summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2016-10-13 11:01:59 (GMT)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>2017-01-31 07:28:20 (GMT)
commit40390522be53d008eca5c32630b885d096ff0d76 (patch)
tree6f42f2cc9510932f4290e46c16756df54bf5c399
parent63d919d9df3e92db5e63fc2d7ba833c02df33a8b (diff)
downloadgit-40390522be53d008eca5c32630b885d096ff0d76.zip
git-40390522be53d008eca5c32630b885d096ff0d76.tar.gz
git-40390522be53d008eca5c32630b885d096ff0d76.tar.bz2
l10n: bg: Updated Bulgarian translation (2913t+0f+0u)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
-rw-r--r--po/bg.po7444
1 files changed, 4683 insertions, 2761 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index ce75f39..148862d 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,12 +1,12 @@
# Bulgarian translation of git po-file.
-# Copyright (C) 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
+# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
-# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
# ========================
# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
# ------------------------
-# range интервал
+# range диапазон
# unreachable object недостижим обект
# dangling objects обект извън клон
# fast-forward тривиално сливане
@@ -46,7 +46,7 @@
# tree-ish указател към дърво
# three-way merge тройно сливане
# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
-# fallback резервен вариант
+# fallback резервен вариант
# pathspec magic опция за магически пътища
# bitmap index индекс на база битови маски
# mark маркер
@@ -68,8 +68,16 @@
# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
# unrelated histories - независими истории
+# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
+# hunk парче
+# binary patch двоична кръпка
+# reverse-apply прилагам в обратна посока
+# todo file команден файл
+# octopus merge множествено сливане
+# alternate алтернативен източник
+# superproject обхващащ проект
# ----
-# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
+# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
# ========================
# „“…— ●≫ѝ→
#
@@ -86,34 +94,24 @@
# ========================
# GENERATE STATS
# ------------------------
-# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
+# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
# sort -u OUT > UNIQUE
-# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
+# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
#
# ========================
# FIND NON FULLY TRANSLATED
# ------------------------
-# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
-# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
+# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
+# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
-# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
-#
-# ========================
-# MOST IMPORTANT name asc ordering
-# ------------------------
-# add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
-#
-# ========================
-# IMPORTANT strings, name asc ordering
-# ------------------------
-# apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
+# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-05-24 23:42+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-05-29 15:23+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-11-25 22:50+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-01-28 19:34+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -127,27 +125,723 @@ msgstr ""
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "Подсказка: %.*s\n"
+#: advice.c:83
+msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
+msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
+
+#: advice.c:85
+msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
+msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
+
+#: advice.c:87
+msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
+msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
+
+#: advice.c:89
+msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
+msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
+
+#: advice.c:91
+msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
+msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
+
+#: advice.c:93
+#, c-format
+msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
+msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
+
# TRANSFER
-#: advice.c:88
+#: advice.c:101
msgid ""
"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
"as appropriate to mark resolution and make a commit."
msgstr ""
"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
-"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
+"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
+
+#: advice.c:109
+msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
+msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
-#: advice.c:101 builtin/merge.c:1238
+#: advice.c:114 builtin/merge.c:1181
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
-msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
+msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
-#: advice.c:103
+#: advice.c:116
msgid "Please, commit your changes before merging."
msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
-#: advice.c:104
+#: advice.c:117
msgid "Exiting because of unfinished merge."
msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
+#: advice.c:123
+#, c-format
+msgid ""
+"Note: checking out '%s'.\n"
+"\n"
+"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
+"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
+"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
+"\n"
+"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
+"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
+"\n"
+" git checkout -b <new-branch-name>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
+"\n"
+"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
+"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
+"бъдат\n"
+"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
+"\n"
+"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
+"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
+"„commit“. Например:\n"
+"\n"
+" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
+"\n"
+
+#: apply.c:57
+#, c-format
+msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
+msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
+
+#: apply.c:73
+#, c-format
+msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
+msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
+
+#: apply.c:125
+msgid "--reject and --3way cannot be used together."
+msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
+
+#: apply.c:127
+msgid "--cached and --3way cannot be used together."
+msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
+
+#: apply.c:130
+msgid "--3way outside a repository"
+msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
+
+#: apply.c:141
+msgid "--index outside a repository"
+msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
+
+#: apply.c:144
+msgid "--cached outside a repository"
+msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
+
+#: apply.c:845
+#, c-format
+msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
+msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
+
+#: apply.c:854
+#, c-format
+msgid "regexec returned %d for input: %s"
+msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
+
+#: apply.c:938
+#, c-format
+msgid "unable to find filename in patch at line %d"
+msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
+
+#: apply.c:977
+#, c-format
+msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
+msgstr ""
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
+"null“, а бе получен „%1$s“"
+
+#: apply.c:983
+#, c-format
+msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
+msgstr ""
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
+"неправилно име на нов файл"
+
+#: apply.c:984
+#, c-format
+msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
+msgstr ""
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
+"неправилно име на стар файл"
+
+#: apply.c:990
+#, c-format
+msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
+msgstr ""
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
+"null“"
+
+#: apply.c:1488
+#, c-format
+msgid "recount: unexpected line: %.*s"
+msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
+
+#: apply.c:1557
+#, c-format
+msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
+msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
+
+#: apply.c:1577
+#, c-format
+msgid ""
+"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
+"component (line %d)"
+msgid_plural ""
+"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
+"components (line %d)"
+msgstr[0] ""
+"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
+"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
+msgstr[1] ""
+"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
+"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
+
+#: apply.c:1589
+#, c-format
+msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
+msgstr ""
+"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
+
+#: apply.c:1759
+msgid "new file depends on old contents"
+msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
+
+#: apply.c:1761
+msgid "deleted file still has contents"
+msgstr "изтритият файл не е празен"
+
+#: apply.c:1795
+#, c-format
+msgid "corrupt patch at line %d"
+msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
+
+#: apply.c:1832
+#, c-format
+msgid "new file %s depends on old contents"
+msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
+
+#: apply.c:1834
+#, c-format
+msgid "deleted file %s still has contents"
+msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
+
+#: apply.c:1837
+#, c-format
+msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
+msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
+
+#: apply.c:1984
+#, c-format
+msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
+msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
+
+#: apply.c:2021
+#, c-format
+msgid "unrecognized binary patch at line %d"
+msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
+
+#: apply.c:2182
+#, c-format
+msgid "patch with only garbage at line %d"
+msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
+
+#: apply.c:2274
+#, c-format
+msgid "unable to read symlink %s"
+msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
+
+#: apply.c:2278
+#, c-format
+msgid "unable to open or read %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
+
+#: apply.c:2931
+#, c-format
+msgid "invalid start of line: '%c'"
+msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
+
+#: apply.c:3050
+#, c-format
+msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
+msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
+msgstr[0] ""
+"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
+msgstr[1] ""
+"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
+
+#: apply.c:3062
+#, c-format
+msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
+msgstr ""
+"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
+
+#: apply.c:3068
+#, c-format
+msgid ""
+"while searching for:\n"
+"%.*s"
+msgstr ""
+"при търсене за:\n"
+"%.*s"
+
+#: apply.c:3090
+#, c-format
+msgid "missing binary patch data for '%s'"
+msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
+
+#: apply.c:3098
+#, c-format
+msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
+msgstr ""
+"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
+"парче за „%s“ липсва"
+
+#: apply.c:3144
+#, c-format
+msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
+msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
+
+#: apply.c:3154
+#, c-format
+msgid ""
+"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
+msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
+
+#: apply.c:3162
+#, c-format
+msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
+msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
+
+#: apply.c:3180
+#, c-format
+msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
+msgstr ""
+"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
+"прочетен"
+
+#: apply.c:3193
+#, c-format
+msgid "binary patch does not apply to '%s'"
+msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
+
+#: apply.c:3199
+#, c-format
+msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
+msgstr ""
+"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
+"бе получено: „%s“)"
+
+#: apply.c:3220
+#, c-format
+msgid "patch failed: %s:%ld"
+msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
+
+#: apply.c:3342
+#, c-format
+msgid "cannot checkout %s"
+msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
+
+#: apply.c:3390 apply.c:3401 apply.c:3447 setup.c:248
+#, c-format
+msgid "failed to read %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: apply.c:3398
+#, c-format
+msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
+msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
+
+#: apply.c:3427 apply.c:3667
+#, c-format
+msgid "path %s has been renamed/deleted"
+msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
+
+#: apply.c:3510 apply.c:3681
+#, c-format
+msgid "%s: does not exist in index"
+msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
+
+#: apply.c:3519 apply.c:3689
+#, c-format
+msgid "%s: does not match index"
+msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
+
+#: apply.c:3554
+msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
+msgstr ""
+"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
+"сливане."
+
+#: apply.c:3557
+#, c-format
+msgid "Falling back to three-way merge...\n"
+msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
+
+#: apply.c:3573 apply.c:3577
+#, c-format
+msgid "cannot read the current contents of '%s'"
+msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
+
+#: apply.c:3589
+#, c-format
+msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
+msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
+
+#: apply.c:3603
+#, c-format
+msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
+msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
+
+#: apply.c:3608
+#, c-format
+msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
+msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
+
+#: apply.c:3634
+msgid "removal patch leaves file contents"
+msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
+
+#: apply.c:3706
+#, c-format
+msgid "%s: wrong type"
+msgstr "„%s“: неправилен вид"
+
+#: apply.c:3708
+#, c-format
+msgid "%s has type %o, expected %o"
+msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
+
+#: apply.c:3859 apply.c:3861
+#, c-format
+msgid "invalid path '%s'"
+msgstr "неправилен път: „%s“"
+
+#: apply.c:3917
+#, c-format
+msgid "%s: already exists in index"
+msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
+
+#: apply.c:3920
+#, c-format
+msgid "%s: already exists in working directory"
+msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
+
+#: apply.c:3940
+#, c-format
+msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
+msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
+
+#: apply.c:3945
+#, c-format
+msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
+msgstr ""
+"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
+
+#: apply.c:3965
+#, c-format
+msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
+msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
+
+#: apply.c:3969
+#, c-format
+msgid "%s: patch does not apply"
+msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
+
+#: apply.c:3984
+#, c-format
+msgid "Checking patch %s..."
+msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
+
+#: apply.c:4075
+#, c-format
+msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
+msgstr ""
+"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
+
+#: apply.c:4082
+#, c-format
+msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
+msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
+
+#: apply.c:4085
+#, c-format
+msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
+msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
+
+#: apply.c:4090 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
+#, c-format
+msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
+msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
+
+#: apply.c:4094
+#, c-format
+msgid "could not add %s to temporary index"
+msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
+
+#: apply.c:4104
+#, c-format
+msgid "could not write temporary index to %s"
+msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
+
+#: apply.c:4242
+#, c-format
+msgid "unable to remove %s from index"
+msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
+
+#: apply.c:4277
+#, c-format
+msgid "corrupt patch for submodule %s"
+msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
+
+#: apply.c:4283
+#, c-format
+msgid "unable to stat newly created file '%s'"
+msgstr ""
+"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
+
+#: apply.c:4291
+#, c-format
+msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
+msgstr ""
+"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
+
+#: apply.c:4297 apply.c:4441
+#, c-format
+msgid "unable to add cache entry for %s"
+msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
+
+#: apply.c:4338
+#, c-format
+msgid "failed to write to '%s'"
+msgstr "в „%s“ не може да се пише"
+
+#: apply.c:4342
+#, c-format
+msgid "closing file '%s'"
+msgstr "затваряне на файла „%s“"
+
+#: apply.c:4412
+#, c-format
+msgid "unable to write file '%s' mode %o"
+msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
+
+#: apply.c:4510
+#, c-format
+msgid "Applied patch %s cleanly."
+msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
+
+#: apply.c:4518
+msgid "internal error"
+msgstr "вътрешна грешка"
+
+#: apply.c:4521
+#, c-format
+msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
+msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
+msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
+msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
+
+#: apply.c:4532
+#, c-format
+msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
+msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
+
+#: apply.c:4540 builtin/fetch.c:740 builtin/fetch.c:989
+#, c-format
+msgid "cannot open %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
+
+#: apply.c:4554
+#, c-format
+msgid "Hunk #%d applied cleanly."
+msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
+
+#: apply.c:4558
+#, c-format
+msgid "Rejected hunk #%d."
+msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
+
+#: apply.c:4668
+#, c-format
+msgid "Skipped patch '%s'."
+msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
+
+#: apply.c:4676
+msgid "unrecognized input"
+msgstr "непознат вход"
+
+#: apply.c:4695
+msgid "unable to read index file"
+msgstr "индексът не може да бъде записан"
+
+#: apply.c:4833
+#, c-format
+msgid "can't open patch '%s': %s"
+msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
+
+#: apply.c:4858
+#, c-format
+msgid "squelched %d whitespace error"
+msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
+msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
+msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
+
+#: apply.c:4864 apply.c:4879
+#, c-format
+msgid "%d line adds whitespace errors."
+msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
+msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
+msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
+
+#: apply.c:4872
+#, c-format
+msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
+msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
+msgstr[0] ""
+"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
+msgstr[1] ""
+"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
+
+#: apply.c:4888 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:286 builtin/rm.c:431
+msgid "Unable to write new index file"
+msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
+
+#: apply.c:4919 apply.c:4922 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
+#: builtin/clone.c:95 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
+#: builtin/submodule--helper.c:281 builtin/submodule--helper.c:407
+#: builtin/submodule--helper.c:589 builtin/submodule--helper.c:592
+#: builtin/submodule--helper.c:944 builtin/submodule--helper.c:947
+msgid "path"
+msgstr "път"
+
+#: apply.c:4920
+msgid "don't apply changes matching the given path"
+msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
+
+#: apply.c:4923
+msgid "apply changes matching the given path"
+msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
+
+#: apply.c:4925 builtin/am.c:2286
+msgid "num"
+msgstr "БРОЙ"
+
+#: apply.c:4926
+msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
+msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
+
+#: apply.c:4929
+msgid "ignore additions made by the patch"
+msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
+
+#: apply.c:4931
+msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
+msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
+
+#: apply.c:4935
+msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
+msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
+
+#: apply.c:4937
+msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
+msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
+
+#: apply.c:4939
+msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
+msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
+
+#: apply.c:4941
+msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
+msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
+
+#: apply.c:4943
+msgid "apply a patch without touching the working tree"
+msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
+
+#: apply.c:4945
+msgid "accept a patch that touches outside the working area"
+msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
+
+#: apply.c:4947
+msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
+msgstr ""
+"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
+"summary“"
+
+#: apply.c:4949
+msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
+msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
+
+#: apply.c:4951
+msgid "build a temporary index based on embedded index information"
+msgstr ""
+"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
+
+#: apply.c:4954 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:505
+msgid "paths are separated with NUL character"
+msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
+
+#: apply.c:4956
+msgid "ensure at least <n> lines of context match"
+msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
+
+#: apply.c:4957 builtin/am.c:2265
+msgid "action"
+msgstr "действие"
+
+#: apply.c:4958
+msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
+msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
+
+#: apply.c:4961 apply.c:4964
+msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
+msgstr ""
+"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
+
+#: apply.c:4967
+msgid "apply the patch in reverse"
+msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
+
+#: apply.c:4969
+msgid "don't expect at least one line of context"
+msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
+
+#: apply.c:4971
+msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
+msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
+
+#: apply.c:4973
+msgid "allow overlapping hunks"
+msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
+
+#: apply.c:4974 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
+#: builtin/commit.c:1339 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:593
+#: builtin/log.c:1860 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
+msgid "be verbose"
+msgstr "повече подробности"
+
+#: apply.c:4976
+msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
+msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
+
+#: apply.c:4979
+msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
+msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
+
+#: apply.c:4981 builtin/am.c:2274
+msgid "root"
+msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
+
+#: apply.c:4982
+msgid "prepend <root> to all filenames"
+msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
+
#: archive.c:12
msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
@@ -167,7 +861,7 @@ msgstr ""
msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
-#: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
+#: archive.c:344 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:327
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
@@ -180,7 +874,7 @@ msgstr "ФОРМАТ"
msgid "archive format"
msgstr "ФОРМАТ на архива"
-#: archive.c:430 builtin/log.c:1395
+#: archive.c:430 builtin/log.c:1429
msgid "prefix"
msgstr "ПРЕФИКС"
@@ -188,11 +882,11 @@ msgstr "ПРЕФИКС"
msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
-#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2548 builtin/blame.c:2549
-#: builtin/config.c:60 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
-#: builtin/grep.c:722 builtin/hash-object.c:100 builtin/ls-files.c:459
-#: builtin/ls-files.c:462 builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:561
-#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
+#: archive.c:432 builtin/blame.c:2603 builtin/blame.c:2604 builtin/config.c:59
+#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:723
+#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:539 builtin/ls-files.c:542
+#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:109
+#: parse-options.h:153
msgid "file"
msgstr "ФАЙЛ"
@@ -224,8 +918,8 @@ msgstr "добро компресиране"
msgid "list supported archive formats"
msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
-#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:82
-#: builtin/submodule--helper.c:776
+#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85 builtin/clone.c:88
+#: builtin/submodule--helper.c:601 builtin/submodule--helper.c:953
msgid "repo"
msgstr "хранилище"
@@ -233,7 +927,7 @@ msgstr "хранилище"
msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
-#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:482
+#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
msgid "command"
msgstr "команда"
@@ -241,6 +935,28 @@ msgstr "команда"
msgid "path to the remote git-upload-archive command"
msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
+#: archive.c:461
+msgid "Unexpected option --remote"
+msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
+
+#: archive.c:463
+msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
+msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
+
+#: archive.c:465
+msgid "Unexpected option --output"
+msgstr "Неочаквана опция „--output“"
+
+#: archive.c:487
+#, c-format
+msgid "Unknown archive format '%s'"
+msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
+
+#: archive.c:494
+#, c-format
+msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
+msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
+
#: attr.c:263
msgid ""
"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
@@ -249,6 +965,129 @@ msgstr ""
"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
+#: bisect.c:441
+#, c-format
+msgid "Could not open file '%s'"
+msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори"
+
+#: bisect.c:446
+#, c-format
+msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
+msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
+
+#: bisect.c:655
+#, c-format
+msgid "We cannot bisect more!\n"
+msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
+
+#: bisect.c:708
+#, c-format
+msgid "Not a valid commit name %s"
+msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
+
+#: bisect.c:732
+#, c-format
+msgid ""
+"The merge base %s is bad.\n"
+"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
+msgstr ""
+"Неправилна база за сливане: %s.\n"
+"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
+
+#: bisect.c:737
+#, c-format
+msgid ""
+"The merge base %s is new.\n"
+"The property has changed between %s and [%s].\n"
+msgstr ""
+"Нова база за сливане: %s.\n"
+"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
+
+#: bisect.c:742
+#, c-format
+msgid ""
+"The merge base %s is %s.\n"
+"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
+msgstr ""
+"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
+"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
+
+#: bisect.c:750
+#, c-format
+msgid ""
+"Some %s revs are not ancestor of the %s rev.\n"
+"git bisect cannot work properly in this case.\n"
+"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
+msgstr ""
+"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
+"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
+"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
+
+#: bisect.c:763
+#, c-format
+msgid ""
+"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
+"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
+"We continue anyway."
+msgstr ""
+"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
+"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
+"Двоичното търсене продължава."
+
+#: bisect.c:798
+#, c-format
+msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
+msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
+
+#: bisect.c:849
+#, c-format
+msgid "a %s revision is needed"
+msgstr "необходима е версия „%s“"
+
+#: bisect.c:866 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
+#, c-format
+msgid "could not create file '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
+
+#: bisect.c:917
+#, c-format
+msgid "could not read file '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: bisect.c:947
+msgid "reading bisect refs failed"
+msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
+
+#: bisect.c:967
+#, c-format
+msgid "%s was both %s and %s\n"
+msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
+
+#: bisect.c:975
+#, c-format
+msgid ""
+"No testable commit found.\n"
+"Maybe you started with bad path parameters?\n"
+msgstr ""
+"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
+"Проверете параметрите за пътищата.\n"
+
+#: bisect.c:994
+#, c-format
+msgid "(roughly %d step)"
+msgid_plural "(roughly %d steps)"
+msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
+msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
+
+#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
+#. "(roughly %d steps)" translation
+#: bisect.c:998
+#, c-format
+msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
+msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
+msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
+msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
+
#: branch.c:53
#, c-format
msgid ""
@@ -318,7 +1157,7 @@ msgstr "Настройките за следения клон не могат д
#: branch.c:156
#, c-format
msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
-msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
+msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
#: branch.c:185
#, c-format
@@ -363,27 +1202,27 @@ msgstr ""
"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
"изтласква."
-#: branch.c:266
+#: branch.c:265
#, c-format
msgid "Not a valid object name: '%s'."
msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
-#: branch.c:286
+#: branch.c:285
#, c-format
msgid "Ambiguous object name: '%s'."
-msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
+msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
-#: branch.c:291
+#: branch.c:290
#, c-format
msgid "Not a valid branch point: '%s'."
msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
-#: branch.c:345
+#: branch.c:344
#, c-format
msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
-#: branch.c:364
+#: branch.c:363
#, c-format
msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
@@ -398,7 +1237,7 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
-#: bundle.c:87 builtin/commit.c:777
+#: bundle.c:87 sequencer.c:963 builtin/commit.c:777
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се отвори"
@@ -407,10 +1246,10 @@ msgstr "„%s“ не може да се отвори"
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
-#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:627 sequencer.c:1073
-#: builtin/blame.c:2755 builtin/commit.c:1056 builtin/log.c:340
-#: builtin/log.c:863 builtin/log.c:1308 builtin/log.c:1633 builtin/log.c:1875
-#: builtin/merge.c:361 builtin/shortlog.c:170
+#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:830 sequencer.c:1374
+#: builtin/blame.c:2814 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:348
+#: builtin/log.c:890 builtin/log.c:1340 builtin/log.c:1666 builtin/log.c:1909
+#: builtin/merge.c:356 builtin/shortlog.c:170
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
@@ -450,7 +1289,7 @@ msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr ""
"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
-#: bundle.c:443 builtin/log.c:163 builtin/log.c:1538 builtin/shortlog.c:273
+#: bundle.c:443 builtin/log.c:165 builtin/log.c:1572 builtin/shortlog.c:273
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -468,13 +1307,13 @@ msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
msgid "index-pack died"
msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
-#: color.c:275
+#: color.c:290
#, c-format
msgid "invalid color value: %.*s"
msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
-#: commit.c:40 builtin/am.c:437 builtin/am.c:473 builtin/am.c:1504
-#: builtin/am.c:2134
+#: commit.c:40 builtin/am.c:421 builtin/am.c:457 builtin/am.c:1493
+#: builtin/am.c:2127
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -484,132 +1323,252 @@ msgstr "„%s“ не може да се анализира"
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s не е подаване!"
+#: commit.c:1514
+msgid ""
+"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
+"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
+"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
+msgstr ""
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
+"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
+"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
+
#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта свърши"
-#: config.c:475 config.c:477
+#: config.c:516
+#, c-format
+msgid "bad config line %d in blob %s"
+msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
+
+#: config.c:520
#, c-format
-msgid "bad config line %d in %s %s"
-msgstr "неправилен ред %d в настройката %s „%s“"
+msgid "bad config line %d in file %s"
+msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
-#: config.c:593
+#: config.c:524
#, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s %s: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в %s „%s“: %s"
+msgid "bad config line %d in standard input"
+msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
-#: config.c:595
+#: config.c:528
+#, c-format
+msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
+msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
+
+#: config.c:532
+#, c-format
+msgid "bad config line %d in command line %s"
+msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
+
+#: config.c:536
+#, c-format
+msgid "bad config line %d in %s"
+msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
+
+#: config.c:655
+msgid "out of range"
+msgstr "извън диапазона"
+
+#: config.c:655
+msgid "invalid unit"
+msgstr "неправилна мерна единица"
+
+#: config.c:661
#, c-format
msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
+
+#: config.c:666
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
+
+#: config.c:669
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
+
+#: config.c:672
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
+
+#: config.c:675
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
+
+#: config.c:678
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
+
+#: config.c:681
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
-#: config.c:680
+#: config.c:768
#, c-format
msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
-#: config.c:761 config.c:772
+#: config.c:852 config.c:863
#, c-format
msgid "bad zlib compression level %d"
msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
-#: config.c:890
+#: config.c:978
#, c-format
msgid "invalid mode for object creation: %s"
msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
-#: config.c:1228
+#: config.c:1312
msgid "unable to parse command-line config"
msgstr "неправилни настройки от командния ред"
-#: config.c:1284
-msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
+#: config.c:1362
+msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
-#: config.c:1629
+#: config.c:1716
#, c-format
msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
-#: config.c:1631
+#: config.c:1718
#, c-format
msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
-#: config.c:1690
+#: config.c:1777
#, c-format
msgid "%s has multiple values"
msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
-#: config.c:2224
+#: config.c:2311
#, c-format
msgid "could not set '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
-#: config.c:2226
+#: config.c:2313
#, c-format
msgid "could not unset '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се премахне"
-#: connected.c:69
+#: connect.c:49
+msgid "The remote end hung up upon initial contact"
+msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
+
+#: connect.c:51
+msgid ""
+"Could not read from remote repository.\n"
+"\n"
+"Please make sure you have the correct access rights\n"
+"and the repository exists."
+msgstr ""
+"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
+"\n"
+"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
+"за достъп."
+
+#: connected.c:63 builtin/fsck.c:173 builtin/prune.c:140
+msgid "Checking connectivity"
+msgstr "Проверка на връзката"
+
+#: connected.c:75
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
-#: connected.c:89
+#: connected.c:95
msgid "failed write to rev-list"
msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
-#: connected.c:96
+#: connected.c:102
msgid "failed to close rev-list's stdin"
msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
-#: date.c:95
+#: convert.c:201
+#, c-format
+msgid ""
+"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
+"The file will have its original line endings in your working directory."
+msgstr ""
+"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
+"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
+"директория."
+
+#: convert.c:205
+#, c-format
+msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
+msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
+
+#: convert.c:211
+#, c-format
+msgid ""
+"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
+"The file will have its original line endings in your working directory."
+msgstr ""
+"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
+"„%s“.\n"
+"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
+"директория."
+
+#: convert.c:215
+#, c-format
+msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
+msgstr ""
+"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
+
+#: date.c:97
msgid "in the future"
msgstr "в бъдещето"
-#: date.c:101
+#: date.c:103
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
msgstr[0] "преди %lu секунда"
msgstr[1] "преди %lu секунди"
-#: date.c:108
+#: date.c:110
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
msgstr[0] "преди %lu минута"
msgstr[1] "преди %lu минути"
-#: date.c:115
+#: date.c:117
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
msgstr[0] "преди %lu час"
msgstr[1] "преди %lu часа"
-#: date.c:122
+#: date.c:124
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
msgstr[0] "преди %lu ден"
msgstr[1] "преди %lu дена"
-#: date.c:128
+#: date.c:130
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
msgstr[0] "преди %lu седмица"
msgstr[1] "преди %lu седмици"
-#: date.c:135
+#: date.c:137
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
msgstr[0] "преди %lu месец"
msgstr[1] "преди %lu месеца"
-#: date.c:146
+#: date.c:148
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
@@ -617,14 +1576,14 @@ msgstr[0] "%lu година"
msgstr[1] "%lu години"
#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:149
+#: date.c:151
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
-#: date.c:154 date.c:159
+#: date.c:156 date.c:161
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
@@ -636,28 +1595,33 @@ msgstr[1] "преди %lu години"
msgid "failed to read orderfile '%s'"
msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: diffcore-rename.c:538
+#: diffcore-rename.c:536
msgid "Performing inexact rename detection"
msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
-#: diff.c:116
+#: diff.c:62
+#, c-format
+msgid "option '%s' requires a value"
+msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
+
+#: diff.c:124
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
msgstr ""
" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
"директории\n"
-#: diff.c:121
+#: diff.c:129
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
-#: diff.c:225
+#: diff.c:283
#, c-format
msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
-#: diff.c:277
+#: diff.c:346
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -666,17 +1630,23 @@ msgstr ""
"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3007
+#: diff.c:3087
#, c-format
msgid "external diff died, stopping at %s"
msgstr ""
-"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
+"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
+
+#: diff.c:3412
+msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
+msgstr ""
+"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
+"една с друга"
-#: diff.c:3405
+#: diff.c:3502
msgid "--follow requires exactly one pathspec"
msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
-#: diff.c:3568
+#: diff.c:3665
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -685,84 +1655,259 @@ msgstr ""
"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
"%s"
-#: diff.c:3582
+#: diff.c:3679
#, c-format
msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-#: dir.c:1823
+#: diff.c:4700
+msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
+msgstr ""
+"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
+"многото файлове."
+
+#: diff.c:4703
+msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
+msgstr ""
+"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
+
+#: diff.c:4706
+#, c-format
+msgid ""
+"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
+msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
+
+#: dir.c:1866
msgid "failed to get kernel name and information"
msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
-#: dir.c:1942
+#: dir.c:1985
msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
msgstr ""
"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
-#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:235
-msgid "could not run gpg."
-msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
+#: fetch-pack.c:213
+msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
+msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
+
+#: fetch-pack.c:225
+msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
+msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
+
+#: fetch-pack.c:243
+#, c-format
+msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
+msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:295
+msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
+msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
+
+#: fetch-pack.c:381
+#, c-format
+msgid "invalid shallow line: %s"
+msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:387
+#, c-format
+msgid "invalid unshallow line: %s"
+msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:389
+#, c-format
+msgid "object not found: %s"
+msgstr "обектът „%s“ липсва"
+
+#: fetch-pack.c:392
+#, c-format
+msgid "error in object: %s"
+msgstr "грешка в обекта: „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:394
+#, c-format
+msgid "no shallow found: %s"
+msgstr "не е открит плитък обект: %s"
+
+#: fetch-pack.c:397
+#, c-format
+msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
+msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
+
+#: fetch-pack.c:436
+#, c-format
+msgid "got %s %d %s"
+msgstr "получено бе %s %d %s"
+
+#: fetch-pack.c:450
+#, c-format
+msgid "invalid commit %s"
+msgstr "неправилно подаване: „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:483
+msgid "giving up"
+msgstr "преустановяване"
+
+#: fetch-pack.c:493 progress.c:235
+msgid "done"
+msgstr "действието завърши"
+
+#: fetch-pack.c:505
+#, c-format
+msgid "got %s (%d) %s"
+msgstr "получено бе %s (%d) %s"
+
+#: fetch-pack.c:551
+#, c-format
+msgid "Marking %s as complete"
+msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
+
+#: fetch-pack.c:697
+#, c-format
+msgid "already have %s (%s)"
+msgstr "вече има „%s“ (%s)"
+
+#: fetch-pack.c:735
+msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
+msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
+
+#: fetch-pack.c:743
+msgid "protocol error: bad pack header"
+msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
+
+#: fetch-pack.c:799
+#, c-format
+msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
+msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:815
+#, c-format
+msgid "%s failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
+
+#: fetch-pack.c:817
+msgid "error in sideband demultiplexer"
+msgstr "грешка в демултиплексора"
+
+#: fetch-pack.c:844
+msgid "Server does not support shallow clients"
+msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
+
+#: fetch-pack.c:848
+msgid "Server supports multi_ack_detailed"
+msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
+
+#: fetch-pack.c:851
+msgid "Server supports no-done"
+msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
+
+#: fetch-pack.c:857
+msgid "Server supports multi_ack"
+msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
+
+#: fetch-pack.c:861
+msgid "Server supports side-band-64k"
+msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
+
+#: fetch-pack.c:865
+msgid "Server supports side-band"
+msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
+
+#: fetch-pack.c:869
+msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
+msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
+
+#: fetch-pack.c:873
+msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
+msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
+
+#: fetch-pack.c:883
+msgid "Server supports ofs-delta"
+msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
-#: gpg-interface.c:178
-msgid "gpg did not accept the data"
-msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
+#: fetch-pack.c:890
+#, c-format
+msgid "Server version is %.*s"
+msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
+
+#: fetch-pack.c:896
+msgid "Server does not support --shallow-since"
+msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
+
+#: fetch-pack.c:900
+msgid "Server does not support --shallow-exclude"
+msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
+
+#: fetch-pack.c:902
+msgid "Server does not support --deepen"
+msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
+
+#: fetch-pack.c:913
+msgid "no common commits"
+msgstr "няма общи подавания"
-#: gpg-interface.c:189
+#: fetch-pack.c:925
+msgid "git fetch-pack: fetch failed."
+msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
+
+#: fetch-pack.c:1087
+msgid "no matching remote head"
+msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
+
+#: gpg-interface.c:185
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
-#: gpg-interface.c:222
-#, c-format
-msgid "could not create temporary file '%s'"
-msgstr "Програмата не успя да създаде временния файл „%s“"
+#: gpg-interface.c:215
+msgid "could not create temporary file"
+msgstr "не може да се създаде временен файл"
-#: gpg-interface.c:224
+#: gpg-interface.c:217
#, c-format
msgid "failed writing detached signature to '%s'"
msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
-#: grep.c:1718
+#: grep.c:1782
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: grep.c:1735 builtin/clone.c:382 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
+#: grep.c:1799 builtin/clone.c:381 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: grep.c:1746
+#: grep.c:1810
#, c-format
msgid "'%s': short read"
msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
-#: help.c:205
+#: help.c:203
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "налични команди на git от „%s“"
-#: help.c:212
+#: help.c:210
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
-#: help.c:244
+#: help.c:241
msgid "These are common Git commands used in various situations:"
msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
-#: help.c:309
+#: help.c:306
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
-"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
+"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
-#: help.c:366
+#: help.c:361
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
-#: help.c:388
+#: help.c:383
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
@@ -770,20 +1915,20 @@ msgid ""
msgstr ""
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
"не\n"
-"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
+"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
"предвид „%s“"
-#: help.c:393
+#: help.c:388
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "след %0.1f секунди…"
-#: help.c:400
+#: help.c:395
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
-msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
+msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
-#: help.c:404 help.c:464
+#: help.c:399 help.c:465
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
@@ -797,11 +1942,38 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"Команди с подобно име са:"
-#: help.c:460
+#: help.c:461
#, c-format
msgid "%s: %s - %s"
msgstr "%s: %s — %s"
+#: ident.c:334
+msgid ""
+"\n"
+"*** Please tell me who you are.\n"
+"\n"
+"Run\n"
+"\n"
+" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
+" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
+"\n"
+"to set your account's default identity.\n"
+"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"●●● Въведете самоличност.\n"
+"\n"
+"Изпълнете:\n"
+"\n"
+" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
+" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
+"\n"
+"и въведете данни за себе си.\n"
+"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
+"хранилище.\n"
+"\n"
+
#: lockfile.c:152
#, c-format
msgid ""
@@ -816,9 +1988,9 @@ msgstr ""
"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
"\n"
"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
-"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
-"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
-"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
+"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
+"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
+"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
#: lockfile.c:160
@@ -830,116 +2002,111 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
msgid "failed to read the cache"
msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
-#: merge.c:94 builtin/am.c:2007 builtin/am.c:2042 builtin/checkout.c:375
-#: builtin/checkout.c:586 builtin/clone.c:732
+#: merge.c:96 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2035 builtin/checkout.c:374
+#: builtin/checkout.c:588 builtin/clone.c:731
msgid "unable to write new index file"
msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
-#: merge-recursive.c:189
-#, c-format
+#: merge-recursive.c:209
msgid "(bad commit)\n"
msgstr "(лошо подаване)\n"
-#: merge-recursive.c:209
+#: merge-recursive.c:231
#, c-format
msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
-#: merge-recursive.c:270
+#: merge-recursive.c:301
msgid "error building trees"
msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-#: merge-recursive.c:689
+#: merge-recursive.c:720
#, c-format
msgid "failed to create path '%s'%s"
msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
-#: merge-recursive.c:700
+#: merge-recursive.c:731
#, c-format
msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
-#: merge-recursive.c:714 merge-recursive.c:735
+#: merge-recursive.c:745 merge-recursive.c:764
msgid ": perhaps a D/F conflict?"
msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
-#: merge-recursive.c:725
+#: merge-recursive.c:754
#, c-format
msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
msgstr ""
"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
-#: merge-recursive.c:765
+#: merge-recursive.c:796 builtin/cat-file.c:34
#, c-format
msgid "cannot read object %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: merge-recursive.c:767
+#: merge-recursive.c:798
#, c-format
msgid "blob expected for %s '%s'"
msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
-#: merge-recursive.c:790 builtin/clone.c:376
+#: merge-recursive.c:822
#, c-format
-msgid "failed to open '%s'"
-msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
+msgid "failed to open '%s': %s"
+msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
-#: merge-recursive.c:798
+#: merge-recursive.c:833
#, c-format
-msgid "failed to symlink '%s'"
-msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
+msgid "failed to symlink '%s': %s"
+msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
-#: merge-recursive.c:801
+#: merge-recursive.c:838
#, c-format
msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
msgstr ""
"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
-#: merge-recursive.c:939
+#: merge-recursive.c:978
msgid "Failed to execute internal merge"
msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
-#: merge-recursive.c:943
+#: merge-recursive.c:982
#, c-format
msgid "Unable to add %s to database"
msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
-#: merge-recursive.c:959
-msgid "unsupported object type in the tree"
-msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
-
-#: merge-recursive.c:1034 merge-recursive.c:1048
+#: merge-recursive.c:1081 merge-recursive.c:1095
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree."
msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
+"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото."
-#: merge-recursive.c:1040 merge-recursive.c:1053
+#: merge-recursive.c:1087 merge-recursive.c:1100
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
"in tree at %s."
msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
+"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
"е оставена в дървото: %s."
-#: merge-recursive.c:1094
+#: merge-recursive.c:1143
msgid "rename"
msgstr "преименуване"
-#: merge-recursive.c:1094
+#: merge-recursive.c:1143
msgid "renamed"
msgstr "преименуван"
-#: merge-recursive.c:1150
+#: merge-recursive.c:1200
#, c-format
msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1172
+#: merge-recursive.c:1225
#, c-format
msgid ""
"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -948,153 +2115,165 @@ msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
-#: merge-recursive.c:1177
+#: merge-recursive.c:1230
msgid " (left unresolved)"
msgstr " (некоригиран конфликт)"
-#: merge-recursive.c:1231
+#: merge-recursive.c:1292
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1261
+#: merge-recursive.c:1325
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1460
+#: merge-recursive.c:1531
#, c-format
msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
msgstr ""
"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
"„%s“ е добавен в „%s“"
-#: merge-recursive.c:1470
+#: merge-recursive.c:1546
#, c-format
msgid "Adding merged %s"
msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
-#: merge-recursive.c:1475 merge-recursive.c:1677
+#: merge-recursive.c:1553 merge-recursive.c:1766
#, c-format
msgid "Adding as %s instead"
msgstr "Добавяне като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1526
+#: merge-recursive.c:1610
#, c-format
msgid "cannot read object %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
-#: merge-recursive.c:1529
+#: merge-recursive.c:1613
#, c-format
msgid "object %s is not a blob"
msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
-#: merge-recursive.c:1581
+#: merge-recursive.c:1666
msgid "modify"
msgstr "промяна"
-#: merge-recursive.c:1581
+#: merge-recursive.c:1666
msgid "modified"
msgstr "променен"
-#: merge-recursive.c:1591
+#: merge-recursive.c:1676
msgid "content"
msgstr "съдържание"
-#: merge-recursive.c:1598
+#: merge-recursive.c:1683
msgid "add/add"
msgstr "добавяне/добавяне"
-#: merge-recursive.c:1632
+#: merge-recursive.c:1718
#, c-format
msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
-#: merge-recursive.c:1646
+#: merge-recursive.c:1732
#, c-format
msgid "Auto-merging %s"
msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1650 git-submodule.sh:941
+#: merge-recursive.c:1736 git-submodule.sh:924
msgid "submodule"
msgstr "ПОДМОДУЛ"
-#: merge-recursive.c:1651
+#: merge-recursive.c:1737
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1737
+#: merge-recursive.c:1831
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Изтриване на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1762
+#: merge-recursive.c:1857
msgid "file/directory"
msgstr "файл/директория"
-#: merge-recursive.c:1768
+#: merge-recursive.c:1863
msgid "directory/file"
msgstr "директория/файл"
-#: merge-recursive.c:1773
+#: merge-recursive.c:1868
#, c-format
msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
+"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
"като „%s“"
-#: merge-recursive.c:1781
+#: merge-recursive.c:1877
#, c-format
msgid "Adding %s"
msgstr "Добавяне на „%s“"
-#: merge-recursive.c:1798
-msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
-msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
-
-#: merge-recursive.c:1817
+#: merge-recursive.c:1914
msgid "Already up-to-date!"
msgstr "Вече е обновено!"
-#: merge-recursive.c:1826
+#: merge-recursive.c:1923
#, c-format
msgid "merging of trees %s and %s failed"
msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
-#: merge-recursive.c:1856
-#, c-format
-msgid "Unprocessed path??? %s"
-msgstr ""
-"Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
-"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
-
-#: merge-recursive.c:1904
+#: merge-recursive.c:2006
msgid "Merging:"
msgstr "Сливане:"
-#: merge-recursive.c:1917
+#: merge-recursive.c:2019
#, c-format
msgid "found %u common ancestor:"
msgid_plural "found %u common ancestors:"
msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
-#: merge-recursive.c:1954
+#: merge-recursive.c:2058
msgid "merge returned no commit"
msgstr "сливането не върна подаване"
-#: merge-recursive.c:2011
+#: merge-recursive.c:2121
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'"
msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
-#: merge-recursive.c:2022 builtin/merge.c:649 builtin/merge.c:831
+#: merge-recursive.c:2135 builtin/merge.c:641 builtin/merge.c:788
msgid "Unable to write index."
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
+#: notes-merge.c:273
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
+"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
+"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
+msgstr ""
+"Не сте завършили предишното сливане на бележки. (Указателят „%s“ "
+"съществува).\n"
+"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git notes merge --commit\n"
+"\n"
+"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git notes merge --abort"
+
+#: notes-merge.c:280
+#, c-format
+msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
+msgstr ""
+"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
+
#: notes-utils.c:41
msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
msgstr ""
@@ -1153,7 +2332,7 @@ msgstr "-ЧИСЛО"
msgid "malformed object name '%s'"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
-#: path.c:796
+#: path.c:826
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
@@ -1209,12 +2388,21 @@ msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
-#: pathspec.c:433
+#: pathspec.c:408
+msgid ""
+"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
+"use . instead if you meant to match all paths"
+msgstr ""
+"възможно е празните низове да се окажат неправилни шаблони за пътища в "
+"следващи версии на Git. Ако искате съвпадение с всички пътища, използвайте: "
+"„.“"
+
+#: pathspec.c:440
#, c-format
msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
-#: pathspec.c:442
+#: pathspec.c:449
msgid ""
"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
@@ -1226,11 +2414,7 @@ msgstr ""
msgid "unable to parse --pretty format"
msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
-#: progress.c:235
-msgid "done"
-msgstr "действието завърши"
-
-#: read-cache.c:1281
+#: read-cache.c:1315
#, c-format
msgid ""
"index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -1239,7 +2423,7 @@ msgstr ""
"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: read-cache.c:1291
+#: read-cache.c:1325
#, c-format
msgid ""
"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -1249,23 +2433,22 @@ msgstr ""
"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
"Ще се ползва версия %i"
-#: refs.c:543 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:883 builtin/merge.c:985
-#: builtin/merge.c:995
+#: refs.c:576 builtin/merge.c:840
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: refs/files-backend.c:2243
+#: refs/files-backend.c:2481
#, c-format
msgid "could not delete reference %s: %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
-#: refs/files-backend.c:2246
+#: refs/files-backend.c:2484
#, c-format
msgid "could not delete references: %s"
msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
-#: refs/files-backend.c:2255
+#: refs/files-backend.c:2493
#, c-format
msgid "could not remove reference %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
@@ -1394,12 +2577,12 @@ msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%
msgid "ignoring broken ref %s"
msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
-#: ref-filter.c:1651
+#: ref-filter.c:1633
#, c-format
msgid "format: %%(end) atom missing"
msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
-#: ref-filter.c:1705
+#: ref-filter.c:1687
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "неправилно име на обект „%s“"
@@ -1423,76 +2606,76 @@ msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
msgid "Internal error"
msgstr "Вътрешна грешка"
-#: remote.c:1678 remote.c:1721
+#: remote.c:1677 remote.c:1720
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
-#: remote.c:1687
+#: remote.c:1686
#, c-format
msgid "no such branch: '%s'"
msgstr "няма клон на име „%s“"
-#: remote.c:1690
+#: remote.c:1689
#, c-format
msgid "no upstream configured for branch '%s'"
msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
-#: remote.c:1696
+#: remote.c:1695
#, c-format
msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
-#: remote.c:1711
+#: remote.c:1710
#, c-format
msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
msgstr ""
"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
"хранилището „%s“"
-#: remote.c:1726
+#: remote.c:1725
#, c-format
msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
-#: remote.c:1737
+#: remote.c:1736
#, c-format
msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
-#: remote.c:1750
+#: remote.c:1749
msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
-#: remote.c:1772
+#: remote.c:1771
msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
-#: remote.c:2074
+#: remote.c:2073
#, c-format
msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
-#: remote.c:2078
+#: remote.c:2077
msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
-#: remote.c:2081
+#: remote.c:2080
#, c-format
msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
-#: remote.c:2085
+#: remote.c:2084
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
-#: remote.c:2091
+#: remote.c:2090
msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
-#: remote.c:2094
+#: remote.c:2093
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural ""
@@ -1502,11 +2685,11 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
-#: remote.c:2102
+#: remote.c:2101
msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
-#: remote.c:2105
+#: remote.c:2104
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -1521,41 +2704,41 @@ msgstr[1] ""
"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
-#: remote.c:2115
+#: remote.c:2114
msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
-#: revision.c:2142
+#: revision.c:2158
msgid "your current branch appears to be broken"
msgstr "Текущият клон е повреден"
-#: revision.c:2145
+#: revision.c:2161
#, c-format
msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
-#: revision.c:2339
+#: revision.c:2355
msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
-#: run-command.c:92
+#: run-command.c:106
msgid "open /dev/null failed"
msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
-#: run-command.c:94
+#: run-command.c:108
#, c-format
msgid "dup2(%d,%d) failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
-#: send-pack.c:295
+#: send-pack.c:297
msgid "failed to sign the push certificate"
msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
-#: send-pack.c:404
+#: send-pack.c:410
msgid "the receiving end does not support --signed push"
msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
-#: send-pack.c:406
+#: send-pack.c:412
msgid ""
"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
"signed push"
@@ -1563,12 +2746,23 @@ msgstr ""
"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
"използва сертификат"
-#: send-pack.c:418
+#: send-pack.c:424
msgid "the receiving end does not support --atomic push"
msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
-# FIXME git add <path…> for consistence
-#: sequencer.c:174
+#: send-pack.c:429
+msgid "the receiving end does not support push options"
+msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
+
+#: sequencer.c:171
+msgid "revert"
+msgstr "отмяна"
+
+#: sequencer.c:171
+msgid "cherry-pick"
+msgstr "отбиране"
+
+#: sequencer.c:228
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -1576,7 +2770,7 @@ msgstr ""
"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
-#: sequencer.c:177
+#: sequencer.c:231
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -1586,235 +2780,300 @@ msgstr ""
"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
"подайте резултата с командата „git commit'“."
+#: sequencer.c:244 sequencer.c:1209
+#, c-format
+msgid "could not lock '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се заключи"
+
+#: sequencer.c:247 sequencer.c:1125 sequencer.c:1214
+#, c-format
+msgid "could not write to '%s'"
+msgstr "в „%s“ не може да се пише"
+
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: sequencer.c:190 sequencer.c:833 sequencer.c:912
+#: sequencer.c:251
#, c-format
-msgid "Could not write to %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
+msgid "could not write eol to '%s'"
+msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
+
+#: sequencer.c:255 sequencer.c:1130 sequencer.c:1216
+#, c-format
+msgid "failed to finalize '%s'."
+msgstr "„%s“ не може да се завърши."
-#: sequencer.c:193
+#: sequencer.c:279 builtin/am.c:259 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1032
#, c-format
-msgid "Error wrapping up %s"
-msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
+msgid "could not read '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: sequencer.c:208
-msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
-msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
+#: sequencer.c:305
+#, c-format
+msgid "your local changes would be overwritten by %s."
+msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
-#: sequencer.c:210
-msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
-msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
+#: sequencer.c:309
+msgid "commit your changes or stash them to proceed."
+msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
-#: sequencer.c:213
-msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
-msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
+#: sequencer.c:324
+#, c-format
+msgid "%s: fast-forward"
+msgstr "%s: тривиално сливане"
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
-#: sequencer.c:300
+#: sequencer.c:399
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
-#: sequencer.c:318
-msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
-msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
+#: sequencer.c:418
+msgid "could not resolve HEAD commit\n"
+msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
+
+#: sequencer.c:438
+msgid "unable to update cache tree\n"
+msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
-#: sequencer.c:338
-msgid "Unable to update cache tree\n"
-msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
+#: sequencer.c:483
+#, c-format
+msgid ""
+"you have staged changes in your working tree\n"
+"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
+"\n"
+" git commit --amend %s\n"
+"\n"
+"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
+"\n"
+" git commit %s\n"
+"\n"
+"In both cases, once you're done, continue with:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+msgstr ""
+"в това работно дърво има скатани промени.\n"
+"Ако искате да ги слеете с предишното подаване, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git commit --amend %s\n"
+"\n"
+"Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git commit %s\n"
+"\n"
+"И в двата случая продължавате след това с командата:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
-#: sequencer.c:390
+#: sequencer.c:567
#, c-format
-msgid "Could not parse commit %s\n"
-msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
+msgid "could not parse commit %s\n"
+msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:395
+#: sequencer.c:572
#, c-format
-msgid "Could not parse parent commit %s\n"
-msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
+msgid "could not parse parent commit %s\n"
+msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
-#: sequencer.c:460
-msgid "Your index file is unmerged."
-msgstr "Индексът не е слят."
+#: sequencer.c:656
+msgid "your index file is unmerged."
+msgstr "индексът не е слят."
-#: sequencer.c:479
+#: sequencer.c:675
#, c-format
-msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
-msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
+msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
+msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
-#: sequencer.c:487
+#: sequencer.c:683
#, c-format
-msgid "Commit %s does not have parent %d"
-msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
+msgid "commit %s does not have parent %d"
+msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
-#: sequencer.c:491
+#: sequencer.c:687
#, c-format
-msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
-msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
+msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
+msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
-#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
-#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
-#: sequencer.c:504
+#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
+#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
+#: sequencer.c:700
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
-#: sequencer.c:508
+#: sequencer.c:705
#, c-format
-msgid "Cannot get commit message for %s"
-msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
+msgid "cannot get commit message for %s"
+msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
-#: sequencer.c:594
+#: sequencer.c:797
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
-#: sequencer.c:595
+#: sequencer.c:798
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
-#: sequencer.c:630
+#: sequencer.c:833
msgid "empty commit set passed"
msgstr "зададено е празно множество от подавания"
-#: sequencer.c:638
+#: sequencer.c:843
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
-#: sequencer.c:642
+#: sequencer.c:850
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
-#: sequencer.c:702
+#: sequencer.c:944
#, c-format
-msgid "Cannot %s during a %s"
-msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
+msgid "invalid line %d: %.*s"
+msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
-#: sequencer.c:724
-#, c-format
-msgid "Could not parse line %d."
-msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
-
-#: sequencer.c:729
-msgid "No commits parsed."
-msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
+#: sequencer.c:950
+msgid "no commits parsed."
+msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
-# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
-#: sequencer.c:741
+#: sequencer.c:966
#, c-format
-msgid "Could not open %s"
-msgstr "„%s“ не може да се прочете."
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "от „%s“ не може да се чете."
-#: sequencer.c:745
+#: sequencer.c:972
#, c-format
-msgid "Could not read %s."
-msgstr "„%s“ не може да се отвори."
+msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
+msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
-#: sequencer.c:752
-#, c-format
-msgid "Unusable instruction sheet: %s"
-msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
+#: sequencer.c:983
+msgid "cannot cherry-pick during a revert."
+msgstr ""
+"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
+
+#: sequencer.c:985
+msgid "cannot revert during a cherry-pick."
+msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
-#: sequencer.c:782
+#: sequencer.c:1028
#, c-format
-msgid "Invalid key: %s"
-msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
+msgid "invalid key: %s"
+msgstr "неправилен ключ: „%s“"
-#: sequencer.c:785 builtin/pull.c:50 builtin/pull.c:52
+#: sequencer.c:1031
#, c-format
-msgid "Invalid value for %s: %s"
-msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
+msgid "invalid value for %s: %s"
+msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
-#: sequencer.c:795
+#: sequencer.c:1063
#, c-format
-msgid "Malformed options sheet: %s"
-msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
+msgid "malformed options sheet: '%s'"
+msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
-#: sequencer.c:814
+#: sequencer.c:1101
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr ""
"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:815
+#: sequencer.c:1102
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
-#: sequencer.c:819
+#: sequencer.c:1106
#, c-format
-msgid "Could not create sequencer directory %s"
-msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
+msgid "could not create sequencer directory '%s'"
+msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
-#: sequencer.c:835 sequencer.c:916
-#, c-format
-msgid "Error wrapping up %s."
-msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
+#: sequencer.c:1120
+msgid "could not lock HEAD"
+msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
-#: sequencer.c:854 sequencer.c:986
+#: sequencer.c:1151 sequencer.c:1289
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr ""
"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
-#: sequencer.c:856
+#: sequencer.c:1153
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
-#: sequencer.c:858
+#: sequencer.c:1155 sequencer.c:1189
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr ""
"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
"предстои да бъде създаден"
-#: sequencer.c:878 builtin/fetch.c:610 builtin/fetch.c:851
+#: sequencer.c:1175 builtin/grep.c:578
#, c-format
-msgid "cannot open %s"
+msgid "cannot open '%s'"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-#: sequencer.c:880
+#: sequencer.c:1177
#, c-format
-msgid "cannot read %s: %s"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
+msgid "cannot read '%s': %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
-#: sequencer.c:881
+#: sequencer.c:1178
msgid "unexpected end of file"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: sequencer.c:887
+#: sequencer.c:1184
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr ""
"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
"повреден"
-#: sequencer.c:909
-#, c-format
-msgid "Could not format %s."
-msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
-
-#: sequencer.c:1054
+#: sequencer.c:1354
#, c-format
msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
-#: sequencer.c:1057
+#: sequencer.c:1358
#, c-format
msgid "%s: bad revision"
msgstr "%s: неправилна версия"
-#: sequencer.c:1091
-msgid "Can't revert as initial commit"
-msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
+#: sequencer.c:1391
+msgid "can't revert as initial commit"
+msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
-#: sequencer.c:1092
-msgid "Can't cherry-pick into empty head"
-msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
+#: setup.c:160
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: no such path in the working tree.\n"
+"Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
+msgstr ""
+"%s: в това работно дърво няма такъв път.\n"
+"За да указвате пътища, които локално не съществуват, използвайте:\n"
+"\n"
+" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
-#: setup.c:248
+#: setup.c:173
#, c-format
-msgid "failed to read %s"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
+msgid ""
+"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
+"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
+"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
+msgstr ""
+"нееднозначен аргумент „%s: непозната версия или пътят не е част от работното "
+"дърво.\n"
+"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
+"\n"
+" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
+
+#: setup.c:223
+#, c-format
+msgid ""
+"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
+"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
+"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
+msgstr ""
+"нееднозначен аргумент „%s: както версия, така и път.\n"
+"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
+"\n"
+" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
#: setup.c:468
#, c-format
@@ -1825,26 +3084,101 @@ msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %
msgid "unknown repository extensions found:"
msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
-#: sha1_file.c:1080
+#: setup.c:762
+#, c-format
+msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
+msgstr ""
+"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
+"git: %s"
+
+#: setup.c:764 setup.c:915 builtin/index-pack.c:1641
+msgid "Cannot come back to cwd"
+msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
+
+#: setup.c:845
+msgid "Unable to read current working directory"
+msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
+
+#: setup.c:920
+#, c-format
+msgid ""
+"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
+"Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
+msgstr ""
+"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории (до точката на "
+"монтиране „%s“), не е хранилище на git.\n"
+"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
+"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
+
+#: setup.c:927
+#, c-format
+msgid "Cannot change to '%s/..'"
+msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
+
+#: setup.c:989
+#, c-format
+msgid ""
+"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
+"The owner of files must always have read and write permissions."
+msgstr ""
+"Зададеният в „core.sharedRepository“ режим за достъп до файлове е неправилен "
+"(0%.3o).\n"
+"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
+
+#: sha1_file.c:473
+#, c-format
+msgid "path '%s' does not exist"
+msgstr "пътят „%s“ не съществува."
+
+#: sha1_file.c:499
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
+msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
+
+#: sha1_file.c:505
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
+msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
+
+#: sha1_file.c:511
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' is shallow"
+msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
+
+#: sha1_file.c:519
+#, c-format
+msgid "reference repository '%s' is grafted"
+msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
+
+#: sha1_file.c:1159
msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
msgstr ""
"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
-#: sha1_file.c:2458
+#: sha1_file.c:2592
#, c-format
msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
msgstr ""
"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
"индексът да е повреден)"
-#: sha1_file.c:2462
+#: sha1_file.c:2596
#, c-format
msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
msgstr ""
"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
"да е отрязан)"
-#: sha1_name.c:462
+#: sha1_name.c:407
+#, c-format
+msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
+msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
+
+#: sha1_name.c:418
+msgid "The candidates are:"
+msgstr "Възможностите са:"
+
+#: sha1_name.c:578
msgid ""
"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -1858,12 +3192,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
-"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
+"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
"\n"
" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
"\n"
"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
-"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
+"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
"да\n"
"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
"„git config advice.objectNameWarning false“"
@@ -1871,7 +3205,7 @@ msgstr ""
#: submodule.c:64 submodule.c:98
msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
msgstr ""
-"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
+"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
"коригирайте конфликтите"
#: submodule.c:68 submodule.c:102
@@ -1893,79 +3227,143 @@ msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не мож
msgid "staging updated .gitmodules failed"
msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
-#: submodule.c:177
+#: submodule.c:158
msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
-#: submodule-config.c:355
+#: submodule-config.c:358
#, c-format
msgid "invalid value for %s"
msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
-#: trailer.c:237
+#: trailer.c:238
#, c-format
msgid "running trailer command '%s' failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
-#: trailer.c:492 trailer.c:496 trailer.c:500 trailer.c:554 trailer.c:558
-#: trailer.c:562
+#: trailer.c:471 trailer.c:475 trailer.c:479 trailer.c:533 trailer.c:537
+#: trailer.c:541
#, c-format
msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
-#: trailer.c:544 trailer.c:549 builtin/remote.c:289
+#: trailer.c:523 trailer.c:528 builtin/remote.c:289
#, c-format
msgid "more than one %s"
msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
-#: trailer.c:582
+#: trailer.c:672
#, c-format
msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
-#: trailer.c:702
+#: trailer.c:695
#, c-format
msgid "could not read input file '%s'"
msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: trailer.c:705
+#: trailer.c:698
msgid "could not read from stdin"
msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
-#: trailer.c:857 builtin/am.c:42
+#: trailer.c:929 builtin/am.c:44
#, c-format
msgid "could not stat %s"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
-#: trailer.c:859
+#: trailer.c:931
#, c-format
msgid "file %s is not a regular file"
msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
-#: trailer.c:861
+#: trailer.c:933
#, c-format
msgid "file %s is not writable by user"
msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
-#: trailer.c:873
+#: trailer.c:945
msgid "could not open temporary file"
msgstr "временният файл не може да се отвори"
-#: trailer.c:912
+#: trailer.c:983
#, c-format
msgid "could not rename temporary file to %s"
msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
-#: transport-helper.c:1041
+#: transport.c:62
+#, c-format
+msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
+msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
+
+#: transport.c:151
+#, c-format
+msgid "transport: invalid depth option '%s'"
+msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
+
+#: transport.c:817
+#, c-format
+msgid ""
+"The following submodule paths contain changes that can\n"
+"not be found on any remote:\n"
+msgstr ""
+"Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
+"които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
+
+#: transport.c:821
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Please try\n"
+"\n"
+"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
+"\n"
+"or cd to the path and use\n"
+"\n"
+"\tgit push\n"
+"\n"
+"to push them to a remote.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Пробвайте да ги изтласкате чрез командата:\n"
+"\n"
+" git push --recurse-submodules=on-demand\n"
+"\n"
+"или отидете в съответната директория и изпълнете:\n"
+"\n"
+" git push\n"
+"\n"
+
+#: transport.c:829
+msgid "Aborting."
+msgstr "Преустановяване на действието."
+
+#: transport-helper.c:1075
#, c-format
msgid "Could not read ref %s"
msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
+#: tree-walk.c:31
+msgid "too-short tree object"
+msgstr "прекалено кратък обект-дърво"
+
+#: tree-walk.c:37
+msgid "malformed mode in tree entry"
+msgstr "неправилни права за достъп в запис в дърво"
+
+#: tree-walk.c:41
+msgid "empty filename in tree entry"
+msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
+
+#: tree-walk.c:113
+msgid "too-short tree file"
+msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
+
#: unpack-trees.c:64
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
-"%%sPlease commit your changes or stash them before you can switch branches."
+"%%sPlease commit your changes or stash them before you switch branches."
msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
@@ -1983,7 +3381,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
-"%%sPlease commit your changes or stash them before you can merge."
+"%%sPlease commit your changes or stash them before you merge."
msgstr ""
"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
@@ -2001,7 +3399,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
-"%%sPlease commit your changes or stash them before you can %s."
+"%%sPlease commit your changes or stash them before you %s."
msgstr ""
"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
@@ -2028,7 +3426,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
+"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
msgstr ""
"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
@@ -2046,7 +3444,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can merge."
+"%%sPlease move or remove them before you merge."
msgstr ""
"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
@@ -2064,7 +3462,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can %s."
+"%%sPlease move or remove them before you %s."
msgstr ""
"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
@@ -2083,7 +3481,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by "
"checkout:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
+"%%sPlease move or remove them before you switch branches."
msgstr ""
"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
@@ -2102,7 +3500,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can merge."
+"%%sPlease move or remove them before you merge."
msgstr ""
"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
@@ -2120,7 +3518,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
-"%%sPlease move or remove them before you can %s."
+"%%sPlease move or remove them before you %s."
msgstr ""
"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
@@ -2137,7 +3535,7 @@ msgstr ""
#: unpack-trees.c:121
#, c-format
msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
-msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
+msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
#: unpack-trees.c:124
#, c-format
@@ -2152,7 +3550,7 @@ msgstr ""
#: unpack-trees.c:126
#, c-format
msgid ""
-"The following Working tree files would be overwritten by sparse checkout "
+"The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
"update:\n"
"%s"
msgstr ""
@@ -2163,7 +3561,7 @@ msgstr ""
#: unpack-trees.c:128
#, c-format
msgid ""
-"The following Working tree files would be removed by sparse checkout "
+"The following working tree files would be removed by sparse checkout "
"update:\n"
"%s"
msgstr ""
@@ -2209,206 +3607,196 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
msgid "invalid '..' path segment"
msgstr "неправилна част от пътя „..“"
-#: wrapper.c:222 wrapper.c:381
+#: worktree.c:282
+#, c-format
+msgid "failed to read '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
+
+#: wrapper.c:222 wrapper.c:392
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading and writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
-#: wrapper.c:224 wrapper.c:383 builtin/am.c:779
+#: wrapper.c:224 wrapper.c:394 builtin/am.c:766
#, c-format
msgid "could not open '%s' for writing"
msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-#: wrapper.c:226 wrapper.c:385 builtin/am.c:323 builtin/am.c:772
-#: builtin/am.c:860 builtin/commit.c:1711 builtin/merge.c:1086
-#: builtin/pull.c:407
+#: wrapper.c:226 wrapper.c:396 builtin/am.c:320 builtin/am.c:759
+#: builtin/am.c:847 builtin/commit.c:1705 builtin/merge.c:1029
+#: builtin/pull.c:341
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
-#: wrapper.c:594 wrapper.c:615
+#: wrapper.c:605 wrapper.c:626
#, c-format
msgid "unable to access '%s'"
msgstr "няма достъп до „%s“"
-#: wrapper.c:623
+#: wrapper.c:634
msgid "unable to get current working directory"
msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
-#: wrapper.c:650
-#, c-format
-msgid "could not open %s for writing"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
-
# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
-#: wrapper.c:661 builtin/am.c:410
+#: wrapper.c:658
#, c-format
msgid "could not write to %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: wrapper.c:667
+#: wrapper.c:660
#, c-format
msgid "could not close %s"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: wt-status.c:150
+#: wt-status.c:151
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Неслети пътища:"
-#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
+#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
+#: wt-status.c:180 wt-status.c:207
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
-#: wt-status.c:183
+#: wt-status.c:184
msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
+#: wt-status.c:186 wt-status.c:190
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
"конфликта)"
-#: wt-status.c:187
+#: wt-status.c:188
msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
msgstr ""
" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
-#: wt-status.c:198 wt-status.c:881
+#: wt-status.c:199 wt-status.c:945
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
-#: wt-status.c:216 wt-status.c:890
+#: wt-status.c:217 wt-status.c:954
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
-#: wt-status.c:220
+#: wt-status.c:221
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:222
+#: wt-status.c:223
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
-#: wt-status.c:223
+#: wt-status.c:224
msgid ""
" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr ""
" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
"работното дърво)"
-#: wt-status.c:225
+#: wt-status.c:226
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr ""
" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
"подмодулите)"
-#: wt-status.c:237
+#: wt-status.c:238
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr ""
" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
-#: wt-status.c:252
+#: wt-status.c:253
msgid "both deleted:"
msgstr "изтрити в двата случая:"
-#: wt-status.c:254
+#: wt-status.c:255
msgid "added by us:"
msgstr "добавени от вас:"
-#: wt-status.c:256
+#: wt-status.c:257
msgid "deleted by them:"
msgstr "изтрити от тях:"
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:259
msgid "added by them:"
msgstr "добавени от тях:"
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:261
msgid "deleted by us:"
msgstr "изтрити от вас:"
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:263
msgid "both added:"
msgstr "добавени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:265
msgid "both modified:"
msgstr "променени и в двата случая:"
-#: wt-status.c:266
-#, c-format
-msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
-msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
-
-#: wt-status.c:274
+#: wt-status.c:275
msgid "new file:"
msgstr "нов файл:"
-#: wt-status.c:276
+#: wt-status.c:277
msgid "copied:"
msgstr "копиран:"
-#: wt-status.c:278
+#: wt-status.c:279
msgid "deleted:"
msgstr "изтрит:"
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:281
msgid "modified:"
msgstr "променен:"
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:283
msgid "renamed:"
msgstr "преименуван:"
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:285
msgid "typechange:"
msgstr "смяна на вида:"
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:287
msgid "unknown:"
msgstr "непозната промяна:"
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:289
msgid "unmerged:"
msgstr "неслят:"
-#: wt-status.c:370
+#: wt-status.c:371
msgid "new commits, "
msgstr "нови подавания, "
-#: wt-status.c:372
+#: wt-status.c:373
msgid "modified content, "
msgstr "променено съдържание, "
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:375
msgid "untracked content, "
msgstr "неследено съдържание, "
-#: wt-status.c:391
-#, c-format
-msgid "bug: unhandled diff status %c"
-msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
-
-#: wt-status.c:755
+#: wt-status.c:818
msgid "Submodules changed but not updated:"
msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
-#: wt-status.c:757
+#: wt-status.c:820
msgid "Submodule changes to be committed:"
msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
-#: wt-status.c:838
+#: wt-status.c:901
msgid ""
"Do not touch the line above.\n"
"Everything below will be removed."
@@ -2416,229 +3804,233 @@ msgstr ""
"Не променяйте горния ред.\n"
"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
-#: wt-status.c:949
+#: wt-status.c:1013
msgid "You have unmerged paths."
msgstr "Някои пътища не са слети."
-#: wt-status.c:952
+#: wt-status.c:1016
msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
-#: wt-status.c:956
+#: wt-status.c:1018
+msgid " (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
+msgstr " (използвайте „git merge --abort“, за да преустановите сливането)"
+
+#: wt-status.c:1023
msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
-#: wt-status.c:959
+#: wt-status.c:1026
msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
-#: wt-status.c:969
+#: wt-status.c:1036
msgid "You are in the middle of an am session."
msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
-#: wt-status.c:972
+#: wt-status.c:1039
msgid "The current patch is empty."
msgstr "Текущата кръпка е празна."
-#: wt-status.c:976
+#: wt-status.c:1043
msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
-#: wt-status.c:978
+#: wt-status.c:1045
msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:980
+#: wt-status.c:1047
msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1105
+#: wt-status.c:1172
msgid "No commands done."
msgstr "Не са изпълнени команди."
-#: wt-status.c:1108
+#: wt-status.c:1175
#, c-format
msgid "Last command done (%d command done):"
msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
-#: wt-status.c:1119
+#: wt-status.c:1186
#, c-format
msgid " (see more in file %s)"
msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
-#: wt-status.c:1124
+#: wt-status.c:1191
msgid "No commands remaining."
msgstr "Не остават повече команди."
-#: wt-status.c:1127
+#: wt-status.c:1194
#, c-format
msgid "Next command to do (%d remaining command):"
msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
-#: wt-status.c:1135
+#: wt-status.c:1202
msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
-#: wt-status.c:1148
+#: wt-status.c:1215
#, c-format
msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1153
+#: wt-status.c:1220
msgid "You are currently rebasing."
msgstr "В момента пребазирате."
-#: wt-status.c:1167
+#: wt-status.c:1234
msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1169
+#: wt-status.c:1236
msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
-#: wt-status.c:1171
+#: wt-status.c:1238
msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
-#: wt-status.c:1177
+#: wt-status.c:1244
msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
-#: wt-status.c:1181
+#: wt-status.c:1248
#, c-format
msgid ""
"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1186
+#: wt-status.c:1253
msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1189
+#: wt-status.c:1256
msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
msgstr ""
" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
"continue“)"
-#: wt-status.c:1193
+#: wt-status.c:1260
#, c-format
msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
msgstr ""
"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
-#: wt-status.c:1198
+#: wt-status.c:1265
msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
-#: wt-status.c:1201
+#: wt-status.c:1268
msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
msgstr ""
" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
-#: wt-status.c:1203
+#: wt-status.c:1270
msgid ""
" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
msgstr ""
" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
-#: wt-status.c:1213
+#: wt-status.c:1280
#, c-format
msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
-#: wt-status.c:1218
+#: wt-status.c:1285
msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1221
+#: wt-status.c:1288
msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
msgstr ""
" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-#: wt-status.c:1223
+#: wt-status.c:1290
msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
"отбиране)"
-#: wt-status.c:1232
+#: wt-status.c:1299
#, c-format
msgid "You are currently reverting commit %s."
msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
-#: wt-status.c:1237
+#: wt-status.c:1304
msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1240
+#: wt-status.c:1307
msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
-#: wt-status.c:1242
+#: wt-status.c:1309
msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
msgstr ""
" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
"подаване)"
-#: wt-status.c:1253
+#: wt-status.c:1320
#, c-format
msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
-#: wt-status.c:1257
+#: wt-status.c:1324
msgid "You are currently bisecting."
msgstr "В момента търсите двоично."
-#: wt-status.c:1260
+#: wt-status.c:1327
msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
msgstr ""
" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
"състояние и клон)"
-#: wt-status.c:1460
+#: wt-status.c:1524
msgid "On branch "
msgstr "На клон "
-#: wt-status.c:1466
+#: wt-status.c:1530
msgid "interactive rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1468
+#: wt-status.c:1532
msgid "rebase in progress; onto "
msgstr "извършвате пребазиране върху "
-#: wt-status.c:1473
+#: wt-status.c:1537
msgid "HEAD detached at "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
-#: wt-status.c:1475
+#: wt-status.c:1539
msgid "HEAD detached from "
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
-#: wt-status.c:1478
+#: wt-status.c:1542
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: wt-status.c:1496
+#: wt-status.c:1560
msgid "Initial commit"
msgstr "Първоначално подаване"
-#: wt-status.c:1510
+#: wt-status.c:1574
msgid "Untracked files"
msgstr "Неследени файлове"
-#: wt-status.c:1512
+#: wt-status.c:1576
msgid "Ignored files"
msgstr "Игнорирани файлове"
-#: wt-status.c:1516
+#: wt-status.c:1580
#, c-format
msgid ""
"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -2650,32 +4042,32 @@ msgstr ""
"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
"За повече подробности погледнете „git status help“."
-#: wt-status.c:1522
+#: wt-status.c:1586
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
-#: wt-status.c:1524
+#: wt-status.c:1588
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
-#: wt-status.c:1530
+#: wt-status.c:1594
msgid "No changes"
msgstr "Няма промени"
-#: wt-status.c:1535
+#: wt-status.c:1599
#, c-format
msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
"„git commit -a“)\n"
-#: wt-status.c:1538
+#: wt-status.c:1602
#, c-format
msgid "no changes added to commit\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
-#: wt-status.c:1541
+#: wt-status.c:1605
#, c-format
msgid ""
"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -2684,56 +4076,71 @@ msgstr ""
"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1544
+#: wt-status.c:1608
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
-#: wt-status.c:1547
+#: wt-status.c:1611
#, c-format
msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
-#: wt-status.c:1550 wt-status.c:1555
+#: wt-status.c:1614 wt-status.c:1619
#, c-format
msgid "nothing to commit\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
-#: wt-status.c:1553
+#: wt-status.c:1617
#, c-format
msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
msgstr ""
"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
"неследените файлове)\n"
-#: wt-status.c:1557
+#: wt-status.c:1621
#, c-format
-msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
+msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
-#: wt-status.c:1664
+#: wt-status.c:1728
msgid "Initial commit on "
msgstr "Първоначално подаване на клон"
-#: wt-status.c:1668
+#: wt-status.c:1732
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (извън клон)"
-#: wt-status.c:1697
+#: wt-status.c:1761
msgid "gone"
msgstr "изтрит"
-#: wt-status.c:1699 wt-status.c:1707
+#: wt-status.c:1763 wt-status.c:1771
msgid "behind "
msgstr "назад с "
-#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1705
+#: wt-status.c:1766 wt-status.c:1769
msgid "ahead "
msgstr "напред с "
-#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:415
+#. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
+#: wt-status.c:2270
+#, c-format
+msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
+msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
+
+#: wt-status.c:2276
+msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
+msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
+
+#: wt-status.c:2278
+#, c-format
+msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
+msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
+
+#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:414
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -2742,265 +4149,264 @@ msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
-#: builtin/add.c:65
+#: builtin/add.c:80
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
-#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:280
+#: builtin/add.c:85 builtin/commit.c:291
msgid "updating files failed"
msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
-#: builtin/add.c:80
+#: builtin/add.c:95
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "изтриване на „%s“\n"
-#: builtin/add.c:134
+#: builtin/add.c:149
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
-#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:811
+#: builtin/add.c:209 builtin/rev-parse.c:840
msgid "Could not read the index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/add.c:205
+#: builtin/add.c:220
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
-#: builtin/add.c:209
+#: builtin/add.c:224
msgid "Could not write patch"
msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
-#: builtin/add.c:212
+#: builtin/add.c:227
msgid "editing patch failed"
msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
-#: builtin/add.c:215
+#: builtin/add.c:230
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
-#: builtin/add.c:217
+#: builtin/add.c:232
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
-#: builtin/add.c:222
+#: builtin/add.c:237
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-#: builtin/add.c:232
+#: builtin/add.c:247
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr ""
"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
-#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:112 builtin/mv.c:111
-#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:197 builtin/push.c:511
-#: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
+#: builtin/add.c:266 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:115 builtin/mv.c:111
+#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:198 builtin/push.c:521
+#: builtin/remote.c:1326 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
msgid "dry run"
-msgstr "пробно изпълнeние"
+msgstr "пробно изпълнение"
-#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4563 builtin/check-ignore.c:19
-#: builtin/commit.c:1333 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:557
-#: builtin/log.c:1826 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
-msgid "be verbose"
-msgstr "повече подробности"
-
-#: builtin/add.c:252
+#: builtin/add.c:269
msgid "interactive picking"
msgstr "интерактивно отбиране на промени"
-#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1154 builtin/reset.c:286
+#: builtin/add.c:270 builtin/checkout.c:1156 builtin/reset.c:286
msgid "select hunks interactively"
msgstr "интерактивен избор на парчета код"
-#: builtin/add.c:254
+#: builtin/add.c:271
msgid "edit current diff and apply"
msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
-#: builtin/add.c:255
+#: builtin/add.c:272
msgid "allow adding otherwise ignored files"
msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
-#: builtin/add.c:256
+#: builtin/add.c:273
msgid "update tracked files"
msgstr "обновяване на следените файлове"
-#: builtin/add.c:257
+#: builtin/add.c:274
msgid "record only the fact that the path will be added later"
msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
-#: builtin/add.c:258
+#: builtin/add.c:275
msgid "add changes from all tracked and untracked files"
msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
-#: builtin/add.c:261
+#: builtin/add.c:278
msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
msgstr ""
"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
"no-all“)"
-#: builtin/add.c:263
+#: builtin/add.c:280
msgid "don't add, only refresh the index"
msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
-#: builtin/add.c:264
+#: builtin/add.c:281
msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
msgstr ""
"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
-#: builtin/add.c:265
+#: builtin/add.c:282
msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
msgstr ""
"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
"игнорират"
-#: builtin/add.c:287
+#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:947
+msgid "(+/-)x"
+msgstr "(+/-)x"
+
+#: builtin/add.c:283 builtin/update-index.c:948
+msgid "override the executable bit of the listed files"
+msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
+
+#: builtin/add.c:305
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
-#: builtin/add.c:294
+#: builtin/add.c:312
msgid "adding files failed"
msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
-#: builtin/add.c:330
+#: builtin/add.c:348
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
-#: builtin/add.c:337
+#: builtin/add.c:355
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
-#: builtin/add.c:352
+#: builtin/add.c:359
+#, c-format
+msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
+msgstr "параметърът към „--chmod“ — „%s“ може да е или „-x“, или „+x“"
+
+#: builtin/add.c:374
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
-#: builtin/add.c:353
+#: builtin/add.c:375
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
-#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:914
-#: builtin/commit.c:339 builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
-#: builtin/submodule--helper.c:240
+#: builtin/add.c:380 builtin/check-ignore.c:172 builtin/checkout.c:279
+#: builtin/checkout.c:472 builtin/clean.c:914 builtin/commit.c:350
+#: builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
+#: builtin/submodule--helper.c:244
msgid "index file corrupt"
msgstr "файлът с индекса е повреден"
-#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4661 builtin/mv.c:283 builtin/rm.c:430
-msgid "Unable to write new index file"
-msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-
-#: builtin/am.c:256 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1089
-#, c-format
-msgid "could not read '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-
-#: builtin/am.c:430
+#: builtin/am.c:414
msgid "could not parse author script"
msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:507
+#: builtin/am.c:491
#, c-format
msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
-#: builtin/am.c:548 builtin/notes.c:300
+#: builtin/am.c:532
#, c-format
msgid "Malformed input line: '%s'."
msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/am.c:585 builtin/notes.c:315
+#: builtin/am.c:569
#, c-format
msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
-#: builtin/am.c:611
+#: builtin/am.c:595
msgid "fseek failed"
msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
-#: builtin/am.c:788
+#: builtin/am.c:775
#, c-format
msgid "could not parse patch '%s'"
msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
-#: builtin/am.c:853
+#: builtin/am.c:840
msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
msgstr ""
"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
-#: builtin/am.c:900
+#: builtin/am.c:887
msgid "invalid timestamp"
msgstr "неправилна стойност за време"
-#: builtin/am.c:903 builtin/am.c:911
+#: builtin/am.c:890 builtin/am.c:898
msgid "invalid Date line"
msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
-#: builtin/am.c:908
+#: builtin/am.c:895
msgid "invalid timezone offset"
msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
-#: builtin/am.c:995
+#: builtin/am.c:984
msgid "Patch format detection failed."
msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
-#: builtin/am.c:1000 builtin/clone.c:380
+#: builtin/am.c:989 builtin/clone.c:379
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/am.c:1004
+#: builtin/am.c:993
msgid "Failed to split patches."
msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
-#: builtin/am.c:1136 builtin/commit.c:365
+#: builtin/am.c:1125 builtin/commit.c:376
msgid "unable to write index file"
msgstr "индексът не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1187
+#: builtin/am.c:1176
#, c-format
msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
-#: builtin/am.c:1188
+#: builtin/am.c:1177
#, c-format
msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
-#: builtin/am.c:1189
+#: builtin/am.c:1178
#, c-format
msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
-#: builtin/am.c:1327
+#: builtin/am.c:1316
msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
-msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
+msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
-#: builtin/am.c:1401 builtin/log.c:1516
+#: builtin/am.c:1390 builtin/log.c:1550
#, c-format
msgid "invalid ident line: %s"
msgstr "грешна идентичност: %s"
-#: builtin/am.c:1428
+#: builtin/am.c:1417
#, c-format
msgid "unable to parse commit %s"
msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
-#: builtin/am.c:1630
+#: builtin/am.c:1610
msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
msgstr ""
"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
"сливане."
-#: builtin/am.c:1632
+#: builtin/am.c:1612
msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
-#: builtin/am.c:1651
+#: builtin/am.c:1631
msgid ""
"Did you hand edit your patch?\n"
"It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -3008,39 +4414,39 @@ msgstr ""
"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
-#: builtin/am.c:1657
+#: builtin/am.c:1637
msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
-#: builtin/am.c:1672
+#: builtin/am.c:1662
msgid "Failed to merge in the changes."
msgstr "Неуспешно сливане на промените."
-#: builtin/am.c:1696 builtin/merge.c:636
+#: builtin/am.c:1686 builtin/merge.c:628
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
-#: builtin/am.c:1703
+#: builtin/am.c:1693
msgid "applying to an empty history"
msgstr "прилагане върху празна история"
-#: builtin/am.c:1716 builtin/commit.c:1775 builtin/merge.c:841
-#: builtin/merge.c:866
+#: builtin/am.c:1706 builtin/commit.c:1769 builtin/merge.c:798
+#: builtin/merge.c:823
msgid "failed to write commit object"
msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
-#: builtin/am.c:1748 builtin/am.c:1752
+#: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1743
#, c-format
msgid "cannot resume: %s does not exist."
msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
-#: builtin/am.c:1768
+#: builtin/am.c:1759
msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
msgstr ""
"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
-#: builtin/am.c:1773
+#: builtin/am.c:1764
msgid "Commit Body is:"
msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
@@ -3048,38 +4454,38 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
#. in your translation. The program will only accept English
#. input at this point.
#.
-#: builtin/am.c:1783
+#: builtin/am.c:1774
msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
msgstr ""
"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
"на всичко:"
-#: builtin/am.c:1833
+#: builtin/am.c:1824
#, c-format
msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
msgstr ""
"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
-#: builtin/am.c:1868 builtin/am.c:1940
+#: builtin/am.c:1861 builtin/am.c:1933
#, c-format
msgid "Applying: %.*s"
msgstr "Прилагане: %.*s"
-#: builtin/am.c:1884
+#: builtin/am.c:1877
msgid "No changes -- Patch already applied."
msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
-#: builtin/am.c:1892
+#: builtin/am.c:1885
#, c-format
msgid "Patch failed at %s %.*s"
msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
-#: builtin/am.c:1898
+#: builtin/am.c:1891
#, c-format
msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
-#: builtin/am.c:1943
+#: builtin/am.c:1936
msgid ""
"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -3089,7 +4495,7 @@ msgstr ""
"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
-#: builtin/am.c:1950
+#: builtin/am.c:1943
msgid ""
"You still have unmerged paths in your index.\n"
"Did you forget to use 'git add'?"
@@ -3097,199 +4503,178 @@ msgstr ""
"Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
-#: builtin/am.c:2058 builtin/am.c:2062 builtin/am.c:2074 builtin/reset.c:308
+#: builtin/am.c:2051 builtin/am.c:2055 builtin/am.c:2067 builtin/reset.c:308
#: builtin/reset.c:316
#, c-format
msgid "Could not parse object '%s'."
msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
-#: builtin/am.c:2110
+#: builtin/am.c:2103
msgid "failed to clean index"
msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
-#: builtin/am.c:2144
+#: builtin/am.c:2137
msgid ""
"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
"Not rewinding to ORIG_HEAD"
msgstr ""
"Изглежда указателят „HEAD“ е променен и не сочи към същия обект както по "
"времето\n"
-"на последното неуспешно изпълнение на „git am“. Указателят се задава да сочи "
-"към\n"
+"на последното неуспешно изпълнение на „git am“. Указателят се задава да "
+"сочи към\n"
"„ORIG_HEAD“"
-#: builtin/am.c:2205
+#: builtin/am.c:2200
#, c-format
msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
-#: builtin/am.c:2238
-msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
-msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА]…"
+#: builtin/am.c:2233
+msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
+msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2234
msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2240
msgid "run interactively"
msgstr "интерактивна работа"
-#: builtin/am.c:2247
+#: builtin/am.c:2242
msgid "historical option -- no-op"
msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
-#: builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2244
msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
-#: builtin/am.c:2250 builtin/init-db.c:478 builtin/prune-packed.c:57
-#: builtin/repack.c:171
+#: builtin/am.c:2245 builtin/init-db.c:483 builtin/prune-packed.c:57
+#: builtin/repack.c:172
msgid "be quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/am.c:2252
+#: builtin/am.c:2247
msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
-#: builtin/am.c:2255
+#: builtin/am.c:2250
msgid "recode into utf8 (default)"
msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
-#: builtin/am.c:2257
+#: builtin/am.c:2252
msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2259
+#: builtin/am.c:2254
msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2261
+#: builtin/am.c:2256
msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
-#: builtin/am.c:2263
+#: builtin/am.c:2258
msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
msgstr ""
"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
-#: builtin/am.c:2266
+#: builtin/am.c:2261
msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
msgstr ""
"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
"от „am.keepcr“"
-#: builtin/am.c:2269
+#: builtin/am.c:2264
msgid "strip everything before a scissors line"
msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
-#: builtin/am.c:2270 builtin/apply.c:4546
-msgid "action"
-msgstr "действие"
-
-#: builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
-#: builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292
-#: builtin/am.c:2298
+#: builtin/am.c:2266 builtin/am.c:2269 builtin/am.c:2272 builtin/am.c:2275
+#: builtin/am.c:2278 builtin/am.c:2281 builtin/am.c:2284 builtin/am.c:2287
+#: builtin/am.c:2293
msgid "pass it through git-apply"
msgstr "прекарване през „git-apply“"
-#: builtin/am.c:2279 builtin/apply.c:4570
-msgid "root"
-msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-
-#: builtin/am.c:2282 builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4508
-#: builtin/apply.c:4511 builtin/clone.c:90 builtin/fetch.c:95
-#: builtin/pull.c:179 builtin/submodule--helper.c:277
-#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:485
-#: builtin/submodule--helper.c:488 builtin/submodule--helper.c:767
-#: builtin/submodule--helper.c:770
-msgid "path"
-msgstr "път"
-
-#: builtin/am.c:2288 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
-#: builtin/grep.c:706 builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:134 builtin/pull.c:193
-#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
+#: builtin/am.c:2283 builtin/fmt-merge-msg.c:662 builtin/fmt-merge-msg.c:665
+#: builtin/grep.c:707 builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:135 builtin/pull.c:194
+#: builtin/repack.c:181 builtin/repack.c:185 builtin/show-branch.c:644
#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
-#: parse-options.h:134 parse-options.h:244
+#: parse-options.h:134 parse-options.h:245
msgid "n"
msgstr "БРОЙ"
-#: builtin/am.c:2291 builtin/apply.c:4514
-msgid "num"
-msgstr "БРОЙ"
-
-#: builtin/am.c:2294 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
+#: builtin/am.c:2289 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
#: builtin/tag.c:372
msgid "format"
msgstr "ФОРМАТ"
-#: builtin/am.c:2295
+#: builtin/am.c:2290
msgid "format the patch(es) are in"
msgstr "формат на кръпките"
-#: builtin/am.c:2301
+#: builtin/am.c:2296
msgid "override error message when patch failure occurs"
msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
-#: builtin/am.c:2303
+#: builtin/am.c:2298
msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
-#: builtin/am.c:2306
+#: builtin/am.c:2301
msgid "synonyms for --continue"
msgstr "синоними на „--continue“"
-#: builtin/am.c:2309
+#: builtin/am.c:2304
msgid "skip the current patch"
msgstr "прескачане на текущата кръпка"
-#: builtin/am.c:2312
+#: builtin/am.c:2307
msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
msgstr ""
"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
"прилагането на кръпката."
-#: builtin/am.c:2316
+#: builtin/am.c:2311
msgid "lie about committer date"
msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
-#: builtin/am.c:2318
+#: builtin/am.c:2313
msgid "use current timestamp for author date"
msgstr "използване на текущото време като това за автор"
-#: builtin/am.c:2320 builtin/commit.c:1609 builtin/merge.c:228
-#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
+#: builtin/am.c:2315 builtin/commit.c:1605 builtin/merge.c:229
+#: builtin/pull.c:165 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
msgid "key-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
-#: builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2316
msgid "GPG-sign commits"
msgstr "подписване на подаванията с GPG"
-#: builtin/am.c:2324
+#: builtin/am.c:2319
msgid "(internal use for git-rebase)"
msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
-#: builtin/am.c:2339
+#: builtin/am.c:2334
msgid ""
"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
"it will be removed. Please do not use it anymore."
msgstr ""
"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
-"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
+"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
-#: builtin/am.c:2346
+#: builtin/am.c:2341
msgid "failed to read the index"
msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
-#: builtin/am.c:2361
+#: builtin/am.c:2356
#, c-format
msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
msgstr ""
"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
"файл „mbox“."
-#: builtin/am.c:2385
+#: builtin/am.c:2380
#, c-format
msgid ""
"Stray %s directory found.\n"
@@ -3298,512 +4683,14 @@ msgstr ""
"Открита е излишна директория „%s“.\n"
"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
-#: builtin/am.c:2391
+#: builtin/am.c:2386
msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
-#: builtin/apply.c:59
+#: builtin/apply.c:8
msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
-#: builtin/apply.c:111
-#, c-format
-msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
-msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:126
-#, c-format
-msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
-msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:818
-#, c-format
-msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
-msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
-
-#: builtin/apply.c:827
-#, c-format
-msgid "regexec returned %d for input: %s"
-msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
-
-#: builtin/apply.c:908
-#, c-format
-msgid "unable to find filename in patch at line %d"
-msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
-
-#: builtin/apply.c:937
-#, c-format
-msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
-msgstr ""
-"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
-"null“, а бе получен „%1$s“"
-
-#: builtin/apply.c:942
-#, c-format
-msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
-msgstr ""
-"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
-"неправилно име на нов файл"
-
-#: builtin/apply.c:943
-#, c-format
-msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
-msgstr ""
-"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
-"неправилно име на стар файл"
-
-#: builtin/apply.c:949
-#, c-format
-msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
-msgstr ""
-"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
-"null“"
-
-#: builtin/apply.c:1406
-#, c-format
-msgid "recount: unexpected line: %.*s"
-msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-
-#: builtin/apply.c:1463
-#, c-format
-msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
-msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-
-#: builtin/apply.c:1480
-#, c-format
-msgid ""
-"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
-"component (line %d)"
-msgid_plural ""
-"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
-"components (line %d)"
-msgstr[0] ""
-"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
-"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-msgstr[1] ""
-"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
-"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-
-#: builtin/apply.c:1646
-msgid "new file depends on old contents"
-msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
-
-#: builtin/apply.c:1648
-msgid "deleted file still has contents"
-msgstr "изтритият файл не е празен"
-
-#: builtin/apply.c:1674
-#, c-format
-msgid "corrupt patch at line %d"
-msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
-
-#: builtin/apply.c:1710
-#, c-format
-msgid "new file %s depends on old contents"
-msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
-
-#: builtin/apply.c:1712
-#, c-format
-msgid "deleted file %s still has contents"
-msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
-
-#: builtin/apply.c:1715
-#, c-format
-msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
-msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
-
-#: builtin/apply.c:1861
-#, c-format
-msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
-msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
-
-#: builtin/apply.c:1895
-#, c-format
-msgid "unrecognized binary patch at line %d"
-msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
-
-#: builtin/apply.c:2048
-#, c-format
-msgid "patch with only garbage at line %d"
-msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
-
-#: builtin/apply.c:2138
-#, c-format
-msgid "unable to read symlink %s"
-msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
-
-#: builtin/apply.c:2142
-#, c-format
-msgid "unable to open or read %s"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-
-#: builtin/apply.c:2775
-#, c-format
-msgid "invalid start of line: '%c'"
-msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
-
-#: builtin/apply.c:2894
-#, c-format
-msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
-msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
-msgstr[0] ""
-"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
-msgstr[1] ""
-"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
-
-#: builtin/apply.c:2906
-#, c-format
-msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
-msgstr ""
-"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
-
-#: builtin/apply.c:2912
-#, c-format
-msgid ""
-"while searching for:\n"
-"%.*s"
-msgstr ""
-"при търсене за:\n"
-"%.*s"
-
-#: builtin/apply.c:2932
-#, c-format
-msgid "missing binary patch data for '%s'"
-msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:3033
-#, c-format
-msgid "binary patch does not apply to '%s'"
-msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:3039
-#, c-format
-msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
-msgstr ""
-"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
-"„%s“, а бе получено: „%s“)"
-
-#: builtin/apply.c:3060
-#, c-format
-msgid "patch failed: %s:%ld"
-msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
-
-#: builtin/apply.c:3184
-#, c-format
-msgid "cannot checkout %s"
-msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
-
-#: builtin/apply.c:3229 builtin/apply.c:3240 builtin/apply.c:3285
-#, c-format
-msgid "read of %s failed"
-msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:3237
-#, c-format
-msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
-msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
-
-#: builtin/apply.c:3265 builtin/apply.c:3487
-#, c-format
-msgid "path %s has been renamed/deleted"
-msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
-
-#: builtin/apply.c:3346 builtin/apply.c:3501
-#, c-format
-msgid "%s: does not exist in index"
-msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
-
-#: builtin/apply.c:3350 builtin/apply.c:3493 builtin/apply.c:3515
-#, c-format
-msgid "%s: %s"
-msgstr "„%s“: %s"
-
-#: builtin/apply.c:3355 builtin/apply.c:3509
-#, c-format
-msgid "%s: does not match index"
-msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
-
-#: builtin/apply.c:3457
-msgid "removal patch leaves file contents"
-msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
-
-#: builtin/apply.c:3526
-#, c-format
-msgid "%s: wrong type"
-msgstr "„%s“: неправилен вид"
-
-#: builtin/apply.c:3528
-#, c-format
-msgid "%s has type %o, expected %o"
-msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
-
-#: builtin/apply.c:3687 builtin/apply.c:3689
-#, c-format
-msgid "invalid path '%s'"
-msgstr "неправилен път: „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:3744
-#, c-format
-msgid "%s: already exists in index"
-msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
-
-#: builtin/apply.c:3747
-#, c-format
-msgid "%s: already exists in working directory"
-msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
-
-#: builtin/apply.c:3767
-#, c-format
-msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
-msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
-
-#: builtin/apply.c:3772
-#, c-format
-msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
-msgstr ""
-"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:3792
-#, c-format
-msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
-msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
-
-#: builtin/apply.c:3796
-#, c-format
-msgid "%s: patch does not apply"
-msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
-
-#: builtin/apply.c:3810
-#, c-format
-msgid "Checking patch %s..."
-msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
-
-#: builtin/apply.c:3903 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
-#, c-format
-msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
-msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:4046
-#, c-format
-msgid "unable to remove %s from index"
-msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
-
-#: builtin/apply.c:4075
-#, c-format
-msgid "corrupt patch for submodule %s"
-msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:4079
-#, c-format
-msgid "unable to stat newly created file '%s'"
-msgstr ""
-"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:4084
-#, c-format
-msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
-msgstr ""
-"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:4087 builtin/apply.c:4195
-#, c-format
-msgid "unable to add cache entry for %s"
-msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:4120
-#, c-format
-msgid "closing file '%s'"
-msgstr "затваряне на файла „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:4169
-#, c-format
-msgid "unable to write file '%s' mode %o"
-msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
-
-#: builtin/apply.c:4256
-#, c-format
-msgid "Applied patch %s cleanly."
-msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-
-#: builtin/apply.c:4264
-msgid "internal error"
-msgstr "вътрешна грешка"
-
-#: builtin/apply.c:4267
-#, c-format
-msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
-msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
-msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
-msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
-
-#: builtin/apply.c:4277
-#, c-format
-msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
-msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
-
-#: builtin/apply.c:4285
-#, c-format
-msgid "cannot open %s: %s"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
-
-#: builtin/apply.c:4298
-#, c-format
-msgid "Hunk #%d applied cleanly."
-msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
-
-#: builtin/apply.c:4301
-#, c-format
-msgid "Rejected hunk #%d."
-msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
-
-#: builtin/apply.c:4387
-#, c-format
-msgid "Skipped patch '%s'."
-msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-
-#: builtin/apply.c:4395
-msgid "unrecognized input"
-msgstr "непознат вход"
-
-#: builtin/apply.c:4406
-msgid "unable to read index file"
-msgstr "индексът не може да бъде записан"
-
-#: builtin/apply.c:4509
-msgid "don't apply changes matching the given path"
-msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-
-#: builtin/apply.c:4512
-msgid "apply changes matching the given path"
-msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-
-#: builtin/apply.c:4515
-msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
-msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-
-#: builtin/apply.c:4518
-msgid "ignore additions made by the patch"
-msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-
-#: builtin/apply.c:4520
-msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
-msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-
-#: builtin/apply.c:4524
-msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
-msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-
-#: builtin/apply.c:4526
-msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
-msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-
-#: builtin/apply.c:4528
-msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
-msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-
-#: builtin/apply.c:4530
-msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
-msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
-
-#: builtin/apply.c:4532
-msgid "apply a patch without touching the working tree"
-msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
-
-#: builtin/apply.c:4534
-msgid "accept a patch that touches outside the working area"
-msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
-
-#: builtin/apply.c:4536
-msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
-msgstr ""
-"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
-"summary“"
-
-#: builtin/apply.c:4538
-msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
-msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
-
-#: builtin/apply.c:4540
-msgid "build a temporary index based on embedded index information"
-msgstr ""
-"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
-
-#: builtin/apply.c:4543 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:425
-msgid "paths are separated with NUL character"
-msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
-
-#: builtin/apply.c:4545
-msgid "ensure at least <n> lines of context match"
-msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
-
-#: builtin/apply.c:4547
-msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
-msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
-
-#: builtin/apply.c:4550 builtin/apply.c:4553
-msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
-msgstr ""
-"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
-
-#: builtin/apply.c:4556
-msgid "apply the patch in reverse"
-msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
-
-#: builtin/apply.c:4558
-msgid "don't expect at least one line of context"
-msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
-
-#: builtin/apply.c:4560
-msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
-msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
-
-#: builtin/apply.c:4562
-msgid "allow overlapping hunks"
-msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
-
-#: builtin/apply.c:4565
-msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
-msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
-
-#: builtin/apply.c:4568
-msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
-msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
-
-#: builtin/apply.c:4571
-msgid "prepend <root> to all filenames"
-msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
-
-#: builtin/apply.c:4593
-msgid "--3way outside a repository"
-msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
-
-#: builtin/apply.c:4601
-msgid "--index outside a repository"
-msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
-
-#: builtin/apply.c:4604
-msgid "--cached outside a repository"
-msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
-
-#: builtin/apply.c:4623
-#, c-format
-msgid "can't open patch '%s'"
-msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
-
-#: builtin/apply.c:4637
-#, c-format
-msgid "squelched %d whitespace error"
-msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
-msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
-msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
-
-#: builtin/apply.c:4643 builtin/apply.c:4653
-#, c-format
-msgid "%d line adds whitespace errors."
-msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
-msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
-msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
-
#: builtin/archive.c:17
#, c-format
msgid "could not create archive file '%s'"
@@ -3860,135 +4747,188 @@ msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕР
msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
-#: builtin/blame.c:1782
+#: builtin/blame.c:1781
msgid "Blaming lines"
msgstr "Анотирани редове"
-#: builtin/blame.c:2531
+#: builtin/blame.c:2577
msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
-# FIXME SHA-1 -> SHA1
-#: builtin/blame.c:2532
+#: builtin/blame.c:2578
msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
"е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2533
+#: builtin/blame.c:2579
msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
msgstr ""
"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2534
+#: builtin/blame.c:2580
msgid "Show work cost statistics"
msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
-#: builtin/blame.c:2535
+#: builtin/blame.c:2581
msgid "Force progress reporting"
msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
-#: builtin/blame.c:2536
+#: builtin/blame.c:2582
msgid "Show output score for blame entries"
msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
-#: builtin/blame.c:2537
+#: builtin/blame.c:2583
msgid "Show original filename (Default: auto)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
-#: builtin/blame.c:2538
+#: builtin/blame.c:2584
msgid "Show original linenumber (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2539
+#: builtin/blame.c:2585
msgid "Show in a format designed for machine consumption"
msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
-#: builtin/blame.c:2540
+#: builtin/blame.c:2586
msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
msgstr ""
"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
"ред"
-#: builtin/blame.c:2541
+#: builtin/blame.c:2587
msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
msgstr ""
"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2542
+#: builtin/blame.c:2588
msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2543
+#: builtin/blame.c:2589
msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2544
+#: builtin/blame.c:2590
msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
-#: builtin/blame.c:2545
+#: builtin/blame.c:2591
msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
msgstr ""
"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
"изключена)"
-#: builtin/blame.c:2546
+#: builtin/blame.c:2592
msgid "Ignore whitespace differences"
msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
-#: builtin/blame.c:2547
+#: builtin/blame.c:2599
+msgid "Use an experimental indent-based heuristic to improve diffs"
+msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика според отстъпа"
+
+#: builtin/blame.c:2600
+msgid "Use an experimental blank-line-based heuristic to improve diffs"
+msgstr ""
+"Подобряване на разликите чрез експериментална евристика според празните "
+"редове"
+
+#: builtin/blame.c:2602
msgid "Spend extra cycles to find better match"
msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
-#: builtin/blame.c:2548
+#: builtin/blame.c:2603
msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
-#: builtin/blame.c:2549
+#: builtin/blame.c:2604
msgid "Use <file>'s contents as the final image"
msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
-#: builtin/blame.c:2550 builtin/blame.c:2551
+#: builtin/blame.c:2605 builtin/blame.c:2606
msgid "score"
msgstr "напасване на редовете"
-#: builtin/blame.c:2550
+#: builtin/blame.c:2605
msgid "Find line copies within and across files"
msgstr ""
"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
"към друг"
-#: builtin/blame.c:2551
+#: builtin/blame.c:2606
msgid "Find line movements within and across files"
msgstr ""
"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
"файл към друг"
-#: builtin/blame.c:2552
+#: builtin/blame.c:2607
msgid "n,m"
msgstr "n,m"
-#: builtin/blame.c:2552
+#: builtin/blame.c:2607
msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
msgstr ""
-"Информация само за редовете в интервала от n до m включително. Броенето "
+"Информация само за редовете в диапазона от n до m включително. Броенето "
"започва от 1"
+#: builtin/blame.c:2654
+msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
+msgstr ""
+"опцията „--progress“ е несъвместима с „--incremental“ и форма̀та на командите "
+"от потребителско ниво"
+
#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
#. display width for a relative timestamp in "git blame"
#. output. For C locale, "4 years, 11 months ago", which
#. takes 22 places, is the longest among various forms of
#. relative timestamps, but your language may need more or
#. fewer display columns.
-#: builtin/blame.c:2641
+#: builtin/blame.c:2700
msgid "4 years, 11 months ago"
msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
+#: builtin/blame.c:2780
+msgid "--contents and --reverse do not blend well."
+msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
+
+#: builtin/blame.c:2800
+msgid "cannot use --contents with final commit object name"
+msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
+
+#: builtin/blame.c:2805
+msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
+msgstr ""
+"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
+"указването на крайно подаване"
+
+#: builtin/blame.c:2832
+msgid ""
+"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
+msgstr ""
+"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
+"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
+
+#: builtin/blame.c:2843
+#, c-format
+msgid "no such path %s in %s"
+msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
+
+#: builtin/blame.c:2854
+#, c-format
+msgid "cannot read blob %s for path %s"
+msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
+
+#: builtin/blame.c:2873
+#, c-format
+msgid "file %s has only %lu line"
+msgid_plural "file %s has only %lu lines"
+msgstr[0] "има само %2$lu ред във файла „%1$s“"
+msgstr[1] "има само %2$lu реда във файла „%1$s“"
+
#: builtin/branch.c:26
msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
@@ -4038,7 +4978,7 @@ msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
msgstr ""
-"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
+"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
#: builtin/branch.c:178
@@ -4088,119 +5028,126 @@ msgstr "Изтрит следящ клон „%s“ (той сочеше към
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
-#: builtin/branch.c:309
+#: builtin/branch.c:312
#, c-format
msgid "[%s: gone]"
msgstr "[%s: изтрит]"
-#: builtin/branch.c:314
+#: builtin/branch.c:317
#, c-format
msgid "[%s]"
msgstr "[%s]"
-#: builtin/branch.c:319
+#: builtin/branch.c:322
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:321
+#: builtin/branch.c:324
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:325
+#: builtin/branch.c:328
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: напред с %d]"
-#: builtin/branch.c:327
+#: builtin/branch.c:330
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[напред с %d]"
-#: builtin/branch.c:330
+#: builtin/branch.c:333
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:333
+#: builtin/branch.c:336
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
msgstr "[напред с %d, назад с %d]"
-#: builtin/branch.c:346
+#: builtin/branch.c:349
msgid " **** invalid ref ****"
msgstr " ●●● неправилен указател ●●●"
-#: builtin/branch.c:372
+#: builtin/branch.c:375
#, c-format
msgid "(no branch, rebasing %s)"
msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
-#: builtin/branch.c:375
+#: builtin/branch.c:378
#, c-format
msgid "(no branch, bisect started on %s)"
msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches
#. "HEAD detached at " in wt-status.c
-#: builtin/branch.c:381
+#: builtin/branch.c:384
#, c-format
msgid "(HEAD detached at %s)"
msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
#. TRANSLATORS: make sure this matches
#. "HEAD detached from " in wt-status.c
-#: builtin/branch.c:386
+#: builtin/branch.c:389
#, c-format
msgid "(HEAD detached from %s)"
msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
-#: builtin/branch.c:390
+#: builtin/branch.c:393
msgid "(no branch)"
msgstr "(извън клон)"
-#: builtin/branch.c:541
+#: builtin/branch.c:544
#, c-format
msgid "Branch %s is being rebased at %s"
msgstr "Клонът „%s“ се пребазира върху „%s“"
-#: builtin/branch.c:545
+#: builtin/branch.c:548
#, c-format
msgid "Branch %s is being bisected at %s"
msgstr "Търси се двоично в клона „%s“ при „%s“"
-#: builtin/branch.c:560
+#: builtin/branch.c:563
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr ""
"не можете да преименувате текущия клон, защото сте извън който и да е клон"
-#: builtin/branch.c:570
+#: builtin/branch.c:573
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "Неправилно име на клон: „%s“"
-#: builtin/branch.c:587
+#: builtin/branch.c:590
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Неуспешно преименуване на клон"
-#: builtin/branch.c:591
+#: builtin/branch.c:594
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "На клона с неправилно име „%s“ е дадено служебно име"
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:597
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Клонът е преименуван на „%s“, но указателят „HEAD“ не е обновен"
-#: builtin/branch.c:601
+#: builtin/branch.c:604
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Клонът е преименуван, но конфигурационният файл не е обновен"
-#: builtin/branch.c:623
-msgid "could not write branch description template"
-msgstr "шаблонът за описание на клон не бе записан"
+#: builtin/branch.c:620
+#, c-format
+msgid ""
+"Please edit the description for the branch\n"
+" %s\n"
+"Lines starting with '%c' will be stripped.\n"
+msgstr ""
+"Въведете описание на клона.\n"
+" %s\n"
+"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати.\n"
#: builtin/branch.c:651
msgid "Generic options"
@@ -4209,7 +5156,8 @@ msgstr "Общи настройки"
#: builtin/branch.c:653
msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
msgstr ""
-"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените клони"
+"извеждане на хеша и темата. Повтарянето на опцията прибавя отдалечените "
+"клони"
#: builtin/branch.c:654
msgid "suppress informational messages"
@@ -4231,6 +5179,10 @@ msgstr "клон-източник"
msgid "change the upstream info"
msgstr "смяна на клона-източник"
+#: builtin/branch.c:660
+msgid "Unset the upstream info"
+msgstr "без клон-източник"
+
#: builtin/branch.c:661
msgid "use colored output"
msgstr "цветен изход"
@@ -4304,8 +5256,8 @@ msgstr "КЛЮЧ"
msgid "field name to sort on"
msgstr "име на полето, по което да е подредбата"
-#: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:401
-#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:564 builtin/notes.c:567
+#: builtin/branch.c:686 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/notes.c:404
+#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:567 builtin/notes.c:570
#: builtin/tag.c:369
msgid "object"
msgstr "ОБЕКТ"
@@ -4318,7 +5270,7 @@ msgstr "извеждане само на клоните на ОБЕКТА"
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи указателят „HEAD“"
-#: builtin/branch.c:709 builtin/clone.c:707
+#: builtin/branch.c:709 builtin/clone.c:706
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
@@ -4332,7 +5284,7 @@ msgstr "Необходимо е име на клон"
#: builtin/branch.c:758
msgid "Cannot give description to detached HEAD"
-msgstr "Не може да зададете описание на „HEAD“ извън клон"
+msgstr "Не може да зададете описание на несвързан „HEAD“"
#: builtin/branch.c:763
msgid "cannot edit description of more than one branch"
@@ -4402,7 +5354,7 @@ msgid ""
"The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
"track or --set-upstream-to\n"
msgstr ""
-"Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
+"Опцията „--set-upstream“ вече е остаряла и предстои да бъде махната. "
"Използвайте „--track“ или „--set-upstream-to“\n"
#: builtin/branch.c:866
@@ -4429,70 +5381,87 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
-#: builtin/cat-file.c:428
+#: builtin/cat-file.c:513
msgid ""
-"git cat-file (-t [--allow-unknown-type]|-s [--allow-unknown-type]|-e|-p|"
-"<type>|--textconv) <object>"
+"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
+"p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
msgstr ""
"git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
-"p | ВИД | --textconv) ОБЕКТ"
+"p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
-#: builtin/cat-file.c:429
-msgid "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
-msgstr "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks]"
+#: builtin/cat-file.c:514
+msgid ""
+"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
+"filters]"
+msgstr ""
+"git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
+"filters]"
-#: builtin/cat-file.c:466
+#: builtin/cat-file.c:551
msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
msgstr ""
"ВИДът може да е: „blob“ (обект BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
"„tag“ (етикет)"
-#: builtin/cat-file.c:467
+#: builtin/cat-file.c:552
msgid "show object type"
msgstr "извеждане на вида на обект"
-#: builtin/cat-file.c:468
+#: builtin/cat-file.c:553
msgid "show object size"
msgstr "извеждане на размера на обект"
-#: builtin/cat-file.c:470
+#: builtin/cat-file.c:555
msgid "exit with zero when there's no error"
msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
-#: builtin/cat-file.c:471
+#: builtin/cat-file.c:556
msgid "pretty-print object's content"
msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
-#: builtin/cat-file.c:473
+#: builtin/cat-file.c:558
msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
msgstr ""
"да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
"на съдържанието на обекта BLOB"
-#: builtin/cat-file.c:475
+#: builtin/cat-file.c:560
+msgid "for blob objects, run filters on object's content"
+msgstr ""
+"да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите BLOB"
+
+#: builtin/cat-file.c:561 git-submodule.sh:923
+msgid "blob"
+msgstr "обект BLOB"
+
+#: builtin/cat-file.c:562
+msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
+msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
+
+#: builtin/cat-file.c:564
msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
-#: builtin/cat-file.c:476
+#: builtin/cat-file.c:565
msgid "buffer --batch output"
msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
-#: builtin/cat-file.c:478
+#: builtin/cat-file.c:567
msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
msgstr ""
"извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:481
+#: builtin/cat-file.c:570
msgid "show info about objects fed from the standard input"
msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
-#: builtin/cat-file.c:484
+#: builtin/cat-file.c:573
msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
msgstr ""
"следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
"batch-check“)"
-#: builtin/cat-file.c:486
+#: builtin/cat-file.c:575
msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
@@ -4512,7 +5481,7 @@ msgstr "извеждане на всички атрибути, зададени
msgid "use .gitattributes only from the index"
msgstr "използване на файла „.gitattributes“ само от индекса"
-#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:97
+#: builtin/check-attr.c:21 builtin/check-ignore.c:22 builtin/hash-object.c:98
msgid "read file names from stdin"
msgstr "изчитане на имената на файловете от стандартния вход"
@@ -4520,7 +5489,7 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
msgid "terminate input and output records by a NUL character"
msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1135 builtin/gc.c:325
+#: builtin/check-ignore.c:18 builtin/checkout.c:1137 builtin/gc.c:325
msgid "suppress progress reporting"
msgstr "без показване на напредъка"
@@ -4610,9 +5579,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
msgstr "записване на съдържанието във временни файлове"
#: builtin/checkout-index.c:174 builtin/column.c:30
-#: builtin/submodule--helper.c:491 builtin/submodule--helper.c:494
-#: builtin/submodule--helper.c:497 builtin/submodule--helper.c:500
-#: builtin/submodule--helper.c:774
+#: builtin/submodule--helper.c:595 builtin/submodule--helper.c:598
+#: builtin/submodule--helper.c:604 builtin/submodule--helper.c:951
+#: builtin/worktree.c:469
msgid "string"
msgstr "НИЗ"
@@ -4679,63 +5648,59 @@ msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
msgstr ""
"Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
-#: builtin/checkout.c:279 builtin/checkout.c:473
-msgid "corrupt index file"
-msgstr "повреден файл на индекса"
-
#: builtin/checkout.c:339 builtin/checkout.c:346
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "пътят „%s“ не е слят"
-#: builtin/checkout.c:495
+#: builtin/checkout.c:494
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
-#: builtin/checkout.c:622
+#: builtin/checkout.c:624
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може да се проследи: %s\n"
-#: builtin/checkout.c:660
+#: builtin/checkout.c:663
msgid "HEAD is now at"
msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
-#: builtin/checkout.c:664 builtin/clone.c:661
+#: builtin/checkout.c:667 builtin/clone.c:660
msgid "unable to update HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/checkout.c:668
+#: builtin/checkout.c:671
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Зануляване на клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:671
+#: builtin/checkout.c:674
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Вече сте на „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:675
+#: builtin/checkout.c:678
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Преминаване към клона „%s“ и зануляване на промените\n"
-#: builtin/checkout.c:677 builtin/checkout.c:1067
+#: builtin/checkout.c:680 builtin/checkout.c:1069
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към новия клон „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:679
+#: builtin/checkout.c:682
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Преминахте към клона „%s“\n"
-#: builtin/checkout.c:731
+#: builtin/checkout.c:733
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr "… и още %d.\n"
-#: builtin/checkout.c:737
+#: builtin/checkout.c:739
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -4757,7 +5722,7 @@ msgstr[1] ""
"\n"
"%s\n"
-#: builtin/checkout.c:756
+#: builtin/checkout.c:758
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -4784,154 +5749,154 @@ msgstr[1] ""
" git branch ИМЕ_НА_НОВИЯ_КЛОН %s\n"
"\n"
-#: builtin/checkout.c:792
+#: builtin/checkout.c:794
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "вътрешна грешка при обхождането на версиите"
-#: builtin/checkout.c:796
+#: builtin/checkout.c:798
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Преди това „HEAD“ сочеше към"
-#: builtin/checkout.c:823 builtin/checkout.c:1062
+#: builtin/checkout.c:825 builtin/checkout.c:1064
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "В момента сте на клон, който предстои да бъде създаден"
-#: builtin/checkout.c:968
+#: builtin/checkout.c:970
#, c-format
msgid "only one reference expected, %d given."
msgstr "очакваше се един указател, а сте подали %d."
-#: builtin/checkout.c:1008 builtin/worktree.c:212
+#: builtin/checkout.c:1010 builtin/worktree.c:214
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "неправилен указател: %s"
-#: builtin/checkout.c:1037
+#: builtin/checkout.c:1039
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "указателят не сочи към обект-дърво: %s"
-#: builtin/checkout.c:1076
+#: builtin/checkout.c:1078
msgid "paths cannot be used with switching branches"
msgstr "задаването на път е несъвместимо с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1079 builtin/checkout.c:1083
+#: builtin/checkout.c:1081 builtin/checkout.c:1085
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с преминаването от един клон към друг"
-#: builtin/checkout.c:1087 builtin/checkout.c:1090 builtin/checkout.c:1095
-#: builtin/checkout.c:1098
+#: builtin/checkout.c:1089 builtin/checkout.c:1092 builtin/checkout.c:1097
+#: builtin/checkout.c:1100
#, c-format
msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1103
+#: builtin/checkout.c:1105
#, c-format
msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
msgstr ""
-"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ не "
-"е такъв"
+"За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване. „%s“ "
+"не е такъв"
-#: builtin/checkout.c:1136 builtin/checkout.c:1138 builtin/clone.c:88
-#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:323
-#: builtin/worktree.c:325
+#: builtin/checkout.c:1138 builtin/checkout.c:1140 builtin/clone.c:93
+#: builtin/remote.c:165 builtin/remote.c:167 builtin/worktree.c:324
+#: builtin/worktree.c:326
msgid "branch"
msgstr "клон"
-#: builtin/checkout.c:1137
+#: builtin/checkout.c:1139
msgid "create and checkout a new branch"
msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1139
+#: builtin/checkout.c:1141
msgid "create/reset and checkout a branch"
msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
-#: builtin/checkout.c:1140
+#: builtin/checkout.c:1142
msgid "create reflog for new branch"
msgstr "създаване на журнал на указателите за нов клон"
-#: builtin/checkout.c:1141
-msgid "detach the HEAD at named commit"
+#: builtin/checkout.c:1143 builtin/worktree.c:328
+msgid "detach HEAD at named commit"
msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-#: builtin/checkout.c:1142
+#: builtin/checkout.c:1144
msgid "set upstream info for new branch"
msgstr "задаване на кой клон бива следен при създаването на новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1144
+#: builtin/checkout.c:1146
msgid "new-branch"
msgstr "НОВ_КЛОН"
-#: builtin/checkout.c:1144
+#: builtin/checkout.c:1146
msgid "new unparented branch"
msgstr "нов клон без родител"
-#: builtin/checkout.c:1145
+#: builtin/checkout.c:1147
msgid "checkout our version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на вашата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1147
+#: builtin/checkout.c:1149
msgid "checkout their version for unmerged files"
msgstr "изтегляне на чуждата версия на неслетите файлове"
-#: builtin/checkout.c:1149
+#: builtin/checkout.c:1151
msgid "force checkout (throw away local modifications)"
msgstr "принудително изтегляне (вашите промени ще бъдат занулени)"
-#: builtin/checkout.c:1150
+#: builtin/checkout.c:1152
msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
-#: builtin/checkout.c:1151 builtin/merge.c:230
+#: builtin/checkout.c:1153 builtin/merge.c:231
msgid "update ignored files (default)"
msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/checkout.c:1152 builtin/log.c:1432 parse-options.h:250
+#: builtin/checkout.c:1154 builtin/log.c:1466 parse-options.h:251
msgid "style"
msgstr "СТИЛ"
-#: builtin/checkout.c:1153
+#: builtin/checkout.c:1155
msgid "conflict style (merge or diff3)"
msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
-#: builtin/checkout.c:1156
+#: builtin/checkout.c:1158
msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
msgstr "без ограничаване на изброените пътища само до частично изтеглените"
-#: builtin/checkout.c:1158
+#: builtin/checkout.c:1160
msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
msgstr ""
"опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git checkout "
"НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
-#: builtin/checkout.c:1160
+#: builtin/checkout.c:1162
msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
msgstr "без проверка дали друго работно дърво държи указателя"
-#: builtin/checkout.c:1161 builtin/clone.c:60 builtin/fetch.c:116
-#: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:116 builtin/push.c:526
+#: builtin/checkout.c:1163 builtin/clone.c:63 builtin/fetch.c:119
+#: builtin/merge.c:228 builtin/pull.c:117 builtin/push.c:536
#: builtin/send-pack.c:168
msgid "force progress reporting"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/checkout.c:1192
+#: builtin/checkout.c:1194
msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
-#: builtin/checkout.c:1209
+#: builtin/checkout.c:1211
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
-#: builtin/checkout.c:1214
+#: builtin/checkout.c:1216
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Липсва име на клон, използвайте опцията „-b“"
-#: builtin/checkout.c:1250
+#: builtin/checkout.c:1252
msgid "invalid path specification"
msgstr "указан е неправилен път"
-#: builtin/checkout.c:1257
+#: builtin/checkout.c:1259
#, c-format
msgid ""
"Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
@@ -4940,12 +5905,12 @@ msgstr ""
"Не можете едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“.\n"
"Дали не искате да изтеглите „%s“, който не сочи към подаване?"
-#: builtin/checkout.c:1262
+#: builtin/checkout.c:1264
#, c-format
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
msgstr "git checkout: опцията „--detach“ не приема аргумент-път „%s“"
-#: builtin/checkout.c:1266
+#: builtin/checkout.c:1268
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
@@ -5008,8 +5973,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Подсказка:\n"
"1 — избор на един обект\n"
-"3-5 — интервал за избор на обекти\n"
-"2-3,6-9 — множество интервали за избор на обекти\n"
+"3-5 — диапазон за избор на обекти\n"
+"2-3,6-9 — множество диапазон за избор на обекти\n"
"ПРЕФИКС — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
"-… — отмяна на избора на обекти\n"
"* — избиране на всички обекти\n"
@@ -5018,9 +5983,8 @@ msgstr ""
#: builtin/clean.c:511
#, c-format
msgid "Huh (%s)?"
-msgstr "Неправилен избор (%s). Изберете отново."
+msgstr "Неправилен избор (%s). Изберете отново."
-# FIXME - should we use >> or sth else
#: builtin/clean.c:653
#, c-format
msgid "Input ignore patterns>> "
@@ -5041,7 +6005,7 @@ msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
msgid "Remove %s [y/N]? "
msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ — да, „N“ — НЕ"
-# FIXME improve message
+#
#: builtin/clean.c:777
msgid "Bye."
msgstr "Изход."
@@ -5068,7 +6032,6 @@ msgstr ""
msgid "*** Commands ***"
msgstr "●●● Команди ●●●"
-# FIXME improve message
#: builtin/clean.c:813
msgid "What now"
msgstr "Избор на следващо действие"
@@ -5081,7 +6044,7 @@ msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
#: builtin/clean.c:838
msgid "No more files to clean, exiting."
-msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
+msgstr "Файловете за изчистване свършиха. Изход от програмата."
#: builtin/clean.c:869
msgid "do not print names of files removed"
@@ -5099,8 +6062,8 @@ msgstr "интерактивно изтриване"
msgid "remove whole directories"
msgstr "изтриване на цели директории"
-#: builtin/clean.c:875 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:724
-#: builtin/ls-files.c:456 builtin/name-rev.c:314 builtin/show-ref.c:182
+#: builtin/clean.c:875 builtin/describe.c:407 builtin/grep.c:725
+#: builtin/ls-files.c:536 builtin/name-rev.c:313 builtin/show-ref.c:182
msgid "pattern"
msgstr "ШАБЛОН"
@@ -5126,7 +6089,7 @@ msgid ""
"clean"
msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
-"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
+"от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши изчистване"
#: builtin/clean.c:904
msgid ""
@@ -5134,122 +6097,139 @@ msgid ""
"refusing to clean"
msgstr ""
"Настройката „clean.requireForce“ не е зададена, но стандартно е истина, "
-"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
+"което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“. Няма да се извърши "
"изчистване"
#: builtin/clone.c:37
msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/clone.c:62
+#: builtin/clone.c:65
msgid "don't create a checkout"
msgstr "без създаване на работно дърво"
-#: builtin/clone.c:63 builtin/clone.c:65 builtin/init-db.c:473
+#: builtin/clone.c:66 builtin/clone.c:68 builtin/init-db.c:478
msgid "create a bare repository"
msgstr "създаване на голо хранилище"
-#: builtin/clone.c:67
+#: builtin/clone.c:70
msgid "create a mirror repository (implies bare)"
msgstr ""
"създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
-#: builtin/clone.c:69
+#: builtin/clone.c:72
msgid "to clone from a local repository"
msgstr "клониране от локално хранилище"
-#: builtin/clone.c:71
+#: builtin/clone.c:74
msgid "don't use local hardlinks, always copy"
msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
-#: builtin/clone.c:73
+#: builtin/clone.c:76
msgid "setup as shared repository"
msgstr "настройване за споделено хранилище"
-#: builtin/clone.c:75 builtin/clone.c:77
+#: builtin/clone.c:78 builtin/clone.c:80
msgid "initialize submodules in the clone"
msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
-#: builtin/clone.c:79
+#: builtin/clone.c:82
msgid "number of submodules cloned in parallel"
msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
-#: builtin/clone.c:80 builtin/init-db.c:470
+#: builtin/clone.c:83 builtin/init-db.c:475
msgid "template-directory"
msgstr "директория с шаблони"
-#: builtin/clone.c:81 builtin/init-db.c:471
+#: builtin/clone.c:84 builtin/init-db.c:476
msgid "directory from which templates will be used"
msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
-#: builtin/clone.c:83 builtin/submodule--helper.c:498
-#: builtin/submodule--helper.c:777
+#: builtin/clone.c:86 builtin/clone.c:88 builtin/submodule--helper.c:602
+#: builtin/submodule--helper.c:954
msgid "reference repository"
msgstr "еталонно хранилище"
-#: builtin/clone.c:85
+#: builtin/clone.c:90
msgid "use --reference only while cloning"
msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
-#: builtin/clone.c:86 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
+#: builtin/clone.c:91 builtin/column.c:26 builtin/merge-file.c:44
msgid "name"
msgstr "ИМЕ"
-#: builtin/clone.c:87
+#: builtin/clone.c:92
msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
-#: builtin/clone.c:89
+#: builtin/clone.c:94
msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
-#: builtin/clone.c:91
+#: builtin/clone.c:96
msgid "path to git-upload-pack on the remote"
msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
-#: builtin/clone.c:92 builtin/fetch.c:117 builtin/grep.c:667 builtin/pull.c:201
+#: builtin/clone.c:97 builtin/fetch.c:120 builtin/grep.c:668 builtin/pull.c:202
msgid "depth"
msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:93
+#: builtin/clone.c:98
msgid "create a shallow clone of that depth"
msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
-#: builtin/clone.c:95
+#: builtin/clone.c:99 builtin/fetch.c:122 builtin/pack-objects.c:2848
+#: parse-options.h:142
+msgid "time"
+msgstr "ВРЕМЕ"
+
+#: builtin/clone.c:100
+msgid "create a shallow clone since a specific time"
+msgstr "плитко клониране до момент във времето"
+
+#: builtin/clone.c:101 builtin/fetch.c:124
+msgid "revision"
+msgstr "версия"
+
+#: builtin/clone.c:102 builtin/fetch.c:125
+msgid "deepen history of shallow clone by excluding rev"
+msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
+
+#: builtin/clone.c:104
msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
msgstr ""
"клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
"зададения с „--branch“"
-#: builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:106
msgid "any cloned submodules will be shallow"
msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
-#: builtin/clone.c:98 builtin/init-db.c:479
+#: builtin/clone.c:107 builtin/init-db.c:484
msgid "gitdir"
msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/clone.c:99 builtin/init-db.c:480
+#: builtin/clone.c:108 builtin/init-db.c:485
msgid "separate git dir from working tree"
msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
-#: builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:109
msgid "key=value"
msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/clone.c:101
+#: builtin/clone.c:110
msgid "set config inside the new repository"
msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
-#: builtin/clone.c:102 builtin/fetch.c:131 builtin/push.c:536
+#: builtin/clone.c:111 builtin/fetch.c:140 builtin/push.c:547
msgid "use IPv4 addresses only"
msgstr "само адреси IPv4"
-#: builtin/clone.c:104 builtin/fetch.c:133 builtin/push.c:538
+#: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:142 builtin/push.c:549
msgid "use IPv6 addresses only"
msgstr "само адреси IPv6"
-#: builtin/clone.c:241
+#: builtin/clone.c:250
msgid ""
"No directory name could be guessed.\n"
"Please specify a directory on the command line"
@@ -5257,190 +6237,195 @@ msgstr ""
"Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
"Задайте директорията изрично на командния ред"
-#: builtin/clone.c:307
-#, c-format
-msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
-msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
-
-#: builtin/clone.c:309
-#, c-format
-msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
-msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
-
-#: builtin/clone.c:314
+#: builtin/clone.c:303
#, c-format
-msgid "reference repository '%s' is shallow"
-msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
+msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
+msgstr ""
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
-#: builtin/clone.c:317
+#: builtin/clone.c:375
#, c-format
-msgid "reference repository '%s' is grafted"
-msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
+msgid "failed to open '%s'"
+msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/clone.c:384
+#: builtin/clone.c:383
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/clone.c:398
+#: builtin/clone.c:397
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
-#: builtin/clone.c:420
+#: builtin/clone.c:419
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/clone.c:424
+#: builtin/clone.c:423
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
-#: builtin/clone.c:449 builtin/clone.c:633
+#: builtin/clone.c:448
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "действието завърши.\n"
-#: builtin/clone.c:461
+#: builtin/clone.c:460
msgid ""
"Clone succeeded, but checkout failed.\n"
"You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
"and retry the checkout with 'git checkout -f HEAD'\n"
msgstr ""
"Клонирането бе успешно за разлика от подготовката на работното дърво\n"
-"за определен клон. Все пак можете да проверите кои файлове и от кой\n"
-"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
+"за определен клон. Все пак можете да проверите кои файлове и от кой\n"
+"клон в момента са изтеглени с командата „git status“. Можете да\n"
"завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
-#: builtin/clone.c:538
+#: builtin/clone.c:537
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr ""
"Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
"и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
-# FIXME translator note that the space at end is necesssary
-#: builtin/clone.c:628
-#, c-format
-msgid "Checking connectivity... "
-msgstr "Проверка на връзката… "
-
-#: builtin/clone.c:631
+#: builtin/clone.c:632
msgid "remote did not send all necessary objects"
msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
# FIXME merge with next?
-#: builtin/clone.c:649
+#: builtin/clone.c:648
#, c-format
msgid "unable to update %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
-#: builtin/clone.c:698
+#: builtin/clone.c:697
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr ""
"указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
-"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
+"което не съществува. Не може да се изтегли определен клон.\n"
-#: builtin/clone.c:729
+#: builtin/clone.c:728
msgid "unable to checkout working tree"
msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
-#: builtin/clone.c:767
+#: builtin/clone.c:768
msgid "unable to write parameters to config file"
msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
-#: builtin/clone.c:830
+#: builtin/clone.c:831
msgid "cannot repack to clean up"
msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
-#: builtin/clone.c:832
+#: builtin/clone.c:833
msgid "cannot unlink temporary alternates file"
msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
-#: builtin/clone.c:864 builtin/receive-pack.c:1731
+#: builtin/clone.c:866 builtin/receive-pack.c:1895
msgid "Too many arguments."
msgstr "Прекалено много аргументи."
-#: builtin/clone.c:868
+#: builtin/clone.c:870
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
-#: builtin/clone.c:879
+#: builtin/clone.c:883
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:882
+#: builtin/clone.c:886
msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
-#: builtin/clone.c:895
+#: builtin/clone.c:899
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "не съществува хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:901 builtin/fetch.c:1174
+#: builtin/clone.c:905 builtin/fetch.c:1338
#, c-format
msgid "depth %s is not a positive number"
msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
-#: builtin/clone.c:911
+#: builtin/clone.c:915
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
-#: builtin/clone.c:921
+#: builtin/clone.c:925
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
-#: builtin/clone.c:936 builtin/clone.c:947 builtin/submodule--helper.c:547
-#: builtin/worktree.c:220 builtin/worktree.c:247
+#: builtin/clone.c:940 builtin/clone.c:951 builtin/submodule--helper.c:657
+#: builtin/worktree.c:222 builtin/worktree.c:249
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/clone.c:939
+#: builtin/clone.c:943
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'"
msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
-#: builtin/clone.c:957
+#: builtin/clone.c:955
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:959
+#: builtin/clone.c:957
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
-#: builtin/clone.c:998
+#: builtin/clone.c:963
+msgid ""
+"clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
+"able"
+msgstr ""
+"Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
+"if-able“"
+
+#: builtin/clone.c:1019
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr ""
-"При локално клониране опцията „--depth“ се игнорира. Ползвайте схемата "
+"При локално клониране опцията „--depth“ се прескача. Ползвайте схемата "
"„file://“."
-#: builtin/clone.c:1001
+#: builtin/clone.c:1021
+msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
+msgstr ""
+"При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача. Ползвайте "
+"схемата „file://“."
+
+#: builtin/clone.c:1023
+msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
+msgstr ""
+"При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача. Ползвайте "
+"схемата „file://“."
+
+#: builtin/clone.c:1026
msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
-msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се игнорира"
+msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1006
+#: builtin/clone.c:1031
msgid "--local is ignored"
-msgstr "опцията „--local“ се игнорира"
+msgstr "опцията „--local“ се прескача"
-#: builtin/clone.c:1010
+#: builtin/clone.c:1035
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "Не се поддържа клониране на връзки от вида „%s“ "
-#: builtin/clone.c:1059 builtin/clone.c:1067
+#: builtin/clone.c:1090 builtin/clone.c:1098
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
-#: builtin/clone.c:1070
+#: builtin/clone.c:1101
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
@@ -5499,8 +6484,8 @@ msgid ""
" git commit --amend --reset-author\n"
msgstr ""
"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
-"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да спрете\n"
-"това съобщение като изрично зададете стойностите. Изпълнете следната "
+"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да спрете\n"
+"това съобщение като изрично зададете стойностите. Изпълнете следната "
"команда\n"
"и следвайте инструкциите в текстовия ви редактор, за да редактирате\n"
"конфигурационния файл:\n"
@@ -5526,7 +6511,7 @@ msgid ""
" git commit --amend --reset-author\n"
msgstr ""
"Името и адресът за е-поща са настроени автоматично на базата на името на\n"
-"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да спрете\n"
+"потребителя и името на машината. Проверете дали са верни. Можете да спрете\n"
"това съобщение като изрично зададете стойностите:\n"
"\n"
" git config --global user.name \"Вашето Име\"\n"
@@ -5543,8 +6528,8 @@ msgid ""
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
"remove the commit entirely with \"git reset HEAD^\".\n"
msgstr ""
-"Поискахте да поправите последното си подаване. Това действие ще превърне\n"
-"подаването в празно. Можете или да го повторите като разрешите такива "
+"Поискахте да поправите последното си подаване. Това действие ще превърне\n"
+"подаването в празно. Можете или да го повторите като разрешите такива "
"подавания\n"
"с опцията „--allow-empty“, или да го изтриете от историята с командата:\n"
"„git reset HEAD^“.\n"
@@ -5558,7 +6543,7 @@ msgid ""
"\n"
msgstr ""
"Предишното отбрано подаване вече е празно, като най-вероятната причина е\n"
-"корекция на конфликт. Ако все пак искате да го ползвате, използвайте "
+"корекция на конфликт. Ако все пак искате да го ползвате, използвайте "
"командата:\n"
"\n"
" git commit --allow-empty\n"
@@ -5584,43 +6569,43 @@ msgstr ""
"Чрез командата „git cherry-pick --continue“ ще продължите отбирането на\n"
"останалите подавания.\n"
-#: builtin/commit.c:307
+#: builtin/commit.c:318
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "върховото дърво (HEAD tree object) не може да бъде извадено от пакет"
-#: builtin/commit.c:348
+#: builtin/commit.c:359
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде създаден"
-#: builtin/commit.c:354
+#: builtin/commit.c:365
msgid "interactive add failed"
msgstr "неуспешно интерактивно добавяне"
-#: builtin/commit.c:367
+#: builtin/commit.c:378
msgid "unable to update temporary index"
msgstr "временният индекс не може да бъде обновен"
-#: builtin/commit.c:369
+#: builtin/commit.c:380
msgid "Failed to update main cache tree"
msgstr "Дървото на основния кеш не може да бъде обновено"
-#: builtin/commit.c:393 builtin/commit.c:416 builtin/commit.c:465
+#: builtin/commit.c:404 builtin/commit.c:427 builtin/commit.c:476
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "новият индекс не може да бъде записан"
-#: builtin/commit.c:447
+#: builtin/commit.c:458
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "по време на сливане не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:449
+#: builtin/commit.c:460
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "по време на отбиране не може да се извърши частично подаване."
-#: builtin/commit.c:458
+#: builtin/commit.c:469
msgid "cannot read the index"
msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:477
+#: builtin/commit.c:488
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "временният индекс не може да бъде записан"
@@ -5651,12 +6636,12 @@ msgstr ""
"не може да се избере знак за коментар — в текущото съобщение за подаване са "
"използвани всички подобни знаци"
-#: builtin/commit.c:692 builtin/commit.c:725 builtin/commit.c:1091
+#: builtin/commit.c:692 builtin/commit.c:725 builtin/commit.c:1096
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "следното подаване не може да бъде открито: %s"
-#: builtin/commit.c:704 builtin/shortlog.c:285
+#: builtin/commit.c:704 builtin/shortlog.c:286
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(изчитане на съобщението за подаване от стандартния вход)\n"
@@ -5682,7 +6667,6 @@ msgstr "съобщението за сливане MERGE_MSG не може да
msgid "could not write commit template"
msgstr "шаблонът за подаване не може да бъде запазен"
-# FIXME
#: builtin/commit.c:814
#, c-format
msgid ""
@@ -5693,12 +6677,11 @@ msgid ""
"and try again.\n"
msgstr ""
"\n"
-"Изглежда, че подавате сливане. Ако това не е така, изтрийте файла:\n"
+"Изглежда, че подавате сливане. Ако това не е така, изтрийте файла:\n"
"\n"
" %s\n"
"и опитайте отново.\n"
-# FIXME
#: builtin/commit.c:819
#, c-format
msgid ""
@@ -5709,7 +6692,7 @@ msgid ""
"and try again.\n"
msgstr ""
"\n"
-"Изглежда, че извършвате отбрано подаване. Ако това не е така, изтрийте "
+"Изглежда, че извършвате отбрано подаване. Ако това не е така, изтрийте "
"файла:\n"
"\n"
" %s\n"
@@ -5721,7 +6704,7 @@ msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
"with '%c' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
msgstr ""
-"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
+"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
"с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно съобщение преустановява подаването.\n"
#: builtin/commit.c:839
@@ -5731,8 +6714,8 @@ msgid ""
"with '%c' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
"An empty message aborts the commit.\n"
msgstr ""
-"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
-"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
+"Въведете съобщението за подаване на промените. Редовете, които започват\n"
+"с „%c“, също ще бъдат включени — може да ги изтриете вие. Празно \n"
"съобщение преустановява подаването.\n"
#: builtin/commit.c:859
@@ -5754,501 +6737,505 @@ msgstr "%sПодаващ: %.*s <%.*s>"
msgid "Cannot read index"
msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:949
+#: builtin/commit.c:954
msgid "Error building trees"
msgstr "Грешка при изграждане на дърветата"
-#: builtin/commit.c:964 builtin/tag.c:266
+#: builtin/commit.c:969 builtin/tag.c:266
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Подайте съобщението с някоя от опциите „-m“ или „-F“.\n"
-#: builtin/commit.c:1066
+#: builtin/commit.c:1071
#, c-format
msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
msgstr ""
"Опцията „--author '%s'“ не отговаря на форма̀та „Име <е-поща>“ и не съвпада с "
"никой автор"
-#: builtin/commit.c:1081 builtin/commit.c:1321
+#: builtin/commit.c:1086 builtin/commit.c:1327
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Неправилна стойност за неследените файлове: „%s“"
-#: builtin/commit.c:1118
+#: builtin/commit.c:1124
msgid "--long and -z are incompatible"
msgstr "Опциите „--long“ и „-z“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1148
+#: builtin/commit.c:1154
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Опциите „--reset-author“ и „--author“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1157
+#: builtin/commit.c:1163
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Няма какво да бъде поправено."
-#: builtin/commit.c:1160
+#: builtin/commit.c:1166
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва сливане, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1162
+#: builtin/commit.c:1168
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "В момента се извършва отбиране на подаване, не можете да поправяте."
-#: builtin/commit.c:1165
+#: builtin/commit.c:1171
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Опциите „--squash“ и „--fixup“ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1175
+#: builtin/commit.c:1181
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Опциите „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup““ са несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1177
+#: builtin/commit.c:1183
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "Опцията „-m“ е несъвместима с „-c“, „-C“, „-F“ и „--fixup“."
-#: builtin/commit.c:1185
+#: builtin/commit.c:1191
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr ""
"Опцията „--reset-author“ може да се използва само заедно с „-C“, „-c“ или\n"
"„--amend“."
-#: builtin/commit.c:1202
+#: builtin/commit.c:1208
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr ""
"Опциите „--include“, „--only“, „--all“, „--interactive“ и „--patch“ са\n"
"несъвместими."
-#: builtin/commit.c:1204
+#: builtin/commit.c:1210
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
-# FIXME bad message
-#: builtin/commit.c:1206
+#: builtin/commit.c:1212
msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
msgstr ""
"Чудесно сте се сетили как да поправите съобщението на последното подаване "
"при\n"
-"променен индекс. Споделете и с друг потребител трика с „git commit --amend -"
+"променен индекс. Споделете и с друг потребител трика с „git commit --amend -"
"o“."
-#: builtin/commit.c:1208
+#: builtin/commit.c:1214
msgid "Explicit paths specified without -i or -o; assuming --only paths..."
msgstr ""
-"Зададени са изрични пътища без опциите „-i“ или „-o“. Приема се, че все едно "
-"сте\n"
+"Зададени са изрични пътища без опциите „-i“ или „-o“. Приема се, че все "
+"едно сте\n"
"ползвали опцията „--only“ с ПЪТища…"
-#: builtin/commit.c:1220 builtin/tag.c:474
+#: builtin/commit.c:1226 builtin/tag.c:474
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“"
-#: builtin/commit.c:1225
+#: builtin/commit.c:1231
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища."
-#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1621
+#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1617
msgid "show status concisely"
msgstr "кратка информация за състоянието"
-#: builtin/commit.c:1337 builtin/commit.c:1623
+#: builtin/commit.c:1343 builtin/commit.c:1619
msgid "show branch information"
msgstr "информация за клоните"
-#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1625 builtin/push.c:512
-#: builtin/worktree.c:437
+#: builtin/commit.c:1345
+msgid "version"
+msgstr "версия"
+
+#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1621 builtin/push.c:522
+#: builtin/worktree.c:440
msgid "machine-readable output"
msgstr "формат на изхода за четене от програма"
-#: builtin/commit.c:1342 builtin/commit.c:1627
+#: builtin/commit.c:1348 builtin/commit.c:1623
msgid "show status in long format (default)"
msgstr "подробна информация за състоянието (стандартно)"
-#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1630
+#: builtin/commit.c:1351 builtin/commit.c:1626
msgid "terminate entries with NUL"
msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1633 builtin/fast-export.c:981
+#: builtin/commit.c:1353 builtin/commit.c:1629 builtin/fast-export.c:981
#: builtin/fast-export.c:984 builtin/tag.c:353
msgid "mode"
msgstr "РЕЖИМ"
-#: builtin/commit.c:1348 builtin/commit.c:1633
+#: builtin/commit.c:1354 builtin/commit.c:1629
msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
msgstr ""
-"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
-"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
+"извеждане на неследените файлове. Възможните РЕЖИМи са „all“ (подробна "
+"информация), „normal“ (кратка информация), „no“ (без неследените файлове). "
"Стандартният РЕЖИМ е: „all“."
-#: builtin/commit.c:1351
+#: builtin/commit.c:1357
msgid "show ignored files"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/commit.c:1352 parse-options.h:155
+#: builtin/commit.c:1358 parse-options.h:155
msgid "when"
msgstr "КОГА"
-#: builtin/commit.c:1353
+#: builtin/commit.c:1359
msgid ""
"ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
"(Default: all)"
msgstr ""
-"игнориране на промените в подмодулите. Опция с незадължителна стойност — "
+"игнориране на промените в подмодулите. Опция с незадължителна стойност — "
"една от „all“ (всички), „dirty“ (тези с неподадени промени), "
"„untracked“ (неследени)"
-#: builtin/commit.c:1355
+#: builtin/commit.c:1361
msgid "list untracked files in columns"
msgstr "извеждане на неследените файлове в колони"
-#: builtin/commit.c:1441
+#: builtin/commit.c:1437
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
-#: builtin/commit.c:1443
+#: builtin/commit.c:1439
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
-#: builtin/commit.c:1488
+#: builtin/commit.c:1484
msgid "detached HEAD"
msgstr "несвързан връх „HEAD“"
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1487
msgid " (root-commit)"
msgstr " (начално подаване)"
-#: builtin/commit.c:1591
+#: builtin/commit.c:1587
msgid "suppress summary after successful commit"
msgstr "без информация след успешно подаване"
-#: builtin/commit.c:1592
+#: builtin/commit.c:1588
msgid "show diff in commit message template"
msgstr "добавяне на разликата към шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1594
+#: builtin/commit.c:1590
msgid "Commit message options"
msgstr "Опции за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1595 builtin/tag.c:351
+#: builtin/commit.c:1591 builtin/tag.c:351
msgid "read message from file"
msgstr "взимане на съобщението от ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "author"
msgstr "АВТОР"
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1592
msgid "override author for commit"
msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
-#: builtin/commit.c:1597 builtin/gc.c:326
+#: builtin/commit.c:1593 builtin/gc.c:326
msgid "date"
msgstr "ДАТА"
-#: builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1593
msgid "override date for commit"
msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
-#: builtin/commit.c:1598 builtin/merge.c:219 builtin/notes.c:395
-#: builtin/notes.c:558 builtin/tag.c:349
+#: builtin/commit.c:1594 builtin/merge.c:220 builtin/notes.c:398
+#: builtin/notes.c:561 builtin/tag.c:349
msgid "message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/commit.c:1598
+#: builtin/commit.c:1594
msgid "commit message"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
-#: builtin/commit.c:1599 builtin/commit.c:1600 builtin/commit.c:1601
-#: builtin/commit.c:1602 parse-options.h:256 ref-filter.h:79
+#: builtin/commit.c:1595 builtin/commit.c:1596 builtin/commit.c:1597
+#: builtin/commit.c:1598 parse-options.h:257 ref-filter.h:79
msgid "commit"
msgstr "ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1599
+#: builtin/commit.c:1595
msgid "reuse and edit message from specified commit"
msgstr "преизползване и редактиране на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1600
+#: builtin/commit.c:1596
msgid "reuse message from specified commit"
msgstr "преизползване на съобщението от указаното ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/commit.c:1601
+#: builtin/commit.c:1597
msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за вкарване на указаното "
"ПОДАВАНЕ в предното без следа"
-#: builtin/commit.c:1602
+#: builtin/commit.c:1598
msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
msgstr ""
"използване на автоматичното съобщение при смачкване за смачкване на "
"указаното ПОДАВАНЕ в предното"
-#: builtin/commit.c:1603
+#: builtin/commit.c:1599
msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
msgstr ""
"смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
-#: builtin/commit.c:1604 builtin/log.c:1382 builtin/revert.c:86
+#: builtin/commit.c:1600 builtin/log.c:1413 builtin/revert.c:86
msgid "add Signed-off-by:"
msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
-#: builtin/commit.c:1605
+#: builtin/commit.c:1601
msgid "use specified template file"
msgstr "използване на указания шаблонен ФАЙЛ"
-#: builtin/commit.c:1606
+#: builtin/commit.c:1602
msgid "force edit of commit"
msgstr "редактиране на подаване"
-#: builtin/commit.c:1607
+#: builtin/commit.c:1603
msgid "default"
msgstr "стандартно"
-#: builtin/commit.c:1607 builtin/tag.c:354
+#: builtin/commit.c:1603 builtin/tag.c:354
msgid "how to strip spaces and #comments from message"
msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
-#: builtin/commit.c:1608
+#: builtin/commit.c:1604
msgid "include status in commit message template"
msgstr "вмъкване на състоянието в шаблона за съобщението при подаване"
-#: builtin/commit.c:1610 builtin/merge.c:229 builtin/pull.c:165
+#: builtin/commit.c:1606 builtin/merge.c:230 builtin/pull.c:166
#: builtin/revert.c:93
msgid "GPG sign commit"
msgstr "подписване на подаването с GPG"
-#: builtin/commit.c:1613
+#: builtin/commit.c:1609
msgid "Commit contents options"
msgstr "Опции за избор на файлове при подаване"
-#: builtin/commit.c:1614
+#: builtin/commit.c:1610
msgid "commit all changed files"
msgstr "подаване на всички променени файлове"
-#: builtin/commit.c:1615
+#: builtin/commit.c:1611
msgid "add specified files to index for commit"
msgstr "добавяне на указаните файлове към индекса за подаване"
-#: builtin/commit.c:1616
+#: builtin/commit.c:1612
msgid "interactively add files"
msgstr "интерактивно добавяне на файлове"
-#: builtin/commit.c:1617
+#: builtin/commit.c:1613
msgid "interactively add changes"
msgstr "интерактивно добавяне на промени"
-#: builtin/commit.c:1618
+#: builtin/commit.c:1614
msgid "commit only specified files"
msgstr "подаване само на указаните файлове"
-#: builtin/commit.c:1619
-msgid "bypass pre-commit hook"
-msgstr "без изпълнение на куката преди подаване (pre-commit)"
+#: builtin/commit.c:1615
+msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
+msgstr ""
+"без изпълнение на куките преди подаване и при промяна на съобщението за "
+"подаване (pre-commit и commit-msg)"
-#: builtin/commit.c:1620
+#: builtin/commit.c:1616
msgid "show what would be committed"
msgstr "отпечатване на това, което би било подадено"
-#: builtin/commit.c:1631
+#: builtin/commit.c:1627
msgid "amend previous commit"
msgstr "поправяне на предишното подаване"
-#: builtin/commit.c:1632
+#: builtin/commit.c:1628
msgid "bypass post-rewrite hook"
msgstr "без изпълнение на куката след презаписване (post-rewrite)"
-#: builtin/commit.c:1637
+#: builtin/commit.c:1633
msgid "ok to record an empty change"
msgstr "позволяване на празни подавания"
-#: builtin/commit.c:1639
+#: builtin/commit.c:1635
msgid "ok to record a change with an empty message"
msgstr "позволяване на подавания с празни съобщения"
-#: builtin/commit.c:1668
+#: builtin/commit.c:1664
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
-#: builtin/commit.c:1718
+#: builtin/commit.c:1712
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Повреден файл за върха за сливането „MERGE_HEAD“ (%s)"
-#: builtin/commit.c:1725
+#: builtin/commit.c:1719
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "режимът на сливане „MERGE_MODE“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/commit.c:1744
+#: builtin/commit.c:1738
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено: %s"
-#: builtin/commit.c:1755
+#: builtin/commit.c:1749
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради нередактирано съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1760
+#: builtin/commit.c:1754
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Неизвършване на подаване поради празно съобщение.\n"
-#: builtin/commit.c:1808
+#: builtin/commit.c:1802
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
msgstr ""
"Хранилището е обновено, но новият файл за индекс „new_index“\n"
-"не е записан. Проверете дали дискът не е препълнен или не сте\n"
-"превишили дисковата си квота. След това изпълнете „git reset HEAD“."
+"не е записан. Проверете дали дискът не е препълнен или не сте\n"
+"превишили дисковата си квота. След това изпълнете „git reset HEAD“."
#: builtin/config.c:9
msgid "git config [<options>]"
msgstr "git config [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/config.c:56
+#: builtin/config.c:55
msgid "Config file location"
msgstr "Местоположение на конфигурационния файл"
-#: builtin/config.c:57
+#: builtin/config.c:56
msgid "use global config file"
msgstr "използване на глобалния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:57
msgid "use system config file"
msgstr "използване на системния конфигурационен файл"
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:58
msgid "use repository config file"
msgstr "използване на конфигурационния файл на хранилището"
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:59
msgid "use given config file"
msgstr "използване на зададения конфигурационен ФАЙЛ"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:60
msgid "blob-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:60
msgid "read config from given blob object"
msgstr ""
"изчитане на конфигурацията от BLOB с този ИДЕНТИФИКАТОР на съдържанието"
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:61
msgid "Action"
msgstr "Действие"
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:62
msgid "get value: name [value-regex]"
msgstr "извеждане на стойност: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:63
msgid "get all values: key [value-regex]"
msgstr "извеждане на всички стойности: ключ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:64
msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
msgstr ""
"извеждане на стойностите за РЕГУЛЯРНия_ИЗРАЗ: РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_ИМЕТО "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:65
msgid "get value specific for the URL: section[.var] URL"
msgstr "извеждане на стойността за указания адрес: РАЗДЕЛ[.ПРОМЕНЛИВА] АДРЕС"
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:66
msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
msgstr ""
"замяна на всички съвпадащи променливи: ИМЕ СТОЙНОСТ "
"[РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:67
msgid "add a new variable: name value"
msgstr "добавяне на нова променлива: ИМЕ СТОЙНОСТ"
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:68
msgid "remove a variable: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на променлива: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:69
msgid "remove all matches: name [value-regex]"
msgstr "изтриване на всички съвпадащи: ИМЕ [РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ_ЗА_СТОЙНОСТТА]"
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:70
msgid "rename section: old-name new-name"
msgstr "преименуване на раздел: СТАРО_ИМЕ НОВО_ИМЕ"
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:71
msgid "remove a section: name"
msgstr "изтриване на раздел: ИМЕ"
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:72
msgid "list all"
msgstr "изброяване на всички"
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:73
msgid "open an editor"
msgstr "отваряне на редактор"
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:74
msgid "find the color configured: slot [default]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартно]"
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:75
msgid "find the color setting: slot [stdout-is-tty]"
msgstr "извеждане на зададения цвят: номер [стандартният изход е терминал]"
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:76
msgid "Type"
msgstr "Вид"
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:77
msgid "value is \"true\" or \"false\""
msgstr "СТОЙНОСТТА е „true“ (истина) или „false“ (лъжа)"
-#: builtin/config.c:79
+#: builtin/config.c:78
msgid "value is decimal number"
msgstr "СТОЙНОСТТА е цяло, десетично число"
-#: builtin/config.c:80
+#: builtin/config.c:79
msgid "value is --bool or --int"
msgstr "СТОЙНОСТТА е „--bool“ (булева) или „--int“ (десетично цяло число)"
-#: builtin/config.c:81
+#: builtin/config.c:80
msgid "value is a path (file or directory name)"
msgstr "СТОЙНОСТТА е път (до файл или директория)"
-#: builtin/config.c:82
+#: builtin/config.c:81
msgid "Other"
msgstr "Други"
-# FIXME NUL byte to null char, terminate -> razdelitel - da stane ednakvo
-#: builtin/config.c:83
+#: builtin/config.c:82
msgid "terminate values with NUL byte"
msgstr "разделяне на стойностите с нулевия знак „NUL“"
-#: builtin/config.c:84
+#: builtin/config.c:83
msgid "show variable names only"
msgstr "извеждане на имената на променливите"
-#: builtin/config.c:85
+#: builtin/config.c:84
msgid "respect include directives on lookup"
msgstr "при търсене да се уважат и директивите за включване"
-#: builtin/config.c:86
+#: builtin/config.c:85
msgid "show origin of config (file, standard input, blob, command line)"
msgstr ""
"извеждане на мястото на задаване на настройката (файл, стандартен вход, "
"обект BLOB, команден ред)"
-#: builtin/config.c:328
+#: builtin/config.c:327
msgid "unable to parse default color value"
msgstr "неразпозната стойност на стандартния цвят"
-#: builtin/config.c:472
+#: builtin/config.c:471
#, c-format
msgid ""
"# This is Git's per-user configuration file.\n"
@@ -6263,20 +7250,29 @@ msgstr ""
"#\tname = %s\n"
"#\temail = %s\n"
-#: builtin/config.c:614
+#: builtin/config.c:613
#, c-format
msgid "cannot create configuration file %s"
msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/count-objects.c:77
+#: builtin/config.c:625
+#, c-format
+msgid ""
+"cannot overwrite multiple values with a single value\n"
+" Use a regexp, --add or --replace-all to change %s."
+msgstr ""
+"множество стойности не могат да се заменят с една.\n"
+"За да промените „%s“, ползвайте регулярен израз или оциите „--add“ и „--"
+"replace-all“."
+
+#: builtin/count-objects.c:86
msgid "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
-#: builtin/count-objects.c:87
+#: builtin/count-objects.c:96
msgid "print sizes in human readable format"
msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
-# FIXME ... instead of *???
#: builtin/describe.c:17
msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…"
@@ -6300,7 +7296,7 @@ msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вграде
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
-#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:465
+#: builtin/describe.c:250 builtin/log.c:480
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
@@ -6332,7 +7328,7 @@ msgid ""
"However, there were unannotated tags: try --tags."
msgstr ""
"Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
-"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
+"Съществуват и неанотирани етикети. Пробвайте с опцията „--tags“."
#: builtin/describe.c:350
#, c-format
@@ -6396,7 +7392,7 @@ msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни ет
msgid "only consider tags matching <pattern>"
msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
-#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:321
+#: builtin/describe.c:410 builtin/name-rev.c:320
msgid "show abbreviated commit object as fallback"
msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
@@ -6430,21 +7426,21 @@ msgstr "„%s“: не е нито обикновен файл, нито сим
msgid "invalid option: %s"
msgstr "неправилна опция: %s"
-#: builtin/diff.c:360
+#: builtin/diff.c:361
msgid "Not a git repository"
msgstr "Не е хранилище на Git"
-#: builtin/diff.c:403
+#: builtin/diff.c:404
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "зададен е неправилен обект „%s“."
-#: builtin/diff.c:412
+#: builtin/diff.c:413
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "зададени са повече от 2 обекта BLOB: „%s“"
-#: builtin/diff.c:419
+#: builtin/diff.c:420
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
@@ -6501,271 +7497,283 @@ msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към из
msgid "anonymize output"
msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
-#: builtin/fetch.c:20
+#: builtin/fetch.c:21
msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
-#: builtin/fetch.c:21
+#: builtin/fetch.c:22
msgid "git fetch [<options>] <group>"
msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
-#: builtin/fetch.c:22
+#: builtin/fetch.c:23
msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
-#: builtin/fetch.c:23
+#: builtin/fetch.c:24
msgid "git fetch --all [<options>]"
msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/fetch.c:92 builtin/pull.c:174
+#: builtin/fetch.c:95 builtin/pull.c:175
msgid "fetch from all remotes"
msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:94 builtin/pull.c:177
+#: builtin/fetch.c:97 builtin/pull.c:178
msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
-#: builtin/fetch.c:96 builtin/pull.c:180
+#: builtin/fetch.c:99 builtin/pull.c:181
msgid "path to upload pack on remote end"
msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
-#: builtin/fetch.c:97 builtin/pull.c:182
+#: builtin/fetch.c:100 builtin/pull.c:183
msgid "force overwrite of local branch"
msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
-#: builtin/fetch.c:99
+#: builtin/fetch.c:102
msgid "fetch from multiple remotes"
msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
-#: builtin/fetch.c:101 builtin/pull.c:184
+#: builtin/fetch.c:104 builtin/pull.c:185
msgid "fetch all tags and associated objects"
msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
-#: builtin/fetch.c:103
+#: builtin/fetch.c:106
msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
-#: builtin/fetch.c:105
+#: builtin/fetch.c:108
msgid "number of submodules fetched in parallel"
msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
-#: builtin/fetch.c:107 builtin/pull.c:187
+#: builtin/fetch.c:110 builtin/pull.c:188
msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
-#: builtin/fetch.c:108 builtin/pull.c:190
+#: builtin/fetch.c:111 builtin/pull.c:191
msgid "on-demand"
msgstr "ПРИ НУЖДА"
-#: builtin/fetch.c:109 builtin/pull.c:191
+#: builtin/fetch.c:112 builtin/pull.c:192
msgid "control recursive fetching of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
-#: builtin/fetch.c:113 builtin/pull.c:199
+#: builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:200
msgid "keep downloaded pack"
msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
-#: builtin/fetch.c:115
+#: builtin/fetch.c:118
msgid "allow updating of HEAD ref"
msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
-#: builtin/fetch.c:118 builtin/pull.c:202
+#: builtin/fetch.c:121 builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:203
msgid "deepen history of shallow clone"
msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
-#: builtin/fetch.c:120 builtin/pull.c:205
+#: builtin/fetch.c:123
+msgid "deepen history of shallow repository based on time"
+msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
+
+#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:206
msgid "convert to a complete repository"
msgstr "превръщане в пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:122 builtin/log.c:1399
+#: builtin/fetch.c:131 builtin/log.c:1433
msgid "dir"
msgstr "директория"
-#: builtin/fetch.c:123
+#: builtin/fetch.c:132
msgid "prepend this to submodule path output"
msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
-#: builtin/fetch.c:126
+#: builtin/fetch.c:135
msgid "default mode for recursion"
msgstr "стандартен режим на рекурсия"
-#: builtin/fetch.c:128 builtin/pull.c:208
+#: builtin/fetch.c:137 builtin/pull.c:209
msgid "accept refs that update .git/shallow"
msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
-#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:210
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:211
msgid "refmap"
msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:211
+#: builtin/fetch.c:139 builtin/pull.c:212
msgid "specify fetch refmap"
msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
-#: builtin/fetch.c:386
+#: builtin/fetch.c:398
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
-#: builtin/fetch.c:466
+#: builtin/fetch.c:514
+#, c-format
+msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
+msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
+
+#: builtin/fetch.c:607
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "обектът „%s“ липсва"
-#: builtin/fetch.c:471
+#: builtin/fetch.c:611
msgid "[up to date]"
msgstr "[актуализиран]"
-#: builtin/fetch.c:485
-#, c-format
-msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
-msgstr "! %-*s %-*s → %s (в текущия клон не може да се доставя)"
-
-#: builtin/fetch.c:486 builtin/fetch.c:574
+#: builtin/fetch.c:624 builtin/fetch.c:704
msgid "[rejected]"
msgstr "[отхвърлен]"
-#: builtin/fetch.c:497
+#: builtin/fetch.c:625
+msgid "can't fetch in current branch"
+msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
+
+#: builtin/fetch.c:634
msgid "[tag update]"
msgstr "[обновяване на етикетите]"
-#: builtin/fetch.c:499 builtin/fetch.c:534 builtin/fetch.c:552
-msgid " (unable to update local ref)"
-msgstr " (локалните указатели не могат да бъдат обновени)"
+#: builtin/fetch.c:635 builtin/fetch.c:668 builtin/fetch.c:684
+#: builtin/fetch.c:699
+msgid "unable to update local ref"
+msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-#: builtin/fetch.c:517
+#: builtin/fetch.c:654
msgid "[new tag]"
msgstr "[нов етикет]"
-#: builtin/fetch.c:520
+#: builtin/fetch.c:657
msgid "[new branch]"
msgstr "[нов клон]"
-#: builtin/fetch.c:523
+#: builtin/fetch.c:660
msgid "[new ref]"
msgstr "[нов указател]"
-#: builtin/fetch.c:569
-msgid "unable to update local ref"
-msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
-
-#: builtin/fetch.c:569
+#: builtin/fetch.c:699
msgid "forced update"
msgstr "принудително обновяване"
-#: builtin/fetch.c:576
-msgid "(non-fast-forward)"
-msgstr "(сливането не е тривиално)"
+#: builtin/fetch.c:704
+msgid "non-fast-forward"
+msgstr "сливането не е тривиално"
-#: builtin/fetch.c:619
+#: builtin/fetch.c:749
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
-#: builtin/fetch.c:637
+#: builtin/fetch.c:769
#, c-format
msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
msgstr ""
"отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
"обновявани"
-#: builtin/fetch.c:724 builtin/fetch.c:816
+#: builtin/fetch.c:856 builtin/fetch.c:952
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "От %.*s\n"
-# FIXME - is the space necessary
-#: builtin/fetch.c:735
+#: builtin/fetch.c:867
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
" 'git remote prune %s' to remove any old, conflicting branches"
msgstr ""
-"някои локални указатели не могат да бъдат обновени. Изпълнете командата\n"
+"някои локални указатели не могат да бъдат обновени. Изпълнете командата\n"
"„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
"предизвикват конфликта"
-#: builtin/fetch.c:787
+#: builtin/fetch.c:922
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:788
+#: builtin/fetch.c:923
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (обектът „%s“ вече е извън клон)"
-#: builtin/fetch.c:820
+#: builtin/fetch.c:955
msgid "[deleted]"
msgstr "[изтрит]"
-#: builtin/fetch.c:821 builtin/remote.c:1025
+#: builtin/fetch.c:956 builtin/remote.c:1020
msgid "(none)"
msgstr "(нищо)"
-#: builtin/fetch.c:841
+#: builtin/fetch.c:979
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
-#: builtin/fetch.c:860
+#: builtin/fetch.c:998
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
-#: builtin/fetch.c:863
+#: builtin/fetch.c:1001
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
-msgstr "Опцията „%s“ се игнорира при „%s“\n"
+msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:920
+#: builtin/fetch.c:1077
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "Не се поддържа доставяне от „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1080
+#: builtin/fetch.c:1237
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Доставяне на „%s“\n"
-#: builtin/fetch.c:1082 builtin/remote.c:96
+#: builtin/fetch.c:1239 builtin/remote.c:96
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "„%s“ не може да се достави"
-#: builtin/fetch.c:1100
+#: builtin/fetch.c:1257
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
msgstr ""
-"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
+"Не сте указали отдалечено хранилище. Задайте или адрес, или име\n"
"на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
-#: builtin/fetch.c:1123
+#: builtin/fetch.c:1280
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
-#: builtin/fetch.c:1165
+#: builtin/fetch.c:1322
+msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
+msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
+
+#: builtin/fetch.c:1324
+msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
+msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
+
+#: builtin/fetch.c:1329
msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
-#: builtin/fetch.c:1167
+#: builtin/fetch.c:1331
msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1187
+#: builtin/fetch.c:1353
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
-#: builtin/fetch.c:1189
+#: builtin/fetch.c:1355
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr ""
"към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
-#: builtin/fetch.c:1200
+#: builtin/fetch.c:1366
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
-#: builtin/fetch.c:1208
+#: builtin/fetch.c:1374
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
@@ -6775,25 +7783,25 @@ msgid ""
msgstr ""
"git fmt-merge-msg [-m СЪОБЩЕНИЕ] [--log[=БРОЙ] | --no-log] [--file ФАЙЛ]"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:667
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:663
msgid "populate log with at most <n> entries from shortlog"
msgstr ""
"вмъкване на журнал състоящ се от не повече от БРОЙ записа от съкратения "
"журнал"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:666
msgid "alias for --log (deprecated)"
msgstr "синоним на „--log“ (остаряло)"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:673
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:669
msgid "text"
msgstr "ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:670
msgid "use <text> as start of message"
msgstr "за начало на съобщението да се ползва ТЕКСТ"
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:675
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:671
msgid "file to read from"
msgstr "файл, от който да се чете"
@@ -6853,68 +7861,67 @@ msgstr "извеждане само на неслетите указатели"
msgid "print only refs which contain the commit"
msgstr "извеждане само на указателите, които съдържат това ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/fsck.c:156 builtin/prune.c:140
-msgid "Checking connectivity"
-msgstr "Проверка на връзката"
-
-#: builtin/fsck.c:486
+#: builtin/fsck.c:519
msgid "Checking object directories"
msgstr "Проверка на директориите с обекти"
-#: builtin/fsck.c:552
+#: builtin/fsck.c:588
msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
msgstr "git fsck [ОПЦИЯ…] [ОБЕКТ…]"
-#: builtin/fsck.c:558
+#: builtin/fsck.c:594
msgid "show unreachable objects"
msgstr "показване на недостижимите обекти"
-#: builtin/fsck.c:559
+#: builtin/fsck.c:595
msgid "show dangling objects"
msgstr "показване на обектите извън клоните"
-#: builtin/fsck.c:560
+#: builtin/fsck.c:596
msgid "report tags"
msgstr "показване на етикетите"
-#: builtin/fsck.c:561
+#: builtin/fsck.c:597
msgid "report root nodes"
msgstr "показване на кореновите възли"
-#: builtin/fsck.c:562
+#: builtin/fsck.c:598
msgid "make index objects head nodes"
msgstr "задаване на обекти от индекса да са коренови"
# FIXME bad message
-#: builtin/fsck.c:563
+#: builtin/fsck.c:599
msgid "make reflogs head nodes (default)"
msgstr "проследяване на указателите от журнала като глави (стандартно)"
-#: builtin/fsck.c:564
+#: builtin/fsck.c:600
msgid "also consider packs and alternate objects"
msgstr "допълнително да се проверяват пакетите и алтернативните обекти"
-#: builtin/fsck.c:565
+#: builtin/fsck.c:601
msgid "check only connectivity"
msgstr "проверка само на връзката"
-#: builtin/fsck.c:566
+#: builtin/fsck.c:602
msgid "enable more strict checking"
msgstr "по-строги проверки"
-#: builtin/fsck.c:568
+#: builtin/fsck.c:604
msgid "write dangling objects in .git/lost-found"
msgstr "запазване на обектите извън клоните в директорията „.git/lost-found“"
-#: builtin/fsck.c:569 builtin/prune.c:107
+#: builtin/fsck.c:605 builtin/prune.c:107
msgid "show progress"
msgstr "показване на напредъка"
-#: builtin/fsck.c:630
+#: builtin/fsck.c:606
+msgid "show verbose names for reachable objects"
+msgstr "показване на подробни имена на достижимите обекти"
+
+#: builtin/fsck.c:665
msgid "Checking objects"
msgstr "Проверка на обектите"
-# FIXME plural with ...
#: builtin/gc.c:25
msgid "git gc [<options>]"
msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
@@ -6938,7 +7945,7 @@ msgid ""
"\n"
"%s"
msgstr ""
-"При последното изпълнение на „git gc“ бе докладвана грешка. Коригирайте "
+"При последното изпълнение на „git gc“ бе докладвана грешка. Коригирайте "
"причината за\n"
"нея и изтрийте „%s“.\n"
"Автоматичното изчистване на боклука няма да работи, преди да изтриете "
@@ -6999,7 +8006,6 @@ msgstr ""
"Има прекалено много недостижими, непакетирани обекти.\n"
"Използвайте „git prune“, за да ги окастрите."
-# FIXME plural ... options
#: builtin/grep.c:23
msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
msgstr "git grep [ОПЦИЯ…] [-e] ШАБЛОН [ВЕРСИЯ…] [[--] ПЪТ…]"
@@ -7014,239 +8020,234 @@ msgstr "grep: неуспешно създаване на нишка: %s"
msgid "invalid number of threads specified (%d) for %s"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
-#: builtin/grep.c:452 builtin/grep.c:487
+#: builtin/grep.c:453 builtin/grep.c:488
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
-#: builtin/grep.c:502
+#: builtin/grep.c:503
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
-#: builtin/grep.c:560
+#: builtin/grep.c:561
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
-#: builtin/grep.c:577
-#, c-format
-msgid "cannot open '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
-
-#: builtin/grep.c:646
+#: builtin/grep.c:647
msgid "search in index instead of in the work tree"
msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:648
+#: builtin/grep.c:649
msgid "find in contents not managed by git"
msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
-#: builtin/grep.c:650
+#: builtin/grep.c:651
msgid "search in both tracked and untracked files"
msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
-#: builtin/grep.c:652
+#: builtin/grep.c:653
msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
-#: builtin/grep.c:655
+#: builtin/grep.c:656
msgid "show non-matching lines"
msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
-#: builtin/grep.c:657
+#: builtin/grep.c:658
msgid "case insensitive matching"
msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
-#: builtin/grep.c:659
+#: builtin/grep.c:660
msgid "match patterns only at word boundaries"
msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
-#: builtin/grep.c:661
+#: builtin/grep.c:662
msgid "process binary files as text"
msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
-#: builtin/grep.c:663
+#: builtin/grep.c:664
msgid "don't match patterns in binary files"
msgstr "прескачане на двоичните файлове"
-#: builtin/grep.c:666
+#: builtin/grep.c:667
msgid "process binary files with textconv filters"
msgstr ""
"обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
-#: builtin/grep.c:668
+#: builtin/grep.c:669
msgid "descend at most <depth> levels"
msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
-#: builtin/grep.c:672
+#: builtin/grep.c:673
msgid "use extended POSIX regular expressions"
msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
-#: builtin/grep.c:675
+#: builtin/grep.c:676
msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
-#: builtin/grep.c:678
+#: builtin/grep.c:679
msgid "interpret patterns as fixed strings"
msgstr "шаблоните са дословни низове"
-#: builtin/grep.c:681
+#: builtin/grep.c:682
msgid "use Perl-compatible regular expressions"
msgstr "регулярни изрази на Perl"
-#: builtin/grep.c:684
+#: builtin/grep.c:685
msgid "show line numbers"
msgstr "извеждане на номерата на редовете"
-#: builtin/grep.c:685
+#: builtin/grep.c:686
msgid "don't show filenames"
msgstr "без извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:686
+#: builtin/grep.c:687
msgid "show filenames"
msgstr "извеждане на имената на файловете"
-#: builtin/grep.c:688
+#: builtin/grep.c:689
msgid "show filenames relative to top directory"
msgstr ""
"извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
"хранилището"
-#: builtin/grep.c:690
+#: builtin/grep.c:691
msgid "show only filenames instead of matching lines"
msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:692
+#: builtin/grep.c:693
msgid "synonym for --files-with-matches"
msgstr "синоним на „--files-with-matches“"
-#: builtin/grep.c:695
+#: builtin/grep.c:696
msgid "show only the names of files without match"
msgstr ""
"извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
"шаблона"
-#: builtin/grep.c:697
+#: builtin/grep.c:698
msgid "print NUL after filenames"
msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
-#: builtin/grep.c:699
+#: builtin/grep.c:700
msgid "show the number of matches instead of matching lines"
msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
-#: builtin/grep.c:700
+#: builtin/grep.c:701
msgid "highlight matches"
msgstr "оцветяване на напасванията"
-#: builtin/grep.c:702
+#: builtin/grep.c:703
msgid "print empty line between matches from different files"
msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
-#: builtin/grep.c:704
+#: builtin/grep.c:705
msgid "show filename only once above matches from same file"
msgstr ""
"извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
-#: builtin/grep.c:707
+#: builtin/grep.c:708
msgid "show <n> context lines before and after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
-#: builtin/grep.c:710
+#: builtin/grep.c:711
msgid "show <n> context lines before matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
-#: builtin/grep.c:712
+#: builtin/grep.c:713
msgid "show <n> context lines after matches"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
-#: builtin/grep.c:714
+#: builtin/grep.c:715
msgid "use <n> worker threads"
msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
-#: builtin/grep.c:715
+#: builtin/grep.c:716
msgid "shortcut for -C NUM"
msgstr "синоним на „-C БРОЙ“"
-#: builtin/grep.c:718
+#: builtin/grep.c:719
msgid "show a line with the function name before matches"
msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
-#: builtin/grep.c:720
+#: builtin/grep.c:721
msgid "show the surrounding function"
msgstr "извеждане на обхващащата функция"
-#: builtin/grep.c:723
+#: builtin/grep.c:724
msgid "read patterns from file"
msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
-#: builtin/grep.c:725
+#: builtin/grep.c:726
msgid "match <pattern>"
msgstr "напасване на ШАБЛОН"
-#: builtin/grep.c:727
+#: builtin/grep.c:728
msgid "combine patterns specified with -e"
msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
-#: builtin/grep.c:739
+#: builtin/grep.c:740
msgid "indicate hit with exit status without output"
msgstr ""
-"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
+"без извеждане на стандартния изход. Изходният код указва наличието на "
"напасване"
-#: builtin/grep.c:741
+#: builtin/grep.c:742
msgid "show only matches from files that match all patterns"
msgstr ""
"извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
-#: builtin/grep.c:743
+#: builtin/grep.c:744
msgid "show parse tree for grep expression"
msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
-#: builtin/grep.c:747
+#: builtin/grep.c:748
msgid "pager"
msgstr "програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:747
+#: builtin/grep.c:748
msgid "show matching files in the pager"
msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
-#: builtin/grep.c:750
+#: builtin/grep.c:751
msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
msgstr ""
"позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
"опция)"
-#: builtin/grep.c:813
+#: builtin/grep.c:814
msgid "no pattern given."
msgstr "липсва шаблон."
-#: builtin/grep.c:845 builtin/index-pack.c:1477
+#: builtin/grep.c:846 builtin/index-pack.c:1480
#, c-format
msgid "invalid number of threads specified (%d)"
msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
-#: builtin/grep.c:875
+#: builtin/grep.c:876
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr ""
"опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
-#: builtin/grep.c:901
+#: builtin/grep.c:902
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“."
-#: builtin/grep.c:906
+#: builtin/grep.c:907
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs."
msgstr ""
"опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с търсене във версии."
-#: builtin/grep.c:909
+#: builtin/grep.c:910
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr ""
"опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
"файлове."
-#: builtin/grep.c:917
+#: builtin/grep.c:918
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво."
@@ -7262,547 +8263,549 @@ msgstr ""
msgid "git hash-object --stdin-paths"
msgstr "git hash-object --stdin-paths"
-#: builtin/hash-object.c:93
+#: builtin/hash-object.c:94
msgid "type"
msgstr "ВИД"
-#: builtin/hash-object.c:93
+#: builtin/hash-object.c:94
msgid "object type"
msgstr "ВИД на обекта"
-#: builtin/hash-object.c:94
+#: builtin/hash-object.c:95
msgid "write the object into the object database"
msgstr "записване на обекта в базата от данни за обектите"
-#: builtin/hash-object.c:96
+#: builtin/hash-object.c:97
msgid "read the object from stdin"
msgstr "изчитане на обекта от стандартния вход"
-#: builtin/hash-object.c:98
+#: builtin/hash-object.c:99
msgid "store file as is without filters"
msgstr "запазване на файла както е — без филтри"
-#: builtin/hash-object.c:99
+#: builtin/hash-object.c:100
msgid ""
"just hash any random garbage to create corrupt objects for debugging Git"
msgstr ""
"създаване и хеширане на произволни данни за повредени обекти за трасиране на "
"Git"
-#: builtin/hash-object.c:100
+#: builtin/hash-object.c:101
msgid "process file as it were from this path"
msgstr "обработване на ФАЙЛа все едно е с този път"
-#: builtin/help.c:41
+#: builtin/help.c:42
msgid "print all available commands"
msgstr "показване на всички налични команди"
-#: builtin/help.c:42
+#: builtin/help.c:43
+msgid "exclude guides"
+msgstr "без пътеводетели"
+
+#: builtin/help.c:44
msgid "print list of useful guides"
msgstr "показване на списък с пътеводители"
-#: builtin/help.c:43
+#: builtin/help.c:45
msgid "show man page"
msgstr "показване на страница от ръководството"
-#: builtin/help.c:44
+#: builtin/help.c:46
msgid "show manual in web browser"
msgstr "показване на страница от ръководството в уеб браузър"
-#: builtin/help.c:46
+#: builtin/help.c:48
msgid "show info page"
msgstr "показване на информационна страница"
-#: builtin/help.c:52
+#: builtin/help.c:54
msgid "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [<command>]"
msgstr "git help [--all] [--guides] [--man | --web | --info] [КОМАНДА]"
-#: builtin/help.c:64
+#: builtin/help.c:66
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "непознат формат на помощта „%s“"
-#: builtin/help.c:91
+#: builtin/help.c:93
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Неуспешно стартиране на „emacsclient“."
-#: builtin/help.c:104
+#: builtin/help.c:106
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Версията на „emacsclient“ не може да се анализира."
-#: builtin/help.c:112
+#: builtin/help.c:114
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "Прекалено стара версия на „emacsclient“ — %d (< 22)."
-#: builtin/help.c:130 builtin/help.c:151 builtin/help.c:160 builtin/help.c:168
+#: builtin/help.c:132 builtin/help.c:153 builtin/help.c:162 builtin/help.c:170
#, c-format
msgid "failed to exec '%s'"
msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
-#: builtin/help.c:205
+#: builtin/help.c:207
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
"Please consider using 'man.<tool>.cmd' instead."
msgstr ""
"„%s“: път към неподдържана програма за преглед на\n"
-" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
+" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.cmd“."
-#: builtin/help.c:217
+#: builtin/help.c:219
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
"Please consider using 'man.<tool>.path' instead."
msgstr ""
"„%s“: команда за поддържана програма за преглед на\n"
-" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
+" ръководството. Вместо нея пробвайте „man.<tool>.path“."
-#: builtin/help.c:334
+#: builtin/help.c:336
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "„%s“: непозната програма за преглед на ръководството."
-#: builtin/help.c:351
+#: builtin/help.c:353
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "никоя програма за преглед на ръководство не успя да обработи заявката"
-#: builtin/help.c:359
+#: builtin/help.c:361
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr ""
"никоя програма за преглед на информационните страници не успя да обработи "
"заявката"
-#: builtin/help.c:408
+#: builtin/help.c:403
msgid "Defining attributes per path"
msgstr "Указване на атрибути към път"
-#: builtin/help.c:409
+#: builtin/help.c:404
msgid "Everyday Git With 20 Commands Or So"
msgstr "Ежедневието в Git в рамките на 20-ина команди"
-#: builtin/help.c:410
+#: builtin/help.c:405
msgid "A Git glossary"
msgstr "Речник с термините на Git"
-#: builtin/help.c:411
+#: builtin/help.c:406
msgid "Specifies intentionally untracked files to ignore"
msgstr "Указване на неследени файлове, които да бъдат нарочно пренебрегвани"
-#: builtin/help.c:412
+#: builtin/help.c:407
msgid "Defining submodule properties"
msgstr "Дефиниране на свойствата на подмодулите"
-#: builtin/help.c:413
+#: builtin/help.c:408
msgid "Specifying revisions and ranges for Git"
-msgstr "Указване на версии и интервали в Git"
+msgstr "Указване на версии и диапазони в Git"
-#: builtin/help.c:414
+#: builtin/help.c:409
msgid "A tutorial introduction to Git (for version 1.5.1 or newer)"
msgstr "Въвеждащ урок за Git (версии поне 1.5.1)"
-#: builtin/help.c:415
+#: builtin/help.c:410
msgid "An overview of recommended workflows with Git"
msgstr "Общ преглед на препоръчваните начини за работа с Git"
-#: builtin/help.c:427
+#: builtin/help.c:422
msgid "The common Git guides are:\n"
msgstr "Популярните пътеводители в Git са:\n"
-#: builtin/help.c:448 builtin/help.c:465
-#, c-format
-msgid "usage: %s%s"
-msgstr "употреба: %s%s"
-
-#: builtin/help.c:481
+#: builtin/help.c:440
#, c-format
msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
msgstr "„git %s“ е синоним на „%s“"
+#: builtin/help.c:462 builtin/help.c:479
+#, c-format
+msgid "usage: %s%s"
+msgstr "употреба: %s%s"
+
# FIXME merge with next?
-#: builtin/index-pack.c:152
+#: builtin/index-pack.c:154
#, c-format
msgid "unable to open %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:202
+#: builtin/index-pack.c:204
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:222
+#: builtin/index-pack.c:224
#, c-format
msgid "did not receive expected object %s"
msgstr "очакваният обект „%s“ не бе получен"
-#: builtin/index-pack.c:225
+#: builtin/index-pack.c:227
#, c-format
msgid "object %s: expected type %s, found %s"
msgstr "неправилен вид на обекта „%s“: очакваше се „%s“, а бе получен „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:267
+#: builtin/index-pack.c:269
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "не може да се запълни %d байт"
msgstr[1] "не може да се запълнят %d байта"
-#: builtin/index-pack.c:277
+#: builtin/index-pack.c:279
msgid "early EOF"
msgstr "неочакван край на файл"
-#: builtin/index-pack.c:278
+#: builtin/index-pack.c:280
msgid "read error on input"
msgstr "грешка при четене на входните данни"
-#: builtin/index-pack.c:290
+#: builtin/index-pack.c:292
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "използвани са повече от наличните байтове"
-#: builtin/index-pack.c:297
+#: builtin/index-pack.c:299
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "пакетният файл е прекалено голям за текущата стойност на типа „off_t“"
-#: builtin/index-pack.c:313
+#: builtin/index-pack.c:302 builtin/unpack-objects.c:92
+msgid "pack exceeds maximum allowed size"
+msgstr "пакетният файл надвишава максималния възможен размер"
+
+#: builtin/index-pack.c:317
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
-#: builtin/index-pack.c:318
+#: builtin/index-pack.c:322
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:332
+#: builtin/index-pack.c:336
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "несъответствие в подписа към пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:334
+#: builtin/index-pack.c:338
#, c-format
msgid "pack version %<PRIu32> unsupported"
msgstr "не се поддържа пакетиране вeрсия „%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:352
+#: builtin/index-pack.c:356
#, c-format
-msgid "pack has bad object at offset %lu: %s"
-msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %lu: %s"
+msgid "pack has bad object at offset %<PRIuMAX>: %s"
+msgstr "повреден обект в пакетния файл при отместване %<PRIuMAX>: %s"
-#: builtin/index-pack.c:473
+#: builtin/index-pack.c:478
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "декомпресирането с „inflate“ върна %d"
-#: builtin/index-pack.c:522
+#: builtin/index-pack.c:527
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика води до препълване"
-#: builtin/index-pack.c:530
+#: builtin/index-pack.c:535
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "стойността на отместването за обекта-разлика е извън диапазона"
-#: builtin/index-pack.c:538
+#: builtin/index-pack.c:543
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "непознат вид обект %d"
-#: builtin/index-pack.c:569
+#: builtin/index-pack.c:574
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:571
+#: builtin/index-pack.c:576
#, c-format
-msgid "premature end of pack file, %lu byte missing"
-msgid_plural "premature end of pack file, %lu bytes missing"
-msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %lu байт"
-msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %lu байта"
+msgid "premature end of pack file, %<PRIuMAX> byte missing"
+msgid_plural "premature end of pack file, %<PRIuMAX> bytes missing"
+msgstr[0] "неочакван край на файл, липсва %<PRIuMAX> байт"
+msgstr[1] "неочакван край на файл, липсват %<PRIuMAX> байта"
-#: builtin/index-pack.c:597
+#: builtin/index-pack.c:602
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "сериозна грешка при декомпресиране с „inflate“"
-#: builtin/index-pack.c:743 builtin/index-pack.c:749 builtin/index-pack.c:772
-#: builtin/index-pack.c:806 builtin/index-pack.c:815
+#: builtin/index-pack.c:748 builtin/index-pack.c:754 builtin/index-pack.c:777
+#: builtin/index-pack.c:811 builtin/index-pack.c:820
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr ""
"СЪВПАДЕНИЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА СУМИТЕ ЗА SHA1: „%s“ НА ДВА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТА!"
# FIXME merge with next?
-#: builtin/index-pack.c:746 builtin/pack-objects.c:162
-#: builtin/pack-objects.c:254
+#: builtin/index-pack.c:751 builtin/pack-objects.c:166
+#: builtin/pack-objects.c:258
#, c-format
msgid "unable to read %s"
msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:812
+#: builtin/index-pack.c:817
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "съществуващият обект „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/index-pack.c:826
+#: builtin/index-pack.c:831
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "неправилен обект BLOB „%s“"
# FIXME perhaps invalid object
-#: builtin/index-pack.c:840
+#: builtin/index-pack.c:845
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "неправилен обект „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:843
+#: builtin/index-pack.c:848
msgid "Error in object"
msgstr "Грешка в обекта"
-#: builtin/index-pack.c:845
+#: builtin/index-pack.c:850
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Някои обекти, наследници на „%s“, не могат да бъдат достигнати"
-#: builtin/index-pack.c:917 builtin/index-pack.c:948
+#: builtin/index-pack.c:922 builtin/index-pack.c:953
msgid "failed to apply delta"
msgstr "разликата не може да бъде приложена"
-#: builtin/index-pack.c:1118
+#: builtin/index-pack.c:1123
msgid "Receiving objects"
msgstr "Получаване на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1118
+#: builtin/index-pack.c:1123
msgid "Indexing objects"
msgstr "Индексиране на обекти"
-#: builtin/index-pack.c:1150
+#: builtin/index-pack.c:1155
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "пакетният файл е повреден (нееднакви суми по SHA1)"
-#: builtin/index-pack.c:1155
+#: builtin/index-pack.c:1160
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "не може да се получи информация за пакетния файл с „fstat“"
-#: builtin/index-pack.c:1158
+#: builtin/index-pack.c:1163
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "в края на пакетния файл има повредени данни"
-# FIXME WTF message
-#: builtin/index-pack.c:1169
+#: builtin/index-pack.c:1174
msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
msgstr ""
-"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
+"фатална грешка във функцията „parse_pack_objects“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1194
+#: builtin/index-pack.c:1197
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Откриване на съответните разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1205
+#: builtin/index-pack.c:1208
#, c-format
msgid "unable to create thread: %s"
msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
-# FIXME WTF message
-#: builtin/index-pack.c:1247
+#: builtin/index-pack.c:1250
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr ""
-"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
+"фатална грешка във функцията „conclude_pack“. Това е грешка в Git, "
"докладвайте я на разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger."
"kernel.org“."
-#: builtin/index-pack.c:1253
+#: builtin/index-pack.c:1256
#, c-format
msgid "completed with %d local object"
msgid_plural "completed with %d local objects"
msgstr[0] "действието завърши с %d локален обект"
msgstr[1] "действието завърши с %d локални обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1265
+#: builtin/index-pack.c:1268
#, c-format
msgid "Unexpected tail checksum for %s (disk corruption?)"
msgstr ""
"Неочаквана последваща сума за грешки за „%s“ (причината може да е грешка в "
"диска)"
-#: builtin/index-pack.c:1269
+#: builtin/index-pack.c:1272
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "в пакета има %d ненапасваща разлика"
msgstr[1] "в пакета има %d ненапасващи разлики"
-#: builtin/index-pack.c:1293
+#: builtin/index-pack.c:1296
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "добавеният обект не може да се компресира с „deflate“: %d"
-#: builtin/index-pack.c:1369
+#: builtin/index-pack.c:1372
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "локалният обект „%s“ е повреден"
-#: builtin/index-pack.c:1393
+#: builtin/index-pack.c:1396
msgid "error while closing pack file"
msgstr "грешка при затварянето на пакетния файл"
-#: builtin/index-pack.c:1406
+#: builtin/index-pack.c:1409
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при записването на файла „%s“, осигуряващ запазване на директория"
-#: builtin/index-pack.c:1414
+#: builtin/index-pack.c:1417
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr ""
"грешка при затварянето на записания файл „%s“, осигуряващ запазване на "
"директория"
-#: builtin/index-pack.c:1427
+#: builtin/index-pack.c:1430
msgid "cannot store pack file"
msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
-#: builtin/index-pack.c:1438
+#: builtin/index-pack.c:1441
msgid "cannot store index file"
msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
-#: builtin/index-pack.c:1471
+#: builtin/index-pack.c:1474
#, c-format
msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
-#: builtin/index-pack.c:1481 builtin/index-pack.c:1678
+#: builtin/index-pack.c:1484 builtin/index-pack.c:1681
#, c-format
msgid "no threads support, ignoring %s"
-msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
+msgstr "липсва поддръжка за нишки. „%s“ ще се пренебрегне"
-#: builtin/index-pack.c:1540
+#: builtin/index-pack.c:1542
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Съществуващият пакетен файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1542
+#: builtin/index-pack.c:1544
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Съществуващият индекс за пакетния файл „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/index-pack.c:1589
+#: builtin/index-pack.c:1591
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "%d обект не е разлика"
msgstr[1] "%d обекта не са разлика"
-#: builtin/index-pack.c:1596
+#: builtin/index-pack.c:1598
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "дължината на веригата е %d: %lu обект"
msgstr[1] "дължината на веригата е %d: %lu обекта"
-#: builtin/index-pack.c:1609
+#: builtin/index-pack.c:1611
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "името на пакетния файл „%s“ не завършва на „.pack“"
-# FIXME it is not the cwd it is the previous cwd
-#: builtin/index-pack.c:1638
-msgid "Cannot come back to cwd"
-msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
-
-#: builtin/index-pack.c:1690 builtin/index-pack.c:1693
-#: builtin/index-pack.c:1705 builtin/index-pack.c:1709
+#: builtin/index-pack.c:1693 builtin/index-pack.c:1696
+#: builtin/index-pack.c:1712 builtin/index-pack.c:1716
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "неправилна стойност „%s“"
-#: builtin/index-pack.c:1723
+#: builtin/index-pack.c:1732
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "опцията „--fix-thin“ изисква „--stdin“"
-#: builtin/index-pack.c:1731
+#: builtin/index-pack.c:1740
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "опцията „--verify“ изисква име на пакетен файл"
-#: builtin/init-db.c:55
+#: builtin/init-db.c:54
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:61
+#: builtin/init-db.c:60
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:66
+#: builtin/init-db.c:65
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
-#: builtin/init-db.c:77
+#: builtin/init-db.c:76
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "връзката „%s“ не може да бъде прочетена"
-#: builtin/init-db.c:79
+#: builtin/init-db.c:78
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "не може да се създаде символна връзка „%s“ в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:85
+#: builtin/init-db.c:84
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се копира в „%s“"
-#: builtin/init-db.c:89
+#: builtin/init-db.c:88
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "игнориране на шаблона „%s“"
-#: builtin/init-db.c:120
+#: builtin/init-db.c:119
#, c-format
msgid "templates not found %s"
msgstr "директорията с шаблоните не е открита: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:135
+#: builtin/init-db.c:134
#, c-format
msgid "not copying templates from '%s': %s"
msgstr "шаблоните няма да бъдат копирани от „%s“: „%s“"
-#: builtin/init-db.c:312 builtin/init-db.c:315
-#, c-format
-msgid "%s already exists"
-msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
-
-#: builtin/init-db.c:344
+#: builtin/init-db.c:327
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "файлове от вид %d не се поддържат"
-#: builtin/init-db.c:347
+#: builtin/init-db.c:330
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
-#. TRANSLATORS: The first '%s' is either "Reinitialized
-#. existing" or "Initialized empty", the second " shared" or
-#. "", and the last '%s%s' is the verbatim directory name.
+#: builtin/init-db.c:347 builtin/init-db.c:350
+#, c-format
+msgid "%s already exists"
+msgstr "Директорията „%s“ вече съществува"
+
#: builtin/init-db.c:403
#, c-format
-msgid "%s%s Git repository in %s%s\n"
-msgstr "%s%s хранилище на Git в „%s%s“\n"
+msgid "Reinitialized existing shared Git repository in %s%s\n"
+msgstr ""
+"Инициализиране наново на съществуващо, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
#: builtin/init-db.c:404
-msgid "Reinitialized existing"
-msgstr "Наново инициализирано, съществуващо"
+#, c-format
+msgid "Reinitialized existing Git repository in %s%s\n"
+msgstr "Инициализиране наново на съществуващо хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:404
-msgid "Initialized empty"
-msgstr "Инициализирано празно"
+#: builtin/init-db.c:408
+#, c-format
+msgid "Initialized empty shared Git repository in %s%s\n"
+msgstr "Инициализиране на празно, споделено хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:405
-msgid " shared"
-msgstr ", споделено"
+#: builtin/init-db.c:409
+#, c-format
+msgid "Initialized empty Git repository in %s%s\n"
+msgstr "Инициализиране на празно хранилище на Git в „%s%s“\n"
-#: builtin/init-db.c:452
+#: builtin/init-db.c:457
msgid ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=<template-directory>] [--"
"shared[=<permissions>]] [<directory>]"
@@ -7810,27 +8813,27 @@ msgstr ""
"git init [-q | --quiet] [--bare] [--template=ДИРЕКТОРИЯ_С_ШАБЛОНИ] [--"
"shared[=ПРАВА]] [ДИРЕКТОРИЯ]"
-#: builtin/init-db.c:475
+#: builtin/init-db.c:480
msgid "permissions"
msgstr "права"
-#: builtin/init-db.c:476
+#: builtin/init-db.c:481
msgid "specify that the git repository is to be shared amongst several users"
msgstr ""
"указване, че хранилището на Git ще бъде споделено от повече от един "
"потребител"
-#: builtin/init-db.c:510 builtin/init-db.c:515
+#: builtin/init-db.c:515 builtin/init-db.c:520
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/init-db.c:519
+#: builtin/init-db.c:524
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
-#: builtin/init-db.c:540
+#: builtin/init-db.c:545
#, c-format
msgid ""
"%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-"
@@ -7839,7 +8842,7 @@ msgstr ""
"%s (или --work-tree=ДИРЕКТОРИЯ) изисква указването на %s (или --git-"
"dir=ДИРЕКТОРИЯ)"
-#: builtin/init-db.c:568
+#: builtin/init-db.c:573
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "Работното дърво в „%s“ е недостъпно"
@@ -7872,340 +8875,340 @@ msgstr "епилог(зи) за добавяне"
msgid "no input file given for in-place editing"
msgstr "не е зададен входен файл за редактиране на място"
-#: builtin/log.c:43
+#: builtin/log.c:44
msgid "git log [<options>] [<revision-range>] [[--] <path>...]"
msgstr "git log [ОПЦИЯ…] [ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ] [[--] ПЪТ…]"
-#: builtin/log.c:44
+#: builtin/log.c:45
msgid "git show [<options>] <object>..."
msgstr "git show [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ…"
-#: builtin/log.c:83
+#: builtin/log.c:84
#, c-format
msgid "invalid --decorate option: %s"
msgstr "неправилна опция „--decorate“: %s"
-#: builtin/log.c:137
+#: builtin/log.c:139
msgid "suppress diff output"
msgstr "без извеждане на разликите"
-#: builtin/log.c:138
+#: builtin/log.c:140
msgid "show source"
msgstr "извеждане на изходния код"
-#: builtin/log.c:139
+#: builtin/log.c:141
msgid "Use mail map file"
msgstr ""
"Използване на файл за съответствията на имената и адресите на е-поща („."
"mailmap“)"
-#: builtin/log.c:140
+#: builtin/log.c:142
msgid "decorate options"
msgstr "настройки на форма̀та на извежданата информация"
-#: builtin/log.c:143
+#: builtin/log.c:145
msgid "Process line range n,m in file, counting from 1"
msgstr ""
-"Обработване само на редовете във файла в интервала от n до m включително. "
+"Обработване само на редовете във файла в диапазона от n до m включително. "
"Броенето започва от 1"
-#: builtin/log.c:239
+#: builtin/log.c:241
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Резултат: %d %s\n"
-#: builtin/log.c:471
+#: builtin/log.c:486
#, c-format
msgid "git show %s: bad file"
msgstr "git show %s: повреден файл"
-#: builtin/log.c:485 builtin/log.c:578
+#: builtin/log.c:500 builtin/log.c:594
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Обектът не може да бъде прочетен: %s"
-#: builtin/log.c:602
+#: builtin/log.c:618
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Неизвестен вид: %d"
-#: builtin/log.c:722
+#: builtin/log.c:739
msgid "format.headers without value"
msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
-#: builtin/log.c:812
+#: builtin/log.c:839
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
-#: builtin/log.c:827
+#: builtin/log.c:854
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/log.c:841
+#: builtin/log.c:868
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Трябва да зададете точно един диапазон."
-#: builtin/log.c:851
+#: builtin/log.c:878
msgid "Not a range."
msgstr "Не е диапазон."
-#: builtin/log.c:957
+#: builtin/log.c:984
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "Придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-# FIXME bad wording insanely
-#: builtin/log.c:1036
+#: builtin/log.c:1063
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
-#: builtin/log.c:1064
+#: builtin/log.c:1091
msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
-#: builtin/log.c:1109
+#: builtin/log.c:1141
msgid "Two output directories?"
msgstr "Можете да укажете максимум една директория за изход."
-#: builtin/log.c:1216 builtin/log.c:1857 builtin/log.c:1859 builtin/log.c:1871
+#: builtin/log.c:1248 builtin/log.c:1891 builtin/log.c:1893 builtin/log.c:1905
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Непознато подаване „%s“"
-#: builtin/log.c:1226 builtin/notes.c:253 builtin/notes.c:304
-#: builtin/notes.c:306 builtin/notes.c:369 builtin/notes.c:424
-#: builtin/notes.c:510 builtin/notes.c:515 builtin/notes.c:593
-#: builtin/notes.c:656 builtin/notes.c:881 builtin/tag.c:455
+#: builtin/log.c:1258 builtin/notes.c:884 builtin/tag.c:455
#, c-format
msgid "Failed to resolve '%s' as a valid ref."
msgstr "Не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/log.c:1231
+#: builtin/log.c:1263
msgid "Could not find exact merge base."
msgstr "Точната база за сливане не може да се открие."
-#: builtin/log.c:1235
+#: builtin/log.c:1267
msgid ""
"Failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually."
msgstr ""
-"Следеният клон не може да бъде установен. Ако искате ръчно да го\n"
+"Следеният клон не може да бъде установен. Ако искате ръчно да го\n"
"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-#: builtin/log.c:1255
+#: builtin/log.c:1287
msgid "Failed to find exact merge base"
msgstr "Точната база при сливане не може да бъде открита"
-#: builtin/log.c:1266
+#: builtin/log.c:1298
msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1270
+#: builtin/log.c:1302
msgid "base commit shouldn't be in revision list"
msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
-#: builtin/log.c:1319
+#: builtin/log.c:1351
msgid "cannot get patch id"
msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
-#: builtin/log.c:1377
+#: builtin/log.c:1408
msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
-#: builtin/log.c:1380
+#: builtin/log.c:1411
msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
-#: builtin/log.c:1384
+#: builtin/log.c:1415
msgid "print patches to standard out"
msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
-#: builtin/log.c:1386
+#: builtin/log.c:1417
msgid "generate a cover letter"
msgstr "създаване на придружаващо писмо"
-#: builtin/log.c:1388
+#: builtin/log.c:1419
msgid "use simple number sequence for output file names"
msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
-#: builtin/log.c:1389
+#: builtin/log.c:1420
msgid "sfx"
msgstr "ЗНАЦИ"
-#: builtin/log.c:1390
+#: builtin/log.c:1421
msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
-#: builtin/log.c:1392
+#: builtin/log.c:1423
msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
-#: builtin/log.c:1394
+#: builtin/log.c:1425
msgid "mark the series as Nth re-roll"
msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
-#: builtin/log.c:1396
+#: builtin/log.c:1427
+msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
+msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
+
+#: builtin/log.c:1430
msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1399
+#: builtin/log.c:1433
msgid "store resulting files in <dir>"
msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
-#: builtin/log.c:1402
+#: builtin/log.c:1436
msgid "don't strip/add [PATCH]"
msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
-#: builtin/log.c:1405
+#: builtin/log.c:1439
msgid "don't output binary diffs"
msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
-#: builtin/log.c:1407
+#: builtin/log.c:1441
msgid "output all-zero hash in From header"
msgstr "в заглавната част „From:“ (от) хешът да е само от нули"
-#: builtin/log.c:1409
+#: builtin/log.c:1443
msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
msgstr "да не се включват кръпки, които присъстват в следения клон"
-#: builtin/log.c:1411
+#: builtin/log.c:1445
msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
msgstr ""
"извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
-#: builtin/log.c:1413
+#: builtin/log.c:1447
msgid "Messaging"
msgstr "Опции при изпращане"
-#: builtin/log.c:1414
+#: builtin/log.c:1448
msgid "header"
msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1415
+#: builtin/log.c:1449
msgid "add email header"
msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
-#: builtin/log.c:1416 builtin/log.c:1418
+#: builtin/log.c:1450 builtin/log.c:1452
msgid "email"
msgstr "Е-ПОЩА"
-#: builtin/log.c:1416
+#: builtin/log.c:1450
msgid "add To: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
-#: builtin/log.c:1418
+#: builtin/log.c:1452
msgid "add Cc: header"
msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
-#: builtin/log.c:1420
+#: builtin/log.c:1454
msgid "ident"
msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
-#: builtin/log.c:1421
+#: builtin/log.c:1455
msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
msgstr ""
-"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
+"задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ. Ако "
"не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
-#: builtin/log.c:1423
+#: builtin/log.c:1457
msgid "message-id"
msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1424
+#: builtin/log.c:1458
msgid "make first mail a reply to <message-id>"
msgstr ""
"първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
"ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
-#: builtin/log.c:1425 builtin/log.c:1428
+#: builtin/log.c:1459 builtin/log.c:1462
msgid "boundary"
msgstr "граница"
-#: builtin/log.c:1426
+#: builtin/log.c:1460
msgid "attach the patch"
msgstr "прикрепяне на кръпката"
-#: builtin/log.c:1429
+#: builtin/log.c:1463
msgid "inline the patch"
msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
-#: builtin/log.c:1433
+#: builtin/log.c:1467
msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
msgstr ""
-"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
+"използване на нишки за съобщенията. СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
"„deep“ (дълбок)"
-#: builtin/log.c:1435
+#: builtin/log.c:1469
msgid "signature"
msgstr "подпис"
-#: builtin/log.c:1436
+#: builtin/log.c:1470
msgid "add a signature"
msgstr "добавяне на поле за подпис"
-#: builtin/log.c:1437
+#: builtin/log.c:1471
msgid "base-commit"
msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/log.c:1438
+#: builtin/log.c:1472
msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към серията кръпки"
-#: builtin/log.c:1440
+#: builtin/log.c:1474
msgid "add a signature from a file"
msgstr "добавяне на подпис от файл"
-#: builtin/log.c:1441
+#: builtin/log.c:1475
msgid "don't print the patch filenames"
msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
-#: builtin/log.c:1531
+#: builtin/log.c:1565
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1533
-msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
-msgstr "опциите „--subject-prefix“ и „-k“ са несъвместими."
+#: builtin/log.c:1567
+msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive."
+msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими."
-#: builtin/log.c:1541
+#: builtin/log.c:1575
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1543
+#: builtin/log.c:1577
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1545
+#: builtin/log.c:1579
msgid "--check does not make sense"
msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
-#: builtin/log.c:1573
+#: builtin/log.c:1609
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr ""
"изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
-#: builtin/log.c:1575
+#: builtin/log.c:1611
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/log.c:1672
+#: builtin/log.c:1705
#, c-format
msgid "unable to read signature file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
-#: builtin/log.c:1743
+#: builtin/log.c:1777
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Изходните файлове не могат да бъдат създадени"
-#: builtin/log.c:1792
+#: builtin/log.c:1826
msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
-#: builtin/log.c:1846
+#: builtin/log.c:1880
#, c-format
msgid ""
"Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -8213,102 +9216,106 @@ msgstr ""
"Следеният отдалечен клон не бе открит, затова изрично задайте "
"ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН.\n"
-#: builtin/ls-files.c:378
+#: builtin/ls-files.c:458
msgid "git ls-files [<options>] [<file>...]"
msgstr "git ls-files [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/ls-files.c:427
+#: builtin/ls-files.c:507
msgid "identify the file status with tags"
msgstr "извеждане на състоянието на файловете с еднобуквени флагове"
-#: builtin/ls-files.c:429
+#: builtin/ls-files.c:509
msgid "use lowercase letters for 'assume unchanged' files"
msgstr "малки букви за файловете, които да се счетат за непроменени"
-#: builtin/ls-files.c:431
+#: builtin/ls-files.c:511
msgid "show cached files in the output (default)"
msgstr "извеждане на кешираните файлове (стандартно)"
-#: builtin/ls-files.c:433
+#: builtin/ls-files.c:513
msgid "show deleted files in the output"
msgstr "извеждане на изтритите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:435
+#: builtin/ls-files.c:515
msgid "show modified files in the output"
msgstr "извеждане на променените файлове"
-#: builtin/ls-files.c:437
+#: builtin/ls-files.c:517
msgid "show other files in the output"
msgstr "извеждане на другите файлове"
-#: builtin/ls-files.c:439
+#: builtin/ls-files.c:519
msgid "show ignored files in the output"
msgstr "извеждане на игнорираните файлове"
-#: builtin/ls-files.c:442
+#: builtin/ls-files.c:522
msgid "show staged contents' object name in the output"
msgstr "извеждане на името на обекта за съдържанието на индекса"
-#: builtin/ls-files.c:444
+#: builtin/ls-files.c:524
msgid "show files on the filesystem that need to be removed"
msgstr "извеждане на файловете, които трябва да бъдат изтрити"
-#: builtin/ls-files.c:446
+#: builtin/ls-files.c:526
msgid "show 'other' directories' names only"
msgstr "извеждане само на името на другите (неследените) директории"
-#: builtin/ls-files.c:448
+#: builtin/ls-files.c:528
msgid "show line endings of files"
msgstr "извеждане на знаците за край на ред във файловете"
-#: builtin/ls-files.c:450
+#: builtin/ls-files.c:530
msgid "don't show empty directories"
msgstr "без извеждане на празните директории"
-#: builtin/ls-files.c:453
+#: builtin/ls-files.c:533
msgid "show unmerged files in the output"
msgstr "извеждане на неслетите файлове"
# FIXME not clear about what this option does
-#: builtin/ls-files.c:455
+#: builtin/ls-files.c:535
msgid "show resolve-undo information"
msgstr "извеждане на информацията за отмяна на разрешените подавания"
-#: builtin/ls-files.c:457
+#: builtin/ls-files.c:537
msgid "skip files matching pattern"
msgstr "прескачане на файловете напасващи ШАБЛОНа"
-#: builtin/ls-files.c:460
+#: builtin/ls-files.c:540
msgid "exclude patterns are read from <file>"
msgstr "шаблоните за игнориране да се прочетат от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:463
+#: builtin/ls-files.c:543
msgid "read additional per-directory exclude patterns in <file>"
msgstr ""
"изчитане на допълнителните шаблони за игнориране по директория от този ФАЙЛ"
-#: builtin/ls-files.c:465
+#: builtin/ls-files.c:545
msgid "add the standard git exclusions"
msgstr "добавяне на стандартно игнорираните от Git файлове"
-#: builtin/ls-files.c:468
+#: builtin/ls-files.c:548
msgid "make the output relative to the project top directory"
msgstr "пътищата да са относителни спрямо основната директория на проекта"
-#: builtin/ls-files.c:471
+#: builtin/ls-files.c:551
+msgid "recurse through submodules"
+msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
+
+#: builtin/ls-files.c:553
msgid "if any <file> is not in the index, treat this as an error"
msgstr "грешка, ако някой от тези ФАЙЛове не е в индекса"
-#: builtin/ls-files.c:472
+#: builtin/ls-files.c:554
msgid "tree-ish"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО"
-#: builtin/ls-files.c:473
+#: builtin/ls-files.c:555
msgid "pretend that paths removed since <tree-ish> are still present"
msgstr ""
"считане, че пътищата изтрити след УКАЗАТЕЛя_КЪМ_ДЪРВО все още съществуват"
-#: builtin/ls-files.c:475
+#: builtin/ls-files.c:557
msgid "show debugging data"
msgstr "извеждане на информацията за изчистване на грешки"
@@ -8396,192 +9403,177 @@ msgstr ""
"извеждане на цялото дърво, не само на текущата директория (включва опцията "
"„--full-name“)"
-#: builtin/merge.c:45
+#: builtin/merge.c:46
msgid "git merge [<options>] [<commit>...]"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ…]"
-#: builtin/merge.c:46
+#: builtin/merge.c:47
msgid "git merge [<options>] <msg> HEAD <commit>"
msgstr "git merge [ОПЦИЯ…] СЪОБЩЕНИЕ HEAD ПОДАВАНЕ"
-#: builtin/merge.c:47
+#: builtin/merge.c:48
msgid "git merge --abort"
msgstr "git merge --abort"
-# FIXME -m rather than just m
-#: builtin/merge.c:101
+#: builtin/merge.c:102
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "опцията „-m“ изисква стойност"
-#: builtin/merge.c:138
+#: builtin/merge.c:139
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Няма такава стратегия за сливане: „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:139
+#: builtin/merge.c:140
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Наличните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:144
+#: builtin/merge.c:145
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Допълнителните стратегии са:"
-#: builtin/merge.c:194 builtin/pull.c:126
+#: builtin/merge.c:195 builtin/pull.c:127
msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:197 builtin/pull.c:129
+#: builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:130
msgid "show a diffstat at the end of the merge"
msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:132
+#: builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:133
msgid "(synonym to --stat)"
msgstr "(синоним на „--stat“)"
-#: builtin/merge.c:200 builtin/pull.c:135
+#: builtin/merge.c:201 builtin/pull.c:136
msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
msgstr ""
"добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
"за подаване"
-#: builtin/merge.c:203 builtin/pull.c:138
+#: builtin/merge.c:204 builtin/pull.c:139
msgid "create a single commit instead of doing a merge"
msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
-#: builtin/merge.c:205 builtin/pull.c:141
+#: builtin/merge.c:206 builtin/pull.c:142
msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:207 builtin/pull.c:144
+#: builtin/merge.c:208 builtin/pull.c:145
msgid "edit message before committing"
msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
-#: builtin/merge.c:208
+#: builtin/merge.c:209
msgid "allow fast-forward (default)"
msgstr "позволяване на тривиално сливане (стандартно действие)"
-#: builtin/merge.c:210 builtin/pull.c:150
+#: builtin/merge.c:211 builtin/pull.c:151
msgid "abort if fast-forward is not possible"
msgstr "преустановяване, ако сливането не е тривиално"
-#: builtin/merge.c:214
-msgid "Verify that the named commit has a valid GPG signature"
-msgstr "Проверка, че именуваното подаване е с правилен подпис на GPG"
+#: builtin/merge.c:215 builtin/pull.c:154
+msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
+msgstr "Проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-#: builtin/merge.c:215 builtin/notes.c:771 builtin/pull.c:157
+#: builtin/merge.c:216 builtin/notes.c:774 builtin/pull.c:158
#: builtin/revert.c:89
msgid "strategy"
msgstr "СТРАТЕГИЯ"
-#: builtin/merge.c:216 builtin/pull.c:158
+#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:159
msgid "merge strategy to use"
msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
-#: builtin/merge.c:217 builtin/pull.c:161
+#: builtin/merge.c:218 builtin/pull.c:162
msgid "option=value"
msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
-#: builtin/merge.c:218 builtin/pull.c:162
+#: builtin/merge.c:219 builtin/pull.c:163
msgid "option for selected merge strategy"
msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
-#: builtin/merge.c:220
+#: builtin/merge.c:221
msgid "merge commit message (for a non-fast-forward merge)"
msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаването със сливане (при нетривиални сливания)"
-#: builtin/merge.c:224
+#: builtin/merge.c:225
msgid "abort the current in-progress merge"
msgstr "преустановяване на текущото сливане"
-#: builtin/merge.c:226 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:227 builtin/pull.c:170
msgid "allow merging unrelated histories"
msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
-#: builtin/merge.c:254
+#: builtin/merge.c:255
msgid "could not run stash."
msgstr "не може да се извърши скатаване"
-#: builtin/merge.c:259
+#: builtin/merge.c:260
msgid "stash failed"
msgstr "неуспешно скатаване"
-#: builtin/merge.c:264
+#: builtin/merge.c:265
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "неправилен обект: „%s“"
-#: builtin/merge.c:283 builtin/merge.c:300
+#: builtin/merge.c:284 builtin/merge.c:301
msgid "read-tree failed"
msgstr "неуспешно прочитане на обект-дърво"
-#: builtin/merge.c:330
+#: builtin/merge.c:331
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (няма какво да се смачка)"
-#: builtin/merge.c:343
+#: builtin/merge.c:342
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Подаване със смачкване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:347 builtin/merge.c:767 builtin/merge.c:987
-#: builtin/merge.c:1000
-#, c-format
-msgid "Could not write to '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-
-#: builtin/merge.c:375
-msgid "Writing SQUASH_MSG"
-msgstr "Записване на съобщението за смачкване SQUASH_MSG"
-
-#: builtin/merge.c:377
-msgid "Finishing SQUASH_MSG"
-msgstr "Завършване на съобщението за смачкване SQUASH_MSG"
-
-#: builtin/merge.c:400
+#: builtin/merge.c:392
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr ""
"Липсва съобщение при подаване — указателят „HEAD“ няма да бъде обновен\n"
-#: builtin/merge.c:451
+#: builtin/merge.c:443
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
-#: builtin/merge.c:541
+#: builtin/merge.c:533
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
-#: builtin/merge.c:660
+#: builtin/merge.c:652
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
-#: builtin/merge.c:674
+#: builtin/merge.c:666
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
-#: builtin/merge.c:687
+#: builtin/merge.c:681
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
-#: builtin/merge.c:776
+#: builtin/merge.c:733
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "От „%s“ не може да се чете"
-#: builtin/merge.c:785
+#: builtin/merge.c:742
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr ""
-"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
+"Сливането няма да бъде подадено. За завършването му и подаването му "
"използвайте командата „git commit“.\n"
-#: builtin/merge.c:791
+#: builtin/merge.c:748
#, c-format
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
@@ -8596,183 +9588,203 @@ msgstr ""
"Редовете, които започват с „%c“ ще бъдат пропуснати, а празно съобщение\n"
"преустановява подаването.\n"
-#: builtin/merge.c:815
+#: builtin/merge.c:772
msgid "Empty commit message."
msgstr "Празно съобщение при подаване."
-# FIXME - WTF is wonderful.
-#: builtin/merge.c:835
+#: builtin/merge.c:792
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Първият етап на тривиалното сливане завърши.\n"
-#: builtin/merge.c:890
+#: builtin/merge.c:847
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr "Неуспешно сливане — коригирайте конфликтите и подайте резултата.\n"
-#: builtin/merge.c:906
+#: builtin/merge.c:863
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit"
msgstr "„%s“ не е подаване"
-#: builtin/merge.c:947
+#: builtin/merge.c:904
msgid "No current branch."
msgstr "Няма текущ клон."
-#: builtin/merge.c:949
+#: builtin/merge.c:906
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/merge.c:951
+#: builtin/merge.c:908
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
-#: builtin/merge.c:956
+#: builtin/merge.c:913
#, c-format
msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
-#: builtin/merge.c:1091
+#: builtin/merge.c:960
+#, c-format
+msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
+msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
+
+#: builtin/merge.c:1034
#, c-format
msgid "could not close '%s'"
msgstr "„%s“ не може да се затвори"
-#: builtin/merge.c:1219
+#: builtin/merge.c:1061
+#, c-format
+msgid "not something we can merge in %s: %s"
+msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
+
+#: builtin/merge.c:1095
+msgid "not something we can merge"
+msgstr "не може да се слее"
+
+#: builtin/merge.c:1162
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr ""
"Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
"(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
-#: builtin/merge.c:1235
+#: builtin/merge.c:1178
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
msgstr ""
-"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
+"Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
"Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1242
+#: builtin/merge.c:1185
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you merge."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
-"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
+"съществува). Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
-#: builtin/merge.c:1245
+#: builtin/merge.c:1188
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr ""
"Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
"съществува)."
-#: builtin/merge.c:1254
+#: builtin/merge.c:1197
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
-#: builtin/merge.c:1262
+#: builtin/merge.c:1205
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr ""
"Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
-#: builtin/merge.c:1279
+#: builtin/merge.c:1222
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Подаване със смачкване във връх без история все още не се поддържа"
-#: builtin/merge.c:1281
+#: builtin/merge.c:1224
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr ""
"Понеже върхът е без история, всички сливания са тривиални, не може да се "
"извърши нетривиално сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
-#: builtin/merge.c:1286
+#: builtin/merge.c:1229
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
-#: builtin/merge.c:1288
+#: builtin/merge.c:1231
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
-#: builtin/merge.c:1344
+#: builtin/merge.c:1287
#, c-format
msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1347
+#: builtin/merge.c:1290
#, c-format
msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
msgstr ""
"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
-#: builtin/merge.c:1350
+#: builtin/merge.c:1293
#, c-format
msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
-#: builtin/merge.c:1353
+#: builtin/merge.c:1296
#, c-format
msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1415
+#: builtin/merge.c:1358
msgid "refusing to merge unrelated histories"
msgstr "независими истории не може да се слеят"
-#: builtin/merge.c:1439
+#: builtin/merge.c:1367
+msgid "Already up-to-date."
+msgstr "Вече е обновено."
+
+#: builtin/merge.c:1377
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
-#: builtin/merge.c:1476
+#: builtin/merge.c:1418
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Проба с най-тривиалното сливане в рамките на индекса…\n"
-# FIXME WTF message
-#: builtin/merge.c:1483
+#: builtin/merge.c:1425
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Неуспешно сливане.\n"
-#: builtin/merge.c:1515
+#: builtin/merge.c:1450
+msgid "Already up-to-date. Yeeah!"
+msgstr "Вече е обновено!"
+
+#: builtin/merge.c:1456
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr ""
"Не може да се извърши тривиално сливане, преустановяване на действието."
-#: builtin/merge.c:1538 builtin/merge.c:1617
+#: builtin/merge.c:1479 builtin/merge.c:1558
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
-#: builtin/merge.c:1542
+#: builtin/merge.c:1483
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
-#: builtin/merge.c:1608
+#: builtin/merge.c:1549
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
-#: builtin/merge.c:1610
+#: builtin/merge.c:1551
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
-#: builtin/merge.c:1619
+#: builtin/merge.c:1560
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr ""
"Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
"ръка.\n"
-#: builtin/merge.c:1631
+#: builtin/merge.c:1572
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr ""
-"Автоматичното сливане завърши успешно. Самото подаване не е извършено, "
+"Автоматичното сливане завърши успешно. Самото подаване не е извършено, "
"защото бе зададена опцията „--no-commit“.\n"
#: builtin/merge-base.c:29
@@ -8795,24 +9807,24 @@ msgstr "git merge-base --is-ancestor ПОДАВАНЕ_1 ПОДАВАНЕ_2"
msgid "git merge-base --fork-point <ref> [<commit>]"
msgstr "git merge-base --fork-point УКАЗАТЕЛ [ПОДАВАНЕ]"
-#: builtin/merge-base.c:214
+#: builtin/merge-base.c:217
msgid "output all common ancestors"
msgstr "извеждане на всички общи предшественици"
-#: builtin/merge-base.c:216
+#: builtin/merge-base.c:219
msgid "find ancestors for a single n-way merge"
msgstr ""
"откриване на предшествениците за еднократно сливане на множество истории"
-#: builtin/merge-base.c:218
+#: builtin/merge-base.c:221
msgid "list revs not reachable from others"
msgstr "извеждане на недостижимите от другите указатели"
-#: builtin/merge-base.c:220
+#: builtin/merge-base.c:223
msgid "is the first one ancestor of the other?"
msgstr "ПОДАВАНЕ_1 предшественик ли е на ПОДАВАНЕ_2?"
-#: builtin/merge-base.c:222
+#: builtin/merge-base.c:225
msgid "find where <commit> forked from reflog of <ref>"
msgstr "откриване къде ПОДАВАНЕто се е отклонило от историята на УКАЗАТЕЛя"
@@ -8856,6 +9868,37 @@ msgstr "без предупреждения при конфликти"
msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
+#: builtin/merge-recursive.c:45
+#, c-format
+msgid "unknown option %s"
+msgstr "непозната опция: „%s“"
+
+#: builtin/merge-recursive.c:51
+#, c-format
+msgid "could not parse object '%s'"
+msgstr "неуспешен анализ на обекта „%s“"
+
+#: builtin/merge-recursive.c:55
+#, c-format
+msgid "cannot handle more than %d base. Ignoring %s."
+msgid_plural "cannot handle more than %d bases. Ignoring %s."
+msgstr[0] "не се поддържа повече от %d база. „%s“ се прескача."
+msgstr[1] "не се поддържат повече от %d бази. „%s“ се прескача."
+
+#: builtin/merge-recursive.c:63
+msgid "not handling anything other than two heads merge."
+msgstr "поддържа се само сливане на точно две истории."
+
+#: builtin/merge-recursive.c:69 builtin/merge-recursive.c:71
+#, c-format
+msgid "could not resolve ref '%s'"
+msgstr "указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
+
+#: builtin/merge-recursive.c:77
+#, c-format
+msgid "Merging %s with %s\n"
+msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
+
#: builtin/mktree.c:65
msgid "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
msgstr "git mktree [-z] [--missing] [--batch]"
@@ -8900,112 +9943,111 @@ msgstr "принудително преместване/преименуване
msgid "skip move/rename errors"
msgstr "прескачане на грешките при преместване/преименуване"
-#: builtin/mv.c:152
+#: builtin/mv.c:155
#, c-format
msgid "destination '%s' is not a directory"
msgstr "целта „%s“ съществува и не е директория"
-#: builtin/mv.c:163
+#: builtin/mv.c:166
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Проверка на преименуването на обект от „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:167
+#: builtin/mv.c:170
msgid "bad source"
msgstr "неправилен обект"
-#: builtin/mv.c:170
+#: builtin/mv.c:173
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "директория не може да се премести в себе си"
-#: builtin/mv.c:173
+#: builtin/mv.c:176
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "директория не може да се премести върху файл"
-#: builtin/mv.c:182
+#: builtin/mv.c:185
msgid "source directory is empty"
msgstr "първоначалната директория е празна"
-#: builtin/mv.c:207
+#: builtin/mv.c:210
msgid "not under version control"
msgstr "не е под контрола на Git"
-#: builtin/mv.c:210
+#: builtin/mv.c:213
msgid "destination exists"
msgstr "целта съществува"
-#: builtin/mv.c:218
+#: builtin/mv.c:221
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "презаписване на „%s“"
-#: builtin/mv.c:221
+#: builtin/mv.c:224
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Презаписването е невъзможно"
-#: builtin/mv.c:224
+#: builtin/mv.c:227
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "множество източници за една цел"
-#: builtin/mv.c:226
+#: builtin/mv.c:229
msgid "destination directory does not exist"
msgstr "целевата директория не съществува"
-#: builtin/mv.c:233
+#: builtin/mv.c:236
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
-#: builtin/mv.c:254
+#: builtin/mv.c:257
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
-#: builtin/mv.c:260 builtin/remote.c:714 builtin/repack.c:365
+#: builtin/mv.c:263 builtin/remote.c:710 builtin/repack.c:375
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
-#: builtin/name-rev.c:258
+#: builtin/name-rev.c:257
msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
-#: builtin/name-rev.c:259
+#: builtin/name-rev.c:258
msgid "git name-rev [<options>] --all"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
-#: builtin/name-rev.c:260
+#: builtin/name-rev.c:259
msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
-# FIXME sha
-#: builtin/name-rev.c:312
+#: builtin/name-rev.c:311
msgid "print only names (no SHA-1)"
msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
-#: builtin/name-rev.c:313
+#: builtin/name-rev.c:312
msgid "only use tags to name the commits"
msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
-#: builtin/name-rev.c:315
+#: builtin/name-rev.c:314
msgid "only use refs matching <pattern>"
msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
-#: builtin/name-rev.c:317
+#: builtin/name-rev.c:316
msgid "list all commits reachable from all refs"
msgstr ""
"извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
"указатели"
-#: builtin/name-rev.c:318
+#: builtin/name-rev.c:317
msgid "read from stdin"
msgstr "четене от стандартния вход"
-#: builtin/name-rev.c:319
+#: builtin/name-rev.c:318
msgid "allow to print `undefined` names (default)"
msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
-#: builtin/name-rev.c:325
+#: builtin/name-rev.c:324
msgid "dereference tags in the input (internal use)"
msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
@@ -9083,7 +10125,7 @@ msgstr "git notes copy [ОПЦИЯ…] ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_Ц
#: builtin/notes.c:52
msgid "git notes copy --stdin [<from-object> <to-object>]..."
-msgstr "git notes copy --stdin [ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ]…"
+msgstr "git notes copy --stdin [ОБЕКТ_ИЗТОЧНИК ОБЕКТ_ЦЕЛ…]"
#: builtin/notes.c:57
msgid "git notes append [<options>] [<object>]"
@@ -9121,6 +10163,10 @@ msgstr "git notes prune [ОПЦИЯ…]"
msgid "git notes get-ref"
msgstr "git notes get-ref"
+#: builtin/notes.c:94
+msgid "Write/edit the notes for the following object:"
+msgstr "Записване/редактиране на бележките за следния обект:"
+
#: builtin/notes.c:147
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
@@ -9135,131 +10181,149 @@ msgstr "изведената информация от действието „s
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "действието „show“ не може да се завърши за обект „%s“"
-#: builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
-#, c-format
-msgid "could not create file '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-
-#: builtin/notes.c:193
-msgid "Please supply the note contents using either -m or -F option"
-msgstr "Задайте съдържанието на бележката с някоя от опциите „-m“ или „-F“"
+#: builtin/notes.c:194
+msgid "please supply the note contents using either -m or -F option"
+msgstr "задайте съдържанието на бележката с някоя от опциите „-m“ или „-F“"
-#: builtin/notes.c:202
+#: builtin/notes.c:203
msgid "unable to write note object"
msgstr "обектът-бележка не може да бъде записан"
-#: builtin/notes.c:204
+#: builtin/notes.c:205
#, c-format
-msgid "The note contents have been left in %s"
-msgstr "Съдържанието на бележката е във файла „%s“"
+msgid "the note contents have been left in %s"
+msgstr "съдържанието на бележката е във файла „%s“"
-#: builtin/notes.c:232 builtin/tag.c:439
+#: builtin/notes.c:233 builtin/tag.c:439
#, c-format
msgid "cannot read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
-#: builtin/notes.c:234 builtin/tag.c:442
+#: builtin/notes.c:235 builtin/tag.c:442
#, c-format
msgid "could not open or read '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
-#: builtin/notes.c:256
+#: builtin/notes.c:254 builtin/notes.c:305 builtin/notes.c:307
+#: builtin/notes.c:372 builtin/notes.c:427 builtin/notes.c:513
+#: builtin/notes.c:518 builtin/notes.c:596 builtin/notes.c:659
#, c-format
-msgid "Failed to read object '%s'."
-msgstr "Обектът „%s“ не може да бъде прочетен."
+msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref."
+msgstr "не може да се открие към какво сочи „%s“."
-#: builtin/notes.c:260
+#: builtin/notes.c:257
#, c-format
-msgid "Cannot read note data from non-blob object '%s'."
+msgid "failed to read object '%s'."
+msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен."
+
+#: builtin/notes.c:261
+#, c-format
+msgid "cannot read note data from non-blob object '%s'."
msgstr ""
-"Съдържанието на бележка не може да се вземе от обект, който не е BLOB: „%s“."
+"съдържанието на бележка не може да се вземе от обект, който не е BLOB: „%s“."
+
+#: builtin/notes.c:301
+#, c-format
+msgid "malformed input line: '%s'."
+msgstr "входен ред с неправилен формат: „%s“."
-#: builtin/notes.c:362 builtin/notes.c:417 builtin/notes.c:493
-#: builtin/notes.c:505 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:649
-#: builtin/notes.c:946
+#: builtin/notes.c:316
+#, c-format
+msgid "failed to copy notes from '%s' to '%s'"
+msgstr "бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
+
+#. TRANSLATORS: the first %s will be replaced by a
+#. git notes command: 'add', 'merge', 'remove', etc.
+#: builtin/notes.c:345
+#, c-format
+msgid "refusing to %s notes in %s (outside of refs/notes/)"
+msgstr ""
+"няма да се извърши „%s“ върху бележките в „%s“, защото са извън „refs/"
+"notes/“."
+
+#: builtin/notes.c:365 builtin/notes.c:420 builtin/notes.c:496
+#: builtin/notes.c:508 builtin/notes.c:584 builtin/notes.c:652
+#: builtin/notes.c:802 builtin/notes.c:949 builtin/notes.c:970
msgid "too many parameters"
msgstr "прекалено много параметри"
-#: builtin/notes.c:375 builtin/notes.c:662
+#: builtin/notes.c:378 builtin/notes.c:665
#, c-format
-msgid "No note found for object %s."
-msgstr "Няма бележки за обекта „%s“."
+msgid "no note found for object %s."
+msgstr "няма бележки за обекта „%s“."
-#: builtin/notes.c:396 builtin/notes.c:559
+#: builtin/notes.c:399 builtin/notes.c:562
msgid "note contents as a string"
msgstr "низ, който е съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:399 builtin/notes.c:562
+#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
msgid "note contents in a file"
msgstr "ФАЙЛ със съдържанието на бележката"
-#: builtin/notes.c:402 builtin/notes.c:565
+#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
msgid "reuse and edit specified note object"
msgstr "преизползване и редактиране на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568
+#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
msgid "reuse specified note object"
msgstr "преизползване на указания ОБЕКТ-бележка"
-#: builtin/notes.c:408 builtin/notes.c:571
+#: builtin/notes.c:411 builtin/notes.c:574
msgid "allow storing empty note"
msgstr "приемане и на празни бележки"
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:480
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:483
msgid "replace existing notes"
msgstr "замяна на съществуващите бележки"
-#: builtin/notes.c:434
+#: builtin/notes.c:437
#, c-format
msgid ""
"Cannot add notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
"existing notes"
msgstr ""
-"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
+"Не може да се добави бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:449 builtin/notes.c:528
+#: builtin/notes.c:452 builtin/notes.c:531
#, c-format
msgid "Overwriting existing notes for object %s\n"
msgstr "Презаписване на съществуващите бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:460 builtin/notes.c:621 builtin/notes.c:886
+#: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:624 builtin/notes.c:889
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Изтриване на бележката за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:481
+#: builtin/notes.c:484
msgid "read objects from stdin"
msgstr "изчитане на обектите от стандартния вход"
-# FIXME imporve message
-#: builtin/notes.c:483
+#: builtin/notes.c:486
msgid "load rewriting config for <command> (implies --stdin)"
msgstr ""
"зареждане на настройките за КОМАНДАта, която презаписва подавания (включва "
"опцията „--stdin“)"
-#: builtin/notes.c:501
+#: builtin/notes.c:504
msgid "too few parameters"
msgstr "прекалено малко параметри"
-#: builtin/notes.c:522
+#: builtin/notes.c:525
#, c-format
msgid ""
"Cannot copy notes. Found existing notes for object %s. Use '-f' to overwrite "
"existing notes"
msgstr ""
-"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
+"Не може да се копира бележка, защото такава вече съществува за обекта „%s“. "
"Използвайте опцията „-f“, за да презапишете съществуващи бележки."
-#: builtin/notes.c:534
+#: builtin/notes.c:537
#, c-format
-msgid "Missing notes on source object %s. Cannot copy."
-msgstr ""
-"Не може да се копира бележка, която не съществува — няма бележки за обекта-"
-"източник „%s“."
+msgid "missing notes on source object %s. Cannot copy."
+msgstr "няма бележки за обекта-източник „%s“. Не може да се копира."
-#: builtin/notes.c:586
+#: builtin/notes.c:589
#, c-format
msgid ""
"The -m/-F/-c/-C options have been deprecated for the 'edit' subcommand.\n"
@@ -9270,15 +10334,52 @@ msgstr ""
"Вместо това ги използвайте с подкомандата „add“: „git notes add -f -m/-F/-c/-"
"C“.\n"
-#: builtin/notes.c:768
+#: builtin/notes.c:685
+msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
+msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде изтрит"
+
+#: builtin/notes.c:687
+msgid "failed to delete ref NOTES_MERGE_REF"
+msgstr "указателят „NOTES_MERGE_REF“ не може да бъде изтрит"
+
+#: builtin/notes.c:689
+msgid "failed to remove 'git notes merge' worktree"
+msgstr "работната директория на „git notes merge“ не може да бъде изтрита"
+
+#: builtin/notes.c:709
+msgid "failed to read ref NOTES_MERGE_PARTIAL"
+msgstr "указателят „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да бъде прочетен"
+
+#: builtin/notes.c:711
+msgid "could not find commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
+msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се открие."
+
+#: builtin/notes.c:713
+msgid "could not parse commit from NOTES_MERGE_PARTIAL."
+msgstr "подаването от „NOTES_MERGE_PARTIAL“ не може да се анализира."
+
+#: builtin/notes.c:726
+msgid "failed to resolve NOTES_MERGE_REF"
+msgstr "не може да се открие към какво сочи „NOTES_MERGE_REF“"
+
+#: builtin/notes.c:729
+msgid "failed to finalize notes merge"
+msgstr "неуспешно сливане на бележките"
+
+#: builtin/notes.c:755
+#, c-format
+msgid "unknown notes merge strategy %s"
+msgstr "непозната стратегия за сливане на бележки „%s“"
+
+#: builtin/notes.c:771
msgid "General options"
msgstr "Общи опции"
-#: builtin/notes.c:770
+#: builtin/notes.c:773
msgid "Merge options"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/notes.c:772
+#: builtin/notes.c:775
msgid ""
"resolve notes conflicts using the given strategy (manual/ours/theirs/union/"
"cat_sort_uniq)"
@@ -9288,253 +10389,289 @@ msgstr ""
"„union“ (обединяване), „cat_sort_uniq“ (обединяване, подреждане, уникални "
"резултати)"
-#: builtin/notes.c:774
+#: builtin/notes.c:777
msgid "Committing unmerged notes"
msgstr "Подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:776
+#: builtin/notes.c:779
msgid "finalize notes merge by committing unmerged notes"
msgstr "завършване на сливането чрез подаване на неслети бележки"
-#: builtin/notes.c:778
+#: builtin/notes.c:781
msgid "Aborting notes merge resolution"
msgstr "Преустановяване на корекцията при сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:780
+#: builtin/notes.c:783
msgid "abort notes merge"
msgstr "преустановяване на сливането на бележки"
-#: builtin/notes.c:857
+#: builtin/notes.c:794
+msgid "cannot mix --commit, --abort or -s/--strategy"
+msgstr "опциите „--commit“, „--abort“ и „-s“/„--strategy“ са несъвместими"
+
+#: builtin/notes.c:799
+msgid "must specify a notes ref to merge"
+msgstr "трябва да укажете указател към бележка за сливане."
+
+#: builtin/notes.c:823
+#, c-format
+msgid "unknown -s/--strategy: %s"
+msgstr "неизвестна стратегия към опцията „-s“/„--strategy“: „%s“"
+
+#: builtin/notes.c:860
+#, c-format
+msgid "a notes merge into %s is already in-progress at %s"
+msgstr "в момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
+
+#: builtin/notes.c:863
#, c-format
-msgid "A notes merge into %s is already in-progress at %s"
-msgstr "В момента се извършва сливане на бележките в „%s“ при „%s“"
+msgid "failed to store link to current notes ref (%s)"
+msgstr "не може да се запази връзка към указателя на текущата бележка („%s“)."
+
+#: builtin/notes.c:865
+#, c-format
+msgid ""
+"Automatic notes merge failed. Fix conflicts in %s and commit the result with "
+"'git notes merge --commit', or abort the merge with 'git notes merge --"
+"abort'.\n"
+msgstr ""
+"Неуспешно сливане на бележките. Разрешете конфликтите в „%s“ и подайте "
+"резултата с „git notes merge --commit“ или преустановете сливането с "
+"командата „git notes merge --abort“.\n"
-#: builtin/notes.c:884
+#: builtin/notes.c:887
#, c-format
msgid "Object %s has no note\n"
msgstr "Няма бележки за обекта „%s“\n"
-#: builtin/notes.c:896
+#: builtin/notes.c:899
msgid "attempt to remove non-existent note is not an error"
msgstr "опитът за изтриването на несъществуваща бележка не се счита за грешка"
-#: builtin/notes.c:899
+#: builtin/notes.c:902
msgid "read object names from the standard input"
msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
-#: builtin/notes.c:980
+#: builtin/notes.c:940 builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:127
+msgid "do not remove, show only"
+msgstr "само извеждане без действително окастряне"
+
+#: builtin/notes.c:941
+msgid "report pruned notes"
+msgstr "докладване на окастрените обекти"
+
+#: builtin/notes.c:983
msgid "notes-ref"
msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:981
+#: builtin/notes.c:984
msgid "use notes from <notes-ref>"
msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
-#: builtin/notes.c:1016 builtin/remote.c:1628
+#: builtin/notes.c:1019
#, c-format
-msgid "Unknown subcommand: %s"
-msgstr "Непозната подкоманда: %s"
+msgid "unknown subcommand: %s"
+msgstr "непозната подкоманда: %s"
-#: builtin/pack-objects.c:28
+#: builtin/pack-objects.c:29
msgid ""
"git pack-objects --stdout [<options>...] [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects --stdout [ОПЦИЯ…] [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-# FIXME [options] vs [options...]
-#: builtin/pack-objects.c:29
+#: builtin/pack-objects.c:30
msgid ""
"git pack-objects [<options>...] <base-name> [< <ref-list> | < <object-list>]"
msgstr ""
"git pack-objects [ОПЦИЯ…] ПРЕФИКС_НА_ИМЕТО [< СПИСЪК_С_УКАЗАТЕЛИ | < "
"СПИСЪК_С_ОБЕКТИ]"
-#: builtin/pack-objects.c:175 builtin/pack-objects.c:178
+#: builtin/pack-objects.c:179 builtin/pack-objects.c:182
#, c-format
msgid "deflate error (%d)"
msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
-#: builtin/pack-objects.c:763
+#: builtin/pack-objects.c:768
msgid "disabling bitmap writing, packs are split due to pack.packSizeLimit"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, пакетите са разделени поради "
"стойността на „pack.packSizeLimit“"
-#: builtin/pack-objects.c:776
+#: builtin/pack-objects.c:781
msgid "Writing objects"
msgstr "Записване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:1017
+#: builtin/pack-objects.c:1070
msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
msgstr ""
"изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
"пакетират"
-#: builtin/pack-objects.c:2177
+#: builtin/pack-objects.c:2346
msgid "Compressing objects"
msgstr "Компресиране на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2563
+#: builtin/pack-objects.c:2759
#, c-format
msgid "unsupported index version %s"
msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2567
+#: builtin/pack-objects.c:2763
#, c-format
msgid "bad index version '%s'"
msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
-#: builtin/pack-objects.c:2597
+#: builtin/pack-objects.c:2793
msgid "do not show progress meter"
msgstr "без извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2599
+#: builtin/pack-objects.c:2795
msgid "show progress meter"
msgstr "извеждане на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2601
+#: builtin/pack-objects.c:2797
msgid "show progress meter during object writing phase"
msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2604
+#: builtin/pack-objects.c:2800
msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
msgstr ""
"същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
-#: builtin/pack-objects.c:2605
+#: builtin/pack-objects.c:2801
msgid "version[,offset]"
msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
-#: builtin/pack-objects.c:2606
+#: builtin/pack-objects.c:2802
msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
msgstr ""
"запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
-#: builtin/pack-objects.c:2609
+#: builtin/pack-objects.c:2805
msgid "maximum size of each output pack file"
msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2611
+#: builtin/pack-objects.c:2807
msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2613
+#: builtin/pack-objects.c:2809
msgid "ignore packed objects"
msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2615
+#: builtin/pack-objects.c:2811
msgid "limit pack window by objects"
msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2617
+#: builtin/pack-objects.c:2813
msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
msgstr ""
"ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2619
+#: builtin/pack-objects.c:2815
msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
msgstr ""
"максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2621
+#: builtin/pack-objects.c:2817
msgid "reuse existing deltas"
msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
-#: builtin/pack-objects.c:2623
+#: builtin/pack-objects.c:2819
msgid "reuse existing objects"
msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2625
+#: builtin/pack-objects.c:2821
msgid "use OFS_DELTA objects"
msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
-#: builtin/pack-objects.c:2627
+#: builtin/pack-objects.c:2823
msgid "use threads when searching for best delta matches"
msgstr ""
"стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
-#: builtin/pack-objects.c:2629
+#: builtin/pack-objects.c:2825
msgid "do not create an empty pack output"
msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
-#: builtin/pack-objects.c:2631
+#: builtin/pack-objects.c:2827
msgid "read revision arguments from standard input"
msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
-#: builtin/pack-objects.c:2633
+#: builtin/pack-objects.c:2829
msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2636
+#: builtin/pack-objects.c:2832
msgid "include objects reachable from any reference"
msgstr ""
"включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
"указател"
-#: builtin/pack-objects.c:2639
+#: builtin/pack-objects.c:2835
msgid "include objects referred by reflog entries"
msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
-#: builtin/pack-objects.c:2642
+#: builtin/pack-objects.c:2838
msgid "include objects referred to by the index"
msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
-#: builtin/pack-objects.c:2645
+#: builtin/pack-objects.c:2841
msgid "output pack to stdout"
msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
-#: builtin/pack-objects.c:2647
+#: builtin/pack-objects.c:2843
msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
msgstr ""
"включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
"пакетирани"
-#: builtin/pack-objects.c:2649
+#: builtin/pack-objects.c:2845
msgid "keep unreachable objects"
msgstr "запазване на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2650 parse-options.h:142
-msgid "time"
-msgstr "ВРЕМЕ"
+#: builtin/pack-objects.c:2847
+msgid "pack loose unreachable objects"
+msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
-#: builtin/pack-objects.c:2651
+#: builtin/pack-objects.c:2849
msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
-#: builtin/pack-objects.c:2654
+#: builtin/pack-objects.c:2852
msgid "create thin packs"
msgstr "създаване на съкратени пакети"
-#: builtin/pack-objects.c:2656
+#: builtin/pack-objects.c:2854
msgid "create packs suitable for shallow fetches"
msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
-#: builtin/pack-objects.c:2658
+#: builtin/pack-objects.c:2856
msgid "ignore packs that have companion .keep file"
msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
-#: builtin/pack-objects.c:2660
+#: builtin/pack-objects.c:2858
msgid "pack compression level"
msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
-#: builtin/pack-objects.c:2662
+#: builtin/pack-objects.c:2860
msgid "do not hide commits by grafts"
msgstr ""
"извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
"присажданията"
-#: builtin/pack-objects.c:2664
+#: builtin/pack-objects.c:2862
msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
msgstr ""
"използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
"преброяването на обектите"
-#: builtin/pack-objects.c:2666
+#: builtin/pack-objects.c:2864
msgid "write a bitmap index together with the pack index"
msgstr ""
"запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
-#: builtin/pack-objects.c:2757
+#: builtin/pack-objects.c:2993
msgid "Counting objects"
msgstr "Преброяване на обектите"
@@ -9562,15 +10699,11 @@ msgstr "Изтриване на повтарящите се обекти"
msgid "git prune [-n] [-v] [--expire <time>] [--] [<head>...]"
msgstr "git prune [-n] [-v] [--expire ВРЕМЕ] [--] [ВРЪХ…]"
-#: builtin/prune.c:105 builtin/worktree.c:125
-msgid "do not remove, show only"
-msgstr "само извеждане без действително окастряне"
-
-#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:126
+#: builtin/prune.c:106 builtin/worktree.c:128
msgid "report pruned objects"
msgstr "информация за окастрените обекти"
-#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:128
+#: builtin/prune.c:109 builtin/worktree.c:130
msgid "expire objects older than <time>"
msgstr "окастряне на обектите по-стари от това ВРЕМЕ"
@@ -9578,60 +10711,45 @@ msgstr "окастряне на обектите по-стари от това
msgid "cannot prune in a precious-objects repo"
msgstr "хранилище с важни обекти не може да се окастря"
-#: builtin/pull.c:72
+#: builtin/pull.c:51 builtin/pull.c:53
+#, c-format
+msgid "Invalid value for %s: %s"
+msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
+
+#: builtin/pull.c:73
msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
-#: builtin/pull.c:120
+#: builtin/pull.c:121
msgid "Options related to merging"
msgstr "Опции при сливане"
-#: builtin/pull.c:123
+#: builtin/pull.c:124
msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
-#: builtin/pull.c:147 builtin/revert.c:105
+#: builtin/pull.c:148 builtin/revert.c:101
msgid "allow fast-forward"
msgstr "позволяване на тривиални сливания"
-#: builtin/pull.c:153
-msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
-msgstr "Проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
-
-#: builtin/pull.c:156
+#: builtin/pull.c:157
msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
-#: builtin/pull.c:172
+#: builtin/pull.c:173
msgid "Options related to fetching"
msgstr "Опции при доставяне"
-#: builtin/pull.c:194
+#: builtin/pull.c:195
msgid "number of submodules pulled in parallel"
msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
-#: builtin/pull.c:283
+#: builtin/pull.c:284
#, c-format
msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
-#: builtin/pull.c:379
-msgid "Cannot pull with rebase: You have unstaged changes."
-msgstr ""
-"Не можете да издърпвате при това пребазиране, защото има промени, които не "
-"са в индекса"
-
-#: builtin/pull.c:385
-msgid "Additionally, your index contains uncommitted changes."
-msgstr "Освен това в индекса има неподадени промени."
-
-#: builtin/pull.c:387
-msgid "Cannot pull with rebase: Your index contains uncommitted changes."
-msgstr ""
-"Не можете да издърпвате при това пребазиране, защото в индекса има "
-"неподадени промени."
-
-#: builtin/pull.c:463
+#: builtin/pull.c:397
msgid ""
"There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
"fetched."
@@ -9639,14 +10757,14 @@ msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
"който да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:465
+#: builtin/pull.c:399
msgid ""
"There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
msgstr ""
"Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
"да слеете."
-#: builtin/pull.c:466
+#: builtin/pull.c:400
msgid ""
"Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
"matches on the remote end."
@@ -9654,7 +10772,7 @@ msgstr ""
"Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
"отдалеченото хранилище."
-#: builtin/pull.c:469
+#: builtin/pull.c:403
#, c-format
msgid ""
"You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -9665,44 +10783,44 @@ msgstr ""
"Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
"да укажете отдалечения клон на командния ред."
-#: builtin/pull.c:474 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:408 git-parse-remote.sh:73
msgid "You are not currently on a branch."
msgstr "Извън всички клони."
-#: builtin/pull.c:476 builtin/pull.c:491 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:410 builtin/pull.c:425 git-parse-remote.sh:79
msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
-#: builtin/pull.c:478 builtin/pull.c:493 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:412 builtin/pull.c:427 git-parse-remote.sh:82
msgid "Please specify which branch you want to merge with."
msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
-#: builtin/pull.c:479 builtin/pull.c:494
+#: builtin/pull.c:413 builtin/pull.c:428
msgid "See git-pull(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
-#: builtin/pull.c:481 builtin/pull.c:487 builtin/pull.c:496
+#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:421 builtin/pull.c:430
#: git-parse-remote.sh:64
msgid "<remote>"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
-#: builtin/pull.c:481 builtin/pull.c:496 builtin/pull.c:501
+#: builtin/pull.c:415 builtin/pull.c:430 builtin/pull.c:435 git-rebase.sh:451
#: git-parse-remote.sh:65
msgid "<branch>"
msgstr "КЛОН"
-#: builtin/pull.c:489 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:423 git-parse-remote.sh:75
msgid "There is no tracking information for the current branch."
msgstr "Текущият клон не следи никой."
-#: builtin/pull.c:498 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:432 git-parse-remote.sh:95
msgid ""
"If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
msgstr ""
"Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
"командата:"
-#: builtin/pull.c:503
+#: builtin/pull.c:437
#, c-format
msgid ""
"Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -9711,25 +10829,37 @@ msgstr ""
"За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
"но такъв не е доставен."
-#: builtin/pull.c:864
+#: builtin/pull.c:754
+msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
+msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
+
+#: builtin/pull.c:801
msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
-#: builtin/pull.c:872
+#: builtin/pull.c:809
msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
-#: builtin/pull.c:900
+#: builtin/pull.c:812
+msgid "pull with rebase"
+msgstr "издърпване с пребазиране"
+
+#: builtin/pull.c:813
+msgid "please commit or stash them."
+msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
+
+#: builtin/pull.c:838
#, c-format
msgid ""
"fetch updated the current branch head.\n"
"fast-forwarding your working tree from\n"
"commit %s."
msgstr ""
-"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
+"доставянето обнови върха на текущия клон. Работното\n"
"ви копие бе тривиално слято от подаване „%s“."
-#: builtin/pull.c:905
+#: builtin/pull.c:843
#, c-format
msgid ""
"Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -9746,11 +10876,11 @@ msgstr ""
" $ git reset --hard\n"
"за връщане към нормално състояние."
-#: builtin/pull.c:920
+#: builtin/pull.c:858
msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
-#: builtin/pull.c:924
+#: builtin/pull.c:862
msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
@@ -9809,7 +10939,7 @@ msgid ""
"\n"
" git push %s HEAD:<name-of-remote-branch>\n"
msgstr ""
-"В момента не сте на никой клон. За да изтласкате историята до състоянието,\n"
+"В момента не сте на никой клон. За да изтласкате историята до състоянието,\n"
"сочено в момента от указателя „HEAD“, използвайте командата:\n"
"\n"
" git push %s HEAD:ИМЕ_НА_ОТДАЛЕЧЕНИЯ_КЛОН\n"
@@ -9865,7 +10995,7 @@ msgstr ""
"на\n"
"отдалечения клон. Внесете отдалечените промени (напр. с командата „git "
"pull…“),\n"
-"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
+"преди отново да изтласкате промените. За повече информация вижте раздела\n"
"„Note about fast-forwards“ в страницата от ръководството „git push --help“."
#: builtin/push.c:255
@@ -9876,8 +11006,8 @@ msgid ""
"See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details."
msgstr ""
"Обновяването е отхвърлено, защото върхът на изтласквания клон е преди върха\n"
-"на отдалечения клон. Проверете клона и внесете отдалечените промени (напр.\n"
-"с командата „git pull…“), преди отново да изтласкате промените. За повече\n"
+"на отдалечения клон. Проверете клона и внесете отдалечените промени (напр.\n"
+"с командата „git pull…“), преди отново да изтласкате промените. За повече\n"
"информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в страницата от\n"
"ръководството „git push --help“."
@@ -9891,9 +11021,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Обновяването е отхвърлено, защото хранилището, към което изтласквате, "
"съдържа\n"
-"промени, които липсват в локалното хранилище. Най-честата причина за това "
+"промени, които липсват в локалното хранилище. Най-честата причина за това "
"е,\n"
-"че някой друг е изтласквал към същия клон. Първо внесете отдалечените "
+"че някой друг е изтласквал към същия клон. Първо внесете отдалечените "
"промени\n"
"(напр. с командата „git pull…“), преди отново да изтласкате промените.\n"
"За повече информация погледнете раздела „Note about fast-forwards“ в "
@@ -9927,12 +11057,12 @@ msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
msgid "failed to push some refs to '%s'"
msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
-#: builtin/push.c:365
+#: builtin/push.c:366
#, c-format
msgid "bad repository '%s'"
msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-#: builtin/push.c:366
+#: builtin/push.c:367
msgid ""
"No configured push destination.\n"
"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
@@ -9954,107 +11084,119 @@ msgstr ""
"\n"
" git push ИМЕ\n"
-#: builtin/push.c:381
+#: builtin/push.c:385
msgid "--all and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:382
+#: builtin/push.c:386
msgid "--all can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:387
+#: builtin/push.c:391
msgid "--mirror and --tags are incompatible"
msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:388
+#: builtin/push.c:392
msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
-#: builtin/push.c:393
+#: builtin/push.c:397
msgid "--all and --mirror are incompatible"
msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
-#: builtin/push.c:505
+#: builtin/push.c:515
msgid "repository"
msgstr "хранилище"
-#: builtin/push.c:506 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:516 builtin/send-pack.c:161
msgid "push all refs"
msgstr "изтласкване на всички указатели"
-#: builtin/push.c:507 builtin/send-pack.c:163
+#: builtin/push.c:517 builtin/send-pack.c:163
msgid "mirror all refs"
msgstr "огледално копие на всички указатели"
-#: builtin/push.c:509
+#: builtin/push.c:519
msgid "delete refs"
msgstr "изтриване на указателите"
-#: builtin/push.c:510
+#: builtin/push.c:520
msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
-#: builtin/push.c:513 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:523 builtin/send-pack.c:164
msgid "force updates"
msgstr "принудително обновяване"
# FIXME double check this
-#: builtin/push.c:515 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:525 builtin/send-pack.c:175
msgid "refname>:<expect"
msgstr "УКАЗАТЕЛ>:<ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:516 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:526 builtin/send-pack.c:176
msgid "require old value of ref to be at this value"
msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
-#: builtin/push.c:519
+#: builtin/push.c:529
msgid "control recursive pushing of submodules"
msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
-#: builtin/push.c:521 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:531 builtin/send-pack.c:169
msgid "use thin pack"
msgstr "използване на съкратени пакети"
-#: builtin/push.c:522 builtin/push.c:523 builtin/send-pack.c:158
+#: builtin/push.c:532 builtin/push.c:533 builtin/send-pack.c:158
#: builtin/send-pack.c:159
msgid "receive pack program"
msgstr "програма за получаването на пакети"
-#: builtin/push.c:524
+#: builtin/push.c:534
msgid "set upstream for git pull/status"
msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
-#: builtin/push.c:527
+#: builtin/push.c:537
msgid "prune locally removed refs"
msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
-#: builtin/push.c:529
+#: builtin/push.c:539
msgid "bypass pre-push hook"
msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
-#: builtin/push.c:530
+#: builtin/push.c:540
msgid "push missing but relevant tags"
msgstr ""
"изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
"изтласкване, етикети"
-#: builtin/push.c:533 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:166
msgid "GPG sign the push"
msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
-#: builtin/push.c:535 builtin/send-pack.c:170
+#: builtin/push.c:545 builtin/send-pack.c:170
msgid "request atomic transaction on remote side"
msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
-#: builtin/push.c:549
+#: builtin/push.c:546
+msgid "server-specific"
+msgstr "специфични за сървъра"
+
+#: builtin/push.c:546
+msgid "option to transmit"
+msgstr "опция за пренос"
+
+#: builtin/push.c:560
msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
msgstr ""
"опцията „--delete“ е несъвместима с опциите „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
-#: builtin/push.c:551
+#: builtin/push.c:562
msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
+#: builtin/push.c:579
+msgid "push options must not have new line characters"
+msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знок за нов ред"
+
#: builtin/read-tree.c:37
msgid ""
"git read-tree [(-m [--trivial] [--aggressive] | --reset | --prefix=<prefix>) "
@@ -10130,15 +11272,69 @@ msgstr "без прилагане на филтъра за частично из
msgid "debug unpack-trees"
msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
-#: builtin/receive-pack.c:25
+#: builtin/receive-pack.c:26
msgid "git receive-pack <git-dir>"
msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
-#: builtin/receive-pack.c:1719
+#: builtin/receive-pack.c:793
+msgid ""
+"By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
+"is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
+"with what you pushed, and will require 'git reset --hard' to match\n"
+"the work tree to HEAD.\n"
+"\n"
+"You can set 'receive.denyCurrentBranch' configuration variable to\n"
+"'ignore' or 'warn' in the remote repository to allow pushing into\n"
+"its current branch; however, this is not recommended unless you\n"
+"arranged to update its work tree to match what you pushed in some\n"
+"other way.\n"
+"\n"
+"To squelch this message and still keep the default behaviour, set\n"
+"'receive.denyCurrentBranch' configuration variable to 'refuse'."
+msgstr ""
+"Стандартно не може да обновите текущия клон в хранилище, което не е голо,\n"
+"защото това ще доведе до несъответствия на индекса и работното дърво с\n"
+"това, което сте изтласкали и за да приведете дървото към „HEAD“ ще трябва\n"
+"да изпълните:\n"
+"\n"
+" git reset --hard\n"
+"\n"
+"\n"
+"За да позволите подобно изтласкване, в отдалеченото хранилище следва да\n"
+"зададете настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „ignore“\n"
+"(пренебрегване) или „warn“ (само предупреждение). Не се препоръчва да\n"
+"правите това, освен ако по друг начин не синхронизирате работното дърво с\n"
+"това, което изтласквате.\n"
+"\n"
+"За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
+"задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
+
+#: builtin/receive-pack.c:813
+msgid ""
+"By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
+"'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
+"\n"
+"You can set 'receive.denyDeleteCurrent' configuration variable to\n"
+"'warn' or 'ignore' in the remote repository to allow deleting the\n"
+"current branch, with or without a warning message.\n"
+"\n"
+"To squelch this message, you can set it to 'refuse'."
+msgstr ""
+"Стандартно не може да изтриете текущия клон, защото следващото клониране\n"
+"на текущото хранилище ще е без никакви файлове, а това е объркващо.\n"
+"\n"
+"За да може да изтривате текущия клон, в отдалеченото хранилище следва да\n"
+"зададете настройката „receive.denyDeleteCurrent“ да е „ignore“\n"
+"(пренебрегване) или „warn“ (само предупреждение).\n"
+"\n"
+"За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
+"„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
+
+#: builtin/receive-pack.c:1883
msgid "quiet"
msgstr "без извеждане на информация"
-#: builtin/receive-pack.c:1733
+#: builtin/receive-pack.c:1897
msgid "You must specify a directory."
msgstr "Трябва да укажете директория."
@@ -10233,7 +11429,7 @@ msgstr "git remote prune [ОПЦИЯ…] ИМЕ"
#: builtin/remote.c:65
msgid "git remote update [<options>] [<group> | <remote>]..."
-msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ]…"
+msgstr "git remote update [ОПЦИЯ…] [ГРУПА | ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ…]"
#: builtin/remote.c:94
#, c-format
@@ -10246,7 +11442,7 @@ msgid ""
"--mirror is dangerous and deprecated; please\n"
"\t use --mirror=fetch or --mirror=push instead"
msgstr ""
-"Използването само на „--mirror“ е опасно. Вместо това\n"
+"Използването само на „--mirror“ е опасно. Вместо това\n"
"ползвайте „--mirror=fetch“ или „--mirror=push“"
#: builtin/remote.c:143
@@ -10294,12 +11490,12 @@ msgstr ""
"указването на следени клони е смислено само за отдалечени хранилища, от "
"които се доставя"
-#: builtin/remote.c:190 builtin/remote.c:633
+#: builtin/remote.c:190 builtin/remote.c:629
#, c-format
msgid "remote %s already exists."
msgstr "вече съществува отдалечено хранилище с име „%s“."
-#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:637
+#: builtin/remote.c:194 builtin/remote.c:633
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid remote name"
msgstr "„%s“ е неправилно име за отдалечено хранилище"
@@ -10322,18 +11518,18 @@ msgstr "(съвпадащи)"
msgid "(delete)"
msgstr "(за изтриване)"
-#: builtin/remote.c:626 builtin/remote.c:761 builtin/remote.c:858
+#: builtin/remote.c:622 builtin/remote.c:757 builtin/remote.c:854
#, c-format
msgid "No such remote: %s"
msgstr "Такова отдалечено хранилище няма: %s"
-#: builtin/remote.c:643
+#: builtin/remote.c:639
#, c-format
msgid "Could not rename config section '%s' to '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде преименуван на „%s“"
# FIXME tabulator
-#: builtin/remote.c:663
+#: builtin/remote.c:659
#, c-format
msgid ""
"Not updating non-default fetch refspec\n"
@@ -10344,17 +11540,17 @@ msgstr ""
" %s\n"
" Променете настройките ръчно, ако е необходимо."
-#: builtin/remote.c:699
+#: builtin/remote.c:695
#, c-format
msgid "deleting '%s' failed"
msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:733
+#: builtin/remote.c:729
#, c-format
msgid "creating '%s' failed"
msgstr "неуспешно създаване на „%s“"
-#: builtin/remote.c:796
+#: builtin/remote.c:792
msgid ""
"Note: A branch outside the refs/remotes/ hierarchy was not removed;\n"
"to delete it, use:"
@@ -10368,381 +11564,402 @@ msgstr[1] ""
"Бележка: Няколко клона извън йерархията „refs/remotes/“ не бяха изтрити.\n"
"Изтрийте ги чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:810
+#: builtin/remote.c:806
#, c-format
msgid "Could not remove config section '%s'"
msgstr "Разделът „%s“ в настройките не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:911
+#: builtin/remote.c:907
#, c-format
msgid " new (next fetch will store in remotes/%s)"
msgstr " нов (следващото доставяне ще го разположи в „remotes/%s“)"
-#: builtin/remote.c:914
+#: builtin/remote.c:910
msgid " tracked"
msgstr " следен"
-#: builtin/remote.c:916
+#: builtin/remote.c:912
msgid " stale (use 'git remote prune' to remove)"
msgstr " стар (изтрийте чрез „git remote prune“)"
-# FIXME
-#: builtin/remote.c:918
+#: builtin/remote.c:914
msgid " ???"
msgstr " неясно състояние"
# CHECK
-#: builtin/remote.c:959
+#: builtin/remote.c:955
#, c-format
msgid "invalid branch.%s.merge; cannot rebase onto > 1 branch"
msgstr ""
-"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече от "
-"1 клон"
+"неправилен клон за сливане „%s“. Невъзможно е да пребазирате върху повече "
+"от 1 клон"
-#: builtin/remote.c:967
+#: builtin/remote.c:963
#, c-format
msgid "rebases interactively onto remote %s"
msgstr "интерактивно пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:971
+#: builtin/remote.c:964
+#, c-format
+msgid "rebases onto remote %s"
+msgstr "пребазиране върху отдалечения клон „%s“"
+
+#: builtin/remote.c:967
#, c-format
msgid " merges with remote %s"
msgstr " сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:972
-msgid " and with remote"
-msgstr " и с отдалечения клон"
-
-#: builtin/remote.c:974
+#: builtin/remote.c:970
#, c-format
msgid "merges with remote %s"
msgstr "сливане с отдалечения клон „%s“"
-#: builtin/remote.c:975
-msgid " and with remote"
-msgstr " и с отдалечения клон"
+#: builtin/remote.c:973
+#, c-format
+msgid "%-*s and with remote %s\n"
+msgstr "%-*s и с отдалечения клон „%s“\n"
-#: builtin/remote.c:1021
+#: builtin/remote.c:1016
msgid "create"
msgstr "създаден"
-#: builtin/remote.c:1024
+#: builtin/remote.c:1019
msgid "delete"
msgstr "изтрит"
-#: builtin/remote.c:1028
+#: builtin/remote.c:1023
msgid "up to date"
msgstr "актуален"
-#: builtin/remote.c:1031
+#: builtin/remote.c:1026
msgid "fast-forwardable"
msgstr "може да се слее тривиално"
-#: builtin/remote.c:1034
+#: builtin/remote.c:1029
msgid "local out of date"
msgstr "локалният е изостанал"
-#: builtin/remote.c:1041
+#: builtin/remote.c:1036
#, c-format
msgid " %-*s forces to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1044
+#: builtin/remote.c:1039
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %-*s (%s)"
msgstr " %-*s изтласква към %-*s (%s)"
-#: builtin/remote.c:1048
+#: builtin/remote.c:1043
#, c-format
msgid " %-*s forces to %s"
msgstr " %-*s принудително изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1051
+#: builtin/remote.c:1046
#, c-format
msgid " %-*s pushes to %s"
msgstr " %-*s изтласква към %s"
-#: builtin/remote.c:1119
+#: builtin/remote.c:1114
msgid "do not query remotes"
msgstr "без заявки към отдалечените хранилища"
-#: builtin/remote.c:1146
+#: builtin/remote.c:1141
#, c-format
msgid "* remote %s"
msgstr "● отдалечено хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1147
+#: builtin/remote.c:1142
#, c-format
msgid " Fetch URL: %s"
msgstr " Адрес за доставяне: %s"
-#: builtin/remote.c:1148 builtin/remote.c:1301
+#: builtin/remote.c:1143 builtin/remote.c:1156 builtin/remote.c:1295
msgid "(no URL)"
msgstr "(без адрес)"
# FIXME spaces betwen Push and URL
#. TRANSLATORS: the colon ':' should align with
#. the one in " Fetch URL: %s" translation
-#: builtin/remote.c:1159 builtin/remote.c:1161
+#: builtin/remote.c:1154 builtin/remote.c:1156
#, c-format
msgid " Push URL: %s"
msgstr " Адрес за изтласкване: %s"
-#: builtin/remote.c:1163 builtin/remote.c:1165 builtin/remote.c:1167
+#: builtin/remote.c:1158 builtin/remote.c:1160 builtin/remote.c:1162
#, c-format
msgid " HEAD branch: %s"
msgstr " клон сочен от HEAD: %s"
-#: builtin/remote.c:1169
+#: builtin/remote.c:1158
+msgid "(not queried)"
+msgstr "(без проверка)"
+
+#: builtin/remote.c:1160
+msgid "(unknown)"
+msgstr "(непознат)"
+
+#: builtin/remote.c:1164
#, c-format
msgid ""
" HEAD branch (remote HEAD is ambiguous, may be one of the following):\n"
msgstr ""
" клонът сочен от HEAD (клонът указан във файла HEAD от отдалеченото "
-"хранилище е\n"
-" нееднозначен и е някой от следните):\n"
+"хранилище\n"
+" не е еднозначен и е някой от следните):\n"
-#: builtin/remote.c:1181
+#: builtin/remote.c:1176
#, c-format
msgid " Remote branch:%s"
msgid_plural " Remote branches:%s"
msgstr[0] " Отдалечен клон:%s"
msgstr[1] " Отдалечени клони:%s"
-#: builtin/remote.c:1184 builtin/remote.c:1211
+#: builtin/remote.c:1179 builtin/remote.c:1205
msgid " (status not queried)"
msgstr " (състоянието не бе проверено)"
-#: builtin/remote.c:1193
+#: builtin/remote.c:1188
msgid " Local branch configured for 'git pull':"
msgid_plural " Local branches configured for 'git pull':"
msgstr[0] " Локален клон настроен за издърпване чрез „git pull“:"
msgstr[1] " Локални клони настроени за издърпване чрез „git pull“:"
-#: builtin/remote.c:1201
+#: builtin/remote.c:1196
msgid " Local refs will be mirrored by 'git push'"
msgstr " Локалните указатели ще бъдат пренесени чрез „ push“"
-#: builtin/remote.c:1208
+#: builtin/remote.c:1202
#, c-format
msgid " Local ref configured for 'git push'%s:"
msgid_plural " Local refs configured for 'git push'%s:"
msgstr[0] " Локалният указател, настроен за „git push“%s:"
msgstr[1] " Локалните указатели, настроени за „git push“%s:"
-#: builtin/remote.c:1229
+#: builtin/remote.c:1223
msgid "set refs/remotes/<name>/HEAD according to remote"
msgstr "задаване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD според отдалеченото хранилище"
-#: builtin/remote.c:1231
+#: builtin/remote.c:1225
msgid "delete refs/remotes/<name>/HEAD"
msgstr "изтриване на refs/remotes/ИМЕ/HEAD"
-#: builtin/remote.c:1246
+#: builtin/remote.c:1240
msgid "Cannot determine remote HEAD"
msgstr "Не може да се установи отдалеченият връх"
-#: builtin/remote.c:1248
+#: builtin/remote.c:1242
msgid "Multiple remote HEAD branches. Please choose one explicitly with:"
msgstr ""
-"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
+"Множество клони с върхове. Изберете изрично някой от тях чрез командата:"
-#: builtin/remote.c:1258
+#: builtin/remote.c:1252
#, c-format
msgid "Could not delete %s"
msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
-#: builtin/remote.c:1266
+#: builtin/remote.c:1260
#, c-format
msgid "Not a valid ref: %s"
msgstr "Неправилен указател: %s"
-#: builtin/remote.c:1268
+#: builtin/remote.c:1262
#, c-format
msgid "Could not setup %s"
msgstr "„%s“ не може да се настрои"
-#: builtin/remote.c:1286
+#: builtin/remote.c:1280
#, c-format
msgid " %s will become dangling!"
msgstr "„%s“ ще се превърне в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1287
+#: builtin/remote.c:1281
#, c-format
msgid " %s has become dangling!"
msgstr "„%s“ се превърна в обект извън клоните!"
-#: builtin/remote.c:1297
+#: builtin/remote.c:1291
#, c-format
msgid "Pruning %s"
msgstr "Окастряне на „%s“"
-#: builtin/remote.c:1298
+#: builtin/remote.c:1292
#, c-format
msgid "URL: %s"
msgstr "адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1314
+#: builtin/remote.c:1308
#, c-format
msgid " * [would prune] %s"
msgstr " ● [ще бъде окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1317
+#: builtin/remote.c:1311
#, c-format
msgid " * [pruned] %s"
msgstr " ● [окастрено] %s"
-#: builtin/remote.c:1362
+#: builtin/remote.c:1356
msgid "prune remotes after fetching"
msgstr "окастряне на огледалата на отдалечените хранилища след доставяне"
-#: builtin/remote.c:1425 builtin/remote.c:1479 builtin/remote.c:1547
+#: builtin/remote.c:1419 builtin/remote.c:1473 builtin/remote.c:1541
#, c-format
msgid "No such remote '%s'"
msgstr "Няма отдалечено хранилище на име „%s“"
-#: builtin/remote.c:1441
+#: builtin/remote.c:1435
msgid "add branch"
msgstr "добавяне на клон"
-#: builtin/remote.c:1448
+#: builtin/remote.c:1442
msgid "no remote specified"
msgstr "не е указано отдалечено хранилище"
-#: builtin/remote.c:1465
+#: builtin/remote.c:1459
msgid "query push URLs rather than fetch URLs"
msgstr "запитване към адресите за изтласкване, а не за доставяне"
-#: builtin/remote.c:1467
+#: builtin/remote.c:1461
msgid "return all URLs"
msgstr "извеждане на всички адреси"
-#: builtin/remote.c:1495
+#: builtin/remote.c:1489
#, c-format
msgid "no URLs configured for remote '%s'"
msgstr "не е зададен адрес за отдалеченото хранилище „%s“"
-#: builtin/remote.c:1521
+#: builtin/remote.c:1515
msgid "manipulate push URLs"
msgstr "промяна на адресите за изтласкване"
-#: builtin/remote.c:1523
+#: builtin/remote.c:1517
msgid "add URL"
msgstr "добавяне на адреси"
-#: builtin/remote.c:1525
+#: builtin/remote.c:1519
msgid "delete URLs"
msgstr "изтриване на адреси"
-# FIXME message - incompatible
-#: builtin/remote.c:1532
+#: builtin/remote.c:1526
msgid "--add --delete doesn't make sense"
msgstr "опциите „--add“ и „--delete“ са несъвместими"
-#: builtin/remote.c:1573
+#: builtin/remote.c:1567
#, c-format
msgid "Invalid old URL pattern: %s"
msgstr "Неправилен (стар) формат за адрес: %s"
-#: builtin/remote.c:1581
+#: builtin/remote.c:1575
#, c-format
msgid "No such URL found: %s"
msgstr "Такъв адрес не е открит: %s"
# FIXME CHECK MEANING
-#: builtin/remote.c:1583
+#: builtin/remote.c:1577
msgid "Will not delete all non-push URLs"
msgstr "Никой от адресите, които не са за изтласкване, няма да се изтрие"
-#: builtin/remote.c:1597
+#: builtin/remote.c:1591
msgid "be verbose; must be placed before a subcommand"
-msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
+msgstr "повече подробности. Поставя се пред подкоманда"
+
+#: builtin/remote.c:1622
+#, c-format
+msgid "Unknown subcommand: %s"
+msgstr "Непозната подкоманда: %s"
#: builtin/repack.c:17
msgid "git repack [<options>]"
msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/repack.c:159
+#: builtin/repack.c:160
msgid "pack everything in a single pack"
msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
-#: builtin/repack.c:161
+#: builtin/repack.c:162
msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
msgstr ""
-"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
+"същото като опцията „-a“. Допълнително — недостижимите обекти да станат "
"непакетирани"
-#: builtin/repack.c:164
+#: builtin/repack.c:165
msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
msgstr ""
"премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
"prune-packed“"
-#: builtin/repack.c:166
+#: builtin/repack.c:167
msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:168
+#: builtin/repack.c:169
msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
msgstr ""
"подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:170
+#: builtin/repack.c:171
msgid "do not run git-update-server-info"
msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
-#: builtin/repack.c:173
+#: builtin/repack.c:174
msgid "pass --local to git-pack-objects"
msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
-#: builtin/repack.c:175
+#: builtin/repack.c:176
msgid "write bitmap index"
msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
-#: builtin/repack.c:176
+#: builtin/repack.c:177
msgid "approxidate"
msgstr "евристична дата"
-#: builtin/repack.c:177
+#: builtin/repack.c:178
msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
msgstr ""
"при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
"това"
-#: builtin/repack.c:179
+#: builtin/repack.c:180
+msgid "with -a, repack unreachable objects"
+msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
+
+#: builtin/repack.c:182
msgid "size of the window used for delta compression"
msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
-#: builtin/repack.c:180 builtin/repack.c:184
+#: builtin/repack.c:183 builtin/repack.c:187
msgid "bytes"
msgstr "байтове"
-#: builtin/repack.c:181
+#: builtin/repack.c:184
msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
msgstr ""
"същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
"по броя на обектите"
-#: builtin/repack.c:183
+#: builtin/repack.c:186
msgid "limits the maximum delta depth"
msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
-#: builtin/repack.c:185
+#: builtin/repack.c:188
msgid "maximum size of each packfile"
msgstr "максимален размер на всеки пакет"
-#: builtin/repack.c:187
+#: builtin/repack.c:190
msgid "repack objects in packs marked with .keep"
msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
-#: builtin/repack.c:197
+#: builtin/repack.c:200
msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
-#: builtin/repack.c:381
+#: builtin/repack.c:204
+msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
+msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
+
+#: builtin/repack.c:391 builtin/worktree.c:115
#, c-format
-msgid "removing '%s' failed"
-msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
+msgid "failed to remove '%s'"
+msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
#: builtin/replace.c:19
msgid "git replace [-f] <object> <replacement>"
@@ -10845,7 +12062,7 @@ msgstr ""
"git reset [--mixed | --soft | --hard | --merge | --keep] [-q] [ПОДАВАНЕ]"
#: builtin/reset.c:27
-msgid "git reset [-q] <tree-ish> [--] <paths>..."
+msgid "git reset [-q] [<tree-ish>] [--] <paths>..."
msgstr "git reset [-q] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [--] ПЪТИЩА…"
#: builtin/reset.c:28
@@ -10940,7 +12157,7 @@ msgstr ""
#: builtin/reset.c:331
msgid "--mixed with paths is deprecated; use 'git reset -- <paths>' instead."
msgstr ""
-"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
+"опцията „--mixed“ не бива да се използва заедно с пътища. Вместо това "
"изпълнете „git reset -- ПЪТ…“."
#: builtin/reset.c:333
@@ -10970,27 +12187,27 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
msgid "Could not write new index file."
msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
-#: builtin/rev-list.c:350
+#: builtin/rev-list.c:354
msgid "rev-list does not support display of notes"
msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
-#: builtin/rev-parse.c:358
+#: builtin/rev-parse.c:386
msgid "git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]"
msgstr "git rev-parse --parseopt [ОПЦИЯ…] -- [АРГУМЕНТ…]"
-#: builtin/rev-parse.c:363
+#: builtin/rev-parse.c:391
msgid "keep the `--` passed as an arg"
msgstr "зададеният низ „--“ да се тълкува като аргумент"
-#: builtin/rev-parse.c:365
+#: builtin/rev-parse.c:393
msgid "stop parsing after the first non-option argument"
msgstr "спиране на анализа след първия аргумент, който не е опция"
-#: builtin/rev-parse.c:368
+#: builtin/rev-parse.c:396
msgid "output in stuck long form"
msgstr "изход в дългия формат"
-#: builtin/rev-parse.c:499
+#: builtin/rev-parse.c:527
msgid ""
"git rev-parse --parseopt [<options>] -- [<args>...]\n"
" or: git rev-parse --sq-quote [<arg>...]\n"
@@ -11062,31 +12279,27 @@ msgstr "опция"
msgid "option for merge strategy"
msgstr "опция за стратегията на сливане"
-#: builtin/revert.c:104
+#: builtin/revert.c:100
msgid "append commit name"
msgstr "добавяне на името на подаването"
-#: builtin/revert.c:106
+#: builtin/revert.c:102
msgid "preserve initially empty commits"
msgstr "запазване на първоначално празните подавания"
-#: builtin/revert.c:107
+#: builtin/revert.c:103
msgid "allow commits with empty messages"
msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
-#: builtin/revert.c:108
+#: builtin/revert.c:104
msgid "keep redundant, empty commits"
msgstr "запазване на излишните, празни подавания"
-#: builtin/revert.c:112
-msgid "program error"
-msgstr "грешка в програмата"
-
-#: builtin/revert.c:197
+#: builtin/revert.c:192
msgid "revert failed"
msgstr "неуспешна отмяна"
-#: builtin/revert.c:212
+#: builtin/revert.c:205
msgid "cherry-pick failed"
msgstr "неуспешно отбиране"
@@ -11238,7 +12451,6 @@ msgstr "Без описания на подаванията — да се пок
msgid "Show the email address of each author"
msgstr "Извеждане на адреса на е-поща за всеки автор"
-# FIXME why is this so short
#: builtin/shortlog.c:247
msgid "w[,i1[,i2]]"
msgstr "ШИРОЧИНА[,ОТСТЪП_1[,ОТСТЪП_2]]"
@@ -11265,73 +12477,128 @@ msgstr ""
msgid "git show-branch (-g | --reflog)[=<n>[,<base>]] [--list] [<ref>]"
msgstr "git show-branch (-g | --reflog)[=БРОЙ[,БАЗА]] [--list] [УКАЗАТЕЛ]"
-#: builtin/show-branch.c:640
+#: builtin/show-branch.c:375
+#, c-format
+msgid "ignoring %s; cannot handle more than %d ref"
+msgid_plural "ignoring %s; cannot handle more than %d refs"
+msgstr[0] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указател"
+msgstr[1] "„%s“ се прескача — не може да се обработят повече от %d указатели"
+
+#: builtin/show-branch.c:541
+#, c-format
+msgid "no matching refs with %s"
+msgstr "никой указател не съвпада с „%s“"
+
+#: builtin/show-branch.c:639
msgid "show remote-tracking and local branches"
msgstr "извеждане на следящите и локалните клони"
-#: builtin/show-branch.c:642
+#: builtin/show-branch.c:641
msgid "show remote-tracking branches"
msgstr "извеждане на следящите клони"
-#: builtin/show-branch.c:644
+#: builtin/show-branch.c:643
msgid "color '*!+-' corresponding to the branch"
msgstr "оцветяване на „*!+-“ според клоните"
-#: builtin/show-branch.c:646
+#: builtin/show-branch.c:645
msgid "show <n> more commits after the common ancestor"
msgstr "извеждане на такъв БРОЙ подавания от общия предшественик"
-#: builtin/show-branch.c:648
+#: builtin/show-branch.c:647
msgid "synonym to more=-1"
msgstr "синоним на „more=-1“"
-#: builtin/show-branch.c:649
+#: builtin/show-branch.c:648
msgid "suppress naming strings"
msgstr "без низове за имената на клоните"
-#: builtin/show-branch.c:651
+#: builtin/show-branch.c:650
msgid "include the current branch"
msgstr "включване и на текущия клон"
-#: builtin/show-branch.c:653
+#: builtin/show-branch.c:652
msgid "name commits with their object names"
msgstr "именуване на подаванията с имената им на обекти"
-#: builtin/show-branch.c:655
+#: builtin/show-branch.c:654
msgid "show possible merge bases"
msgstr "извеждане на възможните бази за сливания"
-#: builtin/show-branch.c:657
+#: builtin/show-branch.c:656
msgid "show refs unreachable from any other ref"
msgstr "извеждане на недостижимите указатели"
-#: builtin/show-branch.c:659
+#: builtin/show-branch.c:658
msgid "show commits in topological order"
msgstr "извеждане на подаванията в топологическа подредба"
-#: builtin/show-branch.c:662
+#: builtin/show-branch.c:661
msgid "show only commits not on the first branch"
msgstr "извеждане само на подаванията, които не са от първия клон"
-#: builtin/show-branch.c:664
+#: builtin/show-branch.c:663
msgid "show merges reachable from only one tip"
msgstr "извеждане на сливанията, които могат да се достигнат само от един връх"
-#: builtin/show-branch.c:666
+#: builtin/show-branch.c:665
msgid "topologically sort, maintaining date order where possible"
msgstr ""
"топологическа подредба, при запазване на подредбата по дата, доколкото е\n"
"възможно"
-#: builtin/show-branch.c:669
+#: builtin/show-branch.c:668
msgid "<n>[,<base>]"
msgstr "БРОЙ[,БАЗА]"
-#: builtin/show-branch.c:670
+#: builtin/show-branch.c:669
msgid "show <n> most recent ref-log entries starting at base"
msgstr "показване на най-много БРОЙ журнални записа с начало съответната БАЗА"
-# FIXME * -> ...
+#: builtin/show-branch.c:703
+msgid ""
+"--reflog is incompatible with --all, --remotes, --independent or --merge-base"
+msgstr ""
+"опцията „--reflog“ е несъвместима с опциите „--all“, „--remotes“, „--"
+"independent“ и „--merge-base“"
+
+#: builtin/show-branch.c:727
+msgid "no branches given, and HEAD is not valid"
+msgstr "не е зададен клон, а указателят „HEAD“ е неправилен"
+
+#: builtin/show-branch.c:730
+msgid "--reflog option needs one branch name"
+msgstr "опцията „--track“ изисква точно едно име на клон"
+
+#: builtin/show-branch.c:733
+#, c-format
+msgid "only %d entry can be shown at one time."
+msgid_plural "only %d entries can be shown at one time."
+msgstr[0] "само %d запис може да бъде показан наведнъж."
+msgstr[1] "само %d записа може да бъде показани наведнъж."
+
+#: builtin/show-branch.c:737
+#, c-format
+msgid "no such ref %s"
+msgstr "такъв указател няма: %s"
+
+#: builtin/show-branch.c:829
+#, c-format
+msgid "cannot handle more than %d rev."
+msgid_plural "cannot handle more than %d revs."
+msgstr[0] "не може да се обработи повече от %d указател."
+msgstr[1] "не може да се обработят повече от %d указатели."
+
+#: builtin/show-branch.c:833
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid ref."
+msgstr "„%s“ е неправилен указател."
+
+#: builtin/show-branch.c:836
+#, c-format
+msgid "cannot find commit %s (%s)"
+msgstr "подаването „%s“ (%s) липсва"
+
#: builtin/show-ref.c:10
msgid ""
"git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
@@ -11396,12 +12663,12 @@ msgstr "пропускане на всички редове, които запо
msgid "prepend comment character and space to each line"
msgstr "добавяне на „# “ в началото на всеки ред"
-#: builtin/submodule--helper.c:24
+#: builtin/submodule--helper.c:24 builtin/submodule--helper.c:1046
#, c-format
msgid "No such ref: %s"
msgstr "Такъв указател няма: %s"
-#: builtin/submodule--helper.c:31
+#: builtin/submodule--helper.c:31 builtin/submodule--helper.c:1055
#, c-format
msgid "Expecting a full ref name, got %s"
msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s“"
@@ -11411,75 +12678,95 @@ msgstr "Очаква се пълно име на указател, а не „%s
msgid "cannot strip one component off url '%s'"
msgstr "не може да се махне компонент от адреса „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:278 builtin/submodule--helper.c:405
-#: builtin/submodule--helper.c:486
+#: builtin/submodule--helper.c:282 builtin/submodule--helper.c:408
+#: builtin/submodule--helper.c:590
msgid "alternative anchor for relative paths"
msgstr "директория за определянето на относителните пътища"
-#: builtin/submodule--helper.c:283
+#: builtin/submodule--helper.c:287
msgid "git submodule--helper list [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper list [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:326 builtin/submodule--helper.c:340
+#: builtin/submodule--helper.c:329 builtin/submodule--helper.c:343
#, c-format
msgid "No url found for submodule path '%s' in .gitmodules"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ не е открит адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:366
+#: builtin/submodule--helper.c:369
#, c-format
msgid "Failed to register url for submodule path '%s'"
msgstr "Неуспешно регистриране на адрес за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:370
+#: builtin/submodule--helper.c:373
#, c-format
msgid "Submodule '%s' (%s) registered for path '%s'\n"
msgstr "Регистриран е подмодул „%s“ (%s) за пътя към подмодул „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:380
+#: builtin/submodule--helper.c:383
#, c-format
msgid "warning: command update mode suggested for submodule '%s'\n"
msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: препоръчва се режим на обновяване за подмодула „%s“\n"
-#: builtin/submodule--helper.c:387
+#: builtin/submodule--helper.c:390
#, c-format
msgid "Failed to register update mode for submodule path '%s'"
msgstr ""
"Неуспешно регистриране на режима на обновяване за пътя към подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:406
+#: builtin/submodule--helper.c:409
msgid "Suppress output for initializing a submodule"
msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:411
+#: builtin/submodule--helper.c:414
msgid "git submodule--helper init [<path>]"
msgstr "git submodule--helper name [ПЪТ]"
-#: builtin/submodule--helper.c:432
+#: builtin/submodule--helper.c:435
msgid "git submodule--helper name <path>"
msgstr "git submodule--helper name ПЪТ"
-#: builtin/submodule--helper.c:438
+#: builtin/submodule--helper.c:441
#, c-format
msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва информация за пътя „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:489
+#: builtin/submodule--helper.c:524 builtin/submodule--helper.c:527
+#, c-format
+msgid "submodule '%s' cannot add alternate: %s"
+msgstr "към подмодула „%s“ не може да се добави алтернативен източник: %s"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:563
+#, c-format
+msgid "Value '%s' for submodule.alternateErrorStrategy is not recognized"
+msgstr ""
+"Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateErrorStrategy“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:570
+#, c-format
+msgid "Value '%s' for submodule.alternateLocation is not recognized"
+msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „submodule.alternateLocation“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:593
msgid "where the new submodule will be cloned to"
msgstr "къде да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:492
+#: builtin/submodule--helper.c:596
msgid "name of the new submodule"
msgstr "име на новия подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:495
+#: builtin/submodule--helper.c:599
msgid "url where to clone the submodule from"
msgstr "адрес, от който да се клонира новият подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:501
+#: builtin/submodule--helper.c:605
msgid "depth for shallow clones"
msgstr "дълбочина на плитките хранилища"
-#: builtin/submodule--helper.c:507
+#: builtin/submodule--helper.c:608 builtin/submodule--helper.c:964
+msgid "force cloning progress"
+msgstr "извеждане на напредъка на клонирането"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:613
msgid ""
"git submodule--helper clone [--prefix=<path>] [--quiet] [--reference "
"<repository>] [--name <name>] [--depth <depth>] --url <url> --path <path>"
@@ -11487,89 +12774,112 @@ msgstr ""
"git submodule--helper clone [--prefix=ПЪТ] [--quiet] [--reference ХРАНИЛИЩЕ] "
"[--name ИМЕ] [--depth ДЪЛБОЧИНА] --url АДРЕС --path ПЪТ…"
-#: builtin/submodule--helper.c:532 builtin/submodule--helper.c:538
+#: builtin/submodule--helper.c:638 builtin/submodule--helper.c:648
#, c-format
msgid "could not create directory '%s'"
msgstr "Директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/submodule--helper.c:534
+#: builtin/submodule--helper.c:644
#, c-format
msgid "clone of '%s' into submodule path '%s' failed"
msgstr "Неуспешно клониране на адреса „%s“ в пътя „%s“ като подмодул"
-#: builtin/submodule--helper.c:550
+#: builtin/submodule--helper.c:660
#, c-format
msgid "cannot open file '%s'"
msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен"
-#: builtin/submodule--helper.c:555
+#: builtin/submodule--helper.c:665
#, c-format
msgid "could not close file %s"
msgstr "файлът „%s“ не може да се затвори"
-#: builtin/submodule--helper.c:562
+#: builtin/submodule--helper.c:672
#, c-format
msgid "could not get submodule directory for '%s'"
msgstr "директорията на подмодула „%s“ не може да бъде получена"
-#: builtin/submodule--helper.c:609
+#: builtin/submodule--helper.c:726
#, c-format
msgid "Submodule path '%s' not initialized"
msgstr "Пътят на подмодула „%s“ не е инициализиран"
-#: builtin/submodule--helper.c:613
+#: builtin/submodule--helper.c:730
msgid "Maybe you want to use 'update --init'?"
msgstr "Вероятно искахте да използвате „update --init“?"
-#: builtin/submodule--helper.c:639
+#: builtin/submodule--helper.c:756
#, c-format
msgid "Skipping unmerged submodule %s"
msgstr "Прескачане на неслетия подмодул „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:660
+#: builtin/submodule--helper.c:777
#, c-format
msgid "Skipping submodule '%s'"
msgstr "Прескачане на подмодула „%s“"
-#: builtin/submodule--helper.c:768
+#: builtin/submodule--helper.c:913
+#, c-format
+msgid "Failed to clone '%s'. Retry scheduled"
+msgstr "Неуспешен опит за клониране на „%s“. Насрочен е втори опит"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:924
+#, c-format
+msgid "Failed to clone '%s' a second time, aborting"
+msgstr "Втори неуспешен опит за клониране на „%s“. Действието се отказва"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:945
msgid "path into the working tree"
msgstr "път към работното дърво"
-#: builtin/submodule--helper.c:771
+#: builtin/submodule--helper.c:948
msgid "path into the working tree, across nested submodule boundaries"
msgstr "път към работното дърво, през границите на вложените подмодули"
-#: builtin/submodule--helper.c:775
+#: builtin/submodule--helper.c:952
msgid "rebase, merge, checkout or none"
msgstr ""
"„rebase“ (пребазиране), „merge“ (сливане), „checkout“ (изтегляне) или "
"„none“ (нищо да не се прави)"
-#: builtin/submodule--helper.c:779
+#: builtin/submodule--helper.c:956
msgid "Create a shallow clone truncated to the specified number of revisions"
msgstr "Плитко клониране, ограничено до указания брой версии"
-#: builtin/submodule--helper.c:782
+#: builtin/submodule--helper.c:959
msgid "parallel jobs"
msgstr "брой паралелни процеси"
-#: builtin/submodule--helper.c:783
+#: builtin/submodule--helper.c:961
+msgid "whether the initial clone should follow the shallow recommendation"
+msgstr "дали първоначалното клониране да е плитко, както се препоръчва"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:962
msgid "don't print cloning progress"
msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
-#: builtin/submodule--helper.c:788
+#: builtin/submodule--helper.c:969
msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
-#: builtin/submodule--helper.c:798
+#: builtin/submodule--helper.c:979
msgid "bad value for update parameter"
msgstr "неправилен параметър към опцията „--update“"
-#: builtin/submodule--helper.c:855
+#: builtin/submodule--helper.c:1050
+#, c-format
+msgid ""
+"Submodule (%s) branch configured to inherit branch from superproject, but "
+"the superproject is not on any branch"
+msgstr ""
+"Клонът на подмодула „%s“ е настроен да наследява клона от обхващащия проект, "
+"но той не е на никой клон"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:1100
msgid "submodule--helper subcommand must be called with a subcommand"
msgstr "„submodule--helper“ трябва да се стартира с подкоманда"
-#: builtin/submodule--helper.c:862
+#: builtin/submodule--helper.c:1107
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid submodule--helper subcommand"
msgstr "„%s“ не е подкоманда на „submodule--helper“"
@@ -11686,7 +12996,6 @@ msgstr "неправилен вид обект."
msgid "tag header too big."
msgstr "заглавната част на етикета е прекалено дълга."
-# FIXME - why the ? - either we need to specify or not or it is good to specify
#: builtin/tag.c:275
msgid "no tag message?"
msgstr "липсва съобщение за етикета"
@@ -11784,7 +13093,6 @@ msgstr "Опцията „-points-at“ изисква опцията „-l“."
msgid "--merged and --no-merged option are only allowed with -l"
msgstr "Опциите „--merged“ и „--no-merged“ изискват опцията „-l“."
-# FIXME message pattern
#: builtin/tag.c:433
msgid "only one -F or -m option is allowed."
msgstr "Опциите „-F“ и „-m“ са несъвместими."
@@ -11808,7 +13116,7 @@ msgstr "етикетът „%s“ вече съществува"
msgid "Updated tag '%s' (was %s)\n"
msgstr "Обновен етикет „%s“ (бе „%s“)\n"
-#: builtin/unpack-objects.c:490
+#: builtin/unpack-objects.c:493
msgid "Unpacking objects"
msgstr "Разпакетиране на обектите"
@@ -11882,158 +13190,165 @@ msgstr ""
msgid " OK"
msgstr " Добре"
-#: builtin/update-index.c:575
+#: builtin/update-index.c:564
msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
-#: builtin/update-index.c:930
+#: builtin/update-index.c:919
msgid "continue refresh even when index needs update"
msgstr ""
"продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
-#: builtin/update-index.c:933
+#: builtin/update-index.c:922
msgid "refresh: ignore submodules"
msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
-#: builtin/update-index.c:936
+#: builtin/update-index.c:925
msgid "do not ignore new files"
msgstr "новите файлове да не се игнорират"
-#: builtin/update-index.c:938
+#: builtin/update-index.c:927
msgid "let files replace directories and vice-versa"
msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
-#: builtin/update-index.c:940
+#: builtin/update-index.c:929
msgid "notice files missing from worktree"
msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
-#: builtin/update-index.c:942
+#: builtin/update-index.c:931
msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
-#: builtin/update-index.c:945
+#: builtin/update-index.c:934
msgid "refresh stat information"
msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
-#: builtin/update-index.c:949
+#: builtin/update-index.c:938
msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
msgstr ""
"като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
"за непроменени"
-#: builtin/update-index.c:953
+#: builtin/update-index.c:942
msgid "<mode>,<object>,<path>"
msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
-#: builtin/update-index.c:954
+#: builtin/update-index.c:943
msgid "add the specified entry to the index"
msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
-#: builtin/update-index.c:958
-msgid "(+/-)x"
-msgstr "(+/-)x"
-
-#: builtin/update-index.c:959
-msgid "override the executable bit of the listed files"
-msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
-
-#: builtin/update-index.c:963
+#: builtin/update-index.c:952
msgid "mark files as \"not changing\""
msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:966
+#: builtin/update-index.c:955
msgid "clear assumed-unchanged bit"
msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
-#: builtin/update-index.c:969
+#: builtin/update-index.c:958
msgid "mark files as \"index-only\""
msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:972
+#: builtin/update-index.c:961
msgid "clear skip-worktree bit"
msgstr "изчистване на флага, че файловете са само за индекса"
-#: builtin/update-index.c:975
+#: builtin/update-index.c:964
msgid "add to index only; do not add content to object database"
msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
-#: builtin/update-index.c:977
+#: builtin/update-index.c:966
msgid "remove named paths even if present in worktree"
msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:979
+#: builtin/update-index.c:968
msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
msgstr ""
"при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
"байт"
-#: builtin/update-index.c:981
+#: builtin/update-index.c:970
msgid "read list of paths to be updated from standard input"
msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
-#: builtin/update-index.c:985
+#: builtin/update-index.c:974
msgid "add entries from standard input to the index"
msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
-#: builtin/update-index.c:989
+#: builtin/update-index.c:978
msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
msgstr ""
"възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
"изброените пътища"
-#: builtin/update-index.c:993
+#: builtin/update-index.c:982
msgid "only update entries that differ from HEAD"
msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
-#: builtin/update-index.c:997
+#: builtin/update-index.c:986
msgid "ignore files missing from worktree"
msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
-#: builtin/update-index.c:1000
+#: builtin/update-index.c:989
msgid "report actions to standard output"
msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
-#: builtin/update-index.c:1002
+#: builtin/update-index.c:991
msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
msgstr ""
"забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
"от потребителско ниво"
-#: builtin/update-index.c:1006
+#: builtin/update-index.c:995
msgid "write index in this format"
msgstr "записване на индекса в този формат"
-#: builtin/update-index.c:1008
+#: builtin/update-index.c:997
msgid "enable or disable split index"
msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
-#: builtin/update-index.c:1010
+#: builtin/update-index.c:999
msgid "enable/disable untracked cache"
msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
-#: builtin/update-index.c:1012
+#: builtin/update-index.c:1001
msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
-#: builtin/update-index.c:1014
+#: builtin/update-index.c:1003
msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
msgstr ""
"включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
-#: builtin/update-index.c:1134
+#: builtin/update-index.c:1119
+msgid ""
+"core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
+"to disable the untracked cache"
+msgstr ""
+"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина). Сменете я "
+"или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
+
+#: builtin/update-index.c:1123
msgid "Untracked cache disabled"
msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
-#: builtin/update-index.c:1146
+#: builtin/update-index.c:1131
+msgid ""
+"core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
+"to enable the untracked cache"
+msgstr ""
+"Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа). Сменете я "
+"или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
+
+#: builtin/update-index.c:1135
#, c-format
msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
-msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен за „%s“"
+msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
#: builtin/update-ref.c:9
msgid "git update-ref [<options>] -d <refname> [<old-val>]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] -d ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ [СТАРА_СТОЙНОСТ]"
-# FIXME spaces - not needed in original
#: builtin/update-ref.c:10
msgid "git update-ref [<options>] <refname> <new-val> [<old-val>]"
msgstr "git update-ref [ОПЦИЯ…] ИМЕ_НА_УКАЗАТЕЛ НОВА_СТОЙНОСТ [СТАРА_СТОЙНОСТ]"
@@ -12105,85 +13420,112 @@ msgid "git worktree add [<options>] <path> [<branch>]"
msgstr "git worktree add [ОПЦИЯ…] ПЪТ [КЛОН]"
#: builtin/worktree.c:16
+msgid "git worktree list [<options>]"
+msgstr "git worktree list [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/worktree.c:17
+msgid "git worktree lock [<options>] <path>"
+msgstr "git worktree lock [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
+
+#: builtin/worktree.c:18
msgid "git worktree prune [<options>]"
msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
-#: builtin/worktree.c:17
-msgid "git worktree list [<options>]"
-msgstr "git worktree list [ОПЦИЯ…]"
+#: builtin/worktree.c:19
+msgid "git worktree unlock <path>"
+msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
-#: builtin/worktree.c:40
+#: builtin/worktree.c:42
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
-#: builtin/worktree.c:46
+#: builtin/worktree.c:48
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
-#: builtin/worktree.c:51
+#: builtin/worktree.c:53
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
-#: builtin/worktree.c:62
+#: builtin/worktree.c:64
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
-#: builtin/worktree.c:78
+#: builtin/worktree.c:80
#, c-format
msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
msgstr ""
"Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
"местоположение"
-#: builtin/worktree.c:113
-#, c-format
-msgid "failed to remove '%s'"
-msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
-
-#: builtin/worktree.c:202
+#: builtin/worktree.c:204
#, c-format
msgid "'%s' already exists"
msgstr "„%s“ вече съществува"
-#: builtin/worktree.c:234
+#: builtin/worktree.c:236
#, c-format
msgid "could not create directory of '%s'"
msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
-#: builtin/worktree.c:270
+#: builtin/worktree.c:272
#, c-format
msgid "Preparing %s (identifier %s)"
msgstr "Подготвяне на %s (идентификатор %s)"
-#: builtin/worktree.c:322
+#: builtin/worktree.c:323
msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:324
+#: builtin/worktree.c:325
msgid "create a new branch"
msgstr "създаване на нов клон"
-#: builtin/worktree.c:326
+#: builtin/worktree.c:327
msgid "create or reset a branch"
msgstr "създаване или зануляване на клони"
-#: builtin/worktree.c:327
-msgid "detach HEAD at named commit"
-msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
-
-#: builtin/worktree.c:328
+#: builtin/worktree.c:329
msgid "populate the new working tree"
msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
-#: builtin/worktree.c:336
+#: builtin/worktree.c:337
msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
+#: builtin/worktree.c:470
+msgid "reason for locking"
+msgstr "причина за заключване"
+
+#: builtin/worktree.c:482 builtin/worktree.c:515
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a working tree"
+msgstr "„%s“ не е работно дърво"
+
+#: builtin/worktree.c:484 builtin/worktree.c:517
+msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
+msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
+
+#: builtin/worktree.c:489
+#, c-format
+msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
+msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
+
+#: builtin/worktree.c:491
+#, c-format
+msgid "'%s' is already locked"
+msgstr "„%s“ вече е заключено"
+
+#: builtin/worktree.c:519
+#, c-format
+msgid "'%s' is not locked"
+msgstr "„%s“ не е заключено"
+
#: builtin/write-tree.c:13
msgid "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=<prefix>/]"
msgstr "git write-tree [--missing-ok] [--prefix=ПРЕФИКС/]"
@@ -12200,6 +13542,42 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
msgid "only useful for debugging"
msgstr "само за изчистване на грешки"
+#: upload-pack.c:22
+msgid "git upload-pack [<options>] <dir>"
+msgstr "git upload-repack [ОПЦИЯ…] ДИРЕКТОРИЯ"
+
+#: upload-pack.c:1028
+msgid "quit after a single request/response exchange"
+msgstr "изход след първоначалната размяна на заявка и отговор"
+
+#: upload-pack.c:1030
+msgid "exit immediately after initial ref advertisement"
+msgstr "изход след първоначалната обява на указатели"
+
+#: upload-pack.c:1032
+msgid "do not try <directory>/.git/ if <directory> is no Git directory"
+msgstr ""
+"да не се търси „ДИРЕКТОРИЯ/.git/“, ако ДИРЕКТОРИЯта не е под контрола на Git"
+
+#: upload-pack.c:1034
+msgid "interrupt transfer after <n> seconds of inactivity"
+msgstr "трансферът да се преустанови след този БРОЙ секунди"
+
+#: credential-cache--daemon.c:223
+#, c-format
+msgid ""
+"The permissions on your socket directory are too loose; other\n"
+"users may be able to read your cached credentials. Consider running:\n"
+"\n"
+"\tchmod 0700 %s"
+msgstr ""
+"Правата за достъп до директорията за програмните гнезда са прекалено "
+"свободни —\n"
+"другите потребители могат да получат достъп до кешираните ви пароли. За да\n"
+"коригирате това, изпълнете:\n"
+"\n"
+" chmod 0700 %s"
+
#: credential-cache--daemon.c:271
msgid "print debugging messages to stderr"
msgstr "извеждане на съобщенията за трасиране на стандартната грешка"
@@ -12212,11 +13590,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"„git help -a“ извежда наличните подкоманди, а „git help -g“ извежда "
"наличните\n"
-"ръководства. За помощ за специфична КОМАНДА ползвайте „git help КОМАНДА“, а "
+"ръководства. За помощ за специфична КОМАНДА ползвайте „git help КОМАНДА“, а "
"за\n"
"някое определено ПОНЯТИЕ използвайте „git help ПОНЯТИЕ“."
-#: http.c:322
+#: http.c:342
+msgid "Delegation control is not supported with cURL < 7.22.0"
+msgstr "Управлението на делегирането не се поддържа от cURL < 7.22.0"
+
+#: http.c:351
msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
@@ -12248,7 +13630,6 @@ msgstr "Добавяне на съдържанието на файла към и
msgid "Use binary search to find the commit that introduced a bug"
msgstr "Двоично търсене на промяната, която е причинила грешка"
-# FIXME - should be similar to tag
#: common-cmds.h:19
msgid "List, create, or delete branches"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване на клони"
@@ -12322,7 +13703,6 @@ msgstr "Извеждане на различните видове обекти
msgid "Show the working tree status"
msgstr "Извеждане на състоянието на работното дърво"
-# FIXME - should be similar to branch
#: common-cmds.h:37
msgid "Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG"
msgstr "Извеждане, създаване, изтриване, проверка на етикети подписани с GPG"
@@ -12335,16 +13715,15 @@ msgstr "период на валидност/запазване"
msgid "no-op (backward compatibility)"
msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
-#: parse-options.h:237
+#: parse-options.h:238
msgid "be more verbose"
msgstr "повече подробности"
-#: parse-options.h:239
+#: parse-options.h:240
msgid "be more quiet"
msgstr "по-малко подробности"
-# FIXME SHA-1 -> SHA1
-#: parse-options.h:245
+#: parse-options.h:246
msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
@@ -12354,63 +13733,63 @@ msgstr ""
"при възможност преизползване на решението на конфликта за обновяване на "
"индекса"
-#: git-bisect.sh:55
+#: git-bisect.sh:54
msgid "You need to start by \"git bisect start\""
msgstr "Започнете като изпълните командата „git bisect start“"
#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
#. translation. The program will only accept English input
#. at this point.
-#: git-bisect.sh:61
+#: git-bisect.sh:60
msgid "Do you want me to do it for you [Y/n]? "
msgstr "Да се извърши ли автоматично? „Y“ — ДА, „n“ — не"
-#: git-bisect.sh:122
+#: git-bisect.sh:121
#, sh-format
msgid "unrecognised option: '$arg'"
msgstr "непозната опция „${arg}“"
-#: git-bisect.sh:126
+#: git-bisect.sh:125
#, sh-format
msgid "'$arg' does not appear to be a valid revision"
msgstr "„$arg“ не изглежда като указател към версия"
-# FIXME - I ??? the message does not convey what is actually wrong - that the "HEAD" points to sth that is unparsable
-#: git-bisect.sh:155
+#: git-bisect.sh:154
msgid "Bad HEAD - I need a HEAD"
msgstr "Текущият указател „HEAD“ е неправилен."
-#: git-bisect.sh:168
+#: git-bisect.sh:167
#, sh-format
msgid ""
"Checking out '$start_head' failed. Try 'git bisect reset <valid-branch>'."
msgstr ""
-"Неуспешно преминаване към „${start_head}“. Изпълнете командата „git bisect "
+"Неуспешно преминаване към „${start_head}“. Изпълнете командата „git bisect "
"reset СЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“."
-#: git-bisect.sh:178
+#: git-bisect.sh:177
msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
msgstr ""
"не може да се търси двоично, когато е изпълнена командата „cg-seek“ от "
"„cogito“"
-#: git-bisect.sh:182
+#: git-bisect.sh:181
msgid "Bad HEAD - strange symbolic ref"
msgstr "Неправилен указател „HEAD“"
-#: git-bisect.sh:234
+#: git-bisect.sh:233
#, sh-format
msgid "Bad bisect_write argument: $state"
msgstr "Неправилен аргумент на функцията „bisect_write“: „${state}“"
-#: git-bisect.sh:263
+#: git-bisect.sh:262
#, sh-format
msgid "Bad rev input: $arg"
msgstr "Неправилна версия: „${arg}“"
-#: git-bisect.sh:278
-msgid "Please call 'bisect_state' with at least one argument."
-msgstr "Функцията „bisect_state“ изисква поне един аргумент."
+#: git-bisect.sh:281
+#, sh-format
+msgid "Bad rev input: $bisected_head"
+msgstr "Неправилна версия: „$bisected_head“"
#: git-bisect.sh:290
#, sh-format
@@ -12440,7 +13819,7 @@ msgid ""
"You need to give me at least one $bad_syn and one $good_syn revision.\n"
"(You can use \"git bisect $bad_syn\" and \"git bisect $good_syn\" for that.)"
msgstr ""
-"Трябва да зададете поне една ${bad_syn} и една ${good_syn} версия. (Това "
+"Трябва да зададете поне една ${bad_syn} и една ${good_syn} версия. (Това "
"може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect ${bad_syn}“ и „git bisect "
"${good_syn}“.)"
@@ -12453,7 +13832,7 @@ msgid ""
"(You can use \"git bisect $bad_syn\" and \"git bisect $good_syn\" for that.)"
msgstr ""
"Трябва да започнете двоичното търсене чрез командата „git bisect start“.\n"
-"трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. (Това може да се\n"
+"трябва да зададете поне една добра и една лоша версия. (Това може да се\n"
"направи съответно и чрез командите „git bisect ${bad_syn}“ и „git bisect "
"${good_syn}“.)"
@@ -12473,7 +13852,7 @@ msgid ""
"Try 'git bisect reset <commit>'."
msgstr ""
"Първоначално указаният клон „${branch}“ в указателя „HEAD“ не може да бъде\n"
-"изтеглен. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
+"изтеглен. Пробвайте да изпълните командата „git bisect reset ПОДАВАНЕ“."
#: git-bisect.sh:458
msgid "No logfile given"
@@ -12486,11 +13865,10 @@ msgstr ""
"Журналният файл „${file}“ не може да бъде прочетен, за да се изпълнят "
"командите от него наново"
-# FIXME WTF
#: git-bisect.sh:480
msgid "?? what are you talking about?"
msgstr ""
-"Непозната команда. Възможните варианти са: „start“, „good“, „bad“, „skip“"
+"Непозната команда. Възможните варианти са: „start“, „good“, „bad“, „skip“"
#: git-bisect.sh:492
#, sh-format
@@ -12564,7 +13942,45 @@ msgstr ""
"на „git bisect terms“ е подаден неправилен аргумент „${arg}“\n"
"Поддържат се опциите „--term-good|--term-old“ и „--term-bad|--term-new“."
-#: git-rebase.sh:57
+#: git-merge-octopus.sh:46
+msgid ""
+"Error: Your local changes to the following files would be overwritten by "
+"merge"
+msgstr "Грешка: Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:"
+
+#: git-merge-octopus.sh:61
+msgid "Automated merge did not work."
+msgstr "Автоматичното сливане не сработи."
+
+#: git-merge-octopus.sh:62
+msgid "Should not be doing an octopus."
+msgstr "Не трябва да се прави множествено сливане."
+
+#: git-merge-octopus.sh:73
+#, sh-format
+msgid "Unable to find common commit with $pretty_name"
+msgstr "Не може да се открие общо подаване с „$pretty_name“"
+
+#: git-merge-octopus.sh:77
+#, sh-format
+msgid "Already up-to-date with $pretty_name"
+msgstr "Вече е обновено до „$pretty_name“"
+
+#: git-merge-octopus.sh:89
+#, sh-format
+msgid "Fast-forwarding to: $pretty_name"
+msgstr "Тривиално сливане до „$pretty_name“"
+
+#: git-merge-octopus.sh:97
+#, sh-format
+msgid "Trying simple merge with $pretty_name"
+msgstr "Опит за просто сливане с „$pretty_name“"
+
+#: git-merge-octopus.sh:102
+msgid "Simple merge did not work, trying automatic merge."
+msgstr "Простото сливане не сработи, пробва се автоматично сливане."
+
+#: git-rebase.sh:56
msgid ""
"When you have resolved this problem, run \"git rebase --continue\".\n"
"If you prefer to skip this patch, run \"git rebase --skip\" instead.\n"
@@ -12576,62 +13992,62 @@ msgstr ""
"За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
"изпълнете „git rebase --abort“."
-#: git-rebase.sh:168
+#: git-rebase.sh:156 git-rebase.sh:395
+#, sh-format
+msgid "Could not move back to $head_name"
+msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
+
+#: git-rebase.sh:167
msgid "Applied autostash."
msgstr "Автоматично скатаното е приложено."
-#: git-rebase.sh:171
+#: git-rebase.sh:170
#, sh-format
msgid "Cannot store $stash_sha1"
msgstr "„${stash_sha1}“ не може да бъде запазен"
-#: git-rebase.sh:172
+#: git-rebase.sh:171
msgid ""
"Applying autostash resulted in conflicts.\n"
"Your changes are safe in the stash.\n"
"You can run \"git stash pop\" or \"git stash drop\" at any time.\n"
msgstr ""
-"Прилагането на автоматично скатаното доведе до конфликти. Промените ви са\n"
-"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
+"Прилагането на автоматично скатаното доведе до конфликти. Промените ви са\n"
+"надеждно скатани. Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
"или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
-#: git-rebase.sh:211
+#: git-rebase.sh:210
msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
-#: git-rebase.sh:216
+#: git-rebase.sh:215
msgid "It looks like git-am is in progress. Cannot rebase."
msgstr ""
-"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
+"Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“. Не може да "
"пребазирате в момента."
-#: git-rebase.sh:357
+#: git-rebase.sh:356
msgid "No rebase in progress?"
msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
-#: git-rebase.sh:368
+#: git-rebase.sh:367
msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
msgstr ""
"Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
-#: git-rebase.sh:375
+#: git-rebase.sh:374
msgid "Cannot read HEAD"
msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
-#: git-rebase.sh:378
+#: git-rebase.sh:377
msgid ""
"You must edit all merge conflicts and then\n"
"mark them as resolved using git add"
msgstr ""
-"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
+"Трябва да редактирате всички конфликти при сливането. След това\n"
"отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
-#: git-rebase.sh:396
-#, sh-format
-msgid "Could not move back to $head_name"
-msgstr "Връщането към „${head_name}“ е невъзможно"
-
-#: git-rebase.sh:415
+#: git-rebase.sh:414
#, sh-format
msgid ""
"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
@@ -12643,110 +14059,115 @@ msgid ""
"and run me again. I am stopping in case you still have something\n"
"valuable there."
msgstr ""
-"Вече съществува директория „${state_dir_base}“. Възможно ли е да сте\n"
+"Вече съществува директория „${state_dir_base}“. Възможно ли е да сте\n"
"в процес на друго пребазиране? Ако това е така, изпълнете:\n"
" ${cmd_live_rebase}\n"
"Ако не сте в процес на друго пребазиране, изпълнете:\n"
" ${cmd_clear_stale_rebase}\n"
-"и отново започнете пребазирането. Текущото пребазиране се преустановява, за\n"
+"и отново започнете пребазирането. Текущото пребазиране се преустановява, "
+"за\n"
"да не загубите случайно промени."
-#: git-rebase.sh:466
+#: git-rebase.sh:465
#, sh-format
msgid "invalid upstream $upstream_name"
msgstr "неправилна основа за сравнение „${upstream_name}“"
-#: git-rebase.sh:490
+#: git-rebase.sh:489
#, sh-format
msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
msgstr ""
"указателят „${onto_name}“ може да сочи към повече от една основа за "
"пребазирането"
-#: git-rebase.sh:493 git-rebase.sh:497
+#: git-rebase.sh:492 git-rebase.sh:496
#, sh-format
msgid "$onto_name: there is no merge base"
msgstr "указателят „${onto_name}“ не сочи към никаква основа за пребазирането"
-#: git-rebase.sh:502
+#: git-rebase.sh:501
#, sh-format
msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
msgstr "Указателят „${onto_name}“ не сочи към подаване"
-#: git-rebase.sh:525
+#: git-rebase.sh:524
#, sh-format
msgid "fatal: no such branch: $branch_name"
msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „${branch_name}“"
-#: git-rebase.sh:558
+#: git-rebase.sh:557
msgid "Cannot autostash"
msgstr "Не може да се скатае автоматично"
-#: git-rebase.sh:563
+#: git-rebase.sh:562
#, sh-format
msgid "Created autostash: $stash_abbrev"
msgstr "Автоматично скатано: „${stash_abbrev}“"
-#: git-rebase.sh:567
+#: git-rebase.sh:566
msgid "Please commit or stash them."
msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
-#: git-rebase.sh:587
+#: git-rebase.sh:586
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date."
msgstr "Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален."
-#: git-rebase.sh:591
+#: git-rebase.sh:590
#, sh-format
msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
msgstr ""
-"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
+"Текущият клон „${branch_name}“ е напълно актуален. Пребазирането е "
"принудително."
-#: git-rebase.sh:602
+#: git-rebase.sh:601
#, sh-format
msgid "Changes from $mb to $onto:"
msgstr "Промените от „${mb}“ към „${onto}“:"
-#: git-rebase.sh:611
+#: git-rebase.sh:610
msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
msgstr ""
"Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която пребазирате…"
-#: git-rebase.sh:621
+#: git-rebase.sh:620
#, sh-format
msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
msgstr "Тривиално сливане на „${branch_name}“ върху „${onto_name}“."
-#: git-stash.sh:51
+#: git-stash.sh:50
msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
msgstr "Командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
-#: git-stash.sh:74
+#: git-stash.sh:73
msgid "You do not have the initial commit yet"
msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
-#: git-stash.sh:89
+#: git-stash.sh:88
msgid "Cannot save the current index state"
msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:124 git-stash.sh:137
+#: git-stash.sh:103
+msgid "Cannot save the untracked files"
+msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
+
+#: git-stash.sh:123 git-stash.sh:136
msgid "Cannot save the current worktree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:141
+#: git-stash.sh:140
msgid "No changes selected"
msgstr "Не са избрани никакви промени"
-#: git-stash.sh:144
+#: git-stash.sh:143
msgid "Cannot remove temporary index (can't happen)"
msgstr "Временният индекс не може да бъде изтрит"
-#: git-stash.sh:157
+#: git-stash.sh:156
msgid "Cannot record working tree state"
msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:189
+#: git-stash.sh:188
#, sh-format
msgid "Cannot update $ref_stash with $w_commit"
msgstr ""
@@ -12762,7 +14183,7 @@ msgstr ""
#. $ git stash save --blah-blah 2>&1 | head -n 2
#. error: unknown option for 'stash save': --blah-blah
#. To provide a message, use git stash save -- '--blah-blah'
-#: git-stash.sh:239
+#: git-stash.sh:238
#, sh-format
msgid ""
"error: unknown option for 'stash save': $option\n"
@@ -12771,115 +14192,132 @@ msgstr ""
"грешка: командата „git stash save“ не поддържа опция „${option}“\n"
" За да зададете съобщение, изпълнете „git stash save -- '${option}'“"
-#: git-stash.sh:260
+#: git-stash.sh:251
+msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
+msgstr "Опциията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
+
+#: git-stash.sh:259
msgid "No local changes to save"
msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
-#: git-stash.sh:264
+#: git-stash.sh:263
msgid "Cannot initialize stash"
msgstr "Скатаването не може да стартира"
-#: git-stash.sh:268
+#: git-stash.sh:267
msgid "Cannot save the current status"
msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:286
+#: git-stash.sh:268
+#, sh-format
+msgid "Saved working directory and index state $stash_msg"
+msgstr ""
+"Състоянието на работната директория и индекса са запазени: „$stash_msg“"
+
+#: git-stash.sh:285
msgid "Cannot remove worktree changes"
msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
-#: git-stash.sh:405
+#: git-stash.sh:403
#, sh-format
msgid "unknown option: $opt"
msgstr "непозната опция: ${opt}"
-#: git-stash.sh:415
+#: git-stash.sh:416
msgid "No stash found."
msgstr "Не е открито нищо скатано."
-#: git-stash.sh:422
+#: git-stash.sh:423
#, sh-format
msgid "Too many revisions specified: $REV"
msgstr "Указани са прекалено много версии: „${REV}“"
-#: git-stash.sh:428
+#: git-stash.sh:438
#, sh-format
msgid "$reference is not a valid reference"
msgstr "Указателят „${reference}“ е грешен"
-#: git-stash.sh:456
+#: git-stash.sh:466
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash-like commit"
msgstr "„${args}“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-#: git-stash.sh:467
+#: git-stash.sh:477
#, sh-format
msgid "'$args' is not a stash reference"
msgstr "„${args}“ не е указател към нещо скатано"
-#: git-stash.sh:475
+#: git-stash.sh:485
msgid "unable to refresh index"
msgstr "индексът не може да бъде обновен"
-#: git-stash.sh:479
+#: git-stash.sh:489
msgid "Cannot apply a stash in the middle of a merge"
msgstr "По време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-#: git-stash.sh:487
+#: git-stash.sh:497
msgid "Conflicts in index. Try without --index."
msgstr ""
-"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
+"В индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
"index“."
-#: git-stash.sh:489
+#: git-stash.sh:499
msgid "Could not save index tree"
msgstr "Дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-#: git-stash.sh:523
+#: git-stash.sh:508
+msgid "Could not restore untracked files from stash"
+msgstr "Неследени файлове не могат да се възстановят от индекса"
+
+#: git-stash.sh:533
msgid "Cannot unstage modified files"
msgstr "Променените файлове не могат да бъдат извадени от индекса"
-#: git-stash.sh:538
+#: git-stash.sh:548
msgid "Index was not unstashed."
msgstr "Индексът не е скатан."
-#: git-stash.sh:561
+#: git-stash.sh:562
+msgid "The stash is kept in case you need it again."
+msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново"
+
+#: git-stash.sh:571
#, sh-format
msgid "Dropped ${REV} ($s)"
msgstr "Изтрито е скатаното „${REV}“ ($s)"
-#: git-stash.sh:562
+#: git-stash.sh:572
#, sh-format
msgid "${REV}: Could not drop stash entry"
msgstr "Скатаното „${REV}“ не може да бъде изтрито"
-#: git-stash.sh:570
+#: git-stash.sh:580
msgid "No branch name specified"
msgstr "Не е указано име на клон"
-#: git-stash.sh:642
+#: git-stash.sh:652
msgid "(To restore them type \"git stash apply\")"
msgstr "(За да ги възстановите, изпълнете командата „git stash apply“)"
-#: git-submodule.sh:219
+#: git-submodule.sh:184
msgid "Relative path can only be used from the toplevel of the working tree"
msgstr ""
"Относителен път може да се ползва само от основната директория на работното "
"дърво"
-# FIXME - what is this regex?
-#: git-submodule.sh:229
+#: git-submodule.sh:194
#, sh-format
msgid "repo URL: '$repo' must be absolute or begin with ./|../"
msgstr ""
"адрес на хранилище: „${repo}“ трябва или да е абсолютен, или да започва с "
"„./“ или „../“"
-#: git-submodule.sh:246
+#: git-submodule.sh:211
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists in the index"
msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
-#: git-submodule.sh:250
+#: git-submodule.sh:215
#, sh-format
msgid ""
"The following path is ignored by one of your .gitignore files:\n"
@@ -12890,245 +14328,244 @@ msgstr ""
"${sm_path}\n"
"Използвайте опцията „-f“, ако за да го добавите наистина."
-#: git-submodule.sh:268
+#: git-submodule.sh:233
#, sh-format
msgid "Adding existing repo at '$sm_path' to the index"
msgstr "Добавяне на съществуващото хранилище в „${sm_path}“ към индекса"
-#: git-submodule.sh:270
+#: git-submodule.sh:235
#, sh-format
msgid "'$sm_path' already exists and is not a valid git repo"
msgstr "„${sm_path}“ съществува, а не е хранилище на Git"
-#: git-submodule.sh:278
+#: git-submodule.sh:243
#, sh-format
msgid "A git directory for '$sm_name' is found locally with remote(s):"
msgstr ""
"Открита е локална директория на Git — „${sm_name}“, която сочи към "
"отдалечените хранилища:"
-#: git-submodule.sh:280
-#, sh-format
-msgid ""
-"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from"
-msgstr ""
-"Ако искате да преизползвате тази локална директория на Git вместо да отново "
-"да клонирате:"
-
-#: git-submodule.sh:282
-#, sh-format
-msgid ""
-"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct repo"
-msgstr ""
-"използвайте опцията „--force“. Ако локалната директория не сочи към "
-"правилното отдалечено хранилище"
-
-#: git-submodule.sh:283
+#: git-submodule.sh:245
#, sh-format
msgid ""
+"If you want to reuse this local git directory instead of cloning again from\n"
+" $realrepo\n"
+"use the '--force' option. If the local git directory is not the correct "
+"repo\n"
"or you are unsure what this means choose another name with the '--name' "
"option."
msgstr ""
-"или не сте сигурни какво означава всичко това, просто задайте друго име като "
-"аргумент на опцията „--name“."
+"Ако искате да преизползвате тази директория на git, вместо да клонирате "
+"отново\n"
+" $realrepo\n"
+"използвайте опцията „--force“. Ако локалната директория на git не е за\n"
+"правилното хранилище или ако не знаете какво означава това, използвайте\n"
+"друго име като аргумент към опцията „--name“."
-# FIXME активиране - какво всъщност става
-#: git-submodule.sh:285
+#: git-submodule.sh:251
#, sh-format
msgid "Reactivating local git directory for submodule '$sm_name'."
msgstr "Активиране на локалното хранилище за подмодула „${sm_name}“ наново."
-#: git-submodule.sh:297
+#: git-submodule.sh:263
#, sh-format
msgid "Unable to checkout submodule '$sm_path'"
msgstr "Подмодулът „${sm_path}“ не може да бъде изтеглен"
-#: git-submodule.sh:302
+#: git-submodule.sh:268
#, sh-format
msgid "Failed to add submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно добавяне на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:311
+#: git-submodule.sh:277
#, sh-format
msgid "Failed to register submodule '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно регистриране на подмодула „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:355
+#: git-submodule.sh:324
#, sh-format
msgid "Entering '$displaypath'"
msgstr "Влизане в „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:375
+#: git-submodule.sh:344
#, sh-format
msgid "Stopping at '$displaypath'; script returned non-zero status."
msgstr ""
"Спиране при „${displaypath}“ — изходният код от скрипта бе различен от 0."
-#: git-submodule.sh:448
+#: git-submodule.sh:415
#, sh-format
msgid "pathspec and --all are incompatible"
msgstr "указването на път е несъвместимо с опцията „--all“"
-#: git-submodule.sh:453
+#: git-submodule.sh:420
#, sh-format
msgid "Use '--all' if you really want to deinitialize all submodules"
msgstr "Използвайте „--all“, за да премахнете всички подмодули"
-#: git-submodule.sh:470
-#, sh-format
-msgid "Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory"
-msgstr ""
-"Пътят към подмодул „${displaypath}“ в работното дърво съдържа директория „."
-"git“"
-
-#: git-submodule.sh:471
+#: git-submodule.sh:440
#, sh-format
msgid ""
+"Submodule work tree '$displaypath' contains a .git directory\n"
"(use 'rm -rf' if you really want to remove it including all of its history)"
msgstr ""
-"(използвайте командата „rm -rf“, за да го изтриете заедно с цялата му "
-"история)"
+"Работното дърво на подмодул „${displaypath}“ съдържа директория „.git“.\n"
+"(ако искате да ги изтриете заедно с цялата им история, използвайте „rm -rf“)"
-#: git-submodule.sh:477
+#: git-submodule.sh:448
#, sh-format
msgid ""
"Submodule work tree '$displaypath' contains local modifications; use '-f' to "
"discard them"
msgstr ""
-"Пътят към подмодул „${displaypath}“ в работното дърво съдържа локални "
-"промени. Можете да ги пренебрегнете и отмените с опцията „-f“"
+"Работното дърво на подмодул „${displaypath}“ съдържа локални промени. "
+"Можете да ги пренебрегнете и отмените с опцията „-f“"
-#: git-submodule.sh:480
+#: git-submodule.sh:451
#, sh-format
msgid "Cleared directory '$displaypath'"
msgstr "Директорията „${displaypath}“ е изчистена"
-#: git-submodule.sh:481
+#: git-submodule.sh:452
#, sh-format
msgid "Could not remove submodule work tree '$displaypath'"
msgstr ""
"Директорията към работното дърво на подмодула „${displaypath}“ не може да "
"бъде изтрита"
-#: git-submodule.sh:484
+#: git-submodule.sh:455
#, sh-format
msgid "Could not create empty submodule directory '$displaypath'"
msgstr ""
"Празната директория за подмодула „${displaypath}“ не може да бъде създадена"
-#: git-submodule.sh:493
+#: git-submodule.sh:464
#, sh-format
msgid "Submodule '$name' ($url) unregistered for path '$displaypath'"
msgstr ""
"Премахната е регистрацията на подмодул „${name}“, сочещ към адрес „${url}“, "
"за пътя „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:635
+#: git-submodule.sh:617
#, sh-format
msgid "Unable to find current revision in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Текущата версия за подмодула в „${displaypath}“ липсва"
-#: git-submodule.sh:644
+#: git-submodule.sh:627
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$sm_path'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:667
+#: git-submodule.sh:632
+#, sh-format
+msgid ""
+"Unable to find current ${remote_name}/${branch} revision in submodule path "
+"'$sm_path'"
+msgstr ""
+"Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
+"липсва"
+
+#: git-submodule.sh:650
#, sh-format
msgid "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'"
msgstr "Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:680
+#: git-submodule.sh:656
+#, sh-format
+msgid ""
+"Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
+"Direct fetching of that commit failed."
+msgstr ""
+"Подмодулът в пътя „$displaypath“ е достанен, но не съдържа обекта със сума\n"
+"„$sha1“. Директното доставяне на това подаване е неуспешно."
+
+#: git-submodule.sh:663
#, sh-format
msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изтегляне на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“'"
-#: git-submodule.sh:681
+#: git-submodule.sh:664
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: изтеглена е версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:685
+#: git-submodule.sh:668
#, sh-format
msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно пребазиране на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:686
+#: git-submodule.sh:669
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: пребазиране върху версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:691
+#: git-submodule.sh:674
#, sh-format
msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно сливане на версия „${sha1}“ в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:692
+#: git-submodule.sh:675
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: сливане с версия „${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:697
+#: git-submodule.sh:680
#, sh-format
msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешно изпълнение на командата „${command} ${sha1}“ в пътя към подмодул "
"„${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:698
+#: git-submodule.sh:681
#, sh-format
msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
msgstr "Път към подмодул „${displaypath}“: „${command} ${sha1}“"
-#: git-submodule.sh:729
+#: git-submodule.sh:712
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${displaypath}“"
-#: git-submodule.sh:837
+#: git-submodule.sh:820
msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
msgstr "Опциите „--cached“ и „--files“ са несъвместими"
-#: git-submodule.sh:889
+#: git-submodule.sh:872
#, sh-format
msgid "unexpected mode $mod_dst"
msgstr "неочакван режим „${mod_dst}“"
-#: git-submodule.sh:909
+#: git-submodule.sh:892
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_src"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_src}“"
-#: git-submodule.sh:912
+#: git-submodule.sh:895
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commit $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа подаването „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:915
+#: git-submodule.sh:898
#, sh-format
msgid " Warn: $display_name doesn't contain commits $sha1_src and $sha1_dst"
msgstr ""
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: „${display_name}“ не съдържа никое от подаванията "
"„${sha1_src}“ и „${sha1_dst}“"
-#: git-submodule.sh:940
-msgid "blob"
-msgstr "обект BLOB"
-
-#: git-submodule.sh:1059
+#: git-submodule.sh:1045
#, sh-format
msgid "Failed to recurse into submodule path '$sm_path'"
msgstr ""
"Неуспешна обработка на поддиректориите в пътя към подмодул „${sm_path}“"
-#: git-submodule.sh:1123
+#: git-submodule.sh:1112
#, sh-format
msgid "Synchronizing submodule url for '$displaypath'"
msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към подмодул „${displaypath}“"
@@ -13137,3 +14574,488 @@ msgstr "Синхронизиране на адреса за пътя към по
#, sh-format
msgid "See git-${cmd}(1) for details."
msgstr "За повече информация погледнете ръководството на „git-${cmd}(1)“"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:140
+#, sh-format
+msgid "Rebasing ($new_count/$total)"
+msgstr "Пребазиране ($new_count/$total)"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:156
+msgid ""
+"\n"
+"Commands:\n"
+" p, pick = use commit\n"
+" r, reword = use commit, but edit the commit message\n"
+" e, edit = use commit, but stop for amending\n"
+" s, squash = use commit, but meld into previous commit\n"
+" f, fixup = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
+" x, exec = run command (the rest of the line) using shell\n"
+" d, drop = remove commit\n"
+"\n"
+"These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Команди:\n"
+" p, pick — прилагане на подаването\n"
+" r, reword — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
+" e, edit — прилагане на подаването и спиране при него за още промени\n"
+" s, squash — сливане на подаването към предходното му\n"
+" f, fixup — сливане на подаването към предходното му, без смяна на "
+"съобщението\n"
+" x, exec — изпълнение на команда към обвивката: останалата част на реда\n"
+" d, drop — прескачане на подаването\n"
+"\n"
+"Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
+"последователно отгоре-надолу.\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:171
+msgid ""
+"\n"
+"Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
+"„drop“.\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:175
+msgid ""
+"\n"
+"If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:211
+#, sh-format
+msgid ""
+"You can amend the commit now, with\n"
+"\n"
+"\tgit commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"Once you are satisfied with your changes, run\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+msgstr ""
+"Може да промените подаването с командата:\n"
+"\n"
+" git commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"След като привършите, продължете с командата:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:236
+#, sh-format
+msgid "$sha1: not a commit that can be picked"
+msgstr "$sha1: това не е подаване, което може да бъде отбрано"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:275
+#, sh-format
+msgid "Invalid commit name: $sha1"
+msgstr "Неправилно име на подаване: „$sha1“"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:317
+msgid "Cannot write current commit's replacement sha1"
+msgstr ""
+"Заместващата сума по SHA1 за текущото подаване не може да бъде запазена"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:369
+#, sh-format
+msgid "Fast-forward to $sha1"
+msgstr "Тривиално сливане до „$sha1“"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:371
+#, sh-format
+msgid "Cannot fast-forward to $sha1"
+msgstr "Не може да се слее тривиално до „$sha1“"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:380
+#, sh-format
+msgid "Cannot move HEAD to $first_parent"
+msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се насочи към „$first_parent“"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:385
+#, sh-format
+msgid "Refusing to squash a merge: $sha1"
+msgstr "Подаването не може да се смачка: „$sha1“"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:399
+#, sh-format
+msgid "Error redoing merge $sha1"
+msgstr "Грешка при повтарянето на сливането на „$sha1“"
+
+# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
+#: git-rebase--interactive.sh:407
+#, sh-format
+msgid "Could not pick $sha1"
+msgstr "„$sha1“ не може да се отбере."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:416
+#, sh-format
+msgid "This is the commit message #${n}:"
+msgstr "Това е съобщение при подаване №${n}:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:421
+#, sh-format
+msgid "The commit message #${n} will be skipped:"
+msgstr "Съобщение при подаване №${n} ще бъде прескочено."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:432
+#, sh-format
+msgid "This is a combination of $count commit."
+msgid_plural "This is a combination of $count commits."
+msgstr[0] "Това е обединение от $count подаване."
+msgstr[1] "Това е обединение от $count подавания."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:440
+#, sh-format
+msgid "Cannot write $fixup_msg"
+msgstr "Новото съобщение при подаване „$fixup_msg“ не може да бъде запазено"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:443
+msgid "This is a combination of 2 commits."
+msgstr "Това е обединение от 2 подавания"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:444
+msgid "This is the 1st commit message:"
+msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:484 git-rebase--interactive.sh:527
+#: git-rebase--interactive.sh:530
+#, sh-format
+msgid "Could not apply $sha1... $rest"
+msgstr "Не може да се подаде $sha1… $rest"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:558
+#, sh-format
+msgid ""
+"Could not amend commit after successfully picking $sha1... $rest\n"
+"This is most likely due to an empty commit message, or the pre-commit hook\n"
+"failed. If the pre-commit hook failed, you may need to resolve the issue "
+"before\n"
+"you are able to reword the commit."
+msgstr ""
+"Подаването не може за де промени след успешното отбиране на „$sha1…“ $rest.\n"
+"Най-вероятните причини са празно съобщение при подаване или неуспешно "
+"изпълнение\n"
+"на куката преди подаване. Ако имате проблем с куката, ще трябва да го "
+"коригирате,\n"
+"преди да можете да промените подаването."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:573
+#, sh-format
+msgid "Stopped at $sha1_abbrev... $rest"
+msgstr "Спиране при „$sha1_abbrev…“ $rest"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:588
+#, sh-format
+msgid "Cannot '$squash_style' without a previous commit"
+msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „$squash_style“"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:630
+#, sh-format
+msgid "Executing: $rest"
+msgstr "В момента се изпълнява: $rest"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:638
+#, sh-format
+msgid "Execution failed: $rest"
+msgstr "Неуспешно изпълнение: $rest"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:640
+msgid "and made changes to the index and/or the working tree"
+msgstr "и промени индекса и/или работното дърво"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:642
+msgid ""
+"You can fix the problem, and then run\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+msgstr ""
+"Може да коригирате проблема, след което изпълнете:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue"
+
+#. TRANSLATORS: after these lines is a command to be issued by the user
+#: git-rebase--interactive.sh:655
+#, sh-format
+msgid ""
+"Execution succeeded: $rest\n"
+"but left changes to the index and/or the working tree\n"
+"Commit or stash your changes, and then run\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+msgstr ""
+"Успешно изпълнение: $rest\n"
+"Остават още промени в индекса или работното дърво.\n"
+"Трябва да ги подадете или скатаете и след това изпълнете:\n"
+"\n"
+"\tgit rebase --continue"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:666
+#, sh-format
+msgid "Unknown command: $command $sha1 $rest"
+msgstr "Непозната команда: $command $sha1 $rest"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:667
+msgid "Please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
+msgstr "Коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:702
+#, sh-format
+msgid "Successfully rebased and updated $head_name."
+msgstr "Успешно пребазиране и обновяване на „$head_name“."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:749
+msgid "Could not skip unnecessary pick commands"
+msgstr "Излишните команди да отбиране не могат да бъдат прескочени"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:907
+#, sh-format
+msgid ""
+"Warning: the SHA-1 is missing or isn't a commit in the following line:\n"
+" - $line"
+msgstr ""
+"Предупреждение: сумата по SHA1, указана към командата на реда:\n"
+" - $line\n"
+" липсва или не е представлява подаване"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:940
+#, sh-format
+msgid ""
+"Warning: the command isn't recognized in the following line:\n"
+" - $line"
+msgstr ""
+"Предупреждение: непозната команда на ред:\n"
+" - $line"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:979
+msgid "could not detach HEAD"
+msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1017
+msgid ""
+"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
+"Dropped commits (newer to older):"
+msgstr ""
+"Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
+"\n"
+"Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1025
+msgid ""
+"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
+"\n"
+"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
+"warnings.\n"
+"The possible behaviours are: ignore, warn, error."
+msgstr ""
+"За да не получавате това съобщение, изрично ползвайте командата „drop“.\n"
+"\n"
+"Настройката „rebase.missingCommitsCheck“ управлява нивото на предупреждение\n"
+"Възможните стойности са „ignore“ (пренебрегване), „warn“ (само "
+"предупреждение)\n"
+"или „error“ (считане за грешка)."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1036
+#, sh-format
+msgid ""
+"Unrecognized setting $check_level for option rebase.missingCommitsCheck. "
+"Ignoring."
+msgstr ""
+"Непозната стойност „$check_level“ за настройката „rebase."
+"missingCommitsCheck“.\n"
+"Настройката се прескача."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1053
+msgid ""
+"You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
+"continue'."
+msgstr ""
+"Можете да промените това с командите „git rebase --edit-todo“ и „git rebase "
+"--continue“ след това."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1054
+msgid "Or you can abort the rebase with 'git rebase --abort'."
+msgstr ""
+"Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1078
+msgid "Could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
+msgstr "Указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1083
+#, sh-format
+msgid ""
+"You have staged changes in your working tree.\n"
+"If these changes are meant to be\n"
+"squashed into the previous commit, run:\n"
+"\n"
+" git commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
+"\n"
+" git commit $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"In both cases, once you're done, continue with:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+msgstr ""
+"В индекса има промени. Ако искате да ги прибавите към\n"
+"предишното подаване, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git commit --amend $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
+"\n"
+" git commit $gpg_sign_opt_quoted\n"
+"\n"
+"И в двата случая след като привършите, продължете с командата:\n"
+"\n"
+" git rebase --continue\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1100
+msgid "Error trying to find the author identity to amend commit"
+msgstr "Не може да бъде открит автор за поправянето на подаването"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1105
+msgid ""
+"You have uncommitted changes in your working tree. Please commit them\n"
+"first and then run 'git rebase --continue' again."
+msgstr ""
+"В работното дърво има неподадени промени. Първо ги подайте, а след това\n"
+"отново изпълнете „git rebase --continue“."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1110 git-rebase--interactive.sh:1114
+msgid "Could not commit staged changes."
+msgstr "Промените в индекса не могат да бъдат подадени."
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1138
+msgid ""
+"\n"
+"You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
+"To continue rebase after editing, run:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"В момента редактирате командния файл на текущото интерактивно пребазиране.\n"
+"За да продължите пребазирането след това, изпълнете:\n"
+" git rebase --continue\n"
+"\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1146 git-rebase--interactive.sh:1304
+msgid "Could not execute editor"
+msgstr "Текстовият редактор не може да бъде стартиран"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1159
+#, sh-format
+msgid "Could not checkout $switch_to"
+msgstr "„$switch_to“ не може да се изтегли"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1164
+msgid "No HEAD?"
+msgstr "Липсва указател „HEAD“"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1165
+#, sh-format
+msgid "Could not create temporary $state_dir"
+msgstr "Временната директория „$state_dir“ не може да бъде създадена"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1167
+msgid "Could not mark as interactive"
+msgstr "Пребазирането не е интерактивно"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1177 git-rebase--interactive.sh:1182
+msgid "Could not init rewritten commits"
+msgstr "Списъкът с презаписаните подавания не може да бъде създаден"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1282
+#, sh-format
+msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
+msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
+msgstr[0] ""
+"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команда)"
+msgstr[1] ""
+"Пребазиране на $shortrevisions върху $shortonto ($todocount команди)"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1287
+msgid ""
+"\n"
+"However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
+"\n"
+
+#: git-rebase--interactive.sh:1294
+msgid "Note that empty commits are commented out"
+msgstr "Празните подавания са коментирани"
+
+#: git-sh-setup.sh:89 git-sh-setup.sh:94
+#, sh-format
+msgid "usage: $dashless $USAGE"
+msgstr "Употреба: $dashless $USAGE"
+
+#: git-sh-setup.sh:190
+#, sh-format
+msgid "Cannot chdir to $cdup, the toplevel of the working tree"
+msgstr ""
+"Не може да се премине към „$cdup“ — основната директория на работното дърво."
+
+#: git-sh-setup.sh:199 git-sh-setup.sh:206
+#, sh-format
+msgid "fatal: $program_name cannot be used without a working tree."
+msgstr ""
+"ФАТАЛНА ГРЕШКА: „$program_name“ не може да се ползва без работно дърво."
+
+#: git-sh-setup.sh:220
+msgid "Cannot rebase: You have unstaged changes."
+msgstr "Не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
+
+#: git-sh-setup.sh:223
+msgid "Cannot rewrite branches: You have unstaged changes."
+msgstr ""
+"Не може да презапишете клоните, защото има промени, които не са в индекса."
+
+#: git-sh-setup.sh:226
+msgid "Cannot pull with rebase: You have unstaged changes."
+msgstr ""
+"Не можете да издърпвате при това пребазиране, защото има промени, които не "
+"са в индекса."
+
+#: git-sh-setup.sh:229
+#, sh-format
+msgid "Cannot $action: You have unstaged changes."
+msgstr ""
+"Не можете да изпълните „$action“, защото има промени, които не са в индекса."
+
+#: git-sh-setup.sh:242
+msgid "Cannot rebase: Your index contains uncommitted changes."
+msgstr "Не може да пребазирате, защото в индекса има неподадени промени."
+
+#: git-sh-setup.sh:245
+msgid "Cannot pull with rebase: Your index contains uncommitted changes."
+msgstr ""
+"Не можете да издърпвате при това пребазиране, защото в индекса има "
+"неподадени промени."
+
+#: git-sh-setup.sh:248
+#, sh-format
+msgid "Cannot $action: Your index contains uncommitted changes."
+msgstr ""
+"Не можете да изпълните „$action“, защото в индекса има неподадени промени."
+
+#: git-sh-setup.sh:252
+msgid "Additionally, your index contains uncommitted changes."
+msgstr "Освен това в индекса има неподадени промени."
+
+#: git-sh-setup.sh:372
+msgid "You need to run this command from the toplevel of the working tree."
+msgstr ""
+"Тази команда трябва да се изпълни от основната директория на работното дърво"
+
+#: git-sh-setup.sh:377
+msgid "Unable to determine absolute path of git directory"
+msgstr "Абсолютният път на работното дърво не може да се определи"