summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJunio C Hamano <gitster@pobox.com>2019-03-18 02:18:49 (GMT)
committerJunio C Hamano <gitster@pobox.com>2019-03-18 02:18:49 (GMT)
commit0e94f7aa730b108f7907cfab1b2a7fba965de442 (patch)
tree601faed9be6600339c2365dd87a87ed1c113530d
parente902e9bcae2010bc42648c80ab6adc6c5a16a4a5 (diff)
parentdec59817c182058407c345727d87f4f97603973b (diff)
downloadgit-0e94f7aa730b108f7907cfab1b2a7fba965de442.zip
git-0e94f7aa730b108f7907cfab1b2a7fba965de442.tar.gz
git-0e94f7aa730b108f7907cfab1b2a7fba965de442.tar.bz2
Merge git://ozlabs.org/~paulus/gitk
* git://ozlabs.org/~paulus/gitk: gitk: Update Bulgarian translation (317t)
-rw-r--r--gitk-git/po/bg.po660
1 files changed, 343 insertions, 317 deletions
diff --git a/gitk-git/po/bg.po b/gitk-git/po/bg.po
index 407d555..87ab1fa 100644
--- a/gitk-git/po/bg.po
+++ b/gitk-git/po/bg.po
@@ -1,15 +1,15 @@
# Bulgarian translation of gitk po-file.
-# Copyright (C) 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
+# Copyright (C) 2014, 2015, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
-# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2019.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gitk master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-19 11:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-19 11:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-04 11:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-03-04 11:39+0100\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@@ -22,17 +22,17 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
msgstr "Списъкът с неслети файлове не може да бъде получен:"
-#: gitk:212 gitk:2399
+#: gitk:212 gitk:2403
msgid "Color words"
msgstr "Оцветяване на думите"
-#: gitk:217 gitk:2399 gitk:8239 gitk:8272
+#: gitk:217 gitk:2403 gitk:8249 gitk:8282
msgid "Markup words"
msgstr "Отбелязване на думите"
#: gitk:324
msgid "Error parsing revisions:"
-msgstr "Грешка при разбор на версиите:"
+msgstr "Грешка при анализ на версиите:"
#: gitk:380
msgid "Error executing --argscmd command:"
@@ -59,314 +59,318 @@ msgstr "Грешка при изпълнение на „git log“:"
msgid "Reading"
msgstr "Прочитане"
-#: gitk:496 gitk:4544
+#: gitk:496 gitk:4549
msgid "Reading commits..."
msgstr "Прочитане на подаванията…"
-#: gitk:499 gitk:1637 gitk:4547
+#: gitk:499 gitk:1641 gitk:4552
msgid "No commits selected"
msgstr "Не са избрани подавания"
-#: gitk:1445 gitk:4064 gitk:12469
+#: gitk:1449 gitk:4069 gitk:12583
msgid "Command line"
msgstr "Команден ред"
-#: gitk:1511
+#: gitk:1515
msgid "Can't parse git log output:"
msgstr "Изходът от „git log“ не може да се анализира:"
-#: gitk:1740
+#: gitk:1744
msgid "No commit information available"
msgstr "Липсва информация за подавания"
-#: gitk:1903 gitk:1932 gitk:4334 gitk:9702 gitk:11274 gitk:11554
+#: gitk:1907 gitk:1936 gitk:4339 gitk:9789 gitk:11388 gitk:11668
msgid "OK"
msgstr "Добре"
-#: gitk:1934 gitk:4336 gitk:9215 gitk:9294 gitk:9424 gitk:9473 gitk:9704
-#: gitk:11275 gitk:11555
+#: gitk:1938 gitk:4341 gitk:9225 gitk:9304 gitk:9434 gitk:9520 gitk:9791
+#: gitk:11389 gitk:11669
msgid "Cancel"
msgstr "Отказ"
-#: gitk:2083
+#: gitk:2087
msgid "&Update"
msgstr "&Обновяване"
-#: gitk:2084
+#: gitk:2088
msgid "&Reload"
msgstr "&Презареждане"
-#: gitk:2085
+#: gitk:2089
msgid "Reread re&ferences"
-msgstr "&Наново прочитане на настройките"
+msgstr "&Наново прочитане"
-#: gitk:2086
+#: gitk:2090
msgid "&List references"
msgstr "&Изброяване на указателите"
-#: gitk:2088
+#: gitk:2092
msgid "Start git &gui"
msgstr "&Стартиране на „git gui“"
-#: gitk:2090
+#: gitk:2094
msgid "&Quit"
msgstr "&Спиране на програмата"
-#: gitk:2082
+#: gitk:2086
msgid "&File"
msgstr "&Файл"
-#: gitk:2094
+#: gitk:2098
msgid "&Preferences"
msgstr "&Настройки"
-#: gitk:2093
+#: gitk:2097
msgid "&Edit"
msgstr "&Редактиране"
-#: gitk:2098
+#: gitk:2102
msgid "&New view..."
msgstr "&Нов изглед…"
-#: gitk:2099
+#: gitk:2103
msgid "&Edit view..."
msgstr "&Редактиране на изгледа…"
-#: gitk:2100
+#: gitk:2104
msgid "&Delete view"
msgstr "&Изтриване на изгледа"
-#: gitk:2102
+#: gitk:2106
msgid "&All files"
msgstr "&Всички файлове"
-#: gitk:2097
+#: gitk:2101
msgid "&View"
msgstr "&Изглед"
-#: gitk:2107 gitk:2117
+#: gitk:2111 gitk:2121
msgid "&About gitk"
msgstr "&Относно gitk"
-#: gitk:2108 gitk:2122
+#: gitk:2112 gitk:2126
msgid "&Key bindings"
msgstr "&Клавишни комбинации"
-#: gitk:2106 gitk:2121
+#: gitk:2110 gitk:2125
msgid "&Help"
msgstr "Помо&щ"
-#: gitk:2199 gitk:8671
+#: gitk:2203 gitk:8681
msgid "SHA1 ID:"
msgstr "SHA1:"
-#: gitk:2243
+#: gitk:2247
msgid "Row"
msgstr "Ред"
-#: gitk:2281
+#: gitk:2285
msgid "Find"
msgstr "Търсене"
-#: gitk:2309
+#: gitk:2313
msgid "commit"
msgstr "подаване"
-#: gitk:2313 gitk:2315 gitk:4706 gitk:4729 gitk:4753 gitk:6774 gitk:6846
-#: gitk:6931
+#: gitk:2317 gitk:2319 gitk:4711 gitk:4734 gitk:4758 gitk:6779 gitk:6851
+#: gitk:6936
msgid "containing:"
msgstr "съдържащо:"
-#: gitk:2316 gitk:3545 gitk:3550 gitk:4782
+#: gitk:2320 gitk:3550 gitk:3555 gitk:4787
msgid "touching paths:"
-msgstr "засягащо пътищата:"
+msgstr "в пътищата:"
-#: gitk:2317 gitk:4796
+#: gitk:2321 gitk:4801
msgid "adding/removing string:"
msgstr "добавящо/премахващо низ"
-#: gitk:2318 gitk:4798
+#: gitk:2322 gitk:4803
msgid "changing lines matching:"
msgstr "променящо редове напасващи:"
-#: gitk:2327 gitk:2329 gitk:4785
+#: gitk:2331 gitk:2333 gitk:4790
msgid "Exact"
msgstr "Точно"
-#: gitk:2329 gitk:4873 gitk:6742
+#: gitk:2333 gitk:4878 gitk:6747
msgid "IgnCase"
msgstr "Без регистър"
-#: gitk:2329 gitk:4755 gitk:4871 gitk:6738
+#: gitk:2333 gitk:4760 gitk:4876 gitk:6743
msgid "Regexp"
msgstr "Рег. израз"
-#: gitk:2331 gitk:2332 gitk:4893 gitk:4923 gitk:4930 gitk:6867 gitk:6935
+#: gitk:2335 gitk:2336 gitk:4898 gitk:4928 gitk:4935 gitk:6872 gitk:6940
msgid "All fields"
msgstr "Всички полета"
-#: gitk:2332 gitk:4890 gitk:4923 gitk:6805
+#: gitk:2336 gitk:4895 gitk:4928 gitk:6810
msgid "Headline"
msgstr "Първи ред"
-#: gitk:2333 gitk:4890 gitk:6805 gitk:6935 gitk:7408
+#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:6940 gitk:7413
msgid "Comments"
msgstr "Коментари"
-#: gitk:2333 gitk:4890 gitk:4895 gitk:4930 gitk:6805 gitk:7343 gitk:8849
-#: gitk:8864
+#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:4900 gitk:4935 gitk:6810 gitk:7348 gitk:8859
+#: gitk:8874
msgid "Author"
msgstr "Автор"
-#: gitk:2333 gitk:4890 gitk:6805 gitk:7345
+#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:7350
msgid "Committer"
msgstr "Подаващ"
-#: gitk:2367
+#: gitk:2371
msgid "Search"
msgstr "Търсене"
-#: gitk:2375
+#: gitk:2379
msgid "Diff"
msgstr "Разлики"
-#: gitk:2377
+#: gitk:2381
msgid "Old version"
msgstr "Стара версия"
-#: gitk:2379
+#: gitk:2383
msgid "New version"
msgstr "Нова версия"
-#: gitk:2382
+#: gitk:2386
msgid "Lines of context"
msgstr "Контекст в редове"
-#: gitk:2392
+#: gitk:2396
msgid "Ignore space change"
msgstr "Празните знаци без значение"
-#: gitk:2396 gitk:2398 gitk:7978 gitk:8225
+#: gitk:2400 gitk:2402 gitk:7983 gitk:8235
msgid "Line diff"
msgstr "Поредови разлики"
-#: gitk:2463
+#: gitk:2467
msgid "Patch"
msgstr "Кръпка"
-#: gitk:2465
+#: gitk:2469
msgid "Tree"
msgstr "Дърво"
-#: gitk:2635 gitk:2656
+#: gitk:2639 gitk:2660
msgid "Diff this -> selected"
msgstr "Разлики между това и избраното"
-#: gitk:2636 gitk:2657
+#: gitk:2640 gitk:2661
msgid "Diff selected -> this"
msgstr "Разлики между избраното и това"
-#: gitk:2637 gitk:2658
+#: gitk:2641 gitk:2662
msgid "Make patch"
msgstr "Създаване на кръпка"
-#: gitk:2638 gitk:9273
+#: gitk:2642 gitk:9283
msgid "Create tag"
msgstr "Създаване на етикет"
-#: gitk:2639
+#: gitk:2643
msgid "Copy commit summary"
msgstr "Копиране на информацията за подаване"
-#: gitk:2640 gitk:9404
+#: gitk:2644 gitk:9414
msgid "Write commit to file"
msgstr "Запазване на подаването във файл"
-#: gitk:2641 gitk:9461
+#: gitk:2645
msgid "Create new branch"
msgstr "Създаване на нов клон"
-#: gitk:2642
+#: gitk:2646
msgid "Cherry-pick this commit"
msgstr "Отбиране на това подаване"
-#: gitk:2643
+#: gitk:2647
msgid "Reset HEAD branch to here"
msgstr "Привеждане на върха на клона към текущото подаване"
-#: gitk:2644
+#: gitk:2648
msgid "Mark this commit"
msgstr "Отбелязване на това подаване"
-#: gitk:2645
+#: gitk:2649
msgid "Return to mark"
msgstr "Връщане към отбелязаното подаване"
-#: gitk:2646
+#: gitk:2650
msgid "Find descendant of this and mark"
msgstr "Откриване и отбелязване на наследниците"
-#: gitk:2647
+#: gitk:2651
msgid "Compare with marked commit"
msgstr "Сравнение с отбелязаното подаване"
-#: gitk:2648 gitk:2659
+#: gitk:2652 gitk:2663
msgid "Diff this -> marked commit"
msgstr "Разлики между това и отбелязаното"
-#: gitk:2649 gitk:2660
+#: gitk:2653 gitk:2664
msgid "Diff marked commit -> this"
msgstr "Разлики между отбелязаното и това"
-#: gitk:2650
+#: gitk:2654
msgid "Revert this commit"
msgstr "Отмяна на това подаване"
-#: gitk:2666
+#: gitk:2670
msgid "Check out this branch"
msgstr "Изтегляне на този клон"
-#: gitk:2667
+#: gitk:2671
+msgid "Rename this branch"
+msgstr "Преименуване на този клон"
+
+#: gitk:2672
msgid "Remove this branch"
msgstr "Изтриване на този клон"
-#: gitk:2668
+#: gitk:2673
msgid "Copy branch name"
msgstr "Копиране на името на клона"
-#: gitk:2675
+#: gitk:2680
msgid "Highlight this too"
msgstr "Отбелязване и на това"
-#: gitk:2676
+#: gitk:2681
msgid "Highlight this only"
msgstr "Отбелязване само на това"
-#: gitk:2677
+#: gitk:2682
msgid "External diff"
msgstr "Външна програма за разлики"
-#: gitk:2678
+#: gitk:2683
msgid "Blame parent commit"
msgstr "Анотиране на родителското подаване"
-#: gitk:2679
+#: gitk:2684
msgid "Copy path"
msgstr "Копиране на пътя"
-#: gitk:2686
+#: gitk:2691
msgid "Show origin of this line"
msgstr "Показване на произхода на този ред"
-#: gitk:2687
+#: gitk:2692
msgid "Run git gui blame on this line"
msgstr "Изпълнение на „git gui blame“ върху този ред"
-#: gitk:3031
+#: gitk:3036
msgid "About gitk"
msgstr "Относно gitk"
-#: gitk:3033
+#: gitk:3038
msgid ""
"\n"
"Gitk - a commit viewer for git\n"
@@ -382,324 +386,324 @@ msgstr ""
"\n"
"Използвайте и разпространявайте при условията на ОПЛ на ГНУ"
-#: gitk:3041 gitk:3108 gitk:9890
+#: gitk:3046 gitk:3113 gitk:10004
msgid "Close"
msgstr "Затваряне"
-#: gitk:3062
+#: gitk:3067
msgid "Gitk key bindings"
msgstr "Клавишни комбинации"
-#: gitk:3065
+#: gitk:3070
msgid "Gitk key bindings:"
msgstr "Клавишни комбинации:"
-#: gitk:3067
+#: gitk:3072
#, tcl-format
msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
msgstr "<%s-Q>\t\tСпиране на програмата"
-#: gitk:3068
+#: gitk:3073
#, tcl-format
msgid "<%s-W>\t\tClose window"
msgstr "<%s-W>\t\tЗатваряне на прозореца"
-#: gitk:3069
+#: gitk:3074
msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
msgstr "<Home>\t\tКъм първото подаване"
-#: gitk:3070
+#: gitk:3075
msgid "<End>\t\tMove to last commit"
msgstr "<End>\t\tКъм последното подаване"
-#: gitk:3071
+#: gitk:3076
msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
msgstr "<Up>, p, k\tЕдно подаване нагоре"
-#: gitk:3072
+#: gitk:3077
msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
msgstr "<Down>, n, j\tЕдно подаване надолу"
-#: gitk:3073
+#: gitk:3078
msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
msgstr "<Left>, z, h\tНазад в историята"
-#: gitk:3074
+#: gitk:3079
msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
msgstr "<Right>, x, l\tНапред в историята"
-#: gitk:3075
+#: gitk:3080
#, tcl-format
msgid "<%s-n>\tGo to n-th parent of current commit in history list"
msgstr "<%s-n>\tКъм n-тия родител на текущото подаване в историята"
-#: gitk:3076
+#: gitk:3081
msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
msgstr "<PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подаванията"
-#: gitk:3077
+#: gitk:3082
msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
msgstr "<PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подаванията"
-#: gitk:3078
+#: gitk:3083
#, tcl-format
msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
msgstr "<%s-Home>\tКъм началото на списъка с подаванията"
-#: gitk:3079
+#: gitk:3084
#, tcl-format
msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
msgstr "<%s-End>\tКъм края на списъка с подаванията"
-#: gitk:3080
+#: gitk:3085
#, tcl-format
msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
msgstr "<%s-Up>\tРед нагоре в списъка с подавания"
-#: gitk:3081
+#: gitk:3086
#, tcl-format
msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
msgstr "<%s-Down>\tРед надолу в списъка с подавания"
-#: gitk:3082
+#: gitk:3087
#, tcl-format
msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
msgstr "<%s-PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подавания"
-#: gitk:3083
+#: gitk:3088
#, tcl-format
msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
msgstr "<%s-PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подавания"
-#: gitk:3084
+#: gitk:3089
msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
msgstr "<Shift-Up>\tТърсене назад (визуално нагоре, исторически — последващи)"
-#: gitk:3085
+#: gitk:3090
msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
msgstr ""
"<Shift-Down>\tТърсене напред (визуално надолу, исторически — предхождащи)"
-#: gitk:3086
+#: gitk:3091
msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
msgstr "<Delete>, b\tСтраница нагоре в изгледа за разлики"
-#: gitk:3087
+#: gitk:3092
msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
msgstr "<Backspace>\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
-#: gitk:3088
+#: gitk:3093
msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
msgstr "<Space>\t\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
-#: gitk:3089
+#: gitk:3094
msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
msgstr "u\t\t18 реда нагоре в изгледа за разлики"
-#: gitk:3090
+#: gitk:3095
msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
msgstr "d\t\t18 реда надолу в изгледа за разлики"
-#: gitk:3091
+#: gitk:3096
#, tcl-format
msgid "<%s-F>\t\tFind"
msgstr "<%s-F>\t\tТърсене"
-#: gitk:3092
+#: gitk:3097
#, tcl-format
msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
msgstr "<%s-G>\t\tКъм следващата поява"
-#: gitk:3093
+#: gitk:3098
msgid "<Return>\tMove to next find hit"
msgstr "<Return>\tКъм следващата поява"
-#: gitk:3094
+#: gitk:3099
msgid "g\t\tGo to commit"
msgstr "g\t\tКъм последното подаване"
-#: gitk:3095
+#: gitk:3100
msgid "/\t\tFocus the search box"
msgstr "/\t\tФокус върху полето за търсене"
-#: gitk:3096
+#: gitk:3101
msgid "?\t\tMove to previous find hit"
msgstr "?\t\tКъм предишната поява"
-#: gitk:3097
+#: gitk:3102
msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
msgstr "f\t\tСледващ файл в изгледа за разлики"
-#: gitk:3098
+#: gitk:3103
#, tcl-format
msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
msgstr "<%s-S>\t\tТърсене на следващата поява в изгледа за разлики"
-#: gitk:3099
+#: gitk:3104
#, tcl-format
msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
msgstr "<%s-R>\t\tТърсене на предишната поява в изгледа за разлики"
-#: gitk:3100
+#: gitk:3105
#, tcl-format
msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
msgstr "<%s-KP+>\tПо-голям размер на шрифта"
-#: gitk:3101
+#: gitk:3106
#, tcl-format
msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
msgstr "<%s-plus>\tПо-голям размер на шрифта"
-#: gitk:3102
+#: gitk:3107
#, tcl-format
msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
msgstr "<%s-KP->\tПо-малък размер на шрифта"
-#: gitk:3103
+#: gitk:3108
#, tcl-format
msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
msgstr "<%s-minus>\tПо-малък размер на шрифта"
-#: gitk:3104
+#: gitk:3109
msgid "<F5>\t\tUpdate"
msgstr "<F5>\t\tОбновяване"
-#: gitk:3569 gitk:3578
+#: gitk:3574 gitk:3583
#, tcl-format
msgid "Error creating temporary directory %s:"
msgstr "Грешка при създаването на временната директория „%s“:"
-#: gitk:3591
+#: gitk:3596
#, tcl-format
msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
msgstr "Грешка при получаването на „%s“ от %s:"
-#: gitk:3654
+#: gitk:3659
msgid "command failed:"
msgstr "неуспешно изпълнение на команда:"
-#: gitk:3803
+#: gitk:3808
msgid "No such commit"
msgstr "Такова подаване няма"
-#: gitk:3817
+#: gitk:3822
msgid "git gui blame: command failed:"
msgstr "„git gui blame“: неуспешно изпълнение на команда:"
-#: gitk:3848
+#: gitk:3853
#, tcl-format
msgid "Couldn't read merge head: %s"
msgstr "Върхът за сливане не може да бъде прочетен: %s"
-#: gitk:3856
+#: gitk:3861
#, tcl-format
msgid "Error reading index: %s"
msgstr "Грешка при прочитане на индекса: %s"
-#: gitk:3881
+#: gitk:3886
#, tcl-format
msgid "Couldn't start git blame: %s"
msgstr "Командата „git blame“ не може да бъде стартирана: %s"
-#: gitk:3884 gitk:6773
+#: gitk:3889 gitk:6778
msgid "Searching"
msgstr "Търсене"
-#: gitk:3916
+#: gitk:3921
#, tcl-format
msgid "Error running git blame: %s"
msgstr "Грешка при изпълнението на „git blame“: %s"
-#: gitk:3944
+#: gitk:3949
#, tcl-format
msgid "That line comes from commit %s, which is not in this view"
msgstr "Този ред идва от подаването %s, което не е в изгледа"
-#: gitk:3958
+#: gitk:3963
msgid "External diff viewer failed:"
msgstr "Неуспешно изпълнение на външната програма за разлики:"
-#: gitk:4062
+#: gitk:4067
msgid "All files"
msgstr "Всички файлове"
-#: gitk:4086
+#: gitk:4091
msgid "View"
msgstr "Изглед"
-#: gitk:4089
+#: gitk:4094
msgid "Gitk view definition"
msgstr "Дефиниция на изглед в Gitk"
-#: gitk:4093
+#: gitk:4098
msgid "Remember this view"
msgstr "Запазване на този изглед"
-#: gitk:4094
+#: gitk:4099
msgid "References (space separated list):"
msgstr "Указатели (списък с разделител интервал):"
-#: gitk:4095
+#: gitk:4100
msgid "Branches & tags:"
msgstr "Клони и етикети:"
-#: gitk:4096
+#: gitk:4101
msgid "All refs"
msgstr "Всички указатели"
-#: gitk:4097
+#: gitk:4102
msgid "All (local) branches"
msgstr "Всички (локални) клони"
-#: gitk:4098
+#: gitk:4103
msgid "All tags"
msgstr "Всички етикети"
-#: gitk:4099
+#: gitk:4104
msgid "All remote-tracking branches"
msgstr "Всички следящи клони"
-#: gitk:4100
+#: gitk:4105
msgid "Commit Info (regular expressions):"
msgstr "Информация за подаване (рег. изр.):"
-#: gitk:4101
+#: gitk:4106
msgid "Author:"
msgstr "Автор:"
-#: gitk:4102
+#: gitk:4107
msgid "Committer:"
msgstr "Подал:"
-#: gitk:4103
+#: gitk:4108
msgid "Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване:"
-#: gitk:4104
+#: gitk:4109
msgid "Matches all Commit Info criteria"
msgstr "Съвпадение по всички характеристики на подаването"
-#: gitk:4105
+#: gitk:4110
msgid "Matches no Commit Info criteria"
msgstr "Не съвпада по никоя от характеристиките на подаването"
-#: gitk:4106
+#: gitk:4111
msgid "Changes to Files:"
msgstr "Промени по файловете:"
-#: gitk:4107
+#: gitk:4112
msgid "Fixed String"
msgstr "Дословен низ"
-#: gitk:4108
+#: gitk:4113
msgid "Regular Expression"
msgstr "Регулярен израз"
-#: gitk:4109
+#: gitk:4114
msgid "Search string:"
msgstr "Низ за търсене:"
-#: gitk:4110
+#: gitk:4115
msgid ""
"Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
"15:27:38\"):"
@@ -707,204 +711,204 @@ msgstr ""
"Дата на подаване („2 weeks ago“ (преди 2 седмици), „2009-03-17 15:27:38“, "
"„March 17, 2009 15:27:38“):"
-#: gitk:4111
+#: gitk:4116
msgid "Since:"
msgstr "От:"
-#: gitk:4112
+#: gitk:4117
msgid "Until:"
msgstr "До:"
-#: gitk:4113
+#: gitk:4118
msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
msgstr ""
"Ограничаване и/или прескачане на определен брой версии (неотрицателно цяло "
"число):"
-#: gitk:4114
+#: gitk:4119
msgid "Number to show:"
msgstr "Брой показани:"
-#: gitk:4115
+#: gitk:4120
msgid "Number to skip:"
msgstr "Брой прескочени:"
-#: gitk:4116
+#: gitk:4121
msgid "Miscellaneous options:"
msgstr "Разни:"
-#: gitk:4117
+#: gitk:4122
msgid "Strictly sort by date"
msgstr "Подреждане по дата"
-#: gitk:4118
+#: gitk:4123
msgid "Mark branch sides"
msgstr "Отбелязване на страните по клона"
-#: gitk:4119
+#: gitk:4124
msgid "Limit to first parent"
msgstr "Само първия родител"
-#: gitk:4120
+#: gitk:4125
msgid "Simple history"
msgstr "Опростена история"
-#: gitk:4121
+#: gitk:4126
msgid "Additional arguments to git log:"
msgstr "Допълнителни аргументи към „git log“:"
-#: gitk:4122
+#: gitk:4127
msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
msgstr "Въведете файловете и директориите за включване, по елемент на ред"
-#: gitk:4123
+#: gitk:4128
msgid "Command to generate more commits to include:"
msgstr ""
"Команда за генерирането на допълнителни подавания, които да бъдат включени:"
-#: gitk:4247
+#: gitk:4252
msgid "Gitk: edit view"
msgstr "Gitk: редактиране на изглед"
-#: gitk:4255
+#: gitk:4260
msgid "-- criteria for selecting revisions"
msgstr "— критерии за избор на версии"
-#: gitk:4260
+#: gitk:4265
msgid "View Name"
msgstr "Име на изглед"
-#: gitk:4335
+#: gitk:4340
msgid "Apply (F5)"
msgstr "Прилагане (F5)"
-#: gitk:4373
+#: gitk:4378
msgid "Error in commit selection arguments:"
msgstr "Грешка в аргументите за избор на подавания:"
-#: gitk:4428 gitk:4481 gitk:4943 gitk:4957 gitk:6227 gitk:12410 gitk:12411
+#: gitk:4433 gitk:4486 gitk:4948 gitk:4962 gitk:6232 gitk:12524 gitk:12525
msgid "None"
msgstr "Няма"
-#: gitk:5040 gitk:5045
+#: gitk:5045 gitk:5050
msgid "Descendant"
msgstr "Наследник"
-#: gitk:5041
+#: gitk:5046
msgid "Not descendant"
msgstr "Не е наследник"
-#: gitk:5048 gitk:5053
+#: gitk:5053 gitk:5058
msgid "Ancestor"
msgstr "Предшественик"
-#: gitk:5049
+#: gitk:5054
msgid "Not ancestor"
msgstr "Не е предшественик"
-#: gitk:5343
+#: gitk:5348
msgid "Local changes checked in to index but not committed"
msgstr "Локални промени добавени към индекса, но неподадени"
-#: gitk:5379
+#: gitk:5384
msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
msgstr "Локални промени извън индекса"
-#: gitk:7153
+#: gitk:7158
msgid "and many more"
msgstr "и още много"
-#: gitk:7156
+#: gitk:7161
msgid "many"
msgstr "много"
-#: gitk:7347
+#: gitk:7352
msgid "Tags:"
msgstr "Етикети:"
-#: gitk:7364 gitk:7370 gitk:8844
+#: gitk:7369 gitk:7375 gitk:8854
msgid "Parent"
msgstr "Родител"
-#: gitk:7375
+#: gitk:7380
msgid "Child"
msgstr "Дете"
-#: gitk:7384
+#: gitk:7389
msgid "Branch"
msgstr "Клон"
-#: gitk:7387
+#: gitk:7392
msgid "Follows"
msgstr "Следва"
-#: gitk:7390
+#: gitk:7395
msgid "Precedes"
msgstr "Предшества"
-#: gitk:7985
+#: gitk:7990
#, tcl-format
msgid "Error getting diffs: %s"
msgstr "Грешка при получаването на разликите: %s"
-#: gitk:8669
+#: gitk:8679
msgid "Goto:"
msgstr "Към ред:"
-#: gitk:8690
+#: gitk:8700
#, tcl-format
msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
msgstr "Съкратената сума по SHA1 %s не е еднозначна"
-#: gitk:8697
+#: gitk:8707
#, tcl-format
msgid "Revision %s is not known"
msgstr "Непозната версия %s"
-#: gitk:8707
+#: gitk:8717
#, tcl-format
msgid "SHA1 id %s is not known"
msgstr "Непозната сума по SHA1 %s"
-#: gitk:8709
+#: gitk:8719
#, tcl-format
msgid "Revision %s is not in the current view"
msgstr "Версия %s не е в текущия изглед"
-#: gitk:8851 gitk:8866
+#: gitk:8861 gitk:8876
msgid "Date"
msgstr "Дата"
-#: gitk:8854
+#: gitk:8864
msgid "Children"
msgstr "Деца"
-#: gitk:8917
+#: gitk:8927
#, tcl-format
msgid "Reset %s branch to here"
msgstr "Зануляване на клона „%s“ към текущото подаване"
-#: gitk:8919
+#: gitk:8929
msgid "Detached head: can't reset"
msgstr "Несвързан връх: невъзможно зануляване"
-#: gitk:9024 gitk:9030
+#: gitk:9034 gitk:9040
msgid "Skipping merge commit "
msgstr "Пропускане на подаването на сливането"
-#: gitk:9039 gitk:9044
+#: gitk:9049 gitk:9054
msgid "Error getting patch ID for "
msgstr "Грешка при получаването на идентификатора на "
-#: gitk:9040 gitk:9045
+#: gitk:9050 gitk:9055
msgid " - stopping\n"
msgstr " — спиране\n"
-#: gitk:9050 gitk:9053 gitk:9061 gitk:9075 gitk:9084
+#: gitk:9060 gitk:9063 gitk:9071 gitk:9085 gitk:9094
msgid "Commit "
msgstr "Подаване"
-#: gitk:9054
+#: gitk:9064
msgid ""
" is the same patch as\n"
" "
@@ -912,7 +916,7 @@ msgstr ""
" е същата кръпка като\n"
" "
-#: gitk:9062
+#: gitk:9072
msgid ""
" differs from\n"
" "
@@ -920,7 +924,7 @@ msgstr ""
" се различава от\n"
" "
-#: gitk:9064
+#: gitk:9074
msgid ""
"Diff of commits:\n"
"\n"
@@ -928,130 +932,147 @@ msgstr ""
"Разлика между подаванията:\n"
"\n"
-#: gitk:9076 gitk:9085
+#: gitk:9086 gitk:9095
#, tcl-format
msgid " has %s children - stopping\n"
msgstr " има %s деца — спиране\n"
-#: gitk:9104
+#: gitk:9114
#, tcl-format
msgid "Error writing commit to file: %s"
msgstr "Грешка при запазването на подаването във файл: %s"
-#: gitk:9110
+#: gitk:9120
#, tcl-format
msgid "Error diffing commits: %s"
msgstr "Грешка при изчисляването на разликите между подаванията: %s"
-#: gitk:9156
+#: gitk:9166
msgid "Top"
msgstr "Най-горе"
-#: gitk:9157
+#: gitk:9167
msgid "From"
msgstr "От"
-#: gitk:9162
+#: gitk:9172
msgid "To"
msgstr "До"
-#: gitk:9186
+#: gitk:9196
msgid "Generate patch"
msgstr "Генериране на кръпка"
-#: gitk:9188
+#: gitk:9198
msgid "From:"
msgstr "От:"
-#: gitk:9197
+#: gitk:9207
msgid "To:"
msgstr "До:"
-#: gitk:9206
+#: gitk:9216
msgid "Reverse"
msgstr "Обръщане"
-#: gitk:9208 gitk:9418
+#: gitk:9218 gitk:9428
msgid "Output file:"
msgstr "Запазване във файла:"
-#: gitk:9214
+#: gitk:9224
msgid "Generate"
msgstr "Генериране"
-#: gitk:9252
+#: gitk:9262
msgid "Error creating patch:"
msgstr "Грешка при създаването на кръпка:"
-#: gitk:9275 gitk:9406 gitk:9463
+#: gitk:9285 gitk:9416 gitk:9504
msgid "ID:"
msgstr "Идентификатор:"
-#: gitk:9284
+#: gitk:9294
msgid "Tag name:"
msgstr "Име на етикет:"
-#: gitk:9287
+#: gitk:9297
msgid "Tag message is optional"
msgstr "Съобщението за етикет е незадължително"
-#: gitk:9289
+#: gitk:9299
msgid "Tag message:"
msgstr "Съобщение за етикет:"
-#: gitk:9293 gitk:9472
+#: gitk:9303 gitk:9474
msgid "Create"
msgstr "Създаване"
-#: gitk:9311
+#: gitk:9321
msgid "No tag name specified"
msgstr "Липсва име на етикет"
-#: gitk:9315
+#: gitk:9325
#, tcl-format
msgid "Tag \"%s\" already exists"
msgstr "Етикетът „%s“ вече съществува"
-#: gitk:9325
+#: gitk:9335
msgid "Error creating tag:"
msgstr "Грешка при създаването на етикет:"
-#: gitk:9415
+#: gitk:9425
msgid "Command:"
msgstr "Команда:"
-#: gitk:9423
+#: gitk:9433
msgid "Write"
msgstr "Запазване"
-#: gitk:9441
+#: gitk:9451
msgid "Error writing commit:"
msgstr "Грешка при запазването на подаването:"
-#: gitk:9468
+#: gitk:9473
+msgid "Create branch"
+msgstr "Създаване на клон"
+
+#: gitk:9489
+#, tcl-format
+msgid "Rename branch %s"
+msgstr "Преименуване на клона „%s“"
+
+#: gitk:9490
+msgid "Rename"
+msgstr "Преименуване"
+
+#: gitk:9514
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
-#: gitk:9491
+#: gitk:9538
msgid "Please specify a name for the new branch"
msgstr "Укажете име за новия клон"
-#: gitk:9496
+#: gitk:9543
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
msgstr "Клонът „%s“ вече съществува. Да бъде ли презаписан?"
-#: gitk:9563
+#: gitk:9587
+msgid "Please specify a new name for the branch"
+msgstr "Укажете ново име за клона"
+
+#: gitk:9650
#, tcl-format
msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
msgstr ""
"Подаването „%s“ вече е включено в клона „%s“ — да бъде ли приложено отново?"
-#: gitk:9568
+#: gitk:9655
msgid "Cherry-picking"
msgstr "Отбиране"
-#: gitk:9577
+#: gitk:9664
#, tcl-format
msgid ""
"Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
@@ -1060,7 +1081,7 @@ msgstr ""
"Неуспешно отбиране, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
-#: gitk:9583
+#: gitk:9670
msgid ""
"Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
"Do you wish to run git citool to resolve it?"
@@ -1068,29 +1089,29 @@ msgstr ""
"Неуспешно отбиране поради конфликти при сливане.\n"
"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
-#: gitk:9599 gitk:9657
+#: gitk:9686 gitk:9744
msgid "No changes committed"
msgstr "Не са подадени промени"
-#: gitk:9626
+#: gitk:9713
#, tcl-format
msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
msgstr "Подаването „%s“ не е включено в клона „%s“. Да бъде ли отменено?"
-#: gitk:9631
+#: gitk:9718
msgid "Reverting"
msgstr "Отмяна"
-#: gitk:9639
+#: gitk:9726
#, tcl-format
msgid ""
"Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
"commit, reset or stash your changes and try again."
msgstr ""
"Неуспешна отмяна, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
-"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново.<"
+"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
-#: gitk:9643
+#: gitk:9730
msgid ""
"Revert failed because of merge conflict.\n"
" Do you wish to run git citool to resolve it?"
@@ -1098,66 +1119,71 @@ msgstr ""
"Неуспешно отмяна поради конфликти при сливане.\n"
"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
-#: gitk:9686
+#: gitk:9773
msgid "Confirm reset"
msgstr "Потвърждаване на зануляването"
-#: gitk:9688
+#: gitk:9775
#, tcl-format
msgid "Reset branch %s to %s?"
msgstr "Да се занули ли клонът „%s“ към „%s“?"
-#: gitk:9690
+#: gitk:9777
msgid "Reset type:"
msgstr "Вид зануляване:"
-#: gitk:9693
+#: gitk:9780
msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
msgstr "Слабо: работното дърво и индекса остават същите"
-#: gitk:9696
+#: gitk:9783
msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
msgstr "Смесено: работното дърво остава същото, индексът се занулява"
-#: gitk:9699
+#: gitk:9786
msgid ""
"Hard: Reset working tree and index\n"
"(discard ALL local changes)"
msgstr ""
"Силно: зануляване и на работното дърво, и на индекса\n"
-"(*ВСИЧКИ* локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
+"(ВСИЧКИ локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
-#: gitk:9716
+#: gitk:9803
msgid "Resetting"
msgstr "Зануляване"
-#: gitk:9776
+#: gitk:9876
+#, tcl-format
+msgid "A local branch named %s exists already"
+msgstr "Вече съществува локален клон „%s“."
+
+#: gitk:9884
msgid "Checking out"
msgstr "Изтегляне"
-#: gitk:9829
+#: gitk:9943
msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
msgstr "Текущо изтегленият клон не може да бъде изтрит"
-#: gitk:9835
+#: gitk:9949
#, tcl-format
msgid ""
"The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
"Really delete branch %s?"
msgstr ""
"Подаванията на клона „%s“ не са на никой друг клон.\n"
-"Наистина ли да се изтрие клонът „%s“?"
+"Наистина ли искате да изтриете клона „%s“?"
-#: gitk:9866
+#: gitk:9980
#, tcl-format
msgid "Tags and heads: %s"
msgstr "Етикети и върхове: %s"
-#: gitk:9883
+#: gitk:9997
msgid "Filter"
msgstr "Филтриране"
-#: gitk:10179
+#: gitk:10293
msgid ""
"Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
"tag information will be incomplete."
@@ -1165,201 +1191,201 @@ msgstr ""
"Грешка при прочитането на топологията на подаванията. Информацията за клона "
"и предшестващите/следващите етикети ще е непълна."
-#: gitk:11156
+#: gitk:11270
msgid "Tag"
msgstr "Етикет"
-#: gitk:11160
+#: gitk:11274
msgid "Id"
msgstr "Идентификатор"
-#: gitk:11243
+#: gitk:11357
msgid "Gitk font chooser"
msgstr "Избор на шрифт за Gitk"
-#: gitk:11260
+#: gitk:11374
msgid "B"
msgstr "Ч"
-#: gitk:11263
+#: gitk:11377
msgid "I"
msgstr "К"
-#: gitk:11381
+#: gitk:11495
msgid "Commit list display options"
msgstr "Настройки на списъка с подавания"
-#: gitk:11384
+#: gitk:11498
msgid "Maximum graph width (lines)"
msgstr "Максимална широчина на графа (в редове)"
-#: gitk:11388
+#: gitk:11502
#, no-tcl-format
msgid "Maximum graph width (% of pane)"
msgstr "Максимална широчина на графа (% от панела)"
-#: gitk:11391
+#: gitk:11505
msgid "Show local changes"
msgstr "Показване на локалните промени"
-#: gitk:11394
+#: gitk:11508
msgid "Auto-select SHA1 (length)"
msgstr "Автоматично избиране на SHA1 (дължина)"
-#: gitk:11398
+#: gitk:11512
msgid "Hide remote refs"
msgstr "Скриване на отдалечените указатели"
-#: gitk:11402
+#: gitk:11516
msgid "Diff display options"
msgstr "Настройки на показването на разликите"
-#: gitk:11404
+#: gitk:11518
msgid "Tab spacing"
msgstr "Широчина на табулатора"
-#: gitk:11407
+#: gitk:11521
msgid "Display nearby tags/heads"
msgstr "Извеждане на близките етикети и върхове"
-#: gitk:11410
+#: gitk:11524
msgid "Maximum # tags/heads to show"
msgstr "Максимален брой етикети/върхове за показване"
-#: gitk:11413
+#: gitk:11527
msgid "Limit diffs to listed paths"
msgstr "Разлика само в избраните пътища"
-#: gitk:11416
+#: gitk:11530
msgid "Support per-file encodings"
msgstr "Поддръжка на различни кодирания за всеки файл"
-#: gitk:11422 gitk:11569
+#: gitk:11536 gitk:11683
msgid "External diff tool"
msgstr "Външен инструмент за разлики"
-#: gitk:11423
+#: gitk:11537
msgid "Choose..."
msgstr "Избор…"
-#: gitk:11428
+#: gitk:11542
msgid "General options"
msgstr "Общи настройки"
-#: gitk:11431
+#: gitk:11545
msgid "Use themed widgets"
msgstr "Използване на тема за графичните обекти"
-#: gitk:11433
+#: gitk:11547
msgid "(change requires restart)"
msgstr "(промяната изисква рестартиране на Gitk)"
-#: gitk:11435
+#: gitk:11549
msgid "(currently unavailable)"
msgstr "(в момента недостъпно)"
-#: gitk:11446
+#: gitk:11560
msgid "Colors: press to choose"
msgstr "Цветове: избира се с натискане"
-#: gitk:11449
+#: gitk:11563
msgid "Interface"
msgstr "Интерфейс"
-#: gitk:11450
+#: gitk:11564
msgid "interface"
msgstr "интерфейс"
-#: gitk:11453
+#: gitk:11567
msgid "Background"
msgstr "Фон"
-#: gitk:11454 gitk:11484
+#: gitk:11568 gitk:11598
msgid "background"
msgstr "фон"
-#: gitk:11457
+#: gitk:11571
msgid "Foreground"
msgstr "Знаци"
-#: gitk:11458
+#: gitk:11572
msgid "foreground"
msgstr "знаци"
-#: gitk:11461
+#: gitk:11575
msgid "Diff: old lines"
msgstr "Разлика: стари редове"
-#: gitk:11462
+#: gitk:11576
msgid "diff old lines"
msgstr "разлика, стари редове"
-#: gitk:11466
+#: gitk:11580
msgid "Diff: new lines"
msgstr "Разлика: нови редове"
-#: gitk:11467
+#: gitk:11581
msgid "diff new lines"
msgstr "разлика, нови редове"
-#: gitk:11471
+#: gitk:11585
msgid "Diff: hunk header"
msgstr "Разлика: начало на парче"
-#: gitk:11473
+#: gitk:11587
msgid "diff hunk header"
msgstr "разлика, начало на парче"
-#: gitk:11477
+#: gitk:11591
msgid "Marked line bg"
msgstr "Фон на отбелязан ред"
-#: gitk:11479
+#: gitk:11593
msgid "marked line background"
msgstr "фон на отбелязан ред"
-#: gitk:11483
+#: gitk:11597
msgid "Select bg"
msgstr "Избор на фон"
-#: gitk:11492
+#: gitk:11606
msgid "Fonts: press to choose"
msgstr "Шрифтове: избира се с натискане"
-#: gitk:11494
+#: gitk:11608
msgid "Main font"
msgstr "Основен шрифт"
-#: gitk:11495
+#: gitk:11609
msgid "Diff display font"
msgstr "Шрифт за разликите"
-#: gitk:11496
+#: gitk:11610
msgid "User interface font"
msgstr "Шрифт на интерфейса"
-#: gitk:11518
+#: gitk:11632
msgid "Gitk preferences"
msgstr "Настройки на Gitk"
-#: gitk:11527
+#: gitk:11641
msgid "General"
msgstr "Общи"
-#: gitk:11528
+#: gitk:11642
msgid "Colors"
msgstr "Цветове"
-#: gitk:11529
+#: gitk:11643
msgid "Fonts"
msgstr "Шрифтове"
-#: gitk:11579
+#: gitk:11693
#, tcl-format
msgid "Gitk: choose color for %s"
msgstr "Gitk: избор на цвят на „%s“"
-#: gitk:12092
+#: gitk:12206
msgid ""
"Sorry, gitk cannot run with this version of Tcl/Tk.\n"
" Gitk requires at least Tcl/Tk 8.4."
@@ -1367,15 +1393,15 @@ msgstr ""
"Тази версия на Tcl/Tk не се поддържа от Gitk.\n"
" Необходима ви е поне Tcl/Tk 8.4."
-#: gitk:12302
+#: gitk:12416
msgid "Cannot find a git repository here."
msgstr "Тук липсва хранилище на Git."
-#: gitk:12349
+#: gitk:12463
#, tcl-format
msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
msgstr "Нееднозначен аргумент „%s“: има и такава версия, и такъв файл"
-#: gitk:12361
+#: gitk:12475
msgid "Bad arguments to gitk:"
msgstr "Неправилни аргументи на gitk:"