summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2017-07-05 08:17:59 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2017-07-16 20:52:07 (GMT)
commitb61937fb629abff31e0e907e1b119fb2c74ceb09 (patch)
tree0e5ec015e6d0ae2c309d5c6027640ef85aad2386
parent0e2a0915b3360a4aec00143820b0bb5ad64efa90 (diff)
downloadgit-b61937fb629abff31e0e907e1b119fb2c74ceb09.zip
git-b61937fb629abff31e0e907e1b119fb2c74ceb09.tar.gz
git-b61937fb629abff31e0e907e1b119fb2c74ceb09.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (3206t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
-rw-r--r--po/bg.po6159
1 files changed, 3111 insertions, 3048 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 66e2b7e..c80f5cb 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -33,6 +33,7 @@
# cover letter придружаващо писмо
# reference repository еталонно хранилище
# grafted repository хранилище с присаждане
+# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
# thin pack съкратен пакет
# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
@@ -81,42 +82,20 @@
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
# split index разделяне на индекса
-# ----
+# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
-# ========================
-# „“…— ●≫ѝ→
-#
-# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
-#
-#
-# ========================
-# RECHECK
# ------------------------
# FIXME
# HEAD as a reference vs head of a branch
# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
# git fetch --al работи подобно на --all
-# ========================
-# GENERATE STATS
-# ------------------------
-# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
-# sort -u OUT > UNIQUE
-# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
-#
-# ========================
-# FIND NON FULLY TRANSLATED
-# ------------------------
-# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
-# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
-# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
-# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-05-05 09:35+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-05-07 09:24+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-15 11:57+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-07-14 10:54+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -125,37 +104,37 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: advice.c:55
+#: advice.c:58
#, c-format
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "Подсказка: %.*s\n"
-#: advice.c:83
+#: advice.c:86
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:85
+#: advice.c:88
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:87
+#: advice.c:90
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:89
+#: advice.c:92
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:91
+#: advice.c:94
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:93
+#: advice.c:96
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:101
+#: advice.c:104
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -163,23 +142,23 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:109
+#: advice.c:112
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:114 builtin/merge.c:1185
+#: advice.c:117 builtin/merge.c:1184
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:116
+#: advice.c:119
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:117
+#: advice.c:120
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:123
+#: advice.c:126
#, c-format
msgid ""
"Note: checking out '%s'.\n"
@@ -208,90 +187,100 @@ msgstr ""
" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
"\n"
-#: apply.c:57
+#: apply.c:58
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:73
+#: apply.c:74
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:125
+#: apply.c:126
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:127
+#: apply.c:128
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:130
+#: apply.c:131
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-#: apply.c:141
+#: apply.c:142
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-#: apply.c:144
+#: apply.c:145
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: apply.c:845
+#: apply.c:836
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: apply.c:854
+#: apply.c:845
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: apply.c:938
+#: apply.c:929
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: apply.c:977
+#: apply.c:967
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: apply.c:983
+#: apply.c:973
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: apply.c:984
+#: apply.c:974
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: apply.c:990
+#: apply.c:979
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: apply.c:1488
+#: apply.c:1008
+#, c-format
+msgid "invalid mode on line %d: %s"
+msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
+
+#: apply.c:1326
+#, c-format
+msgid "inconsistent header lines %d and %d"
+msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
+
+#: apply.c:1498
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: apply.c:1557
+#: apply.c:1567
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:1577
+#: apply.c:1587
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -306,71 +295,71 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1589
+#: apply.c:1600
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1759
+#: apply.c:1770
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1761
+#: apply.c:1772
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: apply.c:1795
+#: apply.c:1806
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: apply.c:1832
+#: apply.c:1843
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1834
+#: apply.c:1845
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: apply.c:1837
+#: apply.c:1848
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1984
+#: apply.c:1995
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2021
+#: apply.c:2032
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2182
+#: apply.c:2193
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2265
+#: apply.c:2276
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2269
+#: apply.c:2280
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2922
+#: apply.c:2933
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3041
+#: apply.c:3052
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -379,13 +368,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3053
+#: apply.c:3064
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3059
+#: apply.c:3070
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -394,316 +383,316 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3081
+#: apply.c:3092
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3089
+#: apply.c:3100
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3135
+#: apply.c:3146
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3145
+#: apply.c:3156
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3153
+#: apply.c:3164
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3171
+#: apply.c:3182
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3184
+#: apply.c:3195
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3190
+#: apply.c:3201
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3211
+#: apply.c:3222
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3333
+#: apply.c:3344
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3381 apply.c:3392 apply.c:3438 setup.c:253
+#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 setup.c:277
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3389
+#: apply.c:3400
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3418 apply.c:3658
+#: apply.c:3429 apply.c:3669
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3501 apply.c:3672
+#: apply.c:3512 apply.c:3683
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3510 apply.c:3680
+#: apply.c:3521 apply.c:3691
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3545
+#: apply.c:3556
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: apply.c:3548
+#: apply.c:3559
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3564 apply.c:3568
+#: apply.c:3575 apply.c:3579
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3580
+#: apply.c:3591
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3594
+#: apply.c:3605
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3599
+#: apply.c:3610
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3625
+#: apply.c:3636
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3697
+#: apply.c:3708
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3699
+#: apply.c:3710
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3850 apply.c:3852
+#: apply.c:3860 apply.c:3862
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3908
+#: apply.c:3918
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3911
+#: apply.c:3921
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3931
+#: apply.c:3941
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3936
+#: apply.c:3946
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3956
+#: apply.c:3966
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3960
+#: apply.c:3970
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:3975
+#: apply.c:3985
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4066
+#: apply.c:4076
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4073
+#: apply.c:4083
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4076
+#: apply.c:4086
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4081 builtin/checkout.c:252 builtin/reset.c:135
+#: apply.c:4091 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:138
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: apply.c:4085
+#: apply.c:4095
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4095
+#: apply.c:4105
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4233
+#: apply.c:4243
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4268
+#: apply.c:4278
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4274
+#: apply.c:4284
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4282
+#: apply.c:4292
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4288 apply.c:4432
+#: apply.c:4298 apply.c:4442
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4329
+#: apply.c:4339
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4333
+#: apply.c:4343
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4403
+#: apply.c:4413
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4501
+#: apply.c:4511
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4509
+#: apply.c:4519
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4512
+#: apply.c:4522
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4523
+#: apply.c:4533
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4531 builtin/fetch.c:739 builtin/fetch.c:988
+#: apply.c:4541 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:988
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4545
+#: apply.c:4555
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4549
+#: apply.c:4559
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4659
+#: apply.c:4669
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4667
+#: apply.c:4677
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4686
+#: apply.c:4696
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4823
+#: apply.c:4833
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4850
+#: apply.c:4860
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4856 apply.c:4871
+#: apply.c:4866 apply.c:4881
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4864
+#: apply.c:4874
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -712,262 +701,262 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4880 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:391
+#: apply.c:4890 builtin/add.c:513 builtin/mv.c:299 builtin/rm.c:391
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4911 apply.c:4914 builtin/am.c:2276 builtin/am.c:2279
-#: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
+#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260
+#: builtin/clone.c:115 builtin/fetch.c:93 builtin/pull.c:187
#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
-#: git-add--interactive.perl:239
+#: git-add--interactive.perl:197
msgid "path"
msgstr "път"
-#: apply.c:4912
+#: apply.c:4922
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4915
+#: apply.c:4925
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4917 builtin/am.c:2285
+#: apply.c:4927 builtin/am.c:2266
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4918
+#: apply.c:4928
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4921
+#: apply.c:4931
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4923
+#: apply.c:4933
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4927
+#: apply.c:4937
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4929
+#: apply.c:4939
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4931
+#: apply.c:4941
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4933
+#: apply.c:4943
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4935
+#: apply.c:4945
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4937
+#: apply.c:4947
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4939
+#: apply.c:4949
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4941
+#: apply.c:4951
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4943
+#: apply.c:4953
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:4946 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:515
+#: apply.c:4956 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:515
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:4948
+#: apply.c:4958
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:4949 builtin/am.c:2264
+#: apply.c:4959 builtin/am.c:2245
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:4950
+#: apply.c:4960
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4953 apply.c:4956
+#: apply.c:4963 apply.c:4966
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4969
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:4961
+#: apply.c:4971
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:4963
+#: apply.c:4973
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:4965
+#: apply.c:4975
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:4966 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
-#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:651
-#: builtin/log.c:1867 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:134
+#: apply.c:4976 builtin/add.c:270 builtin/check-ignore.c:21
+#: builtin/commit.c:1340 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:651
+#: builtin/log.c:1877 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:4968
+#: apply.c:4978
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4981
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:4973 builtin/am.c:2273
+#: apply.c:4983 builtin/am.c:2254
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:4984
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
-#: archive.c:12
+#: archive.c:13
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
-#: archive.c:13
+#: archive.c:14
msgid "git archive --list"
msgstr "git archive --list"
-#: archive.c:14
+#: archive.c:15
msgid ""
"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr ""
"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
"[ПЪТ…]"
-#: archive.c:15
+#: archive.c:16
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:332 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:300
+#: archive.c:333 builtin/add.c:154 builtin/add.c:492 builtin/rm.c:300
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:417
+#: archive.c:418
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:417
+#: archive.c:418
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:418 builtin/log.c:1436
+#: archive.c:419 builtin/log.c:1446
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:419
+#: archive.c:420
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:420 builtin/blame.c:2598 builtin/blame.c:2599 builtin/config.c:60
-#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:1061
-#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
-#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:129
+#: archive.c:421 builtin/blame.c:693 builtin/blame.c:694 builtin/config.c:61
+#: builtin/fast-export.c:989 builtin/fast-export.c:991 builtin/grep.c:1080
+#: builtin/hash-object.c:102 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
+#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:567 builtin/read-tree.c:120
#: parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:421 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:422 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:423
+#: archive.c:424
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:424
+#: archive.c:425
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:425
+#: archive.c:426
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
-#: archive.c:426
+#: archive.c:427
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:434
+#: archive.c:435
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:437
+#: archive.c:438
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:439 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:106
+#: archive.c:440 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:105 builtin/clone.c:108
#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:440 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:441 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:441 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
+#: archive.c:442 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:488
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:442 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:443 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:449
+#: archive.c:450
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:451
+#: archive.c:452
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:453
+#: archive.c:454
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:475
+#: archive.c:476
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:482
+#: archive.c:483
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-#: attr.c:212
+#: attr.c:214
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid attribute name"
msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
-#: attr.c:408
+#: attr.c:410
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -975,27 +964,22 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: bisect.c:444
-#, c-format
-msgid "Could not open file '%s'"
-msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори"
-
-#: bisect.c:449
+#: bisect.c:447
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:657
+#: bisect.c:655
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:710
+#: bisect.c:708
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:734
+#: bisect.c:732
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -1004,7 +988,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:739
+#: bisect.c:737
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1013,7 +997,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:744
+#: bisect.c:742
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1022,7 +1006,7 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:752
+#: bisect.c:750
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -1033,7 +1017,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:765
+#: bisect.c:763
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1044,36 +1028,36 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:800
+#: bisect.c:798
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:851
+#: bisect.c:849
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:868 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:255
+#: bisect.c:866 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:256
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:919
+#: bisect.c:917
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:949
+#: bisect.c:947
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:969
+#: bisect.c:967
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:977
+#: bisect.c:975
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1082,15 +1066,16 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:996
+#: bisect.c:994
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
-#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
-#. "(roughly %d steps)" translation
+#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
+#. steps)" translation.
+#.
#: bisect.c:1000
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
@@ -1098,6 +1083,44 @@ msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
+#: blame.c:1757
+msgid "--contents and --reverse do not blend well."
+msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
+
+#: blame.c:1768
+msgid "cannot use --contents with final commit object name"
+msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
+
+#: blame.c:1788
+msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
+msgstr ""
+"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
+"указването на крайно подаване"
+
+#: blame.c:1797 bundle.c:164 ref-filter.c:1919 sequencer.c:1166
+#: sequencer.c:2328 builtin/commit.c:1058 builtin/log.c:356 builtin/log.c:907
+#: builtin/log.c:1357 builtin/log.c:1683 builtin/log.c:1926 builtin/merge.c:360
+#: builtin/shortlog.c:177
+msgid "revision walk setup failed"
+msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
+
+#: blame.c:1815
+msgid ""
+"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
+msgstr ""
+"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
+"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
+
+#: blame.c:1826
+#, c-format
+msgid "no such path %s in %s"
+msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
+
+#: blame.c:1837
+#, c-format
+msgid "cannot read blob %s for path %s"
+msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
+
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
@@ -1232,7 +1255,7 @@ msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-#: branch.c:364
+#: branch.c:366
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
@@ -1242,93 +1265,86 @@ msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
-#: bundle.c:61
+#: bundle.c:62
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:87 sequencer.c:1341 sequencer.c:1767 builtin/commit.c:777
+#: bundle.c:88 sequencer.c:1344 sequencer.c:1770 builtin/commit.c:778
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
-#: bundle.c:139
+#: bundle.c:140
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2321
-#: builtin/blame.c:2811 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:353
-#: builtin/log.c:897 builtin/log.c:1347 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1916
-#: builtin/merge.c:359 builtin/shortlog.c:176
-msgid "revision walk setup failed"
-msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-
-#: bundle.c:185
+#: bundle.c:186
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
-#: bundle.c:192
+#: bundle.c:193
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
-#: bundle.c:194
+#: bundle.c:195
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:253
+#: bundle.c:254
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: bundle.c:264
+#: bundle.c:265
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:304
+#: bundle.c:307
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:353
+#: bundle.c:356
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:443 builtin/log.c:170 builtin/log.c:1579 builtin/shortlog.c:281
+#: bundle.c:446 builtin/log.c:173 builtin/log.c:1589 builtin/shortlog.c:282
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:451
+#: bundle.c:454
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:463
+#: bundle.c:466
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:491
+#: bundle.c:494
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
-#: color.c:300
+#: color.c:301
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:40 sequencer.c:1579 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455
-#: builtin/am.c:1489 builtin/am.c:2126
+#: commit.c:41 sequencer.c:1582 builtin/am.c:420 builtin/am.c:456
+#: builtin/am.c:1469 builtin/am.c:2107
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: commit.c:42
+#: commit.c:43
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
@@ -1347,165 +1363,165 @@ msgstr ""
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:191
+#: config.c:186
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
-#: config.c:711
+#: config.c:720
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
-#: config.c:715
+#: config.c:724
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-#: config.c:719
+#: config.c:728
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-#: config.c:723
+#: config.c:732
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
-#: config.c:727
+#: config.c:736
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
-#: config.c:731
+#: config.c:740
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-#: config.c:859
+#: config.c:868
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
-#: config.c:859
+#: config.c:868
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
-#: config.c:865
+#: config.c:874
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
-#: config.c:870
+#: config.c:879
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
-#: config.c:873
+#: config.c:882
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
-#: config.c:876
+#: config.c:885
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
-#: config.c:879
+#: config.c:888
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
-#: config.c:882
+#: config.c:891
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
-#: config.c:885
+#: config.c:894
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:980
+#: config.c:989
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:1075 config.c:1086
+#: config.c:1084 config.c:1095
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:1203
+#: config.c:1212
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1359
+#: config.c:1368
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1557
+#: config.c:1564
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:1611
+#: config.c:1894
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:1970
+#: config.c:2064
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:1991
+#: config.c:2085
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
-#: config.c:2017
+#: config.c:2111
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2028
+#: config.c:2122
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2030
+#: config.c:2124
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2089
+#: config.c:2183
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2423 config.c:2648
+#: config.c:2517 config.c:2745
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2541
+#: config.c:2635
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2543 builtin/remote.c:774
+#: config.c:2637 builtin/remote.c:775
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: connect.c:49
+#: connect.c:50
msgid "The remote end hung up upon initial contact"
msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
-#: connect.c:51
+#: connect.c:52
msgid ""
"Could not read from remote repository.\n"
"\n"
@@ -1517,7 +1533,7 @@ msgstr ""
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
-#: connected.c:63 builtin/fsck.c:190 builtin/prune.c:140
+#: connected.c:63 builtin/fsck.c:191 builtin/prune.c:141
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
@@ -1533,7 +1549,7 @@ msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
-#: convert.c:201
+#: convert.c:205
#, c-format
msgid ""
"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
@@ -1543,12 +1559,12 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:205
+#: convert.c:209
#, c-format
msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
-#: convert.c:211
+#: convert.c:215
#, c-format
msgid ""
"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
@@ -1559,79 +1575,29 @@ msgstr ""
"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
"директория."
-#: convert.c:215
+#: convert.c:219
#, c-format
msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
msgstr ""
"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
-#: date.c:97
+#: date.c:116
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
-#: date.c:103
-#, c-format
-msgid "%lu second ago"
-msgid_plural "%lu seconds ago"
-msgstr[0] "преди %lu секунда"
-msgstr[1] "преди %lu секунди"
-
-#: date.c:110
-#, c-format
-msgid "%lu minute ago"
-msgid_plural "%lu minutes ago"
-msgstr[0] "преди %lu минута"
-msgstr[1] "преди %lu минути"
-
-#: date.c:117
-#, c-format
-msgid "%lu hour ago"
-msgid_plural "%lu hours ago"
-msgstr[0] "преди %lu час"
-msgstr[1] "преди %lu часа"
-
-#: date.c:124
-#, c-format
-msgid "%lu day ago"
-msgid_plural "%lu days ago"
-msgstr[0] "преди %lu ден"
-msgstr[1] "преди %lu дена"
-
-#: date.c:130
-#, c-format
-msgid "%lu week ago"
-msgid_plural "%lu weeks ago"
-msgstr[0] "преди %lu седмица"
-msgstr[1] "преди %lu седмици"
-
-#: date.c:137
-#, c-format
-msgid "%lu month ago"
-msgid_plural "%lu months ago"
-msgstr[0] "преди %lu месец"
-msgstr[1] "преди %lu месеца"
-
-#: date.c:148
-#, c-format
-msgid "%lu year"
-msgid_plural "%lu years"
-msgstr[0] "%lu година"
-msgstr[1] "%lu години"
+#: date.c:122 date.c:129 date.c:136 date.c:143 date.c:149 date.c:156 date.c:167
+#: date.c:175 date.c:180
+msgid "%"
+msgid_plural "%"
+msgstr[0] "%"
+msgstr[1] "%"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:151
-#, c-format
-msgid "%s, %lu month ago"
-msgid_plural "%s, %lu months ago"
-msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
-msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
-
-#: date.c:156 date.c:161
-#, c-format
-msgid "%lu year ago"
-msgid_plural "%lu years ago"
-msgstr[0] "преди %lu година"
-msgstr[1] "преди %lu години"
+#: date.c:170
+msgid "%s, %"
+msgid_plural "%s, %"
+msgstr[0] "%s, %"
+msgstr[1] "%s, %"
#: diffcore-order.c:24
#, c-format
@@ -1642,29 +1608,29 @@ msgstr "файлът с подредбата на съответствията
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-#: diff.c:62
+#: diff.c:63
#, c-format
msgid "option '%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: diff.c:124
+#: diff.c:125
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
-#: diff.c:129
+#: diff.c:130
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:281
+#: diff.c:282
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:344
+#: diff.c:342
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -1673,23 +1639,23 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3102
+#: diff.c:3101
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:3428
+#: diff.c:3427
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:3518
+#: diff.c:3517
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:3681
+#: diff.c:3680
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -1698,281 +1664,281 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3695
+#: diff.c:3694
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:4719
+#: diff.c:4716
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:4722
+#: diff.c:4719
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
-#: diff.c:4725
+#: diff.c:4722
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:1899
+#: dir.c:1948
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:2018
+#: dir.c:2067
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr ""
"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
-#: dir.c:2776 dir.c:2781
+#: dir.c:2846 dir.c:2851
#, c-format
msgid "could not create directories for %s"
msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
-#: dir.c:2806
+#: dir.c:2876
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
-#: entry.c:280
+#: entry.c:281
#, c-format
msgid "could not stat file '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
-#: fetch-pack.c:249
+#: fetch-pack.c:251
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:261
+#: fetch-pack.c:263
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
-#: fetch-pack.c:280 builtin/archive.c:63
+#: fetch-pack.c:282 builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "отдалечена грешка: %s"
-#: fetch-pack.c:281
+#: fetch-pack.c:283
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
-#: fetch-pack.c:333
+#: fetch-pack.c:335
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:419
+#: fetch-pack.c:421
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:425
+#: fetch-pack.c:427
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:427
+#: fetch-pack.c:429
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:430
+#: fetch-pack.c:432
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:432
+#: fetch-pack.c:434
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:435
+#: fetch-pack.c:437
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
-#: fetch-pack.c:474
+#: fetch-pack.c:476
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:488
+#: fetch-pack.c:490
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:521
+#: fetch-pack.c:523
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:531 progress.c:235
+#: fetch-pack.c:533 progress.c:235
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:543
+#: fetch-pack.c:545
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:589
+#: fetch-pack.c:591
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:737
+#: fetch-pack.c:775
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:775
+#: fetch-pack.c:813
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:783
+#: fetch-pack.c:821
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:839
+#: fetch-pack.c:877
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:855
+#: fetch-pack.c:893
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:857
+#: fetch-pack.c:895
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:884
+#: fetch-pack.c:922
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:888
+#: fetch-pack.c:926
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:891
+#: fetch-pack.c:929
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
-#: fetch-pack.c:897
+#: fetch-pack.c:935
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
-#: fetch-pack.c:901
+#: fetch-pack.c:939
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
-#: fetch-pack.c:905
+#: fetch-pack.c:943
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
-#: fetch-pack.c:909
+#: fetch-pack.c:947
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:913
+#: fetch-pack.c:951
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:923
+#: fetch-pack.c:961
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-#: fetch-pack.c:930
+#: fetch-pack.c:968
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:936
+#: fetch-pack.c:974
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:940
+#: fetch-pack.c:978
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:942
+#: fetch-pack.c:980
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:953
+#: fetch-pack.c:991
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:1003
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1127
+#: fetch-pack.c:1165
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1149
+#: fetch-pack.c:1187
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1152
+#: fetch-pack.c:1190
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
-#: gpg-interface.c:185
+#: gpg-interface.c:181
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-#: gpg-interface.c:215
+#: gpg-interface.c:211
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:217
+#: gpg-interface.c:213
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
-#: graph.c:96
+#: graph.c:97
#, c-format
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:1796
+#: grep.c:1981
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:1813 builtin/clone.c:399 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:133
+#: grep.c:1998 builtin/clone.c:403 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:134
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:1824
+#: grep.c:2009
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
-#: help.c:218
+#: help.c:179
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
-#: help.c:225
+#: help.c:186
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-#: help.c:256
+#: help.c:217
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:321
+#: help.c:281
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -1981,51 +1947,73 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:376
+#: help.c:336
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:398
+#: help.c:358
#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
-"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
+msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
-"не\n"
-"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
-"предвид „%s“"
+"не съществува."
+
+#: help.c:363
+#, c-format
+msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
+msgstr ""
+"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
-#: help.c:403
+#: help.c:368
#, c-format
-msgid "in %0.1f seconds automatically..."
-msgstr "след %0.1f секунди…"
+msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
+msgstr ""
+"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
+"имате предвид „%s“."
-#: help.c:410
+#: help.c:376
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:414 help.c:480
+#: help.c:380
msgid ""
"\n"
-"Did you mean this?"
+"The most similar command is"
msgid_plural ""
"\n"
-"Did you mean one of these?"
+"The most similar commands are"
msgstr[0] ""
"\n"
-"Команда с подобно име е:"
+"Най-близката команда е"
msgstr[1] ""
"\n"
-"Команди с подобно име са:"
+"Най-близките команди са"
-#: help.c:476
+#: help.c:395
+msgid "git version [<options>]"
+msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
+
+#: help.c:456
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: ident.c:343
+#: help.c:460
+msgid ""
+"\n"
+"Did you mean this?"
+msgid_plural ""
+"\n"
+"Did you mean one of these?"
+msgstr[0] ""
+"\n"
+"Команда с подобно име е:"
+msgstr[1] ""
+"\n"
+"Команди с подобно име са:"
+
+#: ident.c:342
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
@@ -2052,37 +2040,37 @@ msgstr ""
"хранилище.\n"
"\n"
-#: ident.c:367
+#: ident.c:366
msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
-#: ident.c:372
+#: ident.c:371
#, c-format
msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
msgstr ""
"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
"„%s“)"
-#: ident.c:382
+#: ident.c:381
msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
-#: ident.c:388
+#: ident.c:387
#, c-format
msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
-#: ident.c:396
+#: ident.c:395
#, c-format
msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
-#: ident.c:402
+#: ident.c:401
#, c-format
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:417 builtin/commit.c:611
+#: ident.c:416 builtin/commit.c:612
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
@@ -2115,80 +2103,80 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:96 builtin/am.c:1999 builtin/am.c:2034 builtin/checkout.c:393
-#: builtin/checkout.c:607 builtin/clone.c:749
+#: merge.c:96 builtin/am.c:1980 builtin/am.c:2015 builtin/checkout.c:377
+#: builtin/checkout.c:591 builtin/clone.c:753
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:209
+#: merge-recursive.c:210
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:231 merge-recursive.c:239
+#: merge-recursive.c:232 merge-recursive.c:240
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
-#: merge-recursive.c:303
+#: merge-recursive.c:304
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:727
+#: merge-recursive.c:728
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:738
+#: merge-recursive.c:739
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:752 merge-recursive.c:771
+#: merge-recursive.c:753 merge-recursive.c:772
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:761
+#: merge-recursive.c:762
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:803 builtin/cat-file.c:34
+#: merge-recursive.c:804 builtin/cat-file.c:36
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:805
+#: merge-recursive.c:806
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:829
+#: merge-recursive.c:830
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:840
+#: merge-recursive.c:841
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:845
+#: merge-recursive.c:846
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:985
+#: merge-recursive.c:986
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:989
+#: merge-recursive.c:990
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1092
+#: merge-recursive.c:1093
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2197,7 +2185,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1097
+#: merge-recursive.c:1098
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2206,7 +2194,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1104
+#: merge-recursive.c:1105
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2215,7 +2203,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1109
+#: merge-recursive.c:1110
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -2224,20 +2212,20 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1143
+#: merge-recursive.c:1144
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1143
+#: merge-recursive.c:1144
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1200
+#: merge-recursive.c:1201
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1225
+#: merge-recursive.c:1226
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -2246,139 +2234,139 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1230
+#: merge-recursive.c:1231
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1292
+#: merge-recursive.c:1293
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1325
+#: merge-recursive.c:1326
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1528
+#: merge-recursive.c:1529
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1543
+#: merge-recursive.c:1544
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:1550 merge-recursive.c:1780
+#: merge-recursive.c:1551 merge-recursive.c:1781
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1607
+#: merge-recursive.c:1608
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:1610
+#: merge-recursive.c:1611
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:1679
+#: merge-recursive.c:1680
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:1679
+#: merge-recursive.c:1680
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:1689
+#: merge-recursive.c:1690
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:1696
+#: merge-recursive.c:1697
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:1732
+#: merge-recursive.c:1733
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:1746
+#: merge-recursive.c:1747
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1750 git-submodule.sh:944
+#: merge-recursive.c:1751 git-submodule.sh:945
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:1751
+#: merge-recursive.c:1752
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1845
+#: merge-recursive.c:1846
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1871
+#: merge-recursive.c:1872
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:1877
+#: merge-recursive.c:1878
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:1883
+#: merge-recursive.c:1884
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1892
+#: merge-recursive.c:1893
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1929
+#: merge-recursive.c:1930
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:1938
+#: merge-recursive.c:1939
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:2021
+#: merge-recursive.c:2022
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:2034
+#: merge-recursive.c:2035
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:2073
+#: merge-recursive.c:2074
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2136
+#: merge-recursive.c:2137
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2150 builtin/merge.c:645 builtin/merge.c:792
+#: merge-recursive.c:2151 builtin/merge.c:646 builtin/merge.c:793
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -2405,25 +2393,27 @@ msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
-#: notes-utils.c:41
+#: notes-utils.c:42
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
-#: notes-utils.c:100
+#: notes-utils.c:101
#, c-format
msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
-#: notes-utils.c:110
+#: notes-utils.c:111
#, c-format
msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
-#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
-#. environment variable, the second %s is its value
-#: notes-utils.c:137
+#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
+#. the environment variable, the second %s is
+#. its value.
+#.
+#: notes-utils.c:141
#, c-format
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
@@ -2433,28 +2423,29 @@ msgstr "Зададена е лоша стойност на променлива
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: parse-options.c:572
+#: parse-options.c:573
msgid "..."
msgstr "…"
-#: parse-options.c:590
+#: parse-options.c:591
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "употреба: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
-#. one in "usage: %s" translation
-#: parse-options.c:594
+#. one in "usage: %s" translation.
+#.
+#: parse-options.c:597
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " или: %s"
-#: parse-options.c:597
+#: parse-options.c:600
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
-#: parse-options.c:631
+#: parse-options.c:634
msgid "-NUM"
msgstr "-ЧИСЛО"
@@ -2463,34 +2454,34 @@ msgstr "-ЧИСЛО"
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: path.c:810
+#: path.c:890
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
-#: pathspec.c:125
+#: pathspec.c:129
msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
msgstr ""
"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
-#: pathspec.c:143
+#: pathspec.c:147
msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
-#: pathspec.c:146
+#: pathspec.c:150
msgid "attr spec must not be empty"
msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
-#: pathspec.c:189
+#: pathspec.c:193
#, c-format
msgid "invalid attribute name %s"
msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
-#: pathspec.c:254
+#: pathspec.c:258
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:261
+#: pathspec.c:265
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
@@ -2498,51 +2489,46 @@ msgstr ""
"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
"други глобални настройки за пътища"
-#: pathspec.c:301
+#: pathspec.c:305
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
-#: pathspec.c:322
+#: pathspec.c:326
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
-#: pathspec.c:327
+#: pathspec.c:331
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
-#: pathspec.c:365
+#: pathspec.c:369
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
-#: pathspec.c:421 pathspec.c:443
-#, c-format
-msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
-msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
-
-#: pathspec.c:483
+#: pathspec.c:428
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:496
+#: pathspec.c:441
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
-#: pathspec.c:584
+#: pathspec.c:515
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
-#: pathspec.c:594
+#: pathspec.c:525
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:644
+#: pathspec.c:575
msgid ""
"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
"use . instead if you meant to match all paths"
@@ -2551,16 +2537,16 @@ msgstr ""
"следващи версии на Git. Ако искате съвпадение с всички пътища, използвайте: "
"„.“"
-#: pathspec.c:668
+#: pathspec.c:599
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-#: pretty.c:982
+#: pretty.c:963
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: read-cache.c:1442
+#: read-cache.c:1443
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -2569,7 +2555,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1452
+#: read-cache.c:1453
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -2579,46 +2565,51 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:2375 sequencer.c:1350 sequencer.c:2048
+#: read-cache.c:2308 builtin/merge.c:1019
+#, c-format
+msgid "could not close '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се затвори"
+
+#: read-cache.c:2383 sequencer.c:1353 sequencer.c:2054
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: read-cache.c:2388
+#: read-cache.c:2396
#, c-format
msgid "unable to open git dir: %s"
msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
-#: read-cache.c:2400
+#: read-cache.c:2408
#, c-format
msgid "unable to unlink: %s"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: refs.c:620 builtin/merge.c:844
+#: refs.c:622
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: refs.c:1667
+#: refs.c:1769
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs/files-backend.c:1631
+#: refs/files-backend.c:1664
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:1634
+#: refs/files-backend.c:1667
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-#: refs/files-backend.c:1643
+#: refs/files-backend.c:1676
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1780
+#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1811
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
@@ -2637,303 +2628,305 @@ msgstr "назад с %d"
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:104
+#: ref-filter.c:105
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:106
+#: ref-filter.c:107
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:120
+#: ref-filter.c:121
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:124
+#: ref-filter.c:125
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:126
+#: ref-filter.c:127
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:166
+#: ref-filter.c:167
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:173
+#: ref-filter.c:174
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:180
+#: ref-filter.c:181
#, c-format
msgid "%%(trailers) does not take arguments"
msgstr "%%(trailers) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:199
+#: ref-filter.c:200
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:201
+#: ref-filter.c:202
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:214
+#: ref-filter.c:215
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
-#: ref-filter.c:218
+#: ref-filter.c:219
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:245
+#: ref-filter.c:246
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:257
+#: ref-filter.c:258
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:261
+#: ref-filter.c:262
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:267
+#: ref-filter.c:268
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:271
+#: ref-filter.c:272
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:286
+#: ref-filter.c:287
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:371
+#: ref-filter.c:378
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:397
+#: ref-filter.c:404
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:501
+#: ref-filter.c:508
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:561
+#: ref-filter.c:568
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:563
+#: ref-filter.c:570
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:565
+#: ref-filter.c:572
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:591
+#: ref-filter.c:598
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:593
+#: ref-filter.c:600
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:595
+#: ref-filter.c:602
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:608
+#: ref-filter.c:615
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:663
+#: ref-filter.c:670
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
-#: ref-filter.c:1247
+#: ref-filter.c:1254
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:1250
+#: ref-filter.c:1257
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
-#. TRANSLATORS: make sure this matches
-#. "HEAD detached at " in wt-status.c
-#: ref-filter.c:1256
+#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
+#. detached at " in wt-status.c
+#.
+#: ref-filter.c:1265
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-#. TRANSLATORS: make sure this matches
-#. "HEAD detached from " in wt-status.c
-#: ref-filter.c:1261
+#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
+#. detached from " in wt-status.c
+#.
+#: ref-filter.c:1272
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-#: ref-filter.c:1265
+#: ref-filter.c:1276
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1420 ref-filter.c:1451
+#: ref-filter.c:1426 ref-filter.c:1457
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1423 ref-filter.c:1454
+#: ref-filter.c:1429 ref-filter.c:1460
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1692
+#: ref-filter.c:1760
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:1759
+#: ref-filter.c:1827
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:1764
+#: ref-filter.c:1832
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:2028
+#: ref-filter.c:2095
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2109
+#: ref-filter.c:2176
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: remote.c:754
+#: remote.c:747
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:758
+#: remote.c:751
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:762
+#: remote.c:755
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:770
+#: remote.c:763
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1685 remote.c:1787
+#: remote.c:1680 remote.c:1782
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1694
+#: remote.c:1689
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1697
+#: remote.c:1692
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1703
+#: remote.c:1698
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1718
+#: remote.c:1713
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1730
+#: remote.c:1725
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1741
+#: remote.c:1736
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1754
+#: remote.c:1749
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1776
+#: remote.c:1771
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:2081
+#: remote.c:2076
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2085
+#: remote.c:2080
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2088
+#: remote.c:2083
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:2092
+#: remote.c:2087
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2098
+#: remote.c:2093
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2101
+#: remote.c:2096
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -2941,11 +2934,11 @@ msgid_plural ""
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2109
+#: remote.c:2104
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2112
+#: remote.c:2107
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -2960,52 +2953,47 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2122
+#: remote.c:2117
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: revision.c:2158
+#: revision.c:2187
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2161
+#: revision.c:2190
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2355
+#: revision.c:2384
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: run-command.c:125
+#: run-command.c:644
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:127
-#, c-format
-msgid "dup2(%d,%d) failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
-
-#: send-pack.c:150
+#: send-pack.c:151
#, c-format
msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
msgstr ""
"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
-#: send-pack.c:152
+#: send-pack.c:153
#, c-format
msgid "remote unpack failed: %s"
msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
-#: send-pack.c:315
+#: send-pack.c:316
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:428
+#: send-pack.c:429
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:430
+#: send-pack.c:431
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -3013,32 +3001,32 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:442
+#: send-pack.c:443
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:447
+#: send-pack.c:448
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:215
+#: sequencer.c:216
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:217
+#: sequencer.c:218
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:219
+#: sequencer.c:220
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:221
+#: sequencer.c:222
#, c-format
msgid "Unknown action: %d"
msgstr "Неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:278
+#: sequencer.c:279
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -3046,7 +3034,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:281
+#: sequencer.c:282
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -3056,63 +3044,63 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:294 sequencer.c:1682
+#: sequencer.c:295 sequencer.c:1685
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:297 sequencer.c:1560 sequencer.c:1687 sequencer.c:1701
+#: sequencer.c:298 sequencer.c:1563 sequencer.c:1690 sequencer.c:1704
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: sequencer.c:301
+#: sequencer.c:302
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:305 sequencer.c:1565 sequencer.c:1689
+#: sequencer.c:306 sequencer.c:1568 sequencer.c:1692
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се завърши."
-#: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1586 builtin/am.c:257
-#: builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1018
+#: sequencer.c:330 sequencer.c:817 sequencer.c:1589 builtin/am.c:258
+#: builtin/commit.c:750 builtin/merge.c:1017
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:355
+#: sequencer.c:356
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:359
+#: sequencer.c:360
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:388
+#: sequencer.c:389
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
-#. * "rebase -i".
+#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:470
+#: sequencer.c:472
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:489
+#: sequencer.c:491
msgid "could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
-#: sequencer.c:509
+#: sequencer.c:511
msgid "unable to update cache tree\n"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
-#: sequencer.c:592
+#: sequencer.c:595
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -3141,17 +3129,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:694
+#: sequencer.c:697
#, c-format
msgid "could not parse commit %s\n"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:699
+#: sequencer.c:702
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s\n"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:824
#, c-format
msgid ""
"unexpected 1st line of squash message:\n"
@@ -3162,7 +3150,7 @@ msgstr ""
"\n"
" %.*s"
-#: sequencer.c:827
+#: sequencer.c:830
#, c-format
msgid ""
"invalid 1st line of squash message:\n"
@@ -3173,239 +3161,239 @@ msgstr ""
"\n"
" %.*s"
-#: sequencer.c:833 sequencer.c:858
+#: sequencer.c:836 sequencer.c:861
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:842
+#: sequencer.c:845
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За смачкване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:844
+#: sequencer.c:847
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:846
+#: sequencer.c:849
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:852
+#: sequencer.c:855
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:861 git-rebase--interactive.sh:445
+#: sequencer.c:864 git-rebase--interactive.sh:445
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:869
+#: sequencer.c:872
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:876
+#: sequencer.c:879
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №${%d}:"
-#: sequencer.c:881
+#: sequencer.c:884
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №${%d} ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:886
+#: sequencer.c:889
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:952
+#: sequencer.c:955
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:970
+#: sequencer.c:973
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:978
+#: sequencer.c:981
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:982
+#: sequencer.c:985
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
-#: sequencer.c:988
+#: sequencer.c:991
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1009
+#: sequencer.c:1012
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1071 sequencer.c:1827
+#: sequencer.c:1075 sequencer.c:1830
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1122
+#: sequencer.c:1126
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1123
+#: sequencer.c:1127
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:1165
+#: sequencer.c:1169
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:1175
+#: sequencer.c:1179
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:1182
+#: sequencer.c:1186
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:1303
+#: sequencer.c:1306
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:1311
+#: sequencer.c:1314
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:1344
+#: sequencer.c:1347
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:1356
+#: sequencer.c:1359
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:1358
+#: sequencer.c:1361
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:1363
+#: sequencer.c:1366
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:1374
+#: sequencer.c:1377
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:1376
+#: sequencer.c:1379
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:1439
+#: sequencer.c:1442
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:1442
+#: sequencer.c:1445
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:1499
+#: sequencer.c:1502
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:1537
+#: sequencer.c:1540
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1538
+#: sequencer.c:1541
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:1541
+#: sequencer.c:1544
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:1555
+#: sequencer.c:1558
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:1611 sequencer.c:2181
+#: sequencer.c:1614 sequencer.c:2188
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1613
+#: sequencer.c:1616
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1615 sequencer.c:1649
+#: sequencer.c:1618 sequencer.c:1652
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:1635 builtin/grep.c:910
+#: sequencer.c:1638 builtin/grep.c:929
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:1637
+#: sequencer.c:1640
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:1638
+#: sequencer.c:1641
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:1644
+#: sequencer.c:1647
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:1655
+#: sequencer.c:1658
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:1792 sequencer.c:2080
+#: sequencer.c:1795 sequencer.c:2086
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:1832 builtin/difftool.c:616
+#: sequencer.c:1835 builtin/difftool.c:633
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:1848
+#: sequencer.c:1851
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:1853
+#: sequencer.c:1856
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -3420,11 +3408,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1859
+#: sequencer.c:1862
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:1865
+#: sequencer.c:1868
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -3441,17 +3429,17 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1920 git-rebase.sh:169
+#: sequencer.c:1925
#, c-format
-msgid "Applied autostash."
-msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
+msgid "Applied autostash.\n"
+msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:1932
+#: sequencer.c:1937
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:1934 git-rebase.sh:173
+#: sequencer.c:1940 git-rebase.sh:173
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -3462,57 +3450,57 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:2016
+#: sequencer.c:2022
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:2058
+#: sequencer.c:2064
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:2088
+#: sequencer.c:2094
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2092
+#: sequencer.c:2099
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:2099
+#: sequencer.c:2106
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2106
+#: sequencer.c:2113
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:2190
+#: sequencer.c:2197
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:2195
+#: sequencer.c:2202
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:2204
+#: sequencer.c:2211
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:2206
+#: sequencer.c:2213
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:2208
+#: sequencer.c:2215
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:2211
+#: sequencer.c:2218
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -3522,25 +3510,25 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:2221
+#: sequencer.c:2228
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:2301
+#: sequencer.c:2308
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:2305
+#: sequencer.c:2312
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:2338
+#: sequencer.c:2345
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: setup.c:165
+#: setup.c:171
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -3551,7 +3539,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
-#: setup.c:178
+#: setup.c:184
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -3564,7 +3552,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:228
+#: setup.c:252
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -3576,36 +3564,36 @@ msgstr ""
"\n"
" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:475
+#: setup.c:504
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:483
+#: setup.c:512
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:776
+#: setup.c:810
#, c-format
msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:778 builtin/index-pack.c:1646
+#: setup.c:812 builtin/index-pack.c:1652
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:1010
+#: setup.c:1050
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:1022 setup.c:1028
+#: setup.c:1062 setup.c:1068
#, c-format
msgid "Cannot change to '%s'"
msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: setup.c:1041
+#: setup.c:1081
#, c-format
msgid ""
"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -3616,7 +3604,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:1106
+#: setup.c:1173
#, c-format
msgid ""
"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -3626,27 +3614,27 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: sha1_file.c:559
+#: sha1_file.c:560
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: sha1_file.c:585
+#: sha1_file.c:586
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: sha1_file.c:591
+#: sha1_file.c:592
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: sha1_file.c:597
+#: sha1_file.c:598
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: sha1_file.c:605
+#: sha1_file.c:606
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
@@ -3656,30 +3644,30 @@ msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: sha1_file.c:2721
+#: sha1_file.c:2729
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: sha1_file.c:2725
+#: sha1_file.c:2733
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
-#: sha1_name.c:409
+#: sha1_name.c:419
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-#: sha1_name.c:420
+#: sha1_name.c:430
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: sha1_name.c:580
+#: sha1_name.c:589
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -3703,56 +3691,66 @@ msgstr ""
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
-#: submodule.c:67 submodule.c:101
+#: submodule.c:70 submodule.c:104
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
-#: submodule.c:71 submodule.c:105
+#: submodule.c:74 submodule.c:108
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
-#: submodule.c:79
+#: submodule.c:82
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
-#: submodule.c:112
+#: submodule.c:115
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
-#: submodule.c:123
+#: submodule.c:126
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:161
+#: submodule.c:165
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
-#: submodule.c:1194
+#: submodule.c:376
+#, c-format
+msgid "in unpopulated submodule '%s'"
+msgstr "в неподготвения подмодул „%s“"
+
+#: submodule.c:407
+#, c-format
+msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
+msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
+
+#: submodule.c:1337
#, c-format
msgid "'%s' not recognized as a git repository"
msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
-#: submodule.c:1332
+#: submodule.c:1475
#, c-format
msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1345
+#: submodule.c:1488
#, c-format
msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1421
+#: submodule.c:1581
#, c-format
msgid "submodule '%s' has dirty index"
msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
-#: submodule.c:1678
+#: submodule.c:1845
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -3760,18 +3758,18 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:1690 submodule.c:1746
+#: submodule.c:1857 submodule.c:1913
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:1694 builtin/submodule--helper.c:678
+#: submodule.c:1861 builtin/submodule--helper.c:678
#: builtin/submodule--helper.c:688
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: submodule.c:1697
+#: submodule.c:1864
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -3782,94 +3780,94 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:1781
+#: submodule.c:1948
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:1825
+#: submodule.c:1992
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:1845
+#: submodule.c:2012
msgid "BUG: returned path string doesn't match cwd?"
msgstr "ГРЕШКА: полученият низ за пътя не съвпада с върнатото от „cwd“"
-#: submodule.c:1864
+#: submodule.c:2031
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
-#: submodule-config.c:380
+#: submodule-config.c:420
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-#: trailer.c:240
+#: trailer.c:241
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
-#: trailer.c:473 trailer.c:477 trailer.c:481 trailer.c:535 trailer.c:539
-#: trailer.c:543
+#: trailer.c:474 trailer.c:478 trailer.c:482 trailer.c:536 trailer.c:540
+#: trailer.c:544
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:525 trailer.c:530 builtin/remote.c:289
+#: trailer.c:526 trailer.c:531 builtin/remote.c:290
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
-#: trailer.c:702
+#: trailer.c:703
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
-#: trailer.c:722
+#: trailer.c:723
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: trailer.c:725
+#: trailer.c:726
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:949 builtin/am.c:44
+#: trailer.c:950 builtin/am.c:45
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: trailer.c:951
+#: trailer.c:952
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: trailer.c:953
+#: trailer.c:954
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
-#: trailer.c:965
+#: trailer.c:966
msgid "could not open temporary file"
msgstr "временният файл не може да се отвори"
-#: trailer.c:1001
+#: trailer.c:1002
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
-#: transport.c:62
+#: transport.c:63
#, c-format
msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
-#: transport.c:151
+#: transport.c:152
#, c-format
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:889
+#: transport.c:890
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -3878,7 +3876,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:893
+#: transport.c:894
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3903,11 +3901,11 @@ msgstr ""
" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:901
+#: transport.c:902
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport-helper.c:1080
+#: transport-helper.c:1071
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
@@ -3928,7 +3926,7 @@ msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-#: unpack-trees.c:104
+#: unpack-trees.c:105
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -3937,7 +3935,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-#: unpack-trees.c:106
+#: unpack-trees.c:107
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -3946,7 +3944,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:109
+#: unpack-trees.c:110
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3955,7 +3953,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:111
+#: unpack-trees.c:112
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3964,7 +3962,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:114
+#: unpack-trees.c:115
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3973,7 +3971,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:116
+#: unpack-trees.c:117
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3982,7 +3980,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:121
+#: unpack-trees.c:122
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -3991,7 +3989,7 @@ msgstr ""
"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:125
+#: unpack-trees.c:126
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4000,7 +3998,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-#: unpack-trees.c:127
+#: unpack-trees.c:128
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -4009,7 +4007,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:130
+#: unpack-trees.c:131
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4018,7 +4016,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:132
+#: unpack-trees.c:133
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -4027,7 +4025,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:135
+#: unpack-trees.c:136
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4036,7 +4034,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:137
+#: unpack-trees.c:138
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -4045,7 +4043,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:142
+#: unpack-trees.c:143
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4055,7 +4053,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-#: unpack-trees.c:144
+#: unpack-trees.c:145
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -4065,7 +4063,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:147
+#: unpack-trees.c:148
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4074,7 +4072,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:149
+#: unpack-trees.c:150
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4083,7 +4081,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:152
+#: unpack-trees.c:153
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4092,7 +4090,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:154
+#: unpack-trees.c:155
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -4101,12 +4099,12 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:161
+#: unpack-trees.c:162
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-#: unpack-trees.c:164
+#: unpack-trees.c:165
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
@@ -4116,7 +4114,7 @@ msgstr ""
"актуални:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:166
+#: unpack-trees.c:167
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -4127,7 +4125,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:168
+#: unpack-trees.c:169
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -4138,7 +4136,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:170
+#: unpack-trees.c:171
#, c-format
msgid ""
"Cannot update submodule:\n"
@@ -4147,17 +4145,17 @@ msgstr ""
"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
"„%s“"
-#: unpack-trees.c:247
+#: unpack-trees.c:248
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:272
+#: unpack-trees.c:277
#, c-format
msgid "submodule update strategy not supported for submodule '%s'"
msgstr "подмодулът „%s“ не поддържа стратегията за обновяване като подмодул"
-#: unpack-trees.c:340
+#: unpack-trees.c:346
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
@@ -4190,195 +4188,201 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: worktree.c:285
+#: worktree.c:245
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-#: wrapper.c:222 wrapper.c:392
+#: wrapper.c:223 wrapper.c:393
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
-#: wrapper.c:224 wrapper.c:394 builtin/am.c:766
+#: wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:766
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:318 builtin/am.c:757
-#: builtin/am.c:849 builtin/commit.c:1700 builtin/merge.c:1015
-#: builtin/pull.c:341
+#: wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:319 builtin/am.c:757
+#: builtin/am.c:849 builtin/merge.c:1014
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: wrapper.c:581 wrapper.c:602
+#: wrapper.c:424 wrapper.c:624
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:610
+#: wrapper.c:632
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-#: wrapper.c:634
+#: wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: wrapper.c:636
+#: wrapper.c:658
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: wt-status.c:151
+#: wt-status.c:152
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
-#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
+#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:180 wt-status.c:207
+#: wt-status.c:181 wt-status.c:208
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:184
+#: wt-status.c:185
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:186 wt-status.c:190
+#: wt-status.c:187 wt-status.c:191
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
-#: wt-status.c:188
+#: wt-status.c:189
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:199 wt-status.c:958
+#: wt-status.c:200 wt-status.c:981
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:217 wt-status.c:967
+#: wt-status.c:218 wt-status.c:990
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-#: wt-status.c:221
+#: wt-status.c:222
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:223
+#: wt-status.c:224
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:224
+#: wt-status.c:225
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:227
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
-#: wt-status.c:238
+#: wt-status.c:239
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:253
+#: wt-status.c:254
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:255
+#: wt-status.c:256
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:257
+#: wt-status.c:258
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:259
+#: wt-status.c:260
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:261
+#: wt-status.c:262
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:263
+#: wt-status.c:264
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:265
+#: wt-status.c:266
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:275
+#: wt-status.c:276
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:277
+#: wt-status.c:278
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:279
+#: wt-status.c:280
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:281
+#: wt-status.c:282
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:283
+#: wt-status.c:284
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:285
+#: wt-status.c:286
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:287
+#: wt-status.c:288
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:289
+#: wt-status.c:290
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:371
+#: wt-status.c:372
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:373
+#: wt-status.c:374
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:375
+#: wt-status.c:376
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:831
+#: wt-status.c:821
+#, c-format
+msgid "Your stash currently has %d entry"
+msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
+msgstr[0] "Има %d скатаване."
+msgstr[1] "Има %d скатавания."
+
+#: wt-status.c:853
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:833
+#: wt-status.c:855
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:914
+#: wt-status.c:937
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
@@ -4386,237 +4390,241 @@ msgstr ""
"Не променяйте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1026
+#: wt-status.c:1049
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1029
+#: wt-status.c:1052
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1031
+#: wt-status.c:1054
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1036
+#: wt-status.c:1059
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1039
+#: wt-status.c:1062
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1049
+#: wt-status.c:1072
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1052
+#: wt-status.c:1075
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1056
+#: wt-status.c:1079
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1058
+#: wt-status.c:1081
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1060
+#: wt-status.c:1083
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1189
+#: wt-status.c:1214
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1191
+#: wt-status.c:1216
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1194
+#: wt-status.c:1219
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1205
+#: wt-status.c:1230
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1210
+#: wt-status.c:1235
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1213
+#: wt-status.c:1238
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1221
+#: wt-status.c:1246
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1234
+#: wt-status.c:1259
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1239
+#: wt-status.c:1264
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1253
+#: wt-status.c:1278
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1255
+#: wt-status.c:1280
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1257
+#: wt-status.c:1282
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1263
+#: wt-status.c:1288
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1267
+#: wt-status.c:1292
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1272
+#: wt-status.c:1297
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1275
+#: wt-status.c:1300
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1279
+#: wt-status.c:1304
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1284
+#: wt-status.c:1309
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1287
+#: wt-status.c:1312
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1289
+#: wt-status.c:1314
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1299
+#: wt-status.c:1324
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1304
+#: wt-status.c:1329
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1307
+#: wt-status.c:1332
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1334
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1318
+#: wt-status.c:1343
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1323
+#: wt-status.c:1348
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1351
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1353
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1339
+#: wt-status.c:1364
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1343
+#: wt-status.c:1368
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1346
+#: wt-status.c:1371
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1543
+#: wt-status.c:1568
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1549
+#: wt-status.c:1574
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1551
+#: wt-status.c:1576
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1556
+#: wt-status.c:1581
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1558
+#: wt-status.c:1583
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1561
+#: wt-status.c:1586
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1579
+#: wt-status.c:1606
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1593
+#: wt-status.c:1607
+msgid "No commits yet"
+msgstr "Все още липсват подавания"
+
+#: wt-status.c:1621
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1595
+#: wt-status.c:1623
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1599
+#: wt-status.c:1627
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -4628,32 +4636,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1605
+#: wt-status.c:1633
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1607
+#: wt-status.c:1635
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1613
+#: wt-status.c:1641
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1618
+#: wt-status.c:1646
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1621
+#: wt-status.c:1649
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1624
+#: wt-status.c:1652
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -4662,232 +4670,272 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1627
+#: wt-status.c:1655
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1630
+#: wt-status.c:1658
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1633 wt-status.c:1638
+#: wt-status.c:1661 wt-status.c:1666
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1636
+#: wt-status.c:1664
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1640
+#: wt-status.c:1668
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1749
-msgid "Initial commit on "
-msgstr "Първоначално подаване на клон"
+#: wt-status.c:1780
+msgid "No commits yet on "
+msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1753
+#: wt-status.c:1784
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1782 wt-status.c:1790
+#: wt-status.c:1813 wt-status.c:1821
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1785 wt-status.c:1788
+#: wt-status.c:1816 wt-status.c:1819
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2280
+#: wt-status.c:2311
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2286
+#: wt-status.c:2317
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2288
+#: wt-status.c:2319
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:432
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:436
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/add.c:22
+#: builtin/add.c:24
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/add.c:80
+#: builtin/add.c:82
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:85 builtin/commit.c:291
+#: builtin/add.c:87 builtin/commit.c:292
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
-#: builtin/add.c:95
+#: builtin/add.c:97
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:149
+#: builtin/add.c:151
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:209 builtin/rev-parse.c:872
+#: builtin/add.c:211 builtin/rev-parse.c:873
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:220
+#: builtin/add.c:222
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-#: builtin/add.c:224
+#: builtin/add.c:226
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:227
+#: builtin/add.c:229
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:230
+#: builtin/add.c:232
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:232
+#: builtin/add.c:234
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:237
+#: builtin/add.c:239
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:247
+#: builtin/add.c:249
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:266 builtin/clean.c:876 builtin/fetch.c:115 builtin/mv.c:123
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:198 builtin/push.c:524
-#: builtin/remote.c:1328 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/add.c:269 builtin/clean.c:907 builtin/fetch.c:110 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:201 builtin/push.c:529
+#: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:242 builtin/send-pack.c:164
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:269
+#: builtin/add.c:272
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:270 builtin/checkout.c:1177 builtin/reset.c:286
+#: builtin/add.c:273 builtin/checkout.c:1162 builtin/reset.c:299
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:271
+#: builtin/add.c:274
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:272
+#: builtin/add.c:275
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:273
+#: builtin/add.c:276
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:274
+#: builtin/add.c:277
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:275
+#: builtin/add.c:278
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:278
+#: builtin/add.c:281
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:280
+#: builtin/add.c:283
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:281
+#: builtin/add.c:284
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:282
+#: builtin/add.c:285
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:951
+#: builtin/add.c:286 builtin/update-index.c:952
msgid "(+/-)x"
msgstr "(+/-)x"
-#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:952
+#: builtin/add.c:286 builtin/update-index.c:953
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-#: builtin/add.c:305
+#: builtin/add.c:288
+msgid "warn when adding an embedded repository"
+msgstr "предупреждаване при добавяне на вградено хранилище"
+
+#: builtin/add.c:303
+#, c-format
+msgid ""
+"You've added another git repository inside your current repository.\n"
+"Clones of the outer repository will not contain the contents of\n"
+"the embedded repository and will not know how to obtain it.\n"
+"If you meant to add a submodule, use:\n"
+"\n"
+"\tgit submodule add <url> %s\n"
+"\n"
+"If you added this path by mistake, you can remove it from the\n"
+"index with:\n"
+"\n"
+"\tgit rm --cached %s\n"
+"\n"
+"See \"git help submodule\" for more information."
+msgstr ""
+"Изтеглили сте допълнително хранилище в текущото. Когато клонирате "
+"обхващащото\n"
+"хранилище няма да получити вграденото, защото външното хранилище няма "
+"представа\n"
+"за вътрешното. За да добавите подмодул, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git submodule add АДРЕС %s\n"
+"\n"
+"Ако добавянето е грешка, може да го извадите от индекса с командата:\n"
+"\n"
+" git rm --cached %s\n"
+"\n"
+"За повече информация погледнете „git help submodule“."
+
+#: builtin/add.c:331
+#, c-format
+msgid "adding embedded git repository: %s"
+msgstr "добавяне на вградено хранилище: %s"
+
+#: builtin/add.c:349
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
-#: builtin/add.c:312
+#: builtin/add.c:357
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:348
+#: builtin/add.c:394
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:355
+#: builtin/add.c:401
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:359
+#: builtin/add.c:405
#, c-format
msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
-#: builtin/add.c:374
+#: builtin/add.c:420
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:375
+#: builtin/add.c:421
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:380 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:298
-#: builtin/checkout.c:491 builtin/clean.c:920 builtin/commit.c:350
-#: builtin/mv.c:143 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:271
+#: builtin/add.c:426 builtin/check-ignore.c:176 builtin/checkout.c:282
+#: builtin/checkout.c:475 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:351
+#: builtin/mv.c:144 builtin/reset.c:238 builtin/rm.c:272
#: builtin/submodule--helper.c:244
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: builtin/am.c:412
+#: builtin/am.c:413
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
@@ -4936,7 +4984,7 @@ msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:991 builtin/clone.c:397
+#: builtin/am.c:991 builtin/clone.c:401
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -4945,50 +4993,50 @@ msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създа
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1127 builtin/commit.c:376
+#: builtin/am.c:1120 builtin/commit.c:377
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1178
+#: builtin/am.c:1171
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1179
+#: builtin/am.c:1172
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1180
+#: builtin/am.c:1173
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1315
-msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
-msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
+#: builtin/am.c:1304
+msgid "Patch is empty."
+msgstr "Кръпката е празна."
-#: builtin/am.c:1386 builtin/log.c:1557
+#: builtin/am.c:1370
#, c-format
-msgid "invalid ident line: %s"
-msgstr "грешна идентичност: %s"
+msgid "invalid ident line: %.*s"
+msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
-#: builtin/am.c:1413
+#: builtin/am.c:1392
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1606
+#: builtin/am.c:1586
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1608
+#: builtin/am.c:1588
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1627
+#: builtin/am.c:1607
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -4996,39 +5044,39 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1633
+#: builtin/am.c:1613
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1658
+#: builtin/am.c:1638
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1682 builtin/merge.c:631
+#: builtin/am.c:1662 builtin/merge.c:632
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: builtin/am.c:1689
+#: builtin/am.c:1669
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1702 builtin/commit.c:1764 builtin/merge.c:802
-#: builtin/merge.c:827
+#: builtin/am.c:1682 builtin/commit.c:1767 builtin/merge.c:803
+#: builtin/merge.c:828
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1735 builtin/am.c:1739
+#: builtin/am.c:1715 builtin/am.c:1719
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1755
+#: builtin/am.c:1735
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
-"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
+"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1760
+#: builtin/am.c:1740
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -5036,38 +5084,38 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1770
+#: builtin/am.c:1750
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1800
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1860 builtin/am.c:1932
+#: builtin/am.c:1840 builtin/am.c:1912
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1876
+#: builtin/am.c:1856
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1884
+#: builtin/am.c:1864
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1890
+#: builtin/am.c:1870
#, c-format
msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
-#: builtin/am.c:1935
+#: builtin/am.c:1915
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -5077,25 +5125,28 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1942
+#: builtin/am.c:1922
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
-"Did you forget to use 'git add'?"
+"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
+"such.\n"
+"You might run `git rm` on a file to accept \"deleted by them\" for it."
msgstr ""
"Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
-"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
+"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
+"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:2050 builtin/am.c:2054 builtin/am.c:2066 builtin/reset.c:308
-#: builtin/reset.c:316
+#: builtin/am.c:2031 builtin/am.c:2035 builtin/am.c:2047 builtin/reset.c:323
+#: builtin/reset.c:331
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2102
+#: builtin/am.c:2083
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2136
+#: builtin/am.c:2117
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -5106,138 +5157,139 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2199
+#: builtin/am.c:2180
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2232
+#: builtin/am.c:2213
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2214
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2220
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2222
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2243
+#: builtin/am.c:2224
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2244 builtin/init-db.c:483 builtin/prune-packed.c:57
-#: builtin/repack.c:178
+#: builtin/am.c:2225 builtin/init-db.c:484 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/repack.c:180
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2246
+#: builtin/am.c:2227
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2230
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2232
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2253
+#: builtin/am.c:2234
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2255
+#: builtin/am.c:2236
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2257
+#: builtin/am.c:2238
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2260
+#: builtin/am.c:2241
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2244
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2265 builtin/am.c:2268 builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274
-#: builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280 builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286
-#: builtin/am.c:2292
+#: builtin/am.c:2246 builtin/am.c:2249 builtin/am.c:2252 builtin/am.c:2255
+#: builtin/am.c:2258 builtin/am.c:2261 builtin/am.c:2264 builtin/am.c:2267
+#: builtin/am.c:2273
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2282 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/fmt-merge-msg.c:665
-#: builtin/grep.c:1045 builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:135
-#: builtin/pull.c:194 builtin/repack.c:187 builtin/repack.c:191
-#: builtin/show-branch.c:637 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:398
-#: parse-options.h:132 parse-options.h:134 parse-options.h:245
+#: builtin/am.c:2263 builtin/fmt-merge-msg.c:663 builtin/fmt-merge-msg.c:666
+#: builtin/grep.c:1064 builtin/merge.c:202 builtin/pull.c:142
+#: builtin/pull.c:197 builtin/repack.c:189 builtin/repack.c:193
+#: builtin/repack.c:195 builtin/show-branch.c:631 builtin/show-ref.c:169
+#: builtin/tag.c:399 parse-options.h:132 parse-options.h:134
+#: parse-options.h:245
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2288 builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:37
-#: builtin/replace.c:443 builtin/tag.c:433 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/am.c:2269 builtin/branch.c:596 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:444 builtin/tag.c:434 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2289
+#: builtin/am.c:2270
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2276
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2297
+#: builtin/am.c:2278
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2300
+#: builtin/am.c:2281
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "синоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2303
+#: builtin/am.c:2284
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2306
+#: builtin/am.c:2287
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2310
+#: builtin/am.c:2291
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2312
+#: builtin/am.c:2293
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2314 builtin/commit.c:1600 builtin/merge.c:232
-#: builtin/pull.c:165 builtin/revert.c:111 builtin/tag.c:413
+#: builtin/am.c:2295 builtin/commit.c:1605 builtin/merge.c:233
+#: builtin/pull.c:172 builtin/revert.c:112 builtin/tag.c:414
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2315
+#: builtin/am.c:2296
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2318
+#: builtin/am.c:2299
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2333
+#: builtin/am.c:2317
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -5245,18 +5297,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2340
+#: builtin/am.c:2324
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2355
+#: builtin/am.c:2339
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2379
+#: builtin/am.c:2363
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -5265,7 +5317,7 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2385
+#: builtin/am.c:2369
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
@@ -5316,215 +5368,186 @@ msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
-#: builtin/blame.c:33
+#: builtin/blame.c:27
msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
-#: builtin/blame.c:38
+#: builtin/blame.c:32
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:1777
-msgid "Blaming lines"
-msgstr "Анотирани редове"
-
-#: builtin/blame.c:2573
+#: builtin/blame.c:668
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
-#: builtin/blame.c:2574
+#: builtin/blame.c:669
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2575
+#: builtin/blame.c:670
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2576
+#: builtin/blame.c:671
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:2577
+#: builtin/blame.c:672
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:2578
+#: builtin/blame.c:673
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:2579
+#: builtin/blame.c:674
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:2580
+#: builtin/blame.c:675
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2581
+#: builtin/blame.c:676
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:2582
+#: builtin/blame.c:677
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:2583
+#: builtin/blame.c:678
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2584
+#: builtin/blame.c:679
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2585
+#: builtin/blame.c:680
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2586
+#: builtin/blame.c:681
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2587
+#: builtin/blame.c:682
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2588
+#: builtin/blame.c:683
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:2595
+#: builtin/blame.c:690
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
-#: builtin/blame.c:2597
+#: builtin/blame.c:692
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:2598
+#: builtin/blame.c:693
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:2599
+#: builtin/blame.c:694
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:2600 builtin/blame.c:2601
+#: builtin/blame.c:695 builtin/blame.c:696
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:2600
+#: builtin/blame.c:695
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:2601
+#: builtin/blame.c:696
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:2602
+#: builtin/blame.c:697
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:2602
+#: builtin/blame.c:697
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:2649
+#: builtin/blame.c:744
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
"от потребителско ниво"
-#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
-#. display width for a relative timestamp in "git blame"
-#. output. For C locale, "4 years, 11 months ago", which
-#. takes 22 places, is the longest among various forms of
-#. relative timestamps, but your language may need more or
-#. fewer display columns.
-#: builtin/blame.c:2697
+#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the
+#. maximum display width for a relative timestamp in
+#. "git blame" output. For C locale, "4 years, 11
+#. months ago", which takes 22 places, is the longest
+#. among various forms of relative timestamps, but
+#. your language may need more or fewer display
+#. columns.
+#.
+#: builtin/blame.c:795
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:2777
-msgid "--contents and --reverse do not blend well."
-msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-
-#: builtin/blame.c:2797
-msgid "cannot use --contents with final commit object name"
-msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-
-#: builtin/blame.c:2802
-msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
-msgstr ""
-"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
-"указването на крайно подаване"
-
-#: builtin/blame.c:2829
-msgid ""
-"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
-msgstr ""
-"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
-"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-
-#: builtin/blame.c:2840
-#, c-format
-msgid "no such path %s in %s"
-msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-
-#: builtin/blame.c:2851
-#, c-format
-msgid "cannot read blob %s for path %s"
-msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
-
-#: builtin/blame.c:2870
+#: builtin/blame.c:882
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/branch.c:26
+#: builtin/blame.c:928
+msgid "Blaming lines"
+msgstr "Анотирани редове"
+
+#: builtin/branch.c:27
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-#: builtin/branch.c:27
+#: builtin/branch.c:28
msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
-#: builtin/branch.c:28
+#: builtin/branch.c:29
msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
-#: builtin/branch.c:29
+#: builtin/branch.c:30
msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
-#: builtin/branch.c:30
+#: builtin/branch.c:31
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
-#: builtin/branch.c:31
+#: builtin/branch.c:32
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--format]"
-#: builtin/branch.c:144
+#: builtin/branch.c:145
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -5533,7 +5556,7 @@ msgstr ""
"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
" но още не е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:148
+#: builtin/branch.c:149
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -5542,12 +5565,12 @@ msgstr ""
"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:162
+#: builtin/branch.c:163
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:166
+#: builtin/branch.c:167
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -5556,92 +5579,92 @@ msgstr ""
"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
-#: builtin/branch.c:179
+#: builtin/branch.c:180
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
-#: builtin/branch.c:210
+#: builtin/branch.c:211
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
-#: builtin/branch.c:216
+#: builtin/branch.c:217
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:230
+#: builtin/branch.c:231
#, c-format
msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/branch.c:245
+#: builtin/branch.c:246
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:246
+#: builtin/branch.c:247
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:261
+#: builtin/branch.c:262
#, c-format
msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
-#: builtin/branch.c:262
+#: builtin/branch.c:263
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
-#: builtin/branch.c:269
+#: builtin/branch.c:270
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:270
+#: builtin/branch.c:271
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:441
+#: builtin/branch.c:445
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:445
+#: builtin/branch.c:449
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:460
+#: builtin/branch.c:464
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:470
+#: builtin/branch.c:474
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:487
+#: builtin/branch.c:491
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:490
+#: builtin/branch.c:494
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
-#: builtin/branch.c:493
+#: builtin/branch.c:497
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:502
+#: builtin/branch.c:506
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:518
+#: builtin/branch.c:522
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -5652,179 +5675,179 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:551
+#: builtin/branch.c:555
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:553
+#: builtin/branch.c:557
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените "
"клони"
-#: builtin/branch.c:554
+#: builtin/branch.c:558
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:555
+#: builtin/branch.c:559
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:557
+#: builtin/branch.c:561
msgid "change upstream info"
msgstr "смяна на следения клон"
-#: builtin/branch.c:559
+#: builtin/branch.c:563
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:559
+#: builtin/branch.c:563
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:560
+#: builtin/branch.c:564
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "без клон-източник"
-#: builtin/branch.c:561
+#: builtin/branch.c:565
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:562
+#: builtin/branch.c:566
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:564 builtin/branch.c:566
+#: builtin/branch.c:568 builtin/branch.c:570
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:565 builtin/branch.c:567
+#: builtin/branch.c:569 builtin/branch.c:571
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:570
+#: builtin/branch.c:574
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:571
+#: builtin/branch.c:575
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:573
+#: builtin/branch.c:577
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:574
+#: builtin/branch.c:578
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:575
+#: builtin/branch.c:579
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:576
+#: builtin/branch.c:580
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:577
+#: builtin/branch.c:581
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:578
+#: builtin/branch.c:582
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:580
+#: builtin/branch.c:584
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:581
+#: builtin/branch.c:585
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:582
+#: builtin/branch.c:586
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:583
+#: builtin/branch.c:587
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:584
+#: builtin/branch.c:588
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:585 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:426
+#: builtin/branch.c:589 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:427
msgid "key"
msgstr "КЛЮЧ"
-#: builtin/branch.c:586 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:427
+#: builtin/branch.c:590 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/tag.c:428
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
-#: builtin/branch.c:588 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:404
-#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:567 builtin/notes.c:570
-#: builtin/tag.c:429
+#: builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:407
+#: builtin/notes.c:410 builtin/notes.c:570 builtin/notes.c:573
+#: builtin/tag.c:430
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:589
+#: builtin/branch.c:593
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:591 builtin/for-each-ref.c:47 builtin/tag.c:434
+#: builtin/branch.c:595 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:435
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/tag.c:433
-#: builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/branch.c:596 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:434
+#: builtin/verify-tag.c:39
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:611
+#: builtin/branch.c:615
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:615 builtin/clone.c:724
+#: builtin/branch.c:619 builtin/clone.c:728
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:638
+#: builtin/branch.c:642
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:649 builtin/branch.c:701
+#: builtin/branch.c:653 builtin/branch.c:705
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:677
+#: builtin/branch.c:681
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:682
+#: builtin/branch.c:686
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:689
+#: builtin/branch.c:693
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:692
+#: builtin/branch.c:696
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:707
+#: builtin/branch.c:711
msgid "too many branches for a rename operation"
msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
-#: builtin/branch.c:712
+#: builtin/branch.c:716
msgid "too many branches to set new upstream"
msgstr "Зададени са прекалено много клони за следене"
-#: builtin/branch.c:716
+#: builtin/branch.c:720
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -5832,39 +5855,39 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:719 builtin/branch.c:741 builtin/branch.c:762
+#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:745 builtin/branch.c:766
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:723
+#: builtin/branch.c:727
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:735
+#: builtin/branch.c:739
msgid "too many branches to unset upstream"
msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
-#: builtin/branch.c:739
+#: builtin/branch.c:743
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:745
+#: builtin/branch.c:749
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:759
+#: builtin/branch.c:763
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:765
+#: builtin/branch.c:769
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:768
+#: builtin/branch.c:772
#, c-format
msgid ""
"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
@@ -5873,7 +5896,7 @@ msgstr ""
"Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
-#: builtin/branch.c:785
+#: builtin/branch.c:789
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5897,7 +5920,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:513
+#: builtin/cat-file.c:519
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -5905,7 +5928,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:514
+#: builtin/cat-file.c:520
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -5913,310 +5936,310 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:551
+#: builtin/cat-file.c:557
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (обект BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:552
+#: builtin/cat-file.c:558
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:553
+#: builtin/cat-file.c:559
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:555
+#: builtin/cat-file.c:561
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:556
+#: builtin/cat-file.c:562
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:558
+#: builtin/cat-file.c:564
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:560
+#: builtin/cat-file.c:566
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:561 git-submodule.sh:943
+#: builtin/cat-file.c:567 git-submodule.sh:944
msgid "blob"
msgstr "обект BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:562
+#: builtin/cat-file.c:568
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:564
+#: builtin/cat-file.c:570
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:565
+#: builtin/cat-file.c:571
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:567
+#: builtin/cat-file.c:573
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:570
+#: builtin/cat-file.c:576
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:573
+#: builtin/cat-file.c:579
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:575
+#: builtin/cat-file.c:581
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
-#: builtin/check-attr.c:11
+#: builtin/check-attr.c:12
msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
msgstr "git check-attr [-a | --all | АТРИБУТ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/check-attr.c:12
+#: builtin/check-attr.c:13
msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | АТРИБУТ…]"
-#: builtin/check-attr.c:19
+#: builtin/check-attr.c:20
msgid "report all attributes set on file"
msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени върху файл"
-#: builtin/check-attr.c:20
+#: builtin/check-attr.c:21
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
-#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:99
msgid "read file names from stdin"
msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
-#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:24
+#: builtin/check-attr.c:24 builtin/check-ignore.c:26
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1158 builtin/gc.c:356
+#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1143 builtin/gc.c:357
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
-#: builtin/check-ignore.c:26
+#: builtin/check-ignore.c:28
msgid "show non-matching input paths"
msgstr "извеждане на несъвпадащите пътища"
-#: builtin/check-ignore.c:28
+#: builtin/check-ignore.c:30
msgid "ignore index when checking"
msgstr "прескачане на индекса при проверката"
-#: builtin/check-ignore.c:154
+#: builtin/check-ignore.c:158
msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
msgstr "опцията „--stdin“ е несъвместима с имена на пътища"
-#: builtin/check-ignore.c:157
+#: builtin/check-ignore.c:161
msgid "-z only makes sense with --stdin"
msgstr "опцията „-z“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/check-ignore.c:159
+#: builtin/check-ignore.c:163
msgid "no path specified"
msgstr "не е зададен път"
-#: builtin/check-ignore.c:163
+#: builtin/check-ignore.c:167
msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
msgstr "опцията „--quiet“ изисква да е подаден точно един път"
-#: builtin/check-ignore.c:165
+#: builtin/check-ignore.c:169
msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
msgstr "опциите „--quiet“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/check-ignore.c:168
+#: builtin/check-ignore.c:172
msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
msgstr "опцията „--non-matching“ изисква „--verbose“"
-#: builtin/check-mailmap.c:8
+#: builtin/check-mailmap.c:9
msgid "git check-mailmap [<options>] <contact>..."
msgstr "git check-mailmap [ОПЦИЯ…] КОНТАКТ…"
-#: builtin/check-mailmap.c:13
+#: builtin/check-mailmap.c:14
msgid "also read contacts from stdin"
msgstr "четене на контакти и от стандартния вход"
-#: builtin/check-mailmap.c:24
+#: builtin/check-mailmap.c:25
#, c-format
msgid "unable to parse contact: %s"
msgstr "контактът не може да бъде анализиран: %s"
-#: builtin/check-mailmap.c:47
+#: builtin/check-mailmap.c:48
msgid "no contacts specified"
msgstr "не са указани контакти"
-#: builtin/checkout-index.c:127
+#: builtin/checkout-index.c:128
msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git checkout-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/checkout-index.c:144
+#: builtin/checkout-index.c:145
msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
msgstr "етапът трябва да е „1“, „2“, „3“ или „all“ (всички)"
-#: builtin/checkout-index.c:160
+#: builtin/checkout-index.c:161
msgid "check out all files in the index"
msgstr "изтегляне на всички файлове в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:161
+#: builtin/checkout-index.c:162
msgid "force overwrite of existing files"
msgstr "презаписване на файловете, дори и да съществуват"
-#: builtin/checkout-index.c:163
+#: builtin/checkout-index.c:164
msgid "no warning for existing files and files not in index"
msgstr "без предупреждения при липсващи файлове и файлове не в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:165
+#: builtin/checkout-index.c:166
msgid "don't checkout new files"
msgstr "без изтегляне на нови файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:167
+#: builtin/checkout-index.c:168
msgid "update stat information in the index file"
msgstr "обновяване на информацията получена чрез „stat“ за файловете в индекса"
-#: builtin/checkout-index.c:171
+#: builtin/checkout-index.c:172
msgid "read list of paths from the standard input"
msgstr "изчитане на пътищата от стандартния вход"
-#: builtin/checkout-index.c:173
+#: builtin/checkout-index.c:174
msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
-#: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30
+#: builtin/checkout-index.c:175 builtin/column.c:31
#: builtin/submodule--helper.c:635 builtin/submodule--helper.c:638
#: builtin/submodule--helper.c:644 builtin/submodule--helper.c:980
-#: builtin/worktree.c:477
+#: builtin/worktree.c:478
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:175
+#: builtin/checkout-index.c:176
msgid "when creating files, prepend <string>"
msgstr "при създаването на нови файлове да се добавя префикса НИЗ"
-#: builtin/checkout-index.c:177
+#: builtin/checkout-index.c:178
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
-#: builtin/checkout.c:27
+#: builtin/checkout.c:26
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:28
+#: builtin/checkout.c:27
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:186
+#: builtin/checkout.c:135 builtin/checkout.c:168
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:155 builtin/checkout.c:188
+#: builtin/checkout.c:137 builtin/checkout.c:170
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:171
+#: builtin/checkout.c:153
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:215
+#: builtin/checkout.c:197
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:232
+#: builtin/checkout.c:214
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:249
+#: builtin/checkout.c:231
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:269 builtin/checkout.c:272 builtin/checkout.c:275
-#: builtin/checkout.c:278
+#: builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256 builtin/checkout.c:259
+#: builtin/checkout.c:262
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:281 builtin/checkout.c:284
+#: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:287
+#: builtin/checkout.c:271
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:358 builtin/checkout.c:365
+#: builtin/checkout.c:342 builtin/checkout.c:349
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:513
+#: builtin/checkout.c:497
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:644
+#: builtin/checkout.c:628
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:685
+#: builtin/checkout.c:669
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:689 builtin/clone.c:678
+#: builtin/checkout.c:673 builtin/clone.c:682
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:693
+#: builtin/checkout.c:677
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:696
+#: builtin/checkout.c:680
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:700
+#: builtin/checkout.c:684
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:702 builtin/checkout.c:1090
+#: builtin/checkout.c:686 builtin/checkout.c:1075
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:704
+#: builtin/checkout.c:688
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:755
+#: builtin/checkout.c:739
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:761
+#: builtin/checkout.c:745
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -6238,7 +6261,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:780
+#: builtin/checkout.c:764
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -6265,168 +6288,164 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:816
+#: builtin/checkout.c:800
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:820
+#: builtin/checkout.c:804
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:847 builtin/checkout.c:1085
+#: builtin/checkout.c:832 builtin/checkout.c:1070
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:991
+#: builtin/checkout.c:976
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1031 builtin/worktree.c:214
+#: builtin/checkout.c:1016 builtin/worktree.c:215
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1060
+#: builtin/checkout.c:1045
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1099
+#: builtin/checkout.c:1084
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1102 builtin/checkout.c:1106
+#: builtin/checkout.c:1087 builtin/checkout.c:1091
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1110 builtin/checkout.c:1113 builtin/checkout.c:1118
-#: builtin/checkout.c:1121
+#: builtin/checkout.c:1095 builtin/checkout.c:1098 builtin/checkout.c:1103
+#: builtin/checkout.c:1106
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1126
+#: builtin/checkout.c:1111
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1159 builtin/checkout.c:1161 builtin/clone.c:111
-#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:329
-#: builtin/worktree.c:331
+#: builtin/checkout.c:1144 builtin/checkout.c:1146 builtin/clone.c:113
+#: builtin/remote.c:166 builtin/remote.c:168 builtin/worktree.c:328
+#: builtin/worktree.c:330
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1160
+#: builtin/checkout.c:1145
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1162
+#: builtin/checkout.c:1147
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1163
+#: builtin/checkout.c:1148
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1164 builtin/worktree.c:333
+#: builtin/checkout.c:1149 builtin/worktree.c:332
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1165
+#: builtin/checkout.c:1150
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1167
+#: builtin/checkout.c:1152
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1167
+#: builtin/checkout.c:1152
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1168
+#: builtin/checkout.c:1153
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1170
+#: builtin/checkout.c:1155
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1172
+#: builtin/checkout.c:1157
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1173
+#: builtin/checkout.c:1158
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1174 builtin/merge.c:234
+#: builtin/checkout.c:1159 builtin/merge.c:235
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1175 builtin/log.c:1473 parse-options.h:251
+#: builtin/checkout.c:1160 builtin/log.c:1483 parse-options.h:251
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1176
+#: builtin/checkout.c:1161
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1179
+#: builtin/checkout.c:1164
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1181
+#: builtin/checkout.c:1166
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1183
+#: builtin/checkout.c:1168
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1187 builtin/clone.c:78 builtin/fetch.c:119
-#: builtin/merge.c:231 builtin/pull.c:117 builtin/push.c:539
-#: builtin/send-pack.c:172
+#: builtin/checkout.c:1172 builtin/clone.c:80 builtin/fetch.c:114
+#: builtin/merge.c:232 builtin/pull.c:120 builtin/push.c:544
+#: builtin/send-pack.c:173
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1224
+#: builtin/checkout.c:1203
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1241
+#: builtin/checkout.c:1220
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1246
+#: builtin/checkout.c:1225
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1282
+#: builtin/checkout.c:1261
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1289
+#: builtin/checkout.c:1268
#, c-format
-msgid ""
-"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
-"Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
-msgstr ""
-"Не можете едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“.\n"
-"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
+msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
+msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1294
+#: builtin/checkout.c:1272
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1298
+#: builtin/checkout.c:1276
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -6434,37 +6453,37 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/clean.c:25
+#: builtin/clean.c:26
msgid ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
msgstr "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e ШАБЛОН] [-x | -X] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/clean.c:29
+#: builtin/clean.c:30
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "Изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:30
+#: builtin/clean.c:31
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
msgstr "Файлът „%s“ ще бъде изтрит\n"
-#: builtin/clean.c:31
+#: builtin/clean.c:32
#, c-format
msgid "Skipping repository %s\n"
msgstr "Прескачане на хранилището „%s“\n"
-#: builtin/clean.c:32
+#: builtin/clean.c:33
#, c-format
msgid "Would skip repository %s\n"
msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
-#: builtin/clean.c:33
+#: builtin/clean.c:34
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:297 git-add--interactive.perl:614
+#: builtin/clean.c:298 git-add--interactive.perl:572
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -6477,7 +6496,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:623
+#: builtin/clean.c:302 git-add--interactive.perl:581
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -6498,39 +6517,39 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:517 git-add--interactive.perl:589
-#: git-add--interactive.perl:594
+#: builtin/clean.c:518 git-add--interactive.perl:547
+#: git-add--interactive.perl:552
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:659
+#: builtin/clean.c:660
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:696
+#: builtin/clean.c:697
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:717
+#: builtin/clean.c:718
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:758
+#: builtin/clean.c:759
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
#
-#: builtin/clean.c:783 git-add--interactive.perl:1660
+#: builtin/clean.c:784 git-add--interactive.perl:1616
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: builtin/clean.c:791
+#: builtin/clean.c:792
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -6548,15 +6567,15 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:818 git-add--interactive.perl:1736
+#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1692
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1733
+#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1689
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: builtin/clean.c:827
+#: builtin/clean.c:828
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
@@ -6566,45 +6585,45 @@ msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:875
+#: builtin/clean.c:906
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:877
+#: builtin/clean.c:908
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:878
+#: builtin/clean.c:909
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:880
+#: builtin/clean.c:911
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:881 builtin/describe.c:449 builtin/describe.c:451
-#: builtin/grep.c:1063 builtin/ls-files.c:546 builtin/name-rev.c:348
-#: builtin/name-rev.c:350 builtin/show-ref.c:176
+#: builtin/clean.c:912 builtin/describe.c:452 builtin/describe.c:454
+#: builtin/grep.c:1082 builtin/ls-files.c:546 builtin/name-rev.c:397
+#: builtin/name-rev.c:399 builtin/show-ref.c:176
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:882
+#: builtin/clean.c:913
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:883
+#: builtin/clean.c:914
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:885
+#: builtin/clean.c:916
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:903
+#: builtin/clean.c:934
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:907
+#: builtin/clean.c:938
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -6612,7 +6631,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:941
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -6621,141 +6640,146 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clone.c:37
+#: builtin/clone.c:38
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:80
+#: builtin/clone.c:82
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:81 builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:478
+#: builtin/clone.c:83 builtin/clone.c:85 builtin/init-db.c:479
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:85
+#: builtin/clone.c:87
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:87
+#: builtin/clone.c:89
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:89
+#: builtin/clone.c:91
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:91
+#: builtin/clone.c:93
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:93 builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:95 builtin/clone.c:99
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:93 builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:95 builtin/clone.c:99
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:102
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:101 builtin/init-db.c:475
+#: builtin/clone.c:103 builtin/init-db.c:476
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:102 builtin/init-db.c:476
+#: builtin/clone.c:104 builtin/init-db.c:477
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:104 builtin/clone.c:106 builtin/submodule--helper.c:642
+#: builtin/clone.c:106 builtin/clone.c:108 builtin/submodule--helper.c:642
#: builtin/submodule--helper.c:983
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:108
+#: builtin/clone.c:110
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:109 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:43
+#: builtin/clone.c:111 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:44
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:110
+#: builtin/clone.c:112
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:112
+#: builtin/clone.c:114
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:114
+#: builtin/clone.c:116
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:115 builtin/fetch.c:120 builtin/grep.c:1006
-#: builtin/pull.c:202
+#: builtin/clone.c:117 builtin/fetch.c:115 builtin/grep.c:1025
+#: builtin/pull.c:205
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:116
+#: builtin/clone.c:118
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:117 builtin/fetch.c:122 builtin/pack-objects.c:2918
+#: builtin/clone.c:119 builtin/fetch.c:117 builtin/pack-objects.c:2932
#: parse-options.h:142
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:118
+#: builtin/clone.c:120
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:119 builtin/fetch.c:124
+#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:119
msgid "revision"
msgstr "версия"
-#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:125
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:120
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:122
+#: builtin/clone.c:124
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:124
+#: builtin/clone.c:126
+msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
+msgstr ""
+"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
+
+#: builtin/clone.c:128
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:125 builtin/init-db.c:484
+#: builtin/clone.c:129 builtin/init-db.c:485
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:126 builtin/init-db.c:485
+#: builtin/clone.c:130 builtin/init-db.c:486
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:127
+#: builtin/clone.c:131
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:128
+#: builtin/clone.c:132
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:140 builtin/push.c:550
+#: builtin/clone.c:133 builtin/fetch.c:137 builtin/push.c:555
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:131 builtin/fetch.c:142 builtin/push.c:552
+#: builtin/clone.c:135 builtin/fetch.c:139 builtin/push.c:557
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:268
+#: builtin/clone.c:272
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -6763,43 +6787,43 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:321
+#: builtin/clone.c:325
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:393
+#: builtin/clone.c:397
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/clone.c:401
+#: builtin/clone.c:405
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:415
+#: builtin/clone.c:419
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:437
+#: builtin/clone.c:441
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:441
+#: builtin/clone.c:445
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:466
+#: builtin/clone.c:470
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:478
+#: builtin/clone.c:482
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -6810,103 +6834,103 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:555
+#: builtin/clone.c:559
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:650
+#: builtin/clone.c:654
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: builtin/clone.c:666
+#: builtin/clone.c:670
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:715
+#: builtin/clone.c:719
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:746
+#: builtin/clone.c:750
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:786
+#: builtin/clone.c:792
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:849
+#: builtin/clone.c:855
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:851
+#: builtin/clone.c:857
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:884 builtin/receive-pack.c:1900
+#: builtin/clone.c:890 builtin/receive-pack.c:1945
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:888
+#: builtin/clone.c:894
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:901
+#: builtin/clone.c:907
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:904
+#: builtin/clone.c:910
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:917
+#: builtin/clone.c:923
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:923 builtin/fetch.c:1337
+#: builtin/clone.c:929 builtin/fetch.c:1337
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:933
+#: builtin/clone.c:939
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:943
+#: builtin/clone.c:949
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:958 builtin/clone.c:969 builtin/difftool.c:252
-#: builtin/worktree.c:221 builtin/worktree.c:251
+#: builtin/clone.c:964 builtin/clone.c:975 builtin/difftool.c:260
+#: builtin/worktree.c:222 builtin/worktree.c:252
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:961
+#: builtin/clone.c:967
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:973
+#: builtin/clone.c:979
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:975
+#: builtin/clone.c:981
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:999
+#: builtin/clone.c:1005
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -6914,87 +6938,87 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1055
+#: builtin/clone.c:1067
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1057
+#: builtin/clone.c:1069
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1059
+#: builtin/clone.c:1071
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1062
+#: builtin/clone.c:1074
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1067
+#: builtin/clone.c:1079
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1071
+#: builtin/clone.c:1083
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "Не се поддържа клониране на връзки от вида „%s“ "
-#: builtin/clone.c:1126 builtin/clone.c:1134
+#: builtin/clone.c:1138 builtin/clone.c:1146
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1137
+#: builtin/clone.c:1149
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
-#: builtin/column.c:9
+#: builtin/column.c:10
msgid "git column [<options>]"
msgstr "git column [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/column.c:26
+#: builtin/column.c:27
msgid "lookup config vars"
msgstr "извеждане на настройките"
-#: builtin/column.c:27 builtin/column.c:28
+#: builtin/column.c:28 builtin/column.c:29
msgid "layout to use"
msgstr "как да се подреди резултата"
-#: builtin/column.c:29
+#: builtin/column.c:30
msgid "Maximum width"
msgstr "Максимална широчина"
-#: builtin/column.c:30
+#: builtin/column.c:31
msgid "Padding space on left border"
msgstr "Поле в знаци отляво"
-#: builtin/column.c:31
+#: builtin/column.c:32
msgid "Padding space on right border"
msgstr "Поле в знаци отдясно"
-#: builtin/column.c:32
+#: builtin/column.c:33
msgid "Padding space between columns"
msgstr "Поле в знаци между колоните"
-#: builtin/column.c:51
+#: builtin/column.c:52
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
-#: builtin/commit.c:38
+#: builtin/commit.c:39
msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:43
+#: builtin/commit.c:44
msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git status [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/commit.c:48
+#: builtin/commit.c:49
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7022,7 +7046,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: builtin/commit.c:61
+#: builtin/commit.c:62
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -7047,7 +7071,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: builtin/commit.c:73
+#: builtin/commit.c:74
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
@@ -7059,7 +7083,7 @@ msgstr ""
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
-#: builtin/commit.c:78
+#: builtin/commit.c:79
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
@@ -7074,11 +7098,11 @@ msgstr ""
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
-#: builtin/commit.c:85
+#: builtin/commit.c:86
msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr "В противен случай използвайте командата „git reset“\n"
-#: builtin/commit.c:88
+#: builtin/commit.c:89
msgid ""
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
@@ -7094,61 +7118,61 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:318
+#: builtin/commit.c:319
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:359
+#: builtin/commit.c:360
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:365
+#: builtin/commit.c:366
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:378
+#: builtin/commit.c:379
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:380
+#: builtin/commit.c:381
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:404 builtin/commit.c:427 builtin/commit.c:476
+#: builtin/commit.c:405 builtin/commit.c:428 builtin/commit.c:477
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:458
+#: builtin/commit.c:459
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:460
+#: builtin/commit.c:461
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:469
+#: builtin/commit.c:470
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:488
+#: builtin/commit.c:489
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:582
+#: builtin/commit.c:583
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:584
+#: builtin/commit.c:585
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:603
+#: builtin/commit.c:604
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:655
+#: builtin/commit.c:656
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -7156,38 +7180,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:692 builtin/commit.c:725 builtin/commit.c:1096
+#: builtin/commit.c:693 builtin/commit.c:726 builtin/commit.c:1093
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:704 builtin/shortlog.c:294
+#: builtin/commit.c:705 builtin/shortlog.c:295
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:706
+#: builtin/commit.c:707
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:710
+#: builtin/commit.c:711
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:737 builtin/commit.c:745
+#: builtin/commit.c:738 builtin/commit.c:746
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за смачкване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:742
+#: builtin/commit.c:743
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:796
+#: builtin/commit.c:797
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:814
+#: builtin/commit.c:815
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7202,7 +7226,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:819
+#: builtin/commit.c:820
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -7218,7 +7242,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:832
+#: builtin/commit.c:833
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -7227,7 +7251,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:839
+#: builtin/commit.c:840
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -7238,156 +7262,153 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:859
+#: builtin/commit.c:857
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:867
+#: builtin/commit.c:865
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:874
+#: builtin/commit.c:872
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:892
+#: builtin/commit.c:889
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:954
+#: builtin/commit.c:951
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:968 builtin/tag.c:273
+#: builtin/commit.c:965 builtin/tag.c:274
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1071
+#: builtin/commit.c:1068
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1086 builtin/commit.c:1325
+#: builtin/commit.c:1083 builtin/commit.c:1328
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1124
+#: builtin/commit.c:1121
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1154
+#: builtin/commit.c:1151
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1163
+#: builtin/commit.c:1160
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1166
+#: builtin/commit.c:1163
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1168
+#: builtin/commit.c:1165
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1171
+#: builtin/commit.c:1168
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1181
+#: builtin/commit.c:1178
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1183
+#: builtin/commit.c:1180
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup“."
-#: builtin/commit.c:1191
+#: builtin/commit.c:1188
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1208
+#: builtin/commit.c:1205
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1210
+#: builtin/commit.c:1207
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:1212
-msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
-msgstr ""
-"Зададени са изрични пътища без опциите „-i“ или „-o“. Приема се, че все "
-"едно сте\n"
-"ползвали опцията „--only“ с ПЪТища…"
-
-#: builtin/commit.c:1224 builtin/tag.c:551
+#: builtin/commit.c:1219 builtin/tag.c:552
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1229
+#: builtin/commit.c:1224
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1612
+#: builtin/commit.c:1342 builtin/commit.c:1617
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1344 builtin/commit.c:1619
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1343
+#: builtin/commit.c:1346
+msgid "show stash information"
+msgstr "информация за скатаното"
+
+#: builtin/commit.c:1348
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1343 builtin/commit.c:1616 builtin/push.c:525
-#: builtin/worktree.c:448
+#: builtin/commit.c:1348 builtin/commit.c:1621 builtin/push.c:530
+#: builtin/worktree.c:449
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1346 builtin/commit.c:1618
+#: builtin/commit.c:1351 builtin/commit.c:1623
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1349 builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1354 builtin/commit.c:1626
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1351 builtin/commit.c:1624 builtin/fast-export.c:981
-#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:411
+#: builtin/commit.c:1356 builtin/commit.c:1629 builtin/fast-export.c:983
+#: builtin/fast-export.c:986 builtin/tag.c:412
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1352 builtin/commit.c:1624
+#: builtin/commit.c:1357 builtin/commit.c:1629
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1355
+#: builtin/commit.c:1360
msgid "show ignored files"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/commit.c:1356 parse-options.h:155
+#: builtin/commit.c:1361 parse-options.h:155
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1357
+#: builtin/commit.c:1362
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -7396,205 +7417,205 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1359
+#: builtin/commit.c:1364
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1435
+#: builtin/commit.c:1440
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: builtin/commit.c:1437
+#: builtin/commit.c:1442
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1487
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: builtin/commit.c:1485
+#: builtin/commit.c:1490
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: builtin/commit.c:1582
+#: builtin/commit.c:1587
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1583
+#: builtin/commit.c:1588
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1585
+#: builtin/commit.c:1590
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1586 builtin/tag.c:409
+#: builtin/commit.c:1591 builtin/tag.c:410
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1588 builtin/gc.c:357
+#: builtin/commit.c:1593 builtin/gc.c:358
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1588
+#: builtin/commit.c:1593
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1589 builtin/merge.c:221 builtin/notes.c:398
-#: builtin/notes.c:561 builtin/tag.c:407
+#: builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:222 builtin/notes.c:401
+#: builtin/notes.c:564 builtin/tag.c:408
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit.c:1589
+#: builtin/commit.c:1594
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit.c:1590 builtin/commit.c:1591 builtin/commit.c:1592
-#: builtin/commit.c:1593 parse-options.h:257 ref-filter.h:77
+#: builtin/commit.c:1595 builtin/commit.c:1596 builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1598 parse-options.h:257 ref-filter.h:77
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1590
+#: builtin/commit.c:1595
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1591
+#: builtin/commit.c:1596
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1597
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на указаното "
"ПОДАВАНЕ в предното без следа"
-#: builtin/commit.c:1593
+#: builtin/commit.c:1598
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
"указаното ПОДАВАНЕ в предното"
-#: builtin/commit.c:1594
+#: builtin/commit.c:1599
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1595 builtin/log.c:1420 builtin/revert.c:104
+#: builtin/commit.c:1600 builtin/log.c:1430 builtin/revert.c:105
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1601
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1602
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1603
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1598 builtin/tag.c:412
+#: builtin/commit.c:1603 builtin/tag.c:413
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1604
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1601 builtin/merge.c:233 builtin/pull.c:166
-#: builtin/revert.c:112
+#: builtin/commit.c:1606 builtin/merge.c:234 builtin/pull.c:173
+#: builtin/revert.c:113
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1604
+#: builtin/commit.c:1609
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1605
+#: builtin/commit.c:1610
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1606
+#: builtin/commit.c:1611
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1607
+#: builtin/commit.c:1612
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1608
+#: builtin/commit.c:1613
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1609
+#: builtin/commit.c:1614
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1610
+#: builtin/commit.c:1615
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1611
+#: builtin/commit.c:1616
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1627
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1628
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1628
+#: builtin/commit.c:1633
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1630
+#: builtin/commit.c:1635
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1659
+#: builtin/commit.c:1665
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:1707
+#: builtin/commit.c:1710
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1714
+#: builtin/commit.c:1717
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1733
+#: builtin/commit.c:1736
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1744
+#: builtin/commit.c:1747
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1749
+#: builtin/commit.c:1752
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1797
+#: builtin/commit.c:1800
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -7604,150 +7625,150 @@ msgstr ""
"не е записан. Проверете дали дискът не е препълнен или не сте\n"
"превишили дисковата си квота. След това изпълнете „git reset HEAD“."
-#: builtin/config.c:9
+#: builtin/config.c:10
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:56
+#: builtin/config.c:57
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:57
+#: builtin/config.c:58
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:59
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:60
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:61
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:62
msgid "blob-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:62
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:63
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:64
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:65
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:66
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:67
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:68
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:69
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:70
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:71
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:72
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:73
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:74
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:75
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:76
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:77
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
-msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартният изход е терминал]"
+msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (стандартният изход е терминал)"
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:78
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:79
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
-#: builtin/config.c:79
+#: builtin/config.c:80
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:80
+#: builtin/config.c:81
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:81
+#: builtin/config.c:82
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:82
+#: builtin/config.c:83
msgid "Other"
msgstr "Други"
-#: builtin/config.c:83
+#: builtin/config.c:84
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:84
+#: builtin/config.c:85
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:85
+#: builtin/config.c:86
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:86
+#: builtin/config.c:87
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
"обект BLOB, команден ред)"
-#: builtin/config.c:328
+#: builtin/config.c:327
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:472
+#: builtin/config.c:471
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -7762,12 +7783,16 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:615
+#: builtin/config.c:499
+msgid "--local can only be used inside a git repository"
+msgstr "„--local“ може да се използва само в хранилище"
+
+#: builtin/config.c:621
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:627
+#: builtin/config.c:633
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
@@ -7777,75 +7802,75 @@ msgstr ""
"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
-#: builtin/count-objects.c:86
+#: builtin/count-objects.c:87
msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-#: builtin/count-objects.c:96
+#: builtin/count-objects.c:97
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
-#: builtin/describe.c:18
+#: builtin/describe.c:19
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/describe.c:19
+#: builtin/describe.c:20
msgid "git describe [<options>] --dirty"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
-#: builtin/describe.c:53
+#: builtin/describe.c:54
msgid "head"
msgstr "основно"
-#: builtin/describe.c:53
+#: builtin/describe.c:54
msgid "lightweight"
msgstr "кратко"
-#: builtin/describe.c:53
+#: builtin/describe.c:54
msgid "annotated"
msgstr "анотирано"
-#: builtin/describe.c:250
+#: builtin/describe.c:253
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
-#: builtin/describe.c:254
+#: builtin/describe.c:257
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
-#: builtin/describe.c:256
+#: builtin/describe.c:259
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:283 builtin/log.c:487
+#: builtin/describe.c:286 builtin/log.c:489
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:286
+#: builtin/describe.c:289
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:303
+#: builtin/describe.c:306
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
-#: builtin/describe.c:305
+#: builtin/describe.c:308
#, c-format
msgid "searching to describe %s\n"
msgstr "търсене за описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:352
+#: builtin/describe.c:355
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:379
+#: builtin/describe.c:382
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -7854,7 +7879,7 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:383
+#: builtin/describe.c:386
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -7863,12 +7888,12 @@ msgstr ""
"Никой етикет не описва „%s“.\n"
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
-#: builtin/describe.c:413
+#: builtin/describe.c:416
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:416
+#: builtin/describe.c:419
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -7877,78 +7902,78 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:438
+#: builtin/describe.c:441
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:439
+#: builtin/describe.c:442
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:440
+#: builtin/describe.c:443
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:441
+#: builtin/describe.c:444
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:442
+#: builtin/describe.c:445
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:443
+#: builtin/describe.c:446
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:446
+#: builtin/describe.c:449
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:448
+#: builtin/describe.c:451
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:450
+#: builtin/describe.c:453
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:452
+#: builtin/describe.c:455
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:454 builtin/name-rev.c:357
+#: builtin/describe.c:457 builtin/name-rev.c:406
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:455 builtin/describe.c:458
+#: builtin/describe.c:458 builtin/describe.c:461
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:456
+#: builtin/describe.c:459
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:459
+#: builtin/describe.c:462
msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
msgstr ""
"добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
-#: builtin/describe.c:477
+#: builtin/describe.c:480
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
-#: builtin/describe.c:506
+#: builtin/describe.c:509
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:549
+#: builtin/describe.c:552
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/describe.c:551
+#: builtin/describe.c:554
msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
@@ -7957,55 +7982,55 @@ msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указа
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито символна връзка"
-#: builtin/diff.c:234
+#: builtin/diff.c:235
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:358
+#: builtin/diff.c:359
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:401
+#: builtin/diff.c:402
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:410
+#: builtin/diff.c:411
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:417
+#: builtin/diff.c:416
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
-#: builtin/difftool.c:28
+#: builtin/difftool.c:29
msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/difftool.c:241
+#: builtin/difftool.c:249
#, c-format
msgid "failed: %d"
msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
-#: builtin/difftool.c:283
+#: builtin/difftool.c:291
#, c-format
msgid "could not read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/difftool.c:285
+#: builtin/difftool.c:293
#, c-format
msgid "could not read symlink file %s"
msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:293
+#: builtin/difftool.c:301
#, c-format
msgid "could not read object %s for symlink %s"
msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/difftool.c:395
+#: builtin/difftool.c:403
msgid ""
"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -8013,55 +8038,55 @@ msgstr ""
"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
-#: builtin/difftool.c:609
+#: builtin/difftool.c:626
#, c-format
msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
-#: builtin/difftool.c:611
+#: builtin/difftool.c:628
msgid "working tree file has been left."
msgstr "работното дърво е изоставено."
-#: builtin/difftool.c:622
+#: builtin/difftool.c:639
#, c-format
msgid "temporary files exist in '%s'."
msgstr "в „%s“ има временни файлове."
-#: builtin/difftool.c:623
+#: builtin/difftool.c:640
msgid "you may want to cleanup or recover these."
msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
-#: builtin/difftool.c:669
+#: builtin/difftool.c:689
msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
-#: builtin/difftool.c:671
+#: builtin/difftool.c:691
msgid "perform a full-directory diff"
msgstr "разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:673
+#: builtin/difftool.c:693
msgid "do not prompt before launching a diff tool"
msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
-#: builtin/difftool.c:679
+#: builtin/difftool.c:699
msgid "use symlinks in dir-diff mode"
msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
-#: builtin/difftool.c:680
+#: builtin/difftool.c:700
msgid "<tool>"
msgstr "ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:681
+#: builtin/difftool.c:701
msgid "use the specified diff tool"
msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
-#: builtin/difftool.c:683
+#: builtin/difftool.c:703
msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
msgstr ""
"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
"tool“"
-#: builtin/difftool.c:686
+#: builtin/difftool.c:706
msgid ""
"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
"code"
@@ -8069,239 +8094,243 @@ msgstr ""
"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
"ненулев код"
-#: builtin/difftool.c:688
+#: builtin/difftool.c:708
msgid "<command>"
msgstr "КОМАНДА"
-#: builtin/difftool.c:689
+#: builtin/difftool.c:709
msgid "specify a custom command for viewing diffs"
msgstr "команда за разглеждане на разлики"
-#: builtin/difftool.c:713
+#: builtin/difftool.c:733
msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
-#: builtin/difftool.c:720
+#: builtin/difftool.c:740
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
-#: builtin/fast-export.c:25
+#: builtin/fast-export.c:26
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:980
+#: builtin/fast-export.c:982
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:982
+#: builtin/fast-export.c:984
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:985
+#: builtin/fast-export.c:987
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:988
+#: builtin/fast-export.c:990
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:990
+#: builtin/fast-export.c:992
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:992
+#: builtin/fast-export.c:994
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:994
+#: builtin/fast-export.c:996
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:996
+#: builtin/fast-export.c:998
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:997
+#: builtin/fast-export.c:999
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:998
+#: builtin/fast-export.c:1000
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:999
+#: builtin/fast-export.c:1001
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1000
+#: builtin/fast-export.c:1002
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fetch.c:21
+#: builtin/fetch.c:22
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:22
+#: builtin/fetch.c:23
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:23
+#: builtin/fetch.c:24
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:24
+#: builtin/fetch.c:25
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:95 builtin/pull.c:175
+#: builtin/fetch.c:90 builtin/pull.c:182
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:97 builtin/pull.c:178
+#: builtin/fetch.c:92 builtin/pull.c:185
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:99 builtin/pull.c:181
+#: builtin/fetch.c:94 builtin/pull.c:188
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:100 builtin/pull.c:183
+#: builtin/fetch.c:95 builtin/pull.c:190
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/fetch.c:102
+#: builtin/fetch.c:97
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:104 builtin/pull.c:185
+#: builtin/fetch.c:99 builtin/pull.c:192
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:106
+#: builtin/fetch.c:101
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:108
+#: builtin/fetch.c:103
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:110 builtin/pull.c:188
+#: builtin/fetch.c:105 builtin/pull.c:195
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:111 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:106 builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:123
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:112 builtin/pull.c:192
+#: builtin/fetch.c:107
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:200
+#: builtin/fetch.c:111 builtin/pull.c:203
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:118
+#: builtin/fetch.c:113
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:121 builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:203
+#: builtin/fetch.c:116 builtin/fetch.c:122 builtin/pull.c:206
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:123
+#: builtin/fetch.c:118
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:209
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:131 builtin/log.c:1440
+#: builtin/fetch.c:126 builtin/log.c:1450
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/fetch.c:132
+#: builtin/fetch.c:127
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:135
-msgid "default mode for recursion"
-msgstr "стандартен режим на рекурсия"
+#: builtin/fetch.c:130
+msgid ""
+"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
+"files)"
+msgstr ""
+"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
+"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:137 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:134 builtin/pull.c:212
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:211
+#: builtin/fetch.c:135 builtin/pull.c:214
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:136 builtin/pull.c:215
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:395
+#: builtin/fetch.c:394
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:513
+#: builtin/fetch.c:512
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:606
+#: builtin/fetch.c:605
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:610
+#: builtin/fetch.c:609
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:623 builtin/fetch.c:703
+#: builtin/fetch.c:622 builtin/fetch.c:702
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:624
+#: builtin/fetch.c:623
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:633
+#: builtin/fetch.c:632
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:634 builtin/fetch.c:667 builtin/fetch.c:683
-#: builtin/fetch.c:698
+#: builtin/fetch.c:633 builtin/fetch.c:666 builtin/fetch.c:682
+#: builtin/fetch.c:697
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:653
+#: builtin/fetch.c:652
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:656
+#: builtin/fetch.c:655
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:659
+#: builtin/fetch.c:658
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:698
+#: builtin/fetch.c:697
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:703
+#: builtin/fetch.c:702
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:748
+#: builtin/fetch.c:747
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:768
+#: builtin/fetch.c:767
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
@@ -8337,7 +8366,7 @@ msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:955 builtin/remote.c:1022
+#: builtin/fetch.c:955 builtin/remote.c:1023
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
@@ -8366,7 +8395,7 @@ msgstr "Не се поддържа доставяне от „%s“"
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1238 builtin/remote.c:96
+#: builtin/fetch.c:1238 builtin/remote.c:97
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
@@ -8399,105 +8428,105 @@ msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвмес
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1352
+#: builtin/fetch.c:1349
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1354
+#: builtin/fetch.c:1351
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1365
+#: builtin/fetch.c:1362
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1373
+#: builtin/fetch.c:1370
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:14
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:15
msgid ""
"git fmt-merge-msg [-m <message>] [--log[=<n>] | --no-log] [--file <file>]"
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:663
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:664
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr ""
"вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
"журнал"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:666
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:667
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "синоним на „--log“ (остаряло)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:669
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
msgid "text"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:672
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
-#: builtin/for-each-ref.c:9
+#: builtin/for-each-ref.c:10
msgid "git for-each-ref [<options>] [<pattern>]"
msgstr "git for-each-ref [ОПЦИЯ…] [ШАБЛОН]"
-#: builtin/for-each-ref.c:10
+#: builtin/for-each-ref.c:11
msgid "git for-each-ref [--points-at <object>]"
msgstr "git for-each-ref [--points ОБЕКТ]"
-#: builtin/for-each-ref.c:11
+#: builtin/for-each-ref.c:12
msgid "git for-each-ref [(--merged | --no-merged) [<commit>]]"
msgstr "git for-each-ref[(--merged | --no-merged) [ПОДАВАНЕ]]"
-#: builtin/for-each-ref.c:12
+#: builtin/for-each-ref.c:13
msgid "git for-each-ref [--contains [<commit>]] [--no-contains [<commit>]]"
msgstr "git for-each-ref [--contains [ПОДАВАНЕ]] [--no-contains [ПОДАВАНЕ]]"
-#: builtin/for-each-ref.c:27
+#: builtin/for-each-ref.c:28
msgid "quote placeholders suitably for shells"
msgstr "цитиране подходящо за командни интерпретатори на обвивката"
-#: builtin/for-each-ref.c:29
+#: builtin/for-each-ref.c:30
msgid "quote placeholders suitably for perl"
msgstr "цитиране подходящо за perl"
-#: builtin/for-each-ref.c:31
+#: builtin/for-each-ref.c:32
msgid "quote placeholders suitably for python"
msgstr "цитиране подходящо за python"
-#: builtin/for-each-ref.c:33
+#: builtin/for-each-ref.c:34
msgid "quote placeholders suitably for Tcl"
msgstr "цитиране подходящо за tcl"
-#: builtin/for-each-ref.c:36
+#: builtin/for-each-ref.c:37
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:41
+#: builtin/for-each-ref.c:42
msgid "print only refs which points at the given object"
msgstr "извеждане само на указателите, сочещи към ОБЕКТА"
-#: builtin/for-each-ref.c:43
+#: builtin/for-each-ref.c:44
msgid "print only refs that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:44
+#: builtin/for-each-ref.c:45
msgid "print only refs that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:45
+#: builtin/for-each-ref.c:46
msgid "print only refs which contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/for-each-ref.c:46
+#: builtin/for-each-ref.c:47
msgid "print only refs which don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
@@ -8562,21 +8591,21 @@ msgstr "показване на подробни имена на достижи
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-#: builtin/gc.c:25
+#: builtin/gc.c:26
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:78
+#: builtin/gc.c:79
#, c-format
msgid "Failed to fstat %s: %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:310
+#: builtin/gc.c:311
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: builtin/gc.c:319
+#: builtin/gc.c:320
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -8593,49 +8622,49 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:358
+#: builtin/gc.c:359
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:360
+#: builtin/gc.c:361
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:361
+#: builtin/gc.c:362
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:362
+#: builtin/gc.c:363
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:379
+#: builtin/gc.c:380
#, c-format
msgid "Failed to parse gc.logexpiry value %s"
msgstr "Неразпозната стойност на „gc.logexpiry“: %s"
-#: builtin/gc.c:407
+#: builtin/gc.c:408
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:409
+#: builtin/gc.c:410
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:410
+#: builtin/gc.c:411
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:431
+#: builtin/gc.c:432
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -8644,279 +8673,292 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:475
+#: builtin/gc.c:476
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
-#: builtin/grep.c:25
+#: builtin/grep.c:27
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:232
+#: builtin/grep.c:235
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:290
+#: builtin/grep.c:293
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
-#: builtin/grep.c:769 builtin/grep.c:810
+#. TRANSLATORS: %s is the configuration
+#. variable for tweaking threads, currently
+#. grep.threads
+#.
+#: builtin/grep.c:302 builtin/index-pack.c:1494 builtin/index-pack.c:1692
+#, c-format
+msgid "no threads support, ignoring %s"
+msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
+
+#: builtin/grep.c:788 builtin/grep.c:829
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:829
+#: builtin/grep.c:848
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:912
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:980
+#: builtin/grep.c:999
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:982
+#: builtin/grep.c:1001
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:984
+#: builtin/grep.c:1003
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:986
+#: builtin/grep.c:1005
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:988
+#: builtin/grep.c:1007
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:990
+#: builtin/grep.c:1009
msgid "basename"
msgstr "ОСНОВНО ИМЕ"
-#: builtin/grep.c:991
+#: builtin/grep.c:1010
msgid "prepend parent project's basename to output"
msgstr "добавяне на ОСНОВНОто ИМЕ на проекта към изхода"
-#: builtin/grep.c:994
+#: builtin/grep.c:1013
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:996
+#: builtin/grep.c:1015
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:998
+#: builtin/grep.c:1017
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:1000
+#: builtin/grep.c:1019
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:1002
+#: builtin/grep.c:1021
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:1005
+#: builtin/grep.c:1024
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:1007
+#: builtin/grep.c:1026
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:1011
+#: builtin/grep.c:1030
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:1014
+#: builtin/grep.c:1033
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:1017
+#: builtin/grep.c:1036
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:1020
+#: builtin/grep.c:1039
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:1023
+#: builtin/grep.c:1042
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:1024
+#: builtin/grep.c:1043
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:1025
+#: builtin/grep.c:1044
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:1027
+#: builtin/grep.c:1046
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:1029
+#: builtin/grep.c:1048
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:1031
+#: builtin/grep.c:1050
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "синоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:1034
+#: builtin/grep.c:1053
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:1036
+#: builtin/grep.c:1055
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:1038
+#: builtin/grep.c:1057
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:1039
+#: builtin/grep.c:1058
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:1041
+#: builtin/grep.c:1060
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:1043
+#: builtin/grep.c:1062
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:1046
+#: builtin/grep.c:1065
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:1049
+#: builtin/grep.c:1068
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:1051
+#: builtin/grep.c:1070
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:1053
+#: builtin/grep.c:1072
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:1054
+#: builtin/grep.c:1073
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "синоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:1057
+#: builtin/grep.c:1076
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:1059
+#: builtin/grep.c:1078
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:1062
+#: builtin/grep.c:1081
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:1064
+#: builtin/grep.c:1083
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:1066
+#: builtin/grep.c:1085
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:1078
+#: builtin/grep.c:1097
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:1080
+#: builtin/grep.c:1099
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:1082
+#: builtin/grep.c:1101
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:1086
+#: builtin/grep.c:1105
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:1086
+#: builtin/grep.c:1105
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:1089
+#: builtin/grep.c:1108
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:1153
+#: builtin/grep.c:1172
msgid "no pattern given."
msgstr "липсва шаблон."
-#: builtin/grep.c:1189
+#: builtin/grep.c:1204
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1195
+#: builtin/grep.c:1211
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1228 builtin/index-pack.c:1485
+#: builtin/grep.c:1245 builtin/index-pack.c:1490
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1251
+#: builtin/grep.c:1250
+msgid "no threads support, ignoring --threads"
+msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
+
+#: builtin/grep.c:1281
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1274
+#: builtin/grep.c:1304
msgid "option not supported with --recurse-submodules."
msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“."
-#: builtin/grep.c:1280
+#: builtin/grep.c:1310
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“."
-#: builtin/grep.c:1286
+#: builtin/grep.c:1316
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове."
-#: builtin/grep.c:1294
+#: builtin/grep.c:1324
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво."
-#: builtin/hash-object.c:81
+#: builtin/hash-object.c:82
msgid ""
"git hash-object [-t <type>] [-w] [--path=<file> | --no-filters] [--stdin] "
"[--] <file>..."
@@ -8924,93 +8966,93 @@ msgstr ""
"git hash-object [-t ВИД] [-w] [--path=ФАЙЛ | --no-filters] [--stdin] [--] "
"ФАЙЛ…"
-#: builtin/hash-object.c:82
+#: builtin/hash-object.c:83
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:94
+#: builtin/hash-object.c:95
msgid "type"
msgstr "ВИД"
-#: builtin/hash-object.c:94
+#: builtin/hash-object.c:95
msgid "object type"
msgstr "ВИД на обекта"
-#: builtin/hash-object.c:95
+#: builtin/hash-object.c:96
msgid "write the object into the object database"
msgstr "записване на обекта в базата от данни за обектите"
-#: builtin/hash-object.c:97
+#: builtin/hash-object.c:98
msgid "read the object from stdin"
msgstr "изчитане на обекта от стандартния вход"
-#: builtin/hash-object.c:99
+#: builtin/hash-object.c:100
msgid "store file as is without filters"
msgstr "запазване на файла както е — без филтри"
-#: builtin/hash-object.c:100
+#: builtin/hash-object.c:101
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr ""
"създаване и хеширане на произволни данни за повредени обекти за трасиране на "
"Git"
-#: builtin/hash-object.c:101
+#: builtin/hash-object.c:102
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
-#: builtin/help.c:42
+#: builtin/help.c:43
msgid "print all available commands"
msgstr "показване на всички налични команди"
-#: builtin/help.c:43
+#: builtin/help.c:44
msgid "exclude guides"
msgstr "без пътеводетели"
-#: builtin/help.c:44
+#: builtin/help.c:45
msgid "print list of useful guides"
msgstr "показване на списък с пътеводители"
-#: builtin/help.c:45
+#: builtin/help.c:46
msgid "show man page"
msgstr "показване на страница от ръководството"
-#: builtin/help.c:46
+#: builtin/help.c:47
msgid "show manual in web browser"
msgstr "показване на страница от ръководството в уеб браузър"
-#: builtin/help.c:48
+#: builtin/help.c:49
msgid "show info page"
msgstr "показване на информационна страница"
-#: builtin/help.c:54
+#: builtin/help.c:55
msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [КОМАНДА]"
-#: builtin/help.c:66
+#: builtin/help.c:67
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "непознат формат на помощта „%s“"
-#: builtin/help.c:93
+#: builtin/help.c:94
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Неуспешно стартиране на „emacsclient“."
-#: builtin/help.c:106
+#: builtin/help.c:107
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анализира."
-#: builtin/help.c:114
+#: builtin/help.c:115
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:132 builtin/help.c:153 builtin/help.c:162 builtin/help.c:170
+#: builtin/help.c:133 builtin/help.c:154 builtin/help.c:163 builtin/help.c:171
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: builtin/help.c:207
+#: builtin/help.c:208
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
@@ -9019,7 +9061,7 @@ msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:219
+#: builtin/help.c:220
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
@@ -9028,134 +9070,134 @@ msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:336
+#: builtin/help.c:337
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:353
+#: builtin/help.c:354
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:361
+#: builtin/help.c:362
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:403
+#: builtin/help.c:404
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
-#: builtin/help.c:404
+#: builtin/help.c:405
msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
msgstr "Ежедневието в Git в рамките на 20-ина команди"
-#: builtin/help.c:405
+#: builtin/help.c:406
msgid "A Git glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: builtin/help.c:406
+#: builtin/help.c:407
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: builtin/help.c:407
+#: builtin/help.c:408
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: builtin/help.c:408
+#: builtin/help.c:409
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-#: builtin/help.c:409
+#: builtin/help.c:410
msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
msgstr "Въвеждащ урок за Git (версии поне 1.5.1)"
-#: builtin/help.c:410
+#: builtin/help.c:411
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
-#: builtin/help.c:422
+#: builtin/help.c:423
msgid "The common Git guides are:\n"
msgstr "Популярните пътеводители в Git са:\n"
-#: builtin/help.c:440
+#: builtin/help.c:441
#, c-format
msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
msgstr "„git %s“ е синоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:462 builtin/help.c:479
+#: builtin/help.c:463 builtin/help.c:480
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-#: builtin/index-pack.c:154
+#: builtin/index-pack.c:155
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:204
+#: builtin/index-pack.c:205
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:224
+#: builtin/index-pack.c:225
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:227
+#: builtin/index-pack.c:228
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:269
+#: builtin/index-pack.c:270
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:279
+#: builtin/index-pack.c:280
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:280
+#: builtin/index-pack.c:281
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:292
+#: builtin/index-pack.c:293
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:299
+#: builtin/index-pack.c:300
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:302 builtin/unpack-objects.c:92
+#: builtin/index-pack.c:303 builtin/unpack-objects.c:93
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:317
+#: builtin/index-pack.c:318
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:323
+#: builtin/index-pack.c:324
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:337
+#: builtin/index-pack.c:338
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:339
+#: builtin/index-pack.c:340
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:357
+#: builtin/index-pack.c:358
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
@@ -9193,15 +9235,15 @@ msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX>
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:749 builtin/index-pack.c:755 builtin/index-pack.c:778
+#: builtin/index-pack.c:748 builtin/index-pack.c:754 builtin/index-pack.c:777
#: builtin/index-pack.c:816 builtin/index-pack.c:825
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:752 builtin/pack-objects.c:164
-#: builtin/pack-objects.c:257
+#: builtin/index-pack.c:751 builtin/pack-objects.c:167
+#: builtin/pack-objects.c:261
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -9222,262 +9264,257 @@ msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект BLOB „%s“"
# FIXME perhaps invalid object
-#: builtin/index-pack.c:850
+#: builtin/index-pack.c:851
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:853
+#: builtin/index-pack.c:854
msgid "Error in object"
msgstr "Грешка в обекта"
-#: builtin/index-pack.c:855
+#: builtin/index-pack.c:856
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:927 builtin/index-pack.c:958
+#: builtin/index-pack.c:928 builtin/index-pack.c:959
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1128
+#: builtin/index-pack.c:1130
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1128
+#: builtin/index-pack.c:1130
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1164
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1165
+#: builtin/index-pack.c:1169
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1168
+#: builtin/index-pack.c:1172
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1179
+#: builtin/index-pack.c:1184
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1202
+#: builtin/index-pack.c:1207
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1213
+#: builtin/index-pack.c:1218
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1255
+#: builtin/index-pack.c:1260
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1261
+#: builtin/index-pack.c:1266
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1273
+#: builtin/index-pack.c:1278
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1277
+#: builtin/index-pack.c:1282
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1301
+#: builtin/index-pack.c:1306
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1377
+#: builtin/index-pack.c:1382
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1403
+#: builtin/index-pack.c:1408
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1415
+#: builtin/index-pack.c:1420
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при записването на файла „%s“, осигуряващ запазване на директория"
-#: builtin/index-pack.c:1423
+#: builtin/index-pack.c:1428
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при затварянето на записания файл „%s“, осигуряващ запазване на "
"директория"
-#: builtin/index-pack.c:1433
+#: builtin/index-pack.c:1438
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1441
+#: builtin/index-pack.c:1446
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1479
+#: builtin/index-pack.c:1484
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1489 builtin/index-pack.c:1686
-#, c-format
-msgid "no threads support, ignoring %s"
-msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-
-#: builtin/index-pack.c:1547
+#: builtin/index-pack.c:1552
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1549
+#: builtin/index-pack.c:1554
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1596
+#: builtin/index-pack.c:1602
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1603
+#: builtin/index-pack.c:1609
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1616
+#: builtin/index-pack.c:1622
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1698 builtin/index-pack.c:1701
-#: builtin/index-pack.c:1717 builtin/index-pack.c:1721
+#: builtin/index-pack.c:1704 builtin/index-pack.c:1707
+#: builtin/index-pack.c:1723 builtin/index-pack.c:1727
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1737
+#: builtin/index-pack.c:1743
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1739
+#: builtin/index-pack.c:1745
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1747
+#: builtin/index-pack.c:1753
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/init-db.c:54
+#: builtin/init-db.c:55
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:60
+#: builtin/init-db.c:61
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:65
+#: builtin/init-db.c:66
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/init-db.c:76
+#: builtin/init-db.c:77
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/init-db.c:78
+#: builtin/init-db.c:79
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "не може да се създаде символна връзка „%s“ в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:84
+#: builtin/init-db.c:85
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:88
+#: builtin/init-db.c:89
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:119
+#: builtin/init-db.c:120
#, c-format
msgid "templates not found %s"
msgstr "директорията с шаблоните не е открита: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:134
+#: builtin/init-db.c:135
#, c-format
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:327
+#: builtin/init-db.c:328
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:330
+#: builtin/init-db.c:331
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:347 builtin/init-db.c:350
+#: builtin/init-db.c:348 builtin/init-db.c:351
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-#: builtin/init-db.c:403
+#: builtin/init-db.c:404
#, c-format
msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
msgstr ""
"Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:404
+#: builtin/init-db.c:405
#, c-format
msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:408
+#: builtin/init-db.c:409
#, c-format
msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:409
+#: builtin/init-db.c:410
#, c-format
msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:457
+#: builtin/init-db.c:458
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -9485,27 +9522,27 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:480
+#: builtin/init-db.c:481
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:481
+#: builtin/init-db.c:482
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:515 builtin/init-db.c:520
+#: builtin/init-db.c:516 builtin/init-db.c:521
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:524
+#: builtin/init-db.c:525
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:545
+#: builtin/init-db.c:546
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -9514,7 +9551,7 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:573
+#: builtin/init-db.c:574
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
@@ -9547,116 +9584,116 @@ msgstr "епилог(зи) за добавяне"
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:44
+#: builtin/log.c:45
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:45
+#: builtin/log.c:46
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:89
+#: builtin/log.c:90
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:144
+#: builtin/log.c:147
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:145
+#: builtin/log.c:148
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:146
+#: builtin/log.c:149
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:147
+#: builtin/log.c:150
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:150
+#: builtin/log.c:153
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:246
+#: builtin/log.c:249
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:493
+#: builtin/log.c:497
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:507 builtin/log.c:601
+#: builtin/log.c:512 builtin/log.c:606
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:625
+#: builtin/log.c:630
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:746
+#: builtin/log.c:751
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:846
+#: builtin/log.c:852
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:861
+#: builtin/log.c:868
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:875
+#: builtin/log.c:885
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:885
+#: builtin/log.c:895
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:991
+#: builtin/log.c:1001
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1071
+#: builtin/log.c:1081
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1098
+#: builtin/log.c:1108
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1148
+#: builtin/log.c:1158
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1255 builtin/log.c:1898 builtin/log.c:1900 builtin/log.c:1912
+#: builtin/log.c:1265 builtin/log.c:1908 builtin/log.c:1910 builtin/log.c:1922
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
-#: builtin/log.c:1265 builtin/notes.c:883 builtin/tag.c:532
+#: builtin/log.c:1275 builtin/notes.c:886 builtin/tag.c:533
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/log.c:1270
+#: builtin/log.c:1280
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Точната база за сливане не може да се открие."
-#: builtin/log.c:1274
+#: builtin/log.c:1284
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -9666,221 +9703,226 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1294
+#: builtin/log.c:1304
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "Точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1305
+#: builtin/log.c:1315
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1309
+#: builtin/log.c:1319
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1358
+#: builtin/log.c:1368
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1415
+#: builtin/log.c:1425
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1418
+#: builtin/log.c:1428
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1422
+#: builtin/log.c:1432
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1424
+#: builtin/log.c:1434
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1426
+#: builtin/log.c:1436
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1427
+#: builtin/log.c:1437
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1428
+#: builtin/log.c:1438
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1430
+#: builtin/log.c:1440
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1432
+#: builtin/log.c:1442
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1434
+#: builtin/log.c:1444
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1437
+#: builtin/log.c:1447
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1440
+#: builtin/log.c:1450
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1443
+#: builtin/log.c:1453
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1446
+#: builtin/log.c:1456
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1448
+#: builtin/log.c:1458
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1450
+#: builtin/log.c:1460
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1452
+#: builtin/log.c:1462
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1454
+#: builtin/log.c:1464
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1455
+#: builtin/log.c:1465
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1456
+#: builtin/log.c:1466
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1457 builtin/log.c:1459
+#: builtin/log.c:1467 builtin/log.c:1469
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1457
+#: builtin/log.c:1467
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1459
+#: builtin/log.c:1469
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1461
+#: builtin/log.c:1471
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1462
+#: builtin/log.c:1472
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1464
+#: builtin/log.c:1474
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1465
+#: builtin/log.c:1475
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1466 builtin/log.c:1469
+#: builtin/log.c:1476 builtin/log.c:1479
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1467
+#: builtin/log.c:1477
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1470
+#: builtin/log.c:1480
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1474
+#: builtin/log.c:1484
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1476
+#: builtin/log.c:1486
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1477
+#: builtin/log.c:1487
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1478
+#: builtin/log.c:1488
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1479
+#: builtin/log.c:1489
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към серията кръпки"
-#: builtin/log.c:1481
+#: builtin/log.c:1491
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1482
+#: builtin/log.c:1492
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1572
+#: builtin/log.c:1567
+#, c-format
+msgid "invalid ident line: %s"
+msgstr "грешна идентичност: %s"
+
+#: builtin/log.c:1582
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1574
+#: builtin/log.c:1584
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1582
+#: builtin/log.c:1592
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1584
+#: builtin/log.c:1594
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1586
+#: builtin/log.c:1596
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1616
+#: builtin/log.c:1626
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1618
+#: builtin/log.c:1628
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1712
+#: builtin/log.c:1722
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1784
+#: builtin/log.c:1794
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1833
+#: builtin/log.c:1843
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1887
+#: builtin/log.c:1897
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -10036,219 +10078,224 @@ msgstr "изход с код 2, ако не се открият съвпадащ
msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
msgstr "извеждане на указателя заедно с обекта сочен от него"
-#: builtin/ls-tree.c:28
+#: builtin/ls-tree.c:29
msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git ls-tree [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
-#: builtin/ls-tree.c:126
+#: builtin/ls-tree.c:127
msgid "only show trees"
msgstr "извеждане само на дървета"
-#: builtin/ls-tree.c:128
+#: builtin/ls-tree.c:129
msgid "recurse into subtrees"
msgstr "рекурсивно обхождане поддърветата"
-#: builtin/ls-tree.c:130
+#: builtin/ls-tree.c:131
msgid "show trees when recursing"
msgstr "извеждане на дърветата при рекурсивното обхождане"
-#: builtin/ls-tree.c:133
+#: builtin/ls-tree.c:134
msgid "terminate entries with NUL byte"
msgstr "разделяне на обектите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/ls-tree.c:134
+#: builtin/ls-tree.c:135
msgid "include object size"
msgstr "извеждане на размера на обекта"
-#: builtin/ls-tree.c:136 builtin/ls-tree.c:138
+#: builtin/ls-tree.c:137 builtin/ls-tree.c:139
msgid "list only filenames"
msgstr "извеждане само имената на файловете"
-#: builtin/ls-tree.c:141
+#: builtin/ls-tree.c:142
msgid "use full path names"
msgstr "използване на пълните имена на пътищата"
-#: builtin/ls-tree.c:143
+#: builtin/ls-tree.c:144
msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
msgstr ""
"извеждане на цялото дърво, не само на текущата директория (включва опцията "
"„--full-name“)"
-#: builtin/merge.c:46
+#: builtin/mailsplit.c:241
+#, c-format
+msgid "empty mbox: '%s'"
+msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
+
+#: builtin/merge.c:47
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:47
+#: builtin/merge.c:48
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:48
+#: builtin/merge.c:49
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:103
+#: builtin/merge.c:104
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:140
+#: builtin/merge.c:141
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:141
+#: builtin/merge.c:142
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:146
+#: builtin/merge.c:147
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:196 builtin/pull.c:127
+#: builtin/merge.c:197 builtin/pull.c:134
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:130
+#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:137
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:133
+#: builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:140
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(синоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:202 builtin/pull.c:136
+#: builtin/merge.c:203 builtin/pull.c:143
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:139
+#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:146
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:208 builtin/pull.c:149
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:209 builtin/pull.c:145
+#: builtin/merge.c:210 builtin/pull.c:152
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:210
+#: builtin/merge.c:211
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:212 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:213 builtin/pull.c:158
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:161
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
-msgstr "Проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
+msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:217 builtin/notes.c:773 builtin/pull.c:158
-#: builtin/revert.c:108
+#: builtin/merge.c:218 builtin/notes.c:776 builtin/pull.c:165
+#: builtin/revert.c:109
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:218 builtin/pull.c:159
+#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:166
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:162
+#: builtin/merge.c:220 builtin/pull.c:169
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:220 builtin/pull.c:163
+#: builtin/merge.c:221 builtin/pull.c:170
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:222
+#: builtin/merge.c:223
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:226
+#: builtin/merge.c:227
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:228
+#: builtin/merge.c:229
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:230 builtin/pull.c:170
+#: builtin/merge.c:231 builtin/pull.c:177
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:258
+#: builtin/merge.c:259
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:263
+#: builtin/merge.c:264
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:268
+#: builtin/merge.c:269
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:287 builtin/merge.c:304
+#: builtin/merge.c:288 builtin/merge.c:305
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:334
+#: builtin/merge.c:335
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се смачка)"
-#: builtin/merge.c:345
+#: builtin/merge.c:346
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Подаване със смачкване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:395
+#: builtin/merge.c:396
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:446
+#: builtin/merge.c:447
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:536
+#: builtin/merge.c:537
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:656
+#: builtin/merge.c:657
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:670
+#: builtin/merge.c:671
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:685
+#: builtin/merge.c:686
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:737
+#: builtin/merge.c:738
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:746
+#: builtin/merge.c:747
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:752
+#: builtin/merge.c:753
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -10263,77 +10310,72 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:776
+#: builtin/merge.c:777
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:796
+#: builtin/merge.c:797
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:851
+#: builtin/merge.c:850
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:890
+#: builtin/merge.c:889
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:892
+#: builtin/merge.c:891
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:894
+#: builtin/merge.c:893
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:899
+#: builtin/merge.c:898
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:946
+#: builtin/merge.c:945
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1020
-#, c-format
-msgid "could not close '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-
-#: builtin/merge.c:1047
+#: builtin/merge.c:1046
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1081
+#: builtin/merge.c:1080
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1146
+#: builtin/merge.c:1145
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1150
+#: builtin/merge.c:1149
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1162
+#: builtin/merge.c:1161
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1166
+#: builtin/merge.c:1165
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1182
+#: builtin/merge.c:1181
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -10341,7 +10383,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1189
+#: builtin/merge.c:1188
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -10349,169 +10391,169 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1192
+#: builtin/merge.c:1191
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1201
+#: builtin/merge.c:1200
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1209
+#: builtin/merge.c:1208
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1226
+#: builtin/merge.c:1225
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1228
+#: builtin/merge.c:1227
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1233
+#: builtin/merge.c:1232
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1235
+#: builtin/merge.c:1234
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1269
+#: builtin/merge.c:1268
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1272
+#: builtin/merge.c:1271
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1275
+#: builtin/merge.c:1274
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1278
+#: builtin/merge.c:1277
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1340
+#: builtin/merge.c:1339
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1349
+#: builtin/merge.c:1348
msgid "Already up-to-date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1359
+#: builtin/merge.c:1358
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1400
+#: builtin/merge.c:1399
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1407
+#: builtin/merge.c:1406
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1432
+#: builtin/merge.c:1431
msgid "Already up-to-date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1438
+#: builtin/merge.c:1437
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1461 builtin/merge.c:1540
+#: builtin/merge.c:1460 builtin/merge.c:1539
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1465
+#: builtin/merge.c:1464
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1531
+#: builtin/merge.c:1530
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1533
+#: builtin/merge.c:1532
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1542
+#: builtin/merge.c:1541
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1554
+#: builtin/merge.c:1553
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
"Автоматичното сливане завърши успешно. Самото подаване не е извършено, "
"защото бе зададена опцията „--no-commit“.\n"
-#: builtin/merge-base.c:29
+#: builtin/merge-base.c:30
msgid "git merge-base [-a | --all] <commit> <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] ПОДАВАНЕ ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/merge-base.c:30
+#: builtin/merge-base.c:31
msgid "git merge-base [-a | --all] --octopus <commit>..."
msgstr "git merge-base [-a | --all] --octopus ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/merge-base.c:31
+#: builtin/merge-base.c:32
msgid "git merge-base --independent <commit>..."
msgstr "git merge-base --independent ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/merge-base.c:32
+#: builtin/merge-base.c:33
msgid "git merge-base --is-ancestor <commit> <commit>"
msgstr "git merge-base --is-ancestor ПОДАВАНЕ_1 ПОДАВАНЕ_2"
-#: builtin/merge-base.c:33
+#: builtin/merge-base.c:34
msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
msgstr "git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/merge-base.c:217
+#: builtin/merge-base.c:218
msgid "output all common ancestors"
msgstr "извеждане на всички общи предшественици"
-#: builtin/merge-base.c:219
+#: builtin/merge-base.c:220
msgid "find ancestors for a single n-way merge"
msgstr ""
"откриване на предшествениците за еднократно сливане на множество истории"
-#: builtin/merge-base.c:221
+#: builtin/merge-base.c:222
msgid "list revs not reachable from others"
msgstr "извеждане на недостижимите от другите указатели"
-#: builtin/merge-base.c:223
+#: builtin/merge-base.c:224
msgid "is the first one ancestor of the other?"
msgstr "ПОДАВАНЕ_1 предшественик ли е на ПОДАВАНЕ_2?"
-#: builtin/merge-base.c:225
+#: builtin/merge-base.c:226
msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
msgstr "откриване къде ПОДАВАНЕто се е отклонило от историята на УКАЗАТЕЛя"
-#: builtin/merge-file.c:8
+#: builtin/merge-file.c:9
msgid ""
"git merge-file [<options>] [-L <name1> [-L <orig> [-L <name2>]]] <file1> "
"<orig-file> <file2>"
@@ -10519,35 +10561,35 @@ msgstr ""
"git merge-file [ОПЦИЯ…] [-L ИМЕ_1 [-L ОРИГИНАЛ [-L ИМЕ_2]]] ФАЙЛ_1 ОРИГ_ФАЙЛ "
"ФАЙЛ_2"
-#: builtin/merge-file.c:32
+#: builtin/merge-file.c:33
msgid "send results to standard output"
msgstr "извеждане на резултатите на стандартния изход"
-#: builtin/merge-file.c:33
+#: builtin/merge-file.c:34
msgid "use a diff3 based merge"
msgstr "сливане на базата на „diff3“"
-#: builtin/merge-file.c:34
+#: builtin/merge-file.c:35
msgid "for conflicts, use our version"
msgstr "при конфликти да се ползва локалната версия"
-#: builtin/merge-file.c:36
+#: builtin/merge-file.c:37
msgid "for conflicts, use their version"
msgstr "при конфликти да се ползва чуждата версия"
-#: builtin/merge-file.c:38
+#: builtin/merge-file.c:39
msgid "for conflicts, use a union version"
msgstr "при конфликти да се ползва обединена версия"
-#: builtin/merge-file.c:41
+#: builtin/merge-file.c:42
msgid "for conflicts, use this marker size"
msgstr "при конфликти да се ползва маркер с такъв БРОЙ знаци"
-#: builtin/merge-file.c:42
+#: builtin/merge-file.c:43
msgid "do not warn about conflicts"
msgstr "без предупреждения при конфликти"
-#: builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/merge-file.c:45
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
@@ -10586,163 +10628,163 @@ msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
-#: builtin/mktree.c:152
+#: builtin/mktree.c:153
msgid "input is NUL terminated"
msgstr "входните записи са разделени с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/mktree.c:153 builtin/write-tree.c:24
+#: builtin/mktree.c:154 builtin/write-tree.c:25
msgid "allow missing objects"
msgstr "разрешаване на липсващи обекти"
-#: builtin/mktree.c:154
+#: builtin/mktree.c:155
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "разрешаване на създаването на повече от едно дърво"
-#: builtin/mv.c:16
+#: builtin/mv.c:17
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
-#: builtin/mv.c:82
+#: builtin/mv.c:83
#, c-format
msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
msgstr "Директорията „%s“ е в индекса, но не е подмодул"
-#: builtin/mv.c:84 builtin/rm.c:290
+#: builtin/mv.c:85 builtin/rm.c:290
msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
"или ги скатайте"
-#: builtin/mv.c:102
+#: builtin/mv.c:103
#, c-format
msgid "%.*s is in index"
msgstr "„%.*s“ вече е в индекса"
-#: builtin/mv.c:124
+#: builtin/mv.c:125
msgid "force move/rename even if target exists"
msgstr "принудително преместване/преименуване дори целта да съществува"
-#: builtin/mv.c:125
+#: builtin/mv.c:126
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
-#: builtin/mv.c:167
+#: builtin/mv.c:168
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "целта „%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/mv.c:178
+#: builtin/mv.c:179
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Проверка на преименуването на обект от „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:182
+#: builtin/mv.c:183
msgid "bad source"
msgstr "неправилен обект"
-#: builtin/mv.c:185
+#: builtin/mv.c:186
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "директория не може да се премести в себе си"
-#: builtin/mv.c:188
+#: builtin/mv.c:189
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "директория не може да се премести върху файл"
-#: builtin/mv.c:197
+#: builtin/mv.c:198
msgid "source directory is empty"
msgstr "първоначалната директория е празна"
-#: builtin/mv.c:222
+#: builtin/mv.c:223
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
-#: builtin/mv.c:225
+#: builtin/mv.c:226
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:233
+#: builtin/mv.c:234
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:236
+#: builtin/mv.c:237
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:239
+#: builtin/mv.c:240
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:241
+#: builtin/mv.c:242
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:248
+#: builtin/mv.c:249
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:269
+#: builtin/mv.c:270
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:275 builtin/remote.c:710 builtin/repack.c:384
+#: builtin/mv.c:276 builtin/remote.c:711 builtin/repack.c:390
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:289
+#: builtin/name-rev.c:338
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:290
+#: builtin/name-rev.c:339
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:291
+#: builtin/name-rev.c:340
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:346
+#: builtin/name-rev.c:395
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:347
+#: builtin/name-rev.c:396
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:349
+#: builtin/name-rev.c:398
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:351
+#: builtin/name-rev.c:400
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "игнориране на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:353
+#: builtin/name-rev.c:402
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:354
+#: builtin/name-rev.c:403
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:355
+#: builtin/name-rev.c:404
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:361
+#: builtin/name-rev.c:410
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
-#: builtin/notes.c:25
+#: builtin/notes.c:26
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] [list [<object>]]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] [list [ОБЕКТ]]"
-#: builtin/notes.c:26
+#: builtin/notes.c:27
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] add [-f] [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> "
"| (-c | -C) <object>] [<object>]"
@@ -10750,12 +10792,12 @@ msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] add [-f] [--allow-empty] [-m СЪОБЩЕНИЕ "
"| -F ФАЙЛ | (-c | -C) ОБЕКТ] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:27
+#: builtin/notes.c:28
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] copy [-f] <from-object> <to-object>"
msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] copy [-f] ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ"
-#: builtin/notes.c:28
+#: builtin/notes.c:29
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] append [--allow-empty] [-m <msg> | -F <file> | "
"(-c | -C) <object>] [<object>]"
@@ -10763,207 +10805,208 @@ msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] append [--allow-empty] [-m СЪОБЩЕНИЕ | "
"-F ФАЙЛ | (-c | -C) ОБЕКТ] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:29
+#: builtin/notes.c:30
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] edit [--allow-empty] [<object>]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] edit [--allow-empty] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:30
+#: builtin/notes.c:31
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] show [<object>]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] show [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:31
+#: builtin/notes.c:32
msgid ""
"git notes [--ref <notes-ref>] merge [-v | -q] [-s <strategy>] <notes-ref>"
msgstr ""
"git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] merge [-v | -q] [-s СТРАТЕГИЯ] "
"УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:32
+#: builtin/notes.c:33
msgid "git notes merge --commit [-v | -q]"
msgstr "git notes merge --commit [-v | -q]"
-#: builtin/notes.c:33
+#: builtin/notes.c:34
msgid "git notes merge --abort [-v | -q]"
msgstr "git notes merge --abort [-v | -q]"
-#: builtin/notes.c:34
+#: builtin/notes.c:35
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] remove [<object>...]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] remove [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/notes.c:35
+#: builtin/notes.c:36
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] prune [-n | -v]"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] prune [-n | -v]"
-#: builtin/notes.c:36
+#: builtin/notes.c:37
msgid "git notes [--ref <notes-ref>] get-ref"
msgstr "git notes [--ref УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА] get-ref"
-#: builtin/notes.c:41
+#: builtin/notes.c:42
msgid "git notes [list [<object>]]"
msgstr "git notes [list [ОБЕКТ]]"
-#: builtin/notes.c:46
+#: builtin/notes.c:47
msgid "git notes add [<options>] [<object>]"
msgstr "git notes add [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:51
+#: builtin/notes.c:52
msgid "git notes copy [<options>] <from-object> <to-object>"
msgstr "git notes copy [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ"
-#: builtin/notes.c:52
+#: builtin/notes.c:53
msgid "git notes copy --stdin [<from-object> <to-object>]..."
msgstr "git notes copy --stdin [ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ…]"
-#: builtin/notes.c:57
+#: builtin/notes.c:58
msgid "git notes append [<options>] [<object>]"
msgstr "git notes append [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:62
+#: builtin/notes.c:63
msgid "git notes edit [<object>]"
msgstr "git notes edit [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:67
+#: builtin/notes.c:68
msgid "git notes show [<object>]"
msgstr "git notes show [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:72
+#: builtin/notes.c:73
msgid "git notes merge [<options>] <notes-ref>"
msgstr "git notes merge [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:73
+#: builtin/notes.c:74
msgid "git notes merge --commit [<options>]"
msgstr "git notes merge --commit [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/notes.c:74
+#: builtin/notes.c:75
msgid "git notes merge --abort [<options>]"
msgstr "git notes merge --abort [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/notes.c:79
+#: builtin/notes.c:80
msgid "git notes remove [<object>]"
msgstr "git notes remove [ОБЕКТ]"
-#: builtin/notes.c:84
+#: builtin/notes.c:85
msgid "git notes prune [<options>]"
msgstr "git notes prune [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/notes.c:89
+#: builtin/notes.c:90
msgid "git notes get-ref"
msgstr "git notes get-ref"
-#: builtin/notes.c:94
+#: builtin/notes.c:95
msgid "Write/edit the notes for the following object:"
msgstr "Записване/редактиране на бележките за следния обект:"
-#: builtin/notes.c:147
+#: builtin/notes.c:148
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се изпълни за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:151
+#: builtin/notes.c:152
msgid "could not read 'show' output"
msgstr "изведената информация от действието „show“ не може да се прочете"
-#: builtin/notes.c:159
+#: builtin/notes.c:160
#, c-format
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се завърши за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:194
+#: builtin/notes.c:195
msgid "please supply the note contents using either -m or -F option"
msgstr "задайте съдържанието на бележката с някоя от опциите „-m“ или „-F“"
-#: builtin/notes.c:203
+#: builtin/notes.c:204
msgid "unable to write note object"
msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан"
-#: builtin/notes.c:205
+#: builtin/notes.c:206
#, c-format
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:233 builtin/tag.c:516
+#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:517
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:235 builtin/tag.c:519
+#: builtin/notes.c:236 builtin/tag.c:520
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/notes.c:254 builtin/notes.c:305 builtin/notes.c:307
-#: builtin/notes.c:372 builtin/notes.c:427 builtin/notes.c:513
-#: builtin/notes.c:518 builtin/notes.c:596 builtin/notes.c:658
+#: builtin/notes.c:255 builtin/notes.c:306 builtin/notes.c:308
+#: builtin/notes.c:375 builtin/notes.c:430 builtin/notes.c:516
+#: builtin/notes.c:521 builtin/notes.c:599 builtin/notes.c:661
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/notes.c:257
+#: builtin/notes.c:258
#, c-format
msgid "failed to read object '%s'."
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен."
-#: builtin/notes.c:261
+#: builtin/notes.c:262
#, c-format
msgid "cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr ""
"съдържанието на бележка не може да се вземе от обект, който не е BLOB: „%s“."
-#: builtin/notes.c:301
+#: builtin/notes.c:302
#, c-format
msgid "malformed input line: '%s'."
msgstr "входен ред с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/notes.c:316
+#: builtin/notes.c:317
#, c-format
msgid "failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a
-#. git notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
-#: builtin/notes.c:345
+#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a git
+#. notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
+#.
+#: builtin/notes.c:348
#, c-format
msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
msgstr ""
"няма да се извърши „%s“ върху бележките в „%s“, защото са извън „refs/"
"notes/“."
-#: builtin/notes.c:365 builtin/notes.c:420 builtin/notes.c:496
-#: builtin/notes.c:508 builtin/notes.c:584 builtin/notes.c:651
-#: builtin/notes.c:801 builtin/notes.c:948 builtin/notes.c:969
+#: builtin/notes.c:368 builtin/notes.c:423 builtin/notes.c:499
+#: builtin/notes.c:511 builtin/notes.c:587 builtin/notes.c:654
+#: builtin/notes.c:804 builtin/notes.c:951 builtin/notes.c:972
msgid "too many parameters"
msgstr "прекалено много параметри"
-#: builtin/notes.c:378 builtin/notes.c:664
+#: builtin/notes.c:381 builtin/notes.c:667
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "няма бележки за обекта „%s“."
-#: builtin/notes.c:399 builtin/notes.c:562
+#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
msgid "note contents as a string"
msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
+#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
msgid "note contents in a file"
msgstr "ФАЙЛ със съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
+#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "преизползване и редактиране на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
+#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:574
msgid "reuse specified note object"
msgstr "преизползване на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:574
+#: builtin/notes.c:414 builtin/notes.c:577
msgid "allow storing empty note"
msgstr "приемане и на празни бележки"
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:483
+#: builtin/notes.c:415 builtin/notes.c:486
msgid "replace existing notes"
msgstr "замяна на съществуващите бележки"
-#: builtin/notes.c:437
+#: builtin/notes.c:440
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -10972,31 +11015,31 @@ msgstr ""
"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:452 builtin/notes.c:531
+#: builtin/notes.c:455 builtin/notes.c:534
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:623 builtin/notes.c:888
+#: builtin/notes.c:466 builtin/notes.c:626 builtin/notes.c:891
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:484
+#: builtin/notes.c:487
msgid "read objects from stdin"
msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:486
+#: builtin/notes.c:489
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
"опцията „--stdin“)"
-#: builtin/notes.c:504
+#: builtin/notes.c:507
msgid "too few parameters"
msgstr "прекалено малко параметри"
-#: builtin/notes.c:525
+#: builtin/notes.c:528
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
@@ -11005,12 +11048,12 @@ msgstr ""
"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:537
+#: builtin/notes.c:540
#, c-format
msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
msgstr "няма бележки за обекта-източник „%s“. Не може да се копира."
-#: builtin/notes.c:589
+#: builtin/notes.c:592
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -11021,52 +11064,52 @@ msgstr ""
"Вместо това ги използвайте с подкомандата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:684
+#: builtin/notes.c:687
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:686
+#: builtin/notes.c:689
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_REF“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:688
+#: builtin/notes.c:691
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr "работната директория на „git notes merge“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/notes.c:708
+#: builtin/notes.c:711
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:710
+#: builtin/notes.c:713
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се открие."
-#: builtin/notes.c:712
+#: builtin/notes.c:715
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се анализира."
-#: builtin/notes.c:725
+#: builtin/notes.c:728
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "не може да се открие към какво сочи „NOTES_MERGE_REF“"
-#: builtin/notes.c:728
+#: builtin/notes.c:731
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "неуспешно сливане на бележките"
-#: builtin/notes.c:754
+#: builtin/notes.c:757
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "непозната стратегия за сливане на бележки „%s“"
-#: builtin/notes.c:770
+#: builtin/notes.c:773
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:772
+#: builtin/notes.c:775
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:774
+#: builtin/notes.c:777
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -11076,46 +11119,46 @@ msgstr ""
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:776
+#: builtin/notes.c:779
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:778
+#: builtin/notes.c:781
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:780
+#: builtin/notes.c:783
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:782
+#: builtin/notes.c:785
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:793
+#: builtin/notes.c:796
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "опциите „--commit“, „--abort“ и „-s“/„--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/notes.c:798
+#: builtin/notes.c:801
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "трябва да укажете указател към бележка за сливане."
-#: builtin/notes.c:822
+#: builtin/notes.c:825
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "неизвестна стратегия към опцията „-s“/„--strategy“: „%s“"
-#: builtin/notes.c:859
+#: builtin/notes.c:862
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "в момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
-#: builtin/notes.c:862
+#: builtin/notes.c:865
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr "не може да се запази връзка към указателя на текущата бележка („%s“)."
-#: builtin/notes.c:864
+#: builtin/notes.c:867
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -11126,239 +11169,239 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:886
+#: builtin/notes.c:889
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:898
+#: builtin/notes.c:901
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:901
+#: builtin/notes.c:904
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:939 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:127
+#: builtin/notes.c:942 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:128
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-#: builtin/notes.c:940
+#: builtin/notes.c:943
msgid "report pruned notes"
msgstr "докладване на окастрените обекти"
-#: builtin/notes.c:982
+#: builtin/notes.c:985
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:983
+#: builtin/notes.c:986
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1018
+#: builtin/notes.c:1021
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:29
+#: builtin/pack-objects.c:30
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:30
+#: builtin/pack-objects.c:31
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:177 builtin/pack-objects.c:180
+#: builtin/pack-objects.c:180 builtin/pack-objects.c:183
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: builtin/pack-objects.c:770
+#: builtin/pack-objects.c:776
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:783
+#: builtin/pack-objects.c:789
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1063
+#: builtin/pack-objects.c:1069
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:2426
+#: builtin/pack-objects.c:2434
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2829
+#: builtin/pack-objects.c:2843
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2833
+#: builtin/pack-objects.c:2847
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2863
+#: builtin/pack-objects.c:2877
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2865
+#: builtin/pack-objects.c:2879
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2867
+#: builtin/pack-objects.c:2881
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2870
+#: builtin/pack-objects.c:2884
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2871
+#: builtin/pack-objects.c:2885
msgid "version[,offset]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:2872
+#: builtin/pack-objects.c:2886
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2875
+#: builtin/pack-objects.c:2889
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2877
+#: builtin/pack-objects.c:2891
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2879
+#: builtin/pack-objects.c:2893
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2881
+#: builtin/pack-objects.c:2895
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2883
+#: builtin/pack-objects.c:2897
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2885
+#: builtin/pack-objects.c:2899
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2887
+#: builtin/pack-objects.c:2901
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2889
+#: builtin/pack-objects.c:2903
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2891
+#: builtin/pack-objects.c:2905
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:2893
+#: builtin/pack-objects.c:2907
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:2895
+#: builtin/pack-objects.c:2909
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2897
+#: builtin/pack-objects.c:2911
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:2899
+#: builtin/pack-objects.c:2913
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2902
+#: builtin/pack-objects.c:2916
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:2905
+#: builtin/pack-objects.c:2919
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:2908
+#: builtin/pack-objects.c:2922
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:2911
+#: builtin/pack-objects.c:2925
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:2913
+#: builtin/pack-objects.c:2927
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2915
+#: builtin/pack-objects.c:2929
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2917
+#: builtin/pack-objects.c:2931
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2919
+#: builtin/pack-objects.c:2933
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2922
+#: builtin/pack-objects.c:2936
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:2924
+#: builtin/pack-objects.c:2938
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:2926
+#: builtin/pack-objects.c:2940
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:2928
+#: builtin/pack-objects.c:2942
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:2930
+#: builtin/pack-objects.c:2944
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:2932
+#: builtin/pack-objects.c:2946
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2934
+#: builtin/pack-objects.c:2948
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3061
+#: builtin/pack-objects.c:3075
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
@@ -11398,45 +11441,49 @@ msgstr "окастряне на обектите по-стари от това
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
-#: builtin/pull.c:51 builtin/pull.c:53
+#: builtin/pull.c:54 builtin/pull.c:56
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:73
+#: builtin/pull.c:76
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:121
+#: builtin/pull.c:124
+msgid "control for recursive fetching of submodules"
+msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
+
+#: builtin/pull.c:128
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:124
+#: builtin/pull.c:131
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:148 builtin/rebase--helper.c:18 builtin/revert.c:120
+#: builtin/pull.c:155 builtin/rebase--helper.c:19 builtin/revert.c:121
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:157
+#: builtin/pull.c:164
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:173
+#: builtin/pull.c:180
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:195
+#: builtin/pull.c:198
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:284
+#: builtin/pull.c:287
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:397
+#: builtin/pull.c:399
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -11444,14 +11491,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:399
+#: builtin/pull.c:401
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:400
+#: builtin/pull.c:402
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -11459,7 +11506,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:403
+#: builtin/pull.c:405
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -11470,44 +11517,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:408 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:410 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:410 builtin/pull.c:425 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:412 builtin/pull.c:427 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:412 builtin/pull.c:427 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:414 builtin/pull.c:429 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:413 builtin/pull.c:428
+#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:430
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:421 builtin/pull.c:430
+#: builtin/pull.c:417 builtin/pull.c:423 builtin/pull.c:432
#: git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:430 builtin/pull.c:435 git-rebase.sh:456
+#: builtin/pull.c:417 builtin/pull.c:432 builtin/pull.c:437 git-rebase.sh:456
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:423 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:425 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:432 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:434 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:437
+#: builtin/pull.c:439
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -11516,27 +11563,27 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:754
+#: builtin/pull.c:792
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:801
+#: builtin/pull.c:840
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:809
+#: builtin/pull.c:848
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:812
+#: builtin/pull.c:851
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:813
+#: builtin/pull.c:852
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:838
+#: builtin/pull.c:877
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -11546,7 +11593,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:843
+#: builtin/pull.c:882
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -11563,27 +11610,32 @@ msgstr ""
" $ git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:858
+#: builtin/pull.c:897
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:862
+#: builtin/pull.c:901
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/push.c:16
+#: builtin/pull.c:908
+msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
+msgstr ""
+"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
+
+#: builtin/push.c:17
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/push.c:89
+#: builtin/push.c:90
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "съкращение за етикет без ЕТИКЕТ"
-#: builtin/push.c:99
+#: builtin/push.c:100
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "опцията „--delete“ приема за цел само прости имена на указатели"
-#: builtin/push.c:143
+#: builtin/push.c:144
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -11592,7 +11644,7 @@ msgstr ""
"За да включите тази опция за постоянно, погледнете документацията за "
"настройката „push.default“ в „git help config“."
-#: builtin/push.c:146
+#: builtin/push.c:147
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -11617,7 +11669,7 @@ msgstr ""
" git push %s %s\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:161
+#: builtin/push.c:162
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -11631,7 +11683,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
-#: builtin/push.c:175
+#: builtin/push.c:176
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -11645,14 +11697,14 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:183
+#: builtin/push.c:184
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ следи няколко отдалечени клона, не можете просто да "
"изтласкате."
-#: builtin/push.c:186
+#: builtin/push.c:187
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -11664,14 +11716,14 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:245
+#: builtin/push.c:246
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-#: builtin/push.c:252
+#: builtin/push.c:253
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -11685,7 +11737,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:258
+#: builtin/push.c:259
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -11698,7 +11750,7 @@ msgstr ""
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:264
+#: builtin/push.c:265
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -11717,14 +11769,14 @@ msgstr ""
"страницата\n"
"от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:271
+#: builtin/push.c:272
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:274
+#: builtin/push.c:275
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -11734,22 +11786,22 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:334
+#: builtin/push.c:335
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:338
+#: builtin/push.c:339
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:369
+#: builtin/push.c:370
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:370
+#: builtin/push.c:371
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -11771,115 +11823,115 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:388
+#: builtin/push.c:389
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:389
+#: builtin/push.c:390
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:394
+#: builtin/push.c:395
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:395
+#: builtin/push.c:396
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:400
+#: builtin/push.c:401
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:518
+#: builtin/push.c:523
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:519 builtin/send-pack.c:162
+#: builtin/push.c:524 builtin/send-pack.c:163
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:520 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:525 builtin/send-pack.c:165
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:522
+#: builtin/push.c:527
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:523
+#: builtin/push.c:528
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:526 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/push.c:531 builtin/send-pack.c:166
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/push.c:528 builtin/send-pack.c:179
+#: builtin/push.c:533 builtin/send-pack.c:180
msgid "refname>:<expect"
msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:529 builtin/send-pack.c:180
+#: builtin/push.c:534 builtin/send-pack.c:181
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:532
+#: builtin/push.c:537
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:534 builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/push.c:539 builtin/send-pack.c:174
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:535 builtin/push.c:536 builtin/send-pack.c:159
-#: builtin/send-pack.c:160
+#: builtin/push.c:540 builtin/push.c:541 builtin/send-pack.c:160
+#: builtin/send-pack.c:161
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:537
+#: builtin/push.c:542
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:540
+#: builtin/push.c:545
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:542
+#: builtin/push.c:547
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:543
+#: builtin/push.c:548
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:167
+#: builtin/push.c:551 builtin/send-pack.c:168
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:174
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:175
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:170
+#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:171
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:171
+#: builtin/push.c:554 builtin/send-pack.c:172
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/push.c:563
+#: builtin/push.c:568
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:565
+#: builtin/push.c:570
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/push.c:584
+#: builtin/push.c:589
msgid "push options must not have new line characters"
msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
@@ -11894,87 +11946,87 @@ msgstr ""
"checkout] [--index-output=ФАЙЛ] (--empty | УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_1 "
"[УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_2 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_3]])"
-#: builtin/read-tree.c:130
+#: builtin/read-tree.c:121
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "запазване на индекса в този ФАЙЛ"
-#: builtin/read-tree.c:133
+#: builtin/read-tree.c:124
msgid "only empty the index"
msgstr "само зануляване на индекса"
-#: builtin/read-tree.c:135
+#: builtin/read-tree.c:126
msgid "Merging"
msgstr "Сливане"
-#: builtin/read-tree.c:137
+#: builtin/read-tree.c:128
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "да се извърши и сливане след освен изчитането"
-#: builtin/read-tree.c:139
+#: builtin/read-tree.c:130
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr "тройно сливане, ако не се налага пофайлово сливане"
-#: builtin/read-tree.c:141
+#: builtin/read-tree.c:132
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "тройно сливане при добавяне на добавяне и изтриване на файлове"
-#: builtin/read-tree.c:143
+#: builtin/read-tree.c:134
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "същото като опцията „-m“, но неслетите обекти се пренебрегват"
-#: builtin/read-tree.c:144
+#: builtin/read-tree.c:135
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:145
+#: builtin/read-tree.c:136
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "изчитане на дървото към индекса като да е в тази ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:148
+#: builtin/read-tree.c:139
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "обновяване на работното дърво с резултата от сливането"
-#: builtin/read-tree.c:150
+#: builtin/read-tree.c:141
msgid "gitignore"
msgstr "ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ"
-#: builtin/read-tree.c:151
+#: builtin/read-tree.c:142
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "позволяване на презаписването на изрично пренебрегваните файлове"
-#: builtin/read-tree.c:154
+#: builtin/read-tree.c:145
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "без проверка на работното дърво след сливането"
-#: builtin/read-tree.c:155
+#: builtin/read-tree.c:146
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "без обновяване и на индекса, и на работното дърво"
-#: builtin/read-tree.c:157
+#: builtin/read-tree.c:148
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "без прилагане на филтъра за частично изтегляне"
-#: builtin/read-tree.c:159
+#: builtin/read-tree.c:150
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
-#: builtin/rebase--helper.c:7
+#: builtin/rebase--helper.c:8
msgid "git rebase--helper [<options>]"
msgstr "git rebase--helper [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/rebase--helper.c:19
+#: builtin/rebase--helper.c:20
msgid "continue rebase"
msgstr "продължаване на пребазирането"
-#: builtin/rebase--helper.c:21
+#: builtin/rebase--helper.c:22
msgid "abort rebase"
msgstr "преустановяване на пребазирането"
-#: builtin/receive-pack.c:27
+#: builtin/receive-pack.c:28
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:795
+#: builtin/receive-pack.c:838
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -12007,7 +12059,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:815
+#: builtin/receive-pack.c:858
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -12028,29 +12080,29 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1888
+#: builtin/receive-pack.c:1933
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1902
+#: builtin/receive-pack.c:1947
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
-#: builtin/reflog.c:423
+#: builtin/reflog.c:424
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-#: builtin/reflog.c:540 builtin/reflog.c:545
+#: builtin/reflog.c:541 builtin/reflog.c:546
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време"
-#: builtin/remote.c:12
+#: builtin/remote.c:13
msgid "git remote [-v | --verbose]"
msgstr "git remote [-v | --verbose]"
-#: builtin/remote.c:13
+#: builtin/remote.c:14
msgid ""
"git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] <name> <url>"
@@ -12058,83 +12110,83 @@ msgstr ""
"git remote add [-t КЛОН] [-m ОСНОВЕН_КЛОН] [-f] [--tags | --no-tags] [--"
"mirror=<fetch|push>] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:14 builtin/remote.c:34
+#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:35
msgid "git remote rename <old> <new>"
msgstr "git remote rename СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:39
+#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:40
msgid "git remote remove <name>"
msgstr "git remote remove ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:16 builtin/remote.c:44
+#: builtin/remote.c:17 builtin/remote.c:45
msgid "git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)"
msgstr "git remote set-head ИМЕ (-a | --auto | -d | --delete | КЛОН)"
-#: builtin/remote.c:17
+#: builtin/remote.c:18
msgid "git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>"
msgstr "git remote [-v | --verbose] show [-n] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:18
+#: builtin/remote.c:19
msgid "git remote prune [-n | --dry-run] <name>"
msgstr "git remote prune [-n | --dry-run] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:19
+#: builtin/remote.c:20
msgid ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]"
msgstr ""
"git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(ГРУПА | "
"ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ)…]"
-#: builtin/remote.c:20
+#: builtin/remote.c:21
msgid "git remote set-branches [--add] <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches [--add] ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:21 builtin/remote.c:70
+#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:71
msgid "git remote get-url [--push] [--all] <name>"
msgstr "git remote get-url [--push] [--all] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:22 builtin/remote.c:75
+#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:76
msgid "git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]"
msgstr "git remote set-url [--push] ИМЕ НОВ_АДРЕС [СТАР_АДРЕС]"
-#: builtin/remote.c:23 builtin/remote.c:76
+#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:77
msgid "git remote set-url --add <name> <newurl>"
msgstr "git remote set-url --add ИМЕ НОВ_АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:24 builtin/remote.c:77
+#: builtin/remote.c:25 builtin/remote.c:78
msgid "git remote set-url --delete <name> <url>"
msgstr "git remote set-url --delete ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:29
+#: builtin/remote.c:30
msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
msgstr "git remote add [ОПЦИЯ…] ИМЕ АДРЕС"
-#: builtin/remote.c:49
+#: builtin/remote.c:50
msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:50
+#: builtin/remote.c:51
msgid "git remote set-branches --add <name> <branch>..."
msgstr "git remote set-branches --add ИМЕ КЛОН…"
-#: builtin/remote.c:55
+#: builtin/remote.c:56
msgid "git remote show [<options>] <name>"
msgstr "git remote show [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:60
+#: builtin/remote.c:61
msgid "git remote prune [<options>] <name>"
msgstr "git remote prune [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
-#: builtin/remote.c:65
+#: builtin/remote.c:66
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ…]"
-#: builtin/remote.c:94
+#: builtin/remote.c:95
#, c-format
msgid "Updating %s"
msgstr "Обновяване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:126
+#: builtin/remote.c:127
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
@@ -12142,90 +12194,90 @@ msgstr ""
"Използването само на „--mirror“ е опасно. Вместо това\n"
"ползвайте „--mirror=fetch“ или „--mirror=push“"
-#: builtin/remote.c:143
+#: builtin/remote.c:144
#, c-format
msgid "unknown mirror argument: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--mirror“: %s"
-#: builtin/remote.c:159
+#: builtin/remote.c:160
msgid "fetch the remote branches"
msgstr "отдалечените клони не могат да бъдат доставени"
-#: builtin/remote.c:161
+#: builtin/remote.c:162
msgid "import all tags and associated objects when fetching"
msgstr "внасяне на всички етикети и принадлежащите им обекти при доставяне"
-#: builtin/remote.c:164
+#: builtin/remote.c:165
msgid "or do not fetch any tag at all (--no-tags)"
msgstr "може и да не се доставят никакви етикети (чрез опцията „--no-tags“)"
-#: builtin/remote.c:166
+#: builtin/remote.c:167
msgid "branch(es) to track"
msgstr "клон/и за следене"
-#: builtin/remote.c:167
+#: builtin/remote.c:168
msgid "master branch"
msgstr "основен клон"
-#: builtin/remote.c:168
+#: builtin/remote.c:169
msgid "push|fetch"
msgstr "издърпване|доставяне"
-#: builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:170
msgid "set up remote as a mirror to push to or fetch from"
msgstr ""
"настройване на отдалечено хранилище, от което да се издърпва или доставя"
-#: builtin/remote.c:181
+#: builtin/remote.c:182
msgid "specifying a master branch makes no sense with --mirror"
msgstr ""
"няма смисъл да се указва основен клон при използване на опцията „--mirror“"
-#: builtin/remote.c:183
+#: builtin/remote.c:184
msgid "specifying branches to track makes sense only with fetch mirrors"
msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:190 builtin/remote.c:629
+#: builtin/remote.c:191 builtin/remote.c:630
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:633
+#: builtin/remote.c:195 builtin/remote.c:634
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:234
+#: builtin/remote.c:235
#, c-format
msgid "Could not setup master '%s'"
msgstr "Основният клон „%s“ не може да бъде настроен"
-#: builtin/remote.c:336
+#: builtin/remote.c:337
#, c-format
msgid "Could not get fetch map for refspec %s"
msgstr "Обектите за доставяне за указателя „%s“ не могат да бъдат получени"
-#: builtin/remote.c:437 builtin/remote.c:445
+#: builtin/remote.c:438 builtin/remote.c:446
msgid "(matching)"
msgstr "(съвпадащи)"
-#: builtin/remote.c:449
+#: builtin/remote.c:450
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:622 builtin/remote.c:757 builtin/remote.c:856
+#: builtin/remote.c:623 builtin/remote.c:758 builtin/remote.c:857
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
-#: builtin/remote.c:639
+#: builtin/remote.c:640
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-#: builtin/remote.c:659
+#: builtin/remote.c:660
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -12236,17 +12288,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:695
+#: builtin/remote.c:696
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:729
+#: builtin/remote.c:730
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:794
+#: builtin/remote.c:795
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -12260,140 +12312,142 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:808
+#: builtin/remote.c:809
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:909
+#: builtin/remote.c:910
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:912
+#: builtin/remote.c:913
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:914
+#: builtin/remote.c:915
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:917
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:957
+#: builtin/remote.c:958
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:965
+#: builtin/remote.c:966
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:966
+#: builtin/remote.c:967
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:969
+#: builtin/remote.c:970
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:972
+#: builtin/remote.c:973
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:975
+#: builtin/remote.c:976
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1018
+#: builtin/remote.c:1019
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1021
+#: builtin/remote.c:1022
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1025
+#: builtin/remote.c:1026
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1028
+#: builtin/remote.c:1029
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1031
+#: builtin/remote.c:1032
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1038
+#: builtin/remote.c:1039
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1041
+#: builtin/remote.c:1042
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1045
+#: builtin/remote.c:1046
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1048
+#: builtin/remote.c:1049
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1116
+#: builtin/remote.c:1117
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1143
+#: builtin/remote.c:1144
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1144
+#: builtin/remote.c:1145
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1145 builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1297
+#: builtin/remote.c:1146 builtin/remote.c:1162 builtin/remote.c:1301
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
-#. TRANSLATORS: the colon ':' should align with
-#. the one in " Fetch URL: %s" translation
-#: builtin/remote.c:1156 builtin/remote.c:1158
+#. TRANSLATORS: the colon ':' should align
+#. with the one in " Fetch URL: %s"
+#. translation.
+#.
+#: builtin/remote.c:1160 builtin/remote.c:1162
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1160 builtin/remote.c:1162 builtin/remote.c:1164
+#: builtin/remote.c:1164 builtin/remote.c:1166 builtin/remote.c:1168
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1160
+#: builtin/remote.c:1164
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1162
+#: builtin/remote.c:1166
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1166
+#: builtin/remote.c:1170
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -12402,170 +12456,170 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1178
+#: builtin/remote.c:1182
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1181 builtin/remote.c:1207
+#: builtin/remote.c:1185 builtin/remote.c:1211
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1190
+#: builtin/remote.c:1194
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1198
+#: builtin/remote.c:1202
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1204
+#: builtin/remote.c:1208
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1225
+#: builtin/remote.c:1229
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1227
+#: builtin/remote.c:1231
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1242
+#: builtin/remote.c:1246
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1244
+#: builtin/remote.c:1248
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1254
+#: builtin/remote.c:1258
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1262
+#: builtin/remote.c:1266
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1264
+#: builtin/remote.c:1268
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1282
+#: builtin/remote.c:1286
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1283
+#: builtin/remote.c:1287
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1293
+#: builtin/remote.c:1297
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1294
+#: builtin/remote.c:1298
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1310
+#: builtin/remote.c:1314
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1313
+#: builtin/remote.c:1317
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1358
+#: builtin/remote.c:1362
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1421 builtin/remote.c:1475 builtin/remote.c:1543
+#: builtin/remote.c:1425 builtin/remote.c:1479 builtin/remote.c:1547
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1437
+#: builtin/remote.c:1441
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1444
+#: builtin/remote.c:1448
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1461
+#: builtin/remote.c:1465
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1463
+#: builtin/remote.c:1467
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1491
+#: builtin/remote.c:1495
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1517
+#: builtin/remote.c:1521
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1519
+#: builtin/remote.c:1523
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1521
+#: builtin/remote.c:1525
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1528
+#: builtin/remote.c:1532
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1569
+#: builtin/remote.c:1573
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1577
+#: builtin/remote.c:1581
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-#: builtin/remote.c:1579
+#: builtin/remote.c:1583
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1593
+#: builtin/remote.c:1597
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/remote.c:1624
+#: builtin/remote.c:1628
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/repack.c:17
+#: builtin/repack.c:18
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:22
+#: builtin/repack.c:23
msgid ""
"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -12574,132 +12628,136 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:166
+#: builtin/repack.c:168
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:168
+#: builtin/repack.c:170
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:171
+#: builtin/repack.c:173
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:173
+#: builtin/repack.c:175
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:175
+#: builtin/repack.c:177
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:177
+#: builtin/repack.c:179
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:180
+#: builtin/repack.c:182
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:182
+#: builtin/repack.c:184
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:183
+#: builtin/repack.c:185
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:184
+#: builtin/repack.c:186
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:186
+#: builtin/repack.c:188
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:188
+#: builtin/repack.c:190
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:189 builtin/repack.c:193
+#: builtin/repack.c:191 builtin/repack.c:197
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:190
+#: builtin/repack.c:192
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:192
+#: builtin/repack.c:194
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:194
+#: builtin/repack.c:196
+msgid "limits the maximum number of threads"
+msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
+
+#: builtin/repack.c:198
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:196
+#: builtin/repack.c:200
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:206
+#: builtin/repack.c:210
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:210
+#: builtin/repack.c:214
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:400 builtin/worktree.c:115
+#: builtin/repack.c:406 builtin/worktree.c:116
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/replace.c:19
+#: builtin/replace.c:20
msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
msgstr "git replace [-f] ОБЕКТ ЗАМЯНА"
-#: builtin/replace.c:20
+#: builtin/replace.c:21
msgid "git replace [-f] --edit <object>"
msgstr "git replace [-f] --edit ОБЕКТ"
-#: builtin/replace.c:21
+#: builtin/replace.c:22
msgid "git replace [-f] --graft <commit> [<parent>...]"
msgstr "git replace [-f] --graft ПОДАВАНЕ [РОДИТЕЛ…]"
-#: builtin/replace.c:22
+#: builtin/replace.c:23
msgid "git replace -d <object>..."
msgstr "git replace -d ОБЕКТ…"
-#: builtin/replace.c:23
+#: builtin/replace.c:24
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=ФОРМАТ] [-l [ШАБЛОН]]"
-#: builtin/replace.c:330 builtin/replace.c:368 builtin/replace.c:396
+#: builtin/replace.c:331 builtin/replace.c:369 builtin/replace.c:397
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: builtin/replace.c:360
+#: builtin/replace.c:361
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:362
+#: builtin/replace.c:363
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:373
+#: builtin/replace.c:374
#, c-format
msgid ""
"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -12708,207 +12766,207 @@ msgstr ""
"Първоначалното подаване „%s“ съдържа етикета при сливане „%s“, който е "
"изхвърлен, затова използвайте опцията „--edit“, а не „--graft“."
-#: builtin/replace.c:406
+#: builtin/replace.c:407
#, c-format
msgid "the original commit '%s' has a gpg signature."
msgstr "Първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG."
-#: builtin/replace.c:407
+#: builtin/replace.c:408
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "Подписът ще бъде премахнат в заменящото подаване!"
-#: builtin/replace.c:413
+#: builtin/replace.c:414
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "заменящото подаване за „%s“ не може да бъде записано"
-#: builtin/replace.c:437
+#: builtin/replace.c:438
msgid "list replace refs"
msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:438
+#: builtin/replace.c:439
msgid "delete replace refs"
msgstr "изтриване на указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:439
+#: builtin/replace.c:440
msgid "edit existing object"
msgstr "редактиране на съществуващ обект"
-#: builtin/replace.c:440
+#: builtin/replace.c:441
msgid "change a commit's parents"
msgstr "смяна на родителите на подаване"
-#: builtin/replace.c:441
+#: builtin/replace.c:442
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
-#: builtin/replace.c:442
+#: builtin/replace.c:443
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
-#: builtin/replace.c:443
+#: builtin/replace.c:444
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
-#: builtin/rerere.c:12
+#: builtin/rerere.c:13
msgid "git rerere [clear | forget <path>... | status | remaining | diff | gc]"
msgstr "git rerere [clear | forget ПЪТ… | status | remaining | diff | gc]"
-#: builtin/rerere.c:58
+#: builtin/rerere.c:59
msgid "register clean resolutions in index"
msgstr "регистриране на чисти корекции на конфликти в индекса"
-#: builtin/reset.c:26
+#: builtin/reset.c:29
msgid ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [<commit>]"
msgstr ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/reset.c:27
+#: builtin/reset.c:30
msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
msgstr "git reset [-q] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [--] ПЪТИЩА…"
-#: builtin/reset.c:28
+#: builtin/reset.c:31
msgid "git reset --patch [<tree-ish>] [--] [<paths>...]"
msgstr "git reset --patch [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО] [--] [ПЪТИЩА…]"
-#: builtin/reset.c:34
+#: builtin/reset.c:37
msgid "mixed"
msgstr "смесено (mixed)"
-#: builtin/reset.c:34
+#: builtin/reset.c:37
msgid "soft"
msgstr "меко (soft)"
-#: builtin/reset.c:34
+#: builtin/reset.c:37
msgid "hard"
msgstr "пълно (hard)"
-#: builtin/reset.c:34
+#: builtin/reset.c:37
msgid "merge"
msgstr "слято (merge)"
-#: builtin/reset.c:34
+#: builtin/reset.c:37
msgid "keep"
msgstr "запазващо (keep)"
-#: builtin/reset.c:74
+#: builtin/reset.c:77
msgid "You do not have a valid HEAD."
msgstr "Указателят „HEAD“ е повреден."
-#: builtin/reset.c:76
+#: builtin/reset.c:79
msgid "Failed to find tree of HEAD."
msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:82
+#: builtin/reset.c:85
#, c-format
msgid "Failed to find tree of %s."
msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
-#: builtin/reset.c:100
+#: builtin/reset.c:103
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/reset.c:183
+#: builtin/reset.c:186
#, c-format
msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
-#: builtin/reset.c:276
+#: builtin/reset.c:286
msgid "be quiet, only report errors"
msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
-#: builtin/reset.c:278
+#: builtin/reset.c:288
msgid "reset HEAD and index"
msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво"
-#: builtin/reset.c:279
+#: builtin/reset.c:289
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:281 builtin/reset.c:283
+#: builtin/reset.c:291 builtin/reset.c:293
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
-#: builtin/reset.c:285
+#: builtin/reset.c:295
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
-#: builtin/reset.c:288
+#: builtin/reset.c:301
msgid "record only the fact that removed paths will be added later"
msgstr ""
"отбелязване само на факта, че изтритите пътища ще бъдат добавени по-късно"
-#: builtin/reset.c:305
+#: builtin/reset.c:320
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid revision."
msgstr "Стойността „%s“ не е разпозната като съществуваща версия."
-#: builtin/reset.c:313
+#: builtin/reset.c:328
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid tree."
msgstr "„%s“ не е разпознат като дърво."
-#: builtin/reset.c:322
+#: builtin/reset.c:337
msgid "--patch is incompatible with --{hard,mixed,soft}"
msgstr ""
"опцията „--patch“ е несъвместима с всяка от опциите „--hard/--mixed/--soft“"
-#: builtin/reset.c:331
+#: builtin/reset.c:346
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
-#: builtin/reset.c:333
+#: builtin/reset.c:348
#, c-format
msgid "Cannot do %s reset with paths."
msgstr "Не може да извършите %s зануляване, когато сте задали ПЪТ."
-#: builtin/reset.c:343
+#: builtin/reset.c:358
#, c-format
msgid "%s reset is not allowed in a bare repository"
msgstr "В голо хранилище не може да извършите %s зануляване"
-#: builtin/reset.c:347
+#: builtin/reset.c:362
msgid "-N can only be used with --mixed"
msgstr "Опцията „-N“ е съвместима само с „--mixed“"
-#: builtin/reset.c:364
+#: builtin/reset.c:379
msgid "Unstaged changes after reset:"
msgstr "Промени извън индекса след зануляването:"
-#: builtin/reset.c:370
+#: builtin/reset.c:385
#, c-format
msgid "Could not reset index file to revision '%s'."
msgstr "Индексът не може да бъде занулен към версия „%s“."
-#: builtin/reset.c:374
+#: builtin/reset.c:389
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:354
+#: builtin/rev-list.c:358
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-parse.c:393
+#: builtin/rev-parse.c:394
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:398
+#: builtin/rev-parse.c:399
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:400
+#: builtin/rev-parse.c:401
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:403
+#: builtin/rev-parse.c:404
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
-#: builtin/rev-parse.c:534
+#: builtin/rev-parse.c:535
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -12923,96 +12981,96 @@ msgstr ""
"За повече информация за първия вариант изпълнете „git rev-parse --parseopt -"
"h“"
-#: builtin/revert.c:22
+#: builtin/revert.c:23
msgid "git revert [<options>] <commit-ish>..."
msgstr "git revert [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/revert.c:23
+#: builtin/revert.c:24
msgid "git revert <subcommand>"
msgstr "git revert ПОДКОМАНДА"
-#: builtin/revert.c:28
+#: builtin/revert.c:29
msgid "git cherry-pick [<options>] <commit-ish>..."
msgstr "git cherry-pick [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/revert.c:29
+#: builtin/revert.c:30
msgid "git cherry-pick <subcommand>"
msgstr "git cherry-pick ПОДКОМАНДА"
-#: builtin/revert.c:89
+#: builtin/revert.c:90
#, c-format
msgid "%s: %s cannot be used with %s"
msgstr "%s: опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/revert.c:98
+#: builtin/revert.c:99
msgid "end revert or cherry-pick sequence"
msgstr "завършване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:99
+#: builtin/revert.c:100
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
msgstr "продължаване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:100
+#: builtin/revert.c:101
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
msgstr "отмяна на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:101
+#: builtin/revert.c:102
msgid "don't automatically commit"
msgstr "без автоматично подаване"
-#: builtin/revert.c:102
+#: builtin/revert.c:103
msgid "edit the commit message"
msgstr "редактиране на съобщението при подаване"
-#: builtin/revert.c:105
+#: builtin/revert.c:106
msgid "parent-number"
msgstr "номер на родителя"
-#: builtin/revert.c:106
+#: builtin/revert.c:107
msgid "select mainline parent"
msgstr "избор на основния родител"
-#: builtin/revert.c:108
+#: builtin/revert.c:109
msgid "merge strategy"
msgstr "стратегия на сливане"
-#: builtin/revert.c:109
+#: builtin/revert.c:110
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/revert.c:110
+#: builtin/revert.c:111
msgid "option for merge strategy"
msgstr "опция за стратегията на сливане"
-#: builtin/revert.c:119
+#: builtin/revert.c:120
msgid "append commit name"
msgstr "добавяне на името на подаването"
-#: builtin/revert.c:121
+#: builtin/revert.c:122
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "запазване на първоначално празните подавания"
-#: builtin/revert.c:122
+#: builtin/revert.c:123
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/revert.c:123
+#: builtin/revert.c:124
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:211
+#: builtin/revert.c:212
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:224
+#: builtin/revert.c:225
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
-#: builtin/rm.c:17
+#: builtin/rm.c:18
msgid "git rm [<options>] [--] <file>..."
msgstr "git rm [ОПЦИЯ…] [--] ФАЙЛ…"
-#: builtin/rm.c:205
+#: builtin/rm.c:206
msgid ""
"the following file has staged content different from both the\n"
"file and the HEAD:"
@@ -13028,7 +13086,7 @@ msgstr[1] ""
"съдържание и\n"
"различно от съответстващото на HEAD:"
-#: builtin/rm.c:210
+#: builtin/rm.c:211
msgid ""
"\n"
"(use -f to force removal)"
@@ -13036,13 +13094,13 @@ msgstr ""
"\n"
"(за принудително изтриване използвайте опцията „-f“)"
-#: builtin/rm.c:214
+#: builtin/rm.c:215
msgid "the following file has changes staged in the index:"
msgid_plural "the following files have changes staged in the index:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание в индекса:"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание в индекса:"
-#: builtin/rm.c:218 builtin/rm.c:227
+#: builtin/rm.c:219 builtin/rm.c:228
msgid ""
"\n"
"(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
@@ -13051,29 +13109,29 @@ msgstr ""
"(за запазване на файла използвайте опцията „--cached“, а за принудително\n"
"изтриване — „-f“)"
-#: builtin/rm.c:224
+#: builtin/rm.c:225
msgid "the following file has local modifications:"
msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание"
-#: builtin/rm.c:242
+#: builtin/rm.c:243
msgid "do not list removed files"
msgstr "да не се извеждат изтритите файлове"
-#: builtin/rm.c:243
+#: builtin/rm.c:244
msgid "only remove from the index"
msgstr "изтриване само от индекса"
-#: builtin/rm.c:244
+#: builtin/rm.c:245
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "въпреки проверката за актуалността на съдържанието"
-#: builtin/rm.c:245
+#: builtin/rm.c:246
msgid "allow recursive removal"
msgstr "рекурсивно изтриване"
-#: builtin/rm.c:247
+#: builtin/rm.c:248
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
@@ -13094,7 +13152,7 @@ msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/send-pack.c:18
+#: builtin/send-pack.c:19
msgid ""
"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
"receive-pack>] [--verbose] [--thin] [--atomic] [<host>:]<directory> "
@@ -13105,53 +13163,53 @@ msgstr ""
"pack=ПАКЕТ] [--verbose] [--thin] [--atomic] [ХОСТ:]ДИРЕКТОРИЯ [УКАЗАТЕЛ…]\n"
" опцията „--all“ и изричното посочване на УКАЗАТЕЛ са взаимно несъвместими."
-#: builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/send-pack.c:162
msgid "remote name"
msgstr "име на отдалечено хранилище"
-#: builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/send-pack.c:176
msgid "use stateless RPC protocol"
msgstr "използване на протокол без запазване на състоянието за RPC"
-#: builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/send-pack.c:177
msgid "read refs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/send-pack.c:177
+#: builtin/send-pack.c:178
msgid "print status from remote helper"
msgstr "извеждане на състоянието от отдалечената помощна функция"
-#: builtin/shortlog.c:13
+#: builtin/shortlog.c:14
msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] [<path>...]]"
msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/shortlog.c:248
+#: builtin/shortlog.c:249
msgid "Group by committer rather than author"
msgstr "Групиране по подаващ, а не по автор"
-#: builtin/shortlog.c:250
+#: builtin/shortlog.c:251
msgid "sort output according to the number of commits per author"
msgstr "подредба на подаванията по броя подавания от автор"
-#: builtin/shortlog.c:252
+#: builtin/shortlog.c:253
msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
msgstr "Без описания на подаванията — да се показва само броя подавания"
-#: builtin/shortlog.c:254
+#: builtin/shortlog.c:255
msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
-#: builtin/shortlog.c:255
+#: builtin/shortlog.c:256
msgid "w[,i1[,i2]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ОТСТЪП_1[,ОТСТЪП_2]]"
-#: builtin/shortlog.c:256
+#: builtin/shortlog.c:257
msgid "Linewrap output"
msgstr ""
"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
"ред и ОТСТЪП_2 (9) за останалите"
-#: builtin/show-branch.c:10
+#: builtin/show-branch.c:12
msgid ""
"git show-branch [-a | --all] [-r | --remotes] [--topo-order | --date-order]\n"
"\t\t[--current] [--color[=<when>] | --no-color] [--sparse]\n"
@@ -13163,128 +13221,128 @@ msgstr ""
" [--more=БРОЙ | --list | --independent | --merge-base]\n"
" [--no-name | --sha1-name] [--topics] [(РЕВИЗИЯ | УКАЗАТЕЛ)…]"
-#: builtin/show-branch.c:14
+#: builtin/show-branch.c:16
msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
msgstr "git show-branch (-g | --reflog)[=БРОЙ[,БАЗА]] [--list] [УКАЗАТЕЛ]"
-#: builtin/show-branch.c:374
+#: builtin/show-branch.c:376
#, c-format
msgid "ignoring %s; cannot handle more than %d ref"
msgid_plural "ignoring %s; cannot handle more than %d refs"
msgstr[0] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указател"
msgstr[1] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указатели"
-#: builtin/show-branch.c:536
+#: builtin/show-branch.c:530
#, c-format
msgid "no matching refs with %s"
msgstr "никой указател не съвпада с „%s“"
-#: builtin/show-branch.c:632
+#: builtin/show-branch.c:626
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане на следящите и локалните клони"
-#: builtin/show-branch.c:634
+#: builtin/show-branch.c:628
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "извеждане на следящите клони"
-#: builtin/show-branch.c:636
+#: builtin/show-branch.c:630
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "оцветяване на „*!+-“ според клоните"
-#: builtin/show-branch.c:638
+#: builtin/show-branch.c:632
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ подавания от общия предшественик"
-#: builtin/show-branch.c:640
+#: builtin/show-branch.c:634
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "синоним на „more=-1“"
-#: builtin/show-branch.c:641
+#: builtin/show-branch.c:635
msgid "suppress naming strings"
msgstr "без низове за имената на клоните"
-#: builtin/show-branch.c:643
+#: builtin/show-branch.c:637
msgid "include the current branch"
msgstr "включване и на текущия клон"
-#: builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-branch.c:639
msgid "name commits with their object names"
msgstr "именуване на подаванията с имената им на обекти"
-#: builtin/show-branch.c:647
+#: builtin/show-branch.c:641
msgid "show possible merge bases"
msgstr "извеждане на възможните бази за сливания"
-#: builtin/show-branch.c:649
+#: builtin/show-branch.c:643
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "извеждане на недостижимите указатели"
-#: builtin/show-branch.c:651
+#: builtin/show-branch.c:645
msgid "show commits in topological order"
msgstr "извеждане на подаванията в топологическа подредба"
-#: builtin/show-branch.c:654
+#: builtin/show-branch.c:648
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "извеждане само на подаванията, които не са от първия клон"
-#: builtin/show-branch.c:656
+#: builtin/show-branch.c:650
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "извеждане на сливанията, които могат да се достигнат само от един връх"
-#: builtin/show-branch.c:658
+#: builtin/show-branch.c:652
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr ""
"топологическа подредба, при запазване на подредбата по дата, доколкото е\n"
"възможно"
-#: builtin/show-branch.c:661
+#: builtin/show-branch.c:655
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "БРОЙ[,БАЗА]"
-#: builtin/show-branch.c:662
+#: builtin/show-branch.c:656
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "показване на най-много БРОЙ журнални записа с начало съответната БАЗА"
-#: builtin/show-branch.c:696
+#: builtin/show-branch.c:690
msgid ""
"--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
msgstr ""
"опцията „--reflog“ е несъвместима с опциите „--all“, „--remotes“, „--"
"independent“ и „--merge-base“"
-#: builtin/show-branch.c:720
+#: builtin/show-branch.c:714
msgid "no branches given, and HEAD is not valid"
msgstr "не е зададен клон, а указателят „HEAD“ е неправилен"
-#: builtin/show-branch.c:723
+#: builtin/show-branch.c:717
msgid "--reflog option needs one branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква точно едно име на клон"
-#: builtin/show-branch.c:726
+#: builtin/show-branch.c:720
#, c-format
msgid "only %d entry can be shown at one time."
msgid_plural "only %d entries can be shown at one time."
msgstr[0] "само %d запис може да бъде показан наведнъж."
msgstr[1] "само %d записа може да бъде показани наведнъж."
-#: builtin/show-branch.c:730
+#: builtin/show-branch.c:724
#, c-format
msgid "no such ref %s"
msgstr "такъв указател няма: %s"
-#: builtin/show-branch.c:814
+#: builtin/show-branch.c:808
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "не може да се обработи повече от %d указател."
msgstr[1] "не може да се обработят повече от %d указатели."
-#: builtin/show-branch.c:818
+#: builtin/show-branch.c:812
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "„%s“ е неправилен указател."
-#: builtin/show-branch.c:821
+#: builtin/show-branch.c:815
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "подаването „%s“ (%s) липсва"
@@ -13328,7 +13386,7 @@ msgstr "извеждане само на този БРОЙ цифри от вс
#: builtin/show-ref.c:174
msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
msgstr ""
-"без извеждане на резултатите на стандартния вход (полезно с опцията „--"
+"без извеждане на резултатите на стандартния изход (полезно с опцията „--"
"verify“)"
#: builtin/show-ref.c:176
@@ -13337,33 +13395,33 @@ msgstr ""
"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
"локалното хранилище"
-#: builtin/stripspace.c:17
+#: builtin/stripspace.c:18
msgid "git stripspace [-s | --strip-comments]"
msgstr "git stripspace [-s | --strip-comments]"
-#: builtin/stripspace.c:18
+#: builtin/stripspace.c:19
msgid "git stripspace [-c | --comment-lines]"
msgstr "git stripspace [-c | --comment-lines]"
-#: builtin/stripspace.c:35
+#: builtin/stripspace.c:36
msgid "skip and remove all lines starting with comment character"
msgstr "пропускане на всички редове, които започват с „#“"
-#: builtin/stripspace.c:38
+#: builtin/stripspace.c:39
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:24 builtin/submodule--helper.c:1075
+#: builtin/submodule--helper.c:25 builtin/submodule--helper.c:1075
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:31 builtin/submodule--helper.c:1084
+#: builtin/submodule--helper.c:32 builtin/submodule--helper.c:1084
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:71
+#: builtin/submodule--helper.c:72
#, c-format
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
@@ -13567,49 +13625,45 @@ msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper name embed-git-dir [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1226
-msgid "submodule--helper subcommand must be called with a subcommand"
-msgstr "„submodule--helper“ трябва да се стартира с подкоманда"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:1233
+#: builtin/submodule--helper.c:1232
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1239
+#: builtin/submodule--helper.c:1238
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
-#: builtin/symbolic-ref.c:7
+#: builtin/symbolic-ref.c:8
msgid "git symbolic-ref [<options>] <name> [<ref>]"
msgstr "git symbolic-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ [УКАЗАТЕЛ]"
-#: builtin/symbolic-ref.c:8
+#: builtin/symbolic-ref.c:9
msgid "git symbolic-ref -d [-q] <name>"
msgstr "git symbolic-ref -d [-q] ИМЕ"
-#: builtin/symbolic-ref.c:40
+#: builtin/symbolic-ref.c:41
msgid "suppress error message for non-symbolic (detached) refs"
msgstr "без извеждане на грешка за несвързани (несимволни) указатели"
-#: builtin/symbolic-ref.c:41
+#: builtin/symbolic-ref.c:42
msgid "delete symbolic ref"
msgstr "изтриване на символен указател"
-#: builtin/symbolic-ref.c:42
+#: builtin/symbolic-ref.c:43
msgid "shorten ref output"
msgstr "кратка информация за указателя"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
+#: builtin/symbolic-ref.c:44 builtin/update-ref.c:363
msgid "reason"
msgstr "причина"
-#: builtin/symbolic-ref.c:43 builtin/update-ref.c:362
+#: builtin/symbolic-ref.c:44 builtin/update-ref.c:363
msgid "reason of the update"
msgstr "причина за обновяването"
-#: builtin/tag.c:23
+#: builtin/tag.c:24
msgid ""
"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>] <tagname> "
"[<head>]"
@@ -13617,11 +13671,11 @@ msgstr ""
"git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ] "
"ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
-#: builtin/tag.c:24
+#: builtin/tag.c:25
msgid "git tag -d <tagname>..."
msgstr "git tag -d ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:25
+#: builtin/tag.c:26
msgid ""
"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--no-contains <commit>] [--"
"points-at <object>]\n"
@@ -13630,21 +13684,21 @@ msgstr ""
"git tag -l [-n[БРОЙ]] [--contains ПОДАВАНЕ] [--points-at ОБЕКТ]\n"
" [--format=ФОРМАТ] [--[no-]merged [ПОДАВАНЕ]] [ШАБЛОН…]"
-#: builtin/tag.c:27
+#: builtin/tag.c:28
msgid "git tag -v [--format=<format>] <tagname>..."
msgstr "git tag -v [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:83
+#: builtin/tag.c:84
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
-#: builtin/tag.c:99
+#: builtin/tag.c:100
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:128
+#: builtin/tag.c:129
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -13657,7 +13711,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:132
+#: builtin/tag.c:133
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -13672,351 +13726,351 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
"изтриете вие.\n"
-#: builtin/tag.c:210
+#: builtin/tag.c:211
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
-#: builtin/tag.c:212
+#: builtin/tag.c:213
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-#: builtin/tag.c:236
+#: builtin/tag.c:237
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:282
+#: builtin/tag.c:283
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:289
+#: builtin/tag.c:290
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:397
+#: builtin/tag.c:398
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:399
+#: builtin/tag.c:400
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:401
+#: builtin/tag.c:402
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:402
+#: builtin/tag.c:403
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:404
+#: builtin/tag.c:405
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:406
+#: builtin/tag.c:407
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:408
+#: builtin/tag.c:409
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:410
+#: builtin/tag.c:411
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:414
+#: builtin/tag.c:415
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:415
+#: builtin/tag.c:416
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:416 builtin/update-ref.c:368
+#: builtin/tag.c:417 builtin/update-ref.c:369
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:418
+#: builtin/tag.c:419
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:419
+#: builtin/tag.c:420
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:420 builtin/tag.c:422
+#: builtin/tag.c:421 builtin/tag.c:423
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:421 builtin/tag.c:423
+#: builtin/tag.c:422 builtin/tag.c:424
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:424
+#: builtin/tag.c:425
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:425
+#: builtin/tag.c:426
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:430
+#: builtin/tag.c:431
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:469
+#: builtin/tag.c:470
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:491
+#: builtin/tag.c:492
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:493
+#: builtin/tag.c:494
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:495
+#: builtin/tag.c:496
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:497
+#: builtin/tag.c:498
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:499
+#: builtin/tag.c:500
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
-#: builtin/tag.c:510
+#: builtin/tag.c:511
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:529
+#: builtin/tag.c:530
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:535
+#: builtin/tag.c:536
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:540
+#: builtin/tag.c:541
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:570
+#: builtin/tag.c:571
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:493
+#: builtin/unpack-objects.c:494
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
-#: builtin/update-index.c:79
+#: builtin/update-index.c:80
#, c-format
msgid "failed to create directory %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/update-index.c:85
+#: builtin/update-index.c:86
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/update-index.c:95
+#: builtin/update-index.c:96
#, c-format
msgid "failed to create file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/update-index.c:103
+#: builtin/update-index.c:104
#, c-format
msgid "failed to delete file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/update-index.c:110 builtin/update-index.c:216
+#: builtin/update-index.c:111 builtin/update-index.c:217
#, c-format
msgid "failed to delete directory %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/update-index.c:135
+#: builtin/update-index.c:136
#, c-format
msgid "Testing mtime in '%s' "
msgstr "Проверка на времето на промяна (mtime) на файла „%s“"
-#: builtin/update-index.c:149
+#: builtin/update-index.c:150
msgid "directory stat info does not change after adding a new file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"добавянето на нов файл"
-#: builtin/update-index.c:162
+#: builtin/update-index.c:163
msgid "directory stat info does not change after adding a new directory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"добавянето на нова директория"
-#: builtin/update-index.c:175
+#: builtin/update-index.c:176
msgid "directory stat info changes after updating a file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията се променя след "
"обновяването на нов файл"
-#: builtin/update-index.c:186
+#: builtin/update-index.c:187
msgid "directory stat info changes after adding a file inside subdirectory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията се променя след добавянето "
"на файл в поддиректория"
-#: builtin/update-index.c:197
+#: builtin/update-index.c:198
msgid "directory stat info does not change after deleting a file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"изтриването на файл"
-#: builtin/update-index.c:210
+#: builtin/update-index.c:211
msgid "directory stat info does not change after deleting a directory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"изтриването на директория"
-#: builtin/update-index.c:217
+#: builtin/update-index.c:218
msgid " OK"
msgstr " Добре"
-#: builtin/update-index.c:568
+#: builtin/update-index.c:569
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:923
+#: builtin/update-index.c:924
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:926
+#: builtin/update-index.c:927
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:929
+#: builtin/update-index.c:930
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:931
+#: builtin/update-index.c:932
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:933
+#: builtin/update-index.c:934
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:935
+#: builtin/update-index.c:936
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:938
+#: builtin/update-index.c:939
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:942
+#: builtin/update-index.c:943
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:946
+#: builtin/update-index.c:947
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:947
+#: builtin/update-index.c:948
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:956
+#: builtin/update-index.c:957
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:959
+#: builtin/update-index.c:960
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:962
+#: builtin/update-index.c:963
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:965
+#: builtin/update-index.c:966
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:968
+#: builtin/update-index.c:969
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:970
+#: builtin/update-index.c:971
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:972
+#: builtin/update-index.c:973
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:974
+#: builtin/update-index.c:975
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:978
+#: builtin/update-index.c:979
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:982
+#: builtin/update-index.c:983
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:986
+#: builtin/update-index.c:987
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:990
+#: builtin/update-index.c:991
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:993
+#: builtin/update-index.c:994
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:996
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:999
+#: builtin/update-index.c:1000
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:1001
+#: builtin/update-index.c:1002
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1003
+#: builtin/update-index.c:1004
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1005
+#: builtin/update-index.c:1006
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1007
+#: builtin/update-index.c:1008
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1107
+#: builtin/update-index.c:1108
msgid ""
"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
"enable split index"
@@ -14024,7 +14078,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я или я "
"изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1116
+#: builtin/update-index.c:1117
msgid ""
"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
"disable split index"
@@ -14032,7 +14086,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я или "
"я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
-#: builtin/update-index.c:1127
+#: builtin/update-index.c:1128
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -14040,11 +14094,11 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1131
+#: builtin/update-index.c:1132
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1139
+#: builtin/update-index.c:1140
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -14052,242 +14106,242 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1143
+#: builtin/update-index.c:1144
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
-#: builtin/update-ref.c:9
+#: builtin/update-ref.c:10
msgid "git update-ref [<options>] -d <refname> [<old-val>]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] -d ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ [СТАРА_СТОЙНОСТ]"
-#: builtin/update-ref.c:10
+#: builtin/update-ref.c:11
msgid "git update-ref [<options>] <refname> <new-val> [<old-val>]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_СТОЙНОСТ [СТАРА_СТОЙНОСТ]"
-#: builtin/update-ref.c:11
+#: builtin/update-ref.c:12
msgid "git update-ref [<options>] --stdin [-z]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] --stdin [-z]"
-#: builtin/update-ref.c:363
+#: builtin/update-ref.c:364
msgid "delete the reference"
msgstr "изтриване на указателя"
-#: builtin/update-ref.c:365
+#: builtin/update-ref.c:366
msgid "update <refname> not the one it points to"
msgstr "обновяване на ИМЕто_НА_УКАЗАТЕЛя, а не това, към което сочи"
-#: builtin/update-ref.c:366
+#: builtin/update-ref.c:367
msgid "stdin has NUL-terminated arguments"
msgstr ""
"някои от елементите подадени на стандартния вход завършват с нулевия знак "
"„NUL“"
-#: builtin/update-ref.c:367
+#: builtin/update-ref.c:368
msgid "read updates from stdin"
msgstr "изчитане на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/update-server-info.c:6
+#: builtin/update-server-info.c:7
msgid "git update-server-info [--force]"
msgstr "git update-server-info [--force]"
-#: builtin/update-server-info.c:14
+#: builtin/update-server-info.c:15
msgid "update the info files from scratch"
msgstr "обновяване на информационните файлове от нулата"
-#: builtin/verify-commit.c:17
+#: builtin/verify-commit.c:18
msgid "git verify-commit [-v | --verbose] <commit>..."
msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/verify-commit.c:72
+#: builtin/verify-commit.c:73
msgid "print commit contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на подаването"
-#: builtin/verify-commit.c:73 builtin/verify-tag.c:37
+#: builtin/verify-commit.c:74 builtin/verify-tag.c:38
msgid "print raw gpg status output"
msgstr "извеждане на необработения изход от състоянието на „gpg“"
-#: builtin/verify-pack.c:54
+#: builtin/verify-pack.c:55
msgid "git verify-pack [-v | --verbose] [-s | --stat-only] <pack>..."
msgstr "git verify-pack [-v | --verbose] [-s | --stat-only] ПАКЕТ…"
-#: builtin/verify-pack.c:64
+#: builtin/verify-pack.c:65
msgid "verbose"
msgstr "извеждане на подробна информация"
-#: builtin/verify-pack.c:66
+#: builtin/verify-pack.c:67
msgid "show statistics only"
msgstr "извеждане само на статистиката"
-#: builtin/verify-tag.c:18
+#: builtin/verify-tag.c:19
msgid "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=<format>] <tag>..."
msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/verify-tag.c:36
+#: builtin/verify-tag.c:37
msgid "print tag contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
-#: builtin/worktree.c:15
+#: builtin/worktree.c:16
msgid "git worktree add [<options>] <path> [<branch>]"
msgstr "git worktree add [ОПЦИЯ…] ПЪТ [КЛОН]"
-#: builtin/worktree.c:16
+#: builtin/worktree.c:17
msgid "git worktree list [<options>]"
msgstr "git worktree list [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:17
+#: builtin/worktree.c:18
msgid "git worktree lock [<options>] <path>"
msgstr "git worktree lock [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:18
+#: builtin/worktree.c:19
msgid "git worktree prune [<options>]"
msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:19
+#: builtin/worktree.c:20
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:43
+#: builtin/worktree.c:44
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:49
+#: builtin/worktree.c:50
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:54
+#: builtin/worktree.c:55
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:65
+#: builtin/worktree.c:66
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:81
+#: builtin/worktree.c:82
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:128
+#: builtin/worktree.c:129
msgid "report pruned working trees"
msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
-#: builtin/worktree.c:130
+#: builtin/worktree.c:131
msgid "expire working trees older than <time>"
msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
-#: builtin/worktree.c:204
+#: builtin/worktree.c:205
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:235
+#: builtin/worktree.c:236
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:274
+#: builtin/worktree.c:275
#, c-format
msgid "Preparing %s (identifier %s)"
msgstr "Подготвяне на %s (идентификатор %s)"
-#: builtin/worktree.c:328
+#: builtin/worktree.c:327
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:330
+#: builtin/worktree.c:329
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:332
+#: builtin/worktree.c:331
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:334
+#: builtin/worktree.c:333
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:335
+#: builtin/worktree.c:334
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:343
+#: builtin/worktree.c:342
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:478
+#: builtin/worktree.c:479
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:490 builtin/worktree.c:523
+#: builtin/worktree.c:491 builtin/worktree.c:524
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:525
+#: builtin/worktree.c:493 builtin/worktree.c:526
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:497
+#: builtin/worktree.c:498
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:499
+#: builtin/worktree.c:500
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:527
+#: builtin/worktree.c:528
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/write-tree.c:13
+#: builtin/write-tree.c:14
msgid "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
msgstr "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=ПРЕФИКС/]"
-#: builtin/write-tree.c:26
+#: builtin/write-tree.c:27
msgid "<prefix>/"
msgstr "ПРЕФИКС/"
-#: builtin/write-tree.c:27
+#: builtin/write-tree.c:28
msgid "write tree object for a subdirectory <prefix>"
msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорията започваща с тази ПРЕФИКС"
-#: builtin/write-tree.c:30
+#: builtin/write-tree.c:31
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
-#: upload-pack.c:22
+#: upload-pack.c:23
msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
msgstr "git upload-repack [ОПЦИЯ…] ДИРЕКТОРИЯ"
-#: upload-pack.c:1040
+#: upload-pack.c:1041
msgid "quit after a single request/response exchange"
msgstr "изход след първоначалната размяна на заявка и отговор"
-#: upload-pack.c:1042
+#: upload-pack.c:1043
msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
msgstr "изход след първоначалната обява на указатели"
-#: upload-pack.c:1044
+#: upload-pack.c:1045
msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
msgstr ""
"да не се търси „ДИРЕКТОРИЯ/.git/“, ако ДИРЕКТОРИЯта не е под контрола на Git"
-#: upload-pack.c:1046
+#: upload-pack.c:1047
msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
msgstr "трансферът да се преустанови след този БРОЙ секунди"
-#: credential-cache--daemon.c:223
+#: credential-cache--daemon.c:224
#, c-format
msgid ""
"The permissions on your socket directory are too loose; other\n"
@@ -14302,11 +14356,11 @@ msgstr ""
"\n"
" chmod 0700 %s"
-#: credential-cache--daemon.c:271
+#: credential-cache--daemon.c:272
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
-#: git.c:14
+#: git.c:15
msgid ""
"'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some\n"
"concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'\n"
@@ -14321,21 +14375,21 @@ msgstr ""
"Български превод на книгата „Pro Git“ от Чакън и Страуб:\n"
"http://i-can.eu/progit2-bg/progit.html"
-#: http.c:336
+#: http.c:337
#, c-format
msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
msgstr ""
"отрицателна стойност за „http.postbuffer“. Ще се ползва стандартната: %d"
-#: http.c:357
+#: http.c:358
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "Управлението на делегирането не се поддържа от cURL < 7.22.0"
-#: http.c:366
+#: http.c:367
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
-#: http.c:1766
+#: http.c:1764
#, c-format
msgid ""
"unable to update url base from redirection:\n"
@@ -14346,7 +14400,7 @@ msgstr ""
" ● заявен адрес: %s\n"
" ● пренасочване: %s"
-#: remote-curl.c:323
+#: remote-curl.c:324
#, c-format
msgid "redirecting to %s"
msgstr "пренасочване към „%s“"
@@ -14746,6 +14800,10 @@ msgstr ""
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
+#: git-rebase.sh:169
+msgid "Applied autostash."
+msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
+
#: git-rebase.sh:172
#, sh-format
msgid "Cannot store $stash_sha1"
@@ -14870,39 +14928,39 @@ msgstr ""
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
-#: git-stash.sh:53
+#: git-stash.sh:54
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "Командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
-#: git-stash.sh:94
+#: git-stash.sh:95
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: git-stash.sh:109
+#: git-stash.sh:110
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:124
+#: git-stash.sh:125
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: git-stash.sh:144 git-stash.sh:157
+#: git-stash.sh:145 git-stash.sh:158
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:161
+#: git-stash.sh:162
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: git-stash.sh:164
+#: git-stash.sh:165
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
-#: git-stash.sh:177
+#: git-stash.sh:178
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:209
+#: git-stash.sh:210
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr ""
@@ -14918,7 +14976,7 @@ msgstr ""
#. $ git stash save --blah-blah 2>&1 | head -n 2
#. error: unknown option for 'stash save': --blah-blah
#. To provide a message, use git stash save -- '--blah-blah'
-#: git-stash.sh:265
+#: git-stash.sh:266
#, sh-format
msgid ""
"error: unknown option for 'stash save': $option\n"
@@ -14927,110 +14985,110 @@ msgstr ""
"грешка: командата „git stash save“ не поддържа опция „${option}“\n"
" За да зададете съобщение, изпълнете „git stash save -- '${option}'“"
-#: git-stash.sh:278
+#: git-stash.sh:281
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: git-stash.sh:286
+#: git-stash.sh:289
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: git-stash.sh:291
+#: git-stash.sh:294
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: git-stash.sh:295
+#: git-stash.sh:298
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:296
+#: git-stash.sh:299
#, sh-format
msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr ""
"Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
-#: git-stash.sh:323
+#: git-stash.sh:326
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: git-stash.sh:471
+#: git-stash.sh:474
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "непозната опция: ${opt}"
-#: git-stash.sh:484
-msgid "No stash found."
+#: git-stash.sh:487
+msgid "No stash entries found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: git-stash.sh:491
+#: git-stash.sh:494
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-#: git-stash.sh:506
+#: git-stash.sh:509
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-#: git-stash.sh:534
+#: git-stash.sh:537
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-stash.sh:545
+#: git-stash.sh:548
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-stash.sh:553
+#: git-stash.sh:556
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-stash.sh:557
+#: git-stash.sh:560
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-stash.sh:565
+#: git-stash.sh:568
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-stash.sh:567
+#: git-stash.sh:570
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:576
-msgid "Could not restore untracked files from stash"
-msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от индекса"
+#: git-stash.sh:579
+msgid "Could not restore untracked files from stash entry"
+msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-#: git-stash.sh:601
+#: git-stash.sh:604
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-stash.sh:616
+#: git-stash.sh:619
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е скатан."
-#: git-stash.sh:630
-msgid "The stash is kept in case you need it again."
+#: git-stash.sh:633
+msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново"
-#: git-stash.sh:639
+#: git-stash.sh:642
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-stash.sh:640
+#: git-stash.sh:643
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:648
+#: git-stash.sh:651
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: git-stash.sh:727
+#: git-stash.sh:730
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
@@ -15057,7 +15115,7 @@ msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
-#: git-submodule.sh:218
+#: git-submodule.sh:219
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -15068,24 +15126,24 @@ msgstr ""
"${sm_path}\n"
"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-#: git-submodule.sh:236
+#: git-submodule.sh:237
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:238
+#: git-submodule.sh:239
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:246
+#: git-submodule.sh:247
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:248
+#: git-submodule.sh:249
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -15102,48 +15160,48 @@ msgstr ""
"правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
"друго име като аргумент към опцията „--name“."
-#: git-submodule.sh:254
+#: git-submodule.sh:255
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:266
+#: git-submodule.sh:267
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:271
+#: git-submodule.sh:272
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:280
+#: git-submodule.sh:281
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:341
+#: git-submodule.sh:342
#, sh-format
msgid "Entering '$displaypath'"
msgstr "Влизане в „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:361
+#: git-submodule.sh:362
#, sh-format
msgid "Stopping at '$displaypath'; script returned non-zero status."
msgstr ""
"Спиране при „${displaypath}“ — изходният код от скрипта бе различен от 0."
-#: git-submodule.sh:432
+#: git-submodule.sh:433
#, sh-format
msgid "pathspec and --all are incompatible"
msgstr "указването на път е несъвместимо с опцията „--all“"
-#: git-submodule.sh:437
+#: git-submodule.sh:438
#, sh-format
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: git-submodule.sh:457
+#: git-submodule.sh:458
#, sh-format
msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory\n"
@@ -15152,7 +15210,7 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „${displaypath}“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: git-submodule.sh:465
+#: git-submodule.sh:466
#, sh-format
msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to "
@@ -15161,42 +15219,42 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „${displaypath}“ съдържа локални промени. "
"Можете да го отхвърлите с опцията „-f“"
-#: git-submodule.sh:468
+#: git-submodule.sh:469
#, sh-format
msgid "Cleared directory '$displaypath'"
msgstr "Директорията „${displaypath}“ е изчистена"
-#: git-submodule.sh:469
+#: git-submodule.sh:470
#, sh-format
msgid "Could not remove submodule work tree '$displaypath'"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „${displaypath}“ не може да "
"бъде изтрита"
-#: git-submodule.sh:472
+#: git-submodule.sh:473
#, sh-format
msgid "Could not create empty submodule directory '$displaypath'"
msgstr ""
"Празната директория за подмодула „${displaypath}“ не може да бъде създадена"
-#: git-submodule.sh:481
+#: git-submodule.sh:482
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) unregistered for path '$displaypath'"
msgstr ""
"Премахната е регистрацията на подмодул „${name}“, сочещ към адрес „${url}“, "
"за пътя „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:637
+#: git-submodule.sh:638
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:647
+#: git-submodule.sh:648
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:652
+#: git-submodule.sh:653
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -15205,12 +15263,12 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:670
+#: git-submodule.sh:671
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:676
+#: git-submodule.sh:677
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
@@ -15219,93 +15277,93 @@ msgstr ""
"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„$sha1“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:683
+#: git-submodule.sh:684
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:684
+#: git-submodule.sh:685
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:688
+#: git-submodule.sh:689
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:689
+#: git-submodule.sh:690
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:694
+#: git-submodule.sh:695
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:695
+#: git-submodule.sh:696
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:700
+#: git-submodule.sh:701
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:701
+#: git-submodule.sh:702
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:732
+#: git-submodule.sh:733
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:840
+#: git-submodule.sh:841
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:892
+#: git-submodule.sh:893
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:912
+#: git-submodule.sh:913
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:915
+#: git-submodule.sh:916
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:918
+#: git-submodule.sh:919
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа никое от подаванията "
"„${sha1_src}“ и „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:1064
+#: git-submodule.sh:1065
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:1136
+#: git-submodule.sh:1137
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „${displaypath}“"
@@ -15796,81 +15854,81 @@ msgid "Unable to determine absolute path of git directory"
msgstr "Абсолютният път на работното дърво не може да се определи"
#. TRANSLATORS: you can adjust this to align "git add -i" status menu
-#: git-add--interactive.perl:238
+#: git-add--interactive.perl:196
#, perl-format
msgid "%12s %12s %s"
msgstr "%14s %14s %s"
-#: git-add--interactive.perl:239
+#: git-add--interactive.perl:197
msgid "staged"
msgstr "в индекса"
-#: git-add--interactive.perl:239
+#: git-add--interactive.perl:197
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: git-add--interactive.perl:288 git-add--interactive.perl:313
+#: git-add--interactive.perl:246 git-add--interactive.perl:271
msgid "binary"
msgstr "двоично"
-#: git-add--interactive.perl:297 git-add--interactive.perl:351
+#: git-add--interactive.perl:255 git-add--interactive.perl:309
msgid "nothing"
msgstr "нищо"
-#: git-add--interactive.perl:333 git-add--interactive.perl:348
+#: git-add--interactive.perl:291 git-add--interactive.perl:306
msgid "unchanged"
msgstr "няма промени"
-#: git-add--interactive.perl:644
+#: git-add--interactive.perl:602
#, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл добавен\n"
msgstr[1] "%d файла добавени\n"
-#: git-add--interactive.perl:647
+#: git-add--interactive.perl:605
#, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл обновен\n"
msgstr[1] "%d файла обновени\n"
-#: git-add--interactive.perl:650
+#: git-add--interactive.perl:608
#, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
-#: git-add--interactive.perl:653
+#: git-add--interactive.perl:611
#, perl-format
msgid "touched %d path\n"
msgid_plural "touched %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл засегнат\n"
msgstr[1] "%d файла засегнати\n"
-#: git-add--interactive.perl:662
+#: git-add--interactive.perl:620
msgid "Update"
msgstr "Обновяване"
-#: git-add--interactive.perl:674
+#: git-add--interactive.perl:632
msgid "Revert"
msgstr "Отмяна"
-#: git-add--interactive.perl:697
+#: git-add--interactive.perl:655
#, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-#: git-add--interactive.perl:708
+#: git-add--interactive.perl:666
msgid "Add untracked"
msgstr "Добавяне на неследени"
-#: git-add--interactive.perl:714
+#: git-add--interactive.perl:672
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Няма неследени файлове.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1030
+#: git-add--interactive.perl:985
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for staging."
@@ -15879,7 +15937,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"добавено към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1033
+#: git-add--interactive.perl:988
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for stashing."
@@ -15888,7 +15946,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"скътано"
-#: git-add--interactive.perl:1036
+#: git-add--interactive.perl:991
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for unstaging."
@@ -15897,7 +15955,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"извадено от индекса."
-#: git-add--interactive.perl:1039 git-add--interactive.perl:1048
+#: git-add--interactive.perl:994 git-add--interactive.perl:1003
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for applying."
@@ -15906,7 +15964,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за прилагане."
-#: git-add--interactive.perl:1042 git-add--interactive.perl:1045
+#: git-add--interactive.perl:997 git-add--interactive.perl:1000
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for discarding."
@@ -15915,16 +15973,16 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за зануляване."
-#: git-add--interactive.perl:1058
+#: git-add--interactive.perl:1013
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for writing: %s"
msgstr "файлът за редактиране на парчето код не може да бъде отворен: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1059
+#: git-add--interactive.perl:1014
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1065
+#: git-add--interactive.perl:1020
#, perl-format
msgid ""
"---\n"
@@ -15939,7 +15997,7 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%s“ ще бъдат пропуснати.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: git-add--interactive.perl:1073
+#: git-add--interactive.perl:1028
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -15949,7 +16007,7 @@ msgstr ""
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1087
+#: git-add--interactive.perl:1042
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for reading: %s"
msgstr ""
@@ -15961,7 +16019,7 @@ msgstr ""
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: git-add--interactive.perl:1178
+#: git-add--interactive.perl:1134
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
@@ -15969,7 +16027,7 @@ msgstr ""
"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
"„n“ (не)? "
-#: git-add--interactive.perl:1187
+#: git-add--interactive.perl:1143
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
@@ -15983,7 +16041,7 @@ msgstr ""
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1193
+#: git-add--interactive.perl:1149
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
@@ -15997,7 +16055,7 @@ msgstr ""
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла"
-#: git-add--interactive.perl:1199
+#: git-add--interactive.perl:1155
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
@@ -16011,7 +16069,7 @@ msgstr ""
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1205
+#: git-add--interactive.perl:1161
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -16025,7 +16083,7 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1211
+#: git-add--interactive.perl:1167
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -16042,7 +16100,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1217
+#: git-add--interactive.perl:1173
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -16059,7 +16117,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1223
+#: git-add--interactive.perl:1179
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -16076,7 +16134,7 @@ msgstr ""
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1232
+#: git-add--interactive.perl:1188
msgid ""
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
@@ -16098,204 +16156,204 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: git-add--interactive.perl:1263
+#: git-add--interactive.perl:1219
msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!\n"
-#: git-add--interactive.perl:1264
+#: git-add--interactive.perl:1220
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-#: git-add--interactive.perl:1267
+#: git-add--interactive.perl:1223
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Нищо не е приложено.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1278
+#: git-add--interactive.perl:1234
#, perl-format
msgid "ignoring unmerged: %s\n"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1287
+#: git-add--interactive.perl:1243
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1289
+#: git-add--interactive.perl:1245
msgid "No changes.\n"
msgstr "Няма промени.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1297
+#: git-add--interactive.perl:1253
msgid "Patch update"
msgstr "Обновяване на кръпка"
-#: git-add--interactive.perl:1349
+#: git-add--interactive.perl:1305
#, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1350
+#: git-add--interactive.perl:1306
#, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1351
+#: git-add--interactive.perl:1307
#, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1354
+#: git-add--interactive.perl:1310
#, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1355
+#: git-add--interactive.perl:1311
#, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1356
+#: git-add--interactive.perl:1312
#, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1359
+#: git-add--interactive.perl:1315
#, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1360
+#: git-add--interactive.perl:1316
#, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1361
+#: git-add--interactive.perl:1317
#, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1364
+#: git-add--interactive.perl:1320
#, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1365
+#: git-add--interactive.perl:1321
#, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1366
+#: git-add--interactive.perl:1322
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1369
+#: git-add--interactive.perl:1325
#, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d,/"
"%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1370
+#: git-add--interactive.perl:1326
#, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1371
+#: git-add--interactive.perl:1327
#, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1374
+#: git-add--interactive.perl:1330
#, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
"n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1375
+#: git-add--interactive.perl:1331
#, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1376
+#: git-add--interactive.perl:1332
#, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1379
+#: git-add--interactive.perl:1335
#, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
"q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1380
+#: git-add--interactive.perl:1336
#, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1381
+#: git-add--interactive.perl:1337
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1484
+#: git-add--interactive.perl:1440
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
-#: git-add--interactive.perl:1486
+#: git-add--interactive.perl:1442
msgid "go to which hunk? "
msgstr "към кое парче да се придвижи? "
-#: git-add--interactive.perl:1495
+#: git-add--interactive.perl:1451
#, perl-format
msgid "Invalid number: '%s'\n"
msgstr "Неправилен номер: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1500
+#: git-add--interactive.perl:1456
#, perl-format
msgid "Sorry, only %d hunk available.\n"
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available.\n"
msgstr[0] "Има само %d парче.\n"
msgstr[1] "Има само %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1526
+#: git-add--interactive.perl:1482
msgid "search for regex? "
msgstr "да се търси с регулярен израз? "
-#: git-add--interactive.perl:1539
+#: git-add--interactive.perl:1495
#, perl-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s\n"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s\n"
-#: git-add--interactive.perl:1549
+#: git-add--interactive.perl:1505
msgid "No hunk matches the given pattern\n"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз\n"
-#: git-add--interactive.perl:1561 git-add--interactive.perl:1583
+#: git-add--interactive.perl:1517 git-add--interactive.perl:1539
msgid "No previous hunk\n"
msgstr "Няма друго парче преди това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1570 git-add--interactive.perl:1589
+#: git-add--interactive.perl:1526 git-add--interactive.perl:1545
msgid "No next hunk\n"
msgstr "Няма друго парче след това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1597
+#: git-add--interactive.perl:1553
#, perl-format
msgid "Split into %d hunk.\n"
msgid_plural "Split into %d hunks.\n"
msgstr[0] "Разделяне на %d парче.\n"
msgstr[1] "Разделяне на %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1649
+#: git-add--interactive.perl:1605
msgid "Review diff"
msgstr "Преглед на разликата"
#. TRANSLATORS: please do not translate the command names
#. 'status', 'update', 'revert', etc.
-#: git-add--interactive.perl:1668
+#: git-add--interactive.perl:1624
msgid ""
"status - show paths with changes\n"
"update - add working tree state to the staged set of changes\n"
@@ -16316,90 +16374,90 @@ msgstr ""
" и индекса\n"
"add untracked — добавяне на неследените файлове към промените в индекса\n"
-#: git-add--interactive.perl:1685 git-add--interactive.perl:1690
-#: git-add--interactive.perl:1693 git-add--interactive.perl:1700
-#: git-add--interactive.perl:1704 git-add--interactive.perl:1710
+#: git-add--interactive.perl:1641 git-add--interactive.perl:1646
+#: git-add--interactive.perl:1649 git-add--interactive.perl:1656
+#: git-add--interactive.perl:1660 git-add--interactive.perl:1666
msgid "missing --"
msgstr "„--“ липсва"
-#: git-add--interactive.perl:1706
+#: git-add--interactive.perl:1662
#, perl-format
msgid "unknown --patch mode: %s"
msgstr "неизвестна стратегия за прилагане на кръпка: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1712 git-add--interactive.perl:1718
+#: git-add--interactive.perl:1668 git-add--interactive.perl:1674
#, perl-format
msgid "invalid argument %s, expecting --"
msgstr "указан е неправилен аргумент „%s“, а се очаква „--“."
-#: git-send-email.perl:121
+#: git-send-email.perl:126
msgid "local zone differs from GMT by a non-minute interval\n"
msgstr ""
"разликата между местния часови пояс и GMT съдържа дробна част от минута\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:128 git-send-email.perl:134
+#: git-send-email.perl:133 git-send-email.perl:139
msgid "local time offset greater than or equal to 24 hours\n"
msgstr "разликата между местния часовия пояс и GMT е 24 часа или повече\n"
-#: git-send-email.perl:202 git-send-email.perl:208
+#: git-send-email.perl:208 git-send-email.perl:214
msgid "the editor exited uncleanly, aborting everything"
msgstr ""
"текстовият редактор приключи работата с грешка, всичко се преустановява"
-#: git-send-email.perl:282
+#: git-send-email.perl:291
#, perl-format
msgid ""
"'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
msgstr "„%s“ съдържа временна версия на подготвяното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:287
+#: git-send-email.perl:296
#, perl-format
msgid "'%s.final' contains the composed email.\n"
msgstr "„%s.final“ съдържа подготвеното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:305
+#: git-send-email.perl:314
msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
msgstr "опцията „--dump-aliases“ е несъвместима с другите опции\n"
-#: git-send-email.perl:368 git-send-email.perl:623
+#: git-send-email.perl:379 git-send-email.perl:634
msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
msgstr "Командата „git format-patch“ не може да се изпълни извън хранилище\n"
-#: git-send-email.perl:437
+#: git-send-email.perl:448
#, perl-format
msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
msgstr "Непознато поле за опцията „--suppress-cc“: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:466
+#: git-send-email.perl:477
#, perl-format
msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
msgstr "Непозната стойност за „--confirm“: %s\n"
-#: git-send-email.perl:498
+#: git-send-email.perl:509
#, perl-format
msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: синоними за sendmail съдържащи кавички („\"“) не се "
"поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:500
+#: git-send-email.perl:511
#, perl-format
msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „:include:“ не се поддържа: %s\n"
-#: git-send-email.perl:502
+#: git-send-email.perl:513
#, perl-format
msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пренасочвания „/file“ или „|pipe“ не се поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:507
+#: git-send-email.perl:518
#, perl-format
msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: редът за „sendmail“ не е разпознат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:589
+#: git-send-email.perl:600
#, perl-format
msgid ""
"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
@@ -16414,12 +16472,12 @@ msgstr ""
" ● укажете „./%s“ за файл;\n"
" ● използвате опцията „--format-patch“ за диапазон.\n"
-#: git-send-email.perl:610
+#: git-send-email.perl:621
#, perl-format
msgid "Failed to opendir %s: %s"
msgstr "Директорията „%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:634
+#: git-send-email.perl:645
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s: %s\n"
@@ -16428,7 +16486,7 @@ msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: %s: %s\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не са пратени никакви кръпки\n"
-#: git-send-email.perl:645
+#: git-send-email.perl:656
msgid ""
"\n"
"No patch files specified!\n"
@@ -16438,17 +16496,17 @@ msgstr ""
"Не са указани кръпки!\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:658
+#: git-send-email.perl:669
#, perl-format
msgid "No subject line in %s?"
msgstr "В „%s“ липсва тема"
-#: git-send-email.perl:668
+#: git-send-email.perl:679
#, perl-format
msgid "Failed to open for writing %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори за запис: %s"
-#: git-send-email.perl:678
+#: git-send-email.perl:689
msgid ""
"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
@@ -16463,32 +16521,32 @@ msgstr ""
"\n"
"Изтрийте всичко, ако не искате да изпратите обобщаващо писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:701
+#: git-send-email.perl:712
#, perl-format
msgid "Failed to open %s.final: %s"
msgstr "„%s.final“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:704
+#: git-send-email.perl:715
#, perl-format
msgid "Failed to open %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:739
+#: git-send-email.perl:750
msgid "To/Cc/Bcc fields are not interpreted yet, they have been ignored\n"
msgstr ""
"Полетата „To“/„Cc“/„Bcc“ все още не се интерпретират. Те бяха прескочени\n"
-#: git-send-email.perl:748
+#: git-send-email.perl:759
msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
msgstr "Обобщаващото писмо е празно и се прескача\n"
#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
-#: git-send-email.perl:780
+#: git-send-email.perl:791
#, perl-format
msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да ползвате „%s“ [y/N]? "
-#: git-send-email.perl:809
+#: git-send-email.perl:820
msgid ""
"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
"Encoding.\n"
@@ -16496,11 +16554,11 @@ msgstr ""
"Следните файлове са 8 битови, но не са с обявена заглавна част „Content-"
"Transfer-Encoding“.\n"
-#: git-send-email.perl:814
+#: git-send-email.perl:825
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
msgstr "Кое 8 битово кодиране се ползва [стандартно: UTF-8]? "
-#: git-send-email.perl:822
+#: git-send-email.perl:833
#, perl-format
msgid ""
"Refusing to send because the patch\n"
@@ -16513,22 +16571,22 @@ msgstr ""
"все още е с шаблонното заглавие „*** SUBJECT HERE ***“. Ползвайте опцията\n"
"„--force“, ако сте сигурни, че точно това искате да изпратите.\n"
-#: git-send-email.perl:841
+#: git-send-email.perl:852
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
msgstr "На кой да се пратят е-писмата (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:859
+#: git-send-email.perl:870
#, perl-format
msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ е синоним на себе си\n"
-#: git-send-email.perl:871
+#: git-send-email.perl:882
msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
msgstr ""
"Идентификатор на съобщение „Message-ID“, което да се използва за обявяването "
"на отговор „In-Reply-To“ (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:921 git-send-email.perl:929
+#: git-send-email.perl:932 git-send-email.perl:940
#, perl-format
msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „%s“\n"
@@ -16536,18 +16594,18 @@ msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „
#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:933
+#: git-send-email.perl:944
msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
msgstr ""
"Какво да се направи с този адрес? „q“ (спиране), „d“ (изтриване), "
"„e“ (редактиране): "
-#: git-send-email.perl:1234
+#: git-send-email.perl:1245
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "Пътят към сертификат „%s“ не съществува."
-#: git-send-email.perl:1309
+#: git-send-email.perl:1320
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -16575,126 +16633,131 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1324
+#: git-send-email.perl:1335
msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[q]uit|[a]ll): "
msgstr ""
"Изпращане на е-писмото? „y“ (да), „n“ (не), „q“ (изход), „a“ (всичко): "
-#: git-send-email.perl:1327
+#: git-send-email.perl:1338
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Изискване на отговор към това е-писмо"
-#: git-send-email.perl:1353
+#: git-send-email.perl:1364
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "Сървърът за SMTP не е настроен правилно."
-#: git-send-email.perl:1397
+#: git-send-email.perl:1411
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "Сървърът не поддържа „STARTTLS“! %s"
-#: git-send-email.perl:1403
+#: git-send-email.perl:1416 git-send-email.perl:1420
+#, perl-format
+msgid "STARTTLS failed! %s"
+msgstr "Неуспешно изпълнение на STARTTLS! %s"
+
+#: git-send-email.perl:1430
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Подсистемата за SMTP не може да се инициализира. Проверете настройките и "
"използвайте опцията: „--smtp-debug“."
-#: git-send-email.perl:1421
+#: git-send-email.perl:1448
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "„%s“ не може да бъде изпратен\n"
-#: git-send-email.perl:1424
+#: git-send-email.perl:1451
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Проба за изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1424
+#: git-send-email.perl:1451
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1426
+#: git-send-email.perl:1453
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Успех при пробата. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1426
+#: git-send-email.perl:1453
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "Успех. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1438
+#: git-send-email.perl:1465
msgid "Result: "
msgstr "Резултат: "
-#: git-send-email.perl:1441
+#: git-send-email.perl:1468
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Резултат: успех\n"
-#: git-send-email.perl:1454
+#: git-send-email.perl:1481
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: git-send-email.perl:1501 git-send-email.perl:1521
+#: git-send-email.perl:1528 git-send-email.perl:1548
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1507
+#: git-send-email.perl:1534
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „до: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1555
+#: git-send-email.perl:1582
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(не-mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1578
+#: git-send-email.perl:1605
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(тяло) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1676
+#: git-send-email.perl:1711
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) Не може да бъде се изпълни „%s“"
-#: git-send-email.perl:1683
+#: git-send-email.perl:1718
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) Добавяне на „%s: %s“ от: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1687
+#: git-send-email.perl:1722
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) програмният канал не може да се затвори за изпълнението на „%s“"
-#: git-send-email.perl:1714
+#: git-send-email.perl:1749
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "съобщението не може да се изпрати чрез 7 битови знаци"
-#: git-send-email.perl:1722
+#: git-send-email.perl:1757
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "неправилно кодиране за пренос"
-#: git-send-email.perl:1741 git-send-email.perl:1792 git-send-email.perl:1802
+#: git-send-email.perl:1795 git-send-email.perl:1846 git-send-email.perl:1856
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1744
+#: git-send-email.perl:1798
#, perl-format
msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
msgstr "„%s“: кръпката съдържа ред с над 988 знака"
-#: git-send-email.perl:1760
+#: git-send-email.perl:1814
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение за архивен файл: „%s“.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:1764
+#: git-send-email.perl:1818
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "