summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJunio C Hamano <gitster@pobox.com>2017-05-09 14:25:26 (GMT)
committerJunio C Hamano <gitster@pobox.com>2017-05-09 14:25:26 (GMT)
commit951ea7656ebb3f30e6c5e941e625a1318ac58298 (patch)
tree8b4737e0ddff338af48ec8d51e8f5dcc78a8eb85
parent09fc7aff1a3ebc20473993e558eba691180706ad (diff)
parent961f9c8b1b0f6bff09cb876f95e9ca33702763ac (diff)
downloadgit-951ea7656ebb3f30e6c5e941e625a1318ac58298.zip
git-951ea7656ebb3f30e6c5e941e625a1318ac58298.tar.gz
git-951ea7656ebb3f30e6c5e941e625a1318ac58298.tar.bz2
Merge tag 'l10n-2.13.0-rnd2.1' of git://github.com/git-l10n/git-po
l10n for Git 2.13.0 round 2.1 * tag 'l10n-2.13.0-rnd2.1' of git://github.com/git-l10n/git-po: l10n: zh_CN: for git v2.13.0 l10n round 2 l10n: sv.po: Update Swedish translation (3195t0f0u) l10n: zh_CN: review for git v2.13.0 l10n round 1 l10n: Update Catalan translation l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (3195t) l10n: fr.po v2.13 rnd 2 l10n: de.po: translate 4 new messages l10n: de.po: update German translation l10n: de.po: lower case after semi-colon l10n: vi.po(3195t): Update translation for v2.13.0 round 2 l10n: git.pot: v2.13.0 round 2 (4 new, 7 removed) l10n: zh_CN: for git v2.13.0 l10n round 1 l10n: fr.po v2.13 round 1 l10n: pt_PT: update Portuguese translation l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (3201t) l10n: vi.po(3198t): Updated Vietnamese translation for v2.13.0-rc0 l10n: sv.po: Update Swedish translation (3199t0f0u) l10n: git.pot: v2.13.0 round 1 (96 new, 37 removed)
-rw-r--r--po/bg.po6485
-rw-r--r--po/ca.po4617
-rw-r--r--po/de.po4691
-rw-r--r--po/fr.po4548
-rw-r--r--po/git.pot4387
-rw-r--r--po/pt_PT.po4528
-rw-r--r--po/sv.po4533
-rw-r--r--po/vi.po4548
-rw-r--r--po/zh_CN.po4569
9 files changed, 23732 insertions, 19174 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 148862d..66e2b7e 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -9,7 +9,12 @@
# range диапазон
# unreachable object недостижим обект
# dangling objects обект извън клон
-# fast-forward тривиално сливане
+# fast-forward превъртане
+# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
+# automatic merge автоманично сливаве (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
+# real merge същинско сливане (а не превъртане)
+# three-way merge тройно сливане
+# octopus merge множествено сливане
# stale remote старо хранилище
# rebase пребазирам
# force (push) принудително изтласквам
@@ -44,7 +49,6 @@
# topic branch тематичен клон
# empty head връх без история
# tree-ish указател към дърво
-# three-way merge тройно сливане
# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
# fallback резервен вариант
# pathspec magic опция за магически пътища
@@ -53,6 +57,7 @@
# plumbing команди от системно ниво
# porcelain команди от потребителско ниво
# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
+# repack препакетирам
# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
# token лексема
# trailer епилог/завършек на съобщение
@@ -73,9 +78,9 @@
# binary patch двоична кръпка
# reverse-apply прилагам в обратна посока
# todo file команден файл
-# octopus merge множествено сливане
# alternate алтернативен източник
# superproject обхващащ проект
+# split index разделяне на индекса
# ----
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ========================
@@ -110,8 +115,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-11-25 22:50+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-28 19:34+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-05 09:35+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-07 09:24+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -150,7 +155,6 @@ msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлов
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-# TRANSFER
#: advice.c:101
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
@@ -163,7 +167,7 @@ msgstr ""
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:114 builtin/merge.c:1181
+#: advice.c:114 builtin/merge.c:1185
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
@@ -351,22 +355,22 @@ msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2274
+#: apply.c:2265
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2278
+#: apply.c:2269
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2931
+#: apply.c:2922
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3050
+#: apply.c:3041
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -375,13 +379,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3062
+#: apply.c:3053
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3068
+#: apply.c:3059
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -390,316 +394,316 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3090
+#: apply.c:3081
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3098
+#: apply.c:3089
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3144
+#: apply.c:3135
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3154
+#: apply.c:3145
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3162
+#: apply.c:3153
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3180
+#: apply.c:3171
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3193
+#: apply.c:3184
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3199
+#: apply.c:3190
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3220
+#: apply.c:3211
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3342
+#: apply.c:3333
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3390 apply.c:3401 apply.c:3447 setup.c:248
+#: apply.c:3381 apply.c:3392 apply.c:3438 setup.c:253
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3398
+#: apply.c:3389
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3427 apply.c:3667
+#: apply.c:3418 apply.c:3658
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3510 apply.c:3681
+#: apply.c:3501 apply.c:3672
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3519 apply.c:3689
+#: apply.c:3510 apply.c:3680
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3554
+#: apply.c:3545
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: apply.c:3557
+#: apply.c:3548
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3573 apply.c:3577
+#: apply.c:3564 apply.c:3568
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3589
+#: apply.c:3580
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3603
+#: apply.c:3594
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3608
+#: apply.c:3599
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3634
+#: apply.c:3625
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3706
+#: apply.c:3697
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3708
+#: apply.c:3699
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3859 apply.c:3861
+#: apply.c:3850 apply.c:3852
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3917
+#: apply.c:3908
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3920
+#: apply.c:3911
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3940
+#: apply.c:3931
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3945
+#: apply.c:3936
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3965
+#: apply.c:3956
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3969
+#: apply.c:3960
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:3984
+#: apply.c:3975
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4075
+#: apply.c:4066
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4082
+#: apply.c:4073
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4085
+#: apply.c:4076
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4090 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
+#: apply.c:4081 builtin/checkout.c:252 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: apply.c:4094
+#: apply.c:4085
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4104
+#: apply.c:4095
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4242
+#: apply.c:4233
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4277
+#: apply.c:4268
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4283
+#: apply.c:4274
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4291
+#: apply.c:4282
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4297 apply.c:4441
+#: apply.c:4288 apply.c:4432
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4338
+#: apply.c:4329
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4342
+#: apply.c:4333
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4412
+#: apply.c:4403
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4510
+#: apply.c:4501
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4518
+#: apply.c:4509
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4521
+#: apply.c:4512
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4532
+#: apply.c:4523
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4540 builtin/fetch.c:740 builtin/fetch.c:989
+#: apply.c:4531 builtin/fetch.c:739 builtin/fetch.c:988
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4554
+#: apply.c:4545
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4558
+#: apply.c:4549
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4668
+#: apply.c:4659
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4676
+#: apply.c:4667
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4695
+#: apply.c:4686
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4833
+#: apply.c:4823
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4858
+#: apply.c:4850
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4864 apply.c:4879
+#: apply.c:4856 apply.c:4871
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4872
+#: apply.c:4864
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -708,137 +712,138 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4888 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:286 builtin/rm.c:431
+#: apply.c:4880 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:391
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4919 apply.c:4922 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
-#: builtin/clone.c:95 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
-#: builtin/submodule--helper.c:281 builtin/submodule--helper.c:407
-#: builtin/submodule--helper.c:589 builtin/submodule--helper.c:592
-#: builtin/submodule--helper.c:944 builtin/submodule--helper.c:947
+#: apply.c:4911 apply.c:4914 builtin/am.c:2276 builtin/am.c:2279
+#: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
+#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
+#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
+#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
+#: git-add--interactive.perl:239
msgid "path"
msgstr "път"
-#: apply.c:4920
+#: apply.c:4912
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4923
+#: apply.c:4915
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4925 builtin/am.c:2286
+#: apply.c:4917 builtin/am.c:2285
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4926
+#: apply.c:4918
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4929
+#: apply.c:4921
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4931
+#: apply.c:4923
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4935
+#: apply.c:4927
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4937
+#: apply.c:4929
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4939
+#: apply.c:4931
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4941
+#: apply.c:4933
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4943
+#: apply.c:4935
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4945
+#: apply.c:4937
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4947
+#: apply.c:4939
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4949
+#: apply.c:4941
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4951
+#: apply.c:4943
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:4954 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:505
+#: apply.c:4946 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:515
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:4956
+#: apply.c:4948
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:4957 builtin/am.c:2265
+#: apply.c:4949 builtin/am.c:2264
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:4958
+#: apply.c:4950
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4961 apply.c:4964
+#: apply.c:4953 apply.c:4956
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:4967
+#: apply.c:4959
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4961
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4963
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4965
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:4974 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
-#: builtin/commit.c:1339 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:593
-#: builtin/log.c:1860 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
+#: apply.c:4966 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
+#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:651
+#: builtin/log.c:1867 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:134
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:4976
+#: apply.c:4968
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:4971
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:4981 builtin/am.c:2274
+#: apply.c:4973 builtin/am.c:2273
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:4982
+#: apply.c:4974
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -861,103 +866,108 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:344 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:327
+#: archive.c:332 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:300
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
-#: archive.c:429
+#: archive.c:417
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:429
+#: archive.c:417
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:430 builtin/log.c:1429
+#: archive.c:418 builtin/log.c:1436
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:431
+#: archive.c:419
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:432 builtin/blame.c:2603 builtin/blame.c:2604 builtin/config.c:59
-#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:723
-#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:539 builtin/ls-files.c:542
-#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:109
+#: archive.c:420 builtin/blame.c:2598 builtin/blame.c:2599 builtin/config.c:60
+#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:1061
+#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
+#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:129
#: parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:421 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:435
+#: archive.c:423
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:436
+#: archive.c:424
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:437
+#: archive.c:425
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
-#: archive.c:438
+#: archive.c:426
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:446
+#: archive.c:434
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:449
+#: archive.c:437
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85 builtin/clone.c:88
-#: builtin/submodule--helper.c:601 builtin/submodule--helper.c:953
+#: archive.c:439 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:106
+#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:440 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
+#: archive.c:441 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:442 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:461
+#: archive.c:449
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:463
+#: archive.c:451
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:465
+#: archive.c:453
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:487
+#: archive.c:475
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:494
+#: archive.c:482
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
-#: attr.c:263
+#: attr.c:212
+#, c-format
+msgid "%.*s is not a valid attribute name"
+msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
+
+#: attr.c:408
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -965,27 +975,27 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
-#: bisect.c:441
+#: bisect.c:444
#, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори"
-#: bisect.c:446
+#: bisect.c:449
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
-#: bisect.c:655
+#: bisect.c:657
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
-#: bisect.c:708
+#: bisect.c:710
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
-#: bisect.c:732
+#: bisect.c:734
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -994,7 +1004,7 @@ msgstr ""
"Неправилна база за сливане: %s.\n"
"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:737
+#: bisect.c:739
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -1003,7 +1013,7 @@ msgstr ""
"Нова база за сливане: %s.\n"
"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:742
+#: bisect.c:744
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -1012,10 +1022,10 @@ msgstr ""
"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
-#: bisect.c:750
+#: bisect.c:752
#, c-format
msgid ""
-"Some %s revs are not ancestor of the %s rev.\n"
+"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
"git bisect cannot work properly in this case.\n"
"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
msgstr ""
@@ -1023,7 +1033,7 @@ msgstr ""
"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
-#: bisect.c:763
+#: bisect.c:765
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -1034,36 +1044,36 @@ msgstr ""
"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
"Двоичното търсене продължава."
-#: bisect.c:798
+#: bisect.c:800
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
-#: bisect.c:849
+#: bisect.c:851
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:866 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
+#: bisect.c:868 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:255
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:917
+#: bisect.c:919
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: bisect.c:947
+#: bisect.c:949
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
-#: bisect.c:967
+#: bisect.c:969
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
-#: bisect.c:975
+#: bisect.c:977
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
@@ -1072,7 +1082,7 @@ msgstr ""
"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
"Проверете параметрите за пътищата.\n"
-#: bisect.c:994
+#: bisect.c:996
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1081,7 +1091,7 @@ msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
#. "(roughly %d steps)" translation
-#: bisect.c:998
+#: bisect.c:1000
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
@@ -1222,7 +1232,7 @@ msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-#: branch.c:363
+#: branch.c:364
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
@@ -1237,7 +1247,7 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:87 sequencer.c:963 builtin/commit.c:777
+#: bundle.c:87 sequencer.c:1341 sequencer.c:1767 builtin/commit.c:777
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1246,10 +1256,10 @@ msgstr "„%s“ не може да се отвори"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:830 sequencer.c:1374
-#: builtin/blame.c:2814 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:348
-#: builtin/log.c:890 builtin/log.c:1340 builtin/log.c:1666 builtin/log.c:1909
-#: builtin/merge.c:356 builtin/shortlog.c:170
+#: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2321
+#: builtin/blame.c:2811 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:353
+#: builtin/log.c:897 builtin/log.c:1347 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1916
+#: builtin/merge.c:359 builtin/shortlog.c:176
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -1289,7 +1299,7 @@ msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:443 builtin/log.c:165 builtin/log.c:1572 builtin/shortlog.c:273
+#: bundle.c:443 builtin/log.c:170 builtin/log.c:1579 builtin/shortlog.c:281
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -1307,13 +1317,13 @@ msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
-#: color.c:290
+#: color.c:300
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:40 builtin/am.c:421 builtin/am.c:457 builtin/am.c:1493
-#: builtin/am.c:2127
+#: commit.c:40 sequencer.c:1579 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455
+#: builtin/am.c:1489 builtin/am.c:2126
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -1323,7 +1333,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се анализира"
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
-#: commit.c:1514
+#: commit.c:1511
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1337,123 +1347,156 @@ msgstr ""
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:516
+#: config.c:191
+msgid "relative config include conditionals must come from files"
+msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
+
+#: config.c:711
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
-#: config.c:520
+#: config.c:715
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-#: config.c:524
+#: config.c:719
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-#: config.c:528
+#: config.c:723
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
-#: config.c:532
+#: config.c:727
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
-#: config.c:536
+#: config.c:731
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-#: config.c:655
+#: config.c:859
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
-#: config.c:655
+#: config.c:859
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
-#: config.c:661
+#: config.c:865
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
-#: config.c:666
+#: config.c:870
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
-#: config.c:669
+#: config.c:873
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
-#: config.c:672
+#: config.c:876
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
-#: config.c:675
+#: config.c:879
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
-#: config.c:678
+#: config.c:882
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
-#: config.c:681
+#: config.c:885
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:768
+#: config.c:980
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:852 config.c:863
+#: config.c:1075 config.c:1086
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:978
+#: config.c:1203
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1312
+#: config.c:1359
+#, c-format
+msgid "bad pack compression level %d"
+msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
+
+#: config.c:1557
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:1362
+#: config.c:1611
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:1716
+#: config.c:1970
+#, c-format
+msgid "Invalid %s: '%s'"
+msgstr "Неправилен %s: „%s“"
+
+#: config.c:1991
+#, c-format
+msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
+msgstr ""
+"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
+"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
+
+#: config.c:2017
+#, c-format
+msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
+msgstr ""
+"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
+"%d"
+
+#: config.c:2028
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:1718
+#: config.c:2030
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:1777
+#: config.c:2089
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2311
+#: config.c:2423 config.c:2648
+#, c-format
+msgid "fstat on %s failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
+
+#: config.c:2541
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2313
+#: config.c:2543 builtin/remote.c:774
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
@@ -1474,7 +1517,7 @@ msgstr ""
"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
"за достъп."
-#: connected.c:63 builtin/fsck.c:173 builtin/prune.c:140
+#: connected.c:63 builtin/fsck.c:190 builtin/prune.c:140
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на връзката"
@@ -1616,12 +1659,12 @@ msgstr ""
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:283
+#: diff.c:281
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:346
+#: diff.c:344
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -1630,23 +1673,23 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3087
+#: diff.c:3102
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:3412
+#: diff.c:3428
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:3502
+#: diff.c:3518
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:3665
+#: diff.c:3681
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -1655,204 +1698,234 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3679
+#: diff.c:3695
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:4700
+#: diff.c:4719
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:4703
+#: diff.c:4722
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
-#: diff.c:4706
+#: diff.c:4725
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
-#: dir.c:1866
+#: dir.c:1899
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:1985
+#: dir.c:2018
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr ""
"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
-#: fetch-pack.c:213
+#: dir.c:2776 dir.c:2781
+#, c-format
+msgid "could not create directories for %s"
+msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
+
+#: dir.c:2806
+#, c-format
+msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
+msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
+
+#: entry.c:280
+#, c-format
+msgid "could not stat file '%s'"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:249
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
-#: fetch-pack.c:225
+#: fetch-pack.c:261
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
-#: fetch-pack.c:243
+#: fetch-pack.c:280 builtin/archive.c:63
+#, c-format
+msgid "remote error: %s"
+msgstr "отдалечена грешка: %s"
+
+#: fetch-pack.c:281
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
-#: fetch-pack.c:295
+#: fetch-pack.c:333
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:381
+#: fetch-pack.c:419
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:387
+#: fetch-pack.c:425
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:389
+#: fetch-pack.c:427
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:392
+#: fetch-pack.c:430
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:394
+#: fetch-pack.c:432
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:397
+#: fetch-pack.c:435
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
-#: fetch-pack.c:436
+#: fetch-pack.c:474
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "получено бе %s %d %s"
-#: fetch-pack.c:450
+#: fetch-pack.c:488
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "неправилно подаване: „%s“"
-#: fetch-pack.c:483
+#: fetch-pack.c:521
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:493 progress.c:235
+#: fetch-pack.c:531 progress.c:235
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
-#: fetch-pack.c:505
+#: fetch-pack.c:543
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "получено бе %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:551
+#: fetch-pack.c:589
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
-#: fetch-pack.c:697
+#: fetch-pack.c:737
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "вече има „%s“ (%s)"
-#: fetch-pack.c:735
+#: fetch-pack.c:775
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:743
+#: fetch-pack.c:783
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
-#: fetch-pack.c:799
+#: fetch-pack.c:839
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
-#: fetch-pack.c:815
+#: fetch-pack.c:855
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: fetch-pack.c:817
+#: fetch-pack.c:857
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:844
+#: fetch-pack.c:884
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-#: fetch-pack.c:848
+#: fetch-pack.c:888
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:851
+#: fetch-pack.c:891
msgid "Server supports no-done"
msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
-#: fetch-pack.c:857
+#: fetch-pack.c:897
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
-#: fetch-pack.c:861
+#: fetch-pack.c:901
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
-#: fetch-pack.c:865
+#: fetch-pack.c:905
msgid "Server supports side-band"
msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
-#: fetch-pack.c:869
+#: fetch-pack.c:909
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:873
+#: fetch-pack.c:913
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
-#: fetch-pack.c:883
+#: fetch-pack.c:923
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-#: fetch-pack.c:890
+#: fetch-pack.c:930
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:896
+#: fetch-pack.c:936
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:900
+#: fetch-pack.c:940
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:902
+#: fetch-pack.c:942
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:913
+#: fetch-pack.c:953
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:925
+#: fetch-pack.c:965
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1087
+#: fetch-pack.c:1127
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
+#: fetch-pack.c:1149
+#, c-format
+msgid "no such remote ref %s"
+msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
+
+#: fetch-pack.c:1152
+#, c-format
+msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
+msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
+
#: gpg-interface.c:185
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
@@ -1866,35 +1939,40 @@ msgstr "не може да се създаде временен файл"
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
-#: grep.c:1782
+#: graph.c:96
+#, c-format
+msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
+msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
+
+#: grep.c:1796
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:1799 builtin/clone.c:381 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
+#: grep.c:1813 builtin/clone.c:399 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:133
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:1810
+#: grep.c:1824
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
-#: help.c:203
+#: help.c:218
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
-#: help.c:210
+#: help.c:225
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-#: help.c:241
+#: help.c:256
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:306
+#: help.c:321
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -1903,11 +1981,11 @@ msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:361
+#: help.c:376
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:383
+#: help.c:398
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
@@ -1918,17 +1996,17 @@ msgstr ""
"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
"предвид „%s“"
-#: help.c:388
+#: help.c:403
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "след %0.1f секунди…"
-#: help.c:395
+#: help.c:410
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:399 help.c:465
+#: help.c:414 help.c:480
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -1942,12 +2020,12 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
-#: help.c:461
+#: help.c:476
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
-#: ident.c:334
+#: ident.c:343
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
@@ -1974,6 +2052,41 @@ msgstr ""
"хранилище.\n"
"\n"
+#: ident.c:367
+msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
+msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
+
+#: ident.c:372
+#, c-format
+msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
+msgstr ""
+"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
+"„%s“)"
+
+#: ident.c:382
+msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
+msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
+
+#: ident.c:388
+#, c-format
+msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
+msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
+
+#: ident.c:396
+#, c-format
+msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
+msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
+
+#: ident.c:402
+#, c-format
+msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
+msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
+
+#: ident.c:417 builtin/commit.c:611
+#, c-format
+msgid "invalid date format: %s"
+msgstr "неправилен формат на дата: %s"
+
#: lockfile.c:152
#, c-format
msgid ""
@@ -2002,8 +2115,8 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:96 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2035 builtin/checkout.c:374
-#: builtin/checkout.c:588 builtin/clone.c:731
+#: merge.c:96 builtin/am.c:1999 builtin/am.c:2034 builtin/checkout.c:393
+#: builtin/checkout.c:607 builtin/clone.c:749
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -2011,71 +2124,71 @@ msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:231
+#: merge-recursive.c:231 merge-recursive.c:239
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
-#: merge-recursive.c:301
+#: merge-recursive.c:303
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:720
+#: merge-recursive.c:727
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:731
+#: merge-recursive.c:738
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:745 merge-recursive.c:764
+#: merge-recursive.c:752 merge-recursive.c:771
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:754
+#: merge-recursive.c:761
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:796 builtin/cat-file.c:34
+#: merge-recursive.c:803 builtin/cat-file.c:34
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:798
+#: merge-recursive.c:805
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:822
+#: merge-recursive.c:829
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:833
+#: merge-recursive.c:840
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:838
+#: merge-recursive.c:845
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:978
+#: merge-recursive.c:985
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:982
+#: merge-recursive.c:989
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1081 merge-recursive.c:1095
+#: merge-recursive.c:1092
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2084,7 +2197,16 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1087 merge-recursive.c:1100
+#: merge-recursive.c:1097
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
+"left in tree."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
+"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
+
+#: merge-recursive.c:1104
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2093,6 +2215,15 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
+#: merge-recursive.c:1109
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
+"left in tree at %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
+"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
+
#: merge-recursive.c:1143
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
@@ -2131,123 +2262,123 @@ msgstr ""
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1531
+#: merge-recursive.c:1528
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1546
+#: merge-recursive.c:1543
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:1553 merge-recursive.c:1766
+#: merge-recursive.c:1550 merge-recursive.c:1780
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1610
+#: merge-recursive.c:1607
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:1613
+#: merge-recursive.c:1610
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:1666
+#: merge-recursive.c:1679
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:1666
+#: merge-recursive.c:1679
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:1676
+#: merge-recursive.c:1689
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:1683
+#: merge-recursive.c:1696
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:1718
+#: merge-recursive.c:1732
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:1732
+#: merge-recursive.c:1746
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1736 git-submodule.sh:924
+#: merge-recursive.c:1750 git-submodule.sh:944
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:1737
+#: merge-recursive.c:1751
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1831
+#: merge-recursive.c:1845
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1857
+#: merge-recursive.c:1871
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:1863
+#: merge-recursive.c:1877
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:1868
+#: merge-recursive.c:1883
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1877
+#: merge-recursive.c:1892
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1914
+#: merge-recursive.c:1929
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:1923
+#: merge-recursive.c:1938
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:2006
+#: merge-recursive.c:2021
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:2019
+#: merge-recursive.c:2034
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:2058
+#: merge-recursive.c:2073
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2121
+#: merge-recursive.c:2136
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2135 builtin/merge.c:641 builtin/merge.c:788
+#: merge-recursive.c:2150 builtin/merge.c:645 builtin/merge.c:792
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -2262,11 +2393,11 @@ msgstr ""
"съществува).\n"
"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
"\n"
-" git notes merge --commit\n"
+" git notes merge --commit\n"
"\n"
"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
"\n"
-" git notes merge --abort"
+" git notes merge --abort"
#: notes-merge.c:280
#, c-format
@@ -2297,7 +2428,7 @@ msgstr ""
msgid "Bad %s value: '%s'"
msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
-#: object.c:242
+#: object.c:240
#, c-format
msgid "unable to parse object: %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
@@ -2332,16 +2463,34 @@ msgstr "-ЧИСЛО"
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: path.c:826
+#: path.c:810
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
-#: pathspec.c:133
+#: pathspec.c:125
+msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
+msgstr ""
+"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
+
+#: pathspec.c:143
+msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
+msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
+
+#: pathspec.c:146
+msgid "attr spec must not be empty"
+msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
+
+#: pathspec.c:189
+#, c-format
+msgid "invalid attribute name %s"
+msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
+
+#: pathspec.c:254
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:143
+#: pathspec.c:261
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
@@ -2349,46 +2498,51 @@ msgstr ""
"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
"други глобални настройки за пътища"
-#: pathspec.c:177
+#: pathspec.c:301
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
-#: pathspec.c:183
+#: pathspec.c:322
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
-#: pathspec.c:187
+#: pathspec.c:327
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
-#: pathspec.c:205
+#: pathspec.c:365
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
-#: pathspec.c:230
+#: pathspec.c:421 pathspec.c:443
+#, c-format
+msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
+msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
+
+#: pathspec.c:483
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
-#: pathspec.c:241
+#: pathspec.c:496
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
-#: pathspec.c:291
+#: pathspec.c:584
#, c-format
-msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
-msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
+msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
+msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
-#: pathspec.c:353
+#: pathspec.c:594
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:408
+#: pathspec.c:644
msgid ""
"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
"use . instead if you meant to match all paths"
@@ -2397,24 +2551,16 @@ msgstr ""
"следващи версии на Git. Ако искате съвпадение с всички пътища, използвайте: "
"„.“"
-#: pathspec.c:440
+#: pathspec.c:668
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-#: pathspec.c:449
-msgid ""
-"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
-"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
-msgstr ""
-"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
-"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
-
-#: pretty.c:971
+#: pretty.c:982
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: read-cache.c:1315
+#: read-cache.c:1442
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -2423,7 +2569,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1325
+#: read-cache.c:1452
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -2433,263 +2579,373 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: refs.c:576 builtin/merge.c:840
+#: read-cache.c:2375 sequencer.c:1350 sequencer.c:2048
+#, c-format
+msgid "could not stat '%s'"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
+
+#: read-cache.c:2388
+#, c-format
+msgid "unable to open git dir: %s"
+msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
+
+#: read-cache.c:2400
+#, c-format
+msgid "unable to unlink: %s"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+
+#: refs.c:620 builtin/merge.c:844
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: refs/files-backend.c:2481
+#: refs.c:1667
+msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
+msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
+
+#: refs/files-backend.c:1631
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:2484
+#: refs/files-backend.c:1634
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-#: refs/files-backend.c:2493
+#: refs/files-backend.c:1643
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: ref-filter.c:55
+#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1780
+msgid "gone"
+msgstr "изтрит"
+
+#: ref-filter.c:36
+#, c-format
+msgid "ahead %d"
+msgstr "напред с %d"
+
+#: ref-filter.c:37
+#, c-format
+msgid "behind %d"
+msgstr "назад с %d"
+
+#: ref-filter.c:38
+#, c-format
+msgid "ahead %d, behind %d"
+msgstr "напред с %d, назад с %d"
+
+#: ref-filter.c:104
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:57
+#: ref-filter.c:106
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:71
+#: ref-filter.c:120
+#, c-format
+msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
+msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
+
+#: ref-filter.c:124
#, c-format
-msgid "unrecognized format: %%(%s)"
-msgstr "непознат формат: %%(%s)"
+msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
+msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:77
+#: ref-filter.c:126
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
+msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
+
+#: ref-filter.c:166
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:84
+#: ref-filter.c:173
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:101
+#: ref-filter.c:180
+#, c-format
+msgid "%%(trailers) does not take arguments"
+msgstr "%%(trailers) не приема аргументи"
+
+#: ref-filter.c:199
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:103
+#: ref-filter.c:201
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:113
+#: ref-filter.c:214
+#, c-format
+msgid "positive value expected objectname:short=%s"
+msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
+
+#: ref-filter.c:218
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:135
+#: ref-filter.c:245
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:147
+#: ref-filter.c:257
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:151
+#: ref-filter.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:157
+#: ref-filter.c:267
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:161
+#: ref-filter.c:271
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:244
+#: ref-filter.c:286
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
+msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
+
+#: ref-filter.c:371
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:270
+#: ref-filter.c:397
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:372
+#: ref-filter.c:501
+#, c-format
+msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
+msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
+
+#: ref-filter.c:561
+#, c-format
+msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
+msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
+
+#: ref-filter.c:563
+#, c-format
+msgid "format: %%(then) atom used more than once"
+msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
+
+#: ref-filter.c:565
+#, c-format
+msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
+msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
+
+#: ref-filter.c:591
+#, c-format
+msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
+msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
+
+#: ref-filter.c:593
+#, c-format
+msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
+msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
+
+#: ref-filter.c:595
+#, c-format
+msgid "format: %%(else) atom used more than once"
+msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
+
+#: ref-filter.c:608
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
-msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
+msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:424
+#: ref-filter.c:663
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
-#: ref-filter.c:878
-msgid ":strip= requires a positive integer argument"
-msgstr "„:strip=“ изисква аргумент цяло, положително число"
+#: ref-filter.c:1247
+#, c-format
+msgid "(no branch, rebasing %s)"
+msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: ref-filter.c:883
+#: ref-filter.c:1250
+#, c-format
+msgid "(no branch, bisect started on %s)"
+msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
+
+#. TRANSLATORS: make sure this matches
+#. "HEAD detached at " in wt-status.c
+#: ref-filter.c:1256
#, c-format
-msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
-msgstr "указателят „%s“ не разполага с %ld компоненти за премахване (:strip)"
+msgid "(HEAD detached at %s)"
+msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-#: ref-filter.c:1046
+#. TRANSLATORS: make sure this matches
+#. "HEAD detached from " in wt-status.c
+#: ref-filter.c:1261
#, c-format
-msgid "unknown %.*s format %s"
-msgstr "непознато „%.*s“, формат „%s“"
+msgid "(HEAD detached from %s)"
+msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
+
+#: ref-filter.c:1265
+msgid "(no branch)"
+msgstr "(извън клон)"
-#: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
+#: ref-filter.c:1420 ref-filter.c:1451
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
+#: ref-filter.c:1423 ref-filter.c:1454
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1311
+#: ref-filter.c:1692
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:1373
+#: ref-filter.c:1759
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:1378
+#: ref-filter.c:1764
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:1633
+#: ref-filter.c:2028
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:1687
+#: ref-filter.c:2109
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: remote.c:746
+#: remote.c:754
#, c-format
msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
-#: remote.c:750
+#: remote.c:758
#, c-format
msgid "%s usually tracks %s, not %s"
msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
-#: remote.c:754
+#: remote.c:762
#, c-format
msgid "%s tracks both %s and %s"
msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
-#: remote.c:762
+#: remote.c:770
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1677 remote.c:1720
+#: remote.c:1685 remote.c:1787
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1686
+#: remote.c:1694
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1689
+#: remote.c:1697
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1695
+#: remote.c:1703
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1710
+#: remote.c:1718
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1725
+#: remote.c:1730
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1736
+#: remote.c:1741
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1749
+#: remote.c:1754
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1771
+#: remote.c:1776
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:2073
+#: remote.c:2081
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2077
+#: remote.c:2085
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2080
+#: remote.c:2088
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:2084
+#: remote.c:2092
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2090
+#: remote.c:2098
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2093
+#: remote.c:2101
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
-msgstr[0] ""
-"Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
-msgstr[1] ""
-"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
+msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
+msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
-#: remote.c:2101
+#: remote.c:2109
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2104
+#: remote.c:2112
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -2704,7 +2960,7 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2114
+#: remote.c:2122
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
@@ -2721,24 +2977,35 @@ msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: run-command.c:106
+#: run-command.c:125
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:108
+#: run-command.c:127
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
-#: send-pack.c:297
+#: send-pack.c:150
+#, c-format
+msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
+msgstr ""
+"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
+
+#: send-pack.c:152
+#, c-format
+msgid "remote unpack failed: %s"
+msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
+
+#: send-pack.c:315
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:410
+#: send-pack.c:428
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:412
+#: send-pack.c:430
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -2746,23 +3013,32 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:424
+#: send-pack.c:442
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-#: send-pack.c:429
+#: send-pack.c:447
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
-#: sequencer.c:171
+#: sequencer.c:215
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:171
+#: sequencer.c:217
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:228
+#: sequencer.c:219
+msgid "rebase -i"
+msgstr "rebase -i"
+
+#: sequencer.c:221
+#, c-format
+msgid "Unknown action: %d"
+msgstr "Неизвестно действие: %d"
+
+#: sequencer.c:278
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -2770,7 +3046,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:231
+#: sequencer.c:281
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -2780,61 +3056,63 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:244 sequencer.c:1209
+#: sequencer.c:294 sequencer.c:1682
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:247 sequencer.c:1125 sequencer.c:1214
+#: sequencer.c:297 sequencer.c:1560 sequencer.c:1687 sequencer.c:1701
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: sequencer.c:251
+#: sequencer.c:301
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:255 sequencer.c:1130 sequencer.c:1216
+#: sequencer.c:305 sequencer.c:1565 sequencer.c:1689
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'."
msgstr "„%s“ не може да се завърши."
-#: sequencer.c:279 builtin/am.c:259 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1032
+#: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1586 builtin/am.c:257
+#: builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1018
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:305
+#: sequencer.c:355
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:309
+#: sequencer.c:359
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:324
+#: sequencer.c:388
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
-msgstr "%s: тривиално сливане"
+msgstr "%s: превъртане"
-#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
-#: sequencer.c:399
+#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
+#. * "rebase -i".
+#.
+#: sequencer.c:470
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:418
+#: sequencer.c:489
msgid "could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
-#: sequencer.c:438
+#: sequencer.c:509
msgid "unable to update cache tree\n"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
-#: sequencer.c:483
+#: sequencer.c:592
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -2853,193 +3131,416 @@ msgstr ""
"в това работно дърво има скатани промени.\n"
"Ако искате да ги слеете с предишното подаване, изпълнете:\n"
"\n"
-" git commit --amend %s\n"
+" git commit --amend %s\n"
"\n"
"Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
"\n"
-" git commit %s\n"
+" git commit %s\n"
"\n"
"И в двата случая продължавате след това с командата:\n"
"\n"
-" git rebase --continue\n"
+" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:567
+#: sequencer.c:694
#, c-format
msgid "could not parse commit %s\n"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:572
+#: sequencer.c:699
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s\n"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:656
+#: sequencer.c:821
+#, c-format
+msgid ""
+"unexpected 1st line of squash message:\n"
+"\n"
+"\t%.*s"
+msgstr ""
+"неочакван първи ред на съобщението при смачкване:\n"
+"\n"
+" %.*s"
+
+#: sequencer.c:827
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid 1st line of squash message:\n"
+"\n"
+"\t%.*s"
+msgstr ""
+"неправилен първи ред на съобщението при смачкване:\n"
+"\n"
+" %.*s"
+
+#: sequencer.c:833 sequencer.c:858
+#, c-format
+msgid "This is a combination of %d commits."
+msgstr "Това е обединение от %d подавания"
+
+#: sequencer.c:842
+msgid "need a HEAD to fixup"
+msgstr "За смачкване ви трябва указател „HEAD“"
+
+#: sequencer.c:844
+msgid "could not read HEAD"
+msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
+
+#: sequencer.c:846
+msgid "could not read HEAD's commit message"
+msgstr ""
+"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
+
+#: sequencer.c:852
+#, c-format
+msgid "cannot write '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се запази"
+
+#: sequencer.c:861 git-rebase--interactive.sh:445
+msgid "This is the 1st commit message:"
+msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
+
+#: sequencer.c:869
+#, c-format
+msgid "could not read commit message of %s"
+msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
+
+#: sequencer.c:876
+#, c-format
+msgid "This is the commit message #%d:"
+msgstr "Това е съобщение при подаване №${%d}:"
+
+#: sequencer.c:881
+#, c-format
+msgid "The commit message #%d will be skipped:"
+msgstr "Съобщение при подаване №${%d} ще бъде прескочено:"
+
+#: sequencer.c:886
+#, c-format
+msgid "unknown command: %d"
+msgstr "непозната команда: %d"
+
+#: sequencer.c:952
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:675
+#: sequencer.c:970
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:683
+#: sequencer.c:978
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:687
+#: sequencer.c:982
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
+#: sequencer.c:988
+#, c-format
+msgid "cannot get commit message for %s"
+msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
+
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:700
+#: sequencer.c:1009
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:705
+#: sequencer.c:1071 sequencer.c:1827
#, c-format
-msgid "cannot get commit message for %s"
-msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
+msgid "could not rename '%s' to '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:797
+#: sequencer.c:1122
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:798
+#: sequencer.c:1123
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:833
+#: sequencer.c:1165
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:843
+#: sequencer.c:1175
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:850
+#: sequencer.c:1182
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:944
+#: sequencer.c:1303
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:950
-msgid "no commits parsed."
-msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
+#: sequencer.c:1311
+#, c-format
+msgid "cannot '%s' without a previous commit"
+msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:966
+#: sequencer.c:1344
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:972
+#: sequencer.c:1356
+msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
+msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
+
+#: sequencer.c:1358
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:983
+#: sequencer.c:1363
+msgid "no commits parsed."
+msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
+
+#: sequencer.c:1374
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:985
+#: sequencer.c:1376
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:1028
+#: sequencer.c:1439
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:1031
+#: sequencer.c:1442
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:1063
+#: sequencer.c:1499
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:1101
+#: sequencer.c:1537
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1102
+#: sequencer.c:1538
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:1106
+#: sequencer.c:1541
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:1120
+#: sequencer.c:1555
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:1151 sequencer.c:1289
+#: sequencer.c:1611 sequencer.c:2181
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:1153
+#: sequencer.c:1613
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1155 sequencer.c:1189
+#: sequencer.c:1615 sequencer.c:1649
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:1175 builtin/grep.c:578
+#: sequencer.c:1635 builtin/grep.c:910
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:1177
+#: sequencer.c:1637
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:1178
+#: sequencer.c:1638
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:1184
+#: sequencer.c:1644
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:1354
+#: sequencer.c:1655
+msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
+msgstr ""
+"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
+"Не се правят промени."
+
+#: sequencer.c:1792 sequencer.c:2080
+msgid "cannot read HEAD"
+msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
+
+#: sequencer.c:1832 builtin/difftool.c:616
+#, c-format
+msgid "could not copy '%s' to '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
+
+#: sequencer.c:1848
+msgid "could not read index"
+msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
+
+#: sequencer.c:1853
+#, c-format
+msgid ""
+"execution failed: %s\n"
+"%sYou can fix the problem, and then run\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"неуспешно изпълнение: %s\n"
+"%sМоже да коригирате проблема, след което изпълнете:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+
+#: sequencer.c:1859
+msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
+msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
+
+#: sequencer.c:1865
+#, c-format
+msgid ""
+"execution succeeded: %s\n"
+"but left changes to the index and/or the working tree\n"
+"Commit or stash your changes, and then run\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Успешно изпълнение: %s\n"
+"Остават още промени в индекса или работното дърво.\n"
+"Трябва да ги подадете или скатаете и след това изпълнете:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+
+#: sequencer.c:1920 git-rebase.sh:169
+#, c-format
+msgid "Applied autostash."
+msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
+
+#: sequencer.c:1932
+#, c-format
+msgid "cannot store %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
+
+#: sequencer.c:1934 git-rebase.sh:173
+#, c-format
+msgid ""
+"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
+"Your changes are safe in the stash.\n"
+"You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
+msgstr ""
+"Прилагането на автоматично скатаното доведе до конфликти. Промените ви са\n"
+"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
+"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
+
+#: sequencer.c:2016
+#, c-format
+msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
+msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
+
+#: sequencer.c:2058
+#, c-format
+msgid "unknown command %d"
+msgstr "непозната команда %d"
+
+#: sequencer.c:2088
+msgid "could not read orig-head"
+msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
+
+#: sequencer.c:2092
+msgid "could not read 'onto'"
+msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
+
+#: sequencer.c:2099
+#, c-format
+msgid "could not update %s"
+msgstr "„%s“ не може да се обнови"
+
+#: sequencer.c:2106
+#, c-format
+msgid "could not update HEAD to %s"
+msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
+
+#: sequencer.c:2190
+msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
+msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
+
+#: sequencer.c:2195
+msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
+msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
+
+#: sequencer.c:2204
+msgid "cannot amend non-existing commit"
+msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
+
+#: sequencer.c:2206
+#, c-format
+msgid "invalid file: '%s'"
+msgstr "неправилен файл: „%s“"
+
+#: sequencer.c:2208
+#, c-format
+msgid "invalid contents: '%s'"
+msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
+
+#: sequencer.c:2211
+msgid ""
+"\n"
+"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
+"first and then run 'git rebase --continue' again."
+msgstr ""
+"\n"
+"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
+"отново изпълнете „git rebase --continue“."
+
+#: sequencer.c:2221
+msgid "could not commit staged changes."
+msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
+
+#: sequencer.c:2301
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:1358
+#: sequencer.c:2305
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:1391
+#: sequencer.c:2338
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: setup.c:160
+#: setup.c:165
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -3048,9 +3549,9 @@ msgstr ""
"%s: в това работно дърво няма такъв път.\n"
"За да указвате пътища, които локално не съществуват, използвайте:\n"
"\n"
-" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
+" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
-#: setup.c:173
+#: setup.c:178
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -3061,9 +3562,9 @@ msgstr ""
"дърво.\n"
"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
"\n"
-" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
+" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:223
+#: setup.c:228
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -3073,33 +3574,38 @@ msgstr ""
"нееднозначен аргумент „%s: както версия, така и път.\n"
"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
"\n"
-" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
+" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
-#: setup.c:468
+#: setup.c:475
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
-#: setup.c:476
+#: setup.c:483
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: setup.c:762
+#: setup.c:776
#, c-format
msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr ""
"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
"git: %s"
-#: setup.c:764 setup.c:915 builtin/index-pack.c:1641
+#: setup.c:778 builtin/index-pack.c:1646
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: setup.c:845
+#: setup.c:1010
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
-#: setup.c:920
+#: setup.c:1022 setup.c:1028
+#, c-format
+msgid "Cannot change to '%s'"
+msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
+
+#: setup.c:1041
#, c-format
msgid ""
"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -3110,12 +3616,7 @@ msgstr ""
"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
-#: setup.c:927
-#, c-format
-msgid "Cannot change to '%s/..'"
-msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
-
-#: setup.c:989
+#: setup.c:1106
#, c-format
msgid ""
"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -3125,60 +3626,60 @@ msgstr ""
"(0%.3o).\n"
"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
-#: sha1_file.c:473
+#: sha1_file.c:559
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "пътят „%s“ не съществува."
-#: sha1_file.c:499
+#: sha1_file.c:585
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-#: sha1_file.c:505
+#: sha1_file.c:591
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-#: sha1_file.c:511
+#: sha1_file.c:597
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
-#: sha1_file.c:519
+#: sha1_file.c:605
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: sha1_file.c:1159
+#: sha1_file.c:1245
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: sha1_file.c:2592
+#: sha1_file.c:2721
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: sha1_file.c:2596
+#: sha1_file.c:2725
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
-#: sha1_name.c:407
+#: sha1_name.c:409
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
-#: sha1_name.c:418
+#: sha1_name.c:420
msgid "The candidates are:"
msgstr "Възможностите са:"
-#: sha1_name.c:578
+#: sha1_name.c:580
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -3202,90 +3703,158 @@ msgstr ""
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
-#: submodule.c:64 submodule.c:98
+#: submodule.c:67 submodule.c:101
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
-#: submodule.c:68 submodule.c:102
+#: submodule.c:71 submodule.c:105
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
-#: submodule.c:76
+#: submodule.c:79
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
-#: submodule.c:109
+#: submodule.c:112
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
-#: submodule.c:120
+#: submodule.c:123
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:158
+#: submodule.c:161
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
-#: submodule-config.c:358
+#: submodule.c:1194
+#, c-format
+msgid "'%s' not recognized as a git repository"
+msgstr "„%s“ не е хранилище на git"
+
+#: submodule.c:1332
+#, c-format
+msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
+msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1345
+#, c-format
+msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
+msgstr "командата „git status“ не може да се изпълни в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1421
+#, c-format
+msgid "submodule '%s' has dirty index"
+msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
+
+#: submodule.c:1678
+#, c-format
+msgid ""
+"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
+msgstr ""
+"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
+"работно дърво"
+
+#: submodule.c:1690 submodule.c:1746
+#, c-format
+msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
+msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
+
+#: submodule.c:1694 builtin/submodule--helper.c:678
+#: builtin/submodule--helper.c:688
+#, c-format
+msgid "could not create directory '%s'"
+msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
+
+#: submodule.c:1697
+#, c-format
+msgid ""
+"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
+"'%s' to\n"
+"'%s'\n"
+msgstr ""
+"Мигриране на директорията на git — „%s%s“ от:\n"
+"„%s“ към\n"
+"„%s“\n"
+
+#: submodule.c:1781
+#, c-format
+msgid "could not recurse into submodule '%s'"
+msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
+
+#: submodule.c:1825
+msgid "could not start ls-files in .."
+msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
+
+#: submodule.c:1845
+msgid "BUG: returned path string doesn't match cwd?"
+msgstr "ГРЕШКА: полученият низ за пътя не съвпада с върнатото от „cwd“"
+
+#: submodule.c:1864
+#, c-format
+msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
+msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
+
+#: submodule-config.c:380
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-#: trailer.c:238
+#: trailer.c:240
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
-#: trailer.c:471 trailer.c:475 trailer.c:479 trailer.c:533 trailer.c:537
-#: trailer.c:541
+#: trailer.c:473 trailer.c:477 trailer.c:481 trailer.c:535 trailer.c:539
+#: trailer.c:543
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
-msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
+msgstr "непозната стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:523 trailer.c:528 builtin/remote.c:289
+#: trailer.c:525 trailer.c:530 builtin/remote.c:289
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
-#: trailer.c:672
+#: trailer.c:702
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
-#: trailer.c:695
+#: trailer.c:722
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: trailer.c:698
+#: trailer.c:725
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:929 builtin/am.c:44
+#: trailer.c:949 builtin/am.c:44
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: trailer.c:931
+#: trailer.c:951
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: trailer.c:933
+#: trailer.c:953
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
-#: trailer.c:945
+#: trailer.c:965
msgid "could not open temporary file"
msgstr "временният файл не може да се отвори"
-#: trailer.c:983
+#: trailer.c:1001
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
@@ -3300,7 +3869,7 @@ msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
-#: transport.c:817
+#: transport.c:889
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -3309,7 +3878,7 @@ msgstr ""
"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
-#: transport.c:821
+#: transport.c:893
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3327,18 +3896,18 @@ msgstr ""
"\n"
"Пробвайте да ги изтласкате чрез командата:\n"
"\n"
-" git push --recurse-submodules=on-demand\n"
+" git push --recurse-submodules=on-demand\n"
"\n"
"или отидете в съответната директория и изпълнете:\n"
"\n"
-" git push\n"
+" git push\n"
"\n"
-#: transport.c:829
+#: transport.c:901
msgid "Aborting."
msgstr "Преустановяване на действието."
-#: transport-helper.c:1075
+#: transport-helper.c:1080
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
@@ -3359,7 +3928,7 @@ msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
-#: unpack-trees.c:64
+#: unpack-trees.c:104
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -3368,7 +3937,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
-#: unpack-trees.c:66
+#: unpack-trees.c:106
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -3377,7 +3946,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:69
+#: unpack-trees.c:109
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3386,7 +3955,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:71
+#: unpack-trees.c:111
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3395,7 +3964,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:74
+#: unpack-trees.c:114
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3404,7 +3973,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:76
+#: unpack-trees.c:116
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3413,16 +3982,16 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:81
+#: unpack-trees.c:121
#, c-format
msgid ""
-"Updating the following directories would lose untracked files in it:\n"
+"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
"%s"
msgstr ""
-"Обновяването на тези директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
+"Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:85
+#: unpack-trees.c:125
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -3431,7 +4000,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
-#: unpack-trees.c:87
+#: unpack-trees.c:127
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -3440,7 +4009,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:90
+#: unpack-trees.c:130
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -3449,7 +4018,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:92
+#: unpack-trees.c:132
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -3458,7 +4027,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:95
+#: unpack-trees.c:135
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -3467,7 +4036,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:97
+#: unpack-trees.c:137
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -3476,7 +4045,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:102
+#: unpack-trees.c:142
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -3486,7 +4055,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
-#: unpack-trees.c:104
+#: unpack-trees.c:144
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -3496,7 +4065,7 @@ msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:107
+#: unpack-trees.c:147
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3505,7 +4074,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
-#: unpack-trees.c:109
+#: unpack-trees.c:149
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3514,7 +4083,7 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:112
+#: unpack-trees.c:152
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3523,7 +4092,7 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
-#: unpack-trees.c:114
+#: unpack-trees.c:154
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3532,12 +4101,12 @@ msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:121
+#: unpack-trees.c:161
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
-#: unpack-trees.c:124
+#: unpack-trees.c:164
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
@@ -3547,7 +4116,7 @@ msgstr ""
"актуални:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:126
+#: unpack-trees.c:166
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -3558,7 +4127,7 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:128
+#: unpack-trees.c:168
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -3569,45 +4138,59 @@ msgstr ""
"дърво:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:205
+#: unpack-trees.c:170
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot update submodule:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
+"„%s“"
+
+#: unpack-trees.c:247
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
-#: unpack-trees.c:237
+#: unpack-trees.c:272
+#, c-format
+msgid "submodule update strategy not supported for submodule '%s'"
+msgstr "подмодулът „%s“ не поддържа стратегията за обновяване като подмодул"
+
+#: unpack-trees.c:340
msgid "Checking out files"
msgstr "Изтегляне на файлове"
-#: urlmatch.c:120
+#: urlmatch.c:163
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
-#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
+#: urlmatch.c:187 urlmatch.c:346 urlmatch.c:405
#, c-format
msgid "invalid %XX escape sequence"
msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
-#: urlmatch.c:172
+#: urlmatch.c:215
msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
-#: urlmatch.c:189
+#: urlmatch.c:232
msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
-#: urlmatch.c:199
+#: urlmatch.c:247
msgid "invalid characters in host name"
msgstr "неправилни знаци в името на машина"
-#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
+#: urlmatch.c:292 urlmatch.c:303
msgid "invalid port number"
msgstr "неправилен номер на порт"
-#: urlmatch.c:322
+#: urlmatch.c:371
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: worktree.c:282
+#: worktree.c:285
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -3622,29 +4205,28 @@ msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:320 builtin/am.c:759
-#: builtin/am.c:847 builtin/commit.c:1705 builtin/merge.c:1029
+#: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:318 builtin/am.c:757
+#: builtin/am.c:849 builtin/commit.c:1700 builtin/merge.c:1015
#: builtin/pull.c:341
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: wrapper.c:605 wrapper.c:626
+#: wrapper.c:581 wrapper.c:602
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:634
+#: wrapper.c:610
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: wrapper.c:658
+#: wrapper.c:634
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: wrapper.c:660
+#: wrapper.c:636
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
@@ -3679,11 +4261,11 @@ msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:199 wt-status.c:945
+#: wt-status.c:199 wt-status.c:958
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:217 wt-status.c:954
+#: wt-status.c:217 wt-status.c:967
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
@@ -3788,15 +4370,15 @@ msgstr "променено съдържание, "
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:818
+#: wt-status.c:831
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:820
+#: wt-status.c:833
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:901
+#: wt-status.c:914
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
@@ -3804,233 +4386,237 @@ msgstr ""
"Не променяйте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1013
+#: wt-status.c:1026
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1016
+#: wt-status.c:1029
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1018
+#: wt-status.c:1031
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1023
+#: wt-status.c:1036
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1026
+#: wt-status.c:1039
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1036
+#: wt-status.c:1049
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1039
+#: wt-status.c:1052
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1043
+#: wt-status.c:1056
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1045
+#: wt-status.c:1058
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1047
+#: wt-status.c:1060
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1172
+#: wt-status.c:1189
+msgid "git-rebase-todo is missing."
+msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
+
+#: wt-status.c:1191
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1175
+#: wt-status.c:1194
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1186
+#: wt-status.c:1205
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1191
+#: wt-status.c:1210
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1194
+#: wt-status.c:1213
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1202
+#: wt-status.c:1221
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1215
+#: wt-status.c:1234
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1220
+#: wt-status.c:1239
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1234
+#: wt-status.c:1253
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1236
+#: wt-status.c:1255
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1238
+#: wt-status.c:1257
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1244
+#: wt-status.c:1263
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1248
+#: wt-status.c:1267
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1253
+#: wt-status.c:1272
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1256
+#: wt-status.c:1275
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1260
+#: wt-status.c:1279
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1265
+#: wt-status.c:1284
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1268
+#: wt-status.c:1287
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1270
+#: wt-status.c:1289
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1280
+#: wt-status.c:1299
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1285
+#: wt-status.c:1304
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1288
+#: wt-status.c:1307
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1290
+#: wt-status.c:1309
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1299
+#: wt-status.c:1318
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1304
+#: wt-status.c:1323
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1307
+#: wt-status.c:1326
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1328
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1320
+#: wt-status.c:1339
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1324
+#: wt-status.c:1343
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1327
+#: wt-status.c:1346
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1524
+#: wt-status.c:1543
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1530
+#: wt-status.c:1549
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1532
+#: wt-status.c:1551
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1537
+#: wt-status.c:1556
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1539
+#: wt-status.c:1558
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1542
+#: wt-status.c:1561
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1560
+#: wt-status.c:1579
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1574
+#: wt-status.c:1593
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1576
+#: wt-status.c:1595
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1580
+#: wt-status.c:1599
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -4042,32 +4628,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1586
+#: wt-status.c:1605
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1588
+#: wt-status.c:1607
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1594
+#: wt-status.c:1613
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1599
+#: wt-status.c:1618
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1602
+#: wt-status.c:1621
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1605
+#: wt-status.c:1624
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -4076,71 +4662,67 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1608
+#: wt-status.c:1627
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1611
+#: wt-status.c:1630
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1614 wt-status.c:1619
+#: wt-status.c:1633 wt-status.c:1638
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1617
+#: wt-status.c:1636
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1621
+#: wt-status.c:1640
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1728
+#: wt-status.c:1749
msgid "Initial commit on "
msgstr "Първоначално подаване на клон"
-#: wt-status.c:1732
+#: wt-status.c:1753
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1761
-msgid "gone"
-msgstr "изтрит"
-
-#: wt-status.c:1763 wt-status.c:1771
+#: wt-status.c:1782 wt-status.c:1790
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1766 wt-status.c:1769
+#: wt-status.c:1785 wt-status.c:1788
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2270
+#: wt-status.c:2280
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2276
+#: wt-status.c:2286
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2278
+#: wt-status.c:2288
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
-#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:414
+#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:432
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -4167,7 +4749,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:209 builtin/rev-parse.c:840
+#: builtin/add.c:209 builtin/rev-parse.c:872
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
@@ -4203,9 +4785,9 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:266 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:115 builtin/mv.c:111
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:198 builtin/push.c:521
-#: builtin/remote.c:1326 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
+#: builtin/add.c:266 builtin/clean.c:876 builtin/fetch.c:115 builtin/mv.c:123
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:198 builtin/push.c:524
+#: builtin/remote.c:1328 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:163
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -4213,7 +4795,7 @@ msgstr "пробно изпълнение"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:270 builtin/checkout.c:1156 builtin/reset.c:286
+#: builtin/add.c:270 builtin/checkout.c:1177 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -4258,11 +4840,11 @@ msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:947
+#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:951
msgid "(+/-)x"
msgstr "(+/-)x"
-#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:948
+#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:952
msgid "override the executable bit of the listed files"
msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
@@ -4298,115 +4880,115 @@ msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:380 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:279
-#: builtin/checkout.c:472 builtin/clean.c:914 builtin/commit.c:350
-#: builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
+#: builtin/add.c:380 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:298
+#: builtin/checkout.c:491 builtin/clean.c:920 builtin/commit.c:350
+#: builtin/mv.c:143 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:271
#: builtin/submodule--helper.c:244
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: builtin/am.c:414
+#: builtin/am.c:412
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:491
+#: builtin/am.c:489
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:532
+#: builtin/am.c:530
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:569
+#: builtin/am.c:567
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:595
+#: builtin/am.c:593
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:775
+#: builtin/am.c:777
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:840
+#: builtin/am.c:842
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:887
+#: builtin/am.c:889
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:890 builtin/am.c:898
+#: builtin/am.c:892 builtin/am.c:900
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:895
+#: builtin/am.c:897
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:984
+#: builtin/am.c:986
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:989 builtin/clone.c:379
+#: builtin/am.c:991 builtin/clone.c:397
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:993
+#: builtin/am.c:995
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1125 builtin/commit.c:376
+#: builtin/am.c:1127 builtin/commit.c:376
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1176
+#: builtin/am.c:1178
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1177
+#: builtin/am.c:1179
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1178
+#: builtin/am.c:1180
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1316
+#: builtin/am.c:1315
msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
-#: builtin/am.c:1390 builtin/log.c:1550
+#: builtin/am.c:1386 builtin/log.c:1557
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/am.c:1417
+#: builtin/am.c:1413
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1610
+#: builtin/am.c:1606
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1612
+#: builtin/am.c:1608
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1631
+#: builtin/am.c:1627
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -4414,39 +4996,39 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1637
+#: builtin/am.c:1633
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1662
+#: builtin/am.c:1658
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1686 builtin/merge.c:628
+#: builtin/am.c:1682 builtin/merge.c:631
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: builtin/am.c:1693
+#: builtin/am.c:1689
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1706 builtin/commit.c:1769 builtin/merge.c:798
-#: builtin/merge.c:823
+#: builtin/am.c:1702 builtin/commit.c:1764 builtin/merge.c:802
+#: builtin/merge.c:827
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1743
+#: builtin/am.c:1735 builtin/am.c:1739
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1759
+#: builtin/am.c:1755
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1764
+#: builtin/am.c:1760
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -4454,38 +5036,38 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1774
+#: builtin/am.c:1770
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1824
+#: builtin/am.c:1820
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1861 builtin/am.c:1933
+#: builtin/am.c:1860 builtin/am.c:1932
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1877
+#: builtin/am.c:1876
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1885
+#: builtin/am.c:1884
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1891
+#: builtin/am.c:1890
#, c-format
msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
-#: builtin/am.c:1936
+#: builtin/am.c:1935
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -4495,7 +5077,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1943
+#: builtin/am.c:1942
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"Did you forget to use 'git add'?"
@@ -4503,17 +5085,17 @@ msgstr ""
"Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
-#: builtin/am.c:2051 builtin/am.c:2055 builtin/am.c:2067 builtin/reset.c:308
+#: builtin/am.c:2050 builtin/am.c:2054 builtin/am.c:2066 builtin/reset.c:308
#: builtin/reset.c:316
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2103
+#: builtin/am.c:2102
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2137
+#: builtin/am.c:2136
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -4524,138 +5106,138 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2200
+#: builtin/am.c:2199
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2232
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2234
+#: builtin/am.c:2233
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2240
+#: builtin/am.c:2239
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2242
+#: builtin/am.c:2241
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2244
+#: builtin/am.c:2243
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2245 builtin/init-db.c:483 builtin/prune-packed.c:57
-#: builtin/repack.c:172
+#: builtin/am.c:2244 builtin/init-db.c:483 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/repack.c:178
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2247
+#: builtin/am.c:2246
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2250
+#: builtin/am.c:2249
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2252
+#: builtin/am.c:2251
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2254
+#: builtin/am.c:2253
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2256
+#: builtin/am.c:2255
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2258
+#: builtin/am.c:2257
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2261
+#: builtin/am.c:2260
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2264
+#: builtin/am.c:2263
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2266 builtin/am.c:2269 builtin/am.c:2272 builtin/am.c:2275
-#: builtin/am.c:2278 builtin/am.c:2281 builtin/am.c:2284 builtin/am.c:2287
-#: builtin/am.c:2293
+#: builtin/am.c:2265 builtin/am.c:2268 builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274
+#: builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280 builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286
+#: builtin/am.c:2292
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2283 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/fmt-merge-msg.c:665
-#: builtin/grep.c:707 builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:135 builtin/pull.c:194
-#: builtin/repack.c:181 builtin/repack.c:185 builtin/show-branch.c:644
-#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
-#: parse-options.h:134 parse-options.h:245
+#: builtin/am.c:2282 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/fmt-merge-msg.c:665
+#: builtin/grep.c:1045 builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:135
+#: builtin/pull.c:194 builtin/repack.c:187 builtin/repack.c:191
+#: builtin/show-branch.c:637 builtin/show-ref.c:169 builtin/tag.c:398
+#: parse-options.h:132 parse-options.h:134 parse-options.h:245
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2289 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
-#: builtin/tag.c:372
+#: builtin/am.c:2288 builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:37
+#: builtin/replace.c:443 builtin/tag.c:433 builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2290
+#: builtin/am.c:2289
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2296
+#: builtin/am.c:2295
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2298
+#: builtin/am.c:2297
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2301
+#: builtin/am.c:2300
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "синоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2304
+#: builtin/am.c:2303
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2307
+#: builtin/am.c:2306
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2311
+#: builtin/am.c:2310
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2313
+#: builtin/am.c:2312
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2315 builtin/commit.c:1605 builtin/merge.c:229
-#: builtin/pull.c:165 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
+#: builtin/am.c:2314 builtin/commit.c:1600 builtin/merge.c:232
+#: builtin/pull.c:165 builtin/revert.c:111 builtin/tag.c:413
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2316
+#: builtin/am.c:2315
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2319
+#: builtin/am.c:2318
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2334
+#: builtin/am.c:2333
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -4663,18 +5245,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2341
+#: builtin/am.c:2340
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2356
+#: builtin/am.c:2355
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2380
+#: builtin/am.c:2379
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -4683,7 +5265,7 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2386
+#: builtin/am.c:2385
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
@@ -4713,11 +5295,6 @@ msgstr "git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе полу
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
-#: builtin/archive.c:63
-#, c-format
-msgid "remote error: %s"
-msgstr "отдалечена грешка: %s"
-
#: builtin/archive.c:64
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: протоколна грешка"
@@ -4747,135 +5324,129 @@ msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕР
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:1781
+#: builtin/blame.c:1777
msgid "Blaming lines"
msgstr "Анотирани редове"
-#: builtin/blame.c:2577
+#: builtin/blame.c:2573
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
-#: builtin/blame.c:2578
+#: builtin/blame.c:2574
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2579
+#: builtin/blame.c:2575
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2580
+#: builtin/blame.c:2576
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:2581
+#: builtin/blame.c:2577
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:2582
+#: builtin/blame.c:2578
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:2583
+#: builtin/blame.c:2579
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:2584
+#: builtin/blame.c:2580
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2585
+#: builtin/blame.c:2581
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:2586
+#: builtin/blame.c:2582
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:2587
+#: builtin/blame.c:2583
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2588
+#: builtin/blame.c:2584
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2589
+#: builtin/blame.c:2585
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2590
+#: builtin/blame.c:2586
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2591
+#: builtin/blame.c:2587
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2592
+#: builtin/blame.c:2588
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:2599
-msgid "Use an experimental indent-based heuristic to improve diffs"
-msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика според отстъпа"
+#: builtin/blame.c:2595
+msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
+msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
-#: builtin/blame.c:2600
-msgid "Use an experimental blank-line-based heuristic to improve diffs"
-msgstr ""
-"Подобряване на разликите чрез експериментална евристика според празните "
-"редове"
-
-#: builtin/blame.c:2602
+#: builtin/blame.c:2597
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:2603
+#: builtin/blame.c:2598
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:2604
+#: builtin/blame.c:2599
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:2605 builtin/blame.c:2606
+#: builtin/blame.c:2600 builtin/blame.c:2601
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:2605
+#: builtin/blame.c:2600
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:2606
+#: builtin/blame.c:2601
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:2607
+#: builtin/blame.c:2602
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:2607
+#: builtin/blame.c:2602
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:2654
+#: builtin/blame.c:2649
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -4887,42 +5458,42 @@ msgstr ""
#. takes 22 places, is the longest among various forms of
#. relative timestamps, but your language may need more or
#. fewer display columns.
-#: builtin/blame.c:2700
+#: builtin/blame.c:2697
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:2780
+#: builtin/blame.c:2777
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: builtin/blame.c:2800
+#: builtin/blame.c:2797
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: builtin/blame.c:2805
+#: builtin/blame.c:2802
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: builtin/blame.c:2832
+#: builtin/blame.c:2829
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: builtin/blame.c:2843
+#: builtin/blame.c:2840
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: builtin/blame.c:2854
+#: builtin/blame.c:2851
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
-#: builtin/blame.c:2873
+#: builtin/blame.c:2870
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
@@ -4949,30 +5520,34 @@ msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
-#: builtin/branch.c:143
+#: builtin/branch.c:31
+msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
+msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--format]"
+
+#: builtin/branch.c:144
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
" '%s', but not yet merged to HEAD."
msgstr ""
"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
-" но още не е слят към върха „HEAD“."
+" но още не е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:147
+#: builtin/branch.c:148
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
" '%s', even though it is merged to HEAD."
msgstr ""
"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
-" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
+" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:161
+#: builtin/branch.c:162
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:165
+#: builtin/branch.c:166
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -4981,164 +5556,92 @@ msgstr ""
"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
-#: builtin/branch.c:178
+#: builtin/branch.c:179
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
-#: builtin/branch.c:206
+#: builtin/branch.c:210
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
-#: builtin/branch.c:212
+#: builtin/branch.c:216
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:226
+#: builtin/branch.c:230
#, c-format
msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/branch.c:241
+#: builtin/branch.c:245
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:242
+#: builtin/branch.c:246
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:257
+#: builtin/branch.c:261
#, c-format
msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
-#: builtin/branch.c:258
+#: builtin/branch.c:262
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
-#: builtin/branch.c:265
+#: builtin/branch.c:269
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:266
+#: builtin/branch.c:270
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:312
-#, c-format
-msgid "[%s: gone]"
-msgstr "[%s: изтрит]"
-
-#: builtin/branch.c:317
-#, c-format
-msgid "[%s]"
-msgstr "[%s]"
-
-#: builtin/branch.c:322
-#, c-format
-msgid "[%s: behind %d]"
-msgstr "[%s: назад с %d]"
-
-#: builtin/branch.c:324
-#, c-format
-msgid "[behind %d]"
-msgstr "[назад с %d]"
-
-#: builtin/branch.c:328
-#, c-format
-msgid "[%s: ahead %d]"
-msgstr "[%s: напред с %d]"
-
-#: builtin/branch.c:330
-#, c-format
-msgid "[ahead %d]"
-msgstr "[напред с %d]"
-
-#: builtin/branch.c:333
-#, c-format
-msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
-msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
-
-#: builtin/branch.c:336
-#, c-format
-msgid "[ahead %d, behind %d]"
-msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
-
-#: builtin/branch.c:349
-msgid " **** invalid ref ****"
-msgstr " ●●● неправилен указател ●●●"
-
-#: builtin/branch.c:375
-#, c-format
-msgid "(no branch, rebasing %s)"
-msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-
-#: builtin/branch.c:378
-#, c-format
-msgid "(no branch, bisect started on %s)"
-msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
-
-#. TRANSLATORS: make sure this matches
-#. "HEAD detached at " in wt-status.c
-#: builtin/branch.c:384
-#, c-format
-msgid "(HEAD detached at %s)"
-msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-
-#. TRANSLATORS: make sure this matches
-#. "HEAD detached from " in wt-status.c
-#: builtin/branch.c:389
-#, c-format
-msgid "(HEAD detached from %s)"
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-
-#: builtin/branch.c:393
-msgid "(no branch)"
-msgstr "(извън клон)"
-
-#: builtin/branch.c:544
+#: builtin/branch.c:441
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:548
+#: builtin/branch.c:445
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:563
+#: builtin/branch.c:460
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:573
+#: builtin/branch.c:470
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:590
+#: builtin/branch.c:487
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:490
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:493
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:604
+#: builtin/branch.c:502
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:518
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -5149,166 +5652,179 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:651
+#: builtin/branch.c:551
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:653
+#: builtin/branch.c:553
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените "
"клони"
-#: builtin/branch.c:654
+#: builtin/branch.c:554
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:655
+#: builtin/branch.c:555
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:657
+#: builtin/branch.c:557
msgid "change upstream info"
msgstr "смяна на следения клон"
-#: builtin/branch.c:659
+#: builtin/branch.c:559
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:659
+#: builtin/branch.c:559
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:660
+#: builtin/branch.c:560
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "без клон-източник"
-#: builtin/branch.c:661
+#: builtin/branch.c:561
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:662
+#: builtin/branch.c:562
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:664 builtin/branch.c:665
+#: builtin/branch.c:564 builtin/branch.c:566
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:668
+#: builtin/branch.c:565 builtin/branch.c:567
+msgid "print only branches that don't contain the commit"
+msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
+
+#: builtin/branch.c:570
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:669
+#: builtin/branch.c:571
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:671
+#: builtin/branch.c:573
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:672
+#: builtin/branch.c:574
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:673
+#: builtin/branch.c:575
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:674
+#: builtin/branch.c:576
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:675
+#: builtin/branch.c:577
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:676
+#: builtin/branch.c:578
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:678
+#: builtin/branch.c:580
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:679
+#: builtin/branch.c:581
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:680
+#: builtin/branch.c:582
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:681
+#: builtin/branch.c:583
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:682
+#: builtin/branch.c:584
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:683 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:366
+#: builtin/branch.c:585 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:426
msgid "key"
msgstr "КЛЮЧ"
-#: builtin/branch.c:684 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:367
+#: builtin/branch.c:586 builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:427
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
-#: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:404
+#: builtin/branch.c:588 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:404
#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:567 builtin/notes.c:570
-#: builtin/tag.c:369
+#: builtin/tag.c:429
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:687
+#: builtin/branch.c:589
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:705
+#: builtin/branch.c:591 builtin/for-each-ref.c:47 builtin/tag.c:434
+msgid "sorting and filtering are case insensitive"
+msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
+
+#: builtin/branch.c:592 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/tag.c:433
+#: builtin/verify-tag.c:38
+msgid "format to use for the output"
+msgstr "ФОРМАТ за изхода"
+
+#: builtin/branch.c:611
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:709 builtin/clone.c:706
+#: builtin/branch.c:615 builtin/clone.c:724
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:729
+#: builtin/branch.c:638
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:740 builtin/branch.c:782
+#: builtin/branch.c:649 builtin/branch.c:701
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:758
+#: builtin/branch.c:677
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:763
+#: builtin/branch.c:682
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:770
+#: builtin/branch.c:689
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:773
+#: builtin/branch.c:692
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:788
+#: builtin/branch.c:707
msgid "too many branches for a rename operation"
msgstr "Прекалено много клони за преименуване"
-#: builtin/branch.c:793
+#: builtin/branch.c:712
msgid "too many branches to set new upstream"
msgstr "Зададени са прекалено много клони за следене"
-#: builtin/branch.c:797
+#: builtin/branch.c:716
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -5316,39 +5832,39 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:800 builtin/branch.c:822 builtin/branch.c:843
+#: builtin/branch.c:719 builtin/branch.c:741 builtin/branch.c:762
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:804
+#: builtin/branch.c:723
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:816
+#: builtin/branch.c:735
msgid "too many branches to unset upstream"
msgstr "Прекалено много клони за махане на следене"
-#: builtin/branch.c:820
+#: builtin/branch.c:739
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:826
+#: builtin/branch.c:745
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:840
+#: builtin/branch.c:759
msgid "it does not make sense to create 'HEAD' manually"
msgstr "Няма никакъв смисъл ръчно да създавате „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:846
+#: builtin/branch.c:765
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
-#: builtin/branch.c:849
+#: builtin/branch.c:768
#, c-format
msgid ""
"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
@@ -5357,7 +5873,7 @@ msgstr ""
"Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
-#: builtin/branch.c:866
+#: builtin/branch.c:785
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -5368,16 +5884,16 @@ msgstr ""
"За да накарате „%s“ да следи „%s“, изпълнете следната команда:\n"
"\n"
-#: builtin/bundle.c:51
+#: builtin/bundle.c:45
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
msgstr "Пратката „%s“ е наред\n"
-#: builtin/bundle.c:64
+#: builtin/bundle.c:58
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "За създаването на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/bundle.c:68
+#: builtin/bundle.c:62
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
@@ -5430,7 +5946,7 @@ msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:561 git-submodule.sh:923
+#: builtin/cat-file.c:561 git-submodule.sh:943
msgid "blob"
msgstr "обект BLOB"
@@ -5489,7 +6005,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1137 builtin/gc.c:325
+#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1158 builtin/gc.c:356
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -5579,9 +6095,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30
-#: builtin/submodule--helper.c:595 builtin/submodule--helper.c:598
-#: builtin/submodule--helper.c:604 builtin/submodule--helper.c:951
-#: builtin/worktree.c:469
+#: builtin/submodule--helper.c:635 builtin/submodule--helper.c:638
+#: builtin/submodule--helper.c:644 builtin/submodule--helper.c:980
+#: builtin/worktree.c:477
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -5593,114 +6109,114 @@ msgstr "при създаването на нови файлове да се д
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
-#: builtin/checkout.c:25
+#: builtin/checkout.c:27
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:26
+#: builtin/checkout.c:28
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:134 builtin/checkout.c:167
+#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:186
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:136 builtin/checkout.c:169
+#: builtin/checkout.c:155 builtin/checkout.c:188
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:152
+#: builtin/checkout.c:171
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:196
+#: builtin/checkout.c:215
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:213
+#: builtin/checkout.c:232
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:230
+#: builtin/checkout.c:249
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:250 builtin/checkout.c:253 builtin/checkout.c:256
-#: builtin/checkout.c:259
+#: builtin/checkout.c:269 builtin/checkout.c:272 builtin/checkout.c:275
+#: builtin/checkout.c:278
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265
+#: builtin/checkout.c:281 builtin/checkout.c:284
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:268
+#: builtin/checkout.c:287
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:339 builtin/checkout.c:346
+#: builtin/checkout.c:358 builtin/checkout.c:365
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:494
+#: builtin/checkout.c:513
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:624
+#: builtin/checkout.c:644
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:663
+#: builtin/checkout.c:685
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:667 builtin/clone.c:660
+#: builtin/checkout.c:689 builtin/clone.c:678
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:671
+#: builtin/checkout.c:693
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:674
+#: builtin/checkout.c:696
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:678
+#: builtin/checkout.c:700
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:680 builtin/checkout.c:1069
+#: builtin/checkout.c:702 builtin/checkout.c:1090
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:682
+#: builtin/checkout.c:704
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:733
+#: builtin/checkout.c:755
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:739
+#: builtin/checkout.c:761
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -5722,7 +6238,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:758
+#: builtin/checkout.c:780
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -5749,154 +6265,154 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:794
+#: builtin/checkout.c:816
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:798
+#: builtin/checkout.c:820
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:825 builtin/checkout.c:1064
+#: builtin/checkout.c:847 builtin/checkout.c:1085
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:970
+#: builtin/checkout.c:991
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1010 builtin/worktree.c:214
+#: builtin/checkout.c:1031 builtin/worktree.c:214
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1039
+#: builtin/checkout.c:1060
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1078
+#: builtin/checkout.c:1099
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1081 builtin/checkout.c:1085
+#: builtin/checkout.c:1102 builtin/checkout.c:1106
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1092 builtin/checkout.c:1097
-#: builtin/checkout.c:1100
+#: builtin/checkout.c:1110 builtin/checkout.c:1113 builtin/checkout.c:1118
+#: builtin/checkout.c:1121
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1105
+#: builtin/checkout.c:1126
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1138 builtin/checkout.c:1140 builtin/clone.c:93
-#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:324
-#: builtin/worktree.c:326
+#: builtin/checkout.c:1159 builtin/checkout.c:1161 builtin/clone.c:111
+#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:329
+#: builtin/worktree.c:331
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1139
+#: builtin/checkout.c:1160
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1141
+#: builtin/checkout.c:1162
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1142
+#: builtin/checkout.c:1163
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1143 builtin/worktree.c:328
+#: builtin/checkout.c:1164 builtin/worktree.c:333
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1144
+#: builtin/checkout.c:1165
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1146
+#: builtin/checkout.c:1167
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1146
+#: builtin/checkout.c:1167
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1147
+#: builtin/checkout.c:1168
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1149
+#: builtin/checkout.c:1170
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1151
+#: builtin/checkout.c:1172
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1152
+#: builtin/checkout.c:1173
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1153 builtin/merge.c:231
+#: builtin/checkout.c:1174 builtin/merge.c:234
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1154 builtin/log.c:1466 parse-options.h:251
+#: builtin/checkout.c:1175 builtin/log.c:1473 parse-options.h:251
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1155
+#: builtin/checkout.c:1176
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1158
+#: builtin/checkout.c:1179
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1160
+#: builtin/checkout.c:1181
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1162
+#: builtin/checkout.c:1183
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1163 builtin/clone.c:63 builtin/fetch.c:119
-#: builtin/merge.c:228 builtin/pull.c:117 builtin/push.c:536
-#: builtin/send-pack.c:168
+#: builtin/checkout.c:1187 builtin/clone.c:78 builtin/fetch.c:119
+#: builtin/merge.c:231 builtin/pull.c:117 builtin/push.c:539
+#: builtin/send-pack.c:172
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1194
+#: builtin/checkout.c:1224
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1211
+#: builtin/checkout.c:1241
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1216
+#: builtin/checkout.c:1246
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1252
+#: builtin/checkout.c:1282
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1259
+#: builtin/checkout.c:1289
#, c-format
msgid ""
"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
@@ -5905,12 +6421,12 @@ msgstr ""
"Не можете едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“.\n"
"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
-#: builtin/checkout.c:1264
+#: builtin/checkout.c:1294
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1268
+#: builtin/checkout.c:1298
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -5948,19 +6464,21 @@ msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:291
+#: builtin/clean.c:297 git-add--interactive.perl:614
+#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
"1 - select a numbered item\n"
"foo - select item based on unique prefix\n"
-" - (empty) select nothing"
+" - (empty) select nothing\n"
msgstr ""
"Подсказка:\n"
"1 — избор на обект според реда\n"
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
-" — (празно) нищо да не се избира"
+" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:295
+#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:623
+#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
"1 - select a single item\n"
@@ -5969,48 +6487,50 @@ msgid ""
"foo - select item based on unique prefix\n"
"-... - unselect specified items\n"
"* - choose all items\n"
-" - (empty) finish selecting"
+" - (empty) finish selecting\n"
msgstr ""
"Подсказка:\n"
"1 — избор на един обект\n"
"3-5 — диапазон за избор на обекти\n"
-"2-3,6-9 — множество диапазон за избор на обекти\n"
+"2-3,6-9 — множество диапазони за избор на обекти\n"
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
"-… — отмяна на избора на обекти\n"
"* — избиране на всички обекти\n"
-" — (празно) завършване на избирането"
+" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:511
-#, c-format
-msgid "Huh (%s)?"
-msgstr "Неправилен избор (%s). Изберете отново."
+#: builtin/clean.c:517 git-add--interactive.perl:589
+#: git-add--interactive.perl:594
+#, c-format, perl-format
+msgid "Huh (%s)?\n"
+msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:653
+#: builtin/clean.c:659
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:690
+#: builtin/clean.c:696
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:711
+#: builtin/clean.c:717
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:752
+#: builtin/clean.c:758
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
#
-#: builtin/clean.c:777
-msgid "Bye."
-msgstr "Изход."
+#: builtin/clean.c:783 git-add--interactive.perl:1660
+#, c-format
+msgid "Bye.\n"
+msgstr "Изход.\n"
-#: builtin/clean.c:785
+#: builtin/clean.c:791
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -6028,62 +6548,63 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:812
+#: builtin/clean.c:818 git-add--interactive.perl:1736
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: builtin/clean.c:813
+#: builtin/clean.c:819 git-add--interactive.perl:1733
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: builtin/clean.c:821
+#: builtin/clean.c:827
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:838
+#: builtin/clean.c:844
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:869
+#: builtin/clean.c:875
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:871
+#: builtin/clean.c:877
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:872
+#: builtin/clean.c:878
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:874
+#: builtin/clean.c:880
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:875 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:725
-#: builtin/ls-files.c:536 builtin/name-rev.c:313 builtin/show-ref.c:182
+#: builtin/clean.c:881 builtin/describe.c:449 builtin/describe.c:451
+#: builtin/grep.c:1063 builtin/ls-files.c:546 builtin/name-rev.c:348
+#: builtin/name-rev.c:350 builtin/show-ref.c:176
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:876
+#: builtin/clean.c:882
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:877
+#: builtin/clean.c:883
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:879
+#: builtin/clean.c:885
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:897
+#: builtin/clean.c:903
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:901
+#: builtin/clean.c:907
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -6091,7 +6612,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:904
+#: builtin/clean.c:910
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -6104,132 +6625,137 @@ msgstr ""
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:65
+#: builtin/clone.c:80
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:66 builtin/clone.c:68 builtin/init-db.c:478
+#: builtin/clone.c:81 builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:478
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:70
+#: builtin/clone.c:85
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:72
+#: builtin/clone.c:87
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:74
+#: builtin/clone.c:89
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:76
+#: builtin/clone.c:91
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:78 builtin/clone.c:80
+#: builtin/clone.c:93 builtin/clone.c:97
+msgid "pathspec"
+msgstr "път"
+
+#: builtin/clone.c:93 builtin/clone.c:97
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:82
+#: builtin/clone.c:100
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:475
+#: builtin/clone.c:101 builtin/init-db.c:475
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:84 builtin/init-db.c:476
+#: builtin/clone.c:102 builtin/init-db.c:476
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:86 builtin/clone.c:88 builtin/submodule--helper.c:602
-#: builtin/submodule--helper.c:954
+#: builtin/clone.c:104 builtin/clone.c:106 builtin/submodule--helper.c:642
+#: builtin/submodule--helper.c:983
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:90
+#: builtin/clone.c:108
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:91 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/clone.c:109 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:43
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:92
+#: builtin/clone.c:110
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:94
+#: builtin/clone.c:112
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:96
+#: builtin/clone.c:114
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:97 builtin/fetch.c:120 builtin/grep.c:668 builtin/pull.c:202
+#: builtin/clone.c:115 builtin/fetch.c:120 builtin/grep.c:1006
+#: builtin/pull.c:202
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:98
+#: builtin/clone.c:116
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:99 builtin/fetch.c:122 builtin/pack-objects.c:2848
+#: builtin/clone.c:117 builtin/fetch.c:122 builtin/pack-objects.c:2918
#: parse-options.h:142
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:118
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:101 builtin/fetch.c:124
+#: builtin/clone.c:119 builtin/fetch.c:124
msgid "revision"
msgstr "версия"
-#: builtin/clone.c:102 builtin/fetch.c:125
-msgid "deepen history of shallow clone by excluding rev"
+#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:125
+msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:122
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:106
+#: builtin/clone.c:124
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:107 builtin/init-db.c:484
+#: builtin/clone.c:125 builtin/init-db.c:484
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:108 builtin/init-db.c:485
+#: builtin/clone.c:126 builtin/init-db.c:485
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:109
+#: builtin/clone.c:127
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:110
+#: builtin/clone.c:128
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/fetch.c:140 builtin/push.c:547
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:140 builtin/push.c:550
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:142 builtin/push.c:549
+#: builtin/clone.c:131 builtin/fetch.c:142 builtin/push.c:552
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:250
+#: builtin/clone.c:268
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -6237,43 +6763,43 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:303
+#: builtin/clone.c:321
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:375
+#: builtin/clone.c:393
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/clone.c:383
+#: builtin/clone.c:401
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:397
+#: builtin/clone.c:415
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:419
+#: builtin/clone.c:437
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:423
+#: builtin/clone.c:441
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:448
+#: builtin/clone.c:466
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:460
+#: builtin/clone.c:478
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -6284,104 +6810,103 @@ msgstr ""
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:537
+#: builtin/clone.c:555
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:632
+#: builtin/clone.c:650
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-# FIXME merge with next?
-#: builtin/clone.c:648
+#: builtin/clone.c:666
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:697
+#: builtin/clone.c:715
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:728
+#: builtin/clone.c:746
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:768
+#: builtin/clone.c:786
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:831
+#: builtin/clone.c:849
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:833
+#: builtin/clone.c:851
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:866 builtin/receive-pack.c:1895
+#: builtin/clone.c:884 builtin/receive-pack.c:1900
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:870
+#: builtin/clone.c:888
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:883
+#: builtin/clone.c:901
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:886
+#: builtin/clone.c:904
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:899
+#: builtin/clone.c:917
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:905 builtin/fetch.c:1338
+#: builtin/clone.c:923 builtin/fetch.c:1337
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:915
+#: builtin/clone.c:933
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:925
+#: builtin/clone.c:943
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:940 builtin/clone.c:951 builtin/submodule--helper.c:657
-#: builtin/worktree.c:222 builtin/worktree.c:249
+#: builtin/clone.c:958 builtin/clone.c:969 builtin/difftool.c:252
+#: builtin/worktree.c:221 builtin/worktree.c:251
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:943
+#: builtin/clone.c:961
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:955
+#: builtin/clone.c:973
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:957
+#: builtin/clone.c:975
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:963
+#: builtin/clone.c:999
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -6389,43 +6914,43 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1019
+#: builtin/clone.c:1055
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1021
+#: builtin/clone.c:1057
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1023
+#: builtin/clone.c:1059
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1026
+#: builtin/clone.c:1062
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1031
+#: builtin/clone.c:1067
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1035
+#: builtin/clone.c:1071
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "Не се поддържа клониране на връзки от вида „%s“ "
-#: builtin/clone.c:1090 builtin/clone.c:1098
+#: builtin/clone.c:1126 builtin/clone.c:1134
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1101
+#: builtin/clone.c:1137
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -6623,11 +7148,6 @@ msgstr "заглавната част за автор в подаването
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:611
-#, c-format
-msgid "invalid date format: %s"
-msgstr "неправилен формат на дата: %s"
-
#: builtin/commit.c:655
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
@@ -6641,7 +7161,7 @@ msgstr ""
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:704 builtin/shortlog.c:286
+#: builtin/commit.c:704 builtin/shortlog.c:294
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
@@ -6741,7 +7261,7 @@ msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:969 builtin/tag.c:266
+#: builtin/commit.c:968 builtin/tag.c:273
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
@@ -6753,7 +7273,7 @@ msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1086 builtin/commit.c:1327
+#: builtin/commit.c:1086 builtin/commit.c:1325
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за неследените файлове: „%s“"
@@ -6807,75 +7327,67 @@ msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
#: builtin/commit.c:1212
-msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
-msgstr ""
-"Чудесно сте се сетили как да поправите съобщението на последното подаване "
-"при\n"
-"променен индекс. Споделете и с друг потребител трика с „git commit --amend -"
-"o“."
-
-#: builtin/commit.c:1214
msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
msgstr ""
"Зададени са изрични пътища без опциите „-i“ или „-o“. Приема се, че все "
"едно сте\n"
"ползвали опцията „--only“ с ПЪТища…"
-#: builtin/commit.c:1226 builtin/tag.c:474
+#: builtin/commit.c:1224 builtin/tag.c:551
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1231
+#: builtin/commit.c:1229
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1617
+#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1612
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1343 builtin/commit.c:1619
+#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1614
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1345
+#: builtin/commit.c:1343
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1621 builtin/push.c:522
-#: builtin/worktree.c:440
+#: builtin/commit.c:1343 builtin/commit.c:1616 builtin/push.c:525
+#: builtin/worktree.c:448
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1348 builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1346 builtin/commit.c:1618
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1351 builtin/commit.c:1626
+#: builtin/commit.c:1349 builtin/commit.c:1621
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1353 builtin/commit.c:1629 builtin/fast-export.c:981
-#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:353
+#: builtin/commit.c:1351 builtin/commit.c:1624 builtin/fast-export.c:981
+#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:411
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1354 builtin/commit.c:1629
+#: builtin/commit.c:1352 builtin/commit.c:1624
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1357
+#: builtin/commit.c:1355
msgid "show ignored files"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/commit.c:1358 parse-options.h:155
+#: builtin/commit.c:1356 parse-options.h:155
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1359
+#: builtin/commit.c:1357
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -6884,205 +7396,205 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1361
+#: builtin/commit.c:1359
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1437
+#: builtin/commit.c:1435
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: builtin/commit.c:1439
+#: builtin/commit.c:1437
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: builtin/commit.c:1484
+#: builtin/commit.c:1482
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1485
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1582
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1588
+#: builtin/commit.c:1583
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1590
+#: builtin/commit.c:1585
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1591 builtin/tag.c:351
+#: builtin/commit.c:1586 builtin/tag.c:409
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1587
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1587
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1593 builtin/gc.c:326
+#: builtin/commit.c:1588 builtin/gc.c:357
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1593
+#: builtin/commit.c:1588
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:220 builtin/notes.c:398
-#: builtin/notes.c:561 builtin/tag.c:349
+#: builtin/commit.c:1589 builtin/merge.c:221 builtin/notes.c:398
+#: builtin/notes.c:561 builtin/tag.c:407
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit.c:1594
+#: builtin/commit.c:1589
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit.c:1595 builtin/commit.c:1596 builtin/commit.c:1597
-#: builtin/commit.c:1598 parse-options.h:257 ref-filter.h:79
+#: builtin/commit.c:1590 builtin/commit.c:1591 builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1593 parse-options.h:257 ref-filter.h:77
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1595
+#: builtin/commit.c:1590
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1591
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на указаното "
"ПОДАВАНЕ в предното без следа"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1593
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
"указаното ПОДАВАНЕ в предното"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1594
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1600 builtin/log.c:1413 builtin/revert.c:86
+#: builtin/commit.c:1595 builtin/log.c:1420 builtin/revert.c:104
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1601
+#: builtin/commit.c:1596
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1602
+#: builtin/commit.c:1597
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1603
+#: builtin/commit.c:1598
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1603 builtin/tag.c:354
+#: builtin/commit.c:1598 builtin/tag.c:412
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1604
+#: builtin/commit.c:1599
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1606 builtin/merge.c:230 builtin/pull.c:166
-#: builtin/revert.c:93
+#: builtin/commit.c:1601 builtin/merge.c:233 builtin/pull.c:166
+#: builtin/revert.c:112
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1609
+#: builtin/commit.c:1604
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1610
+#: builtin/commit.c:1605
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1611
+#: builtin/commit.c:1606
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1612
+#: builtin/commit.c:1607
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1613
+#: builtin/commit.c:1608
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1609
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1615
+#: builtin/commit.c:1610
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1616
+#: builtin/commit.c:1611
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1627
+#: builtin/commit.c:1622
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1628
+#: builtin/commit.c:1623
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1633
+#: builtin/commit.c:1628
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1635
+#: builtin/commit.c:1630
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1664
+#: builtin/commit.c:1659
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:1712
+#: builtin/commit.c:1707
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1719
+#: builtin/commit.c:1714
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1738
+#: builtin/commit.c:1733
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1749
+#: builtin/commit.c:1744
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1754
+#: builtin/commit.c:1749
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1802
+#: builtin/commit.c:1797
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
@@ -7096,146 +7608,146 @@ msgstr ""
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:55
+#: builtin/config.c:56
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:56
+#: builtin/config.c:57
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:57
+#: builtin/config.c:58
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:59
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:60
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:61
msgid "blob-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:61
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:62
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:63
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:64
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:65
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:66
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:67
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:68
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:69
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:70
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:71
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:72
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:73
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:74
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:75
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:76
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартният изход е терминал]"
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:77
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:78
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:79
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:79
+#: builtin/config.c:80
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:80
+#: builtin/config.c:81
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:81
+#: builtin/config.c:82
msgid "Other"
msgstr "Други"
-#: builtin/config.c:82
+#: builtin/config.c:83
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:83
+#: builtin/config.c:84
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:84
+#: builtin/config.c:85
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:85
+#: builtin/config.c:86
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
"обект BLOB, команден ред)"
-#: builtin/config.c:327
+#: builtin/config.c:328
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:471
+#: builtin/config.c:472
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -7250,19 +7762,19 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:613
+#: builtin/config.c:615
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/config.c:625
+#: builtin/config.c:627
#, c-format
msgid ""
"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
" Use a regexp, --add or --replace-all to change %s."
msgstr ""
"множество стойности не могат да се заменят с една.\n"
-"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или оциите „--add“ и „--"
+"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или опциите „--add“ и „--"
"replace-all“."
#: builtin/count-objects.c:86
@@ -7273,55 +7785,67 @@ msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
-#: builtin/describe.c:17
+#: builtin/describe.c:18
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/describe.c:18
+#: builtin/describe.c:19
msgid "git describe [<options>] --dirty"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
-#: builtin/describe.c:217
+#: builtin/describe.c:53
+msgid "head"
+msgstr "основно"
+
+#: builtin/describe.c:53
+msgid "lightweight"
+msgstr "кратко"
+
+#: builtin/describe.c:53
+msgid "annotated"
+msgstr "анотирано"
+
+#: builtin/describe.c:250
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
-#: builtin/describe.c:221
+#: builtin/describe.c:254
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
-#: builtin/describe.c:223
+#: builtin/describe.c:256
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:480
+#: builtin/describe.c:283 builtin/log.c:487
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:253
+#: builtin/describe.c:286
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект „%s“"
-#: builtin/describe.c:270
+#: builtin/describe.c:303
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
-#: builtin/describe.c:272
+#: builtin/describe.c:305
#, c-format
msgid "searching to describe %s\n"
msgstr "търсене за описание на „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:319
+#: builtin/describe.c:352
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
-#: builtin/describe.c:346
+#: builtin/describe.c:379
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -7330,7 +7854,7 @@ msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
-#: builtin/describe.c:350
+#: builtin/describe.c:383
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
@@ -7339,13 +7863,12 @@ msgstr ""
"Никой етикет не описва „%s“.\n"
"Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
-# FIXME - plural
-#: builtin/describe.c:371
+#: builtin/describe.c:413
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
-#: builtin/describe.c:374
+#: builtin/describe.c:416
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -7354,97 +7877,214 @@ msgstr ""
"открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
"търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
-#: builtin/describe.c:396
+#: builtin/describe.c:438
msgid "find the tag that comes after the commit"
msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
-#: builtin/describe.c:397
+#: builtin/describe.c:439
msgid "debug search strategy on stderr"
msgstr ""
"извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
"стандартната грешка"
-#: builtin/describe.c:398
+#: builtin/describe.c:440
msgid "use any ref"
msgstr "използване на произволен указател"
-#: builtin/describe.c:399
+#: builtin/describe.c:441
msgid "use any tag, even unannotated"
msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
-#: builtin/describe.c:400
+#: builtin/describe.c:442
msgid "always use long format"
msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
-#: builtin/describe.c:401
+#: builtin/describe.c:443
msgid "only follow first parent"
msgstr "проследяване само на първия родител"
-#: builtin/describe.c:404
+#: builtin/describe.c:446
msgid "only output exact matches"
msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
-#: builtin/describe.c:406
+#: builtin/describe.c:448
msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
-#: builtin/describe.c:408
+#: builtin/describe.c:450
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:320
+#: builtin/describe.c:452
+msgid "do not consider tags matching <pattern>"
+msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
+
+#: builtin/describe.c:454 builtin/name-rev.c:357
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
-#: builtin/describe.c:411
+#: builtin/describe.c:455 builtin/describe.c:458
msgid "mark"
msgstr "МАРКЕР"
-#: builtin/describe.c:412
+#: builtin/describe.c:456
msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
-#: builtin/describe.c:430
+#: builtin/describe.c:459
+msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
+msgstr ""
+"добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
+
+#: builtin/describe.c:477
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
-#: builtin/describe.c:456
+#: builtin/describe.c:506
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
-#: builtin/describe.c:476
+#: builtin/describe.c:549
msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
-#: builtin/diff.c:86
+#: builtin/describe.c:551
+msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
+msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
+
+#: builtin/diff.c:83
#, c-format
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито символна връзка"
-#: builtin/diff.c:237
+#: builtin/diff.c:234
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:361
+#: builtin/diff.c:358
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:404
+#: builtin/diff.c:401
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:413
+#: builtin/diff.c:410
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:420
+#: builtin/diff.c:417
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
+#: builtin/difftool.c:28
+msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
+msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
+
+#: builtin/difftool.c:241
+#, c-format
+msgid "failed: %d"
+msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
+
+#: builtin/difftool.c:283
+#, c-format
+msgid "could not read symlink %s"
+msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
+
+#: builtin/difftool.c:285
+#, c-format
+msgid "could not read symlink file %s"
+msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
+
+#: builtin/difftool.c:293
+#, c-format
+msgid "could not read object %s for symlink %s"
+msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: builtin/difftool.c:395
+msgid ""
+"combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
+"directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
+msgstr ""
+"комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
+"в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
+
+#: builtin/difftool.c:609
+#, c-format
+msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
+msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
+
+#: builtin/difftool.c:611
+msgid "working tree file has been left."
+msgstr "работното дърво е изоставено."
+
+#: builtin/difftool.c:622
+#, c-format
+msgid "temporary files exist in '%s'."
+msgstr "в „%s“ има временни файлове."
+
+#: builtin/difftool.c:623
+msgid "you may want to cleanup or recover these."
+msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
+
+#: builtin/difftool.c:669
+msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
+msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
+
+#: builtin/difftool.c:671
+msgid "perform a full-directory diff"
+msgstr "разлика по директории"
+
+#: builtin/difftool.c:673
+msgid "do not prompt before launching a diff tool"
+msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
+
+#: builtin/difftool.c:679
+msgid "use symlinks in dir-diff mode"
+msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
+
+#: builtin/difftool.c:680
+msgid "<tool>"
+msgstr "ПРОГРАМА"
+
+#: builtin/difftool.c:681
+msgid "use the specified diff tool"
+msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
+
+#: builtin/difftool.c:683
+msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
+msgstr ""
+"извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
+"tool“"
+
+#: builtin/difftool.c:686
+msgid ""
+"make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
+"code"
+msgstr ""
+"„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
+"ненулев код"
+
+#: builtin/difftool.c:688
+msgid "<command>"
+msgstr "КОМАНДА"
+
+#: builtin/difftool.c:689
+msgid "specify a custom command for viewing diffs"
+msgstr "команда за разглеждане на разлики"
+
+#: builtin/difftool.c:713
+msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
+msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
+
+#: builtin/difftool.c:720
+msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
+msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
+
#: builtin/fast-export.c:25
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
@@ -7577,7 +8217,7 @@ msgstr "задълбочаване на историята на плитко х
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:131 builtin/log.c:1433
+#: builtin/fetch.c:131 builtin/log.c:1440
msgid "dir"
msgstr "директория"
@@ -7601,79 +8241,79 @@ msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:398
+#: builtin/fetch.c:395
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:514
+#: builtin/fetch.c:513
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:607
+#: builtin/fetch.c:606
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:611
+#: builtin/fetch.c:610
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:624 builtin/fetch.c:704
+#: builtin/fetch.c:623 builtin/fetch.c:703
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:625
+#: builtin/fetch.c:624
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:634
+#: builtin/fetch.c:633
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:635 builtin/fetch.c:668 builtin/fetch.c:684
-#: builtin/fetch.c:699
+#: builtin/fetch.c:634 builtin/fetch.c:667 builtin/fetch.c:683
+#: builtin/fetch.c:698
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:654
+#: builtin/fetch.c:653
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:657
+#: builtin/fetch.c:656
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:660
+#: builtin/fetch.c:659
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:699
+#: builtin/fetch.c:698
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:704
+#: builtin/fetch.c:703
msgid "non-fast-forward"
-msgstr "сливането не е тривиално"
+msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:749
+#: builtin/fetch.c:748
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:769
+#: builtin/fetch.c:768
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:856 builtin/fetch.c:952
+#: builtin/fetch.c:855 builtin/fetch.c:951
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:867
+#: builtin/fetch.c:866
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -7683,55 +8323,55 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:922
+#: builtin/fetch.c:921
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:923
+#: builtin/fetch.c:922
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:955
+#: builtin/fetch.c:954
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:956 builtin/remote.c:1020
+#: builtin/fetch.c:955 builtin/remote.c:1022
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:979
+#: builtin/fetch.c:978
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:998
+#: builtin/fetch.c:997
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1001
+#: builtin/fetch.c:1000
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1077
+#: builtin/fetch.c:1076
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "Не се поддържа доставяне от „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1237
+#: builtin/fetch.c:1236
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1239 builtin/remote.c:96
+#: builtin/fetch.c:1238 builtin/remote.c:96
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1257
+#: builtin/fetch.c:1256
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -7739,41 +8379,41 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1280
+#: builtin/fetch.c:1279
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1322
+#: builtin/fetch.c:1321
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1324
+#: builtin/fetch.c:1323
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/fetch.c:1329
+#: builtin/fetch.c:1328
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1331
+#: builtin/fetch.c:1330
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1353
+#: builtin/fetch.c:1352
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1355
+#: builtin/fetch.c:1354
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1366
+#: builtin/fetch.c:1365
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1374
+#: builtin/fetch.c:1373
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
@@ -7814,12 +8454,12 @@ msgid "git for-each-ref [--points-at <object>]"
msgstr "git for-each-ref [--points ОБЕКТ]"
#: builtin/for-each-ref.c:11
-msgid "git for-each-ref [(--merged | --no-merged) [<object>]]"
-msgstr "git for-each-ref[(--merged | --no-merged) [ОБЕКТ]]"
+msgid "git for-each-ref [(--merged | --no-merged) [<commit>]]"
+msgstr "git for-each-ref[(--merged | --no-merged) [ПОДАВАНЕ]]"
#: builtin/for-each-ref.c:12
-msgid "git for-each-ref [--contains [<object>]]"
-msgstr "git for-each-ref [--contains ОБЕКТ]"
+msgid "git for-each-ref [--contains [<commit>]] [--no-contains [<commit>]]"
+msgstr "git for-each-ref [--contains [ПОДАВАНЕ]] [--no-contains [ПОДАВАНЕ]]"
#: builtin/for-each-ref.c:27
msgid "quote placeholders suitably for shells"
@@ -7841,10 +8481,6 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:37 builtin/tag.c:372
-msgid "format to use for the output"
-msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-
#: builtin/for-each-ref.c:41
msgid "print only refs which points at the given object"
msgstr "извеждане само на указателите, сочещи към ОБЕКТА"
@@ -7861,64 +8497,68 @@ msgstr "извеждане само на неслетите указатели"
msgid "print only refs which contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/fsck.c:519
+#: builtin/for-each-ref.c:46
+msgid "print only refs which don't contain the commit"
+msgstr "извеждане само на указателите, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
+
+#: builtin/fsck.c:554
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:588
+#: builtin/fsck.c:646
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:594
+#: builtin/fsck.c:652
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:595
+#: builtin/fsck.c:653
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:596
+#: builtin/fsck.c:654
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:597
+#: builtin/fsck.c:655
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:598
+#: builtin/fsck.c:656
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:599
+#: builtin/fsck.c:657
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:600
+#: builtin/fsck.c:658
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:601
+#: builtin/fsck.c:659
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:602
+#: builtin/fsck.c:660
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:604
+#: builtin/fsck.c:662
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:605 builtin/prune.c:107
+#: builtin/fsck.c:663 builtin/prune.c:107
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:606
+#: builtin/fsck.c:664
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:665
+#: builtin/fsck.c:725
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
@@ -7926,17 +8566,17 @@ msgstr "Проверка на обектите"
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/gc.c:72
+#: builtin/gc.c:78
#, c-format
-msgid "Invalid %s: '%s'"
-msgstr "Неправилен %s: „%s“"
+msgid "Failed to fstat %s: %s"
+msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
-#: builtin/gc.c:139
+#: builtin/gc.c:310
#, c-format
-msgid "insanely long object directory %.*s"
-msgstr "прекалено дълга директория с обекти „%.*s“"
+msgid "Can't stat %s"
+msgstr "Неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
-#: builtin/gc.c:290
+#: builtin/gc.c:319
#, c-format
msgid ""
"The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -7953,44 +8593,49 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: builtin/gc.c:327
+#: builtin/gc.c:358
msgid "prune unreferenced objects"
msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
-#: builtin/gc.c:329
+#: builtin/gc.c:360
msgid "be more thorough (increased runtime)"
msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
-#: builtin/gc.c:330
+#: builtin/gc.c:361
msgid "enable auto-gc mode"
msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
-#: builtin/gc.c:331
+#: builtin/gc.c:362
msgid "force running gc even if there may be another gc running"
msgstr ""
"изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
"събиране"
-#: builtin/gc.c:373
+#: builtin/gc.c:379
+#, c-format
+msgid "Failed to parse gc.logexpiry value %s"
+msgstr "Неразпозната стойност на „gc.logexpiry“: %s"
+
+#: builtin/gc.c:407
#, c-format
msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
msgstr ""
"Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
"производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:375
+#: builtin/gc.c:409
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
-#: builtin/gc.c:376
+#: builtin/gc.c:410
#, c-format
msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
msgstr ""
"Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
"gc“.\n"
-#: builtin/gc.c:397
+#: builtin/gc.c:431
#, c-format
msgid ""
"gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -7999,255 +8644,275 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:441
+#: builtin/gc.c:475
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
-#: builtin/grep.c:23
+#: builtin/grep.c:25
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/grep.c:219
+#: builtin/grep.c:232
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
-#: builtin/grep.c:277
+#: builtin/grep.c:290
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
-#: builtin/grep.c:453 builtin/grep.c:488
+#: builtin/grep.c:769 builtin/grep.c:810
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:503
+#: builtin/grep.c:829
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:561
+#: builtin/grep.c:893
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:647
+#: builtin/grep.c:980
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:649
+#: builtin/grep.c:982
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:651
+#: builtin/grep.c:984
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:653
+#: builtin/grep.c:986
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:656
+#: builtin/grep.c:988
+msgid "recursively search in each submodule"
+msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
+
+#: builtin/grep.c:990
+msgid "basename"
+msgstr "ОСНОВНО ИМЕ"
+
+#: builtin/grep.c:991
+msgid "prepend parent project's basename to output"
+msgstr "добавяне на ОСНОВНОто ИМЕ на проекта към изхода"
+
+#: builtin/grep.c:994
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:658
+#: builtin/grep.c:996
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:660
+#: builtin/grep.c:998
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:662
+#: builtin/grep.c:1000
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:664
+#: builtin/grep.c:1002
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:667
+#: builtin/grep.c:1005
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:669
+#: builtin/grep.c:1007
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:673
+#: builtin/grep.c:1011
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:676
+#: builtin/grep.c:1014
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:679
+#: builtin/grep.c:1017
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:682
+#: builtin/grep.c:1020
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:685
+#: builtin/grep.c:1023
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:686
+#: builtin/grep.c:1024
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:687
+#: builtin/grep.c:1025
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:689
+#: builtin/grep.c:1027
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:691
+#: builtin/grep.c:1029
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:693
+#: builtin/grep.c:1031
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "синоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:696
+#: builtin/grep.c:1034
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:698
+#: builtin/grep.c:1036
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:700
+#: builtin/grep.c:1038
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:701
+#: builtin/grep.c:1039
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:703
+#: builtin/grep.c:1041
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:705
+#: builtin/grep.c:1043
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:708
+#: builtin/grep.c:1046
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:711
+#: builtin/grep.c:1049
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:713
+#: builtin/grep.c:1051
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:715
+#: builtin/grep.c:1053
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:716
+#: builtin/grep.c:1054
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "синоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:719
+#: builtin/grep.c:1057
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:721
+#: builtin/grep.c:1059
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:724
+#: builtin/grep.c:1062
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:726
+#: builtin/grep.c:1064
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:728
+#: builtin/grep.c:1066
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:740
+#: builtin/grep.c:1078
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:742
+#: builtin/grep.c:1080
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:744
+#: builtin/grep.c:1082
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:748
+#: builtin/grep.c:1086
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:748
+#: builtin/grep.c:1086
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:751
+#: builtin/grep.c:1089
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:814
+#: builtin/grep.c:1153
msgid "no pattern given."
msgstr "липсва шаблон."
-#: builtin/grep.c:846 builtin/index-pack.c:1480
+#: builtin/grep.c:1189
+msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
+msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
+
+#: builtin/grep.c:1195
+#, c-format
+msgid "unable to resolve revision: %s"
+msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
+
+#: builtin/grep.c:1228 builtin/index-pack.c:1485
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:876
+#: builtin/grep.c:1251
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:902
+#: builtin/grep.c:1274
+msgid "option not supported with --recurse-submodules."
+msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“."
+
+#: builtin/grep.c:1280
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“."
-#: builtin/grep.c:907
-msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs."
-msgstr ""
-"опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с търсене във версии."
-
-#: builtin/grep.c:910
+#: builtin/grep.c:1286
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове."
-#: builtin/grep.c:918
+#: builtin/grep.c:1294
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво."
@@ -8424,7 +9089,6 @@ msgstr "„git %s“ е синоним на „%s“"
msgid "usage: %s%s"
msgstr "употреба: %s%s"
-# FIXME merge with next?
#: builtin/index-pack.c:154
#, c-format
msgid "unable to open %s"
@@ -8477,193 +9141,197 @@ msgstr "пакетният файл надвишава максималния в
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:322
+#: builtin/index-pack.c:323
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:336
+#: builtin/index-pack.c:337
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:338
+#: builtin/index-pack.c:339
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:356
+#: builtin/index-pack.c:357
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:478
+#: builtin/index-pack.c:479
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:527
+#: builtin/index-pack.c:528
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:535
+#: builtin/index-pack.c:536
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:543
+#: builtin/index-pack.c:544
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:574
+#: builtin/index-pack.c:575
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:576
+#: builtin/index-pack.c:577
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:602
+#: builtin/index-pack.c:603
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:748 builtin/index-pack.c:754 builtin/index-pack.c:777
-#: builtin/index-pack.c:811 builtin/index-pack.c:820
+#: builtin/index-pack.c:749 builtin/index-pack.c:755 builtin/index-pack.c:778
+#: builtin/index-pack.c:816 builtin/index-pack.c:825
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-# FIXME merge with next?
-#: builtin/index-pack.c:751 builtin/pack-objects.c:166
-#: builtin/pack-objects.c:258
+#: builtin/index-pack.c:752 builtin/pack-objects.c:164
+#: builtin/pack-objects.c:257
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:817
+#: builtin/index-pack.c:814
+#, c-format
+msgid "cannot read existing object info %s"
+msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: builtin/index-pack.c:822
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:831
+#: builtin/index-pack.c:836
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект BLOB „%s“"
# FIXME perhaps invalid object
-#: builtin/index-pack.c:845
+#: builtin/index-pack.c:850
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:848
+#: builtin/index-pack.c:853
msgid "Error in object"
msgstr "Грешка в обекта"
-#: builtin/index-pack.c:850
+#: builtin/index-pack.c:855
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:922 builtin/index-pack.c:953
+#: builtin/index-pack.c:927 builtin/index-pack.c:958
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1123
+#: builtin/index-pack.c:1128
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1123
+#: builtin/index-pack.c:1128
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1155
+#: builtin/index-pack.c:1160
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1160
+#: builtin/index-pack.c:1165
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1163
+#: builtin/index-pack.c:1168
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1174
+#: builtin/index-pack.c:1179
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1197
+#: builtin/index-pack.c:1202
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1208
+#: builtin/index-pack.c:1213
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1250
+#: builtin/index-pack.c:1255
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1256
+#: builtin/index-pack.c:1261
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1268
+#: builtin/index-pack.c:1273
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1272
+#: builtin/index-pack.c:1277
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1296
+#: builtin/index-pack.c:1301
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1372
+#: builtin/index-pack.c:1377
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1396
+#: builtin/index-pack.c:1403
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1409
+#: builtin/index-pack.c:1415
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при записването на файла „%s“, осигуряващ запазване на директория"
-#: builtin/index-pack.c:1417
+#: builtin/index-pack.c:1423
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при затварянето на записания файл „%s“, осигуряващ запазване на "
"директория"
-#: builtin/index-pack.c:1430
+#: builtin/index-pack.c:1433
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
@@ -8671,56 +9339,60 @@ msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1474
+#: builtin/index-pack.c:1479
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1484 builtin/index-pack.c:1681
+#: builtin/index-pack.c:1489 builtin/index-pack.c:1686
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/index-pack.c:1542
+#: builtin/index-pack.c:1547
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1544
+#: builtin/index-pack.c:1549
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1591
+#: builtin/index-pack.c:1596
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1598
+#: builtin/index-pack.c:1603
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1611
+#: builtin/index-pack.c:1616
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1693 builtin/index-pack.c:1696
-#: builtin/index-pack.c:1712 builtin/index-pack.c:1716
+#: builtin/index-pack.c:1698 builtin/index-pack.c:1701
+#: builtin/index-pack.c:1717 builtin/index-pack.c:1721
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1732
+#: builtin/index-pack.c:1737
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1740
+#: builtin/index-pack.c:1739
+msgid "--stdin requires a git repository"
+msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
+
+#: builtin/index-pack.c:1747
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
@@ -8883,108 +9555,108 @@ msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--]
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:84
+#: builtin/log.c:89
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:139
+#: builtin/log.c:144
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:140
+#: builtin/log.c:145
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:141
+#: builtin/log.c:146
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:142
+#: builtin/log.c:147
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:145
+#: builtin/log.c:150
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:241
+#: builtin/log.c:246
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:486
+#: builtin/log.c:493
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:500 builtin/log.c:594
+#: builtin/log.c:507 builtin/log.c:601
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:618
+#: builtin/log.c:625
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:739
+#: builtin/log.c:746
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:839
+#: builtin/log.c:846
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:854
+#: builtin/log.c:861
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:868
+#: builtin/log.c:875
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:878
+#: builtin/log.c:885
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:984
+#: builtin/log.c:991
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1063
+#: builtin/log.c:1071
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1091
+#: builtin/log.c:1098
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1141
+#: builtin/log.c:1148
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1248 builtin/log.c:1891 builtin/log.c:1893 builtin/log.c:1905
+#: builtin/log.c:1255 builtin/log.c:1898 builtin/log.c:1900 builtin/log.c:1912
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
-#: builtin/log.c:1258 builtin/notes.c:884 builtin/tag.c:455
+#: builtin/log.c:1265 builtin/notes.c:883 builtin/tag.c:532
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/log.c:1263
+#: builtin/log.c:1270
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Точната база за сливане не може да се открие."
-#: builtin/log.c:1267
+#: builtin/log.c:1274
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -8994,221 +9666,221 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1287
+#: builtin/log.c:1294
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "Точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1298
+#: builtin/log.c:1305
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1302
+#: builtin/log.c:1309
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1351
+#: builtin/log.c:1358
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1408
+#: builtin/log.c:1415
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1411
+#: builtin/log.c:1418
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1415
+#: builtin/log.c:1422
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1417
+#: builtin/log.c:1424
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1419
+#: builtin/log.c:1426
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1420
+#: builtin/log.c:1427
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1421
+#: builtin/log.c:1428
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1423
+#: builtin/log.c:1430
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1425
+#: builtin/log.c:1432
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1427
+#: builtin/log.c:1434
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1430
+#: builtin/log.c:1437
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1433
+#: builtin/log.c:1440
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1436
+#: builtin/log.c:1443
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1439
+#: builtin/log.c:1446
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1441
+#: builtin/log.c:1448
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1443
+#: builtin/log.c:1450
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1445
+#: builtin/log.c:1452
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1447
+#: builtin/log.c:1454
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1448
+#: builtin/log.c:1455
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1449
+#: builtin/log.c:1456
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1450 builtin/log.c:1452
+#: builtin/log.c:1457 builtin/log.c:1459
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1450
+#: builtin/log.c:1457
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1452
+#: builtin/log.c:1459
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1454
+#: builtin/log.c:1461
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1455
+#: builtin/log.c:1462
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1457
+#: builtin/log.c:1464
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1458
+#: builtin/log.c:1465
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1459 builtin/log.c:1462
+#: builtin/log.c:1466 builtin/log.c:1469
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1460
+#: builtin/log.c:1467
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1463
+#: builtin/log.c:1470
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1467
+#: builtin/log.c:1474
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1469
+#: builtin/log.c:1476
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1470
+#: builtin/log.c:1477
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1471
+#: builtin/log.c:1478
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1472
+#: builtin/log.c:1479
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към серията кръпки"
-#: builtin/log.c:1474
+#: builtin/log.c:1481
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1475
+#: builtin/log.c:1482
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1565
+#: builtin/log.c:1572
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1567
+#: builtin/log.c:1574
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1575
+#: builtin/log.c:1582
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1577
+#: builtin/log.c:1584
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1579
+#: builtin/log.c:1586
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1609
+#: builtin/log.c:1616
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1611
+#: builtin/log.c:1618
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1705
+#: builtin/log.c:1712
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1777
+#: builtin/log.c:1784
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1826
+#: builtin/log.c:1833
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1880
+#: builtin/log.c:1887
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -9216,106 +9888,105 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/ls-files.c:458
+#: builtin/ls-files.c:468
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:507
+#: builtin/ls-files.c:517
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:509
+#: builtin/ls-files.c:519
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:511
+#: builtin/ls-files.c:521
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:513
+#: builtin/ls-files.c:523
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:515
+#: builtin/ls-files.c:525
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:517
+#: builtin/ls-files.c:527
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:519
+#: builtin/ls-files.c:529
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:522
+#: builtin/ls-files.c:532
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:524
+#: builtin/ls-files.c:534
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:526
+#: builtin/ls-files.c:536
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:528
+#: builtin/ls-files.c:538
msgid "show line endings of files"
msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
-#: builtin/ls-files.c:530
+#: builtin/ls-files.c:540
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:533
+#: builtin/ls-files.c:543
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
-# FIXME not clear about what this option does
-#: builtin/ls-files.c:535
+#: builtin/ls-files.c:545
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:537
+#: builtin/ls-files.c:547
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:540
+#: builtin/ls-files.c:550
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:543
+#: builtin/ls-files.c:553
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:545
+#: builtin/ls-files.c:555
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:548
+#: builtin/ls-files.c:558
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:551
+#: builtin/ls-files.c:561
msgid "recurse through submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/ls-files.c:553
+#: builtin/ls-files.c:563
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:554
+#: builtin/ls-files.c:564
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:555
+#: builtin/ls-files.c:565
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:557
+#: builtin/ls-files.c:567
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
@@ -9329,39 +10000,39 @@ msgstr ""
" [-q | --quiet] [--exit-code] [--get-url]\n"
" [--symref] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/ls-remote.c:50
+#: builtin/ls-remote.c:52
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:51 builtin/ls-remote.c:53
+#: builtin/ls-remote.c:53 builtin/ls-remote.c:55
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
-#: builtin/ls-remote.c:52 builtin/ls-remote.c:54
+#: builtin/ls-remote.c:54 builtin/ls-remote.c:56
msgid "path of git-upload-pack on the remote host"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалечената машина"
-#: builtin/ls-remote.c:56
+#: builtin/ls-remote.c:58
msgid "limit to tags"
msgstr "само етикетите"
-#: builtin/ls-remote.c:57
+#: builtin/ls-remote.c:59
msgid "limit to heads"
msgstr "само върховете"
-#: builtin/ls-remote.c:58
+#: builtin/ls-remote.c:60
msgid "do not show peeled tags"
msgstr "без извеждане на проследените етикети"
-#: builtin/ls-remote.c:60
+#: builtin/ls-remote.c:62
msgid "take url.<base>.insteadOf into account"
msgstr "взимане предвид на „url.БАЗА.insteadOf“"
-#: builtin/ls-remote.c:62
+#: builtin/ls-remote.c:64
msgid "exit with exit code 2 if no matching refs are found"
msgstr "изход с код 2, ако не се открият съвпадащи указатели"
-#: builtin/ls-remote.c:64
+#: builtin/ls-remote.c:66
msgid "show underlying ref in addition to the object pointed by it"
msgstr "извеждане на указателя заедно с обекта сочен от него"
@@ -9369,35 +10040,35 @@ msgstr "извеждане на указателя заедно с обекта
msgid "git ls-tree [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git ls-tree [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
-#: builtin/ls-tree.c:128
+#: builtin/ls-tree.c:126
msgid "only show trees"
msgstr "извеждане само на дървета"
-#: builtin/ls-tree.c:130
+#: builtin/ls-tree.c:128
msgid "recurse into subtrees"
msgstr "рекурсивно обхождане поддърветата"
-#: builtin/ls-tree.c:132
+#: builtin/ls-tree.c:130
msgid "show trees when recursing"
msgstr "извеждане на дърветата при рекурсивното обхождане"
-#: builtin/ls-tree.c:135
+#: builtin/ls-tree.c:133
msgid "terminate entries with NUL byte"
msgstr "разделяне на обектите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/ls-tree.c:136
+#: builtin/ls-tree.c:134
msgid "include object size"
msgstr "извеждане на размера на обекта"
-#: builtin/ls-tree.c:138 builtin/ls-tree.c:140
+#: builtin/ls-tree.c:136 builtin/ls-tree.c:138
msgid "list only filenames"
msgstr "извеждане само имената на файловете"
-#: builtin/ls-tree.c:143
+#: builtin/ls-tree.c:141
msgid "use full path names"
msgstr "използване на пълните имена на пътищата"
-#: builtin/ls-tree.c:145
+#: builtin/ls-tree.c:143
msgid "list entire tree; not just current directory (implies --full-name)"
msgstr ""
"извеждане на цялото дърво, не само на текущата директория (включва опцията "
@@ -9408,172 +10079,176 @@ msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
#: builtin/merge.c:47
-msgid "git merge [<options>] <msg> HEAD <commit>"
-msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] СЪОБЩЕНИЕ HEAD ПОДАВАНЕ"
-
-#: builtin/merge.c:48
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:102
+#: builtin/merge.c:48
+msgid "git merge --continue"
+msgstr "git merge --continue"
+
+#: builtin/merge.c:103
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:139
+#: builtin/merge.c:140
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:140
+#: builtin/merge.c:141
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:145
+#: builtin/merge.c:146
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:195 builtin/pull.c:127
+#: builtin/merge.c:196 builtin/pull.c:127
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:130
+#: builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:130
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:133
+#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:133
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(синоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:136
+#: builtin/merge.c:202 builtin/pull.c:136
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:204 builtin/pull.c:139
+#: builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:139
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:142
+#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:142
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:208 builtin/pull.c:145
+#: builtin/merge.c:209 builtin/pull.c:145
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:209
+#: builtin/merge.c:210
msgid "allow fast-forward (default)"
-msgstr "позволяване на тривиално сливане (стандартно действие)"
+msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:211 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:212 builtin/pull.c:151
msgid "abort if fast-forward is not possible"
-msgstr "преустановяване, ако сливането не е тривиално"
+msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:215 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:154
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "Проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:216 builtin/notes.c:774 builtin/pull.c:158
-#: builtin/revert.c:89
+#: builtin/merge.c:217 builtin/notes.c:773 builtin/pull.c:158
+#: builtin/revert.c:108
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:159
+#: builtin/merge.c:218 builtin/pull.c:159
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:218 builtin/pull.c:162
+#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:162
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:163
+#: builtin/merge.c:220 builtin/pull.c:163
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:221
+#: builtin/merge.c:222
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
-msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при нетривиални сливания)"
+msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:225
+#: builtin/merge.c:226
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:170
+#: builtin/merge.c:228
+msgid "continue the current in-progress merge"
+msgstr "продължаване на текущото сливане"
+
+#: builtin/merge.c:230 builtin/pull.c:170
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:255
+#: builtin/merge.c:258
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:260
+#: builtin/merge.c:263
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:265
+#: builtin/merge.c:268
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:284 builtin/merge.c:301
+#: builtin/merge.c:287 builtin/merge.c:304
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:331
+#: builtin/merge.c:334
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се смачка)"
-#: builtin/merge.c:342
+#: builtin/merge.c:345
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Подаване със смачкване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:392
+#: builtin/merge.c:395
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:443
+#: builtin/merge.c:446
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:533
+#: builtin/merge.c:536
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:652
+#: builtin/merge.c:656
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:666
+#: builtin/merge.c:670
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:681
+#: builtin/merge.c:685
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:733
+#: builtin/merge.c:737
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:742
+#: builtin/merge.c:746
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:748
+#: builtin/merge.c:752
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -9588,68 +10263,77 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:772
+#: builtin/merge.c:776
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:792
+#: builtin/merge.c:796
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
-msgstr "Първият етап на тривиалното сливане завърши.\n"
+msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:847
+#: builtin/merge.c:851
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
-msgstr "Неуспешно сливане — коригирайте конфликтите и подайте резултата.\n"
-
-#: builtin/merge.c:863
-#, c-format
-msgid "'%s' is not a commit"
-msgstr "„%s“ не е подаване"
+msgstr ""
+"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
+"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:904
+#: builtin/merge.c:890
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:906
+#: builtin/merge.c:892
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:908
+#: builtin/merge.c:894
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:913
+#: builtin/merge.c:899
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:960
+#: builtin/merge.c:946
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1034
+#: builtin/merge.c:1020
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: builtin/merge.c:1061
+#: builtin/merge.c:1047
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1095
+#: builtin/merge.c:1081
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1162
+#: builtin/merge.c:1146
+msgid "--abort expects no arguments"
+msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/merge.c:1150
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1178
+#: builtin/merge.c:1162
+msgid "--continue expects no arguments"
+msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/merge.c:1166
+msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
+msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
+
+#: builtin/merge.c:1182
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -9657,7 +10341,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1185
+#: builtin/merge.c:1189
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -9665,122 +10349,121 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1188
+#: builtin/merge.c:1192
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1197
+#: builtin/merge.c:1201
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1205
+#: builtin/merge.c:1209
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1222
+#: builtin/merge.c:1226
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1224
+#: builtin/merge.c:1228
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
-"Понеже върхът е без история, всички сливания са тривиални, не може да се "
-"извърши нетривиално сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
+"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
+"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1229
+#: builtin/merge.c:1233
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1231
+#: builtin/merge.c:1235
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1287
+#: builtin/merge.c:1269
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1290
+#: builtin/merge.c:1272
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1293
+#: builtin/merge.c:1275
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1296
+#: builtin/merge.c:1278
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1358
+#: builtin/merge.c:1340
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1367
+#: builtin/merge.c:1349
msgid "Already up-to-date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1377
+#: builtin/merge.c:1359
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1418
+#: builtin/merge.c:1400
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
-msgstr "Проба с най-тривиалното сливане в рамките на индекса…\n"
+msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1425
+#: builtin/merge.c:1407
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1450
+#: builtin/merge.c:1432
msgid "Already up-to-date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1456
+#: builtin/merge.c:1438
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
-msgstr ""
-"Не може да се извърши тривиално сливане, преустановяване на действието."
+msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1479 builtin/merge.c:1558
+#: builtin/merge.c:1461 builtin/merge.c:1540
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1483
+#: builtin/merge.c:1465
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1549
+#: builtin/merge.c:1531
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1551
+#: builtin/merge.c:1533
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1560
+#: builtin/merge.c:1542
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1572
+#: builtin/merge.c:1554
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -9836,35 +10519,35 @@ msgstr ""
"git merge-file [ОПЦИЯ…] [-L ИМЕ_1 [-L ОРИГИНАЛ [-L ИМЕ_2]]] ФАЙЛ_1 ОРИГ_ФАЙЛ "
"ФАЙЛ_2"
-#: builtin/merge-file.c:33
+#: builtin/merge-file.c:32
msgid "send results to standard output"
msgstr "извеждане на резултатите на стандартния изход"
-#: builtin/merge-file.c:34
+#: builtin/merge-file.c:33
msgid "use a diff3 based merge"
msgstr "сливане на базата на „diff3“"
-#: builtin/merge-file.c:35
+#: builtin/merge-file.c:34
msgid "for conflicts, use our version"
msgstr "при конфликти да се ползва локалната версия"
-#: builtin/merge-file.c:37
+#: builtin/merge-file.c:36
msgid "for conflicts, use their version"
msgstr "при конфликти да се ползва чуждата версия"
-#: builtin/merge-file.c:39
+#: builtin/merge-file.c:38
msgid "for conflicts, use a union version"
msgstr "при конфликти да се ползва обединена версия"
-#: builtin/merge-file.c:42
+#: builtin/merge-file.c:41
msgid "for conflicts, use this marker size"
msgstr "при конфликти да се ползва маркер с такъв БРОЙ знаци"
-#: builtin/merge-file.c:43
+#: builtin/merge-file.c:42
msgid "do not warn about conflicts"
msgstr "без предупреждения при конфликти"
-#: builtin/merge-file.c:45
+#: builtin/merge-file.c:44
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
@@ -9915,139 +10598,143 @@ msgstr "разрешаване на липсващи обекти"
msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "разрешаване на създаването на повече от едно дърво"
-#: builtin/mv.c:15
+#: builtin/mv.c:16
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
msgstr "git mv [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ… ЦЕЛ"
-#: builtin/mv.c:70
+#: builtin/mv.c:82
#, c-format
msgid "Directory %s is in index and no submodule?"
msgstr "Директорията „%s“ е в индекса, но не е подмодул"
-#: builtin/mv.c:72 builtin/rm.c:317
+#: builtin/mv.c:84 builtin/rm.c:290
msgid "Please stage your changes to .gitmodules or stash them to proceed"
msgstr ""
"За да продължите, или вкарайте промените по файла „.gitmodules“ в индекса,\n"
"или ги скатайте"
-#: builtin/mv.c:90
+#: builtin/mv.c:102
#, c-format
msgid "%.*s is in index"
msgstr "„%.*s“ вече е в индекса"
-#: builtin/mv.c:112
+#: builtin/mv.c:124
msgid "force move/rename even if target exists"
msgstr "принудително преместване/преименуване дори целта да съществува"
-#: builtin/mv.c:113
+#: builtin/mv.c:125
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
-#: builtin/mv.c:155
+#: builtin/mv.c:167
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "целта „%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/mv.c:166
+#: builtin/mv.c:178
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Проверка на преименуването на обект от „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:170
+#: builtin/mv.c:182
msgid "bad source"
msgstr "неправилен обект"
-#: builtin/mv.c:173
+#: builtin/mv.c:185
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "директория не може да се премести в себе си"
-#: builtin/mv.c:176
+#: builtin/mv.c:188
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "директория не може да се премести върху файл"
-#: builtin/mv.c:185
+#: builtin/mv.c:197
msgid "source directory is empty"
msgstr "първоначалната директория е празна"
-#: builtin/mv.c:210
+#: builtin/mv.c:222
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
-#: builtin/mv.c:213
+#: builtin/mv.c:225
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:221
+#: builtin/mv.c:233
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:224
+#: builtin/mv.c:236
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:227
+#: builtin/mv.c:239
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:229
+#: builtin/mv.c:241
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:236
+#: builtin/mv.c:248
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:257
+#: builtin/mv.c:269
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:263 builtin/remote.c:710 builtin/repack.c:375
+#: builtin/mv.c:275 builtin/remote.c:710 builtin/repack.c:384
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:257
+#: builtin/name-rev.c:289
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:258
+#: builtin/name-rev.c:290
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:259
+#: builtin/name-rev.c:291
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:311
+#: builtin/name-rev.c:346
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:312
+#: builtin/name-rev.c:347
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:314
+#: builtin/name-rev.c:349
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:316
+#: builtin/name-rev.c:351
+msgid "ignore refs matching <pattern>"
+msgstr "игнориране на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
+
+#: builtin/name-rev.c:353
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:317
+#: builtin/name-rev.c:354
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:318
+#: builtin/name-rev.c:355
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:324
+#: builtin/name-rev.c:361
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
@@ -10194,19 +10881,19 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:233 builtin/tag.c:439
+#: builtin/notes.c:233 builtin/tag.c:516
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:235 builtin/tag.c:442
+#: builtin/notes.c:235 builtin/tag.c:519
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
#: builtin/notes.c:254 builtin/notes.c:305 builtin/notes.c:307
#: builtin/notes.c:372 builtin/notes.c:427 builtin/notes.c:513
-#: builtin/notes.c:518 builtin/notes.c:596 builtin/notes.c:659
+#: builtin/notes.c:518 builtin/notes.c:596 builtin/notes.c:658
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "не може да се открие към какво сочи „%s“."
@@ -10242,12 +10929,12 @@ msgstr ""
"notes/“."
#: builtin/notes.c:365 builtin/notes.c:420 builtin/notes.c:496
-#: builtin/notes.c:508 builtin/notes.c:584 builtin/notes.c:652
-#: builtin/notes.c:802 builtin/notes.c:949 builtin/notes.c:970
+#: builtin/notes.c:508 builtin/notes.c:584 builtin/notes.c:651
+#: builtin/notes.c:801 builtin/notes.c:948 builtin/notes.c:969
msgid "too many parameters"
msgstr "прекалено много параметри"
-#: builtin/notes.c:378 builtin/notes.c:665
+#: builtin/notes.c:378 builtin/notes.c:664
#, c-format
msgid "no note found for object %s."
msgstr "няма бележки за обекта „%s“."
@@ -10290,7 +10977,7 @@ msgstr ""
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:624 builtin/notes.c:889
+#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:623 builtin/notes.c:888
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
@@ -10334,52 +11021,52 @@ msgstr ""
"Вместо това ги използвайте с подкомандата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:685
+#: builtin/notes.c:684
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:687
+#: builtin/notes.c:686
msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_REF“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/notes.c:689
+#: builtin/notes.c:688
msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
msgstr "работната директория на „git notes merge“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/notes.c:709
+#: builtin/notes.c:708
msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:711
+#: builtin/notes.c:710
msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се открие."
-#: builtin/notes.c:713
+#: builtin/notes.c:712
msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се анализира."
-#: builtin/notes.c:726
+#: builtin/notes.c:725
msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
msgstr "не може да се открие към какво сочи „NOTES_MERGE_REF“"
-#: builtin/notes.c:729
+#: builtin/notes.c:728
msgid "failed to finalize notes merge"
msgstr "неуспешно сливане на бележките"
-#: builtin/notes.c:755
+#: builtin/notes.c:754
#, c-format
msgid "unknown notes merge strategy %s"
msgstr "непозната стратегия за сливане на бележки „%s“"
-#: builtin/notes.c:771
+#: builtin/notes.c:770
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:773
+#: builtin/notes.c:772
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:775
+#: builtin/notes.c:774
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -10389,46 +11076,46 @@ msgstr ""
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:777
+#: builtin/notes.c:776
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:779
+#: builtin/notes.c:778
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:781
+#: builtin/notes.c:780
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:783
+#: builtin/notes.c:782
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:794
+#: builtin/notes.c:793
msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
msgstr "опциите „--commit“, „--abort“ и „-s“/„--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/notes.c:799
+#: builtin/notes.c:798
msgid "must specify a notes ref to merge"
msgstr "трябва да укажете указател към бележка за сливане."
-#: builtin/notes.c:823
+#: builtin/notes.c:822
#, c-format
msgid "unknown -s/--strategy: %s"
msgstr "неизвестна стратегия към опцията „-s“/„--strategy“: „%s“"
-#: builtin/notes.c:860
+#: builtin/notes.c:859
#, c-format
msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
msgstr "в момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
-#: builtin/notes.c:863
+#: builtin/notes.c:862
#, c-format
msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
msgstr "не може да се запази връзка към указателя на текущата бележка („%s“)."
-#: builtin/notes.c:865
+#: builtin/notes.c:864
#, c-format
msgid ""
"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
@@ -10439,36 +11126,36 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:887
+#: builtin/notes.c:886
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:899
+#: builtin/notes.c:898
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:902
+#: builtin/notes.c:901
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:940 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:127
+#: builtin/notes.c:939 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:127
msgid "do not remove, show only"
msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-#: builtin/notes.c:941
+#: builtin/notes.c:940
msgid "report pruned notes"
msgstr "докладване на окастрените обекти"
-#: builtin/notes.c:983
+#: builtin/notes.c:982
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:984
+#: builtin/notes.c:983
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1019
+#: builtin/notes.c:1018
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -10486,192 +11173,192 @@ msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:179 builtin/pack-objects.c:182
+#: builtin/pack-objects.c:177 builtin/pack-objects.c:180
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: builtin/pack-objects.c:768
+#: builtin/pack-objects.c:770
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:781
+#: builtin/pack-objects.c:783
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1070
+#: builtin/pack-objects.c:1063
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:2346
+#: builtin/pack-objects.c:2426
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2759
+#: builtin/pack-objects.c:2829
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2763
+#: builtin/pack-objects.c:2833
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2793
+#: builtin/pack-objects.c:2863
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2795
+#: builtin/pack-objects.c:2865
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2797
+#: builtin/pack-objects.c:2867
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2800
+#: builtin/pack-objects.c:2870
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2801
+#: builtin/pack-objects.c:2871
msgid "version[,offset]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:2802
+#: builtin/pack-objects.c:2872
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2805
+#: builtin/pack-objects.c:2875
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2807
+#: builtin/pack-objects.c:2877
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2809
+#: builtin/pack-objects.c:2879
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2811
+#: builtin/pack-objects.c:2881
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2813
+#: builtin/pack-objects.c:2883
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2815
+#: builtin/pack-objects.c:2885
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2817
+#: builtin/pack-objects.c:2887
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2819
+#: builtin/pack-objects.c:2889
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2821
+#: builtin/pack-objects.c:2891
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:2823
+#: builtin/pack-objects.c:2893
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:2825
+#: builtin/pack-objects.c:2895
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2827
+#: builtin/pack-objects.c:2897
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:2829
+#: builtin/pack-objects.c:2899
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2832
+#: builtin/pack-objects.c:2902
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:2835
+#: builtin/pack-objects.c:2905
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:2838
+#: builtin/pack-objects.c:2908
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:2841
+#: builtin/pack-objects.c:2911
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:2843
+#: builtin/pack-objects.c:2913
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2845
+#: builtin/pack-objects.c:2915
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2847
+#: builtin/pack-objects.c:2917
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2849
+#: builtin/pack-objects.c:2919
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2852
+#: builtin/pack-objects.c:2922
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:2854
+#: builtin/pack-objects.c:2924
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:2856
+#: builtin/pack-objects.c:2926
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:2858
+#: builtin/pack-objects.c:2928
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:2860
+#: builtin/pack-objects.c:2930
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:2862
+#: builtin/pack-objects.c:2932
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2864
+#: builtin/pack-objects.c:2934
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:2993
+#: builtin/pack-objects.c:3061
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
@@ -10699,11 +11386,11 @@ msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
msgid "git prune [-n] [-v] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:128
+#: builtin/prune.c:106
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:130
+#: builtin/prune.c:109
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "окастряне на обектите по-стари от това ВРЕМЕ"
@@ -10728,9 +11415,9 @@ msgstr "Опции при сливане"
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:148 builtin/revert.c:101
+#: builtin/pull.c:148 builtin/rebase--helper.c:18 builtin/revert.c:120
msgid "allow fast-forward"
-msgstr "позволяване на тривиални сливания"
+msgstr "позволяване на превъртания"
#: builtin/pull.c:157
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
@@ -10804,7 +11491,7 @@ msgstr "За повече информация погледнете ръково
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:430 builtin/pull.c:435 git-rebase.sh:451
+#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:430 builtin/pull.c:435 git-rebase.sh:456
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
@@ -10857,7 +11544,7 @@ msgid ""
"commit %s."
msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
-"ви копие бе тривиално слято от подаване „%s“."
+"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
#: builtin/pull.c:843
#, c-format
@@ -10869,7 +11556,7 @@ msgid ""
"$ git reset --hard\n"
"to recover."
msgstr ""
-"Работното ви копие не може да бъде тривиално слято.\n"
+"Работното ви копие не може да бъде превъртяно.\n"
"След като запазите всичко необходимо посочено от командата:\n"
" $ git diff %s\n"
"изпълнете:\n"
@@ -10977,14 +11664,14 @@ msgstr ""
"Трябва да укажете коя версия да се изтласка, за обновяване на отдалечения "
"клон."
-#: builtin/push.c:242
+#: builtin/push.c:245
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Не сте указали версия за подаване, а настройката „push.default“ е "
"„nothing“ (нищо без изрично указана версия да не се изтласква)"
-#: builtin/push.c:249
+#: builtin/push.c:252
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -10998,7 +11685,7 @@ msgstr ""
"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:255
+#: builtin/push.c:258
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -11011,7 +11698,7 @@ msgstr ""
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:261
+#: builtin/push.c:264
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -11030,14 +11717,14 @@ msgstr ""
"страницата\n"
"от ръководството „git push --help“."
-#: builtin/push.c:268
+#: builtin/push.c:271
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr ""
"Изтласкването е отхвърлено, защото в отдалеченото хранилище съществува "
"етикет,\n"
"който ще припокриете с етикет от вашето хранилище."
-#: builtin/push.c:271
+#: builtin/push.c:274
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -11047,22 +11734,22 @@ msgstr ""
"указател, който вече сочи към обект, който не е подаване, както и тепърва\n"
"да го промените да сочи към подобен обект.\n"
-#: builtin/push.c:331
+#: builtin/push.c:334
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
-#: builtin/push.c:335
+#: builtin/push.c:338
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:366
+#: builtin/push.c:369
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:367
+#: builtin/push.c:370
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -11084,120 +11771,119 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:385
+#: builtin/push.c:388
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:386
+#: builtin/push.c:389
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:391
+#: builtin/push.c:394
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:392
+#: builtin/push.c:395
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:397
+#: builtin/push.c:400
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:515
+#: builtin/push.c:518
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:516 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:519 builtin/send-pack.c:162
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:517 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/push.c:520 builtin/send-pack.c:164
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:519
+#: builtin/push.c:522
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:520
+#: builtin/push.c:523
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:523 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:526 builtin/send-pack.c:165
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
-# FIXME double check this
-#: builtin/push.c:525 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:528 builtin/send-pack.c:179
msgid "refname>:<expect"
msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:526 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:529 builtin/send-pack.c:180
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:529
+#: builtin/push.c:532
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:531 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:534 builtin/send-pack.c:173
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:532 builtin/push.c:533 builtin/send-pack.c:158
-#: builtin/send-pack.c:159
+#: builtin/push.c:535 builtin/push.c:536 builtin/send-pack.c:159
+#: builtin/send-pack.c:160
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:534
+#: builtin/push.c:537
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:537
+#: builtin/push.c:540
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:539
+#: builtin/push.c:542
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:540
+#: builtin/push.c:543
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:546 builtin/send-pack.c:167
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:170
+#: builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:174
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:546
+#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:170
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/push.c:546
+#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:171
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/push.c:560
+#: builtin/push.c:563
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:562
+#: builtin/push.c:565
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
-#: builtin/push.c:579
+#: builtin/push.c:584
msgid "push options must not have new line characters"
-msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знок за нов ред"
+msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
-#: builtin/read-tree.c:37
+#: builtin/read-tree.c:40
msgid ""
"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
"[-u [--exclude-per-directory=<gitignore>] | -i]] [--no-sparse-checkout] [--"
@@ -11208,83 +11894,95 @@ msgstr ""
"checkout] [--index-output=ФАЙЛ] (--empty | УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_1 "
"[УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_2 [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО_3]])"
-#: builtin/read-tree.c:110
+#: builtin/read-tree.c:130
msgid "write resulting index to <file>"
msgstr "запазване на индекса в този ФАЙЛ"
-#: builtin/read-tree.c:113
+#: builtin/read-tree.c:133
msgid "only empty the index"
msgstr "само зануляване на индекса"
-#: builtin/read-tree.c:115
+#: builtin/read-tree.c:135
msgid "Merging"
msgstr "Сливане"
-#: builtin/read-tree.c:117
+#: builtin/read-tree.c:137
msgid "perform a merge in addition to a read"
msgstr "да се извърши и сливане след освен изчитането"
-#: builtin/read-tree.c:119
+#: builtin/read-tree.c:139
msgid "3-way merge if no file level merging required"
msgstr "тройно сливане, ако не се налага пофайлово сливане"
-#: builtin/read-tree.c:121
+#: builtin/read-tree.c:141
msgid "3-way merge in presence of adds and removes"
msgstr "тройно сливане при добавяне на добавяне и изтриване на файлове"
-#: builtin/read-tree.c:123
+#: builtin/read-tree.c:143
msgid "same as -m, but discard unmerged entries"
msgstr "същото като опцията „-m“, но неслетите обекти се пренебрегват"
-#: builtin/read-tree.c:124
+#: builtin/read-tree.c:144
msgid "<subdirectory>/"
msgstr "ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:125
+#: builtin/read-tree.c:145
msgid "read the tree into the index under <subdirectory>/"
msgstr "изчитане на дървото към индекса като да е в тази ПОДДИРЕКТОРИЯ/"
-#: builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/read-tree.c:148
msgid "update working tree with merge result"
msgstr "обновяване на работното дърво с резултата от сливането"
-#: builtin/read-tree.c:130
+#: builtin/read-tree.c:150
msgid "gitignore"
msgstr "ФАЙЛ_С_ИЗКЛЮЧЕНИЯ"
-#: builtin/read-tree.c:131
+#: builtin/read-tree.c:151
msgid "allow explicitly ignored files to be overwritten"
msgstr "позволяване на презаписването на изрично пренебрегваните файлове"
-#: builtin/read-tree.c:134
+#: builtin/read-tree.c:154
msgid "don't check the working tree after merging"
msgstr "без проверка на работното дърво след сливането"
-#: builtin/read-tree.c:135
+#: builtin/read-tree.c:155
msgid "don't update the index or the work tree"
msgstr "без обновяване и на индекса, и на работното дърво"
-#: builtin/read-tree.c:137
+#: builtin/read-tree.c:157
msgid "skip applying sparse checkout filter"
msgstr "без прилагане на филтъра за частично изтегляне"
-#: builtin/read-tree.c:139
+#: builtin/read-tree.c:159
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
-#: builtin/receive-pack.c:26
+#: builtin/rebase--helper.c:7
+msgid "git rebase--helper [<options>]"
+msgstr "git rebase--helper [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:19
+msgid "continue rebase"
+msgstr "продължаване на пребазирането"
+
+#: builtin/rebase--helper.c:21
+msgid "abort rebase"
+msgstr "преустановяване на пребазирането"
+
+#: builtin/receive-pack.c:27
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:793
+#: builtin/receive-pack.c:795
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
"with what you pushed, and will require 'git reset --hard' to match\n"
"the work tree to HEAD.\n"
"\n"
-"You can set 'receive.denyCurrentBranch' configuration variable to\n"
-"'ignore' or 'warn' in the remote repository to allow pushing into\n"
+"You can set the 'receive.denyCurrentBranch' configuration variable\n"
+"to 'ignore' or 'warn' in the remote repository to allow pushing into\n"
"its current branch; however, this is not recommended unless you\n"
"arranged to update its work tree to match what you pushed in some\n"
"other way.\n"
@@ -11297,7 +11995,7 @@ msgstr ""
"това, което сте изтласкали и за да приведете дървото към „HEAD“ ще трябва\n"
"да изпълните:\n"
"\n"
-" git reset --hard\n"
+" git reset --hard\n"
"\n"
"\n"
"За да позволите подобно изтласкване, в отдалеченото хранилище следва да\n"
@@ -11309,7 +12007,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:813
+#: builtin/receive-pack.c:815
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -11330,11 +12028,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1883
+#: builtin/receive-pack.c:1888
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1897
+#: builtin/receive-pack.c:1902
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -11436,7 +12134,6 @@ msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_Х
msgid "Updating %s"
msgstr "Обновяване на „%s“"
-# FIXME tabulator
#: builtin/remote.c:126
msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
@@ -11518,7 +12215,7 @@ msgstr "(съвпадащи)"
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:622 builtin/remote.c:757 builtin/remote.c:854
+#: builtin/remote.c:622 builtin/remote.c:757 builtin/remote.c:856
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
@@ -11528,7 +12225,6 @@ msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
-# FIXME tabulator
#: builtin/remote.c:659
#, c-format
msgid ""
@@ -11550,7 +12246,7 @@ msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:792
+#: builtin/remote.c:794
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -11564,141 +12260,140 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:806
+#: builtin/remote.c:808
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:907
+#: builtin/remote.c:909
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:910
+#: builtin/remote.c:912
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:912
+#: builtin/remote.c:914
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-#: builtin/remote.c:914
+#: builtin/remote.c:916
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:955
+#: builtin/remote.c:957
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:963
+#: builtin/remote.c:965
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:964
+#: builtin/remote.c:966
#, c-format
msgid "rebases onto remote %s"
msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:967
+#: builtin/remote.c:969
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:970
+#: builtin/remote.c:972
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:973
+#: builtin/remote.c:975
#, c-format
msgid "%-*s and with remote %s\n"
msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1016
+#: builtin/remote.c:1018
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1019
+#: builtin/remote.c:1021
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1023
+#: builtin/remote.c:1025
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1026
+#: builtin/remote.c:1028
msgid "fast-forwardable"
-msgstr "може да се слее тривиално"
+msgstr "може да се превърти"
-#: builtin/remote.c:1029
+#: builtin/remote.c:1031
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1036
+#: builtin/remote.c:1038
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1039
+#: builtin/remote.c:1041
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1043
+#: builtin/remote.c:1045
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1046
+#: builtin/remote.c:1048
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1114
+#: builtin/remote.c:1116
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1141
+#: builtin/remote.c:1143
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1142
+#: builtin/remote.c:1144
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1143 builtin/remote.c:1156 builtin/remote.c:1295
+#: builtin/remote.c:1145 builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1297
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
-# FIXME spaces betwen Push and URL
#. TRANSLATORS: the colon ':' should align with
#. the one in " Fetch URL: %s" translation
-#: builtin/remote.c:1154 builtin/remote.c:1156
+#: builtin/remote.c:1156 builtin/remote.c:1158
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1160 builtin/remote.c:1162
+#: builtin/remote.c:1160 builtin/remote.c:1162 builtin/remote.c:1164
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1158
+#: builtin/remote.c:1160
msgid "(not queried)"
msgstr "(без проверка)"
-#: builtin/remote.c:1160
+#: builtin/remote.c:1162
msgid "(unknown)"
msgstr "(непознат)"
-#: builtin/remote.c:1164
+#: builtin/remote.c:1166
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
@@ -11707,162 +12402,161 @@ msgstr ""
"хранилище\n"
" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1176
+#: builtin/remote.c:1178
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1179 builtin/remote.c:1205
+#: builtin/remote.c:1181 builtin/remote.c:1207
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1188
+#: builtin/remote.c:1190
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1196
+#: builtin/remote.c:1198
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1202
+#: builtin/remote.c:1204
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1223
+#: builtin/remote.c:1225
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1225
+#: builtin/remote.c:1227
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1240
+#: builtin/remote.c:1242
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1242
+#: builtin/remote.c:1244
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1252
+#: builtin/remote.c:1254
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1260
+#: builtin/remote.c:1262
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1262
+#: builtin/remote.c:1264
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1280
+#: builtin/remote.c:1282
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1281
+#: builtin/remote.c:1283
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1291
+#: builtin/remote.c:1293
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1292
+#: builtin/remote.c:1294
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1308
+#: builtin/remote.c:1310
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1311
+#: builtin/remote.c:1313
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1356
+#: builtin/remote.c:1358
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1419 builtin/remote.c:1473 builtin/remote.c:1541
+#: builtin/remote.c:1421 builtin/remote.c:1475 builtin/remote.c:1543
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1435
+#: builtin/remote.c:1437
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1442
+#: builtin/remote.c:1444
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1459
+#: builtin/remote.c:1461
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1461
+#: builtin/remote.c:1463
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1489
+#: builtin/remote.c:1491
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1515
+#: builtin/remote.c:1517
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1517
+#: builtin/remote.c:1519
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1519
+#: builtin/remote.c:1521
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-#: builtin/remote.c:1526
+#: builtin/remote.c:1528
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1567
+#: builtin/remote.c:1569
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1575
+#: builtin/remote.c:1577
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
-# FIXME CHECK MEANING
-#: builtin/remote.c:1577
+#: builtin/remote.c:1579
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1591
+#: builtin/remote.c:1593
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
-#: builtin/remote.c:1622
+#: builtin/remote.c:1624
#, c-format
msgid "Unknown subcommand: %s"
msgstr "Непозната подкоманда: %s"
@@ -11871,92 +12565,101 @@ msgstr "Непозната подкоманда: %s"
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:160
+#: builtin/repack.c:22
+msgid ""
+"Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes. Use\n"
+"--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
+msgstr ""
+"Постепенното препакетиране е несъвместимо с индекси на база битови маски. \n"
+"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
+"„pack.writebitmaps“."
+
+#: builtin/repack.c:166
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:162
+#: builtin/repack.c:168
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:165
+#: builtin/repack.c:171
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:167
+#: builtin/repack.c:173
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:169
+#: builtin/repack.c:175
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:171
+#: builtin/repack.c:177
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:174
+#: builtin/repack.c:180
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:176
+#: builtin/repack.c:182
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:177
+#: builtin/repack.c:183
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:178
+#: builtin/repack.c:184
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:180
+#: builtin/repack.c:186
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:182
+#: builtin/repack.c:188
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:183 builtin/repack.c:187
+#: builtin/repack.c:189 builtin/repack.c:193
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:184
+#: builtin/repack.c:190
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:186
+#: builtin/repack.c:192
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:188
+#: builtin/repack.c:194
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:190
+#: builtin/repack.c:196
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:200
+#: builtin/repack.c:206
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:204
+#: builtin/repack.c:210
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:391 builtin/worktree.c:115
+#: builtin/repack.c:400 builtin/worktree.c:115
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -11981,22 +12684,22 @@ msgstr "git replace -d ОБЕКТ…"
msgid "git replace [--format=<format>] [-l [<pattern>]]"
msgstr "git replace [--format=ФОРМАТ] [-l [ШАБЛОН]]"
-#: builtin/replace.c:325 builtin/replace.c:363 builtin/replace.c:391
+#: builtin/replace.c:330 builtin/replace.c:368 builtin/replace.c:396
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: builtin/replace.c:355
+#: builtin/replace.c:360
#, c-format
msgid "bad mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:357
+#: builtin/replace.c:362
#, c-format
msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
-#: builtin/replace.c:368
+#: builtin/replace.c:373
#, c-format
msgid ""
"original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -12005,45 +12708,45 @@ msgstr ""
"Първоначалното подаване „%s“ съдържа етикета при сливане „%s“, който е "
"изхвърлен, затова използвайте опцията „--edit“, а не „--graft“."
-#: builtin/replace.c:401
+#: builtin/replace.c:406
#, c-format
msgid "the original commit '%s' has a gpg signature."
msgstr "Първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG."
-#: builtin/replace.c:402
+#: builtin/replace.c:407
msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
msgstr "Подписът ще бъде премахнат в заменящото подаване!"
-#: builtin/replace.c:408
+#: builtin/replace.c:413
#, c-format
msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
msgstr "заменящото подаване за „%s“ не може да бъде записано"
-#: builtin/replace.c:432
+#: builtin/replace.c:437
msgid "list replace refs"
msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:433
+#: builtin/replace.c:438
msgid "delete replace refs"
msgstr "изтриване на указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:434
+#: builtin/replace.c:439
msgid "edit existing object"
msgstr "редактиране на съществуващ обект"
-#: builtin/replace.c:435
+#: builtin/replace.c:440
msgid "change a commit's parents"
msgstr "смяна на родителите на подаване"
-#: builtin/replace.c:436
+#: builtin/replace.c:441
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
-#: builtin/replace.c:437
+#: builtin/replace.c:442
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
-#: builtin/replace.c:438
+#: builtin/replace.c:443
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
@@ -12124,12 +12827,10 @@ msgstr "индекса и указателя „HEAD“, без работнот
msgid "reset only HEAD"
msgstr "само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво"
-# FIXME vs man page
#: builtin/reset.c:281 builtin/reset.c:283
msgid "reset HEAD, index and working tree"
msgstr "указателя „HEAD“, индекса и работното дърво"
-# FIXME vs man page
#: builtin/reset.c:285
msgid "reset HEAD but keep local changes"
msgstr "зануляване на указателя „HEAD“, но запазване на локалните промени"
@@ -12191,23 +12892,23 @@ msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-parse.c:386
+#: builtin/rev-parse.c:393
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:391
+#: builtin/rev-parse.c:398
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:393
+#: builtin/rev-parse.c:400
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:396
+#: builtin/rev-parse.c:403
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
-#: builtin/rev-parse.c:527
+#: builtin/rev-parse.c:534
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -12238,68 +12939,72 @@ msgstr "git cherry-pick [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ
msgid "git cherry-pick <subcommand>"
msgstr "git cherry-pick ПОДКОМАНДА"
-#: builtin/revert.c:71
+#: builtin/revert.c:89
#, c-format
msgid "%s: %s cannot be used with %s"
msgstr "%s: опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/revert.c:80
+#: builtin/revert.c:98
msgid "end revert or cherry-pick sequence"
msgstr "завършване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:81
+#: builtin/revert.c:99
msgid "resume revert or cherry-pick sequence"
msgstr "продължаване на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:82
+#: builtin/revert.c:100
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
msgstr "отмяна на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:83
+#: builtin/revert.c:101
msgid "don't automatically commit"
msgstr "без автоматично подаване"
-#: builtin/revert.c:84
+#: builtin/revert.c:102
msgid "edit the commit message"
msgstr "редактиране на съобщението при подаване"
-#: builtin/revert.c:87
-msgid "parent number"
+#: builtin/revert.c:105
+msgid "parent-number"
msgstr "номер на родителя"
-#: builtin/revert.c:89
+#: builtin/revert.c:106
+msgid "select mainline parent"
+msgstr "избор на основния родител"
+
+#: builtin/revert.c:108
msgid "merge strategy"
msgstr "стратегия на сливане"
-#: builtin/revert.c:90
+#: builtin/revert.c:109
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/revert.c:91
+#: builtin/revert.c:110
msgid "option for merge strategy"
msgstr "опция за стратегията на сливане"
-#: builtin/revert.c:100
+#: builtin/revert.c:119
msgid "append commit name"
msgstr "добавяне на името на подаването"
-#: builtin/revert.c:102
+#: builtin/revert.c:121
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "запазване на първоначално празните подавания"
-#: builtin/revert.c:103
+#: builtin/revert.c:122
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/revert.c:104
+#: builtin/revert.c:123
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:192
+#: builtin/revert.c:211
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:205
+#: builtin/revert.c:224
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
@@ -12307,31 +13012,7 @@ msgstr "неуспешно отбиране"
msgid "git rm [<options>] [--] <file>..."
msgstr "git rm [ОПЦИЯ…] [--] ФАЙЛ…"
-#: builtin/rm.c:65
-msgid ""
-"the following submodule (or one of its nested submodules)\n"
-"uses a .git directory:"
-msgid_plural ""
-"the following submodules (or one of their nested submodules)\n"
-"use a .git directory:"
-msgstr[0] ""
-"следният подмодул или някой от неговите подмодули използват директория на "
-"име\n"
-"„.git“:"
-msgstr[1] ""
-"следните подмодули или някои от техните подмодули използват директория на "
-"име\n"
-"„.git“:"
-
-#: builtin/rm.c:71
-msgid ""
-"\n"
-"(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its history)"
-msgstr ""
-"\n"
-"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-
-#: builtin/rm.c:230
+#: builtin/rm.c:205
msgid ""
"the following file has staged content different from both the\n"
"file and the HEAD:"
@@ -12347,7 +13028,7 @@ msgstr[1] ""
"съдържание и\n"
"различно от съответстващото на HEAD:"
-#: builtin/rm.c:235
+#: builtin/rm.c:210
msgid ""
"\n"
"(use -f to force removal)"
@@ -12355,13 +13036,13 @@ msgstr ""
"\n"
"(за принудително изтриване използвайте опцията „-f“)"
-#: builtin/rm.c:239
+#: builtin/rm.c:214
msgid "the following file has changes staged in the index:"
msgid_plural "the following files have changes staged in the index:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание в индекса:"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание в индекса:"
-#: builtin/rm.c:243 builtin/rm.c:254
+#: builtin/rm.c:218 builtin/rm.c:227
msgid ""
"\n"
"(use --cached to keep the file, or -f to force removal)"
@@ -12370,44 +13051,49 @@ msgstr ""
"(за запазване на файла използвайте опцията „--cached“, а за принудително\n"
"изтриване — „-f“)"
-#: builtin/rm.c:251
+#: builtin/rm.c:224
msgid "the following file has local modifications:"
msgid_plural "the following files have local modifications:"
msgstr[0] "следният файл е с променено съдържание"
msgstr[1] "следните файлове са с променено съдържание"
-#: builtin/rm.c:269
+#: builtin/rm.c:242
msgid "do not list removed files"
msgstr "да не се извеждат изтритите файлове"
-#: builtin/rm.c:270
+#: builtin/rm.c:243
msgid "only remove from the index"
msgstr "изтриване само от индекса"
-#: builtin/rm.c:271
+#: builtin/rm.c:244
msgid "override the up-to-date check"
msgstr "въпреки проверката за актуалността на съдържанието"
-#: builtin/rm.c:272
+#: builtin/rm.c:245
msgid "allow recursive removal"
msgstr "рекурсивно изтриване"
-#: builtin/rm.c:274
+#: builtin/rm.c:247
msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
msgstr ""
"изходният код да е 0, дори ако никой файл нe e напаснал с шаблона за "
"изтриване"
-#: builtin/rm.c:335
+#: builtin/rm.c:308
#, c-format
msgid "not removing '%s' recursively without -r"
msgstr "без използването на опцията „-r“ „%s“ няма да се изтрие рекурсивно"
-#: builtin/rm.c:374
+#: builtin/rm.c:347
#, c-format
msgid "git rm: unable to remove %s"
msgstr "git rm: „%s“ не може да се изтрие"
+#: builtin/rm.c:370
+#, c-format
+msgid "could not remove '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
+
#: builtin/send-pack.c:18
msgid ""
"git send-pack [--all | --mirror] [--dry-run] [--force] [--receive-pack=<git-"
@@ -12419,19 +13105,19 @@ msgstr ""
"pack=ПАКЕТ] [--verbose] [--thin] [--atomic] [ХОСТ:]ДИРЕКТОРИЯ [УКАЗАТЕЛ…]\n"
" опцията „--all“ и изричното посочване на УКАЗАТЕЛ са взаимно несъвместими."
-#: builtin/send-pack.c:160
+#: builtin/send-pack.c:161
msgid "remote name"
msgstr "име на отдалечено хранилище"
-#: builtin/send-pack.c:171
+#: builtin/send-pack.c:175
msgid "use stateless RPC protocol"
msgstr "използване на протокол без запазване на състоянието за RPC"
-#: builtin/send-pack.c:172
+#: builtin/send-pack.c:176
msgid "read refs from stdin"
msgstr "четене на указателите от стандартния вход"
-#: builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/send-pack.c:177
msgid "print status from remote helper"
msgstr "извеждане на състоянието от отдалечената помощна функция"
@@ -12439,23 +13125,27 @@ msgstr "извеждане на състоянието от отдалечена
msgid "git shortlog [<options>] [<revision-range>] [[--] [<path>...]]"
msgstr "git shortlog [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/shortlog.c:242
+#: builtin/shortlog.c:248
+msgid "Group by committer rather than author"
+msgstr "Групиране по подаващ, а не по автор"
+
+#: builtin/shortlog.c:250
msgid "sort output according to the number of commits per author"
msgstr "подредба на подаванията по броя подавания от автор"
-#: builtin/shortlog.c:244
+#: builtin/shortlog.c:252
msgid "Suppress commit descriptions, only provides commit count"
msgstr "Без описания на подаванията — да се показва само броя подавания"
-#: builtin/shortlog.c:246
+#: builtin/shortlog.c:254
msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
-#: builtin/shortlog.c:247
+#: builtin/shortlog.c:255
msgid "w[,i1[,i2]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ОТСТЪП_1[,ОТСТЪП_2]]"
-#: builtin/shortlog.c:248
+#: builtin/shortlog.c:256
msgid "Linewrap output"
msgstr ""
"Пренасяне на редовете до тази обща ШИРОЧИНА (76), с ОТСТЪП_1 (6) за първия "
@@ -12477,124 +13167,124 @@ msgstr ""
msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
msgstr "git show-branch (-g | --reflog)[=БРОЙ[,БАЗА]] [--list] [УКАЗАТЕЛ]"
-#: builtin/show-branch.c:375
+#: builtin/show-branch.c:374
#, c-format
msgid "ignoring %s; cannot handle more than %d ref"
msgid_plural "ignoring %s; cannot handle more than %d refs"
msgstr[0] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указател"
msgstr[1] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указатели"
-#: builtin/show-branch.c:541
+#: builtin/show-branch.c:536
#, c-format
msgid "no matching refs with %s"
msgstr "никой указател не съвпада с „%s“"
-#: builtin/show-branch.c:639
+#: builtin/show-branch.c:632
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане на следящите и локалните клони"
-#: builtin/show-branch.c:641
+#: builtin/show-branch.c:634
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "извеждане на следящите клони"
-#: builtin/show-branch.c:643
+#: builtin/show-branch.c:636
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "оцветяване на „*!+-“ според клоните"
-#: builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/show-branch.c:638
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ подавания от общия предшественик"
-#: builtin/show-branch.c:647
+#: builtin/show-branch.c:640
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "синоним на „more=-1“"
-#: builtin/show-branch.c:648
+#: builtin/show-branch.c:641
msgid "suppress naming strings"
msgstr "без низове за имената на клоните"
-#: builtin/show-branch.c:650
+#: builtin/show-branch.c:643
msgid "include the current branch"
msgstr "включване и на текущия клон"
-#: builtin/show-branch.c:652
+#: builtin/show-branch.c:645
msgid "name commits with their object names"
msgstr "именуване на подаванията с имената им на обекти"
-#: builtin/show-branch.c:654
+#: builtin/show-branch.c:647
msgid "show possible merge bases"
msgstr "извеждане на възможните бази за сливания"
-#: builtin/show-branch.c:656
+#: builtin/show-branch.c:649
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "извеждане на недостижимите указатели"
-#: builtin/show-branch.c:658
+#: builtin/show-branch.c:651
msgid "show commits in topological order"
msgstr "извеждане на подаванията в топологическа подредба"
-#: builtin/show-branch.c:661
+#: builtin/show-branch.c:654
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "извеждане само на подаванията, които не са от първия клон"
-#: builtin/show-branch.c:663
+#: builtin/show-branch.c:656
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "извеждане на сливанията, които могат да се достигнат само от един връх"
-#: builtin/show-branch.c:665
+#: builtin/show-branch.c:658
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr ""
"топологическа подредба, при запазване на подредбата по дата, доколкото е\n"
"възможно"
-#: builtin/show-branch.c:668
+#: builtin/show-branch.c:661
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "БРОЙ[,БАЗА]"
-#: builtin/show-branch.c:669
+#: builtin/show-branch.c:662
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "показване на най-много БРОЙ журнални записа с начало съответната БАЗА"
-#: builtin/show-branch.c:703
+#: builtin/show-branch.c:696
msgid ""
"--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
msgstr ""
"опцията „--reflog“ е несъвместима с опциите „--all“, „--remotes“, „--"
"independent“ и „--merge-base“"
-#: builtin/show-branch.c:727
+#: builtin/show-branch.c:720
msgid "no branches given, and HEAD is not valid"
msgstr "не е зададен клон, а указателят „HEAD“ е неправилен"
-#: builtin/show-branch.c:730
+#: builtin/show-branch.c:723
msgid "--reflog option needs one branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква точно едно име на клон"
-#: builtin/show-branch.c:733
+#: builtin/show-branch.c:726
#, c-format
msgid "only %d entry can be shown at one time."
msgid_plural "only %d entries can be shown at one time."
msgstr[0] "само %d запис може да бъде показан наведнъж."
msgstr[1] "само %d записа може да бъде показани наведнъж."
-#: builtin/show-branch.c:737
+#: builtin/show-branch.c:730
#, c-format
msgid "no such ref %s"
msgstr "такъв указател няма: %s"
-#: builtin/show-branch.c:829
+#: builtin/show-branch.c:814
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "не може да се обработи повече от %d указател."
msgstr[1] "не може да се обработят повече от %d указатели."
-#: builtin/show-branch.c:833
+#: builtin/show-branch.c:818
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "„%s“ е неправилен указател."
-#: builtin/show-branch.c:836
+#: builtin/show-branch.c:821
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "подаването „%s“ (%s) липсва"
@@ -12611,37 +13301,37 @@ msgstr ""
msgid "git show-ref --exclude-existing[=<pattern>]"
msgstr "git show-ref --exclude-existing[=ШАБЛОН]"
-#: builtin/show-ref.c:165
+#: builtin/show-ref.c:159
msgid "only show tags (can be combined with heads)"
msgstr "извеждане на етикетите (може да се комбинира с върховете)"
-#: builtin/show-ref.c:166
+#: builtin/show-ref.c:160
msgid "only show heads (can be combined with tags)"
msgstr "извеждане на върховете (може да се комбинира с етикетите)"
-#: builtin/show-ref.c:167
+#: builtin/show-ref.c:161
msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
msgstr "строга проверка на указателите, изисква се указател с пълен път"
-#: builtin/show-ref.c:170 builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/show-ref.c:164 builtin/show-ref.c:166
msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
msgstr "задължително извеждане и на указателя HEAD"
-#: builtin/show-ref.c:174
+#: builtin/show-ref.c:168
msgid "dereference tags into object IDs"
msgstr "да се извеждат идентификаторите на обектите-етикети"
-#: builtin/show-ref.c:176
+#: builtin/show-ref.c:170
msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ цифри от всяка сума по SHA1"
-#: builtin/show-ref.c:180
+#: builtin/show-ref.c:174
msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
msgstr ""
"без извеждане на резултатите на стандартния вход (полезно с опцията „--"
"verify“)"
-#: builtin/show-ref.c:182
+#: builtin/show-ref.c:176
msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
msgstr ""
"извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
@@ -12663,12 +13353,12 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:24 builtin/submodule--helper.c:1046
+#: builtin/submodule--helper.c:24 builtin/submodule--helper.c:1075
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:31 builtin/submodule--helper.c:1055
+#: builtin/submodule--helper.c:31 builtin/submodule--helper.c:1084
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
@@ -12678,95 +13368,103 @@ msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:282 builtin/submodule--helper.c:408
-#: builtin/submodule--helper.c:590
+#: builtin/submodule--helper.c:305 builtin/submodule--helper.c:630
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
-#: builtin/submodule--helper.c:287
+#: builtin/submodule--helper.c:310
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:329 builtin/submodule--helper.c:343
+#: builtin/submodule--helper.c:356 builtin/submodule--helper.c:380
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:369
+#: builtin/submodule--helper.c:395
+#, c-format
+msgid ""
+"could not lookup configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
+"authoritative upstream."
+msgstr ""
+"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
+"за себе си."
+
+#: builtin/submodule--helper.c:406
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:373
+#: builtin/submodule--helper.c:410
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:383
+#: builtin/submodule--helper.c:420
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:390
+#: builtin/submodule--helper.c:427
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:409
+#: builtin/submodule--helper.c:443
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:414
+#: builtin/submodule--helper.c:448
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper name [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:435
+#: builtin/submodule--helper.c:476
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:441
+#: builtin/submodule--helper.c:482
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:524 builtin/submodule--helper.c:527
+#: builtin/submodule--helper.c:565 builtin/submodule--helper.c:568
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:563
+#: builtin/submodule--helper.c:604
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:570
+#: builtin/submodule--helper.c:611
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:593
+#: builtin/submodule--helper.c:633
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:596
+#: builtin/submodule--helper.c:636
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:599
+#: builtin/submodule--helper.c:639
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:605
+#: builtin/submodule--helper.c:645
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:608 builtin/submodule--helper.c:964
+#: builtin/submodule--helper.c:648 builtin/submodule--helper.c:993
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:613
+#: builtin/submodule--helper.c:653
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -12774,99 +13472,85 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:638 builtin/submodule--helper.c:648
-#, c-format
-msgid "could not create directory '%s'"
-msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:644
+#: builtin/submodule--helper.c:684
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:660
-#, c-format
-msgid "cannot open file '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:665
-#, c-format
-msgid "could not close file %s"
-msgstr "файлът „%s“ не може да се затвори"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:672
+#: builtin/submodule--helper.c:699
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:726
+#: builtin/submodule--helper.c:764
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:730
+#: builtin/submodule--helper.c:768
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:756
+#: builtin/submodule--helper.c:793
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:777
+#: builtin/submodule--helper.c:814
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:913
+#: builtin/submodule--helper.c:942
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:924
+#: builtin/submodule--helper.c:953
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
-msgstr "Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се отказва"
+msgstr ""
+"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:945
+#: builtin/submodule--helper.c:974 builtin/submodule--helper.c:1162
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:948
+#: builtin/submodule--helper.c:977
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:952
+#: builtin/submodule--helper.c:981
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:956
+#: builtin/submodule--helper.c:985
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, ограничено до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:959
+#: builtin/submodule--helper.c:988
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:961
+#: builtin/submodule--helper.c:990
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:962
+#: builtin/submodule--helper.c:991
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:969
+#: builtin/submodule--helper.c:998
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:979
+#: builtin/submodule--helper.c:1008
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1050
+#: builtin/submodule--helper.c:1079
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -12875,11 +13559,24 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:1100
+#: builtin/submodule--helper.c:1163
+msgid "recurse into submodules"
+msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1169
+msgid "git submodule--helper embed-git-dir [<path>...]"
+msgstr "git submodule--helper name embed-git-dir [ПЪТ…]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1226
msgid "submodule--helper subcommand must be called with a subcommand"
msgstr "„submodule--helper“ трябва да се стартира с подкоманда"
-#: builtin/submodule--helper.c:1107
+#: builtin/submodule--helper.c:1233
+#, c-format
+msgid "%s doesn't support --super-prefix"
+msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1239
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -12924,35 +13621,30 @@ msgstr ""
msgid "git tag -d <tagname>..."
msgstr "git tag -d ЕТИКЕТ…"
-# FIXME tabulator
#: builtin/tag.c:25
msgid ""
-"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--points-at <object>]\n"
+"git tag -l [-n[<num>]] [--contains <commit>] [--no-contains <commit>] [--"
+"points-at <object>]\n"
"\t\t[--format=<format>] [--[no-]merged [<commit>]] [<pattern>...]"
msgstr ""
-"git tag -l [-nБРОЙ] [--contains ПОДАВАНЕ] [--points-at ОБЕКТ]\n"
+"git tag -l [-n[БРОЙ]] [--contains ПОДАВАНЕ] [--points-at ОБЕКТ]\n"
" [--format=ФОРМАТ] [--[no-]merged [ПОДАВАНЕ]] [ШАБЛОН…]"
#: builtin/tag.c:27
-msgid "git tag -v <tagname>..."
-msgstr "git tag -v ЕТИКЕТ…"
+msgid "git tag -v [--format=<format>] <tagname>..."
+msgstr "git tag -v [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:81
-#, c-format
-msgid "tag name too long: %.*s..."
-msgstr "името на етикета е твърде дълго: „%.*s“…"
-
-#: builtin/tag.c:86
+#: builtin/tag.c:83
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
-#: builtin/tag.c:101
+#: builtin/tag.c:99
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:117
+#: builtin/tag.c:128
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -12965,7 +13657,7 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:121
+#: builtin/tag.c:132
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -12980,138 +13672,142 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
"изтриете вие.\n"
-#: builtin/tag.c:199
+#: builtin/tag.c:210
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
-#: builtin/tag.c:201
+#: builtin/tag.c:212
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-#: builtin/tag.c:226
+#: builtin/tag.c:236
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:239
-msgid "tag header too big."
-msgstr "заглавната част на етикета е прекалено дълга."
-
-#: builtin/tag.c:275
+#: builtin/tag.c:282
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:281
+#: builtin/tag.c:289
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:339
+#: builtin/tag.c:397
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:341
+#: builtin/tag.c:399
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:343
+#: builtin/tag.c:401
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:344
+#: builtin/tag.c:402
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:346
+#: builtin/tag.c:404
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:348
+#: builtin/tag.c:406
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:350
+#: builtin/tag.c:408
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:352
+#: builtin/tag.c:410
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:356
+#: builtin/tag.c:414
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:357
+#: builtin/tag.c:415
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:358 builtin/update-ref.c:368
+#: builtin/tag.c:416 builtin/update-ref.c:368
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:360
+#: builtin/tag.c:418
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:361
+#: builtin/tag.c:419
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:362 builtin/tag.c:363
+#: builtin/tag.c:420 builtin/tag.c:422
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:364
+#: builtin/tag.c:421 builtin/tag.c:423
+msgid "print only tags that don't contain the commit"
+msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
+
+#: builtin/tag.c:424
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:365
+#: builtin/tag.c:425
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:370
+#: builtin/tag.c:430
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:399
+#: builtin/tag.c:469
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:419
-msgid "-n option is only allowed with -l."
-msgstr "Опцията „-n“ изисква опцията „-l“."
+#: builtin/tag.c:491
+msgid "-n option is only allowed in list mode"
+msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:421
-msgid "--contains option is only allowed with -l."
-msgstr "Опцията „-contains“ изисква опцията „-l“."
+#: builtin/tag.c:493
+msgid "--contains option is only allowed in list mode"
+msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:423
-msgid "--points-at option is only allowed with -l."
-msgstr "Опцията „-points-at“ изисква опцията „-l“."
+#: builtin/tag.c:495
+msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
+msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:425
-msgid "--merged and --no-merged option are only allowed with -l"
-msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват опцията „-l“."
+#: builtin/tag.c:497
+msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
+msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:433
+#: builtin/tag.c:499
+msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
+msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
+
+#: builtin/tag.c:510
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:452
+#: builtin/tag.c:529
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:458
+#: builtin/tag.c:535
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:463
+#: builtin/tag.c:540
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:491
+#: builtin/tag.c:570
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
@@ -13140,187 +13836,203 @@ msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
msgid "failed to delete file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/update-index.c:110 builtin/update-index.c:212
+#: builtin/update-index.c:110 builtin/update-index.c:216
#, c-format
msgid "failed to delete directory %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
-#: builtin/update-index.c:133
+#: builtin/update-index.c:135
#, c-format
msgid "Testing mtime in '%s' "
msgstr "Проверка на времето на промяна (mtime) на файла „%s“"
-#: builtin/update-index.c:145
+#: builtin/update-index.c:149
msgid "directory stat info does not change after adding a new file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"добавянето на нов файл"
-#: builtin/update-index.c:158
+#: builtin/update-index.c:162
msgid "directory stat info does not change after adding a new directory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"добавянето на нова директория"
-#: builtin/update-index.c:171
+#: builtin/update-index.c:175
msgid "directory stat info changes after updating a file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията се променя след "
"обновяването на нов файл"
-#: builtin/update-index.c:182
+#: builtin/update-index.c:186
msgid "directory stat info changes after adding a file inside subdirectory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията се променя след добавянето "
"на файл в поддиректория"
-#: builtin/update-index.c:193
+#: builtin/update-index.c:197
msgid "directory stat info does not change after deleting a file"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"изтриването на файл"
-#: builtin/update-index.c:206
+#: builtin/update-index.c:210
msgid "directory stat info does not change after deleting a directory"
msgstr ""
"информацията получена чрез „stat“ за директорията не се променя след "
"изтриването на директория"
-#: builtin/update-index.c:213
+#: builtin/update-index.c:217
msgid " OK"
msgstr " Добре"
-#: builtin/update-index.c:564
+#: builtin/update-index.c:568
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:919
+#: builtin/update-index.c:923
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:922
+#: builtin/update-index.c:926
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:925
+#: builtin/update-index.c:929
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:927
+#: builtin/update-index.c:931
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:929
+#: builtin/update-index.c:933
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:931
+#: builtin/update-index.c:935
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:934
+#: builtin/update-index.c:938
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:938
+#: builtin/update-index.c:942
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:942
+#: builtin/update-index.c:946
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:943
+#: builtin/update-index.c:947
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:952
+#: builtin/update-index.c:956
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:955
+#: builtin/update-index.c:959
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:958
+#: builtin/update-index.c:962
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:961
+#: builtin/update-index.c:965
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:964
+#: builtin/update-index.c:968
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:966
+#: builtin/update-index.c:970
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:968
+#: builtin/update-index.c:972
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:970
+#: builtin/update-index.c:974
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:974
+#: builtin/update-index.c:978
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:978
+#: builtin/update-index.c:982
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:982
+#: builtin/update-index.c:986
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:986
+#: builtin/update-index.c:990
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:989
+#: builtin/update-index.c:993
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:991
+#: builtin/update-index.c:995
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:999
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:997
+#: builtin/update-index.c:1001
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:999
+#: builtin/update-index.c:1003
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1001
+#: builtin/update-index.c:1005
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1003
+#: builtin/update-index.c:1007
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1119
+#: builtin/update-index.c:1107
+msgid ""
+"core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
+"enable split index"
+msgstr ""
+"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я или я "
+"изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
+
+#: builtin/update-index.c:1116
+msgid ""
+"core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
+"disable split index"
+msgstr ""
+"Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я или "
+"я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
+
+#: builtin/update-index.c:1127
msgid ""
"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
"to disable the untracked cache"
@@ -13328,11 +14040,11 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1123
+#: builtin/update-index.c:1131
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1131
+#: builtin/update-index.c:1139
msgid ""
"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
"to enable the untracked cache"
@@ -13340,7 +14052,7 @@ msgstr ""
"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1135
+#: builtin/update-index.c:1143
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
@@ -13391,7 +14103,7 @@ msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] ПОДАВАНЕ…"
msgid "print commit contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на подаването"
-#: builtin/verify-commit.c:73 builtin/verify-tag.c:35
+#: builtin/verify-commit.c:73 builtin/verify-tag.c:37
msgid "print raw gpg status output"
msgstr "извеждане на необработения изход от състоянието на „gpg“"
@@ -13407,11 +14119,11 @@ msgstr "извеждане на подробна информация"
msgid "show statistics only"
msgstr "извеждане само на статистиката"
-#: builtin/verify-tag.c:17
-msgid "git verify-tag [-v | --verbose] <tag>..."
-msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] ЕТИКЕТ…"
+#: builtin/verify-tag.c:18
+msgid "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=<format>] <tag>..."
+msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/verify-tag.c:34
+#: builtin/verify-tag.c:36
msgid "print tag contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
@@ -13435,93 +14147,105 @@ msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:42
+#: builtin/worktree.c:43
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:48
+#: builtin/worktree.c:49
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:53
+#: builtin/worktree.c:54
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:64
+#: builtin/worktree.c:65
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:80
+#: builtin/worktree.c:81
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
+#: builtin/worktree.c:128
+msgid "report pruned working trees"
+msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
+
+#: builtin/worktree.c:130
+msgid "expire working trees older than <time>"
+msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
+
#: builtin/worktree.c:204
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:236
+#: builtin/worktree.c:235
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:272
+#: builtin/worktree.c:274
#, c-format
msgid "Preparing %s (identifier %s)"
msgstr "Подготвяне на %s (идентификатор %s)"
-#: builtin/worktree.c:323
+#: builtin/worktree.c:328
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:325
+#: builtin/worktree.c:330
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:327
+#: builtin/worktree.c:332
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:329
+#: builtin/worktree.c:334
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:337
+#: builtin/worktree.c:335
+msgid "keep the new working tree locked"
+msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
+
+#: builtin/worktree.c:343
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:470
+#: builtin/worktree.c:478
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:482 builtin/worktree.c:515
+#: builtin/worktree.c:490 builtin/worktree.c:523
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:484 builtin/worktree.c:517
+#: builtin/worktree.c:492 builtin/worktree.c:525
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:489
+#: builtin/worktree.c:497
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:491
+#: builtin/worktree.c:499
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:519
+#: builtin/worktree.c:527
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
@@ -13546,20 +14270,20 @@ msgstr "само за изчистване на грешки"
msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
msgstr "git upload-repack [ОПЦИЯ…] ДИРЕКТОРИЯ"
-#: upload-pack.c:1028
+#: upload-pack.c:1040
msgid "quit after a single request/response exchange"
msgstr "изход след първоначалната размяна на заявка и отговор"
-#: upload-pack.c:1030
+#: upload-pack.c:1042
msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
msgstr "изход след първоначалната обява на указатели"
-#: upload-pack.c:1032
+#: upload-pack.c:1044
msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
msgstr ""
"да не се търси „ДИРЕКТОРИЯ/.git/“, ако ДИРЕКТОРИЯта не е под контрола на Git"
-#: upload-pack.c:1034
+#: upload-pack.c:1046
msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
msgstr "трансферът да се преустанови след този БРОЙ секунди"
@@ -13576,7 +14300,7 @@ msgstr ""
"другите потребители могат да получат достъп до кешираните ви пароли. За да\n"
"коригирате това, изпълнете:\n"
"\n"
-" chmod 0700 %s"
+" chmod 0700 %s"
#: credential-cache--daemon.c:271
msgid "print debugging messages to stderr"
@@ -13592,16 +14316,41 @@ msgstr ""
"наличните\n"
"ръководства. За помощ за специфична КОМАНДА ползвайте „git help КОМАНДА“, а "
"за\n"
-"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“."
+"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“.\n"
+"\n"
+"Български превод на книгата „Pro Git“ от Чакън и Страуб:\n"
+"http://i-can.eu/progit2-bg/progit.html"
-#: http.c:342
+#: http.c:336
+#, c-format
+msgid "negative value for http.postbuffer; defaulting to %d"
+msgstr ""
+"отрицателна стойност за „http.postbuffer“. Ще се ползва стандартната: %d"
+
+#: http.c:357
msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
msgstr "Управлението на делегирането не се поддържа от cURL < 7.22.0"
-#: http.c:351
+#: http.c:366
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
+#: http.c:1766
+#, c-format
+msgid ""
+"unable to update url base from redirection:\n"
+" asked for: %s\n"
+" redirect: %s"
+msgstr ""
+"базовият адрес не може да се обнови след пренасочване:\n"
+" ● заявен адрес: %s\n"
+" ● пренасочване: %s"
+
+#: remote-curl.c:323
+#, c-format
+msgid "redirecting to %s"
+msgstr "пренасочване към „%s“"
+
#: common-cmds.h:9
msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
@@ -13969,7 +14718,7 @@ msgstr "Вече е обновено до „$pretty_name“"
#: git-merge-octopus.sh:89
#, sh-format
msgid "Fast-forwarding to: $pretty_name"
-msgstr "Тривиално сливане до „$pretty_name“"
+msgstr "Превъртане до „$pretty_name“"
#: git-merge-octopus.sh:97
#, sh-format
@@ -13980,7 +14729,7 @@ msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
-#: git-rebase.sh:56
+#: git-rebase.sh:58
msgid ""
"When you have resolved this problem, run \"git rebase --continue\".\n"
"If you prefer to skip this patch, run \"git rebase --skip\" instead.\n"
@@ -13992,54 +14741,40 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: git-rebase.sh:156 git-rebase.sh:395
+#: git-rebase.sh:158 git-rebase.sh:397
#, sh-format
msgid "Could not move back to $head_name"
msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-#: git-rebase.sh:167
-msgid "Applied autostash."
-msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
-
-#: git-rebase.sh:170
+#: git-rebase.sh:172
#, sh-format
msgid "Cannot store $stash_sha1"
msgstr "„${stash_sha1}“ не може да бъде запазен"
-#: git-rebase.sh:171
-msgid ""
-"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
-"Your changes are safe in the stash.\n"
-"You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
-msgstr ""
-"Прилагането на автоматично скатаното доведе до конфликти. Промените ви са\n"
-"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
-"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-
-#: git-rebase.sh:210
+#: git-rebase.sh:212
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: git-rebase.sh:215
+#: git-rebase.sh:217
msgid "It looks like git-am is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: git-rebase.sh:356
+#: git-rebase.sh:358
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: git-rebase.sh:367
+#: git-rebase.sh:369
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: git-rebase.sh:374
+#: git-rebase.sh:376
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: git-rebase.sh:377
+#: git-rebase.sh:379
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -14047,7 +14782,7 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: git-rebase.sh:414
+#: git-rebase.sh:419
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -14068,106 +14803,106 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-rebase.sh:465
+#: git-rebase.sh:470
#, sh-format
msgid "invalid upstream $upstream_name"
msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-rebase.sh:489
+#: git-rebase.sh:494
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-rebase.sh:492 git-rebase.sh:496
+#: git-rebase.sh:497 git-rebase.sh:501
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-rebase.sh:501
+#: git-rebase.sh:506
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-rebase.sh:524
+#: git-rebase.sh:529
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch: $branch_name"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-rebase.sh:557
+#: git-rebase.sh:562
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: git-rebase.sh:562
+#: git-rebase.sh:567
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-rebase.sh:566
+#: git-rebase.sh:571
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: git-rebase.sh:586
+#: git-rebase.sh:591
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-rebase.sh:590
+#: git-rebase.sh:595
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-rebase.sh:601
+#: git-rebase.sh:606
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-rebase.sh:610
+#: git-rebase.sh:615
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-rebase.sh:620
+#: git-rebase.sh:625
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
-msgstr "Тривиално сливане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
+msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
-#: git-stash.sh:50
+#: git-stash.sh:53
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "Командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
-#: git-stash.sh:73
+#: git-stash.sh:94
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: git-stash.sh:88
+#: git-stash.sh:109
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:103
+#: git-stash.sh:124
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: git-stash.sh:123 git-stash.sh:136
+#: git-stash.sh:144 git-stash.sh:157
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:140
+#: git-stash.sh:161
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: git-stash.sh:143
+#: git-stash.sh:164
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
-#: git-stash.sh:156
+#: git-stash.sh:177
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:188
+#: git-stash.sh:209
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr ""
@@ -14183,7 +14918,7 @@ msgstr ""
#. $ git stash save --blah-blah 2>&1 | head -n 2
#. error: unknown option for 'stash save': --blah-blah
#. To provide a message, use git stash save -- '--blah-blah'
-#: git-stash.sh:238
+#: git-stash.sh:265
#, sh-format
msgid ""
"error: unknown option for 'stash save': $option\n"
@@ -14192,132 +14927,137 @@ msgstr ""
"грешка: командата „git stash save“ не поддържа опция „${option}“\n"
" За да зададете съобщение, изпълнете „git stash save -- '${option}'“"
-#: git-stash.sh:251
+#: git-stash.sh:278
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
-msgstr "Опциията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
+msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: git-stash.sh:259
+#: git-stash.sh:286
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: git-stash.sh:263
+#: git-stash.sh:291
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: git-stash.sh:267
+#: git-stash.sh:295
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:268
+#: git-stash.sh:296
#, sh-format
msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
msgstr ""
"Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
-#: git-stash.sh:285
+#: git-stash.sh:323
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: git-stash.sh:403
+#: git-stash.sh:471
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "непозната опция: ${opt}"
-#: git-stash.sh:416
+#: git-stash.sh:484
msgid "No stash found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: git-stash.sh:423
+#: git-stash.sh:491
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-#: git-stash.sh:438
+#: git-stash.sh:506
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-#: git-stash.sh:466
+#: git-stash.sh:534
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-stash.sh:477
+#: git-stash.sh:545
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-stash.sh:485
+#: git-stash.sh:553
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-stash.sh:489
+#: git-stash.sh:557
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-stash.sh:497
+#: git-stash.sh:565
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-stash.sh:499
+#: git-stash.sh:567
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:508
+#: git-stash.sh:576
msgid "Could not restore untracked files from stash"
msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от индекса"
-#: git-stash.sh:533
+#: git-stash.sh:601
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-stash.sh:548
+#: git-stash.sh:616
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е скатан."
-#: git-stash.sh:562
+#: git-stash.sh:630
msgid "The stash is kept in case you need it again."
msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново"
-#: git-stash.sh:571
+#: git-stash.sh:639
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-stash.sh:572
+#: git-stash.sh:640
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:580
+#: git-stash.sh:648
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: git-stash.sh:652
+#: git-stash.sh:727
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
-#: git-submodule.sh:184
+#: git-submodule.sh:181
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
-#: git-submodule.sh:194
+#: git-submodule.sh:191
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:211
+#: git-submodule.sh:210
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:215
+#: git-submodule.sh:213
+#, sh-format
+msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
+msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
+
+#: git-submodule.sh:218
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -14328,24 +15068,24 @@ msgstr ""
"${sm_path}\n"
"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-#: git-submodule.sh:233
+#: git-submodule.sh:236
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:235
+#: git-submodule.sh:238
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:243
+#: git-submodule.sh:246
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:245
+#: git-submodule.sh:248
#, sh-format
msgid ""
"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
@@ -14357,53 +15097,53 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ако искате да преизползвате тази директория на git, вместо да клонирате "
"отново\n"
-" $realrepo\n"
+" $realrepo\n"
"използвайте опцията „--force“. Ако локалната директория на git не е за\n"
"правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
"друго име като аргумент към опцията „--name“."
-#: git-submodule.sh:251
+#: git-submodule.sh:254
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:263
+#: git-submodule.sh:266
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:268
+#: git-submodule.sh:271
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:277
+#: git-submodule.sh:280
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:324
+#: git-submodule.sh:341
#, sh-format
msgid "Entering '$displaypath'"
msgstr "Влизане в „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:344
+#: git-submodule.sh:361
#, sh-format
msgid "Stopping at '$displaypath'; script returned non-zero status."
msgstr ""
"Спиране при „${displaypath}“ — изходният код от скрипта бе различен от 0."
-#: git-submodule.sh:415
+#: git-submodule.sh:432
#, sh-format
msgid "pathspec and --all are incompatible"
msgstr "указването на път е несъвместимо с опцията „--all“"
-#: git-submodule.sh:420
+#: git-submodule.sh:437
#, sh-format
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: git-submodule.sh:440
+#: git-submodule.sh:457
#, sh-format
msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory\n"
@@ -14412,51 +15152,51 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „${displaypath}“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: git-submodule.sh:448
+#: git-submodule.sh:465
#, sh-format
msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to "
"discard them"
msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „${displaypath}“ съдържа локални промени. "
-"Можете да ги пренебрегнете и отмените с опцията „-f“"
+"Можете да го отхвърлите с опцията „-f“"
-#: git-submodule.sh:451
+#: git-submodule.sh:468
#, sh-format
msgid "Cleared directory '$displaypath'"
msgstr "Директорията „${displaypath}“ е изчистена"
-#: git-submodule.sh:452
+#: git-submodule.sh:469
#, sh-format
msgid "Could not remove submodule work tree '$displaypath'"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „${displaypath}“ не може да "
"бъде изтрита"
-#: git-submodule.sh:455
+#: git-submodule.sh:472
#, sh-format
msgid "Could not create empty submodule directory '$displaypath'"
msgstr ""
"Празната директория за подмодула „${displaypath}“ не може да бъде създадена"
-#: git-submodule.sh:464
+#: git-submodule.sh:481
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) unregistered for path '$displaypath'"
msgstr ""
"Премахната е регистрацията на подмодул „${name}“, сочещ към адрес „${url}“, "
"за пътя „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:617
+#: git-submodule.sh:637
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:627
+#: git-submodule.sh:647
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:632
+#: git-submodule.sh:652
#, sh-format
msgid ""
"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
@@ -14465,107 +15205,107 @@ msgstr ""
"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
"липсва"
-#: git-submodule.sh:650
+#: git-submodule.sh:670
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:656
+#: git-submodule.sh:676
#, sh-format
msgid ""
"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
"Direct fetching of that commit failed."
msgstr ""
-"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е достанен, но не съдържа обекта със сума\n"
+"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е доставен, но не съдържа обекта със сума\n"
"„$sha1“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
-#: git-submodule.sh:663
+#: git-submodule.sh:683
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:664
+#: git-submodule.sh:684
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:668
+#: git-submodule.sh:688
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:669
+#: git-submodule.sh:689
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:674
+#: git-submodule.sh:694
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:675
+#: git-submodule.sh:695
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:680
+#: git-submodule.sh:700
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:681
+#: git-submodule.sh:701
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:712
+#: git-submodule.sh:732
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:820
+#: git-submodule.sh:840
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:872
+#: git-submodule.sh:892
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:892
+#: git-submodule.sh:912
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:895
+#: git-submodule.sh:915
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:898
+#: git-submodule.sh:918
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа никое от подаванията "
"„${sha1_src}“ и „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:1045
+#: git-submodule.sh:1064
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:1112
+#: git-submodule.sh:1136
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „${displaypath}“"
@@ -14638,11 +15378,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Може да промените подаването с командата:\n"
"\n"
-" git commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
+" git commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
"\n"
"След като привършите, продължете с командата:\n"
"\n"
-" git rebase --continue"
+" git rebase --continue"
#: git-rebase--interactive.sh:236
#, sh-format
@@ -14662,12 +15402,12 @@ msgstr ""
#: git-rebase--interactive.sh:369
#, sh-format
msgid "Fast-forward to $sha1"
-msgstr "Тривиално сливане до „$sha1“"
+msgstr "Превъртане до „$sha1“"
#: git-rebase--interactive.sh:371
#, sh-format
msgid "Cannot fast-forward to $sha1"
-msgstr "Не може да се слее тривиално до „$sha1“"
+msgstr "Не може да се превърти до „$sha1“"
#: git-rebase--interactive.sh:380
#, sh-format
@@ -14684,7 +15424,6 @@ msgstr "Подаването не може да се смачка: „$sha1“"
msgid "Error redoing merge $sha1"
msgstr "Грешка при повтарянето на сливането на „$sha1“"
-# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
#: git-rebase--interactive.sh:407
#, sh-format
msgid "Could not pick $sha1"
@@ -14707,26 +15446,22 @@ msgid_plural "This is a combination of $count commits."
msgstr[0] "Това е обединение от $count подаване."
msgstr[1] "Това е обединение от $count подавания."
-#: git-rebase--interactive.sh:440
+#: git-rebase--interactive.sh:441
#, sh-format
msgid "Cannot write $fixup_msg"
msgstr "Новото съобщение при подаване „$fixup_msg“ не може да бъде запазено"
-#: git-rebase--interactive.sh:443
+#: git-rebase--interactive.sh:444
msgid "This is a combination of 2 commits."
msgstr "Това е обединение от 2 подавания"
-#: git-rebase--interactive.sh:444
-msgid "This is the 1st commit message:"
-msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-
-#: git-rebase--interactive.sh:484 git-rebase--interactive.sh:527
-#: git-rebase--interactive.sh:530
+#: git-rebase--interactive.sh:485 git-rebase--interactive.sh:528
+#: git-rebase--interactive.sh:531
#, sh-format
msgid "Could not apply $sha1... $rest"
msgstr "Не може да се подаде $sha1… $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:558
+#: git-rebase--interactive.sh:559
#, sh-format
msgid ""
"Could not amend commit after successfully picking $sha1... $rest\n"
@@ -14742,31 +15477,31 @@ msgstr ""
"коригирате,\n"
"преди да можете да промените подаването."
-#: git-rebase--interactive.sh:573
+#: git-rebase--interactive.sh:574
#, sh-format
msgid "Stopped at $sha1_abbrev... $rest"
msgstr "Спиране при „$sha1_abbrev…“ $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:588
+#: git-rebase--interactive.sh:589
#, sh-format
msgid "Cannot '$squash_style' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „$squash_style“"
-#: git-rebase--interactive.sh:630
+#: git-rebase--interactive.sh:631
#, sh-format
msgid "Executing: $rest"
msgstr "В момента се изпълнява: $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:638
+#: git-rebase--interactive.sh:639
#, sh-format
msgid "Execution failed: $rest"
msgstr "Неуспешно изпълнение: $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:640
+#: git-rebase--interactive.sh:641
msgid "and made changes to the index and/or the working tree"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво"
-#: git-rebase--interactive.sh:642
+#: git-rebase--interactive.sh:643
msgid ""
"You can fix the problem, and then run\n"
"\n"
@@ -14777,7 +15512,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue"
#. TRANSLATORS: after these lines is a command to be issued by the user
-#: git-rebase--interactive.sh:655
+#: git-rebase--interactive.sh:656
#, sh-format
msgid ""
"Execution succeeded: $rest\n"
@@ -14790,27 +15525,27 @@ msgstr ""
"Остават още промени в индекса или работното дърво.\n"
"Трябва да ги подадете или скатаете и след това изпълнете:\n"
"\n"
-"\tgit rebase --continue"
+" git rebase --continue"
-#: git-rebase--interactive.sh:666
+#: git-rebase--interactive.sh:667
#, sh-format
msgid "Unknown command: $command $sha1 $rest"
msgstr "Непозната команда: $command $sha1 $rest"
-#: git-rebase--interactive.sh:667
+#: git-rebase--interactive.sh:668
msgid "Please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "Коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: git-rebase--interactive.sh:702
+#: git-rebase--interactive.sh:703
#, sh-format
msgid "Successfully rebased and updated $head_name."
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „$head_name“."
-#: git-rebase--interactive.sh:749
+#: git-rebase--interactive.sh:750
msgid "Could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "Излишните команди да отбиране не могат да бъдат прескочени"
-#: git-rebase--interactive.sh:907
+#: git-rebase--interactive.sh:908
#, sh-format
msgid ""
"Warning: the SHA-1 is missing or isn't a commit in the following line:\n"
@@ -14820,7 +15555,7 @@ msgstr ""
" - $line\n"
" липсва или не е представлява подаване"
-#: git-rebase--interactive.sh:940
+#: git-rebase--interactive.sh:941
#, sh-format
msgid ""
"Warning: the command isn't recognized in the following line:\n"
@@ -14829,11 +15564,11 @@ msgstr ""
"Предупреждение: непозната команда на ред:\n"
" - $line"
-#: git-rebase--interactive.sh:979
+#: git-rebase--interactive.sh:980
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: git-rebase--interactive.sh:1017
+#: git-rebase--interactive.sh:1018
msgid ""
"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
"Dropped commits (newer to older):"
@@ -14842,7 +15577,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):"
-#: git-rebase--interactive.sh:1025
+#: git-rebase--interactive.sh:1026
msgid ""
"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
"\n"
@@ -14857,7 +15592,7 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка)."
-#: git-rebase--interactive.sh:1036
+#: git-rebase--interactive.sh:1037
#, sh-format
msgid ""
"Unrecognized setting $check_level for option rebase.missingCommitsCheck. "
@@ -14867,7 +15602,7 @@ msgstr ""
"missingCommitsCheck“.\n"
"Настройката се прескача."
-#: git-rebase--interactive.sh:1053
+#: git-rebase--interactive.sh:1054
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
"continue'."
@@ -14875,16 +15610,16 @@ msgstr ""
"Можете да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase "
"--continue“ след това."
-#: git-rebase--interactive.sh:1054
+#: git-rebase--interactive.sh:1055
msgid "Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'."
msgstr ""
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“."
-#: git-rebase--interactive.sh:1078
+#: git-rebase--interactive.sh:1083
msgid "Could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "Указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: git-rebase--interactive.sh:1083
+#: git-rebase--interactive.sh:1088
#, sh-format
msgid ""
"You have staged changes in your working tree.\n"
@@ -14914,11 +15649,11 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:1100
+#: git-rebase--interactive.sh:1105
msgid "Error trying to find the author identity to amend commit"
msgstr "Не може да бъде открит автор за поправянето на подаването"
-#: git-rebase--interactive.sh:1105
+#: git-rebase--interactive.sh:1110
msgid ""
"You have uncommitted changes in your working tree. Please commit them\n"
"first and then run 'git rebase --continue' again."
@@ -14926,11 +15661,11 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: git-rebase--interactive.sh:1110 git-rebase--interactive.sh:1114
+#: git-rebase--interactive.sh:1115 git-rebase--interactive.sh:1119
msgid "Could not commit staged changes."
msgstr "Промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: git-rebase--interactive.sh:1138
+#: git-rebase--interactive.sh:1147
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -14944,33 +15679,33 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:1146 git-rebase--interactive.sh:1304
+#: git-rebase--interactive.sh:1155 git-rebase--interactive.sh:1313
msgid "Could not execute editor"
msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
-#: git-rebase--interactive.sh:1159
+#: git-rebase--interactive.sh:1168
#, sh-format
msgid "Could not checkout $switch_to"
msgstr "„$switch_to“ не може да се изтегли"
-#: git-rebase--interactive.sh:1164
+#: git-rebase--interactive.sh:1173
msgid "No HEAD?"
msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-#: git-rebase--interactive.sh:1165
+#: git-rebase--interactive.sh:1174
#, sh-format
msgid "Could not create temporary $state_dir"
msgstr "Временната директория „$state_dir“ не може да бъде създадена"
-#: git-rebase--interactive.sh:1167
+#: git-rebase--interactive.sh:1176
msgid "Could not mark as interactive"
msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
-#: git-rebase--interactive.sh:1177 git-rebase--interactive.sh:1182
+#: git-rebase--interactive.sh:1186 git-rebase--interactive.sh:1191
msgid "Could not init rewritten commits"
msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не може да бъде създаден"
-#: git-rebase--interactive.sh:1282
+#: git-rebase--interactive.sh:1291
#, sh-format
msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
@@ -14979,7 +15714,7 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
-#: git-rebase--interactive.sh:1287
+#: git-rebase--interactive.sh:1296
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -14989,7 +15724,7 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: git-rebase--interactive.sh:1294
+#: git-rebase--interactive.sh:1303
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Празните подавания са коментирани"
@@ -15059,3 +15794,907 @@ msgstr ""
#: git-sh-setup.sh:377
msgid "Unable to determine absolute path of git directory"
msgstr "Абсолютният път на работното дърво не може да се определи"
+
+#. TRANSLATORS: you can adjust this to align "git add -i" status menu
+#: git-add--interactive.perl:238
+#, perl-format
+msgid "%12s %12s %s"
+msgstr "%14s %14s %s"
+
+#: git-add--interactive.perl:239
+msgid "staged"
+msgstr "в индекса"
+
+#: git-add--interactive.perl:239
+msgid "unstaged"
+msgstr "извън индекса"
+
+#: git-add--interactive.perl:288 git-add--interactive.perl:313
+msgid "binary"
+msgstr "двоично"
+
+#: git-add--interactive.perl:297 git-add--interactive.perl:351
+msgid "nothing"
+msgstr "нищо"
+
+#: git-add--interactive.perl:333 git-add--interactive.perl:348
+msgid "unchanged"
+msgstr "няма промени"
+
+#: git-add--interactive.perl:644
+#, perl-format
+msgid "added %d path\n"
+msgid_plural "added %d paths\n"
+msgstr[0] "%d файл добавен\n"
+msgstr[1] "%d файла добавени\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:647
+#, perl-format
+msgid "updated %d path\n"
+msgid_plural "updated %d paths\n"
+msgstr[0] "%d файл обновен\n"
+msgstr[1] "%d файла обновени\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:650
+#, perl-format
+msgid "reverted %d path\n"
+msgid_plural "reverted %d paths\n"
+msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
+msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:653
+#, perl-format
+msgid "touched %d path\n"
+msgid_plural "touched %d paths\n"
+msgstr[0] "%d файл засегнат\n"
+msgstr[1] "%d файла засегнати\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:662
+msgid "Update"
+msgstr "Обновяване"
+
+#: git-add--interactive.perl:674
+msgid "Revert"
+msgstr "Отмяна"
+
+#: git-add--interactive.perl:697
+#, perl-format
+msgid "note: %s is untracked now.\n"
+msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:708
+msgid "Add untracked"
+msgstr "Добавяне на неследени"
+
+#: git-add--interactive.perl:714
+msgid "No untracked files.\n"
+msgstr "Няма неследени файлове.\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1030
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
+"marked for staging."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде "
+"незабавно\n"
+"добавено към индекса"
+
+#: git-add--interactive.perl:1033
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
+"marked for stashing."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде "
+"незабавно\n"
+"скътано"
+
+#: git-add--interactive.perl:1036
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
+"marked for unstaging."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде "
+"незабавно\n"
+"извадено от индекса."
+
+#: git-add--interactive.perl:1039 git-add--interactive.perl:1048
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
+"marked for applying."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде "
+"незабавно\n"
+"набелязано за прилагане."
+
+#: git-add--interactive.perl:1042 git-add--interactive.perl:1045
+msgid ""
+"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
+"marked for discarding."
+msgstr ""
+"Ако кръпката може да се приложи чисто, редактираното парче ще бъде "
+"незабавно\n"
+"набелязано за зануляване."
+
+#: git-add--interactive.perl:1058
+#, perl-format
+msgid "failed to open hunk edit file for writing: %s"
+msgstr "файлът за редактиране на парчето код не може да бъде отворен: „%s“"
+
+#: git-add--interactive.perl:1059
+msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
+msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1065
+#, perl-format
+msgid ""
+"---\n"
+"To remove '%s' lines, make them ' ' lines (context).\n"
+"To remove '%s' lines, delete them.\n"
+"Lines starting with %s will be removed.\n"
+msgstr ""
+"———\n"
+"За да пропуснете редовете започващи с „%s“ — заменете знака със „ “ (стават "
+"контекст)\n"
+"За да пропуснете редовете започващи с „%s“ — изтрийте ги.\n"
+"Редовете, които започват с „%s“ ще бъдат пропуснати.\n"
+
+#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
+#: git-add--interactive.perl:1073
+msgid ""
+"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
+"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
+"aborted and the hunk is left unchanged.\n"
+msgstr ""
+"Ако е невъзможно чисто прилагане на кода, ще може пак да редактирате. Ако\n"
+"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
+"редактирането — отказано.\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1087
+#, perl-format
+msgid "failed to open hunk edit file for reading: %s"
+msgstr ""
+"файлът за редактиране на парчето код не може да бъде отворен за четене: „%s“"
+
+#. TRANSLATORS: do not translate [y/n]
+#. The program will only accept that input
+#. at this point.
+#. Consider translating (saying "no" discards!) as
+#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
+#. of the word "no" does not start with n.
+#: git-add--interactive.perl:1178
+msgid ""
+"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
+msgstr ""
+"Редактираното парче не може да се приложи. Да се продължи ли с "
+"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
+"„n“ (не)? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1187
+msgid ""
+"y - stage this hunk\n"
+"n - do not stage this hunk\n"
+"q - quit; do not stage this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - stage this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not stage this hunk or any of the later hunks in the file"
+msgstr ""
+"y — добавяне на парчето в индекса\n"
+"n — без добавяне на парчето в индекса\n"
+"q — изход, без добавяне на това и всички оставащи парчета от файла\n"
+"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
+"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса"
+
+#: git-add--interactive.perl:1193
+msgid ""
+"y - stash this hunk\n"
+"n - do not stash this hunk\n"
+"q - quit; do not stash this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - stash this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not stash this hunk or any of the later hunks in the file"
+msgstr ""
+"y — скатаване на парчето\n"
+"n — без скатаване на парчето\n"
+"q — изход, без скатаване на това и всички оставащи парчета\n"
+"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
+"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла"
+
+#: git-add--interactive.perl:1199
+msgid ""
+"y - unstage this hunk\n"
+"n - do not unstage this hunk\n"
+"q - quit; do not unstage this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - unstage this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not unstage this hunk or any of the later hunks in the file"
+msgstr ""
+"y — изваждане на парчето от индекса\n"
+"n — без изваждане на парчето от индекса\n"
+"q — изход, без изваждане на това и всички оставащи парчета от индекса\n"
+"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
+"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса"
+
+#: git-add--interactive.perl:1205
+msgid ""
+"y - apply this hunk to index\n"
+"n - do not apply this hunk to index\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file"
+msgstr ""
+"y — прилагане на парчето към индекса\n"
+"n — без прилагане на парчето към индекса\n"
+"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета към индекса\n"
+"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
+"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса"
+
+#: git-add--interactive.perl:1211
+msgid ""
+"y - discard this hunk from worktree\n"
+"n - do not discard this hunk from worktree\n"
+"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file"
+msgstr ""
+"y — премахване на парчето от работното дърво\n"
+"n — без премахване на парчето от работното дърво\n"
+"q — изход, без премахване на това и всички оставащи парчета от работното "
+"дърво\n"
+"a — премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
+"дърво\n"
+"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
+"дърво"
+
+#: git-add--interactive.perl:1217
+msgid ""
+"y - discard this hunk from index and worktree\n"
+"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
+"q - quit; do not discard this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - discard this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not discard this hunk or any of the later hunks in the file"
+msgstr ""
+"y — премахване на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"n — без премахване на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"q — изход, без премахване на това и всички оставащи парчета от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"a — премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво"
+
+#: git-add--interactive.perl:1223
+msgid ""
+"y - apply this hunk to index and worktree\n"
+"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file"
+msgstr ""
+"y — прилагане на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"n — без прилагане на парчето от индекса и работното дърво\n"
+"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво\n"
+"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
+"работното дърво"
+
+#: git-add--interactive.perl:1232
+msgid ""
+"g - select a hunk to go to\n"
+"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
+"j - leave this hunk undecided, see next undecided hunk\n"
+"J - leave this hunk undecided, see next hunk\n"
+"k - leave this hunk undecided, see previous undecided hunk\n"
+"K - leave this hunk undecided, see previous hunk\n"
+"s - split the current hunk into smaller hunks\n"
+"e - manually edit the current hunk\n"
+"? - print help\n"
+msgstr ""
+"g — избор към кое парче да се премине\n"
+"/ — търсене на парче, напасващо към даден регулярен израз\n"
+"j — без решение за парчето, към следващото парче без решение\n"
+"J — без решение за парчето, към следващото парче\n"
+"k — без решение за парчето, към предишното парче без решение\n"
+"K — без решение за парчето, към предишното парче\n"
+"s — разделяне на текущото парче на по-малки\n"
+"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
+"? — извеждане не помощта\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1263
+msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
+msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1264
+msgid "Apply them to the worktree anyway? "
+msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1267
+msgid "Nothing was applied.\n"
+msgstr "Нищо не е приложено.\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1278
+#, perl-format
+msgid "ignoring unmerged: %s\n"
+msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1287
+msgid "Only binary files changed.\n"
+msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1289
+msgid "No changes.\n"
+msgstr "Няма промени.\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1297
+msgid "Patch update"
+msgstr "Обновяване на кръпка"
+
+#: git-add--interactive.perl:1349
+#, perl-format
+msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1350
+#, perl-format
+msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1351
+#, perl-format
+msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1354
+#, perl-format
+msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1355
+#, perl-format
+msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1356
+#, perl-format
+msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1359
+#, perl-format
+msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1360
+#, perl-format
+msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1361
+#, perl-format
+msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1364
+#, perl-format
+msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1365
+#, perl-format
+msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1366
+#, perl-format
+msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1369
+#, perl-format
+msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d,/"
+"%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1370
+#, perl-format
+msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1371
+#, perl-format
+msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1374
+#, perl-format
+msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
+"n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1375
+#, perl-format
+msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1376
+#, perl-format
+msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1379
+#, perl-format
+msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
+"q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1380
+#, perl-format
+msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr ""
+"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1381
+#, perl-format
+msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d,/%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1484
+msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
+msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1486
+msgid "go to which hunk? "
+msgstr "към кое парче да се придвижи? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1495
+#, perl-format
+msgid "Invalid number: '%s'\n"
+msgstr "Неправилен номер: „%s“\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1500
+#, perl-format
+msgid "Sorry, only %d hunk available.\n"
+msgid_plural "Sorry, only %d hunks available.\n"
+msgstr[0] "Има само %d парче.\n"
+msgstr[1] "Има само %d парчета.\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1526
+msgid "search for regex? "
+msgstr "да се търси с регулярен израз? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1539
+#, perl-format
+msgid "Malformed search regexp %s: %s\n"
+msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1549
+msgid "No hunk matches the given pattern\n"
+msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1561 git-add--interactive.perl:1583
+msgid "No previous hunk\n"
+msgstr "Няма друго парче преди това\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1570 git-add--interactive.perl:1589
+msgid "No next hunk\n"
+msgstr "Няма друго парче след това\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1597
+#, perl-format
+msgid "Split into %d hunk.\n"
+msgid_plural "Split into %d hunks.\n"
+msgstr[0] "Разделяне на %d парче.\n"
+msgstr[1] "Разделяне на %d парчета.\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1649
+msgid "Review diff"
+msgstr "Преглед на разликата"
+
+#. TRANSLATORS: please do not translate the command names
+#. 'status', 'update', 'revert', etc.
+#: git-add--interactive.perl:1668
+msgid ""
+"status - show paths with changes\n"
+"update - add working tree state to the staged set of changes\n"
+"revert - revert staged set of changes back to the HEAD version\n"
+"patch - pick hunks and update selectively\n"
+"diff - view diff between HEAD and index\n"
+"add untracked - add contents of untracked files to the staged set of "
+"changes\n"
+msgstr ""
+"status — извеждане на пътищата с промените\n"
+"update — добавяне на състоянието на работното дърво към промените в\n"
+" индекса\n"
+"revert — отмяна на промените в индекса към състоянието сочено от "
+"„HEAD“\n"
+"patch — избиране на парчета код и обновяване поединично\n"
+"diff — извеждане на разликата между състоянието на соченото от "
+"„HEAD“\n"
+" и индекса\n"
+"add untracked — добавяне на неследените файлове към промените в индекса\n"
+
+#: git-add--interactive.perl:1685 git-add--interactive.perl:1690
+#: git-add--interactive.perl:1693 git-add--interactive.perl:1700
+#: git-add--interactive.perl:1704 git-add--interactive.perl:1710
+msgid "missing --"
+msgstr "„--“ липсва"
+
+#: git-add--interactive.perl:1706
+#, perl-format
+msgid "unknown --patch mode: %s"
+msgstr "неизвестна стратегия за прилагане на кръпка: „%s“"
+
+#: git-add--interactive.perl:1712 git-add--interactive.perl:1718
+#, perl-format
+msgid "invalid argument %s, expecting --"
+msgstr "указан е неправилен аргумент „%s“, а се очаква „--“."
+
+#: git-send-email.perl:121
+msgid "local zone differs from GMT by a non-minute interval\n"
+msgstr ""
+"разликата между местния часови пояс и GMT съдържа дробна част от минута\n"
+"\n"
+
+#: git-send-email.perl:128 git-send-email.perl:134
+msgid "local time offset greater than or equal to 24 hours\n"
+msgstr "разликата между местния часовия пояс и GMT е 24 часа или повече\n"
+
+#: git-send-email.perl:202 git-send-email.perl:208
+msgid "the editor exited uncleanly, aborting everything"
+msgstr ""
+"текстовият редактор приключи работата с грешка, всичко се преустановява"
+
+#: git-send-email.perl:282
+#, perl-format
+msgid ""
+"'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
+msgstr "„%s“ съдържа временна версия на подготвяното е-писмо.\n"
+
+#: git-send-email.perl:287
+#, perl-format
+msgid "'%s.final' contains the composed email.\n"
+msgstr "„%s.final“ съдържа подготвеното е-писмо.\n"
+
+#: git-send-email.perl:305
+msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
+msgstr "опцията „--dump-aliases“ е несъвместима с другите опции\n"
+
+#: git-send-email.perl:368 git-send-email.perl:623
+msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
+msgstr "Командата „git format-patch“ не може да се изпълни извън хранилище\n"
+
+#: git-send-email.perl:437
+#, perl-format
+msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
+msgstr "Непознато поле за опцията „--suppress-cc“: „%s“\n"
+
+#: git-send-email.perl:466
+#, perl-format
+msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
+msgstr "Непозната стойност за „--confirm“: %s\n"
+
+#: git-send-email.perl:498
+#, perl-format
+msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
+msgstr ""
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: синоними за sendmail съдържащи кавички („\"“) не се "
+"поддържат: %s\n"
+
+#: git-send-email.perl:500
+#, perl-format
+msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
+msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „:include:“ не се поддържа: %s\n"
+
+#: git-send-email.perl:502
+#, perl-format
+msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
+msgstr ""
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пренасочвания „/file“ или „|pipe“ не се поддържат: %s\n"
+
+#: git-send-email.perl:507
+#, perl-format
+msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
+msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: редът за „sendmail“ не е разпознат: %s\n"
+
+#: git-send-email.perl:589
+#, perl-format
+msgid ""
+"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
+"to produce patches for. Please disambiguate by...\n"
+"\n"
+" * Saying \"./%s\" if you mean a file; or\n"
+" * Giving --format-patch option if you mean a range.\n"
+msgstr ""
+"Файлът „%s“ съществува, но името може да означава и диапазон от подавания,\n"
+"за който да се създадат кръпки. Може изрично да укажете значението като:\n"
+"\n"
+" ● укажете „./%s“ за файл;\n"
+" ● използвате опцията „--format-patch“ за диапазон.\n"
+
+#: git-send-email.perl:610
+#, perl-format
+msgid "Failed to opendir %s: %s"
+msgstr "Директорията „%s“ не може да се отвори: %s"
+
+#: git-send-email.perl:634
+#, perl-format
+msgid ""
+"fatal: %s: %s\n"
+"warning: no patches were sent\n"
+msgstr ""
+"ФАТАЛНА ГРЕШКА: %s: %s\n"
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не са пратени никакви кръпки\n"
+
+#: git-send-email.perl:645
+msgid ""
+"\n"
+"No patch files specified!\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Не са указани кръпки!\n"
+"\n"
+
+#: git-send-email.perl:658
+#, perl-format
+msgid "No subject line in %s?"
+msgstr "В „%s“ липсва тема"
+
+#: git-send-email.perl:668
+#, perl-format
+msgid "Failed to open for writing %s: %s"
+msgstr "„%s“ не може да се отвори за запис: %s"
+
+#: git-send-email.perl:678
+msgid ""
+"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
+"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
+"for the patch you are writing.\n"
+"\n"
+"Clear the body content if you don't wish to send a summary.\n"
+msgstr ""
+"Редовете започващи с „GIT:“ ще бъдат прескачани.\n"
+"Добре е да включите статистика на разликите или някаква таблица на "
+"съдържанието\n"
+"на подготвяната кръпка.\n"
+"\n"
+"Изтрийте всичко, ако не искате да изпратите обобщаващо писмо.\n"
+
+#: git-send-email.perl:701
+#, perl-format
+msgid "Failed to open %s.final: %s"
+msgstr "„%s.final“ не може да се отвори: %s"
+
+#: git-send-email.perl:704
+#, perl-format
+msgid "Failed to open %s: %s"
+msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
+
+#: git-send-email.perl:739
+msgid "To/Cc/Bcc fields are not interpreted yet, they have been ignored\n"
+msgstr ""
+"Полетата „To“/„Cc“/„Bcc“ все още не се интерпретират. Те бяха прескочени\n"
+
+#: git-send-email.perl:748
+msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
+msgstr "Обобщаващото писмо е празно и се прескача\n"
+
+#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
+#: git-send-email.perl:780
+#, perl-format
+msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
+msgstr "Сигурни ли сте, че искате да ползвате „%s“ [y/N]? "
+
+#: git-send-email.perl:809
+msgid ""
+"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
+"Encoding.\n"
+msgstr ""
+"Следните файлове са 8 битови, но не са с обявена заглавна част „Content-"
+"Transfer-Encoding“.\n"
+
+#: git-send-email.perl:814
+msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
+msgstr "Кое 8 битово кодиране се ползва [стандартно: UTF-8]? "
+
+#: git-send-email.perl:822
+#, perl-format
+msgid ""
+"Refusing to send because the patch\n"
+"\t%s\n"
+"has the template subject '*** SUBJECT HERE ***'. Pass --force if you really "
+"want to send.\n"
+msgstr ""
+"Нищо няма да се прати, защото кръпката\n"
+" %s\n"
+"все още е с шаблонното заглавие „*** SUBJECT HERE ***“. Ползвайте опцията\n"
+"„--force“, ако сте сигурни, че точно това искате да изпратите.\n"
+
+#: git-send-email.perl:841
+msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
+msgstr "На кой да се пратят е-писмата (незадължително поле)"
+
+#: git-send-email.perl:859
+#, perl-format
+msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
+msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ е синоним на себе си\n"
+
+#: git-send-email.perl:871
+msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
+msgstr ""
+"Идентификатор на съобщение „Message-ID“, което да се използва за обявяването "
+"на отговор „In-Reply-To“ (незадължително поле)"
+
+#: git-send-email.perl:921 git-send-email.perl:929
+#, perl-format
+msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
+msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „%s“\n"
+
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
+#. translation. The program will only accept English input
+#. at this point.
+#: git-send-email.perl:933
+msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
+msgstr ""
+"Какво да се направи с този адрес? „q“ (спиране), „d“ (изтриване), "
+"„e“ (редактиране): "
+
+#: git-send-email.perl:1234
+#, perl-format
+msgid "CA path \"%s\" does not exist"
+msgstr "Пътят към сертификат „%s“ не съществува."
+
+#: git-send-email.perl:1309
+msgid ""
+" The Cc list above has been expanded by additional\n"
+" addresses found in the patch commit message. By default\n"
+" send-email prompts before sending whenever this occurs.\n"
+" This behavior is controlled by the sendemail.confirm\n"
+" configuration setting.\n"
+"\n"
+" For additional information, run 'git send-email --help'.\n"
+" To retain the current behavior, but squelch this message,\n"
+" run 'git config --global sendemail.confirm auto'.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+" Към списъка с получателите („Cc“) са добавени и другите\n"
+" адреси на е-поща, които са упоменати в съобщението за\n"
+" подаване на кръпката. Стандартно командата „send-email“\n"
+" пита за това преди изпращане. Можете да премените това\n"
+" поведение чрез настройката „sendemail.confirm“.\n"
+"\n"
+" Командата „git send-email --help“ предоставя още\n"
+" информация. За да запазите текущото поведение и да не\n"
+" получавате повече това съобщение, изпълнете:\n"
+" „git config --global sendemail.confirm auto“.\n"
+"\n"
+
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [q] [a] in your
+#. translation. The program will only accept English input
+#. at this point.
+#: git-send-email.perl:1324
+msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[q]uit|[a]ll): "
+msgstr ""
+"Изпращане на е-писмото? „y“ (да), „n“ (не), „q“ (изход), „a“ (всичко): "
+
+#: git-send-email.perl:1327
+msgid "Send this email reply required"
+msgstr "Изискване на отговор към това е-писмо"
+
+#: git-send-email.perl:1353
+msgid "The required SMTP server is not properly defined."
+msgstr "Сървърът за SMTP не е настроен правилно."
+
+#: git-send-email.perl:1397
+#, perl-format
+msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
+msgstr "Сървърът не поддържа „STARTTLS“! %s"
+
+#: git-send-email.perl:1403
+msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
+msgstr ""
+"Подсистемата за SMTP не може да се инициализира. Проверете настройките и "
+"използвайте опцията: „--smtp-debug“."
+
+#: git-send-email.perl:1421
+#, perl-format
+msgid "Failed to send %s\n"
+msgstr "„%s“ не може да бъде изпратен\n"
+
+#: git-send-email.perl:1424
+#, perl-format
+msgid "Dry-Sent %s\n"
+msgstr "Проба за изпращане на „%s“\n"
+
+#: git-send-email.perl:1424
+#, perl-format
+msgid "Sent %s\n"
+msgstr "Изпращане на „%s“\n"
+
+#: git-send-email.perl:1426
+msgid "Dry-OK. Log says:\n"
+msgstr "Успех при пробата. От журнала:\n"
+
+#: git-send-email.perl:1426
+msgid "OK. Log says:\n"
+msgstr "Успех. От журнала:\n"
+
+#: git-send-email.perl:1438
+msgid "Result: "
+msgstr "Резултат: "
+
+#: git-send-email.perl:1441
+msgid "Result: OK\n"
+msgstr "Резултат: успех\n"
+
+#: git-send-email.perl:1454
+#, perl-format
+msgid "can't open file %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
+
+#: git-send-email.perl:1501 git-send-email.perl:1521
+#, perl-format
+msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
+msgstr "(mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
+
+#: git-send-email.perl:1507
+#, perl-format
+msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
+msgstr "(mbox) Добавяне на „до: %s“ от ред „%s“\n"
+
+#: git-send-email.perl:1555
+#, perl-format
+msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
+msgstr "(не-mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
+
+#: git-send-email.perl:1578
+#, perl-format
+msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
+msgstr "(тяло) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
+
+#: git-send-email.perl:1676
+#, perl-format
+msgid "(%s) Could not execute '%s'"
+msgstr "(%s) Не може да бъде се изпълни „%s“"
+
+#: git-send-email.perl:1683
+#, perl-format
+msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
+msgstr "(%s) Добавяне на „%s: %s“ от: „%s“\n"
+
+#: git-send-email.perl:1687
+#, perl-format
+msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
+msgstr "(%s) програмният канал не може да се затвори за изпълнението на „%s“"
+
+#: git-send-email.perl:1714
+msgid "cannot send message as 7bit"
+msgstr "съобщението не може да се изпрати чрез 7 битови знаци"
+
+#: git-send-email.perl:1722
+msgid "invalid transfer encoding"
+msgstr "неправилно кодиране за пренос"
+
+#: git-send-email.perl:1741 git-send-email.perl:1792 git-send-email.perl:1802
+#, perl-format
+msgid "unable to open %s: %s\n"
+msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s\n"
+
+#: git-send-email.perl:1744
+#, perl-format
+msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
+msgstr "„%s“: кръпката съдържа ред с над 988 знака"
+
+#: git-send-email.perl:1760
+#, perl-format
+msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
+msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение за архивен файл: „%s“.\n"
+
+#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
+#: git-send-email.perl:1764
+#, perl-format
+msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
+msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 1b48a9e..40c5159 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -1,4 +1,3 @@
-
# Catalan translations for Git.
# Copyright (C) 2014 Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the Git package.
@@ -9,8 +8,10 @@
#
# Anglès | Català
# -----------------+---------------------------------
+# ahead | davant per
# amend | esmenar
# broken | malmès
+# delta | diferència
# dry | simulació
# deprecated | en desús
# hunk | tros
@@ -36,15 +37,12 @@
# stage | «stage»
# squash | «squash»
# unstage | «unstage»
-
-
-
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Git\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-18 01:00+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-16 19:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-05 09:35+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-07 19:55+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan\n"
"Language: ca\n"
@@ -97,7 +95,7 @@ msgstr ""
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
-#: advice.c:114 builtin/merge.c:1206
+#: advice.c:114 builtin/merge.c:1185
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
@@ -369,7 +367,7 @@ msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "no es pot agafar %s"
-#: apply.c:3381 apply.c:3392 apply.c:3438 setup.c:248
+#: apply.c:3381 apply.c:3392 apply.c:3438 setup.c:253
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
@@ -493,7 +491,7 @@ msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en el HEAD actual"
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
-#: apply.c:4081 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
+#: apply.c:4081 builtin/checkout.c:252 builtin/reset.c:135
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí '%s'"
@@ -571,7 +569,7 @@ msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
-#: apply.c:4531 builtin/fetch.c:737 builtin/fetch.c:986
+#: apply.c:4531 builtin/fetch.c:739 builtin/fetch.c:988
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no es pot obrir %s"
@@ -599,26 +597,26 @@ msgstr "entrada no reconeguda"
msgid "unable to read index file"
msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
-#: apply.c:4824
+#: apply.c:4823
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "no es pot obrir el pedaç '%s': %s"
-#: apply.c:4849
+#: apply.c:4850
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "s'ha omès %d error d'espai en blanc"
msgstr[1] "s'han omès %d errors d'espai en blanc"
-#: apply.c:4855 apply.c:4870
+#: apply.c:4856 apply.c:4871
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
-#: apply.c:4863
+#: apply.c:4864
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -627,138 +625,138 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
-#: apply.c:4879 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:391
+#: apply.c:4880 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:391
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
-#: apply.c:4910 apply.c:4913 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
-#: builtin/clone.c:95 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
-#: builtin/submodule--helper.c:281 builtin/submodule--helper.c:591
-#: builtin/submodule--helper.c:594 builtin/submodule--helper.c:960
-#: builtin/submodule--helper.c:963 builtin/submodule--helper.c:1104
+#: apply.c:4911 apply.c:4914 builtin/am.c:2276 builtin/am.c:2279
+#: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
+#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
+#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
+#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
#: git-add--interactive.perl:239
msgid "path"
msgstr "camí"
-#: apply.c:4911
+#: apply.c:4912
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
-#: apply.c:4914
+#: apply.c:4915
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
-#: apply.c:4916 builtin/am.c:2286
+#: apply.c:4917 builtin/am.c:2285
msgid "num"
msgstr "número"
-#: apply.c:4917
+#: apply.c:4918
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr ""
"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
"tradicionals"
-#: apply.c:4920
+#: apply.c:4921
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
-#: apply.c:4922
+#: apply.c:4923
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr ""
"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
-#: apply.c:4926
+#: apply.c:4927
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
-#: apply.c:4928
+#: apply.c:4929
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
-#: apply.c:4930
+#: apply.c:4931
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
-#: apply.c:4932
+#: apply.c:4933
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
-#: apply.c:4934
+#: apply.c:4935
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
-#: apply.c:4936
+#: apply.c:4937
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
-#: apply.c:4938
+#: apply.c:4939
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
-#: apply.c:4940
+#: apply.c:4941
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
-#: apply.c:4942
+#: apply.c:4943
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
-#: apply.c:4945 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:507
+#: apply.c:4946 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:515
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
-#: apply.c:4947
+#: apply.c:4948
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
-#: apply.c:4948 builtin/am.c:2265
+#: apply.c:4949 builtin/am.c:2264
msgid "action"
msgstr "acció"
-#: apply.c:4949
+#: apply.c:4950
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr ""
"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
-#: apply.c:4952 apply.c:4955
+#: apply.c:4953 apply.c:4956
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
-#: apply.c:4958
+#: apply.c:4959
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "aplica el pedaç al revés"
-#: apply.c:4960
+#: apply.c:4961
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "no esperis almenys una línia de context"
-#: apply.c:4962
+#: apply.c:4963
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
-#: apply.c:4964
+#: apply.c:4965
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "permet trossos encavalcants"
-#: apply.c:4965 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
+#: apply.c:4966 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:651
-#: builtin/log.c:1860 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:114
+#: builtin/log.c:1867 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:134
msgid "be verbose"
msgstr "sigues detallat"
-#: apply.c:4967
+#: apply.c:4968
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
-#: apply.c:4970
+#: apply.c:4971
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
-#: apply.c:4972 builtin/am.c:2274
+#: apply.c:4973 builtin/am.c:2273
msgid "root"
msgstr "arrel"
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4974
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
@@ -781,103 +779,108 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
-#: archive.c:344 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:300
+#: archive.c:332 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:300
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "l'especificació de camí '%s' no ha coincidit amb cap fitxer"
-#: archive.c:429
+#: archive.c:417
msgid "fmt"
msgstr "format"
-#: archive.c:429
+#: archive.c:417
msgid "archive format"
msgstr "format d'arxiu"
-#: archive.c:430 builtin/log.c:1429
+#: archive.c:418 builtin/log.c:1436
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
-#: archive.c:431
+#: archive.c:419
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
-#: archive.c:432 builtin/blame.c:2607 builtin/blame.c:2608 builtin/config.c:59
-#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:1054
-#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:541 builtin/ls-files.c:544
-#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:109
+#: archive.c:420 builtin/blame.c:2598 builtin/blame.c:2599 builtin/config.c:60
+#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:1061
+#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
+#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:129
#: parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "fitxer"
-#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:421 builtin/archive.c:89
msgid "write the archive to this file"
msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
-#: archive.c:435
+#: archive.c:423
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
-#: archive.c:436
+#: archive.c:424
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
-#: archive.c:437
+#: archive.c:425
msgid "store only"
msgstr "només emmagatzema"
-#: archive.c:438
+#: archive.c:426
msgid "compress faster"
msgstr "comprimeix més ràpidament"
-#: archive.c:446
+#: archive.c:434
msgid "compress better"
msgstr "comprimeix millor"
-#: archive.c:449
+#: archive.c:437
msgid "list supported archive formats"
msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
-#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85 builtin/clone.c:88
-#: builtin/submodule--helper.c:603 builtin/submodule--helper.c:969
+#: archive.c:439 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:106
+#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
msgid "repo"
msgstr "dipòsit"
-#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:440 builtin/archive.c:91
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
-#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
+#: archive.c:441 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
msgid "command"
msgstr "ordre"
-#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:442 builtin/archive.c:93
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
-#: archive.c:461
+#: archive.c:449
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Opció inesperada --remote"
-#: archive.c:463
+#: archive.c:451
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "L'opció --exec només es pot usar junt amb --remote"
-#: archive.c:465
+#: archive.c:453
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Opció inesperada --output"
-#: archive.c:487
+#: archive.c:475
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Format d'arxiu desconegut '%s'"
-#: archive.c:494
+#: archive.c:482
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Paràmetre no admès per al format '%s': -%d"
-#: attr.c:263
+#: attr.c:212
+#, , c-format
+msgid "%.*s is not a valid attribute name"
+msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
+
+#: attr.c:408
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
"Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -885,27 +888,27 @@ msgstr ""
"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
-#: bisect.c:441
+#: bisect.c:444
#, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer '%s'"
-#: bisect.c:446
+#: bisect.c:449
#, c-format
msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer '%s': %s"
-#: bisect.c:655
+#: bisect.c:657
#, c-format
msgid "We cannot bisect more!\n"
msgstr "No podem bisecar més!\n"
-#: bisect.c:708
+#: bisect.c:710
#, c-format
msgid "Not a valid commit name %s"
msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
-#: bisect.c:732
+#: bisect.c:734
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is bad.\n"
@@ -914,7 +917,7 @@ msgstr ""
"La base de fusió %s és errònia.\n"
"Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
-#: bisect.c:737
+#: bisect.c:739
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is new.\n"
@@ -923,7 +926,7 @@ msgstr ""
"La base de fusió %s és nova.\n"
"La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
-#: bisect.c:742
+#: bisect.c:744
#, c-format
msgid ""
"The merge base %s is %s.\n"
@@ -932,7 +935,7 @@ msgstr ""
"La base de fusió %s és %s.\n"
"Això vol dir que la primera comissió '%s' és entre %s i [%s].\n"
-#: bisect.c:750
+#: bisect.c:752
#, c-format
msgid ""
"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -943,7 +946,7 @@ msgstr ""
"git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
"Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
-#: bisect.c:763
+#: bisect.c:765
#, c-format
msgid ""
"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -955,45 +958,45 @@ msgstr ""
"i %s.\n"
"Continuem de totes maneres."
-#: bisect.c:798
+#: bisect.c:800
#, c-format
msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
-#: bisect.c:849
+#: bisect.c:851
#, c-format
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "es necessita una revisió %s"
-#: bisect.c:866 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:262
+#: bisect.c:868 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:255
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer '%s'"
-#: bisect.c:917
+#: bisect.c:919
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer '%s'"
-#: bisect.c:947
+#: bisect.c:949
msgid "reading bisect refs failed"
msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
-#: bisect.c:967
+#: bisect.c:969
#, c-format
msgid "%s was both %s and %s\n"
msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
-#: bisect.c:975
+#: bisect.c:977
#, c-format
msgid ""
"No testable commit found.\n"
"Maybe you started with bad path parameters?\n"
msgstr ""
-"No s'ha trobat cap comissió probable.\n"
+"No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
"Potser heu començat amb paràmetres de camí dolents?\n"
-#: bisect.c:994
+#: bisect.c:996
#, c-format
msgid "(roughly %d step)"
msgid_plural "(roughly %d steps)"
@@ -1002,7 +1005,7 @@ msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
#. "(roughly %d steps)" translation
-#: bisect.c:998
+#: bisect.c:1000
#, c-format
msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
@@ -1150,7 +1153,7 @@ msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: '%s'."
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "'%s' ja s'ha agafat a '%s'"
-#: branch.c:363
+#: branch.c:364
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "La HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
@@ -1165,7 +1168,7 @@ msgstr "'%s' no sembla un fitxer de farcell v2"
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:87 sequencer.c:1331 sequencer.c:1752 builtin/commit.c:777
+#: bundle.c:87 sequencer.c:1341 sequencer.c:1767 builtin/commit.c:777
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s'"
@@ -1174,10 +1177,10 @@ msgstr "no s'ha pogut obrir '%s'"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
-#: bundle.c:163 ref-filter.c:1499 sequencer.c:1154 sequencer.c:2290
-#: builtin/blame.c:2820 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:348
-#: builtin/log.c:890 builtin/log.c:1340 builtin/log.c:1666 builtin/log.c:1909
-#: builtin/merge.c:360 builtin/shortlog.c:177
+#: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2321
+#: builtin/blame.c:2811 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:353
+#: builtin/log.c:897 builtin/log.c:1347 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1916
+#: builtin/merge.c:359 builtin/shortlog.c:176
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
@@ -1216,7 +1219,7 @@ msgstr "El rev-list s'ha mort"
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència '%s'"
-#: bundle.c:443 builtin/log.c:165 builtin/log.c:1572 builtin/shortlog.c:282
+#: bundle.c:443 builtin/log.c:170 builtin/log.c:1579 builtin/shortlog.c:281
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
@@ -1239,8 +1242,8 @@ msgstr "L'index-pack s'ha mort"
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
-#: commit.c:40 sequencer.c:1564 builtin/am.c:421 builtin/am.c:457
-#: builtin/am.c:1493 builtin/am.c:2127
+#: commit.c:40 sequencer.c:1579 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455
+#: builtin/am.c:1489 builtin/am.c:2126
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
@@ -1250,7 +1253,7 @@ msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s no és una comissió!"
-#: commit.c:1514
+#: commit.c:1511
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1265,138 +1268,157 @@ msgstr ""
msgid "memory exhausted"
msgstr "memòria esgotada"
-#: config.c:518
+#: config.c:191
+msgid "relative config include conditionals must come from files"
+msgstr ""
+
+#: config.c:711
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
-#: config.c:522
+#: config.c:715
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
-#: config.c:526
+#: config.c:719
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
-#: config.c:530
+#: config.c:723
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
-#: config.c:534
+#: config.c:727
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
-#: config.c:538
+#: config.c:731
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
-#: config.c:657
+#: config.c:859
msgid "out of range"
msgstr "fora de rang"
-#: config.c:657
+#: config.c:859
msgid "invalid unit"
msgstr "unitat no vàlida"
-#: config.c:663
+#: config.c:865
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni '%s' per '%s': %s"
-#: config.c:668
+#: config.c:870
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric erroni '%s' per '%s' en el blob %s: %s"
-#: config.c:671
+#: config.c:873
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en el fitxer %s: %s"
-#: config.c:674
+#: config.c:876
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en l'entrada estàndard: %s"
-#: config.c:677
+#: config.c:879
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric '%s' erroni' per '%s' en el blob de submòdul "
"%s: %s"
-#: config.c:680
+#: config.c:882
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr ""
"valor de configuració numèric '%s' erroni per '%s' en la línia d'ordres %s: "
"%s"
-#: config.c:683
+#: config.c:885
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "valor de configuració numèric dolent '%s' per '%s' en %s: %s"
-#: config.c:770
+#: config.c:980
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: '%s'"
-#: config.c:865 config.c:876
+#: config.c:1075 config.c:1086
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de zlib dolent %d"
-#: config.c:993
+#: config.c:1203
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
-#: config.c:1149
+#: config.c:1359
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
-#: config.c:1339
+#: config.c:1557
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
-#: config.c:1389
+#: config.c:1611
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
-#: config.c:1743
+#: config.c:1970
+#, c-format
+msgid "Invalid %s: '%s'"
+msgstr "%s no vàlid: %s"
+
+#: config.c:1991
+#, c-format
+msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
+msgstr ""
+
+#: config.c:2017
+#, c-format
+msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
+msgstr ""
+
+#: config.c:2028
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "no s'ha pogut analitzar '%s' de la configuració de la línia d'ordres"
-#: config.c:1745
+#: config.c:2030
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "variable de configuració '%s' errònia en el fitxer '%s' a la línia %d"
-#: config.c:1804
+#: config.c:2089
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "%s té múltiples valors"
-#: config.c:2225 config.c:2450
+#: config.c:2423 config.c:2648
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "ha fallat fstat a %s"
-#: config.c:2343
+#: config.c:2541
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut establir '%s' a '%s'"
-#: config.c:2345
+#: config.c:2543 builtin/remote.c:774
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "no s'ha pogut desestablir '%s'"
@@ -1572,20 +1594,20 @@ msgstr ""
"S'han trobat errors en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
"%s"
-#: diff.c:3085
+#: diff.c:3102
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
-#: diff.c:3411
+#: diff.c:3428
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mutualment exclusius"
-#: diff.c:3501
+#: diff.c:3518
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
-#: diff.c:3664
+#: diff.c:3681
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -1594,22 +1616,22 @@ msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
"%s"
-#: diff.c:3678
+#: diff.c:3695
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: '%s'"
-#: diff.c:4696
+#: diff.c:4719
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr "s'ha omès la detecció de canvi de nom a causa de massa fitxers."
-#: diff.c:4699
+#: diff.c:4722
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
-#: diff.c:4702
+#: diff.c:4725
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -1617,187 +1639,212 @@ msgstr ""
"potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar "
"l'ordre."
-#: dir.c:1862
+#: dir.c:1899
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "s'ha produït un error en obtenir el nombre i la informació del nucli"
-#: dir.c:1981
+#: dir.c:2018
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr ""
"La memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació."
-#: dir.c:2759
+#: dir.c:2776 dir.c:2781
+#, c-format
+msgid "could not create directories for %s"
+msgstr "no s'ha pogut crear directoris per %s"
+
+#: dir.c:2806
#, c-format
msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut migrar el directori de '%s' a '%s'"
-#: fetch-pack.c:213
+#: entry.c:280
+#, c-format
+msgid "could not stat file '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut fer «stat» sobre el fitxer '%s'"
+
+#: fetch-pack.c:249
msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
-#: fetch-pack.c:225
+#: fetch-pack.c:261
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git fetch-pack: ACK/NAK esperat, EOF rebut"
-#: fetch-pack.c:243
+#: fetch-pack.c:280 builtin/archive.c:63
+#, c-format
+msgid "remote error: %s"
+msgstr "error remot: %s"
+
+#: fetch-pack.c:281
#, c-format
msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
msgstr "git fetch-pack: ACK/NAK esperat, '%s' rebut"
-#: fetch-pack.c:295
+#: fetch-pack.c:333
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "--stateless-rpc requereix multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:381
+#: fetch-pack.c:419
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "línia de shallow no vàlida: %s"
-#: fetch-pack.c:387
+#: fetch-pack.c:425
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "línia d'unshallow no vàlida: %s"
-#: fetch-pack.c:389
+#: fetch-pack.c:427
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "objecte no trobat: %s"
-#: fetch-pack.c:392
+#: fetch-pack.c:430
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "error en objecte: %s"
-#: fetch-pack.c:394
+#: fetch-pack.c:432
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "no s'ha trobat cap shallow: %s"
-#: fetch-pack.c:397
+#: fetch-pack.c:435
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
-#: fetch-pack.c:436
+#: fetch-pack.c:474
#, c-format
msgid "got %s %d %s"
msgstr "%s %d %s rebut"
-#: fetch-pack.c:450
+#: fetch-pack.c:488
#, c-format
msgid "invalid commit %s"
msgstr "comissió no vàlida %s"
-#: fetch-pack.c:483
+#: fetch-pack.c:521
msgid "giving up"
msgstr "s'està rendint"
-#: fetch-pack.c:493 progress.c:235
+#: fetch-pack.c:531 progress.c:235
msgid "done"
msgstr "fet"
-#: fetch-pack.c:505
+#: fetch-pack.c:543
#, c-format
msgid "got %s (%d) %s"
msgstr "s'ha rebut %s (%d) %s"
-#: fetch-pack.c:551
+#: fetch-pack.c:589
#, c-format
msgid "Marking %s as complete"
msgstr "S'està marcant %s com a complet"
-#: fetch-pack.c:697
+#: fetch-pack.c:737
#, c-format
msgid "already have %s (%s)"
msgstr "ja es té %s (%s)"
-#: fetch-pack.c:735
+#: fetch-pack.c:775
msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
msgstr "fetch-pack: no s'ha pogut bifurcar del demultiplexor de banda lateral"
-#: fetch-pack.c:743
+#: fetch-pack.c:783
msgid "protocol error: bad pack header"
msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
-#: fetch-pack.c:799
+#: fetch-pack.c:839
#, c-format
msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
msgstr "fetch-pack: no es pot bifurcar de %s"
-#: fetch-pack.c:815
+#: fetch-pack.c:855
#, c-format
msgid "%s failed"
msgstr "%s ha fallat"
-#: fetch-pack.c:817
+#: fetch-pack.c:857
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "error en demultiplexor de banda lateral"
-#: fetch-pack.c:844
+#: fetch-pack.c:884
msgid "Server does not support shallow clients"
msgstr "El servidor no permet clients superficials"
-#: fetch-pack.c:848
+#: fetch-pack.c:888
msgid "Server supports multi_ack_detailed"
msgstr "El servidor accepta multi_ack_detailed"
-#: fetch-pack.c:851
+#: fetch-pack.c:891
msgid "Server supports no-done"
msgstr "El servidor accepta no-done"
-#: fetch-pack.c:857
+#: fetch-pack.c:897
msgid "Server supports multi_ack"
msgstr "El servidor accepta multi_ack"
-#: fetch-pack.c:861
+#: fetch-pack.c:901
msgid "Server supports side-band-64k"
msgstr "El servidor accepta side-band-64k"
-#: fetch-pack.c:865
+#: fetch-pack.c:905
msgid "Server supports side-band"
msgstr "El servidor accepta banda lateral"
-#: fetch-pack.c:869
+#: fetch-pack.c:909
msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-tip-sha1-in-want"
-#: fetch-pack.c:873
+#: fetch-pack.c:913
msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
msgstr "El servidor accepta allow-reachable-sha1-in-want"
-#: fetch-pack.c:883
+#: fetch-pack.c:923
msgid "Server supports ofs-delta"
msgstr "El servidor accepta ofs-delta"
-#: fetch-pack.c:890
+#: fetch-pack.c:930
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "La versió del servidor és %.*s"
-#: fetch-pack.c:896
+#: fetch-pack.c:936
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "El servidor no admet --shallow-since"
-#: fetch-pack.c:900
+#: fetch-pack.c:940
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "El servidor no admet --shallow-exclude"
-#: fetch-pack.c:902
+#: fetch-pack.c:942
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "El servidor no admet --deepen"
-#: fetch-pack.c:913
+#: fetch-pack.c:953
msgid "no common commits"
msgstr "cap comissió en comú"
-#: fetch-pack.c:925
+#: fetch-pack.c:965
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: l'obtenció ha fallat."
-#: fetch-pack.c:1087
+#: fetch-pack.c:1127
msgid "no matching remote head"
msgstr "no hi ha cap HEAD remot coincident"
+#: fetch-pack.c:1149
+#, c-format
+msgid "no such remote ref %s"
+msgstr "no existeix la referència remota %s"
+
+#: fetch-pack.c:1152
+#, c-format
+msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
+msgstr "El servidor no permet sol·licitar objectes no anunciats %s"
+
#: gpg-interface.c:185
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg ha fallat en signar les dades"
@@ -1816,17 +1863,17 @@ msgstr "s'ha produït un error en escriure la signatura separada a '%s'"
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "ignora el color invàlid '%.*s' en log.graphColors"
-#: grep.c:1794
+#: grep.c:1796
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "'%s': no s'ha pogut llegir %s"
-#: grep.c:1811 builtin/clone.c:381 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:133
+#: grep.c:1813 builtin/clone.c:399 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:133
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en fer stat a '%s'"
-#: grep.c:1822
+#: grep.c:1824
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "'%s': lectura curta"
@@ -1842,7 +1889,8 @@ msgstr "ordres de git disponibles d'altres llocs en el vostre $PATH"
#: help.c:256
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
-msgstr "Aquestes són ordres del Git comunament usades en diverses situacions:"
+msgstr ""
+"Aquestes són ordres del Git habitualment usades en diverses situacions:"
#: help.c:321
#, c-format
@@ -1896,7 +1944,7 @@ msgstr[1] ""
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s - %s"
-#: ident.c:334
+#: ident.c:343
msgid ""
"\n"
"*** Please tell me who you are.\n"
@@ -1921,6 +1969,39 @@ msgstr ""
"per a establir la identitat predeterminada del vostre compte.\n"
"Ometeu --global per a establir la identitat només en aquest dipòsit.\n"
+#: ident.c:367
+msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
+msgstr "no s'ha proporcionat cap adreça electrònica i la detecció automàtica està inhabilitada"
+
+#: ident.c:372
+#, c-format
+msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
+msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament una adreça de correu vàlida ('%s' rebut)"
+
+#: ident.c:382
+msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
+msgstr "no s'ha proporcionat cap nom i la detecció automàtica està inhabilitada"
+
+#: ident.c:388
+#, c-format
+msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
+msgstr "no s'ha pogut detectar automàticament el nom ('%s' rebut)"
+
+#: ident.c:396
+#, c-format
+msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
+msgstr ""
+
+#: ident.c:402
+#, c-format
+msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
+msgstr ""
+
+#: ident.c:417 builtin/commit.c:611
+#, c-format
+msgid "invalid date format: %s"
+msgstr "format de data no vàlid: %s"
+
#: lockfile.c:152
#, c-format
msgid ""
@@ -1950,8 +2031,8 @@ msgstr "No s'ha pogut crear '%s.lock': %s"
msgid "failed to read the cache"
msgstr "s'ha produït un error en llegir la memòria cau"
-#: merge.c:96 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2035 builtin/checkout.c:374
-#: builtin/checkout.c:588 builtin/clone.c:731
+#: merge.c:96 builtin/am.c:1999 builtin/am.c:2034 builtin/checkout.c:393
+#: builtin/checkout.c:607 builtin/clone.c:749
msgid "unable to write new index file"
msgstr "no s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
@@ -2021,7 +2102,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en executar la fusió interna"
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "No s'ha pogut afegir %s a la base de dades"
-#: merge-recursive.c:1088 merge-recursive.c:1102
+#: merge-recursive.c:1092
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2030,7 +2111,16 @@ msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre."
-#: merge-recursive.c:1094 merge-recursive.c:1107
+#: merge-recursive.c:1097
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
+"left in tree."
+msgstr ""
+"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s de %s "
+"s'ha deixat en l'arbre."
+
+#: merge-recursive.c:1104
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -2039,20 +2129,29 @@ msgstr ""
"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s en %s. La versió %s de %s "
"s'ha deixat en l'arbre a %s."
-#: merge-recursive.c:1150
+#: merge-recursive.c:1109
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
+"left in tree at %s."
+msgstr ""
+"CONFLICTE: (%s/supressió): %s suprimit en %s i %s a %s en %s. La versió %s de %s "
+"s'ha deixat en l'arbre a %s."
+
+#: merge-recursive.c:1143
msgid "rename"
msgstr "canvi de nom"
-#: merge-recursive.c:1150
+#: merge-recursive.c:1143
msgid "renamed"
msgstr "canviat de nom"
-#: merge-recursive.c:1207
+#: merge-recursive.c:1200
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "%s és un directori en %s; s'està afegint com a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1232
+#: merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -2061,139 +2160,139 @@ msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en la "
"branca \"%s\" canvi de nom \"%s\"->\"%s\" en \"%s\"%s"
-#: merge-recursive.c:1237
+#: merge-recursive.c:1230
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (deixat sense resolució)"
-#: merge-recursive.c:1299
+#: merge-recursive.c:1292
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/canvi de nom): Canvi de nom %s->%s en %s. Canvi de "
"nom %s->%s en %s"
-#: merge-recursive.c:1332
+#: merge-recursive.c:1325
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "S'està canviant el nom de %s a %s i %s a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1535
+#: merge-recursive.c:1528
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (canvi de nom/afegiment): Canvi de nom %s->%s en %s. %s afegit en "
"%s"
-#: merge-recursive.c:1550
+#: merge-recursive.c:1543
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "S'està afegint %s fusionat"
-#: merge-recursive.c:1557 merge-recursive.c:1771
+#: merge-recursive.c:1550 merge-recursive.c:1780
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "S'està afegint com a %s en lloc d'això"
-#: merge-recursive.c:1614
+#: merge-recursive.c:1607
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "no es pot llegir l'objecte %s"
-#: merge-recursive.c:1617
+#: merge-recursive.c:1610
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "l'objecte %s no és un blob"
-#: merge-recursive.c:1670
+#: merge-recursive.c:1679
msgid "modify"
msgstr "modificació"
-#: merge-recursive.c:1670
+#: merge-recursive.c:1679
msgid "modified"
msgstr "modificat"
-#: merge-recursive.c:1680
+#: merge-recursive.c:1689
msgid "content"
msgstr "contingut"
-#: merge-recursive.c:1687
+#: merge-recursive.c:1696
msgid "add/add"
msgstr "afegiment/afegiment"
-#: merge-recursive.c:1723
+#: merge-recursive.c:1732
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "S'ha omès %s (el fusionat és igual a l'existent)"
-#: merge-recursive.c:1737
+#: merge-recursive.c:1746
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "S'està autofusionant %s"
-#: merge-recursive.c:1741 git-submodule.sh:930
+#: merge-recursive.c:1750 git-submodule.sh:944
msgid "submodule"
msgstr "submòdul"
-#: merge-recursive.c:1742
+#: merge-recursive.c:1751
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "CONFLICTE (%s): Conflicte de fusió en %s"
-#: merge-recursive.c:1836
+#: merge-recursive.c:1845
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "S'està eliminant %s"
-#: merge-recursive.c:1862
+#: merge-recursive.c:1871
msgid "file/directory"
msgstr "fitxer/directori"
-#: merge-recursive.c:1868
+#: merge-recursive.c:1877
msgid "directory/file"
msgstr "directori/fitxer"
-#: merge-recursive.c:1874
+#: merge-recursive.c:1883
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"CONFLICTE (%s): Hi ha un directori amb nom %s en %s. S'està afegint %s com a "
"%s"
-#: merge-recursive.c:1883
+#: merge-recursive.c:1892
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "S'està afegint %s"
-#: merge-recursive.c:1920
+#: merge-recursive.c:1929
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Ja està al dia!"
-#: merge-recursive.c:1929
+#: merge-recursive.c:1938
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "la fusió dels arbres %s i %s ha fallat"
-#: merge-recursive.c:2012
+#: merge-recursive.c:2021
msgid "Merging:"
msgstr "Fusionant:"
-#: merge-recursive.c:2025
+#: merge-recursive.c:2034
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "s'ha trobat %u avantpassat en comú:"
msgstr[1] "s'han trobat %u avantpassats en comú:"
-#: merge-recursive.c:2064
+#: merge-recursive.c:2073
msgid "merge returned no commit"
msgstr "la fusió no ha retornat cap comissió"
-#: merge-recursive.c:2127
+#: merge-recursive.c:2136
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'objecte '%s'"
-#: merge-recursive.c:2141 builtin/merge.c:645 builtin/merge.c:792
+#: merge-recursive.c:2150 builtin/merge.c:645 builtin/merge.c:792
msgid "Unable to write index."
msgstr "No s'ha pogut escriure l'índex."
@@ -2269,18 +2368,35 @@ msgstr "-NUM"
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "nom d'objecte mal format '%s'"
-#: path.c:826
+#: path.c:810
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "No s'ha pogut fer %s escrivible pel grup"
-#: pathspec.c:142
+#: pathspec.c:125
+msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
+msgstr "El caràcter d'escapament '\\' no està permès com a últim caràcter en un valor d'un atribut"
+
+#: pathspec.c:143
+msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
+msgstr "només es permet una especificació 'attr:'."
+
+#: pathspec.c:146
+msgid "attr spec must not be empty"
+msgstr "una especificació d'atribut no pot estar buida"
+
+#: pathspec.c:189
+#, c-format
+msgid "invalid attribute name %s"
+msgstr "nom d'atribut no vàlid %s"
+
+#: pathspec.c:254
msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
msgstr ""
"els ajusts d'especificació de camí 'glob' i 'noglob' globals són "
"incompatibles"
-#: pathspec.c:149
+#: pathspec.c:261
msgid ""
"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
"pathspec settings"
@@ -2288,52 +2404,52 @@ msgstr ""
"l'ajust d'especificació de camí 'literal' global és incompatible amb tots "
"els altres ajusts d'especificació de camí globals"
-#: pathspec.c:188
+#: pathspec.c:301
msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
msgstr "paràmetre no vàlid per a la màgia d'especificació de camí 'prefix'"
-#: pathspec.c:201
+#: pathspec.c:322
#, c-format
msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
msgstr "Màgia d'especificació de camí no vàlida '%.*s' en '%s'"
-#: pathspec.c:206
+#: pathspec.c:327
#, c-format
msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
msgstr "')' mancant al final de la màgia d'especificació de camí en '%s'"
-#: pathspec.c:238
+#: pathspec.c:365
#, c-format
msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
msgstr "Màgia d'especificació de camí no implementada '%c' en '%s'"
-#: pathspec.c:293 pathspec.c:315
+#: pathspec.c:421 pathspec.c:443
#, c-format
msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "L'especificació '%s' és en el submòdul '%.*s'"
-#: pathspec.c:350
+#: pathspec.c:483
#, c-format
msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
msgstr "%s: 'literal' i 'glob' són incompatibles"
-#: pathspec.c:363
+#: pathspec.c:496
#, c-format
msgid "%s: '%s' is outside repository"
msgstr "%s: '%s' és fora del dipòsit"
-#: pathspec.c:451
+#: pathspec.c:584
#, c-format
msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
msgstr "'%s' (mnemònic: '%c')"
-#: pathspec.c:461
+#: pathspec.c:594
#, c-format
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr ""
-"%s: aquesta ordre no és compatible amb la màgia d'especificació de camí: %s"
+"%s: aquesta ordre no està admesa amb la màgia d'especificació de camí: %s"
-#: pathspec.c:511
+#: pathspec.c:644
msgid ""
"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
"use . instead if you meant to match all paths"
@@ -2342,24 +2458,16 @@ msgstr ""
"versions futures. Si us plau, useu . en lloc d'això si volíeu coincidir amb "
"tots els camins"
-#: pathspec.c:535
+#: pathspec.c:668
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "l'especificació de camí '%s' és més enllà d'un enllaç simbòlic"
-#: pathspec.c:544
-msgid ""
-"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
-"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
-msgstr ""
-"No hi ha res a excloure per patrons :(exclusió).\n"
-"Potser heu oblidat afegir o ':/' o '.' ?"
-
#: pretty.c:982
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "no s'ha pogut analitzar el format --pretty"
-#: read-cache.c:1307
+#: read-cache.c:1442
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -2368,7 +2476,7 @@ msgstr ""
"index.version està establerta, però el valor no és vàlid.\n"
"S'està usant la versió %i"
-#: read-cache.c:1317
+#: read-cache.c:1452
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -2377,161 +2485,268 @@ msgstr ""
"GIT_INDEX_VERSION està establerta, però el valor no és vàlid.\n"
"S'està usant la versió %i"
-#: refs.c:576 builtin/merge.c:844
+#: read-cache.c:2375 sequencer.c:1350 sequencer.c:2048
+#, c-format
+msgid "could not stat '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut fer stat a '%s'"
+
+#: read-cache.c:2388
+#, c-format
+msgid "unable to open git dir: %s"
+msgstr "no s'ha pogut obrir el directori git: %s"
+
+#: read-cache.c:2400
+#, c-format
+msgid "unable to unlink: %s"
+msgstr "no s'ha pogut desenllaçar: %s"
+
+#: refs.c:620 builtin/merge.c:844
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura"
-#: refs/files-backend.c:2481
+#: refs.c:1667
+msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
+msgstr ""
+
+#: refs/files-backend.c:1631
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "no s'ha pogut suprimir la referència %s: %s"
-#: refs/files-backend.c:2484
+#: refs/files-backend.c:1634
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "no s'ha pogut suprimir les referències: %s"
-#: refs/files-backend.c:2493
+#: refs/files-backend.c:1643
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "no s'ha pogut eliminar la referència %s"
-#: ref-filter.c:56
+#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1780
+msgid "gone"
+msgstr "no hi és"
+
+#: ref-filter.c:36
+#, c-format
+msgid "ahead %d"
+msgstr "davant per %d"
+
+#: ref-filter.c:37
+#, c-format
+msgid "behind %d"
+msgstr "darrere per %d"
+
+#: ref-filter.c:38
+#, c-format
+msgid "ahead %d, behind %d"
+msgstr "davant per %d, darrere per %d"
+
+#: ref-filter.c:104
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "format esperat: %%(color:<color>)"
-#: ref-filter.c:58
+#: ref-filter.c:106
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "color no reconegut: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:72
+#: ref-filter.c:120
+#, e, c-format
+msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
+msgstr "valor enter esperat pel nom de referència:lstrip=%s"
+
+#: ref-filter.c:124
#, c-format
-msgid "unrecognized format: %%(%s)"
-msgstr "format no reconegut: %%(%s)"
+msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
+msgstr "valor enter esperat pel nom de referència:rstrip=%s"
-#: ref-filter.c:78
+#: ref-filter.c:126
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
+msgstr "paràmetre %%(%s) desconegut: %s"
+
+#: ref-filter.c:166
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) no accepta paràmetres"
-#: ref-filter.c:85
+#: ref-filter.c:173
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) no accepta paràmetres"
-#: ref-filter.c:92
+#: ref-filter.c:180
#, c-format
msgid "%%(trailers) does not take arguments"
msgstr "%%(trailers) no accepta paràmetres"
-#: ref-filter.c:111
+#: ref-filter.c:199
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "valor positiu esperat conté:lines=%s"
-#: ref-filter.c:113
+#: ref-filter.c:201
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(contents) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:123
+#: ref-filter.c:214
+#, fuzzy, c-format
+msgid "positive value expected objectname:short=%s"
+msgstr "valor positiu esperat conté:lines=%s"
+
+#: ref-filter.c:218
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(objectname) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:145
+#: ref-filter.c:245
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "format esperat: %%(align:<amplada>,<posició>)"
-#: ref-filter.c:157
+#: ref-filter.c:257
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "posició no reconeguda:%s"
-#: ref-filter.c:161
+#: ref-filter.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "amplada no reconeguda:%s"
-#: ref-filter.c:167
+#: ref-filter.c:267
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "paràmetre %%(align) no reconegut: %s"
-#: ref-filter.c:171
+#: ref-filter.c:271
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "amplada positiva esperada amb l'àtom %%(align)"
-#: ref-filter.c:255
+#: ref-filter.c:286
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
+msgstr "paràmetre %%(if) no reconegut: %s"
+
+#: ref-filter.c:371
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "nom de camp mal format: %.*s"
-#: ref-filter.c:281
+#: ref-filter.c:397
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "nom de camp desconegut: %.*s"
-#: ref-filter.c:383
+#: ref-filter.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
+msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
+
+#: ref-filter.c:561
+#, fuzzy, c-format
+msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
+msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
+
+#: ref-filter.c:563
+#, fuzzy, c-format
+msgid "format: %%(then) atom used more than once"
+msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
+
+#: ref-filter.c:565
+#, fuzzy, c-format
+msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
+msgstr "format: manca l'àtom %%(end)"
+
+#: ref-filter.c:591
+#, fuzzy, c-format
+msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
+msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
+
+#: ref-filter.c:593
+#, fuzzy, c-format
+msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
+msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
+
+#: ref-filter.c:595
+#, fuzzy, c-format
+msgid "format: %%(else) atom used more than once"
+msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
+
+#: ref-filter.c:608
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "format: s'ha usat l'àtom %%(end) sense l'àtom corresponent"
-#: ref-filter.c:435
+#: ref-filter.c:663
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "cadena de format mal format %s"
-#: ref-filter.c:898
-msgid ":strip= requires a positive integer argument"
-msgstr ":strip= requereix un paràmetre enter positiu"
+#: ref-filter.c:1247
+#, c-format
+msgid "(no branch, rebasing %s)"
+msgstr "(cap branca, s'està rebasant %s)"
-#: ref-filter.c:903
+#: ref-filter.c:1250
#, c-format
-msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
-msgstr "la referència '%s' no té %ld components per a :strip"
+msgid "(no branch, bisect started on %s)"
+msgstr "(cap branca, bisecció començada en %s)"
-#: ref-filter.c:1066
+#. TRANSLATORS: make sure this matches
+#. "HEAD detached at " in wt-status.c
+#: ref-filter.c:1256
#, c-format
-msgid "unknown %.*s format %s"
-msgstr "format de %.*s desconegut %s"
+msgid "(HEAD detached at %s)"
+msgstr "(HEAD separat a %s)"
-#: ref-filter.c:1086 ref-filter.c:1117
+#. TRANSLATORS: make sure this matches
+#. "HEAD detached from " in wt-status.c
+#: ref-filter.c:1261
+#, c-format
+msgid "(HEAD detached from %s)"
+msgstr "(HEAD separat de %s)"
+
+#: ref-filter.c:1265
+msgid "(no branch)"
+msgstr "(cap branca)"
+
+#: ref-filter.c:1420 ref-filter.c:1451
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "manca l'objecte %s per a %s"
-#: ref-filter.c:1089 ref-filter.c:1120
+#: ref-filter.c:1423 ref-filter.c:1454
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "parse_object_buffer ha fallat en %s per a %s"
-#: ref-filter.c:1343
+#: ref-filter.c:1692
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "objecte mal format a '%s'"
-#: ref-filter.c:1410
+#: ref-filter.c:1759
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "s'està ignorant la referència amb nom malmès %s"
-#: ref-filter.c:1415
+#: ref-filter.c:1764
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "s'està ignorant la referència trencada %s"
-#: ref-filter.c:1670
+#: ref-filter.c:2028
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "format: manca l'àtom %%(end)"
-#: ref-filter.c:1734
+#: ref-filter.c:2109
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "nom d'objecte %s mal format"
@@ -2680,15 +2895,25 @@ msgstr "s'ha produït un error en obrir /dev/null"
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "dup2(%d,%d) ha fallat"
-#: send-pack.c:297
+#: send-pack.c:150
+#, c-format
+msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar l'estat del desempaquetament remot: %s"
+
+#: send-pack.c:152
+#, c-format
+msgid "remote unpack failed: %s"
+msgstr "s'ha produït un error en el desempaquetament remot: %s"
+
+#: send-pack.c:315
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "s'ha produït un error en signar el certificat de pujada"
-#: send-pack.c:410
+#: send-pack.c:428
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "el destí receptor no admet pujar --signed"
-#: send-pack.c:412
+#: send-pack.c:430
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -2696,11 +2921,11 @@ msgstr ""
"no s'està enviant una certificació de pujada perquè el destí receptor no "
"admet pujar --signed"
-#: send-pack.c:424
+#: send-pack.c:442
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "el destí receptor no admet pujar --atomic"
-#: send-pack.c:429
+#: send-pack.c:447
msgid "the receiving end does not support push options"
msgstr "el destí receptor no admet opcions de pujada"
@@ -2739,12 +2964,12 @@ msgstr ""
"corregits amb 'git add <camins>' o 'git rm <camins>'\n"
"i cometeu el resultat amb 'git commit'"
-#: sequencer.c:294 sequencer.c:1667
+#: sequencer.c:294 sequencer.c:1682
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "no s'ha pogut bloquejar '%s'"
-#: sequencer.c:297 sequencer.c:1545 sequencer.c:1672 sequencer.c:1686
+#: sequencer.c:297 sequencer.c:1560 sequencer.c:1687 sequencer.c:1701
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure a '%s'"
@@ -2754,13 +2979,13 @@ msgstr "no s'ha pogut escriure a '%s'"
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut escriure el terminador de línia a '%s'"
-#: sequencer.c:305 sequencer.c:1550 sequencer.c:1674
+#: sequencer.c:305 sequencer.c:1565 sequencer.c:1689
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'."
msgstr "s'ha produït un error en finalitzar '%s'."
-#: sequencer.c:329 sequencer.c:808 sequencer.c:1571 builtin/am.c:259
-#: builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1036
+#: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1586 builtin/am.c:257
+#: builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1018
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "no s'ha pogut llegir '%s'"
@@ -2812,7 +3037,8 @@ msgid ""
" git rebase --continue\n"
msgstr ""
"teniu canvis «staged» en el vostre arbre de treball\n"
-"Si aquests canvis estan pensats per fer «squash» a la comissió prèvia, executeu:\n"
+"Si aquests canvis estan pensats per fer «squash» a la comissió prèvia, "
+"executeu:\n"
"\n"
" git commit --amend %s\n"
"\n"
@@ -2824,17 +3050,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:688
+#: sequencer.c:694
#, c-format
msgid "could not parse commit %s\n"
msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió %s\n"
-#: sequencer.c:693
+#: sequencer.c:699
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió mare %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar la comissió pare %s\n"
-#: sequencer.c:815
+#: sequencer.c:821
#, c-format
msgid ""
"unexpected 1st line of squash message:\n"
@@ -2845,7 +3071,7 @@ msgstr ""
"\n"
"\t%.*s"
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:827
#, c-format
msgid ""
"invalid 1st line of squash message:\n"
@@ -2856,230 +3082,230 @@ msgstr ""
"\n"
"\t%.*s"
-#: sequencer.c:827 sequencer.c:852
+#: sequencer.c:833 sequencer.c:858
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Això és una combinació de %d comissions."
-#: sequencer.c:836
+#: sequencer.c:842
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "cal un HEAD per reparar-ho"
-#: sequencer.c:838
+#: sequencer.c:844
msgid "could not read HEAD"
msgstr "no s'ha pogut llegir HEAD"
-#: sequencer.c:840
+#: sequencer.c:846
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió de HEAD"
-#: sequencer.c:846
+#: sequencer.c:852
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "no es pot escriure '%s'"
-#: sequencer.c:855 git-rebase--interactive.sh:445
+#: sequencer.c:861 git-rebase--interactive.sh:445
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Aquest és el 1r missatge de comissió:"
-#: sequencer.c:863
+#: sequencer.c:869
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "no s'ha pogut llegir el missatge de comissió: %s"
-#: sequencer.c:870
+#: sequencer.c:876
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Aquest és el missatge de comissió #%d:"
-#: sequencer.c:875
+#: sequencer.c:881
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "El missatge de comissió núm. #%d s'ometrà:"
-#: sequencer.c:880
+#: sequencer.c:886
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "ordre desconeguda: %d"
-#: sequencer.c:946
+#: sequencer.c:952
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "el vostre fitxer d'índex està sense fusionar."
-#: sequencer.c:964
+#: sequencer.c:970
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "la comissió %s és una fusió però no s'ha donat cap opció -m."
-#: sequencer.c:972
+#: sequencer.c:978
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
-msgstr "la comissió %s no té mare %d"
+msgstr "la comissió %s no té pare %d"
-#: sequencer.c:976
+#: sequencer.c:982
#, c-format
msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr ""
"s'ha especificat la línia principal però la comissió %s no és una fusió."
-#: sequencer.c:982
+#: sequencer.c:988
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "no es pot obtenir el missatge de comissió de %s"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1001
+#: sequencer.c:1009
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
-msgstr "%s: no es pot analitzar la comissió mare %s"
+msgstr "%s: no es pot analitzar la comissió pare %s"
-#: sequencer.c:1063 sequencer.c:1812
+#: sequencer.c:1071 sequencer.c:1827
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut canviar el nom '%s' a '%s'"
-#: sequencer.c:1114
+#: sequencer.c:1122
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "no s'ha pogut revertir %s... %s"
-#: sequencer.c:1115
+#: sequencer.c:1123
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "no s'ha pogut aplicar %s... %s"
-#: sequencer.c:1157
+#: sequencer.c:1165
msgid "empty commit set passed"
msgstr "conjunt de comissions buit passat"
-#: sequencer.c:1167
+#: sequencer.c:1175
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: s'ha produït un error en llegir l'índex"
-#: sequencer.c:1174
+#: sequencer.c:1182
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: s'ha produït un error en actualitzar l'índex"
-#: sequencer.c:1294
+#: sequencer.c:1303
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "línia no vàlida %d: %.*s"
-#: sequencer.c:1302
+#: sequencer.c:1311
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "No es pot '%s' sense una comissió prèvia"
-#: sequencer.c:1334
+#: sequencer.c:1344
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "no s'ha pogut llegir '%s'."
-#: sequencer.c:1341
+#: sequencer.c:1356
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "si us plau, corregiu-ho això usant 'git rebase --edit-todo'."
-#: sequencer.c:1343
+#: sequencer.c:1358
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "full d'instruccions inusable: '%s'"
-#: sequencer.c:1348
+#: sequencer.c:1363
msgid "no commits parsed."
msgstr "no s'ha analitzat cap comissió."
-#: sequencer.c:1359
+#: sequencer.c:1374
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr "no es pot fer «cherry pick» durant una reversió."
-#: sequencer.c:1361
+#: sequencer.c:1376
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "no es pot revertir durant un «cherry pick»."
-#: sequencer.c:1424
+#: sequencer.c:1439
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "clau no vàlida: %s"
-#: sequencer.c:1427
+#: sequencer.c:1442
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
-#: sequencer.c:1484
+#: sequencer.c:1499
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "full d'opcions mal format: '%s'"
-#: sequencer.c:1522
+#: sequencer.c:1537
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "un «cherry pick» o una reversió ja està en curs"
-#: sequencer.c:1523
+#: sequencer.c:1538
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "intenteu \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-#: sequencer.c:1526
+#: sequencer.c:1541
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori de seqüenciador '%s'"
-#: sequencer.c:1540
+#: sequencer.c:1555
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "no s'ha pogut bloquejar HEAD"
-#: sequencer.c:1596 sequencer.c:2150
+#: sequencer.c:1611 sequencer.c:2181
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "ni hi ha cap «cherry pick» ni cap reversió en curs"
-#: sequencer.c:1598
+#: sequencer.c:1613
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "no es pot resoldre HEAD"
-#: sequencer.c:1600 sequencer.c:1634
+#: sequencer.c:1615 sequencer.c:1649
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "no es pot avortar des d'una branca que encara ha de nàixer"
-#: sequencer.c:1620 builtin/grep.c:904
+#: sequencer.c:1635 builtin/grep.c:910
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "no es pot obrir '%s'"
-#: sequencer.c:1622
+#: sequencer.c:1637
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "no es pot llegir '%s': %s"
-#: sequencer.c:1623
+#: sequencer.c:1638
msgid "unexpected end of file"
msgstr "final de fitxer inesperat"
-#: sequencer.c:1629
+#: sequencer.c:1644
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "el fitxer HEAD emmagatzemat abans de fer «cherry pick» '%s' és malmès"
-#: sequencer.c:1640
+#: sequencer.c:1655
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr "Sembla que heu mogut HEAD sense rebobinar, comproveu-ho HEAD"
-#: sequencer.c:1777 sequencer.c:2049
+#: sequencer.c:1792 sequencer.c:2080
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "No es pot llegir HEAD"
-#: sequencer.c:1817 builtin/difftool.c:574
+#: sequencer.c:1832 builtin/difftool.c:616
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "no s'ha pogut copiar '%s' a '%s'"
-#: sequencer.c:1833
+#: sequencer.c:1848
msgid "could not read index"
msgstr "no s'ha pogut llegir l'índex"
-#: sequencer.c:1838
+#: sequencer.c:1853
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -3094,11 +3320,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:1844
+#: sequencer.c:1859
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
msgstr "i ha fet canvis a l'índex i/o l'arbre de treball\n"
-#: sequencer.c:1850
+#: sequencer.c:1865
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -3114,17 +3340,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:1905 git-rebase.sh:168
+#: sequencer.c:1920 git-rebase.sh:169
#, c-format
msgid "Applied autostash."
msgstr "S'ha aplicat el magatzem automàtic."
-#: sequencer.c:1917
+#: sequencer.c:1932
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
-#: sequencer.c:1919 git-rebase.sh:172
+#: sequencer.c:1934 git-rebase.sh:173
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -3135,57 +3361,57 @@ msgstr ""
"Els vostres canvis estan segurs en el magatzem.\n"
"Podeu executar \"git stash pop\" o \"git stash drop\" en qualsevol moment.\n"
-#: sequencer.c:2000
+#: sequencer.c:2016
#, c-format
-msgid "stopped at %s... %.*s"
-msgstr "aturat a %s... %.*s"
+msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
+msgstr "Aturat a %s... %.*s\n"
-#: sequencer.c:2027
+#: sequencer.c:2058
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "ordre %d desconeguda"
-#: sequencer.c:2057
+#: sequencer.c:2088
msgid "could not read orig-head"
msgstr "No s'ha pogut llegir orig-head"
-#: sequencer.c:2061
+#: sequencer.c:2092
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "no s'ha pogut llegir 'onto'"
-#: sequencer.c:2068
+#: sequencer.c:2099
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
-#: sequencer.c:2075
+#: sequencer.c:2106
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "no s'ha pogut actualitzar HEAD a %s"
-#: sequencer.c:2159
+#: sequencer.c:2190
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "No es pot rebasar: Teniu canvis «unstaged»."
-#: sequencer.c:2164
+#: sequencer.c:2195
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "No s'ha pogut eliminar CHERRY_PICK_HEAD"
-#: sequencer.c:2173
+#: sequencer.c:2204
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "no es pot esmenar una comissió no existent"
-#: sequencer.c:2175
+#: sequencer.c:2206
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "fitxer no vàlid: '%s'"
-#: sequencer.c:2177
+#: sequencer.c:2208
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "contingut no vàlid: '%s'"
-#: sequencer.c:2180
+#: sequencer.c:2211
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -3195,25 +3421,25 @@ msgstr ""
"Teniu canvis no comesos en el vostre arbre de treball. Si us plau,\n"
"primer cometeu-los i després executeu 'git rebase --continue' de nou."
-#: sequencer.c:2190
+#: sequencer.c:2221
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "No s'ha pogut cometre els canvis «staged»."
-#: sequencer.c:2270
+#: sequencer.c:2301
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: no es pot fer «cherry pick» a %s"
-#: sequencer.c:2274
+#: sequencer.c:2305
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: revisió dolenta"
-#: sequencer.c:2307
+#: sequencer.c:2338
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "no es pot revertir com a comissió inicial"
-#: setup.c:160
+#: setup.c:165
#, c-format
msgid ""
"%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -3223,7 +3449,7 @@ msgstr ""
"Useu 'git <ordre> -- <camí>...' per a especificar camins que no existeixin "
"localment."
-#: setup.c:173
+#: setup.c:178
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -3234,7 +3460,7 @@ msgstr ""
"Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
"'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
-#: setup.c:223
+#: setup.c:228
#, c-format
msgid ""
"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -3245,29 +3471,34 @@ msgstr ""
"Useu '--' per a separar els camins de les revisions, com això:\n"
"'git <ordre> [<revisió>...] -- [<fitxer>...]'"
-#: setup.c:470
+#: setup.c:475
#, c-format
msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
msgstr "S'esperava una versió de dipòsit de git <= %d, s'ha trobat %d"
-#: setup.c:478
+#: setup.c:483
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "s'han trobat extensions de dipòsit desconegudes:"
-#: setup.c:768
+#: setup.c:776
#, c-format
msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
msgstr "No és un dipòsit de git (ni cap dels directoris pares): %s"
-#: setup.c:770 setup.c:922 builtin/index-pack.c:1643
+#: setup.c:778 builtin/index-pack.c:1646
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "No es pot tornar al directori de treball actual"
-#: setup.c:852
+#: setup.c:1010
msgid "Unable to read current working directory"
msgstr "No s'ha pogut llegir el directori de treball actual"
-#: setup.c:927
+#: setup.c:1022 setup.c:1028
+#, c-format
+msgid "Cannot change to '%s'"
+msgstr "No es pot canviar a '%s'"
+
+#: setup.c:1041
#, c-format
msgid ""
"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -3277,12 +3508,7 @@ msgstr ""
"S'atura a la frontera de sistema de fitxers (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM "
"no està establert)."
-#: setup.c:934
-#, c-format
-msgid "Cannot change to '%s/..'"
-msgstr "No es pot canviar a '%s/..'"
-
-#: setup.c:996
+#: setup.c:1106
#, c-format
msgid ""
"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -3293,58 +3519,58 @@ msgstr ""
"El propietari dels fitxers sempre ha de tenir permisos de lectura i "
"escriptura."
-#: sha1_file.c:490
+#: sha1_file.c:559
#, c-format
msgid "path '%s' does not exist"
msgstr "el camí '%s' no existeix"
-#: sha1_file.c:516
+#: sha1_file.c:585
#, c-format
msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
msgstr ""
"Encara no se suporta el dipòsit de referència '%s' com a agafament enllaçat."
-#: sha1_file.c:522
+#: sha1_file.c:591
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
msgstr "el dipòsit de referència '%s' no és un dipòsit local."
-#: sha1_file.c:528
+#: sha1_file.c:597
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is shallow"
msgstr "el dipòsit de referència '%s' és superficial"
-#: sha1_file.c:536
+#: sha1_file.c:605
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "el dipòsit de referència '%s' és empeltat"
-#: sha1_file.c:1176
+#: sha1_file.c:1245
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr "desplaçament abans de la fi del fitxer de paquet (.idx trencat?)"
-#: sha1_file.c:2637
+#: sha1_file.c:2721
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"desplaçament abans d'inici d'índex de paquet per a %s (índex corromput?)"
-#: sha1_file.c:2641
+#: sha1_file.c:2725
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"desplaçament més enllà de la fi d'índex de paquet per a %s (índex truncat?)"
-#: sha1_name.c:407
+#: sha1_name.c:409
#, c-format
msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
msgstr "l'SHA1 %s curt és ambigu"
-#: sha1_name.c:418
+#: sha1_name.c:420
msgid "The candidates are:"
msgstr "Els candidats són:"
-#: sha1_name.c:578
+#: sha1_name.c:580
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -3368,64 +3594,75 @@ msgstr ""
"suprimiu-les. Desactiveu aquest missatge executant\n"
"\"git config advice.objectNameWarning false\""
-#: submodule.c:65 submodule.c:99
+#: submodule.c:67 submodule.c:101
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
"No es pot canviar un .gitmodules no fusionat, primer resoleu els conflictes "
"de fusió"
-#: submodule.c:69 submodule.c:103
+#: submodule.c:71 submodule.c:105
#, c-format
msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
msgstr "No s'ha pogut trobar la secció en .gitmodules on path=%s"
-#: submodule.c:77
+#: submodule.c:79
#, c-format
msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
msgstr "No s'ha pogut actualitzar l'entrada de .gitmodules %s"
-#: submodule.c:110
+#: submodule.c:112
#, c-format
msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
msgstr "No s'ha pogut eliminar l'entrada de .gitmodules per a %s"
-#: submodule.c:121
+#: submodule.c:123
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "l'allistament del .gitmodules actualitzat ha fallat"
-#: submodule.c:159
+#: submodule.c:161
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
msgstr "no es permeten els valors negatius a submodule.fetchJobs"
-#: submodule.c:1184
+#: submodule.c:1194
+#, c-format
+msgid "'%s' not recognized as a git repository"
+msgstr "'%s' no reconegut com un dipòsit git"
+
+#: submodule.c:1332
#, c-format
-msgid "could not start 'git status in submodule '%s'"
-msgstr "no s'ha pogut iniciar 'git status in submodule '%s'"
+msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut iniciar 'git status' al submòdul '%s'"
-#: submodule.c:1197
+#: submodule.c:1345
#, c-format
-msgid "could not run 'git status in submodule '%s'"
-msgstr "no s'ha pogut executar 'git status in submodule '%s'"
+msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
+msgstr "no s'ha pogut executar 'git status' al submòdul '%s'"
-#: submodule.c:1398
+#: submodule.c:1421
+#, c-format
+msgid "submodule '%s' has dirty index"
+msgstr "el submòdul '%s' té l'índex brut"
+
+#: submodule.c:1678
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
msgstr ""
-"no està admès relocate_gitdir per al submòdul '%s' amb més d'un arbre de treball"
+"no està admès relocate_gitdir per al submòdul '%s' amb més d'un arbre de "
+"treball"
-#: submodule.c:1410 submodule.c:1471
+#: submodule.c:1690 submodule.c:1746
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "no s'ha trobat el nom pel submòdul '%s'"
-#: submodule.c:1414 submodule.c:1474 builtin/submodule--helper.c:640
-#: builtin/submodule--helper.c:650
+#: submodule.c:1694 builtin/submodule--helper.c:678
+#: builtin/submodule--helper.c:688
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "no s'ha pogut crear el directori '%s'"
-#: submodule.c:1420
+#: submodule.c:1697
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -3436,12 +3673,25 @@ msgstr ""
"'%s' a\n"
"'%s'\n"
-#: submodule.c:1512
+#: submodule.c:1781
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
-msgstr "S'ha produït un error en cercar recursivament al camí de submòdul '%s'"
+msgstr "s'ha produït un error en cercar recursivament al camí de submòdul '%s'"
-#: submodule-config.c:360
+#: submodule.c:1825
+msgid "could not start ls-files in .."
+msgstr "no s'ha pogut iniciar ls-files a .."
+
+#: submodule.c:1845
+msgid "BUG: returned path string doesn't match cwd?"
+msgstr "ERRADA: la cadena del camí retornada no coincideix amb cwd?"
+
+#: submodule.c:1864
+#, c-format
+msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
+msgstr "ls-tree ha retornat un codi de retorn %d no esperat"
+
+#: submodule-config.c:380
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "valor no vàlid per a %s"
@@ -3510,7 +3760,7 @@ msgstr "Canviaria la font de '%s' a '%s' de '%s'\n"
msgid "transport: invalid depth option '%s'"
msgstr "transport: opció de profunditat no vàlida '%s'"
-#: transport.c:885
+#: transport.c:889
#, c-format
msgid ""
"The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -3519,7 +3769,7 @@ msgstr ""
"Els camins de submòdul següents contenen canvis que no\n"
"es poden trobar en cap remot:\n"
-#: transport.c:889
+#: transport.c:893
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -3545,11 +3795,11 @@ msgstr ""
"\n"
"per a pujar-los a un remot.\n"
-#: transport.c:897
+#: transport.c:901
msgid "Aborting."
msgstr "S'està avortant."
-#: transport-helper.c:1082
+#: transport-helper.c:1080
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
msgstr "No s'ha pogut llegir la referència %s"
@@ -3570,7 +3820,7 @@ msgstr "nom de fitxer buit en una entrada d'arbre"
msgid "too-short tree file"
msgstr "fitxer d'arbre massa curt"
-#: unpack-trees.c:99
+#: unpack-trees.c:104
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -3581,7 +3831,7 @@ msgstr ""
"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los abans de "
"canviar de branca."
-#: unpack-trees.c:101
+#: unpack-trees.c:106
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -3591,7 +3841,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:104
+#: unpack-trees.c:109
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3602,7 +3852,7 @@ msgstr ""
"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los abans de "
"fusionar."
-#: unpack-trees.c:106
+#: unpack-trees.c:111
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3612,7 +3862,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:109
+#: unpack-trees.c:114
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3621,7 +3871,7 @@ msgstr ""
"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per %s:\n"
"%%sSi us plau, cometeu els vostres canvis o emmagatzemeu-los abans de %s."
-#: unpack-trees.c:111
+#: unpack-trees.c:116
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3630,7 +3880,7 @@ msgstr ""
"Els vostres canvis locals als fitxers següents se sobreescriurien per %s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:116
+#: unpack-trees.c:121
#, c-format
msgid ""
"Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -3639,7 +3889,7 @@ msgstr ""
"En actualitzar els directoris següents perdria fitxers no seguits en el:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:120
+#: unpack-trees.c:125
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -3649,7 +3899,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de canviar de branca."
-#: unpack-trees.c:122
+#: unpack-trees.c:127
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -3659,7 +3909,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:125
+#: unpack-trees.c:130
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -3669,7 +3919,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de fusionar."
-#: unpack-trees.c:127
+#: unpack-trees.c:132
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -3679,7 +3929,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:130
+#: unpack-trees.c:135
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -3688,7 +3938,7 @@ msgstr ""
"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per %s:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de %s."
-#: unpack-trees.c:132
+#: unpack-trees.c:137
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -3697,7 +3947,7 @@ msgstr ""
"Els següents fitxers no seguits en l'arbre de treball s'eliminarien per %s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:137
+#: unpack-trees.c:142
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -3708,7 +3958,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de canviar de branca."
-#: unpack-trees.c:139
+#: unpack-trees.c:144
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -3719,7 +3969,7 @@ msgstr ""
"agafar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:142
+#: unpack-trees.c:147
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3729,7 +3979,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de fusionar."
-#: unpack-trees.c:144
+#: unpack-trees.c:149
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3739,7 +3989,7 @@ msgstr ""
"fusionar:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:147
+#: unpack-trees.c:152
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3749,7 +3999,7 @@ msgstr ""
"%s:\n"
"%%sSi us plau, moveu-los o elimineu-los abans de %s."
-#: unpack-trees.c:149
+#: unpack-trees.c:154
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -3759,12 +4009,12 @@ msgstr ""
"%s:\n"
"%%s"
-#: unpack-trees.c:156
+#: unpack-trees.c:161
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
msgstr "L'entrada '%s' encavalca amb '%s'. No es pot vincular."
-#: unpack-trees.c:159
+#: unpack-trees.c:164
#, c-format
msgid ""
"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
@@ -3774,7 +4024,7 @@ msgstr ""
"dia:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:161
+#: unpack-trees.c:166
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -3785,7 +4035,7 @@ msgstr ""
"actualitzar l'agafament parcial:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:163
+#: unpack-trees.c:168
#, c-format
msgid ""
"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -3796,45 +4046,59 @@ msgstr ""
"l'agafament parcial:\n"
"%s"
-#: unpack-trees.c:240
+#: unpack-trees.c:170
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot update submodule:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"No es pot actualitzar el submòdul:\n"
+"%s"
+
+#: unpack-trees.c:247
#, c-format
msgid "Aborting\n"
msgstr "S'està avortant\n"
-#: unpack-trees.c:270
+#: unpack-trees.c:272
+#, c-format
+msgid "submodule update strategy not supported for submodule '%s'"
+msgstr "el submòdul'%s' té una estratègia d'actualització no admesa"
+
+#: unpack-trees.c:340
msgid "Checking out files"
msgstr "S'estan agafant fitxers"
-#: urlmatch.c:120
+#: urlmatch.c:163
msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
msgstr "l'esquema d'URL no és vàlid o li manca el sufix '://'"
-#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
+#: urlmatch.c:187 urlmatch.c:346 urlmatch.c:405
#, c-format
msgid "invalid %XX escape sequence"
msgstr "seqüència d'escapament %XX no vàlida"
-#: urlmatch.c:172
+#: urlmatch.c:215
msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
msgstr "manca la màquina i l'esquema no és 'file:'"
-#: urlmatch.c:189
+#: urlmatch.c:232
msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
msgstr "un URL 'file:' no pot tenir número de port"
-#: urlmatch.c:199
+#: urlmatch.c:247
msgid "invalid characters in host name"
msgstr "hi ha caràcters no vàlids en el nom de màquina"
-#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
+#: urlmatch.c:292 urlmatch.c:303
msgid "invalid port number"
msgstr "número de port no vàlid"
-#: urlmatch.c:322
+#: urlmatch.c:371
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "segment de camí '..' no vàlid"
-#: worktree.c:282
+#: worktree.c:285
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "s'ha produït un error en llegir '%s'"
@@ -3849,28 +4113,28 @@ msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a lectura i escriptura"
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a escriptura"
-#: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:320 builtin/am.c:759
-#: builtin/am.c:847 builtin/commit.c:1700 builtin/merge.c:1033
+#: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:318 builtin/am.c:757
+#: builtin/am.c:849 builtin/commit.c:1700 builtin/merge.c:1015
#: builtin/pull.c:341
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "no s'ha pogut obrir '%s' per a lectura"
-#: wrapper.c:605 wrapper.c:626
+#: wrapper.c:581 wrapper.c:602
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "no s'ha pogut accedir a '%s'"
-#: wrapper.c:634
+#: wrapper.c:610
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "no s'ha pogut obtenir el directori de treball actual"
-#: wrapper.c:658
+#: wrapper.c:634
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "no s'ha pogut escriure a %s"
-#: wrapper.c:660
+#: wrapper.c:636
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "no s'ha pogut tancar %s"
@@ -3902,11 +4166,11 @@ msgstr ""
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr " (useu \"git rm <fitxer>...\" per a senyalar resolució)"
-#: wt-status.c:199 wt-status.c:945
+#: wt-status.c:199 wt-status.c:958
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Canvis a cometre:"
-#: wt-status.c:217 wt-status.c:954
+#: wt-status.c:217 wt-status.c:967
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Canvis no «stage» per a cometre:"
@@ -3933,7 +4197,7 @@ msgstr ""
#: wt-status.c:238
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
-msgstr " (useu \"git %s <fitxer>...\" per a incloure-ho en què es cometrà)"
+msgstr " (useu \"git %s <fitxer>...\" per a incloure-ho en el què es cometrà)"
#: wt-status.c:253
msgid "both deleted:"
@@ -4007,15 +4271,15 @@ msgstr "contingut modificat, "
msgid "untracked content, "
msgstr "contingut no seguit, "
-#: wt-status.c:818
+#: wt-status.c:831
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Submòduls canviats però no actualitzats:"
-#: wt-status.c:820
+#: wt-status.c:833
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Canvis de submòdul a cometre:"
-#: wt-status.c:901
+#: wt-status.c:914
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
@@ -4023,237 +4287,237 @@ msgstr ""
"No toqueu la línia a dalt.\n"
"Tot el que hi ha a sota s'eliminarà."
-#: wt-status.c:1013
+#: wt-status.c:1026
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Teniu camins sense fusionar."
-#: wt-status.c:1016
+#: wt-status.c:1029
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i executeu \"git commit\")"
-#: wt-status.c:1018
+#: wt-status.c:1031
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (useu \"git merge --abort\" per a avortar la fusió)"
-#: wt-status.c:1023
+#: wt-status.c:1036
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Tots els conflictes estan arreglats però encara esteu fusionant."
-#: wt-status.c:1026
+#: wt-status.c:1039
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (useu \"git commit\" per a concloure la fusió)"
-#: wt-status.c:1036
+#: wt-status.c:1049
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "Esteu enmig d'una sessió am."
-#: wt-status.c:1039
+#: wt-status.c:1052
msgid "The current patch is empty."
msgstr "El pedaç actual està buit."
-#: wt-status.c:1043
+#: wt-status.c:1056
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (arregleu els conflictes i després executeu \"git am --continue\")"
-#: wt-status.c:1045
+#: wt-status.c:1058
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (useu \"git am --skip\" per a ometre aquest pedaç)"
-#: wt-status.c:1047
+#: wt-status.c:1060
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr " (useu \"git am --abort\" per a restaurar la branca original)"
-#: wt-status.c:1176
+#: wt-status.c:1189
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "Manca git-rebase-todo."
-#: wt-status.c:1178
+#: wt-status.c:1191
msgid "No commands done."
msgstr "No s'ha fet cap ordre."
-#: wt-status.c:1181
+#: wt-status.c:1194
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Última ordre feta (%d ordre feta):"
msgstr[1] "Últimes ordres fetes (%d ordres fetes):"
-#: wt-status.c:1192
+#: wt-status.c:1205
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " (vegeu més en el fitxer %s)"
-#: wt-status.c:1197
+#: wt-status.c:1210
msgid "No commands remaining."
msgstr "No manca cap ordre."
-#: wt-status.c:1200
+#: wt-status.c:1213
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Ordre següent a fer (manca %d ordre):"
msgstr[1] "Ordres següents a fer (manquen %d ordres):"
-#: wt-status.c:1208
+#: wt-status.c:1221
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr " (useu \"git rebase --edit-todo\" per a veure i editar)"
-#: wt-status.c:1221
+#: wt-status.c:1234
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "Act