summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJunio C Hamano <gitster@pobox.com>2016-03-21 01:05:10 (GMT)
committerJunio C Hamano <gitster@pobox.com>2016-03-21 01:05:10 (GMT)
commit257000c617cfdc99fb2916b81268a7e971c12ca6 (patch)
treefa337dd10424393c73e803d0563e2c578f8fe4fb
parent047057bb4159533b3323003f89160588c9e61fbd (diff)
parent22a713c72df8b6799c59287c50cee44c4a6db51e (diff)
downloadgit-257000c617cfdc99fb2916b81268a7e971c12ca6.zip
git-257000c617cfdc99fb2916b81268a7e971c12ca6.tar.gz
git-257000c617cfdc99fb2916b81268a7e971c12ca6.tar.bz2
Merge branch 'master' of git://ozlabs.org/~paulus/gitk
* 'master' of git://ozlabs.org/~paulus/gitk: gitk: Follow themed bgcolor in help dialogs gitk: fr.po: Sync translations with git gitk: Update French translation (311t) gitk: Update German translation gitk: Update Bulgarian translation (311t)
-rwxr-xr-xgitk-git/gitk8
-rw-r--r--gitk-git/po/bg.po656
-rw-r--r--gitk-git/po/de.po79
-rw-r--r--gitk-git/po/fr.po849
4 files changed, 788 insertions, 804 deletions
diff --git a/gitk-git/gitk b/gitk-git/gitk
index 5f1255c..805a1c7 100755
--- a/gitk-git/gitk
+++ b/gitk-git/gitk
@@ -3021,7 +3021,7 @@ proc bindall {event action} {
}
proc about {} {
- global uifont NS
+ global bgcolor NS
set w .about
if {[winfo exists $w]} {
raise $w
@@ -3036,7 +3036,7 @@ Gitk - a commit viewer for git
Copyright \u00a9 2005-2014 Paul Mackerras
Use and redistribute under the terms of the GNU General Public License"] \
- -justify center -aspect 400 -border 2 -bg white -relief groove
+ -justify center -aspect 400 -border 2 -bg $bgcolor -relief groove
pack $w.m -side top -fill x -padx 2 -pady 2
${NS}::button $w.ok -text [mc "Close"] -command "destroy $w" -default active
pack $w.ok -side bottom
@@ -3047,7 +3047,7 @@ Use and redistribute under the terms of the GNU General Public License"] \
}
proc keys {} {
- global NS
+ global bgcolor NS
set w .keys
if {[winfo exists $w]} {
raise $w
@@ -3103,7 +3103,7 @@ proc keys {} {
[mc "<%s-minus> Decrease font size" $M1T]
[mc "<F5> Update"]
" \
- -justify left -bg white -border 2 -relief groove
+ -justify left -bg $bgcolor -border 2 -relief groove
pack $w.m -side top -fill both -padx 2 -pady 2
${NS}::button $w.ok -text [mc "Close"] -command "destroy $w" -default active
bind $w <Key-Escape> [list destroy $w]
diff --git a/gitk-git/po/bg.po b/gitk-git/po/bg.po
index 909a564..99aa77a 100644
--- a/gitk-git/po/bg.po
+++ b/gitk-git/po/bg.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gitk master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-06-27 20:44+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-06-27 20:46+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-19 11:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-19 11:49+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -22,11 +22,11 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
msgstr "Списъкът с неслети файлове не може да бъде получен:"
-#: gitk:212 gitk:2381
+#: gitk:212 gitk:2399
msgid "Color words"
msgstr "Оцветяване на думите"
-#: gitk:217 gitk:2381 gitk:8220 gitk:8253
+#: gitk:217 gitk:2399 gitk:8239 gitk:8272
msgid "Markup words"
msgstr "Отбелязване на думите"
@@ -59,15 +59,15 @@ msgstr "Грешка при изпълнение на „git log“:"
msgid "Reading"
msgstr "Прочитане"
-#: gitk:496 gitk:4525
+#: gitk:496 gitk:4544
msgid "Reading commits..."
msgstr "Прочитане на подаванията…"
-#: gitk:499 gitk:1637 gitk:4528
+#: gitk:499 gitk:1637 gitk:4547
msgid "No commits selected"
msgstr "Не са избрани подавания"
-#: gitk:1445 gitk:4045 gitk:12432
+#: gitk:1445 gitk:4064 gitk:12469
msgid "Command line"
msgstr "Команден ред"
@@ -79,286 +79,294 @@ msgstr "Изходът от „git log“ не може да се анализи
msgid "No commit information available"
msgstr "Липсва информация за подавания"
-#: gitk:1903 gitk:1932 gitk:4315 gitk:9669 gitk:11241 gitk:11521
+#: gitk:1903 gitk:1932 gitk:4334 gitk:9702 gitk:11274 gitk:11554
msgid "OK"
msgstr "Добре"
-#: gitk:1934 gitk:4317 gitk:9196 gitk:9275 gitk:9391 gitk:9440 gitk:9671
-#: gitk:11242 gitk:11522
+#: gitk:1934 gitk:4336 gitk:9215 gitk:9294 gitk:9424 gitk:9473 gitk:9704
+#: gitk:11275 gitk:11555
msgid "Cancel"
msgstr "Отказ"
-#: gitk:2069
+#: gitk:2083
msgid "&Update"
-msgstr "Обновяване"
+msgstr "&Обновяване"
-#: gitk:2070
+#: gitk:2084
msgid "&Reload"
-msgstr "Презареждане"
+msgstr "&Презареждане"
-#: gitk:2071
+#: gitk:2085
msgid "Reread re&ferences"
-msgstr "Наново прочитане на настройките"
+msgstr "&Наново прочитане на настройките"
-#: gitk:2072
+#: gitk:2086
msgid "&List references"
-msgstr "Изброяване на указателите"
+msgstr "&Изброяване на указателите"
-#: gitk:2074
+#: gitk:2088
msgid "Start git &gui"
-msgstr "Стартиране на „git gui“"
+msgstr "&Стартиране на „git gui“"
-#: gitk:2076
+#: gitk:2090
msgid "&Quit"
-msgstr "Спиране на програмата"
+msgstr "&Спиране на програмата"
-#: gitk:2068
+#: gitk:2082
msgid "&File"
-msgstr "Файл"
+msgstr "&Файл"
-#: gitk:2080
+#: gitk:2094
msgid "&Preferences"
-msgstr "Настройки"
+msgstr "&Настройки"
-#: gitk:2079
+#: gitk:2093
msgid "&Edit"
-msgstr "Редактиране"
+msgstr "&Редактиране"
-#: gitk:2084
+#: gitk:2098
msgid "&New view..."
-msgstr "Нов изглед…"
+msgstr "&Нов изглед…"
-#: gitk:2085
+#: gitk:2099
msgid "&Edit view..."
-msgstr "Редактиране на изгледа…"
+msgstr "&Редактиране на изгледа…"
-#: gitk:2086
+#: gitk:2100
msgid "&Delete view"
-msgstr "Изтриване на изгледа"
+msgstr "&Изтриване на изгледа"
-#: gitk:2088 gitk:4043
+#: gitk:2102
msgid "&All files"
-msgstr "Всички файлове"
+msgstr "&Всички файлове"
-#: gitk:2083 gitk:4067
+#: gitk:2097
msgid "&View"
-msgstr "Изглед"
+msgstr "&Изглед"
-#: gitk:2093 gitk:2103 gitk:3012
+#: gitk:2107 gitk:2117
msgid "&About gitk"
-msgstr "Относно gitk"
+msgstr "&Относно gitk"
-#: gitk:2094 gitk:2108
+#: gitk:2108 gitk:2122
msgid "&Key bindings"
-msgstr "Клавишни комбинации"
+msgstr "&Клавишни комбинации"
-#: gitk:2092 gitk:2107
+#: gitk:2106 gitk:2121
msgid "&Help"
-msgstr "Помощ"
+msgstr "Помо&щ"
-#: gitk:2185 gitk:8652
+#: gitk:2199 gitk:8671
msgid "SHA1 ID:"
msgstr "SHA1:"
-#: gitk:2229
+#: gitk:2243
msgid "Row"
msgstr "Ред"
-#: gitk:2267
+#: gitk:2281
msgid "Find"
msgstr "Търсене"
-#: gitk:2295
+#: gitk:2309
msgid "commit"
msgstr "подаване"
-#: gitk:2299 gitk:2301 gitk:4687 gitk:4710 gitk:4734 gitk:6755 gitk:6827
-#: gitk:6912
+#: gitk:2313 gitk:2315 gitk:4706 gitk:4729 gitk:4753 gitk:6774 gitk:6846
+#: gitk:6931
msgid "containing:"
msgstr "съдържащо:"
-#: gitk:2302 gitk:3526 gitk:3531 gitk:4763
+#: gitk:2316 gitk:3545 gitk:3550 gitk:4782
msgid "touching paths:"
msgstr "засягащо пътищата:"
-#: gitk:2303 gitk:4777
+#: gitk:2317 gitk:4796
msgid "adding/removing string:"
msgstr "добавящо/премахващо низ"
-#: gitk:2304 gitk:4779
+#: gitk:2318 gitk:4798
msgid "changing lines matching:"
msgstr "променящо редове напасващи:"
-#: gitk:2313 gitk:2315 gitk:4766
+#: gitk:2327 gitk:2329 gitk:4785
msgid "Exact"
msgstr "Точно"
-#: gitk:2315 gitk:4854 gitk:6723
+#: gitk:2329 gitk:4873 gitk:6742
msgid "IgnCase"
msgstr "Без регистър"
-#: gitk:2315 gitk:4736 gitk:4852 gitk:6719
+#: gitk:2329 gitk:4755 gitk:4871 gitk:6738
msgid "Regexp"
msgstr "Рег. израз"
-#: gitk:2317 gitk:2318 gitk:4874 gitk:4904 gitk:4911 gitk:6848 gitk:6916
+#: gitk:2331 gitk:2332 gitk:4893 gitk:4923 gitk:4930 gitk:6867 gitk:6935
msgid "All fields"
msgstr "Всички полета"
-#: gitk:2318 gitk:4871 gitk:4904 gitk:6786
+#: gitk:2332 gitk:4890 gitk:4923 gitk:6805
msgid "Headline"
msgstr "Първи ред"
-#: gitk:2319 gitk:4871 gitk:6786 gitk:6916 gitk:7389
+#: gitk:2333 gitk:4890 gitk:6805 gitk:6935 gitk:7408
msgid "Comments"
msgstr "Коментари"
-#: gitk:2319 gitk:4871 gitk:4876 gitk:4911 gitk:6786 gitk:7324 gitk:8830
-#: gitk:8845
+#: gitk:2333 gitk:4890 gitk:4895 gitk:4930 gitk:6805 gitk:7343 gitk:8849
+#: gitk:8864
msgid "Author"
msgstr "Автор"
-#: gitk:2319 gitk:4871 gitk:6786 gitk:7326
+#: gitk:2333 gitk:4890 gitk:6805 gitk:7345
msgid "Committer"
msgstr "Подаващ"
-#: gitk:2350
+#: gitk:2367
msgid "Search"
msgstr "Търсене"
-#: gitk:2358
+#: gitk:2375
msgid "Diff"
msgstr "Разлики"
-#: gitk:2360
+#: gitk:2377
msgid "Old version"
msgstr "Стара версия"
-#: gitk:2362
+#: gitk:2379
msgid "New version"
msgstr "Нова версия"
-#: gitk:2364
+#: gitk:2382
msgid "Lines of context"
msgstr "Контекст в редове"
-#: gitk:2374
+#: gitk:2392
msgid "Ignore space change"
msgstr "Празните знаци без значение"
-#: gitk:2378 gitk:2380 gitk:7959 gitk:8206
+#: gitk:2396 gitk:2398 gitk:7978 gitk:8225
msgid "Line diff"
msgstr "Поредови разлики"
-#: gitk:2445
+#: gitk:2463
msgid "Patch"
msgstr "Кръпка"
-#: gitk:2447
+#: gitk:2465
msgid "Tree"
msgstr "Дърво"
-#: gitk:2617 gitk:2637
+#: gitk:2635 gitk:2656
msgid "Diff this -> selected"
msgstr "Разлики между това и избраното"
-#: gitk:2618 gitk:2638
+#: gitk:2636 gitk:2657
msgid "Diff selected -> this"
msgstr "Разлики между избраното и това"
-#: gitk:2619 gitk:2639
+#: gitk:2637 gitk:2658
msgid "Make patch"
msgstr "Създаване на кръпка"
-#: gitk:2620 gitk:9254
+#: gitk:2638 gitk:9273
msgid "Create tag"
msgstr "Създаване на етикет"
-#: gitk:2621 gitk:9371
+#: gitk:2639
+msgid "Copy commit summary"
+msgstr "Копиране на информацията за подаване"
+
+#: gitk:2640 gitk:9404
msgid "Write commit to file"
msgstr "Запазване на подаването във файл"
-#: gitk:2622 gitk:9428
+#: gitk:2641 gitk:9461
msgid "Create new branch"
msgstr "Създаване на нов клон"
-#: gitk:2623
+#: gitk:2642
msgid "Cherry-pick this commit"
msgstr "Отбиране на това подаване"
-#: gitk:2624
+#: gitk:2643
msgid "Reset HEAD branch to here"
msgstr "Привеждане на върха на клона към текущото подаване"
-#: gitk:2625
+#: gitk:2644
msgid "Mark this commit"
msgstr "Отбелязване на това подаване"
-#: gitk:2626
+#: gitk:2645
msgid "Return to mark"
msgstr "Връщане към отбелязаното подаване"
-#: gitk:2627
+#: gitk:2646
msgid "Find descendant of this and mark"
msgstr "Откриване и отбелязване на наследниците"
-#: gitk:2628
+#: gitk:2647
msgid "Compare with marked commit"
msgstr "Сравнение с отбелязаното подаване"
-#: gitk:2629 gitk:2640
+#: gitk:2648 gitk:2659
msgid "Diff this -> marked commit"
msgstr "Разлики между това и отбелязаното"
-#: gitk:2630 gitk:2641
+#: gitk:2649 gitk:2660
msgid "Diff marked commit -> this"
msgstr "Разлики между отбелязаното и това"
-#: gitk:2631
+#: gitk:2650
msgid "Revert this commit"
msgstr "Отмяна на това подаване"
-#: gitk:2647
+#: gitk:2666
msgid "Check out this branch"
msgstr "Изтегляне на този клон"
-#: gitk:2648
+#: gitk:2667
msgid "Remove this branch"
msgstr "Изтриване на този клон"
-#: gitk:2649
+#: gitk:2668
msgid "Copy branch name"
msgstr "Копиране на името на клона"
-#: gitk:2656
+#: gitk:2675
msgid "Highlight this too"
msgstr "Отбелязване и на това"
-#: gitk:2657
+#: gitk:2676
msgid "Highlight this only"
msgstr "Отбелязване само на това"
-#: gitk:2658
+#: gitk:2677
msgid "External diff"
msgstr "Външна програма за разлики"
-#: gitk:2659
+#: gitk:2678
msgid "Blame parent commit"
msgstr "Анотиране на родителското подаване"
-#: gitk:2660
+#: gitk:2679
msgid "Copy path"
msgstr "Копиране на пътя"
-#: gitk:2667
+#: gitk:2686
msgid "Show origin of this line"
msgstr "Показване на произхода на този ред"
-#: gitk:2668
+#: gitk:2687
msgid "Run git gui blame on this line"
msgstr "Изпълнение на „git gui blame“ върху този ред"
-#: gitk:3014
+#: gitk:3031
+msgid "About gitk"
+msgstr "Относно gitk"
+
+#: gitk:3033
msgid ""
"\n"
"Gitk - a commit viewer for git\n"
@@ -374,316 +382,324 @@ msgstr ""
"\n"
"Използвайте и разпространявайте при условията на ОПЛ на ГНУ"
-#: gitk:3022 gitk:3089 gitk:9857
+#: gitk:3041 gitk:3108 gitk:9890
msgid "Close"
msgstr "Затваряне"
-#: gitk:3043
+#: gitk:3062
msgid "Gitk key bindings"
msgstr "Клавишни комбинации"
-#: gitk:3046
+#: gitk:3065
msgid "Gitk key bindings:"
msgstr "Клавишни комбинации:"
-#: gitk:3048
+#: gitk:3067
#, tcl-format
msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
msgstr "<%s-Q>\t\tСпиране на програмата"
-#: gitk:3049
+#: gitk:3068
#, tcl-format
msgid "<%s-W>\t\tClose window"
msgstr "<%s-W>\t\tЗатваряне на прозореца"
-#: gitk:3050
+#: gitk:3069
msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
msgstr "<Home>\t\tКъм първото подаване"
-#: gitk:3051
+#: gitk:3070
msgid "<End>\t\tMove to last commit"
msgstr "<End>\t\tКъм последното подаване"
-#: gitk:3052
+#: gitk:3071
msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
msgstr "<Up>, p, k\tЕдно подаване нагоре"
-#: gitk:3053
+#: gitk:3072
msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
msgstr "<Down>, n, j\tЕдно подаване надолу"
-#: gitk:3054
+#: gitk:3073
msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
msgstr "<Left>, z, h\tНазад в историята"
-#: gitk:3055
+#: gitk:3074
msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
msgstr "<Right>, x, l\tНапред в историята"
-#: gitk:3056
+#: gitk:3075
#, tcl-format
msgid "<%s-n>\tGo to n-th parent of current commit in history list"
msgstr "<%s-n>\tКъм n-тия родител на текущото подаване в историята"
-#: gitk:3057
+#: gitk:3076
msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
msgstr "<PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подаванията"
-#: gitk:3058
+#: gitk:3077
msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
msgstr "<PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подаванията"
-#: gitk:3059
+#: gitk:3078
#, tcl-format
msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
msgstr "<%s-Home>\tКъм началото на списъка с подаванията"
-#: gitk:3060
+#: gitk:3079
#, tcl-format
msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
msgstr "<%s-End>\tКъм края на списъка с подаванията"
-#: gitk:3061
+#: gitk:3080
#, tcl-format
msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
msgstr "<%s-Up>\tРед нагоре в списъка с подавания"
-#: gitk:3062
+#: gitk:3081
#, tcl-format
msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
msgstr "<%s-Down>\tРед надолу в списъка с подавания"
-#: gitk:3063
+#: gitk:3082
#, tcl-format
msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
msgstr "<%s-PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подавания"
-#: gitk:3064
+#: gitk:3083
#, tcl-format
msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
msgstr "<%s-PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подавания"
-#: gitk:3065
+#: gitk:3084
msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
msgstr "<Shift-Up>\tТърсене назад (визуално нагоре, исторически — последващи)"
-#: gitk:3066
+#: gitk:3085
msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
msgstr ""
"<Shift-Down>\tТърсене напред (визуално надолу, исторически — предхождащи)"
-#: gitk:3067
+#: gitk:3086
msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
msgstr "<Delete>, b\tСтраница нагоре в изгледа за разлики"
-#: gitk:3068
+#: gitk:3087
msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
msgstr "<Backspace>\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
-#: gitk:3069
+#: gitk:3088
msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
msgstr "<Space>\t\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
-#: gitk:3070
+#: gitk:3089
msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
msgstr "u\t\t18 реда нагоре в изгледа за разлики"
-#: gitk:3071
+#: gitk:3090
msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
msgstr "d\t\t18 реда надолу в изгледа за разлики"
-#: gitk:3072
+#: gitk:3091
#, tcl-format
msgid "<%s-F>\t\tFind"
msgstr "<%s-F>\t\tТърсене"
-#: gitk:3073
+#: gitk:3092
#, tcl-format
msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
msgstr "<%s-G>\t\tКъм следващата поява"
-#: gitk:3074
+#: gitk:3093
msgid "<Return>\tMove to next find hit"
msgstr "<Return>\tКъм следващата поява"
-#: gitk:3075
+#: gitk:3094
msgid "g\t\tGo to commit"
msgstr "g\t\tКъм последното подаване"
-#: gitk:3076
+#: gitk:3095
msgid "/\t\tFocus the search box"
msgstr "/\t\tФокус върху полето за търсене"
-#: gitk:3077
+#: gitk:3096
msgid "?\t\tMove to previous find hit"
msgstr "?\t\tКъм предишната поява"
-#: gitk:3078
+#: gitk:3097
msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
msgstr "f\t\tСледващ файл в изгледа за разлики"
-#: gitk:3079
+#: gitk:3098
#, tcl-format
msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
msgstr "<%s-S>\t\tТърсене на следващата поява в изгледа за разлики"
-#: gitk:3080
+#: gitk:3099
#, tcl-format
msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
msgstr "<%s-R>\t\tТърсене на предишната поява в изгледа за разлики"
-#: gitk:3081
+#: gitk:3100
#, tcl-format
msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
msgstr "<%s-KP+>\tПо-голям размер на шрифта"
-#: gitk:3082
+#: gitk:3101
#, tcl-format
msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
msgstr "<%s-plus>\tПо-голям размер на шрифта"
-#: gitk:3083
+#: gitk:3102
#, tcl-format
msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
msgstr "<%s-KP->\tПо-малък размер на шрифта"
-#: gitk:3084
+#: gitk:3103
#, tcl-format
msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
msgstr "<%s-minus>\tПо-малък размер на шрифта"
-#: gitk:3085
+#: gitk:3104
msgid "<F5>\t\tUpdate"
msgstr "<F5>\t\tОбновяване"
-#: gitk:3550 gitk:3559
+#: gitk:3569 gitk:3578
#, tcl-format
msgid "Error creating temporary directory %s:"
msgstr "Грешка при създаването на временната директория „%s“:"
-#: gitk:3572
+#: gitk:3591
#, tcl-format
msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
msgstr "Грешка при получаването на „%s“ от %s:"
-#: gitk:3635
+#: gitk:3654
msgid "command failed:"
msgstr "неуспешно изпълнение на команда:"
-#: gitk:3784
+#: gitk:3803
msgid "No such commit"
msgstr "Такова подаване няма"
-#: gitk:3798
+#: gitk:3817
msgid "git gui blame: command failed:"
msgstr "„git gui blame“: неуспешно изпълнение на команда:"
-#: gitk:3829
+#: gitk:3848
#, tcl-format
msgid "Couldn't read merge head: %s"
msgstr "Върхът за сливане не може да бъде прочетен: %s"
-#: gitk:3837
+#: gitk:3856
#, tcl-format
msgid "Error reading index: %s"
msgstr "Грешка при прочитане на индекса: %s"
-#: gitk:3862
+#: gitk:3881
#, tcl-format
msgid "Couldn't start git blame: %s"
msgstr "Командата „git blame“ не може да бъде стартирана: %s"
-#: gitk:3865 gitk:6754
+#: gitk:3884 gitk:6773
msgid "Searching"
msgstr "Търсене"
-#: gitk:3897
+#: gitk:3916
#, tcl-format
msgid "Error running git blame: %s"
msgstr "Грешка при изпълнението на „git blame“: %s"
-#: gitk:3925
+#: gitk:3944
#, tcl-format
msgid "That line comes from commit %s, which is not in this view"
msgstr "Този ред идва от подаването %s, което не е в изгледа"
-#: gitk:3939
+#: gitk:3958
msgid "External diff viewer failed:"
msgstr "Неуспешно изпълнение на външната програма за разлики:"
-#: gitk:4070
+#: gitk:4062
+msgid "All files"
+msgstr "Всички файлове"
+
+#: gitk:4086
+msgid "View"
+msgstr "Изглед"
+
+#: gitk:4089
msgid "Gitk view definition"
msgstr "Дефиниция на изглед в Gitk"
-#: gitk:4074
+#: gitk:4093
msgid "Remember this view"
msgstr "Запазване на този изглед"
-#: gitk:4075
+#: gitk:4094
msgid "References (space separated list):"
msgstr "Указатели (списък с разделител интервал):"
-#: gitk:4076
+#: gitk:4095
msgid "Branches & tags:"
msgstr "Клони и етикети:"
-#: gitk:4077
+#: gitk:4096
msgid "All refs"
msgstr "Всички указатели"
-#: gitk:4078
+#: gitk:4097
msgid "All (local) branches"
msgstr "Всички (локални) клони"
-#: gitk:4079
+#: gitk:4098
msgid "All tags"
msgstr "Всички етикети"
-#: gitk:4080
+#: gitk:4099
msgid "All remote-tracking branches"
msgstr "Всички следящи клони"
-#: gitk:4081
+#: gitk:4100
msgid "Commit Info (regular expressions):"
msgstr "Информация за подаване (рег. изр.):"
-#: gitk:4082
+#: gitk:4101
msgid "Author:"
msgstr "Автор:"
-#: gitk:4083
+#: gitk:4102
msgid "Committer:"
msgstr "Подал:"
-#: gitk:4084
+#: gitk:4103
msgid "Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване:"
-#: gitk:4085
+#: gitk:4104
msgid "Matches all Commit Info criteria"
msgstr "Съвпадение по всички характеристики на подаването"
-#: gitk:4086
+#: gitk:4105
msgid "Matches no Commit Info criteria"
msgstr "Не съвпада по никоя от характеристиките на подаването"
-#: gitk:4087
+#: gitk:4106
msgid "Changes to Files:"
msgstr "Промени по файловете:"
-#: gitk:4088
+#: gitk:4107
msgid "Fixed String"
msgstr "Дословен низ"
-#: gitk:4089
+#: gitk:4108
msgid "Regular Expression"
msgstr "Регулярен израз"
-#: gitk:4090
+#: gitk:4109
msgid "Search string:"
msgstr "Низ за търсене:"
-#: gitk:4091
+#: gitk:4110
msgid ""
"Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
"15:27:38\"):"
@@ -691,204 +707,204 @@ msgstr ""
"Дата на подаване („2 weeks ago“ (преди 2 седмици), „2009-03-17 15:27:38“, "
"„March 17, 2009 15:27:38“):"
-#: gitk:4092
+#: gitk:4111
msgid "Since:"
msgstr "От:"
-#: gitk:4093
+#: gitk:4112
msgid "Until:"
msgstr "До:"
-#: gitk:4094
+#: gitk:4113
msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
msgstr ""
"Ограничаване и/или прескачане на определен брой версии (неотрицателно цяло "
"число):"
-#: gitk:4095
+#: gitk:4114
msgid "Number to show:"
msgstr "Брой показани:"
-#: gitk:4096
+#: gitk:4115
msgid "Number to skip:"
msgstr "Брой прескочени:"
-#: gitk:4097
+#: gitk:4116
msgid "Miscellaneous options:"
msgstr "Разни:"
-#: gitk:4098
+#: gitk:4117
msgid "Strictly sort by date"
msgstr "Подреждане по дата"
-#: gitk:4099
+#: gitk:4118
msgid "Mark branch sides"
msgstr "Отбелязване на страните по клона"
-#: gitk:4100
+#: gitk:4119
msgid "Limit to first parent"
msgstr "Само първия родител"
-#: gitk:4101
+#: gitk:4120
msgid "Simple history"
msgstr "Опростена история"
-#: gitk:4102
+#: gitk:4121
msgid "Additional arguments to git log:"
msgstr "Допълнителни аргументи към „git log“:"
-#: gitk:4103
+#: gitk:4122
msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
msgstr "Въведете файловете и директориите за включване, по елемент на ред"
-#: gitk:4104
+#: gitk:4123
msgid "Command to generate more commits to include:"
msgstr ""
"Команда за генерирането на допълнителни подавания, които да бъдат включени:"
-#: gitk:4228
+#: gitk:4247
msgid "Gitk: edit view"
msgstr "Gitk: редактиране на изглед"
-#: gitk:4236
+#: gitk:4255
msgid "-- criteria for selecting revisions"
msgstr "— критерии за избор на версии"
-#: gitk:4241
+#: gitk:4260
msgid "View Name"
msgstr "Име на изглед"
-#: gitk:4316
+#: gitk:4335
msgid "Apply (F5)"
msgstr "Прилагане (F5)"
-#: gitk:4354
+#: gitk:4373
msgid "Error in commit selection arguments:"
msgstr "Грешка в аргументите за избор на подавания:"
-#: gitk:4409 gitk:4462 gitk:4924 gitk:4938 gitk:6208 gitk:12373 gitk:12374
+#: gitk:4428 gitk:4481 gitk:4943 gitk:4957 gitk:6227 gitk:12410 gitk:12411
msgid "None"
msgstr "Няма"
-#: gitk:5021 gitk:5026
+#: gitk:5040 gitk:5045
msgid "Descendant"
msgstr "Наследник"
-#: gitk:5022
+#: gitk:5041
msgid "Not descendant"
msgstr "Не е наследник"
-#: gitk:5029 gitk:5034
+#: gitk:5048 gitk:5053
msgid "Ancestor"
msgstr "Предшественик"
-#: gitk:5030
+#: gitk:5049
msgid "Not ancestor"
msgstr "Не е предшественик"
-#: gitk:5324
+#: gitk:5343
msgid "Local changes checked in to index but not committed"
msgstr "Локални промени добавени към индекса, но неподадени"
-#: gitk:5360
+#: gitk:5379
msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
msgstr "Локални промени извън индекса"
-#: gitk:7134
+#: gitk:7153
msgid "and many more"
msgstr "и още много"
-#: gitk:7137
+#: gitk:7156
msgid "many"
msgstr "много"
-#: gitk:7328
+#: gitk:7347
msgid "Tags:"
msgstr "Етикети:"
-#: gitk:7345 gitk:7351 gitk:8825
+#: gitk:7364 gitk:7370 gitk:8844
msgid "Parent"
msgstr "Родител"
-#: gitk:7356
+#: gitk:7375
msgid "Child"
msgstr "Дете"
-#: gitk:7365
+#: gitk:7384
msgid "Branch"
msgstr "Клон"
-#: gitk:7368
+#: gitk:7387
msgid "Follows"
msgstr "Следва"
-#: gitk:7371
+#: gitk:7390
msgid "Precedes"
msgstr "Предшества"
-#: gitk:7966
+#: gitk:7985
#, tcl-format
msgid "Error getting diffs: %s"
msgstr "Грешка при получаването на разликите: %s"
-#: gitk:8650
+#: gitk:8669
msgid "Goto:"
msgstr "Към ред:"
-#: gitk:8671
+#: gitk:8690
#, tcl-format
msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
msgstr "Съкратената сума по SHA1 %s не е еднозначна"
-#: gitk:8678
+#: gitk:8697
#, tcl-format
msgid "Revision %s is not known"
msgstr "Непозната версия %s"
-#: gitk:8688
+#: gitk:8707
#, tcl-format
msgid "SHA1 id %s is not known"
msgstr "Непозната сума по SHA1 %s"
-#: gitk:8690
+#: gitk:8709
#, tcl-format
msgid "Revision %s is not in the current view"
msgstr "Версия %s не е в текущия изглед"
-#: gitk:8832 gitk:8847
+#: gitk:8851 gitk:8866
msgid "Date"
msgstr "Дата"
-#: gitk:8835
+#: gitk:8854
msgid "Children"
msgstr "Деца"
-#: gitk:8898
+#: gitk:8917
#, tcl-format
msgid "Reset %s branch to here"
msgstr "Зануляване на клона „%s“ към текущото подаване"
-#: gitk:8900
+#: gitk:8919
msgid "Detached head: can't reset"
msgstr "Несвързан връх: невъзможно зануляване"
-#: gitk:9005 gitk:9011
+#: gitk:9024 gitk:9030
msgid "Skipping merge commit "
msgstr "Пропускане на подаването на сливането"
-#: gitk:9020 gitk:9025
+#: gitk:9039 gitk:9044
msgid "Error getting patch ID for "
msgstr "Грешка при получаването на идентификатора на "
-#: gitk:9021 gitk:9026
+#: gitk:9040 gitk:9045
msgid " - stopping\n"
msgstr " — спиране\n"
-#: gitk:9031 gitk:9034 gitk:9042 gitk:9056 gitk:9065
+#: gitk:9050 gitk:9053 gitk:9061 gitk:9075 gitk:9084
msgid "Commit "
msgstr "Подаване"
-#: gitk:9035
+#: gitk:9054
msgid ""
" is the same patch as\n"
" "
@@ -896,7 +912,7 @@ msgstr ""
" е същата кръпка като\n"
" "
-#: gitk:9043
+#: gitk:9062
msgid ""
" differs from\n"
" "
@@ -904,7 +920,7 @@ msgstr ""
" се различава от\n"
" "
-#: gitk:9045
+#: gitk:9064
msgid ""
"Diff of commits:\n"
"\n"
@@ -912,130 +928,130 @@ msgstr ""
"Разлика между подаванията:\n"
"\n"
-#: gitk:9057 gitk:9066
+#: gitk:9076 gitk:9085
#, tcl-format
msgid " has %s children - stopping\n"
msgstr " има %s деца — спиране\n"
-#: gitk:9085
+#: gitk:9104
#, tcl-format
msgid "Error writing commit to file: %s"
msgstr "Грешка при запазването на подаването във файл: %s"
-#: gitk:9091
+#: gitk:9110
#, tcl-format
msgid "Error diffing commits: %s"
msgstr "Грешка при изчисляването на разликите между подаванията: %s"
-#: gitk:9137
+#: gitk:9156
msgid "Top"
msgstr "Най-горе"
-#: gitk:9138
+#: gitk:9157
msgid "From"
msgstr "От"
-#: gitk:9143
+#: gitk:9162
msgid "To"
msgstr "До"
-#: gitk:9167
+#: gitk:9186
msgid "Generate patch"
msgstr "Генериране на кръпка"
-#: gitk:9169
+#: gitk:9188
msgid "From:"
msgstr "От:"
-#: gitk:9178
+#: gitk:9197
msgid "To:"
msgstr "До:"
-#: gitk:9187
+#: gitk:9206
msgid "Reverse"
msgstr "Обръщане"
-#: gitk:9189 gitk:9385
+#: gitk:9208 gitk:9418
msgid "Output file:"
msgstr "Запазване във файла:"
-#: gitk:9195
+#: gitk:9214
msgid "Generate"
msgstr "Генериране"
-#: gitk:9233
+#: gitk:9252
msgid "Error creating patch:"
msgstr "Грешка при създаването на кръпка:"
-#: gitk:9256 gitk:9373 gitk:9430
+#: gitk:9275 gitk:9406 gitk:9463
msgid "ID:"
msgstr "Идентификатор:"
-#: gitk:9265
+#: gitk:9284
msgid "Tag name:"
msgstr "Име на етикет:"
-#: gitk:9268
+#: gitk:9287
msgid "Tag message is optional"
msgstr "Съобщението за етикет е незадължително"
-#: gitk:9270
+#: gitk:9289
msgid "Tag message:"
msgstr "Съобщение за етикет:"
-#: gitk:9274 gitk:9439
+#: gitk:9293 gitk:9472
msgid "Create"
msgstr "Създаване"
-#: gitk:9292
+#: gitk:9311
msgid "No tag name specified"
msgstr "Липсва име на етикет"
-#: gitk:9296
+#: gitk:9315
#, tcl-format
msgid "Tag \"%s\" already exists"
msgstr "Етикетът „%s“ вече съществува"
-#: gitk:9306
+#: gitk:9325
msgid "Error creating tag:"
msgstr "Грешка при създаването на етикет:"
-#: gitk:9382
+#: gitk:9415
msgid "Command:"
msgstr "Команда:"
-#: gitk:9390
+#: gitk:9423
msgid "Write"
msgstr "Запазване"
-#: gitk:9408
+#: gitk:9441
msgid "Error writing commit:"
msgstr "Грешка при запазването на подаването:"
-#: gitk:9435
+#: gitk:9468
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
-#: gitk:9458
+#: gitk:9491
msgid "Please specify a name for the new branch"
msgstr "Укажете име за новия клон"
-#: gitk:9463
+#: gitk:9496
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
msgstr "Клонът „%s“ вече съществува. Да бъде ли презаписан?"
-#: gitk:9530
+#: gitk:9563
#, tcl-format
msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
msgstr ""
"Подаването „%s“ вече е включено в клона „%s“ — да бъде ли приложено отново?"
-#: gitk:9535
+#: gitk:9568
msgid "Cherry-picking"
msgstr "Отбиране"
-#: gitk:9544
+#: gitk:9577
#, tcl-format
msgid ""
"Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
@@ -1044,7 +1060,7 @@ msgstr ""
"Неуспешно отбиране, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
-#: gitk:9550
+#: gitk:9583
msgid ""
"Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
"Do you wish to run git citool to resolve it?"
@@ -1052,20 +1068,20 @@ msgstr ""
"Неуспешно отбиране поради конфликти при сливане.\n"
"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
-#: gitk:9566 gitk:9624
+#: gitk:9599 gitk:9657
msgid "No changes committed"
msgstr "Не са подадени промени"
-#: gitk:9593
+#: gitk:9626
#, tcl-format
msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
msgstr "Подаването „%s“ не е включено в клона „%s“. Да бъде ли отменено?"
-#: gitk:9598
+#: gitk:9631
msgid "Reverting"
msgstr "Отмяна"
-#: gitk:9606
+#: gitk:9639
#, tcl-format
msgid ""
"Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
@@ -1074,7 +1090,7 @@ msgstr ""
"Неуспешна отмяна, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново.<"
-#: gitk:9610
+#: gitk:9643
msgid ""
"Revert failed because of merge conflict.\n"
" Do you wish to run git citool to resolve it?"
@@ -1082,28 +1098,28 @@ msgstr ""
"Неуспешно отмяна поради конфликти при сливане.\n"
"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
-#: gitk:9653
+#: gitk:9686
msgid "Confirm reset"
msgstr "Потвърждаване на зануляването"
-#: gitk:9655
+#: gitk:9688
#, tcl-format
msgid "Reset branch %s to %s?"
msgstr "Да се занули ли клонът „%s“ към „%s“?"
-#: gitk:9657
+#: gitk:9690
msgid "Reset type:"
msgstr "Вид зануляване:"
-#: gitk:9660
+#: gitk:9693
msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
msgstr "Слабо: работното дърво и индекса остават същите"
-#: gitk:9663
+#: gitk:9696
msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
msgstr "Смесено: работното дърво остава същото, индексът се занулява"
-#: gitk:9666
+#: gitk:9699
msgid ""
"Hard: Reset working tree and index\n"
"(discard ALL local changes)"
@@ -1111,19 +1127,19 @@ msgstr ""
"Силно: зануляване и на работното дърво, и на индекса\n"
"(*ВСИЧКИ* локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
-#: gitk:9683
+#: gitk:9716
msgid "Resetting"
msgstr "Зануляване"
-#: gitk:9743
+#: gitk:9776
msgid "Checking out"
msgstr "Изтегляне"
-#: gitk:9796
+#: gitk:9829
msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
msgstr "Текущо изтегленият клон не може да бъде изтрит"
-#: gitk:9802
+#: gitk:9835
#, tcl-format
msgid ""
"The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
@@ -1132,16 +1148,16 @@ msgstr ""
"Подаванията на клона „%s“ не са на никой друг клон.\n"
"Наистина ли да се изтрие клонът „%s“?"
-#: gitk:9833
+#: gitk:9866
#, tcl-format
msgid "Tags and heads: %s"
msgstr "Етикети и върхове: %s"
-#: gitk:9850
+#: gitk:9883
msgid "Filter"
msgstr "Филтриране"
-#: gitk:10146
+#: gitk:10179
msgid ""
"Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
"tag information will be incomplete."
@@ -1149,201 +1165,201 @@ msgstr ""
"Грешка при прочитането на топологията на подаванията. Информацията за клона "
"и предшестващите/следващите етикети ще е непълна."
-#: gitk:11123
+#: gitk:11156
msgid "Tag"
msgstr "Етикет"
-#: gitk:11127
+#: gitk:11160
msgid "Id"
msgstr "Идентификатор"
-#: gitk:11210
+#: gitk:11243
msgid "Gitk font chooser"
msgstr "Избор на шрифт за Gitk"
-#: gitk:11227
+#: gitk:11260
msgid "B"
msgstr "Ч"
-#: gitk:11230
+#: gitk:11263
msgid "I"
msgstr "К"
-#: gitk:11348
+#: gitk:11381
msgid "Commit list display options"
msgstr "Настройки на списъка с подавания"
-#: gitk:11351
+#: gitk:11384
msgid "Maximum graph width (lines)"
msgstr "Максимална широчина на графа (в редове)"
-#: gitk:11355
+#: gitk:11388
#, no-tcl-format
msgid "Maximum graph width (% of pane)"
msgstr "Максимална широчина на графа (% от панела)"
-#: gitk:11358
+#: gitk:11391
msgid "Show local changes"
msgstr "Показване на локалните промени"
-#: gitk:11361
+#: gitk:11394
msgid "Auto-select SHA1 (length)"
msgstr "Автоматично избиране на SHA1 (дължина)"
-#: gitk:11365
+#: gitk:11398
msgid "Hide remote refs"
msgstr "Скриване на отдалечените указатели"
-#: gitk:11369
+#: gitk:11402
msgid "Diff display options"
msgstr "Настройки на показването на разликите"
-#: gitk:11371
+#: gitk:11404
msgid "Tab spacing"
msgstr "Широчина на табулатора"
-#: gitk:11374
+#: gitk:11407
msgid "Display nearby tags/heads"
msgstr "Извеждане на близките етикети и върхове"
-#: gitk:11377
+#: gitk:11410
msgid "Maximum # tags/heads to show"
msgstr "Максимален брой етикети/върхове за показване"
-#: gitk:11380
+#: gitk:11413
msgid "Limit diffs to listed paths"
msgstr "Разлика само в избраните пътища"
-#: gitk:11383
+#: gitk:11416
msgid "Support per-file encodings"
msgstr "Поддръжка на различни кодирания за всеки файл"
-#: gitk:11389 gitk:11536
+#: gitk:11422 gitk:11569
msgid "External diff tool"
msgstr "Външен инструмент за разлики"
-#: gitk:11390
+#: gitk:11423
msgid "Choose..."
msgstr "Избор…"
-#: gitk:11395
+#: gitk:11428
msgid "General options"
msgstr "Общи настройки"
-#: gitk:11398
+#: gitk:11431
msgid "Use themed widgets"
msgstr "Използване на тема за графичните обекти"
-#: gitk:11400
+#: gitk:11433
msgid "(change requires restart)"
msgstr "(промяната изисква рестартиране на Gitk)"
-#: gitk:11402
+#: gitk:11435
msgid "(currently unavailable)"
msgstr "(в момента недостъпно)"
-#: gitk:11413
+#: gitk:11446
msgid "Colors: press to choose"
msgstr "Цветове: избира се с натискане"
-#: gitk:11416
+#: gitk:11449
msgid "Interface"
msgstr "Интерфейс"
-#: gitk:11417
+#: gitk:11450
msgid "interface"
msgstr "интерфейс"
-#: gitk:11420
+#: gitk:11453
msgid "Background"
msgstr "Фон"
-#: gitk:11421 gitk:11451
+#: gitk:11454 gitk:11484
msgid "background"
msgstr "фон"
-#: gitk:11424
+#: gitk:11457
msgid "Foreground"
msgstr "Знаци"
-#: gitk:11425
+#: gitk:11458
msgid "foreground"
msgstr "знаци"
-#: gitk:11428
+#: gitk:11461
msgid "Diff: old lines"
msgstr "Разлика: стари редове"
-#: gitk:11429
+#: gitk:11462
msgid "diff old lines"
msgstr "разлика, стари редове"
-#: gitk:11433
+#: gitk:11466
msgid "Diff: new lines"
msgstr "Разлика: нови редове"
-#: gitk:11434
+#: gitk:11467
msgid "diff new lines"
msgstr "разлика, нови редове"
-#: gitk:11438
+#: gitk:11471
msgid "Diff: hunk header"
msgstr "Разлика: начало на парче"
-#: gitk:11440
+#: gitk:11473
msgid "diff hunk header"
msgstr "разлика, начало на парче"
-#: gitk:11444
+#: gitk:11477
msgid "Marked line bg"
msgstr "Фон на отбелязан ред"
-#: gitk:11446
+#: gitk:11479
msgid "marked line background"
msgstr "фон на отбелязан ред"
-#: gitk:11450
+#: gitk:11483
msgid "Select bg"
msgstr "Избор на фон"
-#: gitk:11459
+#: gitk:11492
msgid "Fonts: press to choose"
msgstr "Шрифтове: избира се с натискане"
-#: gitk:11461
+#: gitk:11494
msgid "Main font"
msgstr "Основен шрифт"
-#: gitk:11462
+#: gitk:11495
msgid "Diff display font"
msgstr "Шрифт за разликите"
-#: gitk:11463
+#: gitk:11496
msgid "User interface font"
msgstr "Шрифт на интерфейса"
-#: gitk:11485
+#: gitk:11518
msgid "Gitk preferences"
msgstr "Настройки на Gitk"
-#: gitk:11494
+#: gitk:11527
msgid "General"
msgstr "Общи"
-#: gitk:11495
+#: gitk:11528
msgid "Colors"
msgstr "Цветове"
-#: gitk:11496
+#: gitk:11529
msgid "Fonts"
msgstr "Шрифтове"
-#: gitk:11546
+#: gitk:11579
#, tcl-format
msgid "Gitk: choose color for %s"
msgstr "Gitk: избор на цвят на „%s“"
-#: gitk:12059
+#: gitk:12092
msgid ""
"Sorry, gitk cannot run with this version of Tcl/Tk.\n"
" Gitk requires at least Tcl/Tk 8.4."
@@ -1351,15 +1367,15 @@ msgstr ""
"Тази версия на Tcl/Tk не се поддържа от Gitk.\n"
" Необходима ви е поне Tcl/Tk 8.4."
-#: gitk:12269
+#: gitk:12302
msgid "Cannot find a git repository here."
msgstr "Тук липсва хранилище на Git."
-#: gitk:12316
+#: gitk:12349
#, tcl-format
msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
msgstr "Нееднозначен аргумент „%s“: има и такава версия, и такъв файл"
-#: gitk:12328
+#: gitk:12361
msgid "Bad arguments to gitk:"
msgstr "Неправилни аргументи на gitk:"
diff --git a/gitk-git/po/de.po b/gitk-git/po/de.po
index d9ba405..bde749e 100644
--- a/gitk-git/po/de.po
+++ b/gitk-git/po/de.po
@@ -23,11 +23,11 @@ msgstr "Liste der nicht zusammengeführten Dateien nicht gefunden:"
#: gitk:212 gitk:2381
msgid "Color words"
-msgstr ""
+msgstr "Wörter einfärben"
#: gitk:217 gitk:2381 gitk:8220 gitk:8253
msgid "Markup words"
-msgstr ""
+msgstr "Wörter kennzeichnen"
#: gitk:324
msgid "Error parsing revisions:"
@@ -187,7 +187,7 @@ msgstr "Änderungen:"
#: gitk:2304 gitk:4779
msgid "changing lines matching:"
-msgstr ""
+msgstr "Geänderte Zeilen entsprechen:"
#: gitk:2313 gitk:2315 gitk:4766
msgid "Exact"
@@ -248,7 +248,7 @@ msgstr "Leerzeichenänderungen ignorieren"
#: gitk:2378 gitk:2380 gitk:7959 gitk:8206
msgid "Line diff"
-msgstr ""
+msgstr "Zeilenunterschied"
#: gitk:2445
msgid "Patch"
@@ -307,19 +307,16 @@ msgid "Compare with marked commit"
msgstr "Mit Lesezeichen vergleichen"
#: gitk:2629 gitk:2640
-#, fuzzy
msgid "Diff this -> marked commit"
-msgstr "Vergleich: diese -> gewählte"
+msgstr "Vergleich: diese -> gewählte Version"
#: gitk:2630 gitk:2641
-#, fuzzy
msgid "Diff marked commit -> this"
-msgstr "Vergleich: gewählte -> diese"
+msgstr "Vergleich: gewählte -> diese Version"
#: gitk:2631
-#, fuzzy
msgid "Revert this commit"
-msgstr "Lesezeichen setzen"
+msgstr "Version umkehren"
#: gitk:2647
msgid "Check out this branch"
@@ -331,7 +328,7 @@ msgstr "Zweig löschen"
#: gitk:2649
msgid "Copy branch name"
-msgstr ""
+msgstr "Zweigname kopieren"
#: gitk:2656
msgid "Highlight this too"
@@ -351,7 +348,7 @@ msgstr "Annotieren der Elternversion"
#: gitk:2660
msgid "Copy path"
-msgstr ""
+msgstr "Pfad kopieren"
#: gitk:2667
msgid "Show origin of this line"
@@ -362,7 +359,6 @@ msgid "Run git gui blame on this line"
msgstr "Diese Zeile annotieren (»git gui blame«)"
#: gitk:3014
-#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Gitk - a commit viewer for git\n"
@@ -374,7 +370,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Gitk - eine Visualisierung der Git-Historie\n"
"\n"
-"Copyright \\u00a9 2005-2010 Paul Mackerras\n"
+"Copyright \\u00a9 2005-2014 Paul Mackerras\n"
"\n"
"Benutzung und Weiterverbreitung gemäß den Bedingungen der GNU General Public "
"License"
@@ -397,9 +393,9 @@ msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
msgstr "<%s-Q>\t\tBeenden"
#: gitk:3049
-#, fuzzy, tcl-format
+#, tcl-format
msgid "<%s-W>\t\tClose window"
-msgstr "<%s-F>\t\tSuchen"
+msgstr "<%s-F>\t\tFenster schließen"
#: gitk:3050
msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
@@ -410,19 +406,16 @@ msgid "<End>\t\tMove to last commit"
msgstr "<Ende>\t\tZur ältesten Version springen"
#: gitk:3052
-#, fuzzy
msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
-msgstr "<Hoch>, p, i\tNächste neuere Version"
+msgstr "<Hoch>, p, k\tNächste neuere Version"
#: gitk:3053
-#, fuzzy
msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
-msgstr "<Runter>, n, k\tNächste ältere Version"
+msgstr "<Runter>, n, j\tNächste ältere Version"
#: gitk:3054
-#, fuzzy
msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
-msgstr "<Links>, z, j\tEine Version zurückgehen"
+msgstr "<Links>, z, h\tEine Version zurückgehen"
#: gitk:3055
msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
@@ -431,7 +424,7 @@ msgstr "<Rechts>, x, l\tEine Version weitergehen"
#: gitk:3056
#, tcl-format
msgid "<%s-n>\tGo to n-th parent of current commit in history list"
-msgstr ""
+msgstr "<%s-n>\tZu n-ter Elternversion in Versionshistorie springen"
#: gitk:3057
msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
@@ -514,9 +507,8 @@ msgid "<Return>\tMove to next find hit"
msgstr "<Eingabetaste>\tWeitersuchen"
#: gitk:3075
-#, fuzzy
msgid "g\t\tGo to commit"
-msgstr "<Ende>\t\tZur ältesten Version springen"
+msgstr "g\t\tZu Version springen"
#: gitk:3076
msgid "/\t\tFocus the search box"
@@ -673,9 +665,8 @@ msgid "Matches all Commit Info criteria"
msgstr "Alle Versionsinformationen-Kriterien erfüllen"
#: gitk:4086
-#, fuzzy
msgid "Matches no Commit Info criteria"
-msgstr "Alle Versionsinformationen-Kriterien erfüllen"
+msgstr "keine Versionsinformationen-Kriterien erfüllen"
#: gitk:4087
msgid "Changes to Files:"
@@ -802,7 +793,7 @@ msgstr "Lokale Änderungen, nicht bereitgestellt"
#: gitk:7134
msgid "and many more"
-msgstr ""
+msgstr "und weitere"
#: gitk:7137
msgid "many"
@@ -1066,34 +1057,31 @@ msgid "No changes committed"
msgstr "Keine Änderungen eingetragen"
#: gitk:9593
-#, fuzzy, tcl-format
+#, tcl-format
msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
msgstr ""
-"Version »%s« ist bereits im Zweig »%s« enthalten -- trotzdem erneut "
-"eintragen?"
+"Version »%s« ist nicht im Zweig »%s« enthalten -- trotzdem umkehren?"
#: gitk:9598
-#, fuzzy
msgid "Reverting"
-msgstr "Zurücksetzen"
+msgstr "Umkehren"
#: gitk:9606
-#, fuzzy, tcl-format
+#, tcl-format
msgid ""
"Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
"commit, reset or stash your changes and try again."
msgstr ""
-"Pflücken fehlgeschlagen, da noch lokale Änderungen in Datei »%s«\n"
+"Umkehren fehlgeschlagen, da noch lokale Änderungen in Datei »%s«\n"
"vorliegen. Bitte diese Änderungen eintragen, zurücksetzen oder\n"
"zwischenspeichern (»git stash«) und dann erneut versuchen."
#: gitk:9610
-#, fuzzy
msgid ""
"Revert failed because of merge conflict.\n"
" Do you wish to run git citool to resolve it?"
msgstr ""
-"Pflücken fehlgeschlagen, da ein Zusammenführungs-Konflikt aufgetreten\n"
+"Umkehren fehlgeschlagen, da ein Zusammenführungs-Konflikt aufgetreten\n"
"ist. Soll das Zusammenführungs-Werkzeug (»git citool«) aufgerufen\n"
"werden, um diesen Konflikt aufzulösen?"
@@ -1206,9 +1194,8 @@ msgid "Show local changes"
msgstr "Lokale Änderungen anzeigen"
#: gitk:11361
-#, fuzzy
msgid "Auto-select SHA1 (length)"
-msgstr "SHA1-Hashwert automatisch auswählen"
+msgstr "SHA1-Hashwert (Länge) automatisch auswählen"
#: gitk:11365
msgid "Hide remote refs"
@@ -1223,13 +1210,12 @@ msgid "Tab spacing"
msgstr "Tabulatorbreite"
#: gitk:11374
-#, fuzzy
msgid "Display nearby tags/heads"
-msgstr "Naheliegende Markierungen anzeigen"
+msgstr "Naheliegende Markierungen/Zweigspitzen anzeigen"
#: gitk:11377
msgid "Maximum # tags/heads to show"
-msgstr ""
+msgstr "Maximale Anzahl anzuzeigender Markierungen/Zweigspitzen"
#: gitk:11380
msgid "Limit diffs to listed paths"
@@ -1348,17 +1334,16 @@ msgid "Gitk preferences"
msgstr "Gitk-Einstellungen"
#: gitk:11494
-#, fuzzy
msgid "General"
-msgstr "Erzeugen"
+msgstr "Allgemein"
#: gitk:11495
msgid "Colors"
-msgstr ""
+msgstr "Farben"
#: gitk:11496
msgid "Fonts"
-msgstr ""
+msgstr "Schriftarten"
#: gitk:11546
#, tcl-format
@@ -1370,6 +1355,8 @@ msgid ""
"Sorry, gitk cannot run with this version of Tcl/Tk.\n"
" Gitk requires at least Tcl/Tk 8.4."
msgstr ""
+"Entschuldigung, gitk kann nicht mit dieser Tcl/Tk Version ausgeführt werden.\n"
+" Gitk erfordert mindestens Tcl/Tk 8.4."
#: gitk:12269
msgid "Cannot find a git repository here."
diff --git a/gitk-git/po/fr.po b/gitk-git/po/fr.po
index 80f72fb..c44f994 100644
--- a/gitk-git/po/fr.po
+++ b/gitk-git/po/fr.po
@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the gitk package.
# Translators:
# Emmanuel Trillaud <etrillaud@gmail.com>
-#
+# Jean-Noël Avila <jn.avila@free.fr>
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gitk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-05-17 14:32+1000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-19 22:13+0100\n"
-"Last-Translator: Emmanuel Trillaud <etrillaud@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-01-22 22:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-01-22 23:28+0100\n"
+"Last-Translator: Jean-Noël Avila <jn.avila@free.fr>\n"
"Language-Team: git@vger.kernel.org\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23,13 +23,13 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
msgstr "Impossible de récupérer la liste des fichiers non fusionnés :"
-#: gitk:212 gitk:2381
+#: gitk:212 gitk:2399
msgid "Color words"
-msgstr ""
+msgstr "Colorier les mots différents"
-#: gitk:217 gitk:2381 gitk:8220 gitk:8253
+#: gitk:217 gitk:2399 gitk:8239 gitk:8272
msgid "Markup words"
-msgstr ""
+msgstr "Marquer les mots différents"
#: gitk:324
msgid "Error parsing revisions:"
@@ -47,13 +47,10 @@ msgstr ""
# FIXME : améliorer la traduction de 'file limite'
#: gitk:396
-#, fuzzy
msgid ""
"No files selected: --merge specified but no unmerged files are within file "
"limit."
-msgstr ""
-"Aucun fichier sélectionné : --merge précisé mais aucun fichier non fusionné "
-"n'est dans la limite des fichiers."
+msgstr "Aucun fichier sélectionné : --merge précisé mais aucun fichier non fusionné n'est dans la limite des fichiers."
#: gitk:418 gitk:566
msgid "Error executing git log:"
@@ -63,15 +60,15 @@ msgstr "Erreur à l'exécution de git log :"
msgid "Reading"
msgstr "Lecture en cours"
-#: gitk:496 gitk:4525
+#: gitk:496 gitk:4544
msgid "Reading commits..."
msgstr "Lecture des commits..."
-#: gitk:499 gitk:1637 gitk:4528
+#: gitk:499 gitk:1637 gitk:4547
msgid "No commits selected"
msgstr "Aucun commit sélectionné"
-#: gitk:1445 gitk:4045 gitk:12432
+#: gitk:1445 gitk:4064 gitk:12469
msgid "Command line"
msgstr "Ligne de commande"
@@ -83,290 +80,294 @@ msgstr "Impossible de lire la sortie de git log :"
msgid "No commit information available"
msgstr "Aucune information disponible sur le commit"
-#: gitk:1903 gitk:1932 gitk:4315 gitk:9669 gitk:11241 gitk:11521
+#: gitk:1903 gitk:1932 gitk:4334 gitk:9702 gitk:11274 gitk:11554
msgid "OK"
msgstr "OK"
-#: gitk:1934 gitk:4317 gitk:9196 gitk:9275 gitk:9391 gitk:9440 gitk:9671
-#: gitk:11242 gitk:11522
+#: gitk:1934 gitk:4336 gitk:9215 gitk:9294 gitk:9424 gitk:9473 gitk:9704
+#: gitk:11275 gitk:11555
msgid "Cancel"
msgstr "Annuler"
-#: gitk:2069
+#: gitk:2083
msgid "&Update"
msgstr "Mise à jour"
-#: gitk:2070
+#: gitk:2084
msgid "&Reload"
-msgstr "Recharger"
+msgstr "&Recharger"
-#: gitk:2071
+#: gitk:2085
msgid "Reread re&ferences"
-msgstr "Relire les références"
+msgstr "Relire les ré&férences"
-#: gitk:2072
+#: gitk:2086
msgid "&List references"
-msgstr "Lister les références"
+msgstr "&Lister les références"
-#: gitk:2074
+#: gitk:2088
msgid "Start git &gui"
-msgstr "Démarrer git gui"
+msgstr "Démarrer git &gui"
-#: gitk:2076
+#: gitk:2090
msgid "&Quit"
-msgstr "Quitter"
+msgstr "&Quitter"
-#: gitk:2068
+#: gitk:2082
msgid "&File"
-msgstr "Fichier"
+msgstr "&Fichier"
-#: gitk:2080
+#: gitk:2094
msgid "&Preferences"
msgstr "Préférences"
-#: gitk:2079
+#: gitk:2093
msgid "&Edit"
-msgstr "Éditer"
+msgstr "&Éditer"
-#: gitk:2084
+#: gitk:2098
msgid "&New view..."
-msgstr "Nouvelle vue..."
+msgstr "&Nouvelle vue..."
-#: gitk:2085
+#: gitk:2099
msgid "&Edit view..."
-msgstr "Éditer la vue..."
+msgstr "&Éditer la vue..."
-#: gitk:2086
+#: gitk:2100
msgid "&Delete view"
msgstr "Supprimer la vue"
-#: gitk:2088 gitk:4043
+#: gitk:2102
msgid "&All files"
msgstr "Tous les fichiers"
-#: gitk:2083 gitk:4067
+#: gitk:2097
msgid "&View"
-msgstr "Vue"
+msgstr "&Vue"
-#: gitk:2093 gitk:2103 gitk:3012
+#: gitk:2107 gitk:2117
msgid "&About gitk"
msgstr "À propos de gitk"
-#: gitk:2094 gitk:2108
+#: gitk:2108 gitk:2122
msgid "&Key bindings"
msgstr "Raccourcis clavier"
-#: gitk:2092 gitk:2107
+#: gitk:2106 gitk:2121
msgid "&Help"
msgstr "Aide"
-#: gitk:2185 gitk:8652
+#: gitk:2199 gitk:8671
msgid "SHA1 ID:"
msgstr "Id SHA1 :"
-#: gitk:2229
+#: gitk:2243
msgid "Row"
msgstr "Colonne"
-#: gitk:2267
+#: gitk:2281
msgid "Find"
msgstr "Recherche"
-#: gitk:2295
+#: gitk:2309
msgid "commit"
msgstr "commit"
-#: gitk:2299 gitk:2301 gitk:4687 gitk:4710 gitk:4734 gitk:6755 gitk:6827
-#: gitk:6912
+#: gitk:2313 gitk:2315 gitk:4706 gitk:4729 gitk:4753 gitk:6774 gitk:6846
+#: gitk:6931
msgid "containing:"
msgstr "contient :"
-#: gitk:2302 gitk:3526 gitk:3531 gitk:4763
+#: gitk:2316 gitk:3545 gitk:3550 gitk:4782
msgid "touching paths:"
msgstr "chemins modifiés :"
-#: gitk:2303 gitk:4777
+#: gitk:2317 gitk:4796
msgid "adding/removing string:"
msgstr "ajoute/supprime la chaîne :"
-#: gitk:2304 gitk:4779
+#: gitk:2318 gitk:4798
msgid "changing lines matching:"
-msgstr ""
+msgstr "modifie les lignes vérifiant :"
-#: gitk:2313 gitk:2315 gitk:4766
+#: gitk:2327 gitk:2329 gitk:4785
msgid "Exact"
msgstr "Exact"
-#: gitk:2315 gitk:4854 gitk:6723
+#: gitk:2329 gitk:4873 gitk:6742
msgid "IgnCase"
msgstr "Ignorer la casse"
-#: gitk:2315 gitk:4736 gitk:4852 gitk:6719
+#: gitk:2329 gitk:4755 gitk:4871 gitk:6738
msgid "Regexp"
msgstr "Expression régulière"
-#: gitk:2317 gitk:2318 gitk:4874 gitk:4904 gitk:4911 gitk:6848 gitk:6916
+#: gitk:2331 gitk:2332 gitk:4893 gitk:4923 gitk:4930 gitk:6867 gitk:6935
msgid "All fields"
msgstr "Tous les champs"
-#: gitk:2318 gitk:4871 gitk:4904 gitk:6786
+#: gitk:2332 gitk:4890 gitk:4923 gitk:6805
msgid "Headline"
-msgstr "Surligner"
+msgstr "Titre"
-#: gitk:2319 gitk:4871 gitk:6786 gitk:6916 gitk:7389
+#: gitk:2333 gitk:4890 gitk:6805 gitk:6935 gitk:7408
msgid "Comments"
msgstr "Commentaires"
-#: gitk:2319 gitk:4871 gitk:4876 gitk:4911 gitk:6786 gitk:7324 gitk:8830
-#: gitk:8845
+#: gitk:2333 gitk:4890 gitk:4895 gitk:4930 gitk:6805 gitk:7343 gitk:8849
+#: gitk:8864
msgid "Author"
msgstr "Auteur"
-#: gitk:2319 gitk:4871 gitk:6786 gitk:7326
+#: gitk:2333 gitk:4890 gitk:6805 gitk:7345
msgid "Committer"
-msgstr "Auteur du commit"
+msgstr "Validateur"
-#: gitk:2350
+#: gitk:2367
msgid "Search"
msgstr "Rechercher"
-#: gitk:2358
+#: gitk:2375
msgid "Diff"
msgstr "Diff"
-#: gitk:2360
+#: gitk:2377
msgid "Old version"
msgstr "Ancienne version"
-#: gitk:2362
+#: gitk:2379
msgid "New version"
msgstr "Nouvelle version"
-#: gitk:2364
+#: gitk:2382
msgid "Lines of context"
msgstr "Lignes de contexte"
-#: gitk:2374
+#: gitk:2392
msgid "Ignore space change"
msgstr "Ignorer les modifications d'espace"
-#: gitk:2378 gitk:2380 gitk:7959 gitk:8206
+#: gitk:2396 gitk:2398 gitk:7978 gitk:8225
msgid "Line diff"
-msgstr ""
+msgstr "différence par ligne"
-#: gitk:2445
+#: gitk:2463
msgid "Patch"
msgstr "Patch"
-#: gitk:2447
+#: gitk:2465
msgid "Tree"
msgstr "Arbre"
-#: gitk:2617 gitk:2637
+#: gitk:2635 gitk:2656
msgid "Diff this -> selected"
-msgstr "Diff entre ceci et la sélection"
+msgstr "Diff ceci -> la sélection"
-#: gitk:2618 gitk:2638
+#: gitk:2636 gitk:2657
msgid "Diff selected -> this"
-msgstr "Diff entre sélection et ceci"
+msgstr "Diff sélection -> ceci"
-#: gitk:2619 gitk:2639
+#: gitk:2637 gitk:2658
msgid "Make patch"
msgstr "Créer patch"
-#: gitk:2620 gitk:9254
+#: gitk:2638 gitk:9273
msgid "Create tag"
-msgstr "Créer tag"
+msgstr "Créer étiquette"
+
+#: gitk:2639
+msgid "Copy commit summary"
+msgstr "Copié le résumé du commit"
-#: gitk:2621 gitk:9371
+#: gitk:2640 gitk:9404
msgid "Write commit to file"
msgstr "Écrire le commit dans un fichier"
-#: gitk:2622 gitk:9428
+#: gitk:2641 gitk:9461
msgid "Create new branch"
msgstr "Créer une nouvelle branche"
-#: gitk:2623
+#: gitk:2642
msgid "Cherry-pick this commit"
msgstr "Cueillir (cherry-pick) ce commit"
-#: gitk:2624
+#: gitk:2643
msgid "Reset HEAD branch to here"
msgstr "Réinitialiser la branche HEAD vers cet état"
-#: gitk:2625
+#: gitk:2644
msgid "Mark this commit"
msgstr "Marquer ce commit"
-#: gitk:2626
+#: gitk:2645
msgid "Return to mark"
msgstr "Retourner à la marque"
-#: gitk:2627
+#: gitk:2646
msgid "Find descendant of this and mark"
msgstr "Chercher le descendant de ceci et le marquer"
-#: gitk:2628
+#: gitk:2647
msgid "Compare with marked commit"
msgstr "Comparer avec le commit marqué"
-#: gitk:2629 gitk:2640
-#, fuzzy
+#: gitk:2648 gitk:2659
msgid "Diff this -> marked commit"
-msgstr "Diff entre ceci et la sélection"
+msgstr "Diff ceci -> sélection"
-#: gitk:2630 gitk:2641
-#, fuzzy
+#: gitk:2649 gitk:2660
msgid "Diff marked commit -> this"
-msgstr "Diff entre sélection et ceci"
+msgstr "Diff entre sélection -> ceci"
-#: gitk:2631
-#, fuzzy
+#: gitk:2650
msgid "Revert this commit"
-msgstr "Marquer ce commit"
+msgstr "Défaire ce commit"
-#: gitk:2647
+#: gitk:2666
msgid "Check out this branch"
msgstr "Récupérer cette branche"
-#: gitk:2648
+#: gitk:2667
msgid "Remove this branch"
msgstr "Supprimer cette branche"
-#: gitk:2649
+#: gitk:2668
msgid "Copy branch name"
-msgstr ""
+msgstr "Copier la nom de la branche"
-#: gitk:2656
+#: gitk:2675
msgid "Highlight this too"
msgstr "Surligner également ceci"
-#: gitk:2657
+#: gitk:2676
msgid "Highlight this only"
msgstr "Surligner seulement ceci"
-#: gitk:2658
+#: gitk:2677
msgid "External diff"
msgstr "Diff externe"
-#: gitk:2659
+#: gitk:2678
msgid "Blame parent commit"
msgstr "Blâmer le commit parent"
-#: gitk:2660
+#: gitk:2679
msgid "Copy path"
-msgstr ""
+msgstr "Copier le chemin"
-#: gitk:2667
+#: gitk:2686
msgid "Show origin of this line"
msgstr "Montrer l'origine de cette ligne"
-#: gitk:2668
+#: gitk:2687
msgid "Run git gui blame on this line"
msgstr "Exécuter git gui blame sur cette ligne"
-#: gitk:3014
-#, fuzzy
+#: gitk:3031
+msgid "About gitk"
+msgstr "À propos de gitk"
+
+#: gitk:3033
msgid ""
"\n"
"Gitk - a commit viewer for git\n"
@@ -378,327 +379,329 @@ msgstr ""
"\n"
"Gitk - visualisateur de commit pour git\n"
"\n"
-"Copyright \\u00a9 2005-2010 Paul Mackerras\n"
+"Copyright \\u00a9 2005-2014 Paul Mackerras\n"
"\n"
-"Utilisation et redistribution soumises aux termes de la GNU General Public "
-"License"
+"Utilisation et redistribution soumises aux termes de la GNU General Public License"
-#: gitk:3022 gitk:3089 gitk:9857
+#: gitk:3041 gitk:3108 gitk:9890
msgid "Close"
msgstr "Fermer"
-#: gitk:3043
+#: gitk:3062
msgid "Gitk key bindings"
msgstr "Raccourcis clavier de Gitk"
-#: gitk:3046
+#: gitk:3065
msgid "Gitk key bindings:"
msgstr "Raccourcis clavier de Gitk :"
-#: gitk:3048
+#: gitk:3067
#, tcl-format
msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
msgstr "<%s-Q>\t\tQuitter"
-#: gitk:3049
-#, fuzzy, tcl-format
+#: gitk:3068
+#, tcl-format
msgid "<%s-W>\t\tClose window"
-msgstr "<%s-F>\t\tRechercher"
+msgstr "<%s-W>\t\tFermer la fenêtre"
-#: gitk:3050
+#: gitk:3069
msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
msgstr "<Début>\t\tAller au premier commit"
-#: gitk:3051
+#: gitk:3070
msgid "<End>\t\tMove to last commit"
msgstr "<Fin>\t\tAller au dernier commit"
-#: gitk:3052
-#, fuzzy
+#: gitk:3071
msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
-msgstr "<Haut>, p, i\t Aller au commit suivant"
+msgstr "<Haut>, p, k\t Aller au commit précédent"
-#: gitk:3053
-#, fuzzy
+#: gitk:3072
msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
-msgstr "<Bas>, n, k\t Aller au commit précédent"
+msgstr "<Bas>, n, j\t Aller au commit suivant"
-#: gitk:3054
-#, fuzzy
+#: gitk:3073
msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
-msgstr "<Gauche>, z, j\tReculer dans l'historique"
+msgstr "<Gauche>, z, h\tReculer dans l'historique"
-#: gitk:3055
+#: gitk:3074
msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
msgstr "<Droite>, x, l\tAvancer dans l'historique"
-#: gitk:3056
+#: gitk:3075
#, tcl-format
msgid "<%s-n>\tGo to n-th parent of current commit in history list"
-msgstr ""
+msgstr "<%s-n>\tAller sur le n-ième parent du commit dans l'historique"
-#: gitk:3057
+#: gitk:3076
msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
msgstr "<PageUp>\tMonter d'une page dans la liste des commits"
-#: gitk:3058
+#: gitk:3077
msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
msgstr "<PageDown>\tDescendre d'une page dans la liste des commits"
-#: gitk:3059
+#: gitk:3078
#, tcl-format
msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
msgstr "<%s-Début>\tAller en haut de la liste des commits"
-#: gitk:3060
+#: gitk:3079
#, tcl-format
msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
msgstr "<%s-End>\tAller en bas de la liste des commits"
-#: gitk:3061
+#: gitk:3080
#, tcl-format
msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
msgstr "<%s-Up>\tMonter d'une ligne dans la liste des commits"
-#: gitk:3062
+#: gitk:3081
#, tcl-format
msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
msgstr "<%s-Down>\tDescendre d'une ligne dans la liste des commits"
-#: gitk:3063
+#: gitk:3082
#, tcl-format
msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
msgstr "<%s-PageUp>\tMonter d'une page dans la liste des commits"
-#: gitk:3064
+#: gitk:3083
#, tcl-format
msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
msgstr "<%s-PageDown>\tDescendre d'une page dans la liste des commits"
-#: gitk:3065
+#: gitk:3084
msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
msgstr ""
"<Shift-Up>\tRecherche en arrière (vers l'avant, commits les plus anciens)"
-#: gitk:3066
+#: gitk:3085
msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
msgstr ""
"<Shift-Down>\tRecherche en avant (vers l'arrière, commit les plus récents)"
-#: gitk:3067
+#: gitk:3086
msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
msgstr "<Supprimer>, b\tMonter d'une page dans la vue des diff"
-#: gitk:3068
+#: gitk:3087
msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
msgstr "<Backspace>\tMonter d'une page dans la vue des diff"
-#: gitk:3069
+#: gitk:3088
msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
msgstr "<Espace>\t\tDescendre d'une page dans la vue des diff"
-#: gitk:3070
+#: gitk:3089
msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
msgstr "u\t\tMonter de 18 lignes dans la vue des diff"
-#: gitk:3071
+#: gitk:3090
msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
msgstr "d\t\tDescendre de 18 lignes dans la vue des diff"
-#: gitk:3072
+#: gitk:3091
#, tcl-format
msgid "<%s-F>\t\tFind"
msgstr "<%s-F>\t\tRechercher"
-#: gitk:3073
+#: gitk:3092
#, tcl-format
msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
msgstr "<%s-G>\t\tAller au résultat de recherche suivant"
-#: gitk:3074
+#: gitk:3093
msgid "<Return>\tMove to next find hit"
msgstr "<Return>\t\tAller au résultat de recherche suivant"
-#: gitk:3075
-#, fuzzy
+#: gitk:3094
msgid "g\t\tGo to commit"
-msgstr "<Fin>\t\tAller au dernier commit"
+msgstr "g\t\tAller au commit"
-#: gitk:3076
+#: gitk:3095
msgid "/\t\tFocus the search box"
msgstr "/\t\tFocus sur la zone de recherche"
-#: gitk:3077
+#: gitk:3096
msgid "?\t\tMove to previous find hit"
msgstr "?\t\tAller au résultat de recherche précédent"
-#: gitk:3078
+#: gitk:3097
msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
msgstr "f\t\tAller au prochain fichier dans la vue des diff"
-#: gitk:3079
+#: gitk:3098
#, tcl-format
msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
msgstr "<%s-S>\t\tAller au résultat suivant dans la vue des diff"
-#: gitk:3080
+#: gitk:3099
#, tcl-format
msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
msgstr "<%s-R>\t\tAller au résultat précédent dans la vue des diff"
-#: gitk:3081
+#: gitk:3100
#, tcl-format
msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
msgstr "<%s-KP+>\tAugmenter la taille de la police"
-#: gitk:3082
+#: gitk:3101
#, tcl-format
msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
msgstr "<%s-plus>\tAugmenter la taille de la police"
-#: gitk:3083
+#: gitk:3102
#, tcl-format
msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
msgstr "<%s-KP->\tDiminuer la taille de la police"
-#: gitk:3084
+#: gitk:3103
#, tcl-format
msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
msgstr "<%s-minus>\tDiminuer la taille de la police"
-#: gitk:3085
+#: gitk:3104
msgid "<F5>\t\tUpdate"
msgstr "<F5>\t\tMise à jour"
-#: gitk:3550 gitk:3559
+#: gitk:3569 gitk:3578
#, tcl-format
msgid "Error creating temporary directory %s:"
msgstr "Erreur lors de la création du répertoire temporaire %s :"
-#: gitk:3572
+#: gitk:3591
#, tcl-format
msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
msgstr "Erreur en obtenant \"%s\" de %s:"
-#: gitk:3635
+#: gitk:3654
msgid "command failed:"
msgstr "échec de la commande :"
-#: gitk:3784
+#: gitk:3803
msgid "No such commit"
msgstr "Commit inexistant"
-#: gitk:3798
+#: gitk:3817
msgid "git gui blame: command failed:"
msgstr "git gui blame : échec de la commande :"
-#: gitk:3829
+#: gitk:3848
#, tcl-format
msgid "Couldn't read merge head: %s"
msgstr "Impossible de lire le head de la fusion : %s"
-#: gitk:3837
+#: gitk:3856
#, tcl-format
msgid "Error reading index: %s"
msgstr "Erreur à la lecture de l'index : %s"
-#: gitk:3862
+#: gitk:3881
#, tcl-format
msgid "Couldn't start git blame: %s"
msgstr "Impossible de démarrer git blame : %s"
-#: gitk:3865 gitk:6754
+#: gitk:3884 gitk:6773
msgid "Searching"
msgstr "Recherche en cours"
-#: gitk:3897
+#: gitk:3916
#, tcl-format
msgid "Error running git blame: %s"
msgstr "Erreur à l'exécution de git blame : %s"
-#: gitk:3925
+#: gitk:3944
#, tcl-format
msgid "That line comes from commit %s, which is not in this view"
msgstr "Cette ligne est issue du commit %s, qui n'est pas dans cette vue"
-#: gitk:3939
+#: gitk:3958
msgid "External diff viewer failed:"
-msgstr "Échec de l'outil externe de visualisation des diff"
+msgstr "Échec de l'outil externe de visualisation des diff :"
+
+#: gitk:4062
+msgid "All files"
+msgstr "Tous les fichiers"
-#: gitk:4070
+#: gitk:4086
+msgid "View"
+msgstr "Vue"
+
+#: gitk:4089
msgid "Gitk view definition"
msgstr "Définition des vues de Gitk"
-#: gitk:4074
+#: gitk:4093
msgid "Remember this view"
msgstr "Se souvenir de cette vue"
-#: gitk:4075
+#: gitk:4094
msgid "References (space separated list):"
msgstr "Références (liste d'éléments séparés par des espaces) :"
-#: gitk:4076
+#: gitk:4095
msgid "Branches & tags:"
-msgstr "Branches & tags :"
+msgstr "Branches & étiquettes :"
-#: gitk:4077
+#: gitk:4096
msgid "All refs"
msgstr "Toutes les références"
-#: gitk:4078
+#: gitk:4097
msgid "All (local) branches"
msgstr "Toutes les branches (locales)"
-#: gitk:4079
+#: gitk:4098
msgid "All tags"
-msgstr "Tous les tags"
+msgstr "Toutes les étiquettes"
-#: gitk:4080
+#: gitk:4099
msgid "All remote-tracking branches"
msgstr "Toutes les branches de suivi à distance"
-#: gitk:4081
+#: gitk:4100
msgid "Commit Info (regular expressions):"
msgstr "Info sur les commits (expressions régulières) :"
-#: gitk:4082
+#: gitk:4101
msgid "Author:"
msgstr "Auteur :"
-#: gitk:4083
+#: gitk:4102
msgid "Committer:"
-msgstr "Commiteur :"
+msgstr "Validateur :"
-#: gitk:4084
+#: gitk:4103
msgid "Commit Message:"
msgstr "Message de commit :"
-#: gitk:4085
+#: gitk:4104
msgid "Matches all Commit Info criteria"
msgstr "Correspond à tous les critères d'Info sur les commits"
-#: gitk:4086
-#, fuzzy
+#: gitk:4105
msgid "Matches no Commit Info criteria"
-msgstr "Correspond à tous les critères d'Info sur les commits"
+msgstr "Ne correspond à aucun des critères d'Info sur les commits"
-#: gitk:4087
+#: gitk:4106
msgid "Changes to Files:"
msgstr "Changements des fichiers :"
-#: gitk:4088
+#: gitk:4107
msgid "Fixed String"
msgstr "Chaîne Figée"
-#: gitk:4089
+#: gitk:4108
msgid "Regular Expression"
msgstr "Expression Régulière"
-#: gitk:4090
+#: gitk:4109
msgid "Search string:"
msgstr "Recherche de la chaîne :"
-#: gitk:4091
+#: gitk:4110
msgid ""
"Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
"15:27:38\"):"
@@ -706,204 +709,201 @@ msgstr ""
"Dates des commits (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, "
"2009 15:27:38\") :"
-#: gitk:4092
+#: gitk:4111
msgid "Since:"
-msgstr "De :"
+msgstr "Depuis :"
-#: gitk:4093
+#: gitk:4112
msgid "Until:"
msgstr "Jusqu'au :"
-#: gitk:4094
+#: gitk:4113
msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
msgstr "Limiter et/ou sauter un certain nombre (entier positif) de révisions :"
-#: gitk:4095
+#: gitk:4114
msgid "Number to show:"
msgstr "Nombre à afficher :"
-#: gitk:4096
+#: gitk:4115
msgid "Number to skip:"
msgstr "Nombre à sauter :"
-#: gitk:4097
+#: gitk:4116
msgid "Miscellaneous options:"
msgstr "Options diverses :"
-#: gitk:4098
+#: gitk:4117
msgid "Strictly sort by date"
msgstr "Trier par date"
-# FIXME : traduction de "branch sides"
-#: gitk:4099
-#, fuzzy
+#: gitk:4118
msgid "Mark branch sides"
-msgstr "Marquer les extrémités des branches"
+msgstr "Indiquer les côtés des branches"
-#: gitk:4100
+#: gitk:4119
msgid "Limit to first parent"
msgstr "Limiter au premier ancêtre"
-#: gitk:4101
+#: gitk:4120
msgid "Simple history"
msgstr "Historique simple"
-#: gitk:4102
+#: gitk:4121
msgid "Additional arguments to git log:"
msgstr "Arguments supplémentaires de git log :"
-#: gitk:4103
+#: gitk:4122
msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
msgstr "Saisir les fichiers et répertoires à inclure, un par ligne :"
-#: gitk:4104
+#: gitk:4123
msgid "Command to generate more commits to include:"
msgstr "Commande pour générer plus de commits à inclure :"
-#: gitk:4228
+#: gitk:4247
msgid "Gitk: edit view"
msgstr "Gitk : éditer la vue"
-#: gitk:4236
+#: gitk:4255
msgid "-- criteria for selecting revisions"
msgstr "-- critère pour la sélection des révisions"
-#: gitk:4241
-#, fuzzy
+#: gitk:4260
msgid "View Name"
-msgstr "Nom de la vue :"
+msgstr "Nom de la vue"
-#: gitk:4316
+#: gitk:4335
msgid "Apply (F5)"
msgstr "Appliquer (F5)"
-#: gitk:4354
+#: gitk:4373
msgid "Error in commit selection arguments:"
msgstr "Erreur dans les arguments de sélection des commits :"
-#: gitk:4409 gitk:4462 gitk:4924 gitk:4938 gitk:6208 gitk:12373 gitk:12374
+#: gitk:4428 gitk:4481 gitk:4943 gitk:4957 gitk:6227 gitk:12410 gitk:12411
msgid "None"
msgstr "Aucun"
-#: gitk:5021 gitk:5026
+#: gitk:5040 gitk:5045
msgid "Descendant"
msgstr "Descendant"
-#: gitk:5022
+#: gitk:5041
msgid "Not descendant"
msgstr "Pas un descendant"
-#: gitk:5029 gitk:5034
+#: gitk:5048 gitk:5053
msgid "Ancestor"
msgstr "Ancêtre"
-#: gitk:5030
+#: gitk:5049
msgid "Not ancestor"
msgstr "Pas un ancêtre"
-#: gitk:5324
+#: gitk:5343
msgid "Local changes checked in to index but not committed"
-msgstr "Modifications locales enregistrées dans l'index mais non commitées"
+msgstr "Modifications locales enregistrées dans l'index mais non validées"
-#: gitk:5360
+#: gitk:5379
msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
-msgstr "Modifications locales non enregistrées dans l'index et non commitées"
+msgstr "Modifications locales non enregistrées dans l'index et non validées"
-#: gitk:7134
+#: gitk:7153
msgid "and many more"
-msgstr ""
+msgstr "et beaucoup plus"
-#: gitk:7137
+#: gitk:7156
msgid "many"
msgstr "nombreux"
-#: gitk:7328
+#: gitk:7347
msgid "Tags:"
-msgstr "Tags :"
+msgstr "Étiquettes :"
-#: gitk:7345 gitk:7351 gitk:8825
+#: gitk:7364 gitk:7370 gitk:8844
msgid "Parent"
msgstr "Parent"
-#: gitk:7356
+#: gitk:7375
msgid "Child"
msgstr "Enfant"
-#: gitk:7365
+#: gitk:7384
msgid "Branch"
msgstr "Branche"
-#: gitk:7368
+#: gitk:7387
msgid "Follows"
msgstr "Suit"
-#: gitk:7371
+#: gitk:7390
msgid "Precedes"
msgstr "Précède"
-#: gitk:7966
+#: gitk:7985
#, tcl-format
msgid "Error getting diffs: %s"
msgstr "Erreur lors de la récupération des diff : %s"
-#: gitk:8650
+#: gitk:8669
msgid "Goto:"
msgstr "Aller à :"
-#: gitk:8671
+#: gitk:8690
#, tcl-format
msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
-msgstr "Id SHA1 court %s est ambigu"
+msgstr "L'id SHA1 court %s est ambigu"
-#: gitk:8678
+#: gitk:8697
#, tcl-format
msgid "Revision %s is not known"
-msgstr "Id SHA1 %s est inconnu"
+msgstr "La révision %s est inconnu"
-#: gitk:8688
+#: gitk:8707
#, tcl-format
msgid "SHA1 id %s is not known"
-msgstr "Id SHA1 %s est inconnu"
+msgstr "L'id SHA1 %s est inconnu"
-#: gitk:8690
+#: gitk:8709
#, tcl-format
msgid "Revision %s is not in the current view"
msgstr "La révision %s n'est pas dans la vue courante"
-#: gitk:8832 gitk:8847
+#: gitk:8851 gitk:8866
msgid "Date"
msgstr "Date"
-#: gitk:8835
+#: gitk:8854
msgid "Children"
msgstr "Enfants"
-#: gitk:8898
+#: gitk:8917
#, tcl-format
msgid "Reset %s branch to here"
msgstr "Réinitialiser la branche %s vers cet état"
-#: gitk:8900
+#: gitk:8919
msgid "Detached head: can't reset"
msgstr "Head détaché : impossible de réinitialiser"
-#: gitk:9005 gitk:9011
+#: gitk:9024 gitk:9030
msgid "Skipping merge commit "
msgstr "Éviter le commit de la fusion "
-#: gitk:9020 gitk:9025
+#: gitk:9039 gitk:9044
msgid "Error getting patch ID for "
msgstr "Erreur à l'obtention de l'ID du patch pour "
-#: gitk:9021 gitk:9026
+#: gitk:9040 gitk:9045
msgid " - stopping\n"
msgstr " - arrêt en cours\n"
-#: gitk:9031 gitk:9034 gitk:9042 gitk:9056 gitk:9065
+#: gitk:9050 gitk:9053 gitk:9061 gitk:9075 gitk:9084
msgid "Commit "
msgstr "Commit "
-#: gitk:9035
+#: gitk:9054
msgid ""
" is the same patch as\n"
" "
@@ -911,7 +911,7 @@ msgstr ""
"est le même patch que \n"
" "
-#: gitk:9043
+#: gitk:9062
msgid ""
" differs from\n"
" "
@@ -919,240 +919,226 @@ msgstr ""
" diffère de\n"
" "
-#: gitk:9045
+#: gitk:9064
msgid ""
"Diff of commits:\n"
"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Diff des commits :\n\n"
-#: gitk:9057 gitk:9066
+#: gitk:9076 gitk:9085
#, tcl-format
msgid " has %s children - stopping\n"
-msgstr "a %s enfants - arrêt en cours\n"
+msgstr " a %s enfants - arrêt en cours\n"
-#: gitk:9085
-#, fuzzy, tcl-format
+#: gitk:9104
+#, tcl-format
msgid "Error writing commit to file: %s"
-msgstr "Erreur à l'ecriture du commit :"
+msgstr "Erreur à l'écriture du commit dans le fichier : %s"
-#: gitk:9091
-#, fuzzy, tcl-format
+#: gitk:9110
+#, tcl-format
msgid "Error diffing commits: %s"
-msgstr "Erreur à l'ecriture du commit :"
+msgstr "Erreur à la différence des commits : %s"
-#: gitk:9137
+#: gitk:9156
msgid "Top"
msgstr "Haut"
-#: gitk:9138
+#: gitk:9157
msgid "From"
msgstr "De"
-#: gitk:9143
+#: gitk:9162
msgid "To"
msgstr "À"
-#: gitk:9167
+#: gitk:9186
msgid "Generate patch"
msgstr "Générer le patch"
-#: gitk:9169
+#: gitk:9188
msgid "From:"
msgstr "De :"
-#: gitk:9178
+#: gitk:9197
msgid "To:"
msgstr "À :"
-#: gitk:9187
+#: gitk:9206
msgid "Reverse"
msgstr "Inverser"
-#: gitk:9189 gitk:9385
+#: gitk:9208 gitk:9418
msgid "Output file:"
msgstr "Fichier de sortie :"
-#: gitk:9195
+#: gitk:9214
msgid "Generate"
msgstr "Générer"
-#: gitk:9233
+#: gitk:9252
msgid "Error creating patch:"
msgstr "Erreur à la création du patch :"
-#: gitk:9256 gitk:9373 gitk:9430
+#: gitk:9275 gitk:9406 gitk:9463
msgid "ID:"
msgstr "ID :"
-#: gitk:9265
+#: gitk:9284
msgid "Tag name:"
-msgstr "Nom du Tag :"
+msgstr "Nom de l'étiquette :"
-#: gitk:9268
+#: gitk:9287
msgid "Tag message is optional"
-msgstr ""
+msgstr "Le message d'étiquette est optionnel"
-#: gitk:9270
-#, fuzzy
+#: gitk:9289
msgid "Tag message:"
-msgstr "Nom du Tag :"
+msgstr "Message d'étiquette :"
-#: gitk:9274 gitk:9439
+#: gitk:9293 gitk:9472
msgid "Create"
msgstr "Créer"
-#: gitk:9292
+#: gitk:9311
msgid "No tag name specified"
-msgstr "Aucun nom de tag spécifié"
+msgstr "Aucun nom d'étiquette spécifié"
-#: gitk:9296
+#: gitk:9315
#, tcl-format
msgid "Tag \"%s\" already exists"
-msgstr "Le tag \"%s\" existe déjà"
+msgstr "L'étiquette \"%s\" existe déjà"
-#: gitk:9306
+#: gitk:9325
msgid "Error creating tag:"
-msgstr "Erreur à la création du tag :"
+msgstr "Erreur à la création de l'étiquette :"
-#: gitk:9382
+#: gitk:9415
msgid "Command:"
msgstr "Commande :"
-#: gitk:9390
+#: gitk:9423
msgid "Write"
msgstr "Écrire"
-#: gitk:9408
+#: gitk:9441
msgid "Error writing commit:"
msgstr "Erreur à l'ecriture du commit :"
-#: gitk:9435
+#: gitk:9468
msgid "Name:"
msgstr "Nom :"
-#: gitk:9458
+#: gitk:9491
msgid "Please specify a name for the new branch"
msgstr "Veuillez spécifier un nom pour la nouvelle branche"
-#: gitk:9463
+#: gitk:9496
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
msgstr "La branche '%s' existe déjà. Écraser?"
-#: gitk:9530
+#: gitk:9563
#, tcl-format
msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
msgstr ""
"Le Commit %s est déjà inclus dans la branche %s -- le ré-appliquer malgré "
"tout?"
-#: gitk:9535
+#: gitk:9568
msgid "Cherry-picking"
-msgstr "Cueillir (Cherry-picking)"
+msgstr "Picorer (Cherry-picking)"
-#: gitk:9544
+#: gitk:9577
#, tcl-format
msgid ""
"Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
"Please commit, reset or stash your changes and try again."
msgstr ""
-"La cueillette (cherry-pick) a échouée à cause de modifications locales du "
-"fichier '%s'.\n"
-"Veuillez commiter, réinitialiser ou stasher vos changements et essayer de "
-"nouveau."
+"Le picorage (cherry-pick) a échouée à cause de modifications locales du fichier '%s'.\n"
+"Veuillez commiter, réinitialiser ou stasher vos changements et essayer de nouveau."
-#: gitk:9550
+#: gitk:9583
msgid ""
"Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
"Do you wish to run git citool to resolve it?"
msgstr ""
-"La cueillette (cherry-pick) a échouée à cause d'un conflit lors d'une "
-"fusion.\n"
+"Le picorage (cherry-pick) a échouée à cause d'un conflit lors d'une fusion.\n"
"Souhaitez-vous exécuter git citool pour le résoudre ?"
-#: gitk:9566 gitk:9624
+#: gitk:9599 gitk:9657
msgid "No changes committed"
-msgstr "Aucun changement commité"
+msgstr "Aucune modification validée"
-#: gitk:9593
-#, fuzzy, tcl-format
+#: gitk:9626
+#, tcl-format
msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
-msgstr ""
-"Le Commit %s est déjà inclus dans la branche %s -- le ré-appliquer malgré "
-"tout?"
+msgstr "Le Commit %s n'est pas inclus dans la branche %s -- le défaire malgré tout?"
-#: gitk:9598
-#, fuzzy
+#: gitk:9631
msgid "Reverting"
-msgstr "Réinitialisation"
+msgstr "Commit défait"
-#: gitk:9606
-#, fuzzy, tcl-format
+#: gitk:9639
+#, tcl-format
msgid ""
"Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
"commit, reset or stash your changes and try again."
-msgstr ""
-"La cueillette (cherry-pick) a échouée à cause de modifications locales du "
-"fichier '%s'.\n"
-"Veuillez commiter, réinitialiser ou stasher vos changements et essayer de "
-"nouveau."
+msgstr "Échec en tentant de défaire le commit à cause de modifications locales des fichiers : %s. Veuillez valider, réinitialiser ou remiser vos modifications et essayer de nouveau."
-#: gitk:9610
-#, fuzzy
+#: gitk:9643
msgid ""
"Revert failed because of merge conflict.\n"
" Do you wish to run git citool to resolve it?"
msgstr ""
-"La cueillette (cherry-pick) a échouée à cause d'un conflit lors d'une "
-"fusion.\n"
+"Échec en tentant de défaire à cause d'un conflit de fusion.\n"
"Souhaitez-vous exécuter git citool pour le résoudre ?"
-#: gitk:9653
+#: gitk:9686
msgid "Confirm reset"
msgstr "Confirmer la réinitialisation"
-#: gitk:9655
+#: gitk:9688
#, tcl-format
msgid "Reset branch %s to %s?"
msgstr "Réinitialiser la branche %s à %s?"
-#: gitk:9657
+#: gitk:9690
msgid "Reset type:"
msgstr "Type de réinitialisation :"
-#: gitk:9660
+#: gitk:9693
msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
msgstr "Douce : Laisse le répertoire de travail et l'index intacts"
-#: gitk:9663
+#: gitk:9696
msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
msgstr ""
"Hybride : Laisse le répertoire de travail dans son état courant, "
"réinitialise l'index"
-#: gitk:9666
+#: gitk:9699
msgid ""
"Hard: Reset working tree and index\n"
"(discard ALL local changes)"
msgstr ""
"Dure : Réinitialise le répertoire de travail et l'index\n"
-"(abandonne TOUS les changements locaux)"
+"(abandonne TOUTES les modifications locale)"
-#: gitk:9683
+#: gitk:9716
msgid "Resetting"
msgstr "Réinitialisation"
# Fixme: Récupération est-il vraiment une mauvaise traduction?
-#: gitk:9743
-#, fuzzy
+#: gitk:9776
msgid "Checking out"
-msgstr "Récupération"
+msgstr "Extraction"
-#: gitk:9796
+#: gitk:9829
msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
-msgstr "Impossible de supprimer la branche en cours"
+msgstr "Impossible de supprimer la branche extraite"
-#: gitk:9802
+#: gitk:9835
#, tcl-format
msgid ""
"The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
@@ -1161,16 +1147,16 @@ msgstr ""
"Les commits de la branche %s ne sont dans aucune autre branche.\n"
"Voulez-vous vraiment supprimer cette branche %s ?"
-#: gitk:9833
+#: gitk:9866
#, tcl-format
msgid "Tags and heads: %s"
-msgstr "Tags et heads : %s"
+msgstr "Étiquettes et heads : %s"
-#: gitk:9850
+#: gitk:9883
msgid "Filter"
msgstr "Filtrer"
-#: gitk:10146
+#: gitk:10179
msgid ""
"Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
"tag information will be incomplete."
@@ -1179,207 +1165,202 @@ msgstr ""
"informations sur les branches et les tags précédents/suivants seront "
"incomplètes."
-#: gitk:11123
+#: gitk:11156
msgid "Tag"
-msgstr "Tag"
+msgstr "Étiquette"
-#: gitk:11127
+#: gitk:11160
msgid "Id"
msgstr "Id"
-#: gitk:11210
+#: gitk:11243
msgid "Gitk font chooser"
msgstr "Sélecteur de police de Gitk"
-#: gitk:11227
+#: gitk:11260
msgid "B"
msgstr "B"
-#: gitk:11230
+#: gitk:11263
msgid "I"
msgstr "I"
-#: gitk:11348
+#: gitk:11381
msgid "Commit list display options"
msgstr "Options d'affichage de la liste des commits"
-#: gitk:11351
+#: gitk:11384
msgid "Maximum graph width (lines)"
msgstr "Longueur maximum du graphe (lignes)"
# FIXME : Traduction standard de "pane"?
-#: gitk:11355
-#, fuzzy, no-tcl-format
+#: gitk:11388
+#, no-tcl-format
msgid "Maximum graph width (% of pane)"
-msgstr "Longueur maximum du graphe (% du panneau)"
+msgstr "Largeur maximum du graphe (% du panneau)"
-#: gitk:11358
+#: gitk:11391
msgid "Show local changes"
-msgstr "Montrer les changements locaux"
+msgstr "Montrer les modifications locales"
-#: gitk:11361
-#, fuzzy
+#: gitk:11394
msgid "Auto-select SHA1 (length)"
-msgstr "Sélection auto. du SHA1"
+msgstr "Sélection auto. du SHA1 (longueur)"
-#: gitk:11365
+#: gitk:11398
msgid "Hide remote refs"
msgstr "Cacher les refs distantes"
-#: gitk:11369
+#: gitk:11402
msgid "Diff display options"
msgstr "Options d'affichage des diff"
-#: gitk:11371
+#: gitk:11404
msgid "Tab spacing"
msgstr "Taille des tabulations"
-#: gitk:11374
-#, fuzzy
+#: gitk:11407
msgid "Display nearby tags/heads"
msgstr "Afficher les tags les plus proches"
-#: gitk:11377
+#: gitk:11410
msgid "Maximum # tags/heads to show"
-msgstr ""
+msgstr "Nombre maximum d'étiquettes/heads à afficher"
-#: gitk:11380
+#: gitk:11413
msgid "Limit diffs to listed paths"
msgstr "Limiter les différences aux chemins listés"
-#: gitk:11383
+#: gitk:11416
msgid "Support per-file encodings"
msgstr "Support pour un encodage des caractères par fichier"
-#: gitk:11389 gitk:11536
+#: gitk:11422 gitk:11569
msgid "External diff tool"
msgstr "Outil diff externe"
-#: gitk:11390
+#: gitk:11423
msgid "Choose..."
msgstr "Choisir..."
-#: gitk:11395
-#, fuzzy
+#: gitk:11428
msgid "General options"
-msgstr "Générer le patch"
+msgstr "Options générales"
-#: gitk:11398
+#: gitk:11431
msgid "Use themed widgets"
-msgstr ""
+msgstr "Utiliser des widgets en thème"
-#: gitk:11400
+#: gitk:11433
msgid "(change requires restart)"
-msgstr ""
+msgstr "(la modification nécessite un redémarrage)"
-#: gitk:11402
+#: gitk:11435
msgid "(currently unavailable)"
-msgstr ""
+msgstr "(non disponible actuellement)"
-#: gitk:11413
+#: gitk:11446
msgid "Colors: press to choose"
msgstr "Couleurs : cliquer pour choisir"
-#: gitk:11416
+#: gitk:11449
msgid "Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Interface"
-#: gitk:11417
-#, fuzzy
+#: gitk:11450
msgid "interface"
-msgstr "Police de l'interface utilisateur"
+msgstr "interface"
-#: gitk:11420
+#: gitk:11453
msgid "Background"
msgstr "Arrière-plan"
-#: gitk:11421 gitk:11451
+#: gitk:11454 gitk:11484
msgid "background"
msgstr "arrière-plan"
-#: gitk:11424
+#: gitk:11457
msgid "Foreground"
msgstr "Premier plan"
-#: gitk:11425
+#: gitk:11458
msgid "foreground"
msgstr "premier plan"
-#: gitk:11428
+#: gitk:11461
msgid "Diff: old lines"
msgstr "Diff : anciennes lignes"
-#: gitk:11429
+#: gitk:11462
msgid "diff old lines"
msgstr "diff anciennes lignes"
-#: gitk:11433
+#: gitk:11466
msgid "Diff: new lines"
msgstr "Diff : nouvelles lignes"
-#: gitk:11434
+#: gitk:11467
msgid "diff new lines"
msgstr "diff nouvelles lignes"
-#: gitk:11438
+#: gitk:11471
msgid "Diff: hunk header"
msgstr "Diff : entête du hunk"
-#: gitk:11440
+#: gitk:11473
msgid "diff hunk header"
msgstr "diff : entête du hunk"
-#: gitk:11444
+#: gitk:11477
msgid "Marked line bg"
-msgstr "Arrière-plan de la ligne marquée"
+msgstr "Fond de la ligne marquée"
-#: gitk:11446
+#: gitk:11479
msgid "marked line background"
-msgstr "Arrière-plan de la ligne marquée"
+msgstr "Fond de la ligne marquée"
-#: gitk:11450
+#: gitk:11483
msgid "Select bg"
-msgstr "Sélectionner l'arrière-plan"
+msgstr "Sélectionner le fond"
-#: gitk:11459
+#: gitk:11492
msgid "Fonts: press to choose"
msgstr "Polices : cliquer pour choisir"
-#: gitk:11461
+#: gitk:11494
msgid "Main font"
msgstr "Police principale"
-#: gitk:11462
+#: gitk:11495
msgid "Diff display font"
msgstr "Police d'affichage des diff"
-#: gitk:11463
+#: gitk:11496
msgid "User interface font"
msgstr "Police de l'interface utilisateur"
-#: gitk:11485
+#: gitk:11518
msgid "Gitk preferences"
msgstr "Préférences de Gitk"
-#: gitk:11494
-#, fuzzy
+#: gitk:11527
msgid "General"
-msgstr "Générer"
+msgstr "Général"
-#: gitk:11495
+#: gitk:11528
msgid "Colors"
-msgstr ""
+msgstr "Couleurs"
-#: gitk:11496
+#: gitk:11529
msgid "Fonts"
-msgstr ""
+msgstr "Polices"
-#: gitk:11546
+#: gitk:11579
#, tcl-format
msgid "Gitk: choose color for %s"
msgstr "Gitk : choisir la couleur de %s"
-#: gitk:12059
+#: gitk:12092
msgid ""
"Sorry, gitk cannot run with this version of Tcl/Tk.\n"
" Gitk requires at least Tcl/Tk 8.4."
@@ -1387,16 +1368,16 @@ msgstr ""
"Désolé, gitk ne peut être exécuté avec cette version de Tcl/Tk.\n"
" Gitk requiert Tcl/Tk version 8.4 ou supérieur."
-#: gitk:12269
+#: gitk:12302
msgid "Cannot find a git repository here."
msgstr "Impossible de trouver un dépôt git ici."
-#: gitk:12316
+#: gitk:12349
#, tcl-format
msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
msgstr "Argument '%s' ambigu : à la fois une révision et un nom de fichier"
-#: gitk:12328
+#: gitk:12361
msgid "Bad arguments to gitk:"
msgstr "Arguments invalides pour gitk :"