summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2018-12-02 12:42:29 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2018-12-02 15:09:21 (GMT)
commit9290395fe96c26f98dcbe79418469e8ce4bd3640 (patch)
tree249b23e9445598e02f4112bd752a57af86a5e2a2
parentcd1eab58825d690c9d2689c4ec8f8da211ad2889 (diff)
downloadgit-9290395fe96c26f98dcbe79418469e8ce4bd3640.zip
git-9290395fe96c26f98dcbe79418469e8ce4bd3640.tar.gz
git-9290395fe96c26f98dcbe79418469e8ce4bd3640.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4187t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
-rw-r--r--po/bg.po239
1 files changed, 124 insertions, 115 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 6e25be7..814d40a 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -145,8 +145,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.20\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-01 16:14+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-01 11:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-12-02 13:41+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -842,7 +842,7 @@ msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БР
#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:840
+#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
msgid "action"
msgstr "действие"
@@ -3538,7 +3538,8 @@ msgstr ""
#: midx.c:205
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
-msgstr "неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
+msgstr ""
+"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
#: midx.c:246
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
@@ -5341,8 +5342,8 @@ msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1000
-#: builtin/rebase.c:1351 builtin/rebase.c:1405
+#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1019
+#: builtin/rebase.c:1372 builtin/rebase.c:1426
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
@@ -7897,7 +7898,7 @@ msgstr "прекарване през „git-apply“"
#: builtin/am.c:2215 builtin/commit.c:1340 builtin/fmt-merge-msg.c:671
#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:868 builtin/merge.c:239
-#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:837
+#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:854
#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:268
@@ -7905,7 +7906,7 @@ msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
#: builtin/am.c:2221 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:543 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/replace.c:544 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
@@ -7953,12 +7954,12 @@ msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
#: builtin/am.c:2253 builtin/commit.c:1483 builtin/merge.c:273
-#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:881 builtin/rebase--interactive.c:183
+#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:898 builtin/rebase--interactive.c:183
#: builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:402
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:882 builtin/rebase--interactive.c:184
+#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:899 builtin/rebase--interactive.c:184
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
@@ -9549,7 +9550,7 @@ msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:814
+#: builtin/rebase.c:831
msgid "revision"
msgstr "версия"
@@ -10166,7 +10167,7 @@ msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1331 builtin/commit.c:1509
-#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:893
+#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1010 builtin/rebase.c:910
#: builtin/tag.c:400
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
@@ -13150,7 +13151,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:886
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:903
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -13299,7 +13300,7 @@ msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
#: builtin/merge.c:255 builtin/notes.c:784 builtin/pull.c:177
-#: builtin/rebase.c:899 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
+#: builtin/rebase.c:916 builtin/rebase--interactive.c:186 builtin/revert.c:110
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
@@ -14975,7 +14976,7 @@ msgid ""
"\n"
"To push to the branch of the same name on the remote, use\n"
"\n"
-" git push %s %s\n"
+" git push %s HEAD\n"
"%s"
msgstr ""
"Името на текущия клон се различава от името на клона, който той следи.\n"
@@ -14986,7 +14987,7 @@ msgstr ""
"За да изтласкате към отдалечения клон с име като локалния, използвайте "
"командата:\n"
"\n"
-" git push %s %s\n"
+" git push %s HEAD\n"
"%s"
#: builtin/push.c:183
@@ -15452,161 +15453,159 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:815
+#: builtin/rebase.c:832
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:817
+#: builtin/rebase.c:834
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:819
+#: builtin/rebase.c:836
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:822
+#: builtin/rebase.c:839
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:825
+#: builtin/rebase.c:842
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:828
+#: builtin/rebase.c:845
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:830 builtin/rebase.c:834 builtin/rebase.c:836
+#: builtin/rebase.c:847 builtin/rebase.c:851 builtin/rebase.c:853
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "подава се на командата „git am“"
-#: builtin/rebase.c:838 builtin/rebase.c:840
+#: builtin/rebase.c:855 builtin/rebase.c:857
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:842 builtin/rebase.c:845
+#: builtin/rebase.c:859 builtin/rebase.c:862
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:847
+#: builtin/rebase.c:864
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:850
+#: builtin/rebase.c:867
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:852
+#: builtin/rebase.c:869
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:855
+#: builtin/rebase.c:872
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:856
+#: builtin/rebase.c:873
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:859
+#: builtin/rebase.c:876
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:862
+#: builtin/rebase.c:879
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
-#: builtin/rebase.c:866
+#: builtin/rebase.c:883
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:870
+#: builtin/rebase.c:887
msgid "try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:874
-msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
-msgstr ""
-"позволяване на „rerere“ да преизползва корекция на конфликт, за до обнови "
-"индекса"
+#: builtin/rebase.c:891
+msgid "allow rerere to update index with resolved conflict"
+msgstr "позволяване на „rerere“ да обнови индекса с корекцията на конфликт"
-#: builtin/rebase.c:877
+#: builtin/rebase.c:894
msgid "preserve empty commits during rebase"
msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:879
+#: builtin/rebase.c:896
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:885
+#: builtin/rebase.c:902
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:887
+#: builtin/rebase.c:904
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:891
+#: builtin/rebase.c:908
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:894
+#: builtin/rebase.c:911
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:897
+#: builtin/rebase.c:914
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/rebase.c:899
+#: builtin/rebase.c:916
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:901 builtin/revert.c:111
+#: builtin/rebase.c:918 builtin/revert.c:111
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:902
+#: builtin/rebase.c:919
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:905
+#: builtin/rebase.c:922
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:921
+#: builtin/rebase.c:938
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:939 git-legacy-rebase.sh:213
+#: builtin/rebase.c:956 git-legacy-rebase.sh:213
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:980 git-legacy-rebase.sh:395
+#: builtin/rebase.c:997 git-legacy-rebase.sh:395
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:983 git-legacy-rebase.sh:406
+#: builtin/rebase.c:1001 git-legacy-rebase.sh:406
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:996 git-legacy-rebase.sh:413
+#: builtin/rebase.c:1015 git-legacy-rebase.sh:413
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1009 git-legacy-rebase.sh:416
+#: builtin/rebase.c:1028 git-legacy-rebase.sh:416
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -15614,21 +15613,21 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1027
+#: builtin/rebase.c:1047
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1045
+#: builtin/rebase.c:1066
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1056 builtin/rm.c:368
+#: builtin/rebase.c:1077 builtin/rm.c:368
#, c-format
msgid "could not remove '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/rebase.c:1082
+#: builtin/rebase.c:1103
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -15649,21 +15648,21 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1103
+#: builtin/rebase.c:1124
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1140
+#: builtin/rebase.c:1161
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1162
+#: builtin/rebase.c:1183
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1205
+#: builtin/rebase.c:1226
#, c-format
msgid ""
"error: cannot combine interactive options (--interactive, --exec, --rebase-"
@@ -15674,7 +15673,7 @@ msgstr ""
"merges“, „--preserve-merges“, „--keep-empty“, „--root“ и „--onto“) са "
"несъвместими с опциите за командата „am“ („%s“)"
-#: builtin/rebase.c:1210
+#: builtin/rebase.c:1231
#, c-format
msgid ""
"error: cannot combine merge options (--merge, --strategy, --strategy-option) "
@@ -15683,140 +15682,145 @@ msgstr ""
"грешка: опциите за сливане („--merge“, „--strategy“ и „--strategy-option“) "
"са несъвместими с опциите за командата „am“ („%s“)"
-#: builtin/rebase.c:1230 git-legacy-rebase.sh:536
+#: builtin/rebase.c:1251 git-legacy-rebase.sh:536
msgid "error: cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr ""
"грешка: опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1235 git-legacy-rebase.sh:542
+#: builtin/rebase.c:1256 git-legacy-rebase.sh:542
msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
msgstr ""
"грешка: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1238 git-legacy-rebase.sh:544
+#: builtin/rebase.c:1259 git-legacy-rebase.sh:544
msgid "error: cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
msgstr "грешка: опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1262
+#: builtin/rebase.c:1283
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1268
+#: builtin/rebase.c:1289
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1286
+#: builtin/rebase.c:1307
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1293
+#: builtin/rebase.c:1314
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1318
+#: builtin/rebase.c:1339
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1326 builtin/submodule--helper.c:37
+#: builtin/rebase.c:1347 builtin/submodule--helper.c:37
#: builtin/submodule--helper.c:1930
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1338
+#: builtin/rebase.c:1359
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1378 git-legacy-rebase.sh:665
+#: builtin/rebase.c:1399 git-legacy-rebase.sh:665
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: builtin/rebase.c:1381
+#: builtin/rebase.c:1402
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1387
+#: builtin/rebase.c:1408
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/rebase.c:1390
+#: builtin/rebase.c:1411
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: builtin/rebase.c:1393
+#: builtin/rebase.c:1414
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: builtin/rebase.c:1394 builtin/reset.c:113
+#: builtin/rebase.c:1415 builtin/reset.c:113
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1410 git-legacy-rebase.sh:674
+#: builtin/rebase.c:1431 git-legacy-rebase.sh:674
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:1437
+#: builtin/rebase.c:1458
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/rebase.c:1448
+#: builtin/rebase.c:1470
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1459 git-legacy-rebase.sh:697
+#: builtin/rebase.c:1481 git-legacy-rebase.sh:697
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:1461
+#: builtin/rebase.c:1483
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:1469 git-legacy-rebase.sh:707
+#: builtin/rebase.c:1491 git-legacy-rebase.sh:707
#, sh-format
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително."
-#: builtin/rebase.c:1471
+#: builtin/rebase.c:1493
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr ""
"Текущият клон „%s“ е напълно актуален. Пребазирането е принудително.\n"
-#: builtin/rebase.c:1479 git-legacy-rebase.sh:208
+#: builtin/rebase.c:1501 git-legacy-rebase.sh:208
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:1485
+#: builtin/rebase.c:1508
+#, c-format
+msgid "Changes to %s:\n"
+msgstr "Промените в „%s“:\n"
+
+#: builtin/rebase.c:1511
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:1508
+#: builtin/rebase.c:1536
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:1514
+#: builtin/rebase.c:1543
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: builtin/rebase.c:1523
+#: builtin/rebase.c:1552
#, c-format
-msgid "Fast-forwarded %s to %s. \n"
+msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
#: builtin/rebase--interactive.c:24
@@ -16859,7 +16863,7 @@ msgstr "присадката за „%s“ е излишна"
msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
msgstr "новото и старото подаване са едно и също: „%s“"
-#: builtin/replace.c:514
+#: builtin/replace.c:515
#, c-format
msgid ""
"could not convert the following graft(s):\n"
@@ -16868,71 +16872,71 @@ msgstr ""
"следните присадки не могат да се преобразуват:\n"
"%s"
-#: builtin/replace.c:535
+#: builtin/replace.c:536
msgid "list replace refs"
msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:536
+#: builtin/replace.c:537
msgid "delete replace refs"
msgstr "изтриване на указателите за замяна"
-#: builtin/replace.c:537
+#: builtin/replace.c:538
msgid "edit existing object"
msgstr "редактиране на съществуващ обект"
-#: builtin/replace.c:538
+#: builtin/replace.c:539
msgid "change a commit's parents"
msgstr "смяна на родителите на подаване"
-#: builtin/replace.c:539
+#: builtin/replace.c:540
msgid "convert existing graft file"
msgstr "преобразуване на файла за присадките"
-#: builtin/replace.c:540
+#: builtin/replace.c:541
msgid "replace the ref if it exists"
msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
-#: builtin/replace.c:542
+#: builtin/replace.c:543
msgid "do not pretty-print contents for --edit"
msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
-#: builtin/replace.c:543
+#: builtin/replace.c:544
msgid "use this format"
msgstr "използване на този ФОРМАТ"
-#: builtin/replace.c:556
+#: builtin/replace.c:557
msgid "--format cannot be used when not listing"
msgstr "опцията „--format“ изисква извеждане на списък"
-#: builtin/replace.c:564
+#: builtin/replace.c:565
msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
msgstr "опцията „-f“ изисква запазването на заместител"
-#: builtin/replace.c:568
+#: builtin/replace.c:569
msgid "--raw only makes sense with --edit"
msgstr "опцията „--raw“ изисква „--edit“"
-#: builtin/replace.c:574
+#: builtin/replace.c:575
msgid "-d needs at least one argument"
msgstr "опцията „-d“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:580
+#: builtin/replace.c:581
msgid "bad number of arguments"
msgstr "неправилен брой аргументи"
-#: builtin/replace.c:586
+#: builtin/replace.c:587
msgid "-e needs exactly one argument"
msgstr "опцията „-e“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:592
+#: builtin/replace.c:593
msgid "-g needs at least one argument"
msgstr "опцията „-g“ изисква поне един аргумент"
-#: builtin/replace.c:598
+#: builtin/replace.c:599
msgid "--convert-graft-file takes no argument"
msgstr "опцията „--convert-graft-file“ не приема аргументи"
-#: builtin/replace.c:604
+#: builtin/replace.c:605
msgid "only one pattern can be given with -l"
msgstr "опцията „-l“ приема точно един шаблон"
@@ -20071,17 +20075,22 @@ msgstr ""
"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-legacy-rebase.sh:721
+#: git-legacy-rebase.sh:723
+#, sh-format
+msgid "Changes to $onto:"
+msgstr "Промените в „${onto}“:"
+
+#: git-legacy-rebase.sh:725
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-legacy-rebase.sh:730
+#: git-legacy-rebase.sh:736
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-legacy-rebase.sh:740
+#: git-legacy-rebase.sh:746
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Превъртане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."