summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2019-08-09 05:08:03 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2019-08-10 09:34:54 (GMT)
commit5532a55b340f0f1ce5f7519f3fd359e3f84326ad (patch)
treed6f11f39204953b7accbc7f2f576b2479a6527e1
parent50106db740fca3e28b7783393c6c1e09ccdecfb0 (diff)
downloadgit-5532a55b340f0f1ce5f7519f3fd359e3f84326ad.zip
git-5532a55b340f0f1ce5f7519f3fd359e3f84326ad.tar.gz
git-5532a55b340f0f1ce5f7519f3fd359e3f84326ad.tar.bz2
l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4674t)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
-rw-r--r--po/bg.po6418
1 files changed, 3481 insertions, 2937 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index d72d5b5..e1d10db 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -135,6 +135,10 @@
# idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
# midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
# overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
+# incremental file нарастващ файл
+# split (commit-graphr) раздробен (граф с подавания)
+# clobber (a tag) презаписвам (етикет)
+# blame извеждане на авторство
# ------------------------
# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ------------------------
@@ -153,8 +157,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git 2.22\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-06-04 08:24+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-06-05 08:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-08-10 12:25+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-08-10 12:33+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -163,37 +167,37 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: advice.c:103
+#: advice.c:109
#, c-format
msgid "%shint: %.*s%s\n"
msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
-#: advice.c:156
+#: advice.c:162
msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:158
+#: advice.c:164
msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:160
+#: advice.c:166
msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:162
+#: advice.c:168
msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:164
+#: advice.c:170
msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
-#: advice.c:166
+#: advice.c:172
#, c-format
msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
-#: advice.c:174
+#: advice.c:180
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -201,38 +205,45 @@ msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
-#: advice.c:182
+#: advice.c:188
msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
+#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:189
+#: advice.c:195
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:190
+#: advice.c:196
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
-#: advice.c:196
+#: advice.c:202
#, c-format
msgid ""
-"Note: checking out '%s'.\n"
+"Note: switching to '%s'.\n"
"\n"
"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
-"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
+"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
"\n"
"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
-"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
+"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
+"\n"
+" git switch -c <new-branch-name>\n"
"\n"
-" git checkout -b <new-branch-name>\n"
+"Or undo this operation with:\n"
+"\n"
+" git switch -\n"
+"\n"
+"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
+"false\n"
"\n"
msgstr ""
-"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
+"Бележка: преминаване към „%s“.\n"
"\n"
"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
@@ -240,11 +251,18 @@ msgstr ""
"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
"\n"
"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
-"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
-"„commit“. Например:\n"
+"направите това като зададете име на клон към опцията „-c“ на командата\n"
+"„switch“. Например:\n"
+"\n"
+" git switch -c ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
+"\n"
+"Може да отмените това действие с командата:\n"
"\n"
-" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
+" git switch -\n"
"\n"
+"Може да спрете това съобщение със задаване на настройката „advice."
+"detachedHead“\n"
+"да е „false“.\n"
#: alias.c:50
msgid "cmdline ends with \\"
@@ -254,100 +272,100 @@ msgstr "командният ред завършва с „/“"
msgid "unclosed quote"
msgstr "кавичка без еш"
-#: apply.c:63
+#: apply.c:69
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:79
+#: apply.c:85
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-#: apply.c:129
+#: apply.c:135
msgid "--reject and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:131
+#: apply.c:137
msgid "--cached and --3way cannot be used together."
msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
-#: apply.c:134
+#: apply.c:140
msgid "--3way outside a repository"
msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-#: apply.c:145
+#: apply.c:151
msgid "--index outside a repository"
msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-#: apply.c:148
+#: apply.c:154
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-#: apply.c:829
+#: apply.c:801
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-#: apply.c:838
+#: apply.c:810
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-#: apply.c:912
+#: apply.c:884
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-#: apply.c:950
+#: apply.c:922
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
"null“, а бе получен „%1$s“"
-#: apply.c:956
+#: apply.c:928
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на нов файл"
-#: apply.c:957
+#: apply.c:929
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
"неправилно име на стар файл"
-#: apply.c:962
+#: apply.c:934
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr ""
"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
"null“"
-#: apply.c:991
+#: apply.c:963
#, c-format
msgid "invalid mode on line %d: %s"
msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
-#: apply.c:1310
+#: apply.c:1282
#, c-format
msgid "inconsistent header lines %d and %d"
msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
-#: apply.c:1482
+#: apply.c:1460
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-#: apply.c:1551
+#: apply.c:1529
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:1571
+#: apply.c:1551
#, c-format
msgid ""
"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -362,71 +380,71 @@ msgstr[1] ""
"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1584
+#: apply.c:1564
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
msgstr ""
"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-#: apply.c:1772
+#: apply.c:1752
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1774
+#: apply.c:1754
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "изтритият файл не е празен"
-#: apply.c:1808
+#: apply.c:1788
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-#: apply.c:1845
+#: apply.c:1825
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-#: apply.c:1847
+#: apply.c:1827
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-#: apply.c:1850
+#: apply.c:1830
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-#: apply.c:1997
+#: apply.c:1977
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-#: apply.c:2034
+#: apply.c:2014
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-#: apply.c:2196
+#: apply.c:2176
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-#: apply.c:2282
+#: apply.c:2262
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: apply.c:2286
+#: apply.c:2266
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: apply.c:2945
+#: apply.c:2925
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-#: apply.c:3066
+#: apply.c:3046
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -435,13 +453,13 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-#: apply.c:3078
+#: apply.c:3058
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr ""
"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-#: apply.c:3084
+#: apply.c:3064
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
@@ -450,317 +468,317 @@ msgstr ""
"при търсене за:\n"
"%.*s"
-#: apply.c:3106
+#: apply.c:3086
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-#: apply.c:3114
+#: apply.c:3094
#, c-format
msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
msgstr ""
"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
"парче за „%s“ липсва"
-#: apply.c:3161
+#: apply.c:3141
#, c-format
msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
-#: apply.c:3171
+#: apply.c:3151
#, c-format
msgid ""
"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
-#: apply.c:3179
+#: apply.c:3159
#, c-format
msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
-#: apply.c:3197
+#: apply.c:3177
#, c-format
msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
msgstr ""
"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
"прочетен"
-#: apply.c:3210
+#: apply.c:3190
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-#: apply.c:3216
+#: apply.c:3196
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr ""
"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
"бе получено: „%s“)"
-#: apply.c:3237
+#: apply.c:3217
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-#: apply.c:3360
+#: apply.c:3340
#, c-format
msgid "cannot checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
+#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
#, c-format
msgid "failed to read %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: apply.c:3420
+#: apply.c:3400
#, c-format
msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-#: apply.c:3449 apply.c:3692
+#: apply.c:3429 apply.c:3672
#, c-format
msgid "path %s has been renamed/deleted"
msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-#: apply.c:3535 apply.c:3707
+#: apply.c:3515 apply.c:3687
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-#: apply.c:3544 apply.c:3715
+#: apply.c:3524 apply.c:3695
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-#: apply.c:3579
+#: apply.c:3559
msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: apply.c:3582
+#: apply.c:3562
#, c-format
msgid "Falling back to three-way merge...\n"
msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3598 apply.c:3602
+#: apply.c:3578 apply.c:3582
#, c-format
msgid "cannot read the current contents of '%s'"
msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: apply.c:3614
+#: apply.c:3594
#, c-format
msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
-#: apply.c:3628
+#: apply.c:3608
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
-#: apply.c:3633
+#: apply.c:3613
#, c-format
msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-#: apply.c:3659
+#: apply.c:3639
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-#: apply.c:3732
+#: apply.c:3712
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "„%s“: неправилен вид"
-#: apply.c:3734
+#: apply.c:3714
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
#: read-cache.c:1309
#, c-format
msgid "invalid path '%s'"
msgstr "неправилен път: „%s“"
-#: apply.c:3943
+#: apply.c:3923
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-#: apply.c:3946
+#: apply.c:3926
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-#: apply.c:3966
+#: apply.c:3946
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-#: apply.c:3971
+#: apply.c:3951
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr ""
"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-#: apply.c:3991
+#: apply.c:3971
#, c-format
msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-#: apply.c:3995
+#: apply.c:3975
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: apply.c:4010
+#: apply.c:3990
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-#: apply.c:4102
+#: apply.c:4082
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
msgstr ""
"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4109
+#: apply.c:4089
#, c-format
msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4092
#, c-format
msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
-#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
+#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-#: apply.c:4121
+#: apply.c:4101
#, c-format
msgid "could not add %s to temporary index"
msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
-#: apply.c:4131
+#: apply.c:4111
#, c-format
msgid "could not write temporary index to %s"
msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
-#: apply.c:4269
+#: apply.c:4249
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-#: apply.c:4303
+#: apply.c:4283
#, c-format
msgid "corrupt patch for submodule %s"
msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-#: apply.c:4309
+#: apply.c:4289
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr ""
"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4317
+#: apply.c:4297
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr ""
"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-#: apply.c:4323 apply.c:4468
+#: apply.c:4303 apply.c:4448
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-#: apply.c:4366
+#: apply.c:4346
#, c-format
msgid "failed to write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: apply.c:4370
+#: apply.c:4350
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "затваряне на файла „%s“"
-#: apply.c:4440
+#: apply.c:4420
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-#: apply.c:4538
+#: apply.c:4518
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-#: apply.c:4546
+#: apply.c:4526
msgid "internal error"
msgstr "вътрешна грешка"
-#: apply.c:4549
+#: apply.c:4529
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-#: apply.c:4560
+#: apply.c:4540
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
+#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:1168
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: apply.c:4582
+#: apply.c:4562
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-#: apply.c:4586
+#: apply.c:4566
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-#: apply.c:4696
+#: apply.c:4676
#, c-format
msgid "Skipped patch '%s'."
msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-#: apply.c:4704
+#: apply.c:4684
msgid "unrecognized input"
msgstr "непознат вход"
-#: apply.c:4724
+#: apply.c:4704
msgid "unable to read index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: apply.c:4879
+#: apply.c:4859
#, c-format
msgid "can't open patch '%s': %s"
msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
-#: apply.c:4906
+#: apply.c:4886
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:4912 apply.c:4927
+#: apply.c:4892 apply.c:4907
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-#: apply.c:4920
+#: apply.c:4900
#, c-format
msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -769,144 +787,144 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
-#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
-#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
-#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
-#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
-#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
+#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
+#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
+#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
+#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
msgid "path"
msgstr "път"
-#: apply.c:4964
+#: apply.c:4944
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4967
+#: apply.c:4947
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
+#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
msgid "num"
msgstr "БРОЙ"
-#: apply.c:4970
+#: apply.c:4950
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4953
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4955
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:4959
msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4961
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4963
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4965
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-#: apply.c:4987
+#: apply.c:4967
msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:4969
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4971
msgid "accept a patch that touches outside the working area"
msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:4974
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr ""
"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
"summary“"
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:4976
msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:4978
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr ""
"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-#: apply.c:5003
+#: apply.c:4983
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
-#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
+#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
+#: builtin/pack-objects.c:3330 builtin/rebase.c:1421
msgid "action"
msgstr "действие"
-#: apply.c:5005
+#: apply.c:4985
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-#: apply.c:5008 apply.c:5011
+#: apply.c:4988 apply.c:4991
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr ""
"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-#: apply.c:5014
+#: apply.c:4994
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:4996
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:4998
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-#: apply.c:5020
+#: apply.c:5000
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
-#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
+#: builtin/log.c:2068 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
msgid "be verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: apply.c:5023
+#: apply.c:5003
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-#: apply.c:5026
+#: apply.c:5006
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
msgid "root"
msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: apply.c:5029
+#: apply.c:5009
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
@@ -949,98 +967,98 @@ msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
msgid "not a tree object: %s"
msgstr "не е обект-дърво: %s"
-#: archive.c:424
+#: archive.c:426
msgid "current working directory is untracked"
msgstr "текущата работна директория не е следена"
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
msgid "fmt"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
+#: archive.c:458 builtin/log.c:1580
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: archive.c:457
+#: archive.c:459
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
-#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
+#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
+#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
+#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
msgid "write the archive to this file"
msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
-#: archive.c:461
+#: archive.c:463
msgid "read .gitattributes in working directory"
msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
-#: archive.c:462
+#: archive.c:464
msgid "report archived files on stderr"
msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
-#: archive.c:463
+#: archive.c:465
msgid "store only"
msgstr "само съхранение без компресиране"
-#: archive.c:464
+#: archive.c:466
msgid "compress faster"
msgstr "бързо компресиране"
-#: archive.c:472
+#: archive.c:474
msgid "compress better"
msgstr "добро компресиране"
-#: archive.c:475
+#: archive.c:477
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
-#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
-#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
+#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
+#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
#: builtin/notes.c:498
msgid "command"
msgstr "команда"
-#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
+#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
-#: archive.c:487
+#: archive.c:489
msgid "Unexpected option --remote"
msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
-#: archive.c:489
+#: archive.c:491
msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
-#: archive.c:491
+#: archive.c:493
msgid "Unexpected option --output"
msgstr "Неочаквана опция „--output“"
-#: archive.c:513
+#: archive.c:515
#, c-format
msgid "Unknown archive format '%s'"
msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
-#: archive.c:520
+#: archive.c:522
#, c-format
msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
@@ -1084,7 +1102,7 @@ msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
-#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
@@ -1186,12 +1204,12 @@ msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери б
msgid "a %s revision is needed"
msgstr "необходима е версия „%s“"
-#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
+#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
#, c-format
msgid "could not read file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -1231,41 +1249,41 @@ msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
-#: blame.c:1794
+#: blame.c:2697
msgid "--contents and --reverse do not blend well."
msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
-#: blame.c:1808
+#: blame.c:2711
msgid "cannot use --contents with final commit object name"
msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
-#: blame.c:1829
+#: blame.c:2732
msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на крайно подаване"
-#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
-#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
-#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
-#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
+#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
+#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:963
+#: builtin/log.c:1451 builtin/log.c:1827 builtin/log.c:2117 builtin/merge.c:411
+#: builtin/pack-objects.c:3148 builtin/pack-objects.c:3163
#: builtin/shortlog.c:192
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
-#: blame.c:1856
+#: blame.c:2759
msgid ""
"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
msgstr ""
"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
-#: blame.c:1867
+#: blame.c:2770
#, c-format
msgid "no such path %s in %s"
msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
-#: blame.c:1878
+#: blame.c:2781
#, c-format
msgid "cannot read blob %s for path %s"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -1398,12 +1416,12 @@ msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:359
+#: branch.c:364
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-#: branch.c:382
+#: branch.c:387
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
@@ -1418,8 +1436,8 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
-#: builtin/commit.c:788
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
+#: builtin/commit.c:791
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -1428,61 +1446,65 @@ msgstr "„%s“ не може да се отвори"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:194
+#: bundle.c:146
+msgid "need a repository to verify a bundle"
+msgstr "за проверката на пратка е необходимо хранилище"
+
+#: bundle.c:197
#, c-format
msgid "The bundle contains this ref:"
msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
-#: bundle.c:201
+#: bundle.c:204
msgid "The bundle records a complete history."
msgstr "Пратката съдържа пълна история."
-#: bundle.c:203
+#: bundle.c:206
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref:"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
-#: bundle.c:269
+#: bundle.c:272
msgid "unable to dup bundle descriptor"
msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
-#: bundle.c:276
+#: bundle.c:279
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
-#: bundle.c:287
+#: bundle.c:290
msgid "pack-objects died"
msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:329
+#: bundle.c:332
msgid "rev-list died"
msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
-#: bundle.c:378
+#: bundle.c:381
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1732 builtin/shortlog.c:306
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
-#: bundle.c:465
+#: bundle.c:468
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
-#: bundle.c:475
+#: bundle.c:478
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-#: bundle.c:500
+#: bundle.c:503
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
@@ -1491,8 +1513,8 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
-#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
+#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
+#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -1502,7 +1524,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се анализира"
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
-#: commit.c:193
+#: commit.c:192
msgid ""
"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
"and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -1525,29 +1547,29 @@ msgstr ""
"\n"
" git config advice.graftFileDeprecated false"
-#: commit.c:1128
+#: commit.c:1127
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1131
+#: commit.c:1130
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: commit.c:1134
+#: commit.c:1133
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: commit.c:1137
+#: commit.c:1136
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: commit.c:1391
+#: commit.c:1390
msgid ""
"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1557,180 +1579,237 @@ msgstr ""
"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
-#: commit-graph.c:105
+#: commit-graph.c:127
msgid "commit-graph file is too small"
msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
-#: commit-graph.c:170
+#: commit-graph.c:192
#, c-format
msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:177
+#: commit-graph.c:199
#, c-format
msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:184
+#: commit-graph.c:206
#, c-format
msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-#: commit-graph.c:207
+#: commit-graph.c:229
msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
msgstr ""
"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
-#: commit-graph.c:218
+#: commit-graph.c:240
#, c-format
msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-#: commit-graph.c:255
+#: commit-graph.c:283
#, c-format
msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-#: commit-graph.c:390
+#: commit-graph.c:347
+msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
+msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:357
+msgid "commit-graph chain does not match"
+msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
+
+#: commit-graph.c:404
+#, c-format
+msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
+msgstr ""
+"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
+
+#: commit-graph.c:430
+msgid "unable to find all commit-graph files"
+msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
+
+#: commit-graph.c:554 commit-graph.c:614
+msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
+msgstr ""
+"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
+
+#: commit-graph.c:575
#, c-format
msgid "could not find commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
-#: commit-graph.c:732 builtin/pack-objects.c:2649
+#: commit-graph.c:1002 builtin/pack-objects.c:2657
#, c-format
msgid "unable to get type of object %s"
msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
-#: commit-graph.c:765
+#: commit-graph.c:1034
msgid "Loading known commits in commit graph"
msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:781
+#: commit-graph.c:1051
msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:793
+#: commit-graph.c:1070
msgid "Clearing commit marks in commit graph"
msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:813
+#: commit-graph.c:1089
msgid "Computing commit graph generation numbers"
msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:930
+#: commit-graph.c:1163
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
-#: commit-graph.c:943
+#: commit-graph.c:1176
#, c-format
msgid "error adding pack %s"
msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
-#: commit-graph.c:945
+#: commit-graph.c:1180
#, c-format
msgid "error opening index for %s"
msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
-#: commit-graph.c:959
+#: commit-graph.c:1204
#, c-format
msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
-#: commit-graph.c:991
+#: commit-graph.c:1238
msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
-#: commit-graph.c:1004
+#: commit-graph.c:1253
msgid "Counting distinct commits in commit graph"
msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1017
-#, c-format
-msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
-msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
-
-#: commit-graph.c:1026
+#: commit-graph.c:1284
msgid "Finding extra edges in commit graph"
msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
-#: commit-graph.c:1050
-msgid "too many commits to write graph"
-msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
+#: commit-graph.c:1332
+msgid "failed to write correct number of base graph ids"
+msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
-#: commit-graph.c:1057 midx.c:819
+#: commit-graph.c:1365 midx.c:811
#, c-format
msgid "unable to create leading directories of %s"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: commit-graph.c:1097
+#: commit-graph.c:1377 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:240
+#, c-format
+msgid "unable to create '%s'"
+msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
+
+#: commit-graph.c:1437
#, c-format
msgid "Writing out commit graph in %d pass"
msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
-#: commit-graph.c:1162
+#: commit-graph.c:1478
+msgid "unable to open commit-graph chain file"
+msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
+
+#: commit-graph.c:1490
+msgid "failed to rename base commit-graph file"
+msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
+
+#: commit-graph.c:1510
+msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
+msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
+
+#: commit-graph.c:1621
+msgid "Scanning merged commits"
+msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
+
+#: commit-graph.c:1632
+#, c-format
+msgid "unexpected duplicate commit id %s"
+msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
+
+#: commit-graph.c:1657
+msgid "Merging commit-graph"
+msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
+
+#: commit-graph.c:1844
+#, c-format
+msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
+msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
+
+#: commit-graph.c:1855
+msgid "too many commits to write graph"
+msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:1945
msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
-#: commit-graph.c:1172
+#: commit-graph.c:1955
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
msgstr ""
"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
"е преди „%s“, а не трябва"
-#: commit-graph.c:1182 commit-graph.c:1197
+#: commit-graph.c:1965 commit-graph.c:1980
#, c-format
msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
msgstr ""
"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
"трябва да е %u"
-#: commit-graph.c:1189
+#: commit-graph.c:1972
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-#: commit-graph.c:1206
+#: commit-graph.c:1989
msgid "Verifying commits in commit graph"
msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
-#: commit-graph.c:1219
+#: commit-graph.c:2002
#, c-format
msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
msgstr ""
"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
"анализира"
-#: commit-graph.c:1226
+#: commit-graph.c:2009
#, c-format
msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
msgstr ""
"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:1236
+#: commit-graph.c:2019
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
-#: commit-graph.c:1242
+#: commit-graph.c:2028
#, c-format
msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
-#: commit-graph.c:1255
+#: commit-graph.c:2041
#, c-format
msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
-#: commit-graph.c:1260
+#: commit-graph.c:2046
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -1738,7 +1817,7 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
"не е"
-#: commit-graph.c:1264
+#: commit-graph.c:2050
#, c-format
msgid ""
"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -1746,14 +1825,14 @@ msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
"другаде е"
-#: commit-graph.c:1279
+#: commit-graph.c:2065
#, c-format
msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
msgstr ""
"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
"другаде е %u"
-#: commit-graph.c:1285
+#: commit-graph.c:2071
#, c-format
msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
msgstr ""
@@ -1764,7 +1843,7 @@ msgstr ""
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:123
+#: config.c:124
#, c-format
msgid ""
"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
@@ -1779,162 +1858,162 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
-#: config.c:139
+#: config.c:140
#, c-format
msgid "could not expand include path '%s'"
msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
-#: config.c:150
+#: config.c:151
msgid "relative config includes must come from files"
msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
-#: config.c:190
+#: config.c:197
msgid "relative config include conditionals must come from files"
msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
-#: config.c:348
+#: config.c:376
#, c-format
msgid "key does not contain a section: %s"
msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
-#: config.c:354
+#: config.c:382
#, c-format
msgid "key does not contain variable name: %s"
msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
-#: config.c:378 sequencer.c:2459
+#: config.c:406 sequencer.c:2463
#, c-format
msgid "invalid key: %s"
msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: config.c:384
+#: config.c:412
#, c-format
msgid "invalid key (newline): %s"
msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
-#: config.c:420 config.c:432
+#: config.c:448 config.c:460
#, c-format
msgid "bogus config parameter: %s"
msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
-#: config.c:467
+#: config.c:495
#, c-format
msgid "bogus format in %s"
msgstr "неправилен формат в „%s“"
-#: config.c:793
+#: config.c:821
#, c-format
msgid "bad config line %d in blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
-#: config.c:797
+#: config.c:825
#, c-format
msgid "bad config line %d in file %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-#: config.c:801
+#: config.c:829
#, c-format
msgid "bad config line %d in standard input"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-#: config.c:805
+#: config.c:833
#, c-format
msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
-#: config.c:809
+#: config.c:837
#, c-format
msgid "bad config line %d in command line %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
-#: config.c:813
+#: config.c:841
#, c-format
msgid "bad config line %d in %s"
msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-#: config.c:952
+#: config.c:978
msgid "out of range"
msgstr "извън диапазона"
-#: config.c:952
+#: config.c:978
msgid "invalid unit"
msgstr "неправилна мерна единица"
-#: config.c:958
+#: config.c:979
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
-#: config.c:963
+#: config.c:998
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
-#: config.c:966
+#: config.c:1001
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
-#: config.c:969
+#: config.c:1004
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
-#: config.c:972
+#: config.c:1007
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
-#: config.c:975
+#: config.c:1010
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
-#: config.c:978
+#: config.c:1013
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:1073
+#: config.c:1108
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:1082
+#: config.c:1117
#, c-format
msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
-#: config.c:1173
+#: config.c:1208
#, c-format
msgid "abbrev length out of range: %d"
msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
-#: config.c:1187 config.c:1198
+#: config.c:1222 config.c:1233
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:1290
+#: config.c:1325
msgid "core.commentChar should only be one character"
msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
-#: config.c:1323
+#: config.c:1358
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1395
+#: config.c:1430
#, c-format
msgid "malformed value for %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“"
-#: config.c:1421
+#: config.c:1456
#, c-format
msgid "malformed value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: config.c:1422
+#: config.c:1457
msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
msgstr ""
"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -1942,139 +2021,139 @@ msgstr ""
"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
-#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
+#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3410
#, c-format
msgid "bad pack compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
-#: config.c:1604
+#: config.c:1639
#, c-format
msgid "unable to load config blob object '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
-#: config.c:1607
+#: config.c:1642
#, c-format
msgid "reference '%s' does not point to a blob"
msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
-#: config.c:1624
+#: config.c:1659
#, c-format
msgid "unable to resolve config blob '%s'"
msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
-#: config.c:1654
+#: config.c:1689
#, c-format
msgid "failed to parse %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
-#: config.c:1710
+#: config.c:1745
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:2059
+#: config.c:2094
msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:2229
+#: config.c:2264
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "Неправилен %s: „%s“"
-#: config.c:2272
+#: config.c:2307
#, c-format
msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
msgstr ""
"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
-#: config.c:2298
+#: config.c:2333
#, c-format
msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
msgstr ""
"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
"%d"
-#: config.c:2344
+#: config.c:2379
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:2346
+#: config.c:2381
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:2427
+#: config.c:2462
#, c-format
msgid "invalid section name '%s'"
msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
-#: config.c:2459
+#: config.c:2494
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2488
+#: config.c:2523
#, c-format
msgid "failed to write new configuration file %s"
msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
-#: config.c:2740 config.c:3064
+#: config.c:2775 config.c:3099
#, c-format
msgid "could not lock config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
-#: config.c:2751
+#: config.c:2786
#, c-format
msgid "opening %s"
msgstr "отваряне на „%s“"
-#: config.c:2786 builtin/config.c:328
+#: config.c:2821 builtin/config.c:328
#, c-format
msgid "invalid pattern: %s"
msgstr "неправилен шаблон: %s"
-#: config.c:2811
+#: config.c:2846
#, c-format
msgid "invalid config file %s"
msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
-#: config.c:2824 config.c:3077
+#: config.c:2859 config.c:3112
#, c-format
msgid "fstat on %s failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
-#: config.c:2835
+#: config.c:2870
#, c-format
msgid "unable to mmap '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: config.c:2844 config.c:3082
+#: config.c:2879 config.c:3117
#, c-format
msgid "chmod on %s failed"
msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
-#: config.c:2929 config.c:3179
+#: config.c:2964 config.c:3214
#, c-format
msgid "could not write config file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
-#: config.c:2963
+#: config.c:2998
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
+#: config.c:3000 builtin/remote.c:782
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: config.c:3055
+#: config.c:3090
#, c-format
msgid "invalid section name: %s"
msgstr "неправилно име на раздел: %s"
-#: config.c:3222
+#: config.c:3257
#, c-format
msgid "missing value for '%s'"
msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2243,19 +2322,19 @@ msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
msgid "unable to fork"
msgstr "неуспешно създаване на процес"
-#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
msgid "Checking connectivity"
msgstr "Проверка на свързаността"
-#: connected.c:97
+#: connected.c:98
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:117
+#: connected.c:118
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:124
+#: connected.c:125
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
@@ -2484,7 +2563,7 @@ msgstr ""
"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
-#: delta-islands.c:466
+#: delta-islands.c:467
#, c-format
msgid "Marked %d islands, done.\n"
msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
@@ -2566,38 +2645,38 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4210
+#: diff.c:4215
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
-#: diff.c:4555
+#: diff.c:4560
msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
msgstr ""
"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
"една с друга"
-#: diff.c:4558
+#: diff.c:4563
msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
-#: diff.c:4636
+#: diff.c:4641
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:4684
+#: diff.c:4689
#, c-format
msgid "invalid --stat value: %s"
msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5217
+#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
#, c-format
msgid "%s expects a numerical value"
msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
-#: diff.c:4721
+#: diff.c:4726
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2606,44 +2685,44 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:4806
+#: diff.c:4811
#, c-format
msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
-#: diff.c:4830
+#: diff.c:4835
#, c-format
msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
-#: diff.c:4844
+#: diff.c:4849
#, c-format
msgid "unable to resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се открие"
-#: diff.c:4894 diff.c:4900
+#: diff.c:4899 diff.c:4905
#, c-format
msgid "%s expects <n>/<m> form"
msgstr ""
"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
-#: diff.c:4912
+#: diff.c:4917
#, c-format
msgid "%s expects a character, got '%s'"
msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-#: diff.c:4933
+#: diff.c:4938
#, c-format
msgid "bad --color-moved argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-#: diff.c:4952
+#: diff.c:4957
#, c-format
msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-#: diff.c:4992
+#: diff.c:4997
msgid ""
"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
"\"histogram\""
@@ -2652,153 +2731,153 @@ msgstr ""
"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
"„histogram“ (хистограмен)"
-#: diff.c:5028 diff.c:5048
+#: diff.c:5033 diff.c:5053
#, c-format
msgid "invalid argument to %s"
msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-#: diff.c:5186
+#: diff.c:5191
#, c-format
msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: diff.c:5242
+#: diff.c:5247
#, c-format
msgid "bad --word-diff argument: %s"
msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-#: diff.c:5265
+#: diff.c:5270
msgid "Diff output format options"
msgstr "Формат на изхода за разликите"
-#: diff.c:5267 diff.c:5273
+#: diff.c:5272 diff.c:5278
msgid "generate patch"
msgstr "създаване на кръпки"
-#: diff.c:5270 builtin/log.c:167
+#: diff.c:5275 builtin/log.c:172
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: diff.c:5275 diff.c:5389 diff.c:5396
+#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
msgid "<n>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5276 diff.c:5279
+#: diff.c:5281 diff.c:5284
msgid "generate diffs with <n> lines context"
msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-#: diff.c:5281
+#: diff.c:5286
msgid "generate the diff in raw format"
msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
-#: diff.c:5284
+#: diff.c:5289
msgid "synonym for '-p --raw'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5288
+#: diff.c:5293
msgid "synonym for '-p --stat'"
msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-#: diff.c:5292
+#: diff.c:5297
msgid "machine friendly --stat"
msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-#: diff.c:5295
+#: diff.c:5300
msgid "output only the last line of --stat"
msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-#: diff.c:5297 diff.c:5305
+#: diff.c:5302 diff.c:5310
msgid "<param1,param2>..."
msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
-#: diff.c:5298
+#: diff.c:5303
msgid ""
"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
-#: diff.c:5302
+#: diff.c:5307
msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-#: diff.c:5306
+#: diff.c:5311
msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
-#: diff.c:5310
+#: diff.c:5315
msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
msgstr ""
"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
"празните знаци"
-#: diff.c:5313
+#: diff.c:5318
msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
msgstr ""
"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
"режима на достъп"
-#: diff.c:5316
+#: diff.c:5321
msgid "show only names of changed files"
msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-#: diff.c:5319
+#: diff.c:5324
msgid "show only names and status of changed files"
msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-#: diff.c:5321
+#: diff.c:5326
msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-#: diff.c:5322
+#: diff.c:5327
msgid "generate diffstat"
msgstr "извеждане на статистика за промените"
-#: diff.c:5324 diff.c:5327 diff.c:5330
+#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
msgid "<width>"
msgstr "ШИРОЧИНА"
-#: diff.c:5325
+#: diff.c:5330
msgid "generate diffstat with a given width"
msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
-#: diff.c:5328
+#: diff.c:5333
msgid "generate diffstat with a given name width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
-#: diff.c:5331
+#: diff.c:5336
msgid "generate diffstat with a given graph width"
msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
-#: diff.c:5333
+#: diff.c:5338
msgid "<count>"
msgstr "БРОЙ"
-#: diff.c:5334
+#: diff.c:5339
msgid "generate diffstat with limited lines"
msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
-#: diff.c:5337
+#: diff.c:5342
msgid "generate compact summary in diffstat"
msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
-#: diff.c:5340
+#: diff.c:5345
msgid "output a binary diff that can be applied"
msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
-#: diff.c:5343
+#: diff.c:5348
msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
msgstr ""
"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
"преди и след промяната"
-#: diff.c:5345
+#: diff.c:5350
msgid "show colored diff"
msgstr "разлики в цвят"
-#: diff.c:5346
+#: diff.c:5351
msgid "<kind>"
msgstr "ВИД"
-#: diff.c:5347
+#: diff.c:5352
msgid ""
"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
"diff"
@@ -2806,7 +2885,7 @@ msgstr ""
"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
"преди и след разликата,"
-#: diff.c:5350
+#: diff.c:5355
msgid ""
"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
"--numstat"
@@ -2814,257 +2893,257 @@ msgstr ""
"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
-#: diff.c:5353 diff.c:5356 diff.c:5359 diff.c:5465
+#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
msgid "<prefix>"
msgstr "ПРЕФИКС"
-#: diff.c:5354
+#: diff.c:5359
msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
-#: diff.c:5357
+#: diff.c:5362
msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
-#: diff.c:5360
+#: diff.c:5365
msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
-#: diff.c:5363
+#: diff.c:5368
msgid "do not show any source or destination prefix"
msgstr "без префикс за източника и целта"
-#: diff.c:5366
+#: diff.c:5371
msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
msgstr ""
"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
"БРОЙ редове"
-#: diff.c:5370 diff.c:5375 diff.c:5380
+#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
msgid "<char>"
msgstr "ЗНАК"
-#: diff.c:5371
+#: diff.c:5376
msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
-#: diff.c:5376
+#: diff.c:5381
msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
-#: diff.c:5381
+#: diff.c:5386
msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
-#: diff.c:5384
+#: diff.c:5389
msgid "Diff rename options"
msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-#: diff.c:5385
+#: diff.c:5390
msgid "<n>[/<m>]"
msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-#: diff.c:5386
+#: diff.c:5391
msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
msgstr ""
"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
-#: diff.c:5390
+#: diff.c:5395
msgid "detect renames"
msgstr "засичане на преименуванията"
-#: diff.c:5394
+#: diff.c:5399
msgid "omit the preimage for deletes"
msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-#: diff.c:5397
+#: diff.c:5402
msgid "detect copies"
msgstr "засичане на копиранията"
-#: diff.c:5401
+#: diff.c:5406
msgid "use unmodified files as source to find copies"
msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
-#: diff.c:5403
+#: diff.c:5408
msgid "disable rename detection"
msgstr "без търсене на преименувания"
-#: diff.c:5406
+#: diff.c:5411
msgid "use empty blobs as rename source"
msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
-#: diff.c:5408
+#: diff.c:5413
msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
msgstr ""
"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
"на файл"
-#: diff.c:5411
+#: diff.c:5416
msgid ""
"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
"given limit"
msgstr ""
"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-#: diff.c:5413
+#: diff.c:5418
msgid "Diff algorithm options"
msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-#: diff.c:5415
+#: diff.c:5420
msgid "produce the smallest possible diff"
msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
-#: diff.c:5418
+#: diff.c:5423
msgid "ignore whitespace when comparing lines"
msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-#: diff.c:5421
+#: diff.c:5426
msgid "ignore changes in amount of whitespace"
msgstr "без промени в празните знаци"
-#: diff.c:5424
+#: diff.c:5429
msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-#: diff.c:5427
+#: diff.c:5432
msgid "ignore carrier-return at the end of line"
msgstr "без промени в знаците за край на ред"
-#: diff.c:5430
+#: diff.c:5435
msgid "ignore changes whose lines are all blank"
msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
-#: diff.c:5433
+#: diff.c:5438
msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
msgstr ""
"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
-#: diff.c:5436
+#: diff.c:5441
msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
-#: diff.c:5440
+#: diff.c:5445
msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
-#: diff.c:5442
+#: diff.c:5447
msgid "<algorithm>"
msgstr "АЛГОРИТЪМ"
-#: diff.c:5443
+#: diff.c:5448
msgid "choose a diff algorithm"
msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
-#: diff.c:5445
+#: diff.c:5450
msgid "<text>"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: diff.c:5446
+#: diff.c:5451
msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
-#: diff.c:5448 diff.c:5457 diff.c:5460
+#: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
msgid "<mode>"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: diff.c:5449
+#: diff.c:5454
msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
msgstr ""
"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-#: diff.c:5451 diff.c:5454 diff.c:5499
+#: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
msgid "<regex>"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-#: diff.c:5452
+#: diff.c:5457
msgid "use <regex> to decide what a word is"
msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
-#: diff.c:5455
+#: diff.c:5460
msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
-#: diff.c:5458
+#: diff.c:5463
msgid "moved lines of code are colored differently"
msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
-#: diff.c:5461
+#: diff.c:5466
msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
msgstr ""
"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
-#: diff.c:5464
+#: diff.c:5469
msgid "Other diff options"
msgstr "Други опции за разлики"
-#: diff.c:5466
+#: diff.c:5471
msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
msgstr ""
"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
"се ползват относителни пътища"
-#: diff.c:5470
+#: diff.c:5475
msgid "treat all files as text"
msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-#: diff.c:5472
+#: diff.c:5477
msgid "swap two inputs, reverse the diff"
msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
-#: diff.c:5474
+#: diff.c:5479
msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
msgstr ""
"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
"случай — с 0"
-#: diff.c:5476
+#: diff.c:5481
msgid "disable all output of the program"
msgstr "без всякакъв изход от програмата"
-#: diff.c:5478
+#: diff.c:5483
msgid "allow an external diff helper to be executed"
msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5485
msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
msgstr ""
"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-#: diff.c:5482
+#: diff.c:5487
msgid "<when>"
msgstr "КОГА"
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5488
msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-#: diff.c:5486
+#: diff.c:5491
msgid "<format>"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: diff.c:5487
+#: diff.c:5492
msgid "specify how differences in submodules are shown"
msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-#: diff.c:5491
+#: diff.c:5496
msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5494
+#: diff.c:5499
msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-#: diff.c:5496
+#: diff.c:5501
msgid "<string>"
msgstr "НИЗ"
-#: diff.c:5497
+#: diff.c:5502
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"string"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
-#: diff.c:5500
+#: diff.c:5505
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"regex"
@@ -3072,57 +3151,57 @@ msgstr ""
"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
"на регулярния израз"
-#: diff.c:5503
+#: diff.c:5508
msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-#: diff.c:5506
+#: diff.c:5511
msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-#: diff.c:5509
+#: diff.c:5514
msgid "control the order in which files appear in the output"
msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-#: diff.c:5510
+#: diff.c:5515
msgid "<object-id>"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5516
msgid ""
"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
"object"
msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
-#: diff.c:5513
+#: diff.c:5518
msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
-#: diff.c:5514
+#: diff.c:5519
msgid "select files by diff type"
msgstr "избор на файловете по вид разлика"
-#: diff.c:5516
+#: diff.c:5521
msgid "<file>"
msgstr "ФАЙЛ"
-#: diff.c:5517
+#: diff.c:5522
msgid "Output to a specific file"
msgstr "Изход към указания файл"
-#: diff.c:6150
+#: diff.c:6177
msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
msgstr ""
"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
"многото файлове."
-#: diff.c:6153
+#: diff.c:6180
msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
msgstr ""
"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
"файлове."
-#: diff.c:6156
+#: diff.c:6183
#, c-format
msgid ""
"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -3226,32 +3305,32 @@ msgstr "невъзможно писане към отдалечено храни
msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
-#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1271
+#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
#, c-format
msgid "invalid shallow line: %s"
msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1277
+#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
#, c-format
msgid "invalid unshallow line: %s"
msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
-#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1279
+#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
#, c-format
msgid "object not found: %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1282
+#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
#, c-format
msgid "error in object: %s"
msgstr "грешка в обекта: „%s“"
-#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1284
+#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
#, c-format
msgid "no shallow found: %s"
msgstr "не е открит плитък обект: %s"
-#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1288
+#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
#, c-format
msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
@@ -3270,7 +3349,7 @@ msgstr "неправилно подаване: „%s“"
msgid "giving up"
msgstr "преустановяване"
-#: fetch-pack.c:477 progress.c:284
+#: fetch-pack.c:477 progress.c:277
msgid "done"
msgstr "действието завърши"
@@ -3311,157 +3390,133 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
msgid "error in sideband demultiplexer"
msgstr "грешка в демултиплексора"
-#: fetch-pack.c:906
-msgid "Server does not support shallow clients"
-msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
-
-#: fetch-pack.c:910
-msgid "Server supports multi_ack_detailed"
-msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
-
-#: fetch-pack.c:913
-msgid "Server supports no-done"
-msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
-
-#: fetch-pack.c:919
-msgid "Server supports multi_ack"
-msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
-
-#: fetch-pack.c:923
-msgid "Server supports side-band-64k"
-msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
-
-#: fetch-pack.c:927
-msgid "Server supports side-band"
-msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
-
-#: fetch-pack.c:931
-msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
-msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
-
-#: fetch-pack.c:935
-msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
-msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
-
-#: fetch-pack.c:945
-msgid "Server supports ofs-delta"
-msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-
-#: fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:1144
-msgid "Server supports filter"
-msgstr "Сървърът поддържа филтри"
-
-#: fetch-pack.c:959
+#: fetch-pack.c:908
#, c-format
msgid "Server version is %.*s"
msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
+#: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
+#: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
+#: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
+#, c-format
+msgid "Server supports %s"
+msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:915
+msgid "Server does not support shallow clients"
+msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
+
+#: fetch-pack.c:975
msgid "Server does not support --shallow-since"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
-#: fetch-pack.c:969
+#: fetch-pack.c:980
msgid "Server does not support --shallow-exclude"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
-#: fetch-pack.c:971
+#: fetch-pack.c:984
msgid "Server does not support --deepen"
msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
-#: fetch-pack.c:988
+#: fetch-pack.c:1001
msgid "no common commits"
msgstr "няма общи подавания"
-#: fetch-pack.c:1000 fetch-pack.c:1449
+#: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
msgid "git fetch-pack: fetch failed."
msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
-#: fetch-pack.c:1138
+#: fetch-pack.c:1151
msgid "Server does not support shallow requests"
msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
-#: fetch-pack.c:1171
+#: fetch-pack.c:1157
+msgid "Server supports filter"
+msgstr "Сървърът поддържа филтри"
+
+#: fetch-pack.c:1184
msgid "unable to write request to remote"
msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-#: fetch-pack.c:1189
+#: fetch-pack.c:1202
#, c-format
msgid "error reading section header '%s'"
msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
-#: fetch-pack.c:1195
+#: fetch-pack.c:1208
#, c-format
msgid "expected '%s', received '%s'"
msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
-#: fetch-pack.c:1234
+#: fetch-pack.c:1247
#, c-format
msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1239
+#: fetch-pack.c:1252
#, c-format
msgid "error processing acks: %d"
msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
-#: fetch-pack.c:1249
+#: fetch-pack.c:1262
msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
-#: fetch-pack.c:1251
+#: fetch-pack.c:1264
msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
msgstr ""
"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
"други раздели"
-#: fetch-pack.c:1293
+#: fetch-pack.c:1306
#, c-format
msgid "error processing shallow info: %d"
msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
-#: fetch-pack.c:1340
+#: fetch-pack.c:1353
#, c-format
msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1345
+#: fetch-pack.c:1358
#, c-format
msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
-#: fetch-pack.c:1350
+#: fetch-pack.c:1363
#, c-format
msgid "error processing wanted refs: %d"
msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
-#: fetch-pack.c:1676
+#: fetch-pack.c:1689
msgid "no matching remote head"
msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
-#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:673
+#: fetch-pack.c:1712 builtin/clone.c:686
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
-#: fetch-pack.c:1726
+#: fetch-pack.c:1739
#, c-format
msgid "no such remote ref %s"
msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
-#: fetch-pack.c:1729
+#: fetch-pack.c:1742
#, c-format
msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
-msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
+msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
-#: gpg-interface.c:318
+#: gpg-interface.c:321
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-#: gpg-interface.c:344
+#: gpg-interface.c:347
msgid "could not create temporary file"
msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:347
+#: gpg-interface.c:350
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
@@ -3471,18 +3526,18 @@ msgstr "Програмата не успя да запише самостоят
msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
-#: grep.c:2113
+#: grep.c:2117
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2134 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:82
#: builtin/rm.c:135
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:2141
+#: grep.c:2145
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -3552,7 +3607,7 @@ msgstr "команди на git от други директории от „$PA
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:363 git.c:97
+#: help.c:363 git.c:98
#, c-format
msgid "unsupported command listing type '%s'"
msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
@@ -3667,8 +3722,8 @@ msgstr ""
"\n"
"Изпълнете:\n"
"\n"
-" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
-" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
+" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
+" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
"\n"
"и въведете данни за себе си.\n"
"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
@@ -3705,7 +3760,7 @@ msgstr "не може да се ползва празно име като иде
msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:608
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:611
#, c-format
msgid "invalid date format: %s"
msgstr "неправилен формат на дата: %s"
@@ -3737,6 +3792,11 @@ msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
msgid "sparse:path filters support has been dropped"
msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
+#: list-objects-filter-options.c:94
+#, c-format
+msgid "invalid filter-spec '%s'"
+msgstr "неправилен филтър: „%s“"
+
#: list-objects-filter-options.c:158
msgid "cannot change partial clone promisor remote"
msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
@@ -3769,8 +3829,8 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1887 builtin/am.c:1921
-#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:773
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1885 builtin/am.c:1919
+#: builtin/checkout.c:536 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:786
#: builtin/stash.c:264
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -3797,98 +3857,98 @@ msgstr ""
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:861
+#: merge-recursive.c:863
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:872
+#: merge-recursive.c:874
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:886 merge-recursive.c:905
+#: merge-recursive.c:888 merge-recursive.c:907
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:895
+#: merge-recursive.c:897
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:936 builtin/cat-file.c:40
+#: merge-recursive.c:938 builtin/cat-file.c:40
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:939
+#: merge-recursive.c:941
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:963
+#: merge-recursive.c:965
#, c-format
msgid "failed to open '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:974
+#: merge-recursive.c:976
#, c-format
msgid "failed to symlink '%s': %s"
msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:979
+#: merge-recursive.c:981
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:1175
+#: merge-recursive.c:1177
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
-#: merge-recursive.c:1182
+#: merge-recursive.c:1184
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
-#: merge-recursive.c:1189
+#: merge-recursive.c:1191
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
msgstr ""
"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
"подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1197 merge-recursive.c:1209
+#: merge-recursive.c:1199 merge-recursive.c:1211
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
-#: merge-recursive.c:1200 merge-recursive.c:1212
+#: merge-recursive.c:1202 merge-recursive.c:1214
#, c-format
msgid "Fast-forwarding submodule %s"
msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
-#: merge-recursive.c:1235
+#: merge-recursive.c:1237
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
"от подаванията)"
-#: merge-recursive.c:1239
+#: merge-recursive.c:1241
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
-#: merge-recursive.c:1240
+#: merge-recursive.c:1242
msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
msgstr ""
"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
"подмодула:\n"
-#: merge-recursive.c:1243
+#: merge-recursive.c:1245
#, c-format
msgid ""
"If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -3904,31 +3964,31 @@ msgstr ""
"\n"
"Това приема предложеното.\n"
-#: merge-recursive.c:1252
+#: merge-recursive.c:1254
#, c-format
msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
-#: merge-recursive.c:1325
+#: merge-recursive.c:1327
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:1330
+#: merge-recursive.c:1332
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:1362
+#: merge-recursive.c:1364
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1385
+#: merge-recursive.c:1387
#, c-format
msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
-#: merge-recursive.c:1457
+#: merge-recursive.c:1459
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3937,7 +3997,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1462
+#: merge-recursive.c:1464
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3946,7 +4006,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1469
+#: merge-recursive.c:1471
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3955,7 +4015,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1474
+#: merge-recursive.c:1476
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3964,45 +4024,45 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1509
+#: merge-recursive.c:1511
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1509
+#: merge-recursive.c:1511
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1589 merge-recursive.c:2445 merge-recursive.c:3085
+#: merge-recursive.c:1591 merge-recursive.c:2450 merge-recursive.c:3094
#, c-format
msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
-#: merge-recursive.c:1599
+#: merge-recursive.c:1601
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
msgstr ""
"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
-#: merge-recursive.c:1657
+#: merge-recursive.c:1659
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1687
+#: merge-recursive.c:1690
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1692
+#: merge-recursive.c:1695
#, c-format
msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
msgstr ""
"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
"Вместо него се добавя „%s“"
-#: merge-recursive.c:1711
+#: merge-recursive.c:1714
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4011,18 +4071,18 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1716
+#: merge-recursive.c:1719
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1825
+#: merge-recursive.c:1828
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2030
+#: merge-recursive.c:2035
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4033,7 +4093,7 @@ msgstr ""
"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
-#: merge-recursive.c:2062
+#: merge-recursive.c:2067
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4042,7 +4102,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
-#: merge-recursive.c:2072
+#: merge-recursive.c:2077
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4052,7 +4112,7 @@ msgstr ""
"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
"на тези пътища там: %s."
-#: merge-recursive.c:2164
+#: merge-recursive.c:2169
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4061,7 +4121,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:2408
+#: merge-recursive.c:2413
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4070,52 +4130,52 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
"„%s“ също е с променено име."
-#: merge-recursive.c:2929
+#: merge-recursive.c:2938
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:2932
+#: merge-recursive.c:2941
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:2996
+#: merge-recursive.c:3005
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:2996
+#: merge-recursive.c:3005
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:3008
+#: merge-recursive.c:3017
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:3012
+#: merge-recursive.c:3021
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:3035
+#: merge-recursive.c:3044
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:3057 git-submodule.sh:937
+#: merge-recursive.c:3066 git-submodule.sh:937
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:3058
+#: merge-recursive.c:3067
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3088
+#: merge-recursive.c:3097
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3170
+#: merge-recursive.c:3179
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4124,7 +4184,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3173
+#: merge-recursive.c:3182
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4133,7 +4193,7 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3177
+#: merge-recursive.c:3186
#, c-format
msgid ""
"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4142,7 +4202,7 @@ msgstr ""
"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3180
+#: merge-recursive.c:3189
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4151,37 +4211,37 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
-#: merge-recursive.c:3294
+#: merge-recursive.c:3303
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3317
+#: merge-recursive.c:3326
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:3322
+#: merge-recursive.c:3331
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:3329
+#: merge-recursive.c:3338
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:3338
+#: merge-recursive.c:3347
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3347
+#: merge-recursive.c:3356
#, c-format
msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:3385
+#: merge-recursive.c:3394
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -4190,135 +4250,140 @@ msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
" %s"
-#: merge-recursive.c:3396
+#: merge-recursive.c:3405
msgid "Already up to date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:3405
+#: merge-recursive.c:3414
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:3504
+#: merge-recursive.c:3513
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:3517
+#: merge-recursive.c:3526
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:3556
+#: merge-recursive.c:3565
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:3622
+#: merge-recursive.c:3631
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:3638 builtin/merge.c:702 builtin/merge.c:873
+#: merge-recursive.c:3647 builtin/merge.c:698 builtin/merge.c:869
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: midx.c:66
+#: midx.c:69
#, c-format
msgid "multi-pack-index file %s is too small"
msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
-#: midx.c:82
+#: midx.c:85
#, c-format
msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
-#: midx.c:87
+#: midx.c:90
#, c-format
msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
-#: midx.c:92
+#: midx.c:95
#, c-format
msgid "hash version %u does not match"
msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
-#: midx.c:106
+#: midx.c:109
msgid "invalid chunk offset (too large)"
msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
-#: midx.c:130
+#: midx.c:133
msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
msgstr ""
"идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
"рано от очакваното"
-#: midx.c:143
+#: midx.c:146
msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:145
+#: midx.c:148
msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:147
+#: midx.c:150
msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:149
+#: midx.c:152
msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
-#: midx.c:163
+#: midx.c:166
#, c-format
msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
msgstr ""
"неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
"преди „%s“"
-#: midx.c:208
+#: midx.c:211
#, c-format
msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
msgstr ""
"неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
-#: midx.c:258
+#: midx.c:261
msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
msgstr ""
"индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
"„off_t“ е недостатъчен"
-#: midx.c:286
+#: midx.c:289
msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
msgstr ""
"грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
"пакети"
-#: midx.c:457
+#: midx.c:470
#, c-format
msgid "failed to add packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
-#: midx.c:463
+#: midx.c:476
#, c-format
msgid "failed to open pack-index '%s'"
msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
-#: midx.c:557
+#: midx.c:536
#, c-format
msgid "failed to locate object %d in packfile"
msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
-#: midx.c:993
+#: midx.c:865
+#, c-format
+msgid "did not see pack-file %s to drop"
+msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
+
+#: midx.c:1036
#, c-format
msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
-#: midx.c:1048
+#: midx.c:1091
msgid "Looking for referenced packfiles"
msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
-#: midx.c:1063
+#: midx.c:1106
#, c-format
msgid ""
"oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -4326,52 +4391,60 @@ msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
"%<PRIx32> = fanout[%d]"
-#: midx.c:1067
+#: midx.c:1110
msgid "Verifying OID order in MIDX"
msgstr ""
"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
"множество пакетни файлове)"
-#: midx.c:1076
+#: midx.c:1119
#, c-format
msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
msgstr ""
"неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
-#: midx.c:1095
+#: midx.c:1138
msgid "Sorting objects by packfile"
msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-#: midx.c:1101
+#: midx.c:1144
msgid "Verifying object offsets"
msgstr "Проверка на отместването на обекти"
-#: midx.c:1117
+#: midx.c:1160
#, c-format
msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1123
+#: midx.c:1166
#, c-format
msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
-#: midx.c:1132
+#: midx.c:1175
#, c-format
msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
-#: name-hash.c:531
+#: midx.c:1350
+msgid "could not start pack-objects"
+msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
+
+#: midx.c:1369
+msgid "could not finish pack-objects"
+msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
+
+#: name-hash.c:532
#, c-format
msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
-#: name-hash.c:553
+#: name-hash.c:554
#, c-format
msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
-#: name-hash.c:559
+#: name-hash.c:560
#, c-format
msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
msgstr "не може да се изчака нишка за имена: %s"
@@ -4449,19 +4522,19 @@ msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран
msgid "hash mismatch %s"
msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
-#: packfile.c:617
+#: packfile.c:648
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1868
+#: packfile.c:1899
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: packfile.c:1872
+#: packfile.c:1903
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
@@ -4722,25 +4795,30 @@ msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнен
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: range-diff.c:56
+#: range-diff.c:70
msgid "could not start `log`"
msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
-#: range-diff.c:59
+#: range-diff.c:72
msgid "could not read `log` output"
msgstr ""
"изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
-#: range-diff.c:74 sequencer.c:4897
+#: range-diff.c:91 sequencer.c:5021
#, c-format
msgid "could not parse commit '%s'"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: range-diff.c:224
+#: range-diff.c:117
+#, c-format
+msgid "could not parse git header '%.*s'"
+msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
+
+#: range-diff.c:274
msgid "failed to generate diff"
msgstr "неуспешно търсене на разлика"
-#: range-diff.c:455 range-diff.c:457
+#: range-diff.c:506 range-diff.c:508
#, c-format
msgid "could not parse log for '%s'"
msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
@@ -4860,11 +4938,10 @@ msgid "unordered stage entries for '%s'"
msgstr "неподредени записи за „%s“"
#: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:358
-#: builtin/checkout.c:672 builtin/checkout.c:1060 builtin/clean.c:955
-#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:498
-#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271
-#: builtin/submodule--helper.c:330
+#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:467
+#: builtin/checkout.c:651 builtin/clean.c:956 builtin/commit.c:347
+#: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
+#: builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:330
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
@@ -4920,12 +4997,12 @@ msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се о
msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
-#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
+#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1114
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
+#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2358 sequencer.c:3928
#, c-format
msgid "could not stat '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
@@ -5012,7 +5089,7 @@ msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
-#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:173
+#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:228
msgid ""
"\n"
"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -5021,7 +5098,7 @@ msgstr ""
"Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
"„drop“.\n"
-#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
+#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:232
msgid ""
"\n"
"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -5029,7 +5106,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
-#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:871
msgid ""
"\n"
"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -5044,7 +5121,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:893
+#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:948
msgid ""
"\n"
"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -5054,12 +5131,12 @@ msgstr ""
"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
"\n"
-#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:955
msgid "Note that empty commits are commented out"
msgstr "Празните подавания са коментирани"
-#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3339
-#: sequencer.c:3365 sequencer.c:4996 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
+#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3447
+#: sequencer.c:3473 sequencer.c:5120 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
#, c-format
msgid "could not write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запише"
@@ -5095,97 +5172,98 @@ msgstr ""
"предупреждение)\n"
"или „error“ (считане за грешка).\n"
-#: refs.c:192
+#: refs.c:262
#, c-format
msgid "%s does not point to a valid object!"
msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
-#: refs.c:597
+#: refs.c:667
#, c-format
msgid "ignoring dangling symref %s"
msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
-#: refs.c:599 ref-filter.c:1982
+#: refs.c:669 ref-filter.c:2092
#, c-format
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: refs.c:734
+#: refs.c:804
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
-#: refs.c:744 refs.c:795
+#: refs.c:814 refs.c:865
#, c-format
msgid "could not read ref '%s'"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
-#: refs.c:750
+#: refs.c:820
#, c-format
msgid "ref '%s' already exists"
msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
-#: refs.c:755
+#: refs.c:825
#, c-format
msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
-#: refs.c:763 sequencer.c:400 sequencer.c:2679 sequencer.c:2805
-#: sequencer.c:2819 sequencer.c:3076 sequencer.c:4913 wrapper.c:656
+#: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2709 sequencer.c:2913
+#: sequencer.c:2927 sequencer.c:3184 sequencer.c:5037 wrapper.c:656
#, c-format
msgid "could not write to '%s'"
msgstr "в „%s“ не може да се пише"
-#: refs.c:790 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715 builtin/rebase.c:993
+#: refs.c:860 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715
+#: builtin/rebase.c:1003
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: refs.c:797
+#: refs.c:867
#, c-format
msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
-#: refs.c:928
+#: refs.c:998
#, c-format
msgid "log for ref %s has gap after %s"
msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
-#: refs.c:934
+#: refs.c:1004
#, c-format
msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
-#: refs.c:993
+#: refs.c:1063
#, c-format
msgid "log for %s is empty"
msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
-#: refs.c:1085
+#: refs.c:1155
#, c-format
msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
-#: refs.c:1161
+#: refs.c:1231
#, c-format
msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
-#: refs.c:1942
+#: refs.c:2012
#, c-format
msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
-#: refs.c:1974
+#: refs.c:2044
msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
-#: refs.c:2070 refs.c:2100
+#: refs.c:2140 refs.c:2170
#, c-format
msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
-#: refs.c:2076 refs.c:2111
+#: refs.c:2146 refs.c:2181
#, c-format
msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
@@ -5211,267 +5289,251 @@ msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
msgid "invalid refspec '%s'"
msgstr "неправилен указател: „%s“"
-#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1909
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1934
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
-#: ref-filter.c:40
+#: ref-filter.c:43
#, c-format
msgid "ahead %d"
msgstr "напред с %d"
-#: ref-filter.c:41
+#: ref-filter.c:44
#, c-format
msgid "behind %d"
msgstr "назад с %d"
-#: ref-filter.c:42
+#: ref-filter.c:45
#, c-format
msgid "ahead %d, behind %d"
msgstr "напред с %d, назад с %d"
-#: ref-filter.c:138
+#: ref-filter.c:162
#, c-format
msgid "expected format: %%(color:<color>)"
msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
-#: ref-filter.c:140
+#: ref-filter.c:164
#, c-format
msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
-#: ref-filter.c:162
+#: ref-filter.c:186
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:166
+#: ref-filter.c:190
#, c-format
msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
-#: ref-filter.c:168
+#: ref-filter.c:192
#, c-format
msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
-#: ref-filter.c:223
+#: ref-filter.c:247
#, c-format
msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:245
+#: ref-filter.c:269
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
-#: ref-filter.c:253
+#: ref-filter.c:277
#, c-format
msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:265
+#: ref-filter.c:289
#, c-format
msgid "%%(body) does not take arguments"
msgstr "%%(body) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:274
+#: ref-filter.c:298
#, c-format
msgid "%%(subject) does not take arguments"
msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
-#: ref-filter.c:296
+#: ref-filter.c:320
#, c-format
msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
-#: ref-filter.c:325
+#: ref-filter.c:349
#, c-format
msgid "positive value expected contents:lines=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
-#: ref-filter.c:327
+#: ref-filter.c:351
#, c-format
msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
-#: ref-filter.c:342
+#: ref-filter.c:366
#, c-format
msgid "positive value expected objectname:short=%s"
msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
-#: ref-filter.c:346
+#: ref-filter.c:370
#, c-format
msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
-#: ref-filter.c:376
+#: ref-filter.c:400
#, c-format
msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
-#: ref-filter.c:388
+#: ref-filter.c:412
#, c-format
msgid "unrecognized position:%s"
msgstr "непозната позиция: %s"
-#: ref-filter.c:395
+#: ref-filter.c:419
#, c-format
msgid "unrecognized width:%s"
msgstr "непозната широчина: %s"
-#: ref-filter.c:404
+#: ref-filter.c:428
#, c-format
msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
-#: ref-filter.c:412
+#: ref-filter.c:436
#, c-format
msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
-#: ref-filter.c:430
+#: ref-filter.c:454
#, c-format
msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
-#: ref-filter.c:531
+#: ref-filter.c:556
#, c-format
msgid "malformed field name: %.*s"
msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:558
+#: ref-filter.c:583
#, c-format
msgid "unknown field name: %.*s"
msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
-#: ref-filter.c:562
+#: ref-filter.c:587
#, c-format
msgid ""
"not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
-#: ref-filter.c:686
+#: ref-filter.c:711
#, c-format
msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:749
+#: ref-filter.c:774
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:751
+#: ref-filter.c:776
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:753
+#: ref-filter.c:778
#, c-format
msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
-#: ref-filter.c:781
+#: ref-filter.c:806
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
-#: ref-filter.c:783
+#: ref-filter.c:808
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
-#: ref-filter.c:785
+#: ref-filter.c:810
#, c-format
msgid "format: %%(else) atom used more than once"
msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
-#: ref-filter.c:800
+#: ref-filter.c:825
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
-#: ref-filter.c:857
+#: ref-filter.c:882
#, c-format
msgid "malformed format string %s"
msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
-#: ref-filter.c:1453
+#: ref-filter.c:1485
#, c-format
-msgid "(no branch, rebasing %s)"
-msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
+msgid "no branch, rebasing %s"
+msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
-#: ref-filter.c:1456
+#: ref-filter.c:1488
#, c-format
-msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
-msgstr "(извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“)"
+msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
+msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
-#: ref-filter.c:1459
+#: ref-filter.c:1491
#, c-format
-msgid "(no branch, bisect started on %s)"
-msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
+msgid "no branch, bisect started on %s"
+msgstr "извън клон, двоично търсене от „%s“"
-#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
-#. detached at " in wt-status.c
-#.
-#: ref-filter.c:1467
-#, c-format
-msgid "(HEAD detached at %s)"
-msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
-
-#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
-#. detached from " in wt-status.c
-#.
-#: ref-filter.c:1474
-#, c-format
-msgid "(HEAD detached from %s)"
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-
-#: ref-filter.c:1478
-msgid "(no branch)"
-msgstr "(извън клон)"
+#: ref-filter.c:1501
+msgid "no branch"
+msgstr "извън клон"
-#: ref-filter.c:1512 ref-filter.c:1669
+#: ref-filter.c:1537 ref-filter.c:1743
#, c-format
msgid "missing object %s for %s"
msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
-#: ref-filter.c:1522
+#: ref-filter.c:1547
#, c-format
msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
-#: ref-filter.c:1888
+#: ref-filter.c:1998
#, c-format
msgid "malformed object at '%s'"
msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
-#: ref-filter.c:1977
+#: ref-filter.c:2087
#, c-format
msgid "ignoring ref with broken name %s"
msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
-#: ref-filter.c:2263
+#: ref-filter.c:2382
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:2363
+#: ref-filter.c:2482
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
-#: ref-filter.c:2366
+#: ref-filter.c:2485
#, c-format
msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
-#: ref-filter.c:2376
+#: ref-filter.c:2495
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: ref-filter.c:2381
+#: ref-filter.c:2500
#, c-format
msgid "option `%s' must point to a commit"
msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
@@ -5818,8 +5880,8 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
msgid "Recorded preimage for '%s'"
msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
-#: rerere.c:881 submodule.c:2024 builtin/log.c:1750
-#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1427
+#: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1773
+#: builtin/submodule--helper.c:1418 builtin/submodule--helper.c:1428
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -5853,20 +5915,20 @@ msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s
msgid "unable to open rr-cache directory"
msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
-#: revision.c:2476
+#: revision.c:2507
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2479
+#: revision.c:2510
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2679
+#: revision.c:2710
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: revision.c:2683
+#: revision.c:2714
msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
msgstr ""
"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
@@ -5942,24 +6004,29 @@ msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“
msgid "could not delete '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:318
+#: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:759 builtin/rebase.c:1645 builtin/rm.c:369
+#, c-format
+msgid "could not remove '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: sequencer.c:321
msgid "revert"
msgstr "отмяна"
-#: sequencer.c:320
+#: sequencer.c:323
msgid "cherry-pick"
msgstr "отбиране"
-#: sequencer.c:322
+#: sequencer.c:325
msgid "rebase -i"
msgstr "rebase -i"
-#: sequencer.c:324
+#: sequencer.c:327
#, c-format
msgid "unknown action: %d"
msgstr "неизвестно действие: %d"
-#: sequencer.c:382
+#: sequencer.c:385
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -5967,7 +6034,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:385
+#: sequencer.c:388
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -5977,44 +6044,44 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
-#: sequencer.c:398 sequencer.c:2801
+#: sequencer.c:401 sequencer.c:2909
#, c-format
msgid "could not lock '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:405
+#: sequencer.c:408
#, c-format
msgid "could not write eol to '%s'"
msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
-#: sequencer.c:410 sequencer.c:2684 sequencer.c:2807 sequencer.c:2821
-#: sequencer.c:3084
+#: sequencer.c:413 sequencer.c:2714 sequencer.c:2915 sequencer.c:2929
+#: sequencer.c:3192
#, c-format
msgid "failed to finalize '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се завърши"
-#: sequencer.c:433 sequencer.c:978 sequencer.c:1652 sequencer.c:2704
-#: sequencer.c:3066 sequencer.c:3175 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:760
-#: builtin/merge.c:1115 builtin/rebase.c:567
+#: sequencer.c:436 sequencer.c:981 sequencer.c:1655 sequencer.c:2734
+#: sequencer.c:3174 sequencer.c:3283 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:763
+#: builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:567
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:459
+#: sequencer.c:462
#, c-format
msgid "your local changes would be overwritten by %s."
msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:463
+#: sequencer.c:466
msgid "commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:495
+#: sequencer.c:498
#, c-format
msgid "%s: fast-forward"
msgstr "%s: превъртане"
-#: sequencer.c:534 builtin/tag.c:555
+#: sequencer.c:537 builtin/tag.c:565
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
@@ -6022,70 +6089,70 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
#. "rebase -i".
#.
-#: sequencer.c:629
+#: sequencer.c:632
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:646
+#: sequencer.c:649
msgid "unable to update cache tree"
msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
-#: sequencer.c:660
+#: sequencer.c:663
msgid "could not resolve HEAD commit"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:740
+#: sequencer.c:743
#, c-format
msgid "no key present in '%.*s'"
msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
-#: sequencer.c:751
+#: sequencer.c:754
#, c-format
msgid "unable to dequote value of '%s'"
msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
-#: sequencer.c:788 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
-#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:1035
+#: sequencer.c:791 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
+#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1109 builtin/rebase.c:1045
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: sequencer.c:798
+#: sequencer.c:801
msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:803
+#: sequencer.c:806
msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:808
+#: sequencer.c:811
msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
-#: sequencer.c:812
+#: sequencer.c:815
#, c-format
msgid "unknown variable '%s'"
msgstr "непозната променлива „%s“"
-#: sequencer.c:817
+#: sequencer.c:820
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
-#: sequencer.c:819
+#: sequencer.c:822
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:824
msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
-#: sequencer.c:881
+#: sequencer.c:884
#, c-format
msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
-#: sequencer.c:898
+#: sequencer.c:901
#, c-format
msgid ""
"you have staged changes in your working tree\n"
@@ -6114,17 +6181,17 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:992
+#: sequencer.c:995
msgid "writing root commit"
msgstr "запазване на начално подаване"
-#: sequencer.c:1213
+#: sequencer.c:1216
msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
msgstr ""
"неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
"(prepare-commit-msg)"
-#: sequencer.c:1220
+#: sequencer.c:1223
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6153,7 +6220,7 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1233
+#: sequencer.c:1236
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6179,317 +6246,362 @@ msgstr ""
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
-#: sequencer.c:1275
+#: sequencer.c:1278
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:1277
+#: sequencer.c:1280
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1323
+#: sequencer.c:1326
msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
msgstr ""
"състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
"подаването"
-#: sequencer.c:1325
+#: sequencer.c:1328
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: sequencer.c:1329
+#: sequencer.c:1332
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: sequencer.c:1350
+#: sequencer.c:1353
msgid "could not parse HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1352
+#: sequencer.c:1355
#, c-format
msgid "HEAD %s is not a commit!"
msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
-#: sequencer.c:1356 builtin/commit.c:1551
+#: sequencer.c:1359 builtin/commit.c:1571
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1408 sequencer.c:2001
+#: sequencer.c:1411 sequencer.c:2004
msgid "unable to parse commit author"
msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
-#: sequencer.c:1418 builtin/am.c:1572 builtin/merge.c:688
+#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1573 builtin/merge.c:684
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: sequencer.c:1435 sequencer.c:1496
+#: sequencer.c:1438 sequencer.c:1499
#, c-format
msgid "unable to read commit message from '%s'"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
-#: sequencer.c:1462 builtin/am.c:1594 builtin/commit.c:1650 builtin/merge.c:882
-#: builtin/merge.c:906
+#: sequencer.c:1465 builtin/am.c:1595 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:878
+#: builtin/merge.c:903
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:1523
+#: sequencer.c:1526
#, c-format
msgid "could not parse commit %s"
msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1528
+#: sequencer.c:1531
#, c-format
msgid "could not parse parent commit %s"
msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
-#: sequencer.c:1602 sequencer.c:1712
+#: sequencer.c:1605 sequencer.c:1715
#, c-format
msgid "unknown command: %d"
msgstr "непозната команда: %d"
-#: sequencer.c:1659 sequencer.c:1684
+#: sequencer.c:1662 sequencer.c:1687
#, c-format
msgid "This is a combination of %d commits."
msgstr "Това е обединение от %d подавания"
-#: sequencer.c:1669
+#: sequencer.c:1672
msgid "need a HEAD to fixup"
msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
-#: sequencer.c:1671 sequencer.c:3111
+#: sequencer.c:1674 sequencer.c:3219
msgid "could not read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:1673
+#: sequencer.c:1676
msgid "could not read HEAD's commit message"
msgstr ""
"съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
-#: sequencer.c:1679
+#: sequencer.c:1682
#, c-format
msgid "cannot write '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се запази"
-#: sequencer.c:1686 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1689 git-rebase--preserve-merges.sh:496
msgid "This is the 1st commit message:"
msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
-#: sequencer.c:1694
+#: sequencer.c:1697
#, c-format
msgid "could not read commit message of %s"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
-#: sequencer.c:1701
+#: sequencer.c:1704
#, c-format
msgid "This is the commit message #%d:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
-#: sequencer.c:1707
+#: sequencer.c:1710
#, c-format
msgid "The commit message #%d will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
-#: sequencer.c:1795
+#: sequencer.c:1798
msgid "your index file is unmerged."
msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:1802
+#: sequencer.c:1805
msgid "cannot fixup root commit"
msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
-#: sequencer.c:1821
+#: sequencer.c:1824
#, c-format
msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:1829 sequencer.c:1837
+#: sequencer.c:1832 sequencer.c:1840
#, c-format
msgid "commit %s does not have parent %d"
msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:1843
+#: sequencer.c:1846
#, c-format
msgid "cannot get commit message for %s"
msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1862
+#: sequencer.c:1865
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:1927
+#: sequencer.c:1930
#, c-format
msgid "could not rename '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
-#: sequencer.c:1982
+#: sequencer.c:1985
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:1983
+#: sequencer.c:1986
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:2042
+#: sequencer.c:2045
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:2049
+#: sequencer.c:2052
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:2118
+#: sequencer.c:2128
#, c-format
msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
-#: sequencer.c:2127
+#: sequencer.c:2137
#, c-format
msgid "missing arguments for %s"
msgstr "„%s“ изисква аргументи"
-#: sequencer.c:2164
+#: sequencer.c:2174
#, c-format
msgid "could not parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:2226
+#: sequencer.c:2228
#, c-format
msgid "invalid line %d: %.*s"
msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:2237
+#: sequencer.c:2239
#, c-format
msgid "cannot '%s' without a previous commit"
msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
-#: sequencer.c:2285 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
+#: sequencer.c:2287 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
#: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
#, c-format
msgid "could not read '%s'."
msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:2360
+#: sequencer.c:2323
+msgid "cancelling a cherry picking in progress"
+msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
+
+#: sequencer.c:2330
+msgid "cancelling a revert in progress"
+msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
+
+#: sequencer.c:2364
msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: sequencer.c:2362
+#: sequencer.c:2366
#, c-format
msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:2367
+#: sequencer.c:2371
msgid "no commits parsed."
msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-#: sequencer.c:2378
+#: sequencer.c:2382
msgid "cannot cherry-pick during a revert."
msgstr ""
"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
-#: sequencer.c:2380
+#: sequencer.c:2384
msgid "cannot revert during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:2462
+#: sequencer.c:2466
#, c-format
msgid "invalid value for %s: %s"
msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:2549
+#: sequencer.c:2553
msgid "unusable squash-onto"
msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
-#: sequencer.c:2565
+#: sequencer.c:2569
#, c-format
msgid "malformed options sheet: '%s'"
msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:2648 sequencer.c:4227
+#: sequencer.c:2652 sequencer.c:4351
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:2656
-msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
-msgstr ""
-"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
+#: sequencer.c:2668
+msgid "revert is already in progress"
+msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
-#: sequencer.c:2657
-msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
+#: sequencer.c:2670
+#, c-format
+msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
+msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
+
+#: sequencer.c:2673
+msgid "cherry-pick is already in progress"
+msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
+
+#: sequencer.c:2675
+#, c-format
+msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
+msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
-#: sequencer.c:2660
+#: sequencer.c:2689
#, c-format
msgid "could not create sequencer directory '%s'"
-msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
+msgstr ""
+"директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
+"създадена"
-#: sequencer.c:2674
+#: sequencer.c:2704
msgid "could not lock HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:2729 sequencer.c:3979
+#: sequencer.c:2764 sequencer.c:4103
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:2731
+#: sequencer.c:2766 sequencer.c:2777
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:2733 sequencer.c:2768
+#: sequencer.c:2768 sequencer.c:2812
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:2754 builtin/grep.c:732
+#: sequencer.c:2798 builtin/grep.c:734
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:2756
+#: sequencer.c:2800
#, c-format
msgid "cannot read '%s': %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:2757
+#: sequencer.c:2801
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:2763
+#: sequencer.c:2807
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:2774
+#: sequencer.c:2818
msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен. Проверете към какво сочи.\n"
"Не се правят промени."
-#: sequencer.c:2903 sequencer.c:3894
+#: sequencer.c:2859
+msgid "no revert in progress"
+msgstr "в момента не тече пребазиране"
+
+#: sequencer.c:2867
+msgid "no cherry-pick in progress"
+msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
+
+#: sequencer.c:2877
+msgid "failed to skip the commit"
+msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
+
+#: sequencer.c:2884
+msgid "there is nothing to skip"
+msgstr "няма какво да се прескочи"
+
+#: sequencer.c:2887
+#, c-format
+msgid ""
+"have you committed already?\n"
+"try \"git %s --continue\""
+msgstr ""
+"подали ли сте вече? Пробвайте с:\n"
+"\n"
+" git %s --continue"
+
+#: sequencer.c:3011 sequencer.c:4015
#, c-format
msgid "could not update %s"
msgstr "„%s“ не може да се обнови"
-#: sequencer.c:2941 sequencer.c:3874
+#: sequencer.c:3049 sequencer.c:3995
msgid "cannot read HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:2958
+#: sequencer.c:3066
#, c-format
msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:2966
+#: sequencer.c:3074
#, c-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -6508,27 +6620,27 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:2976
+#: sequencer.c:3084
#, c-format
msgid "Could not apply %s... %.*s"
msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
-#: sequencer.c:2983
+#: sequencer.c:3091
#, c-format
msgid "Could not merge %.*s"
msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
-#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:633
+#: sequencer.c:3105 sequencer.c:3109 builtin/difftool.c:633
#, c-format
msgid "could not copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
-#: sequencer.c:3023 sequencer.c:3446 builtin/rebase.c:839 builtin/rebase.c:1580
-#: builtin/rebase.c:1940 builtin/rebase.c:1995
+#: sequencer.c:3131 sequencer.c:3558 builtin/rebase.c:849 builtin/rebase.c:1582
+#: builtin/rebase.c:1953 builtin/rebase.c:2008
msgid "could not read index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:3028
+#: sequencer.c:3136
#, c-format
msgid ""
"execution failed: %s\n"
@@ -6543,11 +6655,11 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3034
+#: sequencer.c:3142
msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
-msgstr "и промени индекса и/или работното дърво\n"
+msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
-#: sequencer.c:3040
+#: sequencer.c:3148
#, c-format
msgid ""
"execution succeeded: %s\n"
@@ -6564,76 +6676,76 @@ msgstr ""
" git rebase --continue\n"
"\n"
-#: sequencer.c:3101
+#: sequencer.c:3209
#, c-format
msgid "illegal label name: '%.*s'"
msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3155
+#: sequencer.c:3263
msgid "writing fake root commit"
msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
-#: sequencer.c:3160
+#: sequencer.c:3268
msgid "writing squash-onto"
msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
-#: sequencer.c:3198 builtin/rebase.c:844 builtin/rebase.c:850
+#: sequencer.c:3306 builtin/rebase.c:854 builtin/rebase.c:860
#, c-format
msgid "failed to find tree of %s"
msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:3216 builtin/rebase.c:863
+#: sequencer.c:3324 builtin/rebase.c:873
msgid "could not write index"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:3243
+#: sequencer.c:3351
#, c-format
msgid "could not resolve '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
-#: sequencer.c:3271
+#: sequencer.c:3379
msgid "cannot merge without a current revision"
msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
-#: sequencer.c:3293
+#: sequencer.c:3401
#, c-format
msgid "unable to parse '%.*s'"
msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-#: sequencer.c:3302
+#: sequencer.c:3410
#, c-format
msgid "nothing to merge: '%.*s'"
msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
-#: sequencer.c:3314
+#: sequencer.c:3422
msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
-#: sequencer.c:3329
+#: sequencer.c:3437
#, c-format
msgid "could not get commit message of '%s'"
msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
-#: sequencer.c:3478
+#: sequencer.c:3590
#, c-format
msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
-#: sequencer.c:3494
+#: sequencer.c:3606
msgid "merge: Unable to write new index file"
msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:711
+#: sequencer.c:3675 builtin/rebase.c:711
#, c-format
msgid "Applied autostash.\n"
msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
-#: sequencer.c:3574
+#: sequencer.c:3687
#, c-format
msgid "cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:3577 builtin/rebase.c:727
+#: sequencer.c:3690 builtin/rebase.c:727 git-rebase--preserve-merges.sh:113
#, c-format
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -6644,31 +6756,31 @@ msgstr ""
"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: sequencer.c:3638
+#: sequencer.c:3751
#, c-format
msgid "could not checkout %s"
msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-#: sequencer.c:3652
+#: sequencer.c:3765
#, c-format
msgid "%s: not a valid OID"
msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
-#: sequencer.c:3657 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+#: sequencer.c:3770 git-rebase--preserve-merges.sh:779
msgid "could not detach HEAD"
msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
-#: sequencer.c:3672
+#: sequencer.c:3785
#, c-format
msgid "Stopped at HEAD\n"
msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
-#: sequencer.c:3674
+#: sequencer.c:3787
#, c-format
msgid "Stopped at %s\n"
msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
-#: sequencer.c:3682
+#: sequencer.c:3795
#, c-format
msgid ""
"Could not execute the todo command\n"
@@ -6691,48 +6803,48 @@ msgstr ""
" git rebase --edit-todo\n"
" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:3759
+#: sequencer.c:3877
#, c-format
msgid "Stopped at %s... %.*s\n"
msgstr "Спиране при „%s“… %.*s\n"
-#: sequencer.c:3837
+#: sequencer.c:3958
#, c-format
msgid "unknown command %d"
msgstr "непозната команда %d"
-#: sequencer.c:3882
+#: sequencer.c:4003
msgid "could not read orig-head"
msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3887
+#: sequencer.c:4008
msgid "could not read 'onto'"
msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
-#: sequencer.c:3901
+#: sequencer.c:4022
#, c-format
msgid "could not update HEAD to %s"
msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
-#: sequencer.c:3991
+#: sequencer.c:4115
msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
-#: sequencer.c:4000
+#: sequencer.c:4124
msgid "cannot amend non-existing commit"
msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
-#: sequencer.c:4002
+#: sequencer.c:4126
#, c-format
msgid "invalid file: '%s'"
msgstr "неправилен файл: „%s“"
-#: sequencer.c:4004
+#: sequencer.c:4128
#, c-format
msgid "invalid contents: '%s'"
msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
-#: sequencer.c:4007
+#: sequencer.c:4131
msgid ""
"\n"
"You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -6742,42 +6854,42 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: sequencer.c:4043 sequencer.c:4081
+#: sequencer.c:4167 sequencer.c:4205
#, c-format
msgid "could not write file: '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sequencer.c:4096
+#: sequencer.c:4220
msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: sequencer.c:4103
+#: sequencer.c:4227
msgid "could not commit staged changes."
msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: sequencer.c:4204
+#: sequencer.c:4328
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:4208
+#: sequencer.c:4332
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:4243
+#: sequencer.c:4367
msgid "can't revert as initial commit"
msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:4686
+#: sequencer.c:4810
msgid "make_script: unhandled options"
msgstr "make_script: неподдържани опции"
-#: sequencer.c:4689
+#: sequencer.c:4813
msgid "make_script: error preparing revisions"
msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
-#: sequencer.c:4847
+#: sequencer.c:4971
msgid ""
"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
"continue'.\n"
@@ -6787,15 +6899,15 @@ msgstr ""
"continue“ след това.\n"
"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
-#: sequencer.c:4959 sequencer.c:4976
+#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
msgid "nothing to do"
msgstr "няма какво да се прави"
-#: sequencer.c:4990
+#: sequencer.c:5114
msgid "could not skip unnecessary pick commands"
msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
-#: sequencer.c:5073
+#: sequencer.c:5197
msgid "the script was already rearranged."
msgstr "скриптът вече е преподреден."
@@ -7027,199 +7139,204 @@ msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
msgid "reference repository '%s' is grafted"
msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
-#: sha1-file.c:846
+#: sha1-file.c:792
+#, c-format
+msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
+msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
+
+#: sha1-file.c:944
#, c-format
msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
msgstr ""
"неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
-#: sha1-file.c:871
+#: sha1-file.c:969
msgid "mmap failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
-#: sha1-file.c:1035
+#: sha1-file.c:1133
#, c-format
msgid "object file %s is empty"
msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
-#: sha1-file.c:1159 sha1-file.c:2297
+#: sha1-file.c:1257 sha1-file.c:2396
#, c-format
msgid "corrupt loose object '%s'"
msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
-#: sha1-file.c:1161 sha1-file.c:2301
+#: sha1-file.c:1259 sha1-file.c:2400
#, c-format
msgid "garbage at end of loose object '%s'"
msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
-#: sha1-file.c:1203
+#: sha1-file.c:1301
msgid "invalid object type"
msgstr "неправилен вид обект"
-#: sha1-file.c:1287
+#: sha1-file.c:1385
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
"type“"
-#: sha1-file.c:1290
+#: sha1-file.c:1388
#, c-format
msgid "unable to unpack %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:1296
+#: sha1-file.c:1394
#, c-format
msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
msgstr ""
"заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
-#: sha1-file.c:1299
+#: sha1-file.c:1397
#, c-format
msgid "unable to parse %s header"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:1490
+#: sha1-file.c:1588
#, c-format
msgid "failed to read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sha1-file.c:1494
+#: sha1-file.c:1592
#, c-format
msgid "replacement %s not found for %s"
msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
-#: sha1-file.c:1498
+#: sha1-file.c:1596
#, c-format
msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1502
+#: sha1-file.c:1600
#, c-format
msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
-#: sha1-file.c:1604
+#: sha1-file.c:1703
#, c-format
msgid "unable to write file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
-#: sha1-file.c:1611
+#: sha1-file.c:1710
#, c-format
msgid "unable to set permission to '%s'"
msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
-#: sha1-file.c:1618
+#: sha1-file.c:1717
msgid "file write error"
msgstr "грешка при запис на файл"
-#: sha1-file.c:1637
+#: sha1-file.c:1736
msgid "error when closing loose object file"
msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1702
+#: sha1-file.c:1801
#, c-format
msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
msgstr ""
"няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
-#: sha1-file.c:1704
+#: sha1-file.c:1803
msgid "unable to create temporary file"
msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
-#: sha1-file.c:1728
+#: sha1-file.c:1827
msgid "unable to write loose object file"
msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
-#: sha1-file.c:1734
+#: sha1-file.c:1833
#, c-format
msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: sha1-file.c:1738
+#: sha1-file.c:1837
#, c-format
msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
-#: sha1-file.c:1742
+#: sha1-file.c:1841
#, c-format
msgid "confused by unstable object source data for %s"
msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
-#: sha1-file.c:1752 builtin/pack-objects.c:920
+#: sha1-file.c:1851 builtin/pack-objects.c:925
#, c-format
msgid "failed utime() on %s"
msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
-#: sha1-file.c:1827
+#: sha1-file.c:1926
#, c-format
msgid "cannot read object for %s"
msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
-#: sha1-file.c:1867
+#: sha1-file.c:1966
msgid "corrupt commit"
msgstr "повредено подаване"
-#: sha1-file.c:1875
+#: sha1-file.c:1974
msgid "corrupt tag"
msgstr "повреден етикет"
-#: sha1-file.c:1974
+#: sha1-file.c:2073
#, c-format
msgid "read error while indexing %s"
msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:1977
+#: sha1-file.c:2076
#, c-format
msgid "short read while indexing %s"
msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
-#: sha1-file.c:2050 sha1-file.c:2059
+#: sha1-file.c:2149 sha1-file.c:2158
#, c-format
msgid "%s: failed to insert into database"
msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
-#: sha1-file.c:2065
+#: sha1-file.c:2164
#, c-format
msgid "%s: unsupported file type"
msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
-#: sha1-file.c:2089
+#: sha1-file.c:2188
#, c-format
msgid "%s is not a valid object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект"
-#: sha1-file.c:2091
+#: sha1-file.c:2190
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
-#: sha1-file.c:2118 builtin/index-pack.c:154
+#: sha1-file.c:2217 builtin/index-pack.c:155
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: sha1-file.c:2308 sha1-file.c:2360
+#: sha1-file.c:2407 sha1-file.c:2459
#, c-format
msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
-#: sha1-file.c:2332
+#: sha1-file.c:2431
#, c-format
msgid "unable to mmap %s"
msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
-#: sha1-file.c:2337
+#: sha1-file.c:2436
#, c-format
msgid "unable to unpack header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
-#: sha1-file.c:2343
+#: sha1-file.c:2442
#, c-format
msgid "unable to parse header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: sha1-file.c:2354
+#: sha1-file.c:2453
#, c-format
msgid "unable to unpack contents of %s"
msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
@@ -7239,7 +7356,7 @@ msgid ""
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
"may be created by mistake. For example,\n"
"\n"
-" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
+" git switch -c $br $(git rev-parse ...)\n"
"\n"
"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
@@ -7249,13 +7366,66 @@ msgstr ""
"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
"\n"
-" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
+" git switch -c $BRANCH $(git rev-parse …)\n"
"\n"
"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
-"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
+"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Може "
"да\n"
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
-"„git config advice.objectNameWarning false“"
+"\n"
+" git config advice.objectNameWarning false"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
+#: strbuf.c:821
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u GiB"
+msgstr "%u.%2.2u GiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
+#: strbuf.c:823
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u GiB/s"
+msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
+#: strbuf.c:831
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u MiB"
+msgstr "%u.%2.2u MiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
+#: strbuf.c:833
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u MiB/s"
+msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
+#: strbuf.c:840
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u KiB"
+msgstr "%u.%2.2u KiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
+#: strbuf.c:842
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u KiB/s"
+msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
+#: strbuf.c:848
+#, c-format
+msgid "%u byte"
+msgid_plural "%u bytes"
+msgstr[0] "%u байт"
+msgstr[1] "%u байта"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
+#: strbuf.c:850
+#, c-format
+msgid "%u byte/s"
+msgid_plural "%u bytes/s"
+msgstr[0] "%u байт/сек."
+msgstr[1] "%u байта/сек."
#: submodule.c:114 submodule.c:143
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
@@ -7292,7 +7462,7 @@ msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
msgstr "записът за подмодула „%s“ (%s) е %s, а не подаване!"
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:672 builtin/submodule--helper.c:1988
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:1989
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
@@ -7331,7 +7501,7 @@ msgstr "индексът на подмодула „%s“ не е чист"
msgid "Submodule '%s' could not be updated."
msgstr "Подмодулът „%s“ не може да се обнови."
-#: submodule.c:2008
+#: submodule.c:2007
#, c-format
msgid ""
"relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -7339,12 +7509,12 @@ msgstr ""
"не се поддържа „relocate_gitdir“ за подмодула „%s“, който има повече от едно "
"работно дърво"
-#: submodule.c:2020 submodule.c:2076
+#: submodule.c:2019 submodule.c:2074
#, c-format
msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
msgstr "името на подмодула „%s“ не може да бъде намерено"
-#: submodule.c:2027
+#: submodule.c:2026
#, c-format
msgid ""
"Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -7355,16 +7525,16 @@ msgstr ""
"„%s“ към\n"
"„%s“\n"
-#: submodule.c:2111
+#: submodule.c:2109
#, c-format
msgid "could not recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешна обработка на поддиректориите в подмодула „%s“"
-#: submodule.c:2155
+#: submodule.c:2153
msgid "could not start ls-files in .."
msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
-#: submodule.c:2194
+#: submodule.c:2192
#, c-format
msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
@@ -7537,15 +7707,10 @@ msgstr "Преустановяване на действието."
msgid "failed to push all needed submodules"
msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
-#: transport.c:1326 transport-helper.c:645
+#: transport.c:1340 transport-helper.c:645
msgid "operation not supported by protocol"
msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
-#: transport.c:1430
-#, c-format
-msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
-msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
-
#: transport-helper.c:51 transport-helper.c:80
msgid "full write to remote helper failed"
msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната помощна програма"
@@ -7594,7 +7759,7 @@ msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
msgid "error while running fast-import"
msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
-#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1099
+#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1105
#, c-format
msgid "could not read ref %s"
msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
@@ -7649,27 +7814,27 @@ msgstr ""
msgid "helper %s does not support 'push-option'"
msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
-#: transport-helper.c:939
+#: transport-helper.c:945
msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа изтласкване. Необходимо е "
"изброяване на указателите"
-#: transport-helper.c:944
+#: transport-helper.c:950
#, c-format
msgid "helper %s does not support 'force'"
msgstr ""
"насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
-#: transport-helper.c:991
+#: transport-helper.c:997
msgid "couldn't run fast-export"
msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:996
+#: transport-helper.c:1002
msgid "error while running fast-export"
msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
-#: transport-helper.c:1021
+#: transport-helper.c:1027
#, c-format
msgid ""
"No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -7678,47 +7843,47 @@ msgstr ""
"Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
"направено. Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
-#: transport-helper.c:1085
+#: transport-helper.c:1091
#, c-format
msgid "malformed response in ref list: %s"
msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
-#: transport-helper.c:1238
+#: transport-helper.c:1244
#, c-format
msgid "read(%s) failed"
msgstr "неуспешно четене на „%s“"
-#: transport-helper.c:1265
+#: transport-helper.c:1271
#, c-format
msgid "write(%s) failed"
msgstr "неуспешен запис в „%s“"
-#: transport-helper.c:1314
+#: transport-helper.c:1320
#, c-format
msgid "%s thread failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
-#: transport-helper.c:1318
+#: transport-helper.c:1324
#, c-format
msgid "%s thread failed to join: %s"
msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
-#: transport-helper.c:1337 transport-helper.c:1341
+#: transport-helper.c:1343 transport-helper.c:1347
#, c-format
msgid "can't start thread for copying data: %s"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
-#: transport-helper.c:1378
+#: transport-helper.c:1384
#, c-format
msgid "%s process failed to wait"
msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
-#: transport-helper.c:1382
+#: transport-helper.c:1388
#, c-format
msgid "%s process failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: transport-helper.c:1400 transport-helper.c:1409
+#: transport-helper.c:1406 transport-helper.c:1415
msgid "can't start thread for copying data"
msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
@@ -7734,7 +7899,7 @@ msgstr "неправилни права за достъп в запис в дъ
msgid "empty filename in tree entry"
msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
-#: tree-walk.c:116
+#: tree-walk.c:118
msgid "too-short tree file"
msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
@@ -7963,8 +8128,8 @@ msgid "Aborting\n"
msgstr "Преустановяване на действието\n"
#: unpack-trees.c:318
-msgid "Checking out files"
-msgstr "Изтегляне на файлове"
+msgid "Updating files"
+msgstr "Обновяване на файлове"
#: unpack-trees.c:350
msgid ""
@@ -8005,33 +8170,33 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: worktree.c:255 builtin/am.c:2097
+#: worktree.c:258 builtin/am.c:2095
#, c-format
msgid "failed to read '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
-#: worktree.c:301
+#: worktree.c:304
#, c-format
msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
msgstr "„%s“ в основното работно дърво не е директорията на хранилището"
-#: worktree.c:312
+#: worktree.c:315
#, c-format
msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
msgstr ""
"файлът „%s“ не съдържа абсолютния път към местоположението на работното дърво"
-#: worktree.c:324
+#: worktree.c:327
#, c-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "„%s“ не съществува."
-#: worktree.c:330
+#: worktree.c:333
#, c-format
msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
-#: worktree.c:338
+#: worktree.c:341
#, c-format
msgid "'%s' does not point back to '%s'"
msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
@@ -8050,161 +8215,168 @@ msgstr "няма достъп до „%s“"
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-#: wt-status.c:156
+#: wt-status.c:158
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
-#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
+#: wt-status.c:187 wt-status.c:219
+msgid " (use \"git restore --staged <file>...\" to unstage)"
+msgstr ""
+" (използвайте „git restore --staged ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
+
+#: wt-status.c:190 wt-status.c:222
#, c-format
-msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
-msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
+msgid " (use \"git restore --source=%s --staged <file>...\" to unstage)"
+msgstr ""
+" (използвайте „git restore --source=%s --staged ФАЙЛ…“, за да извадите "
+"ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:185 wt-status.c:212
+#: wt-status.c:193 wt-status.c:225
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:189
+#: wt-status.c:197
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:191 wt-status.c:195
+#: wt-status.c:199 wt-status.c:203
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
-#: wt-status.c:193
+#: wt-status.c:201
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:204 wt-status.c:1064
+#: wt-status.c:211 wt-status.c:1074
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:222 wt-status.c:1073
+#: wt-status.c:234 wt-status.c:1083
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:238
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:228
+#: wt-status.c:240
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:229
+#: wt-status.c:241
msgid ""
-" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
+" (use \"git restore <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
-" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
-"работното дърво)"
+" (използвайте „git restore ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в работната "
+"директория)"
-#: wt-status.c:231
+#: wt-status.c:243
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
-#: wt-status.c:243
+#: wt-status.c:254
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:268
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:270
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:272
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:274
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:266
+#: wt-status.c:276
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:268
+#: wt-status.c:278
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:270
+#: wt-status.c:280
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:290
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:292
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:294
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:296
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:298
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:300
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:292
+#: wt-status.c:302
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:294
+#: wt-status.c:304
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:384
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:376
+#: wt-status.c:386
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:378
+#: wt-status.c:388
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:896
+#: wt-status.c:906
#, c-format
msgid "Your stash currently has %d entry"
msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
msgstr[0] "Има %d скатаване."
msgstr[1] "Има %d скатавания."
-#: wt-status.c:928
+#: wt-status.c:938
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:930
+#: wt-status.c:940
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:1012
+#: wt-status.c:1022
msgid ""
"Do not modify or remove the line above.\n"
"Everything below it will be ignored."
@@ -8212,257 +8384,260 @@ msgstr ""
"Не променяйте и не изтривайте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:1119
+#: wt-status.c:1114
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"It took %.2f seconds to compute the branch ahead/behind values.\n"
+"You can use '--no-ahead-behind' to avoid this.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Изчисляването на броя различаващи се подавания отне %.2f сек.\n"
+"За да избегнете това, ползвайте „--no-ahead-behind“.\n"
+
+#: wt-status.c:1144
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:1122
+#: wt-status.c:1147
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:1124
+#: wt-status.c:1149
msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
-#: wt-status.c:1128
+#: wt-status.c:1153
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:1131
+#: wt-status.c:1156
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:1140
+#: wt-status.c:1165
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:1143
+#: wt-status.c:1168
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:1147
+#: wt-status.c:1172
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:1149
+#: wt-status.c:1174
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1151
+#: wt-status.c:1176
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1284
+#: wt-status.c:1309
msgid "git-rebase-todo is missing."
msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
-#: wt-status.c:1286
+#: wt-status.c:1311
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1289
+#: wt-status.c:1314
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
-msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
-msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
+msgstr[0] "Последно изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
+msgstr[1] "Последно изпълнени команди (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1300
+#: wt-status.c:1325
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
-msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
+msgstr " (повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1305
+#: wt-status.c:1330
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1308
+#: wt-status.c:1333
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
-msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
+msgstr[1] "Следващи команди за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1316
+#: wt-status.c:1341
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1353
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1333
+#: wt-status.c:1358
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1346
+#: wt-status.c:1371
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1348
+#: wt-status.c:1373
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1350
+#: wt-status.c:1375
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1357
+#: wt-status.c:1382
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1361
+#: wt-status.c:1386
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1366
+#: wt-status.c:1391
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1369
+#: wt-status.c:1394
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1398
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1378
+#: wt-status.c:1403
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1381
+#: wt-status.c:1406
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1383
+#: wt-status.c:1408
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1394
+#: wt-status.c:1419
msgid "Cherry-pick currently in progress."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
-#: wt-status.c:1397
+#: wt-status.c:1422
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1404
+#: wt-status.c:1429
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1407
+#: wt-status.c:1432
msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1435
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1412
+#: wt-status.c:1437
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1422
+#: wt-status.c:1447
msgid "Revert currently in progress."
msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
-#: wt-status.c:1425
+#: wt-status.c:1450
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1431
+#: wt-status.c:1456
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1434
+#: wt-status.c:1459
msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1437
+#: wt-status.c:1462
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1439
+#: wt-status.c:1464
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1449
+#: wt-status.c:1474
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1453
+#: wt-status.c:1478
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1456
+#: wt-status.c:1481
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1665
+#: wt-status.c:1690
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1672
+#: wt-status.c:1697
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1674
+#: wt-status.c:1699
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1679
-msgid "HEAD detached at "
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-
-#: wt-status.c:1681
-msgid "HEAD detached from "
-msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-
-#: wt-status.c:1684
+#: wt-status.c:1709
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1701
+#: wt-status.c:1726
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1702
+#: wt-status.c:1727
msgid "No commits yet"
msgstr "Все още липсват подавания"
-#: wt-status.c:1716
+#: wt-status.c:1741
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1718
+#: wt-status.c:1743
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1722
+#: wt-status.c:1747
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -8471,35 +8646,35 @@ msgid ""
msgstr ""
"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
-"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
+"изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1728
+#: wt-status.c:1753
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1730
+#: wt-status.c:1755
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1736
+#: wt-status.c:1761
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1741
+#: wt-status.c:1766
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1744
+#: wt-status.c:1769
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1747
+#: wt-status.c:1772
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -8508,70 +8683,75 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1750
+#: wt-status.c:1775
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1753
+#: wt-status.c:1778
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1756 wt-status.c:1761
+#: wt-status.c:1781 wt-status.c:1786
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1759
+#: wt-status.c:1784
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1763
+#: wt-status.c:1788
#, c-format
msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1876
+#: wt-status.c:1901
msgid "No commits yet on "
msgstr "Все още липсват подавания в "
-#: wt-status.c:1880
+#: wt-status.c:1905
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1911
+#: wt-status.c:1936
msgid "different"
msgstr "различен"
-#: wt-status.c:1913 wt-status.c:1921
+#: wt-status.c:1938 wt-status.c:1946
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1916 wt-status.c:1919
+#: wt-status.c:1941 wt-status.c:1944
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2443
+#: wt-status.c:2466
#, c-format
msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
-#: wt-status.c:2449
+#: wt-status.c:2472
msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
-#: wt-status.c:2451
+#: wt-status.c:2474
#, c-format
msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:453
+#, c-format
+msgid "failed to unlink '%s'"
+msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+
#: builtin/add.c:25
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
@@ -8581,7 +8761,7 @@ msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:285
+#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:288
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
@@ -8630,8 +8810,8 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:908 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:221 builtin/push.c:560
+#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:909 builtin/fetch.c:147 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:222 builtin/push.c:560
#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
msgid "dry run"
msgstr "пробно изпълнение"
@@ -8640,7 +8820,7 @@ msgstr "пробно изпълнение"
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1379 builtin/reset.c:306
+#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1480 builtin/reset.c:306
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
@@ -8814,7 +8994,7 @@ msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:407
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -8823,7 +9003,7 @@ msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създа
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:371
+#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:374
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
@@ -8862,17 +9042,17 @@ msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1495
+#: builtin/am.c:1496
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1497
+#: builtin/am.c:1498
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1516
+#: builtin/am.c:1517
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -8880,30 +9060,24 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1522
+#: builtin/am.c:1523
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1548
+#: builtin/am.c:1549
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1580
+#: builtin/am.c:1581
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1627 builtin/am.c:1631
+#: builtin/am.c:1628 builtin/am.c:1632
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1647
-msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
-msgstr ""
-"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
-"вход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-
-#: builtin/am.c:1652
+#: builtin/am.c:1650
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -8911,39 +9085,40 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1662
+#: builtin/am.c:1660
+#, c-format
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1712
+#: builtin/am.c:1710
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1752 builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1750 builtin/am.c:1818
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1769
+#: builtin/am.c:1767
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1775
+#: builtin/am.c:1773
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1779
+#: builtin/am.c:1777
msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
msgstr ""
"За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте опцията „git am --show-"
"current-patch“ to see the failed patch"
-#: builtin/am.c:1823
+#: builtin/am.c:1821
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -8953,7 +9128,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1830
+#: builtin/am.c:1828
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -8964,17 +9139,17 @@ msgstr ""
"След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
"За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
-#: builtin/am.c:1937 builtin/am.c:1941 builtin/am.c:1953 builtin/reset.c:329
+#: builtin/am.c:1935 builtin/am.c:1939 builtin/am.c:1951 builtin/reset.c:329
#: builtin/reset.c:337
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:1989
+#: builtin/am.c:1987
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2033
+#: builtin/am.c:2031
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -8985,149 +9160,149 @@ msgstr ""
"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2130
+#: builtin/am.c:2128
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2166
+#: builtin/am.c:2164
msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2167
+#: builtin/am.c:2165
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2173
+#: builtin/am.c:2171
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2175
+#: builtin/am.c:2173
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2177
+#: builtin/am.c:2175
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2178 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:306 builtin/stash.c:805
+#: builtin/am.c:2176 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:296 builtin/stash.c:806
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2180
+#: builtin/am.c:2178
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2183
+#: builtin/am.c:2181
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2185
+#: builtin/am.c:2183
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2187
+#: builtin/am.c:2185
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2189
+#: builtin/am.c:2187
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2191
+#: builtin/am.c:2189
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2194
+#: builtin/am.c:2192
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2197
+#: builtin/am.c:2195
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2199 builtin/am.c:2202 builtin/am.c:2205 builtin/am.c:2208
-#: builtin/am.c:2211 builtin/am.c:2214 builtin/am.c:2217 builtin/am.c:2220
-#: builtin/am.c:2226
+#: builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
+#: builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212 builtin/am.c:2215 builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2224
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2216 builtin/commit.c:1348 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:247
-#: builtin/pull.c:158 builtin/pull.c:217 builtin/rebase.c:1412
-#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
-#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:397
-#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:311
+#: builtin/am.c:2214 builtin/commit.c:1368 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:881 builtin/merge.c:249
+#: builtin/pull.c:159 builtin/pull.c:218 builtin/rebase.c:1418
+#: builtin/repack.c:307 builtin/repack.c:311 builtin/repack.c:313
+#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
+#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:312
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2222 builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:431 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2220 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2223
+#: builtin/am.c:2221
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2229
+#: builtin/am.c:2227
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2231
+#: builtin/am.c:2229
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2234
+#: builtin/am.c:2232
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "псевдоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2235
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2240
+#: builtin/am.c:2238
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2243
+#: builtin/am.c:2241
msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
msgstr ""
"преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
-#: builtin/am.c:2246
+#: builtin/am.c:2244
msgid "show the patch being applied."
msgstr "показване на прилаганата кръпка."
-#: builtin/am.c:2250
+#: builtin/am.c:2248
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2252
+#: builtin/am.c:2250
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2254 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1491
-#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:192 builtin/rebase.c:489
-#: builtin/rebase.c:1453 builtin/revert.c:116 builtin/tag.c:412
+#: builtin/am.c:2252 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1511
+#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:193 builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:1459 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2255 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1454
+#: builtin/am.c:2253 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1460
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2258
+#: builtin/am.c:2256
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2274
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -9135,18 +9310,18 @@ msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2283
+#: builtin/am.c:2281
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2298
+#: builtin/am.c:2296
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2322
+#: builtin/am.c:2320
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -9155,10 +9330,14 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2328
+#: builtin/am.c:2326
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
+#: builtin/am.c:2336
+msgid "interactive mode requires patches on the command line"
+msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
+
#: builtin/apply.c:8
msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
@@ -9390,81 +9569,86 @@ msgstr ""
msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“ — необичаен символен указател"
-#: builtin/bisect--helper.c:627
+#: builtin/bisect--helper.c:574
+#, c-format
+msgid "invalid ref: '%s'"
+msgstr "неправилен указател: „%s“"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:630
msgid "perform 'git bisect next'"
msgstr "извършване на „git bisect next“"
-#: builtin/bisect--helper.c:629
+#: builtin/bisect--helper.c:632
msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
msgstr "запазване на управляващите думи в „“.git/BISECT_TERMS„“"
-#: builtin/bisect--helper.c:631
+#: builtin/bisect--helper.c:634
msgid "cleanup the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:633
+#: builtin/bisect--helper.c:636
msgid "check for expected revs"
msgstr "проверка за очакваните версии"
-#: builtin/bisect--helper.c:635
+#: builtin/bisect--helper.c:638
msgid "reset the bisection state"
msgstr "изчистване на състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:637
+#: builtin/bisect--helper.c:640
msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
msgstr "запис на състоянието на двоичното търсене в „BISECT_LOG“"
-#: builtin/bisect--helper.c:639
+#: builtin/bisect--helper.c:642
msgid "check and set terms in a bisection state"
msgstr ""
"проверка и задаване на управляващи думи към състоянието на двоичното търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:641
+#: builtin/bisect--helper.c:644
msgid "check whether bad or good terms exist"
msgstr "проверка дали съществуват одобряващи/отхвърлящи управляващи думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:643
+#: builtin/bisect--helper.c:646
msgid "print out the bisect terms"
msgstr "извеждане на управляващите думи"
-#: builtin/bisect--helper.c:645
+#: builtin/bisect--helper.c:648
msgid "start the bisect session"
msgstr "начало на двоично търсене"
-#: builtin/bisect--helper.c:647
+#: builtin/bisect--helper.c:650
msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
msgstr ""
"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:649
+#: builtin/bisect--helper.c:652
msgid "no log for BISECT_WRITE"
msgstr "липсва запис за „BISECT_WRITE“"
-#: builtin/bisect--helper.c:666
+#: builtin/bisect--helper.c:669
msgid "--write-terms requires two arguments"
msgstr "опцията „--write-terms“ изисква точно 2 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:670
+#: builtin/bisect--helper.c:673
msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
msgstr "опцията „--bisect-clean-state“ не приема аргументи"
-#: builtin/bisect--helper.c:677
+#: builtin/bisect--helper.c:680
msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
msgstr "опцията „--bisect-reset“ изисква или 0 аргументи, или 1 — подаване"
-#: builtin/bisect--helper.c:681
+#: builtin/bisect--helper.c:684
msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-write“ изисква 4 или 5 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:687
+#: builtin/bisect--helper.c:690
msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
msgstr "опцията „--check-and-set-terms“ изисква 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:693
+#: builtin/bisect--helper.c:696
msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 аргумента"
-#: builtin/bisect--helper.c:699
+#: builtin/bisect--helper.c:702
msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
@@ -9476,152 +9660,169 @@ msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕР
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:407
+#: builtin/blame.c:410
#, c-format
msgid "expecting a color: %s"
msgstr "трябва да е цвят: %s"
-#: builtin/blame.c:414
+#: builtin/blame.c:417
msgid "must end with a color"
msgstr "трябва да завършва с цвят"
-#: builtin/blame.c:701
+#: builtin/blame.c:730
#, c-format
msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
-#: builtin/blame.c:719
+#: builtin/blame.c:748
msgid "invalid value for blame.coloring"
msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
-#: builtin/blame.c:794
+#: builtin/blame.c:823
+#, c-format
+msgid "cannot find revision %s to ignore"
+msgstr "версията за прескачане „%s“ не може да бъде открита"
+
+#: builtin/blame.c:845
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
-msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
+msgstr "Извеждане на авторството с намирането му, последователно"
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:846
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:796
+#: builtin/blame.c:847
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:797
+#: builtin/blame.c:848
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:798
+#: builtin/blame.c:849
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:799
+#: builtin/blame.c:850
msgid "Show output score for blame entries"
-msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
+msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на авторството"
-#: builtin/blame.c:800
+#: builtin/blame.c:851
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:801
+#: builtin/blame.c:852
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:802
+#: builtin/blame.c:853
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:803
+#: builtin/blame.c:854
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:855
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:805
+#: builtin/blame.c:856
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:806
+#: builtin/blame.c:857
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:807
+#: builtin/blame.c:858
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:808
+#: builtin/blame.c:859
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:809
+#: builtin/blame.c:860
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:810
+#: builtin/blame.c:861 builtin/log.c:1629
+msgid "rev"
+msgstr "ВЕРС"
+
+#: builtin/blame.c:861
+msgid "Ignore <rev> when blaming"
+msgstr "Прескачане на ВЕРСията при извеждане на авторството"
+
+#: builtin/blame.c:862
+msgid "Ignore revisions from <file>"
+msgstr "Прескачане на версиите указани във ФАЙЛа при извеждане на авторството"
+
+#: builtin/blame.c:863
msgid "color redundant metadata from previous line differently"
msgstr ""
"оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
-#: builtin/blame.c:811
+#: builtin/blame.c:864
msgid "color lines by age"
msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
-#: builtin/blame.c:818
+#: builtin/blame.c:871
msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:873
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:821
+#: builtin/blame.c:874
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:822
+#: builtin/blame.c:875
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:823 builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:876 builtin/blame.c:877
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:876
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:877
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:825
+#: builtin/blame.c:878
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:825
+#: builtin/blame.c:878
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
-#: builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:929
msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
msgstr ""
"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
@@ -9635,20 +9836,20 @@ msgstr ""
#. your language may need more or fewer display
#. columns.
#.
-#: builtin/blame.c:927
+#: builtin/blame.c:980
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
-#: builtin/blame.c:1031
+#: builtin/blame.c:1087
#, c-format
msgid "file %s has only %lu line"
msgid_plural "file %s has only %lu lines"
msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
-#: builtin/blame.c:1077
+#: builtin/blame.c:1133
msgid "Blaming lines"
-msgstr "Анотирани редове"
+msgstr "Редове с авторство"
#: builtin/branch.c:29
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
@@ -9678,7 +9879,7 @@ msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--points-at]"
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--format]"
-#: builtin/branch.c:151
+#: builtin/branch.c:154
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -9687,7 +9888,7 @@ msgstr ""
"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
" но още не е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:155
+#: builtin/branch.c:158
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -9696,12 +9897,12 @@ msgstr ""
"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
-#: builtin/branch.c:169
+#: builtin/branch.c:172
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:173
+#: builtin/branch.c:176
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -9710,122 +9911,122 @@ msgstr ""
"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
-#: builtin/branch.c:186
+#: builtin/branch.c:189
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
-#: builtin/branch.c:217
+#: builtin/branch.c:220
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
-#: builtin/branch.c:223
+#: builtin/branch.c:226
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
-#: builtin/branch.c:237
+#: builtin/branch.c:240
#, c-format
msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, който е изтеглен в пътя „%s“"
-#: builtin/branch.c:252
+#: builtin/branch.c:255
#, c-format
msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
msgstr "следящият клон „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:253
+#: builtin/branch.c:256
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
-#: builtin/branch.c:268
+#: builtin/branch.c:271
#, c-format
msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на следящия клон „%s“"
-#: builtin/branch.c:269
+#: builtin/branch.c:272
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
-#: builtin/branch.c:276
+#: builtin/branch.c:279
#, c-format
msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:277
+#: builtin/branch.c:280
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:60
+#: builtin/branch.c:429 builtin/tag.c:61
msgid "unable to parse format string"
msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
-#: builtin/branch.c:452
+#: builtin/branch.c:460
msgid "could not resolve HEAD"
msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
-#: builtin/branch.c:458
+#: builtin/branch.c:466
#, c-format
msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
-#: builtin/branch.c:473
+#: builtin/branch.c:481
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:477
+#: builtin/branch.c:485
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:494
+#: builtin/branch.c:502
msgid "cannot copy the current branch while not on any."
msgstr "не можете да копирате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:496
+#: builtin/branch.c:504
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:507
+#: builtin/branch.c:515
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:534
+#: builtin/branch.c:542
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:536
+#: builtin/branch.c:544
msgid "Branch copy failed"
msgstr "Неуспешно копиране на клон"
-#: builtin/branch.c:540
+#: builtin/branch.c:548
#, c-format
msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е копиран"
-#: builtin/branch.c:543
+#: builtin/branch.c:551
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Клонът с неправилно име „%s“ е преименуван"
-#: builtin/branch.c:549
+#: builtin/branch.c:557
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:558
+#: builtin/branch.c:566
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:560
+#: builtin/branch.c:568
msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е копиран, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:576
+#: builtin/branch.c:584
#, c-format
msgid ""
"Please edit the description for the branch\n"
@@ -9836,183 +10037,183 @@ msgstr ""
" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:618
msgid "Generic options"
msgstr "Общи настройки"
-#: builtin/branch.c:612
+#: builtin/branch.c:620
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
"извеждане на контролната сума и темата. Повтарянето на опцията прибавя "
"отдалечените клони"
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:621
msgid "suppress informational messages"
msgstr "без информационни съобщения"
-#: builtin/branch.c:614
+#: builtin/branch.c:622
msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(1))"
-#: builtin/branch.c:616
+#: builtin/branch.c:624
msgid "do not use"
msgstr "да не се ползва"
-#: builtin/branch.c:618 builtin/rebase.c:485
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:485
msgid "upstream"
msgstr "клон-източник"
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:626
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
-#: builtin/branch.c:619
+#: builtin/branch.c:627
msgid "Unset the upstream info"
msgstr "без клон-източник"
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:628
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:629
msgid "act on remote-tracking branches"
msgstr "действие върху следящите клони"
-#: builtin/branch.c:623 builtin/branch.c:625
+#: builtin/branch.c:631 builtin/branch.c:633
msgid "print only branches that contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:624 builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:632 builtin/branch.c:634
msgid "print only branches that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на клоните, които не съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:637
msgid "Specific git-branch actions:"
msgstr "Специални действия на „git-branch“:"
-#: builtin/branch.c:630
+#: builtin/branch.c:638
msgid "list both remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане както на следящите, така и на локалните клони"
-#: builtin/branch.c:632
+#: builtin/branch.c:640
msgid "delete fully merged branch"
msgstr "изтриване на клони, които са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:633
+#: builtin/branch.c:641
msgid "delete branch (even if not merged)"
msgstr "изтриване и на клони, които не са напълно слети"
-#: builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:642
msgid "move/rename a branch and its reflog"
msgstr ""
"преместване/преименуване на клон и принадлежащият му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:635
+#: builtin/branch.c:643
msgid "move/rename a branch, even if target exists"
msgstr "преместване/преименуване на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:636
+#: builtin/branch.c:644
msgid "copy a branch and its reflog"
msgstr "копиране на клон и принадлежащия му журнал на указателите"
-#: builtin/branch.c:637
+#: builtin/branch.c:645
msgid "copy a branch, even if target exists"
msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон с такова име"
-#: builtin/branch.c:638
+#: builtin/branch.c:646
msgid "list branch names"
msgstr "извеждане на имената на клоните"
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:647
msgid "show current branch name"
msgstr "извеждане на името на текущия клон"
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:648
msgid "create the branch's reflog"
msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:650
msgid "edit the description for the branch"
msgstr "редактиране на описанието на клона"
-#: builtin/branch.c:643
+#: builtin/branch.c:651
msgid "force creation, move/rename, deletion"
msgstr "принудително създаване, преместване, преименуване, изтриване"
-#: builtin/branch.c:644
+#: builtin/branch.c:652
msgid "print only branches that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите клони"
-#: builtin/branch.c:645
+#: builtin/branch.c:653
msgid "print only branches that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите клони"
-#: builtin/branch.c:646
+#: builtin/branch.c:654
msgid "list branches in columns"
msgstr "извеждане по колони"
-#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:657 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:427
+#: builtin/tag.c:433
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
-#: builtin/branch.c:650
+#: builtin/branch.c:658
msgid "print only branches of the object"
msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
-#: builtin/branch.c:652 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:434
+#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:440
msgid "sorting and filtering are case insensitive"
msgstr "подредбата и филтрирането третират еднакво малките и главните букви"
-#: builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:432
-#: builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:438
+#: builtin/verify-tag.c:38
msgid "format to use for the output"
msgstr "ФОРМАТ за изхода"
-#: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:748
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:761
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:700
+#: builtin/branch.c:708
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „--verbose“ са несъвместими"
-#: builtin/branch.c:715 builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:778
+#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:777 builtin/branch.c:786
msgid "branch name required"
msgstr "Необходимо е име на клон"
-#: builtin/branch.c:745
+#: builtin/branch.c:753
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:750
+#: builtin/branch.c:758
msgid "cannot edit description of more than one branch"
msgstr "Не може да редактирате описанието на повече от един клон едновременно"
-#: builtin/branch.c:757
+#: builtin/branch.c:765
#, c-format
msgid "No commit on branch '%s' yet."
msgstr "В клона „%s“ все още няма подавания."
-#: builtin/branch.c:760
+#: builtin/branch.c:768
#, c-format
msgid "No branch named '%s'."
msgstr "Липсва клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:775
+#: builtin/branch.c:783
msgid "too many branches for a copy operation"
msgstr "прекалено много клони за копиране"
-#: builtin/branch.c:784
+#: builtin/branch.c:792
msgid "too many arguments for a rename operation"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за преименуване"
-#: builtin/branch.c:789
+#: builtin/branch.c:797
msgid "too many arguments to set new upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за следене"
-#: builtin/branch.c:793
+#: builtin/branch.c:801
#, c-format
msgid ""
"could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -10020,35 +10221,39 @@ msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да се зададе да е „%s“, защото то не сочи към "
"никой клон."
-#: builtin/branch.c:796 builtin/branch.c:819
+#: builtin/branch.c:804 builtin/branch.c:827
#, c-format
msgid "no such branch '%s'"
msgstr "Няма клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:800
+#: builtin/branch.c:808
#, c-format
msgid "branch '%s' does not exist"
msgstr "Не съществува клон на име „%s“."
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:821
msgid "too many arguments to unset upstream"
msgstr "прекалено много аргументи към командата за спиране на следене"
-#: builtin/branch.c:817
+#: builtin/branch.c:825
msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
msgstr ""
"Следеното от „HEAD“ не може да махне, защото то не сочи към никой клон."
-#: builtin/branch.c:823
+#: builtin/branch.c:831
#, c-format
msgid "Branch '%s' has no upstream information"
msgstr "Няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: builtin/branch.c:833
-msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
-msgstr "Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон"
+#: builtin/branch.c:841
+msgid ""
+"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
+"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
+msgstr ""
+"Опциите „-a“ и „-r“ на „git branch“ са несъвместими с име на клон.\n"
+"Пробвайте с: „-a|-r --list ШАБЛОН“"
-#: builtin/branch.c:836
+#: builtin/branch.c:845
msgid ""
"the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
"'--set-upstream-to' instead."
@@ -10069,7 +10274,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:593
+#: builtin/cat-file.c:594
msgid ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -10077,7 +10282,7 @@ msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:594
+#: builtin/cat-file.c:595
msgid ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
@@ -10085,79 +10290,79 @@ msgstr ""
"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:615
+#: builtin/cat-file.c:616
msgid "only one batch option may be specified"
msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
-#: builtin/cat-file.c:633
+#: builtin/cat-file.c:634
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:635
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:635
+#: builtin/cat-file.c:636
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:637
+#: builtin/cat-file.c:638
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:639
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:641
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:642
+#: builtin/cat-file.c:643
msgid "for blob objects, run filters on object's content"
msgstr ""
"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:936
+#: builtin/cat-file.c:644 git-submodule.sh:936
msgid "blob"
msgstr "обект-BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:644
+#: builtin/cat-file.c:645
msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
-#: builtin/cat-file.c:646
+#: builtin/cat-file.c:647
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:648
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:649
+#: builtin/cat-file.c:650
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:653
+#: builtin/cat-file.c:654
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:657
+#: builtin/cat-file.c:658
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:659
+#: builtin/cat-file.c:660
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
-#: builtin/cat-file.c:661
+#: builtin/cat-file.c:662
msgid "do not order --batch-all-objects output"
msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
@@ -10185,8 +10390,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1355 builtin/gc.c:538
-#: builtin/worktree.c:499
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1433 builtin/gc.c:538
+#: builtin/worktree.c:507
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -10276,9 +10481,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1375
-#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1856
-#: builtin/worktree.c:672
+#: builtin/submodule--helper.c:1373 builtin/submodule--helper.c:1376
+#: builtin/submodule--helper.c:1384 builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/worktree.c:680
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -10290,92 +10495,115 @@ msgstr "при създаването на нови файлове да се д
msgid "copy out the files from named stage"
msgstr "копиране на файловете от това състояние на сливане"
-#: builtin/checkout.c:32
+#: builtin/checkout.c:31
msgid "git checkout [<options>] <branch>"
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:33
+#: builtin/checkout.c:32
msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
msgstr "git checkout [ОПЦИЯ…] [КЛОН] -- ФАЙЛ…"
-#: builtin/checkout.c:151 builtin/checkout.c:190
+#: builtin/checkout.c:37
+msgid "git switch [<options>] [<branch>]"
+msgstr "git switch [ОПЦИЯ…] КЛОН"
+
+#: builtin/checkout.c:42
+msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
+msgstr "git restore [ОПЦИЯ…] [--source=КЛОН] ФАЙЛ…"
+
+#: builtin/checkout.c:172 builtin/checkout.c:211
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:192
+#: builtin/checkout.c:174 builtin/checkout.c:213
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:169
+#: builtin/checkout.c:190
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:219
+#: builtin/checkout.c:240
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
-#: builtin/checkout.c:237
+#: builtin/checkout.c:258
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:253
+#: builtin/checkout.c:274
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
-#: builtin/checkout.c:331 builtin/checkout.c:334 builtin/checkout.c:337
-#: builtin/checkout.c:340
+#: builtin/checkout.c:374
+#, c-format
+msgid "Recreated %d merge conflict"
+msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
+msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
+msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
+
+#: builtin/checkout.c:379
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from %s"
+msgid_plural "Updated %d paths from %s"
+msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
+msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:386
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from the index"
+msgid_plural "Updated %d paths from the index"
+msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
+msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
+
+#: builtin/checkout.c:409 builtin/checkout.c:412 builtin/checkout.c:415
+#: builtin/checkout.c:419
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
-msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
+msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
-#: builtin/checkout.c:343 builtin/checkout.c:346
+#: builtin/checkout.c:422 builtin/checkout.c:425
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with %s"
-msgstr "Опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
+msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:349
+#: builtin/checkout.c:429
#, c-format
msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:396 builtin/checkout.c:403
+#: builtin/checkout.c:433
#, c-format
-msgid "path '%s' is unmerged"
-msgstr "пътят „%s“ не е слят"
+msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
+msgstr "не е указано нито „%s“, нито „%s“"
-#: builtin/checkout.c:442
+#: builtin/checkout.c:437
#, c-format
-msgid "Recreated %d merge conflict"
-msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
-msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
-msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
+msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
+msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s“ не е зададена"
-#: builtin/checkout.c:447
+#: builtin/checkout.c:442 builtin/checkout.c:447
#, c-format
-msgid "Updated %d path from %s"
-msgid_plural "Updated %d paths from %s"
-msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
-msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
+msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
+msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
-#: builtin/checkout.c:454
+#: builtin/checkout.c:506 builtin/checkout.c:513
#, c-format
-msgid "Updated %d path from the index"
-msgid_plural "Updated %d paths from the index"
-msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
-msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
+msgid "path '%s' is unmerged"
+msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:695
+#: builtin/checkout.c:679
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:744
+#: builtin/checkout.c:729
#, c-format
msgid ""
"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -10385,55 +10613,55 @@ msgstr ""
"индекса:\n"
"%s"
-#: builtin/checkout.c:751
+#: builtin/checkout.c:736
#, c-format
msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
-#: builtin/checkout.c:848
+#: builtin/checkout.c:833
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:890
+#: builtin/checkout.c:875
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:701
+#: builtin/checkout.c:879 builtin/clone.c:714
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:898
+#: builtin/checkout.c:883
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:901
+#: builtin/checkout.c:886
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:905
+#: builtin/checkout.c:890
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:907 builtin/checkout.c:1283
+#: builtin/checkout.c:892 builtin/checkout.c:1289
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:909
+#: builtin/checkout.c:894
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:960
+#: builtin/checkout.c:945
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:966
+#: builtin/checkout.c:951
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -10455,7 +10683,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:985
+#: builtin/checkout.c:970
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -10473,190 +10701,249 @@ msgstr[0] ""
"Ако все пак искате да запазите тази промяна чрез създаване на клон,\n"
"сега е най-подходящият за това чрез командата:\n"
"\n"
-" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
+" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
msgstr[1] ""
"Ако все пак искате да запазите тези промени чрез създаване на клон,\n"
"сега е най-подходящият за това чрез командата:\n"
"\n"
-" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
+" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:1017
+#: builtin/checkout.c:1005
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:1021
+#: builtin/checkout.c:1009
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:1052 builtin/checkout.c:1278
+#: builtin/checkout.c:1049 builtin/checkout.c:1284
msgid "You are on a branch yet to be born"
-msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
+msgstr "В момента сте на клон, който все още не е създаден"
-#: builtin/checkout.c:1173
+#: builtin/checkout.c:1176
+msgid "only one reference expected"
+msgstr "очаква се само един указател"
+
+#: builtin/checkout.c:1193
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
-msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
+msgstr "очаква се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1209
+#: builtin/checkout.c:1230
#, c-format
msgid ""
"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
"Please use -- (and optionally --no-guess) to disambiguate"
msgstr ""
-"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За доуточвяване\n"
+"„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон. За уточняване\n"
"ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
-#: builtin/checkout.c:1222 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:448
+#: builtin/checkout.c:1243 builtin/worktree.c:291 builtin/worktree.c:456
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1251
+#: builtin/checkout.c:1256 builtin/checkout.c:1618
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1292
+#: builtin/checkout.c:1303
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
+msgstr "очаква се клон, а не етикет — „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1305
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
+msgstr "очаква се локален, а не отдалечен клон — „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1306 builtin/checkout.c:1314
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got '%s'"
+msgstr "очаква се клон, а не „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1309
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
+msgstr "очаква се клон, а не подаване — „%s“"
+
+#: builtin/checkout.c:1325
+msgid ""
+"cannot switch branch while merging\n"
+"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на сливане не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git merge --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1329
+msgid ""
+"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
+"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на прилагане на поредица от кръпки не може да преминете към друг "
+"клон.\n"
+"Пробвайте с „git am --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1333
+msgid ""
+"cannot switch branch while rebasing\n"
+"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на пребазиране не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git rebase --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1337
+msgid ""
+"cannot switch branch while cherry-picking\n"
+"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на отбиране на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git cherry-pick --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1341
+msgid ""
+"cannot switch branch while reverting\n"
+"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"по време на отмяна на подавания не може да преминете към друг клон.\n"
+"Пробвайте с „git revert --quit“ или „git worktree add“."
+
+#: builtin/checkout.c:1345
+msgid "you are switching branch while bisecting"
+msgstr "преминаване към друг клон по време на двоично търсене"
+
+#: builtin/checkout.c:1352
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1295 builtin/checkout.c:1299 builtin/checkout.c:1303
+#: builtin/checkout.c:1355 builtin/checkout.c:1359 builtin/checkout.c:1363
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1307 builtin/checkout.c:1310 builtin/checkout.c:1315
-#: builtin/checkout.c:1318
+#: builtin/checkout.c:1367 builtin/checkout.c:1370 builtin/checkout.c:1373
+#: builtin/checkout.c:1378 builtin/checkout.c:1383
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1323
+#: builtin/checkout.c:1380
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot take <start-point>"
+msgstr "опцията „%s“ е несъвместима със задаването на НАЧАЛО"
+
+#: builtin/checkout.c:1388
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:118
-#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:492
-#: builtin/worktree.c:494
-msgid "branch"
-msgstr "клон"
+#: builtin/checkout.c:1395
+msgid "missing branch or commit argument"
+msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
-#: builtin/checkout.c:1357
-msgid "create and checkout a new branch"
-msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
+#: builtin/checkout.c:1437 builtin/clone.c:91 builtin/fetch.c:151
+#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:137 builtin/push.c:575
+#: builtin/send-pack.c:174
+msgid "force progress reporting"
+msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1359
-msgid "create/reset and checkout a branch"
-msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
+#: builtin/checkout.c:1438
+msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
+msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1360
-msgid "create reflog for new branch"
-msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
+#: builtin/checkout.c:1439 builtin/log.c:1617 parse-options.h:318
+msgid "style"
+msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1361 builtin/worktree.c:496
+#: builtin/checkout.c:1440
+msgid "conflict style (merge or diff3)"
+msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
+
+#: builtin/checkout.c:1452 builtin/worktree.c:504
msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1362
+#: builtin/checkout.c:1453
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1455
+msgid "force checkout (throw away local modifications)"
+msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
+
+#: builtin/checkout.c:1457
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1457
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1366
+#: builtin/checkout.c:1459 builtin/merge.c:288
+msgid "update ignored files (default)"
+msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
+
+#: builtin/checkout.c:1462
+msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
+msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
+
+#: builtin/checkout.c:1475
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1369
+#: builtin/checkout.c:1478
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1371
-msgid "force checkout (throw away local modifications)"
-msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-
-#: builtin/checkout.c:1373
-msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
-msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-
-#: builtin/checkout.c:1375 builtin/merge.c:284
-msgid "update ignored files (default)"
-msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-
-#: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:317
-msgid "style"
-msgstr "СТИЛ"
-
-#: builtin/checkout.c:1378
-msgid "conflict style (merge or diff3)"
-msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-
-#: builtin/checkout.c:1381
+#: builtin/checkout.c:1482
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1383
-msgid "do not second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
-msgstr ""
-"без опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
-"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-
-#: builtin/checkout.c:1385
-msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
-msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-
-#: builtin/checkout.c:1389 builtin/clone.c:88 builtin/fetch.c:141
-#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:136 builtin/push.c:575
-#: builtin/send-pack.c:174
-msgid "force progress reporting"
-msgstr "извеждане на напредъка"
-
-#: builtin/checkout.c:1390
-msgid "use overlay mode (default)"
-msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-
-#: builtin/checkout.c:1422
+#: builtin/checkout.c:1533
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1425
+#: builtin/checkout.c:1536
msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-#: builtin/checkout.c:1442
+#: builtin/checkout.c:1573
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1447
+#: builtin/checkout.c:1578
msgid "missing branch name; try -b"
msgstr "липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1484
+#: builtin/checkout.c:1611
+#, c-format
+msgid "could not resolve %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
+
+#: builtin/checkout.c:1623
+msgid "you must specify path(s) to restore"
+msgstr "трябва да укажете поне един път за възстановяване"
+
+#: builtin/checkout.c:1631
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1491
+#: builtin/checkout.c:1638
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
msgstr "„%s“ не е подаване, затова от него не може да се създаде клон „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1495
+#: builtin/checkout.c:1642
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1499
+#: builtin/checkout.c:1646
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -10664,7 +10951,7 @@ msgstr ""
"git checkout: опциите „--ours“/„--theirs“, „--force“ и „--merge“\n"
"са несъвместими с изтегляне от индекса."
-#: builtin/checkout.c:1519
+#: builtin/checkout.c:1666
#, c-format
msgid ""
"'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -10694,6 +10981,72 @@ msgstr ""
"\n"
" checkout.defaultRemote=origin"
+#: builtin/checkout.c:1691 builtin/checkout.c:1693 builtin/checkout.c:1733
+#: builtin/checkout.c:1735 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:500 builtin/worktree.c:502
+msgid "branch"
+msgstr "клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1692
+msgid "create and checkout a new branch"
+msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1694
+msgid "create/reset and checkout a branch"
+msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
+
+#: builtin/checkout.c:1695
+msgid "create reflog for new branch"
+msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1697
+msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
+msgstr ""
+"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
+"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“ (стандартно)"
+
+#: builtin/checkout.c:1698
+msgid "use overlay mode (default)"
+msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
+
+#: builtin/checkout.c:1734
+msgid "create and switch to a new branch"
+msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
+
+#: builtin/checkout.c:1736
+msgid "create/reset and switch to a branch"
+msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
+
+#: builtin/checkout.c:1738
+msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
+msgstr ""
+"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
+"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
+
+#: builtin/checkout.c:1740
+msgid "throw away local modifications"
+msgstr "зануляване на локалните промени"
+
+#: builtin/checkout.c:1772
+msgid "which tree-ish to checkout from"
+msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
+
+#: builtin/checkout.c:1774
+msgid "restore the index"
+msgstr "възстановяване на индекса"
+
+#: builtin/checkout.c:1776
+msgid "restore the working tree (default)"
+msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
+
+#: builtin/checkout.c:1778
+msgid "ignore unmerged entries"
+msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
+
+#: builtin/checkout.c:1779
+msgid "use overlay mode"
+msgstr "използване на припокриващ режим"
+
#: builtin/clean.c:28
msgid ""
"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
@@ -10724,7 +11077,12 @@ msgstr "Хранилището „%s“ ще бъде прескочено\n"
msgid "failed to remove %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clean.c:299 git-add--interactive.perl:579
+#: builtin/clean.c:37
+#, c-format
+msgid "could not lstat %s\n"
+msgstr "не може да се получи информация чрез „lstat“ за „%s“\n"
+
+#: builtin/clean.c:300 git-add--interactive.perl:593
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -10737,7 +11095,7 @@ msgstr ""
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
" — (празно) нищо да не се избира\n"
-#: builtin/clean.c:303 git-add--interactive.perl:588
+#: builtin/clean.c:304 git-add--interactive.perl:602
#, c-format
msgid ""
"Prompt help:\n"
@@ -10758,39 +11116,39 @@ msgstr ""
"* — избиране на всички обекти\n"
" — (празно) завършване на избирането\n"
-#: builtin/clean.c:519 git-add--interactive.perl:554
-#: git-add--interactive.perl:559
+#: builtin/clean.c:520 git-add--interactive.perl:568
+#: git-add--interactive.perl:573
#, c-format, perl-format
msgid "Huh (%s)?\n"
msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
-#: builtin/clean.c:661
+#: builtin/clean.c:662
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
-#: builtin/clean.c:698
+#: builtin/clean.c:699
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
-#: builtin/clean.c:719
+#: builtin/clean.c:720
msgid "Select items to delete"
msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
#. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:760
+#: builtin/clean.c:761
#, c-format
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
#
-#: builtin/clean.c:785 git-add--interactive.perl:1717
+#: builtin/clean.c:786 git-add--interactive.perl:1763
#, c-format
msgid "Bye.\n"
msgstr "Изход.\n"
-#: builtin/clean.c:793
+#: builtin/clean.c:794
msgid ""
"clean - start cleaning\n"
"filter by pattern - exclude items from deletion\n"
@@ -10808,64 +11166,64 @@ msgstr ""
"help — този край\n"
"? — подсказка за шаблоните"
-#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1793
+#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1849
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1790
+#: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1846
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
-#: builtin/clean.c:829
+#: builtin/clean.c:830
msgid "Would remove the following item:"
msgid_plural "Would remove the following items:"
msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
-#: builtin/clean.c:845
+#: builtin/clean.c:846
msgid "No more files to clean, exiting."
msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
-#: builtin/clean.c:907
+#: builtin/clean.c:908
msgid "do not print names of files removed"
msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
-#: builtin/clean.c:909
+#: builtin/clean.c:910
msgid "force"
msgstr "принудително изтриване"
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:911
msgid "interactive cleaning"
msgstr "интерактивно изтриване"
-#: builtin/clean.c:912
+#: builtin/clean.c:913
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:913 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
-#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:171 builtin/log.c:173
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
+#: builtin/clean.c:914 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
+#: builtin/grep.c:899 builtin/log.c:176 builtin/log.c:178
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:413 builtin/name-rev.c:415
#: builtin/show-ref.c:179
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
-#: builtin/clean.c:914
+#: builtin/clean.c:915
msgid "add <pattern> to ignore rules"
msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
-#: builtin/clean.c:915
+#: builtin/clean.c:916
msgid "remove ignored files, too"
msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/clean.c:917
+#: builtin/clean.c:918
msgid "remove only ignored files"
msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
-#: builtin/clean.c:935
+#: builtin/clean.c:936
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
-#: builtin/clean.c:939
+#: builtin/clean.c:940
msgid ""
"clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
"clean"
@@ -10873,7 +11231,7 @@ msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
-#: builtin/clean.c:942
+#: builtin/clean.c:943
msgid ""
"clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
"refusing to clean"
@@ -10882,160 +11240,164 @@ msgstr ""
"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
-#: builtin/clone.c:44
+#: builtin/clone.c:46
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:90
+#: builtin/clone.c:93
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:91 builtin/clone.c:93 builtin/init-db.c:489
+#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:489
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:95
+#: builtin/clone.c:98
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:100
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:102
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:101
+#: builtin/clone.c:104
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:107
msgid "pathspec"
msgstr "път"
-#: builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:107
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:110
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:108 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:113 builtin/submodule--helper.c:1379
-#: builtin/submodule--helper.c:1859
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/submodule--helper.c:1860
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1381
-#: builtin/submodule--helper.c:1861
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1382
+#: builtin/submodule--helper.c:1862
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:116 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3306 builtin/repack.c:329
+#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/repack.c:319
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:117
+#: builtin/clone.c:120
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:119
+#: builtin/clone.c:122
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:124
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
-#: builtin/pull.c:225
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:152 builtin/grep.c:838
+#: builtin/pull.c:226
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:123
+#: builtin/clone.c:126
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3295
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:154 builtin/pack-objects.c:3303
msgid "time"
msgstr "ВРЕМЕ"
-#: builtin/clone.c:125
+#: builtin/clone.c:128
msgid "create a shallow clone since a specific time"
msgstr "плитко клониране до момент във времето"
-#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:1389
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:156 builtin/fetch.c:179
+#: builtin/rebase.c:1395
msgid "revision"
-msgstr "версия"
+msgstr "ВЕРСИЯ"
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:147
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:157
msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
-#: builtin/clone.c:129
+#: builtin/clone.c:132
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:131
+#: builtin/clone.c:134
msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
msgstr ""
"без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
-#: builtin/clone.c:133
+#: builtin/clone.c:136
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:134 builtin/init-db.c:495
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:496
+#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:136
+#: builtin/clone.c:139
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:137
+#: builtin/clone.c:140
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:172
msgid "server-specific"
msgstr "специфични за сървъра"
-#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:173
msgid "option to transmit"
msgstr "опция за пренос"
-#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:238
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:239
#: builtin/push.c:586
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:241
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:242
#: builtin/push.c:588
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:280
+#: builtin/clone.c:149
+msgid "any cloned submodules will use their remote-tracking branch"
+msgstr "всички клонирани подмодули ще ползват следящите си клони"
+
+#: builtin/clone.c:285
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -11043,151 +11405,148 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:333
+#: builtin/clone.c:338
#, c-format
msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:405
-#, c-format
-msgid "failed to open '%s'"
-msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-
-#: builtin/clone.c:413
+#: builtin/clone.c:411
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:427
+#: builtin/clone.c:428
#, c-format
-msgid "failed to stat %s\n"
-msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
+msgid "failed to start iterator over '%s'"
+msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
-#: builtin/clone.c:444
-#, c-format
-msgid "failed to unlink '%s'"
-msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-
-#: builtin/clone.c:449
+#: builtin/clone.c:458
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:453
+#: builtin/clone.c:462
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:479
+#: builtin/clone.c:467
+#, c-format
+msgid "failed to iterate over '%s'"
+msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
+
+#: builtin/clone.c:492
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:493
+#: builtin/clone.c:506
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
-"and retry the checkout with 'git checkout -f HEAD'\n"
+"and retry with 'git restore --source=HEAD :/'\n"
msgstr ""
"Клонирането бе успешно за разлика от подготовката на работното дърво\n"
"за определен клон. Все пак можете да проверите кои файлове и от кой\n"
"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
-"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
+"завършите изтеглянето на клона с командата:\n"
+"\n"
+" git restore --source=HEAD :/\n"
-#: builtin/clone.c:570
+#: builtin/clone.c:583
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-#: builtin/clone.c:689
+#: builtin/clone.c:702
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:739
+#: builtin/clone.c:752
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:770
+#: builtin/clone.c:783
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:815
+#: builtin/clone.c:833
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:878
+#: builtin/clone.c:896
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:880
+#: builtin/clone.c:898
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:920 builtin/receive-pack.c:1952
+#: builtin/clone.c:938 builtin/receive-pack.c:1950
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:924
+#: builtin/clone.c:942
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:937
+#: builtin/clone.c:955
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:940
+#: builtin/clone.c:958
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:953
+#: builtin/clone.c:971
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:959 builtin/fetch.c:1610
+#: builtin/clone.c:977 builtin/fetch.c:1660
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:969
+#: builtin/clone.c:987
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:979
+#: builtin/clone.c:997
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:994 builtin/clone.c:1015 builtin/difftool.c:264
-#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:328
+#: builtin/clone.c:1012 builtin/clone.c:1033 builtin/difftool.c:264
+#: builtin/worktree.c:303 builtin/worktree.c:335
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:999
+#: builtin/clone.c:1017
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:1019
+#: builtin/clone.c:1037
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1021
+#: builtin/clone.c:1039
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:1045
+#: builtin/clone.c:1063
msgid ""
"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
"able"
@@ -11195,44 +11554,44 @@ msgstr ""
"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
"if-able“"
-#: builtin/clone.c:1106
+#: builtin/clone.c:1124
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1108
+#: builtin/clone.c:1126
msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1110
+#: builtin/clone.c:1128
msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
"схемата „file://“."
-#: builtin/clone.c:1112
+#: builtin/clone.c:1130
msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
"При локално клониране опцията „--filter“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1115
+#: builtin/clone.c:1133
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1120
+#: builtin/clone.c:1138
msgid "--local is ignored"
msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1197 builtin/clone.c:1205
+#: builtin/clone.c:1215 builtin/clone.c:1223
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1208
+#: builtin/clone.c:1226
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -11281,7 +11640,7 @@ msgstr ""
msgid "duplicate parent %s ignored"
msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:525
#, c-format
msgid "not a valid object name %s"
msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -11309,13 +11668,13 @@ msgstr "родител"
msgid "id of a parent commit object"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1480 builtin/merge.c:268
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1473
-#: builtin/tag.c:406
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1500 builtin/merge.c:270
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1460
+#: builtin/tag.c:412
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1500
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
@@ -11323,8 +11682,8 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
msgid "read commit log message from file"
msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1492 builtin/merge.c:283
-#: builtin/pull.c:193 builtin/revert.c:117
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1512 builtin/merge.c:287
+#: builtin/pull.c:194 builtin/revert.c:118
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
@@ -11372,80 +11731,89 @@ msgstr ""
"\n"
#: builtin/commit.c:63
-msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
-msgstr "В противен случай използвайте командата „git reset“\n"
+msgid "Otherwise, please use 'git cherry-pick --skip'\n"
+msgstr ""
+"В противен случай използвайте командата:\n"
+"\n"
+" git cherry-pick --skip\n"
#: builtin/commit.c:66
msgid ""
+"and then use:\n"
+"\n"
+" git cherry-pick --continue\n"
+"\n"
+"to resume cherry-picking the remaining commits.\n"
"If you wish to skip this commit, use:\n"
"\n"
-" git reset\n"
+" git cherry-pick --skip\n"
"\n"
-"Then \"git cherry-pick --continue\" will resume cherry-picking\n"
-"the remaining commits.\n"
msgstr ""
-"Ако искате да прескочите това подаване, използвайте командата:\n"
+"след това изпълнете:\n"
"\n"
-" git reset\n"
+" git cherry-pick --continue\n"
+"\n"
+"и ще продължите да отбирате останалите подавания.\n"
+"За да прескочите това подаване, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git cherry-pick --skip\n"
"\n"
-"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
-"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:312
+#: builtin/commit.c:315
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:353
+#: builtin/commit.c:356
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:359
+#: builtin/commit.c:362
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:373
+#: builtin/commit.c:376
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:375
+#: builtin/commit.c:378
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:400 builtin/commit.c:423 builtin/commit.c:469
+#: builtin/commit.c:403 builtin/commit.c:426 builtin/commit.c:472
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:452
+#: builtin/commit.c:455
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:454
+#: builtin/commit.c:457
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:462
+#: builtin/commit.c:465
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:481
+#: builtin/commit.c:484
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:579
+#: builtin/commit.c:582
#, c-format
msgid "commit '%s' lacks author header"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ липсва"
-#: builtin/commit.c:581
+#: builtin/commit.c:584
#, c-format
msgid "commit '%s' has malformed author line"
msgstr "заглавната част за автор в подаването „%s“ е неправилна"
-#: builtin/commit.c:600
+#: builtin/commit.c:603
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--author“"
-#: builtin/commit.c:653
+#: builtin/commit.c:656
msgid ""
"unable to select a comment character that is not used\n"
"in the current commit message"
@@ -11453,38 +11821,38 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:691 builtin/commit.c:724 builtin/commit.c:1069
+#: builtin/commit.c:694 builtin/commit.c:727 builtin/commit.c:1072
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:703 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:706 builtin/shortlog.c:319
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
-#: builtin/commit.c:705
+#: builtin/commit.c:708
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "съобщението за подаване не бе прочетено стандартния вход"
-#: builtin/commit.c:709
+#: builtin/commit.c:712
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "файлът със съобщението за подаване „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:740 builtin/commit.c:756
+#: builtin/commit.c:743 builtin/commit.c:759
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "съобщението за вкарване SQUASH_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:747
+#: builtin/commit.c:750
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:807
+#: builtin/commit.c:810
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-#: builtin/commit.c:826
+#: builtin/commit.c:829
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -11496,10 +11864,10 @@ msgstr ""
"\n"
"Изглежда, че подавате сливане. Ако това не е така, изтрийте файла:\n"
"\n"
-" %s\n"
+" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:831
+#: builtin/commit.c:834
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -11512,10 +11880,10 @@ msgstr ""
"Изглежда, че извършвате отбрано подаване. Ако това не е така, изтрийте "
"файла:\n"
"\n"
-" %s\n"
+" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-#: builtin/commit.c:844
+#: builtin/commit.c:847
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -11524,7 +11892,7 @@ msgstr ""
"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:852
+#: builtin/commit.c:855
#, c-format
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -11535,151 +11903,151 @@ msgstr ""
"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/commit.c:869
+#: builtin/commit.c:872
#, c-format
msgid "%sAuthor: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sАвтор: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:877
+#: builtin/commit.c:880
#, c-format
msgid "%sDate: %s"
msgstr "%sДата: %s"
-#: builtin/commit.c:884
+#: builtin/commit.c:887
#, c-format
msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
-#: builtin/commit.c:902
+#: builtin/commit.c:905
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:969
+#: builtin/commit.c:972
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:983 builtin/tag.c:269
+#: builtin/commit.c:986 builtin/tag.c:275
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1027
+#: builtin/commit.c:1030
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1041
+#: builtin/commit.c:1044
#, c-format
msgid "Invalid ignored mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за игнорираните файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1059 builtin/commit.c:1284
+#: builtin/commit.c:1062 builtin/commit.c:1304
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилен режим за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1097
+#: builtin/commit.c:1102
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1130
+#: builtin/commit.c:1146
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1139
+#: builtin/commit.c:1155
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1142
+#: builtin/commit.c:1158
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1144
+#: builtin/commit.c:1160
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1147
+#: builtin/commit.c:1163
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1157
+#: builtin/commit.c:1173
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1159
+#: builtin/commit.c:1175
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“ и „-F“."
-#: builtin/commit.c:1167
+#: builtin/commit.c:1183
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1184
+#: builtin/commit.c:1200
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1186
+#: builtin/commit.c:1202
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-#: builtin/commit.c:1192
+#: builtin/commit.c:1208
#, c-format
msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1523
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1321 builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1525
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1323
+#: builtin/commit.c:1343
msgid "show stash information"
msgstr "информация за скатаното"
-#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1527
msgid "compute full ahead/behind values"
msgstr "изчисляване на точните стойности напред/назад"
-#: builtin/commit.c:1327
+#: builtin/commit.c:1347
msgid "version"
msgstr "версия"
-#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1509 builtin/push.c:561
-#: builtin/worktree.c:643
+#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1529 builtin/push.c:561
+#: builtin/worktree.c:651
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1350 builtin/commit.c:1531
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1333 builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1353 builtin/commit.c:1534
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1517
-#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1465
-#: parse-options.h:331
+#: builtin/commit.c:1355 builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1537
+#: builtin/fast-export.c:1125 builtin/fast-export.c:1128
+#: builtin/fast-export.c:1131 builtin/rebase.c:1471 parse-options.h:332
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1356 builtin/commit.c:1537
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1340
+#: builtin/commit.c:1360
msgid ""
"show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
"traditional)"
@@ -11688,11 +12056,11 @@ msgstr ""
"„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
"файлове). Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
-#: builtin/commit.c:1342 parse-options.h:179
+#: builtin/commit.c:1362 parse-options.h:179
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1343
+#: builtin/commit.c:1363
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
@@ -11701,240 +12069,261 @@ msgstr ""
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1345
+#: builtin/commit.c:1365
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1346
+#: builtin/commit.c:1366
msgid "do not detect renames"
msgstr "без засичане на преименуванията"
-#: builtin/commit.c:1348
+#: builtin/commit.c:1368
msgid "detect renames, optionally set similarity index"
msgstr "засичане на преименуванията, може да се зададе коефициент на прилика"
-#: builtin/commit.c:1368
+#: builtin/commit.c:1388
msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
msgstr "Неподдържана комбинация от аргументи за игнорирани и неследени файлове"
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1493
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1494
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1496
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1477 builtin/merge.c:272 builtin/tag.c:408
+#: builtin/commit.c:1497 builtin/merge.c:274 builtin/tag.c:414
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1498
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1498
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1479 builtin/gc.c:539
+#: builtin/commit.c:1499 builtin/gc.c:539
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1499
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1481 builtin/commit.c:1482 builtin/commit.c:1483
-#: builtin/commit.c:1484 parse-options.h:323 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1501 builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1504 parse-options.h:324 ref-filter.h:92
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1481
+#: builtin/commit.c:1501
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1502
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1483
+#: builtin/commit.c:1503
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предходното без следа"
-#: builtin/commit.c:1484
+#: builtin/commit.c:1504
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение за вкарване на указаното ПОДАВАНЕ в "
"предното"
-#: builtin/commit.c:1485
+#: builtin/commit.c:1505
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1486 builtin/log.c:1541 builtin/merge.c:285
-#: builtin/pull.c:162 builtin/revert.c:109
+#: builtin/commit.c:1506 builtin/log.c:1564 builtin/merge.c:289
+#: builtin/pull.c:163 builtin/revert.c:110
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1507
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1488
+#: builtin/commit.c:1508
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1510
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1515
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit.c:1516
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1517
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1518
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1519
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1520
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1521
msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
msgstr ""
"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1522
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1535
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1536
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1541
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1543
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1616
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1603
+#: builtin/commit.c:1623
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1642
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1629
+#: builtin/commit.c:1649
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1634
+#: builtin/commit.c:1654
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1668
+#: builtin/commit.c:1688
msgid ""
"repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
-"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
+"not exceeded, and then \"git restore --staged :/\" to recover."
msgstr ""
"хранилището е обновено, но новият файл за индекс „new_index“\n"
"не е записан. Проверете дали дискът не е препълнен или не сте\n"
-"превишили дисковата си квота. След това изпълнете „git reset HEAD“."
+"превишили дисковата си квота. За възстановяване изпълнете:\n"
+"\n"
+" git restore --staged :/"
-#: builtin/commit-graph.c:10
+#: builtin/commit-graph.c:11
msgid "git commit-graph [--object-dir <objdir>]"
msgstr "git commit-graph [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:23
+#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:24
msgid "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
msgstr "git commit-graph read [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:18
-msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>]"
-msgstr "git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
+#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:19
+msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow]"
+msgstr "git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow]"
-#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:28
+#: builtin/commit-graph.c:14 builtin/commit-graph.c:29
msgid ""
-"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--reachable|--"
-"stdin-packs|--stdin-commits]"
+"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append|--split] [--"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] <split options>"
msgstr ""
-"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append] [--reachable|--"
-"stdin-packs|--stdin-commits]"
+"git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append|--split] [--"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
-#: builtin/commit-graph.c:51 builtin/commit-graph.c:89
-#: builtin/commit-graph.c:147 builtin/commit-graph.c:205 builtin/fetch.c:153
-#: builtin/log.c:1561
+#: builtin/commit-graph.c:54 builtin/commit-graph.c:100
+#: builtin/commit-graph.c:161 builtin/commit-graph.c:237 builtin/fetch.c:163
+#: builtin/log.c:1584
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/commit-graph.c:52 builtin/commit-graph.c:90
-#: builtin/commit-graph.c:148 builtin/commit-graph.c:206
+#: builtin/commit-graph.c:55 builtin/commit-graph.c:101
+#: builtin/commit-graph.c:162 builtin/commit-graph.c:238
msgid "The object directory to store the graph"
msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
-#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
+#: builtin/commit-graph.c:57
+msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
+msgstr ""
+"ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
+
+#: builtin/commit-graph.c:73 builtin/commit-graph.c:116
#, c-format
msgid "Could not open commit-graph '%s'"
msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
-#: builtin/commit-graph.c:150
+#: builtin/commit-graph.c:164
msgid "start walk at all refs"
msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
-#: builtin/commit-graph.c:152
+#: builtin/commit-graph.c:166
msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
msgstr ""
"проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
-#: builtin/commit-graph.c:154
+#: builtin/commit-graph.c:168
msgid "start walk at commits listed by stdin"
msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
-#: builtin/commit-graph.c:156
+#: builtin/commit-graph.c:170
msgid "include all commits already in the commit-graph file"
msgstr ""
"включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
-#: builtin/commit-graph.c:165
+#: builtin/commit-graph.c:172
+msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
+msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
+
+#: builtin/commit-graph.c:174 builtin/commit-graph.c:178
+msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
+msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
+
+#: builtin/commit-graph.c:176
+msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
+msgstr ""
+"максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
+"граф"
+
+#: builtin/commit-graph.c:191
msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
msgstr ""
"опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
@@ -11943,7 +12332,7 @@ msgstr ""
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:103
+#: builtin/config.c:103 builtin/env--helper.c:23
#, c-format
msgid "unrecognized --type argument, %s"
msgstr "непознат аргумент „--type“: %s"
@@ -12053,7 +12442,7 @@ msgstr "извеждане на зададения цвят: номер (ста
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:147
+#: builtin/config.c:147 builtin/env--helper.c:38
msgid "value is given this type"
msgstr "стойността е от този вид"
@@ -12099,7 +12488,7 @@ msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
"обект-BLOB, команден ред)"
-#: builtin/config.c:158
+#: builtin/config.c:158 builtin/env--helper.c:40
msgid "value"
msgstr "СТОЙНОСТ"
@@ -12399,7 +12788,7 @@ msgstr "да се търси само измежду етикетите напа
msgid "do not consider tags matching <pattern>"
msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:426
+#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:422
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
@@ -12577,159 +12966,196 @@ msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМ
msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
+#: builtin/env--helper.c:6
+msgid "git env--helper --type=[bool|ulong] <options> <env-var>"
+msgstr "git env--helper --type=[bool|ulong] ОПЦИИ ПРОМЕНЛИВИ"
+
+#: builtin/env--helper.c:37 builtin/hash-object.c:98
+msgid "type"
+msgstr "ВИД"
+
+#: builtin/env--helper.c:41
+msgid "default for git_env_*(...) to fall back on"
+msgstr "стандартна, резервна стойност за „git_env_*(…)“"
+
+#: builtin/env--helper.c:43
+msgid "be quiet only use git_env_*() value as exit code"
+msgstr ""
+"без извеждане на информация — стойността на „git_env_*()“ да е изходен код"
+
+#: builtin/env--helper.c:62
+#, c-format
+msgid "option `--default' expects a boolean value with `--type=bool`, not `%s`"
+msgstr ""
+"опцията „--default“ изисква булева стойност при „--type=bool“, а не „%s“"
+
+#: builtin/env--helper.c:77
+#, c-format
+msgid ""
+"option `--default' expects an unsigned long value with `--type=ulong`, not `"
+"%s`"
+msgstr ""
+"опцията „--default“ изисква целочислена стойност без знак при „--"
+"type=ulong“, а не „%s“"
+
#: builtin/fast-export.c:29
msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
-#: builtin/fast-export.c:1084
+#: builtin/fast-export.c:1124
msgid "show progress after <n> objects"
msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
-#: builtin/fast-export.c:1086
+#: builtin/fast-export.c:1126
msgid "select handling of signed tags"
msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
-#: builtin/fast-export.c:1089
+#: builtin/fast-export.c:1129
msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
-#: builtin/fast-export.c:1092
+#: builtin/fast-export.c:1132
+msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
+msgstr ""
+"как да се обработват съобщенията за подаване, които са в друго кодиране"
+
+#: builtin/fast-export.c:1135
msgid "Dump marks to this file"
msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1094
+#: builtin/fast-export.c:1137
msgid "Import marks from this file"
msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
-#: builtin/fast-export.c:1096
+#: builtin/fast-export.c:1139
msgid "Fake a tagger when tags lack one"
msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
-#: builtin/fast-export.c:1098
+#: builtin/fast-export.c:1141
msgid "Output full tree for each commit"
msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
-#: builtin/fast-export.c:1100
+#: builtin/fast-export.c:1143
msgid "Use the done feature to terminate the stream"
msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
-#: builtin/fast-export.c:1101
+#: builtin/fast-export.c:1144
msgid "Skip output of blob data"
msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
-#: builtin/fast-export.c:1102 builtin/log.c:1609
+#: builtin/fast-export.c:1145 builtin/log.c:1632
msgid "refspec"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
-#: builtin/fast-export.c:1103
+#: builtin/fast-export.c:1146
msgid "Apply refspec to exported refs"
msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
-#: builtin/fast-export.c:1104
+#: builtin/fast-export.c:1147
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fast-export.c:1106
+#: builtin/fast-export.c:1149
msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
msgstr ""
"Указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
"идентификатор на обект"
-#: builtin/fast-export.c:1108
+#: builtin/fast-export.c:1151
msgid "Show original object ids of blobs/commits"
msgstr "Извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
-#: builtin/fetch.c:28
+#: builtin/fetch.c:30
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:29
+#: builtin/fetch.c:31
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:30
+#: builtin/fetch.c:32
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:31
+#: builtin/fetch.c:33
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:202
+#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:203
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:205
+#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:206
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:208
+#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:209
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:120
+#: builtin/fetch.c:130
msgid "force overwrite of local reference"
msgstr "принудително презаписване на локален указател"
-#: builtin/fetch.c:122
+#: builtin/fetch.c:132
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:134 builtin/pull.c:213
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:126
+#: builtin/fetch.c:136
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:128
+#: builtin/fetch.c:138
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:215
+#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:216
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:132
+#: builtin/fetch.c:142
msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
msgstr ""
"окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
-"хранилище и махане на променените"
+"хранилище и презаписване на променените"
-#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:139
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:166 builtin/pull.c:140
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:134
+#: builtin/fetch.c:144
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:223
+#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:224
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:140
+#: builtin/fetch.c:150
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:153 builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:227
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:145
+#: builtin/fetch.c:155
msgid "deepen history of shallow repository based on time"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:229
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:230
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:164
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:157
+#: builtin/fetch.c:167
msgid ""
"default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
"files)"
@@ -12737,99 +13163,132 @@ msgstr ""
"стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
"приоритет)"
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:232
+#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:233
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:234
+#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:235
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:235
+#: builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:236
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:170
+#: builtin/fetch.c:180
msgid "report that we have only objects reachable from this object"
msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
-#: builtin/fetch.c:469
+#: builtin/fetch.c:183
+msgid "run 'gc --auto' after fetching"
+msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
+
+#: builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:245
+msgid "check for forced-updates on all updated branches"
+msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
+
+#: builtin/fetch.c:491
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:608
+#: builtin/fetch.c:630
#, c-format
msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/fetch.c:705
+#: builtin/fetch.c:728
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:709
+#: builtin/fetch.c:732
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:722 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:801
+#: builtin/fetch.c:745 builtin/fetch.c:761 builtin/fetch.c:833
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:723
+#: builtin/fetch.c:746
msgid "can't fetch in current branch"
msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
-#: builtin/fetch.c:733
+#: builtin/fetch.c:756
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:734 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:784
-#: builtin/fetch.c:796
+#: builtin/fetch.c:757 builtin/fetch.c:794 builtin/fetch.c:816
+#: builtin/fetch.c:828
msgid "unable to update local ref"
msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:738
+#: builtin/fetch.c:761
msgid "would clobber existing tag"
msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
-#: builtin/fetch.c:760
+#: builtin/fetch.c:783
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:763
+#: builtin/fetch.c:786
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:766
+#: builtin/fetch.c:789
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:796
+#: builtin/fetch.c:828
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:801
+#: builtin/fetch.c:833
msgid "non-fast-forward"
msgstr "същинско сливане"
-#: builtin/fetch.c:847
+#: builtin/fetch.c:854
+msgid ""
+"Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
+"but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
+"flag or run 'git config fetch.showForcedUpdates true'."
+msgstr ""
+"За да я включите еднократно ползвайте опцията „--show-forced-updates“, а за "
+"да я включите за постоянно, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git config fetch.showForcedUpdates true"
+
+#: builtin/fetch.c:858
+#, c-format
+msgid ""
+"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
+"'--no-show-forced-updates' or run 'git config fetch.showForcedUpdates "
+"false'\n"
+" to avoid this check.\n"
+msgstr ""
+"Проверката за принудителни изтласквания отне %.2f сек. Може да я прескочите "
+"еднократно с опцията „--no-show-forced-updates“, а за да я извключите за "
+"постоянно, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git config fetch.showForcedUpdates false\n"
+
+#: builtin/fetch.c:888
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:868
+#: builtin/fetch.c:909
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:959 builtin/fetch.c:1081
+#: builtin/fetch.c:1000 builtin/fetch.c:1131
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-#: builtin/fetch.c:970
+#: builtin/fetch.c:1011
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -12839,50 +13298,50 @@ msgstr ""
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:1051
+#: builtin/fetch.c:1101
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1052
+#: builtin/fetch.c:1102
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:1084
+#: builtin/fetch.c:1134
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:1085 builtin/remote.c:1036
+#: builtin/fetch.c:1135 builtin/remote.c:1036
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:1108
+#: builtin/fetch.c:1158
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:1127
+#: builtin/fetch.c:1177
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:1130
+#: builtin/fetch.c:1180
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1434
+#: builtin/fetch.c:1484
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1436 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1486 builtin/remote.c:100
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1482
+#: builtin/fetch.c:1532
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialClone"
@@ -12890,7 +13349,7 @@ msgstr ""
"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
"настройката „extensions.partialClone“"
-#: builtin/fetch.c:1506
+#: builtin/fetch.c:1556
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -12898,45 +13357,45 @@ msgstr ""
"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1543
+#: builtin/fetch.c:1593
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1594
+#: builtin/fetch.c:1644
msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
-#: builtin/fetch.c:1596
+#: builtin/fetch.c:1646
msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/fetch.c:1601
+#: builtin/fetch.c:1651
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1603
+#: builtin/fetch.c:1653
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1619
+#: builtin/fetch.c:1669
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1621
+#: builtin/fetch.c:1671
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1630
+#: builtin/fetch.c:1680
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1637
+#: builtin/fetch.c:1687
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1653
+#: builtin/fetch.c:1703
msgid ""
"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
"partialclone"
@@ -13008,7 +13467,7 @@ msgstr "цитиране подходящо за tcl"
msgid "show only <n> matched refs"
msgstr "извеждане само на този БРОЙ напаснати указатели"
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:433
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:439
msgid "respect format colors"
msgstr "спазване на цветовете на форма̀та"
@@ -13177,7 +13636,7 @@ msgid "Checking %s link"
msgstr "Проверка на връзките на „%s“"
#
-#: builtin/fsck.c:705 builtin/index-pack.c:841
+#: builtin/fsck.c:705 builtin/index-pack.c:842
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен указател „%s“"
@@ -13262,7 +13721,7 @@ msgstr "показване на напредъка"
msgid "show verbose names for reachable objects"
msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:859 builtin/index-pack.c:224
+#: builtin/fsck.c:859 builtin/index-pack.c:225
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
@@ -13295,7 +13754,7 @@ msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:519
+#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:529
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -13377,7 +13836,7 @@ msgstr ""
"процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
"опцията „--force“)"
-#: builtin/gc.c:693
+#: builtin/gc.c:695
msgid ""
"There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr ""
@@ -13402,272 +13861,272 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
#. variable for tweaking threads, currently
#. grep.threads
#.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1514 builtin/index-pack.c:1705
-#: builtin/pack-objects.c:2720
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1534 builtin/index-pack.c:1727
+#: builtin/pack-objects.c:2728
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:466 builtin/grep.c:590 builtin/grep.c:631
+#: builtin/grep.c:467 builtin/grep.c:591 builtin/grep.c:633
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:646
+#: builtin/grep.c:648
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:712
+#: builtin/grep.c:714
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:811
+#: builtin/grep.c:813
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:813
+#: builtin/grep.c:815
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:817
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:819
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:821
msgid "recursively search in each submodule"
msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
-#: builtin/grep.c:822
+#: builtin/grep.c:824
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:826
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:828
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:830
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:832
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:833
+#: builtin/grep.c:835
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:835
+#: builtin/grep.c:837
msgid "search in subdirectories (default)"
msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:839
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:843
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:844
+#: builtin/grep.c:846
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:847
+#: builtin/grep.c:849
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:850
+#: builtin/grep.c:852
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:853
+#: builtin/grep.c:855
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:854
+#: builtin/grep.c:856
msgid "show column number of first match"
msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
-#: builtin/grep.c:855
+#: builtin/grep.c:857
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:856
+#: builtin/grep.c:858
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:858
+#: builtin/grep.c:860
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:860
+#: builtin/grep.c:862
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:864
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:865
+#: builtin/grep.c:867
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:869
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:870
+#: builtin/grep.c:872
msgid "show only matching parts of a line"
msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:874
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:873
+#: builtin/grep.c:875
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:875
+#: builtin/grep.c:877
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:879
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:880
+#: builtin/grep.c:882
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:883
+#: builtin/grep.c:885
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:887
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:889
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:888
+#: builtin/grep.c:890
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:891
+#: builtin/grep.c:893
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:895
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:896
+#: builtin/grep.c:898
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:900
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:902
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:912
+#: builtin/grep.c:914
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:914
+#: builtin/grep.c:916
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:916
+#: builtin/grep.c:918
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:920
+#: builtin/grep.c:922
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:920
+#: builtin/grep.c:922
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:924
+#: builtin/grep.c:926
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:988
+#: builtin/grep.c:990
msgid "no pattern given"
msgstr "не сте задали шаблон"
-#: builtin/grep.c:1024
+#: builtin/grep.c:1026
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
-#: builtin/grep.c:1032
+#: builtin/grep.c:1034
#, c-format
msgid "unable to resolve revision: %s"
msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
-#: builtin/grep.c:1063
+#: builtin/grep.c:1065
msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1066 builtin/pack-objects.c:3403
+#: builtin/grep.c:1068 builtin/pack-objects.c:3416
msgid "no threads support, ignoring --threads"
msgstr "липсва поддръжка за нишки. „--threads“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/grep.c:1069 builtin/index-pack.c:1511 builtin/pack-objects.c:2717
+#: builtin/grep.c:1071 builtin/index-pack.c:1531 builtin/pack-objects.c:2725
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:1092
+#: builtin/grep.c:1094
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:1115
+#: builtin/grep.c:1117
msgid "option not supported with --recurse-submodules"
msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“"
-#: builtin/grep.c:1121
+#: builtin/grep.c:1123
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
-#: builtin/grep.c:1127
+#: builtin/grep.c:1129
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове"
-#: builtin/grep.c:1135
+#: builtin/grep.c:1137
msgid "both --cached and trees are given"
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
@@ -13684,10 +14143,6 @@ msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
#: builtin/hash-object.c:98
-msgid "type"
-msgstr "ВИД"
-
-#: builtin/hash-object.c:98
msgid "object type"
msgstr "ВИД на обекта"
@@ -13806,12 +14261,12 @@ msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:434 builtin/help.c:445 git.c:335
+#: builtin/help.c:434 builtin/help.c:445 git.c:336
#, c-format
msgid "'%s' is aliased to '%s'"
msgstr "„%s“ е псевдоним на „%s“"
-#: builtin/help.c:448 git.c:364
+#: builtin/help.c:448 git.c:365
#, c-format
msgid "bad alias.%s string: %s"
msgstr "неправилен низ за настройката „alias.%s“: „%s“"
@@ -13825,299 +14280,294 @@ msgstr "употреба: %s%s"
msgid "'git help config' for more information"
msgstr "За повече информация изпълнете „git help config“"
-#: builtin/index-pack.c:184
+#: builtin/index-pack.c:185
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:204
+#: builtin/index-pack.c:205
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:207
+#: builtin/index-pack.c:208
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:257
+#: builtin/index-pack.c:258
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:267
+#: builtin/index-pack.c:268
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:268
+#: builtin/index-pack.c:269
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:280
+#: builtin/index-pack.c:281
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:287 builtin/pack-objects.c:600
+#: builtin/index-pack.c:288 builtin/pack-objects.c:604
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:290 builtin/unpack-objects.c:94
+#: builtin/index-pack.c:291 builtin/unpack-objects.c:94
msgid "pack exceeds maximum allowed size"
msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
-#: builtin/index-pack.c:305 builtin/repack.c:250
-#, c-format
-msgid "unable to create '%s'"
-msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-
-#: builtin/index-pack.c:311
+#: builtin/index-pack.c:312
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:325
+#: builtin/index-pack.c:326
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:327
+#: builtin/index-pack.c:328
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:345
+#: builtin/index-pack.c:346
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:465
+#: builtin/index-pack.c:466
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:514
+#: builtin/index-pack.c:515
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:522
+#: builtin/index-pack.c:523
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:530
+#: builtin/index-pack.c:531
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:561
+#: builtin/index-pack.c:562
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:563
+#: builtin/index-pack.c:564
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:589
+#: builtin/index-pack.c:590
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:734 builtin/index-pack.c:740 builtin/index-pack.c:763
-#: builtin/index-pack.c:802 builtin/index-pack.c:811
+#: builtin/index-pack.c:735 builtin/index-pack.c:741 builtin/index-pack.c:764
+#: builtin/index-pack.c:803 builtin/index-pack.c:812
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
-#: builtin/index-pack.c:737 builtin/pack-objects.c:153
-#: builtin/pack-objects.c:213 builtin/pack-objects.c:307
+#: builtin/index-pack.c:738 builtin/pack-objects.c:157
+#: builtin/pack-objects.c:217 builtin/pack-objects.c:311
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:800
+#: builtin/index-pack.c:801
#, c-format
msgid "cannot read existing object info %s"
msgstr "съществуващият обект в „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:808
+#: builtin/index-pack.c:809
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:822
+#: builtin/index-pack.c:823
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект-BLOB „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:825 builtin/index-pack.c:844
+#: builtin/index-pack.c:826 builtin/index-pack.c:845
msgid "fsck error in packed object"
msgstr "грешка при проверката на пакетирани обекти"
-#: builtin/index-pack.c:846
+#: builtin/index-pack.c:847
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:918 builtin/index-pack.c:949
+#: builtin/index-pack.c:919 builtin/index-pack.c:950
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1117
+#: builtin/index-pack.c:1118
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1117
+#: builtin/index-pack.c:1118
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1151
+#: builtin/index-pack.c:1152
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1156
+#: builtin/index-pack.c:1157
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1159
+#: builtin/index-pack.c:1160
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-#: builtin/index-pack.c:1171
+#: builtin/index-pack.c:1172
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1194
+#: builtin/index-pack.c:1195
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1204 builtin/pack-objects.c:2489
+#: builtin/index-pack.c:1205 builtin/pack-objects.c:2497
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-#: builtin/index-pack.c:1245
+#: builtin/index-pack.c:1246
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1251
+#: builtin/index-pack.c:1252
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1263
+#: builtin/index-pack.c:1264
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1267
+#: builtin/index-pack.c:1268
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1291
+#: builtin/index-pack.c:1292
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1368
+#: builtin/index-pack.c:1388
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1382
+#: builtin/index-pack.c:1402
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-#: builtin/index-pack.c:1407
+#: builtin/index-pack.c:1427
#, c-format
msgid "cannot write %s file '%s'"
msgstr "грешка при запис на файла „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1415
+#: builtin/index-pack.c:1435
#, c-format
msgid "cannot close written %s file '%s'"
msgstr "грешка при затварянето на записания файл „%s“ „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1439
+#: builtin/index-pack.c:1459
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1453
+#: builtin/index-pack.c:1473
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1461
+#: builtin/index-pack.c:1481
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1505 builtin/pack-objects.c:2728
+#: builtin/index-pack.c:1525 builtin/pack-objects.c:2736
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1573
+#: builtin/index-pack.c:1593
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1575
+#: builtin/index-pack.c:1595
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1623
+#: builtin/index-pack.c:1643
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1630
+#: builtin/index-pack.c:1650
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1667
+#: builtin/index-pack.c:1689
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-#: builtin/index-pack.c:1716 builtin/index-pack.c:1719
-#: builtin/index-pack.c:1735 builtin/index-pack.c:1739
+#: builtin/index-pack.c:1738 builtin/index-pack.c:1741
+#: builtin/index-pack.c:1757 builtin/index-pack.c:1761
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1755
+#: builtin/index-pack.c:1777
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1757
+#: builtin/index-pack.c:1779
msgid "--stdin requires a git repository"
msgstr "„--stdin“ изисква хранилище на git"
-#: builtin/index-pack.c:1763
+#: builtin/index-pack.c:1785
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/index-pack.c:1811 builtin/unpack-objects.c:580
+#: builtin/index-pack.c:1833 builtin/unpack-objects.c:580
msgid "fsck error in pack objects"
msgstr "грешка при проверка с „fsck“ на пакетните обекти"
@@ -14215,17 +14665,17 @@ msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:526 builtin/init-db.c:531
+#: builtin/init-db.c:529 builtin/init-db.c:534
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:535
+#: builtin/init-db.c:538
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:556
+#: builtin/init-db.c:559
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -14234,12 +14684,12 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:584
+#: builtin/init-db.c:587
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
-#: builtin/interpret-trailers.c:15
+#: builtin/interpret-trailers.c:16
msgid ""
"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
"<token>[(=|:)<value>])...] [<file>...]"
@@ -14247,59 +14697,59 @@ msgstr ""
"git interpret-trailers [--in-place] [--trim-empty] [(--trailer "
"ЛЕКСЕМА[(=|:)СТОЙНОСТ])…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/interpret-trailers.c:94
+#: builtin/interpret-trailers.c:95
msgid "edit files in place"
msgstr "директно редактиране на файловете"
-#: builtin/interpret-trailers.c:95
+#: builtin/interpret-trailers.c:96
msgid "trim empty trailers"
msgstr "изчистване на празните епилози"
-#: builtin/interpret-trailers.c:98
+#: builtin/interpret-trailers.c:99
msgid "where to place the new trailer"
msgstr "къде да се постави новият епилог"
-#: builtin/interpret-trailers.c:100
+#: builtin/interpret-trailers.c:101
msgid "action if trailer already exists"
msgstr "действие, ако епилог вече съществува"
-#: builtin/interpret-trailers.c:102
+#: builtin/interpret-trailers.c:103
msgid "action if trailer is missing"
msgstr "действие при липсващ епилог"
-#: builtin/interpret-trailers.c:104
+#: builtin/interpret-trailers.c:105
msgid "output only the trailers"
msgstr "извеждане само на епилозите"
-#: builtin/interpret-trailers.c:105
+#: builtin/interpret-trailers.c:106
msgid "do not apply config rules"
msgstr "без прилагане на правилата за настройките"
-#: builtin/interpret-trailers.c:106
+#: builtin/interpret-trailers.c:107
msgid "join whitespace-continued values"
msgstr "сливане на стойностите последване от знаци за интервали"
-#: builtin/interpret-trailers.c:107
+#: builtin/interpret-trailers.c:108
msgid "set parsing options"
msgstr "опции при анализ"
-#: builtin/interpret-trailers.c:109
+#: builtin/interpret-trailers.c:110
msgid "do not treat --- specially"
msgstr "„---“ няма специално значение"
-#: builtin/interpret-trailers.c:110
+#: builtin/interpret-trailers.c:111
msgid "trailer"
msgstr "епилог"
-#: builtin/interpret-trailers.c:111
+#: builtin/interpret-trailers.c:112
msgid "trailer(s) to add"
msgstr "епилози за добавяне"
-#: builtin/interpret-trailers.c:120
+#: builtin/interpret-trailers.c:123
msgid "--trailer with --only-input does not make sense"
msgstr "опцията „--trailer“ е несъвместима с „--name-only“"
-#: builtin/interpret-trailers.c:130
+#: builtin/interpret-trailers.c:133
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
@@ -14311,117 +14761,117 @@ msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--]
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:104
+#: builtin/log.c:109
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:168
+#: builtin/log.c:173
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:169
+#: builtin/log.c:174
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:171
+#: builtin/log.c:176
msgid "only decorate refs that match <pattern>"
msgstr "специален формат само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:173
+#: builtin/log.c:178
msgid "do not decorate refs that match <pattern>"
msgstr "без специален формат на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/log.c:174
+#: builtin/log.c:179
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:177
+#: builtin/log.c:182
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:275
+#: builtin/log.c:280
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:529
+#: builtin/log.c:534
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:544 builtin/log.c:638
+#: builtin/log.c:549 builtin/log.c:643
#, c-format
msgid "could not read object %s"
msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:663
+#: builtin/log.c:668
#, c-format
msgid "unknown type: %d"
msgstr "неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:784
+#: builtin/log.c:791
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:885
+#: builtin/log.c:908
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:901
+#: builtin/log.c:924
#, c-format
msgid "cannot open patch file %s"
msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:918
+#: builtin/log.c:941
msgid "need exactly one range"
msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
-#: builtin/log.c:928
+#: builtin/log.c:951
msgid "not a range"
msgstr "не е диапазон"
-#: builtin/log.c:1051
+#: builtin/log.c:1074
msgid "cover letter needs email format"
msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-#: builtin/log.c:1057
+#: builtin/log.c:1080
msgid "failed to create cover-letter file"
msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1136
+#: builtin/log.c:1159
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1163
+#: builtin/log.c:1186
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1221
+#: builtin/log.c:1244
msgid "two output directories?"
msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-#: builtin/log.c:1332 builtin/log.c:2076 builtin/log.c:2078 builtin/log.c:2090
+#: builtin/log.c:1355 builtin/log.c:2099 builtin/log.c:2101 builtin/log.c:2113
#, c-format
msgid "unknown commit %s"
msgstr "непознато подаване: „%s“"
-#: builtin/log.c:1342 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1365 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
#: builtin/replace.c:210
#, c-format
msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
-#: builtin/log.c:1347
+#: builtin/log.c:1370
msgid "could not find exact merge base"
msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1351
+#: builtin/log.c:1374
msgid ""
"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -14431,285 +14881,281 @@ msgstr ""
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1371
+#: builtin/log.c:1394
msgid "failed to find exact merge base"
msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1382
+#: builtin/log.c:1405
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1386
+#: builtin/log.c:1409
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1439
+#: builtin/log.c:1462
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1491
+#: builtin/log.c:1514
msgid "failed to infer range-diff ranges"
msgstr "неуспешно определяне на диапазоните за разлика"
-#: builtin/log.c:1536
+#: builtin/log.c:1559
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1539
+#: builtin/log.c:1562
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1543
+#: builtin/log.c:1566
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1545
+#: builtin/log.c:1568
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1547
+#: builtin/log.c:1570
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1548
+#: builtin/log.c:1571
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1549
+#: builtin/log.c:1572
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1551
+#: builtin/log.c:1574
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1553
+#: builtin/log.c:1576
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1555
+#: builtin/log.c:1578
msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1558
+#: builtin/log.c:1581
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1561
+#: builtin/log.c:1584
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1564
+#: builtin/log.c:1587
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1567
+#: builtin/log.c:1590
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1569
+#: builtin/log.c:1592
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1571
+#: builtin/log.c:1594
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1573
+#: builtin/log.c:1596
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1575
+#: builtin/log.c:1598
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1576
+#: builtin/log.c:1599
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1577
+#: builtin/log.c:1600
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1578 builtin/log.c:1580
+#: builtin/log.c:1601 builtin/log.c:1603
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1578
+#: builtin/log.c:1601
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1580
+#: builtin/log.c:1603
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1582
+#: builtin/log.c:1605
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1583
+#: builtin/log.c:1606
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1585
+#: builtin/log.c:1608
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1586
+#: builtin/log.c:1609
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1587 builtin/log.c:1590
+#: builtin/log.c:1610 builtin/log.c:1613
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1588
+#: builtin/log.c:1611
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1591
+#: builtin/log.c:1614
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1595
+#: builtin/log.c:1618
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1597
+#: builtin/log.c:1620
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1598
+#: builtin/log.c:1621
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1599
+#: builtin/log.c:1622
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1600
+#: builtin/log.c:1623
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1602
+#: builtin/log.c:1625
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1603
+#: builtin/log.c:1626
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1605
+#: builtin/log.c:1628
msgid "show progress while generating patches"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
-#: builtin/log.c:1606
-msgid "rev"
-msgstr "ВЕРС"
-
-#: builtin/log.c:1607
+#: builtin/log.c:1630
msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
"кръпка"
-#: builtin/log.c:1610
+#: builtin/log.c:1633
msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
msgstr ""
"показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
"или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1612
+#: builtin/log.c:1635
msgid "percentage by which creation is weighted"
msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
-#: builtin/log.c:1687
+#: builtin/log.c:1710
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/log.c:1702
+#: builtin/log.c:1725
msgid "-n and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1704
+#: builtin/log.c:1727
msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
-#: builtin/log.c:1712
+#: builtin/log.c:1735
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1714
+#: builtin/log.c:1737
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1716
+#: builtin/log.c:1739
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1748
+#: builtin/log.c:1771
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1837
+#: builtin/log.c:1860
msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1841
+#: builtin/log.c:1864
msgid "Interdiff:"
msgstr "Разлика в разликите:"
-#: builtin/log.c:1842
+#: builtin/log.c:1865
#, c-format
msgid "Interdiff against v%d:"
msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1848
+#: builtin/log.c:1871
msgid "--creation-factor requires --range-diff"
msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
-#: builtin/log.c:1852
+#: builtin/log.c:1875
msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
msgstr ""
"опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1860
+#: builtin/log.c:1883
msgid "Range-diff:"
msgstr "Диапазонна разлика:"
-#: builtin/log.c:1861
+#: builtin/log.c:1884
#, c-format
msgid "Range-diff against v%d:"
msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
-#: builtin/log.c:1872
+#: builtin/log.c:1895
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1908
+#: builtin/log.c:1931
msgid "Generating patches"
msgstr "Създаване на кръпки"
-#: builtin/log.c:1952
+#: builtin/log.c:1975
msgid "failed to create output files"
msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-#: builtin/log.c:2011
+#: builtin/log.c:2034
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:2065
+#: builtin/log.c:2088
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -14837,7 +15283,7 @@ msgstr ""
msgid "do not print remote URL"
msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1458
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1464
msgid "exec"
msgstr "КОМАНДА"
@@ -14912,191 +15358,195 @@ msgstr ""
msgid "empty mbox: '%s'"
msgstr "празна пощенска кутия mbox: „%s“"
-#: builtin/merge.c:54
+#: builtin/merge.c:55
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:55
+#: builtin/merge.c:56
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-#: builtin/merge.c:56
+#: builtin/merge.c:57
msgid "git merge --continue"
msgstr "git merge --continue"
-#: builtin/merge.c:116
+#: builtin/merge.c:118
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:139
+#: builtin/merge.c:141
#, c-format
msgid "option `%s' requires a value"
msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:185
+#: builtin/merge.c:187
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:186
+#: builtin/merge.c:188
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:191
+#: builtin/merge.c:193
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:242 builtin/pull.c:150
+#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:151
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:245 builtin/pull.c:153
+#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:154
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:246 builtin/pull.c:156
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:157
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:159
+#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:160
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:251 builtin/pull.c:165
+#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:166
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:168
+#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:169
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:171
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:172
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:257
+#: builtin/merge.c:259
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:259 builtin/pull.c:178
+#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:179
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
-#: builtin/merge.c:263 builtin/pull.c:181
+#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:182
msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:264 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:185
-#: builtin/rebase.c:492 builtin/rebase.c:1471 builtin/revert.c:113
+#: builtin/merge.c:266 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:186
+#: builtin/rebase.c:492 builtin/rebase.c:1477 builtin/revert.c:114
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:186
+#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:187
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:266 builtin/pull.c:189
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:190
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:190
+#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:191
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:269
+#: builtin/merge.c:271
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при същински сливания)"
-#: builtin/merge.c:276
+#: builtin/merge.c:278
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:278
+#: builtin/merge.c:280
+msgid "--abort but leave index and working tree alone"
+msgstr "преустановяване без промяна на индекса и работното дърво"
+
+#: builtin/merge.c:282
msgid "continue the current in-progress merge"
msgstr "продължаване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:280 builtin/pull.c:197
+#: builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:198
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:286
+#: builtin/merge.c:290
msgid "verify commit-msg hook"
msgstr ""
"проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
-#: builtin/merge.c:311
+#: builtin/merge.c:307
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:316
+#: builtin/merge.c:312
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:321
+#: builtin/merge.c:317
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:360
+#: builtin/merge.c:339 builtin/merge.c:356
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:390
+#: builtin/merge.c:386
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се вкара)"
-#: builtin/merge.c:401
+#: builtin/merge.c:397
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Вкарано подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:451
+#: builtin/merge.c:447
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:502
+#: builtin/merge.c:498
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:589
+#: builtin/merge.c:585
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:712
+#: builtin/merge.c:708
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:726
+#: builtin/merge.c:722
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:741
+#: builtin/merge.c:737
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:793
+#: builtin/merge.c:789
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:802
+#: builtin/merge.c:798
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:808
+#: builtin/merge.c:804
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -15105,11 +15555,11 @@ msgstr ""
"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-#: builtin/merge.c:813
+#: builtin/merge.c:809
msgid "An empty message aborts the commit.\n"
msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:816
+#: builtin/merge.c:812
#, c-format
msgid ""
"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -15118,72 +15568,76 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:857
+#: builtin/merge.c:853
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-#: builtin/merge.c:876
+#: builtin/merge.c:872
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:936
+#: builtin/merge.c:933
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr ""
"Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
"резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:975
+#: builtin/merge.c:972
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:977
+#: builtin/merge.c:974
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:979
+#: builtin/merge.c:976
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:984
+#: builtin/merge.c:981
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1041
+#: builtin/merge.c:1038
#, c-format
msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
-#: builtin/merge.c:1144
+#: builtin/merge.c:1141
#, c-format
msgid "not something we can merge in %s: %s"
msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
-#: builtin/merge.c:1178
+#: builtin/merge.c:1175
msgid "not something we can merge"
msgstr "не може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1281
+#: builtin/merge.c:1278
msgid "--abort expects no arguments"
msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1285
+#: builtin/merge.c:1282
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1297
+#: builtin/merge.c:1291
+msgid "--quit expects no arguments"
+msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
+
+#: builtin/merge.c:1304
msgid "--continue expects no arguments"
msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
-#: builtin/merge.c:1301
+#: builtin/merge.c:1308
msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1317
+#: builtin/merge.c:1324
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -15191,7 +15645,7 @@ msgstr ""
"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1324
+#: builtin/merge.c:1331
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
@@ -15199,99 +15653,103 @@ msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1327
+#: builtin/merge.c:1334
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1341
+#: builtin/merge.c:1348
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1349
+#: builtin/merge.c:1350
+msgid "You cannot combine --squash with --commit."
+msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
+
+#: builtin/merge.c:1366
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1366
+#: builtin/merge.c:1383
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1368
+#: builtin/merge.c:1385
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
"извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1373
+#: builtin/merge.c:1390
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1375
+#: builtin/merge.c:1392
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1454
+#: builtin/merge.c:1471
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1463
+#: builtin/merge.c:1480
msgid "Already up to date."
msgstr "Вече е обновено."
-#: builtin/merge.c:1473
+#: builtin/merge.c:1490
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1515
+#: builtin/merge.c:1532
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
-#: builtin/merge.c:1522
+#: builtin/merge.c:1539
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1547
+#: builtin/merge.c:1564
msgid "Already up to date. Yeeah!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: builtin/merge.c:1553
+#: builtin/merge.c:1570
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1576 builtin/merge.c:1655
+#: builtin/merge.c:1593 builtin/merge.c:1658
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1580
+#: builtin/merge.c:1597
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1646
+#: builtin/merge.c:1649
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1648
+#: builtin/merge.c:1651
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1657
+#: builtin/merge.c:1660
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1669
+#: builtin/merge.c:1672
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
@@ -15427,23 +15885,39 @@ msgid "allow creation of more than one tree"
msgstr "разрешаване на създаването на повече от едно дърво"
#: builtin/multi-pack-index.c:9
-msgid "git multi-pack-index [--object-dir=<dir>] (write|verify)"
-msgstr "git multi-pack-index [--object-dir=ДИР_ОБЕКТ] (write|verify)"
+msgid ""
+"git multi-pack-index [--object-dir=<dir>] (write|verify|expire|repack --"
+"batch-size=<size>)"
+msgstr ""
+"git multi-pack-index [--object-dir=ДИР_ОБЕКТ] (write|verify|expire|repack --"
+"batch-size=РАЗМЕР)"
-#: builtin/multi-pack-index.c:22
+#: builtin/multi-pack-index.c:23
msgid "object directory containing set of packfile and pack-index pairs"
msgstr ""
"ДИРекторията_с_ОБЕКТи съдържа множество двойки пакетни файлове със "
"съответния им индекс"
-#: builtin/multi-pack-index.c:40 builtin/prune-packed.c:67
+#: builtin/multi-pack-index.c:25
+msgid ""
+"during repack, collect pack-files of smaller size into a batch that is "
+"larger than this size"
+msgstr ""
+"при препакетиране пакетните файлове, които са с по-малък от този размер, да "
+"се обединяват в пакети с по-голям от този размер"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:43 builtin/prune-packed.c:67
msgid "too many arguments"
msgstr "прекалено много аргументи"
-#: builtin/multi-pack-index.c:51
+#: builtin/multi-pack-index.c:52
+msgid "--batch-size option is only for 'repack' subcommand"
+msgstr "опцията „--batch-size“ изисква подкомандата „repack“"
+
+#: builtin/multi-pack-index.c:61
#, c-format
-msgid "unrecognized verb: %s"
-msgstr "непознат глагол: %s"
+msgid "unrecognized subcommand: %s"
+msgstr "непозната подкоманда: %s"
#: builtin/mv.c:18
msgid "git mv [<options>] <source>... <destination>"
@@ -15534,54 +16008,54 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:516
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:510
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:355
+#: builtin/name-rev.c:352
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:356
+#: builtin/name-rev.c:353
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:357
+#: builtin/name-rev.c:354
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
-#: builtin/name-rev.c:415
+#: builtin/name-rev.c:411
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:416
+#: builtin/name-rev.c:412
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:418
+#: builtin/name-rev.c:414
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:420
+#: builtin/name-rev.c:416
msgid "ignore refs matching <pattern>"
msgstr "игнориране на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:422
+#: builtin/name-rev.c:418
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:423
+#: builtin/name-rev.c:419
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:424
+#: builtin/name-rev.c:420
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:430
+#: builtin/name-rev.c:426
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
@@ -15728,7 +16202,7 @@ msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан
msgid "the note contents have been left in %s"
msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:522
+#: builtin/notes.c:242 builtin/tag.c:532
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
@@ -15969,7 +16443,7 @@ msgstr ""
"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:535
+#: builtin/notes.c:897 builtin/tag.c:545
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
@@ -16003,7 +16477,7 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1611
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1598
#, c-format
msgid "unknown subcommand: %s"
msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -16021,130 +16495,130 @@ msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:424
+#: builtin/pack-objects.c:428
#, c-format
msgid "bad packed object CRC for %s"
msgstr "лоша контролна сума за пакетирания обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:435
+#: builtin/pack-objects.c:439
#, c-format
msgid "corrupt packed object for %s"
msgstr "пакетиран обект с грешки за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:566
+#: builtin/pack-objects.c:570
#, c-format
msgid "recursive delta detected for object %s"
msgstr "рекурсивна разлика за обект „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:777
+#: builtin/pack-objects.c:781
#, c-format
msgid "ordered %u objects, expected %<PRIu32>"
msgstr "подредени бяха %u обекта, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:790
+#: builtin/pack-objects.c:794
#, c-format
msgid "packfile is invalid: %s"
msgstr "неправилен пакетен файл: „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:794
+#: builtin/pack-objects.c:798
#, c-format
msgid "unable to open packfile for reuse: %s"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде повторно отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:798
+#: builtin/pack-objects.c:802
msgid "unable to seek in reused packfile"
msgstr "неуспешно търсене в преизползван пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:809
+#: builtin/pack-objects.c:813
msgid "unable to read from reused packfile"
msgstr "неуспешно четене от преизползван пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:837
+#: builtin/pack-objects.c:841
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:850
+#: builtin/pack-objects.c:854
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:912 builtin/update-index.c:89
+#: builtin/pack-objects.c:917 builtin/update-index.c:89
#, c-format
msgid "failed to stat %s"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:965
+#: builtin/pack-objects.c:970
#, c-format
msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
-#: builtin/pack-objects.c:1161
+#: builtin/pack-objects.c:1166
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:1589
+#: builtin/pack-objects.c:1597
#, c-format
msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1598
+#: builtin/pack-objects.c:1606
#, c-format
msgid "delta base offset out of bound for %s"
msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:1867
+#: builtin/pack-objects.c:1875
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1997
+#: builtin/pack-objects.c:2005
#, c-format
msgid "unable to get size of %s"
msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/pack-objects.c:2012
+#: builtin/pack-objects.c:2020
#, c-format
msgid "unable to parse object header of %s"
msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
-#: builtin/pack-objects.c:2082 builtin/pack-objects.c:2098
-#: builtin/pack-objects.c:2108
+#: builtin/pack-objects.c:2090 builtin/pack-objects.c:2106
+#: builtin/pack-objects.c:2116
#, c-format
msgid "object %s cannot be read"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: builtin/pack-objects.c:2085 builtin/pack-objects.c:2112
+#: builtin/pack-objects.c:2093 builtin/pack-objects.c:2120
#, c-format
msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
-#: builtin/pack-objects.c:2122
+#: builtin/pack-objects.c:2130
msgid "suboptimal pack - out of memory"
msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
-#: builtin/pack-objects.c:2448
+#: builtin/pack-objects.c:2456
#, c-format
msgid "Delta compression using up to %d threads"
msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
-#: builtin/pack-objects.c:2580
+#: builtin/pack-objects.c:2588
#, c-format
msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
msgstr ""
"обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2667
+#: builtin/pack-objects.c:2675
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2673
+#: builtin/pack-objects.c:2681
msgid "inconsistency with delta count"
msgstr "неправилен брой разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2754
+#: builtin/pack-objects.c:2762
#, c-format
msgid ""
"expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -16153,7 +16627,7 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2760
+#: builtin/pack-objects.c:2768
#, c-format
msgid ""
"expected object ID, got garbage:\n"
@@ -16162,258 +16636,262 @@ msgstr ""
"очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
" %s"
-#: builtin/pack-objects.c:2858
+#: builtin/pack-objects.c:2866
msgid "invalid value for --missing"
msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
-#: builtin/pack-objects.c:2917 builtin/pack-objects.c:3025
+#: builtin/pack-objects.c:2925 builtin/pack-objects.c:3033
msgid "cannot open pack index"
msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
-#: builtin/pack-objects.c:2948
+#: builtin/pack-objects.c:2956
#, c-format
msgid "loose object at %s could not be examined"
msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
-#: builtin/pack-objects.c:3033
+#: builtin/pack-objects.c:3041
msgid "unable to force loose object"
msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
-#: builtin/pack-objects.c:3125
+#: builtin/pack-objects.c:3133
#, c-format
msgid "not a rev '%s'"
msgstr "„%s“ не е версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3128
+#: builtin/pack-objects.c:3136
#, c-format
msgid "bad revision '%s'"
msgstr "неправилна версия „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3153
+#: builtin/pack-objects.c:3161
msgid "unable to add recent objects"
msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
-#: builtin/pack-objects.c:3206
+#: builtin/pack-objects.c:3214
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3210
+#: builtin/pack-objects.c:3218
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:3240
+#: builtin/pack-objects.c:3248
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3242
+#: builtin/pack-objects.c:3250
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3244
+#: builtin/pack-objects.c:3252
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3247
+#: builtin/pack-objects.c:3255
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:3248
+#: builtin/pack-objects.c:3256
msgid "<version>[,<offset>]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:3249
+#: builtin/pack-objects.c:3257
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:3252
+#: builtin/pack-objects.c:3260
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3254
+#: builtin/pack-objects.c:3262
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3256
+#: builtin/pack-objects.c:3264
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3258
+#: builtin/pack-objects.c:3266
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3260
+#: builtin/pack-objects.c:3268
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3262
+#: builtin/pack-objects.c:3270
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3264
+#: builtin/pack-objects.c:3272
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:3266
+#: builtin/pack-objects.c:3274
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3268
+#: builtin/pack-objects.c:3276
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:3270
+#: builtin/pack-objects.c:3278
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:3272
+#: builtin/pack-objects.c:3280
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:3274
+#: builtin/pack-objects.c:3282
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:3276
+#: builtin/pack-objects.c:3284
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3279
+#: builtin/pack-objects.c:3287
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:3282
+#: builtin/pack-objects.c:3290
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:3285
+#: builtin/pack-objects.c:3293
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:3288
+#: builtin/pack-objects.c:3296
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:3290
+#: builtin/pack-objects.c:3298
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:3292
+#: builtin/pack-objects.c:3300
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3294
+#: builtin/pack-objects.c:3302
msgid "pack loose unreachable objects"
msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3296
+#: builtin/pack-objects.c:3304
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:3299
+#: builtin/pack-objects.c:3307
msgid "use the sparse reachability algorithm"
msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
-#: builtin/pack-objects.c:3301
+#: builtin/pack-objects.c:3309
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3303
+#: builtin/pack-objects.c:3311
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:3305
+#: builtin/pack-objects.c:3313
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:3307
+#: builtin/pack-objects.c:3315
msgid "ignore this pack"
msgstr "пропускане на този пакет"
-#: builtin/pack-objects.c:3309
+#: builtin/pack-objects.c:3317
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:3311
+#: builtin/pack-objects.c:3319
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:3313
+#: builtin/pack-objects.c:3321
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3315
+#: builtin/pack-objects.c:3323
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:3318
+#: builtin/pack-objects.c:3327
+msgid "write a bitmap index if possible"
+msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
+
+#: builtin/pack-objects.c:3331
msgid "handling for missing objects"
msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:3321
+#: builtin/pack-objects.c:3334
msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:3323
+#: builtin/pack-objects.c:3336
msgid "respect islands during delta compression"
msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
-#: builtin/pack-objects.c:3348
+#: builtin/pack-objects.c:3361
#, c-format
msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3353
+#: builtin/pack-objects.c:3366
#, c-format
msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
msgstr ""
"Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма. Ще се "
"ползва %d"
-#: builtin/pack-objects.c:3407
+#: builtin/pack-objects.c:3420
msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
msgstr ""
"опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
"файлове за пренос"
-#: builtin/pack-objects.c:3409
+#: builtin/pack-objects.c:3422
msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
-#: builtin/pack-objects.c:3414
+#: builtin/pack-objects.c:3427
msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
msgstr ""
"опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
"индекс"
-#: builtin/pack-objects.c:3417
+#: builtin/pack-objects.c:3430
msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
-#: builtin/pack-objects.c:3423
+#: builtin/pack-objects.c:3436
msgid "cannot use --filter without --stdout"
msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
-#: builtin/pack-objects.c:3484
+#: builtin/pack-objects.c:3497
msgid "Enumerating objects"
msgstr "Изброяване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:3514
+#: builtin/pack-objects.c:3527
#, c-format
msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
msgstr ""
@@ -16469,44 +16947,44 @@ msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:140
+#: builtin/pull.c:141
msgid "control for recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/pull.c:144
+#: builtin/pull.c:145
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:147
+#: builtin/pull.c:148
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:175 builtin/rebase.c:447 builtin/revert.c:125
+#: builtin/pull.c:176 builtin/rebase.c:447 builtin/revert.c:126
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на превъртания"
-#: builtin/pull.c:184
+#: builtin/pull.c:185
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:200
+#: builtin/pull.c:201
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:210
+#: builtin/pull.c:211
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/pull.c:218
+#: builtin/pull.c:219
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:313
+#: builtin/pull.c:316
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:430
+#: builtin/pull.c:433
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -16514,14 +16992,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:432
+#: builtin/pull.c:435
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:433
+#: builtin/pull.c:436
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -16529,7 +17007,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:436
+#: builtin/pull.c:439
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -16540,44 +17018,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:441 builtin/rebase.c:1321 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:444 builtin/rebase.c:1326 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:443 builtin/pull.c:458 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:446 builtin/pull.c:461 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:445 builtin/pull.c:460 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:463 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:446 builtin/pull.c:461
+#: builtin/pull.c:449 builtin/pull.c:464
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:454 builtin/pull.c:463
-#: builtin/rebase.c:1327 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:451 builtin/pull.c:457 builtin/pull.c:466
+#: builtin/rebase.c:1332 git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:463 builtin/pull.c:468
+#: builtin/pull.c:451 builtin/pull.c:466 builtin/pull.c:471
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:456 builtin/rebase.c:1319 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:459 builtin/rebase.c:1324 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:465 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:468 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:470
+#: builtin/pull.c:473
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -16586,32 +17064,32 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:574
+#: builtin/pull.c:581
#, c-format
msgid "unable to access commit %s"
msgstr "недостъпно подаване: %s"
-#: builtin/pull.c:854
+#: builtin/pull.c:861
msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
-#: builtin/pull.c:909
+#: builtin/pull.c:916
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:917
+#: builtin/pull.c:924
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:921
+#: builtin/pull.c:928
msgid "pull with rebase"
msgstr "издърпване с пребазиране"
-#: builtin/pull.c:922
+#: builtin/pull.c:929
msgid "please commit or stash them."
msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
-#: builtin/pull.c:947
+#: builtin/pull.c:954
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
@@ -16621,7 +17099,7 @@ msgstr ""
"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:953
+#: builtin/pull.c:960
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -16633,20 +17111,20 @@ msgid ""
msgstr ""
"Работното ви копие не може да бъде превъртяно.\n"
"След като запазите всичко необходимо посочено от командата:\n"
-" $ git diff %s\n"
+" git diff %s\n"
"изпълнете:\n"
-" $ git reset --hard\n"
+" git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:968
+#: builtin/pull.c:975
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:972
+#: builtin/pull.c:979
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
-#: builtin/pull.c:979
+#: builtin/pull.c:986
msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
msgstr ""
"пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -17125,7 +17603,7 @@ msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
msgid "keep empty commits"
msgstr "запазване на празните подавания"
-#: builtin/rebase.c:451 builtin/revert.c:127
+#: builtin/rebase.c:451 builtin/revert.c:128
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
@@ -17146,7 +17624,7 @@ msgstr "преместване на подаванията, които запо
msgid "sign commits"
msgstr "подписване на подаванията"
-#: builtin/rebase.c:459 builtin/rebase.c:1397
+#: builtin/rebase.c:459 builtin/rebase.c:1403
msgid "display a diffstat of what changed upstream"
msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
@@ -17256,7 +17734,7 @@ msgstr "команда"
msgid "the command to run"
msgstr "команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:502 builtin/rebase.c:1480
+#: builtin/rebase.c:502 builtin/rebase.c:1486
msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
msgstr ""
"автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
@@ -17265,7 +17743,7 @@ msgstr ""
msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
-#: builtin/rebase.c:534 builtin/rebase.c:1787
+#: builtin/rebase.c:534
#, c-format
msgid "%s requires an interactive rebase"
msgstr "„%s“ изисква интерактивно пребазиране"
@@ -17295,11 +17773,11 @@ msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
msgid "Cannot store %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
-#: builtin/rebase.c:817
+#: builtin/rebase.c:827
msgid "could not determine HEAD revision"
msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:940
+#: builtin/rebase.c:950 git-rebase--preserve-merges.sh:81
msgid ""
"Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
"\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -17313,7 +17791,7 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: builtin/rebase.c:1021
+#: builtin/rebase.c:1031
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -17331,7 +17809,7 @@ msgstr ""
"\n"
"В резултат те не могат да се пребазират."
-#: builtin/rebase.c:1313
+#: builtin/rebase.c:1318
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
@@ -17348,7 +17826,7 @@ msgstr ""
" git rebase КЛОН\n"
"\n"
-#: builtin/rebase.c:1329
+#: builtin/rebase.c:1334
#, c-format
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -17361,135 +17839,135 @@ msgstr ""
"\n"
" git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
-#: builtin/rebase.c:1359
+#: builtin/rebase.c:1364
msgid "exec commands cannot contain newlines"
msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
-#: builtin/rebase.c:1363
+#: builtin/rebase.c:1368
msgid "empty exec command"
msgstr "празна команда за изпълнение"
-#: builtin/rebase.c:1390
+#: builtin/rebase.c:1396
msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1392
+#: builtin/rebase.c:1398
msgid "allow pre-rebase hook to run"
msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
-#: builtin/rebase.c:1394
+#: builtin/rebase.c:1400
msgid "be quiet. implies --no-stat"
msgstr "без извеждане на информация. Включва опцията „--no-stat“"
-#: builtin/rebase.c:1400
+#: builtin/rebase.c:1406
msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
-#: builtin/rebase.c:1403
+#: builtin/rebase.c:1409
msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
msgstr ""
"добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
-#: builtin/rebase.c:1405 builtin/rebase.c:1409 builtin/rebase.c:1411
+#: builtin/rebase.c:1411 builtin/rebase.c:1415 builtin/rebase.c:1417
msgid "passed to 'git am'"
msgstr "подава се на командата „git am“"
-#: builtin/rebase.c:1413 builtin/rebase.c:1415
+#: builtin/rebase.c:1419 builtin/rebase.c:1421
msgid "passed to 'git apply'"
msgstr "подава се на командата „git apply“"
-#: builtin/rebase.c:1417 builtin/rebase.c:1420
+#: builtin/rebase.c:1423 builtin/rebase.c:1426
msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
-#: builtin/rebase.c:1422
+#: builtin/rebase.c:1428
msgid "continue"
msgstr "продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1425
+#: builtin/rebase.c:1431
msgid "skip current patch and continue"
msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
-#: builtin/rebase.c:1427
+#: builtin/rebase.c:1433
msgid "abort and check out the original branch"
msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
-#: builtin/rebase.c:1430
+#: builtin/rebase.c:1436
msgid "abort but keep HEAD where it is"
msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
-#: builtin/rebase.c:1431
+#: builtin/rebase.c:1437
msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1434
+#: builtin/rebase.c:1440
msgid "show the patch file being applied or merged"
msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
-#: builtin/rebase.c:1437
+#: builtin/rebase.c:1443
msgid "use merging strategies to rebase"
msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1441
+#: builtin/rebase.c:1447
msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
msgstr ""
"позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1445
+#: builtin/rebase.c:1451
msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1449
+#: builtin/rebase.c:1455
msgid "preserve empty commits during rebase"
msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1451
+#: builtin/rebase.c:1457
msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
msgstr ""
"преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
-#: builtin/rebase.c:1457
+#: builtin/rebase.c:1463
msgid "automatically stash/stash pop before and after"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1459
+#: builtin/rebase.c:1465
msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
msgstr ""
"добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
"редактирания списък"
-#: builtin/rebase.c:1463
+#: builtin/rebase.c:1469
msgid "allow rebasing commits with empty messages"
msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/rebase.c:1466
+#: builtin/rebase.c:1472
msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
-#: builtin/rebase.c:1469
+#: builtin/rebase.c:1475
msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
msgstr ""
"за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
"\n"
" git merge-base --fork-point"
-#: builtin/rebase.c:1471
+#: builtin/rebase.c:1477
msgid "use the given merge strategy"
msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
-#: builtin/rebase.c:1473 builtin/revert.c:114
+#: builtin/rebase.c:1479 builtin/revert.c:115
msgid "option"
msgstr "опция"
-#: builtin/rebase.c:1474
+#: builtin/rebase.c:1480
msgid "pass the argument through to the merge strategy"
msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
-#: builtin/rebase.c:1477
+#: builtin/rebase.c:1483
msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
-#: builtin/rebase.c:1498
+#: builtin/rebase.c:1500
msgid ""
"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
"See its entry in 'git help config' for details."
@@ -17497,33 +17975,33 @@ msgstr ""
"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
"За повече информация вижте „git help config“."
-#: builtin/rebase.c:1504
+#: builtin/rebase.c:1506
msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: builtin/rebase.c:1545
+#: builtin/rebase.c:1547
msgid ""
"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
msgstr ""
"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
"нея."
-#: builtin/rebase.c:1549
+#: builtin/rebase.c:1551
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1553
+#: builtin/rebase.c:1555
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: builtin/rebase.c:1576
+#: builtin/rebase.c:1578
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/rebase.c:1588
+#: builtin/rebase.c:1590
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
@@ -17531,21 +18009,16 @@ msgstr ""
"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: builtin/rebase.c:1607
+#: builtin/rebase.c:1609
msgid "could not discard worktree changes"
msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/rebase.c:1626
+#: builtin/rebase.c:1628
#, c-format
msgid "could not move back to %s"
msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
-#: builtin/rebase.c:1637 builtin/rm.c:369
-#, c-format
-msgid "could not remove '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-
-#: builtin/rebase.c:1663
+#: builtin/rebase.c:1673
#, c-format
msgid ""
"It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -17566,174 +18039,180 @@ msgstr ""
"за\n"
"да не загубите случайно промени.\n"
-#: builtin/rebase.c:1684
+#: builtin/rebase.c:1694
msgid "switch `C' expects a numerical value"
msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/rebase.c:1725
+#: builtin/rebase.c:1735
#, c-format
msgid "Unknown mode: %s"
msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1747
+#: builtin/rebase.c:1757
msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
msgstr ""
"опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
-#: builtin/rebase.c:1796
+#: builtin/rebase.c:1797
+msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
+msgstr ""
+"опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
+"interactive“"
+
+#: builtin/rebase.c:1809
msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
msgstr ""
"опциите за „am“ са несъвместими с опциите за сливане или за интерактивна "
"работа"
-#: builtin/rebase.c:1815
+#: builtin/rebase.c:1828
msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1819
+#: builtin/rebase.c:1832
msgid ""
"error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
msgstr ""
"ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
"несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1825
+#: builtin/rebase.c:1838
msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1828
+#: builtin/rebase.c:1841
msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
-#: builtin/rebase.c:1852
+#: builtin/rebase.c:1865
#, c-format
msgid "invalid upstream '%s'"
msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1858
+#: builtin/rebase.c:1871
msgid "Could not create new root commit"
msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
-#: builtin/rebase.c:1876
+#: builtin/rebase.c:1889
#, c-format
msgid "'%s': need exactly one merge base"
msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:1883
+#: builtin/rebase.c:1896
#, c-format
msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/rebase.c:1908
+#: builtin/rebase.c:1921
#, c-format
msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1916 builtin/submodule--helper.c:38
-#: builtin/submodule--helper.c:1933
+#: builtin/rebase.c:1929 builtin/submodule--helper.c:38
+#: builtin/submodule--helper.c:1934
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/rebase.c:1927
+#: builtin/rebase.c:1940
msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
-#: builtin/rebase.c:1968
+#: builtin/rebase.c:1981
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: builtin/rebase.c:1971
+#: builtin/rebase.c:1984
#, c-format
msgid "Unexpected stash response: '%s'"
msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
-#: builtin/rebase.c:1977
+#: builtin/rebase.c:1990
#, c-format
msgid "Could not create directory for '%s'"
msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/rebase.c:1980
+#: builtin/rebase.c:1993
#, c-format
msgid "Created autostash: %s\n"
msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
-#: builtin/rebase.c:1983
+#: builtin/rebase.c:1996
msgid "could not reset --hard"
msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
-#: builtin/rebase.c:1984 builtin/reset.c:114
+#: builtin/rebase.c:1997 builtin/reset.c:114
#, c-format
msgid "HEAD is now at %s"
msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2000
+#: builtin/rebase.c:2013
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: builtin/rebase.c:2027
+#: builtin/rebase.c:2040
#, c-format
msgid "could not parse '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/rebase.c:2040
+#: builtin/rebase.c:2053
#, c-format
msgid "could not switch to %s"
msgstr "не може да се премине към „%s“"
-#: builtin/rebase.c:2051
+#: builtin/rebase.c:2064
msgid "HEAD is up to date."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
-#: builtin/rebase.c:2053
+#: builtin/rebase.c:2066
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
-#: builtin/rebase.c:2061
+#: builtin/rebase.c:2074
msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
-#: builtin/rebase.c:2063
+#: builtin/rebase.c:2076
#, c-format
msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
-#: builtin/rebase.c:2071
+#: builtin/rebase.c:2084
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: builtin/rebase.c:2078
+#: builtin/rebase.c:2091
#, c-format
msgid "Changes to %s:\n"
msgstr "Промените в „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2081
+#: builtin/rebase.c:2094
#, c-format
msgid "Changes from %s to %s:\n"
msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
-#: builtin/rebase.c:2106
+#: builtin/rebase.c:2119
#, c-format
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
"пребазирате…\n"
-#: builtin/rebase.c:2115
+#: builtin/rebase.c:2128
msgid "Could not detach HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
-#: builtin/rebase.c:2124
+#: builtin/rebase.c:2137
#, c-format
msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
-#: builtin/receive-pack.c:33
+#: builtin/receive-pack.c:32
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:833
+#: builtin/receive-pack.c:832
msgid ""
"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -17766,7 +18245,7 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:853
+#: builtin/receive-pack.c:852
msgid ""
"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -17787,11 +18266,11 @@ msgstr ""
"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
-#: builtin/receive-pack.c:1940
+#: builtin/receive-pack.c:1938
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1954
+#: builtin/receive-pack.c:1952
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -18385,126 +18864,126 @@ msgstr ""
"Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
"„pack.writebitmaps“."
-#: builtin/repack.c:200
+#: builtin/repack.c:190
msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:239 builtin/repack.c:414
+#: builtin/repack.c:229 builtin/repack.c:408
msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
msgstr ""
"repack: от „pack-objects“ се очакват редове само с пълни шестнайсетични "
"указатели."
-#: builtin/repack.c:256
+#: builtin/repack.c:246
msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
msgstr ""
"командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
"гарантиращите обекти"
-#: builtin/repack.c:294
+#: builtin/repack.c:284
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:296
+#: builtin/repack.c:286
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:299
+#: builtin/repack.c:289
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:301
+#: builtin/repack.c:291
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:303
+#: builtin/repack.c:293
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:305
+#: builtin/repack.c:295
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:308
+#: builtin/repack.c:298
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:310
+#: builtin/repack.c:300
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:312
+#: builtin/repack.c:302
msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:313
+#: builtin/repack.c:303
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:314
+#: builtin/repack.c:304
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:316
+#: builtin/repack.c:306
msgid "with -a, repack unreachable objects"
msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
-#: builtin/repack.c:318
+#: builtin/repack.c:308
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:319 builtin/repack.c:325
+#: builtin/repack.c:309 builtin/repack.c:315
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:320
+#: builtin/repack.c:310
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:322
+#: builtin/repack.c:312
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:324
+#: builtin/repack.c:314
msgid "limits the maximum number of threads"
msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
-#: builtin/repack.c:326
+#: builtin/repack.c:316
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:328
+#: builtin/repack.c:318
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:330
+#: builtin/repack.c:320
msgid "do not repack this pack"
msgstr "без препакетиране на този пакет"
-#: builtin/repack.c:340
+#: builtin/repack.c:330
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:344
+#: builtin/repack.c:334
msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
-#: builtin/repack.c:423
+#: builtin/repack.c:417
msgid "Nothing new to pack."
msgstr "Нищо ново за пакетиране"
-#: builtin/repack.c:484
+#: builtin/repack.c:478
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
@@ -18522,7 +19001,7 @@ msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ѝ — за връщането на първоначалните имена.\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преименувайте файловете в „%s“ ръчно:\n"
-#: builtin/repack.c:532
+#: builtin/repack.c:526
#, c-format
msgid "failed to remove '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -18931,24 +19410,24 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:405
+#: builtin/rev-list.c:412
msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
-#: builtin/rev-list.c:466
+#: builtin/rev-list.c:473
msgid "object filtering requires --objects"
msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
-#: builtin/rev-list.c:469
+#: builtin/rev-list.c:476
#, c-format
msgid "invalid sparse value '%s'"
msgstr "неправилна частична стойност: %s"
-#: builtin/rev-list.c:510
+#: builtin/rev-list.c:527
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-list.c:513
+#: builtin/rev-list.c:530
msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
@@ -19021,47 +19500,51 @@ msgstr "продължаване на поредица от отбирания
msgid "cancel revert or cherry-pick sequence"
msgstr "отмяна на поредица от отбирания или отмени на подавания"
-#: builtin/revert.c:106
+#: builtin/revert.c:105
+msgid "skip current commit and continue"
+msgstr "прескачане на текущото подаване и продължаване"
+
+#: builtin/revert.c:107
msgid "don't automatically commit"
msgstr "без автоматично подаване"
-#: builtin/revert.c:107
+#: builtin/revert.c:108
msgid "edit the commit message"
msgstr "редактиране на съобщението при подаване"
-#: builtin/revert.c:110
+#: builtin/revert.c:111
msgid "parent-number"
msgstr "номер на родителя"
-#: builtin/revert.c:111
+#: builtin/revert.c:112
msgid "select mainline parent"
msgstr "избор на основния родител"
-#: builtin/revert.c:113
+#: builtin/revert.c:114
msgid "merge strategy"
msgstr "стратегия на сливане"
-#: builtin/revert.c:115
+#: builtin/revert.c:116
msgid "option for merge strategy"
msgstr "опция за стратегията на сливане"
-#: builtin/revert.c:124
+#: builtin/revert.c:125
msgid "append commit name"
msgstr "добавяне на името на подаването"
-#: builtin/revert.c:126
+#: builtin/revert.c:127
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "запазване на първоначално празните подавания"
-#: builtin/revert.c:128
+#: builtin/revert.c:129
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:227
+#: builtin/revert.c:232
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:240
+#: builtin/revert.c:245
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
@@ -19240,117 +19723,117 @@ msgid_plural "ignoring %s; cannot handle more than %d refs"
msgstr[0] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указател"
msgstr[1] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указатели"
-#: builtin/show-branch.c:549
+#: builtin/show-branch.c:548
#, c-format
msgid "no matching refs with %s"
msgstr "никой указател не съвпада с „%s“"
-#: builtin/show-branch.c:646
+#: builtin/show-branch.c:645
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане на следящите и локалните клони"
-#: builtin/show-branch.c:648
+#: builtin/show-branch.c:647
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "извеждане на следящите клони"
-#: builtin/show-branch.c:650
+#: builtin/show-branch.c:649
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "оцветяване на „*!+-“ според клоните"
-#: builtin/show-branch.c:652
+#: builtin/show-branch.c:651
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ подавания от общия предшественик"
-#: builtin/show-branch.c:654
+#: builtin/show-branch.c:653
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "псевдоним на „more=-1“"
-#: builtin/show-branch.c:655
+#: builtin/show-branch.c:654
msgid "suppress naming strings"
msgstr "без низове за имената на клоните"
-#: builtin/show-branch.c:657
+#: builtin/show-branch.c:656
msgid "include the current branch"
msgstr "включване и на текущия клон"
-#: builtin/show-branch.c:659
+#: builtin/show-branch.c:658
msgid "name commits with their object names"
msgstr "именуване на подаванията с имената им на обекти"
-#: builtin/show-branch.c:661
+#: builtin/show-branch.c:660
msgid "show possible merge bases"
msgstr "извеждане на възможните бази за сливания"
-#: builtin/show-branch.c:663
+#: builtin/show-branch.c:662
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "извеждане на недостижимите указатели"
-#: builtin/show-branch.c:665
+#: builtin/show-branch.c:664
msgid "show commits in topological order"
msgstr "извеждане на подаванията в топологическа подредба"
-#: builtin/show-branch.c:668
+#: builtin/show-branch.c:667
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "извеждане само на подаванията, които не са от първия клон"
-#: builtin/show-branch.c:670
+#: builtin/show-branch.c:669
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "извеждане на сливанията, които могат да се достигнат само от един връх"
-#: builtin/show-branch.c:672
+#: builtin/show-branch.c:671
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr ""
"топологическа подредба, при запазване на подредбата по дата, доколкото е\n"
"възможно"
-#: builtin/show-branch.c:675
+#: builtin/show-branch.c:674
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "БРОЙ[,БАЗА]"
-#: builtin/show-branch.c:676
+#: builtin/show-branch.c:675
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "показване на най-много БРОЙ журнални записа с начало съответната БАЗА"
-#: builtin/show-branch.c:712
+#: builtin/show-branch.c:711
msgid ""
"--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
msgstr ""
"опцията „--reflog“ е несъвместима с опциите „--all“, „--remotes“, „--"
"independent“ и „--merge-base“"
-#: builtin/show-branch.c:736
+#: builtin/show-branch.c:735
msgid "no branches given, and HEAD is not valid"
msgstr "не е зададен клон, а указателят „HEAD“ е неправилен"
-#: builtin/show-branch.c:739
+#: builtin/show-branch.c:738
msgid "--reflog option needs one branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква точно едно име на клон"
-#: builtin/show-branch.c:742
+#: builtin/show-branch.c:741
#, c-format
msgid "only %d entry can be shown at one time."
msgid_plural "only %d entries can be shown at one time."
msgstr[0] "само %d запис може да бъде показан наведнъж."
msgstr[1] "само %d записа може да бъде показани наведнъж."
-#: builtin/show-branch.c:746
+#: builtin/show-branch.c:745
#, c-format
msgid "no such ref %s"
msgstr "такъв указател няма: %s"
-#: builtin/show-branch.c:832
+#: builtin/show-branch.c:831
#, c-format
msgid "cannot handle more than %d rev."
msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
msgstr[0] "не може да се обработи повече от %d указател."
msgstr[1] "не може да се обработят повече от %d указатели."
-#: builtin/show-branch.c:836
+#: builtin/show-branch.c:835
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid ref."
msgstr "„%s“ е неправилен указател."
-#: builtin/show-branch.c:839
+#: builtin/show-branch.c:838
#, c-format
msgid "cannot find commit %s (%s)"
msgstr "подаването „%s“ (%s) липсва"
@@ -19539,94 +20022,94 @@ msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви пот
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: builtin/stash.c:789 builtin/stash.c:826
+#: builtin/stash.c:790 builtin/stash.c:827
#, c-format
msgid "Cannot update %s with %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-#: builtin/stash.c:807 builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1510
+#: builtin/stash.c:808 builtin/stash.c:1461 builtin/stash.c:1497
msgid "stash message"
msgstr "съобщение при скатаване"
-#: builtin/stash.c:817
+#: builtin/stash.c:818
msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/stash.c:1039 git-legacy-stash.sh:217
+#: builtin/stash.c:1040 git-legacy-stash.sh:217
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: builtin/stash.c:1135 git-legacy-stash.sh:150
+#: builtin/stash.c:1136 git-legacy-stash.sh:150
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: builtin/stash.c:1162 git-legacy-stash.sh:165
+#: builtin/stash.c:1163 git-legacy-stash.sh:165
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1171 git-legacy-stash.sh:180
+#: builtin/stash.c:1172 git-legacy-stash.sh:180
msgid "Cannot save the untracked files"
msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
-#: builtin/stash.c:1182 builtin/stash.c:1191 git-legacy-stash.sh:200
+#: builtin/stash.c:1183 builtin/stash.c:1192 git-legacy-stash.sh:200
#: git-legacy-stash.sh:213
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1219 git-legacy-stash.sh:233
+#: builtin/stash.c:1220 git-legacy-stash.sh:233
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1268 git-legacy-stash.sh:337
+#: builtin/stash.c:1269 git-legacy-stash.sh:337
msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
-#: builtin/stash.c:1284
+#: builtin/stash.c:1285
msgid "Did you forget to 'git add'?"
msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-#: builtin/stash.c:1299 git-legacy-stash.sh:345
+#: builtin/stash.c:1300 git-legacy-stash.sh:345
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: builtin/stash.c:1306 git-legacy-stash.sh:350
+#: builtin/stash.c:1307 git-legacy-stash.sh:350
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: builtin/stash.c:1321 git-legacy-stash.sh:354
+#: builtin/stash.c:1322 git-legacy-stash.sh:354
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: builtin/stash.c:1326
+#: builtin/stash.c:1327
#, c-format
msgid "Saved working directory and index state %s"
msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-#: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:384
+#: builtin/stash.c:1417 git-legacy-stash.sh:384
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1501
+#: builtin/stash.c:1452 builtin/stash.c:1488
msgid "keep index"
msgstr "запазване на индекса"
-#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
+#: builtin/stash.c:1454 builtin/stash.c:1490
msgid "stash in patch mode"
msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
+#: builtin/stash.c:1455 builtin/stash.c:1491
msgid "quiet mode"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
+#: builtin/stash.c:1457 builtin/stash.c:1493
msgid "include untracked files in stash"
msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1508
+#: builtin/stash.c:1459 builtin/stash.c:1495
msgid "include ignore files"
msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-#: builtin/stash.c:1568
+#: builtin/stash.c:1555
#, c-format
msgid "could not exec %s"
msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
@@ -19647,7 +20130,7 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:45 builtin/submodule--helper.c:1942
+#: builtin/submodule--helper.c:45 builtin/submodule--helper.c:1943
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
@@ -19662,7 +20145,7 @@ msgstr ""
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:408 builtin/submodule--helper.c:1367
+#: builtin/submodule--helper.c:408 builtin/submodule--helper.c:1368
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
@@ -19670,8 +20153,8 @@ msgstr "директория за определянето на относите
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:470 builtin/submodule--helper.c:627
-#: builtin/submodule--helper.c:650
+#: builtin/submodule--helper.c:470 builtin/submodule--helper.c:628
+#: builtin/submodule--helper.c:651
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
@@ -19690,7 +20173,7 @@ msgstr ""
"изпълнената команда завърши с ненулев изход за „%s“\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:546
+#: builtin/submodule--helper.c:547
#, c-format
msgid ""
"run_command returned non-zero status while recursing in the nested "
@@ -19701,19 +20184,19 @@ msgstr ""
"вложени в „%s“\n"
"."
-#: builtin/submodule--helper.c:562
+#: builtin/submodule--helper.c:563
msgid "Suppress output of entering each submodule command"
msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането на всяка команда за подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:564 builtin/submodule--helper.c:1049
+#: builtin/submodule--helper.c:565 builtin/submodule--helper.c:1050
msgid "Recurse into nested submodules"
msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:569
+#: builtin/submodule--helper.c:570
msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
-#: builtin/submodule--helper.c:596
+#: builtin/submodule--helper.c:597
#, c-format
msgid ""
"could not look up configuration '%s'. Assuming this repository is its own "
@@ -19722,55 +20205,55 @@ msgstr ""
"настройката „%s“ липсва. Приема се, че това хранилище е правилният източник "
"за себе си."
-#: builtin/submodule--helper.c:664
+#: builtin/submodule--helper.c:665
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:668
+#: builtin/submodule--helper.c:669
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:678
+#: builtin/submodule--helper.c:679
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:685
+#: builtin/submodule--helper.c:686
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:707
+#: builtin/submodule--helper.c:708
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:712
+#: builtin/submodule--helper.c:713
msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:784 builtin/submodule--helper.c:910
+#: builtin/submodule--helper.c:785 builtin/submodule--helper.c:911
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:823
+#: builtin/submodule--helper.c:824
#, c-format
msgid "could not resolve HEAD ref inside the submodule '%s'"
msgstr "указателят сочен от „HEAD“ в подмодула „%s“ не може да бъде открит"
-#: builtin/submodule--helper.c:850 builtin/submodule--helper.c:1019
+#: builtin/submodule--helper.c:851 builtin/submodule--helper.c:1020
#, c-format
msgid "failed to recurse into submodule '%s'"
msgstr "неуспешно рекурсивно обхождане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:874 builtin/submodule--helper.c:1185
+#: builtin/submodule--helper.c:875 builtin/submodule--helper.c:1186
msgid "Suppress submodule status output"
msgstr "Заглушаване на изхода за състоянието на подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:875
+#: builtin/submodule--helper.c:876
msgid ""
"Use commit stored in the index instead of the one stored in the submodule "
"HEAD"
@@ -19778,47 +20261,47 @@ msgstr ""
"Използване на подаването указано в индекса, а не това от указателя „HEAD“ на "
"подмодула"
-#: builtin/submodule--helper.c:876
+#: builtin/submodule--helper.c:877
msgid "recurse into nested submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане на подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:881
+#: builtin/submodule--helper.c:882
msgid "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [<path>...]"
msgstr "git submodule status [--quiet] [--cached] [--recursive] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:905
+#: builtin/submodule--helper.c:906
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:969
+#: builtin/submodule--helper.c:970
#, c-format
msgid "Synchronizing submodule url for '%s'\n"
msgstr "Синхронизиране на адреса на подмодул за „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:975
+#: builtin/submodule--helper.c:976
#, c-format
msgid "failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:989
+#: builtin/submodule--helper.c:990
#, c-format
msgid "failed to get the default remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде получен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1000
+#: builtin/submodule--helper.c:1001
#, c-format
msgid "failed to update remote for submodule '%s'"
msgstr "отдалеченият адрес на подмодула „%s“ не може да бъде променен"
-#: builtin/submodule--helper.c:1047
+#: builtin/submodule--helper.c:1048
msgid "Suppress output of synchronizing submodule url"
msgstr "Без извеждане на информация при синхронизирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1054
+#: builtin/submodule--helper.c:1055
msgid "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [<path>]"
msgstr "git submodule--helper sync [--quiet] [--recursive] [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1108
+#: builtin/submodule--helper.c:1109
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains a .git directory (use 'rm -rf' if you "
@@ -19827,7 +20310,7 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа директория „.git“.\n"
"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1120
+#: builtin/submodule--helper.c:1121
#, c-format
msgid ""
"Submodule work tree '%s' contains local modifications; use '-f' to discard "
@@ -19836,83 +20319,83 @@ msgstr ""
"Работното дърво на подмодул „%s“ съдържа локални промени. Можете да ги "
"отхвърлите с опцията „-f“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1128
+#: builtin/submodule--helper.c:1129
#, c-format
msgid "Cleared directory '%s'\n"
msgstr "Директорията „%s“ е изчистена\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1130
+#: builtin/submodule--helper.c:1131
#, c-format
msgid "Could not remove submodule work tree '%s'\n"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „%s“ не може да бъде изтрита\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1141
+#: builtin/submodule--helper.c:1142
#, c-format
msgid "could not create empty submodule directory %s"
msgstr "празната директория за подмодула „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1157
+#: builtin/submodule--helper.c:1158
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) unregistered for path '%s'\n"
msgstr "Регистрацията на подмодула „%s“ (%s) за пътя „%s“ е премахната\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:1186
+#: builtin/submodule--helper.c:1187
msgid "Remove submodule working trees even if they contain local changes"
msgstr ""
"Изтриване на работните дървета на подмодулите, дори когато те съдържат "
"локални промени"
-#: builtin/submodule--helper.c:1187
+#: builtin/submodule--helper.c:1188
msgid "Unregister all submodules"
msgstr "Премахване на регистрациите на всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1192
+#: builtin/submodule--helper.c:1193
msgid ""
"git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [<path>...]]"
msgstr "git submodule deinit [--quiet] [-f | --force] [--all | [--] [ПЪТ…]]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1206
+#: builtin/submodule--helper.c:1207
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1301 builtin/submodule--helper.c:1304
+#: builtin/submodule--helper.c:1302 builtin/submodule--helper.c:1305
#, c-format
msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:1340
+#: builtin/submodule--helper.c:1341
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
msgstr ""
"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1347
+#: builtin/submodule--helper.c:1348
#, c-format
msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1370
+#: builtin/submodule--helper.c:1371
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1373
+#: builtin/submodule--helper.c:1374
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1376
+#: builtin/submodule--helper.c:1377
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1384
+#: builtin/submodule--helper.c:1385
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:1387 builtin/submodule--helper.c:1871
+#: builtin/submodule--helper.c:1388 builtin/submodule--helper.c:1872
msgid "force cloning progress"
msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1392
+#: builtin/submodule--helper.c:1393
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -19920,96 +20403,96 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:1423
+#: builtin/submodule--helper.c:1424
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:1437
+#: builtin/submodule--helper.c:1438
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:1473
+#: builtin/submodule--helper.c:1474
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' for submodule path '%s'"
msgstr "Неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1477
+#: builtin/submodule--helper.c:1478
#, c-format
msgid "Invalid update mode '%s' configured for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Настроен е неправилен режим на обновяване „%s“ за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1570
+#: builtin/submodule--helper.c:1571
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:1574
+#: builtin/submodule--helper.c:1575
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:1604
+#: builtin/submodule--helper.c:1605
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1633
+#: builtin/submodule--helper.c:1634
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1777
+#: builtin/submodule--helper.c:1778
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
-#: builtin/submodule--helper.c:1788
+#: builtin/submodule--helper.c:1789
#, c-format
msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
msgstr ""
"Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се преустановява"
-#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:2092
+#: builtin/submodule--helper.c:1851 builtin/submodule--helper.c:2093
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:1853
+#: builtin/submodule--helper.c:1854
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/submodule--helper.c:1858
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:1863
+#: builtin/submodule--helper.c:1864
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, отрязано до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:1866
+#: builtin/submodule--helper.c:1867
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:1868
+#: builtin/submodule--helper.c:1869
msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
-#: builtin/submodule--helper.c:1869
+#: builtin/submodule--helper.c:1870
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:1876
+#: builtin/submodule--helper.c:1877
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:1889
+#: builtin/submodule--helper.c:1890
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:1937
+#: builtin/submodule--helper.c:1938
#, c-format
msgid ""
"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
@@ -20018,16 +20501,16 @@ msgstr ""
"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
"но той не е на никой клон"
-#: builtin/submodule--helper.c:2060
+#: builtin/submodule--helper.c:2061
#, c-format
msgid "could not get a repository handle for submodule '%s'"
msgstr "не може да се получи връзка към хранилище за подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:2093
+#: builtin/submodule--helper.c:2094
msgid "recurse into submodules"
msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
-#: builtin/submodule--helper.c:2099
+#: builtin/submodule--helper.c:2100
msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
@@ -20056,7 +20539,7 @@ msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:2235 git.c:433 git.c:685
+#: builtin/submodule--helper.c:2235 git.c:434 git.c:684
#, c-format
msgid "%s doesn't support --super-prefix"
msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
@@ -20119,17 +20602,17 @@ msgstr ""
msgid "git tag -v [--format=<format>] <tagname>..."
msgstr "git tag -v [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/tag.c:88
+#: builtin/tag.c:89
#, c-format
msgid "tag '%s' not found."
msgstr "етикетът „%s“ не е открит."
-#: builtin/tag.c:104
+#: builtin/tag.c:105
#, c-format
msgid "Deleted tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Изтрит е етикетът „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/tag.c:134
+#: builtin/tag.c:135
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -20139,10 +20622,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"Въведете съобщение за етикета.\n"
-" %s\n"
+" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
-#: builtin/tag.c:138
+#: builtin/tag.c:139
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -20153,19 +20636,19 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"Въведете съобщение за етикет.\n"
-" %s\n"
+" %s\n"
"Редовете, които започват с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги "
"изтриете вие.\n"
-#: builtin/tag.c:192
+#: builtin/tag.c:198
msgid "unable to sign the tag"
msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
-#: builtin/tag.c:194
+#: builtin/tag.c:200
msgid "unable to write tag file"
msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
-#: builtin/tag.c:210
+#: builtin/tag.c:216
#, c-format
msgid ""
"You have created a nested tag. The object referred to by your new tag is\n"
@@ -20179,138 +20662,138 @@ msgstr ""
"\n"
" git tag -f %s %s^{}"
-#: builtin/tag.c:226
+#: builtin/tag.c:232
msgid "bad object type."
msgstr "неправилен вид обект."
-#: builtin/tag.c:278
+#: builtin/tag.c:284
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
-#: builtin/tag.c:285
+#: builtin/tag.c:291
#, c-format
msgid "The tag message has been left in %s\n"
msgstr "Съобщението за етикета е запазено във файла „%s“\n"
-#: builtin/tag.c:396
+#: builtin/tag.c:402
msgid "list tag names"
msgstr "извеждане на имената на етикетите"
-#: builtin/tag.c:398
+#: builtin/tag.c:404
msgid "print <n> lines of each tag message"
msgstr "извеждане на този БРОЙ редове от всяко съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:400
+#: builtin/tag.c:406
msgid "delete tags"
msgstr "изтриване на етикети"
-#: builtin/tag.c:401
+#: builtin/tag.c:407
msgid "verify tags"
msgstr "проверка на етикети"
-#: builtin/tag.c:403
+#: builtin/tag.c:409
msgid "Tag creation options"
msgstr "Опции при създаването на етикети"
-#: builtin/tag.c:405
+#: builtin/tag.c:411
msgid "annotated tag, needs a message"
msgstr "анотирането на етикети изисква съобщение"
-#: builtin/tag.c:407
+#: builtin/tag.c:413
msgid "tag message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ за етикет"
-#: builtin/tag.c:409
+#: builtin/tag.c:415
msgid "force edit of tag message"
msgstr "принудително редактиране на съобщение за етикет"
-#: builtin/tag.c:410
+#: builtin/tag.c:416
msgid "annotated and GPG-signed tag"
msgstr "анотиран етикет с подпис по GPG"
-#: builtin/tag.c:413
+#: builtin/tag.c:419
msgid "use another key to sign the tag"
msgstr "използване на друг ключ за подписването на етикет"
-#: builtin/tag.c:414
+#: builtin/tag.c:420
msgid "replace the tag if exists"
msgstr "замяна на етикета, ако съществува"
-#: builtin/tag.c:415 builtin/update-ref.c:369
+#: builtin/tag.c:421 builtin/update-ref.c:369
msgid "create a reflog"
msgstr "създаване на журнал на указателите"
-#: builtin/tag.c:417
+#: builtin/tag.c:423
msgid "Tag listing options"
msgstr "Опции за извеждането на етикети"
-#: builtin/tag.c:418
+#: builtin/tag.c:424
msgid "show tag list in columns"
msgstr "извеждане на списъка на етикетите по колони"
-#: builtin/tag.c:419 builtin/tag.c:421
+#: builtin/tag.c:425 builtin/tag.c:427
msgid "print only tags that contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:420 builtin/tag.c:422
+#: builtin/tag.c:426 builtin/tag.c:428
msgid "print only tags that don't contain the commit"
msgstr "извеждане само на етикетите, които не съдържат подаването"
-#: builtin/tag.c:423
+#: builtin/tag.c:429
msgid "print only tags that are merged"
msgstr "извеждане само на слетите етикети"
-#: builtin/tag.c:424
+#: builtin/tag.c:430
msgid "print only tags that are not merged"
msgstr "извеждане само на неслетите етикети"
-#: builtin/tag.c:428
+#: builtin/tag.c:434
msgid "print only tags of the object"
msgstr "извеждане само на етикетите на ОБЕКТА"
-#: builtin/tag.c:472
+#: builtin/tag.c:482
msgid "--column and -n are incompatible"
msgstr "Опциите „--column“ и „-n“ са несъвместими"
-#: builtin/tag.c:494
+#: builtin/tag.c:504
msgid "-n option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-n“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:496
+#: builtin/tag.c:506
msgid "--contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:498
+#: builtin/tag.c:508
msgid "--no-contains option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-contains“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:500
+#: builtin/tag.c:510
msgid "--points-at option is only allowed in list mode"
msgstr "Опцията „-points-at“ изисква режим на списък."
-#: builtin/tag.c:502
+#: builtin/tag.c:512
msgid "--merged and --no-merged options are only allowed in list mode"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват режим на списък."
-#: builtin/tag.c:513
+#: builtin/tag.c:523
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
-#: builtin/tag.c:532
+#: builtin/tag.c:542
msgid "too many params"
msgstr "Прекалено много аргументи"
-#: builtin/tag.c:538
+#: builtin/tag.c:548
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid tag name."
msgstr "„%s“ е неправилно име за етикет."
-#: builtin/tag.c:543
+#: builtin/tag.c:553
#, c-format
msgid "tag '%s' already exists"
msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
-#: builtin/tag.c:574
+#: builtin/tag.c:584
#, c-format
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
@@ -20651,15 +21134,15 @@ msgstr ""
msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
msgstr "трансферът да се преустанови след този БРОЙ секунди"
-#: builtin/verify-commit.c:20
+#: builtin/verify-commit.c:19
msgid "git verify-commit [-v | --verbose] <commit>..."
msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/verify-commit.c:76
+#: builtin/verify-commit.c:68
msgid "print commit contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на подаването"
-#: builtin/verify-commit.c:77 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/verify-commit.c:69 builtin/verify-tag.c:37
msgid "print raw gpg status output"
msgstr "извеждане на необработения изход от състоянието на „gpg“"
@@ -20675,11 +21158,11 @@ msgstr "извеждане на подробна информация"
msgid "show statistics only"
msgstr "извеждане само на статистиката"
-#: builtin/verify-tag.c:19
+#: builtin/verify-tag.c:18
msgid "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=<format>] <tag>..."
msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
-#: builtin/verify-tag.c:37
+#: builtin/verify-tag.c:36
msgid "print tag contents"
msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
@@ -20711,7 +21194,7 @@ msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
msgid "git worktree unlock <path>"
msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:891
+#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:899
#, c-format
msgid "failed to delete '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -20791,125 +21274,125 @@ msgstr ""
"За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
"„remove“"
-#: builtin/worktree.c:302
+#: builtin/worktree.c:309
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:432 builtin/worktree.c:438
+#: builtin/worktree.c:440 builtin/worktree.c:446
#, c-format
msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:434
+#: builtin/worktree.c:442
#, c-format
msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
msgstr ""
"Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
"„%s“)"
-#: builtin/worktree.c:443
+#: builtin/worktree.c:451
#, c-format
msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
-#: builtin/worktree.c:449
+#: builtin/worktree.c:457
#, c-format
msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
-#: builtin/worktree.c:490
+#: builtin/worktree.c:498
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:493
+#: builtin/worktree.c:501
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:495
+#: builtin/worktree.c:503
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:497
+#: builtin/worktree.c:505
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:498
+#: builtin/worktree.c:506
msgid "keep the new working tree locked"
msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
-#: builtin/worktree.c:501
+#: builtin/worktree.c:509
msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
-#: builtin/worktree.c:504
+#: builtin/worktree.c:512
msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
-#: builtin/worktree.c:512
+#: builtin/worktree.c:520
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/worktree.c:573
+#: builtin/worktree.c:581
msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:673
+#: builtin/worktree.c:681
msgid "reason for locking"
msgstr "причина за заключване"
-#: builtin/worktree.c:685 builtin/worktree.c:718 builtin/worktree.c:792
-#: builtin/worktree.c:919
+#: builtin/worktree.c:693 builtin/worktree.c:726 builtin/worktree.c:800
+#: builtin/worktree.c:927
#, c-format
msgid "'%s' is not a working tree"
msgstr "„%s“ не е работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:687 builtin/worktree.c:720
+#: builtin/worktree.c:695 builtin/worktree.c:728
msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
-#: builtin/worktree.c:692
+#: builtin/worktree.c:700
#, c-format
msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
-#: builtin/worktree.c:694
+#: builtin/worktree.c:702
#, c-format
msgid "'%s' is already locked"
msgstr "„%s“ вече е заключено"
-#: builtin/worktree.c:722
+#: builtin/worktree.c:730
#, c-format
msgid "'%s' is not locked"
msgstr "„%s“ не е заключено"
-#: builtin/worktree.c:763
+#: builtin/worktree.c:771
msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
msgstr ""
"не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
-#: builtin/worktree.c:771
+#: builtin/worktree.c:779
msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
"заключено"
-#: builtin/worktree.c:794 builtin/worktree.c:921
+#: builtin/worktree.c:802 builtin/worktree.c:929
#, c-format
msgid "'%s' is a main working tree"
msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:799
+#: builtin/worktree.c:807
#, c-format
msgid "could not figure out destination name from '%s'"
msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
-#: builtin/worktree.c:805
+#: builtin/worktree.c:813
#, c-format
msgid "target '%s' already exists"
msgstr "целта „%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:813
+#: builtin/worktree.c:821
#, c-format
msgid ""
"cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -20918,7 +21401,7 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:815
+#: builtin/worktree.c:823
msgid ""
"cannot move a locked working tree;\n"
"use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -20926,41 +21409,41 @@ msgstr ""
"не може да преместите заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:818
+#: builtin/worktree.c:826
#, c-format
msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
msgstr ""
"проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
-#: builtin/worktree.c:823
+#: builtin/worktree.c:831
#, c-format
msgid "failed to move '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#: builtin/worktree.c:871
+#: builtin/worktree.c:879
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
-#: builtin/worktree.c:875
+#: builtin/worktree.c:883
#, c-format
msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
msgstr ""
"работното дърво „%s“ не е чисто, за принудително изтриване е необходима "
"опцията „--force“ "
-#: builtin/worktree.c:880
+#: builtin/worktree.c:888
#, c-format
msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
msgstr ""
"командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
-#: builtin/worktree.c:903
+#: builtin/worktree.c:911
msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
msgstr ""
"принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
-#: builtin/worktree.c:926
+#: builtin/worktree.c:934
#, c-format
msgid ""
"cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -20969,7 +21452,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:928
+#: builtin/worktree.c:936
msgid ""
"cannot remove a locked working tree;\n"
"use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -20977,7 +21460,7 @@ msgstr ""
"не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
"или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
-#: builtin/worktree.c:931
+#: builtin/worktree.c:939
#, c-format
msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
@@ -21053,58 +21536,60 @@ msgstr ""
msgid ""
"'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some\n"
"concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'\n"
-"to read about a specific subcommand or concept."
+"to read about a specific subcommand or concept.\n"
+"See 'git help git' for an overview of the system."
msgstr ""
"„git help -a“ извежда наличните подкоманди, а „git help -g“ извежда "
"наличните\n"
"въведения. За помощ за специфична КОМАНДА ползвайте „git help КОМАНДА“, а "
"за\n"
-"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“.\n"
+"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“. За преглед на\n"
+"системата за помощ използвайте „git help git“.\n"
"\n"
"Български превод на книгата „Pro Git“ от Чакън и Страуб:\n"
"http://i-can.eu/progit2-bg/progit.html"
-#: git.c:185
+#: git.c:186
#, c-format
msgid "no directory given for --git-dir\n"
msgstr "опцията „--git-dir“ изисква директория\n"
-#: git.c:199
+#: git.c:200
#, c-format
msgid "no namespace given for --namespace\n"
msgstr "опцията „--namespace“ изисква име\n"
-#: git.c:213
+#: git.c:214
#, c-format
msgid "no directory given for --work-tree\n"
msgstr "опцията „--work-tree“ изисква директория\n"
-#: git.c:227
+#: git.c:228
#, c-format
msgid "no prefix given for --super-prefix\n"
msgstr "опцията „--super-prefix“ изисква префикс\n"
-#: git.c:249
+#: git.c:250
#, c-format
msgid "-c expects a configuration string\n"
msgstr "опцията „-c“ изисква низ за настройка\n"
-#: git.c:287
+#: git.c:288
#, c-format
msgid "no directory given for -C\n"
msgstr "опцията „-C“ изисква директория\n"
-#: git.c:313
+#: git.c:314
#, c-format
msgid "unknown option: %s\n"
msgstr "непозната опция: „%s“\n"
-#: git.c:359
+#: git.c:360
#, c-format
msgid "while expanding alias '%s': '%s'"
msgstr "при заместването на псевдоним „%s“: „%s“"
-#: git.c:368
+#: git.c:369
#, c-format
msgid ""
"alias '%s' changes environment variables.\n"
@@ -21113,39 +21598,39 @@ msgstr ""
"псевдонимът „%s“ променя променливи на средата.\n"
"За това може да ползвате „!git“ в псевдонима"
-#: git.c:376
+#: git.c:377
#, c-format
msgid "empty alias for %s"
msgstr "празен псевдоним за „%s“"
-#: git.c:379
+#: git.c:380
#, c-format
msgid "recursive alias: %s"
msgstr "зациклен псевдоним: „%s“"
-#: git.c:459
+#: git.c:460
msgid "write failure on standard output"
msgstr "грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:461
+#: git.c:462
msgid "unknown write failure on standard output"
msgstr "неизвестна грешка при запис на стандартния изход"
-#: git.c:463
+#: git.c:464
msgid "close failed on standard output"
msgstr "грешка при затваряне на стандартния изход"
-#: git.c:797
+#: git.c:793
#, c-format
msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
-#: git.c:847
+#: git.c:843
#, c-format
msgid "cannot handle %s as a builtin"
msgstr "„%s“ не може да се обработи като вградена команда"
-#: git.c:860
+#: git.c:856
#, c-format
msgid ""
"usage: %s\n"
@@ -21154,14 +21639,14 @@ msgstr ""
"употреба: %s\n"
"\n"
-#: git.c:880
+#: git.c:876
#, c-format
msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
msgstr ""
"неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
"git\n"
-#: git.c:892
+#: git.c:888
#, c-format
msgid "failed to run command '%s': %s\n"
msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
@@ -21352,19 +21837,19 @@ msgstr "период на валидност/запазване"
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
-#: parse-options.h:304
+#: parse-options.h:305
msgid "be more verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: parse-options.h:306
+#: parse-options.h:307
msgid "be more quiet"
msgstr "по-малко подробности"
-#: parse-options.h:312
+#: parse-options.h:313
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
-#: parse-options.h:331
+#: parse-options.h:332
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
@@ -21382,6 +21867,14 @@ msgstr ""
"при възможност преизползване на решението на конфликта за обновяване на "
"индекса"
+#: wt-status.h:67
+msgid "HEAD detached at "
+msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
+
+#: wt-status.h:68
+msgid "HEAD detached from "
+msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
+
#: command-list.h:50
msgid "Add file contents to the index"
msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
@@ -21392,7 +21885,7 @@ msgstr "Прилагане на поредица от кръпки от поще
#: command-list.h:52
msgid "Annotate file lines with commit information"
-msgstr "Анотиране на редовете на файловете с информация за подаванията"
+msgstr "Добавяне на информация за подаванията към редовете на файловете"
#: command-list.h:53
msgid "Apply a patch to files and/or to the index"
@@ -21824,215 +22317,223 @@ msgid "Reset current HEAD to the specified state"
msgstr "Привеждане на указателя „HEAD“ към зададеното състояние"
#: command-list.h:156
+msgid "Restore working tree files"
+msgstr "Възстановяване на файловете в работното дърво"
+
+#: command-list.h:157
msgid "Revert some existing commits"
msgstr "Отменяне на съществуващи подавания"
-#: command-list.h:157
+#: command-list.h:158
msgid "Lists commit objects in reverse chronological order"
msgstr "Извеждане на подаванията в обратна хронологическа подредба"
-#: command-list.h:158
+#: command-list.h:159
msgid "Pick out and massage parameters"
msgstr "Избор и промяна на параметри"
-#: command-list.h:159
+#: command-list.h:160
msgid "Remove files from the working tree and from the index"
msgstr "Изтриване на файлове от работното дърво и индекса"
-#: command-list.h:160
+#: command-list.h:161
msgid "Send a collection of patches as emails"
msgstr "Изпращане на поредица от кръпки по е-поща"
-#: command-list.h:161
+#: command-list.h:162
msgid "Push objects over Git protocol to another repository"
msgstr "Изтласкване на обекти по протокола на Git към друго хранилище"
-#: command-list.h:162
+#: command-list.h:163
msgid "Restricted login shell for Git-only SSH access"
msgstr "Ограничена входна обвивка за достъп през SSH само до Git"
-#: command-list.h:163
+#: command-list.h:164
msgid "Summarize 'git log' output"
msgstr "Обобщен изход от „git log“"
-#: command-list.h:164
+#: command-list.h:165
msgid "Show various types of objects"
msgstr "Извеждане на различните видове обекти в Git"
-#: command-list.h:165
+#: command-list.h:166
msgid "Show branches and their commits"
msgstr "Извеждане на клоните и подаванията в тях"
-#: command-list.h:166
+#: command-list.h:167
msgid "Show packed archive index"
msgstr "Извеждане на индекса на пакетирания архив"
-#: command-list.h:167
+#: command-list.h:168
msgid "List references in a local repository"
msgstr "Извеждане на указателите в локално хранилище"
-#: command-list.h:168
+#: command-list.h:169
msgid "Git's i18n setup code for shell scripts"
msgstr "Настройки на Git за интернационализация на скриптовете на обвивката"
-#: command-list.h:169
+#: command-list.h:170
msgid "Common Git shell script setup code"
msgstr "Настройки на Git за скриптовете на обвивката"
-#: command-list.h:170
+#: command-list.h:171
msgid "Stash the changes in a dirty working directory away"
msgstr "Скатаване на неподадените промени в работното дърво"
-#: command-list.h:171
+#: command-list.h:172
msgid "Add file contents to the staging area"
msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към индекса"
-#: command-list.h:172
+#: command-list.h:173
msgid "Show the working tree status"
msgstr "Извеждане на състоянието на работното дърво"
-#: command-list.h:173
+#: command-list.h:174
msgid "Remove unnecessary whitespace"
msgstr "Премахване на излишните знаци за интервали"
-#: command-list.h:174
+#: command-list.h:175
msgid "Initialize, update or inspect submodules"
msgstr "Инициализиране, обновяване или разглеждане на подмодули"
-#: command-list.h:175
+#: command-list.h:176
msgid "Bidirectional operation between a Subversion repository and Git"
msgstr "Двупосочна работа между хранилища под Subversion и Git"
-#: command-list.h:176
+#: command-list.h:177
+msgid "Switch branches"
+msgstr "Преминаване към друг клон"
+
+#: command-list.h:178
msgid "Read, modify and delete symbolic refs"
msgstr "Извеждане, промяна и изтриване на символни указатели"
-#: command-list.h:177
+#: command-list.h:179
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, проверка на етикети подписани с GPG"
-#: command-list.h:178
+#: command-list.h:180
msgid "Creates a temporary file with a blob's contents"
msgstr "Създаване на временен файл със същото съдържание като обектът-BLOB"
-#: command-list.h:179
+#: command-list.h:181
msgid "Unpack objects from a packed archive"
msgstr "Разпакетиране на обекти от пакетиран архив"
-#: command-list.h:180
+#: command-list.h:182
msgid "Register file contents in the working tree to the index"
msgstr "Регистриране на съдържанието на файловете от работното дърво в индекса"
-#: command-list.h:181
+#: command-list.h:183
msgid "Update the object name stored in a ref safely"
msgstr "Безопасно обновяване на името на обект в указател"
-#: command-list.h:182
+#: command-list.h:184
msgid "Update auxiliary info file to help dumb servers"
msgstr ""
"Обновяване на файла с допълнителна информация в помощ на опростените сървъри"
-#: command-list.h:183
+#: command-list.h:185
msgid "Send archive back to git-archive"
msgstr "Изпращане на архива обратно към „git-archive“"
-#: command-list.h:184
+#: command-list.h:186
msgid "Send objects packed back to git-fetch-pack"
msgstr "Изпращане на пакетираните обекти обратно към „git-fetch-pack“"
-#: command-list.h:185
+#: command-list.h:187
msgid "Show a Git logical variable"
msgstr "Извеждане на логическа променлива на Git"
-#: command-list.h:186
+#: command-list.h:188
msgid "Check the GPG signature of commits"
msgstr "Проверка на подписите GPG върху подаванията"
-#: command-list.h:187
+#: command-list.h:189
msgid "Validate packed Git archive files"
msgstr "Проверка на пакетираните архивни файлове на Git"
-#: command-list.h:188
+#: command-list.h:190
msgid "Check the GPG signature of tags"
msgstr "Проверка на подписите GPG върху етикетите"
-#: command-list.h:189
+#: command-list.h:191
msgid "Git web interface (web frontend to Git repositories)"
msgstr "Уеб интерфейс на Git"
-#: command-list.h:190
+#: command-list.h:192
msgid "Show logs with difference each commit introduces"
msgstr "Извеждане на журнал с разликите, въведени с всяко подаване"
-#: command-list.h:191
+#: command-list.h:193
msgid "Manage multiple working trees"
msgstr "Управление на множество работни дървета"
-#: command-list.h:192
+#: command-list.h:194
msgid "Create a tree object from the current index"
msgstr "Създаване на обект-дърво от текущия индекс"
-#: command-list.h:193
+#: command-list.h:195
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
-#: command-list.h:194
+#: command-list.h:196
msgid "Git command-line interface and conventions"
msgstr "Команден ред и конвенции на Git"
-#: command-list.h:195
+#: command-list.h:197
msgid "A Git core tutorial for developers"
msgstr "Въвеждащ урок в Git за разработчици"
-#: command-list.h:196
+#: command-list.h:198
msgid "Git for CVS users"
msgstr "Git за потребители на CVS"
-#: command-list.h:197
+#: command-list.h:199
msgid "Tweaking diff output"
msgstr "Настройване на изгледа на разликите"
-#: command-list.h:198
+#: command-list.h:200
msgid "A useful minimum set of commands for Everyday Git"
msgstr "Полезен минимален набор от команди за ежедневната работа с Git"
-#: command-list.h:199
+#: command-list.h:201
msgid "A Git Glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: command-list.h:200
+#: command-list.h:202
msgid "Hooks used by Git"
msgstr "Куки на Git"
-#: command-list.h:201
+#: command-list.h:203
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: command-list.h:202
+#: command-list.h:204
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: command-list.h:203
+#: command-list.h:205
msgid "Git namespaces"
msgstr "Пространства от имена на Git"
-#: command-list.h:204
+#: command-list.h:206
msgid "Git Repository Layout"
msgstr "Устройство на хранилището на Git"
-#: command-list.h:205
+#: command-list.h:207
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-#: command-list.h:206
+#: command-list.h:208
msgid "A tutorial introduction to Git: part two"
msgstr "Въвеждащ урок за Git: втора част"
-#: command-list.h:207
+#: command-list.h:209
msgid "A tutorial introduction to Git"
msgstr "Въвеждащ урок за Git"
-#: command-list.h:208
+#: command-list.h:210
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
@@ -22462,12 +22963,21 @@ msgstr ""
msgid "See git-${cmd}(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството на „git-${cmd}(1)“"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:136
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:109
+msgid "Applied autostash."
+msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:112
+#, sh-format
+msgid "Cannot store $stash_sha1"
+msgstr "„$stash_sha1“ не може да бъде запазен"
+
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:191
#, sh-format
msgid "Rebasing ($new_count/$total)"
msgstr "Пребазиране ($new_count/$total)"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:152
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:207
msgid ""
"\n"
"Commands:\n"
@@ -22511,7 +23021,7 @@ msgstr ""
"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
"последователно отгоре-надолу.\n"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:215
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:270
#, sh-format
msgid ""
"You can amend the commit now, with\n"
@@ -22530,84 +23040,84 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:240
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:295
#, sh-format
msgid "$sha1: not a commit that can be picked"
msgstr "$sha1: това не е подаване, което може да бъде отбрано"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:279
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:334
#, sh-format
msgid "Invalid commit name: $sha1"
msgstr "Неправилно име на подаване: „$sha1“"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:309
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:364
msgid "Cannot write current commit's replacement sha1"
msgstr ""
"Заместващата сума по SHA1 за текущото подаване не може да бъде запазена"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:360
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:415
#, sh-format
msgid "Fast-forward to $sha1"
msgstr "Превъртане до „$sha1“"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:362
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:417
#, sh-format
msgid "Cannot fast-forward to $sha1"
msgstr "Не може да се превърти до „$sha1“"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:371
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:426
#, sh-format
msgid "Cannot move HEAD to $first_parent"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се насочи към „$first_parent“"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:376
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:431
#, sh-format
msgid "Refusing to squash a merge: $sha1"
msgstr "Подаването не може да се смачка: „$sha1“"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:394
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:449
#, sh-format
msgid "Error redoing merge $sha1"
msgstr "Грешка при повтарянето на сливането на „$sha1“"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:403
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:458
#, sh-format
msgid "Could not pick $sha1"
msgstr "„$sha1“ не може да се отбере."
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:412
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:467
#, sh-format
msgid "This is the commit message #${n}:"
msgstr "Това е съобщение при подаване №${n}:"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:417
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:472
#, sh-format
msgid "The commit message #${n} will be skipped:"
msgstr "Съобщение при подаване №${n} ще бъде прескочено."
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:428
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:483
#, sh-format
msgid "This is a combination of $count commit."
msgid_plural "This is a combination of $count commits."
msgstr[0] "Това е обединение от $count подаване."
msgstr[1] "Това е обединение от $count подавания."
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:437
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:492
#, sh-format
msgid "Cannot write $fixup_msg"
msgstr "Новото съобщение при подаване „$fixup_msg“ не може да бъде запазено"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:440
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:495
msgid "This is a combination of 2 commits."
msgstr "Това е обединение от 2 подавания"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:481 git-rebase--preserve-merges.sh:524
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:527
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:536 git-rebase--preserve-merges.sh:579
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:582
#, sh-format
msgid "Could not apply $sha1... $rest"
msgstr "Не може да се подаде $sha1… $rest"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:556
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:611
#, sh-format
msgid ""
"Could not amend commit after successfully picking $sha1... $rest\n"
@@ -22623,31 +23133,31 @@ msgstr ""
"коригирате,\n"
"преди да можете да промените подаването."
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:571
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:626
#, sh-format
msgid "Stopped at $sha1_abbrev... $rest"
msgstr "Спиране при „$sha1_abbrev…“ $rest"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:586
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:641
#, sh-format
msgid "Cannot '$squash_style' without a previous commit"
msgstr "Без предходно подаване не може да се изпълни „$squash_style“"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:628
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:683
#, sh-format
msgid "Executing: $rest"
msgstr "В момента се изпълнява: $rest"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:636
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:691
#, sh-format
msgid "Execution failed: $rest"
msgstr "Неуспешно изпълнение: $rest"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:638
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:693
msgid "and made changes to the index and/or the working tree"
msgstr "и промени индекса и/или работното дърво"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:640
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:695
msgid ""
"You can fix the problem, and then run\n"
"\n"
@@ -22658,7 +23168,7 @@ msgstr ""
" git rebase --continue"
#. TRANSLATORS: after these lines is a command to be issued by the user
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:653
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:708
#, sh-format
msgid ""
"Execution succeeded: $rest\n"
@@ -22673,25 +23183,25 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:664
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:719
#, sh-format
msgid "Unknown command: $command $sha1 $rest"
msgstr "Непозната команда: $command $sha1 $rest"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:665
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:720
msgid "Please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
msgstr "Коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:700
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:755
#, sh-format
msgid "Successfully rebased and updated $head_name."
msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „$head_name“."
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:757
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:812
msgid "Could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
msgstr "Указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:762
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:817
#, sh-format
msgid ""
"You have staged changes in your working tree.\n"
@@ -22721,11 +23231,11 @@ msgstr ""
"\n"
" git rebase --continue\n"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:779
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:834
msgid "Error trying to find the author identity to amend commit"
msgstr "Не може да бъде открит автор за поправянето на подаването"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:784
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:839
msgid ""
"You have uncommitted changes in your working tree. Please commit them\n"
"first and then run 'git rebase --continue' again."
@@ -22733,33 +23243,33 @@ msgstr ""
"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
"отново изпълнете „git rebase --continue“."
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:789 git-rebase--preserve-merges.sh:793
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:844 git-rebase--preserve-merges.sh:848
msgid "Could not commit staged changes."
msgstr "Промените в индекса не могат да бъдат подадени."
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:824 git-rebase--preserve-merges.sh:910
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:879 git-rebase--preserve-merges.sh:965
msgid "Could not execute editor"
msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:845
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:900
#, sh-format
msgid "Could not checkout $switch_to"
msgstr "„$switch_to“ не може да се изтегли"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:852
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:907
msgid "No HEAD?"
msgstr "Липсва указател „HEAD“"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:853
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:908
#, sh-format
msgid "Could not create temporary $state_dir"
msgstr "Временната директория „$state_dir“ не може да бъде създадена"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:856
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:911
msgid "Could not mark as interactive"
msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:888
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:943
#, sh-format
msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
@@ -22768,7 +23278,7 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
-#: git-rebase--preserve-merges.sh:942 git-rebase--preserve-merges.sh:947
+#: git-rebase--preserve-merges.sh:997 git-rebase--preserve-merges.sh:1002
msgid "Could not init rewritten commits"
msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не може да бъде създаден"
@@ -22840,81 +23350,81 @@ msgid "Unable to determine absolute path of git directory"
msgstr "Абсолютният път на работното дърво не може да се определи"
#. TRANSLATORS: you can adjust this to align "git add -i" status menu
-#: git-add--interactive.perl:196
+#: git-add--interactive.perl:210
#, perl-format
msgid "%12s %12s %s"
msgstr "%14s %14s %s"
-#: git-add--interactive.perl:197
+#: git-add--interactive.perl:211
msgid "staged"
msgstr "в индекса"
-#: git-add--interactive.perl:197
+#: git-add--interactive.perl:211
msgid "unstaged"
msgstr "извън индекса"
-#: git-add--interactive.perl:253 git-add--interactive.perl:278
+#: git-add--interactive.perl:267 git-add--interactive.perl:292
msgid "binary"
msgstr "двоично"
-#: git-add--interactive.perl:262 git-add--interactive.perl:316
+#: git-add--interactive.perl:276 git-add--interactive.perl:330
msgid "nothing"
msgstr "нищо"
-#: git-add--interactive.perl:298 git-add--interactive.perl:313
+#: git-add--interactive.perl:312 git-add--interactive.perl:327
msgid "unchanged"
msgstr "няма промени"
-#: git-add--interactive.perl:609
+#: git-add--interactive.perl:623
#, perl-format
msgid "added %d path\n"
msgid_plural "added %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл добавен\n"
msgstr[1] "%d файла добавени\n"
-#: git-add--interactive.perl:612
+#: git-add--interactive.perl:626
#, perl-format
msgid "updated %d path\n"
msgid_plural "updated %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл обновен\n"
msgstr[1] "%d файла обновени\n"
-#: git-add--interactive.perl:615
+#: git-add--interactive.perl:629
#, perl-format
msgid "reverted %d path\n"
msgid_plural "reverted %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл с отменени промени\n"
msgstr[1] "%d файла с отменени промени\n"
-#: git-add--interactive.perl:618
+#: git-add--interactive.perl:632
#, perl-format
msgid "touched %d path\n"
msgid_plural "touched %d paths\n"
msgstr[0] "%d файл засегнат\n"
msgstr[1] "%d файла засегнати\n"
-#: git-add--interactive.perl:627
+#: git-add--interactive.perl:641
msgid "Update"
msgstr "Обновяване"
-#: git-add--interactive.perl:639
+#: git-add--interactive.perl:653
msgid "Revert"
msgstr "Отмяна"
-#: git-add--interactive.perl:662
+#: git-add--interactive.perl:676
#, perl-format
msgid "note: %s is untracked now.\n"
msgstr "БЕЛЕЖКА: „%s“ вече не се следи.\n"
-#: git-add--interactive.perl:673
+#: git-add--interactive.perl:687
msgid "Add untracked"
msgstr "Добавяне на неследени"
-#: git-add--interactive.perl:679
+#: git-add--interactive.perl:693
msgid "No untracked files.\n"
msgstr "Няма неследени файлове.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1033
+#: git-add--interactive.perl:1051
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for staging."
@@ -22923,7 +23433,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"добавено към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1036
+#: git-add--interactive.perl:1054
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for stashing."
@@ -22932,7 +23442,7 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"скътано"
-#: git-add--interactive.perl:1039
+#: git-add--interactive.perl:1057
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for unstaging."
@@ -22941,7 +23451,8 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"извадено от индекса."
-#: git-add--interactive.perl:1042 git-add--interactive.perl:1051
+#: git-add--interactive.perl:1060 git-add--interactive.perl:1069
+#: git-add--interactive.perl:1075
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for applying."
@@ -22950,7 +23461,8 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за прилагане."
-#: git-add--interactive.perl:1045 git-add--interactive.perl:1048
+#: git-add--interactive.perl:1063 git-add--interactive.perl:1066
+#: git-add--interactive.perl:1072
msgid ""
"If the patch applies cleanly, the edited hunk will immediately be\n"
"marked for discarding."
@@ -22959,16 +23471,16 @@ msgstr ""
"незабавно\n"
"набелязано за зануляване."
-#: git-add--interactive.perl:1085
+#: git-add--interactive.perl:1109
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for writing: %s"
msgstr "файлът за редактиране на парчето код не може да бъде отворен: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1086
+#: git-add--interactive.perl:1110
msgid "Manual hunk edit mode -- see bottom for a quick guide.\n"
msgstr "Ръчно редактиране на парчета код — отдолу има подсказка.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1092
+#: git-add--interactive.perl:1116
#, perl-format
msgid ""
"---\n"
@@ -22983,7 +23495,7 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%s“ ще бъдат пропуснати.\n"
#. TRANSLATORS: 'it' refers to the patch mentioned in the previous messages.
-#: git-add--interactive.perl:1100
+#: git-add--interactive.perl:1124
msgid ""
"If it does not apply cleanly, you will be given an opportunity to\n"
"edit again. If all lines of the hunk are removed, then the edit is\n"
@@ -22993,7 +23505,7 @@ msgstr ""
"изтриете всички редове от парчето код, то ще бъде оставено непроменено, а\n"
"редактирането — отказано.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1114
+#: git-add--interactive.perl:1138
#, perl-format
msgid "failed to open hunk edit file for reading: %s"
msgstr ""
@@ -23005,7 +23517,7 @@ msgstr ""
#. Consider translating (saying "no" discards!) as
#. (saying "n" for "no" discards!) if the translation
#. of the word "no" does not start with n.
-#: git-add--interactive.perl:1213
+#: git-add--interactive.perl:1237
msgid ""
"Your edited hunk does not apply. Edit again (saying \"no\" discards!) [y/n]? "
msgstr ""
@@ -23013,7 +23525,7 @@ msgstr ""
"редактирането? (текущите редакции ще се отменят при отказ!): „y“ (да)/ "
"„n“ (не)? "
-#: git-add--interactive.perl:1222
+#: git-add--interactive.perl:1246
msgid ""
"y - stage this hunk\n"
"n - do not stage this hunk\n"
@@ -23027,7 +23539,7 @@ msgstr ""
"a — добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса\n"
"d — без добавяне на това и всички следващи парчета от файла в индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1228
+#: git-add--interactive.perl:1252
msgid ""
"y - stash this hunk\n"
"n - do not stash this hunk\n"
@@ -23041,7 +23553,7 @@ msgstr ""
"a — скатаване на това и всички следващи парчета от файла\n"
"d — без скатаване на това и всички следващи парчета от файла"
-#: git-add--interactive.perl:1234
+#: git-add--interactive.perl:1258
msgid ""
"y - unstage this hunk\n"
"n - do not unstage this hunk\n"
@@ -23055,7 +23567,7 @@ msgstr ""
"a — изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса\n"
"d — без изваждане на това и всички следващи парчета от файла от индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1240
+#: git-add--interactive.perl:1264
msgid ""
"y - apply this hunk to index\n"
"n - do not apply this hunk to index\n"
@@ -23069,7 +23581,7 @@ msgstr ""
"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса\n"
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла към индекса"
-#: git-add--interactive.perl:1246
+#: git-add--interactive.perl:1270 git-add--interactive.perl:1288
msgid ""
"y - discard this hunk from worktree\n"
"n - do not discard this hunk from worktree\n"
@@ -23086,7 +23598,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от работното "
"дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1252
+#: git-add--interactive.perl:1276
msgid ""
"y - discard this hunk from index and worktree\n"
"n - do not discard this hunk from index and worktree\n"
@@ -23103,7 +23615,7 @@ msgstr ""
"d — без премахване на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1258
+#: git-add--interactive.perl:1282
msgid ""
"y - apply this hunk to index and worktree\n"
"n - do not apply this hunk to index and worktree\n"
@@ -23120,7 +23632,21 @@ msgstr ""
"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла от индекса и "
"работното дърво"
-#: git-add--interactive.perl:1273
+#: git-add--interactive.perl:1294
+msgid ""
+"y - apply this hunk to worktree\n"
+"n - do not apply this hunk to worktree\n"
+"q - quit; do not apply this hunk or any of the remaining ones\n"
+"a - apply this hunk and all later hunks in the file\n"
+"d - do not apply this hunk or any of the later hunks in the file"
+msgstr ""
+"y — прилагане на парчето към работното дърво\n"
+"n — без прилагане на парчето към работното дърво\n"
+"q — изход, без прилагане на това и всички оставащи парчета\n"
+"a — прилагане на това и всички следващи парчета от файла\n"
+"d — без прилагане на това и всички следващи парчета от файла"
+
+#: git-add--interactive.perl:1309
msgid ""
"g - select a hunk to go to\n"
"/ - search for a hunk matching the given regex\n"
@@ -23142,220 +23668,237 @@ msgstr ""
"e — ръчно редактиране на текущото парче\n"
"? — извеждане не помощта\n"
-#: git-add--interactive.perl:1304
+#: git-add--interactive.perl:1340
msgid "The selected hunks do not apply to the index!\n"
msgstr "Избраните парчета не могат да се добавят в индекса!\n"
-#: git-add--interactive.perl:1305
+#: git-add--interactive.perl:1341
msgid "Apply them to the worktree anyway? "
msgstr "Да се приложат ли към работното дърво? "
-#: git-add--interactive.perl:1308
+#: git-add--interactive.perl:1344
msgid "Nothing was applied.\n"
msgstr "Нищо не е приложено.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1319
+#: git-add--interactive.perl:1355
#, perl-format
msgid "ignoring unmerged: %s\n"
msgstr "пренебрегване на неслятото: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1328
+#: git-add--interactive.perl:1364
msgid "Only binary files changed.\n"
msgstr "Само двоични файлове са променени.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1330
+#: git-add--interactive.perl:1366
msgid "No changes.\n"
msgstr "Няма промени.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1338
+#: git-add--interactive.perl:1374
msgid "Patch update"
msgstr "Обновяване на кръпка"
-#: git-add--interactive.perl:1390
+#: git-add--interactive.perl:1426
#, perl-format
msgid "Stage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1391
+#: git-add--interactive.perl:1427
#, perl-format
msgid "Stage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1392
+#: git-add--interactive.perl:1428
#, perl-format
msgid "Stage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Добавяне на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1395
+#: git-add--interactive.perl:1431
#, perl-format
msgid "Stash mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1396
+#: git-add--interactive.perl:1432
#, perl-format
msgid "Stash deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1397
+#: git-add--interactive.perl:1433
#, perl-format
msgid "Stash this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Скатаване на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1400
+#: git-add--interactive.perl:1436
#, perl-format
msgid "Unstage mode change [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на промяната на правата за достъп [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1401
+#: git-add--interactive.perl:1437
#, perl-format
msgid "Unstage deletion [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на изтриването [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1402
+#: git-add--interactive.perl:1438
#, perl-format
msgid "Unstage this hunk [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Изваждане на това парче [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1405
+#: git-add--interactive.perl:1441
#, perl-format
msgid "Apply mode change to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната на правата за достъп към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1406
+#: git-add--interactive.perl:1442
#, perl-format
msgid "Apply deletion to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на изтриването към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1407
+#: git-add--interactive.perl:1443
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to index [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на това парче към индекса [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1410
+#: git-add--interactive.perl:1446 git-add--interactive.perl:1461
#, perl-format
msgid "Discard mode change from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от работното дърво [y,n,q,a,d"
"%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1411
+#: git-add--interactive.perl:1447 git-add--interactive.perl:1462
#, perl-format
msgid "Discard deletion from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на изтриването от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1412
+#: git-add--interactive.perl:1448 git-add--interactive.perl:1463
#, perl-format
msgid "Discard this hunk from worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1415
+#: git-add--interactive.perl:1451
#, perl-format
msgid "Discard mode change from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,"
"n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1416
+#: git-add--interactive.perl:1452
#, perl-format
msgid "Discard deletion from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Премахване на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1417
+#: git-add--interactive.perl:1453
#, perl-format
msgid "Discard this hunk from index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Премахване на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1420
+#: git-add--interactive.perl:1456
#, perl-format
msgid "Apply mode change to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на промяната в правата за достъп от индекса и работното дърво [y,n,"
"q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1421
+#: git-add--interactive.perl:1457
#, perl-format
msgid "Apply deletion to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr ""
"Прилагане на изтриването от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1422
+#: git-add--interactive.perl:1458
#, perl-format
msgid "Apply this hunk to index and worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
msgstr "Прилагане на парчето от индекса и работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
-#: git-add--interactive.perl:1522
+#: git-add--interactive.perl:1466
+#, perl-format
+msgid "Apply mode change to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr ""
+"Прилагане на промяната в правата за достъп към работното дърво [y,n,q,a,d"
+"%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1467
+#, perl-format
+msgid "Apply deletion to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на изтриването към работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1468
+#, perl-format
+msgid "Apply this hunk to worktree [y,n,q,a,d%s,?]? "
+msgstr "Прилагане на парчето към работното дърво [y,n,q,a,d%s,?]? "
+
+#: git-add--interactive.perl:1568
msgid "No other hunks to goto\n"
msgstr "Няма други парчета\n"
-#: git-add--interactive.perl:1529
+#: git-add--interactive.perl:1575
msgid "go to which hunk (<ret> to see more)? "
msgstr "към кое парче да се придвижи (за повече варианти натиснете „enter“)? "
-#: git-add--interactive.perl:1531
+#: git-add--interactive.perl:1577
msgid "go to which hunk? "
msgstr "към кое парче да се придвижи? "
-#: git-add--interactive.perl:1540
+#: git-add--interactive.perl:1586
#, perl-format
msgid "Invalid number: '%s'\n"
msgstr "Неправилен номер: „%s“\n"
-#: git-add--interactive.perl:1545
+#: git-add--interactive.perl:1591
#, perl-format
msgid "Sorry, only %d hunk available.\n"
msgid_plural "Sorry, only %d hunks available.\n"
msgstr[0] "Има само %d парче.\n"
msgstr[1] "Има само %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1571
+#: git-add--interactive.perl:1617
msgid "No other hunks to search\n"
msgstr "Няма други парчета за търсене\n"
-#: git-add--interactive.perl:1575
+#: git-add--interactive.perl:1621
msgid "search for regex? "
msgstr "да се търси с регулярен израз? "
-#: git-add--interactive.perl:1588
+#: git-add--interactive.perl:1634
#, perl-format
msgid "Malformed search regexp %s: %s\n"
msgstr "Сгрешен регулярен израз „%s“: %s\n"
-#: git-add--interactive.perl:1598
+#: git-add--interactive.perl:1644
msgid "No hunk matches the given pattern\n"
msgstr "Никое парче не напасва на регулярния израз\n"
-#: git-add--interactive.perl:1610 git-add--interactive.perl:1632
+#: git-add--interactive.perl:1656 git-add--interactive.perl:1678
msgid "No previous hunk\n"
msgstr "Няма друго парче преди това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1619 git-add--interactive.perl:1638
+#: git-add--interactive.perl:1665 git-add--interactive.perl:1684
msgid "No next hunk\n"
msgstr "Няма друго парче след това\n"
-#: git-add--interactive.perl:1644
+#: git-add--interactive.perl:1690
msgid "Sorry, cannot split this hunk\n"
msgstr "Това парче не може да бъде разделено\n"
-#: git-add--interactive.perl:1650
+#: git-add--interactive.perl:1696
#, perl-format
msgid "Split into %d hunk.\n"
msgid_plural "Split into %d hunks.\n"
msgstr[0] "Разделяне на %d парче.\n"
msgstr[1] "Разделяне на %d парчета.\n"
-#: git-add--interactive.perl:1660
+#: git-add--interactive.perl:1706
msgid "Sorry, cannot edit this hunk\n"
msgstr "Това парче не може да бъде редактирано\n"
-#: git-add--interactive.perl:1706
+#: git-add--interactive.perl:1752
msgid "Review diff"
msgstr "Преглед на разликата"
#. TRANSLATORS: please do not translate the command names
#. 'status', 'update', 'revert', etc.
-#: git-add--interactive.perl:1725
+#: git-add--interactive.perl:1771
msgid ""
"status - show paths with changes\n"
"update - add working tree state to the staged set of changes\n"
@@ -23376,18 +23919,19 @@ msgstr ""
" и индекса\n"
"add untracked — добавяне на неследените файлове към промените в индекса\n"
-#: git-add--interactive.perl:1742 git-add--interactive.perl:1747
-#: git-add--interactive.perl:1750 git-add--interactive.perl:1757
-#: git-add--interactive.perl:1761 git-add--interactive.perl:1767
+#: git-add--interactive.perl:1788 git-add--interactive.perl:1793
+#: git-add--interactive.perl:1796 git-add--interactive.perl:1803
+#: git-add--interactive.perl:1806 git-add--interactive.perl:1813
+#: git-add--interactive.perl:1817 git-add--interactive.perl:1823
msgid "missing --"
msgstr "„--“ липсва"
-#: git-add--interactive.perl:1763
+#: git-add--interactive.perl:1819
#, perl-format
msgid "unknown --patch mode: %s"
msgstr "неизвестна стратегия за прилагане на кръпка: „%s“"
-#: git-add--interactive.perl:1769 git-add--interactive.perl:1775
+#: git-add--interactive.perl:1825 git-add--interactive.perl:1831
#, perl-format
msgid "invalid argument %s, expecting --"
msgstr "указан е неправилен аргумент „%s“, а се очаква „--“."
@@ -23402,31 +23946,31 @@ msgstr ""
msgid "local time offset greater than or equal to 24 hours\n"
msgstr "разликата между местния часовия пояс и GMT е 24 часа или повече\n"
-#: git-send-email.perl:219 git-send-email.perl:225
+#: git-send-email.perl:223 git-send-email.perl:229
msgid "the editor exited uncleanly, aborting everything"
msgstr ""
"текстовият редактор приключи работата с грешка, всичко се преустановява"
-#: git-send-email.perl:302
+#: git-send-email.perl:310
#, perl-format
msgid ""
"'%s' contains an intermediate version of the email you were composing.\n"
msgstr "„%s“ съдържа временна версия на подготвяното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:307
+#: git-send-email.perl:315
#, perl-format
msgid "'%s.final' contains the composed email.\n"
msgstr "„%s.final“ съдържа подготвеното е-писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:326
+#: git-send-email.perl:408
msgid "--dump-aliases incompatible with other options\n"
msgstr "опцията „--dump-aliases“ е несъвместима с другите опции\n"
-#: git-send-email.perl:395 git-send-email.perl:656
+#: git-send-email.perl:481 git-send-email.perl:683
msgid "Cannot run git format-patch from outside a repository\n"
msgstr "Командата „git format-patch“ не може да се изпълни извън хранилище\n"
-#: git-send-email.perl:398
+#: git-send-email.perl:484
msgid ""
"`batch-size` and `relogin` must be specified together (via command-line or "
"configuration option)\n"
@@ -23434,40 +23978,40 @@ msgstr ""
"„batch-size“ и „relogin“ трябва да се указват заедно (или чрез командния "
"ред, или чрез настройките)\n"
-#: git-send-email.perl:470
+#: git-send-email.perl:497
#, perl-format
msgid "Unknown --suppress-cc field: '%s'\n"
msgstr "Непознато поле за опцията „--suppress-cc“: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:501
+#: git-send-email.perl:528
#, perl-format
msgid "Unknown --confirm setting: '%s'\n"
msgstr "Непозната стойност за „--confirm“: %s\n"
-#: git-send-email.perl:529
+#: git-send-email.perl:556
#, perl-format
msgid "warning: sendmail alias with quotes is not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: псевдоними за sendmail съдържащи кавички („\"“) не се "
"поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:531
+#: git-send-email.perl:558
#, perl-format
msgid "warning: `:include:` not supported: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „:include:“ не се поддържа: %s\n"
-#: git-send-email.perl:533
+#: git-send-email.perl:560
#, perl-format
msgid "warning: `/file` or `|pipe` redirection not supported: %s\n"
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пренасочвания „/file“ или „|pipe“ не се поддържат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:538
+#: git-send-email.perl:565
#, perl-format
msgid "warning: sendmail line is not recognized: %s\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: редът за „sendmail“ не е разпознат: %s\n"
-#: git-send-email.perl:622
+#: git-send-email.perl:649
#, perl-format
msgid ""
"File '%s' exists but it could also be the range of commits\n"
@@ -23482,12 +24026,12 @@ msgstr ""
" ● укажете „./%s“ за файл;\n"
" ● използвате опцията „--format-patch“ за диапазон.\n"
-#: git-send-email.perl:643
+#: git-send-email.perl:670
#, perl-format
msgid "Failed to opendir %s: %s"
msgstr "Директорията „%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:667
+#: git-send-email.perl:694
#, perl-format
msgid ""
"fatal: %s: %s\n"
@@ -23496,7 +24040,7 @@ msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: %s: %s\n"
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не са пратени никакви кръпки\n"
-#: git-send-email.perl:678
+#: git-send-email.perl:705
msgid ""
"\n"
"No patch files specified!\n"
@@ -23506,17 +24050,17 @@ msgstr ""
"Не са указани кръпки!\n"
"\n"
-#: git-send-email.perl:691
+#: git-send-email.perl:718
#, perl-format
msgid "No subject line in %s?"
msgstr "В „%s“ липсва тема"
-#: git-send-email.perl:701
+#: git-send-email.perl:728
#, perl-format
msgid "Failed to open for writing %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори за запис: %s"
-#: git-send-email.perl:712
+#: git-send-email.perl:739
msgid ""
"Lines beginning in \"GIT:\" will be removed.\n"
"Consider including an overall diffstat or table of contents\n"
@@ -23531,27 +24075,27 @@ msgstr ""
"\n"
"Изтрийте всичко, ако не искате да изпратите обобщаващо писмо.\n"
-#: git-send-email.perl:736
+#: git-send-email.perl:763
#, perl-format
msgid "Failed to open %s: %s"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:753
+#: git-send-email.perl:780
#, perl-format
msgid "Failed to open %s.final: %s"
msgstr "„%s.final“ не може да се отвори: %s"
-#: git-send-email.perl:796
+#: git-send-email.perl:823
msgid "Summary email is empty, skipping it\n"
msgstr "Обобщаващото писмо е празно и се прескача\n"
#. TRANSLATORS: please keep [y/N] as is.
-#: git-send-email.perl:831
+#: git-send-email.perl:858
#, perl-format
msgid "Are you sure you want to use <%s> [y/N]? "
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да ползвате „%s“ [y/N]? "
-#: git-send-email.perl:886
+#: git-send-email.perl:913
msgid ""
"The following files are 8bit, but do not declare a Content-Transfer-"
"Encoding.\n"
@@ -23559,11 +24103,11 @@ msgstr ""
"Следните файлове са 8 битови, но не са с обявена заглавна част „Content-"
"Transfer-Encoding“.\n"
-#: git-send-email.perl:891
+#: git-send-email.perl:918
msgid "Which 8bit encoding should I declare [UTF-8]? "
msgstr "Кое 8 битово кодиране се ползва [стандартно: UTF-8]? "
-#: git-send-email.perl:899
+#: git-send-email.perl:926
#, perl-format
msgid ""
"Refusing to send because the patch\n"
@@ -23576,22 +24120,22 @@ msgstr ""
"все още е с шаблонното заглавие „*** SUBJECT HERE ***“. Ползвайте опцията\n"
"„--force“, ако сте сигурни, че точно това искате да изпратите.\n"
-#: git-send-email.perl:918
+#: git-send-email.perl:945
msgid "To whom should the emails be sent (if anyone)?"
msgstr "На кой да се пратят е-писмата (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:936
+#: git-send-email.perl:963
#, perl-format
msgid "fatal: alias '%s' expands to itself\n"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: „%s“ е псевдоним на себе си\n"
-#: git-send-email.perl:948
+#: git-send-email.perl:975
msgid "Message-ID to be used as In-Reply-To for the first email (if any)? "
msgstr ""
"Идентификатор на съобщение „Message-ID“, което да се използва за обявяването "
"на отговор „In-Reply-To“ (незадължително поле)"
-#: git-send-email.perl:1006 git-send-email.perl:1014
+#: git-send-email.perl:1033 git-send-email.perl:1041
#, perl-format
msgid "error: unable to extract a valid address from: %s\n"
msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „%s“\n"
@@ -23599,18 +24143,18 @@ msgstr "ГРЕШКА: не може да се извлече адрес от „
#. TRANSLATORS: Make sure to include [q] [d] [e] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1018
+#: git-send-email.perl:1045
msgid "What to do with this address? ([q]uit|[d]rop|[e]dit): "
msgstr ""
"Какво да се направи с този адрес? „q“ (спиране), „d“ (изтриване), "
"„e“ (редактиране): "
-#: git-send-email.perl:1335
+#: git-send-email.perl:1362
#, perl-format
msgid "CA path \"%s\" does not exist"
msgstr "Пътят към сертификат „%s“ не съществува."
-#: git-send-email.perl:1418
+#: git-send-email.perl:1445
msgid ""
" The Cc list above has been expanded by additional\n"
" addresses found in the patch commit message. By default\n"
@@ -23638,132 +24182,132 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Make sure to include [y] [n] [e] [q] [a] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-send-email.perl:1433
+#: git-send-email.perl:1460
msgid "Send this email? ([y]es|[n]o|[e]dit|[q]uit|[a]ll): "
msgstr ""
"Изпращане на е-писмото? „y“ (да), „n“ (не), „e“ (редактиране), „q“ (изход), "
"„a“ (всичко): "
-#: git-send-email.perl:1436
+#: git-send-email.perl:1463
msgid "Send this email reply required"
msgstr "Изискване на отговор към това е-писмо"
-#: git-send-email.perl:1464
+#: git-send-email.perl:1491
msgid "The required SMTP server is not properly defined."
msgstr "Сървърът за SMTP не е настроен правилно."
-#: git-send-email.perl:1511
+#: git-send-email.perl:1538
#, perl-format
msgid "Server does not support STARTTLS! %s"
msgstr "Сървърът не поддържа „STARTTLS“! %s"
-#: git-send-email.perl:1516 git-send-email.perl:1520
+#: git-send-email.perl:1543 git-send-email.perl:1547
#, perl-format
msgid "STARTTLS failed! %s"
msgstr "Неуспешно изпълнение на STARTTLS! %s"
-#: git-send-email.perl:1529
+#: git-send-email.perl:1556
msgid "Unable to initialize SMTP properly. Check config and use --smtp-debug."
msgstr ""
"Подсистемата за SMTP не може да се инициализира. Проверете настройките и "
"използвайте опцията: „--smtp-debug“."
-#: git-send-email.perl:1547
+#: git-send-email.perl:1574
#, perl-format
msgid "Failed to send %s\n"
msgstr "„%s“ не може да бъде изпратен\n"
-#: git-send-email.perl:1550
+#: git-send-email.perl:1577
#, perl-format
msgid "Dry-Sent %s\n"
msgstr "Проба за изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1550
+#: git-send-email.perl:1577
#, perl-format
msgid "Sent %s\n"
msgstr "Изпращане на „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1552
+#: git-send-email.perl:1579
msgid "Dry-OK. Log says:\n"
msgstr "Успех при пробата. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1552
+#: git-send-email.perl:1579
msgid "OK. Log says:\n"
msgstr "Успех. От журнала:\n"
-#: git-send-email.perl:1564
+#: git-send-email.perl:1591
msgid "Result: "
msgstr "Резултат: "
-#: git-send-email.perl:1567
+#: git-send-email.perl:1594
msgid "Result: OK\n"
msgstr "Резултат: успех\n"
-#: git-send-email.perl:1585
+#: git-send-email.perl:1612
#, perl-format
msgid "can't open file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: git-send-email.perl:1632 git-send-email.perl:1652
+#: git-send-email.perl:1659 git-send-email.perl:1679
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1638
+#: git-send-email.perl:1665
#, perl-format
msgid "(mbox) Adding to: %s from line '%s'\n"
msgstr "(mbox) Добавяне на „до: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1691
+#: git-send-email.perl:1718
#, perl-format
msgid "(non-mbox) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(не-mbox) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1726
+#: git-send-email.perl:1753
#, perl-format
msgid "(body) Adding cc: %s from line '%s'\n"
msgstr "(тяло) Добавяне на „як: %s“ от ред „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1837
+#: git-send-email.perl:1864
#, perl-format
msgid "(%s) Could not execute '%s'"
msgstr "(%s) Не може да бъде се изпълни „%s“"
-#: git-send-email.perl:1844
+#: git-send-email.perl:1871
#, perl-format
msgid "(%s) Adding %s: %s from: '%s'\n"
msgstr "(%s) Добавяне на „%s: %s“ от: „%s“\n"
-#: git-send-email.perl:1848
+#: git-send-email.perl:1875
#, perl-format
msgid "(%s) failed to close pipe to '%s'"
msgstr "(%s) програмният канал не може да се затвори за изпълнението на „%s“"
-#: git-send-email.perl:1878
+#: git-send-email.perl:1905
msgid "cannot send message as 7bit"
msgstr "съобщението не може да се изпрати чрез 7 битови знаци"
-#: git-send-email.perl:1886
+#: git-send-email.perl:1913
msgid "invalid transfer encoding"
msgstr "неправилно кодиране за пренос"
-#: git-send-email.perl:1927 git-send-email.perl:1979 git-send-email.perl:1989
+#: git-send-email.perl:1954 git-send-email.perl:2006 git-send-email.perl:2016
#, perl-format
msgid "unable to open %s: %s\n"
msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s\n"
-#: git-send-email.perl:1930
+#: git-send-email.perl:1957
#, perl-format
msgid "%s: patch contains a line longer than 998 characters"
msgstr "„%s“: кръпката съдържа ред с над 988 знака"
-#: git-send-email.perl:1947
+#: git-send-email.perl:1974
#, perl-format
msgid "Skipping %s with backup suffix '%s'.\n"
msgstr "„%s“ се пропуска, защото е с разширение за архивен файл: „%s“.\n"
#. TRANSLATORS: please keep "[y|N]" as is.
-#: git-send-email.perl:1951
+#: git-send-email.perl:1978
#, perl-format
msgid "Do you really want to send %s? [y|N]: "
msgstr "Наистина ли искате да изпратите „%s“? [y|N]: "