
msgid "repair: %s: %s"
msgstr "поправяне: %s: „%s“"
-#: builtin/worktree.c:1037
+#: builtin/worktree.c:1040
#, c-format
msgid "error: %s: %s"
msgstr "грешка: %s: „%s“"
@@ -23629,6 +23762,14 @@ msgstr "опцията „--packfile“ изисква валидна контр
msgid "not a git repository"
msgstr "не е хранилище на Git"
+#: t/helper/test-fast-rebase.c:141
+msgid "unhandled options"
+msgstr "неподдържани опции"
+
+#: t/helper/test-fast-rebase.c:146
+msgid "error preparing revisions"
+msgstr "грешка при подготовката на версии"
+
#: t/helper/test-reach.c:154
#, c-format
msgid "commit %s is not marked reachable"
@@ -23746,17 +23887,17 @@ msgstr "неизвестна грешка при запис на стандар
msgid "close failed on standard output"
msgstr "грешка при затваряне на стандартния изход"
-#: git.c:819
+#: git.c:820
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
-#: git.c:869
+#: git.c:870
#, c-format
msgid "cannot handle %s as a builtin"
msgstr "„%s“ не може да се обработи като вградена команда"
-#: git.c:882
+#: git.c:883
#, c-format
msgid ""
"usage: %s\n"
@@ -23765,14 +23906,14 @@ msgstr ""
"употреба: %s\n"
"\n"
-#: git.c:902
+#: git.c:903
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
"git\n"
-#: git.c:914
+#: git.c:915
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
@@ -23829,143 +23970,143 @@ msgstr ""
" ● заявен адрес: %s\n"
" ● пренасочване: %s"
-#: remote-curl.c:174
+#: remote-curl.c:183
#, c-format
msgid "invalid quoting in push-option value: '%s'"
msgstr ""
"неправилно екраниране или цитиране в стойността към опция за изтласкване: "
"„%s“"
-#: remote-curl.c:298
+#: remote-curl.c:307
#, c-format
msgid "%sinfo/refs not valid: is this a git repository?"
msgstr "„%sinfo/refs“ е неизползваемо, проверете дали е хранилище на git"
-#: remote-curl.c:399
+#: remote-curl.c:408
msgid "invalid server response; expected service, got flush packet"
msgstr ""
"неправилен отговор от сървъра: очакваше се услуга, а бе получен изчистващ "
"пакет „flush“"
-#: remote-curl.c:430
+#: remote-curl.c:439
#, c-format
msgid "invalid server response; got '%s'"
msgstr "неправилен отговор от сървъра, бе получено: „%s“"
-#: remote-curl.c:490
+#: remote-curl.c:499
#, c-format
msgid "repository '%s' not found"
msgstr "хранилището „%s“ липсва"
-#: remote-curl.c:494
+#: remote-curl.c:503
#, c-format
msgid "Authentication failed for '%s'"
msgstr "Неуспешна идентификация към „%s“"
-#: remote-curl.c:498
+#: remote-curl.c:507
#, c-format
msgid "unable to access '%s': %s"
msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
-#: remote-curl.c:504
+#: remote-curl.c:513
#, c-format
msgid "redirecting to %s"
msgstr "пренасочване към „%s“"
-#: remote-curl.c:633
+#: remote-curl.c:642
msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
msgstr "получен е EOF, в режим без поддръжка за това"
-#: remote-curl.c:645
+#: remote-curl.c:654
msgid "remote server sent stateless separator"
msgstr "отдалеченият сървър изпрати разделител без запазване на състоянието"
-#: remote-curl.c:715
+#: remote-curl.c:724
msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
msgstr ""
"данните за POST не могат да се прочетат наново, пробвайте да увеличите "
"настройката „http.postBuffer“"
-#: remote-curl.c:745
+#: remote-curl.c:754
#, c-format
msgid "remote-curl: bad line length character: %.4s"
msgstr "remote-curl: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
-#: remote-curl.c:747
+#: remote-curl.c:756
msgid "remote-curl: unexpected response end packet"
msgstr "remote-curl: неочакван пакет за край на отговор"
-#: remote-curl.c:823
+#: remote-curl.c:832
#, c-format
msgid "RPC failed; %s"
msgstr "Неуспешно отдалечено извикване. %s"
-#: remote-curl.c:863
+#: remote-curl.c:872
msgid "cannot handle pushes this big"
msgstr "толкова големи изтласквания не може да се изпълнят"
-#: remote-curl.c:978
+#: remote-curl.c:987
#, c-format
msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
msgstr ""
"заявката не може да бъде декомпресирана, грешка от „zlib“ при "
"декомпресиране: %d"
-#: remote-curl.c:982
+#: remote-curl.c:991
#, c-format
msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
msgstr ""
"заявката не може да бъде декомпресирана; грешка от „zlib“ при завършване: %d<"
-#: remote-curl.c:1032
+#: remote-curl.c:1041
#, c-format
msgid "%d bytes of length header were received"
msgstr "получени са %d байта от заглавна част"
-#: remote-curl.c:1034
+#: remote-curl.c:1043
#, c-format
msgid "%d bytes of body are still expected"
msgstr "очакват се още %d байта от тялото на отговора"
-#: remote-curl.c:1123
+#: remote-curl.c:1132
msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
-#: remote-curl.c:1138
+#: remote-curl.c:1147
msgid "fetch failed."
msgstr "неуспешно доставяне."
-#: remote-curl.c:1184
+#: remote-curl.c:1193
msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
-#: remote-curl.c:1228 remote-curl.c:1234
+#: remote-curl.c:1237 remote-curl.c:1243
#, c-format
msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
-#: remote-curl.c:1246 remote-curl.c:1361
+#: remote-curl.c:1255 remote-curl.c:1373
#, c-format
msgid "http transport does not support %s"
msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
-#: remote-curl.c:1282
+#: remote-curl.c:1291
msgid "git-http-push failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
-#: remote-curl.c:1467
+#: remote-curl.c:1479
msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
-#: remote-curl.c:1499
+#: remote-curl.c:1511
msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
-#: remote-curl.c:1506
+#: remote-curl.c:1518
msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
-#: remote-curl.c:1547
+#: remote-curl.c:1559
#, c-format
msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
@@ -24253,177 +24394,176 @@ msgid "Output information on each ref"
msgstr "Извеждане на информацията за всеки указател"
#: command-list.h:99
+msgid "Run a Git command on a list of repositories"
+msgstr "Изпълняване на команда на git за всяко хранилище от списъка"
+
+#: command-list.h:100
msgid "Prepare patches for e-mail submission"
msgstr "Подготвяне на кръпки за изпращане по е-поща"
-#: command-list.h:100
+#: command-list.h:101
msgid "Verifies the connectivity and validity of the objects in the database"
msgstr "Проверка на обектите и връзките тях в базата от данни за обектите"
-#: command-list.h:101
+#: command-list.h:102
msgid "Cleanup unnecessary files and optimize the local repository"
msgstr "Изчистване на ненужните файлове и оптимизиране на локалното хранилище"
-#: command-list.h:102
+#: command-list.h:103
msgid "Extract commit ID from an archive created using git-archive"
msgstr "Извеждане на идентификатора на подаване от архив на „git-archive“"
-#: command-list.h:103
+#: command-list.h:104
msgid "Print lines matching a pattern"
msgstr "Извеждане на редовете напасващи на шаблон"
-#: command-list.h:104
+#: command-list.h:105
msgid "A portable graphical interface to Git"
msgstr "Графичен интерфейс към Git"
-#: command-list.h:105
+#: command-list.h:106
msgid "Compute object ID and optionally creates a blob from a file"
msgstr ""
"Изчисляване на идентификатор на обект и евентуално създаване на обект-BLOB "
"от файл"
-#: command-list.h:106
+#: command-list.h:107
msgid "Display help information about Git"
msgstr "Извеждане на помощта за Git"
-#: command-list.h:107
+#: command-list.h:108
msgid "Server side implementation of Git over HTTP"
msgstr "Сървърна реализация на Git по HTTP"
-#: command-list.h:108
+#: command-list.h:109
msgid "Download from a remote Git repository via HTTP"
msgstr "Изтегляне на отдалечено хранилище по HTTP"
-#: command-list.h:109
+#: command-list.h:110
msgid "Push objects over HTTP/DAV to another repository"
msgstr "Изтласкване на обекти по HTTP/DAV към друго хранилище"
-#: command-list.h:110
+#: command-list.h:111
msgid "Send a collection of patches from stdin to an IMAP folder"
msgstr "Изпращане на поредица от кръпки на стандартния вход към папка по IMAP"
-#: command-list.h:111
+#: command-list.h:112
msgid "Build pack index file for an existing packed archive"
msgstr "Създаване на пакетен индекс за съществуващ пакетиран архив"
-#: command-list.h:112
+#: command-list.h:113
msgid "Create an empty Git repository or reinitialize an existing one"
msgstr "Създаване на празно хранилище на Git или зануляване на съществуващо"
-#: command-list.h:113
+#: command-list.h:114
msgid "Instantly browse your working repository in gitweb"
msgstr "Незабавно разглеждане на работното ви хранилище чрез „gitweb“"
-#: command-list.h:114
+#: command-list.h:115
msgid "Add or parse structured information in commit messages"
msgstr ""
"Добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
-#: command-list.h:115
+#: command-list.h:116
msgid "The Git repository browser"
msgstr "Разглеждане на хранилище на Git"
-#: command-list.h:116
+#: command-list.h:117
msgid "Show commit logs"
msgstr "Извеждане на журнала с подаванията"
-#: command-list.h:117
+#: command-list.h:118
msgid "Show information about files in the index and the working tree"
msgstr "Извеждане на информация за файловете в индекса и работното дърво"
-#: command-list.h:118
+#: command-list.h:119
msgid "List references in a remote repository"
msgstr "Извеждане на указателите в отдалечено хранилище"
-#: command-list.h:119
+#: command-list.h:120
msgid "List the contents of a tree object"
msgstr "Извеждане на съдържанието на обект-дърво"
-#: command-list.h:120
+#: command-list.h:121
msgid "Extracts patch and authorship from a single e-mail message"
msgstr "Изваждане на кръпка и авторството от е-писмо"
-#: command-list.h:121
+#: command-list.h:122
msgid "Simple UNIX mbox splitter program"
msgstr "Проста програма за разделяне на файлове във формат UNIX mbox"
-#: command-list.h:122
+#: command-list.h:123
msgid "Run tasks to optimize Git repository data"
msgstr "Изпълнение на задачи за оптимизиране на хранилището на Git"
-#: command-list.h:123
+#: command-list.h:124
msgid "Join two or more development histories together"
msgstr "Сливане на две или повече поредици/истории от промени"
-#: command-list.h:124
+#: command-list.h:125
msgid "Find as good common ancestors as possible for a merge"
msgstr "Откриване на най-подходящите общи предшественици за сливане"
-#: command-list.h:125
+#: command-list.h:126
msgid "Run a three-way file merge"
msgstr "Изпълнение на тройно сливане"
-#: command-list.h:126
+#: command-list.h:127
msgid "Run a merge for files needing merging"
msgstr "Сливане на файловете, които се нуждаят от това"
-#: command-list.h:127
+#: command-list.h:128
msgid "The standard helper program to use with git-merge-index"
msgstr "Стандартната помощна програма за „git-merge-index“"
-#: command-list.h:128
+#: command-list.h:129
msgid "Run merge conflict resolution tools to resolve merge conflicts"
msgstr "Изпълнение на програмите за коригиране на конфликтите при сливане"
-#: command-list.h:129
+#: command-list.h:130
msgid "Show three-way merge without touching index"
msgstr "Извеждане на тройно сливане без промяна на индекса"
-#: command-list.h:130
+#: command-list.h:131
msgid "Write and verify multi-pack-indexes"
msgstr "Запис и проверка на индексите за множество пакети"
-#: command-list.h:131
+#: command-list.h:132
msgid "Creates a tag object"
msgstr "Създаване на обект-етикет"
-#: command-list.h:132
+#: command-list.h:133
msgid "Build a tree-object from ls-tree formatted text"
msgstr "Създаване на обект-дърво от текст във формат „ls-tree“"
-#: command-list.h:133
+#: command-list.h:134
msgid "Move or rename a file, a directory, or a symlink"
msgstr "Преместване или преименуване на файл, директория или символна връзка"
-#: command-list.h:134
+#: command-list.h:135
msgid "Find symbolic names for given revs"
msgstr "Откриване на имената дадени на версия"
-#: command-list.h:135
+#: command-list.h:136
msgid "Add or inspect object notes"
msgstr "Добавяне или преглед на бележки към обект"
-#: command-list.h:136
+#: command-list.h:137
msgid "Import from and submit to Perforce repositories"
msgstr "Внасяне и подаване към хранилища на Perforce"
-#: command-list.h:137
+#: command-list.h:138
msgid "Create a packed archive of objects"
msgstr "Създаване на пакетиран архив от обекти"
-#: command-list.h:138
+#: command-list.h:139
msgid "Find redundant pack files"
msgstr "Намиране на повтарящи се пакетни файлове"
-#: command-list.h:139
+#: command-list.h:140
msgid "Pack heads and tags for efficient repository access"
msgstr "Пакетиране на върховете и етикетите за бърз достъп до хранилище"
-#: command-list.h:140
-msgid "Routines to help parsing remote repository access parameters"
-msgstr ""
-"Помощни програми за анализа на параметрите за достъп до отдалечено хранилище"
-
#: command-list.h:141
msgid "Compute unique ID for a patch"
msgstr "Генериране на уникален идентификатор на кръпка"
@@ -24733,52 +24873,37 @@ msgstr "Въвеждащ урок за Git"
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
-#: git-bisect.sh:79
+#: git-bisect.sh:48
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $arg"
msgstr "Неправилна версия: „${arg}“"
-#: git-bisect.sh:99
-#, sh-format
-msgid "Bad rev input: $bisected_head"
-msgstr "Неправилна версия: „$bisected_head“"
-
-#: git-bisect.sh:108
-#, sh-format
-msgid "Bad rev input: $rev"
-msgstr "Неправилна версия: „${rev}“"
-
-#: git-bisect.sh:117
-#, sh-format
-msgid "'git bisect $TERM_BAD' can take only one argument."
-msgstr "Командата „git bisect ${TERM_BAD}“ приема само един аргумент."
-
-#: git-bisect.sh:149
+#: git-bisect.sh:82
msgid "No logfile given"
msgstr "Не е зададен журнален файл"
-#: git-bisect.sh:150
+#: git-bisect.sh:83
#, sh-format
msgid "cannot read $file for replaying"
msgstr ""
"Журналният файл „${file}“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят "
"командите от него наново"
-#: git-bisect.sh:173
+#: git-bisect.sh:105
msgid "?? what are you talking about?"
msgstr ""
"Непозната команда. Възможните варианти са: „start“, „good“, „bad“, „skip“"
-#: git-bisect.sh:183
+#: git-bisect.sh:115
msgid "bisect run failed: no command provided."
msgstr "неуспешно двоично търсене, не е зададена команда."
-#: git-bisect.sh:188
+#: git-bisect.sh:120
#, sh-format
msgid "running $command"
msgstr "изпълнение на командата „${command}“"
-#: git-bisect.sh:195
+#: git-bisect.sh:127
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
@@ -24788,24 +24913,24 @@ msgstr ""
"изходният код от командата „${command}“ е ${res} — това е извън интервала "
"[0, 128)"
-#: git-bisect.sh:221
+#: git-bisect.sh:152
msgid "bisect run cannot continue any more"
msgstr "двоичното търсене не може да продължи"
-#: git-bisect.sh:227
+#: git-bisect.sh:158
#, sh-format
msgid ""
"bisect run failed:\n"
-"'bisect_state $state' exited with error code $res"
+"'bisect-state $state' exited with error code $res"
msgstr ""
"неуспешно двоично търсене:\n"
-"функцията „bisect_state ${state}“ завърши с код за грешка ${res}"
+"функцията „bisect-state ${state}“ завърши с код за грешка ${res}"
-#: git-bisect.sh:234
+#: git-bisect.sh:165
msgid "bisect run success"
msgstr "успешно двоично търсене"
-#: git-bisect.sh:242
+#: git-bisect.sh:173
msgid "We are not bisecting."
msgstr "В момента не се извършва двоично търсене."
@@ -24847,52 +24972,52 @@ msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
-#: git-submodule.sh:180
+#: git-submodule.sh:179
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
-#: git-submodule.sh:190
+#: git-submodule.sh:189
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:209
+#: git-submodule.sh:208
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:212
+#: git-submodule.sh:211
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
-#: git-submodule.sh:219
+#: git-submodule.sh:218
#, sh-format
msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
-#: git-submodule.sh:250
+#: git-submodule.sh:249
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:252
+#: git-submodule.sh:251
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:260
+#: git-submodule.sh:259
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:262
+#: git-submodule.sh:261
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -24909,37 +25034,37 @@ msgstr ""
"правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
"друго име като аргумент към опцията „--name“."
-#: git-submodule.sh:268
+#: git-submodule.sh:267
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:280
+#: git-submodule.sh:279
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:285
+#: git-submodule.sh:284
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:294
+#: git-submodule.sh:293
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:567
+#: git-submodule.sh:568
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:577
+#: git-submodule.sh:578
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:582
+#: git-submodule.sh:583
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -24948,7 +25073,7 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:600
+#: git-submodule.sh:601
#, sh-format
msgid ""
"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
@@ -24957,7 +25082,7 @@ msgstr ""
"Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
"доставяне на „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:606
+#: git-submodule.sh:607
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -24966,63 +25091,58 @@ msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„${sha1}“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:613
+#: git-submodule.sh:614
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:614
+#: git-submodule.sh:615
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:618
+#: git-submodule.sh:619
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:619
+#: git-submodule.sh:620
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:624
+#: git-submodule.sh:625
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:625
+#: git-submodule.sh:626
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:630
+#: git-submodule.sh:631
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:631
+#: git-submodule.sh:632
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:662
+#: git-submodule.sh:663
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-parse-remote.sh:89
-#, sh-format
-msgid "See git-${cmd}(1) for details."
-msgstr "За повече информация погледнете ръководството на „git-${cmd}(1)“"
-
#: git-rebase--preserve-merges.sh:109
msgid "Applied autostash."
msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
@@ -25429,14 +25549,14 @@ msgstr "Абсолютният път на работното дърво не м
msgid "%12s %12s %s"
msgstr "%14s %14s %s"
-#: git-add--interactive.perl:634
+#: git-add--interactive.perl:632
#, perl-format
msgid "touched %d path\n"
msgid_plural "touched %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл засегнат\n"
msgstr[1] "%d файла засегнати\n"
-#: git-add--interactive.perl:1058
+#: git-add--interactive.perl:1056
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for staging."
@@ -25445,7 +25565,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"добавено към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1061
+#: git-add--interactive.perl:1059
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for stashing."
@@ -25454,7 +25574,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"скътано"
-#: git-add--interactive.perl:1064
+#: git-add--interactive.perl:1062
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for unstaging."
@@ -25463,8 +25583,8 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"извадено от индекса."
-#: git-add--interactive.perl:1067 git-add--interactive.perl:1076
-#: git-add--interactive.perl:1082
+#: git-add--interactive.perl:1065 git-add--interactive.perl:1074
+#: git-add--interactive.perl:1080
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for applying."
@@ -25473,8 +25593,8 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за прилагане."
-#: git-add--interactive.perl:1070 git-add--interactive.perl:1073
-#: git-add--interactive.perl:1079
+#: git-add--interactive.perl:1068 git-add--interactive.perl:1071
+#: git-add--interactive.perl:1077
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for discarding."
@@ -25483,12 +25603,12 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за зануляване."
-#: git-add--interactive.perl:1116
+#: git-add--interactive.perl:1114
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for writing: %s"
msgstr "файлът за редактиране на парчето код не може да бъде отворен: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1123
+#: git-add--interactive.perl:1121
#, perl-format
msgid ""
"---\n"
@@ -25502,13 +25622,13 @@ msgstr ""
"За да пропуснете редовете започващи с „%s“ — изтрийте ги.\n"
"Редовете, които започват с „%s“ ще бъдат пропуснати.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1145
+#: git-add--interactive.perl:1143
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for reading: %s"
msgstr ""
"файлът за редактиране на парчето код не може да бъде отворен за четене: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1253
+#: git-add--interactive.perl:1251
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
@@ -25522,7 +25642,7 @@ msgstr ""
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1259
+#: git-add--interactive.perl:1257
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
@@ -25536,7 +25656,7 @@ msgstr ""
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла"
-#: git-add--interactive.perl:1265
+#: git-add--interactive.perl:1263
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
@@ -25550,7 +25670,7 @@ msgstr ""
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1271
+#: git-add--interactive.perl:1269
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -25564,7 +25684,7 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1277 git-add--interactive.perl:1295
+#: git-add--interactive.perl:1275 git-add--interactive.perl:1293
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -25581,7 +25701,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1283
+#: git-add--interactive.perl:1281
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -25598,7 +25718,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1289
+#: git-add--interactive.perl:1287
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -25615,7 +25735,7 @@ msgstr ""
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1301
+#: git-add--interactive.perl:1299
msgid ""
"y - apply this hunk to worktree\n"
"n - do not apply this hunk to worktree\n"
@@ -25629,7 +25749,7 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла"
-#: git-add--interactive.perl:1316
+#: git-add--interactive.perl:1314
msgid ""
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
@@ -25651,92 +25771,92 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: git-add--interactive.perl:1347
+#: git-add--interactive.perl:1345
msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!\n"
-#: git-add--interactive.perl:1362
+#: git-add--interactive.perl:1360
#, perl-format
msgid "ignoring unmerged: %s\n"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1481
+#: git-add--interactive.perl:1479
#, perl-format
msgid "Apply mode change to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп към работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1482
+#: git-add--interactive.perl:1480
#, perl-format
msgid "Apply deletion to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1483
+#: git-add--interactive.perl:1481
#, perl-format
msgid "Apply addition to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на добавянето към работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1484
+#: git-add--interactive.perl:1482
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето към работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1601
+#: git-add--interactive.perl:1599
msgid "No other hunks to goto\n"
msgstr "Няма други парчета\n"
-#: git-add--interactive.perl:1619
+#: git-add--interactive.perl:1617
#, perl-format
msgid "Invalid number: '%s'\n"
msgstr "Неправилен номер: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1624
+#: git-add--interactive.perl:1622
#, perl-format
msgid "Sorry, only %d hunk available.\n"
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available.\n"
msgstr[0] "Има само %d парче.\n"
msgstr[1] "Има само %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1659
+#: git-add--interactive.perl:1657
msgid "No other hunks to search\n"
msgstr "Няма други парчета за търсене\n"
-#: git-add--interactive.perl:1676
+#: git-add--interactive.perl:1674
#, perl-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s\n"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s\n"
-#: git-add--interactive.perl:1686
+#: git-add--interactive.perl:1684
msgid "No hunk matches the given pattern\n"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз\n"
-#: git-add--interactive.perl:1698 git-add--interactive.perl:1720
+#: git-add--interactive.perl:1696 git-add--interactive.perl:1718
msgid "No previous hunk\n"
msgstr "Няма друго парче преди това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1707 git-add--interactive.perl:1726
+#: git-add--interactive.perl:1705 git-add--interactive.perl:1724
msgid "No next hunk\n"
msgstr "Няма друго парче след това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1732
+#: git-add--interactive.perl:1730
msgid "Sorry, cannot split this hunk\n"
msgstr "Това парче не може да бъде разделено\n"
-#: git-add--interactive.perl:1738
+#: git-add--interactive.perl:1736
#, perl-format
msgid "Split into %d hunk.\n"
msgid_plural "Split into %d hunks.\n"
msgstr[0] "Разделяне на %d парче.\n"
msgstr[1] "Разделяне на %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1748
+#: git-add--interactive.perl:1746
msgid "Sorry, cannot edit this hunk\n"
msgstr "Това парче не може да бъде редактирано\n"
#. TRANSLATORS: please do not translate the command names
#. 'status', 'update', 'revert', etc.
-#: git-add--interactive.perl:1813
+#: git-add--interactive.perl:1811
msgid ""
"status - show paths with changes\n"
"update - add working tree state to the staged set of changes\n"
@@ -25757,19 +25877,19 @@ msgstr ""
" и индекса\n"
"add untracked — добавяне на неследените файлове към промените в индекса\n"
-#: git-add--interactive.perl:1830 git-add--interactive.perl:1835
-#: git-add--interactive.perl:1838 git-add--interactive.perl:1845
-#: git-add--interactive.perl:1848 git-add--interactive.perl:1855
-#: git-add--interactive.perl:1859 git-add--interactive.perl:1865
+#: git-add--interactive.perl:1828 git-add--interactive.perl:1840
+#: git-add--interactive.perl:1843 git-add--interactive.perl:1850
+#: git-add--interactive.perl:1853 git-add--interactive.perl:1860
+#: git-add--interactive.perl:1864 git-add--interactive.perl:1870
msgid "missing --"
msgstr "„--“ липсва"
-#: git-add--interactive.perl:1861
+#: git-add--interactive.perl:1866
#, perl-format
msgid "unknown --patch mode: %s"
msgstr "неизвестна стратегия за прилагане на кръпка: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1867 git-add--interactive.perl:1873
+#: git-add--interactive.perl:1872 git-add--interactive.perl:1878
#, perl-format
msgid "invalid argument %s, expecting --"
msgstr "указан е неправилен аргумент „%s“, а се очаква „--“."