summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJiang Xin <worldhello.net@gmail.com>2015-12-26 13:22:30 (GMT)
committerJiang Xin <worldhello.net@gmail.com>2015-12-26 13:22:30 (GMT)
commit707a423f8100a6f925f50151f3295b8b89651ebc (patch)
tree84ee1e482cacbc1f3e320de3fc33ba732e3f27df
parentf938915aad572db8c26f6b43f4399d2bc04b1caf (diff)
parent9ff1198e6770d08472db2d9c9661ed63105e52a8 (diff)
downloadgit-707a423f8100a6f925f50151f3295b8b89651ebc.zip
git-707a423f8100a6f925f50151f3295b8b89651ebc.tar.gz
git-707a423f8100a6f925f50151f3295b8b89651ebc.tar.bz2
Merge branch 'master' of git://github.com/nafmo/git-l10n-sv
* 'master' of git://github.com/nafmo/git-l10n-sv: l10n: sv.po: Update Swedish translation (2477t0f0u) l10n: sv: Fix bad translation
-rw-r--r--po/sv.po245
1 files changed, 125 insertions, 120 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 2a595a5..940c5c5 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,10 +7,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-11 23:36+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-18 09:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-22 22:50+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-26 12:25+0100\n"
"Last-Translator: Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>\n"
-"Language-Team: Svenska <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -75,7 +75,7 @@ msgstr "fmt"
msgid "archive format"
msgstr "arkivformat"
-#: archive.c:430 builtin/log.c:1228
+#: archive.c:430 builtin/log.c:1229
msgid "prefix"
msgstr "prefix"
@@ -280,7 +280,7 @@ msgstr "Arkivet saknar dessa nödvändiga incheckningar:"
#: bundle.c:163 ref-filter.c:1372 sequencer.c:636 sequencer.c:1083
#: builtin/blame.c:2734 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:334
-#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1456 builtin/log.c:1689 builtin/merge.c:358
+#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1461 builtin/log.c:1694 builtin/merge.c:358
#: builtin/shortlog.c:158
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "misslyckades skapa revisionstraversering"
@@ -320,7 +320,7 @@ msgstr "rev-list dog"
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "referensen \"%s\" exkluderas av argumenten till rev-list"
-#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1366 builtin/shortlog.c:261
+#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1369 builtin/shortlog.c:261
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "okänt argument: %s"
@@ -1260,16 +1260,16 @@ msgstr[1] ""
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (använd \"git pull\" för att slå ihop fjärrgrenen med din egen)\n"
-#: revision.c:2191
+#: revision.c:2193
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "din nuvarande gren verkar vara trasig"
-#: revision.c:2194
+#: revision.c:2196
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "din nuvarande gren \"%s\" innehåller ännu inte några incheckningar"
-#: revision.c:2388
+#: revision.c:2390
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "--first-parent är inkompatibelt med --bisect"
@@ -1683,30 +1683,21 @@ msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s"
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "kan inte komma åt \"%s\""
-#: wrapper.c:611
-#, c-format
-msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
-msgstr "kan inte slå upp aktuell användare i passwd-filen: %s"
-
-#: wrapper.c:612
-msgid "no such user"
-msgstr "okänd användare"
-
-#: wrapper.c:620
+#: wrapper.c:608
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "kan inte hämta aktuell arbetskatalog"
-#: wrapper.c:647
+#: wrapper.c:635
#, c-format
msgid "could not open %s for writing"
msgstr "kunde inte öppna %s för skrivning"
-#: wrapper.c:658 builtin/am.c:425
+#: wrapper.c:646 builtin/am.c:425
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "kunde inte skriva till %s"
-#: wrapper.c:664
+#: wrapper.c:652
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "kunde inte stänga %s"
@@ -2197,7 +2188,7 @@ msgstr "ta bort \"%s\"\n"
#: builtin/add.c:134
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
-msgstr "Ospårade ändringar efter att ha uppdaterat indexet:"
+msgstr "Oköade ändringar efter att ha uppdaterat indexet:"
#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:796
msgid "Could not read the index"
@@ -2235,14 +2226,14 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr "Följande sökvägar ignoreras av en av dina .gitignore-filer:\n"
#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:894 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:545
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:543
#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
msgid "dry run"
msgstr "testkörning"
#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4571 builtin/check-ignore.c:19
#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:558
-#: builtin/log.c:1640 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
+#: builtin/log.c:1645 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
msgid "be verbose"
msgstr "var pratsam"
@@ -2428,7 +2419,7 @@ msgstr ""
msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
msgstr "Patchen är tom. Delades den upp felaktigt?"
-#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1344
+#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1347
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "ogiltig ident-rad: %s"
@@ -4234,7 +4225,7 @@ msgstr "utför en 3-vägssammanslagning för den nya grenen"
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "uppdatera ignorerade filer (standard)"
-#: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1263 parse-options.h:250
+#: builtin/checkout.c:1151 builtin/log.c:1266 parse-options.h:250
msgid "style"
msgstr "stil"
@@ -4256,7 +4247,7 @@ msgstr ""
"kontrollera inte om en annan arbetskatalog håller den angivna referensen"
#: builtin/checkout.c:1160 builtin/clone.c:57 builtin/fetch.c:112
-#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:560
+#: builtin/merge.c:224 builtin/pull.c:109 builtin/push.c:558
#: builtin/send-pack.c:168
msgid "force progress reporting"
msgstr "tvinga förloppsrapportering"
@@ -5145,7 +5136,7 @@ msgstr "visa koncis status"
msgid "show branch information"
msgstr "visa information om gren"
-#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:546
+#: builtin/commit.c:1328 builtin/commit.c:1609 builtin/push.c:544
#: builtin/worktree.c:423
msgid "machine-readable output"
msgstr "maskinläsbar utdata"
@@ -5272,7 +5263,7 @@ msgstr ""
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr "jag är nu författare av incheckningen (används med -C/-c/--amend)"
-#: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1215 builtin/revert.c:86
+#: builtin/commit.c:1588 builtin/log.c:1216 builtin/revert.c:86
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "lägg till Signed-off-by:"
@@ -5841,7 +5832,7 @@ msgstr "fördjupa historik för grund klon"
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "konvertera till komplett arkiv"
-#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1232
+#: builtin/fetch.c:118 builtin/log.c:1233
msgid "dir"
msgstr "kat"
@@ -7160,187 +7151,191 @@ msgstr "git format-patch [<flaggor>] [<sedan> | <revisionsintervall>]"
msgid "Two output directories?"
msgstr "Två utdatakataloger?"
-#: builtin/log.c:1210
+#: builtin/log.c:1211
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "använd [PATCH n/m] även för en ensam patch"
-#: builtin/log.c:1213
+#: builtin/log.c:1214
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "använd [PATCH] även för flera patchar"
-#: builtin/log.c:1217
+#: builtin/log.c:1218
msgid "print patches to standard out"
msgstr "skriv patcharna på standard ut"
-#: builtin/log.c:1219
+#: builtin/log.c:1220
msgid "generate a cover letter"
msgstr "generera ett följebrev"
-#: builtin/log.c:1221
+#: builtin/log.c:1222
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "använd enkel nummersekvens för utdatafilnamn"
-#: builtin/log.c:1222
+#: builtin/log.c:1223
msgid "sfx"
msgstr "sfx"
-#: builtin/log.c:1223
+#: builtin/log.c:1224
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "använd <sfx> istället för \".patch\""
-#: builtin/log.c:1225
+#: builtin/log.c:1226
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "börja numrera patchar på <n> istället för 1"
-#: builtin/log.c:1227
+#: builtin/log.c:1228
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "markera serien som N:te försök"
-#: builtin/log.c:1229
+#: builtin/log.c:1230
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Använd [<prefix>] istället för [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1232
+#: builtin/log.c:1233
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "spara filerna i <katalog>"
-#: builtin/log.c:1235
+#: builtin/log.c:1236
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "ta inte bort eller lägg till [PATCH]"
-#: builtin/log.c:1238
+#: builtin/log.c:1239
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "skriv inte binära diffar"
-#: builtin/log.c:1240
+#: builtin/log.c:1241
+msgid "output all-zero hash in From header"
+msgstr "använd hashvärde med nollor i From-huvud"
+
+#: builtin/log.c:1243
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "ta inte med patchar som motsvarar en uppströmsincheckning"
-#: builtin/log.c:1242
+#: builtin/log.c:1245
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr "visa patchformat istället för standard (patch + stat)"
-#: builtin/log.c:1244
+#: builtin/log.c:1247
msgid "Messaging"
msgstr "E-post"
-#: builtin/log.c:1245
+#: builtin/log.c:1248
msgid "header"
msgstr "huvud"
-#: builtin/log.c:1246
+#: builtin/log.c:1249
msgid "add email header"
msgstr "lägg till e-posthuvud"
-#: builtin/log.c:1247 builtin/log.c:1249
+#: builtin/log.c:1250 builtin/log.c:1252
msgid "email"
msgstr "epost"
-#: builtin/log.c:1247
+#: builtin/log.c:1250
msgid "add To: header"
msgstr "Lägg till mottagarhuvud (\"To:\")"
-#: builtin/log.c:1249
+#: builtin/log.c:1252
msgid "add Cc: header"
msgstr "Lägg till kopiehuvud (\"Cc:\")"
-#: builtin/log.c:1251
+#: builtin/log.c:1254
msgid "ident"
msgstr "ident"
-#: builtin/log.c:1252
+#: builtin/log.c:1255
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr "sätt Från-adress till <ident> (eller incheckare om ident saknas)"
-#: builtin/log.c:1254
+#: builtin/log.c:1257
msgid "message-id"
msgstr "meddelande-id"
-#: builtin/log.c:1255
+#: builtin/log.c:1258
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr "Gör det första brevet ett svar till <meddelande-id>"
-#: builtin/log.c:1256 builtin/log.c:1259
+#: builtin/log.c:1259 builtin/log.c:1262
msgid "boundary"
msgstr "gräns"
-#: builtin/log.c:1257
+#: builtin/log.c:1260
msgid "attach the patch"
msgstr "bifoga patchen"
-#: builtin/log.c:1260
+#: builtin/log.c:1263
msgid "inline the patch"
msgstr "gör patchen ett inline-objekt"
-#: builtin/log.c:1264
+#: builtin/log.c:1267
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr "aktivera brevtrådning, typer: shallow, deep"
-#: builtin/log.c:1266
+#: builtin/log.c:1269
msgid "signature"
msgstr "signatur"
-#: builtin/log.c:1267
+#: builtin/log.c:1270
msgid "add a signature"
msgstr "lägg till signatur"
-#: builtin/log.c:1269
+#: builtin/log.c:1272
msgid "add a signature from a file"
msgstr "lägg till signatur från fil"
-#: builtin/log.c:1270
+#: builtin/log.c:1273
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "visa inte filnamn för patchar"
-#: builtin/log.c:1359
+#: builtin/log.c:1362
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "-n och -k kan inte användas samtidigt."
-#: builtin/log.c:1361
+#: builtin/log.c:1364
msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
msgstr "--subject-prefix och -k kan inte användas samtidigt."
-#: builtin/log.c:1369
+#: builtin/log.c:1372
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "kan inte använda --name-only"
-#: builtin/log.c:1371
+#: builtin/log.c:1374
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "kan inte använda --name-status"
-#: builtin/log.c:1373
+#: builtin/log.c:1376
msgid "--check does not make sense"
msgstr "kan inte använda --check"
-#: builtin/log.c:1396
+#: builtin/log.c:1401
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr "standard ut, eller katalog, vilken skall det vara?"
-#: builtin/log.c:1398
+#: builtin/log.c:1403
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\""
-#: builtin/log.c:1495
+#: builtin/log.c:1500
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "kunde inte läsa signaturfil \"%s\""
-#: builtin/log.c:1558
+#: builtin/log.c:1563
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Misslyckades skapa utdatafiler"
-#: builtin/log.c:1606
+#: builtin/log.c:1611
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [<uppström> [<huvud> [<gräns>]]]"
-#: builtin/log.c:1660
+#: builtin/log.c:1665
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
msgstr "Kunde inte hitta en spårad fjärrgren, ange <uppström> manuellt.\n"
-#: builtin/log.c:1671 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1685
+#: builtin/log.c:1676 builtin/log.c:1678 builtin/log.c:1690
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Okänd incheckning %s"
@@ -8760,19 +8755,19 @@ msgstr "Kan inte slå ihop flera grenar i ett tomt huvud."
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Kan inte ombasera ovanpå flera grenar."
-#: builtin/push.c:15
+#: builtin/push.c:16
msgid "git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [<flaggor>] [<arkiv> [<refspec>...]]"
-#: builtin/push.c:86
+#: builtin/push.c:88
msgid "tag shorthand without <tag>"
msgstr "taggförkortning utan <tagg>"
-#: builtin/push.c:96
+#: builtin/push.c:98
msgid "--delete only accepts plain target ref names"
msgstr "--delete godtar endast enkla målreferensnamn"
-#: builtin/push.c:140
+#: builtin/push.c:142
msgid ""
"\n"
"To choose either option permanently, see push.default in 'git help config'."
@@ -8781,7 +8776,7 @@ msgstr ""
"För att välja ett av alternativen permanent, se push.default i \"git help "
"config\"."
-#: builtin/push.c:143
+#: builtin/push.c:145
#, c-format
msgid ""
"The upstream branch of your current branch does not match\n"
@@ -8806,7 +8801,7 @@ msgstr ""
" git push %s %s\n"
"%s"
-#: builtin/push.c:158
+#: builtin/push.c:160
#, c-format
msgid ""
"You are not currently on a branch.\n"
@@ -8821,7 +8816,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git push %s HEAD:<namn-på-fjärrgren>\n"
-#: builtin/push.c:172
+#: builtin/push.c:174
#, c-format
msgid ""
"The current branch %s has no upstream branch.\n"
@@ -8834,12 +8829,12 @@ msgstr ""
"\n"
" git push --set-upstream %s %s\n"
-#: builtin/push.c:180
+#: builtin/push.c:182
#, c-format
msgid "The current branch %s has multiple upstream branches, refusing to push."
msgstr "Den aktuella grenen %s har flera uppströmsgrenar, vägrar sända."
-#: builtin/push.c:183
+#: builtin/push.c:185
#, c-format
msgid ""
"You are pushing to remote '%s', which is not the upstream of\n"
@@ -8850,7 +8845,7 @@ msgstr ""
"aktuella grenen \"%s\", utan att tala om för mig vad som\n"
"skall sändas för att uppdatera fjärrgrenen."
-#: builtin/push.c:206
+#: builtin/push.c:208
msgid ""
"push.default is unset; its implicit value has changed in\n"
"Git 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message\n"
@@ -8898,14 +8893,14 @@ msgstr ""
"liknande läget \"current\" istället för \"simple\" om du ibland använder\n"
"äldre versioner av Git.)"
-#: builtin/push.c:273
+#: builtin/push.c:275
msgid ""
"You didn't specify any refspecs to push, and push.default is \"nothing\"."
msgstr ""
"Du angav inga referensspecifikationer att sända, och push.default är "
"\"nothing\"."
-#: builtin/push.c:280
+#: builtin/push.c:282
msgid ""
"Updates were rejected because the tip of your current branch is behind\n"
"its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.\n"
@@ -8917,7 +8912,7 @@ msgstr ""
"\"git pull ....\") innan du sänder igen.\n"
"Se avsnittet \"Note about fast-forward\" i \"git push --help\" för detaljer."
-#: builtin/push.c:286
+#: builtin/push.c:288
msgid ""
"Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote\n"
"counterpart. Check out this branch and integrate the remote changes\n"
@@ -8929,7 +8924,7 @@ msgstr ""
"\"git pull ...\") innan du sänder igen.\n"
"Se avsnittet \"Note about fast-forward\" i \"git push --help\" för detaljer."
-#: builtin/push.c:292
+#: builtin/push.c:294
msgid ""
"Updates were rejected because the remote contains work that you do\n"
"not have locally. This is usually caused by another repository pushing\n"
@@ -8943,11 +8938,11 @@ msgstr ""
"(t.ex. \"git pull ...\") innan du sänder igen.\n"
"Se avsnittet \"Note about fast-forwards\" i \"git push --help\" för detaljer."
-#: builtin/push.c:299
+#: builtin/push.c:301
msgid "Updates were rejected because the tag already exists in the remote."
msgstr "Uppdateringarna avvisades eftersom taggen redan finns på fjärren."
-#: builtin/push.c:302
+#: builtin/push.c:304
msgid ""
"You cannot update a remote ref that points at a non-commit object,\n"
"or update a remote ref to make it point at a non-commit object,\n"
@@ -8958,22 +8953,22 @@ msgstr ""
"pekar på något som inte är en incheckning, utan att använda flaggan\n"
"\"--force\".\n"
-#: builtin/push.c:361
+#: builtin/push.c:363
#, c-format
msgid "Pushing to %s\n"
msgstr "Sänder till %s\n"
-#: builtin/push.c:365
+#: builtin/push.c:367
#, c-format
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "misslyckades sända vissa referenser till \"%s\""
-#: builtin/push.c:395
+#: builtin/push.c:397
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "felaktigt arkiv \"%s\""
-#: builtin/push.c:396
+#: builtin/push.c:398
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -8994,100 +8989,104 @@ msgstr ""
"\n"
" git push <namn>\n"
-#: builtin/push.c:411
+#: builtin/push.c:413
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "--all och --tags är inkompatibla"
-#: builtin/push.c:412
+#: builtin/push.c:414
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "--all kan inte kombineras med referensspecifikationer"
-#: builtin/push.c:417
+#: builtin/push.c:419
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "--mirror och --tags är inkompatibla"
-#: builtin/push.c:418
+#: builtin/push.c:420
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "--mirror kan inte kombineras med referensspecifikationer"
-#: builtin/push.c:423
+#: builtin/push.c:425
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "--all och --mirror är inkompatibla"
-#: builtin/push.c:539
+#: builtin/push.c:537
msgid "repository"
msgstr "arkiv"
-#: builtin/push.c:540 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:538 builtin/send-pack.c:161
msgid "push all refs"
msgstr "sänd alla referenser"
-#: builtin/push.c:541 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/push.c:539 builtin/send-pack.c:163
msgid "mirror all refs"
msgstr "spegla alla referenser"
-#: builtin/push.c:543
+#: builtin/push.c:541
msgid "delete refs"
msgstr "ta bort referenser"
-#: builtin/push.c:544
+#: builtin/push.c:542
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "sänd taggar (kan inte användas med --all eller --mirror)"
-#: builtin/push.c:547 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:164
msgid "force updates"
msgstr "tvinga uppdateringar"
-#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:547 builtin/send-pack.c:175
msgid "refname>:<expect"
msgstr "refnamn>:<förvänta"
-#: builtin/push.c:550 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:548 builtin/send-pack.c:176
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "kräv att ref:s tidigare värde är detta"
-#: builtin/push.c:553
+#: builtin/push.c:550
+msgid "check|on-demand|no"
+msgstr "check|on-demand|no"
+
+#: builtin/push.c:551
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "styr rekursiv insändning av undermoduler"
-#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:553 builtin/send-pack.c:169
msgid "use thin pack"
msgstr "använd tunna paket"
-#: builtin/push.c:556 builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:158
+#: builtin/push.c:554 builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:158
#: builtin/send-pack.c:159
msgid "receive pack program"
msgstr "program för att ta emot paket"
-#: builtin/push.c:558
+#: builtin/push.c:556
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "ställ in uppström för git pull/status"
-#: builtin/push.c:561
+#: builtin/push.c:559
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "ta bort lokalt borttagna referenser"
-#: builtin/push.c:563
+#: builtin/push.c:561
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "förbigå pre-push-krok"
-#: builtin/push.c:564
+#: builtin/push.c:562
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr "sänd in saknade men relevanta taggar"
-#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:166
msgid "GPG sign the push"
msgstr "GPG-signera insändningen"
-#: builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:170
+#: builtin/push.c:567 builtin/send-pack.c:170
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "begär atomiska transaktioner på fjärrsidan"
-#: builtin/push.c:579
+#: builtin/push.c:577
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr "--delete är inkompatibel med --all, --mirror och --tags"
-#: builtin/push.c:581
+#: builtin/push.c:579
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "--delete kan inte användas utan referenser"
@@ -11978,6 +11977,12 @@ msgstr "Misslyckades rekursera in i undermodulsökvägen \"$sm_path\""
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
msgstr "Synkroniserar undermodul-url för \"$displaypath\""
+#~ msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
+#~ msgstr "kan inte slå upp aktuell användare i passwd-filen: %s"
+
+#~ msgid "no such user"
+#~ msgstr "okänd användare"
+
#~ msgid "branch '%s' does not point at a commit"
#~ msgstr "grenen \"%s\" pekar inte på en incheckning"